knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede

2 innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet er det nå pay back time. Rekordkulde og mye snø har preget de første ukene i 202. Dette gir utfordringer for både busser og båter. I våre nordligste fylker har sprengkulde ført til at fiskerflåten har måtte ligge til land p.g.a. fare for ising. For våre busser og båter blir det først et problem når det blir så kaldt at dieselen klumper seg og medfører tette filtre på busser og båter. Heldigvis har det så langt gått bra takket være årvåkne medarbeidere. Vi har kommet bra i gang med 202 og HMS tallene så langt viser at sikker drift er høyt prioritert i alle avdelinger. I Stavanger kom snøen i år på en fredag og medførte som vanlig kaos i trafikken da brøytemannskapene ikke klarte å rydde unna snøen fort nok. I forståelse med oppdragsgiver og kommunene kjører våre busser i Rogaland miljøvennlig, dvs. med piggfrie dekk. På en av årets sjeldne dager med snø er det derfor ekstra viktig å tilpasse farten etter forholdene. I Trondheim ser det ut som om store snøfall har en tendens til å komme i helgene da brøytemannskapene normalt har fri. Mye snø i helgen kombinert med mangelfull snørydding førte til vanskelige kjøreforhold. Gråkallbanen klarte seg bra, takket være eget spor med egen snøryddingstjeneste. Enten det er snø, is eller kulde, er det ingen ting haster så mye at det får lov til å gå utover sikkerheten. Vi har kommet bra i gang med 202 og HMS tallene så langt viser at sikker drift er høyt prioritert i alle avdelinger. I denne utgaven av Knutepunktet er det en artikkel om fornøyde passasjerer på hurtigbåtene i Troms. Det virker kanskje litt rart for de som følger med på media i samme fylke. Nesten ukentlig er det en eller annen betraktning i media rundt våre hurtigbåter. Vi forholder oss til fakta. I 20 har våre hurtigbåter gjennomført 98 % av de planlagte rutene. Regulariteten i 202 har vært noe dårligere, men trenden er bra og vi har nå lagt bak oss 3 uker med 00 % regularitet. Når det er sagt så er det også sånn at en innstilt avgang er en innstilt avgang for mye. Vi og våre mannskaper jobber hver dag for å sikre at flest mulig avganger skal gå som planlagt. Jeg er stolt av våre mannskaper og den jobben de har gjort så langt. Til tross for Berit, Cato og Dagmar har vi hatt en høy regularitet på våre hurtigbåtruter. Jeg leser i dagens media at Hurtigruten har hatt rekordmange kanselleringer på tampen av 20, faktisk hele 30 kansellerte avganger p.g.a. de nevnte stormene. Publikum sin vurdering av hurtigbåttilbudet er selvfølgelig viktig for oss. Vi gjennomførte en kundetilfredshetsmåling høsten 20, der tilbakemeldingen fra publikum var overveiende positiv. Kundetilfredshetsundersøkelsen er gjengitt i Knutepunktet. Det er interessant at målingen blant annet viser at miljøaspektet ikke er et av de punktene publikum vektlegger veldig høyt. Fylkeskommunens hovedmål med anbudskonkurransen på hurtigbåter i Troms var nettopp å ivareta miljøet gjennom redusert drivstoff-forbruk og der igjennom vesentlig mindre utslipp av skadelige klimagasser. Det kan virke som om at det budskapet ikke er kommunisert godt nok. Fotballens overgangsvindu der klubbene kan kjøpe og selge spillere ble lukket 3. januar. I erkjennelse av at det alltid er mulig å bli bedre til å kommunisere har vi benyttet det samme overgangsvinduet til å signere to nye medarbeidere fra mediabransjen. Henholdsvis Torbjørn Kindingstad fra Stavanger Aftenblad og Hilde Urdahl fra Rogalands Avis. Torbjørn er allerede i gang i Klubbgaten mens Hilde begynner. januar 203 etter endt svangerskapspermisjon. Vi ønsker begge velkommen. Konsernleder Kjetil Førsvoll Fornøyde hurtigbåtpassasjerer i nord...4 Hybrid, En transportsektor i endring... 6 Hybrid på prøve i Finnmark...8 Forbedringsverktøyet QM Sterk tilstedeværelse på yrkesmesser i nord...0 Ansiktsløftning og relansering av et London-ikon...2 Knutepunktets Kryssord...4 Bussbeltekampanje...6 Du står ikke fast i trafikken; du ER trafikk!...7 På lavvotur med Gråkallbanen...8 Om bagasjetyveri og kortvokste tyver Miniportrettet...23 Boreal Challenge Jubilanter knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede Årets første Etter at julestria er lagt bak oss og vi er kommet i gang med et nytt år, kan vi endelig begynne på en ny årgang med knutepunktet. Også i år skal vi ut med seks utgaver, og vi begynner selvsagt denne årgangen der vi avsluttet den forrige. Vi vet at mange av dere har fotografering som hobby. Og vi er ute etter flere bidrag fra hele landet. Dette gjelder både fra driften og bilder av mer kunsterisk art vi kan bruke på bladets bakside. Side 4 Side 0 Side 8 Artige bilder med humoristisk tilsnitt trykker vi selvsagt også. Det er øye som ser, og vi ser gjerne at flere bidrar til å skape en større bredde. Alt som kan gjøre bladet vårt bedre ønskes velkomment. Så det er bare å sende inn bidrag, så skal du se at det kommer på trykk til glede for våre lesere. Adressen finner du nede på siden. Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Leder Markedsføring, Sune Aabø Parker, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 9. mars.

3 Etter en periode med mye mediestorm rundt Boreals båter på strekningen Harstad Finnsnes og Tromsø, var det positive og gledelige nyheter for Boreal Transport Nord da Skala Analyse & Rådgivning AS under en pressekonferanse i Tromsø 9. desember 20 la fram resultatene fra en omfattende passasjerundersøkelse. En pressekonferanse som for øvrig fant sted om bord på hurtigbåten Sollifjell. Av Kristin S Storli, Daglig leder i Skala Analyse & Rådgivning AS Fornøyde hurtigbåt passasjerer i nord På bakgrunn av mediestormen siden Boreal satte båtene i drift sommeren 20 besluttet ledelsen i Boreal Transport Norge AS å gjennomføre en objektiv og analytisk undersøkelse om passa sjerenes tilfredshet med de tre hurtigbåtene Sollifjell, Kistefjell og Fløyfjell. Undersøkelsen skulle avdekke hvilke forhold passasjerene mener er viktige når de reiser med Boreal, og hva de er fornøyd og misfornøyd med når det gjelder båtene. Innsamlingen av svarene gikk over halvannen uke og ble avsluttet i slutten av november passasjerer ønsket tydelig å gi sin tilbakemelding om dette temaet. Dette er også positivt for Boreal med tanke på å sitte igjen med god kunnskap og et sikkert beslutningsgrunnlag omkring hvordan passasjerene opplever å være passasjer om bord..yte SERVICE UTOVER DET FORVENTEDE. Resultatene fra undersøkelsen er positive for Boreal totalt sett. De viser at svært mange av passasjerene enten er godt eller svært fornøyd med Boreal på samtlige av de områdene passasjerene rangerer som de viktigste når de reiser med hurtigbåtene. Presise ankomster og avganger, komfort, service og imøtekommenhet, avgangstider, renhold om bord og ruteinformasjon er de forholdene passasjerene rangerer som viktigst. Svært positivt er det dermed at 9 av 0 svarer at de er enten fornøyd eller svært fornøyd servicen og imøtekommenhet personalet/mannskapet byr på. Sammenligner vi resultatene med tilsvarende undersøkelser i andre bransjer, er det få bransjer som kan vise til så gode resultater på nettopp dette området. Tilsvarende er det også særdeles gode resultater for Boreal ved at hele 9 av 0 sier de enten er fornøyd eller svært fornøyd med renhold om bord, og at 8 av 0 svarer tilsvarende at de er fornøyd med Boreals presise avganger og ankomster. Boreal kan ha noe mer å gå på i forhold til å tilfredsstille enda flere passasjerene når det gjelder både avgangstider og ruteinformasjon, samtidig som de fleste her allikevel (7 av 0) svarer at de er godt eller svært fornøyd med akkurat disse forholdene også. 6 av 0 er enten fornøyd eller svært fornøyd med komfort, samt kaianleggets standard. Minst for nøyd er passasjerene med prisene. Miljøaspektet ser ut til å ha minst betydning for passasjerene, og 2 av 0 kjenner heller ikke til Boreals miljøprofil. Tilfredshet med Boreal når det gjelder ulike forhold Antall spurte: 384/gjennomsnitt av hele utvalget 5

4 Nytt om navn: Boreals leder for innovasjon & HMSK Rolf Michael Odland lever som han jobber. Her som stolt eier av nye Nissan Leaf, en fullverdig bil uten utslipp. Bilen ble overlevert av Jan Egil Tengesdal ved Ålgårds Auto, som kan fortelle at denne forhandleren har solgt godt over 00 enheter av modellen. (Foto: Sune Aabø Parker) En hurtiglading som gir 0-5 mils kjøring, er gjort unna på 5-45 minutter. Maksimal lengde ved fullading i grei norsk mellomtemperatur, gir opptil 7,5 mils kjøring uten motordur. (Foto: Nissan) Fra forbrenningsmotor til vannkraft: En transportsektor i endring Alle de store bilprodusentene vil innen 203 tilby fullverdige 00% elektriske personbiler. Denne utviklingen vil vi også se for busser, der det i dag er en stor inte resse for hybridbusser. Vi vil også se den spede begynnelse på elektrifisering av den norske ferjeflåten i årene som kommer. Av Rolf Michael Odland Når det gjelder elektriske biler er Norge i særklasse i verden: I 20 ble det for eksempel solgt.082 el-biler i Storbritannia (62 millioner innbyggere), mens det i Norge ble solgt el-biler (5 millioner innbyggere). I følge Norsk Elbilforening ble det. halvår 20 solgt el-biler i Europa, og av dette ble hele 6 % solgt i Norge (som ikke har mer enn 0,7 % av Europas befolkning). Årsaken er ironisk nok de høye bilavgiftene vi har i Norge: for ordinære personbiler med forbrennings motor (bensin/ diesel) blir bilavgiftene høye, da avgiftene er basert på utslipp av CO2 og fra 202 på utslipp av NOX. Dette innebærer at engangsavgift på elektriske biler er null. Årsavgiften er også lavere for el-bil enn biler med forbrenningsmotor. Videre er el-biler fritatt for merverdiavgift. Utslippsbaserte avgifter innebærer naturlig nok at el-biler som ikke har noen utslipp ikke betaler slik avgift. At el-bil er unntatt merverdi avgift, har lavere årsavgift, parkerer gratis, slipper bomavgifter og dessuten fraktes gratis på landets ferjesamband, er de politisk valgte virkemidlene som skal gjøre el-bil til et reelt alter nativ til biler med forbrenningsmotor. Elektriske biler er nemlig fremdeles dyrere å produsere enn bensin/dieselbiler, noe som skyldes batteriet. I biler med forbrenningsmotor lagres energien i en tank, mens den i el-biler lagres i avanserte litium-ione batterier. Batteriteknologien forbedres hele tiden, og de store volumene som etterspørres av flere og flere store bilprodusenter gjør at utvik lingen går stadig raskere, og gjør prisene stadig lavere. Det er Renault -Nissan og Mitsubishi som til nå har produsert flest el-biler, men alle de store bilprodusentene har el-bil i sin portefølje eller planer for slike. Det er også en annen forskjell mellom el-bil og bensin/dieselbil: rekkevidden mellom hver tanking. Per 20 har en el-bil en rekkevidde på ca 75 km, mens en bensin/dieselbil kan kjøre ca 600 km på en tank. Imidlertid kommer det på markedet allerede i sommer en el-bil med rekkevidde på 480 km. Dette er den amerikanske bilprodusenten Tesla Motors, som i sommer begynner salget av sin Model S i USA. Model S vil bli tilgjengelig i Norge en gang i 203. Det vil ikke gå mange år før elektriske biler leveres med en rekkevidde som overgår bensin- og dieselbilene. Elektriske busser De finnes en rekke varianter av hybridbusser, som altså har både en elektromotor og en dieselmotor installert. For eksempel har Boreal Transport Nord nylig satt i drift en Volvo hybridbuss i Finnmark (se side 8). Det er i dag hybridbusser i daglig drift i Trondheim, Arendal (2), Oslo (2) og nylig ble 30 hybridsbusser satt i drift i Tromsø. Helt elektriske busser er fremdeles svært uvanlig. Dette skyldes at det er nødvendig med meget stor batterikapasitet for å kunne kjøre uavbrutt en hel dag i ordinær trafikk. Solaris har imidlertid tatt et første steg, og tilbyr en midibuss som kun drives av en el-motor. Rekke vidden oppgis til 00 km, som betyr at bussen må lades flere ganger per dag dersom den benyttes i bytrafikk. Bussen er derfor godt egnet som rushtidsinnsats, med mulighet for lading midt på dagen og på kveld/natt. Utviklingen i batterikapasitet i årene fremover tilsier at elektriske busser etter hvert vil erstatte hybridbussene, omtrent slik som hybridbilene etter hvert vil bli erstattet med el-biler. Elektriske ferjer Norske ferjesamband er ideelle for elektriske ferjer, siden de fleste er relativt korte og det er mulig å lade hver gang man legger til kai. Med en total ferjeflåte på ca 220 ferjer som betjener ca 95 samband, året rundt og ofte døgnet rundt, er det åpenbart mulig å kutte de totale nasjonale utslippene av CO2, NOX og SOX svært mye ved å elektrifisere ferjene. Boreal Transport følger nøye med i utviklingen av batteriteknologi og annen teknologi for energilagring, og har som ambisjon å lede an i elektrifiseringen av den norske ferjeflåten. Torbjørn Kindingstad (bildet) er ansatt som Kommunikasjonsrådgiver ved hovedkontoret. Kindingstad er 62 år, utdannet journalist og kommer fra stilling som politisk redaktør i Stavanger Aftenblad der han har tilbrakt hele sin yrkeskarriere. Han startet som en av de siste journalistlærlingene i avisen. Han kjenner dermed alle funksjonene i en avis, og har innehatt de fleste posisjoner. Han har blant annet ledet aftenbladets Oslokontor, der han utviklet en særlig interesse for politisk journalistikk, som senere ga han stillingen som politisk redaktør. Kindingstad har hatt verv som tillitsvalgt og påfølgende styrearbeid i avisen for en periode på til sammen 4 år. Han har utgitt to bøker. Norges Oljehistorie (2002) og boken om tidligere stavangerordfører og kommunalminister, Arne Rettedal. ( Maktens byggherre, 998). På fritiden er han glad i gå på ski og trives på hytten sin i Suldal i Ryfylke. Han har tre voksne sønner og fire (snart seks) barnebarn. 7

5 DU KAN GJØRE EN FORSKJELL! Sjåfør/vognmann Svein Paulsen er på testtur med sin Volvo 7700 hybrid. (Foto: Marte Lindi, Finnmark Dagblad) Hybrid på prøve i Finnmark Første buss er allerede på plass i Alta, og i månedsskifte februar/mars kommer det enda en slik buss på plass i Hammerfest. Av Sune Aabø Parker Forbedringsverktøyet: QM+ Torsdag 9. januar var den nye hybridbussen til Boreal Transport på plass i Alta. Bussen er drevet av diesel og elektrisitet og er ment som et miljøvennlig alternativ til de vanlige dieselbussene. Dette er den første hybridbussen i Finnmark. Den viktigste årsaken til å teste ut denne typen buss er miljøperspektivet. Den er dyrere i innkjøp enn en vanlig buss, men besparelsen kommer på levetiden til bussen, sier Torstein Simonsen i Boreal Transport. Bente Haug, nestleder i hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel i Finnmark fylkeskommune synes det er flott at også Finnmark får sin første hybridbuss. (Foto: Kari Bjørkli, FFK) Bussen er topp moderne og skal bidra til at det slippe ut mindre CO 2. Hybridbussen er et godt miljøtiltak ut i fra prinsippet om å tenke globalt og handle lokalt. Om vi samtidig oppnår å redusere privatbilbruken ved at flere kjører kollektivt oppnår vi enda større miljøeffekt, sier Bente Haug, nestleder i hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Modellen, en Volvo 7700 Hybrid, har vært testet ut sist vinter i Trondheim. På tross av en de kaldeste vintrene på mange år, besto bussen testen med glans i det kalde klimaet. Forventet drivstoffreduksjon på opptil 30 prosent viste seg også å stemme. Bussen benytter en parallell hybridkonfigurasjon. Dette betyr at det både er en dieselmotor og elektromotor på drivlinjen. Dieselmotoren slås automatisk av og på ved bus stopp og trafikklys, avhengig av batterienes lade nivå. Ved igangsetting drives bussen av elektri sitet. Den elektriske motorens høye dreiemoment allerede ved 0 o/min sørger for en myk og stille oppstart. Når hastighetene øker overtar dieselmotoren ved ca. 20 km/t. Fordi Boreal Transport ønsker å vokse som selskap gjennom kontinuerlig forbedring er alle dagens løsninger for avviksrapportering og annen registrering samlet i et felles webbasert verktøy QM+. Av Anne-Kristin S. Hansen. januar innførte Boreal Transport fobedringsverktøyet QM+. QM+ er et Webbasert verktøy som avløser alle andre system vi har hatt i Boreal Transport på å håndtere avviksrapportering og forbedringsregistreringer som vi har valgt å kalle det. Fordi det også håndterer ISO standardenes krav om behandling av andre type registreringer som potensielle avvik, observasjoner og forbedringstiltak. I alle tilfeller der noe ikke gikk som det skulle, har vi anledning til å lære og forbedre oss og i alle de tilfeller der vi har vært gode eller ser en smart løsning kan vi dele og lære av hverandre. -Men det betinger at du forteller om det. Dette gjelder for eksempel: Feil, mangler eller brudd på instrukser, rutiner, ruteplan eller arbeidsreglement Kontraktsbrudd Brudd på HMS-regelverk og beredskapsplaner. Ulykker/hendelser og tilløp til hendelser. Hendelser som kan gi oss dårlig omdømme Hendelser som påvirker miljøet negativt Kundeklager Ran og overfall Dårlig infrastruktur Kanskje ikke vegvesenet eller kystverket vet om det. Ros Gode forbedringsideer. Det er ikke noe mål å ha få saker i QM+. Mange registreringer er et sunnhetstegn! 8 9

6 Vegard Thomassen og May Nilsen var sterkt tilstede under årets yreksmess i Alta. Robert Blomsø, til daglig overstyrmann på MS Helgeland, gir interesserte elever i Sandnessjøen et lynkurs i navigering, før de selv får prøve seg. Sterk tilstedeværelse på yrkesmesser i nord Av Inger Lise Reiestad og Torstein Simonsen Det er gjennom vinteren blitt arrangert yrkesmesser for de videregående skolene i nord. På tre av disse har BTN vært sterkt til stede med representanter fra de ulike divisjonene. Responsen på våre stands var stor og elevene viste stor interesse for de mulighetene vår virksomhet kan by på av utdanning og yrkeskarriere. Nysgjerrig ungdom i Sandnessjøen Ved den årlige utdannings- og yrkesmessa på Sandnessjøen videregående skole var ulike bransjer og utdanningsinstitusjoner representert. Nytt fra skolen er at den nå også tilbyr VG2 maritime fag. Det betyr at de som ønsker å bli matros eller motormann kan ta begge skole årene i Sandnessjøen før de starter som lærlinger. Rederiavdelingen i Sandnessjøen har i dag to kadetter og åtte lærlinger innen matros-/ motormannfaget. Behovet for maritimt personell er økende og konkurransen om kandidatene er stor. Det er derfor viktig å være tilstede og gjøre ungdommen kjent med rederiet og de mulighetene vi kan tilby. Robert Blomsø, som jobber som overstyrmann på hurtigbåten MS Helgeland, fikk mange nysgjerrige elever til å prøve seg på navi gering. Det var også mange som lurte på hvorledes det var å være matroslærling. Jonas Andreassen forklarte dem fordelene ved å være lærling og om det daglige arbeidet om bord på MS Helgeland. Han fikk også anledning til å demonstrere ulike knuter for interesserte elever. Alta/Hammerfest I Alta og Hammerfest var mange interesserte elever fra ulike skoler innom våre stands. I Alta gjorde Vegard Thomassen og May Nilsen en flott innsats og var gode ambassadører for Boreal Transport Nord. Elevene fikk i tillegg til trykt materiell også svar på spørsmålene de hadde om bransjen og om vår bedrift. I tillegg fikk ungdommene som besøkte vår stand i Alta prøve seg på «busslappen.no», som ligger ute på vår hjemmeside. Hele 60 elever tok utfordringen, av disse ble det trukket ut tre personer som ble premiert med et verdikort på bybussen. I Hammerfest representerte Jørn Borch og Roy Ole Pedersen BTN, disse gjorde også en utmerket innsats som gode ambassadører for bransjen og bedriften. I februar vil vi være representert på yrkesmessen i Kirkenes. Jonas Andreassen viser hvordan man slår en knute på ekte sjømannsvis. 0

7 Bond-Buss? Designere fra bl.a. Aston Martin står bak det nye designet. London-ordfører Boris Johnson poserer stolt foran nyvinningen. Den velkjente London dobbeltdekkeren har beholdt sine karakteristiske kjennetegn. Fremdeles rød i fargen, med to etasjer og en åpen plattform bakerst som gjør det lett å stige av og på. Dobbeltdekkeren Routemaster begynte å trafikkere gatene i den britiske hovedstaden på 50-tallet. Men fra 2005 av var det slutt, men nå er den på vei tilbake i ny og moderne utgave. Av: Sune Aabø Parker Gammel og ny: Den tradisjonelle Routemasteren fra 50-tallet ved siden av 202-utgaven. Ansiktsløftning og relansering av et London-ikon Riktignok var Routemaster fortsatt å se på to korte såkalte kulturarvruter, ellers i London forsvant den, erstattet av mer moderne dobbeltdekkere og vanlige busser med en etasje. Londons konservative ordfører Boris Johnson hadde som et av sine valgløfter at en ny Routemaster skulle på veien. Det løftet har han holdt, etter at han ble valgt i Ordføreren karakteriserer den nye modellen som en perfekt miks av nostalgi og moderne teknologi. Den nye bussen ble vist frem rett før jul, planen er at den første skal være i rutetrafikk i midten av februar, i følge Wikipedia. Åtte eksemplarer skal være i drift når OL i London begynner til sommeren. Den åpne plattformen er den samme som på den gamle modellen, men designet er ellers moderne. Særlig iøynefallende er de store, diagonale sidevinduene, som visstnok også bidrar til at sjåføren får bedre oversikt over passasjerene på holdeplassene. Bak vinnerforslaget til det nye designet står designere fra Aston Martin og arkitektfirmaet Foster & Partners. Bussen produseres av selskapet Wrightbus i Nord-Irland. Bussen skal ha en kapasitet på 87 passasjerer, to trappeoppganger, tre dører og åpen plattform bak med lukkemulighet f.eks nattestid. Bussen skal i følge Wikipedia benytte hybrid teknologi noe som gjør den mer enn 40% mer drivstoff vennlig i forhold til konvensjonelle dieselbusser og 5% i forhold til eksisterende hybridbusser som alle rede trafikkerer sommerens OL-by. Spesifikasjoner: Lengde:,2 meter Bredde: 2,55 meter Høyde: 4,4 meter Kapasitet: 87 passasjerer Vekt:,8 tonn Drivkraft: Diesel-elektrisk hybrid 2 3

8 Knutepunktets Kryssord knutepunktets kryssord nr 202. premie: Strykejern 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 9. mars 202. Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

9 Bussbeltekampanje I perioden 5. desember 20 til 8. januar 202 arrangerte NHO Transport og Statens vegvesen bussbeltekampanjen. Det var andre gang kampanjen ble gjennomført, og denne gang ble alle NHO Transports medlemsbedrifter som har busser med sikkerhetsbelter montert invi tert til å bli med på kampanjen. Av Anne-Kristin S. Hansen Du står ikke fast i trafikken; du ER trafikk! Her om dagen kom jeg over en over en kampanje fra USA, som oppfordret folk til å dele følgende setning i sosiale medier; You re not stuck IN traffic, you ARE traffic. Europeiske tilstander har innhentet storbyene i Norge, og veksten i kollektivtrafikken står ikke i stil med befolkningsveksten. Da kan det kanskje være lurt å trekke fram en elleve år gammel plakat som påminnelse? Bakgrunnen for kampanjene er en undersøkelse fra Statens vegvesen som viser at 42 prosent av alle busspassasjerer som reiste med busser hvor det var montert sikkerhetsbelter i meget liten eller liten grad brukte dette sikkerhetsutstyret. Flere av Boreal Transport avdelinger fra Alta i nord til Østerhus i sør deltok på kampanjen ved å dele ut brosjyren (som vist på bildet) til påstigende passasjerer og plakater med det samme budskapet i bussen. Havarikommisjonen har siden 2006 gransket flere bussulykker hvor utfallet har vært alvorlig skadde eller omkomne passasjerer, og resultatet er utvetydig. De som har brukt sikkerhetsbelte har i mindre grad blitt skadet enn de som ikke har brukt sikkerhetsbelte, og ingen av de omkomne brukte sikkerhetsbelte. BRUK SIKKERHETSBELTE DET REDDER LIV!! Av Sune Aabø Parker Plakaten, (bildet) er fra en kampanje i Münster i Tyskland i 200. Den taler sitt tydelige språk på en by som opplever mye av det samme storbyregioner i Norge opplever, for stor vekst i personbiltrafikken. Bil: Basert på gjennomsnittet i hver bil på,2 personer, behøves det 60 biler for å transportere 72 mennesker, noe som opptar omtrent.000 kvadratmeter trafikk og parkeringsplass i tillegg. Sykkel: 72 mennesker på 72 sykler, opptar 90 kvadratmeter. Buss: 72 mennesker på én buss, opptar kun 30 kvadratmeter, og behøver ingen permanent parkeringsplass i byen. Litt å tenke på for oss alle. Husk at bussene våre spiser kø. Medarbeidere på skolebenken i Alta Det gjennomføres i disse dager kurs i Alta og Hammerfest. Sammen med Folkeuniversitetet i Finnmark ble det søkt om og innvilget såkalte VOX midler for gjennomføring av BKA kurs for de ansatte. Av Torstein Simonsen Man ønsker gjennom dette å øke kompetansen til den enkelte, herunder lese og skriveferdigheter og grunnleggende bruk av data (Excel og Word). Gode leseferdigheter gjør det enklere å forstå beskjeder og arbeidsbeskrivelser, og gjør de ansatte i stand til raskere å ta til seg ny kunnskap samt at korrekt skriftlig rapportering fra de ansatte gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag Julebuss i julebyen Egersund Boreal Transport i Egersund kjørte i julen 20 skyttelbussen mellom Egersund sentrum og togstasjonen/parkeringsplassene i ytterkanten av byen. Av Terje Kvalbein Rasmussen Med stadig flere automatiserte prosesser i drift gjør det til et fortrinn å tilegne seg denne basiskompetansen. I og med at anbudsrunder oftere krever dokumenterbar kompetanse vil gode grunnleggende ferdig heter være en styrke. Opplæring i grunnleggende ferdigheter kan også være første steg på vei mot fagbrev eller annen fagopplæring. På denne første runden med kurs deltar et tjue talls sjåfører og administrativt personell i Alta og Hammerfest. Alle har vært i gjennom en kartlegging for å tilpasset kurs i forhold til personlig nivå. På bildet ser vi bakerst fra venstre: Oddvar Alexandersen, Bernt Amundsen, Jan Magne Ingebrigtsen, Kjell Ivar Thomassen, Åse Haugan. Dette var fjerde gangen vi hadde denne kjøringen. En av sjåførene som kjørte denne bussen, Arne Olav Larsen (bildet), hadde for anledningen tatt på passende uniform til å kjøre en julebuss. Han stilte i full nissedrakt, noe som var til glede for både store og små. 6 7

10 Kaffen står og trekker På lavvotur med Gråkallbanen Den 25. november ble det avholdt et litt annerledes julebord i Gråkallbanen. For undertegnede var det 4 år siden siste julebord, men slik er det når man jobber skift. Så forventningene denne gangen var kanskje litt høyere enn vanlig. Tekst og foto: Terje Olsen Trivsel i lavvoen Vi fikk også en rask innføring i stedets historie. I området var det foretatt flere utgravinger og funnet rester etter boplasser fra steinalderen. Langs veien opp til lavvoen var det plassert plakater med info om stedets historie når havoverflaten var ved den respektive plakaten. Etterhvert bled det tryllet fram tradisjonell julemat av alle slag pluss et stort koldtbord så det var bare å få smaksløkene i første gir, og øke på etter hvert. Maten ble stablet opp på et brett og fanget måtte ta rollen som bordbein. En utradisjonell (eller tradisjonell), men fullt brukbar måte å gjøre det på. Man trenger ikke å sitte ved et langbord med damaskduk og kandelaber på for å nyte god julemat. Så tusen takk for en koselig kveld alle sammen og som en konklusjon så egnet fasilitetene på Østre Frøseth seg også ypperlig til en sommerfest. Og forventningene til fjorårets julebord ble i alle fall innfridd med god margin. Vi møttes på Munkvoll for samlet transport til Byneset (ca 0 km vest for Trondheim). Etter en forfriskning og litt snack stablet vi oss om bord i bussen. Vi delte buss med ansatte i Mesta som også skulle ut og lufte seg denne helga. Denne fredagen lød værmeldingen på regn/sludd med storm i kastene, og denne dagen slo værmeldingen til. Vi ble mottatt på Frøseth Østre av verten vår Arnt Frøseth. Fikk utdelt lommelykter og utpekt i hvilken retning vi skulle gå. Med en litt spenstig rådende værtype og sultne mager så kastet folk seg ut i mørket for å finne lavvoen. Det var meter å gå med en stigning på ca meter. For oss i GB er dette ingen utfordring. Vi er vant med 9 km med stigning på 220 m, opp til 8 ganger pr dag så dette tok vi på strak arm. Etter en frisk spasertur kom vi til slutt fram til en stor og godt oppvarmet lavvo oppe i lia. Branninstruksen ble gjennomgått og informasjon om toalettfasilitetene utenfor lavvoen. For oss mannfolk var det plassert ei parafinlykt ute i skauen som vi skulle ta ut kursen mot når behovet meldte seg. For damene var det et tohulls utedo med et naturlig aircondition og fjordutsikt ca 20 m nedenfor lavvoen. Forstålig nok var det dårlig med fjordutsikten på den tiden av døgnet, men airconditionet virket upåklagelig i hele området den kvelden, Etter maten ble det servert dessert og bålkokt kaffe og senere ymse drikke av forskjellige slag som økte trivselsfaktoren ytterligere. Praten økte på og alle så ut til å ha en trivelig kveld samtidig som vinden røsket i lavvoduken og regnet og sludd gikk på tvers utenfor, men inne rundt bålet var det varmt og godt. Men alt tar slutt en gang. Eller for å si det på en mere filosofisk måte: Alt er midlertidig. Så også denne kvelden. Nedover mot gården var det bremsmusklene som skulle trimmes og det ble de. Bussen hentet oss og kjørte oss tilbake til Munkvoll. De som fortsatt var i festmodus fortsatte på stedets Pub og vi andre avsluttet kvelden her. Trenger ikke å sitte ved ett bord for å nyte god julemat. 8 9

11 Om bagasjetyveri og kortvokste tyver Tekst og illustrasjon: Sune Aabø Parker Det skjer ikke ofte, men det skjer. Verdifull bagasje forsvinner fra tog, ekspressbusser og flybusser. Det er passasjerenes hovedansvar å passe på sitt eget reisegods. Uærlige sjeler dukker opp med stadig nye frekke metoder, og her er noen av dem. Og kanskje kan man bruke disse historiene til å være mer oppmerksom, både som passasjer og sjåfør? Passasjerens hovedansvar Først det formelle omkring slike situasjoner. Det er ikke noe eget lovverk som regulerer passa sjerenes rettigheter når man reiser med buss, men transportselskapenes reisevilkår skal godkjennes av offentlige myndigheter. Det er utarbeidet standardvilkår som de fleste selskapene benytter. Standardvilkårene regu lerer blant annet selskapenes ansvar ved skade på, eller tap av bagasje. Busselskapene har i utgangspunktet ikke ansvar for om du mister bagasjen din eller om den blir skadet. De har heller ikke ansvar for at noen av medpassasjerene eller andre stjeler din bagasje. Ansvar ved tap eller skade på bagasje oppstår kun dersom det er betjeningen som har forårsaket tap av eller skade på bagasjen ved forsett eller uaktsomhet. Dette betyr at man må være litt ekstra påpasselig med bagasjen. Ofte vil din reiseforsikring dekke tap eller skade som busselskapet ikke har ansvar for. Byttet kofferter Man kunne nylig lese i Aftenposten om Silje Melum som hadde vært på juleshopping i London da hun og venninnen ble frastjålet to kofferter på Flybussen mellom Rygge og Oslo. Tilbake i bagasjerommet sto to små trille kofferter med en pute og noen gamle jogge sko i. De to koffertene som ble satt igjen var kun med for at tyvene ikke skulle vekke oppmerk somhet når de gikk på Flybussen uten bagasje, i tillegg til at det gjorde det enkelt for dem å ta med seg andre kofferter når de gikk av. Tyveri ved avgang I fjor på denne tiden ble en kvinnelig passasjer på Kystbussen frastjålet en koffert på vei hjem til Tysvær. Den var borte da kvinnen gikk av i Aksdal halvannen time etter avgang Stavanger. I denne saken ser det ut som om bagasjen ble frastjålet på Byterminalen i Stavanger, da lasterommet ikke var åpnet etterpå. Her benytter de med uærlige hensikter anledningen når bussjåføren er opptatt med billetteringen. Har man med verdifull bagasje kan det da være lurt å sette seg på den siden bagasjelukene er åpne, om det er mulig. Dvergligaen Men ingenting slår episodene av tydelig organisert kriminalitet i Sverige fra noen år tilbake. Dvergligaen, som pressen kalte den, gjennomførte tyverier i ekte Donald Duck-stil: En egen bande opererte ved at kortvokste ble skjult i store hockeybager, som medhjelpere plasserte i bussenes bagasjerom. Når bussen var i fart, krøp tyvene ut, rotet gjennom all bagasje og stjal det som var verdt å stjele. En passasjer forklarte at han så følgende ved en av episodene: To menn lastet inn en svært tung hockeybag i et bagasjerom som var så godt som overfylt, til tross for at andre bagasjerom i samme buss var nesten tomme. Under et stopp hoppet mennene av bussen, tok med seg bagen og forsvant i en ventende bil. Etterpå viste det seg at verdisaker, deriblant kame raer, lommebøker, var blitt stjålet fra passa - sjerenes bagasje. Swebus som var spesi elt utsatt på sine ekspressbussrute mellom Västerås og Stockholm sørget for flere mot tiltak, blant annet overvåkningskameraer i lasterommene. Men tyvene er visstnok fortsatt på frifot, så se opp for kortvokste personer i bagasje rommet. 20 2

12 & plukk kl pp & plukk kl pp Hei! Vil med dette få takke Boreal for å være med på å gjøre juletrefesten 202 til et FANTASTISK arrangement! Vi har nå hatt oppsummeringsmøte etter årets juletrefest og det er ikke noe annet enn positive tilbakemeldinger! Boeal stilte opp med busser til begge festene. De var som alltid ute i god tid slik at det ikke ble noe stresse med tidsplanen. De kjørte bort til Meridianstøtten og stilte seg opp. Da første buss var nesten full kjørte den inn med de første gjestene. Slik fortsatte de med å fylle opp bussene og kjøre i shuttletrafikk til vi hadde fått med alle gjestene ned til administrasjonsbygget! Sjåførene er utrolig positive og veldig serviceinnstilte! Da festen var slutt stod bussene utenfor administrasjonsbygget og fraktet gjestene trygt tilbake til Meridianstøtten. Juletrefesten måtte bare bli en suksess når en samarbeider med en gjeng som Boreal: de har en svært positiv holdning og ingenting er en utfordring for dem. TUSEN TAKK for fantastisk hjelp og for at dere var med på å gjøre festen til en suksess! Håper dere kan stille opp neste juletrefest også! Best regards, Karen Lene Tjoland Statoil ASA Det har vært møte mellom ledelsen og de tillitsvalgte i BTN den 2. og 3. desember 20. Innledning ved daglig leder Stig Solheim og gjennomgang av regnskap ved Stein Erik Bredal-Olsen som i tillegg hadde informasjon om strukturelle endringer av eiendommer i BTN. Driften for selskapet ble gjennomgått av Egil Pettersen, Per Hansen og Stein Erik Bredal-Olsen. Ragnhild Valen sto for Inkluderende arbeidsliv. Hilsen Annelise Andersen Har du en god historie på lager, finner du et godt utklipp i lokalavisen eller er det andre ting du vil dele med oss? Send det inn til knutepunktet, adressene finner du på side 3. Service utover det forventede Hei! Slike tilbakemeldinger er artige å få. Det skjer nok mange slike hendelser om bord på alle fartøyene, men en sjelden gang kommer det i avisa. Hilsen Steinar Johan Mathisen Miniportrettet Et miniportrett av avdelingssjef i BTS Lillehammer: Rune Flisnes Rune Flisnes (48) er født og oppvokst i Lillehammer, der han bor og har bodd hele sitt liv. Han er gift med Anita (43) og har ett barn. Han er utdannet innen elektronikkfag på Gjøvik tekniske fagskole. Før han begynte i BTS i Lillehammer jobbet han som serviceteknikker i Ricoh Norge før han gikk over til transportbransjen i Nobina og Tide. Her var han trafikkleder. Han begynte i Boreal Transport når bedriften overtok avdelingen 25. mars 20. Rune har hus, hjem og hage som sin store hobby i tillegg til en Irsk Ulvehund på 65 kilo som trenger mye mosjon. Hva er du mest opptatt med for tiden? Å jobbe for at Boreal skal være en foretrukket langsiktig partner som yter service utover det forventede Hva er det beste med jobben din? Gode kollegaer og varierte dager med mange ulike arbeidsoppgaver og spennende utfordringer er med på å gjøre arbeidsdagen interresant. Hva får deg i godt humør? Folk som har en god historie på lager og når ting fungerer som det skal, både på jobb og fritid får meg i godt humør. Hva leser du helst? Når det gjelder litteratur går det stort sett i krim. Nyheter får jeg også med meg, både i aviser og på internett. Hvilke filmer/tv-serier ser du helst? Det blir ikke så mye film, men hvis jeg skal se en film forertrekker jeg thrillere. På TV er favorittene Nytt på nytt og dokumentarer fra Nathional Geographics og lignende kanaler. Hva er favoritt musikken? Her har jeg et bredt spekter. Unntaket er opera. Pink Floyd er favoritten. Favorittmat? Server meg biff med fløtegratinerte poter og godt øl i glasset, da blir jeg en lykkelig mann. Hva er Lillehammers beste side? Det at vi på tross av bypreget har nærhet til naturen. Hvis du skulle gi bort kroner, til hvem? Frelsesarmeen. Det arbeidet de gjør for de svake i samfunnet står det respekt av. Hva drømmer du om for framtiden? At vi alle skal bli flinkere til å ta hensyn til hverandre. Da får vi en bedre hverdag

13 Challenge Sammen for et: Renere miljø! Bedre helse! g! En sikrere hverda Challeng e Årets først em strålende fo åned er ved veis ende rn og ligalede lsen er om i avdelin øyd med mange go de resultate gene. Det r rundt er en gled første mån e å tildele edsseieren den aller i Boreal Ch TEF. Avdelin allenge til gen gjorde Stavanger det best av og kapret i tillegg po all eng på både e på helseposten tiltak skadeposte n og på t: or e en filjø! m Samnere m lse! ag! utfordringer! rd he e Vinterens Re hv dre Be sikrere Innsendt av avdelingen i Harstad En Avdeling :. Stavanger TEF 2. Gråkallba nen 3. Lilleham ering revitalismer llenge Cha e er en l fremdeles vi Challeng Boreal for grønt, ognse mellom av Gå en konkurra r og ære og være ne om hede r! ge avdelin flotte premieunket! i knutep Les mer Poeng: Avdeling : Poeng:. Stavang er TEF 2. Gråkallb anen 8 3. Lilleham mer 4. Stavang er Rutepakke 4. Kirkenes Hålogala nd 4. FFR Verks ted 4. Østerhu s Buss 9. Trysil 9. Honning svåg. Stavang er Rutepakke 2 2. Lofoten 2. Lakselv 4. Vesterål en 4. Hammerf est Båt 4. Helgelan dske 7. Alta 7. Vadsø/Ta na 7. SSJ Verks tedsenter 7. Hammerf est Buss (Parenteset 0 viser forrig e rundes pla ssering) Vi er i gang Årets første måned er ved veis ende og ligaledelsen er strålende fornøyd med mange gode resultater rundt om i avdelingene. Det er en glede å tildele den aller første månedsseieren i Boreal Challenge til Stavanger TEF. Avdelingen gjorde det best av alle på helseposten og kapret i tillegg poeng på både skadeposten og på tiltak. Innsatsen med innsending av tiltak var denne måneden fantastisk og det var Kirkenes som gikk til topps i denne delen og sikret seg full score på 5 poeng. Videre ble 3 poeng gitt til Lillehammer og poeng til Stavanger TEF. Innsendte tiltak fra andre avdelinger var også meget positive, men gav altså ikke nok poeng til å heve avdelingen til poenggivende plass denne gangen. Her kommer et utdrag fra de mange tiltakene; Helse/arbeidsmiljø: Alta ønsker å bruke pengene de vant i fjorårets liga til innkjøp av massasjestol. Boreal Transports internkonkurranse er nå klar for fortsettelsen. Gå for Grønt har blitt til Boreal over sikt I Sandnes er det hengt opp ny nøkkeltavle og Challenge og med ny flott logo og en rekke andre nyheter tar vi fatt på første sesong rett over nyttår. over hvilke busser som hører til hvilket skift. Skift Hvem tar utfordringen å kaster seg inn i kampen om å bli Boreal Transports beste avdeling på helse, planer for alle skift er lagt i hyller, dersom noen skulle miljø og skadeforebygging? mangle noen. I Vesterålen er vaskehallen totalrenovert og malt på Sesongen starter opp umiddelbart etter nyttår, og den første månedsvinneren i Boreal Challenge dugnad. Det er også gjort kurs i kjettingpålegging i noensinne skal utnevnes i begynnelsen av februar. Sesongen vil vare hele 202 og vinneren av Boreal samme ånd. Challenge 202 utropes omtrent på denne tiden neste år. I juni, juli og august tar vi riktig nok en pause slik at de som ønsker det kan få med seg de noe mindre viktige konkurransene i sommer som for eksempel OL i London, fotball EM i Polen/Ukraina og Tour de France. Månedens vinnerbilde: Drivstoff: I høst var alle bussene i Lillehammer inne til service Tema: Vinterens utfordringer Inns endt av avdelingen i Harstad og fikk montert nye filter, slik at dieselforbruket gikk Konkurransen vil bestå av tre deler. Vi viderefører hoveddelen hvor avdelingene måles mot seg selv i På Bergsveien i Kvæfjord kjører buss en på smal vei og møter biler, ned med mindre utslipp som resultat. kategoriene helse, miljø og skadeforebygging. Det er mulig å score 5 poeng i hver av de tre barn, andre busser og beboere på asylmottak. Om vinteren bygges på alle Stavanger TEF har installert kjørecomputer kategoriene. Andre delen av konkurransen vil som før gi poeng for tiltakene den enkelte avdeling det opp is langs veiskuldrene og fotg jengerne må gå i veigrøften turbilene noe som har bidratt til reduksjongjennomfører for å forbedre seg i de nevnte kategoriene. De tre avdelingen som har gjort mest for å av både når bussen kommer. I samarbeid med forbruk og skader. forbedre seg hver måned belønnes med opptil 5 poeng. tillitsvalgte og verneombud har avdeling Harstad tatt bilde av situasjonen, fått en anbefaling fra Kvæfjord kommune der de ønsker I den siste delen introduserer Boreal Challenge en helt ny fotokonkurranse. Her gjelder det å minst mulig trafikk på denne Skader: strekningen, laget en sak på dette og illustrere på en kreativ måte hvordan ulike tema innen helse, miljø og skadeforebygging gjøres i de bedt Troms Fylkes trafikk legge om I vintermånedene arbeider vaskeren i Kirkenes om traseen. natta for å kunne tine busser, starte busserforskjellige avdelingene. Bildene med de beste motivene i forhold til månedens tema vil i tillegg til å i god tid score 5, 3 eller poeng, også komme på trykk i Knutepunktet. Motivet er det avgjørende, men en og sørge for at de har full oversikt om morgenen. I viss bildekvalitet er å foretrekke. tillegg har de kjøpt in heather til vaskehallen. som har Husk at noe av hensikten med konkurransen også er I Lillehammer har de løpende dialog med deen annen nyhet vi har gleden av å introdusere er vår helt egen Facebook gruppe. Dette er en å la andre avdelinger dra nytte av de gode tiltak som brøyting, strøing av gater og veger i distriktet. eksklusiv gruppe kun for oss som er ansatt i Boreal Transport. Her vil vi gratulere vinnere, publisere kopi blir gjort i din avdeling. Avdelingen i Lillehammer har også begynt å legge bildebidragene i fotokonkurransen, oppmuntre og minne dere på innleveringsfrister. I tillegg kan du av faktura på skaden i sjåførens hylle sånn atmøte kolleger fra andre avdelinger rundt om i landet. Har du spørsmål rundt konkurransen kan du få sjåføren ser hva det koster oss å rep skaden, dette hjelper da Husk fristen for innsending av bilder og tiltak som er svar på disse her. Gå inn på Facebook og søk opp gruppen Boreal Challenge for å bli en del av satt til 25. februar! sjåføren kanskje kjører litt mer forsiktig etterpå. fellesskapet. Ligaledelsen For å gi litt ekstra motivasjon har vi satt sammen en liten medaljeoversikt fra foregående år. Kun to Fotokonkurranse I årets Boreal Challenge er det også en nyavdelinger har vært topp tre mer en enn gang, noe som forteller oss at det ligger åpent for hvem som del som helst å sikre seg en topp plassering i første sesong av Boreal Challenge. Går seieren 202 atter en kan være med å dele ut poeng til avdelingene; nemlig gang til nord, blir Gråkallbanen den første avdeling til å vinne to ganger eller kommer det en månedlig fotokonkurranse. overraskelse fra sør og stikker av med hele potten når poengene telles opp i desember neste år? Til den første runden, som hadde Vinterens utfordringer som tema, kom det inn hele fem bidrag, Medaljeovesikt Gull Sølv Bronse Totalt og førsteplassen gikk til avdeling Harstad som virkelig Alta 2 møter vinterens utfordringer når is bygges opp langs Lakselv veiskuldrene og fotgjengerne må gå i veigrøften når Honningsvåg bussen kommer kjørende på de smale veiene. Gråkallbanen Andre plassen i fotokonkurransen gikk til Lillehammer, SSJ Verkstedsenter 2 mens Vesterålen kapret det siste poenget i denne delen. Stvg. Pakke Alle bildene er publisert og kan ses på Facebookgruppen FFR Verkstedsenter Boreal Challenge. Vadsø/Tana Neste måneds tema er: Trivsel på arbeidsplassen Hammerfest Buss De fem siste sesongene Vi takker for en spennende runde og håper det gode engasje mentet fortsetter hele sesongen gjennom. 24 Vesterålen 25

14 Jubilanter 20 Lang og tro tjeneste i nord I Vardø og Vadsø hadde vi to kandidater som etter 25 år i bedriften fikk sin gullklokke. De to hadde ikke anledning til å delta på arrangementet da tildelingen fant sted, så vår daglige leder, Stig Solheim, hadde en liten seremoni på avdelingen i Vadsø i november 20. Begge to synes det var stas å bli hedret av arbeidsgiveren. Stig Arne Mathisen er fra Varangerbotn og som kjører for avdelingen i Vadsø, har jobbet som sjåfør i selskapet i 28 år. Odd Arild Øien er fra Vardø og er stasjonert i Kiberg, han har jobbet som sjåfør i selskapet i 26 år. Anne Lise Andersen Stig Arne Mathisen og Odd Arild Øien sammen med daglig leder i BTN, Stig Solheim. Under BTN s julebord på Leknes i Desember ble det gjort ære på to medarbeidere for lang og tro tjeneste utdelt til to av våre medarbeidere. Geir Tore Jørgensen og Odd-Einar Pedersen (bilde til høyre) fikk overrekt gullklokke og utmerkelse fra NHO Transport for 25 års tjeneste av driftssjef Per Hansen under en seremoni som ble avholdt under julebordet. I tillegg ble Torbjørn Slydal hedret for sin lange tjeneste, når som han går av med pensjon, her sammen med kona Herbjørg (bildet under til høyre). Husk at Boreal kampanjemateriell fåes på lokalavdelingen! Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr 6 20: Roger Michaelsen og Are Lund Hansen Vi gratulerer! Tilbud på Esso MasterCard til ansatte Vi har gleden av å tilby alle ansatte og eventuelle søster/ datter selskaper Esso Master- Card, med følgende fordeler: 40 ø/l i rabatt på bensin og diesel* 20 % rabatt på bilvask* 5 ø/l i rabatt på parafin og fyringsolje hos Esso Energi, på listepris, inkl mva. Oppgi kortnummer ved bestilling. - Ingen årsavgift! - Ingen fakturagebyr! - Ingen gebyr ved anskaffelse! - Ingen gebyr ved varekjøp! - Inntil 40 dagers rentefri kreditt! Enkel og oversiktlig faktura med bilregnskap - Mulighet for familiekort - Mer enn 24 mill. brukersteder premie strykejern: Terje Nymark, Melbu 2. premie et spill: Kåre Erik Stenvoll, Rypefjord 3. premie en stavmikser: Magne Bollestad, Sandnes Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få premiene tilsendt i posten. Lykke til med kryssord nr. 202! 27

15 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway Blinkskuddet Vinter i Noredalen (Sandnes) innsendt av Kåre Dalaker

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

NYE ŠKODA RAPID SPACEBACK

NYE ŠKODA RAPID SPACEBACK ŠKODA Magasinet 1 ŠKODA Magasinet Vinter 2013 NYE ŠKODA RAPID SPACEBACK Se side 5 ŠKODA «PÅ HJUL» I TOUR DE FRANCE Se side 10 HER ER NYE YETI I TO UTGAVER Se side 14 2 ŠKODA Magasinet ŠKODA Magasinet 3

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen: LEDERNE STØV- Medarbeidersamtalen: Slip opp ditt viktigste våpen Møte med Inge Brigt Aarbakke: Nøkkelen til suksess SUGEREN stopper kvinnelige ledere www.lederne.no 01 05 mar Apropos Publicis. Foto: Tom

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer