Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsmøte om nye boligprosjekter"

Transkript

1 N Y T T N R Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl , se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler Se side 14 Energimerking av bolig Se side 20

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Besøksadresse: Kinoveien 3 A, Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Info-møte Nye boiligprosjekter 6 Fornebu sett med ABBL sine øyne 8 Rykkinnbrannen gjennoppbygging 12 Minneord 14 Medlemsrabatter 16 Tryg-fordeler som ABBL-medlem 17 Sikkerhet ved bytte av bolig 20 Energimerking av bolig 22 Kjøkkenfornyelse 24 Mattips 25 Innmeldingsblankett 26 Nytt om navn Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: HS Media as, Pb 80, 2260 Kirkenær. Tlf VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: MEDLEMSKORT FOR 2012 Medlemskontingent og medlemskort for 2012 følger vedlagt bladet. Forfall for årets kontingent er 30. april. Ved fremvisning av medlemskort og legitimasjon vil du få rabatt hos firmaer som inngår i ABBLs rabattordning, se side 14 og 15. Har du mottatt ABBL nytt, men ikke medlemskort? Da er du ikke personlig medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL er forretningsfører. Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf Ønsker du å melde deg inn, benytt vedlagte innmeldingsskjema på side 25 eller se eller ring

3 ABBL NYTT NR BOLIGMARKEDET FUNGERER IKKE Vi har en politisk styrt boligmangel I den senere tid har det pågått en heftig boligdebatt. Bakgrunnen for debatten er boligmangelen og de høye boligprisene i pressområdene, særlig omkring Oslo. Deltakerne i debatten har ulike innfalls vinkler. Boligprodusentene (entreprenørene) klager over dyre og omfattende forskriftskrav, TEK 10, hvor «ny energiforskrift» og «universell utforming» er stikkordene. Finansfolkene mener at tilgangen til kreditt er for stor. Bare man begrenser kredittilgangen, vil boligprisene synke. Eiendomsmeglerne vil fjerne dokumentavgiften og øke boligtilbudet. Ungdomspolitikerne, som lenge har stått utenfor debatten, har også våknet. De etterlyser rimelige student boliger og utleieboliger. De ønsker også en egen boligminister. Det siste innspillet kom fra en boligpolitisk arbeidsgruppe fra AP. Også disse konkluderte med at det var behov for en boligminister. Problemene med alle disse innspillene er manglende samordning og aktørenes manglende evne til å kikke over gjerdet til naboen. Skal vi klare å løse boligmangelen og dempe prisstigningen, er det ikke nok med ett tiltak. Da kreves det en overordnet samordning. Forslaget om en egen boligminister er derfor ikke så dumt. I dag behandles boligsaker av en rekke ulike departementer som ikke har bolig som sitt primære formål. Bolig blir sekundært i konkurranse med alle andre gode formål. Selv om bolig er å betrakte som et av våre primærbehov sammen med mat og klær, har bolig ikke lenger offentlighetens interesse. Bolig er overlatt til markedet og det hadde muligens vært greit dersom vi hadde hatt et marked som var fritt i begge ender. Men dessverre, slik er det ikke. I dag har vi et marked som er fritt på kjøpersiden. Alle kan kjøpe bolig bare man betaler hva selger forlanger. Men på selgersiden er ikke markedet fritt. Øker etterspørselen etter iskrem, produserer man bare mer iskrem og så faller markedet i balanse. Det samme gjelder også for biler, kjøkkenmaskiner og andre kapitalvarer, bare ikke for bolig. Utbudsiden for boliger reguleres av politiske vedtak gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Hadde politikerne lagt ut flere boligområder, ville det blitt konkurranse om å bygge ut, ikke bare konkurranse om å betale mest for tomten. Nå vil mange hevde Adm. dir. Søren Pedersen at å legge ut flere boligområder bare ville fristet enda flere personer til å flytte til pressområdene, men da er det vel slik at samfunnet trenger flere personer til Osloområdet. At det offentlige må sørge for en bedret infrastruktur, er bare en følge av at markedet fungerer. Har man tro på markedet så får man la markedet få sjansen. Har man ikke tro på markedet, får man innføre reguleringer også på kjøpersiden og ikke bare på selgersiden. Hvilken løsning som bør velges, må det politiske flertall finne ut av. Det som imidlertid er sikkert, er at man ikke kan strupe utbudsiden og så tro at markedet ellers fungerer fritt. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR Informasjonsmøte om nye boligprosjekter Informasjonsmøte avholdes tirsdag den 24. april kl i kantinen på ABBL sitt kontor i Kinoveien 3 A, Sandvika. På møtet vil det bli gitt en kort orientering om prosjekter under oppføring og prosjekter som ABBL har under planlegging. De som møter på informasjonsmøtet vil samtidig få anledning til å bli valgt som delegerte til ABBL sin generalforsamling, som avholdes onsdag den 20. juni. NB! Medlemskort må fremvises ved inngangen! BONDISTRANDA I ASKER CA. 210 BOLIGER UNDER OPPFØRING BYGGETRINN I består av Sameie I, 51 boliger i lavblokk og Sameie II, 33 boliger i Kløverhus. Første innflytting for blokkene vil finne sted i slutten av mai og pågå ut over sommeren. Kløverhusene vil være klare for innflytting noe senere. Alle boligene er solgt. BYGGETRINN II består av Sameie III, 45 boliger i lavblokk og Sameie IV, 33 boliger i Kløverhus. I lavblokkene er godt over halvparten av boligene solgt. Salg av Kløverhusene starter til sommeren. Byggetrinn II vil være klart for innflytting rundt årsskiftet 2013/2014. BYGGETRINN III består av to lavblokker og ett Kløverhus. Detaljprosjektering pågår og boligene vil bli lagt ut for salg i 2013.

5 ABBL NYTT NR KIRKEVEIEN 71, HASLUM I BÆRUM Ca. 125 boliger under oppføring BYGGETRINN A består av 85 boliger. Ca. 4/5 av boligene er allerede solgt. Salg av de siste boligene ble nettopp igangsatt. Ferdigstillelse rundt årsskiftet. BYGGETRINN B består av 40 boliger. Disse vil trolig bli lagt ut for salg til høsten. TOKERUD, BÆRUM Her planlegger vi, på vegne av Stiftelsen Utleieboliger i Bærum, ca. 30 boliger Målsetningen er at disse boligene skal bli svært rimelige og bli rettet mot Bærumsungdom under 35 år. Noen av boligene vil bli solgt som eierboliger med klausul, mens de øvrige vil bli organisert som utleieboliger. KUNSTNERLIA I ASKER Området ligger ca. 1,5 km syd for Asker sentrum og vil kunne gi plass til ca. 100 boliger Prosjektet er meldt inn som boligområde i kommuneplanens rulleringer. Så snart kommuneplanen er vedtatt, vil vi igangsette regulerings arbeidet. ELNES I VOLLEN, ASKER Elnes er et stort og vakkert område som ligger på et høydedrag mellom Vollen og Bjerkås Området er angitt som LNF (Landskap-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanen, men søkes omdisponert til boligområde. Vi har utarbeidet en forstudie som viser at området kan gi plass til ca. 200 boliger, i hovedsak som konsentrert småhusbebyggelse. Prosjektet er meldt inn som boligområde i kommunenplanens rulleringer. ANDRE OMRÅDER ABBL arbeider også med andre områder, men disse har ikke kommet så langt at vi kan omtale dem her. På informasjonsmøtet vil vi imidlertid kort også komme inn på andre aktuelle områder. Innspill fra medlemmene Til slutt vil vi oppfordre medlemmene til å kontakte oss dersom du selv besitter eller har kjennskap til områder som kan egne seg for utvikling til nye boligområder. Bolig er langsiktig planlegging og ABBL ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner. Vi mener å ha en unik utviklingskompetanse innenfor vårt geografiske virkeområde, Asker og Bærum.

6 6 ABBL NYTT NR FORNEBU SETT MED ABBL SINE ØYNE Etter at OBOS ervervet aksjene i Fornebu Utvikling AS, har vi mottatt flere forespørsler fra medlemmene om ABBL sin rolle så langt på Fornebu. Vi har derfor utarbeidet et kort notat, hvor vi beskriver hvordan Fornebu har utviklet seg fra flyplass til utbyggingsområde, sett med ABBL sine øyne. Fornebu blir nå et rent OBOS-prosjekt, hvor OBOS sine medlemmer vil ha forkjøpsrett ved salg av nye boliger på Fornebu. Blir boligene organisert som borettslag, vil OBOS-medlemmene også ha forkjøpsrett ved fremtidig omsetning. I og med at OBOS sine medlemmer har sin tilhørighet i Oslo, vil OBOS sin overtakelse av Fornebu medføre en betydelig overføring av nye innbyggere fra Oslo til Bærum. Dette var neppe Bærum kommunes primære forventning til Fornebu som boligområde. OBOS sin overtakelse av Fornebu gjør det enda viktigere for kommunen å løfte ut den sosiale boligprofilandelen til egne avgrensede områder, slik at i hvert fall disse boligene kan komme kommunens egne innbyggere til gode. Samtidig blir det også viktig å åpne for utbygging av andre områder i Bærum, slik at det kan etableres nye boliger andre steder enn på Fornebu. Notat om utviklingen på Fornebu, sett med ABBL sine øyne, er sendt til samtlige kommunestyremedlemmer med vara medlemmer i Bærum kommune. Notat: Fornebu har dessverre hatt en trang fødsel som boligområde. Mange aktører har vært inne, noen har tjent penger, de fleste har tapt. Det hele startet med at Oslo kommune, som kjøpte Fornebu gård på midten av 30 tallet, gjorde gjeldende sin tilbakefallsrett overfor Luftfartsverket (Staten) da flyplassen ble nedlagt. Oslo kommune var klar over at man sto foran en lang og konfliktfull reguleringsprosess. Derfor la de området ut for salg i 1999, uregulert. Et uregulert område er best egnet for salg til en kjøper. Splittet man området opp, ville det bli helt tilfeldig hva den enkelte kjøper satt igjen med. Kanskje hadde man kjøpt en fremtidig park? Forventningene til en utbygging på Fornebu var på det tidspunkt enorme. Flere «sultne» investorgrupper deltok i budrunden. Fornebu Boligspar la inn høyeste bud og gikk av med seieren. Bak Fornebu Boligspar sto en investorgruppe organisert gjennom Sunndal & Collier, som planla å finansiere kjøpet gjennom salg av tomteandeler til fremtidige boligkjøpere. I den forbindelse ble ABBL kontaktet som rådgiver. Vårt råd var at det ville være risikabelt å legge ut tomte andelene for salg, før det forelå en reguler ingsplan og en utbyggingsavtale med Bærum kommunen om området. Vår styreleder karakteriserte prosjektet som «virtuelle boliger». Vårt råd ble ikke fulgt og andelene ble lagt ut for salg. Salget gikk betydelig tregere enn forventet, men til slutt fikk man solgt ca av andeler. Dermed fikk Fornebu Boligspar et finansieringsproblem. I mellomtiden kom Bærum kommunen på banen og krevde en utbyggingsavtale. Denne ble langt dyrere for Fornebu Boligspar enn forventet. De finansielle problemene forsterket seg. Andelseierne begynte å føle seg usikre. I 2004 organiserte de seg i en andelseierforening og engasjerte ABBL som forretningsfører og rådgiver. Optimismen rundt Fornebu Boligspar var tilsynelatende fortsatt høy utad og Fornebu Boligspar ble tatt på børs. Rett etter børsnotering ble aksjene notert til NOK 50. En del av de opprinnelige eierne solgte seg ut med god fortjeneste, mens Aberdeen, på vegne av sine utenlandske fond og Orkla, kjøpte seg opp. Etter hvert sank kursen gradvis og OBOS kjøpte seg inn med en større aksjepost (i underkant av 10 %). Det viste seg snart at eierne hadde kjøpt seg inn så dyrt at boligprisene ble alt for høye. Man måtte selge boliger til over NOK pr m 2 for å få dekket inn egenkapitalen. Dette trodde selskapet, som nå hadde skiftet navn til Scandinavian Property Developement (SPD) var mulig, til tross for våre advarsler. Til slutt måtte andelseierforeningen nærmest tvinge SPD til å stoppe. Andelseierne kunne ikke akseptere å kjøpe boliger til så høye priser. At andelseierne satte foten ned reddet SPD fra konkurs. Eierne måtte gjennomføre en refinansiering kombinert med en emisjon. Aksjen var da nede i kurs NOK 1. De to største eierne ORKLA og OBOS kjøpte seg opp til henholdsvis 32 og 18 % og hadde dermed til sammen full kontroll over selskapet. Aberdeen og deres fond solgte seg ut med formidable tap. Selskapet ble omstrukturert med ny ledelse og skiftet navn til Fornebu Utvikling. I mellomtiden tok en gruppe andelseiere ut søksmål mot selskapet, med krav om erstatning på grunn av vesentlig mislighold av andelskontrakten. Andelseierforeningen, hvor ABBL var rådgiver og forretningsfører, valgte å ikke slutte seg til søksmålet, men heller frigjøre seg fra andelskontrakten gjennom en forhandlingsløsning. Etter nesten ett år med forhandliger kom man frem til en innløsningsavtale for andelseierne. Dermed kunne andelseierforeningen avvikles sommeren 2010 og ABBL sin rolle på Fornebu avsluttes. Etter hvert begynte byggeprosessen på Fornebu å komme i gang, boliger ble solgt og aksjekursen steg langsomt. Ved årsskiftet 2011/2012 sto aksjekursen i ca NOK 1,70. Da valgte ORKLA og de gjen stående fondene å selge seg ut til OBOS for kurs NOK 2,45. ORKLA, som inntil da hadde eid ca 32 % av aksjene, solgte seg ut for ca NOK 650 mill. Vi kjenner ikke eksakt ORKLAS tap, men det ligger i milliardklassen. OBOS eier nå mer enn 90 % av aksjene i selskapet. OBOS vil trolig

7 ABBL NYTT NR velge å benytte seg av sin innløsningsrett til de resterende aksjene og ta selskapet av børs. Dermed blir Fornebu Utvikling et rent OBOS prosjekt. I løpet av de siste 10 årene er det produsert under 500 boliger på Fornebu av til sammen ca Riktignok har tempoet tatt seg opp de siste to årene, men lite tyder på at Fornebu vil være ferdig utbygd før om 20 til 30 år. Fortsatt er mye uavklart. Et eksempel er baneløsningen som Bærum kommune krever må være på plass før utbygging av de siste boligene. Med OBOS som eneeier må vi formode at utbyggingen vil bli gjennomført og det er positivt. Det som er mindre positivt er at OBOS, gjennom sine vedtekter, vil være forpliktet til å gi sine medlemmer forkjøpsrett ved salg av boligene. OBOS sin medlemsmasse er først og fremst Oslo-dominert, noe som vil bety at andelen Oslo-kjøpere på Fornebu også vil bli dominer ende. Tidligere har boligene på Fornebu vært lagt ut gjennom det alminnelige meglerapparatet. Nå vil boligene bli solgt ut i fra OBOS sine ansiennitetsregler. Dette vil medføre en betydelig tilflytting av Oslo folk til Fornebu. Hvem er så vinnerne og taperne så langt på Fornebu? Den store vinneren er Oslo Kommune, som først solgte tomten til en alt for høy pris og nå får eksportert store deler av sin boligetterspørsel til nabokommunen Bærum. Full pott for Oslo Kommune! Dernest Staten, som også fikk en alt for høy pris, ikke mist basert på løftene om en baneløsning, som ikke ble innfridd. Andre vinnere er de opprinnelige investorene med Erik Bøhler og Sunndal & Collier i spissen, som solgte seg ut i forbindelse med at selskapet gikk på børs. Disse har allerede fått behørig omtale i media. De store taperne er ORKLA og fondene som ble brakt inn gjennom Aberdeen. De kjøpte seg opp på topp og solgte seg ut på bunn. Her er det svidd av flere milliarder kroner i de styggeste tilfellene. Andre tapere er Bærum kommune, som har investert betydelige midler i en infrastruktur som så langt i liten grad er i tatt i bruk. I ettertid vil kommunen oppleve at de som skal nyttiggjøre seg av denne investeringen i liten grad blir egne innbyggere, men innflyttere fra Oslo. Trolig må etterspørselen etter bolig fra egne innbyggere løses ved at det åpnes for boligbygging andre steder i kommunen, slik at også kommunens egne innbyggere kan få ivaretatt sitt boligbehov. Tapere har også vært de som kjøpte andeler i Fornebu Boligspar og som etter 10 år uten avkastning kun fikk igjen ca 80 % av investert kapital. Allikevel var det nok en fordel for dem at de til slutt ble løst ut. Jeg tror ikke en positiv utvikling for andelseierne på Fornebu hadde vært mulig så lenge man satt med motstridende interesser i selskapet. Andelseierne skulle kjøpe bolig uten at selskapet tok fortjeneste og aksjonærene, som ikke var interessert i å selge uten optimal avkastning. Når man i ettertid skal analysere den turbulente situasjon som har rådet på Fornebu, tror jeg de fleste vil være enige i at det var riktig av ABBL og ikke engasjere seg finansielt på Fornebu. ABBL har derimot etablert en rettighet når det gjelder de boligene som Bærum kommune har disposisjonsrett over gjennom utbyggingsavtalen. Her har kommunen forpliktet seg til å samarbeide med ABBL om gjennomføringen. Disse boligene skal ikke belastes med sosiale infrastrukturkostnader og skal i utgangspunktet organiseres som «rimelige eller husbankfinansierte» boliger. I ettertid har det vist seg at selv ikke boliger uten infrastrukturbelastning kan bli rimelige på Fornebu, i hvert fall ikke slik boligene er organisert. Boligrettighetene ligger spredt omkring i de enkelte delfelt, noen som vanskeliggjør en samlet og rasjonell utbygging. Hoveddelen av boligene ligger også i annet utviklingstrinn og er avhengige av at baneløsningen først kommer på plass. ABBL har imidlertid utviklet et konsept for hvordan kommunen kan organisere sine rettigheter, slik at man oppnår flest mulig rimelige boliger. Dette konseptet vil vi om kort tid presentere for Bærum kommune.

8 8 ABBL NYTT NR Gjenoppbygging og tilbakeflytting etter Rykkinn-brannen Kl. 0740, onsdag 30. mars 2011, tikket det inn en melding til brannvesenet i Bærum om en mulig storbrann i Paal Bergs vei på Rykkinn. Brannvesenet sto midt i et vaktskifte, og rykket ut med alt disponibelt mannskap til det som skulle vise seg å bli tidenes største boligbrann i Asker og Bærum. Skadeomfanget ble formidabelt med 48 ubeboelige leiligheter og 117 mennesker uten bolig eller andre eiendeler enn det de fikk rasket med seg under evakueringen. Kommunen stilte eldresenteret på Rykkinn til disposisjon der de skadelidte kunne få mat, klær, løpende informasjon og kriseoppfølging med psykolog de første døgnene etter katastrofen. Det ble raskt innkalt til møte i ABBLs lokaler i Sandvika mellom styret, forsikringsselskapet, arkitekt, planog bygningsavdelingen i Bærum kommune og brannsjefen i Asker og Bærum brannvesen. På møtet fikk man offentlig lovnad om at nødvendige tillatelser ville bli gitt underveis. Man slapp på denne måten å bruke verdifull tid på saksbehandling i kommunen, og arbeidene kunne starte umiddelbart. Så gikk det slag i slag. Rivingsarbeider, etablering av midlertidig tak, sanering og til slutt gjenoppbygging foregikk parallelt. Taket ble gjenoppbygget for seg da dette hastet mest. Så ble blokka delt i to separate entrepriser, både når det gjaldt sanering og gjenoppbygging, for at arbeidene skulle foregå mest mulig effektivt. Resultatet av denne modellen er at første beboer kunne flytte inn mandag 26. januar 2012, snaut 10 måneder etter brannen. Nylig gjeninnflyttet beboer, Elvisa Becirevic i oppgang 20, beskriver opplevelsen slik: «Vi var i sjokk. Jeg skulle egentlig på jobb, men hjalp til med varsling av de andre som fortsatt var inne. Da Politiet kom på stedet, bortviste de alle som befant seg rundt blokka. De spurte meg hvor Astrid Meiland Styreleder Kjell Irvung og driftsleder Helge Tvenge jeg bodde. Da jeg sa at jeg bodde i blokka svarte de bare ikke nå mer. Alt var så uvirkelig, som på en film. Mange gråt og trøstet hverandre. Det var sterke følelser i sving mens flammer, sot og slukkevann la hjem og eiendeler øde.» To dager skulle gå før familien fikk komme inn i leiligheten for å hente det mest nødvendige. De fikk bo hos slektninger i nærheten i de tre månedene det tok å skaffe midlertidig bolig. Elvisa roser kommunen for nødhjelpen som ble iverksatt på branndagen og styrets tilgjengelighet gjennom hele prosessen, både med den nyopprettede web-siden og per telefon. Familien er nå lykkelig over å endelig være hjemme i egen bolig igjen og er mest opptatt av å gjenskape en hyggelig atmosfære og legge brannen bak seg. Beboer Astrid Meiland i oppgang 26 opplevde det slik: «Jeg hadde akkurat stått opp da folk dundret på døren her og sa jeg måtte komme meg ut. Vel ute så jeg ikke noen brann. Det var først da brannvesenet kom at alvoret gikk opp for meg, at jeg antakelig ikke kom inn igjen på lang tid.» Astrid hadde ingenting med seg ut. De første to tre dagene fikk hun være på eldresenteret. Senere bodde hun hos sin datter, i påvente av at en leilighet hun hadde fått leie gjennom bekjente, skulle bli klar. «Det er enklere når man bare er en» sier hun. Ros retter hun til kommunen og kriseteamet som hjalp til med det praktiske de første dagene, styret som har informert og hjulpet til hele veien, og saneringsfirmaet som har forenklet gjeninnflyttingen for henne. «Prosessen kunne ikke gått smidigere enn det har gjort, jeg har ingenting å klage på.» avslutter Astrid. Styret ved styreleder Kjell Irvung og driftsleder Helge Tvenge oppsummerer: Irvung og Tvenge er enige i at den største umiddelbare utfordringen var å evakuere beboerne, skaffe seg oversikt over hvem som hadde kommet seg ut, hvem som ikke var hjemme osv. Til alt hell hadde styret allerede begynt planlegging av en større brannøvelse og drøftet gjennomføringen i teorien. At den praktiske delen skulle bli så reell som dette, hadde de ikke drømt om. Irvung og Tvenge syns de har fått den hjelpen de har hatt behov for gjennom prosessen. «Vi har møtt velvilje på alle plan» sier Tvenge. «Det har vært et fantastisk samarbeid mellom alle parter som har vært uvurderlig for et godt resultat i en så kompleks sak» presiserer han. Både Irvung og Tvenge er svært fornøyde med bistanden de har mottatt fra teknisk forvaltning i ABBL.«Gutta ved teknisk forvaltning har gitt oss en ekstra sikkerhet for at dette ble gjort skikkelig. Om det er noe vi har lurt på, er svaret bare en telefonsamtale unna. Ved behov kommer de på befaring. Det har vært betryggende for oss som ikke har greie på dette» sier Irvung. Irvung er glad hver gang en beboer kan flytte tilbake til leiligheten sin.«det er moro å se lys i blokka igjen. Jeg har utsikt til blokka fra leiligheten min, og det siste året har det vært et spøkelsesbygg. Det er deilig å se at livet så smått begynner å gå tilbake til normalen» sier han. Overtagelsen Overlevering av ferdigstilte enheter skjer i disse dager fortløpende. Overtakelse i oppgang 20 og 22 ble gjennomført siste uke i januar, i oppgang 26 ble overtagelse foretatt 17. februar og oppgang 24, 28 og 30 vil etter planen overleveres i løpet av de to

9 ABBL NYTT NR siste ukene i mars. Det vil gjenstå noe utvendige arbeider i en tid etter dette, blant annet malerarbeider som må utsettes på grunn av for lav temperatur, men vi satser på å ha alle beboere tilbake i blokka innen utgangen av mars, 12 måneder etter brannen. Boligene i blokka skulle i utgangspunktet gjenoppbygges til tilsvarende standard som før brannen inntraff. Tryg Forsikring åpnet likevel for at beboerne kunne bestille egne tilvalg direkte av håndverker på stedet. Mange har benyttet seg av denne muligheten til større eller mindre oppgraderinger. Der dette har medført lengre gjenoppbyggingstid er dette avklart med beboer på forhånd. De involverte parter har lært mye i denne prosessen. Et tilbakeblikk forteller oss at mye har vært håndtert på en god måte, men at det på enkelte punkter er rom for forbedring. Styret på sin side er i full gang med utredning av tiltak for å brannsikre de andre takene i borettslaget. Vi får bare håpe at vi alle har lært så mye av denne episoden at vi ikke får bruk for de erfaringene vi har tilegnet oss. På Rykkinn gikk ingen menneskeliv tapt. Skadeomfanget var kun av materiell art, men vil antakelig beløpe seg til millioner kroner totalt. Utfallet av en fremtidig lignende situasjon er det umulig å spå utfallet av. Brannrisiko kan med enkle midler reduseres vesentlig og hvis alle er sitt ansvar bevisst og handler deretter, har vi kommet et langt skritt videre. Flyttelass. Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud. Sentralbord:

10 Registrert elektroinstallatør Autorisert teleinstallatør Nytt porttelefonsystem? Assistent Partner AS er en av landets største leverandører av dørautomatikk og porttelefonsystemer. SPESIAlTIlBUD: Vi tilbyr GRATIS termografering av hele borettslaget/sameiets hovedtavler og fordelinger til alle som bestiller nytt porttelefonsystem fra oss. Kontakt oss for befaring og et uforpliktende tilbud. Vi har stor kapasitet og kort leveringstid. Porttelefon Dørautomatikk lås & beslag Adgangskontroll Tv-overvåkning Alt innen elektrotjenester Tlf: E-post: a-aa.no

11 ABBL NYTT NR ABBL TREKKER REGULERINGSFORSLAGET FOR KLEVEN GARTNERI Reguleringsarbeidet for Kleven Gartneri tok lengre tid enn planlagt. Årsaken var krav fra kommunen om utvidelse og opparbeidelse av Kleivveien, fra Kleiv-jordet og opp til Gamle Ringeriksvei. En slik utvidelse og opparbeidelse ville berørt flere av eiendommene langs Kleivveien og var ikke å anbefale. Forslaget om adkomst fra Kleivveien var et ønske fra grunneier Ole Kleven. Rent historisk var det fra Kleivveien gartneriet hadde sin adkomst. Mens diskusjonen pågikk, løp avtalen med Kleven ut. I mellomtiden ble Kleven også syk og i samråd med sine rådgivere, valgte han å ikke fornye avtalen. På grunnlag av dette har ABBL trukket reguleringsforslaget. Det er beklagelig at prosjektet ikke lenger lar seg realisere. Det kunne blitt et veldig godt boligprosjekt! Nedgravde Containere: Fremtidens avfallsløsning Avfallssystemet består av et nedkastpunkt over bakken som er tilknyttet en nedgravd avfallsbrønn på 1300, 3000 eller 5000 liter. Utearealer frigjøres, sikrere og triveligere Systemet er selvkomprimerende, bedre hygiene Lav temperatur fjerner lukt og fare for utøy Stor kapasitet og gir kostnadseffektiv drift Brann og tyverisikker Ivaretar kommunens krav til kildesortering Kildesorterer restavfall, papir, plast, plastflasker, matavfall, engangsgriller/metall med mer Tømming av avfallet utføres av komprimatorbil med kran Vi tilpasser etter kundenes behov; Flere modeller, størrelser og løsninger for innkastluker og plattformer. Kan leveres med elektronikk og adgangskontroll/ vekt. Se video på våre hjemmesider. Tlf.: / Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering. Landsdekkende salg og service. - maskiner og utstyr til kildesortering

12 12 ABBL NYTT NR Minneord over Nils Bjørn Sandøy Nils Bjørn Sandøy døde søndag den 19. februar, 71 år gammel, etter lengre tids sykdom. Sandøy ble innvalgt som styremedlem i ABBL den 9. juni 2001 og var styremedlem frem til 25. juni 2007, da han trådte inn som medlem av representantskapet, en funksjon han har innehatt til han døde. Nils Bjørn Sandøy ble født i Bud i Møre og Romsdal. Som ung mann kom han til Oslo, hvor han ble utdannet ved Politihøyskolen. Han innehadde ulike stillinger i Politiet, frem til han oppnådde pensjonsalderen. Da gikk han over til en stilling i Securitas. Trygghet og omsorg satte preg på Nils Bjørn sitt liv og virke. Første mars 1995 flyttet Nils Bjørn Sandøy til Rykkinn. Det tok ikke lang tid før han ble engasjert i nær miljøet og ble snart valgt inn som tillitsvalgt. Den 30. mai 2000 ble han valgt som styreleder i Bryn Borettslag I, en stilling han hadde helt frem til han beklageligvis forlot oss, alt for tidlig. Nils Bjørn var en dyktig og engasjert styreleder som nøt stor respekt blant de øvrige beboerne på Rykkinn. Hans rolige vesen, hans omsorg og trygghet smittet over på hans omgivelser og bidro til at Rykkinn ble et bedre sted å bo. Men Nils Bjørn sine bolig- og samfunnsinteresser gikk også utenfor Rykkinn. Som nevnt innledningsvis, var han sterkt engasjert i boligsaken gjennom sine tillitsverv i ABBL. Han bisto også andre boligselskaper ved å påta seg styreverv som ABBL sin representant i flere andre borettslagstyrer. At hans arbeid ble satt pris på, viser det faktum at de borettslag hvor Nils Bjørn var styremedlem, tok personlig farvel med ham under begravelsen. Nils Bjørn var en flott person, som hans gjenlevende mor, ektefelle og 6 barn kan være stolte av! Litt grønnere gress, takk! DESIGN // ROAR SAMSING // JAN 2012 Skaaret er en entreprenørbedrift som skaper gode uterom for offentlige og private virksomheter. Vi tilbyr alt fra totale løsninger til deler av prosjekter og har et tett samarbeid med arkitekter og leverandører for å gi våre oppdragsgivere den beste kvaliteten til den riktige prisen. Les mer på I 60 år har vi i Skaaret laget uterom for østlendinger. På den tiden har vi lært oss ett og annet. For eksempel har vi lært at det lønner seg å fokusere på kvalitet og nære kundeforhold. Vi har lært at vi skal gjøre oss flid og aldri avslutte en jobb før vi kan stå for den hundre prosent. Men mest av alt har vi skjønt hva folk vil ha når de er ute og skal kose seg. De vil ha et sted hvor gresset er litt grønnere enn der de kom fra. Skaaret Landskap AS Drengsrudbekken 10 Postboks 138, 1371 Asker Tel: Fax:

13 Nytt kjøkken? ABBL NYTT NR Nytt kjøkken? KjøKKenfornying eller et helt nytt KjøKKen? du bestemmer Vi Kan hjelpe deg med begge deler. Kjøkkenfornying KjøKKenfornying eller Et helt nytt kjøkken - du bestemmer Hvis du ønsker en enkel og rask løsning og samtidig har en planløsning som du er fornøyd med, kan vi sette inn nye dører på ditt eksisterende skrog. Vi kan også modernisere løsningen din, for eksempel ved å bytte ut underskapene dine med Vi skuffer. kan Mange hjelpe velger deg også med å bytte begge ut benkeplate deler. og kum. Dersom du samtidig ønsker flere håndverktjenester, Samtidig kan så kan vi stille vi hjelpe med med de dette fleste også. For eksempel håndverkertjenester gulv og flislegging. Det er du som bestemmer omfanget av jobben, og den er som regel ferdig på kun en dag. helt nytt KjøKKen Her er det ønskene og budsjettet ditt som setter begrensningene. Med god hjelp fra våre samarbeidspartnere, får vi til en komplett løsning som passer deg. Kanskje du har lest et interiørmagasin og har en drøm om et helt spesielt kjøkken. Vi kan hjelpe deg med å realisere drømmen. Du ønsker kanskje en egen øy som du kan lage mat på, eller integrerte downlights, eller kanskje motoriserte skuffer? Fra ide til virkelighet Kjøkkenkompaniet følger deg hele veien. Telefon: Mobil: Telefon: Mobil: Kjøkkenfornying

14 14 ABBL NYTT NR RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. På de følgende sider i bladet presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlems tilbudene henviser vi til abbl.no 2 ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf BADEROM Dina's Boligservice Gamle Ringeriksvei BEKKESTUA Tlf E-post: Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. - Fliser, lim, fug og tilbehør til flislegging 10 % - Baderomsmøbler og tilbehør 10 % - Håndverkstjenester 10 % (rabatt på ord. timepris) ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS Slependveien 48, Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL Tlf. sentralbord: Tlf. serviceavd.: FARGEHANDEL FLÜGGER - 25 % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere, kompaktlysrør, lavvolt lamper (Philips, Osram) % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. BOLIGALARM Securitas Direct Postboks OSLO Tlf E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Semsveien ASKER Tlf EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Gratis befaring og prosjektering av boligalarm. Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på grunnpakken. Trelast 13 % Maling 10 % Byggevarer 10 % Gjelder ikke tilbudsvarer Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer. Flügger Farve Jens Rings vei BEKKESTUA

15 ABBL NYTT NR FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien OSLO Tlf Besøk oss også på: 20 % på fliser og lim. Behjelpelig med tilpassing av fliser. Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. Låseservice Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. FLYTTEEMBALLASJE / SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 0614 OSLO Gratis grønt nr Tlf / fax E-post: FORSIKRING Tryg Asker: Bærum (Vøyenenga): Grønt nummer: Flytteemballasje: 15 % rabatt på - Flytteesker - Bokesker - Bobleplast - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler - Innboforsikring (forsikr.sum ): Ordinær dekning: Kr 1 047* Ekstra dekning: Kr 1 245* - Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring - Rabatt på el-sjekk Egenandel ved skade er kr (Grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale). * priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken GARASJEPORT, PORTÅPNERE og GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S Bærumsveien HASLUM Tlf E-post: KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på glass og speil til bygningsformål samt innramming. Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer med arbeid 25 % på Husebykjøkken. 20 % på garderobe. LÅSESMED / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Gratis brann- og sikkerhetssjekk av bolig Info-Rama og næringsbygg. Sandviksveien % på standard varer SANDVIKA 20 % på skilt og nøkkelkopiering. Tlf Sikkerhet ute og inne. E-post: MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf E-post: MINICRUISE Stena Line Norge AS Postboks 764 Sentrum 0106 OSLO MOBILT MINILAGER Lagerboks AS Cecilie Thoresens vei OSLO Tlf STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S Avd. Bærum: Industriveien SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S Skollerudveien LOMMEDALEN Tlf E-post: TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: % på maling, beis, lakk og malerverktøy. Har også gode priser på parkett, laminat, strier og tapeter. 10 % på korttidsleie av lagerboks 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) av lagerboks. 12 % på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer % på granitt, skifer og marmor - 10 % vinterrabatt på gravmonumenter fra nyttår til påske. Stor og variert utstilling av grav monumenter med gode priser. Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf

16 16 ABBL NYTT NR Mange Tryg-fordeler som ABBL-medlem Som ABBL-medlem får du tilgang til mange fordeler hos Tryg Forsikring, blant annet svært gode betingelser for innboforsikring, og fem prosent rabatt på resten av forsikringene i Tryg. Tryg er Nordens nest største forsikringsselskap og vil oppfattes som Nordens ledende trygghetsleverandør. I 2011 vant Tryg pris for beste kundeservice innen bank og forsikring og reiseforsikringen ble kåret til best i test av bladet Norsk familieøkonomi. Her er noen av fordelene for deg som ABBL-medlem: Du får inntil 22 prosent rabatt på dine forsikringer i Tryg. Ved kjøp av innboforsikring får du InnboEkstra som også dekker uflaks og uhell også ved flytting til kun kr pr. år. Lav egenandel (kr 4 000) og forsikringssum på hele kr 1,5 millioner. Har du vanlig bilforsikring med full kasko får du gratis leiebil i inntil 10 dager ved kaskoskade. Har du BilEkstra, får du leiebil til din egen bil er reparert. Intet bonustap ved sammenstøt med dyr, samt redusert egenandel. Du får inntil 10 timer gratis psykologhjelp ved krise. Du får hjelp av egne rådgivere som har bred erfaring i samarbeidsavtalen mellom Tryg og ABBL. Du går foran i telefonkøen ved å ringe et eget gratis grønt nummer: Bruker du dine medlems fordeler hos Tryg Forsikring? Svært gunstig innboforsikring Samarbeidsavtalen mellom Asker og Bærum Boligbyggelag og Tryg gir deg blant annet tilbud om en rimelig innboforsikring til fast pris. Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra Asker, Bærum og Røyken kr kr Oslo og resten av landet kr kr Grunnpremie på kr 198 beregnes per forsikringsavtale. På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlem skapet ditt i Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Les mer om dine forsikringsfordeler på Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er kroner.

17 ABBL NYTT NR Planer om å flytte? Etter samtale med konsulent Christoffer Viig i Trygge Rom As har vi utarbeidet en oversikt over hva som er viktig å huske på ved bytte av bolig. Christoffer Viig Av Jonas B. Kvalen Når du flytter til en bolig som allerede har vært i bruk, er det mange faktorer vedrørende sikkerhet som avgjør hvorvidt din bolig faktisk er sikker eller ikke. Noen ting gjelder alle typer boliger og noen er mer rettet mot rekkehus eller leiligheter. Enkelte punkter går igjen for de aller fleste boligtyper, dette kan være utskiftning av låsesylinder ved innflytning, oppgradering av brannvernsutstyret samt gjennomført skilting på postkasse, dør og ringeklokke. Du som flytter til enebolig eller rekkehus har veldig stor handlefrihet når det kommer til hva som kan utbedres. Hvis du flytter inn i enebolig eller rekkehus, er det viktig å huske på at du aldri vet hvor mange nøkler som tidligere eier har kopiert opp. Tidligere eiers vaskehjelp eller barn kan fortsatt ha kopinøkler liggende. Det vil derfor være veldig lurt å bytte ut den gamle sylinderen etter overtagelse. For å unngå problemet ved misting av nøkler, kan løsningen være fingeravtrykkslås eller en kodebasert løsning. Da bestemmer du selv hvem som til enhver tid har tilgang til boligen din. Hvis det er flere i familien som er kjent for å miste nøkler, er dette virkelig lurt å vurdere. Det er i tillegg å anbefale og ta en kikk på brannvernsutstyret i boligen. Ofte blir gamle pulverslukkere stående lenge og ubrukt. Det er derfor høy sannsynlighet for at slukkemiddelet har klumpet seg i bunnen og vil dermed ikke fungere tilfredsstillende ved en eventuell nødsituasjon. Også de gamle røykvarslerne bør gis litt oppmerksomhet. Eldre varslere reagerer ikke på samme måte som de nye. Ofte kan disse bli ustabile over tid. Noe som også burde ha høy prioritet er å fokusere på barn og brannhåndtering. Kanskje det å ha brannøvelser hjemme, opplæring i bruk av slukkerutstyr og bruk av brannstige kan redde liv i en nødsituasjon? Det finnes både mobile og fastmonterte brannstiger. Sjekk med din bolig hvilken løsning som passer best. Innfør brannøvelse minst en gang i året som involverer hele husstanden, sier Christoffer Viig i Trygge Rom AS. Du som flytter inn i blokk har ikke like mye frihet når det kommer til utbedring. Ofte kan mye av utstyret være standardisert for borettslaget/sameiet eller være underlagt andre restriksjoner. Noen forbedringspunkter eksisterer uansett. Riktig og gjennomført skilting på dør, postkasse og ringeklokke er en ide. Dessuten er det mulig å få samme nøkkel til både bod, postkasse og inn gangs dør. På denne måten slipper man ett unødvendig stort nøkkelknippe. Den gamle grå og kjedelige callingtelefonen ved leilighetsdøra kan også byttes ut. Det mange ikke vet er at man kan velge å bare bytte ut callingtelefonen uten å påvirke resten av anlegget. Da har man mulighet til å velge en som passer til leilighetens designprofil, fremfor den gamle klossen som har hengt igjen siden blokka ble bygd. I tillegg gjelder også den viktige sjekken av brannvernsprodukter. Ta aldri ta for gitt at det utstyret som står der når du flytter inn er like oppegående sikkert som det burde være.

18 18 ABBL NYTT NR Benytt din fastelektriker ABBL medlemmer sparer penger Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser Til ditt hjem tilbyr vi blant annet: Elektriker -alt av el-installasjoner og service Energisparing -råd for lavere strømregninger EL-sjekken -kontroll av ditt el-anlegg Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Gjenvinning Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Igjen og igjen og igjen... H -R -K -K -R 92,5x132 franzefoss.indd :53:53 GJERDER OG REKKVERK Vi leverer og monterer alle gjerdesystemer. Spør oss om hva som passer ditt behov! PULLERTER Sikrer områder for uønsket trafikk. Vi har alle tenkelige typer. PORTER Vi leverer og monterer de fleste typer porter. Vår mekaniske avdeling tar på seg det meste! VEIBOMMER Vi leverer og monterer alle typer veibommer, både manuelle og automatiske. Ta kontakt med oss! Tlf:

19 YIT AS Alt innen elektriske installasjoner og service Lys og varme Porttelefon Brannalarm El. sjekk YIT avd. Sandvika Industriveien 33, 1337 Sandvika Tlf: Tette Rør? EL-INNSTALLASJON OG SERVICE MASKINENTREPRENØRER 19 Tette Rør? MALERE FARGEHANDLERE RØRLEGGERE VAKTMESTERTJENESTER TAKSERING Døgnvakt Tette Rør? Døgnvakt Døgnvakt Tette Rør? Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing av jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rehabilitering Rensing Høytrykksspyling/døgnvakt Døgnvakt Rensing av av jernledninger vann67 og 56 avløpsledninger Høytrykksspyling/døgnvakt av jernledninger Rørfornying Rehabilitering Rensing uten graving Rensing av Høytrykksspyling/døgnvakt avjernledninger vann vann og og og avløpsledninger Vi Vi utfører alt alt av av innvendig og Rensing Utbedring Rørfornying Rehabilitering av jernledninger Rensing av av drenering jernledninger uten av av uten vann graving og avløpsledninger utvendig malerarbeid. Rehabilitering Utbedring Rørfornying Rehabilitering Utbedring avuten av drenering avvann vann graving og og avløpsledninger avløpsledninger Vi TV-inspeksjon TV-inspeksjon TV-inspeksjon Vi har har års års erfaring, og og har har utført Rørfornying Utbedring av uten avdrenering graving Graving Utbedring av arbeider Graving TV-inspeksjon Graving arbeider for for ABBL ABBL i mer mer enn 15 år! Utbedring TV-inspeksjon drenering TV-inspeksjon Graving Referanser: Teknisk forvaltning: Graving Referanser: Arild Husebø Teknisk Dir. forvaltning: telefon: Arild Husebø Tlf: 64 Dir.telefon: Fax: Vann og og Avløpsteknikk AS AS Vann Slependveien og Slependveien Avløpsteknikk Sandvika SandvikaAS Vann og AS Slependveien Avløpsteknikk Sandvika Mob: AS Tlf: Faks: E-post: Mob: E-post: Vann og Slependveien Avløpsteknikk Sandvika AS Slependveien Sandvika Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien Sandvika Vann og avløpsteknikk-59x80.indd :55:16 VI KAN SKOG- OG HAGEMASKINER AKTUELLE TJENESTER Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL-medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Sjekk av ditt el.anlegg Rehabilitering av ditt sikringsskapet Lysstyringer Lystyringer Varmestyringer ENØK Smart hus Alarmer - Porttelefon Vaktmestertjenester Garasjefeiing Renhold Gressklipping Garasjefeiing Gjerder, Gressklipping porter Gjerder og rekkverk og rekkverk Faks: KONTAKT OSS NÅR DU TRENGER HJELP ElEktro låsesystemer AutomAsjon Vakåsveien 7, 1395 Hvalstad Registrert elektroinstallatør Autorisert teleinstallatør Spesialist på hjemmeautomasjon Tlf: TAkST SENTERET Sopp, råte, fukt, mugg, og insekter? TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP Biologer TAKSTSENTERET gir svar! Nøytrale råd består utenav økonomisk NTF-autoriserte interesse takstfirmaer. i sanering. Telefon Faks Vi utfører: - skadeutredning - dokumentasjon - prøveanalyser og anbefaler utbedringstiltak. Tlf: Forskningsveien 3b Pb 5 Blindern 0313Oslo ABVK 59x80 NY VERS.indd :29:45 Vi utfører alt innen rørleggerarbeid med egen serviceavdeling. Nesveien Haslum Annonsesalg Kontaktperson: Britt Fossum Tlf Solørvegen, 2260 Kirkenær Pb 80, 2261 Kirkenær Fax: E-post:

20 20 ABBL NYTT NR skal du selge bolig, må den energimerkes Vet du ikke hvordan dette skal gjennomføres? fortvil ikke, abbl eiendomsmegling tilbyr bistand. overlat megleroppdraget og energimerkingen til oss! Alle boliger som leies ut eller selges etter 1. januar 2012, skal energimerkes. Dersom selger skriftlig blir oppfordret av kjøper om å ordne energimerking og ikke gjør dette, kan kjøper, med loven i hånd, bestille en konsulent til jobben og sende regningen til selger. Energimerking er etablert for at vi alle skal bli mer bevisst på energieffektivisering. Det er et mål at flere boligeiere skal gjennomføre tiltak som reduserer energibruken i boligene. Energimerking må ikke forveksles med Energivurdering. Energivurdering av tekniske anlegg til felles oppvarming eller for kjøling og/eller ventilasjon, er det styret i Sameiet eller Borettslaget som er ansvarlig for. Her er fremgangs måten for energimerking Enkel registrering Denne passer for småhus, rekkehus og leiligheter, hvor det ikke er foretatt utskifting av vinduer eller tilleggsisolering. Detaljert registrering Passer dersom det er skiftet vinduer eller tilleggsisolert. Eller det er bygget på. Her kan man legge inn tykkelse på isolasjon, spesifisere vindusarealer med mer. Kanskje dere føler at dere ikke kjenner bygningsmassen godt nok og kvier dere for denne oppgaven? Overlater du salget av boligen til ABBL Eiendomsmegling, bistår gjerne en av våre meglere dere med utfylling av nødvendige opplysninger på internett. ABBL sitter inne med all nødvendig informasjon om boliger hvor ABBL er forretningsfører. For disse er tjenesten vederlagsfri. Ved bestilling eller spørsmål, ta kontakt på tlf

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 3 2012 Styreleder Jan Olav Bjerkestrand og styremedlem Ruth Elise Sæther stortrives i Marcussundet Borettslag. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11 Samarbeidsavtale

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010 Medlemsblad for boligbyggelagene i elverum, gjøvik, hamar og lillehammer Nr 2 2010 Vant medlemskap De glade syttiåra Glede på terrassen Krever energimerking Latinsk lynne Lillehammer og Omegns Jan Espen.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30 BO magasinet NR.4 / 2014 God Jul «Ny» Fløya Terrasse side 6 West Elektro side 30 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Lys side 14 Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere side 32 Bli med på

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen BBL Ha en fargerik høst :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011 Solsikkebarna Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen Det er som ulykkesfugl du ser fordelen av en god bilforsikring ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer