RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4."

Transkript

1 RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4 Set ned farten Statens vegvesen kjem til å setta ned farten langs Espelandsvegen. Trafikken har auka etter at arbeidet med Nordelv bru starta opp. Vil utvida Side 5 Lokalpolitikarane ønsker å legga til rette for auka næringsverksemd og vil difor utvida industriområdet på Birkeland. Samtidig vil dei sjå på alternative område for næringsareal. Ennå mildt Side Julehandelen blei ei blanda oppleving for butikkane i Sauda sentrum. Nokre opplevde ei vekst i omsettinga, medan andre opplevde fall. Leiar i Sauda Handelsforeining, Steinar Selvig, er trass dette optimistisk med tanke på framtida til sentrumsbutikkane. Netthandel er heilt klart blitt ein større konkurrent nå enn tidlegare. Vêret i desember må nok også ta ein del av skulda. Regn og vind innbyr ikkje akkurat til julestemning, seier han. (Foto: Tore Bastlien Dahl) SIDE Då Klaus Sonstad og tv-teamet hans filma fiskedammen til Vidar-Alexander Risvold (biletet) i januar i fjor var isen 80 centimeter tjukk. I dag er dammen for første gong på tolv år heilt isfri i januar. Side 10

2 2 - Fredag 10. januar 2014 RYFYLKE På veg mot EM 13 ToppVolley-elevar vidare i EMkvalikken. Sju gutar frå ToppVolley-linja til Sauda vidaregåande skule var nyleg i England for å spela kampar for juniorlandslaget gutter 20. Laget vann begge kampane, og er med dette kvalifisert til andre runde i EM-kvalikken, som går i Romania april. Laga juniorlandslaget då vil møta er Spania, Danmark og Romania. Trenar for juniorlandslaget er Harura Indo, som jobbar som trenar ved ToppVolley-linja i Suldal. Også juniorlandslaget jenter U19 er vidare i EM-kvalikken. Nyleg var dei i Sverige og fekk andreplassen i si turnering, der dei slo Sverige og England, men tapte for Latvia. Andre runde for U19-laget blir spelt i Kroatia, også det i tidsrommet april. Motstandarar blir Tyrkia, Kroatia og Portugal. På U19-landslaget er det i dag seks jenter frå ToppVolley-linja. Magnus Borge Johansen trener laget, og han er også trenar på ToppVolley-linja til Sauda vidaregåande skule på Sand. STORT HOL: Onsdag denne veka dukka det opp eit stort hol i vegbana like etter Kastfoss-krysset på fylkesveg 520. Det store holet kunne føra til trafikkfarlege situasjonar og vart difor raskt tetta igjen av Risa. (Foto: Tore Bastlien Dahl) Varierande julehandel i Men leiar i Sauda Handelsforeining, Steinar Selvig, vil ikkje svartmåla situasjonen. TORE BASTLIEN DAHL Det skjer mykje positivt i Sauda for tida og forhåpentlegvis vil dette òg påverka sentrumshandelen, seier Steinar Selvig, som ser optimistisk på det kommande året. Ryfylke tok denne veka pulsen på julehandelen i Sauda sentrum og spurde butikkinnehavarane om korleis julehandelen har vore i år samanlikna med tidlegare. På same nivå Julehandelen var omlag som i fjor, men me opplevde ein auke i blomstersalet, fortel innehavar av R&L Fashion, Linda Dolmen. I butikken sin, som ho driv saman med mora Ragnhild, sel dei klede, gåveartiklar og blomster. Ho fortel om ein treg start på handelen i desember, men at dette tok seg opp dei siste vekene fram mot jul I år har me fokusert meir på gåveartiklar samanlikna med tidlegare og dette har treft kundane. Me har nå drive butikken i fem år og utviklinga har vore ganske jamn. Eg meiner det er viktig å fokusera på å vera i utvikling og finne det kundane vil ha, seier ho. Omsettingsauke Hos Leif Moe, som sel diverse jernvarer, melder Dan Sigurd Jensen om ein omsettingsauke på nærare 20 prosent samanlikna med fjoråret. Han fortel at det ligg mykje arbeid bak dei positive resultata, men at det gjenstår ein del dersom ein skal oppretthalde den positive utviklinga. Eg trur mykje kjem an på korleis ein driv butikk. Ein må heile tida vera aktiv, viss ikkje kan ein risikera at trenden blir negativ. Her i butikken merkar me ein effekt av hyttebygginga som har skjedd dei siste åra og denne kundegruppa er viktig for oss. Innbyggarane i Sauda har ein jobb å gjera når det gjeld lokal handel og må blir flinkare på dette, sjølv om mange er det alt i dag, seier han. Bruker stadig meir Næringslivsorganisasjonen Virke anslår at nordmenn i fjor brukte 50,5 milliardar kroner på handel i desember månad, ein auke på to og ein halv prosent samanlikna med I snitt handlar kvar nordmann for omlag kroner i desember, men tala varierer frå fylke til fylke. Oslo toppar statistikken med eit forbruk på kroner, medan ein person i Østfold i snitt brukar kroner på julehandelen. Nærare halvparten av pengane ein gjennomsnittleg nordmann bruker i desember går til mat og drikke. Andre typiske vinnarar i desember er klesforretningar, sportsbutikkar og elektro-forretningar. Medan meirhandelen i desember utgjorde 55 prosent av omsettinga til butikkar i 1985, utgjer den i dag 35 prosent. Positiv, trass nedgang Fleire av aktørane i Sauda sentrum viser til nedgang i julehandelen i 2013 samanlika med året før. Hos kosmetikk- og leiketøyforretninga Presanghuset og klesforretninga Selvig, opplevde innehavarane ei negativ omsetting i julemånaden samanlikna med Eg opplevde ein nedgang i omsettinga på sju prosent. Dei siste to åra har omsettinga i desember stabilisert seg, men før dette opplevde eg òg ein nedgang. Folk fraus kanskje for lite i år? Me selde veldig lite av varme vinterklede samanlikna med tidlegare. Men trass alt ser eg positivt på å driva forretning i Sauda, fortel Steinar Selvig, innehavar av klesforretninga Selvig. Presanghuset og innehavar Morten Brekke opplevde ein nedgang i omsettinga på 20 prosent, utan at han gir opp av den grunn. Dette var første gong på 32 år at eg opplevde omsettingssvikt i desember. Eg trur ei av årsakane til dette var at eg mangla ein skikkeleg bestseljar i år. Dessutan merkar eg konkurransen, både frå andre forretningar og nettbutikkar. Men eg må tåla dette. Det er noko av det som er utfordrande og spanande med å drive butikk, seier han. OPTIMISTISK: Leiar i Sauda Handelsforeining, Steinar Selvig, har trua på eit betre år for butikkane i sentrum,

3 RYFYLKE Fredag 10. januar Storflåt 9 (Gnr 18, bnr 203) er overdrege for kr frå Merete Lea til Erlend Hauge Jordal og Hege Vatle ( ) Djupadal 54 D (Gnr 32, bnr 698, seksjon 7) er overdrege for kr frå Bjørg Kristoffersen til Katrine Wiik ( ) Gnr 2, bnr 98, seksjon 5 er overdrege for kr frå Robin Hult til Jorunn Gunvor Knutsen ( ) Brekkeveien 62 (Gnr 32, bnr 739) er overdrege for kr frå Leif Olsen til David Gianni Laiso og Urszula Joanna Woroniecka ( ) Ringhagen 12 (Gnr 21, bnr 53) er overdrege frå Dag Langholm til Dag Magne Langholm, Gerd Langholm, Gunnar Langholm, Kjell Langholm og Knut Langholm ( ) Ringhagen 12 (Gnr 21, bnr 53) er overdrege for kr frå Dag Magne Langholm, Gerd Langholm, Gunnar Langholm, Kjell Langholm og Knut Langholm til Mads Andre Moen Gauthun og Marianne Moen Gauthun ( ) Rådhusgata 26 (Gnr 28, bnr 45) er overdrege for kr frå Eirik Birkeland til Ryfylke Bygg Eiendom as ( ) Del av Gnr 11, bnr 1, fnr 18 er overdrege frå Torunn Marie Holand til Eirill Holand, Kjersti Holand, Tone Holand og Åge Holand ( ) Del av Gnr 11, bnr 1, fnr 18 er overdrege for kr frå Eirill Holand, Kjersti Holand, Tone Holand og Åge Holand til Guri Larsen Kvinge, Kurt Inge Larsen og Marit Karin Mæland ( ) Kyrkjegata 15 (Gnr 28, bnr 316) er overdrege frå Torleif Maldal til Sukanya Maldal ( ) Overdraginga omfattar også Gnr 28, bnr 352 Overdraginga omfattar også Åstrand 23 (Gnr 28, bnr 361) Fløgstadneset 22 (Gnr 28, bnr 218) er overdrege for kr frå Edel Reiersen og Olaf Reiersen til Arne Dag Tandrevold ( ) Fløgstadvegen 50 (Gnr 28, bnr 441) er overdrege frå Einar Birkeli til Marit Birkeli ( ) Overdraginga omfattar også Gnr 32, bnr 355 Parkveien 97 (Gnr 32, bnr 585) er overdrege for kr frå Brede Rokås og Renate Helle Rokås til Sigbjørn Tårland ( ) Gnr 14, bnr 4 er overdrege frå Torgeir Lindvoll til Inge Lindvoll ( ) Gnr 12, bnr 79, fnr 16 er overdrege til Randi Eliassen og Thore Jon Eliassen ( ) Gnr 14, bnr 1, fnr 8 er overdrege for kr frå Sørheim & Eriksen as til Ståle Eriksen, Emil Sørheim og Svein Arne Sørheim ( ) Kjelde: Statens kartverk sentrumsbutikkane Oppfordrar til lokal handel Håpar saudabuen vil nytta seg av fleire lokale tilbod i MARITA IMS Då lokalavisa slo av ein prat med innehavarar ved butikkane Tara og Companiet, for å høyre deira erfaringar for julesalet i året 2013 kontra året 2012, er det nedgang som er deira realitet. Auka netthandel Næringslivsorganisasjonen Virke rekna i fjor med at nordmenn ville handle varer på nett for 3,4 milliardar i desember månad. Næringsdrivande i Sauda legg ikkje skjul på at handel på nett gir stor konkurranse også for dei. I tillegg har heller ikkje vêret invitert til julehandel, noko me trur er ei nærliggande årsak til mindre sal enn føregåande år, seier Taras Solfrid Seim Nilsen, og får støtte av Åse Marie Egeland Aartun, innehavar av Companiet. Få kundar Både Tara og Companiet hadde utvida opningstider i jula, utan at det gav positivt utslag hos nokon av dei. Ein av dagane hadde sentrumsbutikkane langope til klokka ni om kvelden, eit tilbod som butikkleiarane ikkje såg nokon særleg effekt av. Det synest eg er trist, seier Seim Nilsen som ser eit nytt handelsmønster blant folk, eit mønster ho meiner genererer lågare aktivitet og omsetning i sentrumsbutikkane. For kvart kjøp ein gjer i ein nettbutikk står ein arbeidsplass i sentrum i fare, legg ho til. Neste generasjon Heller ikkje Presanghuset gjekk i pluss i desember månad. Eg klarer meg, men det som uroar meg mest er dersom denne trenden held fram, med tanke på dei som skal overta butikkane med dei kostnadane dette medfører. Kven vil overta ein butikk som går i minus? spør Morten Brekke, som overtok Presanghuset etter far sin for 32 år sidan. trass i varierande tal frå fjorårets julehandel. (Foto: Tore Bastlien Dahl) Kvart kjøp tel Solfrid Seim Nilsen peikar på at butikkane i sentrum står ovanfor tøff konkurranse. Så lenge Sauda har avgrensa kundemasse, desto viktigare er det at folk nyttar seg av tilboda som er i Sauda. For kvar hundrelapp ein legg igjen i sentrum legg ein til rette for eit levande sentrum og trygge arbeidsplassar, poengterer ho. Leiarane ser fram til eit nytt og spennande, men òg eit utfordrande handelsår, og håpar saudabuen kjem til å nytta seg av tilboda butikkane i sentrum har å by på. Me har så mykje å vera stolte av og me er optimistiske, avsluttar dei.

4 RYFYLKE 4 - Fredag 10. januar 2014 Spådommar 2014 Leiar Den som intet vågar... Så er vi kome dit at det mest står eit heilt nytt år framom oss. Kva dette året vil gi oss saudabuar veit vi ikkje, men spanande blir det. For det er jo slik at det ikkje finst to like år. Når vi ikkje veit, kan vi i alle fall spå noko av kva dei 365 dagane vil føre med seg. Vi kjem med desse påstandane det er opp til deg å krysse av kva du trur vil hende i Ja Nei For 20 år sidan trudde ikkje «ekspertar» på hyttebygging i Sauda. Dei meinte at fleire andre satsingsområde innan turistnæring ville føre med seg mindre risiko enn det å bygge hytter. Lange avstandar og konkurrerande nabokommunar var mellom argumenta for at Sauda ikkje ville vere økonomisk tent med å satse på å lokke hyttefolket til inst i Ryfylke. Så feil kan ein ta, og godt er det. Ein treng ikkje vere ekspert for å konkludere med at Sauda har hatt ein hytteboom dei siste 20 åra. Det er ikkje tvil om at den økonomiske gevinsten ved at hytteturistane har valgt Sauda framfor andre destinasjonar har vore, og er, stor. Vi har nærmast blitt avhenige av desse turistane. Sjølvsagt er det dei fastbuande som står for å halde hjula i gang på det jamne, men hyttefolket bidrar i svært positiv forstand til at ulike tilbod blir bevart i Sauda. Mange av dei er kjøpesterke og viljen til å bruke lokale tilbydarar har vore stor. Vi skal vere glade for at såpass mange utanbygds ser på Sauda som ein attraktiv feriestad. At dei trivst her er viktig for at dei skal komme hit ofte og ikkje minst at dei spreier den glade bodskap om kva Sauda har å by på når dei vender heim. Såleis må saudabuen her nytte høve til å klappe seg sjølv litt ekstra på skuldra. For dei mange hytteturistane, som i stor grad bruker feriebustadane sine heile året, er tydeleg fornøgde med korleis dei blir tatt imot i Sauda. 1. Kommunestyret vedtar å behalde legevakta i Sauda Grand Hotel blir selt Sauda vidaregåande skule får tidenes høgaste elevtal for skuleåret 2014/ Sykkelrittet Haugesund-Sauda får ny deltakar-rekord Utebassenget blir fullfinansiert Folketalet i Sauda overstig innbyggarar i løpet av tredje kvartal Jenter 12 i handball vinn serien sin for sesongen 2013/2014. Spådommen som blei lagt fram i 1993 var heldigvis skivebom. Ja, vi ligg eit stykke frå både Stavanger og Haugesund, men det er opplagt at dette kan brukast til vår og hyttefolkets fordel. Dette dreier seg gjerne om familiar som har ein kvardag som er prega av høgt tempo i eit urbant og travelt miljø. Slik er det ikkje i Sauda. Her kan ein finne roa, og det er tydeleg det hyttefolket søker. Kanskje hytteboomen, som blei ein realitet trass dystre spådommar, kan vere ei oppmuntring til dei som lurer på om det nyttar å satse? Og kanskje dette kan vere eit lite tankekors for dei som er kritiske til forsøk på å skape noko nytt for å løfte Sauda til nye høgder i framtida? Ein kan ikkje lukkast med alt, men suksess kjem iallfall ikkje om ein aldri prøver. 8. Birkeland skule blir riven Det blir ny drift i Far s Vilje-lokala Hildeborg Juvet Hugdal set ny verdsrekord i benkpress Det blir igjen fast laurdagsope på apoteket. Namn:... Adresse:... Arvid Horpestad Ingvil Bakka Journalist Journalist Marita Ims Tore Bastlien Dahl MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) RYFYLKE Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr S Fris iste sj t 14 ans!. ja nua r. NB: Fasiten for spådommane for 2013 kjem litt seinare i januar, då svaret på alle påstandane ikkje er bekrefta. Bente Rasmussen 12 Spådommane dine sender du til Ryfylke, Rådhusgt. 1, 4200 Sauda, innan tysdag 14. januar Du kan også nytta faks, , eller e-post: Vinnarane blir kåra i januar Linda M. Lie Annonse/abonnement Sauda sitt A-lag i fotball blir blant dei tre beste laga i si avdeling i 5. divisjon. Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Dagleg leiar/redaktør 7 Redaksjonen: Journalist Journalist Annonsar: Anne Lise B. Hansen Conny Rasmus Grafikar/annonse SENTRALBORD: Abonnement: TIPS: SENTRALBORD: FAX: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Grafikar Heilår/halvår...kr 1050/610 Digital...kr 1050 Digital + papiravis...kr 1410 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Fredag 10. januar Senkar fartsgrensa Auka trafikk i samband med bygging av Nordelv bru gjer at farten langs Espelandvegen vil bli sett ned i byggeperioden. MARITA IMS Grunna arbeid med Nordelv bru, som vil pågå fram til sommaren, er all biltrafikk stengt over brua og omskilta om Solbrekk eller over Kastfoss. All tungtransport må kjøra om Kastfoss, noko som gjer at trafikken langs denne strekninga aukar spesielt. Tryggingstiltak I oktober i fjor blei fartsgrensa sett ned i Åbøbyen, på vegen forbi Fløgstad skule. I tillegg blei det etablert to fartsdumpar. Dette for å hindra høg fart og såleis senka risikoen for ulukker langs ei strekning der det til tider er mange mjuke trafikantar. I tillegg er planen at det skal bli sett opp fleire betongklossar for å skilja smalt fortau og veg mellom skule og legesenteret. Uroa for skuleelevar Etter at trafikken blei omdirigert grunna arbeidet ved Nordselv bru, har fleire tatt kontakt med lokalavisa då dei er uroa for skuleelevar som vandrar langs Espelandsvegen, der fartsgrensa er 50 kilometer i timen. Vegen er smal når både små og større kjøretøy møtes samtidig, der mjuke trafikantar må gå ut i grøfta, der det er muleg, for ikkje å bli påkjørt. At ikkje alle er like flinke å bruka refleksvest i mørket har fått mange til å hoppa på bremsen, spesielt i morgonog ettermiddagsrushet. Mykje nedbør og vind den siste tida har gjort sikta bak bilruta svært dårleg, ikkje minst i mørket. I tillegg går det mange skulebarn og -ungdommar langs Austarheimsvegen, over Kastfoss...når det gjeld hastigheita vil me gjera noko med denne omgåande AUKA TRAFIKK: Langs Espelandsvegen ferdast fleire skuleelevar kvar morgon. I mørket og utan refleksvest er mjuke trafikantar vanskelege å få auge på. Statens vegvesen set ned fartsgrensa og håpar alle som ferdast langs vegen tar i bruk refleksvest for å bli meir synlege. og langs Birkelandsvegen. Også dette er strekningar som nå får merka auke i trafikken, og der fartsgrensa i dag er 50 kilometer i timen. Reduserer fartsgrensa Statens vegvesen forstår saudabuar som er urolege, og bekreftar at vegvesenet vil gjera tiltak. Dette er ein smal veg og dermed vanskeleg å få til eit skille for gangtrafikk og bilistar, men når det gjeld hastigheita vil me gjera noko med denne omgåande, forsikrar Torbjørn Jektnes, byggeleiar for Nordelv bru-prosjektet. Ein glipp Det er ikkje første gong trafikken blir skilta om Solbrekk eller Kastfoss, og kommunalsjef teknisk i Sauda kommune, Anders Skaarer, meiner det har vore ein glipp at fartsgrensa endå ikkje er sett ned. Då vegvesenet var på synfaring i god tid før bruprosjektet blei sett i gang måndag denne veka, stod nemleg skilt med midlartidig fartsgrense på 40 kilometer i timen igjen på Solbrekk etter førre byggeperiode, og arbeidsvarslingsplanane blei godkjende med utgangspunkt i denne fartsgrensa. Det er bra vegvesenet tar tak i dette, då fartsgrensa er for høg slik den er i dag, seier Skaarer. KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN PLAKATAR HEFTE BROSJYRAR SONGAR Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Fredag 10. januar 2014 RYFYLKE Legg tilrette for næringsutvikling Lokalpolitikarane ønsker å auke næringsarealet i Sauda. TORE BASTLIEN DAHL I førre kommunestyremøte fremma Arbeiderpartiet i samarbeid med Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre eit forslag om å utvida industriområdet på Birkeland. Området har i dag kring 45 mål ledig areal som er regulert for næringsverksemd. Karl Erik Handeland frå Senterpartiet la fram eit tilleggsforslag der dei ønska å sjå på alternative stader for næringsareal, noko dei andre partia sa seg einige i. Eit samrøystes kommunestyre stemde for begge forslaga. Det er viktig å ha tilgjengelege areal klare til bruk. Når nokon kjem og spør om næringstomter er det viktig at dette er klart på førehand, då bedrifter ofte krev raske svar, seier Handeland. Såg behovet Gruppeleiar i Sauda Arbeiderparti, Wenche Hoftun, fortel at forslaget om å utvida industriområdet på indre Birkeland kom opp i eit av gruppemøta til partiet. Partiet sine samarbeidspartnarar sa seg einige i forslaget, og dei fremma difor saka for kommunestyret. Det begynner å bli fullt på industriområdet som i dag er opparbeidd. Skal kommunen føra ein aktiv næringspolitikk må me ha klart områder til utvidingar og nyetableringar. Området på Birkeland er alt regulert for næringsareal, men vatn, avløp og tilfartsvegar manglar. Det er dette arbeidet me nå vil ha fortgang i, fortel ho....viktig at dette er klart på førehand... Startar prosjektering Kommuneadministrasjonen startar nå arbeidet med planlegging og prosjektering av det ledige arealet. I forslaget som blei vedtatt heiter det at ein snarast må starta arbeidet slik at kommunen kan tilby tilstrekkeleg næringsog industriareal nå og i framtida. Målet er å ha areal klart til verksemder som ønsker dette og såleis skapa nye arbeidsplassar. Me ønsker både små og store verksemder velkommen. Dei siste åra har...stimulera til ytterlegare vekst... ei rekke bedrifter etablert seg på Birkeland og me håpar dette kan stimulera til ytterlegare vekst, fortel Wenche Hoftun. Treng alternativ Senterpartiet sitt forslag om å også sjå på mulegheitene for næringsareal andre stader i kommunen blei samrøystes vedtatt. Karl Erik Handeland meiner kommunen treng fleire alternativ dersom til dømes ei storbedrift vil etablera seg. For nokre år sidan, då North- Connect vurderte å bygga eit anlegg i Sauda for ein strømkabel frå Norge til Storbritannia, ønska dei å bruka heile industriområdet på Birkeland. Kjem det liknande førespurnader i framtida må me ha areal tilgjengeleg også andre stader. Dette var dei andre partia einige me oss i, seier han. Blant dei som støtta forslaget var Høgre sin representant, Ivar Tangeraas, som fortel at partiet har hatt ei utviding av industriområdet på programmet i lengre tid. Det er viktig å vera i forkant. Eg føler det skjer mykje positivt i Sauda for tida og skal me få nyetableringar må kommunen legga til rette for dette, seier han. Kraftpengar Kommunestyret ønsker nå at administrasjonen utarbeider ei sak som dei kan ta opp til vurdering i løpet av våren. Målsettinga er at det førebuande arbeidet startar opp i løpet av det kommande Avgjerande for ny aktivitet...kunne hatt endå fleire etableringar... året. Når det gjeld finansieringa av prosjektet ønsker politikarane å sjå på kraftfondet og forventa etterbetaling av konsesjonsavgift knytt til NVE si berekning av auka konsesjonsavgifter frå «Saudautbygginga». Dagleg leiar i Sauda Vekst as, Inge Løyning, er glad for at politikarane nå ønsker å legga til rette for nærings- og industritomter i kommunen. Det første eg tenker når eg høyrer at kommunen gjer dette, er at det vil korta ned tida for ei etablering. Me ser at andre stader rundt om i landet legg til rette for næringsareal og tilbyr ferdig opparbeida tomter. Her må Sauda ligga frampå slik at me blir attraktive for etableringar, viss ikkje velger bedrifter andre stader, forklarer han. Løyning viser, som fleire av politikarane, til at større industrietableringar krev store areal og at det difor òg må utgreiast andre alternativ enn bare industriområdet på Birkeland. Nye næringsareal blir eit verktøy i omstillingsarbeidet som går føre seg i kommunen. Her må kommunen tilby ferdig opparbeida tomter og ikkje bare «råtomter». «Råtomter» vil innebera tid og auka kostnadar for ein eventuell etablerar. Eg trur me kunne hatt endå fleire etableringar i Sauda dersom dette hadde vore på plass tidlegare, avsluttar dagleg leiar i Sauda Vekst, Inge Løyning. UTVIDAR: Wenche Hoftun frå Arbeiderpartiet (innfelt) og resten av kommunestyrepolitikarane ønsker å legga tilrette for etablering av nye verksemder i Sauda. Eit viktig ledd i arbeidet blir å tilby ferdig opparbeida næringsareal. Målet er å utvida industriområdet på Birkeland, i tillegg til å sjå på alternative plasseringar.

7 RYFYLKE Fredag 10. januar Kast mindre mat! Hver dag er en ny mulighet til å tenke på hva vi forbruker. Blant annet hvor mye mat vi kjøper. Og hvor vi mye vi kaster. Ingen liker å kjøpe mer enn det vi trenger. Men det er vanskelig når vi som driver dagligvarebutikkene ofte lokker med fristende tilbud, TA 3 BETAL FOR 2, kjøp ditt og få datt. Resultatet er at du altfor ofte må kaste det du ikke trenger. Det du fikk med på kjøpet. I fjor kastet hver og en av oss over 50 kilo mat. Vi i KIWI vil gjøre det enklere å kaste mindre mat. Derfor senker vi priser på flere typiske 3 for 2-varer og andre varer du kjøper ofte. Så må du ikke kjøpe flere enn du trenger for å få det billig. Vi kaller det Kjøp 1 betal for 1. Du sparer både penger og miljøet.

8 8 - Fredag 10. januar 2014 RYFYLKE Bygger hytter i Nordstøldalen Vil tilby potensielle hytteturistar eit noko annleis alternativ. LINDA MERETHE LIE Dette er rimelege hytter i eit område der det har vore stilt ei god stund når det gjeld hyttebygging, seier grunneigar Lars Reidar Fosstveit. Begynte tidleg For omlag ti år sidan fekk Fosstveit laga reguleringsplan for eit hyttefelt i Nordstøldalen. Han hadde då ikkje hastverk om å få bygt turistbustader i området, men hadde tankar om at det kunne bli attraktive tomter ein gong i framtida. Eg let det ligge og tok det opp igjen når eg følte tida var der, fortel han. Gjekk fort Like etter påske i fjor begynte Lars Reidar Fosstveit, saman med dagleg leiar i Trollstuen as, Arne Jacobsen, å planlegge feltet i Nordstøldalen. Entreprenørar og Sauda kommune var veldig positive og vi kom fort i gang. Den første hytta vi bygde blei selt ganske raskt, og stod klar rett før romjula, fortel han, og legg til at hytte nummer to snart er klar for sal. Vi ønsker å innreie hytta slik at ho er heilt klar til potensielle kjøparar. Vi bruker den lokale Fagmøbler-forretninga, noko som gjer at kjøparar kan få ei fullt ferdig innreia hytte til ein rimeleg pakkepris. På den måten blir overleveringa også raskare. Ønsker ein ei anna løysing er sjølvsagt det muleg, understrekar han. Ingen funkis-stil Trollstuen har spesialisert seg på bygging av hytter i stav og laft. Hyttene som nå nyleg blei oppført i Nordstøldalen er i såkalla stavlaftstil. Dei er bygt i Litauen for å sjå at alt stemmer, før dei blir rive ned igjen. Deretter blir dei bygt opp igjen når dei kjem til Sauda. Det er robuste hytter i ein litt grov og gammaldags stil. Det går an å gjere endringar på hyttene, men eg har heile tida vore opptatt av at hyttefeltet skal vere i ein gjennomført stil. Eg vil ikkje ha funkis-hytter der oppe, presiserer byggherre Fosstveit. Rimeleg alternativ Dei nye hyttene er frå 60 kvadratmeter store og er utstyrt med ein etasje, i tillegg til ein hems. Prisen er i underkant av to millionar kroner og nå planlegger Fosstveit å bygge ei mindre hytte til ein ytterlegare rimeleg penge. Det er bestilt ei hytte på 40 kvaratmeter og denne håpar vi på å få selt til rundt kroner. Vi har fokusert på god kvalitet samstundes som ein ikkje skal betale for mykje. Dette er derfor eit godt alternativ til dei som ikkje ønsker å bruke mykje pengar på ei hytte. I samtalar med meklar har eg forstått at fleire kastar seg på trenden om å ha små feriebustadar på fleire stader enn ein kostbar, poengterer Lars Reidar Fosstveit. Det er laga til borehol, slik at alle Trudde ikkje på hyttebygging For 20 år sidan blei det konkludert med at det ville vere lurare å satse på andre område innan turistnæringa. I løpet av sommaren og hausten 1993 gjennomførte elevar ved Næringsakademiet sitt AMO-kurs i reiseliv fire reiselivsretta prosjektarbeid. Prosjekta «Birkeland- ein stad for jakt og fisk», «Servicenæringa i Sauda» og «Stifinnarspel for Sauda» konkluderte alle med at det låg til dels store unytta mulegheiter innan turistnæringa, som bare venta på å bli trekt fram i lyset. «Hyttebygging, eit satsingsområde for Saudaregionen» fekk derimot ikkje like positiv merksemd. Konklusjonen av dette prosjektet var at det ville NYTT HYTTEFELT: Den første hytta er alt tatt i bruk, medan ei ny snart står klar for sal. Lars Reidar Fosstveit håpar at dei 14 hyttetomtene i det nye feltet i Nordstøldalen vil freiste potensielle kjøparar. vere vanskeleg å få selt hytter slik marknaden var då. Det ligg lite økonomi i å satse på hytteutbygging i Sauda, meinte arbeidsgruppa. Negativ til hyttefelt Ein av prosjektdeltakarane, Torbjørn Pettersen, peika på at hyttemarknaden var «svært trong» og begrunna det først og fremst med at utbyggingsprosjektet av hytter i Nordstøldalen gjekk særleg dårleg. Det har vore nedgang i hyttebygginga dei seinare åra, både i Rogaland og på landsbasis. Dette skuldast ikkje minst dei dårlege økonomiske tidene. Folk ser ikkje bare på prisen på hyttene, men óg kva reisa til og frå hytta kostar. Vidare er trenden å unngå hyttefelt. Dei som kjøper vil ha fri natur så langt auga kan sjå, samstundes som krav til standard er store, meinte Pettersen, og la samstundes til at konkurransen frå andre kommunar også ville spele ei rolle. Tok feil I dag har Sauda omlag hytter. Mange av desse er eigt av folk frå Haugalandet eller Stavanger-regionen. Det kunne ein imidlertid ikkje sjå føre seg for drygt 20 år sidan. Odda kommune har lagt ut felt. Dei har kortare veg for folk frå Stord og omegn. Sirdal kommune har lagt ut felt, med kortare veg frå Stavanger/Sandnes-distriktet. Dessutan blir Haugesund vist til som eit lite potensiale i rapporten. Det sidan avstandane til Sauda/ Odda/Suldal er omlag like lange, meinte arbeidsgruppa i dei nye hytteeigarane får vatn. Det er førebels ikkje lagt inn straum, noko som gjer at hyttefolket må belage seg på for eksempel aggregat som straumkjelde inntil vidare. Med eller utan tomt Går alt etter planen bygger Trollstuen og Fosstveit totalt 14 hytter på feltet i Nordstøldalen. Kvar hytte får omlag eitt mål stor tomt. Ein kan velge om ein vil kjøpe tomta eller bygsle ho i starten. Vel ein å bygsle betaler ein ein sum i året for leige av tomta og kan såleis spare pengar i starten om ein ønsker det, seier Fosstveit. Vil skape miljø Det har ikkje vore særleg fart på hyttebygginga i Nordstøldalen dei siste åra. Nå håpar Lars Reidar Fosstveit at det nye feltet kan bidra til eit oppsving og såleis skape rammer for eit nytt miljø. Eg har laga til ein badedam i området og eg har snakka med andre hytteeigarar der oppe om at vi på sikt kan få til ein samlingsplass med gapahuk og grillmulegheiter, fortel han, og legg til at han har tru på at det ligg ei ny utvikling i lufta i Nordstøldalen. Det er ikkje tradisjon for hyttebygging der som i mange andre dalføre i Sauda. Men vi ser at det er auke i trafikken i området, mange er nysgjerrige. Og det er eit fantastisk turområde. Her blir det gjort ein kjempejobb med tilrettelegging på vinteren. Eg har fleire ting på gang, men først får vi sjå korleis det løyser seg med salet av hytter i området. Eg er spent, konkluderer Lars Reidar Fosstveit. Mor og eg snakkar ofte om oppveksten hennar. Min oppvekst har ho gløymt.. -Marie 46 år Ring Demenslinja

9 RYFYLKE Fredag 10. januar Inviterer til skicamp ERFARNE: Åsmund Thorsen (frå venstre) og Asbjørn Eggebø Næss har mange års erfaring innan frikøyring. Nå ønsker dei å dela sin kunnskap og arrangerer skicamp i Sauda. Her er dei to på skikøyring i Alaska. ( Foto: Privat) Vil kursa folk i trygg ferdsel og skiferdigheiter. TORE BASTLIEN DAHL Asbjørn Eggebø Næss og Åsmund Thorsen kjem i februar til Sauda for å læra frikøyringsinteresserte meir om trygg ferdsel i fjellheimen. Begge er godt kjende i det nasjonale frikøyringsmiljøet og kan visa til mange års erfaring med skikøyring rundt om i verda. Thorsen blei nyleg nominert for «beste linje» i «Powder Awards», ei internasjonal prisutdeling for skikøyrarar og skifilmar. Sikkerheit i fokus I fjor arrangerte dei to skientusiastane ein liknande skicamp for jenter...handlar mykje om erfaring... i Ål i Hallingdal, der totalt 22 jenter deltok. Nå ønsker dei å gjenta fjorårssuksessen og inviterer difor dei som er interessert til skicamp i Svandalen andre helga i februar. Me fekk gode tilbakemeldingar på opplegget i fjor og det blir mykje av det same i år. Det blir fokus på skikøyring gjennom situasjonsbestemt læring. Trygg ferdsel og skiferdigheiter handlar mykje om erfaring og må difor opplevast. Det er ikkje noko du kan læra i eit klasserom, fortel Eggebø Næss. Campen skal nytta seg av Sauda skisenter sine trasear og er ope for alle, både gutar og jenter. Men aldersgrensa er sett til 15 år for dei lokale deltakarane, medan tilreisande må vera 18 år. Deltakarane kjem til å få prøva seg på alt frå å droppa klipper til å ha kontroll i høg fart. Tanken er at me òg skal køyra utanfor preparerte løyper og sjå mulegheitene der, samt jobba rundt potensielle faremoment som til dømes snøskred, fortel han. På heimebane Eggebø Næss har god kjennskap til Sauda og skimulegheitene som finst her etter mange turar i Saudafjella. I fjor var me på Åsmund sin heimebane og i år går turen til min gamle skuleplass. Sauda var heimebana mi då eg var elev ved den vidaregåande skulen på nittitalet. Bygda har vore veldig viktig for skikarriera mi og det blir difor ekstra artig å komma tilbake, fortel han. Han set òg pris på at den vidaregåande skulen nå satsar på ei eiga ski- og snøbrettlinje og synes det er eit godt tiltak som kan vera med på å skapa nye frikøyrarar. Kurset han nå skal arrangera saman med Åsmund Thorsen har ei grense på 15 personar, men dersom det er stor interesse vil dei sjå på mulegheita for å henta inn endå ein instruktør. Det skal vera kvalitet på opplegget. Me skal sørga for god oppfølging og gi god rettleiing....artig å komma tilbake... Lysløypekarusellen Tirsdag kveld avvikles det første rennet i årets lysløypekarusell i Slettedalen. Karusellen blir nå avviklet for 39. gang. Bare en gang er karusellen avlyst. I år kan alle delta fra 5 år. Foruten for dem som går på tid er det også lagt inn trimklasse. Deltagerrekorden i et renn var i 1979 da 194 deltok. Deltakerrekorden i karusellen er også fra 1979 da 202 fullførte. Derfor vel me å setta eit tak på 15 personar, forklarer Eggebø Næss Ei god mulegheit Rune Bastlien, som er med på å arrangere den årlege frikøyringskonkuransen i Sauda, Sauda BCC, er glad for at to så kjende og dyktige frikøyrarar nå vel å legga ei av campane sine til Sauda. Han oppmodar nå folk som er interesserte til å melda seg på. Eit positiv arrangement. Asbjørn har lenge vore ein god Fra 1998 har det vært følgende vinnere i lysløypekarusellen: 1998: Alf Magne Kaldheim. 1999: Alf Magne Kaldheim. 2000: Alf Magne Kaldheim. 2001: Alf Magne Kaldheim. 2002: Alf Magne Kaldheim. 2003: Alf Magne Kaldheim. 2004: Alf Magne Kaldheim. 2005: Alf Magne Kaldheim. 2006: Tom Havrevoll, Suldal. ambassadør for Sauda, noko me set stor pris på. For dei som er interessert er det veldig mykje å læra, fortel han. Bastlien legg, som Eggebø Næss, vekt på at gode skiferdigheiter handlar om erfaring og ikkje kan lærast i teorien, men i praksis. Dette kan vera ein «snarveg» for dei som ønsker det. Det er ikkje ofte me har så dyktige og erfarne skikøyrarar i Sauda, så grip mulegheita, avsluttar Rune Bastlien. 2007: Robin Handeland. 2008: Egil Herheim. 2009: Sondre Handeland. 2010: Egil Herheim. 2011: Sondre Handeland. 2012: Sondre Handeland. 2013: Egil Årebrot. Egil Karbøl

10 10 - Fredag 10. januar 2014 RYFYLKE Mildt, vått og snølaust Folk badar i sjøen, fiskar er vakne og planter veks. INGVIL BAKKA Det var eigentleg ikkje kaldt, bare uvant med så høg flo, seier Hanne Dahl-Olsen, som saman med sonen Mathias tok årets første bad i sjøen i Marvik 4. januar. Badetemperaturen i vatnet låg då på 3-4 grader, medan det var 6 plussgrader i lufta. Sjøvatnet stod rundt ein halv meter over kaien. Me blei bare bitt av litt galskap og bestemte oss for å slå den gamle rekorden frå 17. januar 2003, fortel Dahl- Olsen, og legg til at dei ikkje hadde varmt vatn ventande i stampen. Etter det Ryfylke kjenner til har saudabuar også bada i kaldt elvevatn i bygda i starten på januar månad. Vått og mildt Den første veka i 2014 har vore uvanleg mild og våt. Snittemperaturen målt klokka sju om morgonen dei åtte første dagane i januar er på 6,2 grader. Varmast var det sundag då det blei målt heile 10,4 plussgrader ved målestasjonen til Aktieselskabet Saudefaldene. Kaldast var det 3. januar, med 2,9 grader målt klokka Ifølge Jan-Otto Kanestrøm frå driftssentralen til Saudefaldene kom det mest nedbør i døgeret mellom 6. og 7. januar, då det blei målt heile 35,5 millimeter regn. heilt bak mål Bak mål Også ifølge vêrentusiast Bjarte Skipevåg er årets januar heilt spesiell. Særleg samanlikna med dei fire-fem siste vintrane er årets januar heilt bak mål. I fjor hadde me den kaldaste vinteren på 27 år, og også i 2010 og i 2011 hadde me unormalt stabile og kalde vintrar, seier Skipevåg. Fredag 18. januar i fjor begynte folk å gå på skøyter på fjorden. Isen gjorde at båtpåsken blei avlyst og det låg is i småbåthamna til over påske. Tre år Ryfylke har fått tilgang på eit saudafotografi som Egil Knutsen tok 11. januar Biletet viser Solbrekk/Åbødalen heilt utan snø. Eg hugsar godt vinteren Gjennom åttitalet hadde me hatt mange fine vintrar, så snudde det totalt i Også vintrane i 1989 og i 1990 var milde med mykje regn og surt vêr, fortel Bjarte Skipevåg. Vått og surt Dei siste tretti døgera (til og med onsdag denne veka) har det kun vore tre dagar utan regn. Snittemperaturen har vore 4,3 plussgrader heile 5,4 grader over normalen. Helga desember 2013 kom denne vinterens første snø til Sauda. På det meste var det 21 centimeter, men snøen forsvann fort. Etter den tid har det regna 530 millimeter. Hadde alt dette kome som snø Ja, då hadde me vore i nærleiken av snøvinteren Då kom mesteparten av snøen i februar månad og blei liggande lenge. Faktisk så lenge at fotballbanen måtte brøytast til 1. mai-kampen. Det var ein dryg vinter, minnast Bjarte Skipevåg. Vêrskifte på gang Både i dag, fredag og i morgon, laurdag er det meldt regn og plussgrader. Men så, på sundag ettermiddag får me, ifølge vêrprognosane, eit vêrskifte. Frå og med måndag blir det meldt fleire minusgrader og sol, faktisk, i fleire dagar framover. Vêrprognosane ei veke fram i tid viser derimot ingen teikn til snø. BRRR: Hanne Dahl-Olsen tok årets første bad i sjøen på Marvik 4. januar. (Mms-foto: Caspar Dahl-Olsen) ISFRITT: Då Klaus Sonstad og tv-teamet hans filma fiskedammen til Vidar-Alexander Risvold på Egne Hjem i januar i fjor var det 80 centimeter tjukk is. Den tolv år gamle fiskedammen har aldri før vore isfri i januar. Temperaturen i vatnet var tysdag 4 varmegrader. Ikkje ideelt. Vanlegvis ligg fiskane i dvale under isen på denne tida. Nå, i dette milde vêret aukar bakterimengda i vatnet på ei tid der fiskane har eit svakt immunforsvar, forklarer Risvold. GRØNE MARKER: Marka til Gunvor og Geir Jostein Søndenaa er knallgrøn og fin midt på vinteren. 25 ÅR SIDAN: 11. januar 1988 tok Egil Knutsen dette bilete av Solbrekk/Åbødalen. Den første snøen vinteren 1987/1988 kom først eit par dagar seinare. (Foto: Egil Knutsen. Biletet er utlånt av Egil Karbøl) FORVIRRA: Jordbærplantene i innkjørsla til Solveig Johanne Jansson i Søndenålia trur nok at me har hoppa over vinteren i år.

11 RYFYLKE Fredag 10. januar Ny tur-rekord på Rondehaugen POPULÆRT TURMÅL: Rondehaugen i Brekkeheia er truleg det mest besøkte turmålet i Sauda med sine innskrivingar. Sannsynlegvis er det også mange som vel å ikkje registrera namnet sitt. Biletet er tatt under motbakkeløpet Vårkaaten i mai (Foto: Linda Merethe Lie) innskrivingar i bøkene i løpet av året som gjekk. INGVIL BAKKA fleire enn i toppåret var eit fantastisk godt Rondehaugen-år, seier Rondehauggeneral Oddvar Årthun. Flittige slitarar Aller flest turar opp til den 480 meter høge toppen i Brekkeheia hadde Geir Andreas Nygård med sine 446 turar i løpet av dei 365 dagane i Dette er likevel ikkje rekord eller ny pers, for Nygård hadde heile 540 turar i Solveig Arnøy hadde 286 turar i fjor, og var med det klart flittigast av kvinnene. Tor Hindrumsen vann pensjonistklassen med sine 93 turar, medan Theodor Selvik og Maren Solland vann ungdomsklassane med høvesvis 23 og 20 turar. Troll i boksen Kaja Michalsen Tveit gjekk til Rondehaugen 13 gonger i fjor, medan Victoria H. Guindani hadde åtte turar. Begge jentene blir premiert i den nyoppretta barneklassen til Oddvar Årthun. Kjekt at det i år er blitt ein stor auke av barn og unge. Nå har også Rondehaug-trollet flytta inn på bakveggen av hytta. Nå håpar eg at endå fleire små vil opp for å sjå, seier han, som har brukt timevis på å gå gjennom og tella namna i alle dei fire bøkene som i løpet av året har lege i boksen på Rondehaugen. Nådde målet Det heile starta i 2001/2002 då Oddvar Årthun la ut innskrivingsbok på Rondehaugen, med mål om å få fleire saudabuar ut i naturen. Han fekk også sett opp ein benk og kikkert. I løpet av åra har det også kome til ei lita hytte der oppe; Rondehaugbu, som er tilgjengeleg for alle. Det er også komme ein krane med vatn slik at folk kan få drikka etter å ha slitt seg opp dei mange og bratte motbakkane. Godt for helsa Fysioterapeut og tidlegare folkehelsekoordinator Arnild Frøystad, er ikkje i tvil om at Rondehaugen har bidratt til å betra folkehelsa blant saudabuen. Kan veta det gjer det. Då eg jobba med folkehelse var det slike såkalla folkestiar me jobba mot, altså rett utforbi døra -alternativ, seier ho. Ifølge Frøystad har Sauda i dag fleire slike turmulegheiter der folk går tur utan å vera avhengig av bil: Rondehaugen, rundt Lona, rundt Kastfoss, rundt Saudasjøen og rundt Rødstjødna. Rondehaugen skil seg likevel ut. Her får ein framfor alt betra kondisjonen sin, og det triggar ein indre motivasjon til å konkurrera med seg sjølv på både tid og antal gonger. I tillegg kjem ein vekk frå gata og går i fantastisk natur opp til eit mål, noko som er stressdempande, forklarer Frøystad. Aldri for seint Ho trur mange saudabuar har kome over den berømte dørstokkmila, takka vera Oddvar Årthun sitt arbeid med å gjera Brekkeheia og Rondehaugen til eit attraktivt turmål for alle. Det er mange avgåtte depresjonar og mange kiloar som ligg igjen i bakkane opp til Rondehaugen, seier Frøystad, og legg til at det aldri er for seint å begynna med slik turgåing. Dei tre første vekene er vanskelegast å komma seg gjennom. Etter økter går det på automatikken. Det blir lettare og kondisjonen blir betre, lovar ho. Som fysioterapeut rår ho folk til å vera i bevegelse. Likevel, ikkje alle har godt av turen ned frå det 480 meter høge utsiktspunktet. Eg pleier å seia at det er nydeleg opp, men ned skulle ein helst hatt fallskjerm. Å gå opp er trykkavlastande, å gå ned er trykkbelastande. Dei med store problem med hofter og kne kan få litt problem, men eg meiner likevel at dei aller fleste klarer turen opp til Rondehaugen, seier Arnhild Frøystad, fysioterapeut ved Frisk & Rask. Klassevinnarar: Herrer: Geir Andreas Nygård, 446 turar. Damer: Solveig Arnøy, 286 turar. Pensjonist: Tor Hindrumsen, 93 turar. Ungdom: Theodor Selvik, 23 turar. Ungdom: Maren Solland, 20 turar. Barn: Kaja M. Tveit, 13 turar. Barn: Victoria H. Guindani, 8 turar. Andre: May Britt M. Tveit, 208 turar. Lars Austerheim, 135 turar. Kjersti Ljung, 121 turar. Elin Bryne, 120 turar. Nils Olav Aksland, 119 turar. Eva F. Klimek, 115 turar. Kenneth Stenberg, 108 turar. Elisabeth Bruknapp, 105 turar. Terje Jekteberg, 98 turar. Tor Helge Bø, 95 turar. Irene Aksland, 93 turar. Morten Tveit, 90 turar. Venke R. Gundersen, 86 turar. Bjørghild B. Haugland, 78 turar. Birger Bastlien, 68 turar. Nils Aarthun, 67 turar. Tal på innskrivingar på spesielle datoar i 2013: 1. januar: mai: mars, skjærtorsdag: mai, pinseafta: mars, langfredag: mai, 1. pinsedag: mars, påskeafta: mai, 2. pinsedag: mars, 1. påskedag: desember, julafta: april, 2. påskedag: desember, 1. juledag: mai: desember, 2. juledag: mai, Kristi himmelfartsdag: desember, nyttårsafta: 34.

12 12 - Fredag 10. januar 2014 RYFYLKE 4 på gata Har du vore på ski i vinter? KARIANNE ERIKSEN MAREN SOLLAND Hovden Cup 2014 Saudaalpinistene deltok i sitt første alpinrenn i år. Sist helg var den første konkurransehelgen i alpint. Det var Hovden Cup, med slalåm på programmet på lørdag og storslalåm på søndag. Her deltok 67 løpere fra seks forskjellige klubber. Sauda alpint & freestyle deltok med totalt 13 løpere fordelt på diverse klasser. Vi bodde sammen i en hytte på Vamark, som er en flott plass å bo. De som deltok fra Sauda var Sanne Haug Birkeland, Signe Fosstveit, Tuva Moe Solbrekk, Eskil Stielstra, Järvi Stielstra, Alexander Flåte, Thea Haug Birkeland, Ivan Hebnes, Ine Søiland, Kaya Dirksen, Jonathan Hebnes, Daniel Foss og Chonn Mankandee. Lørdag gjorde de yngste det veldig bra med flott gjennomført løp. Thea Haug Birkeland endte i klasse jenter år på en flott 3. plass. Ivan Hebnes endte på 2. plass i gutter år. Landsfinale klasse jenter år ble vunnet av Kaya Dirksen og det ble en fin 5. plass for Ine Søiland. Jonathan Hebnes kom på 5. plass i landsfinale gutter år. I junior I klassen kom Daniel Foss på en flott 2. plass og Chonn Mankandee endte på en 4. plass. På søndagens storslalåm var det igjen flotte resultater med Daniel på 3. plass, Jonathan, som vant klassen sin med hele tre sekunder, ble nummer 2. Kaya Dirksen ble nummer 2 i sin klasse, 0,4 sekunder bak vinneren, og Ine Søiland kom på en flott 5. plass. Ivan Hebnes endte på 2. plass og Thea Haug Birkeland på en flott 5. plass. Til slutt var de yngste i en klasse for seg med flott kjøring. Neste konkurranse er Hovden i farta, som starter torsdag 9. januar. Yolanda Dirksen Jeanette Ommer (19 år) Eg har ikkje hatt tid. Mykje grunna babyen, så ski blir det nok når ho blir litt eldre. Brede Svendsen (23 år) Ja, eg har vore i Slettedalen, Åbødalen og Nordstøldalen. Eg synest det er veldig gøy å gå på ski. STOR GJENG: Sauda alpint & freestyle deltok med totalt 13 løpere fordelt på diverse klasser under Hovden Cup (Foto: Privat) Maria Ljung (21 år) Nei, ikkje i det heile tatt. Trur ikkje eg har ski eingong. Sigvald Romsø (58 år) Eg ventar på ein operasjon i knea, så det er svært lenge sidan eg har vore på ski. GODE RESULTAT: Flere av saudaløperne imponerte i skibakken. (Foto: Privat)

13 RYFYLKE Fredag 10. januar Sauda komm. kino Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet 11 år, 114 min Fre 10/1 kl Frost 3D 7 år, 108 min Fre 10/1 kl Søn 12/1 kl år, 118 min Fre 10/1 kl Søn 12/1 kl Billettsalg og biblioteket! H / B BYGG AS Lyst på sol og sommer? Ledig leilighet for leie på La Manga, Spania Se finn kode: , tlf etter Dagmamma ønskes!!! Siden barnehagane i Sauda er fulle, og mamma og pappa må begynne i jobb igjen - så trenger lille Selma en snill og god dagmamma. Behovet vil være ca. 4 dager pr. uke og fra mars. Vennligst kontakt Bente Sofie ( )/ Kjell Ove ( ) om DU har anledning og lyst til å ta vare på jenta vår når permisjonstida vår nå dessverre er over. Årsmøte på Speiderhuset tysdag 28. januar kl Saker som skal tas opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 20. januar. Kurs: Fiksing på bunad, vest o.l., bunadcape v/halldis Ekkjestøl. For info/påmelding, ring Rannveig tlf innan 17. januar. Velkommen. Styret Vi starter opp igjen med ukentlig B I for fremtiden Tlf Vi tar imot inn- og utvendige arbeider som: Snekkerarbeid Fliselegging Betongarbeid Maling Tapetsering Reparasjoner Ikkje fått avis? Ring (dagtid) eller (etter kl 16.00) N G O på Kløver søndag 12. januar kl (Dørene åpner kl ). Arr.: Romania Aid Treng du HJELP? Ring oss på tlf Sundag 12. januar: Sauda kyrkje kl : Gudsteneste. Dåp. Gya/Bokn. Open kyrkje laurdag 11. jan. kl Søndag kl : Søndagskveld i Salem. Øyvind Duus + flere fra school for elever ungdomsskole og SVGS. Torsdager kl på Salem. Sosialt, spill, data, lekser +++ Fredag kl Ungdomstreff Salemstreninga: fred. kl : 8./9. klasse. Kl : for ungdom/voksne. Kafébussen åpen i sentrum lørdag kl og utover natta! Bønn- og fastedag: mandag. BØNNETIMEN: torsdager kl Radio Salem og Radio 102 på 106,7 og 107,8 Ting og Tang til BRUKTBUA Vi tar imot bruksgjenstander, møbler, lamper, kjøkkenutstyr, nye ting, gamle ting, små ting og store ting som du vil bli kvitt og andre kan kjøpe. Ting og Tang mottas med takk lørdager mellom kl. 10 og 13. Eller ta kontakt med Ivar ( ) eller Nils Olav ( ). Rene klær og sko til UKRAINA kan leveres inn på Bruktbua på lørdager kl Kr 50,-/sekk. Bamser og kosedyr leveres inn separat. Alt overskudd går til Barne- og Ungdomsarbeid i Sauda Til salgs: Sjelden mulighet Rådhusgata 15 og 17, samt hus med møterom og lager, og ei lita løe mot Nordelva.1,2 mål, 40 meter elvelinje. Ny prisantydning: Kr ,- Eiendomsmeglerfullmektig Alexander Skree Tlf / E-post: Søndagsbuffet kr 195,- p.p. kl Tlf Tørr og fin bjørk- og furuved til salgs Tlf Ivar Tangeraas SAUDA KOMMUNE Sauda legesenter P.g.a innføring av nytt datasystem holder Sauda legesenter og laboratoriet stengt tirsdag 14. og onsdag 15. januar. Ring til legevakt eller 113 ved øyeblikkelig hjelp. Torsdag 16. og fredag 17. januar er legesenteret åpent, men kun for øyeblikkelig hjelp. SMS blir ikke besvart fra 14.januar til 17.januar. Informasjonsmøte om søknad til vidaregåande skule, for foreldre med born i 10. klasse ved Sauda ungdomsskule. Tid: Torsdag 16. januar kl Stad: Filmsalen, Sauda vidaregåande skule. Ledig stilling Barnevernsleiar 100% fast stilling 2. gongs utlysing Kontaktperson: Einingsleiar Berit Haustavik eller kommunalsjef, helse- og omsorg, Aina Olene Tveit Tlf / Søknadsfrist: ArkivsakID: 13/2121 Fullstendig annonse for stillinga på Ledige stillingar eller kontakt Kundetorget, Søknadsskjema fi nst på (sjå søknadssenter). Vi ber om at søknaden inneheld rett arkivsakid. Er du kvinne og ønsker å bli meddommer i Gulating Lagmannsrett? Er du bosatt i Sauda kommune og kan tenke deg oppgave som meddommer i Gulating Lagmannsrett for perioden februar 2014 til ? Meld din interesse til: Sauda kommune v/solfrid Handeland Postboks 44, 4201 Sauda eller på epost: (tlf ) Frist: Sauda kommune skal velge følgende: - 1 kvinne til Gulating Lagmannsrett Vi må be om følgende opplysninger: Fullt navn Adresse Fødselsnummer Telefonnummer samt mobilnummer Yrke Stilling Se våre nettsider for mer informasjon: Bli sett! Ting & Tang Vår marknadsplass for bil - ski - malerier - hus/leilighet - etc. Tlf ditt lokale mediehus Ting & tang Leil. ø. utleid, 55 kvm og 1 soverom. Pen, lys sokkelleil. m/fin utsikt. Egen parkering. Tlf / m 2 leil. i sentr. til leie fra 15/4. 2 sover., varmepumpe og vedovn, god standard. Parkering og hage. Kort-/langtid. Tlf Ver ein kremmar du og!

14 14 - Fredag 10. januar 2014 RYFYLKE Hjernetrim Helgetankar Matteus 3,13-17 Jesus ble døpt i Jordan i rennende vann. Må vi det? Nei, det spørres ikke etter hvor, når og hvordan, men «i hvem sitt navn». Ved Jordan tordnet Døperen Johannes: «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.» Så kom Jesus. Han ble døpt av Johannes, i Jordan. Da åpnet himmelen seg. Og Den sterkestes røst lød livlig fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Det snudde! Fra domsord til kjærlighetserklæring. Selv om domsordene ikke ble borte (Jesus skal «rense kornet» ), så snudde det fra dom til frikjenning. For nå stod Jesus der - «for å oppfylle all rettferdighet». Så fulgte en annen dåp. En ny pakt. Han måtte igjennom «den bitre dåpen», altså korsdøden på Golgata. Én for alle, én gang for alle. Og så kom det en ny dåp den Jesus selv har gitt befaling om. Og alle dem som tar imot Jesus og gjør etter Hans befaling, dem gir Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. Johannesdåpen var en bekjennelseshandling. De som ble døpt av Johannes, bekjente sine synder, ønsket å bli vasket rene, ville et nytt liv. I Jesusdåpen tegnes dødsmerket på oss. Men døden blir til liv for oss, for døden Jesus døde, var soningsdøden som skjenker oss liv. Evig liv - ikke avhengig av hvor og når og hvordan vi ble døpt, men i hvem sitt navn. Vi, som alle har gjort skam på vårt eget, blir døpt i Jesu navn. På grunn av Jesu bitre dåp (korsdøden) får vi bli født til evig liv. «Løftet gjelder dere og barna deres,» forkynte Peter pinsedag. Og 3000 ble døpt på én dag, mange med hele sitt hus. Jesus sa: Jeg vil ta bolig i dere. Når Han tar bolig i oss, får vi del i det nære forholdet til Faderen som uttrykkes i dette: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Arild Markussen Løysinga må vere mottatt Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller innan torsdag 16. januar kl Me må ha heile kryssordet innlevert. Vinnaren av sist vekes kryssord er Irene Rossemyr, Sauda. Flaxlodd er sendt i posten. Namn:... Adresse:...

15 RYFYLKE Fredag 10. januar Gratulerer med dagen! Nyfødd Hipp, hurra for Iver Bilstad som fyller 4 år i morgen 11. januar og Martine Bilstad som blir 6 år mandag 13. januar. Bursdagsklemmer fra Amund, moste Bente og mormor. Hipp, hurra for den flotte gutten vår, Iver Bilstad, som blir 4 år i morgen 11. januar. Bursdagsklemmer fra Martine, mor og far. Vi ønsker å gratulere godgutten, Ivar Sverre Haugsvær, med 5-årsdagen som var 7. januar. Nå har du endelig lov til å kjøre motocross. Hilsen Hanna, mamma, pappa og mormor. Hipp, hurra for den flotte jenta vår, Martine Bilstad, som blir 6 år mandag 13. januar. Bursdagsklemmer fra Iver, mor og far. Vesle Sverre blei født 5. januar, og me gratulerer dei stolte foreldra, Tore Åbø Eeg og Kristine Hustoft! God klem frå farmor, farfar, tante Eline, faster, onkel Øystein, Sondre og Marius. Vi vil gratulerer vår godgutt, Leif Arve Sirevåg, med 8-årsdagen 10. januar. Vi er masse glad i deg. Håper du får noen flotte feiringer. Store klemmer fra mamma, pappa og Elise. NB: Bestefar og bestemor i Sauda hilser også. Gratulerer pappa og onkel Andreas Brekke og bestefar Johannes Brekke med dagen i dag 10. januar. Helsing Kristine, Maria, Lovise, Elin, Anders og Johanne. Kjære Roy Johannes Birkeland. Tenk 50 år, 13. januar. Gratulerer så mye. Vi er stolte og glade i deg. Hilsen bror Magnar og mor Grete. Store skiløpere debuterer i ung alder. Gratulerer med 70-årsdagen 11. januar, Birger Espevik. Hilsen brødre, svigerinner, onkelunger og resten av familien. Vi vil gratulere Kristine Hustoft og Tore Åbø Eeg så mye med lille Sverre som ble født søndag 5. januar. Stolte besteforeldre, tante Jorunn, Magnus og oldemor hilser så mye. Visste du at... Du kan bruke ryfylke.net til å bestille: gratulasjonar (Det er til og med gratis) ting og tang-annonsar abonnement Prøv vår nettside neste gong du skal sende inn bestilling. ditt lokale mediehus Ein fin liten gut, Askil, kom til verda 29. desember. Gleda er mest altfor stor til å bera. Hei, vesle barn, velkommen til jord! Ubrukt er livet ditt, open ligg verda og ventar og gler seg til dine spor. Inger Kristin Mehus og Tore Vik. Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via - e-post: - mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Fredag 10. januar 2014 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 1800: Presten og botanikaren Lars Levi Læstadius vart fødd i Nord-Sverige 1821: Peter 1. øy i Antarktis vart oppdaga av ein russisk ekspedisjon. Det var ei vulkansk øy dekt av innlandsis, 20 km lang, 10 km brei og med høgde 1700 moh 1934: Det mykje omtalte og uoppklarte Rustadmordet fann stad på Grev Wedels plass i Oslo 1985: Forfattaren André Bjerke døydde, 67 år gamal «Dess mindre ein har å gjere, dess mindre tid vert det til å gjere det.» Jarlen av Chesterfield 12. januar: - Midtvinter i dag Namnedagar: I dag: Sigmund, Sigrun Laurdag: Børge, Børre Søndag: Reinhard, Reinert Måndag: Gisle, Gislaug Tysdag: Herbjørn, Herbjørg Onsdag: Laurits, Laura Torsdag: Hjalmar, Hilmar I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Sol Flo&Fjøre FAKTA Ballettdansar Ein ballettdanser er dansar innan klassisk ballett, jazzballett eller moderne ballett, tilknytt anten fast ensemble, som Den Norske Opera, eller frie dansegrupper. Utdanning skjer ved Den Norske Opera sin Ballettskole og Kunsthøgskolen i Oslo (Statens balletthøgskole). Levert av PresseTjenester ans, Bergen C RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Ingvil Bakka

16 16 - Fredag 10. januar 2014 RYFYLKE Vêret Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Sundag Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Sauda i morgen: Sludd. Lett bris, 5 m/s frå sørvest. 4,1 mm nedbør Sauda 4 Sand Skya. Flau vind, 1 m/s frå vest. 0 mm nedbør. Skya. Svak vind, 3 m/s frå aust. 0 mm nedbør. Min arbeidsplass Klårvêr. Svak vind, 3 m/s frå austnordaust. 0 mm nedbør. Klårvêr. Svak vind, 3 m/s frå austnordaust. 0 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 4,4 gradar, 5,6 gradar over normalen. Høgste temperatur var 10,4 gradar (5. januar), lågaste var -1,6 gradar (13. desember). Samla nedbør var 538,3 mm. Mest nedbør på eitt døger var 46,9 mm (29. desember), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Klårvêr. Svak vind, 3 m/s frå austnordaust. 0 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. Navn: Pawel Plonka. Alder: 37 år. Arbeidsplass: Sauda Bilverkstad. Kor mange tilsette: 2. Ansiennitet: Heile livet. Tidlegare jobb(ar): Gardsarbeid, anleggsarbeid og bilmekanisk arbeid hos ulike firma. Bilmekanikar Sauda for 50 år sidan Ryfylke nr januar 1965 Vestlandsmesterskapet 1965 Vi venter et par hundre deltakere til Vestlandsmesterskapet på ski 1965, som i år arr. av Sauda Idrettslag, seier form. i hovedkomiteen, Rudolf Rolfsen. Innmeldingsfristen er satt til 23. januar, og før den tid kan vi selvsagt ikke oppgi noe endelig tall, men interessen for mesterskapet er meget stor, og det blir tilslutning fra hele landsdelen, fra Molde i nord til Flekkefjord i sør. (...) Velkommen til Sauda, ønsker hovedkomiteens formann. Den vakre industribygden innerst i Saudafjorden i Ryfylke med sine vel 6000 innbyggere vil gjøre alt for å skape et godt stevne og hyggelige dager for deltakerne. «Sauda-dager» Sauda Turisttrafikkomité har tatt initiativet til noen festdager i løpet av sommeren - under betegnelsen «Saudadager» i den hensikt å gjøre Saudas navn bedre kjent. Etter opplegget kommer det til å bli et større arrangement. (...) Det ble på møtet understreket at dersom sommerens arrangement går bra, bør slike Saudadager» bli årvisse. Når startar dagen din? Rundt Då gjer eg alt det som er vanleg å gjera på morgonen, bortsett frå å eta frukost. Første matinntak er klokka Kva er det første du gjer når du kjem på jobb? Opnar verkstaden, sett i gang mekanikaren med arbeid, startar PC n, les epost og gjer kontorarbeid. Kva er dine arbeidsoppgåver? Kontorarbeid, ta i mot kundar, bestille delar, sjekke bilar, finne feil, pluss ein del reparasjonsarbeid. Kva er det beste med jobben din? Eg likar å driva mi eiga verksemd og å skru. Variasjonen i arbeidet er positivt. Det er ingenting som er kjekkare enn andre ting. Alt arbeid er like kjekt, synest eg. Kva kan vera utfordrande? Å skriva norsk. Det er bare det som er vanskeleg i jobben. Var det dette du drøymde om då du var liten? Det har alltid vore eit mål å få meg ein skikkeleg jobb og å driva for meg sjølv. Eg har vore bilmekanikar heile livet og er glad for å ha mi eiga verksemd her i Sauda. Kvifor ville du jobba nettopp her? Sauda er ein grei plass, det er roleg og ikkje så mykje folk. Eg hamna her litt tilfeldig. I 2001 kom eg til Norge for første gong og i 2005 flytta eg til Sauda. Så lenge alt går bra, blir eg verande. Går det dårleg, finn eg på noko anna. DRAUMEJOBBEN: Pawel Plonka opna nyleg bilverkstad i Saudasjøen og har akkurat passe travle dagar. Det har alltid vore ein draum å driva eige bilverkstad. Nå er draumen oppfylt. Havnestatistikk for Sauda 1964 Havnekontorets årsoversikt viser at Sauda havn i 1964 har hatt anløp av ialt skip. Skipsanløpene fordeler seg slik: (Tall 1963 i parantes.) Utenrikstrafikk 226 skip (180) br. tonn ( ). Kyst og småtrafikk 421 skip, (491) br. tonn (69 891). (...) Fela ver Vi har mildver nå om dagane med regn og rusk. Mandag var det reine vårflaumen, med snøsmelting, og i vegar og gater rann det svære bekkjer. SAUDA SPAREBANK Sauda sparebank har lagt fram rekneskapen sin for Av denne går det fram at banken sin råveldekapital, som siste året auka med omlag kr. 530,000. nå er kommunen opp i kr ,41. Utlånsauken har i 1964 vore omlag kr 550,000,. Banken sin likviditet er også ved dette årsskifte god. Bruttoinntektene har gått opp kr ,. På den andre sida er rentene til innskyterane auka med kr ,.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei også litt tilvenning. Derfor har me fokusert på sosialisering

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Nymannsbråtet barnehage KVITVEISEN Mai 2015 Månadens tema; Bevegelsesglede: Sirkus. Månadens song; «Nymannsbråtet barnehage», «Ja, vi elsker». Fagområde; Kropp, bevegelse og helse. Veke Fredag 01.05 Offentleg

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer