Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.05.2014 30.04.2015"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på Best i test! SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på 3 på Billigst John Deere 6125R service! Norges mest solgte traktormodell i TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTORS SERVICEBØRS Best i test blant totalt! trinnløse «firere» på Traktors servicebørs. Billigst på service! Scann QR-koden her eller gå inn på for å lese mer om John Deere 6125R. Magasinet Traktor nr. 1/2015 NBU sin formålsparagraf TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTORS SERVICEBØRS Best totalt! TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR TRAKTOR Billigst på service! TRAKTORS SERVICEBØRS Best totalt! Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

3 4 5 INNHOLD Forord...5 Utmerkelser...7 STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning Årsregnskap Revisjonsberetning...16 STYRINGSORGANENE 4.1 Årsmøtet Representantskapet Styret Nemnder og utvalg Sekretariatet MEDLEMSTALL OG KONTINGENT 5.1 Nye lokallag Nedlagte lokallag Medlemsoversikt MELDINGER FRA FYLKESLAGENE 6.1 Akershus BU Buskerud BU Hedmark BU Hordaland BU Møre og Romsdal BU Nord-Trøndelag BU Oppland BU Rogaland BU Sør-Trøndelag BU Vestfold BU Østfold BU Lokallag uten fylkeslag PROSJEKT OG ARRANGEMENT 7.1 Prosjekter Landsstevnet 2014, Akershus Høstarrangementet 2014, Vestfold Tevlingsresultata TAKK FOR ÅRET SOM HAR GÅTT 8.1 Våre samarbeidspartnere...42 Kjære bygdeungdom! Norges Bygdeungdomslags prestasjoner avhenger av hva vi får til sammen gjennom hvert enkeltmedlems innsats. I året som har gått har mange medlemmer lagt ned en stor innsats, vi har jobbet godt sammen og organisasjonen har prestert fantastiske resultater. Det å få til noe sammen gir mestringsfølelse, skaper samhold og innebærer utrolig mye moro for alle som velger å involvere seg. Det er det Norges Bygdeungdomslag handler om: vi kan gjøre en forskjell ved å løfte i lag og vi har det artig mens vi holder på! Medlemsrekord og høyt aktivitetsnivå Et høyt aktivitetsnivå lokalt og solid innsats med målsettinger og oppfølgingen av dem har gitt en organisasjon som er større enn på 20 år, med 7140 medlemmer. En økning på nesten 850 medlemmer må vi tilbake til «gullalderen» i 1979 for å finne maken til i antall. I prosentvis vekst har organisasjonen aldri tatt et så stort medlemshopp! Dette henger selvsagt sammen med at vi opprettholder god driv på mange fronter. Aktivitetsnivået er høyt, organisasjonsopplæringen vår er solid og meningene våre blir hørt. Dette er kjernen i NBU, og selv om vi alltid kan bli bedre, leverer vi bra! For å trekke ut noen høydepunkter ble aksjonsuka en suksess, kåringen av «Årets unge bonde» satte nominasjonsrekord, gode debatter på årsmøter og representantskapsmøter driver organisasjon framover og antallet lokallag er stigende. Flere av høydepunktene kan du lese om videre i denne årsmeldinga. Kort oppsummert er det mye positivt som rører seg i organisasjonen, og engasjementet er stort. Det er sunt, motiverende og viser at det så absolutt er liv laga for organisasjonen vår. overfor store og varierte utfordringer. Stadig flere unge sliter med psykiske plager som angst og depresjon, og mobbing via nett og sosiale medier er et økende problem. Nasjonalt byr blant annet kommunereform og landbrukspolitikk på store utfordringer for mange bygdesamfunn. Globalt ser vi sterke krefter som truer demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter. Norges Bygdeungdomslag kan og skal selvsagt ikke løse alle disse problemene. Men vi har like fullt godt av å vurdere vår rolle i et større bilde. Ved å være en åpen og inkluderende organisasjon basert på demokratiske prinsipper har vi betydning i mange ungdommers liv, i mange lokalsamfunn og også på større arenaer. Unge trenger makt og ressurser til å påvirke egne omgivelser, og ved å jobbe sammen kan vi tilby nettopp dette. Takk for innsatsen! Avslutningsvis vil jeg takke alle som har gjort en innsats for å styrke Norges Bygdeungdomslag i Tillitsvalgte i alle ledd, arrangører av gode sentrale arrangement samarbeidsorganisasjoner, sentralstyre og sekretariat; takk for deres bidrag til et særdeles godt NBU-år! Alle år i NBU har sine helt spesielle øyeblikk, og det er gjerne individuelt hva hver og en av oss sitter igjen med som høydepunkt. Fellestrekket er trolig den gleden vi finner hos de som deltar på landsstevnet, høstarrangementet, kurs og lokale aktiviteter. La oss jobbe videre for at flere får kjenne på den gleden det gir å være del av et fantastisk artig og kuriøst mangfold av interesser, personligheter og kulturer. La oss jobbe for at flere får kjenne på gleden over å være del av Norges største vennegjeng! FORORD Vi kan påvirke våre omgivelser Hvis vi løfter blikket er det ingen tvil om at vår innsats og stemme trengs. Dagens ungdomsgenerasjon står

4 6 7 UTMERKELSER Æresdiplomet Æresdiplomet blir tildelt personer som har utmerka seg med sin innsats for NBU. Disse har mottatt NBU sin æresdiplom: Jorunn Sæther Hans Jetlund Mali Hektoen Magne Nilsen Astrid H. Skoglund Per Kval-Engstad Anne Lise Jørgenrud Lund Einar Moe Tore Østerås Kjell Thirud Gunlaug Aakerholt Svein Aakerholt Tore Folkvord Norunn G. Tveit Ole Furua Rødby Inger Marie Linge Ingrid og Rasmus Raad Tore K. Wiig Unni S. Fuglestad Anne Polden Frøydis Barstad Hans Kristian Solberg Eli Berven Marlen Hognestad Ragna Marie og Olav Mauset Brita Skallerud Inger Johanne Helth Sveen Elin Bjørnstad Styrets beretning for virksomheten i Norges Bygdeungdomslag 3.1 STYRETS BERETNING Æresmedlemmer Æresmedlemmer blir utnevnt av årsmøtet i NBU etter framlegg fra styret. Harald Rød ble utnevnt til æresmedlem under årsmøtet på Orre i Han har en stor del av æra for at NBU i dag er en selstendig organisasjon. Rød var en av drivkreftene bak det forbedrende arbeidet ved grunnleggelsen av NBU, og ble valgt til den første formannen i organisasjonen. Aslaug Berntsen ble utnevnt til æresmedlem under årsmøtet på Orre i Hun var landssekretær i NBU de første åra etter at organisasjonen ble stiftet. I denne tida ble organisasjonen bygd opp, og grunnlaget for et allsidig NBU-arbeid ble lagt. Per Spødervold fra Bjerkreim ble utnevnt til æresmedlem under årsmøtet på Hellerudsletta i Han ble tildelt æresmedlemskap på grunn av sitt langvarige engasjement for NBU, spesielt på lokal- og fylkesplan i Rogaland. Sprellemannsprisen Sprellemannsprisen blir gitt til personer som har gjort en enestående innsats for Norges Bygdeungdomslag. Prisen er ikke nødvendigvis en takk for lang og tro tjeneste, men blir gitt til aktive medlemmer som har gitt en større arbeidsinnsats enn forventa i forbindelse med et arrangement eller liknende. Sprellemenn i NBU: Johannes Bergum utnevnt i 2001 etter ekstraordinær innsats i forbindelse med VM i motorsag i Øyvind Haglund Sogn utnevnt i 2003 etter restart av flere lokallag i Oppland. Kristian Hunskaar utnevnt i 2004 etter stor innsats for Høstarrangementet 2003 på Melsom. Øyvind Magnus Mjønerud utnevnt i 2006 for solid bygging av Akershus BU. Nils Håvar Øyås fikk prisen i 2008 for sitt utholdende engasjement som leder i Sør- Trøndelag. Kjerstin Lundgård mottok prisen 2009 for et utholdende engasjement for hele NBU. Ingen oppgaver er for store og ingen er for små. Tina Bjørnvold - utnevnt i 2013 for si uvurderlige innsats i fylkesstyret i Akershus BU gjennom flere år.

5 ÅRSREKNESKAP

6 ÅRSREGNSKAP

7 ÅRSREGNSKAP

8 ÅRSREGNSKAP 3.3 REVISJONSBERETNING

9 ÅRSMØTE Det 69. årsmøte i Norges Bygdeungdomslag ble avholdt på Hvam videregående skole i Nes i Akershus. Det møtte 151 utsendinger og 11 observatører. Møtet ble ledet av varaordfører Martin Johnsbråten og vara direktevalgt Anders Sørum Sveen. Leder av Akershus BU, Marthe Bogstad, ønska velkommen til Akershus, ordfører i Nes, Oddmar Blekkerud, ønska årsmøtet velkommen til kommunen ÅRSMELDING OG REGNSKAP Generalsekretær Signe Lindbråten la fram årsmeldinga og regnskapet for Den framlagte årsmeldinga ble vedtatt som NBU sin årsmelding og det framlagte og reviderte regnskapet ble vedtatt for UTTALER Fra årsmøtet ble det sendt ut tre uttaler. a) Fra sentralstyret: La NEI være NEI! b) Fra sentralstyret: Lokaldemokrati og frihet til bosetning. c) Fra Akershus BU: På tide med klimaks i klimapolitikken ÅRSMØTEFOREDRAG Det ble holdt et foredrag om trafikksikkerhet i forbindelse med Trafikkprosjektet NBU har med Gjensidige ORIENTERINGER I løpet av årsmøtet ble det orientert om de ulike prosjektene i NBU og aktuelle saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen består av fire medlemmer fra de fire regionene i NBU. Region Sør: Østfold: Maren Anna Brandsrud, ny for to år. Vara: Annette L. Raakil, ny for to år. Region Midt: Nord Trøndelag: Inger Johanne Helth Sveen, ikke på valg. Vara: Arnhild Heggemsli Harstad, ikke på valg. Region Vest: Hordaland: Veronika Gjermo, ny for to år Vara: Kari Geitle Nesthus, ny for to år. 4. STYRINGSORGAN PRISER Tevlingsprisen ble tildelt Bygdeungdomslaget Sambandet, Sør-Trøndelag. NBU-klubba ble tildelt Akershus BU. Verveprisen ble tildelt Norsjø BU, Telemark. Aktivitetsprisen ble tildelt Råde BU, Østfold. Region Øst: Akershus: Anders Klaseie, ikke på valg. Vara: Eli Anne Nyerrød, ikke på valg Leder: Inger Johanne Helth Sveen

10 REPRESENTANTSKAP Representantskapet i NBU er satt sammen av sentralstyret, fylkeslederne og en representant fra Norges Bondelag og en representant fra Norges Bygdekvinnelag. I tillegg seks direktevalgte. Fylkene blir oppfordret til å stille med en observatør REPRESENTANTSKAP 2014 Det andre representantskapsmøtet for 2014 ble holdt på Malungen gjestegård på Vallset, september REPRESENTANTSKAP 2015 Første representantskapsmøte i 2015 ble avholdt på Thorbjørnsrud hotell på Jevnaker, februar. 4.3 STYRET Sentralstyret har arbeidsåret hatt 10 møter og vært sammensatt av: Leder: Gunn Jorunn Sørum (STBU), gjenvalgt for ett år. Organisatorisk nestleder: Martha Sofie Krog (ØBU), ikke på valg. Bygdepolitisk nestleder: Ragnhild Duserud (ØBU), gjenvalgt for to år. Kulturleder: Steffen Haugen (STBU), ny for to år. Tevlingsleder: Mathilde Dæhlin (HeBU), ikke på valg. Lagsutviklingsleder: Ola Venås (OBU), ikke på valg. Norges Bondelag: Brita Skallerud Norges Bygdekvinnelag: Tove Hoppestad 1. vara: Sondre Klaseie (ABU), gjenvalgt for ett år. 2. vara: Trond Martin Wiersholm (ØBU), ny for ett år. 3. vara: Anne Solberg (STBU), ny for ett år. 4. vara: Caroline V. Sitter (RBU), ny for ett år. Direktevalgte: Ordfører: Marius Bøhle, (VBU), gjenvalgt for ett år. Varaordfører: Martin Johnsbråten, (ABU), gjenvalgt for ett år. 1. vaktleder: Amund Tømte, (ABU), gjenvalgt for ett år. 2. vaktleder: Yngve Røøyen (MRBU), ny for ett år. 1. Direktevalgt: Jakob Aarekol (HBU), ikke på valg. 2. Direktevalgt: Lars Halvor Stokstad (ABU), gjenvalgt for to år. 1. vara direktevalgt: Ranveig Amlie (OBU), ny for ett år. 2. vara direktevalgt: Erik Melting (NTBU), ny for ett år. 3. vara direktevalgt: Anders Gretteberg (VBU), ny for ett år. 4. vara direktevalgt: Agnethe Børresen (HBU), ny for ett år.

11 STYRINGSORGAN 4.4 NEMNDER OG UTVALG TEVLINGSNEMNDA Nemnda har bestått av: Leder: Mathilde Dæhlin, Hedmark Maren Marie Wilhelmsen, Sør-Trøndelag Stig Tollefsrud, Oppland Simen Gjølberg Johansen, Akershus Ranveig Amlie, Sør-Trøndelag Elise Røisgård Kirkevold (fra januar), Vestfold Sekretariatskontakt: Marte Gjestvang Olimb I år, som alle andre år, har tevlingsnemndas hovedoppgave vært å følge opp tevlingsaktiviteten på de sentrale arrangementene våre. Vi har lagt bak oss et år med et fantastisk landsstevne og et bra høstarrangement - begge arrangementer med god tevlingsaktivitet fra flere fylker og nye norgesmestre. Det ser ut til at NBUs Landsstevne og Høstarrangement i 2015 også kommer til å bli gode tevlingsarrangementer. Nytt i år er at vi for første gang har Vill Villmark og nye quizer på mesterskapsplanen, i tillegg har vi lagt inn egen damekvote i TRT for å få med flere jenter. Vi gleder oss til å se utfallet. Mesterskapsplan og deltagerkvoter ble sendt ut på høring i høst, med gode tilbakemeldinger. Vi har også laget nye quizregler og revidert tevlinger som har vært ute på høring. Nemnda har også som oppgave å forvalte noe av midlene vi får fra Gjensidige, øremerket trafikksikkerhet KULTURNEMNDA Nemnda har bestått av: Leder: Steffen Haugen, Sør-Trøndelag Mari Voll Dombu, Sør-Trøndelag Nora Bakke, Akershus Per Aage Sætran, Hedmark Torje Bjørke, Oppland Sekretariatskontakt: Mari Thune Dette arbeidsåret har vi avsluttet det vellykkede kulturprosjektet Gammal moro blir som ny. Facebook-siden vil bestå. Vi har hatt mest fokus på oppstart av nytt kulturprosjekt, Kultursprell. I forbindelse med Kultursprell ble det holdt et kortkurs under vårkurs, og det var planlagt to workshop-helger på vårparten. Begge workshop-helgene ble avlyst grunnet for få påmeldte. Det er også planlagt friluftstur ORGANISASJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Leder: Martha Sofie Krog, Østfold Anders Sørum Sveen, Oppland Anne Tofteberg, Østfold Agnethe Jovall, Hedmark Olav Varhaug, Rogaland Trond-Martin Wiersholm, Østfold Sekretariatskontakt: Pål Trautmann Olerud Organisasjonsutvalget har i arbeidsåret hatt fokus på kurs på alle nivåer i organisasjonen. Vi har revidert og fornyet høstkurshefte, gjennomført regionale valgkomitékurs og arrangert vårkurs for alle fylkesstyrene. Nemnda har også arrangert nemndshelg for alle nemndene i NBU på Svinndal skole i Østfold. I arbeidsåret har vi også revidert arbeidsplanen for NBU som skal vedtas av årsmøte. I revideringsarbeidet har vi brukt svarene fra halvårsevaluering av lokallag og fylkeslag BYGDEPOLITISK UTVALG Utvalget har bestått av: Leder: Ragnhild Duserud, Østfold Kåre Gunnar Fløystad, Aust-Agder Siri Voll Dombu, Sør-Trøndelag Henrik Huseby, Akershus Jon Einar Hulleberg, Hedmark Sekretariatskontakt: Ragnhild Meland (til desember 2014) Fjorårets BP-utvalg arrangerte debatt på Landsstevnet 2014 i Akershus, med god variasjon i debattpanelet og tilnærmet fullsatt sal. Dette arbeidsårets BP-nemnd har jobbet mye med Stem.Bestem! prosjektet, som vi søkte og fikk prosjektstøtte til. I april ble det avholdt kurshelg i Oslo med tema valgdeltakelse og ungdomsdemokrati. Det har også vært jobbet med valg-tiltak i fylkes- og lokallag. Jordbruksforhandlingene har vært et annet prioritert arbeidsområde. Det ble jobbet grundig med innspill til bondeorganisasjonene, og innspillene har vært spilt inn i flere medier. Innholdet i innspillene baserer seg på rekruttering til landbruket og unge bønder. Ellers har oppfølging av bygdepolitiske nestledere i fylkeslagene vært et viktig område i nemnda, med utsending av nyhetsbrev og kontakt gjennom Facebook LAGSUTVIKLINGSNEMNDA Nemda har i år bestått av Ola Skrivlien Venås (leder) Ingrid Andvik, Vestfold Halvor Stavdal, Telemark Sondre Klaseie, Akershus Anne Solberg, Østfold Erik Melting, Nord-Trøndelag Pål Trautmann Olerud (sekretariatskontakt) I dette arbeidsåret har vi hatt to møter i nemnda, og behandla 7 saker. Vi har planlagt arrangement som Aksjonsuka og Vårsprell, med tilhørende vervekampanjer, og vi har arrangert stand på Dyrsku n sammen med Norsjø BU. Lokallag har blitt starta i Bamble i Telemark og vi har ved flere anledninger besøkt Telemark. Vi har utarbeidet en vervestrategi for 2015, som skal brukes i arbeidet framover for å fortsette medlemsøkningen vår. NBU fortsetter medlemsøkninga i år og det ser lovende ut også for det neste, noe som lagsutviklingsnemnda er godt fornøyde med. 4.5 SEKRETARIATET I perioden har Norges Bygdeungdomslag hatt i alt seks ansatte. I 2014 var økonomikonsulenten vår ute i fødselspermisjon og vi fikk vi inn en flittig vikar, og da det var informasjonskonsulenten vår sin tur til å gå ut i permisjon kunne vi utvide vikariatet med ett år. Derfor har vi hatt seks ansatte på papiret, men vært fem på kontoret. I forbindelse med fødselspermisjonen til informasjonskonsulenten gjorde vi noen midlertidige endringer i sekretariatet på ansvarsområdene, det er de nye titlene som står under. Besøksadresse: Schweigaardsgate 34 B Postadresse: PB 9377 Grønland, 0135 Oslo Telefon: , E-post: Ansatte i meldingsåret: Generalsekretær: Signe Lindbråten (fra d.d.) Informasjons- og kulturkonsulent: Mari Thune (fra d.d.) Informasjonskonsulent: Ragnhild Meland ( d.d., i permisjon fra desember 2014) Økonomi- og medlemskonsulent: Marthe Kristin Molteberg (fra d.d., i permisjon fra til ) Verve- og tevlingskonsulent Marte Gjestvang Olimb (vikariat fra d.d.) Organisasjonskonsulent: Pål Trautmann Olerud ( d.d.)

12 MEDLEMSTALL OG KONTINGENT 5.1 NYE LOKALLAG NBU hadde 103 lokallag, hvor av 92 aktive, fordelt på 14 fylker i lag er inaktive. I løpet av meldingsåret har det blitt startet to nye lokallag: Bamble BU (Telemark) og Hurdal BU (Akershus). Det har blitt restartet tre gamle lag: Leksvik og Mosvik BU (Nord-Trøndelag), Sandnes BU (tidligere Høyland BU) (Rogaland) og Vingelen BU (Hedmark). 5.2 NEDLAGTE LOKALLAG I løpet av meldingsåret har det ikke blitt lagt ned noen lokallag. Tre lokallag, Modum BU, Nittedal/ Hakadal BU og Vefsn BU har vært inaktive. 5 inaktive lokallag er døde. 5.3 MEDLEMSOVERSIKT 2014 NBUs medlemsregister heter Focus.net, og er levert av Team Data System AS. Registeret har vært i bruk siden Status antall medlemmer 2014 Introduksjonsmedlemmar 2013/ Ordinærmedlemmar Støttemedlemmar Introduksjonsmedlemmar 2014/ Total 7140 Status kjønnsfordeling Kvinner 3098 Menn 4042 Total 7140 Status alder Under MEDLEMSTALL 2014 Fylke Akershus Aust-Agder Vest-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Direkte NBU Total INTRODUKSJONSMEDLEMMER 2014/2015 Fylke Akershus Aust-Agder Vest-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Direkte NBU Total

13 24 25 LOKALLAGSOVERSIKT MEDLEMSTALL OG KONTINGENT Akershus Aurskog Høland 145 Bærum 7 Christiania 16 Direkte ABU 2 Eidsvoll 32 Enebakk 27 Gjerdrum 19 Hurdal 10 Kråkstad/Ski 63 Nannestad 50 Nes i ABU 121 Nittedal/Hakadal 9 Skedsmo 31 Sørum 142 Ullensaker 97 Vestby 34 Ås 48 Sum 853 Aust-Agder Aust-Agder BU 22 Direkte AABU 2 Vegårshei 1 Sum 25 Vest-Agder Direkte VABU 6 Sum 6 Buskerud Direkte BBU 1 Hallingdal 29 Haug 4 Lier 18 Modum 36 Nedre Eiker 1 Nedre Numedal 6 Ringerike 4 Sigdal og Eggedal 48 Ytre Sandsvær 2 Øvre Numedal 126 Sum 275 Finnmark Sum 0 Hedmark Alvdal 43 Brøttum 158 Direkte HeBU 5 Elverum 66 Furnes 55 Grue 125 Løten 94 Nes i HeBU 122 Ringsaker 78 Romedal/Stange 176 Trysil 4 Vang 104 Veldre 72 Vingelen 18 Sum 1120 Hordaland Direkte HBU 4 Etne 2 Fløien 10 Kvam 162 Kvinnherad 2 Sveio 76 Søre-Sveio 12 Voss 244 Sum 512 Møre og Romsdal Gjemnes 57 Halsa 52 Rindal 11 Skåla 29 Surnadal 207 Sum 356 Nordland Direkte NOBU 4 Vefsn 25 Sum 29 Nord-Trøndelag Direkte NTBU 3 Inderøy 89 Leksvik og Mosvik 18 Levanger 56 Steinkjer 40 Stjørdal 73 Verdal 37 Sum 316 Oppland Biri 84 Direkte OBU 4 Eina 74 Fron 23 Gausdal 244 Gran/Brandbu 64 Heidal/Sel/Vågå 28 Jevnaker 22 Kolbu 1 Land 36 Lom 11 Ringebu og Fåvang 50 Valdres 37 Vardal Snertingdal 127 Vestre Toten 52 Østre Toten 45 Øyer/Tretten 34 Sum 936 Rogaland Bjerkreim 22 Direkte RBU 3 Finnøy 4 Gjesdal 133 Hjelmeland 1 Klepp 136 Lund 1 Nærbø 58 Ogna 1 Orre 149 Sandnes 9 Sirdal 4 Sola 4 Time 254 Varhaug 86 Sum 865 Sogn og Fjordane Breim 6 Byrkjelo 3 Direkte SFBU 3 Varden 1 Sum 13 Sør-Trøndelag BU Sambandet 12 BU Samhald 90 Direkte STBU 2 Horg og Flå 40 Hølonda 100 Meldal 62 Melhus 1 Nidelven 24 Rennebu 3 Skaun 22 Strinda 9 Sum 365 Telemark Direkte TEBU 7 Bamble 39 MEDLEMMER SOM IKKE BETALTE KONTINGENT 2014 Fylke Antall Akershus 139 Aust-Agder 5 Buskerud 193 Hedmark 222 Hordaland 86 Norsjø 68 Sum 114 Troms Direkte TBU 2 Sum 2 Vestfold Botne og Hillestad 78 Direkte VBU 1 Lågendalen 177 Re 78 Sande 28 Stokke og Andebu 98 Sum 460 Østfold Aremark 26 Møre og Romsdal 161 Nordland 2 Nord-Trøndelag 98 Oppland 181 Rogaland 172 Sogn og Fjordane 8 Askim 11 Aursmark 44 Berg 153 Borge 16 Direkte ØBU 6 Eidsberg og Hærland 76 Hobøl 23 Rakkestad og Degernes 92 Råde 118 Skiptvet 31 Skjeberg 98 Spydeberg 46 Svinndal 63 Trøgstad 65 Tune 25 Sum 893 Total 7140 Sør-Trøndelag 116 Telemark 8 Vestfold 59 Østfold 175 NBU direkte 5 Totalt 1630

14 MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.1 AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2014/2015 Leder: Marthe Bogstad Organisatorisk nestleder: Martin Johnsbråten Bygdepolitisk nestleder: Gulbrand Romsaas Infoleder: Kristin Grønlund Tevlingsleder: Hege Sørby Kulturleder: Maren Clason Lagsutviklingsleder: Nichlas Røstad 1. vara: Jan Tage Rustad Eng 2. vara: Maja Aas 3. vara Simen Johansen STYRET 2015/2016 Leder: Marthe Bogstad Organisatorisk nestleder: Jorunn Bogstad Bygdepolitisk nestleder: Gulbrand Romsaas Økonomiansvarlig: Martin Johnsbråten Infoleder: Julie Tannum Tevlingsleder: Hege Sørby Kulturleder: Maren Clason Lagsutviklingsleder: Simen Johansen 1. vara: Andrea Skovseth 2. vara: Kristoffer Holdus 3. vara Louise Wethal Dette året har vært helt rått for Akershus! Vi fikk lov til å ha Landsstevne med så mye folk, flott vær, tevlinger, dans og konserter, en uforglemmelig uke! NBU-klubba fikk vi på årsmøte, og dette på hjemmebane! Ås og Vestby arrangerte Sommerstevne, 230 stk. tok turen. Vi har også starta opp et nytt lokallag, Hurdal BU. 6.2 BUSKERUD BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Siri Prestegården Organisatorisk nestleder: Bård Bjørkevik Bygdepolitisk nestleder: Svein Olav Larsgard Økonomiansvarlig: Torgeir Jordet Tevlingsleder: Lars Harald Frågodt Kulturleder: Line Heggelien Lagsutviklingsleder: Erlend Stenberg STYRET Leder: Siri Prestegården Organisatorisk nestleder: Bård Bjørkevik Bygdepolitisk nestleder: Svein Olav Larsgard Økonomiansvarlig: Torgeir Jorde Infoleder: Maren Øverby Larsen Tevlingsleder: Ragnhild Terum Kulturleder: Line Heggelien Lagsutvikler Tom Andreas Nørstebø Buskerud Bygdeungdomslag har i arbeidsåret hatt et stort fokus på Landsstevne i Vikersund Vi har prøvd å jobbe for å få aktivisert medlemmer ved gode og varierte arrangementet rundt om i lokallagene, som en sikring av dugnadsfolk. Vi har også jobbet med å få opp lokallag i Modum, Nedre Numedal og i Hønefoss-området, noe vi skal ta med oss videre i det nye arbeidsåret.

15 MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.3 HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG 6.4 HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Marte Larsen Tønseth Organisatorisk nestleder: Gjermund Ruud Skjeset Bygdepolitisk nestleder: Ole Mathias Rønaasen Økonomiansvarlig: Vegard Solbakken Mellum Infoleder: Agnete Børresen Tevlingsleder: Ragnhild Karset Gjermshus Kulturleder: Ingebjørg Hemma Lagsutviklingsleder: Helga Heiberg 1. vara: Kristoffer Holst 2. vara: Hanna Storlien 3. vara: Kristin Myhre STYRET Leder: Ragnhild Karset Gjermshus Organisatorisk nestleder: Gjermund Ruud Skjeseth Bygdepolitisk nestleder: Arne Østlund Økonomiansvarlig: Alexander Pettersen Skonnord Infoleder: Camilla Bye Tevlingsleder: Kristian Kylstad Lagsutvilker: Helga Heiberg Kulturleder: Ingebjørg Hemma 1. vara: Kristoffer Holst 2. vara: Hanna Storlien 3. vara: Kristin Myhre Hedmark har hatt mye og god aktivitet det siste året. I snitt har det vært en aktivitet hver tredje dag - alt i fra tevlingskurs i motorsag, og blomsterdekorering, medlemskvelder med golftrening og film til fest med inntekt til krafttak mot kreft og mye annet moro! Det har virkelig vært noe for enhver smak og håper at det blir like god aktivitet til neste år! STYRET Leder: Helena Bru Organisatorisk nestleder: Eirik Dueland Økonomiansvarlig: Ragnhild Tennebekk Bjørke Infoleder: Åmund Kolltveit Tevlingsleder: Håkon Aarekol Kulturleder: Brynhild Kolltveit Lagsutviklingsleder: Britt Tone Himle 1. vara: Sunniva Bidne Horvei STYRET Leder: Helena Bru Organisatorisk nestleder: Eirik Dueland Økonomiansvarlig: Inger Tellefsen Enes Infoleder: Britt Tone Himle Tevlingsleder: Sunniva Bidne Horvei Kulturleder: Brynhild Kolltveit Styremedlem med aktivitetsansvar: Espen Brattli Året 2014 har bestått hovedsakelig av reising og organisasjonsarbeid for Hordaland BU. Lokallaga har jevnt og trutt hatt arrangement, det har blant annet vært friluftslivarrangement som skiturer, påskerenn og akedager, samt hatt leirdueskyting og paintball. I kulturnemnda har en jobba med scenekunst, vi har hatt kortkurs i revy for lokallagsstyra, slik at de kunne sette opp små revyer på bankettmiddagene sine. Det har vært mye god aktivitet, med swingkurs, oppvisninger i bygdene, vervestand, og deltak i Aksjonsuka sin nattaksjon var det gode publisitetsmuligheter ved. Tevlingsåret har vært prega av motorsagtevlinger, marsipankaketevling, quizer og ku-cup for å øke antallet tevlere. Lokallaga våre, Voss, Kvam og Sveio er blant de største lokallaga i NBU i antall medlemmer. Nå er det satsinger på å bli større i andre greiner også! Tevling, kultur og organisatorisk skal vi vise bedring i.

16 MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.5 MØRE OG ROMSDAL BYGDEUNGDOMSLAG 6.6 NORD-TRØNDELAG BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Therese Aasen Fossem Organisatorisk nestleder: Robert Lervik Aktivitetsleder: Ole Morten Berg Strand Økonomiansvarlig: Edvard Bele Seterbø Infoleder: Elin Øren Røvik Tevlingsleder: Ludvik André Sagstad Tolaas Styremedlem: Martin Lervik Styremedlem: Elin Anita Kvisvik 1. vara: Andreas Kalvik 2. vara: Torunn Rognskog 3. vara: Lina Vatten STYRET Leder: Edvard Bele Sæterbø Organisatorisk nestleder: Olav Mogstad Styremedlem: Elin Anita Kvisvik Økonomiansvarlig: Ida-Malene Hyllnes Infoleder: Maren Sætervik Rognskog Tevlingsleder: Tommy Andre Røkkum Styremedlem: Torunn Sætervik Rognskog 1. vara: Ole Ingvar Torvik 2. vara: Ludvik André Sagstad Tolaas 3. vara: Lina Vatten STYRET Leder: Sunniva Lian Sisselvold Organisatorisk nestleder: Erik Melting Økonomiansvarlig: Simen Kippe Infoleder: Anette Skrødal Tevlingsleder: Anette Småvollan Johansen Lagsutviklingsleder: Oda Hollingsæter 1. vara: Bjørnar Børseth 2. vara: Jon-Kristian Munkeby 3. vara: Astrid Marie Solli STYRET Leder: Sunniva Lian Sisselvold Organisatorisk nestleder: Kristin Stavseth Minde Bygdepolitisk nestleder: Erik Melting Lagsutviklingsleder: Oda Hollingsæter Økonomiansvarlig: Petter Redving Strugstad Infoleder: Tommy Mikkelsen Solberg Tevlingsleder: Simen Kippe Kulturleder: Anette Småvollan Johansen 1. vara: Jenny Gauslaa Richardsen 2. vara: Stig Hofstad 3. vara: Marius Winje Møre og Romsdal Bygdeungdomslag er veldig fornøyd med Vårkurset som ble holdt i Stjørdalen. Bra arrangerte kurs med bra utbytte. På Landsstevne var vi bare 43 stykker fra MRBU, men vi hadde førsteplass, Julie Kristine Brotangen, og andreplass, Hanne Hønsvik, i Hest og Ridning. Sofie Torvik tok førsteplass i retrotevling. Og sist men ikke minst, Halsa BU ble kåret til det lokallaget med beste aksjonsuke! Dette året har vært et aktivt år for Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag. Til tross for at vi er midt i et generasjonsskifte så er det jevn og god aktivitet i lokallagene. Vi har også hatt et år med mye tevling, selv arrangert en tevlingsdag og vi hadde god deltakelse på Landsstevnet i Akershus Vi har en god blanding mellom gamle erfarne bygdeungdommer og nye bygdeungdommer som har en frisk pust og nye ideer. Motivasjonen er på topp, og vi er klare for et nytt år!

17 MELDINGER FRA FYLKESLAGENE 6.7 OPPLAND BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Tormod Rognlien Organisatorisk nestleder: Kristin Fladsrud Hegge Bygdepolitisk nestleder: Håvard Johansen Lindgård Økonomiansvarlig: Hilde Gillerhaugen Infoleder: Sussan Kroken Tevlingsleder: Atle Tollefsrud Kulturleder: Karoline Rustaden Lagsutviklingsleder: Margrethe Espen 1. vara: Torje Bjørke 2. vara: Torunn Amlien 3. vara Ida Kristin Dokkeberg STYRET Leder: Tormod Rognlien Organisatorisk nestleder: Torunn Amlien Bygdepolitisk nestleder: Håvard Johansen Lindgård Økonomiansvarlig: Hilde Gillerhaugen Infoleder: Sussan Kroken Tevlingsleder: Kristian Ramstad Kulturleder: Karoline Rustaden Lagsutviklingsleder: Margrethe Espen 1. vara: Torje Bjørke 2. vara: Petter Fredriksen 3. vara Synnøve Espen Brattvold 2014 har vært et år med masse god og variert aktivitet i Oppland. Tevlingsgleden har vært stor og mange nye og gode tevlere har vist seg frem i løpet av året. Oppland skulle være 900 medlemmer innen 2014 var over, og dette klarte vi på bakgrunn av gode og flinke folk i de 15 lokallagene våre. Vi ønsket vårt nye lokallag Sel/Heidal/Vågå velkommen inn i gjengen. 6.8 ROGALAND BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Arne Undheim Organisatorisk nestleder: Gerd Julie Nærland Bygdepolitisk nestleder: Helga Nærland Økonomiansvarlig: Ernst Georg Bollestad Infoleder: Elin Egeland Roda Tevlingsleder: Kine Rosland Kulturleder: Wiggo Kvalbein Lagsutviklingsleder: Roar Nedrebø 1. vara: Caroline V. Sitter 2. vara: Leif Egil Siqveland 3. vara: Marie Hognestad Brådli STYRET Leder: Arne Undheim Organisatorisk nestleder: Ernst Georg Bollestad Bygdepolitisk nestleder: Elin Egeland Roda Økonomiansvarlig: Solveig Bårseth Infoleder: Marie Hognestad Brådli Tevlingsleder: Anne Mellemstrand Kulturleder: Wiggo Kvalbein Lagsutvikler: Einar Mjaaland Sele Styremedlem: Simon Garborg 1. vara: Leif Egil Siqveland 2. vara: Håkon Goa 3. vara: Kristian Haugland Vestly 2014 er et år som trolig vil bli husket som et rekordår for Rogaland Bygdeungdomslag. Vi har hatt et mye større engasjement blant medlemmer, mer variert og god aktivitet, stort tevlingsfokus, og vi har aldri før vært så politisk aktive som vi var i år. Rogaland Bygdeungdomslag har ikke vært større enn på 17 år. Time Bygdeungdomslag er Norges største lokallag, i tillegg til å være det eneste lokallaget i landet som hadde over 250 medlemmer! Tevlingsaktiviteten har ikke vært så stor på mange år, spesielt blant juniorene. Dette har vært et knallbra år på alle mulige måter! Forhåpentligvis vil ikke 2014 bare bli husket som et rekordår, men et år som satte den nye standarden i Rogaland Bygdeungdomslag!

18 MELDINGER FRA FYLKESLAGENE 6.9 SØR-TRØNDELAG BYGDEUNGDOMSLAG 6.10 VESTFOLD BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Tora Voll Dombu Organisatorisk nestleder Trine Onsøyen Bygdepolitisk nestleder: Jo Gabrile Grøtan Redaktør: Julie Gunnerød Infoleder: Mari Voll Dombu Tevlingsleder: Nina Næve Stølhaug Kulturleder: Karen Stenberg Lagsutviklingsleder: Ola Reitan Skogstad 1. vara: Julie Rimol 2. vara: Åshild Tiller 3. vara: Ingvild Hegvik Wiggen STYRET Leder: Trine Onsøyen Organisatorisk nestleder: Mari Voll Dombu Bygdepolitisk nestleder: Jo Gabriel Grøtan Lagsutviklingsleder: Åshild Tiller Infoleder: Line Onsøyen Aktivitetsleder: Stian Stein Redaktør: Julie Gunnerød 1. vara: Ola Reitan Skogstad 2. vara: Eli Mehlum 3. vara: Thea Estenstad 4. vara: Maren Marie Wilhelmsen STYRET Leder: Inger-Martha Skjelland Organisatorisk nestleder: Pål Agnar Tveitan Bygdepolitisk nestleder: Elisabeth Sjue Økonomiansvarlig: Asbjørn Tollnes Infoleder: Silje Regine Skjelland Tevlingsleder: Sander Schou Kulturleder: Kathrine Skaug Lagsutviklingsleder: Elise Røisgård Kirkevold Styremedlem Anders Gretteberg 1.vara Oda Haugane Opsahl 2.vara Anna Renathe Trollsås STYRET Leder: Inger-Martha Skjelland Organisatorisk nestleder: Pål Agnar Tveitan Bygdepolitisk nestleder: Elisabeth Sjue Økonomiansvarlig: Karina Skjauff Infoleder: Kathrine Skaug Tevlingsleder: Sander Schou Kulturleder: Silje Regine Skjelland Lagsutviklingsleder: Elise Røisgård Kirkevold Styremedlem: Anders Gretteberg 1. vara: Kjersti Emilie Hagen 2. vara: Anna Renathe Trollsås I året som har gått har vi arrangert ulike arrangement for våre medlemmer. Styret hatt gjennomført 10 ordinære styremøter og behandlet 42 styresaker. Viktige saker har vært midtnorsk samarbeid, økonomi og sommerstevne. Vi har jobbet mye med tiltak for å styrke lokallagene og samholdet i fylket. Vi har 6 lokallag som er opp og går, med Hølonda BU som største lokallag med 100 medlemmer, og totalt 365 medlemmer i hele fylket. Sommerstevne ble arrangert i Meldal, og det var et godt gjennomført arrangement av Meldal BU. Medlemstallet for utgangen av 2014 for Vestfold BU viste at vi må tilbake 25 år for å finne like store medlemstall! Bakgrunnen for dette medlemstallet, gjenspeiles i fylkesstyrets- og lokallagenes innsats på aktivitet- og tevlingssiden. Vestfold BU arrangerte i 2014 NBUs Høstarrangement i Andebu, med temaet et ANDerledes høstarrangement. Vestfold BU arrangerte for andre gang et eget høstkurs med 44 deltakere!

19 MELDINGER FRA FYLKESLAGENE 6.11 ØSTFOLD BYGDEUNGDOMSLAG STYRET Leder: Anne-Grethe Strømnes Organisatorisk nestleder: Andreas Næss Bygdepolitisk nestleder: Jens Klufterud Økonomiansvarlig: Trond Martin Wiersholm Infoleder: Jenny Helene Ruggli Tevlingsleder: Elin Lundeby Kulturleder: Jon Erik Hjelleset Redaktør VAPIBU Anne-Marte Elvestad Lagsutviklingsleder: Marit Wiersholm 1. vara: Inger Johanne Brandsrud 2. vara: Adrian Grøvdal 3. vara: Ingrid Tofteberg STYRET Leder: Anne-Grethe Strømnes Organisatorisk nestleder: Inger Johanne Brandsrud Bygdepolitisk nestleder: Andreas Næss Økonomiansvarlig: Adrian Grøvdal Infoleder: Anne Marte Elvestad Tevlingsleder: Trude Sletten Aktivitet- og Kulturleder: Marit Wiersholm Lagsutviklingsleder: Ingrid Tofteberg 1. vara: Kristine Østby 2. vara: Halvard D Unnerud 3. vara: Sondre Indrestrand 6.12 LAG UTEN FYLKESLAG Norges Bygdeungdomslag har aktivitet i to fylker som står uten fylkeslag: AUST-AGDER Lag: Aust-Agder BU Leder: Helene Langmyr Medlemmer: 21 TELEMARK Lag: Bamble BU Leder: Vegard Tangvald Medlemmer: 39 Lag: Norsjø BU Leder: Cecilie Brask Findal Medlemmer: 68 Østfold Bygdeungdomslag har i arbeidsåret jobbet mot å øke medlemsmassen vår, skape gode lokallag med et bredt spekter av aktiviteter, samt å øke deltagelsen på tevlinger både på sentrale arrangementer og fylkes/lokalt plan. Vi har klart å snu den negative trenden vedrørende medlemstall, og økt i medlemstall i løpet av Vi har også hatt god deltakelse på de fleste tevlingsarrangement som har vært tilbudt våre medlemmer.

20 PROSJEKT OG ARRANGEMENT 7.1 PROSJEKTER GAMMAL MORO BLIR SOM NY I forbindelse med bygdeungdomslaget sin 70-årsdag i 2016 ble prosjektet Gammal moro blir som ny satt i gang. Målet med prosjektet var å samle historie og historisk materiell fra NBUs fartstid for å vise vår kulturelt rike og brede historie. Mye ble sendt inn på Facebook-siden. Facebook-siden vil bestå og man kan fortsatt legge inn interessante bilder man kommer over, eller se på det som har kommet inn. Prosjektet var finansiert av LNUs kulturmidler. trygge rammer med god instruktør, legges det opp til mye lek og moro. Det ble holdt kortkurs innen oppsetning av revy under Vårkurs. Prosjektet er finansiert av LNUs kulturmidler. MALAWI-PROSJEKTET Vi har sammen med Bondelaget og Utviklingsfondet et prosjekt med mål om å bedre hverdagen til bønder i Malawi. Hver krone NBU og BL bidrar med utgjør en stor forskjell, og Utviklingsfondet er veldig glade for å ha oss med på laget. I februar var Inger-Martha Skjelland og Mathilde Dæhlin på prosjektbesøk i Malawi, og fikk se hvordan midlene forvaltes. Forhåpentligvis får prosjektet enda bedre forankring i organisasjonen vår fremover. Det ble i alt delt ut åtte norgesmestertitler i blant annet blomsterdekorering og eksteriørbedømming av storfe. Det ble også arrangert tretten NBUmesterskap og to cuper; Gjensidigecup og John Deere-cup. Bygdedagen lørdag var godt besøkt og i tillegg til å se på tevlinger så kunne de besøkende høre på konsert, se debatt om jordvern med politikere, kjøpe lokale matvarer og besøke diverse stands. Den gode BUstemninga blir om mulig enda bedre av strålende vær og fantastiske omgivelser. Vi ønsker å takke gode samarbeidspartnere som bidro til et godt og trygt stevne; Felleskjøpet, Landkreditt Bank, Gjensidige, Nortura, Bondelaget og Bygdekvinnelaget med fler. Hovedkomiteen for landsstevnet med Terje Hellesjø i spissen fortjener en stor takk for en eventyrlig og uforglemmelig uke med landets største vennegjeng. STEM.BESTEM! I forkant av Stortingsvalget høsten 2015 gjennomføres prosjektet Stem Bestem! med hensikt om å øke valgdeltakelsen blant ungdom. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine informasjonstiltak som rettet mot unge velgere før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015». I april ble det gjennomført en kurshelg med utgangspunkt i valgdeltakelse og demokrati med 15 deltakere. I forkant av valget vil de valgrettede aktiviteter først og fremst legges til lokal- og fylkeslagene, med oppfølging fra sentralt. KULTURSPRELL Årets kulturprosjekt har fokus på sceneaktivitet. Hensikten er å øke interesse for teater, revy og annen sceneaktivitet. Gjennom fire workshops fordelt i landet får deltagerne innsikt i hva sceneaktivitet kan være, lære enkel skuespillerteknikk og utfordre seg selv i trygge omgivelser. Med fokus på lavterskel og 7.2 LANDSTEVNE 2014 Det var en gang Akershus Bygdeungdomslag fikk 1650 bygdeungdommer fra hele kongeriket til å delta på Landsstevne på Hvam. Den eventyrlige uka i midten av juli åpnet Paul Simmons og eventyrfest. Onsdag spilte DDE opp til dans, torsdag var det Bjørn Rosenstrøm og Staysman og Lazz som stod for den gode stemninga, fredag; Paul Simmons og Postgirobygget og Gunslingers avslutta uka lørdag. 7.3 HØSTARRANGEMENTET Høstarrangementet 2014 gikk av stabelen i Andebu og det var Vestfold Bygdeungdomslag som var vertskap. Helgen oktober var det 450 bygdeungdommer fra hele landet som tok turen. På de to dagene med tevlinger ble i alt seks norgesmesterskapstitler delt ut, noen av dem var; norgesmester i motorsag, bløtkakepynting, osteanretning og 5 om dagen. Det ble også delt ut tre NBU-mesterskapstitler i blant annet Handyman og maskinmjølking. Fredag kveld spilte Ni liv og Trang Fødsel opp til dans. Lørdag var det duket for bankett med fantastisk and, hilsen fra ordføreren i Andebu og siden vi var i Andebu fikk vi også besøk av en viss kjendisand. På kvelden fortsatte den gode stemninga med dans til Ila Auto, men det som nok ble kveldens høydepunkt var da hundrevis av bygdeungdommer danset til maccarena. Takk til våre gode samarbeidspartnere i Felleskjøpet, Stihl, Gjensidige, Landkreditt Bank, Nortura med flere for bidraget til arrangementet. Takk til Hovedkomiteen for innsatsen i forkant av arrangementet og for at dere ga oss et vellykka og ANDerledes høstarrangement.

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

November/desember 2012. Møt dagen. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole

November/desember 2012. Møt dagen. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole November/desember 2012 VERKET Møt dagen Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole Første del av skoleåret side 3-5 innhold Elevstipendiater side 6 Rektors hjørne side 7 Elevliste side 8-10 Nye muligheter

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en fin vår!

Vi ønsker våre lesere en fin vår! KOMPOSTEN NR 1 - ÅR 2008 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Oppland Arbeiderblad I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den ORKESTER- FORUM Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni- Orkestres Landsforbund Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg, 0506 OSLO Nr. 1 2010 20. årgang Alexander i farta

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer