KGL. NORSK AMBASSADE ADDIS ABEBA Saksbehandler: Kjemprud Jens-Petter. Til: Næringslivsseksjonen. Tilgangsgruppe: Ansv.enhet: Hovedpunkter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KGL. NORSK AMBASSADE ADDIS ABEBA Saksbehandler: Kjemprud Jens-Petter. Til: Næringslivsseksjonen. Tilgangsgruppe: Ansv.enhet: Hovedpunkter:"

Transkript

1 KGL. NORSK AMBASSADE ADDIS ABEBA Saksbehandler: Kjemprud Jens-Petter Til: Næringslivsseksjonen Prioritet: UD's saksnummer: Tilgangsgruppe: Ansv.enhet: Ref. Off.loven: Stasjonens saksnummer: Hovedpunkter: Inflasjonen på rask vei ned. 2.7% i juni, ned fra 14.2 % i mai, men fortsatt blant de høyeste i Afrika. Ytterligere devaluering av den etiopiske birr styrker eksportindustrien Decent Work avtale inngått mellom regjering, arbeidstakere og arbeidsgiversiden Klimaet for investeringer bedres, ifølge IFC Fortsatt store investeringer og aktivitet fra Kina, India, Tyrkia, Malaysia. USA sterkere på banen. Mye aktivitet på energisektoren: vannkraft, vind, geotermal og kull. Store investeringer i kommersielt landbruk av utenlandske investorer Etiopias økonomiske situasjonen i lys av den globale finansielle krisen. I følge oppgaver fra Finansdepartementet mottok Etiopia ca. 14 milliarder NOK i utenlandske lån og bistand i fjor (81 % fra multilaterale kilder og 19 % fra bilaterale givere). Dette er, ifølge Finansdepartementet en økning på 61% fra foregående år. Nærmere 10 milliarder NOK skal komme fra gavebistand. Ultimo august fikk Etiopia godkjent et lån på 240 mill. USD fra IMFs Exogenous Shocks Facility (ESF). Inflasjonen synes å komme noe bedre under kontroll med 2.7% i juni, ned fra hele 14.2 % i måneden før. En rekke regjeringstiltak og lavere matvarepriser har ført til nedgangen. Finansminister Sufian Ahmed mener at landet i løpet av kort til vil være nede i en årlig inflasjon på om lag 10 %, etter at inflasjonen i august i fjor nådde hele 61.7% på årsbasis. Den etiopiske birr er ytterligere svekket (planlagt glidende devaluering) og verdsettes nå til 0,5 mot NOK, mot tidligere 1 til 1. Dette styrker etioipisk eksportindustri og valutainngangen som var hardt truet av den globale økonomiske krisen. I følge foreløpige anslag kan Etiopia forvente en meget god kaffehøst i år etter godt regnfall i de kaffeproduserende områdene av landet. Kaffeproduksjonen var lav i fjor grunnet klimatiske forhold samt et produksjonsmessig syklisk mellomår der produksjonen ligger under gjennomsnittet. Det statseide Ethiopian Airlines hadde et betydelig overskudd i fjor 100 mill. USD og har øket kapasiteten mht. cargotrafikk ved anskaffelse av to Boeing MD-11. Selskapet har i dag totalt 6 cargofly med en total kapasitet på tonn i året.ethiopian har alltid bygget sin flåte på Boeing, men mye pga. av Boeings problemer med den nye 'Dreamliner' med lange

2 forsinkelser i leveransene til Etiopia, har selskapet for første gang bestilt Airbus, i alt 12 A I alt 8 Bombardier-fly vil i løpet av i år og neste år erstatte selskapets gamle Fokker-flåte for innenlands trafikk. Regjeringstiltak og intervensjoner. Regjeringen (Ministry of Labour and Social Affairs) undertegnet sist uke en Decent Work avtale med fagbevegelsen og arbeidsgiverforeningen. Initiativet vil støttes av ILO. Etiopia har langt igjen på dette området, men regjeringens ambisjoner bør følges opp i dialogen med etiopiske myndigheter WTO. USAs trade representative Ron Kirk besøkte Etiopia i 3 dager i august. Han sa at USA støtter Etiopias prosess mot medlemskap i WTO og lovet mer teknisk støtte til prosessen, men la også vekt på behovet for ytterligere reformer i etiopisk økonomisk politikk. Klima for investeringer. Korrupsjon. I følge en Verdensbank-undersøkelse om klima for investeringer har Etiopia rykket opp 9 plasser fra året før. Rapporten er utarbeidet av International Finance Corporation (IFC). Av forbedringspunkter nevnes spesielt raskere behandling i rettsvesenet, samt reformer som har ført til enklere eiendomsoverdragelser, enklere selskapsregistrering og strømlinjeføring av prosedyrene for å etablere virksomhet i landet. Lettere tilgjengelighet til eiendom for utenlandske selskaper, bidrar også til forbedringen av Etiopias forretningsklima. Global Competetiveness Report 2009 utgitt av World Economic Forum viser den samme positive tendensen. Av 133 stater på denne siste indeksen ligger imidlertid Etiopia fortsatt lavt (118 av 133 land). Andre lands næringslivsengasjement. USAs Trade Representative Ron Kirk besøkte Etiopia i august (se også over), sammen med en næringslivsdelegasjon og kongressrepresentanter, for å styrke amerikansk-etiopiske handelsforbindelser. Det amerikanske AGOA-programmet og WTO-spørsmål sto også på agendaen. Under sitt besøk her kritiserte Kirk kinesiske og indiske investeringer i Etiopia ("US does not compromise its principles and values for the sake of short term benefit, like China and India do in Africa, particularly in Ethiopia"). Kirk viste ellers til at Etiopia er et av de land som har utnyttet AGOA-initiativet best og hadde betydelig vekst i eksporten til USA i 2008 og Kirk kalte Etiopia "a key US trading partner in Africa". Ellers har USAs Agrobusiness and Trade Expansion Programme (ATEP) hatt en offensiv mot etiopisk skoindustri, der en delegasjon har gjennomgått 5 etiopiske eksportbedrifter (Anbessa, Kangaroo, OK Jamaica, Peacock og Walia) med sikte på eksport til USA. OK Jamaica er allerede "fast leverandør" til den norske ambassadens ansatte. Italia er forøvrig avtaker av det meste av etiopisk skoeksport (105 mill. USD i fjor) og den italienske regjeringen inngikk derfor nylig en avtale om støtte til Ethiopian Leather Products Technology Institute for å bidra til høyere kvalitet av etiopiske skoprodukter. Kinas sterke engasjement fortsetter. China Communications Construction Consultancy (CCCC) Ltd. inngikk en avtale med Ethiopian Roads Authority i juni for byggingen av en 80 km seks felts motorvei fra Addis Abeba til Adama (Nazareth) som er Etiopias hovedimportåre fra Djibouti. Finansieringen kommer gjennom Export and Import Bank of China (EXIM) og utgjøres av et lån på 350 mill. USD, mens etiopiske myndighet dekker resten av kostnadene. Veien vil bli bomveifinansiert. Det kinesiske selskapet Lifan, som tidligere har levert deler til sammensetningen av den etiopiske bilen Abay, har annonsert at de planlegger etablering av en egen bilproduksjon i Etiopia, basert på deler fra Kina.

3 Tyrkia. Handels og Industriminister Girma Birru besøkte Tyrkia i begynnelsen av september, med en stor næringslivsdelegasjon, for å underbygge de raskt økende handelsforbindelsene mellom de to land. Daglige flyvninger av Turkish Airlines mellom Istanbul og Addis Abeba de siste årene har bidratt til en betydelig handelsvekst som i dag ligger på 300 mill. USD årlig, og med en rekke tyrkiske selskaper aktive på investeringsfronten her. Israel. Israels utenriksminister Lieberman hadde med seg en meget stor næringslivsdelegasjon under sitt besøk i Etiopia i august, inkluder i energisektoren (se under). Israel er fra tidligere tungt involvert i roseproduksjon, og delegasjonen besto ellers av bedrifter innen militært utstyr, landbruksmaskineri, landbruksbedrifter, satelittprodusenter, metall og energiselskaper. Pakistan. Etiopias første private sukkerfabrikk åpnes i disse dager, drevet av det pakistanske selskapet Al Habash Overseas Engineering and Trading basert på tildeling av hektar land til sukkerproduksjon.. Med de forskjellige investeringene i sukkerproduksjon i Etiopia de siste årene vil Etiopia i løpet av få år kunne dekke 2.5% av verdens sukkerproduksjon og bli en betydelig eksportør av sukker. Norsk næringslivsengasjement. Med Yara som største enkeltleverandør til Etiopia er det verdt å merke seg at Landbruksdepartementet vil tilrettelegge for import av MT kunstgjødsel i budsjettåret 2009/2010. Dette ligger tonn under plantallene i landets utviklingsprogram (PASDEP). Verdensbanken vil videreføre støtten i dette budsjettåret. Også i år vil importen omfatte Urea ( MT) og DAP ( MT). Mao. har man fra etiopisk side ikke kommet nærmere ambisjonene om en mer målrettet bruk av kunstgjødsel. Etiopisk honning vil endelig være i norske butikker i løpet av de nærmeste ukene. Utviklingsminister Erik Solheim var tilstede da den første last ble mottatt av Honningcentralen for noen uker siden. Reiseselskapene Jomfrureiser og Entusia fortsetter forberedelsene for reiser til Etiopia i 2010, mens IPhone håper å inngå en avtale med etiopiske telemyndigheter i løpet av krot tid. Turisme. Verdensbanken innvilget nylig en kreditt på 35 mill. USD til utvikling av bærekraftig turisme i Etiopia. Mye er gjort på infrastruktursiden mht. veier og flyplasser, men fortsatt henger Etiopia igjen på kvalitetssiden når det gjelder hoteller og lodger sammenliknet med f.eks. Kenya og Tanzania, selv om mye positivt er skjedd de siste 8-10 årene. Verdensbankens prosjekt går ut på å bedre kvalitet og variasjon i turistbransjen. Parallelt med dette er sentrale statseide hoteller/lodger i turistmagnetene Gondar, Aksum og Lalibela nylig privatisert, med håp om at dette vi føre til kvalitetshevning. Energisektoren. Kraftverket Tekeze i Tigray åpnes for full produksjon (300 MW) i løpet av de nærmeste uker og vil øke landets kraftproduksjon med over 40%. Kraftverket er over 1 år forsinket fordi den kinesiske entreprenøren har hatt enkelte tekniske problemer og fordi oppfyllingen av dammen har gått senere enn forventet. Samtidig er tester i gang ved Gilgel Gibe II (420MW). I et møte med CEO i Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCO) Meheret Debebe sist uke sa denne at dette vil legge grunnlaget for Etiopias første vannkrafteksport, som han mente ville kunne skje til Djibouti allerede i I en ren energi sammenheng betyr dette at Djibouti kan stenge sitt oljefyrte kraftverk (landets eneste elektrisitetskilde idag). Av Etiopias totale kraftproduksjon har norske og kinesiske selskaper til sammen stått for en betydelig andel av studier, leveranser og oppføring. Under en samtale med Kinas ambassadør tok denne initiativ til å informasjonsutveksling og eventuelt samarbeid (tidligere har et

4 kinesisk selskap henvendt seg til ambassaden med ønske om samarbeid med norske selskaper i Etiopia). Ambassaden vil fortsette dialogen med Kinas ambassadør, som er godt kjent med Norplans studier i landet. Kinesiske Sinohydro inngikk nylig avtaler om bygging av to kraftverk på til sammen 2000 MW til en avtaleverdi av USD 2.7 milliarder med EEPCO. Det omstridte kraftverket Gilgel Gibe III vil nå undergis en ekstraordinær miljøeffektgjennomgang i African Development Bank på bakgrunn av klager fra miljøgrupper i Kenya og internasjonalt om at vannstanden i Turkana-sjøen kan bli negativt berørt av utbyggingen. AfDB vurderer en kreditt på 250 mill. USD til prosjektet. Kenyanske myndigheter har ingen innsigelser mot kraftverket som vil kunne generere 1200 MW, og som er en viktig del i planene for elektrisitetsoverføringer fra Etiopia til Kenya. Det malaysiske oljeselskapet Petronas starte boring av en 'wildcat' brønn i Genale-feltet i Ogaden-regionen. Det britiske selskapet Weather Ford står for boringen på vegne av Petronas. Boringen skjer på 3000 meter og de første resultatene kan først forventes om 2-3 måneder. Fra før er det gjort gassfunn i Ogaden. Petronas har også blokkene Kellafo og Welwel-Warder i Ogaden og har overtatt Calub gassfeltet fra etiopiske myndigheter (116 billioner cum). En større kullforekomst i Amhara-regionen (Chilga) planlegges tatt i bruk for et kullkraftverk som skal drive en sementfabrikk. Ambassaden har tidligere innberettet om at EEPCO har inngått avtale om bygging av et vindkraftverk i Tigray med et fransk selskap. I august ble intensjonsvtaler inngått med et egyptisk (Elswedy Cables) og et kinesisk selskap (HydroChina International) for bygging av vindmølleparker i Adama (Oromia) og Messebo Harena (Tigray). De to parkene forventes å kunne produsere opp til 100 MW, men er begge ennå på et tidlig stadie i sin utvikling. Det er meget interessant at et egyptisk selskap investerer i kraftgenerering i Etiopia i lys av den underliggende konflikten om utvinning av Etiopias vannkraftressurser. Etiopias vindkraftpotensiale er anslått til MW Det japanske selskapet Marubeni har inngått en MoU med Ministry of Mines and Energy for utvikling av et geotermalt kraftverk ved Langano, i Rift Valley i sør Etiopia. Planlagt produksjon er 7.5 MW. Geotermalt potensial i Etiopia er anslått til MW. Israel Electric Power Corporation deltok under den israelske utenriksminister Liebermans nylige todagers besøk til Etiopia og har signalisert sterk interesse for investeringer i energisektoren i Etiopia. Eksportutsikter. Etiopias eksportøkning stoppet opp i inneværende år, men holdt seg på samme nivå som året før, dog langt under regjeringens ambisiøse mål for eksportøkning. Den dårlige kaffehøsten bidro til at det ikke ble noen vekst, mens oil seeds (særlig bønner) hadde en betydelig vekst. Eksport av bønner og andre grønnsaker til Storbritannia (Marks and Spencer og Waitrose, og med Tesco som sannsynlig neste) bidrar betydelig til denne eksporten. Kaffeeksporten forventes å øke i inneværende år (se over). Et syklisk mellomår samt uoverenstemmelser mellom kaffeoppkjøpere og Ethiopian Commodity Exchange (ECX) førte til lavere eksportinntekter enn forventet i forrige år.

5 Blomsterksporten (1.3 milliarder stilker i fjor) går gjennom en vanskelig periode og flere planlagte nyinvesteringer legges på is. Utenlandske investeringer i landbrukssektoren. Debatten raser om utenlandsinvesteringer i etiopisk landbruksjord for eksport av matvarer (i et land som rammes av tørke og matvareunderskudd med regelmessige mellomrom). I alt 1.6 millioner hektar land er satt av til utenlandske investeringer i kommersielt landbruk. Den store saudi-etiopiske investoren Al Amoudi (Selskapet Saudi Star Agricultural Development) har ervervet hektar i Gambella for landbruksproduksjon, mens overdragelsen av ytterligere hektar i samme region (til hans selskap Horizon Ethiopia) for oljeproduksjon fra palmetrær, foreløpig er stoppet pga protester fra miljøgrupper og lokale grupper. Et indisk selskap, Emami Biotech har fått tildelt hektar i Oromia for dyrking av jatropha, castor seed for biodiesel-produksjon samt andre landbruksprodukter. Biodieselproduksjonen er tenkt for eksport til India. Et amerikansk selskap, Global Energy Pacific Ltd. har startet eksport av castor seeds til Kina, basert på oppkjøp fra lokal bønder i sør-etiopia. Messer og næringslivsfremme. East Africa Electricity Exhibition (et nytt initiativ) vil bli avholdt i Addis Abeba januar 2010 (se Den beste og best besøkte messen, i regi av Addis Abeba Chamber of Commerce and Sectoral Associations (AACCSA) har allerede annonsert at neste års Addis Chamber International Trade Fair (14th ACITF) vil bli avholdt i Addis Abeba 25. februar til 3. mars 2010 under temaet "Renewable Energy for Renewed Ethiopia". Dette er Etiopias største messe og ambassaden deltok i fjor for første gang. Norske selskaper innen ren energi-sektoren vil har ha en flott mulighet til å vise seg fram for et bredt internasjonalt publikum. Ambassaden samarbeider gjerne om slik deltakelse (se forøvrig Samme organisasjon arrangerer forøvrig juni 2010 den 3. Specialized International Exhibition in Agriculture and Food (Agrifex Ethiopia III) der Yara har blitt godt markert gjennom sin lokal agent, men hvor større profesjonalitet hadde gitt bedre inntrykk av firmaet. AACCSA setter i disse dager spaden i jorden for bygging av Addis Africa International Trade Center, som visstnok skal bli det største av sitt slag i Afrika. Kjemprud

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Gode utsikter, Globale utfordringer

Gode utsikter, Globale utfordringer Gode utsikter, Globale utfordringer konjunkturrapport 2012 1 Verdensøkonomiens utvikling 06 1.1 Intro...08 1.2 Eurolandene...09 1.3 USA...12 1.4 Asia... 14 1.5 Kina... 15 1.6 India... 16 1.7 Globalt...

Detaljer

De regionale utviklingsbankene

De regionale utviklingsbankene De regionale utviklingsbankene Virksomhet, Norges rolle og mulighet for påvirkning Av Line Madsen Simenstad De regionale utviklingsbankene vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Forum for utvikling

Detaljer

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO.

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO. Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde Innledning Innholdsfortegnelse: Innledning 2 Tjenesteforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 4 Politiske virkemidler for internasjonalisering - utviklingen av

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Bistand eller butikk?

Bistand eller butikk? Bistand eller butikk? Rapport for ForUM for utvikling og miljø og Kirkens Nødhjelp Av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene Forum for Utvikling og Miljø Bistand eller butikk? er skrevet av Liv Røhnebæk

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI TEMAHEFTE for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI NORD SØR HANDEL MED MAT Hefte utarbeidet av Landbrukets Utredningskontor på oppdrag av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag med støtte fra

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer