DESTINASJONSSELSKAPET Egenevaluering 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESTINASJONSSELSKAPET Egenevaluering 2017"

Transkript

1 DESTINASJONSSELSKAPET Egenevaluering 2017

2 Destinasjonsselskapet egenevaluering Samarbeidsavtale mellom Destinasjonsselskapet og kommunene på Hadeland og Ringerike skal evalueres. Destinasjonsselskapet har gjennomført en egenevaluering med utgangspunkt i avtalens punkt 4 om tjenesteinnhold. Først har vi valgt å sette et sammendrag av rapporten med status 2012 og i dag. Videre har vi satt opp litt rundt fusjonsprosessen. Fullstendig rapport finner man bakerst i dokumentet. a) Profilering av regionen på web, sosiale medier, messer og trykksaker etc Web/Sosiale medier Egen hjemmeside norsk Egen hjemmeside 3 språk Lite oppdatering Oppdatering daglig 50 besøkende per dag 1000 besøkende per dag Ingen sosiale medier kanaler personer følger oss på Facebook & Instagram Visit Norway (app og nettside, flere språk) VisitOsloregion (nettside, flere språk) Digitale kampanjer: riksaviser, google, facebook Gjennom samarbeidet så har man hatt en profesjonalisering knyttet til jobbing med web og sosiale medier. Trafikken har økt voldsomt. I tillegg når man ut til et mye større publikum i flere viktige kanaler som Visitnorway og Visitosloregion. Messer/workshops Reiselivsmessen Oslo Reiselivsmessen Oslo (vinner årets utstiller 2015) Aktiv Fritid Ålesund Norwegian Travel Workshop Internationale Tourismus Börse (Berlin) Grüne Woche (Berlin) 3 år Diverse andre mindre messer i samarbeide med næringsaktører De siste årene med samarbeide som en større region gjør at man er tilstede på flere arenaer enn i Sentrale næringsaktører sier man er helt avhengig av at selskapet representerer de på disse arenaene, da de ikke har kapasitet til å gjøre det selv. 1

3 Trykksaker Egen avis (opplag per område) Distribusjon regionalt + nærliggende regionen. Eget magasin (opplag ). Særtrykk engelsk og tysk. Distribusjon regionalt, Oslo, Trondheim, Bergen. Digital distribusjon av magsinet i Ålesund, Molde Kristiansund og regionalt Bykart Hønefoss Infotavler Sollihøgda Diverse flyere Med en større region har man flere næringsaktører som er med å dekke kostnadene knyttet til trykksaker. Gjennom felles løft når man samlet ut til flere målgrupper enn man gjorde tidligere, samtidig som at man unngår overlapp av utsending av markedsmateriell. Visningsturer Ingen Presse (Norsk/Utenlandsk) Turoperatører (Norsk/Utenlandsk) Lag/Foreninger Bedrifter Sammenslåingen har gjort regionen mer attraktiv for samarbeidspartnere å komme på visning til. Det er flere produkter i kurven noe som er avgjørende for å fatte interesse for regionen. Turene gjennomføres i dag enten av oss alene eller i samarbeid med VisitOsloregion. b) Tilby arrangementskalender løsning til kommunens nettsider Leverte ikke Leverer i dag Gratis å registrere arrangement Integrering mot diverse billettsystemer Prosess med Ringblad,Avisa Hadeland og Oppland Arbeiderblad med tanke på utvikling av felles kalenderløsning. Kobling mot kalenderen: VisitNorway, Kulturnett og VisitOsloregion Teknisk løsning er på plass som kommunene kan ta i bruk om de ønsker. Det er svært krevende å holde en arrangementskalender oppdatert. Den løsningen vi har i dag, muliggjør en enklere innrapportering av arrangement. Et utvidet samarbeide er startet opp med de 3 lokalavisene og dette samarbeidet vil gjøre kalenderen enda bedre. 2

4 c) Deltakelse i ulike reiselivsrelaterte prosjekter i regionene Gjennomførte Hadelandsmessa Arbeidsgruppa for Grüne Woche Osloregionen 1 av 7 eiere/stiftere VisitOsloregion SA Forum for Reiseliv Buskerud Digitalt kompetanseprosjekt Pilegrimsråd Granavollen (Bønsnes-Gjøvik) Regionen har som helhet blitt mer interessant for samarbeidspartnere. Digitalt kompetanseprosjekt er generert av Oppland Fylkeskommune, men åpent for medlemmer i Buskerud. Deltakelse i VisitOsloregion betinger at man minimum har en omsetning som i dag. Videre deltar selskapet i en rekke små og større prosjekter/arbeidsgrupper i hele regionen. d) Profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter f.eks kirker, turstier, turforslag Noe på web Noe på web Kulturminnekart på papir Omtale i Sommeravis Google Tracker av turstier Omtale i Magasin Link til kommunens nettsider Infotavler VisitNorway (app og nettside på flere språk) VisitOsloregion (nettside på flere språk) Samarbeide med DNT og Skiforeningen Det er forbedringspotensial i forhold til profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter i regionen. Med en tettere dialog med kommunene som har førstehånds informasjon så vil denne raskt kunne bedres. Kommunene er ansvarlig for å levere innhold på norsk samt foto. Destinasjonsselskapet sørger for oversetting til tysk og engelsk og distribusjon av innhold i ulike kanaler inkludert Visitnorway og Visitosloregion. Et tettere samarbeide opp mot DNT og Skiforeningen kan bidra til å få det endra bedre fram alle regionens turmuligheter (vandring, sykkel og ski). 3

5 e) Kontakt opp mot virkemiddelapparat herunder fylkeskommuner og Innovasjon Norge i reiselivsspørsmål Lite/Ingen Innovasjon Norge (direkte) Fylkeskommuner (direkte) Fylkesmenn (landsbruksavdelingen) Eksterne stiftelser (prosjektfinansiering) NHO Reiseliv (direkte, Destinasjonsforum) Forum for Reiseliv - Buskerud Regionrådene Selskapet er i dag en aktuell samarbeidspartner og i posisjon for å møte framtidens utfordringer. Oppland Fylkeskommune har fra 2017 lagt inn føring om at man må være minimum 5 kommuner som samarbeider hvis de skal inn og støtte prosjekter. Bedrifter i kommuner som velger å stå alene rammes også av dette. Selskapet antar at andre institusjoner også vil tilpasse seg dagens rammebetingelser. Selskapet sitter i dag i regionrådene. Selskapet er opptatt av at man får forbedret kommunikasjonen med kommunene og aktuelle etater. (kommunikasjon, kultur, næring/utvikling). f) Produktutvikling i samarbeide med reiselivsnæringen og den enkelte kommune Lite/Ingen Arrangementsutvikling, inkludert gjennomføring av NRK Sommertog på Hønefoss og Gran. Ski NM på Lygna Skøye NM på Jevnaker Sommerbuss til Granavollen Turistinformasjon på Hadeland Glassverk og Granavollen (sommeråpent) VR prosjekt med Sundvolden Hotell, Kartverket, Buskerudmuseene, NTNU Gjøvik Fiskelykke: internasjonale fisketurister til regionen CRM system for oppfølging av medlemmer, kunder, kommuner. Skreddersøm ved kundehenvendelser Samarbeidet har gitt oss en posisjon til å gjennomføre større og mindre enkeltprosjekter knyttet til arrangement, kultur, opplevelser og mat. Området man representerer oppfattes som attraktivt å samarbeide med da man har kritisk masse næringsaktører. Selskapet er i posisjon til å få ekstern finansiering slik man er organisert i dag (kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, stiftelser). 4

6 g) Kompetansehevende tiltak for reiselivsnæringen Lite/Ingen 8 kurs 100 deltakere Digitalt kompetansekurs Bruk av lokalmat Pakke kurs Hvordan lykkes med kurs/konferansemarkedet Foto kurs Finansieres av næringen og Innovasjon Norge Nettverkstreff for næringen Studietur Diverse foredrag/seminarer Selskapet har gjennom samarbeidet fått gjennomført en rekke kompetansehevende kurs og seminarer. Kursene brukes aktivt for å spleise næringen i regionen sammen. Selskapet har i dag en stabil arbeidskraft og opparbeidet seg stor faglig kompetanse knyttet til reiselivsspørsmål. De ansatte bistår bedrifter med rådgivning innenfor søknader, digitalisering, markedsspørsmål osv. Gjestedøgns utvikling / Ringvirkninger Antall kommersielle gjestedøgn i regionen Endring i % 1 halvår 2017 endring fra 2016 Ringerike/Hole ,3 + 6,9 Hadeland* ,5 + 15,5 Gjøvikregionen ,4 + 5,7 * Tallene for Hadeland inkluderer kun tall fra hotell, grunnet manglende innrapportering fra campingplassene. - Totale kommersielle gjestedøgn i regionen er på samme nivå som f.eks Valdres. - Dagsturisme er i tillegg stor. Spesielt Hadeland Glassverk har mange dagsbesøkende. De alene generer 158 millioner i forbruk. Hytter - Stor aktivitet knyttet til regulering av hyttetomter og områder. - Stor aktivitet knyttet til Lygna, Mylla, Spåtind og Vikerfjell. - En større reiselivsregion er avgjørende for å få synliggjort tilbudene regionen kan tilby. Kunnskap om tilbudet i regionen øker tilstrømming av potensielle hyttekjøpere samtidig vil bruken av hyttene øke. 5

7 Ringvirkninger av reiselivet Ringvirkninger av reiselivet er store i regionen. Tall fra ringvirkningsanalysen gjennomført i 2014 (2013 tall): - Totalt Hytteeierne: 341 millioner - Totalt reiselivseksport fra regionen: 1,17 milliarder - Sum reiselivseksport inkl. hytter: 1,5 milliarder Utviklingen i regionen har vært positiv siden. Vi antar at ringvirkningene har økt tilsvarende. Ny undersøkelse vil bli gjennomført i Økonomi: - Kommunene bidrar totalt sett med 3.8 millioner. Bidraget fra kommunene på Hadeland og Ringerike er stabilt. Gjøvikregionen sine kommuner har indeksregulert i perioden. - Kommunens deltakelse utløser bidrag fra Fylkeskommuner, Fylkesmenn, Innovasjon Norge og næringen. - Bidrag fra næringen i Hadeland og Ringerike har økt med % - Omsetningsmessig er selskapet det største destinasjonsselskapet i Oppland og Buskerud med en omsetning på ca. 14 millioner (2016). Det er avgjørende for selskapet at grunnfinansieringen fra det offentlige er på minst nåværende nivå. Dette for å utløse bidrag fra andre og fortsatt videreutvikling av regionens reiseliv. Samlet konklusjon: Selskapet mener at det leveres på tjenesteinnhold i forhold til samarbeidsavtalen. Videre leverer selskapet tjenester som styrker reiselivsnæringen utover hva samarbeidsavtalen sier. Samarbeidet har gitt oss deltakelse og påvirkning i fora og nivåer vi ellers ikke ville ha fått. Selskapet registrerer at næringsbidrag og engasjement har økt betydelig og jobben med ny strategi vil styrke dette ytterligere. Målet med ny strategi er å gjøre næringen og regionen mer offensiv i forhold til reiselivsatsningen. 6

8 DESTINASJONSSELSKAPET - EGENEVALUERING Ut fra eksisterende samarbeidsavtale skal avtalen mellom Destinasjonsselskapet og kommunene på Hadeland og Ringerike evalueres. Destinasjonsselskapet har gjort en egenevaluering med utgangspunkt i avtalens punkt 4 - tjenesteinnhold. Samtidig har vi sett tilbake til 2012 for å se på bakgrunn for og danningen av selskapet. Fusjon - bakgrunn og prosess: Samarbeide mellom Hadeland, Ringerike og Gjøvikregionen startet med at Regionrådene for Hadeland og Ringerike i 2012 satte i gang en grundig prosess knyttet til hvordan Hadeland Ringerike Reiseliv skulle møte framtidige utfordringer. Børre Berglund ble engasjert som veileder for prosessen og landing av fusjonen. Samtidig så pågikk det en nasjonal prosess knyttet til omstrukturering av norsk reiseliv hvor ett av målene var en kraftig reduksjon i antall destinasjonsselskaper. Kortversjonen på denne prosessen er at man anbefalte Hadeland Ringerike Reiseliv å søke samarbeide med Gjøvikregionen Turistkontor. Denne prosessen er nå forankret i den nye stortingsmeldingen om reiseliv. 7

9 Konklusjon Anbefaling er å følge hovedtrekkene i alternativ III for fremtidig organisering av reiselivet på Hadeland og Ringerike I praksis betyr dette anbefaling for reiselivet på Hadeland og Ringerike å danne et felles destinasjonsselskap med Gjøvik Land Toten (og Romerike) Den endelige geografiske avgrensingen for denne organiseringen må tilpasses mer nøyaktig etter hvert og samordnes med arbeidet som skal gjennomføres for å implementere Regjeringens strategi på området organisering Etter en periode, kalt forlovelsesperioden gikk de to selskapene for en formell fusjon. Denne perioden var svært krevende for administrasjonen. Det var i Hadeland Ringerike Reiseliv flere avtaleforhold knyttet til økonomi som det var behov for å avklare. Dette er et arbeid som har pågått helt til Tabellen under viser hva reiselivsnæringen forventet til selskapet i Hva man leverte i 2012 og hva som leveres i Forventninger i 2012 Hva leverte man faktisk i 2012 Hva leverer man i dag Felles markedsføring og informasjonstiltak, inklusive internett og sosiale medier Distribusjon Egen hjemmeside med 50 besøkende per dag. Dårlig med oppdateringer. Ingen deltakelse i sosiale medier Egen distribusjon av sommeravis lokalt/regionalt. Egen hjemmeside på 3 språk, med i snitt ca besøkende per dag følgere på sosiale medier. Distribuerer i dag egne trykksaker samt materiell fra næringslivet. Tilrettelegging for salg og online booking Noe per telefon. Man lager i dag større produktpakker for hele regionen. Man har en løpende vurdering i forhold til kost/nytte knyttet til online booking. Felles produktutvikling Lite. Prosjekt Fiskelykke Infoskilt Sollihøgda 8

10 Google Tracker VR Prosjekt Buskerudmuseet Felles kampanje camping Kompetanseutvikling Leverte ikke Leverer i dag en rekke kurs til næringen i samarbeide med blant annet Innovasjon Norge og Oppland Fylkeskommune. Samarbeid med andre reisemål og andre næringer Internmarkedsføring Høringsinstans - felles talerør Strategi for utvikling av reiseliv i regionen Vertskapsoppgaver Drift av turistinformasjonskontor Svært lite. Man var ikke en aktuell samarbeidspartner, mye grunnet lav bemanning og liten aktivitet. Lite. Jobbet lokalt med blant annet Hadelandsmessa Leverte ikke utover egen kommune. Ja utvikle samarbeidet mot Gjøvikregionen. Ingen utover å arrangere Hadelandsmessa. Infokiosker (pc løsning utplassert på sentrale steder). Er i dag 1 av 7 eiere i Landsdelselskapet VisitOsloregionen. Har tett samarbeide med landbrukets organisasjoner knyttet til koblingen mellom mat og reiseliv. Deltar fra fast i alle regionrådene. Leverer jevnlig nyhetsbrev til næringen og kommunene. Har et eget CRM system hvor alt loggføres. I dag høringsinstans på relevante saker for reiselivet i regionen opp mot kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Visitosloregion og Innovasjon Norge. Ja. Ny felles strategiprosess er nettopp satt i gang av nytt styre. Dette inkluderer også navneendring på selskapet. Gjennomfører visningsturer for presse, turoperatører, lag/forening og næringsliv. Arrangementer som Ski NM, Sommertog Drifter egen turistinformasjon på Gjøvik, hvor Gjøvik Kommune kompenserer for dette. Sommeråpent Turistinformasjon på Hadeland Glassverk og Granavollen. Har vært i dialog med Ringerike Kommune for å se på muligheten av turistinformasjon der. Internasjonale markedskampanjer Leverte ikke VisitNorway VisitOsloregionen Fiskelykke Grüne Woche Norwegian Travel Workshop Internationale Tourismus Börse Nasjonale markedskampanjer Utvikling og drift av internettplattform Reiselvismessa og distribusjon av Sommeravis (opplag ) Hadde nettside. Lite utvikling av denne. Er en del av VisitNorway Distribuerer eget magasin i eks. Deltar på messer og reiselivstreff Internett og sosiale medier oppdateres daglig. Hjemmesiden leveres på 3 språk. 9

11 Samarbeider i dag løpende med flere destinasjoner og leverandører om videreutvikling av plattform og teknologi Drift av bookingsystem Leverte ikke Fremtidig strategi vil avgjøre om man går for en egen bookingfunksjon. Tjenester til enkeltaktører Grunnet lav bemanning også leverte man lite. Er i dag en organisasjon med stor og bred kompetanse. Denne benyttes også av enkeltbedrifter. Analyser og statistikk Leverte ikke Menon gjennomførte en større ringvirkningsanalyse knyttet til reiseliv rett etter fusjonen. Har i dag meget god tilgang på nasjonal, regional og lokal statistikk. Forsknings og utviklingstiltak (FoU) Leverte ikke VR prosjekt sammen med NTNU Gjøvik, Kartverket og Buskerudmuseene. Tilbyr kurs og seminarer til næringen. Næringspolitisk talerør Leverte lokalt/regionalt. Er i dag høringsinstans for relevante saker i Oppland og Buskerud. Gjennom sitt eierskap i VisitOsloregion har man gitt innspill til stortingsmeldingen ang reiseliv. Medlem av NHO Reiseliv og deres destinasjonsforum hvor aktuelle saker diskuteres Formålet med reiselivssamarbeidet og destinasjonsselskapet Organisasjonen skal fungere som virkemiddelapparat for kommunene for å sikre felles profil og flere besøkende til regionen i et tett samarbeide med reiselivsnæringen. Destinasjonsselskapet er en medlemsorganisasjon og det er en felles forståelse av at det er medlemsbedrifter som skal profileres. Det er også et formål at kommunene og regionene profileres gjennom samarbeidet. Organisasjon Styre Reiselivets styre var Gjøvikregionen Næringsråd. Dette ble oppløst i Et interimsstyre jobbet frem nye vedtekter og forslag til avtaler med medlemmene og kommunene. Nytt styret for selskapet kom på plass i mai Etter ønske fra årsmøte ble de 3 samarbeidene regionene invitert inn i styret. Styre består av 5 næringsaktører og 3 styremedlemmer fra det offentlige. Styret er alt i gang med å utarbeide en ny strategi samt profil og navn på organisasjonen. 10

12 Medlemmer Medlemstall er stabilt, ca. 170 bedrifter og de aller fleste av reiselivsrelevante bedriftene er i dag medlemmer. Medlemsmassen består av bedrifter innen bl.a. overnatting, transport, servering, opplevelser og handel i tillegg til kommunene. Av aktører har selskapet i dag de mest sentrale aktørene som medlemmer. I tillegg er også kommunene medlem. Medlemmer i Hadeland og Ringerike har gjennom fusjonsprosessen tilpasset seg medlemsbidraget som var i Gjøvikregionen. Dette er økt med 3-4 ganger. Næringen bidrar inn i ulike markedsaktiviteter og prosjekter. I 2016 ga dette en omsetning på 14 millioner. Dette er større enn f.eks Lillehammer-regionen. Destinasjonsselskapet har regelmessig kontakt med medlemmene og kommunene gjennom nyhetsbrev, aktiviteter og kampanjer. Innholdet til nettsider og sosiale medier oppdateres etter innspill fra medlemmer og kommuner. Selskapet er ansvarlig for oversetting til engelsk og tysk, når dette er relevant. Destinasjonsselskapet - tjenester i perioden. A) Profilering av regionen på web, sosiale medier, messer og trykksaker etc. Selskapet har i dag egen nettløsning hvor man også distribuerer innhold til de viktige kanalene VisitNorway.com og Visitosloregion.com. Dette gjøres via den nasjonale databasen daglig. Innholdet på egne nettsider som i dag består av over 500 artikler er tilgjengelig både på norsk, tysk og engelsk. Selskapet har en svært stor billedbank som er tilgjengelig for kommunene og næringen. Trafikk utviklingen på egne web har vært svært positiv fra 2012 og fram til i dag. Selskapet kjører i dag egne digitale kampanjer rettet mot camping, arrangement, naturopplevelser gjennom hele året på både Google og i sosiale medier. I tillegg leverer man innhold til VisitNorway og VisitOsloregion. Trafikkutvikling nettsiden Hadeland / Ringerike Gjøvikregionen Antall besøkende nettsiden besøkende besøkende Antall besøkende felles nettside besøkende En økning på 1304% fra 2012 Den positive trafikkutviklingen på websiden fortsetter i 2017 hvor tallene for 2016 allerede er passert. Gjennom samarbeidet så har man hatt en profesjonalisering knyttet til jobbing med web og sosiale medier. Trafikken har økt betydelig. I tillegg når man ut til et mye større publikum i flere viktige kanaler som VisitNorway og VisitOsloregion. 11

13 Deltakelse på messer/workshops Selskapet deltar enten sammen med reiselivsaktører eller alene på ulike messer og workshops rundt i Norge. Selskapet deltar også aktivt gjennom VisitOsloregion samarbeidet på messer i utlandet. Tilbakemelding fra sentrale reiselivsaktører er at det er viktig for disse at selskapet kan representere dem på ulike messer. Bildene er fra Reiselivsmessen 2015 hvor regionen ble kåret til utstiller, samt NTW i Bergen De siste årene med samarbeide som en større region gjør at man er tilstede på flere arenaer enn i Sentrale næringsaktører sier man er helt avhengig av at selskapet representerer de på diverse messer og workshops, da de ikke har kapasitet til å gjøre det selv. Trykksaker: Selskapet gir ut en større trykksak. Denne presenterer hele regionen og er finansiert i sin helhet av bidrag fra næringen. Årets produksjon inkludert digitale kampanjer hadde en ramme på 1.2 millioner kroner. Årets magasin kom i et opplag på og ble distribuert i postkasser i Oslo, Bergen og Trondheim. I tillegg distribueres den på sentrale lokasjoner regionalt. Magasinet finnes også i en digital versjon som er markedsført regionalt, Oslo, Bergen, Trondheim, Ålesund, Molde og Kristiansund. En kortversjon på engelsk og tysk har vært tilgjengelig hos reiselivsbedriftene i sommer. Selskapet har gitt ut et nytt sentrumskart for Hønefoss. Kartet har vært svært etterspurt og man må trykke nytt opplag for Destinasjonsselskapet har nylig oppdatert de store infotavlene på vei mot Sollihøgda med nytt innhold. Med en større region har man flere næringsaktører som er med på å dekke kostnadene knyttet til trykksaker. Gjennom felles løft når vi samlet ut til flere målgrupper enn man gjorde tidligere, samtidig som man unngår overlapp av utsending av markedsmateriell. 12

14 Visningsturer for presse/turoperatører/bedrifter Selskapet arrangerer årlig visningsturer for presse, turoperatører og bedrifter til regionen. Dette skjer i samarbeide med næringsaktører og gjennomføres enten som en egen tur for regionen eller som del av en større rundreise i Osloregionen. Redaksjonell omtale er svært viktig og en kostnadseffektiv måte å profilere regionen på. Sammenslåing har gjort regionen mer attraktiv for samarbeidspartnere å komme på visning til. Det er flere produkturer i kurven noe som er avgjørende for å fatte interesse for regionen. Turene gjennomføres i dag enten av oss alene eller i samarbeid med VisitOsloregion. B) Tilby arrangementskalender løsning til kommunens nettsider Selskapet har en nasjonal databaseløsning(tellus) som gjør registering av arrangement enkelt for brukeren. Denne er gratis å benytte uavhengig om man er medlem eller ikke. Man har informert kommunene om denne løsningen og i flere av kommunene er det i dag prosesser som går i forhold til å se på et tettere samarbeide. Destinasjonsselskapet er nå i tillegg i dialog med de 3 avis regionavisene (Ringblad, Avisa Hadeland og Oppland Arbeiderblad) for å se på en felles løsning hvor målet er en kalender funksjon som skal gjøre det enklere både for arrangører og publikum. Teknisk løsning er på plass som kommunene kan ta i bruk om de ønsker. Det er svært krevende å holde en arrangementskalender oppdatert. Den løsningen vi har i dag, muliggjør en enklere innrapportering av arrangement. Et utvidet samarbeide er startet opp med de 3 lokalavisene (Amedia) og dette samarbeidet vil gjøre kalenderen enda bedre. C) Deltakelse i ulike reiselivsrelaterte prosjekter i regionene Grüne Woche destinasjonsselskapet har vært svært sentral i forhold til regionens deltakelse på Grüne Woche de 3 siste årene. Selskapet har jobbet tett med Fylkesmannen og næringen rundt deltakelse. De to siste årene har man også sittet som markedsansvarlig for hele Osloregionen sin deltakelse på Grüne Woche. VisitOsloregionen er i disse dager i ferd med å samle seg om et større mat og reiselivsprosjekt i samarbeide med Fylkesmennene og Fylkeskommunene. Visit Osloregionen felles landsdelsselskap som jobber med utenlands profilering av Osloregionen. Her er selskapet 1 av 7 stiftere/eiere. Dette selskapet jobber tett med Innovasjon Norge, Avinor og reiselivsnæringen om å profilerer Osloregionen i prioriterte markeder. Selskapet hadde ikke vært aktuell som stifter/eier uten at man har dagens organisering. Størrelsen på destinasjonsselskapet er avgjørende for deltakelse inn i Visitosloregion. Forum for Reiseliv Buskerud Reiselivsorganiseringen i Buskerud er preget av små selskaper med unntak av Geilo, Hemsedal og vårt selskap. Forumet er organisert av Buskerud Fylkeskommune og destinasjonsselskapet møter her. Digital kompetanseprosjekt i Oppland (inkluderer også Buskerud bedriftene) Dette er et kompetanseprosjekt som Oppland Fylkeskommune har initiert og finansierer hvor destinasjonsselskapene og de som er medlemmer av disse er invitert til en lang rekke kurs innenfor digital kompetansehevning. Dette forsetter ut Målet er å gi næringen et løft digitalt samtidig som at man utdanner destinasjonsselskapene til å bli 13

15 et kompetanse-nav innenfor digitalisering i respektive regioner. Selskapet deltar med flere ansatte på disse kursene, for å styrke kompetansen internt i organisasjonen. Pilegrimsrådet for Granavollen Destinasjonsselskapet sitter i Pilegrimsrådet for Granavollen. Pilegrimssenteret på Granavollen organiserer Pilegrimsleden fra Hole, via Hadeland til Toten og Gjøvik. Destinasjonsselskapet var sentrale i forhold til å sikre fortsatt drift av senteret da det ble truet med nedleggelse. Regionen har som helhet blitt mer interessant for samarbeidspartnere. Digitalt kompetanseprosjekt er generert av Oppland Fylkeskommune, men åpent for medlemmer i Buskerud. Deltakelse i VisitOsloregion betinger at man minimum har en omsetning som i dag. Videre deltar selskapet i en rekke små og større prosjekter/arbeidsgrupper i hele regionen. D) Profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter som f.eks. kirker, turstier, turforslag. Selskapet profilerer i dag noen av disse på sine nettsider. Selskapet har i denne forbindelse hatt dialog med kommunene for å få større oversikt. De er allikevel en god vei å gå for å få inn alle attraksjoner og aktiviteter. Kommunene bidrar med teks og bilder hvor så selskapet oversetter dette til tysk og engelsk. Informasjonen blir distribuert videre til visitnorway.com og visitosloregion.com. Kommunene har ansvaret for innhold når det gjelder ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter. Selskapet har i samarbeide med Google kartlagt flere turstier slik at blant annet KONGENS UTSIKT er tilgjengelig på Google. Selskapet har også dialog med DNT og Skiforeningen i forhold til å synliggjøre deres tilbud på våre nettsider. 14

16 Bilde er fra Kongens Utsikt når selskapet kartla turen for Google sensommeren Det er forbedringspotensial i forhold til profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter i regionen. Med en tettere dialog med kommunene som har førstehånds informasjon så vil denne raskt kunne bedres. Kommunene er ansvarlig for å levere innhold på norsk samt foto. Destinasjonsselskapet sørger for oversetting til tysk og engelsk og distribusjon av innhold i ulike kanaler inkludert Visitnorway og Visitosloregion. Et tettere samarbeide opp mot DNT og Skiforeningen kan bidra til å få det endra bedre fram alle regionens turmuligheter (vandring, sykkel og ski). E) Kontakt opp mot virkemiddelapparat herunder fylkeskommuner og Innovasjon Norge i reiselivsspørsmål Destinasjonsselskapet deltar i ulike plangrupper sammen med både Oppland og Buskerud Fylkeskommune samt Innovasjon Norge. Selskapet har via sitt eierskap i VisitOsloregionen SA tett dialog opp mot virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge, Fylkeskommuner og Fylkesmannen. Videre er selskapet slik det i dag organisert også gitt muligheten til å søke prosjektstøtte hos disse. Oppland Fylkeskommune har fra 2017 skjerpet inn kravene i forhold til destinasjonsselskap og krever at minimum 5 kommuner skal samarbeide før man eventuelt kan gi støtte. Man må kunne anta at tilsvarende innskjerpinger vil komme fra andre gitt nasjonale føringer om å tenke større organisatoriske samarbeid. Selskapet er i dag en aktuell samarbeidspartner og i posisjon for å møte framtidens utfordringer. Oppland Fylkeskommune har fra 2017 lagt føring om at man må være minimum 5 kommuner som samarbeider hvis de skal inn og støtte prosjekter. Bedrifter i kommuner som velger å stå alene rammes også av dette. Selskapet antar at andre institusjoner også vil tilpasse seg dagens rammebetingelser. Selskapet sitter i dag i regionrådene. Selskapet ønsker å forbedre kommunikasjon med kommunene og aktuelle etater. (kommunikasjon, kultur, næring) F) Produktutvikling og prosjekter i samarbeid med næringen og den enkelte kommune. Selskapet har levert flere prosjekter i samarbeide med kommunene og andre aktører. Følgende prosjekter kan nevnes: Sommerbuss til Granavollen Selskapet tok initiativ til etter innspill fra næringsaktører på Granavollen å få opp et sommer-buss tilbud fra Gran til Granavollen i samarbeide med Opplandstrafikk. Det første året ble gjennomført i sommer og er enda ikke evaluert. Sommeråpent Turistinformasjon på Hadeland Glassverk driftes av selskapet etter ønske fra reiselivsnæringen. Man mottar ikke bidrag fra Jevnaker Kommune i dag til drift av denne. Etter innspill fra Gran Kommune har man i sommer hatt Sommeråpent Turistinformasjon på Granavollen. Selskapet har søkt Oppland Fylkeskommune om et forprosjekt knyttet til å finne ut hvem er de besøkende på Granavollen. Evaluering av sommersesongen er enda ikke gjennomført. Destinasjonsselskapet har i dag, i samarbeide med regionrådet for Gjøvikregionen og Hadeland knyttet til seg en arrangementsutvikler i som jobber med flere større prosjekter. Denne har vært benyttet til vellykkede gjennomføringer av prosjekter i tett samarbeide med arrangører og kommunene; SKI NM på Lygna NRK Sommertog på Gran NRK Sommertog på Hønefoss 15

17 Potetfestivalen på Gran Skøyte-NM på Jevnaker er man i full gang med planleggingen av. I tillegg er man i gang med et VR(Virtal Reality) prosjekt i samarbeide mellom Veien Kulturminnepark, Kartverket, Buskerud Museene, NTNU Gjøvik og Sundvolden Hotell. Fiskelykke er et prosjekt som startet opp i Gjøvikregionen som man nå er i ferd med å rulle ut i Ringerike og Hadeland. Her har man fått med seg flere aktører som ønsker å satse på å få internasjonale fisketurister til regionen. Et av tiltakene er da presseturer med utenlandske fiskemagasiner. I samarbeide med Innovasjon Norge ble denne filmet laget Samarbeidet har gitt oss en posisjon til å gjennomføre større og mindre enkeltprosjekter knyttet til arrangement, kultur, opplevelser og mat. Området man representer oppfattes som attraktiv å samarbeide med da man har en kritisk masse næringsaktører. Selskapet er i posisjon til å få ekstern finansiering slik man er organisert i dag (kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn. Selskapet mener at en rekke prosjekter som ikke hadde blitt gjennomført på samme nivå uten at selskapet hadde vært pådriver eller koordinator. G) Kompetansehevende tiltak for reiselivsnæringen Destinasjonsselskapet har i samarbeide med Innovasjon Norge og andre kompetansemiljøer gjennomført 8 antall kompetansehevende kurs i perioden , med tilsammen godt over 100 deltakere. Dette er kurs som har gått på temaer som digital kompetansehevning, lokalmat i reiselivsbedriftene, pakke-kurs, hvordan lykkes på kurs/konferansemarkedet, fotokurs, m.m. Kursene finansieres av støtte ordning til Innovasjon Norge og bidrag fra næringen. Tilbakemeldingene på kursene fra deltakerne er gode. Gjennomføring av kurs er planlagt gjennomført videre. Bilde er fra Vertskapskurset avholdt på Thorbjørnrud Hotell. 16

18 Studietur Selskapet inviterte i 2016, som en del av oppspillet til ny strategi for selskapet, næringen og kommunene til studietur til Lake District i Cumbria England. Området man besøkte kan sammenlignes med vår region. Slike turer er lærerike både for selskapet og næringen. Møteplasser Destinasjonsselskapet samler næringen i regionen på ulike sosiale treff for nettverksbygging og for at bedriftene skal bli bedre kjent på tvers av regiongrenser. Selskapet har gjennom samarbeidet fått gjennomført en rekke kompetansehevende kurs og seminarer for næringen. Kursene brukes aktivt for å spleise næringen i regionen sammen. Selskapet har i den en stabil arbeidskraft og seg stor faglig kompetanse knyttet til reiselivsspørsmål. De ansatte bistår i dag enkelt bedrifter med rådgivning innenfor søknader, digitalisering, markedsspørsmål, statistikk osv. Trafikk - omsetning Utviklingen hva gjelder gjestedøgn har i perioden vært svært positiv og man må anta at ringvirkningene har økt tilsvarende. Hadeland: her er det vanskelig å hente ut eksakte tall fra SSB (camping). Tallene viser en positiv utvikling for hotellene med en trafikkøkning på 6,5% fra 2015 til

19 Hytter Hytteutviklingen i regionen har fått fart på seg spesielt knyttet til Spåtind, Lygna og Mylla. Det er å forvente raskere utvikling knyttet til Vikerfjell de nærmeste årene. Ringvirkninger undersøkelse gjennomført av Menon Destinasjonsselskapet gjennomførte raskt etter fusjonen en ringvirkningsanalyse for reiselivet i regionen. Denne beskriver situasjonen for regionen og gir også et godt bilde på hvilke muligheter som ligger i en offensiv reiselivsatsning. Tabellen under viser at basert på 2013 tall så har regionen et reiselivsrelatert forbruk på 1,5 milliarder. Destinasjonsselskapet har som målsetning å gjennomføre en ringvirkningsanalyse hvert 4 år for å ha best mulig data for utviklingen av reiselivet i regionen. Økonomi Kommunens bidrag de 3 siste årene er som under. Kommune Merknader Gjøvikregionen: Gjøvik Inkl. drift av Turistkontor Østre Toten Vestre Toten Nordre Land Søndre Land Del sum Hadelandsregionen: Gran Jevnaker Lunner Partnerskapsmidler Hadeland/OFK Del sum Ringeriksregionen: Hole Ringerike Partnerskapsmidler Ringeriksreg/BFK Del sum Sum Økonomien til selskapet er i dag god. Man hadde i 2016 en omsetning på 14 millioner og er omsetningsmessig det største destinasjonsselskapet i Buskerud og Oppland (2016 tall). 18

20 Bidragene fra kommunene er viktig i forhold til at man får ro til å jobbe med aktivitet og prosjekter. I perioden har bidraget fra kommunene på Hadeland og Ringerike stått stille, mens bidrag fra kommunen fra Gjøvikregionen har blitt indeksregulert. Konklusjon Samarbeidet i regionen fungerer, slik selskapet opplever det, meget godt. Aktiviteten og profesjonaliseringen er løftet flere hakk i selskapet og regionen. Utviklingen på de fleste felt svært positiv. Selskapet er i takt med nasjonale føringer og i posisjon til å gjennomføre samarbeidsprosjekter på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Selskapets nye styre ble valgt i mai Styre har deltakere fra næringen (5) og fra det offentlige i alle regioner (3). Selskapet står nå på egne bein og er organisert som et SA. For selskapet betyr dette at en ny, sterk og god strategi må på plass. Prosessen med ny strategi er i gang og vil gi et tydelig signal om at selskapet ønsker å være regionens og reiselivets foretrukne samarbeidspartner. Dette være seg innenfor marked, utvikling, kompetanse og næringsinteresser innenfor tema opplevelser, kultur og mat. Selskapet har ambisjoner om vekst og om å øke tilstedeværelsen i hele regionen. For og lykkes må det tenkes langsiktig. Det å se på mulighetene for å inkludere flere kommuner, som i dag ikke har et organisert reiseliv, er et av momentene som vil bli tatt med i prosessen med ny strategi. En tydelig rolleavklaring mot andre utviklingsaktører, i regionen, vil også være avgjørende for å oppnå «value for money». Selskapet har for å bedre kommunikasjonen med kommunene invitert seg inn som deltaker i de ulike regionrådene. Det vil være viktig at man også finner en samarbeidsform inn i de ulike kommunale etater. Skal aktiviteten fortsette på dagens nivå er selskapet avhengig av at det kommunale bidrag fortsetter på samme nivå som i dag. Med en økning fra kommunene vil dette også kunne utløse økt støtte og bidrag fra andre finansieringskilder som fylker, næringen og andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet. Konklusjon - tjenesteinnhold: Selskapet mener, med bakgrunn i rapporten, at det leveres på tjenesteinnhold i forhold til samarbeidsavtalen. Videre leverer selskapet tjenester som styrker reiselivsnæringen utover hva samarbeidsavtalen sier. Samarbeidet har gitt oss deltakelse og påvirkning i samarbeid i fora ellers vi ikke ville ha fått. Selskapet registrerer at næringsbidrag og engasjement har økt betydelig. Dette må man oppfatte som stor tillitt til selskapet og jobben som gjøres. Med utarbeidelse av ny strategi mener vi dette vil styrke den ytterligere. Den vil også gjøre næringen og regionen enda mer fremoverlent i forhold til videreutvikling av reiselivet. Arne Jørgen Skurdal Daglig leder Trond Øverlier Styreleder 19

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Lunner kommune

Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Lunner kommune Arkivsaksnr.: 14/1867-2 Arkivnr.: Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Lunner kommune Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 01.09.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadeland Videregående skole - auditoriet Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47

Detaljer

NTW tildelt Hamar Side 3

NTW tildelt Hamar Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 2 April 2014 Strategiprosess Side 2 NTW tildelt Hamar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Bedriftslunsj på Lygnasæter Hotell 5. februar 5. februar var det klart for vår aller første

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Saknr. 16/11780-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at destinasjonsselskapene

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

MEDLEMS INFO. Nye medlemmer Side 4. Nytt markedsråd. Reiselivsmessen Oslo, Reiseklar. Side 3. Årgang 15 nummer 1. Gjøvik, februar 2014

MEDLEMS INFO. Nye medlemmer Side 4. Nytt markedsråd. Reiselivsmessen Oslo, Reiseklar. Side 3. Årgang 15 nummer 1. Gjøvik, februar 2014 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 1 Gjøvik, februar 2014 Nytt markedsråd Reiselivsmessen Oslo, Reiseklar Nye medlemmer Side 2 Bergen. Side 4 G J Ø V I K R E G I O N E N Side 3 H A D E L A N D R I N G E R I

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

MEDLEMS INFO. Følg oss på Instagram

MEDLEMS INFO. Følg oss på Instagram MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 3 Juni 2015 Vertskapskurs gjennomført Side 2 Infodag 16. juni Side 3 Status fiskelykkeprosjekt Side 5 Følg oss på Instagram Våre nye nettsider har en kobling mot Instagram.

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 1.september 2017 Sak 20/17 Vedtekter for Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA Behandlet årsmøte 3 mai 2017 1 SELSKAPET Selskapets navn er Gjøvikregionen

Detaljer

MEDLEMS INFO. Medlemsmøte 10. desember Side 4. Nye nettsider. Ringvirkningsanalyse Side 9. Side 8. Årgang 15 nummer 6.

MEDLEMS INFO. Medlemsmøte 10. desember Side 4. Nye nettsider. Ringvirkningsanalyse Side 9. Side 8. Årgang 15 nummer 6. MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 6 Desember 2014 Medlemsmøte 10. desember Side 4 Nye nettsider Side 8 Ringvirkningsanalyse Side 9 G J Ø V I K R E G I O N E N H A D E L A N D R I N G E R I K E S I D E 1 Visningstur

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på bedrift] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør. 1. OM REISELIV SOM NÆRING

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt OPPSTARTSMØTE Sørkjosen, 15.02.2017 Georg Sichelschmidt AGENDA 11.00 Velkommen til oppstartsmøte v/ Georg Sichelschmidt - Visit Lyngenfjord 11.15 Presentasjon av Kronebutikken og samarbeidsprosjekt «Rundt

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 1 Gjøvik, februar 2013 Reiselivsmesse på Telenor Arena Side 2 Ny fiskeprosjektleder! Side 3 Nye medlemmer Side 4 og 5 Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv Som kjent

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på kommune] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør 1. FORMÅLET MED AVTALEN

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud

Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud Reiselivskonferansen Fortsatt først mot fremtiden? Geilo 18.01.17 Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud 2012-2016 Ole Jonny Trangsrud HANEN HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Saknr. 14/9223-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at prosjektet Flyturisme fra

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Saknr. 12/6310-31 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Program Mjøsa og Mjøsstrendene 2014-11-28- Jørgen Erik Galtestad - Lysark 4 2014-10-20 - Jørgen Erik Galtestad

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6 MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 6 Gjøvik, desember 2012 Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2 Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4 Foto : Esten Borgos G J Ø V I K R E G I O N E N T U R I

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 Innledning visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som profilerings- og markedsføringsprosjekt for Norefjell regionen. Denne rapporten er en oppsummering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Møteplan. Saksliste. Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10.

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Møteplan. Saksliste. Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10. MØTEINNKALLING Regionrådet Utvalg: Møtested: Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS Hva er SET? AS dannet i 1995. Kun private eiere. 1 årsverk. Kommersielle. 2/4 av SETs inntekt tjener vi inn på salg av varer og tjenester. ¼ er medlemsavgifter.

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Sak: «Visit Hallingdal» Hallingdal Reiseliv as. Hallingdal Regionråd møte 23 11 2012 Bjørneparken Hotell, Flå

Sak: «Visit Hallingdal» Hallingdal Reiseliv as. Hallingdal Regionråd møte 23 11 2012 Bjørneparken Hotell, Flå Sak: «Visit Hallingdal» Hallingdal Reiseliv as Hallingdal Regionråd møte 23 11 2012 Bjørneparken Hotell, Flå I Hallingdal har reiselivet like stor betydning som enhver industriell hjørnestensbedrift i

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Styret for Næringsrådet

Styret for Næringsrådet Årsberetning 2012 1 Organisasjon Gjøvikregionen Næringsråd har i 2012 vært organi sert som følger: Regionrådet for Gjøvikregionen Koordineringsutvalget: Leder av Regionrådet, Styreleder i Næringsrådet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf 934 47 376 eller via epost til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 6.februar 2015 SAKENE 1/15-6/15 Arkivsak-dok. 13/02699-6 Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Regionrådet Møtedato Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen.

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Saknr. 17/321-2 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Søraas Grønhovd Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/3467

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Søraas Grønhovd Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/3467 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Søraas Grønhovd Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/3467 Saksnr. Utvalg Møtedato SAMARBEID FOR ATTRAKTIVITET OG NÆRINGSUTVIKLING I MIDT- BUSKERUD Skal være kort, men samtidig

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer