CRM-løsning skal gjøre alliansebankene i Terra bedre. CRM-forum 26. april 2012, Anne M. Grobstok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRM-løsning skal gjøre alliansebankene i Terra bedre. CRM-forum 26. april 2012, Anne M. Grobstok"

Transkript

1 CRM-løsning skal gjøre alliansebankene i Terra bedre CRM-forum 26. april 2012, Anne M. Grobstok

2 Agenda Om Terra Alliansen Bakgrunnen for prosjektet Løsning og metode Erfaringer så langt Avslutning

3 Om Terra Gruppen

4 Selskapsstruktur

5 Terra - En viktig aktør i bank-norge

6 Terra Alliansen, Klart best likt i bedriftsmarkedet

7 Agenda Om Terra Alliansen Bakgrunnen for prosjektet Løsning og metode Erfaringer så langt Avslutning

8 Mål: Enda bedre lokalbank Vi ser CRM som et nøkkelelement I Terras totale strategi. Programmet LØFT forenkler og fokuserer distribusjonen og setter oss I stand til å betjene kundene på tvers av kanaler. Konsernsjef Hege Toft Karlsen

9 Visjon: LØFT Betjene kunden best mulig, målrettet og effektivt Gi råd og anbefalinger basert på kunnskap om kundens situasjon, behov og ønsker Levere en rik og helheltlig brukeropplevelse til kunden i alle kanaler Samlet kundebilde Beslutningsstøtte Lønnsom risikostyring

10 Prosessen og leverandørvalg Høsten 2010 Forprosjekt, identifisering av behov i bank og innenfor ulike produktområder Vår 2011: Formelt anskaffelsesløp - Tre forespørsler: 1. Salgsstøtte- og datavarehusløsning 2. Risikoklassifisering 3. Mottaksprosjekt / Prosjektleder / Programledelse - 3 leverandører valgt i juni 2011 Avanade (Salgsstøtte- og datavarehusløsning) Soliditet (Risikoklassifisering) Metier (Program-/prosjektledelse) Våren 2011: Parallell planleggingsfase for de tre prosjektene. Resultat -> Programorganisering - Organisatoriske synergier - IT strategi (standardisering på MS) - Synergier i utrulling

11 Forretningsstrategi med klar parallell til CIO-agenda

12 Personalisert dialog / tilbud

13 IT strategi som plattform for anskaffelsen Mest mulig standard funksjonalitet - Redusere kost, tid og risiko i implementering og fremtidige oppgraderinger Innfri funksjonelle og ikke-funksjonelle krav gjennom sentrale bruker-scenarier. Sammen med valgt leverandør og Terras egne brukere fastsettes endelig løsningsspesifikasjon Kontrakt med go/nogo klausul etter endelig løsningsspesifikasjon Terra som eiere av all dokumentasjon gir frihet til å velge/gå videre med en annen leverandør i implementeringen om nødvendig Kost, tid og omfang skal være klart definert før implementering

14 Hvorfor valgte vi Avanade? CRM Customer relationships evolve. Together we can help you drive Great Relationships. Avanade valgt ut i fra en totalvurdering Særlig pekte Avanade seg ut gjennom En vel gjennomarbeidet implementeringsmetodikk som legger til rette for en effektiv og praktisk orientert prosjektgjennomføring Ressurser med god forståelse av brukerscenariene Referanser fra tidligere CRM implementeringer og komplekse prosjekter

15 Agenda Om Terra Alliansen Bakgrunnen for prosjektet Løsning og metode Erfaringer så langt Avslutning

16 Overordnet leveranseplan LØFT

17 Sentrale prinsipper for anskaffelse og løsning Bruk av standardløsning, minimer skreddersøm Closed-loop løsning mellom CRM, BI og fagsystem Enhetlige begrep (konseptuell datamodell) Standardiserte grensesnitt (basert på konseptuell datamodell)

18 Brukerscenarier BRUKERSCENARIO 1: Søke om billån «Jeg har funnet drømmebilen, og trenger et lån» BRUKERSCENARIO 2: Motta finansiell rådgivning «Jeg har arvet penger, og lurer på hvordan jeg burde plassere dem» INTERNT SCENARIO 1: Se på preproduserte rapporter INTERNT SCENARIO 2: Lage og dele ad hoc rapport «Jeg trenger resultater, balanse og marginer» «Jeg trenger en rapport over marginer per produkt, som jeg skal dele med økonomiansvarlig i den andre banken»

19 Service Blueprint Terra Salgsstøtte og Datavarehus Service Blueprint versjon Ny kunde selvstendig næringsdrivende Kunden Behov for ny bankrelasjon både for jobben og for meg og familien Fortelle om næringen, driften og økonomi og personlige forhold Hva kan dere tilby meg og bedriften min? Dialog Salgsstøtteverktøy Rådgiveren Ønske velkommen og finne en rådgiver med riktig kompetanse Opprette nærings- og personkunde i systemet, avdekke personlige knytninger Avdekke kundens behov, kartlegge kundens kunnskapsnivå og utarbeide en produktpakke Arbeidsflyt 1. Formål med kundebesøk 2. Relevante kundedata 3. Behovsanalyse 4. Fremtidige behov 5. Kundens kompetanse (pensjon) 6. Risikoprofil (pensjon) 7. Avklaring felles forståelse av kundens behov 8 Informasjonsbehov Oppsummering ovenfor kunde P Integrasjon I salgsstøtte: Registrere formål med besøk + kundedata (navn, f.nr.,org.nr, adr, kontaktinfo, info fra firmaattest, bet.anmern. ++ Relevante data (dagligbank,pensjon, kreditt, forsikring) Behov (inkl. investeringsbehov, marked, pers.adm., pensjon, forsikring, bet.formidl. og kreditt) legges inn Legges inn Legges inn I salgsstøtte: Dokumentere aksept fra kunden i k Krav nummer FU - 7, 8, 9, 23, 26, Kundeklasse (risikoklasse) skal kunne angis (Inkludert subjektive 4 d k

20 Backstage Frontstage Terr a Salgsstøtte og Datavarehus Service Blueprint versjon 3.0 Kunden Dialog Salgsstøtteverktøy Rådgiveren Arbeidsflyt Informasjonsbehov Integrasjon Krav nummer Noe har endret seg, privat eller på jobb Trykk på skissen for å se en større versjon (åpnes som PDF). 5. Kundens kompetan se Er det noe du lurer på med pensjonen din? Pensjon Lag faktaark Ønske velkommen tilbake (på en relevant måte) 1. Formål med kundebesøk Salgsst øtte: Totaloversikt kunde I salgsst øtte: Registrere formål med besøk + FU -1,6,11,12,13,14,15, 17,21,22,64,65,79 Fortelle hva de nye behovene går ut på 2. Relevante kundedata Før vi går i gang vil jeg bare sjekke at vi har riktige kontaktdetaljer Alf Olsen Industridesign: Oversikt Historikk Produkter Personalia: Segment: Risikoprofil Oppdater Opppdatere kundedata i systemet 2. Relevante kundedata 3. Behovsanalyse 4. Fremtidige behov I salgsst øtte: Oppdatere kundedata (navn, f.nr.,org.nr, adr, kontaktinfo, info fra firmaattest, bet.anmern. ++) 3. Behovsanalyse Det du ikke har per i dag er..., er dette noe for deg? Alf Olsen Industridesign: Oversikt Historikk Produkter Bank Pensjon Forsikring N I CE, Finans, FD forsikring VP S I nvestor, m edarbeiderprotalen, Kerne, BankI D-klienten Relevante data (dagligbank,pensjon, kreditt, forsikring) 4. Fremtidige behov Utifra de dataene jeg har på deg og din bedrift anbefaler jeg... Forslag fra systemet BEDRIFT PRIVAT Behov (inkl. investeringsbehov, marked, pers.adm., pensjon, forsikring, bet.formidl. og kreditt) legges inn 6. Risikoprofil Nå somdet går så bra ville jeg ha vurdert å øke risikoprofilen på pensjonen... Risikoprofil pensjon Notat Juster kundens risiko her: Kundens kompetanse (pensjon) Legges inn Hva kan dere tilby meg og bedriften min nå? 7. Felles forståelse av kundens behov Så når vi oppsummerer, det du har behov for er... Oppsumering behov Gjennomgå kundens behov, oppdatere kundens kunnskapsnivå og utarbeide en ny produktpakke Kunden er enig 6. Risikoprofil (pensjon) Legges inn 8. Tileggsdokumentasjon Jeg kan enkelt finne f remde dokumentene for deg Alt omkunden A lle registre Alle dokumenter Hent opplysninger 7. Avklaring felles forståelse av kundens behov Oppsummering ovenfor kunde I salgsst øtte: Dokumentere aksept fra kunden 9. Utarbeide løsningsforslag 8 Tilleggsdokumentasjon Eksterne registre: heftelser, eiendomsverdi Proff.no/ Brønnøysund: regnskapstall Risikoklassifisering I salgsst øtte: Lagre informasjonen ovenfor på kunden + evt innscannede dokumenter 10. Presentere løsningsforslag 9. Utarbeide løsningsforslag FD Forsikring tilbud personforsikring, NICE: tilbud skadeforsikring, VPS investor : tilbud tjenestepensjon Frontview: tilbud leasing Lånekalkulator, N ETS beregningskalkulator Vurdere tilbudet + spørsmål og sv ar og evt. tilpasning 11. Test av kundens forståelse og akse pt Akseptere tilbudet Svare på kundeundersøkelse om rådgiveren Presentere nytt tilbud Innhente aksept fra kunden Sende evaluering 10. Presentasjon løsning Forslaget som rådgiver har utarbeidet Ekstranett: faktaark 11. Test av kundens forståelse og aksept løsning I salgsst øtte: dokumentere aksept fra kunde med kundens signatur 12. Registrering og evaluering av aktivitet 12. Registrering og evaluering av aktivitet M UV : sende kundemåling, reg. og evaluere aktivitet FU- 5,7,8,9,34 FU- 4 FU-47 FU-38,68,69 FU- 27, 28 Basert på det vi har snakket omi dag anbefaler vi... Konklusjon behov Prognose Anbefaling Ta en titt på skjermen så skal jeg vise deg hva vi foreslår f or deg... Våre anbefalinger: Skriv ut Er dette det du trenger? Tilbudsmal Bank Pensjon Forsikring: Generer tilbud 1. Formål med kundebesøk Så hyggelig å høre fra deg hva kan jeg hjelpe deg med? Alf Olsen Industridesign: en Industridesign: t Historik k Dokumen nalia: Segment: Risikoprof Oversikt Historikk Dokumenter OBS! Husk å oppdatere Personalia: Segment: Risikoprofil Oppdater t Jeg tror kunden var f ornøyd med meg Egenevaluering Sendt fornøydhetsundersøkelse Metode: Fit/Gap, Framgangsmåte for analyse Input Business Process Blueprint 5.6 Eksisterende kunde selvstendig næringsdrivende Input: Forretningsprosesser Business Requirements (PL101) Input: Forretningsprosesser Business Requirements (PL101) Application Requirements (PL101) Gap/Fit analysis (AP215) Requirements Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Høynivå-krav Forretningsprosesser Bruker scenarier Applikasjons-krav Gap/Fit analyse Business rules Output: Oppdaterte Forretningsprosesser Business Requirements (PL101) RICEFW-matrise Output: Application Requirements (PL101) RICEFW-matrise Output: Gap/Fit analysis (AP215) RICEFW-matrise ID Rule ID Name Type Area 34 BR 38 Account with no business Customer Model 35 BR 39 Billing account vs. Customer account Customer Model 36 BR 40 Service account vs. Customer account Customer Model 50 BR 54 Check for existing Service Account Customer Model Notér, løs og konkluder rundt Gaps (hvor mulig)

21 Agenda Om Terra Alliansen Bakgrunnen for prosjektet Løsning og metode Erfaringer så langt Avslutning

22 Erfaringer så langt + Suksessfaktorer + Brukerinnvolvering og engasjement God relasjon til leverandør Velorganisert mottaksprosjekt Samarbeidspart med solid kunnskap og metodikk Programorganisering Lang pilotperiode! Utfordringer! Mange fagsystemer, leverandører, integrasjoner

23 Agenda Om Terra Alliansen Bakgrunnen for prosjektet Løsning og metode Erfaringer så langt Avslutning

24 Takk for meg! For mer informasjon, kontakt: Anne Grobstok, CIO/Viseadm. dir., Terra Alliansen E-post: tlf: Göran Karlsson, Sr.Dir. Business Development, Avanade E-post: tlf:

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Rapport fra en arbeidsgruppe 18. august 2004 Forbrukerrådet Forbrukerombudet Kredittilsynet 1 2 Innhold 1 Innledning... 5 1.1

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi Bruker 2011 27. oktober 28. oktober Uni Eiendom Uni Økonomi Felles 09.00 09.30 Innregistrering/kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2011 Brukerforum arrangeres i

Detaljer

og tjenesten "Småjobber" hos FINN.no

og tjenesten Småjobber hos FINN.no og tjenesten "Småjobber" hos 22. januar 2015 Ida Maria Haugstveit SINTEF IKT Innhold Om Småjobber Kartlegging av forventet kundereise Kartlegging av reelle kundereiser Tilbakemeldinger fra Om Småjobber

Detaljer