STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2002. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet."

Transkript

1 STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2002 Storebrand Stipendiefond oppgave er gjennom utdeling av stipender til norske journalister å vekke interesse for spørsmål av økonomisk og forsikringsmessig art. Fondet holder til i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Fondet har ikke hatt ansatte i Fondets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er således ikke iverksatt tiltak på dette område. I styret for Storebrand Stipendiefond Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Marianne Ruud Sven A. Buggeland Ulf E. Rosenberg leder nestleder Knut Magnus Berge Eva Stabell Terje Eidsvåg Trondar Lien Otto von Münchow Egil Heggen Astrid D. Norheim Solfrid Vartdal Sigmund Raanes Hilde Ch. Solheim

2 STOREBRAND STIPENDIEFOND RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER: Renteinntekter kr kr Aksjeutbytte Sum driftsinntekter kr kr DRIFTSKOSTNADER: Stipendier kr kr Andre driftskostnader Sum driftskostnader kr kr ÅRSOVERSKUDD kr kr

3 STOREBRAND STIPENDIEFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER: Finansielle anleggsmidler UNI Storebrand - aksjer 2 kr kr OMLØPSMIDLER: Bankinnskudd kr kr SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital Urørlig kapital 3 kr kr Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets overskudd Sum opptjent egenkapital kr kr Sum egenkapital kr kr KORTSIKTIG GJELD kr kr SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr kr I styret for Storebrand Stipendiefond Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Marianne Ruud Sven A. Buggeland Ulf E. Rosenberg leder nestleder Knut Magnus Berge Eva Stabell Terje Eidsvåg Trondar Lien Otto von Münchow Egil Heggen Astrid D. Norheim Solfrid Vartdal Sigmund Raanes Hilde Ch. Solheim

4 STOREBRAND STIPENDIEFOND NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. 2. AKSJER Bokført Markeds- Selskap Antall Pålydende verdi verdi UNI Storebrand ASA kr 5 kr kr ======== ======== ========== 3. URØRLIG KAPITAL Fondets urørlige kapital tilsvarer bokført verdi av innskutte aksjer i UNI Storebrand. 4. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 2 356, hvorav kr 496 vedrører konsulenttjenester.

5 STOREBRAND STIPENDIEFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER: Finansielle anleggsmidler UNI Storebrand - aksjer 2 kr kr OMLØPSMIDLER: Bankinnskudd kr kr SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital Urørlig kapital 3 kr kr Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets overskudd Sum opptjent egenkapital kr kr Sum egenkapital kr kr KORTSIKTIG GJELD kr kr SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr kr I styret for Storebrand Stipendiefond Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Marianne Ruud Sven A. Buggeland Ulf E. Rosenberg leder nestleder Knut Magnus Berge Eva Stabell Terje Eidsvåg Trondar Lien Otto von Münchow Egil Heggen Astrid D. Norheim Solfrid Vartdal Sigmund Raanes Hilde Ch. Solheim

6 PRESSENS REISEUTJEVNINGSFOND RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER: Renteinntekter kr kr DRIFTKOSTNADER: Andre driftskostnader 3 kr kr ÅRSOVERSKUDD kr kr 9 030

7 PRESSENS REISEUTJEVNINGSFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER: Finansielle anleggsmidler Bykreditt 2 kr kr OMLØPSMIDLER: Bankinnskudd Bankinnskudd - driftskonto kr kr Bankinnskudd - særinnskudd Sum bankinnskudd kr kr SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets overskudd SUM OPPTJENT EGENKAPITAL kr kr I styret for Pressens Reiseutjevningsfond Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Marianne Ruud Sven A. Buggeland Ulf E. Rosenberg leder nestleder Knut Magnus Berge Eva Stabell Terje Eidsvåg Trondar Lien Otto von Münchow Egil Heggen Astrid D. Norheim Solfrid Vartdal Sigmund Raanes Hilde Ch. Solheim

8 PRESSENS REISEUTJEVNINGSFOND NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. IHENDEHAVEROBLIGASJONER Bokført Markeds- Selskap Pålydende verdi verdi Bykreditt 2,5% kr kr kr ========== Obligasjonen er uttrukket og Pressens Reiseutjevningsfond får i 2003 tilbake et beløp tilsvarende pålydende på obligasjonene. Markedsverdien tilsvarer den neddiskonterte verdi av den fremtidige tilbakebetalingen. 3. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 2 356, hvorav kr 496 vedrører konsulenttjenester.

9 REDAKTØR DAGNY BJØRNARAA'S STIPENDIEFOND RESULTATREGNSKAP Note RENTEINNTEKTER kr kr DRIFTSKOSTNADER: Tildelte stipend kr kr Andre driftskostnader Sum driftskostnader kr kr ÅRSOVERSKUDD kr kr 3 556

10 REDAKTØR DAGNY BJØRNARAA'S STIPENDIEFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note OMLØPSMIDLER: Bankinnskudd Bankinnskudd - driftskonto kr kr Bankinnskudd - særinnskudd SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets overskudd Sum opptjent egenkapital kr kr KORTSIKTIG GJELD kr kr 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr kr I styret for Redaktør Dagny Bjørnaraa's Stipendiefond Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Marianne Ruud Sven A. Buggeland Ulf E. Rosenberg leder nestleder Knut Magnus Berge Eva Stabell Terje Eidsvåg Trondar Lien Otto von Münchow Egil Heggen Astrid D. Norheim Solfrid Vartdal Sigmund Raanes Hilde Ch. Solheim

11 REDAKTØR DAGNY BJØRNARAA'S STIPENDIEFOND NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 2 356, hvorav kr 496 vedrører konsulenttjenester.

12 NORSK PRESSEFORBUNDS HJELPEFOND RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER: Renteinntekter kr kr DRIFTSKOSTNADER: Stipend og stønad kr 0 kr Andre driftskostnader Sum driftskostnader kr kr ÅRSOVERSKUDD (UNDERSKUDD -01) kr kr

13 NORSK PRESSEFORBUNDS HJELPEFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note OMLØPSMIDLER: Bankinnskudd Bankinnskudd - drift kr kr Bankinnskudd - særinnskudd SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets overskudd (underskudd -01) SUM OPPTJENT EGENKAPITAL kr kr I styret for Norsk Presseforbunds Hjelpefond Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Marianne Ruud Sven A. Buggeland Ulf E. Rosenberg leder nestleder Knut Magnus Berge Eva Stabell Terje Eidsvåg Trondar Lien Otto von Münchow Egil Heggen Astrid D. Norheim Solfrid Vartdal Sigmund Raanes Hilde Ch. Solheim

14 NORSK PRESSEFORBUNDS HJELPEFOND NOTE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 2 356, hvorav kr 496 vedrører konsulenttjenester.

15 TORGNY SEGERSTEDTS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note RENTEINNTEKTER: Renteinntekter kr kr DRIFTSKOSTNADER: Andre driftskostnader 2 kr kr ÅRSOVERSKUDD kr kr

16 TORGNY SEGERSTEDTS MINNEFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER OMLØPSMIDLER: Bankinnskudd Bankinnskudd - driftskonto kr kr Bankinnskudd - særinnskudd SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets overskudd SUM OPPTJENT EGENKAPITAL kr kr I styret for Torgny Segerstedts Minnefond Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Marianne Ruud Sven A. Buggeland Ulf E. Rosenberg leder nestleder Knut Magnus Berge Eva Stabell Terje Eidsvåg Trondar Lien Otto von Münchow Egil Heggen Astrid D. Norheim Solfrid Vartdal Sigmund Raanes Hilde Ch. Solheim

17 TORGNY SEGERSTEDTS MINNEFOND NOTE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 2 356, hvorav kr 496 vedrører konsulenttjenester.

18 ANTON B. NILSEN OG JOHS. BERGS FOND HVILESTIPENDIER RESULTATREGNSKAP Note RENTEINNTEKTER kr kr DRIFTSKOSTNADER: Andre driftskostnader 2 kr kr ÅRSOVERSKUDD kr kr 8 544

19 ANTON B. NILSEN OG JOHS. BERGS FOND HVILESTIPENDIER BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note OMLØPSMIDLER: Bankinnskudd Bankinnskudd - driftskonto kr 626 kr 602 Bankinnskudd - særinnskudd SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets overskudd SUM OPPTJENT EGENKAPITAL kr kr I styret for Anton B. Nilsen og Johs. Bergs Fond Hvilestipendier Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Marianne Ruud Sven A. Buggeland Ulf E. Rosenberg leder nestleder Knut Magnus Berge Eva Stabell Terje Eidsvåg Trondar Lien Otto von Münchow Egil Heggen Astrid D. Norheim Solfrid Vartdal Sigmund Raanes Hilde Ch. Solheim

20 ANTON B. NILSEN OG JOHS. BERGS FOND HVILESTIPENDIER NOTE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 2 356, hvorav kr 496 vedrører konsulenttjenester.

21 NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note INNTEKTER: Tilskudd 2 kr kr Finansinntekter Sum inntekter kr kr DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr kr Andre driftskostnader Nedskrivning verdipapirer Andre finanskostnader Sum driftskostnader kr kr ÅRSUNDERSKUDD (OVERSKUDD -01) kr kr

22 NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note OMLØPSMIDLER: Fordringer Opptjente renter kr kr Investeringer Markedsbaserte aksjer og verdipapirer 5 kr kr Bankinnskudd Bank og postgiro - driftkonti kr kr Bankinnskudd - særinnskudd Sum bankinnskudd kr kr SUM EIENDELER kr kr

23 NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND BALANSE 31. DESEMBER EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets underskudd (overskudd -01) Sum opptjent egenkapital kr kr KORTSIKTIG GJELD: Bevilget ikke utbetalte bildrag kr kr Ubenyttede Kopinor - midler Sum kortsiktig gjeld kr kr SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr kr I styret for Norsk Journalistlag Internasjonale Solidaritetsfond Ole Johan Eriksens Minnefond Oslo, 18. mars Olav Njaastad Ann-Magrit Austenå Eva Stabell Ulf E. Rosenberg leder nestleder

24 NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. TILSKUDD 1 % av NJs kontingentinntekter kr Mediastøtte Bidrag fra enkeltmedlemmer Sum tilskudd kr ========= 3. UTDELTE BIDRAG Anna Polikovskaia og Grigorij Pasko kr Bellona Norske PEN Afghan Journ Salhi Nayouf Støtte Zimbabwe Seminar i Minsk IFJ Safety Fund Seminar for Journalister i Kosovo Støtte til torturert kurdisk journalist Forviste hvitrusiske Journalister Sum utdelte bidrag kr =========

25 NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 4 960, hvorav kr vedrører konsulenttjenester. 5. VERDIPAPIRER Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Aksjer - Norske Aktiv kapital ASA 57 kr 0,10 kr Bergersen d.y. ASA A-aksjer 30 2, Bolig og Næringsbanken ASA 7 50, DnB Holding ASA , EDB Business partner ASA 75 1, Ekornes ASA 36 1, Gjensidige NOR ASA , Kverneland ASA 25 10, Komplett ASA 17 1, Norsk Hydro ASA 53 20, Norske Skogindustrier ASA A-aksjer 40 10, Prosafe ASA 32 10, Smedvig ASA A-aksjer 75 10, Statoil ASA 136 2, Tandberg ASA 79 1, Telenor ASA 172 6, Tomra Systems ASA 111 1, Visma ASA 43 5, Aksjer - Utenlandske Amersham PLC 90 GBP 0, Royal Caribbean Cruises LTD 28 USD 0, Sum aksjer kr

26 NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Aksjefond Carnegie aksje Norden 22 kr 1 000,00 kr Carnegie aksje Europa , Carnegie Worldwide , Carnegie Medical , Storebrand Global Institusjon , Storebrand Aksje Innland , Sum aksjefond kr Obligasjoner Norsk Stat 5,75 % 3011/04 kr kr Norsk Stat 6,75 % 1501/ Den norske Bank ASA 6,8 % 2102/ Bolig og Næringsbanken ASA 6,2 % 2006/ Bolig og Næringskreditt ASA 5,7 % 1506/ Venantius AB 0903/ Storebrand Obligasjon Institusjon Storebrand Likviditet Institusjon Storebrand Global Obligasjon Sum obligasjoner kr Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked kr Bokført verdi 31. desember kr ========= Verdipapirene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Verdipapirene er nedskrevet med kr til markedsverdi pr 31. desember 2002, kr Årets nedskrivning er belastet resultatregnskapet med kr

27 Pressens Gravferdskasse ÅRSBERETNING FOR 2002 Pressens Gravferdskasse er et fond som eies av Norsk Journalistlag ( NJ ) og Norsk Redaktørforening ( NR ).Fondet har som formål å yte støtte til gravferden, når et medlem av kassen avgår ved døden. Kassen administreres av Norsk Journalistlag. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Fondet har ikke hatt ansatte i Fondets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er således ikke iverksatt tiltak på dette område Antall gravferdsbidrag Herav NJ medlemmer Herav NR medlemmer 2 5 Kontingenten til kassen er på kr 20 pr aktiv medlem. Gravferdsbidraget var i 2002 på kr i styret for Pressens Gravferdskasse Oslo, 27. februar Nils Øy ( NR ) Arne Jensen ( NR) Ann-Magrit Austenå ( NJ ) Trond Idås ( NJ )

28 PRESSENS GRAVFERDSKASSE RESULTATREGNSKAP Note INNTEKTER: Kontingent kr kr Finansinntekter Sum inntekter kr kr DRIFTSKOSTNADER: Gravferdsbidrag kr kr Administrasjonskostnader Nedskrivning verdipapirer Andre finanskostnader Sum driftskostnader kr kr ÅRSUNDERSKUDD kr kr

29 PRESSENS GRAVFERDSKASSE BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note OMLØPSMIDLER: Fordringer Opptjente renter kr kr Investeringer Markedsbaserte aksjer og verdipapirer 2 kr kr Bankinnskudd Bankinnskudd - driftskonto kr kr Bankinnskudd - særinnskudd Sum bankinnskudd kr kr SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets underskudd SUM OPPTJENT EGENKAPITAL kr kr I styret for Pressens Gravferdskasse Oslo, 27. februar Nils Øy (NR) Arne Jensen (NR) Ann-Magrit Austenå (NJ) Trond Idås (NJ)

30 PRESSENS GRAVFERDSKASSE NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. 2. VERDIPAPIRER Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Aksjer - Norske Aktiv kapital ASA 14 kr 0,10 kr 607 Bergersen d.y. ASA A-aksjer 8 2, Bolig og Næringsbanken ASA 2 50, DnB Holding ASA 42 10, EDB Business partner ASA 19 1, Ekornes ASA 9 1, Gjensidige NOR ASA 3 100, Kverneland ASA 6 10, Komplett ASA 4 1, Norsk Hydro ASA 13 20, Norske Skogindustrier ASA A-aksjer 10 10, Prosafe ASA 8 10, Smedvig ASA A-aksjer 19 10, Statoil ASA 34 2, Tandberg ASA 20 1, Telenor ASA 43 6, Tomra Systems ASA 28 1, Visma ASA 11 5, Aksjer - Utenlandske Amersham PLC 23 GBP 0, Royal Caribbean Cruises LTD 7 USD 0, Sum aksjer kr

31 PRESSENS GRAVFERDSKASSE NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Aksjefond Carnegie aksje Norden 6 kr 1 000,00 kr Carnegie aksje Europa , Carnegie Worldwide , Carnegie Medical , Storebrand Global Institusjon , Storebrand Aksje Innland , Sum aksjefond kr Obligasjoner Norsk Stat 5,75 % 3011/04 kr kr Norsk Stat 6,75 % 1501/ Den norske Bank ASA 6,8 % 2102/ Bolig og Næringsbanken ASA 6,2 % 2006/ Bolig og Næringskreditt ASA 5,7 % 1506/ Venantius AB 0903/ Storebrand Obligasjon Institusjon Storebrand Likviditet Institusjon Storebrand Global Obligasjon Sum obligasjoner kr Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked kr Bokført verdi 31. desember kr ========= Verdipapirene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Verdipapirene er nedskrevet med kr til markedsverdi pr 31. desember 2002, kr Årets nedskrivning er belastet resultatregnskapet med kr YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 6 324, hvorav kr vedrører konsulenttjenester.

32 Pressens Arbeidsledighetskasse ÅRSBERETNING FOR 2002 Pressens Arbeidsledighetskasse er et fond som eies av Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Fondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmer som mister sitt journalistiske arbeide som følge av nedlegginger, omorganiseringer, driftsnedskjæringer eller på annen tilsvarende måte, herunder pressefolk som er permittert 50 % eller mer av avtalt arbeidstid. Kassen administreres av Norsk Journalistlag. Det har vært avholdt 8 styremøter i Styret har bestått av Stig Finslo og Nils Øy, NR, Ann-Magrit Austenå og Trond Idås, NJ. Kirsten Berg, NJ, har vært sekretær for styret. Forutsetning for fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Kassen har ikke hatt ansatte i 2002 Kassen virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er således ikke iverksatt tiltak på dette område. Kontingenten til kassen er kr 60 pr aktiv medlem. Det er bare medlemmer av NJ som har mottatt stønad både i 2002 og i Antall søkere Herav kvinner Herav menn Antall som har mottatt stønad Avslåtte søknader 3 6 Stønadssatsene var i 2002 på kr pr måned og kr 250 pr måned pr forsørgerbyrde. I styret for Pressens Arbeidsledighetskasse Oslo, 27. februar Nils Øy ( NR ) Arne Jensen ( NR) Ann-Magrit Austenå ( NJ ) Trond Idås ( NJ )

33 PRESSENS ARBEIDSLEDIGHETSKASSE RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Kontingent kr kr Finansinntekter Sum driftsinntekter kr kr DRIFTSKOSTNADER: Stønader kr kr Administrasjonskostnader Nedskrivning verdipapirer Finanskostnader Sum driftskostnader kr kr ÅRSUNDERSKUDD (OVERSKUDD -01) kr kr

34 PRESSENS ARBEIDSLEDIGHETSKASSE BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note OMLØPSMIDLER: Fordringer Opptjente renter kr kr Investeringer Markedsbaserte aksjer og verdipapirer 2 kr kr Bankinnskudd Bankinnskudd - drift kr kr Bankinnskudd - særinnskudd Sum bankinnskudd kr kr SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr kr Årets underskudd (overskudd -01) SUM OPPTJENT EGENKAPITAL kr kr I styret for Pressens Arbeidsledighetskasse Oslo, 27. februar Nils Øy Arne Jensen Ann-Magrit Austenå Trond Idås

35 PRESSENS ARBEIDSLEDIGHETSKASSE NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. 2. VERDIPAPIRER Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Aksjer - Norske Aktiv kapital ASA 96 kr 0,10 kr Bergersen d.y. ASA, A-aksjer 51 2, Bolig og Næringsbanken ASA 12 50, DnB Holding ASA , EDB Business partner ASA 126 1, Ekornes ASA 60 1, Gjensidige NOR ASA , Kverneland ASA 42 10, Komplett ASA 29 1, Norsk Hydro ASA 88 20, Norske Skogindustrier ASA, A-aksjer 67 10, Prosafe ASA 54 10, Smedvig ASA, A-aksjer , Statoil ASA 227 2, Tandberg ASA 132 1, Telenor ASA 287 6, Tomra Systems ASA 185 1, Visma ASA 72 5, Aksjer - Utenlandske Amersham PLC 149 GBP 0, Royal Caribbean Cruises LTD 46 USD 0, Sum aksjer kr

36 PRESSENS ARBEIDSLEDIGHETSKASSE NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Aksjefond Carnegie aksje Norden 37 kr 1 000,00 kr Carnegie aksje Europa , Carnegie Worldwide , Carnegie Medical , Storebrand Global Institusjon , Storebrand Aksje Innland , Sum aksjefond kr Obligasjoner Norsk Stat 5,75 % 3011/04 kr kr Norsk Stat 6,75 % 1501/ Den norske Bank ASA 6,8 % 2102/ Bolig og Næringsbanken ASA 6,2 % 2006/ Bolig og Næringskreditt ASA 5,7 % 1506/ Venantius AB 0903/ Storebrand Obligasjon Institusjon Storebrand Likviditet Institusjon Storebrand Global Obligasjon Sum obligasjoner kr Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked kr Bokført verdi 31. desember kr ========= Verdipapirene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Verdipapirene er nedskrevet med kr til markedsverdi pr 31. desember 2002, kr Årets nedskrivning er belastet resultatregnskapet med kr YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 6 324, hvorav kr vedrører konsulenttjenester.

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer