VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET

2 FORORD NYE BETALINGSMETODER Mobilbetaling Kontantløse betalingssystemer FINANSIELLE TJENESTER Generelt Lån og kreditt Kontraktsvilkår fokus på finansavtaler for barn Sparing Generelt Pensjonssparing IKT INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Generell del TV Kontrakter for elektronisk kommunikasjon Digitale ytelser og e-handel Prisopplysninger Spam Nettsvindel BUSTAD Generelt Kontraktarbeid oppføring av ny bustad Utleige av fritidsbustad Marknadsføring av bustad Prisopplysingar og tilbod ved kjøp av ferdighus SÅRBARE FORBRUKARGRUPPER Generelt Unge vaksne Generelt Privatskular Blogg Informasjonstiltak Finansielle tenester Barn Bakgrunn Eldre SKJULT REKLAME TRANSPORT Generelt Pakkereisearrangørers og formidleres markedsføring og avtalevilkår Markedsføring av flybilletter Parkering Flyselskapenes avtalevilkår Kollektivtransport

3 8. INTERNASJONALT ARBEID EU-EØS Samarbeidsforordningen ICPEN OECD Nordisk samarbeid PRISOPPLYSNINGER Generelt Særlige problemområder Prismerking Salgsmarkedsføring og prissammenligninger Prisgaranti, prisløfter og billigstpåstander Nærmere om spesielle bransjer Sport Møbler Gullkjøpere STRAUM FJERNSALG Generelt Telefonsalg Negativt salg og svindel Uadressert reklame og gratis aviser Svartebørs HELSE Alternativ behandling Villedende helsepåstander generelt MILJØ

4 Forord Et nytt år, med nye utfordringer for oss forbrukere. Nye produkter og tjenester som vi kan eller må forholde oss til. Nye fenomener som dukker opp og blir en del av livene våre så fort at vi ikke husker at det fantes et liv uten. Nye løsninger som krever at vi må forholde oss til ny teknologi enten vi vil eller ikke. Nye reklametriks som lurer selv de største skeptikerne blant oss. Nye aktører som kommer inn i markedet og forsøker å få oss til å bli deres nye kunder. Og noen aktører som rett og slett svindler oss. Av tjenester vi ikke kan greie oss uten er betalingstjenester. Kjøper vi, må vi selvfølgelig betale også. Norge er høyt oppe på statistikken i bruk av kredittkort og betalingskort. Stadig fler handler mer på nett, og da er kort den mest utbredte og praktiske betalingsmåten. Og, ikke minst, det føles trygt å bruke kort som betalingsinstrument. Lovgivningen og kortselskapene gir oss som forbrukere rettigheter som gjør at vi kan føle oss trygge med god grunn. Hvis jeg får regning fra kredittkortselskapet mitt som ikke stemmer med det jeg mener å ha kjøpt, vil selskapet tilbakeføre beløpet mens de undersøker saken. Det samme gjør banken hvis jeg har handlet på nett med betalingskortet mitt, og ikke mottar varen jeg bestilte. Men nå er det flere aktører som vil inn på betalingsmarkedet. Jo mer vi handler kontantløst, jo mer er det jo å tjene på å formidle betaling. Mobiltelefonselskapene har allerede begynt å formidle elektronisk betaling via telefonregningen for flere år siden, men da i noe begrenset omfang. Nå ser vi at de ønsker en større del av dette markedet. Og det er jo praktisk for oss forbrukere, vi har jo alltid telefonen med oss uansett. Spørsmålet er om det er like trygt å betale med mobiltelefon som med kort? I dag er det faktisk ikke det. Forbrukerombudet er opptatt av at det må være like sikkert å betale uansett hvilken elektronisk betalingsløsning vi velger å betale med. Dette blir jobb nummer én for oss i Her er det jobb å gjøre både nasjonalt, europeisk og globalt! Av andre tjenester vi ikke vil greie oss uten, er TV. Også dette markedet er stadig i endring. På slutten av 2012 ble to nye streamingtjenester lansert i Norge. Dette er TVtjenester via internett, som utfordrer de tradisjonelle TV-selskapene, og den tradisjonelle måten å se TV på. Ikke lett å forstå og forholde seg til for oss som ikke er så godt inne i teknologien. Vi får tilsynelatende større valgfrihet når vi skal velge TVtilbyder, men hvor reell er denne valgfriheten? Er vi ikke prisgitt det selskapet som har gravd kabler i akkurat vår gate, og som krever at jeg kjøper både TV-signaler og internett av dem? Eller det selskapet som borettslaget vårt har valgt for alle beboerne for fem år fremover? Og hvis jeg istedenfor velger en streamingtjeneste, må jeg da gå med på å være bundet til den avtalen et helt år selv om jeg finner ut at det ikke er noe for meg? Hvordan skal jeg vite hva som er best, og hva som er billigst for meg? Og hvordan kan jeg bevege meg mellom leverandører slik jeg vil, når oppsigelsestiden ofte er på tre måneder? Forbrukerombudet vil følge nøye med på både markedsføring av og vilkår for TV-tilbydere i 2013, og gripe inn hvor det er nødvendig. Ikke alle forbrukere er like, og alle har ikke de samme utfordringer eller behov. Så når Forbrukerombudet skal føre tilsyn ut fra forbrukerhensyn, vil noen kanskje lure på hvilke forbrukere vi tar utgangspunkt i ved våre vurderinger? Markedsføringsloven, og også direktivene fra EU som loven bygger på, legger til grunn at det er den vanlige forbrukeren, gjennomsnittsforbrukeren, vi skal ta utgangspunkt i og beskytte. Gjennomsnittsforbrukeren er «rimelig opplyst og rimelig observant og kritisk» ifølge EU-domstolen. På den ene siden betyr det at noen utsagn i reklamen f.eks. er slik at alle må forstå at det ikke kan tas bokstavelig. «Verdens beste kaffe» er kanskje et slikt 4

5 utsagn? Mens «Norges billigste mobiltelefonselskap» er i en annen kategori. Det er en viktig økonomisk beslutning for forbrukerne å ta stilling til hvilket mobilabonnement de skal velge, og det er vanskelig å sammenligne alle tilbudene i markedet selv om man anser seg selv som rimelig opplyst og observant. På den andre siden kan man heller ikke kreve at forbruker skal være spesielt opplyst om et bestemt marked. Selv om det kan være åpenbart for de som jobber med boligmarkedet at felleskostnader alltid kommer i tillegg til kjøpesummen for leiligheter, kan man ikke legge til grunn at gjennomsnittsforbrukeren tenker på det når han eller hun skal kjøpe leilighet en gang i livet. Derfor må felleskostnader alltid opplyses klart i markedsføring av leiligheter. Selv om det er gjennomsnittsforbrukeren som normalt beskyttes av lovens regler, er det også slik at vi skal kunne beskytte sårbare forbrukergrupper. Loven har et eget kapittel om beskyttelse av barn, hvor det står at det skal utvises aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet. Forbrukerombudet har også jobbet med markedsføring og kontrakter til unge voksne, det vil si ungdom mellom år. Disse møter særlige utfordringer fordi de kommer inn som nye forbrukere i mange markeder disse første årene av voksenlivet, og det kan derfor være at gjennomsnittsforbrukeren i denne aldergruppen har behov for et annet og særlig vern. Vi ser også at eldre mennesker kan møte spesielle utfordringer som forbrukere. Mange eldre i dag har god økonomi og er attraktive forbrukere. Samtidig har de vokst opp i et annet samfunn i en annen tid, som gjør at de kanskje har andre forutsetninger for å vurdere tilbud som dukker opp. Og mange av tilbudene de blir utsatt for er til dels veldig direkte og pågående, ettersom mange eldre er hjemme eller ute i byen på dagtid, og dermed tilgjengelige for telefonsalg, dørsalg og standssalg. Tilbud om spareprodukter fra en telefonselger, eller om strømabonnement fra en gateselger, trenger ikke nødvendigvis være det beste produktet for akkurat denne forbrukeren. Forbrukerombudet vil i 2013 ha et særlig fokus på tilbud til forbrukergrupper som på grunn av sin alder kan være sårbare. Dette er bare noen av de områdene Forbrukerombudet vil jobbe med i På de neste nesten 60 sidene er det beskrevet nærmere hva vi kommer til å jobbe med, og hvorfor. Alt vi har planlagt å gjøre er begrunnet i vår visjon om å bidra til et enklere og tryggere marked for forbrukerne. 5

6 1. Nye betalingsmetoder Kontaktpersoner: Jo Gjedrem, fagdirektør, tlf Petter Ravne Bugten, fagdirektør, tlf Miriam Karlsen, tlf Simen Grønn Kleveland, tlf Helge Blyberg, tlf Ida Småge Breidablikk, tlf Betaling for varer og tjenester har en sentral plass i forbrukernes hverdag. Betalingstjenester er derfor en av de tjenestene forbrukerne bruker hyppigst. Nye digitale løsninger åpner for stadig nye måter å tilby betalingstjenester på. Foruten betaling med kontanter og betalingskort, kan mobiltelefon flere steder benyttes som betalingsinstrument, enten ved at betalingskort knyttes til telefonen eller ved at betalingen belastes telefonregningen. Forbrukerombudet vil kartlegge bruksområder og tilgang til slike nye betalingssystemer. Hvilke forbrukerrettigheter foreligger, hvordan er avtaleinngåelsesprosessen og hvilke sikkerhetsmekanismer finnes? Særlig vil vi se på systemet ut fra mindreåriges beskyttelsesbehov. Hvilke beløp skal den mindreårige kunne råde over gjennom slike løsninger? Hvilket ansvar har den mindreårige (foreldrene) ved eventuelt tap og misbruk? Gir visse betalingsløsninger mindreårige tilgang til å handle varer eller tjenester på internett som de ellers ville vært avskåret fra? Når forbrukerne betaler med bankkort, er de beskyttet av finansavtalelovens regler for betalingstjenester som sikrer forbrukerne et minimumsnivå av beskyttelse. Det er viktig at forbrukerne nyter godt av denne beskyttelsen uavhengig av hvilken betalingsløsning man velger. Formål: Arbeide for at forbrukere får like rettigheter uansett hvilket betalingsinstrument de benytter. Bidra til at vilkårene for bruk av betalingstjenester er balanserte og klare, og at markedsføringen ikke er villedende. Følge nøye med på utviklingen av ulike elektroniske betalingsløsninger Vurdere, og eventuelt gå inn i forhandlinger om, avtalevilkårene til slike betalingsløsninger Vurdere, og eventuelt ta opp saker om, markedsføring av slike betalingsløsninger 1.1 Mobilbetaling Forbrukerombudet har i løpet av de siste årene mottatt mange klager fra forbrukere som har blitt belastet på mobilregningen for mobile innholdstjenester som skal ha blitt bestilt og betalt ved hjelp av mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan nå også i stadig større grad benyttes til å betale for 6

7 varer og tjenester, eksempelvis i automater, for parkering og forskjellige billetter. Det har også kommet flere kortbaserte betalingstjenester knyttet til mobiltelefonen, f.eks. izettle, i tillegg til betaling for og inne i apper. Flere aktører har også testet ut NFC-betaling med mobiltelefonen. Kjøp inne i apper, spesielt i spill rettet mot barn, har skapt problemer for foreldre som har fått store regninger etter at deres barn har kjøpt virtuelle penger inne i slike spill. Felles for de kortbaserte betalingene er at de må ha tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer, slik at de er trygge å bruke. Sammen med mange forbrukere og næringsdrivende ser Forbrukerombudet mange fordeler med utviklingen av økt mobilbetaling. Det er imidlertid en forutsetning at forbrukerne sikres like gode rettigheter for betalingen, uansett hvilken teknisk løsning eller faktureringsmåte som benyttes. For mobilbetaling som faktureres over telefonregningen, reflekteres ikke forbrukerrettighetene i finansavtaleloven i teleoperatørenes avtalevilkår i dag, til tross for at selskapene altså allerede nå i betydelig omfang driver betalingsformidling. Forbrukerombudet er i forhandlinger med de største teleselskapene om endringer i vilkårene. For klarhetens skyld bør forbruker etter vår mening kunne velge å inngå to separate avtaler med teleoperatøren når han tegner mobiltelefonabonnement: en avtale om kommunikasjon via mobiltelefonen (tale, sms/mms, datatrafikk), og en avtale om betalingsformidling. Da vil foreldre også kunne velge å la være å inngå avtalen om betalingsformidling ved opprettelsen av abonnement for mindreårige, hvis de ønsker å unngå at barnet skal pådra seg betalingskrav. De største mobiloperatørene har i 2012 gått sammen om å lage et felles selskap, som skal tilby mobilbetalingsløsninger til forbrukerne. Tjenesten er ventet å bli lansert i første halvdel av 2013, og Forbrukerombudet følger utviklingen tett for å sikre at forbrukernes sikkerhet og rettigheter blir tilfredsstillende. Problemstillingene knyttet til betalingstjenester er aktuelle også gjennom internasjonalt samarbeid i blant annet EU, OECD og ICPEN. Forbrukerombudet har i 2012 ledet et ICPEN-prosjekt om mobilbetaling, som foretok en internasjonal kartlegging av ulike problemstillinger knyttet til mobilbetaling. Funnene fra denne undersøkelsen viser at flere av problemstillingene er grenseoverskridende. Formål: Bidra til større trygghet for forbrukere som bruker mobiltelefon som betalingsinstrument ved å kreve tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer, gode avtaleinngåelsesprosedyrer og sørge for like rettigheter for forbrukerne uansett hvilken teknisk løsning eller faktureringsmåte som benyttes. Fortsette forhandlingene med teleoperatørene om deres vilkår om bruk av mobilen som betalingsinstrument. Holde oss orientert om utviklingen på ulike løsninger for mobilbetaling, og ta opp saker der hensynet til forbrukerne tilsier det. 7

8 Opprettholde vår dialog med andre tilsyn med tilgrensende ansvarsområder, herunder Post- og teletilsynet og Finanstilsynet. Videre dialog og eventuelt samarbeid med forbrukermyndighetene i andre nordiske land. Fortsette vår internasjonale deltagelse på dette feltet innenfor ICPEN og OECD. Følge med på arbeidet i EU om revisjon av betalingstjenestedirektivet, og svare på eventuelle høringer Delta i standardiseringsarbeid i regi av ISO vedrørende bl.a. mobil betaling og mobilbank. Oppdatere Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester i tråd med rettsutviklingen. Bidra med høringsuttalelser i prosesser som har betydning for forbrukernes sikkerhet ved mobilbetaling. 1.2 Kontantløse betalingssystemer Forbrukerombudet har det siste året også sett nærmere på andre nye kontantløse betalingssystemer. Med kontantløse betalingssystemer mener vi her kort eller kontoer, annet enn ordinære bankkontoer og betalingskort. Eksempler på slike systemer er forhåndsbetalte kort som man kan bruke til å handle med på festivaler og konserter (f.eks. Cashless som vi har hatt forhandlinger med i 2012 ), og ulike elektroniske gavekort (f.eks. SpendOn, Terra Verdikort og DNB Gavekort). Det er viktig at de kontantløse betalingssystemene innrettes slik at hensynet til forbrukerne ivaretas på en god måte og at produktenes bruksområde og avtalevilkår er tilpasset brukergruppen. Forbrukerombudet er opptatt av at det skal være like trygt for forbrukerne å bruke kontantløse betalingssystemer, som det er å bruke vanlige bankkort. Det er enkelte særskilte problemstillinger som gjør seg gjeldende for kontantløse betalingssystemer. Blant annet gjelder dette spørsmål om kortenes gyldighetstid, forbrukernes mulighet til å få refundert ubenyttede midler på kortene, hva som skjer med verdien på kortet dersom det blir stjålet o.l. Formål: Bidra til større trygghet, gjennom klare, rimelige og balanserte avtalevilkår for forbrukere som benytter kontantløse betalingssystemer. Videreføre arbeidet fra 2012 med å gjennomgå avtalevilkår for kontantløse betalingssystemer Ta opp og behandle enkeltsaker ved behov 8

9 2. Finansielle tjenester Kontaktpersoner: Jo Gjedrem, fagdirektør, tlf Miriam Karlsen, tlf Simen Grønn Kleveland, tlf Jan Berg, tlf Morten Grandal (perm til 1. mars) 2.1 Generelt Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betaling, forsikring og sparing. Dette er tjenester alle forbrukere benytter seg av. Kostnader knyttet til disse tjenestene legger ofte beslag på store deler av forbrukernes husholdningsbudsjett. Finansielle tjenester kan også være kompliserte og vanskelig for forbrukerne å sette seg inn i og forstå. Forbrukerombudet er derfor opptatt av at opplysninger som blir gitt i markedsføring av finansielle tjenester er egnet til å gi forbrukerne et riktig bilde av innholdet i, og kostnadene knyttet til tjenestene. Forbrukerne må få opplysninger som setter dem i stand til å foreta veloverveide valg. Videre er det viktig at de næringsdrivende har rimelige og balanserte avtalevilkår. Forbrukeren har behov for finansielle tjenester gjennom hele livsløpet, og kravene til markedsføring, informasjon og avtalevilkår vil endre seg etter hvilken livsfase man befinner seg i. Barn og unge har ofte behov for innskuddskonto og betalingstjenester som f.eks. betalingskort. Kravene til sikkerhet, informasjon og rådgivning til barn og deres foreldre stiller andre krav enn når disse tjenestene tilbys mer erfarne forbrukergrupper. I den andre enden av et forbrukerliv kommer pensjonsalderen. Norge står på trappene av store omleggelser i pensjonssystemet. Forbrukerne vil få større valgfrihet, men vil også kunne eksponeres for større økonomisk risiko. Det er svært viktig at markedsføringen og rådgivningen av pensjonssparingsprodukter skjer på en balansert måte. Hensynet om at forbrukeren må settes i stand til å foreta fornuftige valg blir ekstra tydelig når dette valget kan avgjøre levestandarden i pensjonsalderen. Regelverket knyttet til finansielle tjenester er i stor grad basert på direktiver fra EU, og deler av dette regelverket skal etter planen gjennom en evaluering på EU-nivå. Deler av evalueringsarbeidet har allerede startet, og i tillegg arbeides det med nye direktiver, blant annet for boliglån. Forbrukerombudet er opptatt av at regelverket på finansområdet er forbrukervennlig, og ombudet vil derfor i 2013 bruke ressurser på høringsuttalelser og andre innspill til lovgivningsprosessene. Eventuelle nye regler på området vil også utløse et behov for å gi informasjon til så vel næringsdrivende som forbrukere. Forbrukerombudet vil også i 2013 ha fast representant i Banklovkommisjonen, som lager forslag til lovregulering på feltet. 9

10 2.2 Lån og kreditt Nordmenn låner stadig mer. Opptak av lån og kreditt kan ha store konsekvenser for enkeltforbrukere og deres familier. Det er derfor spesielt viktig at markedsføringen av slike tjenester ikke er villedende og at man får de opplysninger man har krav på. Finansavtaleloven oppstiller strenge krav til opplysningsplikt ved markedsføring av låne- og kredittavtaler. Også når man inngår avtalen er det en rekke regler som skal sikre klar og tydelig informasjon. For eksempel krever avtalen forbrukerens underskrift, og man skal få et såkalt SEF-skjema med kortfattet nøkkelinformasjon om lånet. Forbrukerombudet anser det som svært viktig at kravene til opplysninger som skal gis forut for avtaleinngåelsen oppfylles ved markedsføring og salg av kredittavtaler. Forbrukerombudet ser også kritisk på vilkår som regulerer hvordan kreditten skal tilbakebetales. Mange finansieringsselskap har et system hvor kredittkortregningene sendes ut med minstebeløpet som må betales. Det økonomisk mest fornuftige for forbrukeren er å betale hele regningen, ikke bare minstebeløpet, og det er problematisk at forbrukeren pålegges en aktivitetsplikt for velge den minst kostbare løsningen. Videre betales enkelte abonnementstjenester ved at kredittkort belastes periodisk, uten at enkelttransaksjoner godkjennes av forbrukeren. Dette er på mange måter en uheldig praksis som Forbrukerombudet vil kartlegge nærmere. Opplysningskravene i finansavtaleloven er omfattende, og det har vist seg et behov for å finne en felles standard for bl.a. pålagte prisopplysninger som effektiv rente i markedsføring av lån og kreditt. Forbrukerombudet inngikk derfor et samarbeid med bransjen i 2010 med mål om å finne en felles standard for hvordan opplysningene som kreves etter finansavtaleloven skal gis i praksis. Dette resulterte i en veiledning til finansavtaleloven 46, som ble lansert av Forbrukerombudet i Den standarden som legges til grunn i veiledningen kan også benyttes i medier med liten plass, slik at prisopplysningene blir tilfredsstillende også i annonser med begrenset plass. På denne måten håper Forbrukerombudet på å bidra til at det blir enklere for forbrukere å sammenligne ulike låne- og kredittilbud. For å sikre en enhetlig praksis i bransjen vil Forbrukerombudet i 2013 fortsette å følge opp aktører som ikke forholder seg til veiledningen. Bruk av nye markedsføringskanaler, aggressive former og spesielle budskap gjør at tilbudene om kreditt møter forbrukerne i stadig flere sammenhenger og i stadig mer påtrengende form. Sterkt fokus på hvor raskt man kan få utbetalt kreditt kan ha stor påvirkningskraft og bidra til å tilsløre viktige sider ved den aktuelle finansielle tjenesten. Bruk av rabatter og konkurranser kan bidra til å lede forbrukere inn i kredittavtaler de ellers ikke ville eller burde inngå. Markedsføring i nye kanaler som bl.a. SMS, Facebook og Twitter gjør at kredittilbudene kommer nærmere og oftere. Det er et spørsmål om dagens lovregulering i tilstrekkelig grad beskytter forbrukerinteressene i denne sammenheng, og Forbrukerombudet vil undersøke muligheten for klarere og strengere regler på dette området. Forbrukerombudet vil ha spesielt fokus på markedsføring som rettes mot unge forbrukergrupper (se kapittel 5). 10

11 Formål: Påse at markedsføring av kredittavtaler skjer i henhold til gjeldende regler, og forebygge villedende og aggressiv markedsføring av kreditt. Arbeide for en enhetlig praksis i bransjen ved markedsføring av kreditt, slik at det blir enklere for forbrukerne å sammenligne ulike lånetilbud. Påse at systemene for avtaleinngåelse av kredittavtaler, og avtalene, er rimelige og i tråd med finansavtaleloven. Evaluere Forbrukerombudets veiledning til finansavtaleloven 46. Gjennomgå hvordan bransjen benytter SEF-skjemaet, og evaluere behovet for retningslinjer/veiledning til bransjen. Se på mulighetene for å endre bruken av minstebeløp og periodiske belastinger på kredittkortregninger. Ved behov gjennomføre kontrollaksjoner med fokus på prisopplysninger i alle typer markedsføringskanaler, herunder långivernes egne hjemmesider. Behandle enkeltsaker basert på mottatte klager og kontrollaksjoner. Fortsette dialogen med Finansportalen for å fremme gode, sammenlignbare prisopplysninger. Undersøke muligheter for å styrke forbrukerbeskyttelsen ved markedsføring av kreditt. Informere bransjen om reglene som gjelder ved endring av kredittyter i avtaler om fordelskort/bensinkort o.l. Kartlegge hvordan kredittkort markedsføres ovenfor unge forbrukere Behandle enkeltsaker ved behov 2.3 Kontraktsvilkår fokus på finansavtaler for barn De aller fleste forbrukere inngår en rekke avtaler med banker og forsikringsselskap i løpet av livet. Disse tjenestene har ofte stor økonomisk betydning for forbrukerne, og det er svært viktig at de er rimelige, balanserte og gir forbrukeren de rettigheter hun har etter lovverket. Forbrukerombudet har de siste årene foretatt en omfattende gjennomgang av bankenes standardavtaler for blant annet lån, konto og kort for å sikre at disse er rimelige og balanserte. Bakgrunnen er også at bankenes standardavtaler i 2010 ble endret som følge av lovendringer, blant annet i finansavtaleloven. Mye av arbeidet er gjort, og det som gjenstår dreier seg i stor grad om avtaler som bankene inngår med barn og deres foreldre, for eksempel kontoavtaler og betalingskort til mindreårige. En av utfordringene er om betalingskort til mindreårige skal kunne brukes til å handle varer og tjenester via internett. Et hovedhensyn i arbeidet med avtalevilkårene er at bankproduktene som tilbys barn må være sikre og tilpasset aldersgruppen. I forbindelse med at ny vergemålslov etter planen skal tre i kraft sommeren 2013 er det behov for ytterligere endringer i avtaler om dagligbanktjenester der kontohaver er mindreårig. Forbrukerombudet startet i 2012 arbeidet med å gjennomgå de nye avtalevilkårene for mindreåriges bankkonto, og vil fortsette dette arbeidet i

12 Mens betalingskort tidligere har vært forbeholdt barn fra 13 årsalderen ser flere banker på muligheten for å tilby kort til enda lavere aldersgrupper. En bank tilbyr allerede slike kort, og Forbrukerombudet har foretatt en gjennomgang av dette produktet for å sikre at det er tilpasset aldergruppen. Forbrukerombudet vil gjennomgå alle tilsvarende produkter som lanseres. I 2013 vil også Forbrukerombudet se nærmere på den informasjonen bankene gir til mindreårige kunder, blant annet informasjon om konto og kortbruk. Formål: Sikre gode forbrukerrettigheter på finansområdet, sikre rimelige avtalevilkår og bidra til at forbrukerne får informasjon om sine rettigheter. Fullføre forhandlinger med bransjen om utforming av nye standardvilkår for konto- og kortavtaler for mindreårige Følge med på og vurdere eventuelle nye betalingsprodukter til barn. Se nærmere på informasjonen og rådgivning som gis til mindreårige kunder om konto og kortbruk, herunder netthandel, og lage informasjonsskriv ved behov Fortsette dialogen med Kontraktsutvalget til FNO om forenklet informasjon til bankkunder, og vurdere den informasjonen som bankene gir Bidra til å sikre forbrukernes interesser gjennom høringsarbeid og deltakelse i Banklovkommisjonen. Gi informasjon til næringsdrivende og forbrukere 2.4 Sparing Generelt Det har de siste årene vært flere eksempler på forbrukere som har lidt store tap som følge av kjøp av ulike spareprodukter. Utfordringene knyttet til markedsføring av spareprodukter er delvis knyttet til den informasjonen som gis om spareproduktenes egenskaper som risiko, avkastningsmuligheter, omsettelighet og kostnader. Selgerne av produktene har heller ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til kundenes ønsker og behov ved anbefaling av ulike produkter. Forbrukerombudet har inntrykk av at de spareproduktene som det i 2012 var mest markedsføring for, i all hovedsak var lite kompliserte. De potensielle forbrukerproblemene antas derfor å være mer begrenset enn i de foregående årene. Utviklingen de siste årene har likevel vist at det er behov for kontinuerlig å følge med på markedet og gripe tak i problemer før de vokser seg store. Forbrukerombudets arbeid på dette området er delvis overlappende med Finanstilsynets tilsynsoppgaver. Dette innebærer at Forbrukerombudet må føre en løpende dialog med Finanstilsynet om de saker som tas opp til behandling for å oppnå et mest mulig effektivt tilsyn. Forbrukerombudets tilsyn vil i første rekke være fokusert på skriftlig markedsføringsmateriell rettet mot forbrukere eller markedsføring i media og over internett. 12

13 I 2012 deltok Forbrukerombudet i en arbeidsgruppe som vurderer endringer i verdipapirfondloven som følge av EU-direktivet om forvaltere av alternative fond (AIFM-direktivet). Et viktig spørsmål der er hvorvidt spesialfond, herunder hegdefond, og private equity fond skal kunne tilbys til forbrukere. Dette arbeidet vil fortsette i Formål: Bidra til en balansert og forståelig markedsføring av spareprodukter, herunder å påse at det gis korrekt og veiledende informasjon om risiko, avkastningsmuligheter og kostnader. Følge med på utviklingen i markedsføring av spareprodukter. Følge med på markedsføring av ulike boligsparingsprodukter for barn og unge, herunder om det gis god informasjon om vilkår og begrensninger. Følge med på og bidra i endringsprosessen for spesialfond (hegdefond) mv. i verdipapirfondloven. Ta opp enkeltsaker der forbrukerhensyn tilsier behandling. Rette fokus på/informere om forhold som forbrukere bør være særlig oppmerksom på ved valg av ulike spareløsninger Pensjonssparing Pensjonssparing har stor økonomisk betydning for mange forbrukere. Finansdepartementet foreslo i 2012 flere endringer i reglene om tjenestepensjon og fripoliser, og Forbrukerombudet avga høringsuttalelser til enkelte av forslagene. I løpet av 2013 ventes en viktig endring ved at det vil åpnes opp for fripoliser med investeringsvalg, dvs. at forbrukeren selv kan velge hvordan fripolisen skal forvaltes. Ved investeringsvalg bortfaller imidlertid dagens rentegaranti på ca. 2,5 % pr. år, og den enkelte forbrukeren bærer dermed risikoen for at verdien av porteføljen eventuelt blir redusert. Oppsiden for forbrukerne er muligheten for at verdien kan øke mer enn rentegarantien. Mange pensjonsforetak vil antakelig ønske at flest mulig forbrukere går over til investeringsvalg, fordi pensjonsforetaket da slipper avkastningsrisikoen. Det er derfor ventet en del markedsføring av dette fremover. Formål: Påse at markedsføring av pensjonssparing, herunder fripoliser med investeringsvalg, ikke er villedende. Følge med på utviklingen av ulike pensjonssparingsprodukter. Følge med på at markedsføring av pensjonssparing, herunder fripoliser med investeringsvalg, ikke er villedende. Rette fokus på/informere om forhold som forbrukere bør være særlig oppmerksom på ved valg pensjonssparing. 13

14 3. IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi Kontaktpersoner: Petter Ravne Bugten, fagdirektør, tlf Helge Blyberg, tlf Sara Holthe Jaklin, tlf Ida Småge Breidablikk, tlf Tord Kopreitan, tlf (prisopplysninger pkt. 3.5) 3.1 Generell del IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og omfatter en rekke tjenester og produkter av teknologisk karakter. Slike produkter og tjenester har stor praktisk, økonomisk og sosial betydning for forbrukerne, og Forbrukerombudet mottar hvert år et stort antall klager på dette området. Eksempel på slike tjenester med stor betydning for forbrukerne er elektroniske kommunikasjonstjenester som mobilt og fast bredbånd, mobiltelefoni, TV og diverse digitale ytelser. I denne generelle delen presenteres noen generelle trekk ved IKT-markedene. I de påfølgende avsnittene redegjøres det nærmere for konkrete arbeidsområder innenfor IKT som Forbrukerombudet vil prioritere særskilt i IKT er et høyt prioritert område for Forbrukerombudet, fordi alle forbrukere eksponeres for markedsføring av, og inngår avtaler om, kjøp av IKTtjenester og -produkter. Disse tjenestene og produktene kan være teknisk kompliserte, og dette skaper et særlig behov for riktig og veiledende markedsføring og klare, rimelige og balanserte kontrakter. Likevel ser Forbrukerombudet dessverre at IKT-tjenester ofte har lange og kompliserte standardvilkår som reiser spørsmål etter markedsføringsloven. IKTtjenester faller utenfor forbrukerkjøpslovens virkeområde, og det er derfor viktig at vilkårene gir en rimelig regulering av partenes plikter og rettigheter. I tillegg til å være uklare ser Forbrukerombudet at standardvilkårene som benyttes i en del tilfeller er ubalanserte i favør av den næringsdrivende, ved blant annet vide ansvarsfraskrivelser og manglende misligholdsbeføyelser for forbrukerne. Så godt som alle forbrukere bruker IKT-tjenester og treffes av markedsføring for slike. I tilsynet med IKT-markedene vil Forbrukerombudet være oppmerksom på problemstillinger som er spesielt relevant for enkelte utsatte forbrukergrupper. Eldre forbrukere kan kreve særskilte hensyn fordi mange ikke er like aktive brukere av IKT-tjenester som yngre forbrukere. Teknologi blir stadig en større og viktigere del av forbrukernes hverdag, og det legges opp til bruk av teknologiske hjelpemidler for flere og flere tjenester, både fra private aktører og det offentlige. Den positive siden av dette er at det kan gjøre hverdagen enklere for de som mestrer de teknologiske hjelpemidlene, mens de som ikke gjør det sakker akterut og det digitale skillet blant forbrukerne øker. Forbrukerombudet vil se hen til dette i sitt tilsyn med IKTmarkedene. Se forøvrig punktet om sårbare forbrukergrupper kapittel 5. 14

15 Unge voksne forbrukere er en attraktiv kundegruppe for mange tjenester på IKT-markedene. Unge voksne er gjerne i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, og Forbrukerombudet ser derfor god kommunikasjon med unge voksne som en viktig ressurs i vårt tilsyn. Samtidig er Forbrukerombudet bevisst på at unge voksne stilles overfor utfordringer når de som uerfarne forbrukere ved myndighetsalderen får mulighet til å inngå løpende avtaler og stifte gjeld. Forbrukerombudet vil derfor arbeide for å bevisstgjøre og informere unge voksne forbrukere om spesielle forbrukerproblemer som gjør seg gjeldende for målgruppen, samt ta hensyn til unge voksne ved vurdering av markedsføring og avtalevilkår som er spesielt aktuelle for denne gruppen. Se forøvrig punktet om unge voksne pkt 5.2. Barn er en tredje forbrukergruppe som møter særskilte utfordringer på IKTmarkedene. Forbrukerombudet ser eksempler på at for eksempel spill markedsføres mot barn, også med direkte kjøpsoppfordringer. Spesielt er såkalte freemiumkonsepter for barn problematiske, idet spill eller applikasjoner som markedsføres som gratis i seg selv gir et kommersielt press med muligheter for og oppfordringer til kjøp inne i spillet. I tillegg til problemet med direkte kjøpsoppfordringer og kommersielt press mot barn kommer at mangelfulle avtaleinngåelsesprosesser via IKT i enkelte tilfeller fører til at barn gis tilgang på tjenester som de ikke har rettslig handleevne til å kjøpe. Markedet for IKT-tjenester og -produkter er kjennetegnet av rask utvikling, og erfaringsmessig lanseres en rekke nye tjenester og aktører i løpet av året. Forbrukerombudet vil derfor fortsatt legge vekt på å være aktive overfor bransjen og holde seg orientert om utviklingen i markedet, slik at det ved behov raskt kan gripes inn der det oppstår nye forbrukerproblemer. Eksempler på tjenester vi følger med på er Snapchat, streaming-tjenester som Netflix og HBO, i tillegg til ulike apps til mobiler, nettbrett, TV etc. Reguleringsmessig er også IKT-markedet preget av utvikling, og nytt regelverk skal implementeres. Forbrukerombudet vil følge med og ta en aktiv rolle i regelverksutviklingen, og vil etter behov oppdatere veiledninger og retningslinjer om gjeldende krav til de næringsdrivende i takt med at nytt regelverk og ny praksis kommer på plass, eksempelvis ekompakka. Formål: Forbrukerombudet skal skape et enkelt og trygt IKT-marked for forbrukerne, ved å sørge for at markedsføringen er i samsvar med markedsføringsloven og at avtalevilkårene er rimelige, klare og balanserte. Fortløpende overvåking av markedet for å identifisere eventuelle problemer som kommer til. Behandle enkeltsaker om hensynet til forbrukerne og alvorlighetsgraden tilsier det. 3.2 TV Problemene for forbrukerne i dagens TV-marked er blant annet lange oppsigelsestider og bindingstider, manglende bistand i tvistesaker med sin TV-distributør og dårlig valgfrihet. 15

16 TV-markedet består med sine tradisjonelle tilbydere, samtidig som flere aktører etablerer seg i markedet med beslektede tjenester. Skillet mellom tradisjonelle kringkastingsteknologier og nye bestillingstjenester viskes noe ut, og det er grunn til å tro at det blir sterk konkurranse om kunder av både bestillingstjenester og kringkastingstjenester. Erfaringsmessig tilsier sterk konkurranse og nye aktører på markedet at det oppstår nye forbrukerutfordringer. Forbrukerombudet vil opprettholde dialog med bransjen, myndigheter og forbrukere for å holde seg orientert om eventuelle nye forbrukerutfordringer som oppstår i dette markedet. Forbrukerombudet er imidlertid allerede kjent med forbrukerutfordringer i TV-markedet. I 2011 avla Sønnelandutvalget, hvor Forbrukerombudet deltok, sin rapport om TV, mangfold og valgfrihet. Utvalget la frem forslag til en rekke tiltak for å forbedre TV-markedet. Forbrukerombudet anser at de problemstillingene som gjorde seg gjeldende som bakgrunn for Sønnelandutvalgets konklusjoner og anbefalinger gjør seg gjeldende i stadig høyere grad i og med den utviklingen som sees i TV-markedet nå. Likevel har de foreslåtte tiltakene i liten grad blitt fulgt opp. Et av de foreslåtte tiltakene for å bedre TV-markedet var en portal som skulle gjøre det enklere for forbrukere å sammenlikne og velge mellom forskjellige tilbud. Det har imidlertid fra politisk hold blitt besluttet at det ikke vil la seg gjøre å opprette en slik portal. Forbrukerombudet anser det derfor desto viktigere å intensivere kontrollen med markedsføring av TV-tjenester, slik at den er veiledende og setter forbrukerne i stand til å ta informerte valg mellom konkurrerende tjenester. Lanseringen av nye TV-tjenester som Netflix og HBO er et gode for mangfoldet som Forbrukerombudet ønsker velkommen. I konkurransen om kundene er det imidlertid viktig at markedsføringen ikke er villedende, og at det ikke benyttes urimelige vilkår som er problematiske for forbrukernes valgfrihet. Både bindingstid og lang oppsigelsestid kan være problematiske i så måte, og i tillegg kommer andre former for binding, for eksempel via maskinvare, koblingssalg av TV-tjenester med andre tjenester, samt avvik fra nettnøytraliteten. Forbrukerombudet får fra tid til annen henvendelser fra forbrukere om at tvtilbydere foretar ensidige endringer i sin produktsammensetning eller vilkår, uten at forbrukere som allerede har inngått avtale med dem får tilgang på kompenserende tiltak som for eksempel prisreduksjon. Forbrukerombudet vil i 2013 ved behov se nærmere på ensidige endringer av avtalene som foretas av tv-tilbyderne, og vurdere om de reiser spørsmål etter markedsføringsloven. Forbrukerombudet ser også at det oppstår et betydelig antall sivilrettslige tvister mellom tv-tilbydere og forbrukere om andre temaer. Det er lite tilfredsstillende at en forbruker eventuelt må gå rettens vei for å få prøvd saken sin, og det synes unaturlig at TV-tilbyderne ikke deltar i en nemnd på linje med for eksempel teleoperatørene og bankene. Forbrukerombudet mener derfor at en utenrettslig nemnd bør ha kompetanse til å behandle tvister mellom TV-tilbydere og forbrukere. EU ønsker med direktivet om audiovisuelle medietjenester å legge til rette for grenseoverskridende TV, både som kringkasting og bestillingstjenester. Samtidig mottar Forbrukerombudet henvendelser om bekymring for dårligere forbrukervern, og da spesielt for barn, i TV som sendes fra utlandet. Forbrukerombudet vil ved behov gå i dialog med myndighetene i 16

17 europeiske senderland og eventuelt treffe passende tiltak dersom TV som sendes fra utlandet reiser spørsmål etter markedsføringsloven og gir dårligere forbrukerbeskyttelse enn det som kreves av norske TV-tilbydere. Dette vil spesielt kunne være aktuelt dersom spesielt utsatte forbrukergrupper eksponeres for reklame som ikke overholder norske standarder for markedsføring. Formål: Forbrukerombudet vil bidra til et enklere og tryggere TV-marked for forbrukerne. Dette innebærer blant annet at det skal være enkelt å sammenlikne forskjellige tilbud, og så enkelt som mulig å bytte mellom forskjellige tilbydere. Kontrollere markedsføringen og avtalevilkårene til de største TVtilbyderne, og ta opp felles problemstillinger med hele bransjen. Behandle enkeltsaker der sakens alvorlighetsgrad og hensynet til forbrukerne tilsier det. Vurdere hvordan forbrukerutfordringene som ble avdekket i Sønnelandutvalget kan følges opp. 3.3 Kontrakter for elektronisk kommunikasjon Forbrukerombudet har i løpet av de siste årene mottatt mange klager fra forbrukere som har fått en uventet høy mobilregning for bruk i utlandet eller bruk av datatrafikk. Problemet for forbrukerne er at de ifølge abonnementsvilkårene er ansvarlig for all bruk, uavhengig av hvordan bruken har oppstått, og at det ikke finnes tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer for sperring etc. Forbrukerombudet har forhandlet om disse abonnementsvilkårene med mobilbransjen i 2012, og vil fortsette disse forhandlingene i Etter bransjenormen for internettaksess trådte i kraft i 2010, har problemene knyttet til bredbåndskontraktene gått ned. Forbrukerombudet følger ekombransjen tett og vil ta opp saker ved behov. Formål: Forbrukerombudet vil jobbe for rimelige og balanserte standardkontrakter for forbrukerne i elektroniske kommunikasjonstjenester. Fortsette forhandlingene med teleoperatørene om deres vilkår for bruk av mobilen som kommunikasjonsmiddel. Opprettholde vår dialog med andre tilsyn med tilgrensende ansvarsområder, bl.a. Post- og teletilsynet. Ta opp saker hvor sakens alvorlighetsgrad og hensynet til forbrukerne tilsier det. 3.4 Digitale ytelser og e-handel Generelt: E-handel blir stadig mer populært, og er en naturlig del av hverdagen for de aller fleste forbrukere. Spennet i hva slags varer og tjenester som handles over nett er stort, og det er mange problemstillinger som gjør at Forbrukerombudet ser et behov for å føre tilsyn med handel over nettet. Dette gjelder 17

18 spesielt problemstillinger knyttet til avtaleinngåelsen, fordi forbrukerne enkelt og raskt kan inngå avtaler av stor økonomisk verdi, og det har derfor mye å si hvordan informasjon om vesentlige forutsetninger for avtalen blir opplyst. Dette gjør seg i enda større grad gjeldende ved elektronisk handel med mobiltelefonen som har mindre skjerm og dermed mindre plass til å vise viktig informasjon. Kostnadene ved å starte e-handel og å selge varer og tjenester gjennom ulike nettmarkedsplasser er relativt lave. Forbrukerombudet mener det er positivt at det er lett å starte e-handel, men ser at den lave terskelen for å starte opp gjør at uerfarne eller useriøse næringsdrivende med få ressurser kan nå ut til et stort antall forbrukere. I tillegg må forbrukeren i mange tilfeller betale før hun får overtatt og undersøkt produktet. Dette gjør at potensialet for forbrukerproblemer ved denne typen kjøp er stort. Nettbrett og smarttelefoner har etablert seg som et reelt alternativ til å handle fra PC. På mobile enheter er det mer praktisk at betalingsinstrumentet er integrert i enheten som brukes til å handle, og veien fra å vurdere et tilbud til å klikke på kjøp kan være kort. Derfor er det spesielt viktig at de næringsdrivende også i slike miljøer oppfyller opplysningsplikten sin. Den næringsdrivende må sørge for at avtaleinngåelsesprosessen gir all nødvendig informasjon til forbrukerne, og til riktig tid, uavhengig av hvilken plattform som benyttes til handelen. Forbrukerombudet ser videre en del særskilte utfordringer når det gjelder kjøp av digitale ytelser. Kjøp av digitale ytelser har utviklet seg fra typisk ringetoner og bakgrunnsbilder, via programvare til strømmetjenester, og alminneliggjøres i stadig økende grad, for eksempel ved koblingssalg av strømmetjenester med andre IKT-tjenester. Disse ytelsenes art kan gjøre det vanskeligere for forbrukerne å ha oversikt over hvilke rettigheter de har når det gjelder levering, risikoens overgang, angrerett og misligholdsbeføyelser. I et nettsveip i regi av EU i 2012 var Forbrukerombudet med på å kontrollere informasjon som gis til forbrukere av tilbydere av digitale ytelser. Blant resultatene vi så var at opplysningsplikt og avtalevilkår, særlig om angrerett, blir praktisert avvikende av mange næringsdrivende. Digitale ytelser er videre kjennetegnet av at de lett kan leveres over landegrensene, og dette kan skape uklarhet for forbrukerne om hvilket lands forbrukervernlovgivning som regulerer transaksjonen. Digitale ytelsers utvikling og internasjonale potensiale gjør at Forbrukerombudet prioriterer å delta i internasjonale prosesser i EU og OECD for å fastsette rammeverket for digitale ytelser til forbrukerne. Når digitale ytelser tilbys av næringsdrivende som er basert i utlandet, eller retter sin virksomhet mot et internasjonalt marked, reflekteres dette gjerne av at standardvilkårene er preget av angloamerikansk kontraktstradisjon, med lange, kompliserte og forvirrende formuleringer som ikke oppfyller kravene etter gjeldende norske forbrukervernregler. Forbrukerombudet har sett eksempler på at kjøp av digitale ytelser har forårsaket forvirring når det gjelder hvilket produkt forbrukeren har krav på i henhold til kontrakten. Digitale ytelser som er levert til skyen eller til enheter som tilbys av den næringsdrivende kan for forbrukeren fremstå som kjøpt, betalt, og i forbrukerens eie selv om den næringsdrivende i kontraktsvilkårene har betinget seg retten til å forandre eller fjerne produktet fra forbrukerens hånd. Forbrukerombudet vil følge med på utviklingen av 18

19 skytjenester, og vurdere å ta opp vilkår som skaper problemer for forbrukerne knyttet til blant annet betaling, ansvar og tilgang. Betaling for digitale ytelser er i mange tilfeller mer abstrakt enn ved tradisjonell handel. Siden ytelsene leveres digitalt, kan ofte betalingen praktisk og rimelig gjennomføres på samme plattform. Enkelte betalingsløsninger kan gjøre det utfordrende å kontrollere forbruket, idet man for eksempel legger inn et betalingsinstrument og deretter gir tjenesten mer eller mindre frie fullmakter til å foreta trekk eller fakturere. I noen tilfeller kan det stilles spørsmål ved rimeligheten av slike betalingsordninger, spesielt når det gjelder avtaleinngåelsesmekanismer som øker faren for at barn kan kjøpe innhold. Den danske Forbrugerombudsmanden er i dialog med Apple om betalingsløsningen for Apples applikasjoner, og Forbrukerombudet bistår danskene i dette arbeidet. Forbrukerombudet er også nasjonalt kontaktpunkt for e-handel og skal veilede forbrukere og næringsdrivende i spørsmål om e-handel. I slutten av 2012 kom Marknadsdomstolen i Sverige med en viktig, prinsipiell avgjørelse i en sak om blant annet direkte kjøpsoppfordringer til barn i nettspill. Avgjørelsen vil følges opp nordisk gjennom samarbeid overfor de mest populære nettspillene for barn, blant annet Gosupermodel, Moviestarplanet, Habbo og Stardoll. Formål: Forbrukerombudet vil bidra til enklere og tryggere e-handel for forbrukerne, ved å arbeide for at forbrukerne får lettfattelig og riktig informasjon om sine rettigheter og plikter, ytelsens egenskaper og pris, samt at standardvilkår som benyttes til e-handel er klare og balanserte. Bidra i det internasjonale arbeidet med digitale ytelser som pågår i OECD, ICPEN og EU. Følge opp resultatene av CPC-sveip i 2012, og behandle de saker vi eventuelt får oversendt fra EU i håndhevelsesfasen av aksjonen. Følge med på utviklingen av skytjenester og eventuelt vurdere markedsføringen og vilkårene dersom forbrukerhensyn tilsier dette. Behandle enkeltsaker på ehandel og digitale ytelser der sakens alvorlighetsgrad og hensynet til forbrukerne tilsier det. Videreføre nordisk dialog og samarbeide om saker knyttet til barns deltakelse i nettspill og sosiale medier, bruk av applikasjoner og mobile innholdstjenester, herunder samarbeid med de andre nordiske ombudene om å ta opp saker om avtalevilkår og markedsføring for de mest brukte spillsidene rettet mot barn. 3.5 Prisopplysninger TNS gallups årlige undersøkelse viser at gjennomsnittsfamilien i Norge bruker ca kroner per år på IKT-tjenester og medier, noe som gjør dette til den største posten på et gjennomsnittlig husholdningsbudsjett. Det har derfor stor økonomisk betydning at prismarkedsføringen er riktig, veiledende og at vesentlig prisinformasjon ikke underkommuniseres, slik at 19

20 forbrukerne ikke bestiller en tjeneste på feil grunnlag. Problemet for forbrukerne er at vesentlig prisinformasjon enten skjules eller utelates. Kostnader knyttet til bruk av datatjenester blir stadig viktigere på grunn av økende bruk av dette på mobiltelefon, nettbrett etc. og bruk av mobilt bredbånd. Mange nye tjenester, som for eksempel direktemeldinger og tale over IP, tar også over for mer tradisjonelle tjenester som SMS og tale, noe som fører til økt datatrafikk. Forbrukerombudet ser også at forbrukere kan få store regninger ved bruk av mobiltelefonen i utlandet utenfor EU/EØSområdet, hvor det ikke er regler som pålegger operatørene å innføre grenser for varsling og sperring. De ulike tilbyderne innenfor IKT må kjempe hardt for å knytte til seg nye kunder og for å beholde kundene de allerede har. Kvalitetsmessig er mange IKT-tjenester relativt like, og derfor blir pris en viktig konkurranseparameter. De fleste tilbyderne av mobiltjenester har lagt om sine prisplaner til såkalt pakkeprising, noe som innebærer at forbrukerne betaler for forhåndsdefinert mengde av tale, SMS, datatrafikk osv. per måned. Slik pakkeprising kan føre til at det blir vanskeligere for forbrukerne å få oversikt over sitt faktiske forbruk, og dermed også vanskeligere å sammenligne priser. Mange tilbydere bruker lokketilbud for å få forbrukere til å kjøpe nettopp deres tjeneste eller produkt. Tilbyderne fremhever gjerne ett eller enkelte priselementer i markedsføringen uten at det samtidig opplyses like tydelig om øvrige vesentlige kostnader knyttet til det aktuelle tilbudet. Markedsføringen av pakkene skjer også ofte med uttrykk som «fri bruk» og «fastpris» uten at de faktiske begrensningene for pakken kommer tydelig nok fram. Kostnader forbundet med bruk av ulike applikasjoner på mobiltelefon og nettbrett skjules ofte for forbrukerne, ved at tjenestene markedsføres som gratis. Realiteten er imidlertid ofte at du må kjøpe dyre tilleggstjenester for å kunne ha noe glede av å bruke gratis -tjenesten, noe som kan føre til høye regninger i etterkant. Formål: Forbrukerombudet vil bidra til et enklere og tryggere IKT-marked gjennom å sørge for at prisinformasjonen i markedsføring av IKT-tjenester er riktig og veiledende. Oppdatere Forbrukerombudets veiledning for prismarkedsføring av ekomtjenester, bl.a. ved å ta hensyn til prismarkedsføring av ulike pakker. Behandle saker der hensynet til forbrukerne og sakens alvorlighet tilsier inngrep fra Forbrukerombudet. Se for øvrig egne punkter om TV og digitale ytelser. 3.6 Spam Forbrukerombudet mottar årlig hundrevis av klager på uanmodet e-post og SMS-reklame, og slik uønsket markedsføring er en kilde til stor irritasjon for 20

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Rapport fra en arbeidsgruppe 18. august 2004 Forbrukerrådet Forbrukerombudet Kredittilsynet 1 2 Innhold 1 Innledning... 5 1.1

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Kredittfellen. Renate Snemyr Antonisen. Veileder. Ellen Katrine Nyhus

Kredittfellen. Renate Snemyr Antonisen. Veileder. Ellen Katrine Nyhus Kredittfellen Hvilke årsaker ligger bak unge voksnes opptak av usikret kreditt som fører til økonomiske vanskeligheter. Renate Snemyr Antonisen Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Atle Årnes og Catharina Nes 15. september 2011 Sammendrag Mobilapplikasjoner, såkalte apps, er et marked i kraftig

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2013 Leder har ordet 2013 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. I industrilandene opplever man nå et oppsving. Dette skyldes en fortsatt svært ekspansiv pengepolitikk i

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Hva er AMT-direktivet?

Hva er AMT-direktivet? Informasjon fra www.medienorge.uib.no Hva er AMT-direktivet? Hva er et EU-direktiv? Hva handler AMT-direktivet om? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? Dette

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet Oppdragsrapport nr. 4-2007 Eivind Stø, Randi Lavik & Eivind Jacobsen Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet SIFO 2007

Detaljer

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet. Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet. Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583 Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har Difi foretatt en gjennomgang av det

Detaljer

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd?

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? INNLEDNING: Riksrevisjonens rolle Riksrevisjonen er en i dag en mektig institusjon i norsk politikk og forvaltning. Spørsmålet er imidlertid om den har blitt for mektig,

Detaljer

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Forbrukstrender 2014 SIFO-survey Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas 1 2 FORORD SIFO samler årlig inn store mengde data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer