SKATTE BETALEREN. Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt. Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen. Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE BETALEREN. Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt. Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen. Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt?"

Transkript

1 SKATTE BETALEREN Nr Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt Reiser kan være en skattefelle Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt?

2 Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto: Monkey Business Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre med årsregnskap, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumenta sjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, grafer, perioderapporter, konsernregnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m. I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres umiddelbart. Gratis demoversjoner finner du hos For mer informasjon om Finales programmer send kodeord Finale til eller send e-post til Finale Systemer as Tlf.: e-post: SMS Finale til

3 Skattebetaleren nr 6 / Innhold Leder 4 Sidensist Nåskaldetsviåbetale medkontanter! 8 Viktigskattekortsjekk 12 Det har aldri før vært viktigere å sjekke at skattekortet stemmer med virkeligheten. Årsaken er regelendringer som gjør risikoen for feil skattetrekk stor for enkeltgrupper. Rentefradragforrentefrielån? Rentefrie sharialån skaper utfordringer for rentefradraget. Uføreranet Tidenes løft for unge uføre ble det kalt i Resultatet ble for mange en kraftig restskatt i Detteblirtildetverre 22 Meningen var at flere skatteoppgjør skulle gjøre hverdagen enklere for Skatteetaten og oss skattebetalere. Nå sår eksperter tvil om akkurat dét, og mener mange flere må regne med å vente på skattepengene i årene som kommer. Gaveriallevarianter 24 Vi er inne i en årstid hvor gaver er i alles tanker. En gave mottatt i jobbsammenheng er vanligvis skattemessig å regne som lønn, ikke gave. Men heldigvis finnes det unntak. Påreisefot Reiser kan være en skattefelle. Det har flere bedrifter og ansatte fått erfare de siste årene. Slikverdsettesutleieboliger Nye regler gjør at det ikke alltid er lett å finne ut hvordan reglene slår ut når du leier ut boliger eller deler av boligen din Nå skal det svi å betale med kontanter! Hvis du betaler vaskehjelp, snekker eller andre tjenester med kontanter kan det koste deg dyrt fra nyttår. Side8 Skattekritikeren Tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen taler de svakes sak og mener politikernes hastverk er årsaken til rotet som har oppstått i en rekke saker de siste årene. Side30 FoTo: STig FlESlaND FoTo: SCaNSToCkPHoTo Skattekritikeren 30 Aktivellerpassiv?Billigellerdyrt? 34 Skattefag:Lovfesterskjevhet 36 Skattefag:Entjenendefunksjon 38 Gjestekommentar:SveinKristensen 41 Visvarerdeg 42 Ossskattebetalereimellom 44 Grykommenterer 46 FoTo: CRESToCk Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt? Teoretikere fremelsker passiv indeksforvaltning, og hyller det som det eneste saliggjørende for investorer. Media kaster seg på, og kritiserer alt fra forvaltningsbransjen til rådgivere. Men er passiv forvaltning eneste farbare vei? Side34

4 4 SKATTEBETALEREN NR 6 / 2010 Tall som teller Skattefritt STIG FLESLAND Julekvelden på kjerringa 66 % Andelen menn som opprettet personlig eid foretak i % Andelen menn som opprettet aksjeselskap eller allment aksjeselskap i mill Samlet pensjonssparing i bank (IPS/ IPA) ved utgangen av september ,3 mrd Samlet BSU-innskudd i norske banker ved utgangen av september mrd Samlet innbetalte skatter i årets ti første måneder. De aller fleste bør ha fått med seg at det snart er jul. Julefeiringen har i mange butikker (og hos mange sjokoladeprodusenter) vart siden tidlig høst. Like lett har det ikke vært å få med seg hva som blir de endelige konsekvensene av å betale med kontanter i Mange har ytret ønske om å fjerne tusenlappen som betalingsmiddel, og nå skal også alle som betaler varer eller tjenester kontant rammes. I hvert fall hvis innkjøpet er av en viss størrelse. Grensen er satt på kroner, men skulle man hørt på dem som ivrer mest, ville grensen vært langt lavere. Flere røster i Skatteunndragelsesutvalget ville ha en grense på kroner. Det er faktisk ikke umulig å tenke seg et forslag som forbyr kontanter i det hele tatt fordi det da vil bli lettere å følge sporene etter pengene, og lettere å ha kontroll på de som har noe å skjule. Argumentasjonen er besnærende, men virkemidlene som tas i bruk er ganske sterke. For hva sier du til å måtte stå ansvarlig for at håndverkeren eller vaskehjelpen du leier inn betaler sin skatt? Hvis du betaler kontant, og beløpet er over en viss størrelse, vel å merke. Ansvarlig i dette tilfellet betyr at dersom ikke han eller hun betaler skatt og avgift, ja da kan Skatteetaten velge å hente pengene hos deg i stedet. Dette ble faktisk vedtatt allerede i fjor, i forbindelse med statsbudsjettet. Men forskriften som angir detaljene har latt vente på seg. Forslaget kom ikke før i høst, og det til tross for at reglene skal gjelde allerede fra 1. januar I skrivende stund er faktisk ikke den endelige forskriften lagt frem, og det er derfor svært vanskelig for menigmann å orientere seg om hva som gjelder. Akkurat dette er vanskelig å skjønne. I utgangspunktet ble innføringen av de nye reglene utsatt fra 2010 til 2011 nettopp fordi man trengte tid til å informere deg og meg bedre. Kan du huske å ha lest mye fra regjeringen om denne regelendringen? En undersøkelse Skattebetalerforeningen gjorde i sommer viste at det store flertallet var uvitende om regelendringen, og enda flere var motstandere av de nye reglene. Det er derfor behov for informasjon. Tidligere har det vært en gjennomgangstone fra Finansdepartementet at alle bør følge med på hjemmesiden til departementet for å få vite hva som er riktig til enhver tid, og de som ikke følger med har seg selv å takke. Det samme gjelder nok nå. SKATTE BETALEREN Øvre Vollgate 13 Postboks 213 Sentrum, 0103 Oslo Telefon REDAKTØR: Stig Flesland ABONNEMENT: Skattebetaleren inngår i medlem skapet i Skattebetaler foreningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 295 kroner. ANNONSER: HS Media Telefon: GRAFISK PRODUKSJON: Ad Fontes Medier AS Telefon: TRYKK: Kroonpress, Estland UTGIVER: Skattebetalerforeningen Opplag: ISSN OPPLAGSKONTROLLERT

5 Høyest markedsandel blant NARF-medlemmer 25,5%! Jeg gjør årsoppgjør raskere enn dem jeg benytter Total Årsoppgjør! Stadige nye reformer, nye lover, nye regelendringer, nye teknologier. Dette er forhold som revisorer og regnskapsførere er nødt til å tilpasse seg i en hektisk hverdag. Med tiden som en knapp ressurs, er det derfor viktig å ta i bruk det mest effektive verktøyet. I 25 år har tusenvis av brukere latt seg imponere og begeistre av Total Årsoppgjør. Her er gode grunner for at også du bør velge denne løsningen: Brukervennlig og funksjonelt Enkelt og effektivt Komplett og oppdatert Profesjonell og personlig brukerstøtte/oppfølging Faglige og innholdsrike kurs Markedets beste pris Hele 99% av våre brukere er fornøyde med programmet - det håper vi at du også vil bli! Vi gjør det kompliserte enkelt! Mer informasjon Tlf

6 6 Skattebetaleren nr 6 / 2010 Siden sist Skattebetaleren.no alltid oppdatert! Vil stoppe skattelistefråtsing SA NEI: Daværende finansminister Kristin Halvorsen ville ikke gjøre noe med skattelistene mens hun hadde ansvaret. To år etter at sa et klart «Nei til skattelister» kan det bli innskrenkninger i praksisen. I et brev sendt til Finansdepartementets lovavdeling foreslår Skattedirektoratet å stramme inn på dagens praksis med åpne skattelister. For å sikre intensjonene bak ordningen med offentlige skattelister, mener vi det er viktig med ryddige forhold rundt offentliggjøringen. Gjennom nye elektroniske muligheter er det skapt en helt annen bruk av listene enn det som i sin tid var hensikten. Dette har til dels uønskede konsekvenser for skattyter. Vårt forslag vil hindre misbruk av skattelistene, samtidig som vi sikrer åpenhet og mulighet for offentlig debatt, sier skattedirektør Svein Kristensen. Til Aftenposten utdyper Kristensen: Vi har sett en svært kreativ bruk av skattelistedataene denne høsten. Ordningen er under press. Forslaget er i tråd med det en rekke andre aktører har forfektet de siste årene. Både Skattebetalerforeningen, Datatilsynet, Høyre, FrP og Arbeiderpartiet har påpekt at skattelistepraksisen avisene i dag fører er svært uheldig, og har ønsket innstramminger. FrP og Høyre har de siste årene kommet med årlige lovforslag om å fjerne skattelistene, eller stramme inn på praksisen, uten at partiene har blitt hørt. Foto: ScanStockphoto På den andre siden har både presseorganisasjoner og SV stått. Daværende finansminister Kristin Halvorsen fikk for to år siden overrakt underskrifter mot skattelistene i forbindelse med en aksjon Skattebetalerforeningen hadde, men valgte likevel å ikke gjøre noe med protestene. Ifølge Skattedirektoratet kan det bli innstramminger fra neste år, dersom Finansdepartementet fremmer forslaget for Stortinget. Dette er forslaget: Skattelistene er fortsatt offentlige i tre uker på Skatteetatens hjemmesider, og du må legitimere deg via MinID for å sjekke opplysninger. Det kan også komme til å bli lagt inn begrensninger på antall søk eller lignende. Mediene skal fortsatt få skattelistene elektronisk, men bruken av dem må endres. Det nye er at avtalen mellom hver enkelt redaksjon og Skattedirektoratet skal regulere bruken av skattelisteopplysningene, slik at det for eksempel ikke skal være tillatt å legge skattelisteopplysninger i søkbar form på internett, eller at de gjøres tilgjengelig i andre elektroniske medier eller på papir (skattelisteavis). Redaksjonene skal heller ikke ha lov til å videreformidle opplysningene elektronisk til andre. For å sikre at skattelistene ikke offentliggjøres ut over formålet, innføres det sanksjoner. Brudd på avtalen kan for eksempel medføre at redaksjonen ikke får motta skattelister i en viss periode, for eksempel de to påfølgende år. Ved brudd på avtalevilkårene kan ileggelse av økonomiske sanksjoner vurderes, for eksempel i form av dagbøter inntil det ulovlige materialet er fjernet. Ordningen med papirlister på skattekontorene avvikles. Dette for å sikre seg mot masseinnhenting gjennom avfotografering, skanning eller lignende. For å ivareta hensynet til dem som ikke disponerer egen PC vil det kunne være muligheter for oppslag på PC på skattekontorene i tre uker.

7 Skattebetaleren nr 6 / Nyheter om skatt i din innboks? Meld deg på vårt e-postbrev på Ikke bedre BSU-sparing VIL IKKE BEDRE BSU: Finansminister Sigbjørn Johnsen sier nei til å forbedre BSU-ordningen. Opposisjonen på Stortinget (Høyre, KrF, Venstre og Frp) foreslo i et lovforslag å bedre BSU-ordningen og IPS-ordningen. Finansminister Sigbjørn Johnsen vil ikke gjøre noe med noen av delene. Partiene ville både heve grensene og øke fradragssatsen i BSU-ordningen, men møter motbør hos Finansdepartementet. Finansministeren mener nemlig at BSU-sparing kun erstatter annen sparing, og ser ingen grunn til å gjøre ordningen bedre. Dersom målet er å øke den private sparingen, er ytterligere skattefavorisering av bestemte spareordninger som IPS eller BSU derfor neppe særlig virkningsfullt, mener Johnsen. Også IPS-ordningen ville opposisjonspartiene forbedre. Forslagene fra opposisjonen var blant annet at fradragsgrensen skulle økes kraftig, og i tillegg vil partiene gjøre ordningen mer lønnsom ved å ha en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra ordningen. Som Skattebetaleren fortalte i forrige utgave, er IPS-ordningen i praksis en sparingsform som er ulønnsom etter innføringen av de nye reglene for beskatning av pensjonister. Grunnen er at skattefradraget du får når du sparer i IPS er på 28 prosent, men ettersom sparingen skattes som pensjonsinntekt når den utbetales hjelper det lite med dette fradraget når marginalskatten for pensjonister er langt høyere med de nye reglene. Foto: ScanStockphoto Halverer antall skat te - kontor Ifølge Adresseavisa kan antallet skattekontor landet over bli halvert de to neste årene. Det vil føre til at en lang rekke kommuner står uten skattekontor i Det fremgår av statsbudsjettet at regjeringen har gitt Skatteetaten fullmakt til alene å beslutte å legge ned mindre skattekontor. Kontor under fem ansatte står i fare for å bli lagt ned. Det betyr i første omgang en nedleggelse av ca 130 skattekontor. Det vil få store konsekvenser for etatens tilgjengelighet i distriktene og servicen overfor borgerne, skriver Skatteetatens Landsforbund (SkL) på sine hjemmesider. Ifølge skattedirektør Svein Kristensen er det manglende bruk, høy kostnad og hensynet til kvaliteten på tjenestene som avgjør nedleggingen av kontorer. SkL frykter at manglende tilstedeværelse kan føre til dårligere skattemoral. Mange borgere vil måtte reise svært lange strekninger for å oppsøke sitt skattekontor. Det viktigste er likevel at etaten «forlater» distrikt etter distrikt. På samme måten som synlig politi har en forebyggende virkning, er det et kraftig signal til befolkningen at Skatteetaten ikke lenger er til stede. Dette åpner for skatteunndragelse og dårligere skattemoral, skrives det. Saksøker staten for offentliggjøring av skattelister Hordalendingen Dagfinn Berg ble offer for en feil hos Skatteetaten, og ble oppført med mer enn halvannen million kroner mer i inntekt enn han skulle hatt i skattelistene i år. Nå har Lindås-mannen saksøkt staten, skriver TV2nyhetene.no. Jeg opplevde dette som et overgrep, og synes ikke det var noe morsomt at jeg skulle bryske meg på ligningstoppen, sier Berg til tv2nyhetene.no. Bergs tilfelle er ikke unikt, men det er første gangen noen velger å saksøke staten på grunn av de offentlige skattelistene. Advokaten til Berg mener publiseringen av skattelistene kan være en krenkelse av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Dette er i tråd med det en av Norges beste advokater, Kyrre Eggen, hevdet i en betenkning fra Advokat Christian N.A. Håvik Wedler sier til tv2nyhetene.no at Berg opplever offentliggjøringen av skattelister som en krenkelse av privatlivet, og mener dette bryter med EMK.

8 8 Skattebetaleren nr 6 / 2010 Nå skal det svi å bruke Hvis du betaler vaskehjelp, snekker eller andre tjenester med kontanter kan det koste deg dyrt fra nyttår. Av STIg FleSlAnd Jakten på skattesnytere i alle former intensiveres. Og denne gangen kan reglene føre til at privatpersoner rammes svært hardt. Fra og med nyttår kommer det nye regler som gjør deg ansvarlig for selgers skattegjeld når du kjøper tjenester dersom beløpet er over kroner og du betaler kontant. Grensen gjelder både for enkeltkjøp og for gjentakende kjøp av tjenester. Dermed vil for eksempel ukentlig renhold være en tjeneste, mens oppussing av gulvet i leiligheten din er en annen tjeneste. Hvis du da betaler 500 kroner i uken for å holde huset rent, vil du komme over grensen i løpet av året, og kunne stå ansvarlig for at firmaet som vasker for deg faktisk betaler skatt og avgift. Og med de nye reglene kommer det til å svi dersom selger sniker seg unna å betale skatt og avgift. For å komme frem til hvor stor del av den næringsdrivendes skatte- og avgiftsunndragelse kjøperen skal gjøres ansvarlig for, foreslår departementet (Finansdepartementet, red.anm.) at beregningsgrunnlaget ikke settes høyere enn 75 prosent av det vederlaget skatte- og avgiftsmyndighetene finner at er betalt for tjenesteoppdraget, skrives det i forslaget til forskrift. Dette er imidlertid ikke alt. Også momsunndragelser, i de tilfellene dette er aktuelt, må du som kjøper stå ansvarlig for dersom du betaler med kontanter og beløpet er over kroner. Dermed blir regningen fort mye høyere dersom du betaler kontant og selger sniker seg unna sin skattegjeld. Og det spiller ingen rolle om du har fått kvittering og ellers var i god tro. For å sikre deg må du betale med kort, eller via bank. Men her er forskriftsforslaget noe upresist. For hva hvis du betaler via en utenlandsk bank, eller betaler en giro i banken? I det første tilfellet har ikke Skatteetaten hjemmel til å innhente opplysninger, og i det andre tilfellet har ikke banken plikt til å oppbevare informasjonen i lang tid. Dermed veltes ansvaret igjen over på deg. Det er ( ) kjøper som på forespørsel fra skatte- og avgiftsmyndighetene har oppfordringen til å legge frem nødvendige opplysninger om at betalingen er blitt foretatt via bank, samt ansvar for å fremlegge de nødvendige opplysninger som identifiserer beløpet, tidspunktet og betaler og mottaker, slik at ansvar unngås, skriver Finansdepartementet i høringsforslaget. Dette, og flere uklarheter, har imidlertid blitt imøtegått i høringsrunden. Toll- og avgiftsdirektoratet var blant dem som gikk ut mot strenge krav med tanke på tidsfrister. Skal du være sikker på å unngå skattesmell, må du nemlig oppbevare kvitteringene i 10 år ifølge forslagene som er fremlagt, skriver direktoratet i sin høringsuttalelse. Vi antar at de fleste personer ikke oppbevarer kvitteringer og andre betalingsdata utover tre år. Dette med bakgrunn i den alminnelige foreldelsesfristen. Man vil således etter tre år i stor grad være avhengig av at

9 Skattebetaleren nr 6 / GRENSE VED : Kontant betaling opp til er greit, men kommer du over dette må du være forberedt på at det kan svi å betale kontant. Slik forsikrer du deg om at betalingen er hvit Be om faktura Fakturaen skal inneholde en beskrivelse av tjenesten du har kjøpt. Den skal også inneholde betalingsbeløp og merverdiavgift. Bruk bank Betalinger som spores via bank er vanskeligere å gjemme unna. Er bedriften registrert? Sjekk om bedriften er registrert i Brønnøysundregisteret, søk enkelt på Hør med Skattekontoret om vedkommende er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Skatteattest Be om å få lagt fram skatteattest fra firmaet du kjøper av. kontanter! Foto: colourbox Beløpsgrensen satt for lavt finansinstitusjonene har informasjon tilgjengelig. Direktoratet er også kritiske til flere uklarheter i forslaget, og peker på felter hvor det bør komme endringer. Vi er kjent med at det ved blankettbasert betaling etter noen måneder ikke er mulig for en betalingsmottaker å spore hvem betaler er dersom betalingen er utført på postkontorer eller Post i Butikk. Dette fordi bilagene ikke oppbevares lengre enn ca. 3 til 6 måneder av banken. Det er usikkert om skatteetaten via sine innhentingshjemler kan hente opplysninger der det ikke lengre finnes bilag. Betaler på sin side vil oppfatte en slik betaling som dekkende mht. registrering og oppbevaring av tilstrekkelige opplysninger. Også Skattebetalerforeningen reagerer på at det er stilt opp tilleggskrav til kjøper ved betaling i bank. Departementet legger likevel til grunn at vilkåret for ansvarsfritak ved kontant betaling til konto er at banken registrerer og oppbevarer opplysninger om det beløp oppdraget omfatter, hvem betaler og betalingsmottaker er, og tidspunktet for når betalingen er foretatt, skriver foreningen i sin høringsuttalelse til Finansdepartementet, og fortsetter: Etter Skattebetalerforeningens syn er dette å strekke kjøpers ansvar for langt. Om banken registrerer og oppbevarer opplysningene er utenfor kjøpers kontroll, og det er etter vårt syn klart urimelig om manglende registrering og oppbevaring fører til ansvar for kjøper. Det må etter vårt syn være tilstrekkelig at kjøper har synliggjort betalingen hos mottaker ved å betale til mottakers bankkontonummer. Så langt vi vet, har bankene heller ingen lovbestemt plikt til å registrere opplysninger om betaler ved kontant betaling av faktura i banken. Kan velge å straffe deg I tillegg skal skattekontoret også stå fritt til å lempe over skattekravet på deg. Siden kjøperen er direkte og solidarisk ansvarlig for den næringsdrivendes skatte- og avgiftsunndragelse kan dekning for skatte- og avgiftskravet søkes hos kjøper eller hos tjenesteyter i den rekkefølge skatte- og avgiftsmyndighetene velger, skriver Finansdepartementet i forslaget. Denne forskriften er en utdyping og presisering av et vedtak fra fjorårets statsbudsjett. Imidlertid tror jeg dette fort kan bli en sovende bestemmelse og en bestemmelse som neppe blir fulgt mye opp i praksis slik den fremstår nå, sier Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett ved BI. Kanskje vil man bruke den til å statuere noen eksempler, som i seg selv er en tvilsom bruk av sanksjoner. Det er særlig grensen på kroner for kontant betaling han mener er problematisk. Beløpsgrensen er satt for lavt, dermed kan de nye reglene ramme mange tilfeller folk flest synes er lite problematiske, og som mer avspeiler at det er vanskelig å utforme gode grensesnitt mellom den private og den økonomiske sfære i skatteretten. Slik regelverket nå blir, kan man som privatperson straffes for relativt små kjøp av tjenester, Vil det si at man egentlig burde skrinlagt hele dette forslaget, ifølge deg? Når man først skal innføre det, burde man i det minste lagt beløpsgrensene langt høyere for eksempel på eller kroner. Da tar man de klare tilfellene, og vil sannsynligvis få en mye høyere grad av aksept for regelverket. Slik det er i dag har man uansett inndragningsmulighet i grove tilfeller, og dermed er ikke dette regler som strengt tatt er med på å gjøre skattesystemet mye bedre.

10 10 Skattebetaleren nr 6 / 2010 Næringsdrivende kan nektes fradrag Fra og med 1. januar 2011 må betalinger på over kroner gjøres via bank for at du skal få fradrag ved ligningen. Dette gjelder også fradrag for inngående merverdiavgift. Av Kjell MAgne RylAnd Ved kjøp av både varer og tjenester er det etter de nye reglene et vilkår for å få fradrag i inntekten at betalingen skjer via bank, eventuelt andre typer foretak med rett til å drive betalingsformidling. Målet med reglene er at begge parter i betalingstransaksjonen skal identifiseres og at det dermed skal bli vanskeligere å unnlate å betale riktig skatt eller avgift. Betalinger som belastes betalers bankkonto ved giro eller korttransaksjon og godskrives mottakers bankkonto, vil være den enkleste måten å oppfylle kravet til betaling via bank. Foto: colourbox Hjelper ikke alltid med bank Ikke alle betalingsmåter hvor en bank er involvert i betalingsoppdrag anses å tilfredsstille vilkåret om betaling via bank. Noen betalingsformer vil ha likhetstrekk med betaling med kontanter for minst en av partene i betalingsoppgjøret. Dersom betalingen for eksempel skjer ved advisert giro, reisesjekk, sjekk eller bankremisse vil det ikke alltid være mulig å identifisere begge parter i transaksjonen. Kravet til betaling via bank vil i slike tilfeller ikke være oppfylt. Hvis det derimot er en krysset bankremisse, krysset sjekk eller direkte innbetaling på selgers konto, forutsatt at banken registrerer hvem innbetaling er fra, vil kravet til at begge parter kan identifiseres være oppfylt. Ved flere transaksjoner mellom to parter er det i en del tilfeller praktisk at mellomværende gjøres opp med motregning, for eksempel med byttehandel. Reglene om fradragsnekt begrenser ikke adgangen til en slik motregning. Dele opp summen Det er den samlede betaling for en vare eller tjeneste som ikke må overstige kroner. Dette betyr at du får ikke fradrag selv om du deler opp fakturaen. Hva som skal regnes som en vare eller tjeneste er en helhetsvurdering, men det er lagt til grunn at flere betalinger for «samme leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende skal vurderes som én betaling ved anvendelse av beløpsgrensen». Dette innebærer at alle betalinger VASKER RENT: Vaskehjelp hjemme er blant tjenestene som omfattes av de nye reglene for kontant betaling. for enkelte periodiske og løpende ytelser, for eksempel avtaler om telefoni, lisenser, husleie, vedlikeholdsavtaler, vakthold, revisjon og regnskapsføring, vil bli sett på som en transaksjon. Summeringen begrenses likevel, slik at det bare er betalinger for denne type ytelser innenfor ett kalenderår som skal vurderes ved anvendelsen av beløpsgrensen. Hvis du for eksempel betaler lønn til vaktmesteren som passer på utleieboligene du eier med kroner, kontant, hver måned, vil du ikke få fradrag for denne utgiften. Dersom betaling for en vare eller tjeneste deles opp, slik at den delvis foretas via bank, og delvis på annen måte, skal fradragsnekt bare gjelde den delen som ikke er betalt via bank. Regelen om fradragsnekt etter skatteloven gjelder ikke bare fradrag knyttet til næringsvirksomhet. Regelen gjelder helt generelt, uavhengig av om utgiften er knyttet til virksomhet, arbeid eller kapital. Dette betyr for eksempel at utleier av fast eiendom vil nektes fradrag selv om utleien ikke defineres som næringsvirksomhet. Når mister du fradraget? Dersom selger eksempelvis gir kreditt blir fradraget tatt på faktura og leveringstidspunktet. Det kan skje at selvangivelse er levert før betaling har skjedd. Dersom det er krevd fradrag for en utgift, men fradragsrett likevel ikke foreligger som følge av begrensningen om kontant betaling, skal et beløp tilsvarende det fradragsførte beløp tas til inntekt. Inntektsføringen (tilbakeføring av fradraget) skal skje når varen/tjenesten er betalt. Regelen om avskjæring av fradragsrett får anvendelse for alle typer transaksjoner som gir fradragsrett etter skatteloven, herunder fradrag for avskrivninger og/eller fradrag for tap. Også betalinger som inngår i en eiendels skattemessige inngangsverdi ved gevinstberegning ved realisasjon vil nektes fradratt. For å ta et eksempel: Bedriften din kjøper en brukt gravemaskin til kroner + mva. på kroner. Varen er levert i 2010, og faktura er datert I regnskapet blir gravemaskinen ført inn i balansen og avskrevet med 20 prosent, kroner. Merverdiavgift blir det krevd fradrag for i 6. termin med kroner. Først etter at selvangivelse og næringsoppgave er sendt inn blir det oppdaget at beløpet ble betalt kontant i Den næringsdrivende har plikt til å tilbakeføre feilaktig fradragsført merverdiavgift for 6. termin. Når det gjelder merverdiavgift skal det rettes i den terminen det var gjort feil. Det urettmessige fradraget for avskrivinger som ble krevd i 2010 skal tilbakeføres på betalingstidspunktet, dvs. i 2011 i dette eksempelet.

11 rt frem til juni Viktige endringer og tilføyelser revisors rådgivning, og kapittel 5 om revisors oppnye lovkrav og nye og reviderte revisjonsstandarder, dene. Revisors plikter etter hvitvaskingsreglene og forslag til rapporteringsplikt etter revisorloven er 8 om revisors erstatningsansvar er supplert og oppsis. Det nye EU-direktivet om revisjon av årsregnskap er kommentert både i forhold til eksisterende og i forhold til mulige endringer som følge av direkmentarer kom ut første gang i 2001 og er skrevet av ansen, som også skrev kommentarutgaven til revide utgave er oppdatert av cand.jur. Henning Alme en. Siebke er juridisk rådgiver i Den norske Revisorerviser i revisjonslovgivning på Høyere Revisorstud Norges Handelshøyskole. Knudsen slutninger etter IFRS og GRS ISBN ISBN ISBN 13: xxx-x Innhold Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og bygget på NOU 2002:20 Ny bokføringslov og Ot.prp. nr. 46 ( ). Den andre utgaven, som kom i 2005, var oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den tredje og fjerde utgaven bygget på de foregående, men var korrigert og supplert i samsvar med de endringene som hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden ikrafttredelsen. God bokføringsskikk uttalelsene (GBS) og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i omtalen av de enkelte lov og forskriftsbestemmelsene, og god bokføringsskikk uttalelsene var tatt inn i vedlegg til boken, i tillegg til bokføringsloven og forskriften. I denne femte utgaven er omtalen og bokføringsforskriften oppdatert med de forskrifts endringene som ble vedtatt 26. mars og 21. mai Forskriften ble blant annet opp datert med henvisninger til ny merverdiavgiftslov og skattebetalingslov med forskrifter. Målgruppe Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokføringspliktige og offentlige kon trollmyndigheter. Forfattere Statsautorisert revisor Tove Gunn Moen (Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor Terje Tvedt (Ernst & Young AS), de to sistnevnte medlemmer i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap Rune Tystad (Den norske Revisorforening) har bistått forfatterne i arbeidet og også vært ansvarlig for de to siste oppdateringene. Hans Cordt-Hansen Henning Alme Siebke Espen Knudsen 4. utgave Rita Granlund Anders Gøbel Sjur Holseter Kjetil Rimstad ISBN 13: xxx-x 3. utgave International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor, New York, NY USA Postboks 5864 Majorstuen, 0308 Oslo Besøksadresse: Wergelandsveien 1, 0167 Oslo ISBN Hovedformålet med boken er å gi brukere av både ny og gammel merverdiavgiftslov et verktøy for enkelt å finne frem til de parallelle bestemmelsene i de to lovene. I tillegg til lovspeilet er formålet å gi en kort presentasjon av den nye lovens systematikk og oversikt over de materielle endringene som er angitt i lovforarbeidene. Annen utgave var utvidet med lov og forskrift, og disse ble gjengitt som vedlegg bak i boken. I den tredje utgaven er det tatt inn en kort presentasjon av de nye reglene på kultur- og idrettsområdet som trådte i kraft 1. juli Denne utgaven er også utvidet med forskriftsspeil. Boken er egnet for merverdiavgiftspliktige, regnskapsførere, revisorer, advokater og andre brukere av merverdiavgiftsloven. Ansvarlig for utarbeidelse er advokatfullmektig Kari Elisabeth Christiansen, BDO Advokater DA. Rådgiver merverdiavgift Margit Kjetsaa, Den norske Revisorforening, har bistått med faglige råd. ISBN den norske revisorforening 16932_Omslag_MVA_loven_3utg.indd Forsidebilde: René Magritte: La reproduction interdite (1937) René Magritte / BONO 2010 Foto: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Forsidebilde: ISBN _Bokomslag_Etikk_moral_rev.indd Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Standardsamlingen er basert på IFRS-forskriften med vedlegg. Bokens del 2 gir en innføring i når og hvordan IFRS kan anvendes av norske foretak i konsern- og selskapsregnskapene, og gjengir norsk regelverk som gjelder i tillegg til IFRS-reglene. IFRS er relevant for børsnoterte foretak og foretak med utenlandske investorer og andre regnskapsbrukere som ønsker IFRS-rapportering. Norske foretak som benytter norsk god regnskapsskikk kan også bli berørt av IFRS-reglene. De norske regnskapsstandardene er påvirket av IFRS og har flere henvisninger som forutsetter tilgang til IFRS-standardene. Dette gjelder for eksempel NRS 15A om aksjebasert betaling, NRS 6A om pensjon og NRS(HU) om anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk utgaven er oppdatert per mars 2007 og oversettelsene av IFRIC 7 til 11 og IFRS 8 er tilføyd. ISBN: oversettelse: ISBN BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA med kommentarer 4. utgave Revisorloven med kommentarer 4. utgave Fj er de utg av e e r aj ou rf ør t f re m t i l j un i V ik ti ge e n dr in ge r o g ti lføyelser er gjort i kapittel 4 om revisors rådgivning, og kapittel 5 om revisors oppgaver er oppdatert med nye lovkrav og nye og reviderte revisjonsstandarder, herunder risikostandardene. Revisors plikter etter hvitvaskingsreglene og F in an s d e pa rt e m e nt et s forsl ag ti l rapporteringsplikt etter revisorloven er kommentert. Kapittel 8 om revisors erstatningsansvar er supplert og oppdatert med ny rettspraksis. Det nye EU-direktivet om rev i sj o n a v års re g nskap o g k o n se r n r eg ns kap er ko mme ntert både i forhold til eksisterende n å gje l den d e re vi so rlov og i forhold til mulige endringer som følge av direktivet. Revisorloven med kommentarer kom ut første gang i 2001 og er skrevet av advokat Hans Cordt-Hansen, som også skrev kommentarutgaven til revisorloven av Fjerde utgave er oppdatert av cand.jur. Henning Alme Siebke og Espen Knudsen. Siebke er juridisk rådgiver i Den norske Revisorforening (DnR) og underviser i revisjonslovgivning på Høyere Revisorstudium/Masterstudiet ved Norges Handelshøyskole. Knudsen Revisorloven med kommentarer 4. utgave ISBN Revisorloven Revisorloven med kommentarer 4. utgave Hans Cordt-Hansen Henning Alme Siebke Espen Knudsen med kommentarer Revisorloven med kommentarer Kr 625, Revisorloven med kommentarer 4. utgave Kr 625, Bokens fjerde utgave er ajourført frem til juni Dette er en uunnværlig bok for praktiserende revisorer, og den er nyttig for studenter i revisjon, for advokater og andre som har behov for oversikt over reglene som gjelder på området. September ISBN Revisorloven med kommentarer ISA på norsk International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor, New York, NY USA Postboks 5864 Majorstuen, 0308 Oslo Besøksadresse: Wergelandsveien 1, 0167 Oslo Bokens fjerde utgave er ajourført frem til juni Dette er en uunnværlig bok for praktiserende revisorer, og den er nyttig for studenter i revisjon, for advokater og andre som har behov for oversikt over reglene som gjelder på området. September ISA på norsk ISA på norsk Internasjonale standarder for revisjon og kvalitetskontroll InternatIonal FederatIon of accountants ISA på norsk ISA på norsk Internasjonale standarder for revisjon og kvalitetskontroll InternatIonal FederatIon of accountants den norske revisorforening ISA på norsk teori, analyse og handlingsvalg Kr 445, Generelle lærebøker i etikk fremstår ofte som Etikk, moral og revisjon Kr 445, Etikk, moral og revisjon teori, analyse og handlingsvalg Generelle lærebøker i etikk fremstår ofte som resultater knyttet til revisorers og økonomers lite relevante for en liberal yrkesutøver som holdninger og handlingsvalg i verdispørsmål er ønsker innsikt i etiske spørsmål knyttet til egen gjengitt og drøftet. profesjon. Denne boken er skrevet spesielt for revisorstudenter og praktiserende revisorer, og Bror Petter Gulden er statsautorisert revisor og hovedformålet er å bevisstgjøre leseren på siviløkonom fra NHH og er ansatt som studierektor ved Handelshøyskolen BI, med fagansvar etiske og moralske sider ved et handlingsvalg og på egne etiske holdninger. Den gir en lettfattelig innføring i etisk teori og morallære og masterstudiet i revisjon og regnskap. Han har for bachelorstudiet i revisjon og kursansvar på beskriver analyse- og beslutningsmodeller som revisjonspraksis fra Arthur Andersen & Co og kan anvendes for å identifisere etiske og moralske dimensjoner ved alternative handlinger, og i Revisjonskomiteen i NSRF og var med i Ernst & Whinney A/S. Gulden har vært medlem gjøre det enklere å treffe rasjonelle handlingsvalg. Det er lagt vekt på å illustrere stoffet med bøker av samme forfatter er Den eksterne Revisorrådet til det ble nedlagt i Andre praktiske eksempler hentet fra revisors arbeidsfelt. Boken inneholder også en samling eksemp- og metode og Oppgavesamling i revisjonsfag revisor (Gyldendal Akademisk), Revisjon teori ler på etiske og moralske dilemmaer en revisor med løsningsforslag (Cappelen Akademisk kan stå overfor. Noen av eksemplene er inngående analysert og drøftet. De øvrige er ment Lov kommentar (Gyldendal Rettsdata) med Forlag). Han er også medforfatter av Norsk benyttet i undervisningen som diskusjonsgrunnlag. Boken inkluderer dessuten oppgaver om han var medforfatter av håndboken Descartes ansvar for kommentarene til revisorloven, og etikk som er gitt til eksamen på bachelorstudiet revisjonsmetodikk (Den norske Revisorforening). Gulden har skrevet en rekke artikler om og masterstudiet. I denne utgaven av boken beskrives også ulike opplegg som benyttes i revisorer og revisjon i norske tidsskrifter. empirisk forskning, og en del forsknings- Internasjonale standarder for revisjon og kvalitetskontroll En samling av de internasjonale revisjonsstandardene (ISA) og kvalitetskontrollstandarden (ISQC), som erstatter de norske revisjonsstandardene (RS) og kvalitetskontroll standarden (SK) fra og med revisjonen av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 og senere. Mai resultater knyttet til revisorers og økonomers lite relevante for en liberal yrkesutøver som holdninger og handlingsvalg i verdispørsmål er ønsker innsikt i etiske spørsmål knyttet til egen gjengitt og drøftet. revisorstudenter og praktiserende revisorer, og Bror Petter Gulden er statsautorisert revisor og profesjon. Denne boken er skrevet spesielt for hovedformålet er å bevisstgjøre leseren på etiske og moralske sider ved et handlingsvalg og på egne etiske holdninger. Den gir en lettfattelig innføring i etisk teori og morallære og revisjonspraksis fra Arthur Andersen & Co og i Revisjonskomiteen i NSRF og var med i Revisorrådet til det ble nedlagt i Andre bøker av samme forfatter er Den eksterne og metode og Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag (Cappelen Akademisk Forlag). Han er også medforfatter av Norsk ende analysert og drøftet. De øvrige er ment Lov kommentar (Gyldendal Rettsdata) med ansvar for kommentarene til revisorloven, og lag. Boken inkluderer dessuten oppgaver om og masterstudiet. I denne utgaven av boken beskrives også ulike opplegg som benyttes i empirisk forskning, og en del forsknings- beskriver analyse- og beslutningsmodeller som kan anvendes for å identifisere etiske og moral- Ernst & Whinney A/S. Gulden har vært medlem ske dimensjoner ved alternative handlinger, og valg. Det er lagt vekt på å illustrere stoffet med revisor (Gyldendal Akademisk), Revisjon teori ler på etiske og moralske dilemmaer en revisor kan stå overfor. Noen av eksemplene er inngå- gjøre det enklere å treffe rasjonelle handlings- praktiske eksempler hentet fra revisors arbeidsfelt. Boken inneholder også en samling eksemp- benyttet i undervisningen som diskusjonsgrunn- etikk som er gitt til eksamen på bachelorstudiet René Magritte: La reproduction interdite (1937) René Magritte / BONO 2010 Foto: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Internasjonale standarder for revisjon og k valitetskontroll En samling av de internasjonale revisjonsstandardene (ISA) og kvalitetskontrollstandarden (ISQC), som erstatter de norske revisjonsstandardene (RS) og kvalitetskontroll standarden (SK) fra og med revisjonen av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 og senere. Mai Bror Petter Gulden Etikk, moral og revisjon teori, analyse og handlingsvalg siviløkonom fra NHH og er ansatt som studierektor ved Handelshøyskolen BI, med fagansvar for bachelorstudiet i revisjon og kursansvar på masterstudiet i revisjon og regnskap. Han har han var medforfatter av håndboken Descartes revisjonsmetodikk (Den norske Revisorforening). Gulden har skrevet en rekke artikler om revisorer og revisjon i norske tidsskrifter. Bror Petter Gulden Etikk, moral og revisjon teori, analyse og handlingsvalg ISBN Bror Petter Gulden Etikk, moral og revisjon teori, analyse og handlingsvalg Bror Petter Gulden Etikk, moral og revisjon teori, analyse og handlingsvalg 16652_Bokomslag_Etikk_moral_rev.indd Etikk, moral og revisjon Kr 460, Etikk, moral og revisjon Kr 460, teori, analyse og handlingsvalg Boken gir en lettfattelig innføring i etisk teori og morallære og beskriver analyse- og beslutningsmodeller som kan anvendes for å identifisere etiske og moralske dimensjoner ved alternative handlinger. Stoffet er illustrert med praktiske eksempler. Annen utgave august teori, analyse og handlingsvalg Boken gir en lettfattelig innføring i etisk teori og morallære og beskriver analyse- og beslutningsmodeller som kan anvendes for å identifisere etiske og moralske dimensjoner ved alternative handlinger. Stoffet er illustrert med praktiske eksempler. Annen utgave august irksomhetssammenslutninger etter IFRS og dende internasjonale regnskapsstandarder og IAS 27. Konsekvensene av endringer i rdene som kom i januar 2008, omtales vil være relevant også for selskaper som regnskapsskikk. Eksemp lene som er present alt vesentligste være gyldige, men etter skikk kan også andre løsninger være mulige. øringsutkast for norsk god regnskapsskikk boken. k at den er anvendelig både for praktiserende psansvarlige i konsern, samtidig som den bok for studenter. Boken tar for seg regnrav og belyser konsekvensene av regelverket pler. alle statsautoriserte revisorer med lang erfarske og internasjonale selskaper og kjenner k fra praktisk virkelighet. Helge Bettmo er g Anders Gøbel partner i Ernst & Young AS. ur Holseter er partnere i Pricewaterhouseregnskap Konsernregnskap Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS revisorforeningen.no Konsernregnskap Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS Revisors Håndbok 2010 Konsernregnskap Revisors Håndbok 2010 Kr 490, Boken omhandler gjeldende internasjonale regnskaps standarder med fokus på IFRS 3 og IAS 27 for regnskapsår som påbegynnes etter juli GRS omhandles i eget kapittel hovedsakelig med utgangspunkt i NRS (F) Virk somhetskjøp og konsernregnskap (revidert mars 2010). Annen utgave april Revisors Håndbok 2010 Kr 825, Revisors Håndbok 2010 ifrs på norsk Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder ifrs Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Standardsamlingen er basert på IFRS-forskriften med vedlegg. Bokens del 2 gir en innføring i når og hvordan IFRS kan anvendes av norske foretak i konsern- og selskapsregnskapene, og gjengir norsk regelverk som gjelder i tillegg til IFRS-reglene. IFRS er relevant for børsnoterte foretak og foretak med utenlandske investorer og andre regnskapsbrukere som ønsker IFRS-rapportering. Norske foretak som benytter norsk god regnskapsskikk kan også bli berørt av IFRS-reglene. De norske regnskapsstandardene er påvirket av IFRS og har flere henvisninger som forutsetter tilgang til IFRS-standardene. Dette gjelder for eksempel NRS 15A om aksjebasert betaling, NRS 6A om pensjon og NRS(HU) om anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk utgaven er oppdatert per mars 2007 og oversettelsene av IFRIC 7 til 11 og IFRS 8 er tilføyd. Revisors Håndbok ISBN: En samling av de viktigste lover, forskrifter, regler m.m. som gjelder for revisjon og regnskap. En lisens til tittelens ebok følger med papirutgaven. Oppdatert ebok september utgave 2009 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder ifrs på norsk Revisors Håndbok 2010 Kr 825, ifrs på norsk Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder på norsk Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder IFRS på norsk Konsernregnskap Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS En samling av de viktigste lover, forskrifter, regler m.m. som gjelder for revisjon og regnskap. En lisens til tittelens ebok følger med papirutgaven. Oppdatert ebok september utgave Kr 775, Konsernregnskap Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS o m h a n d l e r g j e l d e n d einternasjonale regnskapsstandarder med fokus på IFRS 3 og IAS 27. Konsekvensene av endringer i anvender norsk god regnskapsski k k. E k s e m pl e n e s o m e r presen- de reviderte standardene som kom i januar 2008, omtales s u mmarisk. B o k e n v i l v ære re l e v a n t o gså for selskaper som tert i boken, vil i det alt vesentligste være gyldige, men etter 2009 norsk god regnskapsskikk kan også andre løsninger være mulige. D e f o r v e n t e d e n y e h ø ringsutkast for norsk god regnskapsskikk er ikke omhandlet i boken. Boken er utformet slik at den er anvendelig båd e f o r p r a k tiserende revisorer og regnskapsansvarlige i konsern, samtidig som den egner seg som lærebok for studenter. Boken tar for seg regns k a p ss t a n d a rd e n e s k r a v o g b e l y s e r konsekvensene av regelverket med praktiske eksempler. ifrs på norsk Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder De fire forfatterne er alle statsautoriserte revisorer med lang erfaring fra revisjon av norske og internasjonale selskaper og kjenner konsernproblematikk fra praktisk virkeli ghet. Helge Bettmo er pensjonert partner og Anders Gøbel partner i Ernst & Young AS. Rita Granlund og Sjur Holseter er partnere i Pricewaterhouse- Coopers AS. ISBN Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Samlingen er basert på vedleggene i IFRS-forskriften. Tredje utgave september Med trykt ek sempla r følger en lisens ti l tittelens ebok, oppdatert august ifrs på norsk Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder 2009 Konsernregnskap Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS revisorforeningen.no IFRS på norsk Rita Granlund Anders Gøbel Sjur Holseter Kjetil Rimstad Konsernregnskap Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS Kr 775, Konsernregnskap Kr 490, Boken omhandler gjeldende internasjonale regnskaps standa rder med fokus på IF RS 3 og IAS 27 for regnskapsår som påbegynnes etter juli GR S omhandles i eget kapittel hovedsa kel ig med utga ngspunkt i NRS (F) Vi rk somhetskjøp og konsern regnskap ( revider t mars 2010 ). Annen utgave april Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Samlingen er basert på vedleggene i IFRS-forskriften. Tredje utgave september Med trykt eksemplar følger en lisens til tittelens ebok, oppdatert august Norwegian VAT Act Bokføringsloven Bokføringsloven 5. utgave Bokføringsloven Innhold Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og bygget på NOU 2002:20 Ny bokføringslov og Ot.prp. nr. 46 ( ). Den andre utgaven, som kom i 2005, var oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den tredje og fjerde utgaven bygget på de foregående, men var korrigert og supplert i samsvar med de endringene som hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden ikrafttredelsen. God bokføringsskikk uttalelsene (GBS) og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i omtalen av de enkelte lov og forskriftsbestemmelsene, og god bokføringsskikk uttalelsene var tatt inn i vedlegg til boken, i tillegg til bokføringsloven og forskriften. I denne femte utgaven er omtalen og bokføringsforskriften oppdatert med de forskrifts endringene som ble vedtatt 26. mars og 21. mai Forskriften ble blant annet opp datert med henvisninger til ny merverdiavgiftslov og skattebetalingslov med forskrifter. Målgruppe Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokføringspliktige og offentlige kon troll myndigheter. Bokføringsloven Forfattere Statsautorisert revisor Tove Gunn Moen (Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor Terje Tvedt (Ernst & Young AS), de to sistnevnte medlemmer i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap Rune Tystad (Den norske Revisorforening) har bistått forfatterne i arbeidet og også vært ansvarlig for de to siste oppdateringene. 6. utgave 6. utgave Bokføringsloven 5. utgave Bokføringsloven en presentasjon Kr 325, Merverdiavgiftsloven Norwegian Bookkeeping Legislation Norwegian Bookkeeping Legislation is an English translation of the Kr 325, Norwegian Bookkeeping Act of 19 November 2004, the Regulation of 1 December 2004 and the Statements on Good Bookkeeping Practice Merverdiavgiftsloven en presentasjon 3. utgave issued by the Bookkeeping Standards Board. It is a combined printedelectronic book. This edition is updated as per March Additional updating of the ebook may take place in the event of post-publishing amendments. Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by Douglas Ferguson and Diana Killi, Government Authorised Translators, Allegro AS. Later amendments are made by Douglas Ferguson. Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsforskriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. mars Ytterligere oppdatering av eboken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsautoriserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere endringer er gjort av Douglas Ferguson. Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk oversettelse: Norwegian Company Legislation Norwegian Accounting Act Norwegian VAT Act Merverdiavgiftsloven en presentasjon NORWEGIAN Norwegian Company Legislation Norwegian VAT Act Bookkeeping Legislation Kr 350, Norwegian Company Legislation is an English translation of the two Norwegian Companies Acts: Act no. 44 of 13 June 1997 relating to limited liability companies Act no. 45 of 13 June 1997 relating to public limited liability companies It is a combined printed-electronic book. This edition is updated as per 1 March Additional updating of the ebook may take place in the event of post-publishing amendments. Norwegian Company Legislation was translated in 1997 by Inter-Set and revised in 2000 by Douglas Ferguson, Government Authorised Translator, Allegro AS Språktjenester. Later amendments are made by Den norske Revisorforening and Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av de norske aksjelovene lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. mars Ytterligere oppdatering av eboken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk oversettelse: Norwegian Bookkeeping Legislation Norwegian Accounting Act Norwegian VAT Act Norwegian VAT Act is an English translation of Act no. 66 of 19 June 1969 relating to value added tax. It is a combined printedelectronic book. This edition is updated as per 1 January Additional updating of the ebook may take place in the event of post-publishing amendments. Norwegian VAT Act is based on the unofficial translation published by the Royal Norwegian Ministry of Finance and Customs in 1995, modified and updated in 2001 by Den norske Revisor forening. Later amendments is made by Den norske Revisorforening and Government Authorised Translator Douglas Ferguson, Allegro a/s. Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar Ytterligere oppdatering av eboken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian VAT Act er basert på en uoffisiell oversettelse utgitt av Det kgl. finans- og tolldepartement i 1995, revidert og oppdatert i 2001 av Den norske Revisorforening. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening og statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro a/s. Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk oversettelse: Norwegian Bookkeeping Legislation Norwegian Accounting Act Norwegian Company Legislation ISBN Norwegian Company Legislation Norwegian Bookkeeping Legislation Norwegian Bookkeeping Legislation is an English translation of the Norwegian Bookkeeping Act of 19 November 2004, the Regulation of 1 December 2004 and the Statements on Good Bookkeeping Practice issued by the Bookkeeping Standards Board. It is a combined printedelectronic book. This edition is updated as per March Additional updating of the ebook may take place in the event of post-publishing amendments. Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by Douglas Ferguson and Diana Killi, Government Authorised Translators, Allegro AS. Later amendments are made by Douglas Ferguson. Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsforskriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. mars Ytterligere oppdatering av eboken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsautoriserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere endringer er gjort av Douglas Ferguson. Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk oversettelse: Norwegian Company Legislation Norwegian Accounting Act Norwegian VAT Act NORWEGIAN ISBN: Norwegian VAT Act Norwegian Accounting Act Company Legislation Norwegian Accounting Act is an English translation of Act no. 56 of 17 July 1998 relating to annual accounts etc. It is a combined printed-electronic book. This edition is updated as per 1 January Additional updating of the ebook may take place in the event of post-publishing amendments. The translation and later amendments are done by Den norske Revisorforening. ISBN NORWEGIAN Norwegian Accounting Act er en engelsk oversettelse av lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar Ytterligere oppdatering av eboken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Oversettelsen og senere oppdateringer er gjort av Den norske Revisorforening. Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk oversettelse: Norwegian Bookkeeping Legislation Norwegian Company Legislation Norwegian VAT Act Norwegian Company Legislation VAT Act ISBN: NORWEGIAN Norwegian Accounting Act revisorforeningen.no Norwegian Company Legislation is an English translation of the two Norwegian Companies Acts: Act no. 44 of 13 June 1997 relating to limited liability companies Act no. 45 of 13 June 1997 relating to public limited liability companies It is a combined printed-electronic book. This edition is updated as per 1 March Additional updating of the ebook may take place in the event of post-publishing amendments. Norwegian Company Legislation was translated in 1997 by Inter-Set and revised in 2000 by Douglas Ferguson, Government Authorised Translator, Allegro AS Språktjenester. Later amendments are made by Den norske Revisorforening and Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av de norske aksjelovene lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. mars Ytterligere oppdatering av eboken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk Norwegian Bookkeeping Legislation Norwegian Accounting Act Norwegian VAT Act NORWEGIAN Norwegian VAT Act Accounting Act Bookkeeping Legislation Norwegian Company Legislation Company Legislation Norwegian VAT Act is an English translation of Act no. 66 of 19 June 1969 relating to value added tax. It is a combined printedelectronic book. This edition is updated as per 1 January Additional updating of the ebook may take place in the event of post-publishing amendments. Norwegian VAT Act is based on the unofficial translation published by the Royal Norwegian Ministry of Finance and Customs in 1995, modified and updated in 2001 by Den norske Revisor forening. Later amendments is made by Den norske Revisorforening and Government Authorised Translator Douglas Ferguson, Allegro a/s. NORWEGIAN Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar Ytterligere oppdatering av eboken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian VAT Act er basert på en uoffisiell oversettelse utgitt av Det kgl. finans- og tolldepartement i 1995, revidert og oppdatert i 2001 av Den norske Revisorforening. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening og statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro a/s. Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk oversettelse: Norwegian Bookkeeping Legislation Norwegian Accounting Act Norwegian Company Legislation revisorforeningen.no ISBN: revisorforeningen.no NORWEGIAN VAT Act Norwegian Bookkeeping Legislation revisorforeningen.no Norwegian Bookkeeping Legislation revisorforeningen.no revisorforeningen.no revisorforeningen.no 6. utgave 6. utgave Bokføringsloven Bokføringsloven En praktisk veiledning i bokføringsreglene med konkrete eksempler og gjengivelse av lov, forskrift og uttalelser om god bokføringsskikk. Sjette utgave er oppdatert pr. juni September ISBN En praktisk veiledning i bokføringsreglene med konkrete eksempler og gjengivelse av lov, forskrift og utta lel ser om god bokføringsskikk. Sjette utgave er oppdatert pr. juni September Merverdiavgiftsloven en presentasjon Bestill bøkene på revisorforeningen.no 16297_N_Company_Legisl_omslag.indd I bokens tredje utgave er det tatt inn en kort presentasjon av de nye reglene på kultur- og idrettsområdet som trådte i kraft 1. juli Denne utgaven er også utvidet med forskriftsspeil _N_Company_Legisl_omslag.indd Engelske oversettelser av norske lover Engelske oversettelser av norske lover Norwegian Bookkeeping Legislation kr 420, Norwegian Company Legislation kr 500, Norwegian Accounting Act kr 350, Norwegian VAT Act kr 390, Med trykt eksemplar følger en lisens til tittelens ebok. Norwegian Bookkeeping Legislation kr 420, Norwegian Company Legislation kr 500, Norwegian Accounting Act kr 350, Norwegian VAT Act kr 350, Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva. Med trykt eksemplar følger en lisens til tittelens ebok. Bestill bøkene på revisorforeningen.no Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva.

12 12 Skattebetaleren nr 6 / 2010 Viktig skattekortsjekk Det har aldri før vært viktigere å sjekke at skattekortet stemmer med virkeligheten. Årsaken er regelendringer som gjør risikoen for feil skattetrekk stor for enkeltgrupper. AV STIG FLESLAND OG TROND OLSEN Ny ligningsverdi på primærboligen. Ny ligningsverdi på sekundærbolig. Et (kunstig) skille mellom sekundærbolig og fritidsbolig. Ny AFP-ordning. Nye regler for beskatning av pensjonister. Det har neppe vært verre å forutsi skattetrekket ditt for det kommende året enn det er i år. Skattekortene sendes ut fra Skatteetaten fra og med 15. desember Det vil si at du bør motta skattekortet før jul, men alle skal i hvert fall ha mottatt det før nyttår. Informasjonen på skattekortet, som i år vil se annerledes ut enn du er vant til, bør du derfor sjekke ekstra nøye. Hvordan regnes tallene ut? skattekortet for 2011 baserer seg i stor grad på tallene i selvangivelsen din for Det er nemlig tallene fra den siste selvangivelsen din som danner utgangspunktet for skattekortet. tallene justeres imidlertid litt. blant annet for antatt pengeverdiutvikling. Dette skjer ved at inntekten og formuen din heves eller senkes med en prosentsats. Grunnlaget for denne justeringen finner skatteetaten i tall fra Finansdepartementets prognoser. Boligendringer For å begynne med det første først. Endringene i ligningsverdi på boligene i Norge medfører i seg selv stor usikkerhet når det gjelder hvor mye du skal trekkes i skatt neste år. Vel å merke dersom du er i formuesskatteposisjon. Det har hersket stor usikkerhet rundt det meste når det gjelder de nye ligningsverdiene. Dersom du er en av dem som har benyttet kalkulatorer på internett som viser hvor mye din nye ligningsverdi blir er det bare å glemme dette tallet. Det er en foreløpig verdi, og det er først når skattekortet kommer at du faktisk kan sjekke at verdien stemmer. Alle skattytere får et skjema «Grunnlag for skattekort 2011» sammen med skattekortet, som viser hvilke beløp som er lagt til grunn for skattekortet. Her kan derfor alle som innen fristen 15. oktober leverte skjema om «Opplysninger om beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer» sjekke sin nye ligningsverdi. For dem som får økt formuesskatt på grunn av nye boligregler, er det viktig å kontrollere om ligningsverdien er korrekt. Er ligningsverdien feil, eller ikke har kommet med må du gi en nærmere redegjørelse, og søke om endring av skattekortet. I tidligere skattekort har det i vedlegget «Grunnlag for skattekort» vært en egen linje for egen bolig, fritidseiendom og annen formue. Er det fortsatt slik? Vi gjør enkelte tilpasninger til nytt regelverk. Nå vil det bli en linje for primærbolig, en for sekundær bolig, en for fritidsbolig og en for annen formue, opplyser Eva Karin Dahle Rabben, senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet, til Skattebetaleren. Vil det i så fall medføre at tidligere fritidsbolig, som på grunn av nye regler blir sekundærbolig, kommer under annen formue uten nærmere spesifikasjon? Tidligere fritidsbolig som nå blir sekundærbolig, vil fremdeles bli spesifisert som fritidsbolig ved utsendelse av skattekortene. Det er først i selvangivelsen at dette vil bli presentert på rett post, sier Rabben. Vil skattekortet bli endret hvis skattyter dokumenterer at kommunen har endret matrikkelen fra bolig til fritidsbolig? Dette antar vi kun vil være aktuelt dersom det påvirker skattekortet, dvs. om netto formuesverdi blir vesentlig endret. Skattyter må selv ta initiativ til endringen. Hvilken statistikkperiode er ligningsverdien basert på? Ligningsverdiene er basert på statistikk over omsetningsverdier i Alle vil i tillegg få et påslag på 10 prosent for forventet prisjustering fram til utgangen av Når usikkerheten er så stor: Hva er Skattetatens tips til kontroll av ligningsverdien?

13 Skattebetaleren nr 6 / Foto: scanpix. bildet Er ManIpulErt TREKKES RIKTIG? Mange risikerer helt feil skattetrekk neste år dersom de ikke sjekker skattekortet sitt.

14 14 Skattebetaleren nr 6 / 2010 Foto: colourbox BOLIG SKAPER KLUSS: Nye ligningsverdier for boliger kan gi mange langt høyere formuesskatt enn tidligere. Andre får lavere skatt, uten at dette nødvendigvis fremkommer av skattekortet. Skattytere bør sjekke at ligningsverdien på boligen er innenfor 30 prosent av antatt markedsverdi. Pensjonsproblemer For mange er imidlertid ny ligningsverdi av mindre interesse. Omfattende pensjonsreformer gjør det nemlig langt mindre forutsigbart å trekke riktig skatt enn tidligere. Pensjonsreformen fra 2011 gjør at alle alderspensjonister må sjekke grundigere enn tidligere, ettersom det gjelder nye regler både i forhold til beregning av pensjon og skattlegging. Trygdeavgiften øker til 4,7 prosent på pensjon, og særfradraget for alder forsvinner. Til gjengjeld innføres for mange en skattebegrensning i form av skattefradrag. Selv om Finansdepartementet har uttalt at både NAV og skatteetaten har full kontroll i forhold til skattekortet, er det ingen grunn til ikke å sjekke nøye. Departementet har opplyst at skattekortet for enkelte mottakere av AFP fra private og offentlige pensjonskasser ikke vil være tilpasset nye skatteregler, og dermed kan disse ikke stole på at skattetrekket blir korrekt. Det bekrefter også Skatteetaten overfor Skattebetaleren. Om skattekortet Skattekortene sendes ut fra Skatteetaten fra og med 15. desember I skattekortet del 1 finner du skattetrekket ditt, og det fremgår om det er prosentkort eller tabelltrekk. I del 3 vil du se grunnlaget for utskriving av skattekortet, altså hvilke inntekter, fradrag, formue og gjeld skattemyndighetene regner med at du vil ha i Summene i skattekortet er basert på tallene fra ligningen for 2009, med en viss oppjustering. Stemmer opplysningene om inntekt og utgifter i grunnlaget med det du regner med å ha i inntekter, utgifter, formue og gjeld til neste år, vil skattekortet du har mottatt for 2011 være riktig. Hvis ikke er det viktig at du endrer skattekortet for å unngå restskatt. Endring av skattekortet kan gjøres enten på skatteetaten.no eller Min Side på Altinn. Du kan også sende inn skjemaet som følger med skattekortet til skattekontoret. Har du tabellkort trenger du imidlertid bare nytt skattekort hvis gjeld, formue, kapitalinntekter og utgifter endres vesentlig i Forskuddsskatt Har du høy formue eller inntekter av en viss størrelse som ikke inngår i arbeidsgiver eller NAVs skattetrekk (for eksempel høye renteinntekter, aksjegevinster og skattepliktige utleieinntekter), kan det hende du må betale forskuddsskatt. Informasjon om størrelsen på forskuddsskatten vil fremgå av del 3 på skattekortet. Du får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året. Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper må også melde fra til skattekontoret om virksomheten for å få fastsatt forskuddsskatt. Ikke lenger gunstige renter Fra i år er det ikke lenger gunstige rentesatser av skatt til gode. Det er altså ikke lenger gunstig å bruke ekstra skattetrekk som sparing. Tidligere har det vært en fast rentesats (3,6 prosent) ved skatt til gode. Fra og med i år endres dette til løpende renter, som for 2010 og 2011 antakelig vil ligge på 1,3 1,4 prosent. Rentesatsen for restskatt og skatt til gode er den samme. Samlet rente vil avhenge av når man får skatteoppgjøret sitt. Som før er renten skattefri. Husk å levere skattekortet Arbeidsgiver må samle inn skattekort på papir selv om opplysningene er mottatt elektronisk fra Skattedirektoratet. Det gis ikke dispensasjon. Har ikke arbeidsgiver mottatt skattekortet før januarlønning kan han for januar basere seg på fjorårets skattekort, og justere trekket i februar. Er ikke skattekortet mottatt før lønnskjøring i februar må arbeidsgiver trekke 50 prosent.

15 EN AV DISSE VIL IKKE BETALE DET HAN SKYLDER DEG - VET DU HVEM? SI JA TIL DE LØNNSOMME KUNDENE! I november ble det satt ny rekord i antall betalingsanmerkninger og nordmenn skylder nå 30 milliarder kroner. Med Experians InfoWeb kan du enkelt og hurtig kredittsjekke nye og eksisterende kunder - bedrifter som personer. Hvem har betalingsanmerkninger? Hvem vil betale det han skylder meg? Hvilke kunder er i ferd med å gå konkurs? Hvor mye kreditt kan jeg gi denne kunden? Hvem av mine gode kunder i dag vil bli mine dårlige i morgen? Alt dette får du svar på med Experian InfoWeb - unngå å tape penger, kredittsjekk dine kunder! Ta kontakt med oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg finne de lønnsomme kundene. Oppgi kode SB1 og prøv 10 gratis søk. Ring , send en e-post eller se Experian er verdens største analyse-, markeds- og kredittinformasjonbyrå. Vi tilbyr markedsledende løsninger innen kredittinformasjon, analyser og markedsløsninger for å hjelpe organisasjoner til å treffe bedre og mer lønnsomme beslutninger, mer målrettet markedsføringen og redusere risikoen for tap.

16 16 Skattebetaleren nr 6 / 2010 KREVER MER AV PENSJONISTER: Endringer i pensjonsbeskatning og nye regler for AFP-pensjonister gjør at skattekortet for 2011 bør sjekkes nøye. Finansdepartementet har opplyst at skattekortet for enkelte mottakere av AFP fra private og offentlige pensjonskasser ikke vil være tilpasset nye skatteregler. Hvordan skal disse skattyterne forholde seg i forhold til skattekortet? De må se om det er beregnet skattefradrag. Dersom det er gitt opplysninger om pensjonsgrad vil vi ha beregnet og benyttet skattefradraget. Planen er at beregnet skattefradrag skal fremgå på del 3 av skattekortet. Dersom skattytere ikke har fått oppgitt pensjonsgrad, men likevel mener seg berettiget til fradrag, må søknad om endring av skattekortet sendes inn, fortrinnsvis via vår selvbetjeningsløsning på skatteetaten.no eller innsending av skjema. Det er i da viktig å gi opplysninger om pensjonsgrad samt pensjonens størrelse. I skattekortet del 1 finner du skattetrekket ditt, og det fremgår om prosentkort eller tabelltrekk benyttes. I del 3 fremgår grunnlag for utskriving av skattekortet, og sum beregnet skatt for Stemmer opplysningene om inntekt og utgifter i grunnlaget med det du regner med å ha i inntekter, utgifter, formue og gjeld til neste år, vil skattekortet du har mottatt for 2011 være riktig. Viser derimot kontrollen at opplysningene er mangelfulle eller feilaktige, er det viktig at du endrer skattekortet for å unngå restskatt. Det samme gjelder dersom du får vesentlige endringer i løpet av Endring av skattekortet kan gjøres enten på skatteetaten.no eller Min Side på Altinn. Du kan også Esso_Annonse(B182x61H)_Skattebetalerne(ny):Esso_MC_annonse_1-4s Side 1 sende inn skjemaet som følger med skattekortet til ditt skattekontor. Har du tabellkort trenger du imidlertid bare nytt skattekort hvis gjeld, formue, kapitalinntekter og utgifter endres vesentlig i Alle over 61 år (født i 1949 eller tidligere) vil få et vedlegg sammen med skattekortet som informerer om de nye reglene. Videre vil vi utarbeide en brosjyre som vil bli distribuert ut til bl.a. alle skattekontorene, til NAV og til servicekontorene i kommunene. Vi vil også legge ut omfattende informasjon på skatteetaten.no. Vi kommer for øvrig til å vektlegge både dette temaet og ligningsverdispørsmålet i kommunikasjon med media og på skatteetaten.no, sier Rabben til Skattebetaleren. En annen ting du må være oppmerksom på er at høy formue kan medføre at du skal betale forskuddsskatt. Det gjelder også om du har inntekter av en viss størrelse som ikke inngår i skattetrekket arbeidsgiver eller NAV benytter (for eksempel høye renteinntekter, aksjegevinster og skattepliktige utleieinntekter). Informasjon om størrelsen på forskuddsskatten vil fremgå av del 3 på skattekortet. Du får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året. Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper må også melde fra til skattekontoret om virksomheten, og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd!) de venter det første året. Forskuddsskatten fastsettes for disse på bakgrunn av forventet overskudd. Er det andre skattytere enn boligeiere, pensjonister og næringsdrivende, som dere mener må være spesielt påpasselige? Alle bør sjekke grunnlaget for skattekortet og som vanlig er det viktig at alle med høye kapitalinntekter og utgifter sjekker tallene nøye og de har hatt store endringer i formues- og gjeldsposter det siste året. Med Esso MasterCard får medlemmer: øre i rabatt pr liter bensin og diesel på pumpepris 20% rabatt på bilvask Ingen årsavgift eller gebyr på kjøp Valgfri PIN-kode Send en SMS med SKATTEBETALERENE og din E-POSTADRESSE til 2290 (eks: SKATTEBETALERENE så sender vi deg et søknadsskjema. Sjekk ut mer info om Esso avtalen på - Bli medlem Eff. rente ,8%/ ,3%/ ,8%. Foto: scanstockphoto

17 SKATTEBETALEREN NR 6 / IKKE RENTER: I store deler av den muslimske verden praktiseres det et forbud mot å ta renter på lån fordi et av prinsippene i islam er at «ingen skal tjene penger på andres nød» og dermed skal heller ikke banker tjene penger på andres «nød» FOTO: ISTOCK Rente fradrag for rentefrie lån? Rentefrie sharialån skaper utfordringer for rentefradraget. AV METTE RIISE Sharia er et sett av rettsregler som regulerer ethvert aspekt av det muslimske livet herunder også økonomiske forhold. I store deler av den muslimske verden praktiseres det et forbud mot å ta renter på lån fordi et av prinsippene i islam er at «ingen skal tjene penger på andres nød» og dermed skal heller ikke banker tjene penger på andres «nød». Flere norske banker har i den senere tid uttalt at de vurderer å tilby såkalte sharialån rentefrie lån ved etterspørsel. Dette høres ut som et forlokkende tilbud men banker vil selvsagt ikke med dette fraskrive seg retten til å tjene penger på utlån. Renteutgifter kan for eksempel erstattes med gebyrer som hensyntar bankens risiko, og som igjen resulterer i at avdrag på lån blir tilsvarende høyere. Avdraget og gebyret slås sammen til ett beløp. Det er også andre måter å organisere et sharialån på. Betaler ikke renter Så hva med rentefradraget? Etter norsk skattelov får alle skattytere fradrag for renteutgifter i selvangivelsen uavhengig hva gjelden knytter seg til. Ved sharialån vil ikke skattytere betale renter i skattelovens forstand, men de vil likevel utvilsomt ha ekstra kostnader knyttet til lånefinansieringen. Kan slike gebyrer likestilles med gjeldsrenter og fradragsføres? Enkelte gebyrer og omkostninger ved låneopptak er likestilt med renter, og kan derfor fradragsføres i selvangivelsen. Men det er først og fremst termingebyr, etableringsgebyr, behandlingsgebyr som likestilles med renter med andre ord gebyrer/finansieringskostnader som har en nær og direkte tilknytning til låneforholdet, og som tradisjonelt utgjør mindre beløp. Også gebyrer ved sharialån kan sies å ha slik nær og direkte tilknytning til et låneforhold, ettersom det helt klart er et låneforhold som foranlediger utgiftene. Selv om «rentegebyrer» ved sharialån naturlig nok kan utgjøre større summer og faller utenfor den tradisjonelle forståelsen av begrepet finansieringskostnader er det likevel sannsynlig at slike gebyrer kan likestilles med renter. Lovgiver har ikke direkte tatt stilling til dette så vidt vi vet så her foreligger det ikke en klar konklusjon. Når gis det fradrag? Men uavhengig av om slike gebyrer kan anses som likestilt med renter eller ikke, er det et krav knyttet til tidfesting. Låntaker får fradrag for renter i selvangivelsen når det er en ubetinget plikt til å betale dem. Normalt er det når rentene er påløpt. For privatpersoner er det fradrag for de gjeldsrenter som er betalt eller som er forfalt til betaling i løpet av et inntektsår som kan fradragsføres i selvangivelsen dette året. Normalt er rentene da også påløpt. Dette vilkåret volder problemer i forhold til sharialån hvor det naturlig nok kan være vanskelig å vise til hvilken del av gebyret som knytter seg til det enkelte inntektsår, når ulike deler av gebyret forfaller osv. Med mindre det kan vises til en konkret oversikt som viser beregning av hvilke deler av gebyret som forfaller på det og det tidspunkt, vil nok fradrag for gebyrer ved sharialån på dette grunnlag avvises. Og foreligger det en slik oversikt/ beregning så vil nok dette fort innebære en slags rentebetaling og det er nettopp det som søkes unngått ved sharialån.

18 18 Skattebetaleren nr 6 / 2010 Uføreranet Tidenes løft for unge uføre ble det kalt i Resultatet ble for mange en kraftig restskatt i Av Stig FleSlAnd 28. mai Regjeringen kommer med et solid løft for minstepensjonistene og unge uføre i forbindelse med trygdeoppgjøret. NTB-meldingen som gikk ut begynte slik: «Det hersket den reneste hallelujastemningen i regjeringskvartalet onsdag ettermiddag. Alle var enige om at årets trygdeoppgjør hadde historiske dimensjoner. Et historisk løft for noen av de svakeste i samfunnet. I dette oppgjøret har regjeringen og organisasjonen sikret en solid økning for alle grupper, men også sørget for en tydelig sosial fordeling, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB etter å ha presentert årets trygdeoppgjør i Oslo onsdag ettermiddag.» På Vestlandet sitter en av de unge uføre. Bestefaren hennes er strålende fornøyd med oppgjøret på hennes vegne. Grunnbeløpet i folketrygden økte kraftig, og for barnebarnets del utgjorde økningen i uførepensjon nesten på de to neste årene. Det er mye penger når den samlede utbetalingen i løpet av ett år fra før lå på kroner. Barnebarnet fyller 20 år året etter, og skal etter planen flytte for seg selv. Til det trenger hun ekstra kapital. Men det skulle ikke gå helt etter planen. Hverken for henne eller for en rekke andre unge uføre. Hun har tidligere år ikke fått skatt på pensjonen sin, og har derfor fått frikort hvert år. Det samme skjer for Men når selvangivelsen kommer i mars 2010 viser den foreløpige utregningen av skatt at hun har betalt kroner for lite i skatt og dermed får en kraftig restskatt. Årsak? Ingen har tatt høyde for at de som fikk nyte godt av det «historiske trygdeoppgjøret» også fikk endret skattekortet. Jeg synes dette er utidig at man tar tilbake så mye av den store økning i pensjon gjennom skatteoppgjøret. Spesielt ille blir det når det medfører Skattebegrensning på grunn av lav inntekt Hovedsiktemålet med skattebegrensningsregelen er at minstepensjonister uten særlig formue eller inntekt utenom pensjon skal slippe å betale skatt, og at denne fordelen skal avtrappes gradvis når inntekten eller formuen øker. For inntektsåret 2010 inntrer full skattebegrensning ved nettoinntekt for enslige på kroner og for ektefeller på kroner. Det er nettoinntekt før særfradraget som er avgjørende. I tillegg skal 1,5 prosent av nettoformuen på kroner eller mer legges til nevnte nettoinntekt. Bolig brukt som egen primærbolig holdes utenfor ved beregningen av nettoformuen. Skattytere som blir vurdert automatisk uten å søke om skattebegrensning er dem som: i hele eller deler av 2010 har hatt rett til fullt særfradrag (kr per mnd) på grunn av alder eller sterkt nedsatt ervervsevne og ikke er mottaker av tidsbegrenset uførestønad. mottar overgangsstønad mottar etterlattepensjon har fylt 64 år og mottar avtalefestet pensjon (AFP) Overstiger nettoinntekten kroner (enslige) og kroner (ektefeller) skal det beregnes skatt av hele inntekten på vanlig måte med den begrensning at skatt på alminnelig inntekt (før særfradrag) og trygdeavgift ikke skal overstige 55 prosent av inntekt over nevnte beløp. en så kraftig restskatt, sier Ole Halvor Stave til Skattebetaleren. Tall Skattebetaleren har hentet ut fra Skattedirektoratet viser at dette tilfellet langt fra er enestående. Så mye som hver sjette av de unge uføre (registrert som enten mottaker av uførepensjon eller uførestønad i 2008) fikk restskatt i Og i snitt hadde de uheldige, unge uføre som fikk «tidenes trygdeoppgjør» en baksmell på godt over kroner. Tallene får Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til å riste på hodet, og de varsler at dette kommer til å bli et tema for trygdeoppgjøret i Hvor alvorlig er det for unge uføre å få en restskatt på i størrelsesorden kroner? Dette er deprimerende lesing. Den gledesrusen vi var i etter det historiske trygdeoppgjøret i 2008 er utvilsomt mer dempet nå som disse nye tallene er presentert. Med tanke på at en ung ufør i gjennomsnitt fikk en økning i pensjonen på kroner som følge av oppgjøret i 2008, er kroner i restskatt nærmest å betrakte som en skattebombe. Dette er nå blitt en seier med bismak. Det er derfor naturlig at dette tas opp i trygdeoppgjøret til våren, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO til Skattebetaleren. Hva synes dere om at staten i dette tilfellet ser ut til å gi med den ene hånden og ta igjen mye med den andre? Målsettingen med dette løftet var å bedre levekårene til unge uføre. Når resultatet er at mange sitter igjen med kun kroner av en økning på godt over det dobbelte burde dette også være en tankevekker for Regjeringen. De var jo også svært godt fornøyd med dette oppgjøret, som særlig skulle bedre levekårene for unge uføre. Her har staten stått for et regelrett røvertokt! Den tidligere ligningssjefen Stave mener også at tallene er deprimerende,

19 Skattebetaleren nr 6 / HARDT RAMMET: Trygdeoppgjøret i 2008 ble bra for barnebarnet til Ole Halvor Stave. Baksmellen i 2009 kom som et sjokk. Illustrasjonsfoto. illustrasjonsfoto: crestock

20 Uni Økonomi - kåret til Norges beste regnskapssystem! Beste regnskapssystem 2010 Uni Økonomi er 9. september 2010 kåret til Best i test i PC World Norges store test av økonomi- og regnskapsprogrammer. Uni Økonomi er utviklet for å gi deg som kundeet brukervennlig, innholdsrikt og moderne verktøy! I programmet får du blant annet tilgang til: Gratis nettbutikk Elektroniske faktura Tilpasset bilagsføring CRM funksjonalitet Vare, kunde og leverandør historikk Handler dere nå får dere med 3mnd gratis oppslag på Websticos! Ring oss i dag: tlf eller bestill på Pris fra: 890,-eks mva

SKATTE BETALEREN. Glemte å sjekke selvangivelsen. Straff: 22.000 kroner. Slik snyter vi oss selv. Hvordan håndtere feilinvesteringer

SKATTE BETALEREN. Glemte å sjekke selvangivelsen. Straff: 22.000 kroner. Slik snyter vi oss selv. Hvordan håndtere feilinvesteringer SKATTE BETALEREN Nr 1 2011 www.skattebetaleren.no Glemte å sjekke selvangivelsen. Straff: 22.000 kroner Vil gjøre det lettere å klage Slik snyter vi oss selv Hvordan håndtere feilinvesteringer Vil du ha

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Lønner det seg å avslutte karrieren i offentlig sektor? Planlegg pensjonen din: Selvangivelsen: Gavmilde kan miste fradrag

SKATTE BETALEREN. Lønner det seg å avslutte karrieren i offentlig sektor? Planlegg pensjonen din: Selvangivelsen: Gavmilde kan miste fradrag SKATTE BETALEREN Nr 1 2013 www.skattebetaleren.no UTTAKSMOMS Finansdepartementet på glid ARBEIDSLIV De skattefrie sluttpakkene LIGNINGSLOVEN - Staten får penger den ikke har krav på Planlegg pensjonen

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO. Deres ref: 08/483 SL JA/KR. Dato: 10.01.2013

Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO. Deres ref: 08/483 SL JA/KR. Dato: 10.01.2013 Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO Deres ref: 08/483 SL JA/KR Dato: 10.01.2013 HØRING Forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og betinget

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Styrer landets største arbeidsplass

Styrer landets største arbeidsplass JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 7 2010 44. ÅRGANG Tøffe korrupsjonslover fra USA Sykehusjurister med mange oppgaver Forhandlinger i boks for Rolf Einar Fife Norge vil trenge

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Styrer landets største arbeidsplass

Styrer landets største arbeidsplass JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 7 2010 44. ÅRGANG Tøffe korrupsjonslover fra USA Sykehusjurister med mange oppgaver Forhandlinger i boks for Rolf Einar Fife Norge vil trenge 27

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS Morten Jensen CISA Alliance & Partner Manager > Internasjonal produsent av programvare > 25 års erfaring med periodeavslutningsoppgaver > Over 3000 kunder

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

PROTOKOLL. Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo.

PROTOKOLL. Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo. NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 3. mars 2014 PROTOKOLL Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo. Til stede: Forfall:

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Jorunn Troberg 22.12.2009 Jorid Øvrebø Telefon Deres referanse Vår referanse 22077499 2009/993933-3 AV 700 NARF Revisorforeningen Brønnøysundregistrene

Detaljer

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014 Årsrapport 2014 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2014 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 2 Nærmere om publikasjoner

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen.

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Norsk Regnskapsstiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Deres ref: Trond Tømta Dato: 04.09.2012 Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Vi viser til høringsbrev datert

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt ORS - Kristiansand Symposiet 2009 Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt De generelle bestemmelser gjort gjeldende for utvinningsvirksomhet fra 01.01.2009 Skattebetalingsloven

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Årsrapport 2015. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2015

Årsrapport 2015. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2015 Årsrapport 2015 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2015 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Avvikling av BSS... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 3 Nærmere

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Oppbevaring av revisjonsdokumentasjon Etter revisorloven 5-5 skal revisor oppbevare revisjonsdokumentasjon i minst ti år.

Oppbevaring av revisjonsdokumentasjon Etter revisorloven 5-5 skal revisor oppbevare revisjonsdokumentasjon i minst ti år. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Oslo, 16.09.2013 Vår ref.: EK Reduksjon oppbevaringskrav utenfor bokføringsloven Finansdepartementet varslet 21. august at det alminnelige

Detaljer

Norsk internasjonal skatterett

Norsk internasjonal skatterett Mai 2011 1 Henning Naas, Christian Bruusgaard, Kristine Ilstad og Christian Svensen Universitetsforlaget 1. utg. 2011 ISBN 9788215013992 Pris kr. 1399,00 Norsk internasjonal skatterett Boken drøfter sentrale

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer