Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014"

Transkript

1 Leverandørkonferanse bredbånd 23. Mai 2014

2 Bredbåndsutbygging i Ogndal, Henning/øvre Sparbu og Gaulstad Vi jobber foreløpig med tre søknader om utbyggingsstøtte fra post og teletilsynet. Søknadsfrist er 6. juni Vi ønsker dialog om følgende punkter: I. Hvilke tekniske løsninger som kan være aktuelle II. III. IV. Om det allerede er planer om utbygging i disse områdene Anslag over utbyggingskostnader Mulig medfinansiering fra utbygger V. Aktuelle kontraktsvilkår ved en ev. anbuds- og anskaffelsesprosess

3 Dette vil vi oppnå Trygge bosetting og legge til rette for befolkningsøkning Verdiøkning på boliger og fritidsbebyggelse og økt bygging av (investering i) boliger og fritidsbebyggelse Tilfredsstille både dagens og fremtidens krav til bokvalitet og levestandard Oppfylle standard krav til utøvelse av friluftsliv, aktiviteter og opplevelser Legge til rette for flere eldre kan bo hjemme lengst mulig Trygge etablerte arbeidsplasser i utbyggingsområdene Åpne for nærings- og tjenesteutvikling i utbyggingsområdene Oppfylle fremtidens krav til fleksibilitet i jobb og privatliv og veksling mellom arbeidssted, hjemmekontor, fritidsbolig Høyest mulig nivå på samfunnssikkerhet og beredskap i utbyggingsområdene

4 Konkretisering av behov: Kapasitetskrav, driftsstabilitet og leveransesikkerhet Innbyggere og lokale bedrifter, inkl. landbruksproduksjon og opplevelsesnæring skal ha mulighet til å benytte tilgjengelige offentlige og private tjenester (eks. e-lærings- og e- helsetjenester, drift og service for melkerobot, styringssystemer i fjørfebesetninger, skybaserte løsninger, videokommunikasjon) Virksomheter i inn- og utland skal kunne etablere hjemmekontor for medarbeidere med adresse i området (eks. videokonferanse, karttekniske tjenester og annen spesialisert programvare) God mobildekning for både innbyggere, besøkende/ tilreisende og private og offentlige virksomheter som opererer i området (eks. kommunale pleie- og omsorgs hjemmetjenester, utmarksbaserte reiselivstjenester, konsulenter og rådgivere innen landbruk mm.) Teknologien skal være skalerbar for bruk av framtidens velferds- og smarthusteknologi (eks. toveis høykvalitets lyd/bilde kommunikasjon, komplekse styrings- og varslingssystemer, kontinuerlig tilpasning av teknologibaserte tjenester) Dekke nåværende og framtidig behov for utøvelse av beredskap

5 Henning og øvre Sparbu Målsetting Utbygging av tilstrekkelig og framtidsrettet internett-tilgang Høy grad av stabilitet og hastighet opp mot 100/100 Mbit, tilsvarende nasjonale mål Omfang Totalt 325 husstander 280 husstander (86 %) har signert på et opprop i forbindelse med kartlegging av behov økt bredbåndskapasitet 20 husstander etterspør hjemmekontorløsninger 50 gårdsbruk med kylling, egg/ høns, melk og kornproduksjon Skole og barnehage med totalt 35 ansatte

6 Nåværende dekning 274 (82 %) mangler bredbånd av "grunnleggende god kvalitet" (<4 Mbit/s og/ eller begrensninger på normal bruk av tjenester og innhold)

7

8 Tilgjengelig infrastruktur Totalt 29 km trekkrør for fiberbredbånd (FV 253 og FV 258 og strekningen Rognan/ Dyrstad/ Holtan legges i 2014). Disse eies i dag av Steinkjer kommune og NT Fylkeskommune Kunderør er inkludert for enkelte strekninger Etablerte radiopunkter/master Eksisterende situasjonsbilde for mobildekning ADSL teknologi

9

10 Kulturminner og miljøverdier

11 Kulturminner og miljøverdier

12 Kulturminner og miljøverdier

13 Prosjektøkonomi Foreløpige tall, det kan komme endringer Vi tar utgangspunkt i utbygging av fiberbredbånd Vi har stipulert mulig medfinansiering fra utbygger i posten privat finansering Egenfinansiering omfatter - Kommunal egeninnsats - Kommunal egenkapital - Lokal egeninnsats graving - Lokal egenkapital (forhøyet egenandel) Beregningene forutsetter at offentlig eide trekkrør går inn i prosjektet som medfinansiering. Dette representerer en verdi på om lag 3,0 mill. kr (100 kr pr m.)

14 Ogndal Målsetting Utbygging av tilstrekkelig og framtidsrettet internett-tilgang Høy grad av stabilitet og hastighet opp mot 100/100 Mbit (nasjonale mål) Omfang Totalt 400 husstander 340 husstander har signert på et opprop i forbindelse med kartlegging av behov økt bredbåndskapasitet 6 virksomheter uten tilknytning til landbruket 85 gårdsbruk, inkl. en av landets største produsentklynger innen melkeproduksjon 2 skoler, 2 barnehager, 2 forsamlingshus

15 Nåværende dekning 357 (89 %) mangler bredbånd av "grunn-leggende god kvalitet" (<4 Mbit/s og/ eller begrensninger på normal bruk av tjenester og innhold). Av disse har 157 <4 Mbit/s

16

17 Tilgjengelig infrastruktur Totalt 35 km trekkrør for fiberbredbånd, inkl. kunderør på enkelte strekninger Etablerte radiopunkter/master Eksisterende situasjonsbilde for mobildekning ADSL teknologi

18

19 Kulturminner og miljøverdier

20 Kulturminner og miljøverdier

21 Kulturminner og miljøverdier

22 Prosjektøkonomi Foreløpige tall, det kan komme endringer Vi tar utgangspunkt i utbygging av fiberbredbånd Vi har stipulert mulig medfinansiering fra utbygger i posten privat finansering Egenfinansiering omfatter - Kommunal egeninnsats - Kommunal egenkapital - Lokal egeninnsats graving - Lokal egenkapital (forhøyet egenandel) Beregningene forutsetter at offentlig eide trekkrør går inn i prosjektet som medfinansiering. Dette representerer en verdi på om lag 3,5 mill. kr (100 kr pr m.)

23 Gaulstad Målsetting Utbygging av tilstrekkelig og framtidsrettet internett-tilgang Høy grad av stabilitet hastighet opp mot 100/100 Mbit (nasjonale mål) Omfang Totalt 15 husstander og ca 500 hytter 8 husstander og to reiselivsbedrifter har signert på et opprop i forbindelse med kartlegging av behov økt bredbåndskapasitet 2 reiselivsbedrifter 5 gårdsbruk i drift Utleiehytter og forsamlingshus (Bodomheimen)

24 Nåværende dekning Alle lokaliteter mangler bredbånd av "grunn-leggende god kvalitet" (<4 Mbit/s og/ eller begrensninger på normal bruk av tjenester og innhold).

25

26 Tilgjengelig infrastruktur Det er ikke lagt trekkrør for fiberbredbånd i kommunal/ fylkeskommunal regi Etablerte radiopunkter/master Eksisterende situasjonsbilde for mobildekning ADSL teknologi

27 Ansvar og roller Kommunen (oppdragsgiver) I. Enkel forprosjektering II. Skaffe til veie nødvendig finansiering III. Legge ut prosjektene med kravspesifisering på anbud (som tjenestekjøp, konsesjon) IV. Inngå kontrakt med leverandør ad. utbygging, og fremtidig eierskap og drift Utbygger (valgt oppdragstaker) 1. Dele opplysninger i forprosjektering 2. Delta i anbudskonkurranse og forhandlinger 3. Inneha ansvar for utbyggingen i henhold til signert kontrakt 4. Bidra med medfinansiering i henhold til signert kontrakt 5. Gå inn som fremtidig eier av anlegget i henhold til signert kontrakt 6. Ansvarlig for fremtidig drifte i henhold til signert kontrakt

Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008

Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008 Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008 Stokke formannskap 16. mars 2005 Tid 2005 Fiberoptikk kr VDSL/LMDS 2001 ADSL/ kabelmodem ISDN Analoge modem Båndbredde 56k 64/128k 2-6Mb 25-52Mb 2 Innhold INNLEDNING

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten Sluttrapport 3. mai 2001 Forord Den Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten ble oppnevnt av Kommunal- og Regionaldepartementet den 10 november

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer