Trainee Innlandet. Attraktiv ungdom til attraktive regioner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trainee Innlandet. Attraktiv ungdom til attraktive regioner"

Transkript

1 Trainee Innlandet Attraktiv ungdom til attraktive regioner

2 Eli Skjeseth Koordinator for Trainee Innlandet siden 2007 Bedriftspedagog og Kommunikolog Hovedfag i Yrkespedagogikk, med læring på arbeidsplassen som spesialfelt. Sertifisert Kommunikolog. Erfaring med å levere skreddersydde læringsprosjekter i 18 år for bl.a. Bedrifter i Raufoss Industripark, små og store. Kommuner/fylkeskommuner: Ledersamlinger og strategiprosesser Attføringsbedrifter i Norge Høgskolen i Lillehammer, foreleser i ledelse, kommunikasjon, coaching, konfliktløsning, bedriftspedagogikk

3 Hva er en trainee? Nyutdannet akademiker (min 4 års høgere utdanning) Ansatt i en trainee-stilling «Lærling»? JA Fra observatør (student) til aktør i arbeidslivet: Mye å lære: bredde, dybde, bratte og slakke kurver, Tilpasnings- og utfordringskunst. «Endringsagent»? JA Friskt blikk, spenstige spørsmål, fersk teori, ferske verktøy, uforferdet og energisk. Vi ser etter både lederemner og forskerspirer!

4

5 Bedriftsklynger (nettverk) Eidskog kommune

6 Flerfaglig Hele spekteret av fag: samfunnsvitere, naturvitere, markedsførere, økonomer, teknologer, osv Hele spekteret av bransjer: vann, tømmer, betong, energi, kjøtt, metaller, penger menneskers grunnleggende behov: helse, læring, trygghet, lek, informasjon, felleskap.

7 Hva er FELLES? Kommunikasjon! Tverrfaglig samarbeid, nyskaping og læring. Samfunnsvitenskap Teknologi Markedsføring Økonomi Naturvitenskap

8 Programmet består av: Bedrift 1 8 mndr arbeid Bedrift 2 8 mndr arbeid Bedrift 3 8 mndr arbeid 1. sept. 1. mai 1. januar 3 bedrifter - 3 kulturer - 3 muligheter Kompetanseprogram: Fellessamlinger, coaching og tett oppfølging Nettverk mellom bedrifter og mellom traineer, faglig og sosialt

9 Trainee Innlandets hovedmål er å: Tiltrekke høgt kompetente unge mennesker til Innlandets arbeidsliv. Beholde kompetansen i regionen. Bedriftene får: Tilgang til et mangfold av talenter til fornying og utvikling Muligheter til å rekruttere endringsagenter, forskerspirer og framtidige ledere Synergieffekter og læring gjennom nettverkssamarbeid Positiv omdømmebygging for bedriftene og regionen Traineene får: En stjernestart på karrieren Tilgang til erfaring fra tre bedrifter tre kulturer tre muligheter Et unikt læringsmiljø for faglig og personlig utvikling

10 Først og størst som regional traineeordningen i Norge. Trainee Innlandet har sitt utspring fra næringslivsnettverket Vikinglauget som ble etablert i forkant av OL på Lillehammer. Trainee Innlandet er i 2011 etablert som et samvirkeforetak. Pr. februar 2011 har vi 17 traineer (kull 11 og 12) ansatt i medlemsbedriftene. På 12 år har vi hatt i alt 91 traineer. Ca. 50 % blir i Innlandet.

11 Bedriftsnettverket er rammen Vi vil ødelegge myten om at det kun er i storbyer en kan få en stjernestart på karrieren. Vi har et næringsliv fullt av spenst og kraft. Vår historie er en fortelling om suksess mht samarbeid mellom «odde» størrelser. Vi har skaffet mange stjernekandidater. Vi vil skaffe enda flere kloke hoder fra fjern og nær, og stimulere dem til å delta i å forme Innlandssamfunnet.

12 Traineene selv er gullet Her er en gruppe unge mennesker med trøkk og tæl. De ble plukket ut som de beste kandidatene i skarp konkurranse blant nyutdannede akademikere. Etter to år de beste blitt enda bedre etter å ha brynt seg på prosjekter i bedriftenes hverdag. Mange har blitt kastet på djupt vann og svømt som bare det. De har fått mye oppfølging og støtte til personlig utvikling og læring. De er klare for å skape enda større verdier. Kompetanse er mer enn kunnskap, det er også vilje, initiativ, handlekraft, nytenkning. Behov, metoder, innsikter og trender utvikler seg. Noe kommer og noe går ut. De unge har kontakt med det som kommer og deltar på framtidslaget. Det kan være smittsomt!

13 Traineens leder Modulansvarlig Modulansvarlige har det overordnede lederansvar for traineen i modulen. De er de viktigste aktørene for å virkeliggjøre Trainee Innlandets mål. Oppgaver: Sette mål og resultatkrav. Definere og følge opp prosjekter og oppgaver. Være døråpner på arbeidsplassen. Tilrettelegger for traineens arbeid. Gi konstruktiv feedback med fokus på traineens utvikling og prestasjoner. Lytte til traineens feedback og invitere til en åpen dialog Ha oppfølgingssamtaler basert på gjensidige behov og resultatkrav. Være døråpner for eventuelle jobbmuligheter i bedriften.

14 Sju vilkår som stimulerer læring (Fafo, 2000): 1. Høg eksponering for endring 2. Høg eksponering for krav 3. Lederansvar 4. Ekstern faglig kontakt 5. Direkte tilbakemelding 6. Støtte fra ledelse 7. Belønning av dyktighet Krav + støtte

15 Plan for trainee-periode hos Kredittstyring, Sparebanken Hedmark Introduksjonsprogr. Sept Okt Nov des Jan feb Mars April Kredittsystem - oppfølging og rapporter Innføring deltakelse Innvilgelse og oppfølging av kreditt. Innføring deltakelse Tap, konkurser Innføring deltakelse Prosjekter: Hovedprosjekt - tapsanalyse Egen Prosjektplan Mindre prosjekter løpende oppgaver Oppfølgingsmøter 29.sep 29.okt 27.nov 22.d 28.jan 25.feb 25.mar 29.apr

16 Henrik Ibsen, 1887 Vi må venne oss av med engstelsen for at betro de unge tunge ting.

17 Hva slags kompetanse vil vi utvikle? Tverrfaglig samarbeid god kommunikasjon Løse oppgaver Påvirke mennesker Utvikle egne ressurser

18 Kompetanseprogrammets læringsarenaer

19 Kompetanseprogrammet 1. jan 1. okt 1. mai 1. sept 1. juli Årlig Annethvert år Annethvert år

20 Testing og trening i kommunikasjon

21 Rekruttering. Hvordan gjør vi det? Opptak en gang pr. år (febr april) De som vil ha trainee på sin avdeling må høres Et stort team av rekrutterere mobiliseres til ulike roller Bli enige om kriterier ut over formelle krav Arbeidsgivere nominerer 3-5 søkere Rekrutteringutvalg gjennomfører siling 3*antall plasser inviteres til rekrutteringsdag Arbeidsgivere deltar aktivt på dagen etter grundig briefing.

22 Rekrutteringsdagen Stram struktur planlegging Vennlig atmosfære To gruppeoppgaver som tester ulike kompetanser (roller) Personlig intervju Uformell tid til å grave/spørre/observere Forhandlingsmøter om prioritering og evt. nye løsninger mellom arbeidsgiverne dagen etter.

23 Kari når et mål, 8. mai 2010

24 Erfaringene fra traineene Kari Lagertha Gjelsnes Kull 11

25 Hvorfor søke Trainee Innlandet Traineeprogrammet o Profesjonelt o 3 bedrifter på to år gir variasjon = gir mye erfaring/læring o Kompetanseprogrammet o Nettverket (traineene, bedriftene) Bedriftene o Kjente og store bedrifter o Relevante for utdanningen/ønsket karrierevei Regionen o Tidligere kjennskap til regionen o Regionen i seg nærhet til byer/gardermoen, naturen Trainee Innlandet er et godt produkt og gir en stjernestart på karrieren!

26 Hva gjør vi som trainee? Kari Lagertha Gjelsnes Master i Organisasjonspsykologi og Ledelse BI Eidsiva Lederutvikling Rekruttering Utarbeidelse og innføring personal- og lederhåndbok Rådgivning innen HR Sykehuset Innlandet Medansvarlig for intern kommunikasjonen og opplæring ved innføring av nytt HR-system Prosjektstøtte Lederutvikling

27 Hva gjør vi som trainee? Petter Saghaug Siviløkonom NHH Sparebanken Hedmark Kredittvurdering av selskaper Oppfølging av lån og kreditter til bedriftskunder Sykehuset Innlandet 2 prosjekter om intern handel Regnskapsavslutning Norsk Tipping Prosjektledelse Pengehåndtering i kommisjonærkanalen

28 Hva gjør vi som trainee? Stian Wadahl Sivilingeniør i Energi og Miljø NTNU Eidsiva Bioenergi Kartlegging av kundegrunnlag for fjernvarme Konsesjonssøknader for fjernvarme Kostnadsberegninger for lokale varmesentraler Hias IKS ENØK analyse Energivurdering av tekniske anlegg Norsk Vann Utarbeide veileder for energikartlegging i VA - sektoren

29 Hva gjør vi som trainee? Barbro Nordby Mastergrad i Teknologi, innovasjon og kunnskap UiO Eidsiva Energi Internkommunikasjon om blant annet selskapets miljøsatsning og nettleieøkning Norsk Tipping Koordinator og ansvarlig for sertifisering i European Lottery Responsible Gaming Standard Spillkonferanse 2010 Videreutvikling og endring av bedriftskultur Energiråd Innlandet Prosjektansvar for energikonferanse for ungdom Rådgivning om energieffektivisering og holdningsskapende arbeid

30 Hvordan opplever traineene de ulike virksomhetene?

31 Stor variasjon mellom bedriftene Innlandet har spennende virksomheter hvor det jobber mye flinke folk Som trainee er du velkommen og blir godt integrert i oppgaver og ansvar tidlig

32 Hva er læringsverdien av å være i ulike virksomheter?

33 Læringsverdien for bedriftene Fersk kunnskap endringsagenter Nettverk Samarbeid Økt markedsføring

34 Læringsverdien for traineene - Utfordringer - Læringskilder - Nettverk - Økt forståelse og bevissthet - Endringsagent og omstillingsdyktig En stjernestart på karrieren!

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Typer av interkommunalt samarbeid Utenriks Regionalt samarbeid POLITIKK Innenriks Kontakt i enkeltsaker Uformelle nettverk Kommunesammenslåing Interkommunalt samarbeid om enkeltsaker

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE I ANDEBU KOMMUNE Januar 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord....3 2. Visjon...3 3. Syn på barnet Robust og lærende. 3 4. Felles verdigrunnlag 5 5. Lovgrunnlag og krav....6

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Rapport fra Eierstyringsutvalget Avgitt til styret i Norsk Landbrukssamvirke januar 2011 Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal

Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København (CBS) og Institut for Uddannelse

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer