Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas"

Transkript

1 Nr årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas boligalarm best i test Kjøper oss opp i Skandia Bevakning Vi lager Reklamefilm Kontrakt med Jernia 1

2 VI BRYR oss VI BRYR oss LEDER LEDER LEDER LEDER Tester ut effektiv kontanthåndtering med autocash backoffice Vi bryr oss! 2011 har vært et begivenhetsrikt år for Nokas. Vår strategi om lønnsom vekst holdes i hevd, og vi beviser daglig at vi lykkes med det, enten gjennom oppkjøp eller at vi vokser organisk. Pr. november har vi gjennomført seks oppkjøp i år, det er heller ikke utenkelig at det kan komme flere før året er omme. Hovedgrunnen til at Nokas kan foreta sine oppkjøp, skyldes at hele organisasjonen bidrar betydelig for å skape verdier, dette er med på å sikre den organiske veksten. Sagt med litt andre ord, det er dere som er bidragsytere til selskapets suksess. Jeg er naturlig nok ydmyk og heldig som for lov å lede denne virksomheten. Blant våre største oppkjøp noensinne, var vårt nylige oppkjøp av G4S. Dette innebærer at vi overtar kunder og nærmere 100 dyktige og offensive medarbeidere. Jeg er ikke i tvil om dette vil styrke oss og jeg benytter anledningen til å ønske dere alle velkommen til Nokas. Vårt nye kontor i Oslo har vært i drift en stund og har gitt oss et betydelig løft ved at vi nå kan samlokalisere på tvers av divisjoner og avdelinger i hovedstaden. Dette vil danne et solid grunnlag for å skape en god kultur og et godt samarbeidsklima. Det skjer mye spennende i Nokas for tiden, og de neste årene vil garantert bli like spennende og by på mange muligheter for oss. Nok en gang vil jeg påpeke at jeg er privilegert som får lede selskapet, og jeg ser frem til å møte fremtidige utfordringer sammen med dere. Heine Wang Konsernsjef Nokas Det er mange fordeler med å benytte autocash til kontanthåndteringen, sier butikksjef Elisabeth Skaugerum på Jernia, Lambertseter. Butikksjef Elisabeth Skaugerum på Jernia, Lambertseter, er en av to butikker i Jernia som benytter autocash til kontanthåndteringen. autocash-konseptet effektiviserer prosessene rundt kontanthåndteringen og sørger for å gjøre hverdagen min enklere. Det er mange fordeler med å benytte konseptet, sier Skaugerum. Om morgenen tar de ut vekselkasser raskt, på kvelden settes dagens kontantomsetning enkelt i maskinene. Elisabeth, som tidligere har vært butikksjef på en annen Jernia-butikk, sier at hun nå opplever vesent lig mindre avvik ved bruk av auto- Cash løs ning en til Nokas. Andre fordeler er blant annet at de kan sette inn kontanter i løpet av dagen, eller ta ut mer veksel ved behov. Selv om kontantene ligger sikkert i maskin ene, kommer dagens omsetning på konto dagen etter, samt at økonomiavdelingen sentralt i Jernia får tilsendt oppgjørsfiler. Bent Brende i Nokas Cash Handling forteller videre at Nokas CMS overvåker og tar fullt ansvar for kontantbehovet, og sørger for tømming og etterfylling slik at kunden kan konsentrere seg om selve butikkdriften. 2

3 Nokas inngår kontrakt med Jernia Nokas har nylig inngått en kontrakt med Jernia som et direkte resultat av et godt og effektivt internt samarbeid på tvers av selskapets forretningsområder. Kontrakten gjelder leveranse til alle Jernias egen eide butikker og inkluderer alarmanlegg, alarm stasjonstjenester, alarmutrykning, kamera overvåkning (ITV), service på levert utstyr, samt totalleveranse av finansielle tjenester. Gjennom Skan-Kontroll leveres også vektertilkalling, område - kon troll og kontrolltjenester. Denne avtalen er et bevis på at vi står sammen som en totalleverandør innen sikkerhet og samtidig gjør det vanskelig for våre konkurrenter å slå oss, sier Per-Ole Torvund, Key Account Manager (KAM) i Nokas Security & Safety som var med på å lande kontrakten med Jernia. Nokas er i dag en meget sterk spiller innen daglig varesegmentet. Avtalen med Jernia vil kunne åpne flere dører for oss i forhold til andre nye kjedeavtaler og vi får med oss en stor kunde med et kjent navn i kundeporteføljen, sier Torvund. Anbudsprosessen har vært styrt fra KAMapparatet slik at all informasjon ut til Jernia og deres innkjøpspartner har gått gjennom en person i Nokas. KAM har fungert som prosjektkoordinator og innhentet nødvendig informasjon fra kompetansepersoner innen de forskjellige leveransene og koordinert kommunikasjonen videre mot kunden. Det har vært en fordel for Jernia å forholde seg til en person i Nokas, og dette har gjort at vi har fremstått som en solid totalleverandør av sikkerhetstjenester. Vi har stilt med høy faglig kompetanse fra de forskjellige forretningsområdene og stilt forberedt og mannsterke i forhandlingsmøtene, påpeker Torvund Jernia har gjennom hele prosessen opp fattet Nokas som en profesjonell leverandør. Det er viktig for oss å ha en konkurransedyktig leverandør som dekker flere forretningsområder og som kan være en totalleverandør på de fleste av våre behov innen sikkerhet. Vi ser frem til å starte opp med samarbeidet nå som kontraktene er signert, sier salgs- og driftssjef i Jernia, Anne Neteland. Anne Neteland, salgs- og driftssjef i Jernia og Inge Eidsheim, key account manager, Nokas. Fra Nokas deltok følgende personer i salgsprosessen med Jernia: Teknikk: Inge Eidsheim (KAM), Per-Ole Torvund (KAM) og Oddvar Iveresen (sikker hetskonsulent Teknikk Oslo) Cash Handling: Arnfinn Bråten (Salgssjef) og Arne Hammer (salgssjef) Skan-Kontroll: Thomas Hansen (driftsdirektør) Dette er en attraktiv avtale for både Nokas og Jernia og vi gratulerer de involverte med et godt internt samarbeid. Nytt myntutstyr til mynt produksjon på Brobekk Det er nå bestilt mye nytt myntutstyr som vil forenkle og automatisere myntproduksjonen på Brobekk. Til sammen investeres det i utstyr for rundt tre millioner kroner. Dette blir en ny stasjon for inntelling av mynt i små kvanta som poser og parkeringsbokser. Fire sorteringsmaskiner blir seriekoblet til en felles produksjonslinje med et felles styringssystem. Alle større innleveringer av mynt vil bli håndtert av denne. Videre bygges en ny helautomatisert myntpakkelinje hvor det blir en stor silo for bulkmynt samt et helt nytt palleteringsanlegg. Det kommer også et nytt helautomatisert anlegg for produksjon av mynt i poser, og en ny pakkelinje for vekselbestillinger. I tillegg blir det kjøpt inn nye containere som vil gi en forenklet internlogistikk for bulkmynt. Samlet bidrar disse investeringene til en betydelig forbedring i forhold til arbeidsmiljø og effektivitet. Det vil også bidra til å redusere rentekostnader på kontantbeholdningen. Endringene medfører også at man går fra å produsere til lager, til å produsere etter kundens ordre. Parallelt med dette ligger det an til en kraftig vekst fremover i salg av mynt i poser på bekostning av myntruller. Det nye utstyret bidrar til et betydelig kvalitetsløft og anlegget vil fremstå som noe av det beste og mest moderne i bransjen. Det nye myntanlegget vil skape en bedre arbeidsplass for våre medarbeidere, gjøre oss mer konkurransedyktige og sette oss i stand til å innfri våre kunders forventninger i enda større grad. Jeg gleder meg til å se anlegget i full drift, sier en entusiastisk direktør for produksjon, Marius Ivan. 3

4 VI BRYR oss Nokas styrker sin svenske satsning Kjøper 70 prosent av sikkerhets selskapet Skandia Bevakning AB Ran av verditransport Natt til mandag 11. oktober ble en verditransport fra Nokas ranet på Skedsmokorset. Ingen ble fysisk skadet og de to vekterne som kjørte verditransporten følges opp av bedriftshelsetjenesten Hjelp24. Nokas har et tett og godt samarbeid med politiet. Nokas går nå tungt inn i vekterbransjen i Sverige. Tidligere i år har man kjøpt to spennende selskaper innenfor teknisk sikkerhet i Sverige. Selskapets forretningsidé er å være en totalleverandør av sikkerhet og kontanthåndtering, og en inntreden i vekterbransjen er en naturlig del av dette. Nokas konsernet, som forventer en samlet omsetning på 1,6 milliarder kroner i år, vil bare i Göteborg ha en samlet omsetning på over 150 millioner kroner. Det er større enn vi selv var i Norge i 2001, sier konsernsjef Heine Wang. Skandia Bevakning AB er et sikkerhetsselskap som leverer vektertjenester i Göteborg-regionen. Selskapet har en omsetning på rett over 60 millioner SEK, har en solid kundeportefølje og har vært i markedet siden Tidligere hovedaksjonær vil fortsatt være med som minoritetsaksjonær. Pål Wang som leder Security & Safety divisjonen i det internasjonale markedet, opplyser at konsernet har store ambisjoner om å vokse innenfor sikkerhet både i Sverige og Norden. Vi ser leveranse av vektertjenester som spesielt spennende. Dette er et marked Fra venstre: Heine Wang, Knut Jacobsson (Skandia Bevakning) og Pål Wang. som vokser og er et viktig supplement til andre tradisjonelle sikkerhetsløsninger. Vi er derfor meget fornøyd med å ha fått Skandia Bevakning på vårt lag, sier Wang. Nokas utelukker ikke flere kjøp i det nordiske markedet. Konsernet har en sterk finansiell stilling som gir oss muligheter for å investere. Vi har også flyttet inn i nytt kontorbygg i Oslo på cirka kvadratmeter og som vil huse all vår aktivitet i Oslo. Dette er også et eksempel på at vi investerer for fremtiden, sier Heine Wang. Nokas kjøper G4S Alarm AS Den 3. november avtalte Nokas kjøp av G4S norske privatboligportefølje. Kjøpet styrker selskapets visjon om å bli en dominerende nordisk aktør innen sikkerhetsbransjen. Før overtakelsen av G4S Alarm AS leverte Nokas sikkerhetsløsninger til over kunder. Etter overtakelsen får Nokas nye privatkunder. Kjøpet av G4S kundeportefølje er det 56. oppkjøpet siden oppstarten i 1987 og er også det største oppkjøpet i selskapets historie. Oppkjøpet av G4S privatboligporte følje er av stor betydning for konsernet. Markedsdirektør Petter Falch Pedersen forteller at selskapet er fornøyd med videre vekst i kundebasen. Dette vil gi Nokas større kapasitet som igjen skal gi utslag i bedre service til våre kunder. Nokas ønsker å fokusere ytterligere på privatmarkedet og ser frem til å få en offensiv og dyktig organisasjon med på laget, sier Pedersen. Nokas har fra før over privatboligkunder, omsetningen man overtar etter oppkjøpet av G4s norske privatboligportefølje er på over 250 millioner kroner. Oppkjøpet får ingen innvirkning på eksisterende eller nye kunder da disse vil få sine tjenester levert som vanlig. Kundene vil også motta et eget informasjonsbrev. Markedsdirektør i Nokas, Petter Falch Pedersen er godt fornøyd med oppkjøpet av privatboligporteføljen til G4S. 4

5 Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren fra Stortingets spørretime Begrunnelse Vektere fra ulike private sikkerhetsselskap gjorde en betydelig innsats under og etter terrorangrepet den 22. juli 2011, i form av å bistå politi, helsevesen mv. Disse fortjener en stor honnør og takk for innsatsen de gjorde. For fremtiden bør den private sikkerhetsbransjen i langt større grad involveres i planarbeid for samfunnets totale sivile beredskap da de både i form av antall og kompetanse utgjør en betydelig uutnyttet ressurs. Foto: Baard Fiksdal (NHO Service) André Oktay Dahl kjørte blant annet verditransport for Nokas i sin arbeidsuke i sikkerhetsbransjen i august. Spørsmål André Oktay Dahl (H): Hvordan vil statsråden sørge for at den private sikkerhetsbransjen blir en naturlig og implementert del av planleggingen av samfunnets totale sivile beredskap fremover? Svar Knut Storberget: Som stortingsrepresentanten viser til i begrunnelsen for sitt spørsmål, gjorde også vektere fra de private vaktselskapene en betydelig samfunnsinnsats under terrorangrepene den 22. juli. De fortjener honnør for sin innsats på samme måte som alle andre som bidro til å redde liv og redusere skadene under disse dramatiske hendelsene. Stortingsrepresentanten etterspør den private sikkerhetsindustriens rolle i samfunnets sivile beredskap. La meg slå fast at politiet er den sentrale aktøren i det sivile samfunnets beredskap mot store ulykker, naturkatastrofer og terroranslag. Når slike alvorlige hendelser truer sentrale samfunnsinstitusjoner og vår felles sikkerhet er det avgjørende at de håndteres effektivt, basert på klare strukturer, avklarte ansvarsforhold og tydelige kommandolinjer mellom beredskapsaktørene. Et godt samvirke med andre etater, kommuneledelse, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og publikum er avgjørende for å lykkes. Selv om den private sikkerhetsbransjen ikke tildeles en formell rolle i beredskapssystemet, er de et betydningsfullt supplement og en viktig del av samfunnets samlede innsats. Mange vaktselskaper har etablert et godt samarbeid med politiet og vakt og sikkerhetsnæringen dekker et stort og voksende behov for sikring av privat eiendom og andre formuesgoder. Ut fra grunntanken om at bekjempelse av kriminalitet er et fellesansvar, vil et godt og strukturert samarbeid mellom politiet og sikkerhetsindustrien ha stor betydning for resultatene. Foto: Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor 5

6 VI BRYR oss Nokas i ny drakt I kjølvannet av navneskiftet fra Vakt Service til Nokas, kommer det flere endringer, en av disse er de nye uniformene. Produksjonen har tatt noe lenger tid enn først antatt, men nå er de heldigvis rett rundt hjørnet. Skal signalisere service Å skaffe seg et nytt antrekk er som regel en enkel affære. Når man skal skaffe nytt antrekk til 2500 personer, blir det et stort prosjekt. Prosessen med å planlegge nye uniformer startet høsten Det ble opprettet et eget uniformsutvalg bestående av representanter fra ulike deler av selskapet, samt samt konsernets hovedtillitsvalg, forteller HR-rådgiver, Anne Håkonsen. Utover at fargevalget på uniformene er forskjellige fra de gamle, skal de nye uniformene gi et mildere utrykk og signalisere service i større grad. Bakgrunnen er at de fleste av våre vektere er ute blant mennesker på dagtid, spesielt gjelder det stasjonære tjenester. Vi ønsker at vekterne skal signalisere imøtekommenhet og være åpne for at publikum kan kontakte dem om de har spørsmål eller lurer på ting. Uniformspreget er derfor tonet litt ned. Folk skal selvsagt fortsatt oppfatte at det er en uniform som bæres av våre vektere, men altså i en noe neddempet stil. Når det gjelder vektere som jobber innenfor Verditransport, mobiltjeneste og enkelte stasjonære oppdrag, skal de bære uniformer med et strengere uttrykk. Årsak en er at verditransportvektere primært ikke møter publikum, og at vakthold og sikkerhet skal stå mer i fokus, forklarer Håkonsen. Eget design Fargene vi la til grunn var sort, grått, hvit og blått. Løsningen vi til slutt endte opp med ble koksgrå og vi er veldig fornøyd med løsningsforslaget som Wenaas kom opp med. Uniformene er i designet slik at det er en god gjenkjennelseseffekt på tvers av forretningsområdene, sier Håkonsen. De nye uniformene skal gi et mildere uttrykk og signalisere service i større grad. HR-rådgiver Anne Håkonsen har ledet arbeidet med å få på plass nye uniformer for Nokas. 6

7 Nokas inviterer alle ansatte med på en spennende og morsom aktivitetskonkurranse, fra 23. januar til 23. mars! Sammen skal vi bli bedre kjent med Nokas og gå en virtuell tur fra Oslo til Stavanger. På veien skal vi også innom flere av våre lokasjoner på strekningen, og dette skal vi klare på 60 dager. Det vil bli trekning av reisegavekort blant de som kommer tidsnok i mål, og det blir i tillegg trekning av delmålspremier underveis i konkurransen. Turen gjennomføres i samarbeid med Dytt. Ved å utføre aktiviteter tilsvarende skritt per dag For at alle skal bli bedre kjent med Nokas inviterer vi til en morsom konkurranse. Bli med å gå fra Oslo til Stavanger vil vi nå målet innen 23. mars. Sammen skal vi komme oss i bevegelse og ha det morsomt! Påmeldingsavgiften (inkludert skritteller) er dekket for alle ansatte. Dann lag og gjør påmeldingen deres på innen fristen 17. januar. Etter påmelding sener Dytt startpakker til alle ansatte. Disse går deretter inn og registrerer seg i samsvar med informasjon i startbrosjyren. Alle spørsmål kan rettes direkte til dytt på eller Nokas profilen n Stuart Taylor n Direktør forretningstjenester n Nokas Security & Safety Stuart James Taylor er 42 år og født i Doncaster i England. Han er utdannet på RMA Sandhurst og BI Oslo. Stuart bor på Oppegård i Akershus med sin kone Kristin og to barn på 3 og 10 år. Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? Normalt er arbeidsdagene mine ikke som jeg har planlagt, det skjer veldig mye i løpet av dag som berører våre forretningstjenester og krever min oppmerksomhet. Jeg må spre meg tynt over hele organisasjonen og er av den grunn mye på reise og bruker telefon, e-post og andre kommunikasjonsmidler veldig mye i løpet av en dag. Jeg må bruke mye tid på struktur, system og strategiarbeid slik at vi både staker ut kursen vår for HR, kvalitet og kommunikasjon samt holder oss til det vi har sagt vi skal utføre, bli eller levere. Jeg har mange møter og treffer veldig mange forskjellige personer innenfor og utenfor konsernet. Jeg har en 24 timers stilling. Best på brannsikkerhet Nokas BST AS Etter oppkjøpet av Brann og Sikkerhetsteknikk AS (BST) vil Nokas ta et stort steg i retning av å bli en tydelig totalleverandør innen Sikkerhet og Beredskap. BST som i 2010 hadde en omsetning på 20 millioner kroner er et rådgivende ingeniørselskap innen brannteknikk, prosjekt / byggeledelse og SHA (HMS) koordinering. Gjennom dette kjøpet tilbyr Nokas nå komplett, uavhengig rådgivning innen hele verdikjeden fra planlegging og design via prosjektledelse og til installasjon, oppfølging og vedlikehold. Vi ser leveranse av kompetanse og tekniske løsninger sammen med våre manuelle tjenester som spesielt spennende innenfor safety området. Dette er et marked som vokser og er et viktig del av en total HMS leveranse, sier Bjørge Fredheim som leder Security & Safety divisjonen i Nokas. For å sikre denne utviklingen har Nokas Safety skaffet seg topp kompetanse innen både Beredskap, Samordning og Brannteknikk, sier Trond Ingebretsen, direktør for Nokas satsning innenfor fagområdet Safety. Satsningen på brannteknisk kompetanse vil styrke vår posisjon og evne til å konkurrere innenfor alle sektorer. BST vil bli en integrert del av Nokas virksomhet og vil samlokaliseres med våre eksisterende enheter i Oslo og Grenland (Brevik). Han er glad for å ha fått med seg mange dyktige og erfarne fagfolk. Grunnlegger av BST AS Jarl Tonning vil ha et spesielt ansvar for å integrere leveransene i vår eksisterende verdikjede. Jarl er en av landets mest kompetente inne området brann og har bl.a. en sentral plass i det nasjonale bransjeorganet Noralarm. Vi ønsker alle fra BST velkommen til Nokas-familien og gleder oss til jobbe sammen. Hva liker du best med å jobbe i Nokas? Jeg liker best å jobbe med alle våre flotte ansatte og ledere. Det gir meg veldig mye å se at vi gjennom godt HR/kvalitetsarbeid kan skape en så bra arbeidsplass for så mange mennesker. Det gir motivasjon å planlegge for hvordan vi kan forbedre oss og skille oss ut i markedet, og ikke minst at det er de ansatte som gjør forskjellen. Det er ofte ikke nok timer i arbeidsdagen til å ivareta eller tilrettelegge alt som bør til for å skape den arbeidsplassen jeg har i tankene mine! Hva liker du å gjøre på fritiden? Jeg er veldig engasjert i hva mine barn velger å gjøre. Dette medfører at jeg er speiderleder og fotballtrener. Når jeg får anledning liker jeg å sykle landveissykkel og gjerne spille fotball med kompiser. I tillegg liker jeg å slappe av med en god AmArone og litt Stilton ost, med en god krigsfilm. Stuart overlater stafettpinnen til hovedtillitsvalgt, Ole Morten Karlsen, som vil være Nokas-profilen i neste utgave. 7

8 VI BRYR oss Nokas Teknikk inn går avtale med Diakonhjemmets Høgskole Bransjen hjelper politiet holder lovbryterne tilbake Etter lengre tid med forhandlinger har Nokas Teknikk Romerike inngått en viktig kontrakt med Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Kontrakten gjelder i første omgang Diakonhjemmets høgskoles nye DBL bygg. I mai inngikk Nokas Teknikk også avtale om utskiftning av Høgskolens eldre adgangskontrollsystem. Leveransen til Diakonhjemmets helt nye DBL bygg består av adgangskontroll og alarm. I tillegg leveres et TV/AV- anlegg til høgskolens øvingspost. Styrbare og avanserte kameraer skal filme studenter under øving slik at studentene enkelt kan observere seg selv, og opptakene senere kan benyttes i et interaktivt studieopplegg. Dette åpner for gode muligheter for lignende prosjekter i helsevesenet, forteller daglig leder i Nokas Teknikk Romerike, Ronny Smestad. Fra venstre Christian Tjøstheim fra Securitas, Isabel kroken fra Nokas og Yasir Shakir fra g4s. Foto: Vidar Ruud/ANB Diakonhjemmets Høgskole er en stor og meget viktig kunde for Nokas. Nokas Teknikk leverer med dette to unike løsninger sett i norsk sammenheng. Nokas system løser alle utfordringene og kunden får mye for pengene gjennom praktiske og gjennomtenkte løsninger. Adgangskortet er en sentral brikke i hele systemet, og teknologien vi bruker løser mange forskjellige oppgaver for ansatte og studenter, forteller salgssjef Finn Seterholen. Prosjektet fortsetter utover høsten og syssel setter flere teknikere. I tillegg genereres det både vekteroppdrag samt utrykningstjenester. Diakonhjemmets Høgskole valgte Nokas som totalleverandør på bakgrunn av innovative løsninger og kon kur ransedyktig pris. Kontrakten er verdifull for Nokas på mange måter, utover det økonomiske bidrar den også til å befeste et godt eksternt renommé og fremtidig ekspansjon og utvikling innenfor nye områder. Det vil utvilsomt være et viktig bidrag for å åpne dører til lignende prosjekter i fremtiden. Vekterransjen holdt tilbake personer i Dette skjedde i forbindelse med butikktyveri, bilinnbrudd, lommetyveri, bråk og trusler, sniking på tog, buss eller T-bane, graffiti, urinering eller annen utilbørlig adferd på områder hvor sel skapene har oppdrag. Etter norsk lov er denne tilbakeholdelsen kun kortvarig og inntil politiet kan overta ansvaret. En annen kategori er de personene som ble bortvist fra steder som jernbaneog T-banestasjoner. Halvparten av bortvisningene knyttet seg til kollektivtransport. Vektere sto for 6600 anmeldelser på vegne av kunder i Dette gjaldt forhold som blant annet tyveri og hærverk. Anmeldelser Til tross for det relativt høye antallet bortvisninger og tilbakeholdelser var det kun 900 tilfeller der vekter anmeldte publikum for klanderverdig oppførsel. Dette gjaldt vold, verbal trakassering og annet. Motsatt vei var det kun 29 tilfeller der publikum anmeldte vektere for mulig klanderverdige forhold, heter det i bransje rap porten. 25 av disse sakene er etterforsket på grunn av påstander om volds utøvelse, men henlagt som intet straffbart forhold eller på grunn av bevisets stilling. Ett av disse tilfellene har ført til tiltale med påfølgende avskjedigelse av vekteren. Tar gjerne flere oppdrag Det forventes at det offentlige vil fortsette den positive trenden med en balansert utsetting av tjenester for bedre å kunne bruke egne ressurser til prioriterte formål. I mange tilfeller vil dette kunne frigjøre økonomiske ressurser, i tillegg til at fagpersonell kan benyttes der dette er mest nødvendig. Et eksempel er fangetransport, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service. Beregninger utført av NHO Service viser at 320 årsverk i politiet brukes til framstilling og transport. Dersom disse ble overført til andre og viktigere oppgaver i politiet, og erstattet med ansatte fra sikkerhetsselskapene, ville dette gi politiet mulighet til å prioritere en bedre bruk av sine ressurser, mener Karlsen. 8

9 Nokas AS satser bredere Nokas har nylig opprettet en egen avdeling som skal jobbe med sikkerhet (Safety) rettet mot industri og kommuner. Det er et viktig satsningsområde for selskapet, ved å tilby en god totalløsning til kundene er vi bedre rustet til å bry oss enda mer. Vi kan gi noe som ingen andre kan gi, sier nytilsatt avdelingsleder for Solutions, Geir Ringberg. Ved å fokusere ytterligere på sikkerhet er vi i stand til å utvikle organisasjonen ett skritt videre, og samtidig tilby markedet en enda bedre løsning. Sikkerhet handler om å tilby prinsippløsninger og basiskomponenter innen planlegging, organisering, implementering og evaluering, samt forslag til forbedring. Det er viktig å være forberedt på at uante hendelser kan inntreffe og at situasjoner er enklere å håndtere dersom man har tenkt igjennom ting på forhånd. Avdelingen skal bistå med å lage gode beredskapsplanverk gjennom bruk av riktig risikoanalyse, slik at man lettere kan forstå hvordan man kan løse uønskede hendelser raskt, effektivt og kontrollert. Geir Ringberg har lang erfaring fra redningstjeneste fra frivillige organisasjoner og det profesjonelle hjelpeapparatet, både fra inn- og utland. Nokas hadde noe spennende på gang og jeg glad og ydmyk for å gå løs på denne oppgaven. Ved å tilby et totalløsningskonsept der vi kan tenke litt lengre og bredere, er utvilsomt en riktig vei å gå. Vi har en stor oppgave å løse, men med mange dyktige personer i selskapet er jeg ikke i tvil om at vi vil lykkes. Vi har grunn til å være stolte over å ha muligheten til å introdusere dette konseptet til markedet der mange er opptatt av gode beredskapsløsninger i Norden, sier Ringberg. Vektere fra Nokas gjør Oslo tryggere Sikkerhetsbransjen ønsker å bremse voldtektsbølgen i Oslo. I de to kommende helgene skal vektere fra fire sikkerhetsselskaper bidra til en tryggere by i en aksjon koordinert av politiet. Vektere fra Nokas er allerede til stede på flere lokasjoner i Oslo, selskapet ønsker å bidra til en reduksjon av antallet voldtekter og kriminalitet generelt ved å være mer synlige i nærområdet. I kjølvannet av økningen i antall voldtekter stiller Nokas nå med flere vektere for å trygge byen. Det er vektere fra selskapene Nokas, Skan- Kontroll, G4S og Securitas som skal patruljere byen. Sikkerhetsbransjen har gode ressurser og nødvendig kompetanse for å delta i den koordinerte politiaksjonen, sier Runar Karlsen, fagsjef for vakt- og sikkerhetsbransjen i NHO Service. Nokas samlokalisert i Oslo Nokas Security & Safety flyttet inn i Nokas moderne nybygg allerede i begynnelsen av september, og den 17. oktober flyttet Cash Handling etter. Prosjektgruppen som hadde det overordnede ansvaret for blant annet koordinering av forskjellige leveranser, interiør, drift, sikkerhet og IKT har gjort en meget god jobb og har bidratt til en flott arbeidsplass. En stor takk rettes til alle de involverte i prosjektet. Nå som Nokas Oslo er samlokalisert ser vi frem til å bli kjent med hyggelige kollegaer på tvers av divisjonene og et videre godt internt samarbeid. 9

10 VI BRYR oss Nokas lager reklamefilm Nokas har i løpet av 2011 tatt et stort steg for å bli mer offensive i sin kommunikasjon mot markedet. I den anledning lanseres nå vår første reklamefilm. Basert på en grundig utformet strategisk plattform, der visjoner, verdier og kundeløfte er godt forankret vil vi i tiden fremover gå aktivt ut å fortelle vår historie om Nokas. I løpet av en 50 sekunders film beskrives vår rolle som Nordisk totalleverandør innen sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering. Med utgangspunkt i den historiske vekteren som siden 1600-tallet har hatt en viktig rolle i det norske samfunnet setter vi fokus på hvilke oppgaver Nokas løser i dagens samfunn og hvilken samfunnsmessig rolle vi spiller, gjennom at - vi bryr oss. Målet er å skape økt kunnskap og kjennskap til hva vi representerer som selskap. 8. november var ca 60 personer i full aktivitet i Tønsbergs gater for å produsere reklamefilm for Nokas. Filmen skal gå på TV2 fra 25. november. Foto: Bård Gudim. Selve filmopptaket fant sted i hjertet av Tønsberg på vektertorget. Der står statuen vækteren laget av Carl E. Paulsen i Vekteren gikk i gamle dager rundt i Tønsberg by på kveldstid og passet på, samtidig som han ropte klokken er nu slaget ti. Statuen blir nå vekket til livet gjennom animasjon i reklamefilmen, og skal være vitne til at Nokas har videreutviklet denne bransjen og nå er til stede på stadig flere arenaer og utfører nye oppgaver. Men fortsatt utfører vi den samme grunnleggende oppgaven som de første vekteren gjorde - vi bryr oss. Det var cirka 60 mennesker på filmsettet den 8. november; ansatte fra Nokas, skuespillere fra Tønsberg Amatørteater, statister, produksjonsselskapet Bug og reklamebyrået Consilio. Mange har bidratt i denne prosessen og vi vil takke for den positive innsatsen, og spesielt rette en takk til næringslivet i Tønsberg med Vidars i spissen som lot filmcrewt holde på en hel dag utenfor deres butikk. Filmen vil gå på TV2 fra 25. november, og være tilgjengelig for interne og eksterne presentasjoner. Vi håper at et nytt kapittel i historien om Nokas faller i smak, og at dette bidrar til å styrke stolthet av å være en del av Nokas. Nå kan du se filmen på denne nettsiden: Hyggelig møte med kommunen nnn Leserbrev fra Larvik kommune i Østlandsposten (fredag 7. oktober) Jeg vil gjerne få skryte litt av et par ansatte i Larvik kommune. I går, etter en lang prosess og motivasjon, bestemte min fire år gamle datter Frida seg for å (endelig) gi bort sine smokker. Vi foreldre vurderte fram og tilbake hvordan vi skulle gjøre dette, og plutselig slo det undertegnede at et smokketre var observert inne i Feyersgate, i Larvik kommunes lokaler. Onsdag morgen samlet vi sammen alle smokker vi fant hjemme og spaserte målrettet og fornøyd ned til Feyersgate. Til undertegnedes store skrekk var treet borte, hvordan skulle dette nå løses? Vi bestemte oss for å snakke med den hyggelige vekteren og den hyggelige damen som sitter i skranken i Feyersgate, og jammen er jeg glad for at vi gjorde dette. Vi ble mottatt av to svært blide ansatte som tok seg god tid til å snakke med oss. Vi ble fortalt at treet var høstet men at dette ikke var noe problem. Frida kunne bare levere sine smokker så skulle disse to ansatte ta hånd om det. Ikke bare spilte de med og tok imot smokkene, men Frida fikk også et diplom med navn og dato samt en drikkeflaske fra Larvik kommune. For en opplevelse! Fireåringen var kjempestolt og bar diplomet rundt i byen hele dagen. Tusen takk for at dere var så blide og hjelpsomme, det var fantastisk for oss! Mamma Christine Blomquist 10

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Nr 2 2013 18. årgang. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas NOKAS INN I FINLAND. Ny säkerhetsbutik i Västerås.

Nr 2 2013 18. årgang. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas NOKAS INN I FINLAND. Ny säkerhetsbutik i Västerås. Nr 2 2013 18. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas NOKAS INN I FINLAND Ny säkerhetsbutik i Västerås Nokas Roads 1 VI BRYR oss LEDER LEDER LEDER LEDER Sikrer kontantene

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Harald J. Bergmann, NSO arkiv Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Start med det enkle Vent med fullskalaøvelser til

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Møt ny finansminister og ny skattedirektør

Møt ny finansminister og ny skattedirektør NR. 1 2013 I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Møt ny finansminister og ny skattedirektør SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 6 Møte med finansminister Siv Jensen SIDENE

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer