Nøkkeltall Høydepunkter 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Nøkkeltall Driftsinntekter Driftsresultat (EBIT) Årsresultat før skatt Resultatgrad før skatt 2,5 % 5,6 % 6,9 % Årsresultat etter skatt Årsverk Egenkapital Egenkapitalandel 28,3 % 26,5 % 28,2% Høydepunkter 2010 Seltor startet satsingen på utvikling og salg av boliger i egenregi gjennom selskapet Seltor Bolig AS Vellykket oppstart for Seltor Anlegg AS med 27 mnok i omsetning i et meget tøft år for anleggsbransjen Seltor styrker satsingen på Energi og Miljø og meldes inn i Norwegian Green Building Council Seltor posisjonerte seg godt i Oslomarkedet med ferdigstillelse av 175 hotellrom for Choice Express og beviste dermed at man mestrer store og kompliserte rehabiliteringsprosjekter 2 Seltor Gruppen Årsrapport 2010

3 Trygghet, ærlighet og langsiktighet TÆL - Seltor Gruppens grunnverdier - Trygghet, Ærlighet og Langsiktighet ligger som fundament for all vår virksomhet. Jeg er stolt av å legge bak meg nok et bra år der alle våre kollegaer har vist stor evne og entusiasme ved å benytte disse verdiene for å yte maksimalt og levere kvalitet i alle ledd av bedriften. Vi har lagt flere år med interessante utfordringer bak oss og nå ser vi fremover med stor optimisme. Alle indikatorer viser at vi igjen er på vei inn i en høykonjunktur innen bygg, anlegg og eiendom. En av de største utfordringene bransjen har foran seg er rekruttering av dyktige medarbeidere. Tilveksten av fagpersonell er historisk lav og kan skape uønskede bremsende effekter og i verste fall svekket kvalitet ved prosjektgjennomføring. tiltrekker nye vinnere, noe som er essensielt for å klare seg i det voksende markedet vi er på vei inn i. Med de dyktige menneskene vi i dag har på laget, og de dyktige menneskene som er på vei til oss, er jeg sikker på at vi vil mestre stor og sunn organisk vekst uten å gå på akkord med verken kvalitet, økonomi eller entusiasme. Våre kunder skal fortsatt nyte godt av vår evne til å se de beste løsningene og være trygge på at vi fortjener den tilliten de gir oss. Jeg ser frem til nok et morsomt år i Seltor. Vi i Seltor ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og jobber derfor aktivt for å tiltrekke oss de beste kandidatene. Med entusiasme i alle ledd klarer vi å skape vinnerlag som igjen Stian Råmunddal Daglig leder TÆL - tre enkle verdier som gjør Seltor attraktiv og sterk Trygghet Være en trygg, trivelig arbeidsplass Gjennomføre alle prosjekter uten uhell eller ulykker Levere det vi har lovet Ærlighet Ikke villede eller lure kunden Være en forutsigbar samarbeidspartner Langsiktighet Skape og bevare tillit i markedet Ta lønnsomme beslutninger i et langtidsperspektiv Seltor Gruppen Årsrapport

4 Fra idé til komplett leveranse Seltor har unik kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen. Få entreprenørselskaper besitter like store ressurser til å gjennomføre krevende prosjekter fra A til Å. Seltor påtar seg større og mindre totalentrepriser for private og offentlige byggherrer. For å få optimal fremdrift i hvert prosjekt, har vi delt inn virksomheten i ulike fagområder. Sammen med arbeidet vi legger i kontinuerlige forbedringsprosesser, mener vi å kunne tilby våre kunder effektiv prosjektgjennomføring og en solid garantioppfølging med egen serviceavdeling. - Byggherren beslutter å gå videre med prosjektet på grunnlag av godkjent reguleringsplan. - BH og SG inngår intensjonsavtale for prosjektet. - BH beslutter byggestart, på grunnlag av pristilbud fra SG - BH og SG inngår avtale for byggeprosjektet. Fase 0 Regulering Fase 1 Forprosjekt Fase 2 Prosjektering Fase 3 Gjennomføring Fase 4 Garanti På grunnlag av skisser og budsjettpris beslutter BH om videre prosjekt for utarbeidelse av rammesøknad. BH = Byggherre SG = Seltor Gruppen Seltor har sentral godkjenning innenfor følgende områder: Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3 4 Seltor Gruppen Årsrapport 2010

5 Våre tjenester Historie Bolig Seltor har vist gjennom utallige prosjekter, at selskapet har den riktige fagkompetansen til å kunne utvikle og bygge leilighetskomplekser av høy kvalitet. Vi har hjernekraft til å utvikle rasjonelle og kostnadseffektive boligbygg, som samtidig ivaretar kundens krav til estetikk. Dessuten har vi en solid stamme av håndverkere, som er i stand til å gjennomføre krevende prosjekter. Utvikling Et av fortrinnene til Seltor er kompetansen selskapet har innen design, prosjektering og utvikling av prosjekter. Vi kaller det hjernekraft. Våre arkitekter og sivilingeniører har bred erfaring på sine fagfelt. En solid bakgrunn som gjør at du som kunde kan være sikker på at Seltor alltid utvikler et vellykket, lønnsomt prosjekt. Industri En effektiv industri er avhengig av effektive løsninger. Sammen med ulike byggherrer, utvikler og bygger Seltor industribygg tilpasset virksomhetens behov. Ved å kombinere vår erfaring med byggherrens ønsker og krav, kan vi utvikle de mest gjennomtenkte og fremtidsrettede løsningene. Seltor har i samarbeid med tunge internasjonale aktører utviklet og gjennomført en rekke industribygg. Det har gitt oss en unik kompetanse og fremstår som et solid konkurransefortrinn for oss. Næring Vi vet at lønnsomhet og effektivitet henger sammen. Derfor har vi spesialisert oss på fremtidsrettede næringsbygg, som legger forholdene til rette for en lønnsom, effektiv virksomhet. Seltor har både ingeniører og håndverkere med nødvendig kompetanse for å kunne utvikle og oppføre kostnadseffektive næringsbygg. Det vet vi at kundene våre setter pris på. Anlegg Veier, jernbane og broer. Grunnarbeid. Betongkonstruksjoner. VA-anlegg. Masseflytting. Dette er bare noe av det Seltor utfører i forbindelse med ulike byggeprosjekter eller som egne anleggsprosjekter. Vi har bygget opp et solid team som er i stand til å utføre komplekse anleggsentrepriser. Kombinert med egne utviklere og konsulenter, står vi sterkt når private eller offentlige prosjekter skal planlegges og gjennomføres. Byggfornyelse Før eller siden må et bygg - uansett kategori - fornyes. Med lang erfaring innen rehabilitering, skaper Seltor effektive bygg for fremtiden. Vi finner løsninger som tilfredsstiller byggherrens og brukernes behov. Dessuten kan du alltid stole på at Seltor gjennomfører prosjektet som avtalt. Det handler om stolthet og fagkunnskap Råmunddal Møbelfabrikk ble etablert i Lårdal i Telemark. Etter krigen produserte firmaet hovedsakelig skoleinventar Firmaet startet husproduksjon og kjøpte et sagbruk i Lårdal. Firmaet skiftet navn til Råmunddal Bygg & Trevare Firmaet bygde sagbruk i Seljord og flyttet administrasjonen dit Skiftet navn til Seltor AS. Navnet har sin bakgrunn i produksjonsstedene og familienavnet og er sammensatt av forkortelser for Seljord (Sel), Tokke (to) og Råmunddal (r) Byggdelen ble utskilt som eget selskap og overtok firmanavnet Seltor AS. Seltor AS flyttet samme året til kontorer i Borgeåsen i Skien Seltor AS bygde nytt kontorbygg på Vallermyrene i Porsgrunn og flyttet sin administrasjon dit Seltor Øst AS blir etablert som et heleid datterselskap, med kontor på Høvik Seltor organiseres som konsern - Seltor Gruppen AS 2009 Seltor Eiendom AS etableres og konsernets eiendomsinvesteringer samles i dette selskapet 2010 Seltor Anlegg AS ser dagens lys etter et oppkjøp av Høvik Anlegg AS 2010 Seltor Eiendom AS endrer navn til Seltor Bolig AS og utvider virksomheten med boligutvikling Seltor Gruppen Årsrapport

6 Seltor Gruppen Seltor Gruppen AS Stian Råmunddal Daglig leder Seltor AS 100 % Seltor Øst AS 100 % Seltor Anlegg AS 67 % Seltor Bolig AS 95 % Terje Kaasa Larsen Daglig leder Stian Råmunddal Daglig leder Rune Morken Daglig leder Axel Chr. Knutson Daglig leder Seltor Gruppen består av virksomhetene Seltor AS med hovedkontor i Porsgrunn, samt Seltor Øst AS, Seltor Anlegg AS og Seltor Bolig AS med kontor på Lysaker. Konsernets hovedkontor er i Porsgrunn. Konsernet har hele østlandsregionen som sitt nedslagsfelt og har røtter tilbake til 1938 hvor forløperen til dagens entreprenørvirksomhet startet opp i Lårdal i Telemark. 70-års jubileet ble feiret med rekordomsetning for konsernet som helhet, samt at Seltor Øst AS som ble stiftet høsten 2007 etablerte seg som en solid aktør i nordre del av østlandsregionen. Morselskapet Seltor Gruppen AS ble stiftet i 2008 som følge av restrukturering av det tidligere eierselskapet Råmunddal Holding AS. Konsernets forretningside er å skape langsiktige verdier gjennom utvikling, oppføring og rehabilitering av industri, næring, bolig og offentlige bygg, samt utførelse av anleggsprosjekter i entreprise. Vi jobber tett med kunden fra idè til ferdig bygg. For å bistå kunden på en tilfredsstillende måte i hele bygge-prosessen prioriterer vi å ha et sterkt fagmiljø også innenfor prosjektuvikling og prosjektering. Vår mest utbredte gjennomføringsmodell er basert på intensjonsavtale, hvor vi utvikler prosjektet fra ide til ferdig bygg i tett samarbeid med kunden. Vi tilbyr også gjennomføringsmodeller basert på totalentrepriser, hovedentrepriser og regningsarbeid. Trygghet, Ærlighet og Langsiktighet (TÆL) er våre kjerneverdier og kjennetegner hele vår virksomhet. Vi fokuserer sterkt på å ha et godt forhold til alle våre kunder både før, under og etter byggeprosessen. Kun på den måten kan vi fortsette å utvikle Seltor Gruppen som en foretrukket leverandør. Forretningsidé Seltor skal skape langsiktige verdier gjennom utvikling og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Konsernets forretningside er å skape langsiktige verdier gjennom utvikling, oppføring og rehabilitering av industri, næring, bolig og offentlige bygg, samt utførelse av anleggsprosjekter i entreprise. Visjon Seltor skal være den mest attraktive og sunne samarbeidspartneren i markedet. Verdier Våre verdier er rettesnoren for hvordan vi jobber og forholder oss til hverandre og våre omgivelser. Verdiene er derfor med på å skape vår kultur og dermed vårt omdømme. 6 Seltor Gruppen Årsrapport

7 Seltor Bolig Etableringen av Seltor Bolig AS, som er en ren utvikler- og byggherreorganisasjon, innebærer at konsernet igjen satser på utvikling og salg av boligprosjekter i egenregi. Seltor har lange tradisjoner med utvikling og oppføring av boligprosjekter for eksterne byggherrer. De siste årene har dette hovedsakelig vært i samarbeid med eksterne boligutviklere. Seltor Bolig er en rendyrket boligutvikler som skaper langsiktige verdier ved investering, utvikling og salg av boligprosjekter i samspill med resten av Seltorkonsernet. Selskapet er i stadig vekst, og jobber primært med prosjekter i områder der det er behov for og politisk ønske om fortetting med boliger. Selskapet sitter i dag med en portefølje på over 200 regulerte boenheter. Utvikling Seltor Bolig identifiserer eiendommer med et utviklingspotensial, erverver og utvikler disse. Tomter og prosjekter som vurderes kjøpt gjennomgår først en grundig analyse, og langsiktig lønnsomhet er styrende for investeringer selskapet engasjerer seg i. Prosjektene utvikles og ferdigstilles normalt i tett samarbeid med Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Anlegg AS. Seltor Bolig har alltid byggherrefunksjonen i prosjektene. Finansiering Seltor Bolig utvikler prosjekter de selv eier 100 % men også prosjekter som eies sammen med grunneiere, utviklere eller investorer. Samarbeid med andre aktører kan knyttes til et fore stående kjøp av tomt eller ved at aktuelle samarbeidspartnere inviteres til å delta i et prosjekt etter at tomt er ervervet og deler av utviklingen er utført. Daglig leder Den 1. februar 2011 tiltrådte Axel Christian Knutson som daglig leder i selskapet. Han har lang erfaring med eiendomsutvikling og har blant annet jobbet i Sjølyst Utvikling AS, NCC og Skanska. Med Knutsons erfaring blir nysatsingen styrket. Seltor Bolig har alle forutsetninger for å klare seg godt i den skarpe konkurransen i boligmarkedet og oppnå sunn vekst. Verdier Seltor Bolig baserer sin virksomhet på Seltor Gruppens grunnverdier: Trygghet, Ærlighet, Langsiktighet. Seltor Gruppen Årsrapport

8 Seltor Anlegg 2010 har vært et vellykket år for det nystartede Seltor Anlegg. Anleggsbransjen har generelt hatt et tøft år, så vi er meget fornøyd med 27 mnok i omsetning for nykommeren. Vi har gjennomført flere prosjekter og fellesnevneren er ferdigstilling med suksess. Den tøffe konkurransen i anleggsmarkedet bidro til økt effektivitet, noe som ga oss positive bidrag i prosjektene og ikke minst fornøyde byggherrer. Vi har klart å bygge opp et solid team som er i stand til å utføre komplekse anleggsentrepriser. Vi tror nøkkelen til suksess for Seltor Anlegg ligger i kjente faktorer som sterke kreative evner, stor takhøyde og dyktig ledelse. Dette kombinert med historikk av tilfredse oppdragsgivere gir oss en sterk posisjon når private eller offentlige prosjekter skal planlegges og gjennomføres. Vår målsetting er at anleggsbransjen skal legge merke til Seltor som en ny og spennende aktør man vil møte i konkurransen om de kompliserte infrastrukturprosjektene fremover. Organisk vekst hvor man utnytter ressurser på tvers av selskapene i Seltor Gruppen styrker evnen til å gjennomføre kompliserte prosjekter. Denne synergieffekten gjør at Seltor Anlegg er forberedt på å påta seg selv de mest omfattende prosjektene. Investeringene i anleggsmarkedet vil øke kraftig i tiden fremover og vi er overbeviste om at Seltor Anlegg vil bemerke seg, og nå sine mål. 8 Seltor Gruppen Årsrapport 2010

9 Energi og miljø Seltor skal være blant de beste i klassen når det gjelder miljøvennlig prosjektering og bygging. Først og fremst fordi vi tar miljøet på alvor, men også fordi vi mener høy energiklasse vil være et viktig konkurransefortrinn for salg og utleie av bygg i framtiden. Dette oppnår vi ved å: Bevisstgjøre ansvaret for miljøarbeid i organisasjonen. Fokusere på vår miljøpolicy og våre miljømål i vårt rekrutterings- og markedsarbeid. Påse at våre ansatte får god opplæring i våre retningslinjer for miljøvennlig prosjektering og bygging. Utarbeide miljøplan på alle våre prosjekter, herunder: - Kartlegge påvirkninger av våre aktiviteter på miljøet. - Iverksette tiltak for å minimere negative effekter. Påse at vårt miljøstyringssystem etterleves og stadig forbedres. Sørge for god avfallssortering og gjenbruk på prosjektene. Fokusere på miljøvennlige valg av tekniske løsninger, herunder også rigg- og driftstekniske løsninger som er energioptimale og gir minst mulig miljøpåvirkning for jord, luft og vann. I nært samarbeid med oppdragsgiver definere de konkrete miljømål som skal settes i forbindelse med prosjektet, og foreta en etterevaluering for å måle resultatet opp mot de målene som ble satt. Miljøsertifisering av bygg Utviklingsavdelingen i Seltor har tung kompetanse innenfor arkitektur, konstruksjon, byggteknikk, bygningsfysikk og tekniske fag. Nå satser vi også på å videreutvikle kompetansen om energi og miljø. Derfor er Seltor, som en av de første entreprenørene i Norge, medlem i NGBC Norwegian Green Building Council, som jobber for å etablere det internasjonalt anerkjente BREEAM som miljøsertifisering av bygg i Norge. I løpet av 2011 vil Seltor gjennomføre kurs for å bli akkreditert for BREEAM-nor miljøsertifisering av bygg. Seltor har også personell som er akkreditert for å miljøsertifisere bygg etter LEED-standarden. Les mer om NGBC og BREEAM på Seltor Gruppen Årsrapport

10

11 Seltor Gruppen AS Årsregnskap Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter til årsregnskapet 18 Revisjonsberetning 26

12 Seltor Gruppen AS Styrets årsberetning for 2010 Seltor Gruppen AS er et konsern med virksomhet hovedsakelig innenfor utvikling og oppføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapets kontorer er lokalisert i Porsgrunn (hovedkontor) og på Lysaker. Konsernet har hele østlandsregionen som nedslagsfelt gjennom entreprenørselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Anlegg AS. Seltor Bolig AS ivaretar konsernets interesser innenfor boligutvikling og investeringer i boligprosjekter. Konsernregnskapet til Seltor Gruppen AS viser den samlede økonomiske stillingen pr for morselskapet, Seltor AS, Seltor Øst AS, Seltor Anlegg AS og Seltor Bolig AS Konsernet forurenser ikke det ytre miljø i betydelig grad. Konsernet har ambisjoner om å være blant de beste i bransjen innen miljøriktig utvikling og bygging av alle typer bygg. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse et rettvisende bilde om driften i 2010 og om stillingen pr Konsernet har i 2010 hatt en skade som resulterte i sykefravær. Samlet sykefravær har vært 4,0 % i løpet av året. Skader og sykefravær følges løpende opp gjennom felles konserninterne rutiner. Omsetningen i konsernet utgjorde i 2010 kr 291 mnok. Seltor AS og Seltor Øst AS er konsernets største selskaper og begge har i 2010 omsetning og resultat som anses tilfredsstillende. Konsernet arbeider kontinuerlig med et langsiktig perspektiv for å sikre stabil inntjening i konsernselskapene også i årene fremover. Konsernet har god likviditet og egenkapitalen anses tilfredsstillende i forhold til virksomhetens omfang og risiko. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning ved bedømmelse av konsernet. Ved regnskapsårets slutt var det ansatt 77 personer i konsernet, herav fire kvinner. Konsernet tilstreber kjønnsnøytral behandling av alle ansatte. Arbeidsmiljøet er godt. Styret i Seltor Gruppen AS består av fem menn. Porsgrunn 13. april 2011 Gunnar Råmunddal Stian Råmunddal Dan Gunnar Råmunddal Styrets leder Styremedlem/daglig leder Styremedlem Terje Kaasa Larsen Styremedlem Kjell Gisholt Styremedlem 12 Seltor Gruppen Årsrapport 2010

13 Seltor Gruppen AS konsern Resultatregnskap Morselskap Beløp i kroner Konsern Note Note Driftsinntekter - - Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader - - Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekt Ordinært overskudd før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd Herav minoritetens andel av underskudd Herav majoritetens andel av overskudd Overføringer: Foreslått utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Udekket tap Sum overføringer - - Seltor Gruppen Årsrapport

14 Seltor Gruppen AS konsern Balanse per 31. desember Morselskap Beløp i kroner Konsern Note Note Anleggsmidler - - Immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy ol 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Fordringer - - Kundefordringer 7,8, Andre fordringer 8, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Seltor Gruppen Årsrapport 2010

15 Seltor Gruppen AS konsern Balanse per 31. desember Morselskap Beløp i kroner Konsern Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital ,11 Selskapskapital 10, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser - - Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld - - Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld 7, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Porsgrunn 13. april 2011 Gunnar Råmunddal Stian Råmunddal Dan Gunnar Råmunddal Styrets leder Styremedlem/daglig leder Styremedlem Terje Kaasa Larsen Styremedlem Kjell Gisholt Styremedlem Seltor Gruppen Årsrapport

16 Seltor Gruppen AS konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Beløp i kroner Konsern Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat før skatt Betalt skatt Ordinære avskrivninger Tap ved salg av driftsmidler Resultat fra tilknyttede selskap Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - - Økning langsiktig fordring Investert i inventar, utstyr og parkeringsplasser Salg av driftsmidler Tilførsel av kontanter ved kjøp av datterselskap Investert i aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte Økt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringssaktiviteter Netto endring i likvider i perioden Beholdning av likvider Beholdning av likvider Seltor Gruppen Årsrapport 2010

17 Seltor Gruppen Årsrapport

18 Seltor Gruppen AS konsern Noter til regnskapet Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Seltor Gruppen AS med de heleide datterselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Bolig AS og dets heleide datterselskap Rødmyrsvingen 62 AS, samt Seltor Anlegg AS som er eid 67 % av Seltor Gruppen AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, urealiserte interne gevinster, fordringer og gjeld elimineres. Kostprisen på aksjene i konsoliderte datterselskap elimineres mot egenkapitalen på etableringstidspunktet. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig etter en lineær avskrivningssats hvor den økonomiske levetiden er lagt til grunn. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Datterselskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og konsernbidrag er i selskapsregnskapet inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Tilknyttede selskaper Eierandeler i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Andel av resultat etter skatt resultatføres blant finansposter. I selskapsregnskapet benyttes kostmetoden. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Langsiktige tilvirkningskontrakter Fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid, hvor selskapet har resultatansvar, blir vurdert til faktiske direkte kostnader, med fradrag av delfakturerte inntekter. Hvis kalkylen eller prognoser på noen av prosjektene viser netto tap blir det totale beregnede tapet utgiftsført i regnskapet. Dersom betingelsene for løpende avregning med fortjeneste er oppfylt blir en beregnet andel av dekningsbidraget inntektsført. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom påløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader for prosjektet. Fullføringsgraden bestemmer også andel av resultatført fortjeneste. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremfø- 18 Seltor Gruppen Årsrapport 2010

19 ring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Pensjoner Selskapene i konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som er i tråd med lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Årlig pensjonskostnad for innskuddsordningen tilsvarer årets påløpte premie. Datterselskapet Seltor AS er videre omfattet av AFP-ordningen mellom LO og NHO. Ordningen er endret i 2010 og ny AFP løper fra Effekt av bortfall av gammel AFP er resultatført i 2010 og presentert som en reduksjon av lønnskostnadene. Ved avviklingen av den gamle AFP ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Ny AFP fra 2011 vil bli regnskapsført som en ytelsesbasert ordning i den grad administrator for ordningen kan beregne underdekning på ordningen og fordele denne på medlemsbedriftene. Inntil slike beregninger foreligger vil ordningen bli regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning; dvs årlig kostnad vil tilsvare årlig tilskudd til ordningen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomhet. Som likvider i kontantstrømoppstilling ansees kontanter og bankinnskudd. Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer. Lønnskostnader: Beløp i kroner Morselskapet 2010 Konsernet 2010 Morselskapet 2009 Konsernet 2009 Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i perioden Kostnadsførte honorarer til revisor: Beløp i kroner Morselskapet Konsernet Revisjons- og revisjonsrelatert bistand Bistand knyttet til årsregnskap og noter Skatte- og avgiftsrådgivning - 26 Annen bistand Sum Seltor Gruppen Årsrapport

20 Note 3: Skatter og skattekostnad Grunnlag for beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel: Beløp i kroner Morselskapet 2010 Konsernet 2010 Morselskapet 2009 Konsernet 2009 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: Forskjeller som utlignes: Langsiktige tilvirkningskontrakter Driftsmidler Regnskapsmessige avsetninger Skatteposisjoner Sum Utsatt skatt/skattefordel (-) Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad: Morselskapet - Beløp i kroner Grunnlag Skattekostnad 28% Betalbar skatt Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Konsernbidrag og utbytte Endring midlertidig forskjell Alminnelig inntekt Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad Skattekostnad i konsernet: Konsernet - Beløp i kroner 2010 Betalbar skatt 75 Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad Seltor Gruppen Årsrapport 2010

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer