Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas"

Transkript

1 Nr årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas boligalarm best i test Kjøper oss opp i Skandia Bevakning Vi lager Reklamefilm Kontrakt med Jernia 1

2 VI BRYR oss VI BRYR oss LEDER LEDER LEDER LEDER Tester ut effektiv kontanthåndtering med autocash backoffice Vi bryr oss! 2011 har vært et begivenhetsrikt år for Nokas. Vår strategi om lønnsom vekst holdes i hevd, og vi beviser daglig at vi lykkes med det, enten gjennom oppkjøp eller at vi vokser organisk. Pr. november har vi gjennomført seks oppkjøp i år, det er heller ikke utenkelig at det kan komme flere før året er omme. Hovedgrunnen til at Nokas kan foreta sine oppkjøp, skyldes at hele organisasjonen bidrar betydelig for å skape verdier, dette er med på å sikre den organiske veksten. Sagt med litt andre ord, det er dere som er bidragsytere til selskapets suksess. Jeg er naturlig nok ydmyk og heldig som for lov å lede denne virksomheten. Blant våre største oppkjøp noensinne, var vårt nylige oppkjøp av G4S. Dette innebærer at vi overtar kunder og nærmere 100 dyktige og offensive medarbeidere. Jeg er ikke i tvil om dette vil styrke oss og jeg benytter anledningen til å ønske dere alle velkommen til Nokas. Vårt nye kontor i Oslo har vært i drift en stund og har gitt oss et betydelig løft ved at vi nå kan samlokalisere på tvers av divisjoner og avdelinger i hovedstaden. Dette vil danne et solid grunnlag for å skape en god kultur og et godt samarbeidsklima. Det skjer mye spennende i Nokas for tiden, og de neste årene vil garantert bli like spennende og by på mange muligheter for oss. Nok en gang vil jeg påpeke at jeg er privilegert som får lede selskapet, og jeg ser frem til å møte fremtidige utfordringer sammen med dere. Heine Wang Konsernsjef Nokas Det er mange fordeler med å benytte autocash til kontanthåndteringen, sier butikksjef Elisabeth Skaugerum på Jernia, Lambertseter. Butikksjef Elisabeth Skaugerum på Jernia, Lambertseter, er en av to butikker i Jernia som benytter autocash til kontanthåndteringen. autocash-konseptet effektiviserer prosessene rundt kontanthåndteringen og sørger for å gjøre hverdagen min enklere. Det er mange fordeler med å benytte konseptet, sier Skaugerum. Om morgenen tar de ut vekselkasser raskt, på kvelden settes dagens kontantomsetning enkelt i maskinene. Elisabeth, som tidligere har vært butikksjef på en annen Jernia-butikk, sier at hun nå opplever vesent lig mindre avvik ved bruk av auto- Cash løs ning en til Nokas. Andre fordeler er blant annet at de kan sette inn kontanter i løpet av dagen, eller ta ut mer veksel ved behov. Selv om kontantene ligger sikkert i maskin ene, kommer dagens omsetning på konto dagen etter, samt at økonomiavdelingen sentralt i Jernia får tilsendt oppgjørsfiler. Bent Brende i Nokas Cash Handling forteller videre at Nokas CMS overvåker og tar fullt ansvar for kontantbehovet, og sørger for tømming og etterfylling slik at kunden kan konsentrere seg om selve butikkdriften. 2

3 Nokas inngår kontrakt med Jernia Nokas har nylig inngått en kontrakt med Jernia som et direkte resultat av et godt og effektivt internt samarbeid på tvers av selskapets forretningsområder. Kontrakten gjelder leveranse til alle Jernias egen eide butikker og inkluderer alarmanlegg, alarm stasjonstjenester, alarmutrykning, kamera overvåkning (ITV), service på levert utstyr, samt totalleveranse av finansielle tjenester. Gjennom Skan-Kontroll leveres også vektertilkalling, område - kon troll og kontrolltjenester. Denne avtalen er et bevis på at vi står sammen som en totalleverandør innen sikkerhet og samtidig gjør det vanskelig for våre konkurrenter å slå oss, sier Per-Ole Torvund, Key Account Manager (KAM) i Nokas Security & Safety som var med på å lande kontrakten med Jernia. Nokas er i dag en meget sterk spiller innen daglig varesegmentet. Avtalen med Jernia vil kunne åpne flere dører for oss i forhold til andre nye kjedeavtaler og vi får med oss en stor kunde med et kjent navn i kundeporteføljen, sier Torvund. Anbudsprosessen har vært styrt fra KAMapparatet slik at all informasjon ut til Jernia og deres innkjøpspartner har gått gjennom en person i Nokas. KAM har fungert som prosjektkoordinator og innhentet nødvendig informasjon fra kompetansepersoner innen de forskjellige leveransene og koordinert kommunikasjonen videre mot kunden. Det har vært en fordel for Jernia å forholde seg til en person i Nokas, og dette har gjort at vi har fremstått som en solid totalleverandør av sikkerhetstjenester. Vi har stilt med høy faglig kompetanse fra de forskjellige forretningsområdene og stilt forberedt og mannsterke i forhandlingsmøtene, påpeker Torvund Jernia har gjennom hele prosessen opp fattet Nokas som en profesjonell leverandør. Det er viktig for oss å ha en konkurransedyktig leverandør som dekker flere forretningsområder og som kan være en totalleverandør på de fleste av våre behov innen sikkerhet. Vi ser frem til å starte opp med samarbeidet nå som kontraktene er signert, sier salgs- og driftssjef i Jernia, Anne Neteland. Anne Neteland, salgs- og driftssjef i Jernia og Inge Eidsheim, key account manager, Nokas. Fra Nokas deltok følgende personer i salgsprosessen med Jernia: Teknikk: Inge Eidsheim (KAM), Per-Ole Torvund (KAM) og Oddvar Iveresen (sikker hetskonsulent Teknikk Oslo) Cash Handling: Arnfinn Bråten (Salgssjef) og Arne Hammer (salgssjef) Skan-Kontroll: Thomas Hansen (driftsdirektør) Dette er en attraktiv avtale for både Nokas og Jernia og vi gratulerer de involverte med et godt internt samarbeid. Nytt myntutstyr til mynt produksjon på Brobekk Det er nå bestilt mye nytt myntutstyr som vil forenkle og automatisere myntproduksjonen på Brobekk. Til sammen investeres det i utstyr for rundt tre millioner kroner. Dette blir en ny stasjon for inntelling av mynt i små kvanta som poser og parkeringsbokser. Fire sorteringsmaskiner blir seriekoblet til en felles produksjonslinje med et felles styringssystem. Alle større innleveringer av mynt vil bli håndtert av denne. Videre bygges en ny helautomatisert myntpakkelinje hvor det blir en stor silo for bulkmynt samt et helt nytt palleteringsanlegg. Det kommer også et nytt helautomatisert anlegg for produksjon av mynt i poser, og en ny pakkelinje for vekselbestillinger. I tillegg blir det kjøpt inn nye containere som vil gi en forenklet internlogistikk for bulkmynt. Samlet bidrar disse investeringene til en betydelig forbedring i forhold til arbeidsmiljø og effektivitet. Det vil også bidra til å redusere rentekostnader på kontantbeholdningen. Endringene medfører også at man går fra å produsere til lager, til å produsere etter kundens ordre. Parallelt med dette ligger det an til en kraftig vekst fremover i salg av mynt i poser på bekostning av myntruller. Det nye utstyret bidrar til et betydelig kvalitetsløft og anlegget vil fremstå som noe av det beste og mest moderne i bransjen. Det nye myntanlegget vil skape en bedre arbeidsplass for våre medarbeidere, gjøre oss mer konkurransedyktige og sette oss i stand til å innfri våre kunders forventninger i enda større grad. Jeg gleder meg til å se anlegget i full drift, sier en entusiastisk direktør for produksjon, Marius Ivan. 3

4 VI BRYR oss Nokas styrker sin svenske satsning Kjøper 70 prosent av sikkerhets selskapet Skandia Bevakning AB Ran av verditransport Natt til mandag 11. oktober ble en verditransport fra Nokas ranet på Skedsmokorset. Ingen ble fysisk skadet og de to vekterne som kjørte verditransporten følges opp av bedriftshelsetjenesten Hjelp24. Nokas har et tett og godt samarbeid med politiet. Nokas går nå tungt inn i vekterbransjen i Sverige. Tidligere i år har man kjøpt to spennende selskaper innenfor teknisk sikkerhet i Sverige. Selskapets forretningsidé er å være en totalleverandør av sikkerhet og kontanthåndtering, og en inntreden i vekterbransjen er en naturlig del av dette. Nokas konsernet, som forventer en samlet omsetning på 1,6 milliarder kroner i år, vil bare i Göteborg ha en samlet omsetning på over 150 millioner kroner. Det er større enn vi selv var i Norge i 2001, sier konsernsjef Heine Wang. Skandia Bevakning AB er et sikkerhetsselskap som leverer vektertjenester i Göteborg-regionen. Selskapet har en omsetning på rett over 60 millioner SEK, har en solid kundeportefølje og har vært i markedet siden Tidligere hovedaksjonær vil fortsatt være med som minoritetsaksjonær. Pål Wang som leder Security & Safety divisjonen i det internasjonale markedet, opplyser at konsernet har store ambisjoner om å vokse innenfor sikkerhet både i Sverige og Norden. Vi ser leveranse av vektertjenester som spesielt spennende. Dette er et marked Fra venstre: Heine Wang, Knut Jacobsson (Skandia Bevakning) og Pål Wang. som vokser og er et viktig supplement til andre tradisjonelle sikkerhetsløsninger. Vi er derfor meget fornøyd med å ha fått Skandia Bevakning på vårt lag, sier Wang. Nokas utelukker ikke flere kjøp i det nordiske markedet. Konsernet har en sterk finansiell stilling som gir oss muligheter for å investere. Vi har også flyttet inn i nytt kontorbygg i Oslo på cirka kvadratmeter og som vil huse all vår aktivitet i Oslo. Dette er også et eksempel på at vi investerer for fremtiden, sier Heine Wang. Nokas kjøper G4S Alarm AS Den 3. november avtalte Nokas kjøp av G4S norske privatboligportefølje. Kjøpet styrker selskapets visjon om å bli en dominerende nordisk aktør innen sikkerhetsbransjen. Før overtakelsen av G4S Alarm AS leverte Nokas sikkerhetsløsninger til over kunder. Etter overtakelsen får Nokas nye privatkunder. Kjøpet av G4S kundeportefølje er det 56. oppkjøpet siden oppstarten i 1987 og er også det største oppkjøpet i selskapets historie. Oppkjøpet av G4S privatboligporte følje er av stor betydning for konsernet. Markedsdirektør Petter Falch Pedersen forteller at selskapet er fornøyd med videre vekst i kundebasen. Dette vil gi Nokas større kapasitet som igjen skal gi utslag i bedre service til våre kunder. Nokas ønsker å fokusere ytterligere på privatmarkedet og ser frem til å få en offensiv og dyktig organisasjon med på laget, sier Pedersen. Nokas har fra før over privatboligkunder, omsetningen man overtar etter oppkjøpet av G4s norske privatboligportefølje er på over 250 millioner kroner. Oppkjøpet får ingen innvirkning på eksisterende eller nye kunder da disse vil få sine tjenester levert som vanlig. Kundene vil også motta et eget informasjonsbrev. Markedsdirektør i Nokas, Petter Falch Pedersen er godt fornøyd med oppkjøpet av privatboligporteføljen til G4S. 4

5 Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren fra Stortingets spørretime Begrunnelse Vektere fra ulike private sikkerhetsselskap gjorde en betydelig innsats under og etter terrorangrepet den 22. juli 2011, i form av å bistå politi, helsevesen mv. Disse fortjener en stor honnør og takk for innsatsen de gjorde. For fremtiden bør den private sikkerhetsbransjen i langt større grad involveres i planarbeid for samfunnets totale sivile beredskap da de både i form av antall og kompetanse utgjør en betydelig uutnyttet ressurs. Foto: Baard Fiksdal (NHO Service) André Oktay Dahl kjørte blant annet verditransport for Nokas i sin arbeidsuke i sikkerhetsbransjen i august. Spørsmål André Oktay Dahl (H): Hvordan vil statsråden sørge for at den private sikkerhetsbransjen blir en naturlig og implementert del av planleggingen av samfunnets totale sivile beredskap fremover? Svar Knut Storberget: Som stortingsrepresentanten viser til i begrunnelsen for sitt spørsmål, gjorde også vektere fra de private vaktselskapene en betydelig samfunnsinnsats under terrorangrepene den 22. juli. De fortjener honnør for sin innsats på samme måte som alle andre som bidro til å redde liv og redusere skadene under disse dramatiske hendelsene. Stortingsrepresentanten etterspør den private sikkerhetsindustriens rolle i samfunnets sivile beredskap. La meg slå fast at politiet er den sentrale aktøren i det sivile samfunnets beredskap mot store ulykker, naturkatastrofer og terroranslag. Når slike alvorlige hendelser truer sentrale samfunnsinstitusjoner og vår felles sikkerhet er det avgjørende at de håndteres effektivt, basert på klare strukturer, avklarte ansvarsforhold og tydelige kommandolinjer mellom beredskapsaktørene. Et godt samvirke med andre etater, kommuneledelse, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og publikum er avgjørende for å lykkes. Selv om den private sikkerhetsbransjen ikke tildeles en formell rolle i beredskapssystemet, er de et betydningsfullt supplement og en viktig del av samfunnets samlede innsats. Mange vaktselskaper har etablert et godt samarbeid med politiet og vakt og sikkerhetsnæringen dekker et stort og voksende behov for sikring av privat eiendom og andre formuesgoder. Ut fra grunntanken om at bekjempelse av kriminalitet er et fellesansvar, vil et godt og strukturert samarbeid mellom politiet og sikkerhetsindustrien ha stor betydning for resultatene. Foto: Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor 5

6 VI BRYR oss Nokas i ny drakt I kjølvannet av navneskiftet fra Vakt Service til Nokas, kommer det flere endringer, en av disse er de nye uniformene. Produksjonen har tatt noe lenger tid enn først antatt, men nå er de heldigvis rett rundt hjørnet. Skal signalisere service Å skaffe seg et nytt antrekk er som regel en enkel affære. Når man skal skaffe nytt antrekk til 2500 personer, blir det et stort prosjekt. Prosessen med å planlegge nye uniformer startet høsten Det ble opprettet et eget uniformsutvalg bestående av representanter fra ulike deler av selskapet, samt samt konsernets hovedtillitsvalg, forteller HR-rådgiver, Anne Håkonsen. Utover at fargevalget på uniformene er forskjellige fra de gamle, skal de nye uniformene gi et mildere utrykk og signalisere service i større grad. Bakgrunnen er at de fleste av våre vektere er ute blant mennesker på dagtid, spesielt gjelder det stasjonære tjenester. Vi ønsker at vekterne skal signalisere imøtekommenhet og være åpne for at publikum kan kontakte dem om de har spørsmål eller lurer på ting. Uniformspreget er derfor tonet litt ned. Folk skal selvsagt fortsatt oppfatte at det er en uniform som bæres av våre vektere, men altså i en noe neddempet stil. Når det gjelder vektere som jobber innenfor Verditransport, mobiltjeneste og enkelte stasjonære oppdrag, skal de bære uniformer med et strengere uttrykk. Årsak en er at verditransportvektere primært ikke møter publikum, og at vakthold og sikkerhet skal stå mer i fokus, forklarer Håkonsen. Eget design Fargene vi la til grunn var sort, grått, hvit og blått. Løsningen vi til slutt endte opp med ble koksgrå og vi er veldig fornøyd med løsningsforslaget som Wenaas kom opp med. Uniformene er i designet slik at det er en god gjenkjennelseseffekt på tvers av forretningsområdene, sier Håkonsen. De nye uniformene skal gi et mildere uttrykk og signalisere service i større grad. HR-rådgiver Anne Håkonsen har ledet arbeidet med å få på plass nye uniformer for Nokas. 6

7 Nokas inviterer alle ansatte med på en spennende og morsom aktivitetskonkurranse, fra 23. januar til 23. mars! Sammen skal vi bli bedre kjent med Nokas og gå en virtuell tur fra Oslo til Stavanger. På veien skal vi også innom flere av våre lokasjoner på strekningen, og dette skal vi klare på 60 dager. Det vil bli trekning av reisegavekort blant de som kommer tidsnok i mål, og det blir i tillegg trekning av delmålspremier underveis i konkurransen. Turen gjennomføres i samarbeid med Dytt. Ved å utføre aktiviteter tilsvarende skritt per dag For at alle skal bli bedre kjent med Nokas inviterer vi til en morsom konkurranse. Bli med å gå fra Oslo til Stavanger vil vi nå målet innen 23. mars. Sammen skal vi komme oss i bevegelse og ha det morsomt! Påmeldingsavgiften (inkludert skritteller) er dekket for alle ansatte. Dann lag og gjør påmeldingen deres på innen fristen 17. januar. Etter påmelding sener Dytt startpakker til alle ansatte. Disse går deretter inn og registrerer seg i samsvar med informasjon i startbrosjyren. Alle spørsmål kan rettes direkte til dytt på eller Nokas profilen n Stuart Taylor n Direktør forretningstjenester n Nokas Security & Safety Stuart James Taylor er 42 år og født i Doncaster i England. Han er utdannet på RMA Sandhurst og BI Oslo. Stuart bor på Oppegård i Akershus med sin kone Kristin og to barn på 3 og 10 år. Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? Normalt er arbeidsdagene mine ikke som jeg har planlagt, det skjer veldig mye i løpet av dag som berører våre forretningstjenester og krever min oppmerksomhet. Jeg må spre meg tynt over hele organisasjonen og er av den grunn mye på reise og bruker telefon, e-post og andre kommunikasjonsmidler veldig mye i løpet av en dag. Jeg må bruke mye tid på struktur, system og strategiarbeid slik at vi både staker ut kursen vår for HR, kvalitet og kommunikasjon samt holder oss til det vi har sagt vi skal utføre, bli eller levere. Jeg har mange møter og treffer veldig mange forskjellige personer innenfor og utenfor konsernet. Jeg har en 24 timers stilling. Best på brannsikkerhet Nokas BST AS Etter oppkjøpet av Brann og Sikkerhetsteknikk AS (BST) vil Nokas ta et stort steg i retning av å bli en tydelig totalleverandør innen Sikkerhet og Beredskap. BST som i 2010 hadde en omsetning på 20 millioner kroner er et rådgivende ingeniørselskap innen brannteknikk, prosjekt / byggeledelse og SHA (HMS) koordinering. Gjennom dette kjøpet tilbyr Nokas nå komplett, uavhengig rådgivning innen hele verdikjeden fra planlegging og design via prosjektledelse og til installasjon, oppfølging og vedlikehold. Vi ser leveranse av kompetanse og tekniske løsninger sammen med våre manuelle tjenester som spesielt spennende innenfor safety området. Dette er et marked som vokser og er et viktig del av en total HMS leveranse, sier Bjørge Fredheim som leder Security & Safety divisjonen i Nokas. For å sikre denne utviklingen har Nokas Safety skaffet seg topp kompetanse innen både Beredskap, Samordning og Brannteknikk, sier Trond Ingebretsen, direktør for Nokas satsning innenfor fagområdet Safety. Satsningen på brannteknisk kompetanse vil styrke vår posisjon og evne til å konkurrere innenfor alle sektorer. BST vil bli en integrert del av Nokas virksomhet og vil samlokaliseres med våre eksisterende enheter i Oslo og Grenland (Brevik). Han er glad for å ha fått med seg mange dyktige og erfarne fagfolk. Grunnlegger av BST AS Jarl Tonning vil ha et spesielt ansvar for å integrere leveransene i vår eksisterende verdikjede. Jarl er en av landets mest kompetente inne området brann og har bl.a. en sentral plass i det nasjonale bransjeorganet Noralarm. Vi ønsker alle fra BST velkommen til Nokas-familien og gleder oss til jobbe sammen. Hva liker du best med å jobbe i Nokas? Jeg liker best å jobbe med alle våre flotte ansatte og ledere. Det gir meg veldig mye å se at vi gjennom godt HR/kvalitetsarbeid kan skape en så bra arbeidsplass for så mange mennesker. Det gir motivasjon å planlegge for hvordan vi kan forbedre oss og skille oss ut i markedet, og ikke minst at det er de ansatte som gjør forskjellen. Det er ofte ikke nok timer i arbeidsdagen til å ivareta eller tilrettelegge alt som bør til for å skape den arbeidsplassen jeg har i tankene mine! Hva liker du å gjøre på fritiden? Jeg er veldig engasjert i hva mine barn velger å gjøre. Dette medfører at jeg er speiderleder og fotballtrener. Når jeg får anledning liker jeg å sykle landveissykkel og gjerne spille fotball med kompiser. I tillegg liker jeg å slappe av med en god AmArone og litt Stilton ost, med en god krigsfilm. Stuart overlater stafettpinnen til hovedtillitsvalgt, Ole Morten Karlsen, som vil være Nokas-profilen i neste utgave. 7

8 VI BRYR oss Nokas Teknikk inn går avtale med Diakonhjemmets Høgskole Bransjen hjelper politiet holder lovbryterne tilbake Etter lengre tid med forhandlinger har Nokas Teknikk Romerike inngått en viktig kontrakt med Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Kontrakten gjelder i første omgang Diakonhjemmets høgskoles nye DBL bygg. I mai inngikk Nokas Teknikk også avtale om utskiftning av Høgskolens eldre adgangskontrollsystem. Leveransen til Diakonhjemmets helt nye DBL bygg består av adgangskontroll og alarm. I tillegg leveres et TV/AV- anlegg til høgskolens øvingspost. Styrbare og avanserte kameraer skal filme studenter under øving slik at studentene enkelt kan observere seg selv, og opptakene senere kan benyttes i et interaktivt studieopplegg. Dette åpner for gode muligheter for lignende prosjekter i helsevesenet, forteller daglig leder i Nokas Teknikk Romerike, Ronny Smestad. Fra venstre Christian Tjøstheim fra Securitas, Isabel kroken fra Nokas og Yasir Shakir fra g4s. Foto: Vidar Ruud/ANB Diakonhjemmets Høgskole er en stor og meget viktig kunde for Nokas. Nokas Teknikk leverer med dette to unike løsninger sett i norsk sammenheng. Nokas system løser alle utfordringene og kunden får mye for pengene gjennom praktiske og gjennomtenkte løsninger. Adgangskortet er en sentral brikke i hele systemet, og teknologien vi bruker løser mange forskjellige oppgaver for ansatte og studenter, forteller salgssjef Finn Seterholen. Prosjektet fortsetter utover høsten og syssel setter flere teknikere. I tillegg genereres det både vekteroppdrag samt utrykningstjenester. Diakonhjemmets Høgskole valgte Nokas som totalleverandør på bakgrunn av innovative løsninger og kon kur ransedyktig pris. Kontrakten er verdifull for Nokas på mange måter, utover det økonomiske bidrar den også til å befeste et godt eksternt renommé og fremtidig ekspansjon og utvikling innenfor nye områder. Det vil utvilsomt være et viktig bidrag for å åpne dører til lignende prosjekter i fremtiden. Vekterransjen holdt tilbake personer i Dette skjedde i forbindelse med butikktyveri, bilinnbrudd, lommetyveri, bråk og trusler, sniking på tog, buss eller T-bane, graffiti, urinering eller annen utilbørlig adferd på områder hvor sel skapene har oppdrag. Etter norsk lov er denne tilbakeholdelsen kun kortvarig og inntil politiet kan overta ansvaret. En annen kategori er de personene som ble bortvist fra steder som jernbaneog T-banestasjoner. Halvparten av bortvisningene knyttet seg til kollektivtransport. Vektere sto for 6600 anmeldelser på vegne av kunder i Dette gjaldt forhold som blant annet tyveri og hærverk. Anmeldelser Til tross for det relativt høye antallet bortvisninger og tilbakeholdelser var det kun 900 tilfeller der vekter anmeldte publikum for klanderverdig oppførsel. Dette gjaldt vold, verbal trakassering og annet. Motsatt vei var det kun 29 tilfeller der publikum anmeldte vektere for mulig klanderverdige forhold, heter det i bransje rap porten. 25 av disse sakene er etterforsket på grunn av påstander om volds utøvelse, men henlagt som intet straffbart forhold eller på grunn av bevisets stilling. Ett av disse tilfellene har ført til tiltale med påfølgende avskjedigelse av vekteren. Tar gjerne flere oppdrag Det forventes at det offentlige vil fortsette den positive trenden med en balansert utsetting av tjenester for bedre å kunne bruke egne ressurser til prioriterte formål. I mange tilfeller vil dette kunne frigjøre økonomiske ressurser, i tillegg til at fagpersonell kan benyttes der dette er mest nødvendig. Et eksempel er fangetransport, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service. Beregninger utført av NHO Service viser at 320 årsverk i politiet brukes til framstilling og transport. Dersom disse ble overført til andre og viktigere oppgaver i politiet, og erstattet med ansatte fra sikkerhetsselskapene, ville dette gi politiet mulighet til å prioritere en bedre bruk av sine ressurser, mener Karlsen. 8

9 Nokas AS satser bredere Nokas har nylig opprettet en egen avdeling som skal jobbe med sikkerhet (Safety) rettet mot industri og kommuner. Det er et viktig satsningsområde for selskapet, ved å tilby en god totalløsning til kundene er vi bedre rustet til å bry oss enda mer. Vi kan gi noe som ingen andre kan gi, sier nytilsatt avdelingsleder for Solutions, Geir Ringberg. Ved å fokusere ytterligere på sikkerhet er vi i stand til å utvikle organisasjonen ett skritt videre, og samtidig tilby markedet en enda bedre løsning. Sikkerhet handler om å tilby prinsippløsninger og basiskomponenter innen planlegging, organisering, implementering og evaluering, samt forslag til forbedring. Det er viktig å være forberedt på at uante hendelser kan inntreffe og at situasjoner er enklere å håndtere dersom man har tenkt igjennom ting på forhånd. Avdelingen skal bistå med å lage gode beredskapsplanverk gjennom bruk av riktig risikoanalyse, slik at man lettere kan forstå hvordan man kan løse uønskede hendelser raskt, effektivt og kontrollert. Geir Ringberg har lang erfaring fra redningstjeneste fra frivillige organisasjoner og det profesjonelle hjelpeapparatet, både fra inn- og utland. Nokas hadde noe spennende på gang og jeg glad og ydmyk for å gå løs på denne oppgaven. Ved å tilby et totalløsningskonsept der vi kan tenke litt lengre og bredere, er utvilsomt en riktig vei å gå. Vi har en stor oppgave å løse, men med mange dyktige personer i selskapet er jeg ikke i tvil om at vi vil lykkes. Vi har grunn til å være stolte over å ha muligheten til å introdusere dette konseptet til markedet der mange er opptatt av gode beredskapsløsninger i Norden, sier Ringberg. Vektere fra Nokas gjør Oslo tryggere Sikkerhetsbransjen ønsker å bremse voldtektsbølgen i Oslo. I de to kommende helgene skal vektere fra fire sikkerhetsselskaper bidra til en tryggere by i en aksjon koordinert av politiet. Vektere fra Nokas er allerede til stede på flere lokasjoner i Oslo, selskapet ønsker å bidra til en reduksjon av antallet voldtekter og kriminalitet generelt ved å være mer synlige i nærområdet. I kjølvannet av økningen i antall voldtekter stiller Nokas nå med flere vektere for å trygge byen. Det er vektere fra selskapene Nokas, Skan- Kontroll, G4S og Securitas som skal patruljere byen. Sikkerhetsbransjen har gode ressurser og nødvendig kompetanse for å delta i den koordinerte politiaksjonen, sier Runar Karlsen, fagsjef for vakt- og sikkerhetsbransjen i NHO Service. Nokas samlokalisert i Oslo Nokas Security & Safety flyttet inn i Nokas moderne nybygg allerede i begynnelsen av september, og den 17. oktober flyttet Cash Handling etter. Prosjektgruppen som hadde det overordnede ansvaret for blant annet koordinering av forskjellige leveranser, interiør, drift, sikkerhet og IKT har gjort en meget god jobb og har bidratt til en flott arbeidsplass. En stor takk rettes til alle de involverte i prosjektet. Nå som Nokas Oslo er samlokalisert ser vi frem til å bli kjent med hyggelige kollegaer på tvers av divisjonene og et videre godt internt samarbeid. 9

10 VI BRYR oss Nokas lager reklamefilm Nokas har i løpet av 2011 tatt et stort steg for å bli mer offensive i sin kommunikasjon mot markedet. I den anledning lanseres nå vår første reklamefilm. Basert på en grundig utformet strategisk plattform, der visjoner, verdier og kundeløfte er godt forankret vil vi i tiden fremover gå aktivt ut å fortelle vår historie om Nokas. I løpet av en 50 sekunders film beskrives vår rolle som Nordisk totalleverandør innen sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering. Med utgangspunkt i den historiske vekteren som siden 1600-tallet har hatt en viktig rolle i det norske samfunnet setter vi fokus på hvilke oppgaver Nokas løser i dagens samfunn og hvilken samfunnsmessig rolle vi spiller, gjennom at - vi bryr oss. Målet er å skape økt kunnskap og kjennskap til hva vi representerer som selskap. 8. november var ca 60 personer i full aktivitet i Tønsbergs gater for å produsere reklamefilm for Nokas. Filmen skal gå på TV2 fra 25. november. Foto: Bård Gudim. Selve filmopptaket fant sted i hjertet av Tønsberg på vektertorget. Der står statuen vækteren laget av Carl E. Paulsen i Vekteren gikk i gamle dager rundt i Tønsberg by på kveldstid og passet på, samtidig som han ropte klokken er nu slaget ti. Statuen blir nå vekket til livet gjennom animasjon i reklamefilmen, og skal være vitne til at Nokas har videreutviklet denne bransjen og nå er til stede på stadig flere arenaer og utfører nye oppgaver. Men fortsatt utfører vi den samme grunnleggende oppgaven som de første vekteren gjorde - vi bryr oss. Det var cirka 60 mennesker på filmsettet den 8. november; ansatte fra Nokas, skuespillere fra Tønsberg Amatørteater, statister, produksjonsselskapet Bug og reklamebyrået Consilio. Mange har bidratt i denne prosessen og vi vil takke for den positive innsatsen, og spesielt rette en takk til næringslivet i Tønsberg med Vidars i spissen som lot filmcrewt holde på en hel dag utenfor deres butikk. Filmen vil gå på TV2 fra 25. november, og være tilgjengelig for interne og eksterne presentasjoner. Vi håper at et nytt kapittel i historien om Nokas faller i smak, og at dette bidrar til å styrke stolthet av å være en del av Nokas. Nå kan du se filmen på denne nettsiden: Hyggelig møte med kommunen nnn Leserbrev fra Larvik kommune i Østlandsposten (fredag 7. oktober) Jeg vil gjerne få skryte litt av et par ansatte i Larvik kommune. I går, etter en lang prosess og motivasjon, bestemte min fire år gamle datter Frida seg for å (endelig) gi bort sine smokker. Vi foreldre vurderte fram og tilbake hvordan vi skulle gjøre dette, og plutselig slo det undertegnede at et smokketre var observert inne i Feyersgate, i Larvik kommunes lokaler. Onsdag morgen samlet vi sammen alle smokker vi fant hjemme og spaserte målrettet og fornøyd ned til Feyersgate. Til undertegnedes store skrekk var treet borte, hvordan skulle dette nå løses? Vi bestemte oss for å snakke med den hyggelige vekteren og den hyggelige damen som sitter i skranken i Feyersgate, og jammen er jeg glad for at vi gjorde dette. Vi ble mottatt av to svært blide ansatte som tok seg god tid til å snakke med oss. Vi ble fortalt at treet var høstet men at dette ikke var noe problem. Frida kunne bare levere sine smokker så skulle disse to ansatte ta hånd om det. Ikke bare spilte de med og tok imot smokkene, men Frida fikk også et diplom med navn og dato samt en drikkeflaske fra Larvik kommune. For en opplevelse! Fireåringen var kjempestolt og bar diplomet rundt i byen hele dagen. Tusen takk for at dere var så blide og hjelpsomme, det var fantastisk for oss! Mamma Christine Blomquist 10

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010 Sikkerhet Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall Samlet var det 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge ved utgangen av 2009. NHO Service organiserer 193 virksomheter

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011 Sikkerhet Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden september 2011 Marked nøkkeltall Samlet var det 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge ved utgangen av 2010. NHO Service organiserer 187 virksomheter

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012 Sikkerhet Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Sikkerhetsbransjen i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Fra et regionalt- til internasjonalt selskap 2006 Strategisk målsetting I 2006 strategisk målsetning å bli en ledende nordisk aktør Styrket egenkapitalen gjennom emisjon rettet mot nye aksjonærer 2006-2009

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Returadresse: Nokas AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg Kundemagasin for Nokas Nr 1 2o12 cash HANDLING SIDER Satser i sverige Åtte tonn kontanter om dagen! Kontantene forblir et viktig betalingsmiddel,

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

nordpolen Aktivitetskonkurranse på jobben Klarer dere å nå på 50 dager? DEN STORE NYTTÅRSMARSJEN STARTER 5. FEBRUAR 20 Alle aktiviteter teller

nordpolen Aktivitetskonkurranse på jobben Klarer dere å nå på 50 dager? DEN STORE NYTTÅRSMARSJEN STARTER 5. FEBRUAR 20 Alle aktiviteter teller Klarer dere å nå nordpolen på 50 dager? Teambuilding på jobben Alle aktiviteter teller Bli aktive sammen 40 Aktivitetskonkurranse på jobben DEN STORE NYTTÅRSMARSJEN STARTER 5. FEBRUAR 20 Friskere & Gladere

Detaljer

Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas

Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas Nokas i korthet Største sikkerhet- og kontanthåndteringselskap i Norden. Tilstedeværelse i alle skandinaviske land samt noe virksomhet

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen!

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Friskere og Gladere medarbeidere Start året med en 15. februar 05. april Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Aktivitetstiltak som passer for alle! Klarer dere å krysse Grønland? Dette bilaget er en

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen - bli med å slå svenskene!

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen - bli med å slå svenskene! Friskere og Gladere medarbeidere Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen - bli med å slå svenskene! Vi har utfordret vårt svenske søsterselskap for å fremme helse og lagånd på arbeidsplasser over hele

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Ola Stavnsborg Sikkerhetssjef konsern Olav Thon Tidligere: Leder og deleier Pegasus Kontroll Sikkerhetssjef Varner Gruppen Opplæring Securitas Politiet Beredskapstropp

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE Kurs og utdanning 2006 INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere

Detaljer

Nokas gjør suksess i Danmark

Nokas gjør suksess i Danmark VIBRYRoss Nr 3 2013 18. årgang Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas gjør suksess i Danmark Flott skussmål til Nokas Værdihåndtering Side 5 1 VI BRYR oss VI BRYR oss LEDER LEDER LEDER

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder Returadresse: NOKAS AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg HR SIKREKundemagasin for Nokas Nr 1 2o11 SIDER Man yter bedre når man trives. Derfor vil fornøyde ansatte gi fornøyde kunder, mener Stuart Taylor.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER Vårens StorE Aktivitetskonkurranse 30.april - 19.juni Tar deres arbeidsplass utfordringen? Aktivitetstiltak som passer for alle Engasjerende

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016

TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016 TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016 TTTTTTTTTT KK TRAFI KKSI KKERH ETSKON FERANSEN 2016 1 :Xiiennesifte-r, teknologi og mu Li-gheter Bakgrunn og mål for konferansen 2016 Trafikksikkerhet handler først

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder.

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder. OM BASTION SIKKERHET: Bastion sikkerhet ble stiftet i 2016. Selskapet er i en oppbyggingsfase, men vi har lang erfaring innen bransjen. Bastion Sikkerhet styres av en kvalifisert ledergruppe som har jobbet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET Viktige hendelser i 2005 6. januar NSB til Göteborg. I jubileumsåret for unionsoppløsningen sikrer NSB fortsatt togforbindelse mellom Norges hovedstad og Vest-Sverige. Fra

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Undersøkelse om kundetilfredshet 2009

Undersøkelse om kundetilfredshet 2009 Undersøkelse om kundetilfredshet 2009 Høytytende tetningsteknologi Velkommen til James Walkers tredje spørreundersøkelse om kundetilfredshet. Da vi satte i gang med vår første spørreundersøkelse i 2006,

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1 1 FORORD Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse. Hva er erfart, og hva er uavklart?

Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse. Hva er erfart, og hva er uavklart? Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse Hva er erfart, og hva er uavklart? Erfaringer nedbemanning Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet gjennom de siste 20 månedene har ved svært

Detaljer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Farlig avfall konferansen 2014 Norsk Gjenvinning-konsernet i 2013

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Månedsrapport februar 2014

Månedsrapport februar 2014 Månedsrapport februar 2014 Side 1 av 10 Innhold Bakgrunn Om NorSIS Slettmeg.no februar 2014 Trender og aktuelle problemstillinger Ny Nettside Kontakt Side 2 av 10 Bakgrunn Dette er en kort oppsummering

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp 100.000 nettbrett under treet VG Nett 28.12.2012 100000 NETTBRETT UNDER TREET! VG papir 28.12.2012 Valgte Samsung Dagens Næringsliv

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Klarer dere å KRYSSE EUROPA. på 50 dager? Bli aktive sammen. Nå er det tid for. Aktivitetskonkurranse på jobben

Klarer dere å KRYSSE EUROPA. på 50 dager? Bli aktive sammen. Nå er det tid for. Aktivitetskonkurranse på jobben Klarer dere å KRYSSE EUROPA på 50 dager? Bli aktive sammen Teambuilding på jobben Nå er det tid for Aktivitetskonkurranse på jobben NORGES STORE AKTIVITETSKONKURRANSE Starter 29. april Alle aktiviteter

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Har du et behov finner vi løsningen!

Har du et behov finner vi løsningen! Har du et behov finner vi løsningen! Vår visjon: Å være en av de ledende elektroinstallatørene innenfor installasjon i Oslo-regionen. WENNEVOLDS ELEKTRO AS ER KVAL- IFISERT FOR INSTALLASJON AV: ELEKTRISKE

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse 100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse Hvem kan kalle seg 100 % frisk? Våren 2010 skal 38 studenter fra Bilder Nordic School of Photography flytte grenser. Vi retter linsene våre innover i

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Coors agenda Tilleggsinformasjon lokale allmøter: Organisasjon Oppstart Underleverandører Punkter fra allmøte 20 januar:

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14.

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14. Årsberetning 2014 Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2014 var 30 spillere

Detaljer

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Møte med beredskapskapsledere i Hordaland 11.11.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene i Hordaland med beredskap og skadebegrensning? Bakgrunn for

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager?

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? DEtte bilaget er en annonse fra dytt.no Helse & Teambuilding Høstens Store Aktivitetskonkurranse! Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? Start: 15. september Målgang: 15. november 2011 Dytt.no

Detaljer

Vårens store Aktivitetskonkurranse!

Vårens store Aktivitetskonkurranse! dette BIlAGet er en AnnOnSe fra dytt.no Friskere og Gladere medarbeidere Massa Parma Bologna FIRENZE PISA La Spezia Modena Forli Vårens store Aktivitetskonkurranse! Pisa til Firenze på 60 dager! Start:

Detaljer