INNHOLD Side Kapittel I SYKLECROSSKONKURRANSER 1 1 Generelle regler 1 2 Konkurranseprosedyre 10. Kapittel II UCIs SYKLECROSSRANGERING 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD Side Kapittel I SYKLECROSSKONKURRANSER 1 1 Generelle regler 1 2 Konkurranseprosedyre 10. Kapittel II UCIs SYKLECROSSRANGERING 14"

Transkript

1 (versjon ) DEL 5 INNHOLD Side Kapittel I SYKLECROSSKONKURRANSER 1 1 Generelle regler 1 2 Konkurranseprosedyre 10 Kapittel II UCIs SYKLECROSSRANGERING 14 Kapittel III UCI-VERDENSCUP I SYKLECROSS 17 Tillegg 1 Oppsamlingssone 23 Tillegg 2 Dobbeltdepotområde 24 Tillegg 3 Enkeltdepotområde 25 Tillegg 4 UCI-poengtabell 26

2 DEL 5 I Kapittel SYKLECROSSKONKURRANSER 1 Generelle regler Deltakelse Med mindre noe annet er angitt for veterankategorien, er det kategorien som rytteren henhører til per 1. januar påfølgende kalenderår, som skal gjelde for deltakelser i ritt for hele sesongen. Menn U23 (N) Med unntak av UCI-verdensmesterskap og UCI-verdenscupkonkurranser som omfatter en egen konkurranse for menn U23, og ved nasjonale mesterskap, i henhold til de nasjonale forbundenes beslutninger, kan menn U23 delta i konkurranser for menn elite, selv om det avholdes en egen konkurranse for U23-ryttere. Hvis M Elite og MU23 konkurrerer i samme arrangement, med samme starttid og distanse, gjelder følgende: - resultater settes kun opp for en klasse (M Elite) - UCI poeng deles ut etter skala for M Elite klasse - i verdensmesterskap blir det kåret mester i kun en klasse (hvis en U23 rytter vinner rittet, får han tittelen i M Elite klasse) Kvinner Kvinner junior og kvinner elite skal delta i de samme konkurransene, unntatt i kontinentale mesterskap (kvinner ungdom) og (om det nasjonale forbundet vedtar en slik klasse), i nasjonale mesterskap. * Kvinner ungdom omfatter kvinner junior og Kvinner U23. Veteraner/Masters Alle ryttere som innehar en veteranlisens, kan delta i verdensmesterskap for veteraner, med følgende unntak: 1. En rytter som har deltatt i UCI-verdensmesterskap, kontinentale mesterskap eller UCIverdenscup i den inneværende sesongen. 2. En rytter som i inneværende sesong har vært medlem av et lag som er registrert hos UCI. 3. En rytter som i inneværende sesong er rangert i UCIs individuelle syklecrossrangering, publisert etter de nasjonale mesterskapene i Europa. I alle ritt, unntatt verdensmesterskap for veteraner/masters, kan rytterne delta med en midlertidig lisens eller engangslisens, utstedt av det nasjonale forbundet. På lisensen (dispensasjonen) må det stå klart hvilken periode lisensen (dispensasjonen) gjelder for. Denne lisensen skal ha samme forsikringsdekning som en ordinær helårslisens. (tekst endret ; ; ; , ) En rytter som er rangert blant de 50 beste på UCIs syklecrossrangering, kan ikke delta i nasjonale konkurranser i et annet land enn i hjemlandet til rytterens nasjonale forbund. (tekst innført 9/1/2004)

3 Rittprogram teknisk veiledning Programmet med teknisk veiledning skal være skrevet på fransk eller engelsk og på de(t) offisielle lokale språket/språkene. Det skal som et minimum inneholde følgende informasjon: de spesielle reglene for rittet konkurranseskjema med tidspunkt for rittene premieliste beskrivelse og detaljert kart over løypen som viser løypelengde og løypeprofil, start og mål, depotområde og hindre plasseringen av sekretariatet, sted for utstedelse av akkreditering, presserom og sted for dopingkontroll tidtaking og målfotoinstallasjoner (dersom dette foreligger) vakthold, sikkerhets- og sanitetsordninger (tekst endret ; ). Kalender Internasjonale syklecrossritt registreres på den internasjonale kalenderen i henhold til følgende rangering: UCI-verdensmesterskap: (CM) UCI-verdenscup i syklecross (WC) verdensmesterskap for veteraner (WMC) kontinentale mesterskap (CC) konkurranser i klasse 1 (C1) konkurranser i klasse 2 (C2) konkurranser i klasse 1 kvinner (C1W) konkurranser i klasse 2 kvinner (C2W) konkurranser i klasse menn U23 (CMU) konkurranser i klasse menn junior (CMU) Tilordning av klasser utføres årlig av UCIs ledelseskomité. Imidlertid kan en konkurranse bare tildeles status som klasse 1 dersom rittet i forrige sesong hadde minst 10 utenlandske startende som representerte minst 5 ulike nasjonaliteter. Ved en konkurranse i klasse 1 må arrangøren også arrangere en konkurranse i klasse 1 kvinner. Det er ikke mulig å ha blandede klasser i en konkurranse. Det er kun konkurranser i klasse 2 som kan føyes til den internasjonale kalenderen. (artikkel tilføyd , tekst endret , ). Beskyttede datoer UCI-verdensmesterskap Ingen andre internasjonale syklecrosskonkurranser kan arrangeres på samme dager som UCIverdensmesterskap. UCI-verdenscup Ingen konkurranser i klasse 1 kan avholdes på samme dag som en UCIverdenscupkonkurranse. Ingen konkurranser i klasse 1 kan avholdes på dagen før eller dagen etter en UCIverdenscupkonkurranse uten forutgående samtykke fra UCI. Ingen konkurranser i klasse 2 kan avholdes på samme dag og i samme land som en UCI-verdenscupkonkurranse. Klasse 1 Ingen konkurranser i klasse 2 kan avholdes på samme dag som en konkurranse i klasse 1 i samme land (gjelder Europa) eller i samme sykkeldefinerte region (gjelder USA). (artikkel tilføyd , tekst endret , ).

4 Teknisk delegat Ved UCI-verdensmesterskap, UCI-verdenscupkonkurranser og kontinentale mesterskap skal UCI utnevne en teknisk delegat. Uten at arrangørens ansvar fravikes, skal den tekniske delegaten holde oppsyn med forberedelsene til de tekniske aspektene ved arrangementet og skal i så måte fungere som et bindeledd til UCIs hovedkontor. (artikkel tilføyd , tekst endret , ) Hvis en konkurranse skal avholdes på en ny arena, skal den tekniske delegaten foreta inspeksjon i god tid på forhånd for å foreta nødvendige målinger. Inspeksjonen skal omfatte løype, distanse, bestemmelse av dobbeltdepotområdet, installasjoner og sikkerhet. Den tekniske delegaten skal møte arrangøren og uten forsinkelse utarbeide en inspeksjonsrapport som skal sendes til UCIs sportskoordinator for syklecross. Den tekniske delegaten skal være til stede på arenaen før første offisielle treningssamling og skal utføre inspeksjonen på arenaen og løypen sammen med arrangøren og sjefskommisæren. Den tekniske delegaten skal samordne de tekniske forberedelsene til konkurransen og sikre at anbefalingene som fremkommer av inspeksjonsrapporten, settes ut i livet. Ansvaret for den endelige versjonen av løypen og eventuelle endringer tilligger den tekniske delegaten. I de tilfeller der en teknisk delegat ikke trenger å utpekes i henhold til artikkel , skal denne oppgaven tilfalle sjefskommisæren. Den tekniske delegaten skal delta på lagledermøtene. (artikkel tilføyd , tekst endret ). Sikkerhet En sone på minst 100 før og 50 meter etter mållinjen skal beskyttes med avsperringer. Den skal være tilgjengelig for funksjonærer, ryttere, medisinsk personell, lagledere og akkreditert presse. Arrangøren skal nøye kontrollere adgangen til denne sonen. Tilstøtende deler av løypen, der rytterne passerer i begge retninger, må skilles fra hverandre med et sikkerhetsnett. Sikkerhetsnettene som brukes, skal ikke ha åpninger som er større enn 1 cm x 1 cm. For konkurranser der det forventes store publikumsmengder, skal det på tekniske deler av løypen forefinnes en sikkerhetssone mellom tilskuere og løype, som vist nedenfor: SONE B = TILSKUERE SONE A = SIKKERHETSSONE LØYPE SONE A = SIKKERHETSSONE SONE B = TILSKUERE Inndelingene i sone A skal være minst 75 cm brede. Bruk av farlige gjenstander langs løypen, slik som ståltråd (med eller uten pigger) og metallstenger (gjelder også til bruk reklamebannere) er forbudt. Løypen skal også ledes unna objekter som kan utgjøre en fare for rytterne. Fra 5 minutter før start av rittet skal ingen andre enn rytterne som deltar i rittet, kjøre i løypen.

5 Arrangøren skal sørge for minst 4 krysningspunkter for tilskuerne langs løypen. Hvert krysningspunkt skal ha 2 enveisfelt. Krysningene skal bemannes med vakter på hver side. Rittarrangøren må organisere nok vakter slik at rytternes og tilskuernes sikkerhet kan ivaretas under konkurransen og offisielle treningsøkter. (tekst endret , , ) Sanitet bis Ved alle ritt kreves det minst én ambulanse og én sanitetspost med førstehjelpsutstyr. I hver konkurranse skal minst én (1) lege og minst fire (4) personer som er kvalifisert som sanitetspersonell i henhold til nasjonal lovgivning, være til stede under konkurransen. Et minimum av medisinsk beredskap er obligatorisk på alle offisielle treninger, også om treningene er planlagt i dagene før rittet (verdensmesterskap, verdenscup og kontinentale mesterskap). (tekst endret ; , ). Oppblåsbare portaler Det er forbudt å bruke oppblåsbare portaler som krysser løypen. (artikkel tilføyd , tekst endret ). Installasjoner Juryens podium i målområdet skal være overdekket og fortrinnsvis plassert til venstre for løypen. Arrangøren skal sørge for at kommisjonærene har minst fire sambandsradioer. Disse sambandsradioene skal ha én kanal reservert utelukkende til bruk for kommisjonærene, og en annen kanal det er mulig å kontakte arrangørene med. (tekst endret , ) Arrangøren skal se til at rytterne har oppvarmede garderober, dusjer med varmt og kaldt vann og tilgang til vann for rengjøring av utstyr. Disse installasjonene skal befinne seg mindre enn 2 km fra mållinjen. Løype En syklecrossløype skal inneholde landevei, parkvei, skogsvei og engområder som avveksler på en slik måte at det blir tempovariasjoner i rittet, og slik at rytterne kan hente seg inn etter krevende partier. [2. avsnitt opphevet ] Løypen skal kunne brukes under alle omstendigheter, uansett værforhold. Unngå områder med leire, områder som lett oversvømmes samt jordbruksland Maksimalt 5 konkurranser kan kjøres på samme løype på én og samme dag. (tekst endret ) Arrangøren må iverksette tiltak for å unngå at tilskuerne ødelegger løypen. Før hvert ritt starter må arrangøren kontrollere løypens tilstand og utføre alle nødvendige

6 utbedringer. Når det gjelder UCI-verdensmesterskap, UCI-verdenscupkonkurranser, kontinentale mesterskap og nasjonale mesterskap, kreves det en parallell løype hvis deler av løypen lett forringes. (tekst endret , , , , ) (siste avsnitt flyttet til artikkel ) Løypen må utgjøre en lukket bane med en minstelengde på 2,5 km og en makslengde på 3,5 km, hvorav minst 90 % skal være kjørbar på sykkel. (tekst endret , ) Løypen skal være gjennomgående minst 3 meter bred og være tydelig merket og beskyttet på begge sider. (tekst endret , , ). Oppsamlingssone Det skal foreligge et oppsamlingsområde for startende (oppsamlingsplass), og dette skal være avmerket med avsperringer bak startlinjen (se tillegg 1). Åtte spor med en bredde på 75 cm og en lengde på 10 m skal være avmerket på bakken i rett vinkel til startlinjen for å lette oppstillingen av rytterne i startrekkefølge (se tillegg 1). (tekst endret , , , ). Startområde Startområdet skal ha et fast underlag som fortrinnsvis består av belagt vei. Det skal ha en lengde på minst 150 meter og en bredde på minst 6 meter. Det skal være så rett som mulig og ikke inneholde nedoverbakker. Den første avsmalningen eller det første hinderet etter startområdet skal ikke være abrupt, men må være utformet slik at rytterne lett kan passere. Første kurve skal ikke ha en vinkel på mer enn 90 grader. U-svinger er ikke tillatt. Startseilet skal heises minst 2,5 m over bakken over startlinjen og skal dekke hele bredden av startområdet. (tekst endret 9/1/2003; ; ; , ). Målområde Målområdet skal følge en rett linje i minst 100 meter. Bredden skal være minst 6 meter for UCIverdensmesterskap, UCI-verdenscupkonkurranser, kontinentale mesterskap og konkurranser i klasse 1 og minst 4 meter for andre konkurranser. Området skal være flatt eller ligge i oppoverbakke. Målseilet skal heises minst 2,5 m over bakken over mållinjen og skal dekke hele bredden av målområdet. (tekst endret , , , ). Hindre Start- og målområdene må være fri for hindre. (tekst endret ).

7 Løypen skal ikke inneholde flere enn seks kunstige hindre. Med "hinder" menes enhver del av løypen hvor rytterne sannsynligvis (men ikke nødvendigvis) stiger av sykkelen. Et parti med hinder av planker som beskrevet i artikkel , skal anses som et slikt hinder. Den totale lengden på et hinder kan ikke overstige 80 meter, og høyden kan ikke overstige 40 cm. Den totale lengen på hindrene kan ikke overstige 10 % av løypen. Kunstige sandpartier skal være minimum 40 meter, maksimum 80 meter lange og minimum 6 meter brede. Sandpartiet skal befinne seg på en rett del av løypen, og inngang og utgang skal ligge på samme nivå. Det skal ikke anvendes utforløyper i form av trapper. (tekst endret , , , , ) Løypen kan inneholde et enkelt parti med hinder av planker. Hinderet skal bestå av to planker plassert minimum 4 meter og maksimalt 6 meter fra hverandre. Plankene må være solide i hele sin høyde, være uten skarpe kanter og ikke være laget av metall. De skal ha en maksimal høyde på 40 cm og strekke seg over hele løypens bredde. Dersom løypen er unormalt glatt, skal plankehinderet fjernes etter sjefskommisærens beslutning i samråd med arrangøren og, dersom vedkommende er til stede, UCIs tekniske delegat eller sportskoordinator for syklecross. (tekst endret , , , , , ) Løypen kan passere over bruer og gangbruer så lenge de er minst 3 meter brede og har beskyttende rekkverk på begge sider. Bruer eller gangbruer skal dekkes med et sklihemmende belegg (matte, duk eller sklihemmende maling). I tillegg må det finnes en egen gangbru for tilskuere. (tekst endret , ). Depotområder Depotområdet er den delen av løypen hvor rytterne kan skifte hjul eller sykler. (tekst endret ) Depotområdene skal være rette og kan ikke inneholde hindre. De må befinne seg på en del av banen hvor hastigheten ikke er høy, og ikke i grusdekte partier eller nedoverbakker. (tekst endret ) Dobbeltdepotområdet (se tillegg 2) er obligatorisk for UCI-verdensmesterskap, UCIverdenscupkonkurranser, kontinentale mesterskap og konkurranser i klasse 1. Hvis det ikke er mulig å utforme en løype slik at det kan settes opp et dobbeltdepotområde i henhold til artikkel , kan konkurransen bare avholdes dersom syklecross-kommisjonen på forhånd gir samtykke om å sette opp to enkeltdepoter (se tillegg 3). (tekst endret , ) Dobbeltdepotområdet skal settes opp i et område der to deler av løypen møtes tilstrekkelig nær hverandre og avstanden langs løypen mellom de to etterfølgende depotene er omtrent like stor i hver retning. (tekst endret ).

8 Når det gjelder UCI-verdensmesterskap skal dobbeltdepotområdets beliggenhet fastsettes av UCIs tekniske delegat. (tekst innført 9/1/2004) Ved andre konkurranser enn konkurransene som omfattes av artikkel , må arrangøren sørge for et dobbeltdepotområde eller to enkeltdepotområder som befinner seg i egnet avstand rundt løypen. (tekst endret ) Depotene skal i hele sin lengde deles opp i konkurransespor og depotspor ved hjelp av avsperringer og markeringsbånd. Begynnelsen og slutten av skillet mellom de to sporene i depotområdet skal merkes nøyaktig med gult flagg. (tekst endret , ) På siden av depotet skal det avsettes en minst 2 meter bred sone for rytternes mekanikere og deres utstyr. (tekst endret , , ) I dobbeltdepotområdet må det være tilrettelagt med tilgang til vann for rengjøring av utstyr. I områder med enkeltdepoter må tilgangen til vann være i umiddelbar nærhet, slik at mekanikerne ikke trenger å krysse løypen for å komme frem til den. Hvis det foreligger vanntank eller tilkobling til høytrykksrenser, skal dette gjøres fritt tilgjengelig for alle. Ved UCI-verdensmesterskap og UCI-verdenscupkonkurranser skal arrangøren skaffe til veie åtte høytrykksrensere i depotområdet. (tekst endret 9/1/1998, ). Depotbokser Under UCI-verdensmesterskap og UCI-verdenscupkonkurranser og kontinentale mesterskap skal depotområdene være minst 70 meter lange. Langs depotsporet skal det foreligge 15 depotbokser avgrenset med avsperringer og med en bredde på 4 meter (se tillegg 2). For konkurranser i klasse 1 må depotene være minst 60 meter lange, og det må finnes minst 12 depotbokser. Det tillates bare to akkrediterte medhjelpere per rytter i denne rytterens depotboks. (tekst endret , , , , ). Tildeling av depotbokser Under UCI-verdensmesterskap,UCI-verdenscupkonkurranser og kontinentale mesterskap skal depotboksene fordeles på lagledermøtene på følgende måte: 1. Separat for hver kategori på grunnlag av den sist publiserte UCI-syklecrossrangeringen etter nasjon for inneværende sesong for den aktuelle kategorien (eller den endelige rangeringen hvis det ikke er offentliggjort noen rangering for inneværende sesong).

9 2. Fordeling av depotbokser på lagene som ikke er oppført på den aktuelle rangeringen, skal skje ved loddtrekning. 3. Laglederne skal velge sin foretrukne depotboks i den rekkefølge som dermed fastsettes. (tekst endret , , , , ) [artikkel opphevet ]. Bytte av utstyr En rytter kan kun bruke depotsporet til å bytte sykkel eller hjul, eventuell annen teknisk assistanse. Ved varmt vær (over 20 C) kan kommisjonærene beslutte å tillate inntak av mat og drikke i depotsporet. Under slike omstendigheter er ikke inntak av mat og drikke tillatt under de 2 første og de 2 siste rundene. (tekst endret , , ) Bytte av utstyr må skje innenfor depotsporets avgrensninger og på ett og samme sted. [2. avsnitt opphevet ]. En rytter som har passert slutten av depotområdet må fortsette til neste depotområde hvis vedkommende skal bytte sykkel eller hjul. En rytter som fremdeles befinner seg i konkurransesporet og vil gå over i depotsporet, kan gjøre dette ved å ta seg tilbake langs konkurransesporet og gå over i det andre sporet ved inngangen til depotsporet uten å hindre øvrige konkurrenter. (tekst endret , , ) Det er forbudt for rytterne å bytte hjul eller sykkel seg imellom Medhjelpere Hver rytter kan ledsages av en sanitetshjelper og to mekanikere. Sanitetshjelperen og mekanikerne må få fri akkreditering av arrangøren, noe som gir dem adgang til området som er forbeholdt dem i kraft av sin funksjon. Akkrediteringene må fordeles utenfor banen, på et tydelig angitt sted. (artikkel innført ). 2 Konkurranseprosedyre Startrekkefølge Rytterne skal samle seg på oppsamlingsplassen definert i artikkel , minst 10 minutter før start. Rytterne må vente på start med minst én fot på bakken. Brudd på dette fører til at rytteren blir plassert bakerst i sitt startspor. (tekst endret , ).

10 Startrekkefølgen i konkurranser fastsettes som følger: A) UCI-verdensmesterskap og UCI-verdenscup: Menn elite og kvinner 1. I henhold til den sist publiserte individuelle UCI-syklecrossrangeringen for inneværende sesong (eller den endelige rangeringen hvis det ikke er offentliggjort noen rangering for inneværende sesong). 2. Urangerte ryttere: etter nasjon, i rotasjon (*). Menn U23 og menn junior 1. De første 16 rangerte rytterne i de nyeste publiserte resultatene fra UCI-verdenscup i syklecross i inneværende sesong (gjelder ikke sesongens første runde i UCI-verdenscupen). 2. I henhold til den sist publiserte individuelle UCI-syklecrossrangeringen for inneværende sesong (eller den endelige rangeringen hvis det ikke er offentliggjort noen rangering for inneværende sesong). 3. Urangerte ryttere: etter nasjon, i rotasjon (*). 4. Ved UCI-verdenscupkonkurranser skal ryttere på B-laget til det nasjonale forbundet i arrangørlandet, slik det tillates i artikkel avsnitt 3, innta de bakerste posisjonene i den rekkefølgen som er innregistrert av det nasjonale forbundet under registreringen av ryttere. B) Kontinentale mesterskap: Menn elite (utenfor Europa), kvinner, menn U23 og menn junior 1. I henhold til den sist publiserte individuelle UCI-syklecrossrangeringen for inneværende sesong 2. Urangerte ryttere: etter nasjon, i rotasjon (*). C) Andre konkurranser: Menn elite, kvinner, menn U23 og menn junior 1. I henhold til den sist publiserte individuelle UCI-syklecrossrangeringen for inneværende sesong (eller den endelige rangeringen hvis det ikke er offentliggjort noen rangering for inneværende sesong). 2. Urangerte ryttere: ved loddtrekning. (*) For urangerte ryttere må startrekkefølgen innenfor laget innmeldes av det nasjonale forbundet under registreringen av ryttere. Ved å gå gjennom hver nasjon etter tur, basert på den nasjonsvise rangeringen i den aktuelle kategorien fra foregående sesongs verdensmesterskap, tildeles en plass til hver etterfølgende rytter i rekkefølgen. Forbund som ikke fremkommer i den nasjonsvise rangeringen angitt ovenfor, skal på grunnlag av det samme rotasjonssystemet innta de bakerste plassene, i en rekkefølge som fastsettes ved loddtrekning. Startrekkefølgen for teams skal settes opp som følger: - Nasjonale team/lag der rangering er bestemt av det nasjonale forbund i aktuelle klasse fra det siste verdensmesterskapet. - Uklassifiserte nasjonale team/lag, der rangeringen foretas ved loddtrekning. Lagene (i rekkefølge som ovenfor) starter ført sine beste (nummer en) ryttere gruppevis, deretter ryttere gruppevis som er nummer to på listen osv. (tekst endret , , , , , , , , , ) [artikkel opphevet ] [artikkel opphevet ].

11 Tildeling av startnummer Tildeling av startnummer ved UCI-verdensmesterskap og UCI-verdenscupkonkurranser skal skje på følgende måte: Startnummer i rekkefølge fra 1 og oppover til landet som foregående sesongs verdensmesterskap henhører til. Startnummer 1 skal bare tildeles regjerende verdensmester i den aktuelle kategorien. - De øvrige startnumrene utdeles til nasjoner på grunnlag av deres rangering i UCIverdensmesterskap i foregående sesong; Nasjoner som ikke er rangert eller ikke har deltatt i UCI-verdensmesterskapet foregående sesong, tildeles startnummer ved at kommisjonærene trekker lodd om dette. (tekst endret ; ; ; ; ). Tyvstart Ryttere som forårsaker tyvstart, skal tas ut av rittet. Ved tyvstart skal det foretas ny oppsamlingsprosedyre og inndeling. (tekst endret ). Konkurransenes varighet Konkurransenes varighet skal ligge så nær som mulig opp til: 35 minutter for konkurranser for kvinner ungdom (junior og U23) i kontinentale arrangementer 40 minutter for konkurranser for menn junior 50 minutter for konkurranser for menn U23 60 minutter for konkurranser for menn elite og for konkurranser hvor menn elite og menn U23 deltar sammen. I kvinnenes ritt må varigheten være minimum 40 minutter, men ikke overstige 50 minutter. Under UCI-verdensmesterskap og UCI-verdenscupkonkurranser skal konkurranser for menn elite vare mellom 60 og 70 minutter. (tekst endret , , ) I alle ritt som har en varighet på en dag, skal rekkefølgen være som følger: bis 1 Menn Junior 2 Menn under 23 år 3 Kvinner 4 Menn Elite (ny artikkel tilføyet ) Siste runde Siste runde i rittet skal markeres ved at det ringes med en klokke. (tekst endret ).

12 Rangering Alle ryttere som passerer mållinjen etter at vinneren har fullført rittet, gis en plassering basert på deres posisjon. En rytter som bryter, må forlate banen umiddelbart og har ikke rett til å passere mållinjen. Vedkommende oppføres i resultatlistene som «DNF» («did not finish» ikke fullført) og får ingen poeng for denne konkurransen. (tekst endret , , ) Ryttere som tas igjen med én runde, må fullføre runden der vedkommende ble tatt igjen og deretter gå ut av konkurransen via en utgang som befinner seg like før mål eller i «80 %»- sonen som beskrevet i artikkel , hvis denne regelen kommer til anvendelse. De vil bli oppført i resultatlistene i den rekkefølge de ble tatt ut av rittet pluss antall runder de ikke fullførte. (tekst endret , , , ) Beslutning om hvorvidt 80 %-regelen skal anvendes, fattes av sjefskommisæren i samråd med arrangøren. Enhver rytter med en tid som er 80 % langsommere enn tiden til lederen av rittet etter første runde, skal tas ut av rittet. Vedkommende skal forlate rittet ved utgangen av runden i sonen som er anordnet for dette formålet («80 %-sonen») med mindre rytteren er inne i sin siste runde. Ved UCI-verdensmesterskap og UCI-verdenscupkonkurranser skal 80 %-regelen anvendes. (tekst endret , ) Ved UCI-verdensmesterskap skal det settes opp en nasjonsvis rangering ved å summere plasseringene for de tre første rytterne fra hver nasjon. Nasjoner med to ryttere som har fullført, skal rangeres etter nasjoner med tre ryttere. Nasjoner med én rytter som har fullført, skal rangeres etter nasjoner med to ryttere. Ved lik poengstilling gis rytteren med best rangering forrang. Den nasjonsvise rangeringen skal ikke benyttes for å kåre verdensmestertittelen. (tekst endret , ). Premieutdeling Seiersseremonien skal finne sted umiddelbart etter at den siste rytteren har gått i mål og skal ikke vare mer enn 10 minutter Deltakerne i seiersseremonien har anledning til å ha på seg overtrekksklær. Resultater Sjefskommisæren skal umiddelbart sende de fullstendige resultatene til UCIs hovedkontor via e-post, eller via faks hvis e-post ikke er tilgjengelig. Alle nasjonale forbud må umiddelbart meddele UCI om ethvert forhold eller enhver beslutning som kan medvirke til en endring i poengene som er tildelt en rytter. Dersom disse forpliktelsene ikke oppfylles, kan UCIs ledelseskomité degradere den aktuelle konkurransen til en lavere klasse eller ekskludere den fra verdenskalenderen eller den kontinentale kalenderen, uten å fravike straff som kommer til anvendelse ifølge regelverket. (tekst endret , , , ) (N) Arrangørens nasjonale forbund skal meddele UCI så snart som mulig om alle endringer i resultatet som arrangøren har meldt inn.

13 Avlysning Ved dårlig vær (f.eks. sterk vind, kraftig snøfall, temperaturer under 15 C) kan sjefskommisæren beslutte å avlyse konkurransen etter samråd med UCIs tekniske delegat, ved behov, og med arrangøren. (tekst endret , ). Kommunikasjon i rittet Bruk av radiokommunikasjon eller andre former for fjernsamband med rytterne er forbudt. (tekst innført 9/1/2004) Rytterens bekledning - rekkefølge Dersom en og samme rytter innehar flere trøyer innenfor grenen syklecross, skal de bæres i denne rekkefølgen: 1 Verdensmesterskapstrøyen 2 Ledertrøye i verdenscupen (UCI) 3 Kontinental mesterskapstrøye 4 Nasjonal mesterskapstrøye 5 Nasjonal landslagstrøye (artikkel tilføyet )

14 II Kapittel UCIs SYKLECROSSRANGERING UCI utarbeider hvert år en individuell rangering av ryttere som deltar i internasjonale syklecrosskonkurranser: en felles rangering for menn elite og menn U23; en rangering for kvinner; en rangering for menn junior. Rangeringen kalles UCIs syklecrossrangering (tekst endret ; ) UCI har enerett til UCIs syklecrossrangering. (tekst endret ) UCIs syklecrossrangering utarbeides slik: Menn elite/u23 og kvinner UCIs syklecrossrangering utarbeides i løpet av en periode på ett år ved å legge til nye poeng som er vunnet siden forrige rangeringsliste ble utarbeidet. Samtidig blir gjenværende poeng som er oppnådd frem til samme dato året før trukket fra for hver rytter som deltar i internasjonale syklecrosskonkurranser. Den nye rangeringen trer i kraft samme dag den publiseres, og den er gjeldende inntil neste rangering blir publisert. Menn junior UCIs syklecrossrangering for menn junior utarbeides ved å legge sammen poengene hver rytter har vunnet i internasjonale syklecrosskonkurranser i perioden fra 1. september til 28. eller 29. februar. Hvis flere ryttere får lik poengsum i rangeringen, vil plasseringen dem imellom på den nyeste rangeringslisten for sesongen bestemmes i følgende rekkefølge (kun plasseringer som gir UCI-poeng, tas i betraktning): 1. UCI-verdensmesterskap 2. UCI-verdenscupkonkurranser 3. kontinentale mesterskap 4. nasjonale mesterskap 5. konkurranser i klasse 1 6. konkurranser i klasse 2 7. konkurranser i klasse menn U23 og menn junior. (tekst endret ; ; ; ; ) Konkurransene er delt inn i 16 kategorier ut fra antall poeng som deles ut: a. UCI-verdensmesterskap for menn elite og UCI-verdensmesterskap for kvinner b. UCI-verdensmesterskap, menn U23 c. UCI-verdensmesterskap, menn junior d. UCI verdenscupkonkurrranser menn elite og kvinner e. UCI verdenscupkonkurrranser menn U23 f. UCI-verdenscupkonkurranser, menn junior g. kontinentale mesterskap menn elite (unntatt Europa), kvinner b. kontinentale mesterskap, menn U23 i. kontinentale mesterskap, menn junior j. nasjonale mesterskap menn elite og kvinner k. nasjonale mesterskap, menn U23

15 l. nasjonale mesterskap, menn junior m. konkurranser i klasse 1 menn elite og kvinner n. konkurranser i klasse 2 menn elite og kvinner o. konkurranser i klasse menn U23 (hvis det holdes separat konkurranse for menn lite) p. konkurranser i klasse menn junior. (tekst endret , , , , , ) Rangeringen av konkurranser i kategorier angitt i punktene d til i og fra m til p i artikkel , gjennomføres hvert år av UCIs ledelseskomité. (tekst endret ; ; ; ; ) Antall poeng som oppnås i hver konkurranse, er angitt i tillegget til dette kapitlet: I konkurransene angitt i kategoriene nedenfor, er det bare de beste resultatene for hver rytter som blir tatt i betraktning: konkurranser i klasse 1: de 6 beste resultatene for hver rytter; konkurranser i klasse 2: de 5 beste resultatene for hver rytter; konkurranser i klasse menn junior: de 6 beste resultatene for hver rytter. (tekst endret , , , , , , , ) [artikkel opphevet ] (flyttet til artikkel ) En individuell syklecrossrangering fra UCI utarbeides etter hver runde i UCI-verdenscupen, UCI-verdensmesterskapet, obligatoriske datoer for nasjonale mesterskap, kontinentale mesterskap og ved slutten av sesongen (ultimo februar). Den brukes som startrekkefølge for ryttere i internasjonale konkurranser, slik som angitt i artikkel (tekst endret ; ; ; ; ) Samtidig skal det utarbeides en UCI-syklecrossrangering for hver nasjon for menn elite, en UCI-syklecrossrangering for hver nasjon for kvinner, en UCI-syklecrossrangering for hver nasjon for menn U23 og en UCI-syklecrossrangering for hver nasjon for menn junior, ved å summere poengene til de tre øverst rangerte rytterne for hver nasjon. Ved lik poengstilling mellom nasjoner har rytteren med best individuell rangering forrang. (tekst endret , , , , , ) [artikkel opphevet ] [artikkel opphevet ] (artikkel flyttet til artikkel b).

16 III Kapittel UCI-VERDENSCUP I SYKLECROSS UCI-verdenscup i syklecross tilhører UCI. (tekst endret ) UCI-verdenscupen i syklecross arrangeres over flere konkurranser i minst 6 forskjellige land. Konkurransene utpekes årlig av UCIs ledelseskomite i henhold til prosedyren angitt i håndboken for søknadsprosedyrer og organiseringsveiledningen for verdenscupen i syklecross. (tekst endret , ) For at en konkurranse skal kunne kalles UCI-verdenscup i syklecross, må det foreligge en kontrakt mellom arrangøren og UCI som ansvarlig part for blant annet kringkastingsrettigheter, markedsføringsrettigheter og det praktiske arrangementet rundt rittet Artikkel overført til artikkel (tekst endret ). Deltakelse UCI-verdenscupritt i syklecross skal organiseres for menn elite, kvinner, menn U23 og menn junior. De ulike UCI-verdenscuprittene i syklecross for menn elite, kvinner, menn U23 og menn junior vil bli lagt ut på UCIs nettsider. Påmelding av ryttere skal sendes inn til UCI av rytternes nasjonale forbund. (tekst endret , , , ) I UCI-verdenscupritt i syklecross for menn elite og kvinner er de 50 beste på siste UCI ranking før påmelding automatisk kvalifisert. Disse rytterne er kvalifisert til å velges ut av det nasjonale forbundet. Forbund med færre enn 8 ryttere blant topp 50, kan allikevel ha med 8 ryttere totalt. Ubenyttede plasser av automatisk kvalifiserte ryttere blir ikke frigitt til andre ryttere. Det gis ikke poeng i UCI-verdenscupen i syklecross for menn U23 for resultater i konkurranser for menn elite. I UCI-verdenscupritt i syklecross for menn U23 og menn junior kan hvert forbund melde på 6 ryttere. De aktuelle forbundene kan i tillegg melde på de regjerende verdensmesterne og (unntatt for den første verdencuprunden for gjeldende sesong) rytterne som leder den siste rangeringen i UCI-verdenscupen i syklecross som ble offentliggjort før påmeldingsfristen gikk ut. Arrangørlandets nasjonale forbund kan i tillegg melde på et lag med 6 ryttere (B-lag) for kategorien menn U23 samt for menn junior. I henhold til artikkel skal alle ryttere i klassen for menn U23 og menn junior bruke landslagsdrakt. Det vil bli publisert en liste over datoer for påmeldingsåpning og påmeldingsfrister på UCIs nettsider. (tekst endret , , , , , , , , ).

17 [artikkel opphevet ] De nasjonale forbundene må sende inn påmelding av ryttere til UCI senest seks dager før hver UCI-verdenscupritt i syklecross, inkludert ryttere på arrangørlandets B-lag. Uten å se bort fra artikkel vil påmeldingen ikke bli godkjent hvis hotellet rytterne skal bo på, ikke er angitt ved registreringstidspunktet. Ved sen påmelding skal det nasjonale forbundet betale en bot på CHF 150 per rytter. (tekst endret , , , , ) En rytter som er påmeldt via UCI til en UCI-verdenscup i syklecross i henhold til artikkel , kan ikke delta i andre syklecrossritt i noen annen kategori på samme dag. Hvis dette skjer, skal rytteren diskvalifiseres og få en bot på mellom CHF 500 og CHF (tekst endret ; ; ; ). Bekledning Artikkel overført til artikkel b. Premieutdeling Seiersseremonien skal finne sted innen fem minutter etter at vinneren i hver kategori er kommet i mål. De første 3 rytterne i rittet samt lederen av den generelle rangeringen i UCIverdenscupen i syklecross må være til stede på podiet. (tekst endret , ) Når den offisielle seremonien er over, skal de første tre rytterne i konkurransen og leder av verdenscupen møte opp i presserommet sammen med arrangøren. (tekst endret , , ). Rangeringer 1. Menn elite: En individuell rangering i UCI-verdenscupen i syklecross vil bli utarbeidet for kategorien menn elite, der poengene vil bli tildelt de første 50 rytterne i hvert ritt i henhold til følgende rangering: Plassering Poeng Plassering Poeng Plassering Poeng

18 2. Kvinner, menn U23, menn junior: En individuell rangering i UCI-verdenscupen i syklecross vil bli utarbeidet for kategoriene kvinner, menn U23 og menn junior, der poengene tildeles de første 30 rytterne i hvert ritt i henhold til følgende rangering: Place Points Place Poeng Ryttere med lik poengsum rangeres i henhold til flest antall førsteplasser, andreplasser osv. Det tas bare i betraktning plasseringer som gir poeng i UCI-verdenscupen i syklecross. Hvis poengsummen fortsatt er lik, er det poengene som ble tildelt i den siste konkurransen som skal brukes for å skille mellom rytterne. (tekst endret ; ; ; ; ) [opphevet ] [opphevet ] [opphevet ] [opphevet ]. Premier Premieskalaen for den individuelle rangeringen for hver konkurranse blir avgjort av UCIs ledelseskomité. Senest tre måneder før konkurransen finner sted, skal arrangøren gi bankgaranti til arrangørens nasjonale forbund til en pålydende verdi som tilsvarer den totale premiepotten. Hvis premien eller premiene ikke utbetales, vil konkurransen ikke komme i betraktning som en UCI-verdenscupkonkurranse i syklecross neste sesong. (tekst endret , ) UCI deler ut premier til de første 25 rytterne i klassen for menn elite og de første 10 rytterne i kvinneklassen i den endelige individuelle rangeringen i UCI-verdenscupen i syklecross. Premieverdiene er oppført i UCIs finansielle passiva. (artikkel innført 9/1/2008) [opphevet ].

19 [opphevet ]. Trofeer UCI deler ut et trofé til de første tre rytterne i den endelige rangeringen i UCI-verdenscupen i syklecross i hver kategori. (tekst endret 9/1/2002; ; ; ; ). Ledertrøye I hver kategori vil UCI dele ut en ledertrøye til rytteren som leder den individuelle rangeringen i UCI-verdenscupen i syklecross. I alle runder, bortsett fra den første, skal lederen av UCI-verdenscupen i syklecross ha på seg ledertrøyen i alle UCI-verdenscupkonkurranser. Ledertrøyen skal bare brukes i rundene i UCI-verdenscupen i syklecross, ikke i andre konkurranser. (tekst endret ; ; ; ) Artikkel overført til artikkel b. IV Kapittel VERDENSMESTERSKAP (kapittel tilføyet ) Kun lisenstakere nevnt i artikkel til og , kan delta i verdensmesterskapet for veteraner/masters. Startnummer blir kun utdelt ved visning av gyldig lisens Rytterne som deltar i verdensmesterskapet for veteraner/masters representerer sine land, men har lov til å benytte utstyr etter eget ønske All relevant informasjon angående verdensmesterskap, kan innhentes via arrangør eller på UCIs nettside Verdensmesterskapet er normalt delt inn i 5-års grupper; 30-34, 35-39, osv. Aldersklasser vil bli slått sammen når det er mindre enn 6 ryttere i en klasse. Hvis klasser blir slått sammen, vil allikevel tittelen tildeles de respektive 5-års gruppene (selv om det bare skulle være 1 rytter i angjeldende klasse).

20 Tillegg 1 Oppsamlingssone

21 Tillegg 2 Dobbeltdepotområde

22 Tillegg 3 Enkeltdepotområde

23 Tillegg 4 UCI-poengtabell

24

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX Arrangør som tildeles mesterskap forplikter seg til å arrangere etter denne norm. NM skal fortrinnsvis arrangeres på den weekend

Detaljer

Invitasjon juni 2016

Invitasjon juni 2016 Invitasjon 19. 26. juni 2016 Bodø Ck har gleden av å invitere til NM Landevei 2016. Vi ser frem til, i fellesskap, å kunne tilby en mesterskapsuke til glede for ryttere, støtteapparat, kommissærer, publikum,

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med Norges cup status i Bmx plikter å gjennomføre i henhold til gjeldende BMX reglement og denne norm. Normen må tilpasses

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

DEL 7 TRIAL-REGLEMENT

DEL 7 TRIAL-REGLEMENT UCI REGLEMENT TRIAL (versjon 01.10.13) DEL 7 TRIAL-REGLEMENT (del erstattet 30.01.09). INNHOLD Side Kapittel I GENERELLE REGLER 1 1 Aldersklasser og konkurranseklasser 1 2 Kalender 1 3 Teknisk delegat

Detaljer

Sykkel, Landevei 2014

Sykkel, Landevei 2014 Velkommen til NNM Sykkel, Landevei 2014 13.14. September Åpent NordNorsk Mesterskap Arrangør: Bodø Cykleklubb For mer og oppdatert informasjon: http://www.bodock.no og https://www.facebook.com/groups/135540200797/

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX RANKING 2017

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX RANKING 2017 NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX RANKING 2017 Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med Norges cup status i BMX plikter å gjennomføre i henhold til gjeldende BMX reglement og denne norm. Normen må tilpasses

Detaljer

Program. Startkontingenter M/K Senior kr 400,- pr. øvelse M/K Junior kr 300,- pr. øvelse Lagtempo kr 600,- pr. lag

Program. Startkontingenter M/K Senior kr 400,- pr. øvelse M/K Junior kr 300,- pr. øvelse Lagtempo kr 600,- pr. lag Det er 10 år siden forrige Norgesmesterskap ble arrangert i Grimstad, så vi ser nå frem til å samle sykkel Norge på ny i Sykkelbyen Grimstad. Grimstad Sykleklubb samarbeider med Kristiansands Cycleklubb,

Detaljer

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM)

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) KAPITTEL 1 OMFANG OG BEGRENSNINGER 1 1) ØPM regulerer offisielle mesterskap i alle grener innenfor NCF: Norgesmesterskap, Ungdomsmesterskap og Regionmesterskap. 2) ØPM

Detaljer

INVITASJON. SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til. REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 &

INVITASJON. SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til. REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 & INVITASJON SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 & Lørdag ettermiddag/kveld: FESTKVELD, med premieutdeling fra tempoetappen og

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMSMESTERSKAP I BMX 2017

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMSMESTERSKAP I BMX 2017 NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMSMESTERSKAP I BMX 2017 Arrangør som tildeles mesterskap forplikter seg til å arrangere etter denne normen. NM skal fortrinnsvis arrangeres på den

Detaljer

Tilleggsregler (TR) - NC 1

Tilleggsregler (TR) - NC 1 Tilleggsregler (TR) - NC 1 Opprettet:06.03.2015 11:54 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 1 Konkurranse-dato 18.04.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER Volvo Aker Brygge Cup Lørdag 7. juni og søndag 8. juni 2014 Superfinale torsdag 12. juni 1. Regler SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, Arrangementet arrangeres etter UCI s og UEC reglement for BMX med følgende endringer og tillegg. Arrangørlandet skal fremlegge nytt nordisk reglement

Detaljer

Sola Int. Cross Country. NC og UCI 08.05.2011. Sola Cykleklubb. www.solack.no

Sola Int. Cross Country. NC og UCI 08.05.2011. Sola Cykleklubb. www.solack.no Sola Int. Cross Country NC og UCI 08.05.2011 Sola Cykleklubb Sola Cykleklubb ønsker velkommen til Norges Cup Terreng Rundbane, UCI Terreng Rundbane Administrasjon: Rolle Navn E- Post Telefon Rittleder

Detaljer

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM)

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØPM inneholder en del spesielle forhold som kun gjelder mesterskap. Forhold som ikke er omtalt finnes i reglene for de respektive grener (BMX, Landevei, Terreng) Dersom

Detaljer

INNBYDELSE. Vårspretten. 21.april 2012. NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1. Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no. Eiker Regnskapsdata DA

INNBYDELSE. Vårspretten. 21.april 2012. NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1. Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no. Eiker Regnskapsdata DA INNBYDELSE Vårspretten 21.april 2012 NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1 Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no Eiker Regnskapsdata DA Fiskim IL har gleden av å invitere til Vårspretten 2012. NCF Rankingritt

Detaljer

Program. Påmelding. Må skje gjennom klubb via Quick Systems /EQ Timing innen 10.juni 2014. Gjelder alle øvelser.

Program. Påmelding. Må skje gjennom klubb via Quick Systems /EQ Timing innen 10.juni 2014. Gjelder alle øvelser. For første gang i Eidsvoll Sykkelklubbs historie står vi som arrangør for NM landevei. I forbindelse med 200-årsjubileet for grunnloven her på Eidsvoll i 2014, mener vi det er en unik mulighet til å invitere

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2014 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 5/5,12/5,19/5,26/5,2/6,16/6,

Detaljer

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår.

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår. Vinterseiling Snipe 2 0 1 5-2 0 1 6 Treningsseilaser for sniper på lørdager kl. 11.30. Seilasene vil finne sted på følgende lørdager (fortrinnsvis første lørdag i måneden): 2015: 10/10, 7/11, 5/12. 2016:

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

Innhold. UCI MTB Terrengsykkel. (versjon 04.04.14) GJELDENDE VERSJON 4. april 2014

Innhold. UCI MTB Terrengsykkel. (versjon 04.04.14) GJELDENDE VERSJON 4. april 2014 UCI MTB Terrengsykkel (versjon 04.04.14) GJELDENDE VERSJON 4. april 2014 Innhold UCI SYKLEREGLEMENT... 1 Kapittel I GENERELLE REGLER... 4 1 Typer ritt... 4 2 Aldersklasser og deltakelse... 4 3 Kalender...

Detaljer

HELTERITTET 8. AUGUST 2015

HELTERITTET 8. AUGUST 2015 HELTERITTET 8. AUGUST 2015 Oppdatert 04/8-2015 Foto: Svein Olav Vaa Praktisk Informasjon Her finner du praktisk informasjon for HelteRittet 2015. Den blir oppdatert fortløpende. Velkommen til Rjukan! PÅ

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE Informasjonen i dette dokumentet er kun norske tilpasninger og informasjon. European Cheer Union (ECU) sitt reglement må leses i tillegg. Vi anbefaler

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser Norges Cup for Laser, Europa, Optimist, Zoom 8 2-3 mai Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Hjellestad Seilforening http://bergens-seilforening.no/arrangement/nc2015 1 REGLER

Detaljer

Velkommen til TEVEBU CUP 7 på Konnerud søndag 17. september kl. 11

Velkommen til TEVEBU CUP 7 på Konnerud søndag 17. september kl. 11 Velkommen til TEVEBU CUP 7 på Konnerud søndag 17. september kl. 11 Konnerud IL Sykkel 1. RITTBESKRIVELSE TeVeBu cup 7 - Rundbaneritt Rundbaneløypa på Konnerud er en flott kombinasjon av naturlige skogsløyper,

Detaljer

Ælva Classic. 12. Oktober 2014. Drammen CK

Ælva Classic. 12. Oktober 2014. Drammen CK Ælva Classic 12. Oktober 2014 Drammen CK Hvem hva og hvor? Sted Påmelding Klasser Veibeskrivelse Solbergelva idrettspark Det er en felles påmeldingsside for alle NC CX rittene. Link: https://boc.rittresultater.no/node/34

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM:

NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM: NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM: NM-Landevei skal arrangeres på den weekend/uke som er fastsatt av NCF.

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

Trondhjems Seilforening

Trondhjems Seilforening Trondhjems Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER for Onsdagsseriene vår og høst 2017 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Trondhjems Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Festningsrittet NC 6. Rundbane /XC (UCI) 17. juni 2012. Trondhjems VK

Festningsrittet NC 6. Rundbane /XC (UCI) 17. juni 2012. Trondhjems VK Festningsrittet NC 6 Rundbane /XC (UCI) 17. juni 2012 Trondhjems VK Trondhjems velocipedklub, TVK, ønsker deltakere, støtteapparat, publikum og presse velkommen til Norgescup terreng rundbane på Kristiansten

Detaljer

Invitasjon. Skandinavisk Cup i Utfor

Invitasjon. Skandinavisk Cup i Utfor Invitasjon Skandinavisk Cup i Utfor Hafjell 12-13. August 2017 I samarbeid med Hafjell Bike Park har Sportsklubben Rye gleden av å invitere til Skandinavisk Cup i Utfor 12-13 august 2017. Sted: Hafjell

Detaljer

Invitasjon til Sykkelenern 2013

Invitasjon til Sykkelenern 2013 Invitasjon til Sykkelenern 2013 enern SYKKELENERN Velkommen til Sykkelenern 10. august 2013, Oppdal Lørdag 10. august arrangerer Oppdal Sykkelklubb (OSK) og Enern Oppdal Sykkelenern for 7. gang! I fjor

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

ABC for BMX år 2007 Revidert: 5. april 2007. ABC for BMX 2007

ABC for BMX år 2007 Revidert: 5. april 2007. ABC for BMX 2007 ABC for BMX 2007 ABC for BMX 2007 1 ABC for BMX 2007 1. Generelt Dette dokumentet er utarbeidet for å gi en referanse og hjelp i det daglige gjøremål innenfor dette feltet til alle som på en eller annen

Detaljer

NORGES CUP. For. 2.4mR

NORGES CUP. For. 2.4mR NORGES CUP For 2.4mR 30. april 1. mai 2017 Tønsberg Seilforening Side 1 av 7 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs regler

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag.

Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag. Norgescup utfor #1 2013, Eikerapen Alpinsenter, Åseral Søndag 12.mai 2013 Om arrangementet Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag.

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2017 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2017 Norgescup 2017 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2017 Reglement for Norgesmesterskap 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017

Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017 Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017 Sørum idrettslag inviterer til det 5. rittet i Norgescup Maraton 2017, Regionmesterskap for region Øst og Stomperudrittet lørdag 9. september 2017 Sted: Sørum

Detaljer

Seilingsbestemmelser. APL Race 2017 NM H-Båt

Seilingsbestemmelser. APL Race 2017 NM H-Båt Arendals Seilforening Seilingsbestemmelser APL Race 2017 NM H-Båt fredag 28. til søndag 30. juli Side : 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 4

Tilleggsregler (TR) -NC 4 Tilleggsregler (TR) -NC 4 Opprettet:05.05.2015 13:26 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 4 Konkurranse-dato 21.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens)....

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 De nasjonale klassereglene for 2.4mR

Detaljer

Arrangere randoneekonkurranse

Arrangere randoneekonkurranse Arrangere randoneekonkurranse Denne veilederen er ment å være et notat som gir en del tips, og danner et rammeverk for hvordan randoneekonkurranser bør gjennomføres i Norge. Dette er med andre ord en idebank

Detaljer

Konkurransetekniske-regler Stand up padling

Konkurransetekniske-regler Stand up padling Konkurransetekniske-regler Stand up padling Innhold Kapittel 1: Tekniske regler... 3 1 Definisjon... 3 2 Brett... 3 3 Sikkerhetsutrustning... 3 4 Padleåre... 3 5 Padleteknikk... 3 6 Ekstrautstyr... 3 Kapittel

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

IOM. Norgesmesterskap oktober 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon 1.0

IOM. Norgesmesterskap oktober 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon 1.0 IOM Norgesmesterskap 14. - 15. oktober 017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker Tlf: 66798819 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017

Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017 Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017 Sandefjord Sykleklubb har gleden å invitere deg og ditt lag til Norges Cup Sandefjord Grand Tour en del av Sandefjord Sykkelfestival 2017 Sted

Detaljer

Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no

Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no Breidangen Rundt LYS Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 21. og 22. mai 2011 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent)

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no

Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no Vestfold Cup Rankingregatta for joller Lørdag 29. og søndag 30. august 2015 Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap i Killing 16. 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og Killingklubben 1. Regler

Detaljer

Hvem hva og hvor? Sted. Påmelding

Hvem hva og hvor? Sted. Påmelding Hvem hva og hvor? Sted Påmelding Skien fritidspark, Moflatvegen, Skien GPS koordinater: 59 11 1.7 N 9 35 45.3 E Det er en felles påmeldingsside for alle NC CX rittene. Link: https://rittresultater.no/cxcupen

Detaljer

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016 Med forbehold om at alle søknader blir godkjent, inviterer Kristiansand Automobilklubb til Rally Sprint søndag 9. oktober 2016. Spesielle kjennetegn for Mjåvannsprinten: Engangslisens for kartleser kan

Detaljer

Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting

Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting 2015 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Kunngjort 2014-01-01 Arrangør, bane- og sikkerhetsbestemmelser

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER NM FINNJOLLE Horten Seilforening 26-27.august 2017 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene 1.2 NSFs og NIFs GENERELLE og SPESIELLE

Detaljer

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting 2016 Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 8. Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Konkurranseform Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser NM for Slalom 3-4 Oktober 2015 (Reserve 10-11 oktober) Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Åsane Seilforening / Glesnes Ungdoms- og Idrettslag http://www.oceanordic.com/events/atlantic-winds-challenge

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Norgescup 2017 Runde 1

Tilleggsregler (TR) -Norgescup 2017 Runde 1 Opprettet:03.04.2017 09:50 3720 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Norgescup 2017 Runde 1 Konkurranse-dato 20.05.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Koordinater til konkurranseområdet-/banen

Detaljer

Invitasjon. Rogaland 3D Ritt 20-21 april 2013. Bjarte Eikås, RittLeder. rittleder@rogalandtredagers.no

Invitasjon. Rogaland 3D Ritt 20-21 april 2013. Bjarte Eikås, RittLeder. rittleder@rogalandtredagers.no Invitasjon Rogaland 3D Ritt 20-21 april 2013 Bjarte Eikås, RittLeder rittleder@rogalandtredagers.no 1 Arrangør: Sandnes Sykleklubb Stavanger Sykleklubb Hafrsfjord Sykleklubb KLASSER: M6-9 K6-9 M10 K10

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle september 2013,

Seilingsbestemmelser. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle september 2013, Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Seilingsbestemmelser Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no V. 2.0

Detaljer

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling www.nkk.no Gyldig fra 01.01.2015 Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Gjeldende fra 1. januar 2015. Innledning Juniorhandling er en sport

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August SEILINGSBESTEMMELSER ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Joller og Brett 2014 23-24 August Bergens Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller 23. og 24. August 2014 Det blir inntil 4 seilaser

Detaljer

Konkurranseregler for bruksridning

Konkurranseregler for bruksridning Konkurranseregler for bruksridning Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013 Allmenne bestemmelser: Til grunn for disse reglene ligger reglementet for brukskjøring med hest og vogn. Tanken

Detaljer

Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015

Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015 Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015 Innbydelse Sandnes Sykleklubb og Stavanger Sykleklubb har gleden av å ønske alle landets barn

Detaljer

Invitasjon. Rogaland 3D Ritt 26-27 april 2014. Torleif Lutro, RittLeder. torleif.lutro@lyse.net

Invitasjon. Rogaland 3D Ritt 26-27 april 2014. Torleif Lutro, RittLeder. torleif.lutro@lyse.net Invitasjon Rogaland 3D Ritt 26-27 april 2014 Torleif Lutro, RittLeder torleif.lutro@lyse.net 1 Arrangør: Sandnes Sykleklubb Stavanger Sykleklubb KLASSER: M6-9 K6-9 M10 K10 M11-12 K11-12 M13-14 K13-14 M15-16

Detaljer

ASKER PETIT PRIX 2014 Program

ASKER PETIT PRIX 2014 Program ASKER PETIT PRIX 2014 Program Innholdsfortegnelse Velkommen... 3 Rittledelsen... 3 Generelt... 3 Bakketempo fredag 23. mai... 4 Gateritt lørdag 24. mai... 6 Tempo lørdag 24. mai... 8 Fellesstart søndag

Detaljer

INVITASJON NM TERRENG RUNDBANE OG SPRINT LØRDAG 18. OG SØNDAG 19. JULI 2015 OPPDATERT INFORMASJON LIGGER HER: HTTP://NMTERRENGSYKKEL2015.

INVITASJON NM TERRENG RUNDBANE OG SPRINT LØRDAG 18. OG SØNDAG 19. JULI 2015 OPPDATERT INFORMASJON LIGGER HER: HTTP://NMTERRENGSYKKEL2015. INVITASJON NM TERRENG RUNDBANE OG SPRINT LØRDAG 18. OG SØNDAG 19. JULI 2015 OPPDATERT INFORMASJON LIGGER HER: HTTP://NMTERRENGSYKKEL2015.NO Velkommen IF Frøy inviterer til norsk mesterskap i terreng rundbane

Detaljer

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 20. gang, lørdag 13. juni 2015. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø Invitasjon NM Masters Landevei 2017 8.-9. Juli Saltstraumen, Bodø Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen Bodø Ck har gleden av å invitere

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

27. april 2014 Korketrekker n bakketempo 26. april

27. april 2014 Korketrekker n bakketempo 26. april 27. april 2014 Korketrekker n bakketempo 26. april Norgescupåpningen 2014 Velkommen til Grenland og NorgesCup åpning Grenland SK er en av Norges største sykleklubber. Mange av medlemmene våre har begynte

Detaljer

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG Sted: Sarpsborg / Kalnes Videregående skole Dato: 05. Mai Startnummer: Utdeling av startnummer i sekretariatet kl: 09.00-09.45 Startid lang: 10.00 Start kort:

Detaljer

9. 10. august 2014 Narvik Cykleklubb

9. 10. august 2014 Narvik Cykleklubb 9. 10. august 2014 Narvik Cykleklubb NARVIK 19 82 CYKLEKLUBB Sted og hvordan komme seg dit? Arrangementet finner sted i Narvikfjellet, sentralt plassert nært sentrum av Narvik. Narvik ligger ca 250km sør

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER NM / NC for Europa NC for Laser Snipe Cup Horten Seilforening 28. - 29. mai 2016 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene 1.2 NSFs

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø Invitasjon NM Masters Landevei 2017 8.-9. Juli Saltstraumen, Bodø Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen Bodø Ck har gleden av å invitere

Detaljer

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Kunngjøring Åpent Norgesmesterskap i Killing i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening - som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og

Detaljer

Ritt-INFO Informasjon til ryttere og lagledere

Ritt-INFO Informasjon til ryttere og lagledere Ritt-INFO Informasjon til ryttere og lagledere Sykkel NM Bergen 2008 Arrangørklubber: Ledere: Leder NM-komiteen Leder NM-komiteen CKSotra Rittleder: M-Senior K-Senior M-Junior K-Junior Sekretariat: Sanitet:

Detaljer

4 SIGNALER PÅ LAND 4.1 Signaler på land vil bli gitt på flaggstang utenfor klubbhuset i Bergens Seilforening

4 SIGNALER PÅ LAND 4.1 Signaler på land vil bli gitt på flaggstang utenfor klubbhuset i Bergens Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 NSFs generelle og spesielle regler for NM vil gjelde. 1.3 Klasseklubbenes bestemmelser for NM

Detaljer

KRETSMESTERSKAP 2012

KRETSMESTERSKAP 2012 KRETSMESTERSKAP 2012 For Oslo, Akershus, Østfold og Indre Østlandet Cyklekrets. Lørdag 15 september: Terreng rundbane Søndag 16 september: Individuell tempo og fellesstart. I.F Frøy inviterer til kretsmesterskap

Detaljer

PRAKTISK INFO TIDSPLAN. Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00

PRAKTISK INFO TIDSPLAN. Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00 PRAKTISK INFO TIDSPLAN Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00 Kl. 18:00-19:00 Foredrag med Smartfish og Kari Flottorp Lingsom. Tema: Trening, konkurranse

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

Bokerøya cup Tirsdager 3., 10. og 17. juni 2008

Bokerøya cup Tirsdager 3., 10. og 17. juni 2008 Bokerøya cup Tirsdager 3., 10. og 17. juni 2008 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2005-2008. 1.2 Det blir ingen dømming på

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 3

Tilleggsregler (TR) -NC 3 Tilleggsregler (TR) -NC 3 Opprettet:05.05.2015 13:25 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 3 Konkurranse-dato 20.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

FANA 3 DAGERS 23.-25. mai 2015. NCF Rankingritt 3/5 (M/K15/16) NCF Rankingritt 4/5 (M/KSenior, Junior) NCF Mastercup 2/4

FANA 3 DAGERS 23.-25. mai 2015. NCF Rankingritt 3/5 (M/K15/16) NCF Rankingritt 4/5 (M/KSenior, Junior) NCF Mastercup 2/4 FANA 3 DAGERS 23.-25. mai 2015 NCF Rankingritt 3/5 (M/K15/16) NCF Rankingritt 4/5 (M/KSenior, Junior) NCF Mastercup 2/4 Velkommen til F3D i regi av Fana IL Sykkel. Det er en stor glede å kunne ønske ryttere,

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

Invitasjon til Sykkelenern 2013

Invitasjon til Sykkelenern 2013 Invitasjon til Sykkelenern 2013 enern SYKKELENERN Velkommen til Sykkelenern 10. august 2013, Oppdal Lørdag 10. august arrangerer Oppdal Sykkelklubb (OSK) og Enern Oppdal Sykkelenern for 7. gang! I fjor

Detaljer

Invitasjon HelteRittet

Invitasjon HelteRittet Invitasjon HelteRittet Lørdag 13 August TINN IL SYKKEL TINN IL OG HELTERITTET AS INVITERER TIL NORGES CUP MTB MARATON SENIOR ELITE OG MASTERSCUP PÅ RANDSONEN AV HARDANGERVIDDA LØRDAG 13. AUGUST 2016 START

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer