Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera"

Transkript

1 () Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W270/W275/W290 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation

2 Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER -TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSENE NØYE Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er riktig dimensjonert for strømuttaket. Forsiktig [ Batteri Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske brannskader. Ivareta følgende forholdsregler: Ikke demonter det. Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller ned eller at noen tramper på det. Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen. Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet. Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier. Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn. Hold batteriet tørt. Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony. Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene. [ Batterilader Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. 2 NO

3 For kunder i Europa [ Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, -7- Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 6, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. [ NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. [ Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). [ Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. NO Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. 3 NO

4 Innhold Om bruk av kameraet... 6 Komme i gang... 8 Kontrollere medfølgende tilbehør... 8 Identifisere deler...9 Lade batteriet... 0 Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (selges separat)... 2 Stille klokken... 4 Ta/vise bilder... 6 Ta bilder...6 Vise bilder... 7 Bruke opptaksfunksjoner... 8 Vise færrest mulig indikatorer (Enkelt opptak)... 8 Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk (Smilutløser)... 9 Registrere opptaksforhold automatisk (Scenegjenkjenning) Fokusere på ansiktet til motivet (Ansiktsregistrering) Ta nærbilder (Makro) Bruke selvutløseren Velge en blitsmodus...24 Endre skjermbildet Velge bildestørrelse som passer til bruken Bruk en opptaksmodus som passer til scenen (Scenevalg) Ta opp film...28 Bruke visningsfunksjonene Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom) Søke etter et bilde (Bildeindeks) Vise stillbilder med musikk (Lysbildevisning)...3 Velge skjermformat (Visningsmodus) Slette bilder Slette bilder Slette alle bilder (Format) NO

5 Koble til andre enheter Vise bilder på en TV-skjerm Skrive ut stillbilder Bruke kameraet med en datamaskin Endre kamerainnstillinger... 4 Endre kameralyden... 4 Bruke MENU-elementene Bruke (Innst.)-elementene Annet Liste over ikoner som vises på skjermen Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for Cyber-shot") Feilsøking... 5 Forholdsregler Spesifikasjoner NO

6 x Om bruk av kameraet Internminne og "Memory Stick Duo"-backup Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller "Memory Stick Duo" mens tilgangslampen lyser. Da kan nemlig data i internminnet eller "Memory Stick Duo" bli ødelagt. Pass på å ta en sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine. Om administrasjonsfiler Når du setter inn en "Memory Stick Duo" uten en administrasjonfil i kameraet og slår det på, vil en del av "Memory Stick Duo"-kapasiteten brukes til automatisk å opprette en administrasjonsfil. Det kan vare en liten stund før du kan utføre den neste arbeidsoperasjonen. Om opptak/avspilling Før du begynner å gjøre opptak, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal. Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 54) før du begynner å bruke dette kameraet. Unngå at kameraet kommer i kontakt med vann. Hvis det kommer vann inn i kameraet, kan det slutte å virke som det skal. I enkelte tilfeller vil kameraet ikke kunne repareres. Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal. Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. I så fall vil kameraet kanskje ikke ta opp eller spille av bilder på riktig måte. Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil. Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 54). Ikke rist eller slå på kameraet. Dette kan medføre funksjonsfeil, og du vil kanskje ikke kunne ta bilder. I tillegg kan opptaksmediene bli ubrukelige, eller bildedata kan bli ødelagt. Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke. Om LCD-skjermen og linsen LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket. Når det er lite strøm igjen på batteriet, vil objektivet kanskje slutte å bevege seg. Sett inn et oppladet batteri og slå på kameraet igjen. Om kameraets temperatur Kameraet og batteriet ditt kan bli varmt som følge av kontinuerlig bruk, men det er ikke en funksjonsfeil. Om vern mot overoppheting Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, vil du kanskje ikke kunne spille inn film, eller strømmen kan bli slått av automatisk for å beskytte kameraet. En melding vises på LCD-skjermen før kameraet slås av, eller før du ikke lenger kan spille inn film. Om kompatibilitet av bildedata Dette kameraet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system), som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne spille av bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, eller at annet utstyr vil kunne spille av bilder som er tatt med kameraet. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. 6 NO

7 Ingen erstatning for ødelagt innhold eller opptaksfeil Sony kan ikke gi erstatning for opptaksfeil, tap av eller skade på innspilt innhold som følge av funksjonsfeil i kameraet eller opptaksmediene e.l. Om illustrasjonene Illustrasjonene som brukes i denne håndboken er av DSC-W290, hvis ikke annet er angitt. 7 NO

8 Komme i gang Kontrollere medfølgende tilbehør Batterilader BC-CSGD/BC-CSGE () Håndleddsrem () Myk bæreveske () (kun DSC-W275) Nettledning () (ikke inkludert i USA og Canada) Komme i gang Oppladbart batteri NP-BG ()/batterietui () USB-, A/V-kabel for flerbruksterminal () CD-ROM () Cyber-shot-programvare "Brukerhåndbok for Cyber-shot" "Videregående veiledning for Cybershot" Bruksanvisning (denne instruksjonsboken) () x Bruke håndleddsremmen Fest remmen og stikk hånden din gjennom løkken for å hindre at kameraet faller ned og blir ødelagt. Krok 8 NO

9 Identifisere deler Bunn A Lukkerknapp B (smilknappen) C Blits D ON/OFF (strømbryter) E Høyttaler F Mikrofon G Selvutløserlampe/Smilutløserlampe/ AF-lyset H Linse I LCD-skjerm J For opptak: W/T (zoomeknapp) For visning: (Avspillingszoomknapp)/ (indeksknapp) K Modusvelger L Krok for håndleddsrem M -knappen (avspilling) N Kontrollknapp Meny på: v/v/b/b/z Meny av: DISP/ / / O (Slett)-knappen P MENU-knapp Q Multikontakt R Skruehull for stativ Bruk et stativ med en skrue som er kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade. S Batterideksel/"Memory Stick Duo"- deksel T "Memory Stick Duo"-spor U Tilgangslampe V Batteriutkaster W Spor for innsetting av batteri Komme i gang 9 NO

10 Lade batteriet Sett batteriet inn i batteriladeren. Du kan lade batteriet selv om det er delvis oppladet. Komme i gang 2 Koble batteriladeren til stikkontakten. Hvis du fortsetter å lade batteriet i ca. én time etter at CHARGElampen er slukket, vil det vare noe lenger (full ladning). For kunder i USA og Canada Støpsel Batteri CHARGE-lampe Tent: Lading pågår Av: Lading fullført (normal ladetid) CHARGE-lampe For kunder i andre land eller regioner enn USA og Canada Nettledning CHARGE-lampe 3 Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble batteriladeren fra stikkontakten. 0 NO

11 x Ladetid Tid til fullading Ca. 330 min. Normal ladetid Ca. 270 min. Merknader Tabellen over viser den tiden som trengs for å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter. Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt. Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteriet fra batteriladeren. Pass på å bruke et ekte Sony-batteri og en ekte Sony-batterilader. x Batteritiden og antall bilder du kan ta opp/vise Batteritid (min.) Antall bilder Ta stillbilder DSC-W290 Ca. 50 Ca. 300 DSC-W270/W275 Ca. 65 Ca. 330 Vise stillbilder DSC-W290 Ca. 340 Ca DSC-W270/W275 Ca. 400 Ca Komme i gang Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Merk Batteritiden og antallet stillbilder kan variere med kamerainnstillingene. zbruke kameraet i utlandet Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5K (selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 00 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Ikke bruk en elektronisk transformator. Dette kan forårsake feil. NO

12 Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (selges separat) Åpne dekselet. Komme i gang 2 Sett inn "Memory Stick Duo" (selges separat). Hold "Memory Stick Duo" slik at kontaktene vender mot objektivet, og sett den inn til den glir på plass med et klikk. 3 Sett inn batteriet. Sett inn batteriet mens du trykker på spaken i pilens retning. 4 Lukk dekselet. 2 NO

13 x "Memory Stick" du kan bruke "Memory Stick Duo" Du kan også bruke en "Memory Stick PRO Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo" med kameraet. Nærmere informasjon om antallet bilder som kan tas og hvor lenge du kan gjøre opptak, finner du på sidene 26, 29. Andre typer "Memory Stick" eller minnekort er ikke kompatible med kameraet. "Memory Stick" Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med kameraet. x Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn Bildene lagres i kameraets interne minne (ca. MB). For å kopiere bilder fra internminnet til en "Memory Stick Duo" må du sette inn "Memory Stick Duo" i kameraet, og velge MENU t (Innst.) t ("Memory Stick"-verktøy) t [Kopier]. x Ta ut batteriet Batteriutkaster Komme i gang x Ta ut "Memory Stick Duo" Merk Tilgangslampe Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og skyv så inn "Memory Stick Duo" én gang. "Memory Stick Duo"/batteriet må aldri tas ut mens tilgangslampen lyser. Dette kan skade dataene i "Memory Stick Duo"/internminnet. x Kontrollere den gjenværende batteriladningen Det vises en batterinivåindikator øverst til venstre på skjermen. Høy Merknader Skyv batteriutkasteren til side. Pass på at du ikke mister batteriet. Lav Det tar omtrent ett minutt før riktig batterinivå vises. Under visse forhold kan det hende batterinivåindikatoren ikke er riktig. Hvis NP-FG-batteriet (selges separat) brukes, vises minuttdisplayet også etter batterinivåindikatoren. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Når driftstiden per oppladning synker markant, må batteriet skiftes ut. Kjøp et nytt batteri. Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk (auto-av-funksjon). 3 NO

14 Stille klokken Trykk på ON/OFF (strømbryteren). Kameraet slår seg på. Det kan ta en liten stund før kameraet er slått helt på og kan brukes. Komme i gang 2 Velg et innstillingselement med v/v på kontrollknappen, og trykk deretter på z. Dato- og tidsformat: Velg dato- og tidsvisningsformat. Sommertid: Velg Sommertid på/av. Dato og tid: Brukes til å stille inn dato og tid. ON/OFF (strømbryter) Kontrollknapp 4 NO 3 4 Still inn tallverdien og en ønsket innstilling med v/v/b/ B, og trykk deretter på z. Midnatt vises som 2:00 AM, og klokken 2 på dagen som 2:00 PM. Velg [Gå til neste], og trykk deretter på z.

15 5 Velg ditt ønskede område med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 6 Velg [OK], og trykk deretter på z. Komme i gang Merk Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM (inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel. x Stille inn dato og klokkeslett igjen Trykk på MENU-knappen, og velg deretter (Innst.) t (Klokkeinnstillinger) (side 46). 5 NO

16 Ta/vise bilder Ta bilder Still inn kameraet på (Intelligent autojustering), og trykk deretter på ON/OFF (strømbryteren). For å ta opp film må du sette modusvelgeren på (Filmmodus) (side 28). Ta/vise bilder 2 Hold kameraet støtt, som vist. Trykk på T-knappen for å zoome inn, og på W- knappen for å zoome ut. ON/OFF (strømbryter) W/T (zoomeknapp) Modusvelger 3 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. vises for å indikere at SteadyShot virker. Når bildet er i fokus, høres en pipetone, og indikatoren z tennes. Den korteste opptaksavstanden er ca. 0 cm (W)/50 cm (T) (fra linsen). Trykk lukkerknappen helt ned. Bildet tas. Lukkerknapp SteadyShotmerke AE/AFlås 6 NO

17 Vise bilder Trykk på -knappen (avspilling). Det siste bildet som er tatt, vises. Hvis bilder på "Memory Stick Duo", som er tatt med andre kameraer, ikke kan spilles av på dette kameraet, kan du vise bildene i [Mappevisning] (side 32). x Velge forrige/neste bilde Velg et bilde med B (neste)/b (forrige) på kontrollknappen. -knappen (avspilling) Ta/vise bilder Kontrollknapp x Slette et bilde Trykk på knappen (Slett). 2 Velg [Dette bildet] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z. x Gå tilbake til å ta bilder Trykk lukkerknappen halvveis ned. x Slå av kameraet Trykk på ON/OFF (strømbryteren). Kontrollknapp (Slett)-knappen 7 NO

18 Bruke opptaksfunksjoner Vise færrest mulig indikatorer (Enkelt opptak) Denne modusen reduserer antallet innstillinger til et minimum. Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se. Still inn modusvelgeren på (Enkelt opptak). Action Endre Selvutl. Trykk på på kontrollknappen for å velge t Velg [Selvutløser 0 sek.] eller [Selvutløser av]. Bildestørr. Trykk på MENU t Velg [Stor] eller [Liten] fra [Bildestørr.]. Blits Trykk på på kontrollknappen for å velge t Velg [Autoblits] eller [Blits av]/trykk på MENU t [Blits] t Velg [Auto] eller [Av]. zom Enkel visningsmodus Når du trykker på knappen (avspilling) mens modusvelgeren er stilt inn på (Enkelt opptak), blir teksten i avspillingsskjermbildet større og lettere å se. I tillegg er de funksjonene som kan brukes, begrenset. (Slett)-knappen: Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket. Velg [OK] t z. MENU-knapp: Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket, med [Slette enkeltbilde], og slette alle bilder i en mappe med [Slette alle bilder]. 8 NO

19 Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk (Smilutløser) Trykk på (smilknappen). 2 Vent på at et smil skal registreres. Når smilnivået overskrider punktet b på indikatoren, tar kameraet bilder automatisk. Når du trykker på (smilknappen) igjen, slås smilutløseren av. Selv om du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er aktivert, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til smilutløsermodus. (smilknappen) Ansiktsregistreringsramme Smilfølsomhetsindikator Bruke opptaksfunksjoner ztips for å lykkes bedre med smilfangsten Ikke dekk øynene med panneluggen. 2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned. Registreringshyppigheten er høyere når øynene er smalere enn vanlig. 3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene synes. 9 NO

20 Registrere opptaksforhold automatisk (Scenegjenkjenning) Still inn modusvelgeren på (Intelligent autojustering). 2 3 Rett kameraet mot motivet. Hvis kameraet gjenkjenner scenen, vises et ikon for scenegjenkjenning, (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro) eller (Portrett) på LCD-skjermen. Ikon for scenegjenkjenning Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet, og ta deretter bildene. 20 NO

21 zta to bilder med forskjellige innstillinger og velge det du liker Trykk på MENU-knappen, og velg deretter (Scenegjenkjenning) t (Avansert) med v/v/b/b på kontrollknappen. Når kameraet gjenkjenner en scene det er vanskelig å fotografere ( (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys)), endrer det innstillingene som følger, og tar to bilder med ulike effekter. Første bilde Tatt i Sakte synk-modus Tatt i Sakte synk-modus ved å bruke det ansiktet som er best belyst av blitsen som referanse Tatt i Sakte synk-modus Tatt med blits Tatt ved å bruke det ansiktet som er best belyst av blitsen som referanse Andre bilde Tatt med økt følsomhet for å motvirke uskarpheter Tatt med økt følsomhet ved å bruke det ansiktet som er best belyst av blitsen som referanse for å motvirke uskarpheter Tatt med en lavere lukkerhastighet og uforandret følsomhet Tatt med justert bakgrunnslysstyrke og kontrast (DROplus) Tatt med justert lysstyrke og kontrast for ansikt og bakgrunn (DROplus) Ved opptak med Scenegjenkjenning innstilt på [Avansert], tar kameraet automatisk to bilder når det gjenkjenner (Portrett). Et bilde uten lukkede øyne vil automatisk velges, vises og lagres. Bruke opptaksfunksjoner 2 NO

22 Fokusere på ansiktet til motivet (Ansiktsregistrering) Kameraet registrerer ansiktet til motivet og fokuserer på det. Du kan velge hvilken av personene i motivet som skal prioriteres når du fokuserer. Trykk på MENU-knappen. 2 Velg (Ansiktsregistrering) med v/v/b/b på kontrollknappen t ønsket modus t z. MENU-knapp (Av): Bruker ikke ansiktsregistrering. (Auto): Velger automatisk et prioritert ansikt og fokuserer på dette. (Barneprioritet): Registrerer og fotograferer med prioritet på et barns ansikt. (Voksenprioritet): Registrerer og fotograferer med prioritet på en voksens ansikt. zregistrerer prioritert ansikt (valgt ansikt-minne) Trykk på z på kontrollknappen i løpet av Ansiktsregistrering. Det ytterste ansiktet til venstre lagres som det prioriterte ansiktet, og rammen skifter til oransje. 2 Hver gang du trykker på z, flyttes ansiktsprioriteringen et ansikt til høyre. Trykk gjentatte ganger på z, inntil den oransje rammen ( ) hviler på det ansiktet du vil lagre. 3 For å avslutte ansiktslagringen (Av), må du flytte den oransje rammen til det ansiktet som er lengst til høyre, og deretter trykke på z igjen. 22 NO

23 Ta nærbilder (Makro) Du kan ta ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster. Trykk på (Makro) på kontrollknappen, velg deretter den ønskede modusen med b/b t z. (Auto): Kameraet justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til motiver på kort avstand. Vanligvis må du stille inn kameraet på denne modusen. (Makro på): Kameraet justerer fokus slik at nære motiver prioriteres. Still inn Makro på ved opptak av nære motiver. Merk Makromodus er låst på [Auto] når kameraet er i intelligent autojusteringsmodus eller i filmmodus. Bruke selvutløseren 2 Trykk på (Selvutl.) på kontrollknappen, velg deretter den ønskede modusen med v/v t z. (Selvutløser av): Uten bruk av selvutløser. (Selvutløser 0 sek.): Opptak begynner etter en forsinkelse på 0 sekunder. Bruk denne innstillingen hvis du selv vil være med på bildet. For å avbryte må du trykke på igjen. (Selvutløser 2 sek.): Opptak begynner etter en forsinkelse på to sekunder. Dette er for å unngå uskarphet fordi kameraet ikke ble holdt støtt da lukkerknappen ble trykket. Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres. Bruke opptaksfunksjoner 23 NO

24 Velge en blitsmodus Trykk på (Blits) på kontrollknappen, velg deretter den ønskede modusen med b/b t z. (Autoblits): Blinker når lyset er utilstrekkelig, eller i motlys. (Blits på): Blitsen kommer alltid på. (Sakte synkroniser. (blits på)): Blitsen kommer alltid på. Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises klart. (Blits av): Blitsen virker ikke. Merknader [Blits på] og [Sakte synkroniser. (blits på)] er ikke tilgjengelige når kameraet er i intelligent autojusteringsmodus. Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i serie- eller eksponeringsgruppemodus. Endre skjermbildet Trykk på DISP (skjermvisning) på kontrollknappen, velg deretter den ønskede modusen med v/v. (Lyst og kun bilde): Øker lysstyrken på skjermen og viser kun bilder. (Lyst og Histogram): Øker lysstyrken på skjermen og fremstiller bildelysstyrken som en kurve. (Lyst): Øker lysstyrken på skjermen og viser informasjonen. (Normal): Setter lysstyrken på skjermen til standardverdien og viser informasjonen. zhistogram- og lysstyrkeinnstillinger Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. Hvis du viser bilder i skarpt utelys, må du oppjustere lysstyrken på skjermen. Under slike forhold kan imidlertid batteristrømmen reduseres fortere. 24 NO

25 Velge bildestørrelse som passer til bruken Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde. Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas. Velg den bildestørrelsen som passer med den måten du vil vise bildene dine på. Trykk på MENU-knappen. 2 Velg (Bildestørr.) med v/v/b/ B på kontrollknappen t ønsket størrelse t z. MENU-knapp Bildestørrelse Retningslinjer for bruk Antall bilder Skrive ut ( ) For utskrifter med format på opptil A3+ Færre ( ) For utskrifter med format på opptil A3 Fin Bruke opptaksfunksjoner ( ) For utskrifter med format på opptil A4 ( ) For utskrifter med format på opptil L/2L ( ) For e-postvedlegg ( ) Bildeforhold 3:2, som for fotoutskrifter og postkort Flere Færre Grov Fin ( ) For visning på en TV med høy oppløsning. Færre Fin ( ) Flere Grov Merk Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 6:9, kan begge kantene bli beskåret. 25 NO

26 x Antall stillbilder som kan tas opp (Enheter: Bilder) Kapasitet Internminne "Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet Størrelse Ca. MB 256 MB 52 MB GB 2GB 4GB 8GB 6 GB 2M M M M VGA :2(M) :9(9M) :9(2M) Merknader Antallet stillbilder kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene. Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999". Når et bilde som er tatt med et annet kamera spilles av på dette kameraet, vil bildet kanskje ikke vises i den faktiske bildestørrelsen. Bruk en opptaksmodus som passer til scenen (Scenevalg) Still inn modusvelgeren på (Scenevalg). Det vises en liste over scenevalgsmodi. 2 Velg den ønskede modusen med v/v/b/b på kontrollknappen t z. Hvis du vil veksle til en annen scene, må du trykke på MENU-knappen. 26 NO

27 (Høy følsomhet): Tar bilder uten blits, selv i svakt lys. (Gourmet): Fotograferer matretter i appetittvekkende farger. (Strand): Fotograferer scener ved sjøen med enda tydeligere gjengivelse av blåskjæret i vannet. (Mykt snapshot): Tar bilder med en mykere atmosfære for portretter av folk, blomsteropptak osv. (Landskap): Tar bilder med fokus på et motiv langt unna. (Snø): Fotograferer snøscener enda tydeligere i hvitt. (Fyrverkeri): Fotograferer fyrverkeri i all sin prakt. (Halvlysportrett): Tar skarpe bilder av folk på mørke steder, uten at den nattlige atmosfæren går tapt. (Halvlys): Fotograferer nattscener uten at den nattlige atmosfæren går tapt. (Under vann): Tar undervannsbilder i naturlige farger når det vanntette huset er montert. Bruke opptaksfunksjoner Merk Blitsen virker ikke i alle modi. 27 NO

28 Ta opp film Still inn modusvelgeren på (Filmmodus). 2 3 Trykk lukkerknappen helt ned for å begynne opptaket. Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å stoppe opptaket. x Vise film Trykk på knappen (avspilling) og trykk på B (neste)/b (forrige) på kontrollknappen for å velge en film å vise. 2 Trykk på z. Knapp z B b V Avspillingsfunksjon Pause Hurtig foroverspoling Hurtig bakoverspoling Viser volumkontrollskjermbildet. Juster volumet med v/v. x Bildestørrelse Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo jevnere blir det avspilte bildet. Filmbildestørrelse Gjennomsnittlig overføringshastighet Retningslinjer for bruk (fin) 9 Mbps Ta opp film med høyeste kvalitet for visning på HDTV (standard) 6 Mbps Ta opp film med standardkvalitet for visning på HDTV VGA 3 Mbps Ta opp med en bildestørrelse som egner seg for opplasting til web 28 NO

29 x Maksimum opptakstid Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale tiden for alle filmfiler. Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter. (Enheter: time : minutt : sekund) Kapasitet Internminne "Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet Størrelse Ca. MB 256 MB 52 MB GB 2GB 4GB 8GB 6 GB (fin) 0:03:00 0:06:40 0:3:50 0:28:30 0:56:20 :53:50 3:5: (standard) 0:04:30 0:09:50 0:20:20 0:4:30 :22:0 2:46:0 5:38:00 VGA 0:00:0 0:09:20 0:9:50 0:40:50 :23:20 2:44:30 5:32:30 :6:0 Merknader Opptakstiden kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene. Den kontinuerlige opptakstiden varierer med opptaksforholdene (temperaturen osv.). Film med en størrelse som er stilt inn på [ ] kan bare tas opp på en "Memory Stick PRO Duo". Bruke opptaksfunksjoner 29 NO

30 Bruke visningsfunksjonene Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom) 2 Trykk på knappen (avspilling) for å vise et bilde, og trykk deretter på (avspillingszoom). Bildet forstørres til dobbel størrelse, fra sentrum av bildet. Juster zoomeforstørrelsen og plasseringen. -knapp: Zoomer inn. W-knappen på knappen W/T (zoom): Zoomer ut. v/v/b/b På kontrollknappen: Justerer posisjonen. Viser det viste området av hele bildet Søke etter et bilde (Bildeindeks) 2 Trykk på knappen (avspilling) for å vise et bilde, og trykk deretter på knappen (bildeindeks). Trykk på knappen (bildeindeks) igjen for å vise en indeksskjerm med enda flere bilder. Velg et bilde med v/v/b/b på kontrollknappen. Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, må du trykke på z. 30 NO

31 Vise stillbilder med musikk (Lysbildevisning) Trykk på knappen (avspilling) for å vise et stillbilde, og trykk deretter på knappen MENU. 2 Velg (Lysbildevisning) med v/v/b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. MENU-knapp 3 Velg [Start] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z. Lysbildevisningen starter. For å avslutte lysbildevisningen, må du trykke på z. zvelge bakgrunnsmusikk Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet, og spille dem av under lysbildevisningen. For å kunne overføre musikkfiler må du installere "Music Transfer"- programvaren (inkludert) på datamaskinen din (side 38), og deretter følge trinnene nedenfor. Trykk på MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Last ned musikk] t [OK]. 2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din. 3 Start og bruk "Music Transfer". Nærmere informasjon om "Music Transfer", se hjelpen til "Music Transfer". Bruke visningsfunksjonene 3 NO

32 Velge skjermformat (Visningsmodus) Lar deg velge visningsformat for visning av flere bilder når du bruker "Memory Stick Duo". Trykk på knappen (avspilling) for å vise et bilde, og trykk deretter på knappen MENU. 2 Velg (Visningsmodus) med v/v/b/b på kontrollknappen t ønsket modus t z. MENU-knapp (Datovisning): Viser bilder sortert etter dato. (Hendelsesvisning): Analyserer datoene, bildene og hyppigheten, og organiserer bildene automatisk i grupper og viser dem. (Favoritter): Viser bilder registrert som Favoritter. (Mappevisning): Viser og organiserer bilder i mapper. Merk Når du ikke kan spille av bilder som er tatt med et annet kamera, kan du vise bildene i [Mappevisning]. 32 NO

33 Slette bilder Slette bilder Trykk på knappen (avspilling) for å vise et bilde, og trykk deretter på knappen (Slett). 2 Trykk på v/v på kontrollknappen for å velge den ønskede innstillingen. (Slett)-knappen Alle bilder i datoområdet: Du kan slette alle bildene i det viste datointervallet. MENU-knapp Avhengig av visningsmodusen vil dette elementet være [Alt i denne mappen] eller [Alle i hendelsen]. Flere bilder: Du kan velge og slette flere bilder. Velg bildene, trykk på z, og trykk deretter på knappen MENU for å slette. Dette bildet: Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket. Avslutt: Avbryter slettingen. Slette bilder 33 NO

34 Slette alle bilder (Format) Du kan slette alle data lagret på "Memory Stick Duo" eller i internminnet. Hvis det er satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data lagret på "Memory Stick Duo" bli slettet. Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data i internminnet bli slettet. Trykk på MENU-knappen. 2 Velg (Innst.) med V på kontrollknappen, og trykk deretter på z. MENU-knapp 3 4 Velg ("Memory Stick"-verktøy) eller (Internt minneverktøy) med v/v/b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på [Format] t z. Velg [OK], og trykk deretter på z. Merk Formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder, og dataene kan ikke gjenopprettes. 34 NO

35 Koble til andre enheter Vise bilder på en TV-skjerm Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert). Til multikontakten Til audio/videoinngangskontakter Kabel for flerbruksterminal zvise bilder på en HD-TV (High Definition-TV) Du kan vise bilder som er tatt opp med kameraet, ved å koble kameraet til en HD-TV (High Definition TV) med adapterkabelen for HD-utgangen (selges separat). Bruk en Type2bkompatibel adapterkabel for HD-utgang. Still inn [COMPONENT] på [HD(080i)] under (Hovedinnstillinger) i innstillingsskjermbildet. Merk [Video ut]-innstillingen settes til [NTSC]-modus i fabrikken, for at du skal få oppleve optimal filmkvalitet. Hvis bildene ikke vises eller er urolige på TV-en din, bruker du kanskje en kun-pal- TV. Forsøk å endre innstillingen av [Video ut] til [PAL] (side 46). Skrive ut stillbilder Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du skrive ut bilder på følgende måte. Først må du stille inn kameraet slik at du aktiverer USB-tilkobling mellom kameraet og skriveren. 2 Koble kameraet til skriveren med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert). Slå på skriveren. Etter at forbindelsen er opprettet, vises indikatoren. Koble til andre enheter 35 NO

36 3 4 Trykk på MENU t (Utskrift) med v/v/b/b på kontrollknappen t ønsket modus t z. (Dette bildet): Skriv ut det bildet som vises i øyeblikket. (Flere bilder): Trykk på b/b for å vise bildet, og deretter på z. Velg det ønskede innstillingselementet, og deretter [OK] t z. Bildet skrives ut. MENU-knapp Merk Hvis det ikke var mulig å koble til skriveren, må du stille inn [USB-tilk.] under (Hovedinnstillinger) på [PictBridge]. zskrive ut i fotoforretning/kopisenter Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene til en "Memory Stick Duo", og ta så "Memory Stick Duo" med deg til fotoforretningen eller kopisenteret. Kopiere: Trykk på MENU t (Innst.) t ("Memory Stick"-verktøy) t [Kopier] t [OK]. Nærmere informasjon får du av fotoforretningen eller kopisenteret ditt. zdatostemple bilder Dette kameraet er ikke utstyrt med en funksjon for datostempling av bilder. Årsaken til dette er at vi vil forhindre at datoen skal kunne dupliseres under utskrift. Skrive ut i fotoforretning/kopisenter: Du kan be om at bilder blir skrevet ut med datostempel. Nærmere informasjon får du hos fotoforretningen eller kopisenteret ditt. Utskrift hjemme: Koble til en PictBridge-kompatibel skriver og trykk på MENU-knappen, og still deretter inn [Utskrift] t [Dato] på [Dato] eller [Dag og tid]. Datostemple bilder ved hjelp av PMB: Med "PMB"-programvaren installert på en PC (side 38) kan du "stemple" datoen på et bilde. Du bør imidlertid være oppmerksom på at når et bilde med datostempel skrives ut, kan datoen vises dobbelt opp, avhengig av utskriftsinnstillingene. Nærmere informasjon om "PMB", se "PMB Guide" (side 39). 36 NO

37 Bruke kameraet med en datamaskin x Bruke "PMB (Picture Motion Browser)" Ved å utnytte programvaren "PMB" som er inkludert på en CD-ROM (inkludert), kan du glede deg over bildene som aldri før. I tillegg til de funksjonene som er listet opp nedenfor, er det enda flere funksjoner som vil være til glede for deg. Du finner mer informasjon på "PMB Guide" (side 39). Importer til datamaskin Medietjeneste Laste opp bildet til medietjenesten. Kalender Vise bilder i en kalender. Eksporter til kamera Skriv ut Skrive ut bilder med datostempler. CD/DVD Oppretter en dataplate med en CD-brenner eller DVD-brenner. Koble til andre enheter Eksportere bilder til en "Memory Stick Duo" og vise dem. Merk "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner. 37 NO

38 x Trinn : Installere "PMB" (inkludert) Du kan installere programvaren (inkludert) med følgende prosedyre. Når du installerer "PMB", installeres også "Music Transfer". Logg deg på som administrator. 2 3 Kontroller datamaskinmiljøet ditt. Anbefalt miljø for bruk av "PMB" og "Music Transfer" Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP* SP3/ Windows Vista* 2 SP Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller raskere (For avspilling/redigering av High Definition-film: Intel Pentium 4 2,8 GHz eller raskere/ Intel Pentium D 2,8 GHz eller raskere/ Intel Core Duo,66 GHz eller raskere/ Intel Core 2 Duo,20 GHz eller raskere) Minne: 52 MB eller mer (For avspilling/redigering av High Definition-film: GB eller mer) Harddisk (Nødvendig diskplass for installering): ca. 500 MB Skjerm: Skjermoppløsning: punkter eller mer Videominne: 32 MB eller mer (Anbefalt: 64 MB eller mer) * 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke. * 2 Starter (Edition) støttes ikke. Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROM-stasjonen. Vinduet med installeringsmenyen vises. Klikk på [Install] (Installer). "Choose Setup Language" (Velg konfigureringsspråk) skjermen vises. 4 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført. 38 NO

39 x Trinn 2: Importere bilder til datamaskinen din med "PMB" 2 Sett et fullt ladet batteri inn i kameraet, og trykk deretter på knappen (avspilling). Koble kameraet til datamaskinen din. "Kobler til " vises på skjermen på kameraet. Til en USB-kontakten Kabel for flerbruksterminal 2 Til multikontakten 3 vises på skjermen under kommunikasjonsøkten. Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises. Når indikatoren forandres til, kan du begynne å bruke datamaskinen igjen. Klikk på [Import]-knappen. Du finner mer informasjon på "PMB Guide". x Trinn 3: Vise "PMB Guide" Dobbeltklikk på (PMB Guide)- ikonet på skrivebordet. For å åpne "PMB Guide" fra startmenyen: Klikk på [Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide]. Koble til andre enheter Merknader Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminalen fra kameraet mens kameraet brukes, eller mens "Tilgang " vises på skjermen til kameraet. Dette kan ødelegge dataene. Når du bruker et batteri med lite strøm igjen, vil du kanskje ikke kunne overføre data, eller dataene kan bli ødelagt. Det anbefales å bruke AC-adapter (selges separat) og USB- / AV- / DC IN-kabelen for flerbruksterminalen (selges separat). 39 NO

40 x Bruke kameraet med en Macintosh-datamaskin Du kan kopiere bilder til Macintosh-datamaskinen din. "PMB" er imidlertid ikke kompatibel. Når bilder eksporteres til "Memory Stick Duo", må du vise dem i [Mappevisning]. Du kan installere "Music Transfer" på Macintosh-datamaskinen din. Anbefalt datamaskinmiljø Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales for en datamaskin som skal kobles til kameraet. Anbefalt miljø for import av bilder Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS 9./9.2/ Mac OS X (v0. til v0.5) USB-kontakt: Inkludert (standard) Anbefalt miljø for bruk av "Music Transfer" Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v0.3 til v0.5) Minne: 64 MB eller mer (28 MB eller mer anbefales) Harddisk (Nødvendig diskplass for installering): Ca. 50 MB 40 NO

41 Endre kamerainnstillinger Endre kameralyden Du kan stille inn den lyden du hører når du bruker kameraet. Trykk på MENU-knappen. 2 Velg (Innst.) med V på kontrollknappen, og trykk deretter på z. MENU-knapp 3 Velg (Hovedinnstillinger) med v/v/b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på [Pip] t ønsket modus t z. Lukker: Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen. Høy/Lav: Pipingen/lyden av lukkerknappen høres når du trykker på kontroll-/ lukkerknappen. Hvis du vil redusere volumet, må du velge [Lav]. Av: Pipe-/lukkerlyden er slått av. Endre kamerainnstillinger 4 NO

42 Bruke MENU-elementene Viser tilgjengelige funksjoner for enkel innstilling når kameraet er i opptaks- eller avspillingsmodus. Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen. Velg (Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [Initialiser] for å initialisere innstillingene til standardinnstillingen. Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet. 2 3 Velg det ønskede menyelementet med v/v/b/b på kontrollknappen. Under avspilling må du bekrefte ved å trykke på z. Trykk på MENU-knappen for å slå av menyskjermbildet. x MENU i opptaksmodus MENU-knapp Element Filmopptaksmodus Bildestørr. Beskrivelse Endrer innstillingene i henhold til filmscenemodusen. ( Auto/ Høy følsomhet/ Under vann) Stiller inn bildestørrelsen. ( / / / / / / / ) ( (fin)/ (standard)/ VGA) REC-modus EV ISO Velger kontinuerlig opptaksmetode. ( Normal/ Serie/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±,0EV) Justerer eksponeringen manuelt. ( 2,0EV til +2,0EV) Velger en lysfølsomhet. (Auto/ISO 80 til ISO 3200) 42 NO

43 Element Hvitbalanse Hvitbalanse under vann Fokus Målemodus Scenegjenkjenning Smilfølsomhet Ansiktsregistrering Blitsnivå Lukkede øyne-reduksjon Rødøyered. DRO Fargemodus SteadyShot (Innst.) Beskrivelse Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. ( Auto/ Dagslys/ Overskyet/ Fluorescerende lys, Fluorescerende lys 2, Fluorescerende lys 3/n Hvitglødende/ Blits) Justerer fargene ved opptak under vann. ( Auto/ Under vann, Under vann 2) Skifter fokuseringsmetode. ( Multi-AF/ Senter-AF/ Punkt-AF/0.5 m/.0 m/3.0 m/ 7.0 m/ ) Stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å gi riktig eksponering. ( Multi/ Senter/ Punkt) Oppdager automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet. ( Auto/ Avansert) Stiller inn følsomhetsnivået for smilregistrering. ( Stort smil/ Normalt smil/ Svakt smil) Velger det motivet som skal prioriteres for justering av fokus ved bruk av ansiktsregistrering. ( Av/ Auto/ Barneprioritet/ Voksenprioritet) Justerer mengden blitslys. ( / Standard/ ) Stiller inn funksjonen Lukkede øyne-reduksjon. ( Auto/ Av) Stilles inn for å redusere problemet med røde øyne. ( Auto/ På/ Av) Optimaliserer lysstyrken og kontrasten. ( Av/ DRO standard/ DRO plus) Endrer livligheten i bildet eller legger til spesialeffekter. ( Normal/ Livlig/ Bruntone/ S/HV) Velger bildestabiliseringsmodus. ( Opptak/ Fortsett/ Av) Endrer kamerainnstillingene. Endre kamerainnstillinger 43 NO

44 x MENU i visningsmodus Element (Lysbildevisning) (Datoliste) (Hendelsesliste) (Visningsmodus) (Filtrer etter ansikt) (Legge til/fjerne Favoritter) (Retusjere) (Div. størrelser for endring) (Slett) (Beskytt) (Utskrift) (Rotere) (Velg mappe) (Innst.) Beskrivelse Spiller av bilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk. Velger avspillingsdatolisten. Velger den hendelsesgruppen som skal spilles av. Veksler visningsmodus. ( Datovisning/ Hendelsesvisning/ Favoritter/ Mappevisning) Spiller av bilder som er filtrert etter visse kriterier. ( Av/ Alle mennesker/ Barn/ Babyer/ Smil) Legger til bilder i Favoritter, eller fjerner bilder fra Favoritter. ( Dette bildet/ Flere bilder/ Legg til alle i datoområdet*/ Fjern alle i datoområdet*) * Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus. Retusjerer stillbilder. ( Trimme/ Rødøyekorreksjon/ Uskarp maskering/ Mykt fokus/ Delvis farge/ Fiskeøyeobjektiv/ Kryssfilter/ Uskarp stråleeffekt/ Retro/ Smil) Endrer bildestørrelsen i samsvar med bruken. ( HDTV/ Blogg / E-postvedlegg) Sletter bilder. ( Dette bildet/ Flere bilder/ Alle bilder i datoområdet*) * Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus. Forhindrer utilsiktet sletting. ( Dette bildet/ Flere bilder) Legger til et utskriftsbestillingsmerke til det bildet du vil skrive ut, i en "Memory Stick Duo". ( Dette bildet/ Flere bilder) Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver. ( Dette bildet/ Flere bilder) Roterer et stillbilde. Velger mappe for bildevisning. Endrer andre innstillinger enn opptaksinnstillingene. 44 NO

45 Bruke (Innst.)-elementene Du kan endre standardinnstillingene. (Opptaksinnstillinger) vises kun når innstillingene er lagt inn i opptaksmodus. Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet. 2 Velg (Innst.) med V på kontrollknappen, og trykk deretter på z. MENU-knapp 3 4 Velg det ønskede elementet med v/v/b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. Trykk på MENU-knappen for å slå av innstillingsskjermbildet. Kategori Element Beskrivelse (Opptaksinnstillinger) AF-lys AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. Rutenettlinje Denne stiller inn om rutenettlinjene skal vises på skjermen eller ikke. Digital zoom Velger modusen digital zoom. Konvert.-linse Stilles inn for å oppnå passende fokus ved bruk av et konverteringsobjektiv. Auto-orient. Når kameraet dreies for opptak av et portrettbilde (vertikalt), registrerer det sin egen posisjonsendring, og viser bildet i portrettstilling. Autovisning Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt. Endre kamerainnstillinger 45 NO

46 Kategori Element Beskrivelse (Hovedinnstillinger) Pip Brukes til å velge eller slå av den lyden du hører når du bruker kameraet. Language Setting Velger det språket som skal brukes i menyelementene, advarslene og meldingene. Funksj.veiv. Velger om funksjonsveiledningen skal vises eller ikke når du bruker kameraet. Initialiser Initialiserer innstillingene til standardinnstillingene. Demomodus Du kan stille inn om du vil vise en demonstrasjon av smilutløseren og scenegjenkjenningsfunksjonen. COMPONENT Velger type videoutgangssignal i samsvar med den tilkoblede TV-en. Video ut Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret. Vid zoomevisning Spiller av stillbilder med et bildeforhold på 4:3 og 3:2 med bildeforholdet 6:9 på en HD-TV (High Definition-TV). USB-tilk. Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av kabelen til flerbruksterminalen. Last ned musikk Endrer musikkfiler med "Music Transfer". Formater musikk Sletter alle bakgrunnsmusikkfiler som er lagret i kameraet. ("Memory Stick"- Format Formaterer "Memory Stick Duo". verktøy) Ny REC-mappe Oppretter en mappe i "Memory Stick Duo" for opptak av bilder. Endre REC-mappe Bytter mappe for lagring av innspilte bilder. Slette REC-mappe Sletter mapper i "Memory Stick Duo". Kopier Kopierer alle bilder i internminnet til "Memory Stick Duo". Filnummer Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre. (Internt minneverktøy) Format Formaterer internminnet. Filnummer Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre. (Klokkeinnstillinger) Områdeinnstilling Justerer tiden til lokal tid for det valgte området. Dato- og tidsinnstill. Brukes til å stille inn dato og tid. 46 NO

47 Annet Liste over ikoner som vises på skjermen Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status. Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (skjermvisning) på kontrollknappen (side 24). Når du tar stillbilder A Indikator Betydning Gjenværende batteritid Advarsel om lite batteristrøm Bildestørrelse Ikonene er begrenset i modusen (Enkelt opptak). Scenevalg Når du tar opp film Modusvelger (intelligent autojusteringsmodus, program automodus, filmmodus) Ikon for scenegjenkjenning Filmopptaksmodus Hvitbalanse Ved avspilling Målemodus SteadyShot Vibrasjonsvarsel Scenegjenkjenning Annet DRO Smilfølsomhetsindikator Zooming 47NO

48 Indikator Betydning Fargemodus PictBridge kobler til Visningsmodus Filtrer etter ansikt Favoritter Beskytt Utskriftsbestilling (DPOF) PMB-eksport Avspillingszoom C Indikator Betydning REC-mappe Avspillingsmappe 96 Antall bilder som kan tas 2/2 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe 00min Tilgjengelig opptakstid Opptaks-/avspillingsmedia ("Memory Stick Duo", internminne) Skifte mappe AF-lys Rødøyereduksjon Målemodus B Indikator Betydning z AE/AF-lås ISO400 ISO-tall Støyreduksjon NR med sakte lukker 25 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi +2.0EV Eksponeringsverdi Indikator for AFavstandssøkerramme.0 m Halvmanuell verdi REC Standby Makro Ta opp en film/sett en film i standby 0:2 Opptakstid (m:s) Mappefilnummer :30 AM z STOP z PLAY bb BACK/NEXT V VOLUME Dato/tid for opptak av det avspilte bildet Funksjonsveiviser for avspilling av bilde Velge bilder Justere volumet ISO 400 Blitsmodus Blits lader Hvitbalanse ISO-tall 48 NO

49 D Indikator C:32:00 Betydning Selvutløser Egendiagnose-display Reisemål Advarsel om overoppheting Konverteringslinse Ansiktsregistrering Serie/nivåtrinn Administrasjonsfil full AF-avstandssøkerramme +2.0EV Trådkors for punktmåling Eksponeringsverdi 500 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi PictBridge kobler til N Avspilling Avspillingsindikator N E Visning av breddegrader og lengdegrader Histogram vises når histogramdisplayet deaktiveres. Volum Annet 49 NO

50 Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for Cyber-shot") "Brukerhåndbok for Cyber-shot", som følger med på CD-ROM-en (inkludert), beskriver i detalj hvordan kameraet skal brukes. Slå opp i den for å få grundige instruksjoner om kameraets mange funksjoner. Du trenger Adobe Reader for å kunne lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot". Hvis dette ikke er installert på datamaskinen din, kan du laste det ned fra webområdet: x For Windows-brukere 2 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROM-stasjonen. Klikk på "Cyber-shot Handbook". "Videregående veiledning for Cyber-shot", som inneholder informasjon om tilbehør for kameraet, installeres samtidig. 3 Start "Brukerhåndbok for Cyber-shot" fra snarveisikonet på skrivebordet. x For Macintosh-brukere 2 3 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROM-stasjonen. Velg mappen [Handbook] og kopier "Handbook.pdf" fra mappen [NO] til datamaskinen din. Etter at kopieringen er fullført, må du dobbeltklikke på "Handbook.pdf". 50 NO

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-33-906-3() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-H20 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. informasjon sortert etter funksjon.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-43-379-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W80/W90 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning DK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruk opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W150/W170 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX1 2009 Sony Corporation 4-148-679-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-12(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-32-059-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-HX Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-983-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S800 Før du bruker enheten, vennligst les nøye gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke kameraet Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke Oppsettskjermbildet Bruke datamaskinen DSC-S500 Skrive ut stillbilder Koble kameraet til TVen Digital Still Camera "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50/W70 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-H20

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-H20 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX7/TX7C 2010 Sony Corporation 4-165-178-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-22(1) NO Slik bruker du denne brukerhåndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-H50 NO DK For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-30-942-3() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-T90 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W270/W275/W290 2009 Sony Corporation 4-130-214-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding DK DSC-N1 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-140-273-32(1) Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W210/W215/W220/W230 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for fremtidig

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-420-51 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Brukerhåndbok MSAC-EX1 Norsk Før du begynner å bruke enheten, må du lese disse instruksjonene nøye og oppbevare dem for senere bruk. ADVARSEL! For

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-H2/H5 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Digitalt stillbildekamera

Digitalt stillbildekamera 4-546-358-12(1) (NO) NO Digitalt stillbildekamera Bruksanvisning DSC-QX30 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet PlayMemories Home fra følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX9/TX9C 2010 Sony Corporation 4-193-205-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S730 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-W310

Din bruksanvisning SONY DSC-W310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-W360

Din bruksanvisning SONY DSC-W360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Inhold Grunnleggende bruk Bruke funksjoner for opptak Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T100 Før du bruker enheten, må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T90/T900 2009 Sony Corporation 4-130-940-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-22(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-WX1 2009 Sony Corporation 4-150-182-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T20/T25 NO DK Hvis du vil vite mer om de avanserte operasjonene, kan du åpne "Brukerhåndbok for Cyber-shot" og "Videregående

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-546-411-12(1) (NO) NO Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning E-fatning ILCE-QX1 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Vektbegrensning: 850 g Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-W190

Din bruksanvisning SONY DSC-W190 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-HX1 2009 Sony Corporation 4-132-056-22(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend funksjoner for å ta bilde Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W80/W85/W90 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken

Detaljer