Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.05.2014 30.04.2015"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på Best i test! SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på 3 på Billigst John Deere 6125R service! Norges mest solgte traktormodell i TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTORS SERVICEBØRS Best i test blant totalt! trinnløse «firere» på Traktors servicebørs. Billigst på service! Scann QR-koden her eller gå inn på for å lese mer om John Deere 6125R. Magasinet Traktor nr. 1/2015 NBU sin formålsparagraf TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTORS SERVICEBØRS Best totalt! TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR Billigst på service! TRAKTORS SERVICEBØRS Best totalt! Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

3 4 5 INNHOLD Forord...5 Utmerkelser...7 STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning Årsregnskap Revisjonsberetning...16 STYRINGSORGANENE 4.1 Årsmøtet Representantskapet Styret Nemnder og utvalg Sekretariatet MEDLEMSTALL OG KONTINGENT 5.1 Nye lokallag Nedlagte lokallag Medlemsoversikt MELDINGER FRA FYLKESLAGENE 6.1 Akershus BU Buskerud BU Hedmark BU Hordaland BU Møre og Romsdal BU Nord-Trøndelag BU Oppland BU Rogaland BU Sør-Trøndelag BU Vestfold BU Østfold BU Lokallag uten fylkeslag PROSJEKT OG ARRANGEMENT 7.1 Prosjekter Landsstevnet 2014, Akershus Høstarrangementet 2014, Vestfold Tevlingsresultata TAKK FOR ÅRET SOM HAR GÅTT 8.1 Våre samarbeidspartnere...42 Kjære bygdeungdom! Norges Bygdeungdomslags prestasjoner avhenger av hva vi får til sammen gjennom hvert enkeltmedlems innsats. I året som har gått har mange medlemmer lagt ned en stor innsats, vi har jobbet godt sammen og organisasjonen har prestert fantastiske resultater. Det å få til noe sammen gir mestringsfølelse, skaper samhold og innebærer utrolig mye moro for alle som velger å involvere seg. Det er det Norges Bygdeungdomslag handler om: vi kan gjøre en forskjell ved å løfte i lag og vi har det artig mens vi holder på! Medlemsrekord og høyt aktivitetsnivå Et høyt aktivitetsnivå lokalt og solid innsats med målsettinger og oppfølgingen av dem har gitt en organisasjon som er større enn på 20 år, med 7140 medlemmer. En økning på nesten 850 medlemmer må vi tilbake til «gullalderen» i 1979 for å finne maken til i antall. I prosentvis vekst har organisasjonen aldri tatt et så stort medlemshopp! Dette henger selvsagt sammen med at vi opprettholder god driv på mange fronter. Aktivitetsnivået er høyt, organisasjonsopplæringen vår er solid og meningene våre blir hørt. Dette er kjernen i NBU, og selv om vi alltid kan bli bedre, leverer vi bra! For å trekke ut noen høydepunkter ble aksjonsuka en suksess, kåringen av «Årets unge bonde» satte nominasjonsrekord, gode debatter på årsmøter og representantskapsmøter driver organisasjon framover og antallet lokallag er stigende. Flere av høydepunktene kan du lese om videre i denne årsmeldinga. Kort oppsummert er det mye positivt som rører seg i organisasjonen, og engasjementet er stort. Det er sunt, motiverende og viser at det så absolutt er liv laga for organisasjonen vår. overfor store og varierte utfordringer. Stadig flere unge sliter med psykiske plager som angst og depresjon, og mobbing via nett og sosiale medier er et økende problem. Nasjonalt byr blant annet kommunereform og landbrukspolitikk på store utfordringer for mange bygdesamfunn. Globalt ser vi sterke krefter som truer demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter. Norges Bygdeungdomslag kan og skal selvsagt ikke løse alle disse problemene. Men vi har like fullt godt av å vurdere vår rolle i et større bilde. Ved å være en åpen og inkluderende organisasjon basert på demokratiske prinsipper har vi betydning i mange ungdommers liv, i mange lokalsamfunn og også på større arenaer. Unge trenger makt og ressurser til å påvirke egne omgivelser, og ved å jobbe sammen kan vi tilby nettopp dette. Takk for innsatsen! Avslutningsvis vil jeg takke alle som har gjort en innsats for å styrke Norges Bygdeungdomslag i Tillitsvalgte i alle ledd, arrangører av gode sentrale arrangement samarbeidsorganisasjoner, sentralstyre og sekretariat; takk for deres bidrag til et særdeles godt NBU-år! Alle år i NBU har sine helt spesielle øyeblikk, og det er gjerne individuelt hva hver og en av oss sitter igjen med som høydepunkt. Fellestrekket er trolig den gleden vi finner hos de som deltar på landsstevnet, høstarrangementet, kurs og lokale aktiviteter. La oss jobbe videre for at flere får kjenne på den gleden det gir å være del av et fantastisk artig og kuriøst mangfold av interesser, personligheter og kulturer. La oss jobbe for at flere får kjenne på gleden over å være del av Norges største vennegjeng! FORORD Vi kan påvirke våre omgivelser Hvis vi løfter blikket er det ingen tvil om at vår innsats og stemme trengs. Dagens ungdomsgenerasjon står

4 6 7 UTMERKELSER Æresdiplomet Æresdiplomet blir tildelt personer som har utmerka seg med sin innsats for NBU. Disse har mottatt NBU sin æresdiplom: Jorunn Sæther Hans Jetlund Mali Hektoen Magne Nilsen Astrid H. Skoglund Per Kval-Engstad Anne Lise Jørgenrud Lund Einar Moe Tore Østerås Kjell Thirud Gunlaug Aakerholt Svein Aakerholt Tore Folkvord Norunn G. Tveit Ole Furua Rødby Inger Marie Linge Ingrid og Rasmus Raad Tore K. Wiig Unni S. Fuglestad Anne Polden Frøydis Barstad Hans Kristian Solberg Eli Berven Marlen Hognestad Ragna Marie og Olav Mauset Brita Skallerud Inger Johanne Helth Sveen Elin Bjørnstad Styrets beretning for virksomheten i Norges Bygdeungdomslag 3.1 STYRETS BERETNING Æresmedlemmer Æresmedlemmer blir utnevnt av årsmøtet i NBU etter framlegg fra styret. Harald Rød ble utnevnt til æresmedlem under årsmøtet på Orre i Han har en stor del av æra for at NBU i dag er en selstendig organisasjon. Rød var en av drivkreftene bak det forbedrende arbeidet ved grunnleggelsen av NBU, og ble valgt til den første formannen i organisasjonen. Aslaug Berntsen ble utnevnt til æresmedlem under årsmøtet på Orre i Hun var landssekretær i NBU de første åra etter at organisasjonen ble stiftet. I denne tida ble organisasjonen bygd opp, og grunnlaget for et allsidig NBU-arbeid ble lagt. Per Spødervold fra Bjerkreim ble utnevnt til æresmedlem under årsmøtet på Hellerudsletta i Han ble tildelt æresmedlemskap på grunn av sitt langvarige engasjement for NBU, spesielt på lokal- og fylkesplan i Rogaland. Sprellemannsprisen Sprellemannsprisen blir gitt til personer som har gjort en enestående innsats for Norges Bygdeungdomslag. Prisen er ikke nødvendigvis en takk for lang og tro tjeneste, men blir gitt til aktive medlemmer som har gitt en større arbeidsinnsats enn forventa i forbindelse med et arrangement eller liknende. Sprellemenn i NBU: Johannes Bergum utnevnt i 2001 etter ekstraordinær innsats i forbindelse med VM i motorsag i Øyvind Haglund Sogn utnevnt i 2003 etter restart av flere lokallag i Oppland. Kristian Hunskaar utnevnt i 2004 etter stor innsats for Høstarrangementet 2003 på Melsom. Øyvind Magnus Mjønerud utnevnt i 2006 for solid bygging av Akershus BU. Nils Håvar Øyås fikk prisen i 2008 for sitt utholdende engasjement som leder i Sør- Trøndelag. Kjerstin Lundgård mottok prisen 2009 for et utholdende engasjement for hele NBU. Ingen oppgaver er for store og ingen er for små. Tina Bjørnvold - utnevnt i 2013 for si uvurderlige innsats i fylkesstyret i Akershus BU gjennom flere år.

5 ÅRSREKNESKAP

6 ÅRSREGNSKAP

7 ÅRSREGNSKAP

8 ÅRSREGNSKAP 3.3 REVISJONSBERETNING

9 ÅRSMØTE Det 69. årsmøte i Norges Bygdeungdomslag ble avholdt på Hvam videregående skole i Nes i Akershus. Det møtte 151 utsendinger og 11 observatører. Møtet ble ledet av varaordfører Martin Johnsbråten og vara direktevalgt Anders Sørum Sveen. Leder av Akershus BU, Marthe Bogstad, ønska velkommen til Akershus, ordfører i Nes, Oddmar Blekkerud, ønska årsmøtet velkommen til kommunen ÅRSMELDING OG REGNSKAP Generalsekretær Signe Lindbråten la fram årsmeldinga og regnskapet for Den framlagte årsmeldinga ble vedtatt som NBU sin årsmelding og det framlagte og reviderte regnskapet ble vedtatt for UTTALER Fra årsmøtet ble det sendt ut tre uttaler. a) Fra sentralstyret: La NEI være NEI! b) Fra sentralstyret: Lokaldemokrati og frihet til bosetning. c) Fra Akershus BU: På tide med klimaks i klimapolitikken ÅRSMØTEFOREDRAG Det ble holdt et foredrag om trafikksikkerhet i forbindelse med Trafikkprosjektet NBU har med Gjensidige ORIENTERINGER I løpet av årsmøtet ble det orientert om de ulike prosjektene i NBU og aktuelle saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen består av fire medlemmer fra de fire regionene i NBU. Region Sør: Østfold: Maren Anna Brandsrud, ny for to år. Vara: Annette L. Raakil, ny for to år. Region Midt: Nord Trøndelag: Inger Johanne Helth Sveen, ikke på valg. Vara: Arnhild Heggemsli Harstad, ikke på valg. Region Vest: Hordaland: Veronika Gjermo, ny for to år Vara: Kari Geitle Nesthus, ny for to år. 4. STYRINGSORGAN PRISER Tevlingsprisen ble tildelt Bygdeungdomslaget Sambandet, Sør-Trøndelag. NBU-klubba ble tildelt Akershus BU. Verveprisen ble tildelt Norsjø BU, Telemark. Aktivitetsprisen ble tildelt Råde BU, Østfold. Region Øst: Akershus: Anders Klaseie, ikke på valg. Vara: Eli Anne Nyerrød, ikke på valg Leder: Inger Johanne Helth Sveen

10 REPRESENTANTSKAP Representantskapet i NBU er satt sammen av sentralstyret, fylkeslederne og en representant fra Norges Bondelag og en representant fra Norges Bygdekvinnelag. I tillegg seks direktevalgte. Fylkene blir oppfordret til å stille med en observatør REPRESENTANTSKAP 2014 Det andre representantskapsmøtet for 2014 ble holdt på Malungen gjestegård på Vallset, september REPRESENTANTSKAP 2015 Første representantskapsmøte i 2015 ble avholdt på Thorbjørnsrud hotell på Jevnaker, februar. 4.3 STYRET Sentralstyret har arbeidsåret hatt 10 møter og vært sammensatt av: Leder: Gunn Jorunn Sørum (STBU), gjenvalgt for ett år. Organisatorisk nestleder: Martha Sofie Krog (ØBU), ikke på valg. Bygdepolitisk nestleder: Ragnhild Duserud (ØBU), gjenvalgt for to år. Kulturleder: Steffen Haugen (STBU), ny for to år. Tevlingsleder: Mathilde Dæhlin (HeBU), ikke på valg. Lagsutviklingsleder: Ola Venås (OBU), ikke på valg. Norges Bondelag: Brita Skallerud Norges Bygdekvinnelag: Tove Hoppestad 1. vara: Sondre Klaseie (ABU), gjenvalgt for ett år. 2. vara: Trond Martin Wiersholm (ØBU), ny for ett år. 3. vara: Anne Solberg (STBU), ny for ett år. 4. vara: Caroline V. Sitter (RBU), ny for ett år. Direktevalgte: Ordfører: Marius Bøhle, (VBU), gjenvalgt for ett år. Varaordfører: Martin Johnsbråten, (ABU), gjenvalgt for ett år. 1. vaktleder: Amund Tømte, (ABU), gjenvalgt for ett år. 2. vaktleder: Yngve Røøyen (MRBU), ny for ett år. 1. Direktevalgt: Jakob Aarekol (HBU), ikke på valg. 2. Direktevalgt: Lars Halvor Stokstad (ABU), gjenvalgt for to år. 1. vara direktevalgt: Ranveig Amlie (OBU), ny for ett år. 2. vara direktevalgt: Erik Melting (NTBU), ny for ett år. 3. vara direktevalgt: Anders Gretteberg (VBU), ny for ett år. 4. vara direktevalgt: Agnethe Børresen (HBU), ny for ett år.

11 STYRINGSORGAN 4.4 NEMNDER OG UTVALG TEVLINGSNEMNDA Nemnda har bestått av: Leder: Mathilde Dæhlin, Hedmark Maren Marie Wilhelmsen, Sør-Trøndelag Stig Tollefsrud, Oppland Simen Gjølberg Johansen, Akershus Ranveig Amlie, Sør-Trøndelag Elise Røisgård Kirkevold (fra januar), Vestfold Sekretariatskontakt: Marte Gjestvang Olimb I år, som alle andre år, har tevlingsnemndas hovedoppgave vært å følge opp tevlingsaktiviteten på de sentrale arrangementene våre. Vi har lagt bak oss et år med et fantastisk landsstevne og et bra høstarrangement - begge arrangementer med god tevlingsaktivitet fra flere fylker og nye norgesmestre. Det ser ut til at NBUs Landsstevne og Høstarrangement i 2015 også kommer til å bli gode tevlingsarrangementer. Nytt i år er at vi for første gang har Vill Villmark og nye quizer på mesterskapsplanen, i tillegg har vi lagt inn egen damekvote i TRT for å få med flere jenter. Vi gleder oss til å se utfallet. Mesterskapsplan og deltagerkvoter ble sendt ut på høring i høst, med gode tilbakemeldinger. Vi har også laget nye quizregler og revidert tevlinger som har vært ute på høring. Nemnda har også som oppgave å forvalte noe av midlene vi får fra Gjensidige, øremerket trafikksikkerhet KULTURNEMNDA Nemnda har bestått av: Leder: Steffen Haugen, Sør-Trøndelag Mari Voll Dombu, Sør-Trøndelag Nora Bakke, Akershus Per Aage Sætran, Hedmark Torje Bjørke, Oppland Sekretariatskontakt: Mari Thune Dette arbeidsåret har vi avsluttet det vellykkede kulturprosjektet Gammal moro blir som ny. Facebook-siden vil bestå. Vi har hatt mest fokus på oppstart av nytt kulturprosjekt, Kultursprell. I forbindelse med Kultursprell ble det holdt et kortkurs under vårkurs, og det var planlagt to workshop-helger på vårparten. Begge workshop-helgene ble avlyst grunnet for få påmeldte. Det er også planlagt friluftstur ORGANISASJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Leder: Martha Sofie Krog, Østfold Anders Sørum Sveen, Oppland Anne Tofteberg, Østfold Agnethe Jovall, Hedmark Olav Varhaug, Rogaland Trond-Martin Wiersholm, Østfold Sekretariatskontakt: Pål Trautmann Olerud Organisasjonsutvalget har i arbeidsåret hatt fokus på kurs på alle nivåer i organisasjonen. Vi har revidert og fornyet høstkurshefte, gjennomført regionale valgkomitékurs og arrangert vårkurs for alle fylkesstyrene. Nemnda har også arrangert nemndshelg for alle nemndene i NBU på Svinndal skole i Østfold. I arbeidsåret har vi også revidert arbeidsplanen for NBU som skal vedtas av årsmøte. I revideringsarbeidet har vi brukt svarene fra halvårsevaluering av lokallag og fylkeslag BYGDEPOLITISK UTVALG Utvalget har bestått av: Leder: Ragnhild Duserud, Østfold Kåre Gunnar Fløystad, Aust-Agder Siri Voll Dombu, Sør-Trøndelag Henrik Huseby, Akershus Jon Einar Hulleberg, Hedmark Sekretariatskontakt: Ragnhild Meland (til desember 2014) Fjorårets BP-utvalg arrangerte debatt på Landsstevnet 2014 i Akershus, med god variasjon i debattpanelet og tilnærmet fullsatt sal. Dette arbeidsårets BP-nemnd har jobbet mye med Stem.Bestem! prosjektet, som vi søkte og fikk prosjektstøtte til. I april ble det avholdt kurshelg i Oslo med tema valgdeltakelse og ungdomsdemokrati. Det har også vært jobbet med valg-tiltak i fylkes- og lokallag. Jordbruksforhandlingene har vært et annet prioritert arbeidsområde. Det ble jobbet grundig med innspill til bondeorganisasjonene, og innspillene har vært spilt inn i flere medier. Innholdet i innspillene baserer seg på rekruttering til landbruket og unge bønder. Ellers har oppfølging av bygdepolitiske nestledere i fylkeslagene vært et viktig område i nemnda, med utsending av nyhetsbrev og kontakt gjennom Facebook LAGSUTVIKLINGSNEMNDA Nemda har i år bestått av Ola Skrivlien Venås (leder) Ingrid Andvik, Vestfold Halvor Stavdal, Telemark Sondre Klaseie, Akershus Anne Solberg, Østfold Erik Melting, Nord-Trøndelag Pål Trautmann Olerud (sekretariatskontakt) I dette arbeidsåret har vi hatt to møter i nemnda, og behandla 7 saker. Vi har planlagt arrangement som Aksjonsuka og Vårsprell, med tilhørende vervekampanjer, og vi har arrangert stand på Dyrsku n sammen med Norsjø BU. Lokallag har blitt starta i Bamble i Telemark og vi har ved flere anledninger besøkt Telemark. Vi har utarbeidet en vervestrategi for 2015, som skal brukes i arbeidet framover for å fortsette medlemsøkningen vår. NBU fortsetter medlemsøkninga i år og det ser lovende ut også for det neste, noe som lagsutviklingsnemnda er godt fornøyde med. 4.5 SEKRETARIATET I perioden har Norges Bygdeungdomslag hatt i alt seks ansatte. I 2014 var økonomikonsulenten vår ute i fødselspermisjon og vi fikk vi inn en flittig vikar, og da det var informasjonskonsulenten vår sin tur til å gå ut i permisjon kunne vi utvide vikariatet med ett år. Derfor har vi hatt seks ansatte på papiret, men vært fem på kontoret. I forbindelse med fødselspermisjonen til informasjonskonsulenten gjorde vi noen midlertidige endringer i sekretariatet på ansvarsområdene, det er de nye titlene som står under. Besøksadresse: Schweigaardsgate 34 B Postadresse: PB 9377 Grønland, 0135 Oslo Telefon: , E-post: Ansatte i meldingsåret: Generalsekretær: Signe Lindbråten (fra d.d.) Informasjons- og kulturkonsulent: Mari Thune (fra d.d.) Informasjonskonsulent: Ragnhild Meland ( d.d., i permisjon fra desember 2014) Økonomi- og medlemskonsulent: Marthe Kristin Molteberg (fra d.d., i permisjon fra til ) Verve- og tevlingskonsulent Marte Gjestvang Olimb (vikariat fra d.d.) Organisasjonskonsulent: Pål Trautmann Olerud ( d.d.)

12 MEDLEMSTALL OG KONTINGENT 5.1 NYE LOKALLAG NBU hadde 103 lokallag, hvor av 92 aktive, fordelt på 14 fylker i lag er inaktive. I løpet av meldingsåret har det blitt startet to nye lokallag: Bamble BU (Telemark) og Hurdal BU (Akershus). Det har blitt restartet tre gamle lag: Leksvik og Mosvik BU (Nord-Trøndelag), Sandnes BU (tidligere Høyland BU) (Rogaland) og Vingelen BU (Hedmark). 5.2 NEDLAGTE LOKALLAG I løpet av meldingsåret har det ikke blitt lagt ned noen lokallag. Tre lokallag, Modum BU, Nittedal/ Hakadal BU og Vefsn BU har vært inaktive. 5 inaktive lokallag er døde. 5.3 MEDLEMSOVERSIKT 2014 NBUs medlemsregister heter Focus.net, og er levert av Team Data System AS. Registeret har vært i bruk siden Status antall medlemmer 2014 Introduksjonsmedlemmar 2013/ Ordinærmedlemmar Støttemedlemmar Introduksjonsmedlemmar 2014/ Total 7140 Status kjønnsfordeling Kvinner 3098 Menn 4042 Total 7140 Status alder Under MEDLEMSTALL 2014 Fylke Akershus Aust-Agder Vest-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Direkte NBU Total INTRODUKSJONSMEDLEMMER 2014/2015 Fylke Akershus Aust-Agder Vest-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Direkte NBU Total

13 24 25 LOKALLAGSOVERSIKT MEDLEMSTALL OG KONTINGENT Akershus Aurskog Høland 145 Bærum 7 Christiania 16 Direkte ABU 2 Eidsvoll 32 Enebakk 27 Gjerdrum 19 Hurdal 10 Kråkstad/Ski 63 Nannestad 50 Nes i ABU 121 Nittedal/Hakadal 9 Skedsmo 31 Sørum 142 Ullensaker 97 Vestby 34 Ås 48 Sum 853 Aust-Agder Aust-Agder BU 22 Direkte AABU 2 Vegårshei 1 Sum 25 Vest-Agder Direkte VABU 6 Sum 6 Buskerud Direkte BBU 1 Hallingdal 29 Haug 4 Lier 18 Modum 36 Nedre Eiker 1 Nedre Numedal 6 Ringerike 4 Sigdal og Eggedal 48 Ytre Sandsvær 2 Øvre Numedal 126 Sum 275 Finnmark Sum 0 Hedmark Alvdal 43 Brøttum 158 Direkte HeBU 5 Elverum 66 Furnes 55 Grue 125 Løten 94 Nes i HeBU 122 Ringsaker 78 Romedal/Stange 176 Trysil 4 Vang 104 Veldre 72 Vingelen 18 Sum 1120 Hordaland Direkte HBU 4 Etne 2 Fløien 10 Kvam 162 Kvinnherad 2 Sveio 76 Søre-Sveio 12 Voss 244 Sum 512 Møre og Romsdal Gjemnes 57 Halsa 52 Rindal 11 Skåla 29 Surnadal 207 Sum 356 Nordland Direkte NOBU 4 Vefsn 25 Sum 29 Nord-Trøndelag Direkte NTBU 3 Inderøy 89 Leksvik og Mosvik 18 Levanger 56 Steinkjer 40 Stjørdal 73 Verdal 37 Sum 316 Oppland Biri 84 Direkte OBU 4 Eina 74 Fron 23 Gausdal 244 Gran/Brandbu 64 Heidal/Sel/Vågå 28 Jevnaker 22 Kolbu 1 Land 36 Lom 11 Ringebu og Fåvang 50 Valdres 37 Vardal Snertingdal 127 Vestre Toten 52 Østre Toten 45 Øyer/Tretten 34 Sum 936 Rogaland Bjerkreim 22 Direkte RBU 3 Finnøy 4 Gjesdal 133 Hjelmeland 1 Klepp 136 Lund 1 Nærbø 58 Ogna 1 Orre 149 Sandnes 9 Sirdal 4 Sola 4 Time 254 Varhaug 86 Sum 865 Sogn og Fjordane Breim 6 Byrkjelo 3 Direkte SFBU 3 Varden 1 Sum 13 Sør-Trøndelag BU Sambandet 12 BU Samhald 90 Direkte STBU 2 Horg og Flå 40 Hølonda 100 Meldal 62 Melhus 1 Nidelven 24 Rennebu 3 Skaun 22 Strinda 9 Sum 365 Telemark Direkte TEBU 7 Bamble 39 MEDLEMMER SOM IKKE BETALTE KONTINGENT 2014 Fylke Antall Akershus 139 Aust-Agder 5 Buskerud 193 Hedmark 222 Hordaland 86 Norsjø 68 Sum 114 Troms Direkte TBU 2 Sum 2 Vestfold Botne og Hillestad 78 Direkte VBU 1 Lågendalen 177 Re 78 Sande 28 Stokke og Andebu 98 Sum 460 Østfold Aremark 26 Møre og Romsdal 161 Nordland 2 Nord-Trøndelag 98 Oppland 181 Rogaland 172 Sogn og Fjordane 8 Askim 11 Aursmark 44 Berg 153 Borge 16 Direkte ØBU 6 Eidsberg og Hærland 76 Hobøl 23 Rakkestad og Degernes 92 Råde 118 Skiptvet 31 Skjeberg 98 Spydeberg 46 Svinndal 63 Trøgstad 65 Tune 25 Sum 893 Total 7140 Sør-Trøndelag 116 Telemark 8 Vestfold 59 Østfold 175 NBU direkte 5 Totalt 1630

14 MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.1 AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2014/2015 Leder: Marthe Bogstad Organisatorisk nestleder: Martin Johnsbråten Bygdepolitisk nestleder: Gulbrand Romsaas Infoleder: Kristin Grønlund Tevlingsleder: Hege Sørby Kulturleder: Maren Clason Lagsutviklingsleder: Nichlas Røstad 1. vara: Jan Tage Rustad Eng 2. vara: Maja Aas 3. vara Simen Johansen STYRET 2015/2016 Leder: Marthe Bogstad Organisatorisk nestleder: Jorunn Bogstad Bygdepolitisk nestleder: Gulbrand Romsaas Økonomiansvarlig: Martin Johnsbråten Infoleder: Julie Tannum Tevlingsleder: Hege Sørby Kulturleder: Maren Clason Lagsutviklingsleder: Simen Johansen 1. vara: Andrea Skovseth 2. vara: Kristoffer Holdus 3. vara Louise Wethal Dette året har vært helt rått for Akershus! Vi fikk lov til å ha Landsstevne med så mye folk, flott vær, tevlinger, dans og konserter, en uforglemmelig uke! NBU-klubba fikk vi på årsmøte, og dette på hjemmebane! Ås og Vestby arrangerte Sommerstevne, 230 stk. tok turen. Vi har også starta opp et nytt lokallag, Hurdal BU. 6.2 BUSKERUD BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Siri Prestegården Organisatorisk nestleder: Bård Bjørkevik Bygdepolitisk nestleder: Svein Olav Larsgard Økonomiansvarlig: Torgeir Jordet Tevlingsleder: Lars Harald Frågodt Kulturleder: Line Heggelien Lagsutviklingsleder: Erlend Stenberg STYRET Leder: Siri Prestegården Organisatorisk nestleder: Bård Bjørkevik Bygdepolitisk nestleder: Svein Olav Larsgard Økonomiansvarlig: Torgeir Jorde Infoleder: Maren Øverby Larsen Tevlingsleder: Ragnhild Terum Kulturleder: Line Heggelien Lagsutvikler Tom Andreas Nørstebø Buskerud Bygdeungdomslag har i arbeidsåret hatt et stort fokus på Landsstevne i Vikersund Vi har prøvd å jobbe for å få aktivisert medlemmer ved gode og varierte arrangementet rundt om i lokallagene, som en sikring av dugnadsfolk. Vi har også jobbet med å få opp lokallag i Modum, Nedre Numedal og i Hønefoss-området, noe vi skal ta med oss videre i det nye arbeidsåret.

15 MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.3 HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG 6.4 HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Marte Larsen Tønseth Organisatorisk nestleder: Gjermund Ruud Skjeset Bygdepolitisk nestleder: Ole Mathias Rønaasen Økonomiansvarlig: Vegard Solbakken Mellum Infoleder: Agnete Børresen Tevlingsleder: Ragnhild Karset Gjermshus Kulturleder: Ingebjørg Hemma Lagsutviklingsleder: Helga Heiberg 1. vara: Kristoffer Holst 2. vara: Hanna Storlien 3. vara: Kristin Myhre STYRET Leder: Ragnhild Karset Gjermshus Organisatorisk nestleder: Gjermund Ruud Skjeseth Bygdepolitisk nestleder: Arne Østlund Økonomiansvarlig: Alexander Pettersen Skonnord Infoleder: Camilla Bye Tevlingsleder: Kristian Kylstad Lagsutvilker: Helga Heiberg Kulturleder: Ingebjørg Hemma 1. vara: Kristoffer Holst 2. vara: Hanna Storlien 3. vara: Kristin Myhre Hedmark har hatt mye og god aktivitet det siste året. I snitt har det vært en aktivitet hver tredje dag - alt i fra tevlingskurs i motorsag, og blomsterdekorering, medlemskvelder med golftrening og film til fest med inntekt til krafttak mot kreft og mye annet moro! Det har virkelig vært noe for enhver smak og håper at det blir like god aktivitet til neste år! STYRET Leder: Helena Bru Organisatorisk nestleder: Eirik Dueland Økonomiansvarlig: Ragnhild Tennebekk Bjørke Infoleder: Åmund Kolltveit Tevlingsleder: Håkon Aarekol Kulturleder: Brynhild Kolltveit Lagsutviklingsleder: Britt Tone Himle 1. vara: Sunniva Bidne Horvei STYRET Leder: Helena Bru Organisatorisk nestleder: Eirik Dueland Økonomiansvarlig: Inger Tellefsen Enes Infoleder: Britt Tone Himle Tevlingsleder: Sunniva Bidne Horvei Kulturleder: Brynhild Kolltveit Styremedlem med aktivitetsansvar: Espen Brattli Året 2014 har bestått hovedsakelig av reising og organisasjonsarbeid for Hordaland BU. Lokallaga har jevnt og trutt hatt arrangement, det har blant annet vært friluftslivarrangement som skiturer, påskerenn og akedager, samt hatt leirdueskyting og paintball. I kulturnemnda har en jobba med scenekunst, vi har hatt kortkurs i revy for lokallagsstyra, slik at de kunne sette opp små revyer på bankettmiddagene sine. Det har vært mye god aktivitet, med swingkurs, oppvisninger i bygdene, vervestand, og deltak i Aksjonsuka sin nattaksjon var det gode publisitetsmuligheter ved. Tevlingsåret har vært prega av motorsagtevlinger, marsipankaketevling, quizer og ku-cup for å øke antallet tevlere. Lokallaga våre, Voss, Kvam og Sveio er blant de største lokallaga i NBU i antall medlemmer. Nå er det satsinger på å bli større i andre greiner også! Tevling, kultur og organisatorisk skal vi vise bedring i.

16 MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.5 MØRE OG ROMSDAL BYGDEUNGDOMSLAG 6.6 NORD-TRØNDELAG BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Therese Aasen Fossem Organisatorisk nestleder: Robert Lervik Aktivitetsleder: Ole Morten Berg Strand Økonomiansvarlig: Edvard Bele Seterbø Infoleder: Elin Øren Røvik Tevlingsleder: Ludvik André Sagstad Tolaas Styremedlem: Martin Lervik Styremedlem: Elin Anita Kvisvik 1. vara: Andreas Kalvik 2. vara: Torunn Rognskog 3. vara: Lina Vatten STYRET Leder: Edvard Bele Sæterbø Organisatorisk nestleder: Olav Mogstad Styremedlem: Elin Anita Kvisvik Økonomiansvarlig: Ida-Malene Hyllnes Infoleder: Maren Sætervik Rognskog Tevlingsleder: Tommy Andre Røkkum Styremedlem: Torunn Sætervik Rognskog 1. vara: Ole Ingvar Torvik 2. vara: Ludvik André Sagstad Tolaas 3. vara: Lina Vatten STYRET Leder: Sunniva Lian Sisselvold Organisatorisk nestleder: Erik Melting Økonomiansvarlig: Simen Kippe Infoleder: Anette Skrødal Tevlingsleder: Anette Småvollan Johansen Lagsutviklingsleder: Oda Hollingsæter 1. vara: Bjørnar Børseth 2. vara: Jon-Kristian Munkeby 3. vara: Astrid Marie Solli STYRET Leder: Sunniva Lian Sisselvold Organisatorisk nestleder: Kristin Stavseth Minde Bygdepolitisk nestleder: Erik Melting Lagsutviklingsleder: Oda Hollingsæter Økonomiansvarlig: Petter Redving Strugstad Infoleder: Tommy Mikkelsen Solberg Tevlingsleder: Simen Kippe Kulturleder: Anette Småvollan Johansen 1. vara: Jenny Gauslaa Richardsen 2. vara: Stig Hofstad 3. vara: Marius Winje Møre og Romsdal Bygdeungdomslag er veldig fornøyd med Vårkurset som ble holdt i Stjørdalen. Bra arrangerte kurs med bra utbytte. På Landsstevne var vi bare 43 stykker fra MRBU, men vi hadde førsteplass, Julie Kristine Brotangen, og andreplass, Hanne Hønsvik, i Hest og Ridning. Sofie Torvik tok førsteplass i retrotevling. Og sist men ikke minst, Halsa BU ble kåret til det lokallaget med beste aksjonsuke! Dette året har vært et aktivt år for Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag. Til tross for at vi er midt i et generasjonsskifte så er det jevn og god aktivitet i lokallagene. Vi har også hatt et år med mye tevling, selv arrangert en tevlingsdag og vi hadde god deltakelse på Landsstevnet i Akershus Vi har en god blanding mellom gamle erfarne bygdeungdommer og nye bygdeungdommer som har en frisk pust og nye ideer. Motivasjonen er på topp, og vi er klare for et nytt år!

17 MELDINGER FRA FYLKESLAGENE 6.7 OPPLAND BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Tormod Rognlien Organisatorisk nestleder: Kristin Fladsrud Hegge Bygdepolitisk nestleder: Håvard Johansen Lindgård Økonomiansvarlig: Hilde Gillerhaugen Infoleder: Sussan Kroken Tevlingsleder: Atle Tollefsrud Kulturleder: Karoline Rustaden Lagsutviklingsleder: Margrethe Espen 1. vara: Torje Bjørke 2. vara: Torunn Amlien 3. vara Ida Kristin Dokkeberg STYRET Leder: Tormod Rognlien Organisatorisk nestleder: Torunn Amlien Bygdepolitisk nestleder: Håvard Johansen Lindgård Økonomiansvarlig: Hilde Gillerhaugen Infoleder: Sussan Kroken Tevlingsleder: Kristian Ramstad Kulturleder: Karoline Rustaden Lagsutviklingsleder: Margrethe Espen 1. vara: Torje Bjørke 2. vara: Petter Fredriksen 3. vara Synnøve Espen Brattvold 2014 har vært et år med masse god og variert aktivitet i Oppland. Tevlingsgleden har vært stor og mange nye og gode tevlere har vist seg frem i løpet av året. Oppland skulle være 900 medlemmer innen 2014 var over, og dette klarte vi på bakgrunn av gode og flinke folk i de 15 lokallagene våre. Vi ønsket vårt nye lokallag Sel/Heidal/Vågå velkommen inn i gjengen. 6.8 ROGALAND BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Arne Undheim Organisatorisk nestleder: Gerd Julie Nærland Bygdepolitisk nestleder: Helga Nærland Økonomiansvarlig: Ernst Georg Bollestad Infoleder: Elin Egeland Roda Tevlingsleder: Kine Rosland Kulturleder: Wiggo Kvalbein Lagsutviklingsleder: Roar Nedrebø 1. vara: Caroline V. Sitter 2. vara: Leif Egil Siqveland 3. vara: Marie Hognestad Brådli STYRET Leder: Arne Undheim Organisatorisk nestleder: Ernst Georg Bollestad Bygdepolitisk nestleder: Elin Egeland Roda Økonomiansvarlig: Solveig Bårseth Infoleder: Marie Hognestad Brådli Tevlingsleder: Anne Mellemstrand Kulturleder: Wiggo Kvalbein Lagsutvikler: Einar Mjaaland Sele Styremedlem: Simon Garborg 1. vara: Leif Egil Siqveland 2. vara: Håkon Goa 3. vara: Kristian Haugland Vestly 2014 er et år som trolig vil bli husket som et rekordår for Rogaland Bygdeungdomslag. Vi har hatt et mye større engasjement blant medlemmer, mer variert og god aktivitet, stort tevlingsfokus, og vi har aldri før vært så politisk aktive som vi var i år. Rogaland Bygdeungdomslag har ikke vært større enn på 17 år. Time Bygdeungdomslag er Norges største lokallag, i tillegg til å være det eneste lokallaget i landet som hadde over 250 medlemmer! Tevlingsaktiviteten har ikke vært så stor på mange år, spesielt blant juniorene. Dette har vært et knallbra år på alle mulige måter! Forhåpentligvis vil ikke 2014 bare bli husket som et rekordår, men et år som satte den nye standarden i Rogaland Bygdeungdomslag!

18 MELDINGER FRA FYLKESLAGENE 6.9 SØR-TRØNDELAG BYGDEUNGDOMSLAG 6.10 VESTFOLD BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Tora Voll Dombu Organisatorisk nestleder Trine Onsøyen Bygdepolitisk nestleder: Jo Gabrile Grøtan Redaktør: Julie Gunnerød Infoleder: Mari Voll Dombu Tevlingsleder: Nina Næve Stølhaug Kulturleder: Karen Stenberg Lagsutviklingsleder: Ola Reitan Skogstad 1. vara: Julie Rimol 2. vara: Åshild Tiller 3. vara: Ingvild Hegvik Wiggen STYRET Leder: Trine Onsøyen Organisatorisk nestleder: Mari Voll Dombu Bygdepolitisk nestleder: Jo Gabriel Grøtan Lagsutviklingsleder: Åshild Tiller Infoleder: Line Onsøyen Aktivitetsleder: Stian Stein Redaktør: Julie Gunnerød 1. vara: Ola Reitan Skogstad 2. vara: Eli Mehlum 3. vara: Thea Estenstad 4. vara: Maren Marie Wilhelmsen STYRET Leder: Inger-Martha Skjelland Organisatorisk nestleder: Pål Agnar Tveitan Bygdepolitisk nestleder: Elisabeth Sjue Økonomiansvarlig: Asbjørn Tollnes Infoleder: Silje Regine Skjelland Tevlingsleder: Sander Schou Kulturleder: Kathrine Skaug Lagsutviklingsleder: Elise Røisgård Kirkevold Styremedlem Anders Gretteberg 1.vara Oda Haugane Opsahl 2.vara Anna Renathe Trollsås STYRET Leder: Inger-Martha Skjelland Organisatorisk nestleder: Pål Agnar Tveitan Bygdepolitisk nestleder: Elisabeth Sjue Økonomiansvarlig: Karina Skjauff Infoleder: Kathrine Skaug Tevlingsleder: Sander Schou Kulturleder: Silje Regine Skjelland Lagsutviklingsleder: Elise Røisgård Kirkevold Styremedlem: Anders Gretteberg 1. vara: Kjersti Emilie Hagen 2. vara: Anna Renathe Trollsås I året som har gått har vi arrangert ulike arrangement for våre medlemmer. Styret hatt gjennomført 10 ordinære styremøter og behandlet 42 styresaker. Viktige saker har vært midtnorsk samarbeid, økonomi og sommerstevne. Vi har jobbet mye med tiltak for å styrke lokallagene og samholdet i fylket. Vi har 6 lokallag som er opp og går, med Hølonda BU som største lokallag med 100 medlemmer, og totalt 365 medlemmer i hele fylket. Sommerstevne ble arrangert i Meldal, og det var et godt gjennomført arrangement av Meldal BU. Medlemstallet for utgangen av 2014 for Vestfold BU viste at vi må tilbake 25 år for å finne like store medlemstall! Bakgrunnen for dette medlemstallet, gjenspeiles i fylkesstyrets- og lokallagenes innsats på aktivitet- og tevlingssiden. Vestfold BU arrangerte i 2014 NBUs Høstarrangement i Andebu, med temaet et ANDerledes høstarrangement. Vestfold BU arrangerte for andre gang et eget høstkurs med 44 deltakere!

19 MELDINGER FRA FYLKESLAGENE 6.11 ØSTFOLD BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Anne-Grethe Strømnes Organisatorisk nestleder: Andreas Næss Bygdepolitisk nestleder: Jens Klufterud Økonomiansvarlig: Trond Martin Wiersholm Infoleder: Jenny Helene Ruggli Tevlingsleder: Elin Lundeby Kulturleder: Jon Erik Hjelleset Redaktør VAPIBU Anne-Marte Elvestad Lagsutviklingsleder: Marit Wiersholm 1. vara: Inger Johanne Brandsrud 2. vara: Adrian Grøvdal 3. vara: Ingrid Tofteberg STYRET Leder: Anne-Grethe Strømnes Organisatorisk nestleder: Inger Johanne Brandsrud Bygdepolitisk nestleder: Andreas Næss Økonomiansvarlig: Adrian Grøvdal Infoleder: Anne Marte Elvestad Tevlingsleder: Trude Sletten Aktivitet- og Kulturleder: Marit Wiersholm Lagsutviklingsleder: Ingrid Tofteberg 1. vara: Kristine Østby 2. vara: Halvard D Unnerud 3. vara: Sondre Indrestrand 6.12 LAG UTEN FYLKESLAG Norges Bygdeungdomslag har aktivitet i to fylker som står uten fylkeslag: AUST-AGDER Lag: Aust-Agder BU Leder: Helene Langmyr Medlemmer: 21 TELEMARK Lag: Bamble BU Leder: Vegard Tangvald Medlemmer: 39 Lag: Norsjø BU Leder: Cecilie Brask Findal Medlemmer: 68 Østfold Bygdeungdomslag har i arbeidsåret jobbet mot å øke medlemsmassen vår, skape gode lokallag med et bredt spekter av aktiviteter, samt å øke deltagelsen på tevlinger både på sentrale arrangementer og fylkes/lokalt plan. Vi har klart å snu den negative trenden vedrørende medlemstall, og økt i medlemstall i løpet av Vi har også hatt god deltakelse på de fleste tevlingsarrangement som har vært tilbudt våre medlemmer.

20 PROSJEKT OG ARRANGEMENT 7.1 PROSJEKTER GAMMAL MORO BLIR SOM NY I forbindelse med bygdeungdomslaget sin 70-årsdag i 2016 ble prosjektet Gammal moro blir som ny satt i gang. Målet med prosjektet var å samle historie og historisk materiell fra NBUs fartstid for å vise vår kulturelt rike og brede historie. Mye ble sendt inn på Facebook-siden. Facebook-siden vil bestå og man kan fortsatt legge inn interessante bilder man kommer over, eller se på det som har kommet inn. Prosjektet var finansiert av LNUs kulturmidler. trygge rammer med god instruktør, legges det opp til mye lek og moro. Det ble holdt kortkurs innen oppsetning av revy under Vårkurs. Prosjektet er finansiert av LNUs kulturmidler. MALAWI-PROSJEKTET Vi har sammen med Bondelaget og Utviklingsfondet et prosjekt med mål om å bedre hverdagen til bønder i Malawi. Hver krone NBU og BL bidrar med utgjør en stor forskjell, og Utviklingsfondet er veldig glade for å ha oss med på laget. I februar var Inger-Martha Skjelland og Mathilde Dæhlin på prosjektbesøk i Malawi, og fikk se hvordan midlene forvaltes. Forhåpentligvis får prosjektet enda bedre forankring i organisasjonen vår fremover. Det ble i alt delt ut åtte norgesmestertitler i blant annet blomsterdekorering og eksteriørbedømming av storfe. Det ble også arrangert tretten NBUmesterskap og to cuper; Gjensidigecup og John Deere-cup. Bygdedagen lørdag var godt besøkt og i tillegg til å se på tevlinger så kunne de besøkende høre på konsert, se debatt om jordvern med politikere, kjøpe lokale matvarer og besøke diverse stands. Den gode BUstemninga blir om mulig enda bedre av strålende vær og fantastiske omgivelser. Vi ønsker å takke gode samarbeidspartnere som bidro til et godt og trygt stevne; Felleskjøpet, Landkreditt Bank, Gjensidige, Nortura, Bondelaget og Bygdekvinnelaget med fler. Hovedkomiteen for landsstevnet med Terje Hellesjø i spissen fortjener en stor takk for en eventyrlig og uforglemmelig uke med landets største vennegjeng. STEM.BESTEM! I forkant av Stortingsvalget høsten 2015 gjennomføres prosjektet Stem Bestem! med hensikt om å øke valgdeltakelsen blant ungdom. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine informasjonstiltak som rettet mot unge velgere før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015». I april ble det gjennomført en kurshelg med utgangspunkt i valgdeltakelse og demokrati med 15 deltakere. I forkant av valget vil de valgrettede aktiviteter først og fremst legges til lokal- og fylkeslagene, med oppfølging fra sentralt. KULTURSPRELL Årets kulturprosjekt har fokus på sceneaktivitet. Hensikten er å øke interesse for teater, revy og annen sceneaktivitet. Gjennom fire workshops fordelt i landet får deltagerne innsikt i hva sceneaktivitet kan være, lære enkel skuespillerteknikk og utfordre seg selv i trygge omgivelser. Med fokus på lavterskel og 7.2 LANDSTEVNE 2014 Det var en gang Akershus Bygdeungdomslag fikk 1650 bygdeungdommer fra hele kongeriket til å delta på Landsstevne på Hvam. Den eventyrlige uka i midten av juli åpnet Paul Simmons og eventyrfest. Onsdag spilte DDE opp til dans, torsdag var det Bjørn Rosenstrøm og Staysman og Lazz som stod for den gode stemninga, fredag; Paul Simmons og Postgirobygget og Gunslingers avslutta uka lørdag. 7.3 HØSTARRANGEMENTET Høstarrangementet 2014 gikk av stabelen i Andebu og det var Vestfold Bygdeungdomslag som var vertskap. Helgen oktober var det 450 bygdeungdommer fra hele landet som tok turen. På de to dagene med tevlinger ble i alt seks norgesmesterskapstitler delt ut, noen av dem var; norgesmester i motorsag, bløtkakepynting, osteanretning og 5 om dagen. Det ble også delt ut tre NBU-mesterskapstitler i blant annet Handyman og maskinmjølking. Fredag kveld spilte Ni liv og Trang Fødsel opp til dans. Lørdag var det duket for bankett med fantastisk and, hilsen fra ordføreren i Andebu og siden vi var i Andebu fikk vi også besøk av en viss kjendisand. På kvelden fortsatte den gode stemninga med dans til Ila Auto, men det som nok ble kveldens høydepunkt var da hundrevis av bygdeungdommer danset til maccarena. Takk til våre gode samarbeidspartnere i Felleskjøpet, Stihl, Gjensidige, Landkreditt Bank, Nortura med flere for bidraget til arrangementet. Takk til Hovedkomiteen for innsatsen i forkant av arrangementet og for at dere ga oss et vellykka og ANDerledes høstarrangement.

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

1-2-3 PÅ PALLEN UNDER HA 2012

1-2-3 PÅ PALLEN UNDER HA 2012 1-2-3 PÅ PALLEN UNDER HA 2012 Tevling Plassering Navn Fylkes Poengsum NM Maskinmelking junior 3 Pål Agnar Tveitan Vestfold 42,5 2 Erlend Aune Sør-Trøndelag 65 1 Øyvind Tofteberg Østfold 83,5 Senior 3 Margrete

Detaljer

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Signe Lindbråten, foretok navneoppropet.

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Signe Lindbråten, foretok navneoppropet. Protokoll 1. representantskap 2016 1 Sak 01.1.16 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Tom Andreas Nørstebø ønsket velkommen på vegne av Buskerud Bygdeungdomslag. Representantskapet sang Norges Bygdeungdomslag

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Mandag 24. februar, kl 09:30 til 20:00 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 4. 5. mai, 2013 Til stede: Sak 01/13-14 Sak 02/ 13-14 Erik Krogrud, Hanne Haldogard Bjørkli, Gunn Jorun Sørum,

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Hos Martha i Askim, Trøgstadveien 488, 1814 Askim Dato og tid: Fredag 27. mai kl 10 og lørdag 28. mai fra 10 til 15 Møteleder: Referent: Tilstede:

Detaljer

Protokoll 2. representantskap 2015. 26.-27. september, 2015. Sanner hotell, Oppland

Protokoll 2. representantskap 2015. 26.-27. september, 2015. Sanner hotell, Oppland Protokoll 2. representantskap 2015 26.-27. september, 2015 Sanner hotell, Oppland 1 Sak 01.2.15 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Margrethe Espen ønsket velkommen på vegne Oppland og Hadeland

Detaljer

Dagsorden for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Dagsorden for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Dagsorden for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Inderøy, Nord-Trøndelag Dato og tid: 6. januar 2017 Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Voll Dombu (leder), Sofie Krog (organisatorisk nestleder),

Detaljer

Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Lygna, Hadeland Dato og tid: 21. august 2016 Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Sak 01.01 Tora Voll Dombu (leder), Krog (org.nest), Klev

Detaljer

NM Eksteriørbedømming Storfe Junior Plassering Navn Fylke Poeng

NM Eksteriørbedømming Storfe Junior Plassering Navn Fylke Poeng NM Eksteriørbedømming Storfe Junior Plassering Navn Fylke Poeng 1 Maja Aas Akershus 70,5 2 Anna Mjønerud Akershus 67,0 3 Kristoffer Holst Hedmark 66,0 4 Roar Nedrebø Rogaland 65,5 5 Kristian K. Djupnæs

Detaljer

1-2-3 PÅ PALLEN UNDER HA 2012

1-2-3 PÅ PALLEN UNDER HA 2012 1-2-3 PÅ PALLEN UNDER HA 2012 Tevling Plassering Navn Fylkes Poengsum NM Maskinmelking junior 3 Pål Agnar Tveitan Vestfold 42,5 2 Erlend Aune Sør-Trøndelag 65 1 Øyvind Tofteberg Østfold 83,5 Senior 3 Margrete

Detaljer

NM Eksteriørbedømming av storfe

NM Eksteriørbedømming av storfe NM Eksteriørbedømming av storfe Plassering Navn Fylke Poeng 1 Marie Brådli Rogaland 60 2 Petter Strukstad Nord-Trøndelag 59,5 3 Kristian Krübel Djupnes Oppland 59 4 Theodor Hystad Østfold 58 5 anne gina

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Protokoll fra det 71. årsmøtet i Sør- Trøndelag Bygdeungdomslag

Protokoll fra det 71. årsmøtet i Sør- Trøndelag Bygdeungdomslag Protokoll fra det 71. årsmøtet i Sør- Trøndelag Bygdeungdomslag Tid: Lørdag 20. februar 2016, klokka 10.00 Sted: Flå Samfunnshus, Ler Åpning av møtet og orientering om gangen i årsmøtet ved Tora Voll Dombu

Detaljer

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer!

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! Desember ØBU-informen 2014 www.ostfoldbu.org Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! ØBU Morstongveien 25 1850 Mysen obu@ostfoldbu.org NBU Postboks 9377- Grønnland 0135 Oslo Tlf 22 05 48 00

Detaljer

Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016

Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016 Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016 Sted: Frilynt, Verdensteateret, Kongensgate 1B, Sandefjord Dato og tid: Fredag 16. oktober kl 10 til 18 Møteleder: Gunn Jorunn Sørum Referent: Signe

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018

Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018 Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018 Sted: Lynga hyttegrend, Gran Dato og tid: 9. juni 2017, kl. 10.00 Tilstede: Tora Voll Dombu (leder), Sofie Krog (organisatorisk nestleder), Bjerkan

Detaljer

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte.

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte. Protokoll Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte. Sted: Modumhallen, Modum i Buskerud Dato: 13. 14. juli, 2015 Protokollfører: Siri Voll Dombu Ordførerkollegiet besto av ordfører Marius Bøhle

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte.

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte. Protokoll Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte. Sted: Hvam videregående skole, Nes i Akershus. Dato: 14. 15. juli, 2014 Protokollfører: Kåre Gunnar Fløystad Ordførerkollegiet besto av ordfører

Detaljer

Protokoll for det 5. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 5. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 5. sentralstyremøtet i NBU 2016/ Sted: Landbrukets hus, Oslo Dato og tid: 2. desember 2016 Tilstede: Forfall: Ikke møtt: Møteleder: Referent: Sak 01.05 Tora Voll Dombu (leder), Martha

Detaljer

Behandling i styret: Saken om hotell på vårkurs og endring av medlemskap (som egen sak) går ut. Erik meldte inn en sak om Landkredit bank og GSU

Behandling i styret: Saken om hotell på vårkurs og endring av medlemskap (som egen sak) går ut. Erik meldte inn en sak om Landkredit bank og GSU Referat for det 2. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 7. 8. Juni, 2013 Tilstede: Erik Krogrud, Hanne H. Bjørkli, Gunn Jorunn Sørum, Eli Anne Nyerød, Annette Raakil, Kari

Detaljer

For å delta på tevlinger i NBU må man være medlem. Dete gjelder med unntak av motorsag, motorsag lag og STIHL-cup, grunnet samarbeid med NorHogg

For å delta på tevlinger i NBU må man være medlem. Dete gjelder med unntak av motorsag, motorsag lag og STIHL-cup, grunnet samarbeid med NorHogg Generelle regler: For å delta på tevlinger i NBU må man være medlem. Dete gjelder med unntak av motorsag, motorsag lag og STIHL-cup, grunnet samarbeid med NorHogg NBUs tevlinger deles inn i junior- og

Detaljer

NM Eksteriørbedømming av hest Jr

NM Eksteriørbedømming av hest Jr NM Eksteriørbedømming av hest Jr Plassering Navn Fylke Resultat 1 Ingrid Tofteberg Østfold 48,4 2 Anne Bjerke Akershus 41,5 3 Kari Lie Hedmark 41 4 Mille Øverlien Hedmark 39,8 5 Mari Voll Dombu Sør-Trøndelag

Detaljer

Protokoll 1. representantskap 2017

Protokoll 1. representantskap 2017 Protokoll 1. representantskap 2017 1 Sak 01.1.17 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Tora Voll Dombu ønsket velkommen på vegne sentralstyret. Representantskapet sang Norges Bygdeungdomslag sin oppsang.

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr i Akershus Bygdeungdomslag

Protokoll fra styremøte nr i Akershus Bygdeungdomslag Protokoll fra styremøte nr.2 2017-18 i Akershus Bygdeungdomslag Sted: Grønt Fagsenter Tid: Torsdag 20.april 2017 kl. 18.30 AU: 17.30 Servering: Anne Margrethe Tilstede: Anne Margrethe Elton, Jorunn Bogstad,

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Ekspediørbedømming av hest NR klasse Fornavn Etternavn Fylke Lag Poeng 1 Junior Birte Østby Akershus Eidsvoll 88,875 2 Junior Maria Lundeby Østfold

Ekspediørbedømming av hest NR klasse Fornavn Etternavn Fylke Lag Poeng 1 Junior Birte Østby Akershus Eidsvoll 88,875 2 Junior Maria Lundeby Østfold Ekspediørbedømming av hest NR klasse Fornavn Etternavn Fylke Lag Poeng 1 Junior Birte Østby Akershus Eidsvoll 88,875 2 Junior Maria Lundeby Østfold Råde 88,75 3 Junior Ingrid Heringstad Oppland Heidal/Sel/Vågå

Detaljer

NM - Eksteriørdømming av storfe junior

NM - Eksteriørdømming av storfe junior NM - Eksteriørdømming av storfe junior PlasserKlasse Fornavn Etternavn Fylke Lokallag Poeng 1 Junior Johannes Nærland Rogaland Nærbø 91,25 2 Junior Ingrid Heringstad Oppland Heidal/Sel/vågå 90,5 3 Junior

Detaljer

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag 8. februar 2014

Protokoll fra årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag 8. februar 2014 Protokoll fra årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag 8. februar 2014 Sak 1 Åpning av årsmøtet Nora Bakke fra vertslokallaget Nes BU åpnet årsmøtet. Ordfører Tina Bjørnvold gikk igjennom praktiske opplysninger

Detaljer

Protokoll for det 06. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 06. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 06. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

01.05.2014 30.04.2015 ÅRSMELDING SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no Best i test! SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

NM Eksteriørbedømming av storfe Jr

NM Eksteriørbedømming av storfe Jr NM Eksteriørbedømming av storfe Jr Plassering Fylke Navn Poeng 1 Oppland John Arne Ulven 91,125 2 Rogaland Karoline Nedrebø 90,75 3 Oppland Cathrine Midtbu 90,125 4 Østfold Ole-Johan Bjerketvedt 89,75

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NBUs PLANVERK

NBUs PLANVERK NBUs PLANVERK 2017-2022 NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf Det overordnede styringsdokumentet for Norges Bygdeungdomslag. 2. NBUs Ideologiske plattform Utdypning av NBUs verdigrunnlag. Skal behandles

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Plas Navn Klubb Slutt-tid Diff. SYNSTNES Olav SEL IL 7:20. ØDEGÅRD Maja SEL IL 4:37. RANDEN Emil SEL IL 6:36

Plas Navn Klubb Slutt-tid Diff. SYNSTNES Olav SEL IL 7:20. ØDEGÅRD Maja SEL IL 4:37. RANDEN Emil SEL IL 6:36 Side 1 av 5 Karusellrenn Arrangør Sel IL Ski Vanlig renn Sted Tolstadåsen Skistadion Dato Plas Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter/gutter født 2007-2008 SYNSTNES Olav SEL IL 7:20 ØDEGÅRD Maja SEL IL 4:37

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr i Akershus Bygdeungdomslag

Protokoll fra styremøte nr i Akershus Bygdeungdomslag Protokoll fra styremøte nr.5 2017-2018 i Akershus Bygdeungdomslag Sted: Grønt Fagsenter Tid: Torsdag 7. september kl. 18.00 AU: Servering: Maja Tilstede: Anne Margrethe Elton, Jorunn Bogstad, Gulbrand

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Sandripløpet Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 Christine Roland Vindbjart, IL 3

Sandripløpet Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 Christine Roland Vindbjart, IL 3 Sandripløpet 207 08.0.207 J 8 år Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 2:5 Christine Roland Vindbjart, IL 3 :59 G 8 år Elias Engesland Gumpen Birkenes IL 4 09:2 Kjell Hauan Otra IL 6 09:59 Henrik Sløgedal

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Årsmelding 2015/2016

Årsmelding 2015/2016 Årsmelding 2015/2016 NBUs Oppsang Melodi: Hill deg du stolte og havkransede Norge Tekst: Johan Børstad Fremad i samling, under vårt merke Bygdenes ungdom med vilje og glød Høyt er vårt mål og lengslene

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016

AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 1 av 6 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 Årsmøtet i Akershus Bondelag ble avholdt 16. mars 2016 på Bogstad Gård, Oslo. Møtet ble satt kl.9.30. Sak 1. Åpning Fylkesleder Sigurd Enger ønsket velkommen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Nordmør Open Finale

Nordmør Open Finale Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Håkon Aune Øvre Surnadal 44 42 44 79 209 0,- Gave 1. Markus Aune Øvre Surnadal 47 46 48 95 236 0,- Gave 1. Rolf Husby Mikkelsen Hov 45 48 47 97 237 0,- Gave 1. Rune Aasen

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Representanter Styringsgruppa

Representanter Styringsgruppa Representanter Styringsgruppa Styringsgruppa Representant Stilling E-post Aurskog-Høland Jan Mærli Ordfører jan.maerli@ahk.no Eidsberg Erik Unaas Ordfører erik.unaas@eidsberg.kommune.no Eidsvoll Terje

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

PROTOKOLL. Norges Bygdeungdomslags 68. årsmøte

PROTOKOLL. Norges Bygdeungdomslags 68. årsmøte PROTOKOLL Norges Bygdeungdomslags 68. årsmøte Sted: Inderøy samfunnshus Dato: 15. 16. juli, 2013 Protokollfører: Magne Erik Røyseng Ordførerkollegiet består av ordfører Kjersti Diesen og varaordfører Marius

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 48 50 50 148 127,- 2. Håkon Foss Mathisen Blaker 49 49 50 148 102,- 3. Marius Granberg Fet 50 49 48 147 78,- 4. Eirik Strøm Blaker 49 45 50 144 54,- 5. Jenny

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag Åpent stevne 02.02 04.02.2017 Arrangør : Inderøy skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ane R. Melting Mosvik 50 44 50 100 244 11* 2 Espen By Dyrendahl Rissa 49 48 50 97 244 5* 2 Kristin Dyrendahl

Detaljer

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer

Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT

Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT Navn: Anders Eggen Kommune: Melhus Fylke: Sør-Trøndelag Telefon: 906 03 562 Epost: anders.eggen@nlr.no Navn: Anders Lerberg Kopstad Produksjon: Reint, grasfora lammekjøtt

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10 Mesterskap kl. 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik (5) 38/05 e.o 2 Eivind Vågø Namdalseid og Lyngen (3) 38/05 e.o 3 Magne Råde Forr (3) 38/03 4 Tore Brandtzæg Mære (4) 37/04 5 Jørund Oskar Ertsås Mære (4) 37/03

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer