ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S"

Transkript

1 ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S Prøv Gratis! s.2 Litt om arbeidsmiljø s På rett side av loven s BBS og efaktura s.32 Bruker tips! s.13, 16-17, 18, 21, år med begeistring! Uni Eiendom - ett system, mange muligheter Friluftsmagasinet selger som aldri før! Alt er mulig! Møt Vigdis Førdestrømmen

2 L E D E R Det er en stor glede å ønske alle lesere velkommen til første utgave av ibalanse. Bladet er først og fremst en markering av at Uni Micro AS fyller 20 år, og historien om Uni Micro AS er derfor viet spalteplass. Men, bladet inneholder også mye annet stoff som vi tror du som bruker av Uni Økonomi vil ha glede av. Navnet ibalanse understreker nettopp det vi ønsker at du som kunde skal finne i bladet, balanse mellom brukertips, fagstoff, fritid og brukerrettet informasjon om våre løsninger. Som en liten gave har vi lagt ved en CD som inneholder vår nye online oppslagsfunksjon fra kundekortet mot proffversjonen av Telefonkatalogen 1880, samt mulighet for å sende SMS fra kundekortet. Løsningen kan installeres og prøves gratis i prøveperioden. Jeg anbefaler deg til å benytte denne anledningen til å prøve ut denne nye funksjonaliteten som vil kunne bidra til å forenkle ditt arbeid, og tilrettelegge for økt kundeservice ved bruk av informasjon via SMS. Mer informasjon om dette finner du på de neste sidene. I løpet av vinteren vil Uni Micro AS foreta en kundeundersøkelse hvor vi ønsker å spørre deg om ditt syn på våre løsninger, kundeservice og bladets innhold. Jeg vil benytte anledningen til oppfordre alle våre lesere til å svare på denne undersøkelsen. Dette er for oss et viktig verktøy for å kunne tilby enda bedre produkter og tjenester. Nyt vinteren i balanse mellom jobb og fritid! Richard Livsey Salg- og markedssjef kundemagasin for Uni M icro AS utgiver - Uni M icro As ansvarlig redaktør - R ichard Livsey redaktør - Britt Farest veit forsidebilde - Britt Farest veit foto og illustrasjoner - Britt Farest veit

3 I N N H O L D 2/3 - Prøv gratis! N y t t p r o d u k t i s a m a r b e i d m e d Te l e f o n k a t a l o g e n s /8-20 år med begeistring U n i M i c r o A s f y l l e r 2 0 å r 9 - Ut i naturen Linda Tollefsen forteller litt fra sin fritid 10/11 - Godt rustet for fremtiden U t v i k l i n g s s j e f e n s b e t ra k t n i n g e r f ra a n d re e t a s j e 12 - Økt kunnskap gir økt nytte U n i M i c ro AS h a r o p p re t t e t e n n y a vd e l i n g 13 - Hvordan nullstille lønnskjøring? B r u k e r t i p s s /15 - Uni Eiendom E t t s y s t e m, m a n g e m u l i g h e t e r 16/17 - Telefon N ye re g l e r f o r t e l e f o n, b re d b å n d o g m o b i l 18 - En billig forsikring Om viktigheten av gode back-up rutiner 19 - Litt om Salgsavdelingen og Kundesenteret Kort presentasjon av disse to avdelingene s Akros Inkasso AS Litt om hva løsning Akros Inkasso AS kan tilby 21- Lønn - etterbetaling B r u k e r t i p s 22/23 - Litt om arbeidsmiljø A r b e i d s m i l j ø l o v e n s l å r f a s t a t a l l e h a r r e t t t i l e t s i k k e r t o g s u n t a r b e i d s l i v. 24/28 - På rett side av loven O m endringene i ny bokføringslov. s /31 - Alt er mulig! J a v i R e g n s k a p - o g Ø k o n o m i t j e n e s t e r A S h a r b e n y t t e t U n i Ø ko n o m i s i d e n BBS og efaktura Samarbeidet med BBS gjør at Uni Micro As kan tilby løsninger for efaktura og AvtaleGiro 33 - Friluftsmagasinet selger som aldri før! - med nettbutikk fra Digitroll og Uni Økonomi

4 Prøv gratis Rett fra Uni Økonomi V3 - Nummersøk fra kundekortet - Sende SMS fra kundekortet Med 10,4 millioner listninger fordelt på oppføringer og underoppføringer, og mellom oppdateringer i døgnet, kan vi i samarbeid med Telefonkatalogen 1880 tilby deg tilgang til Norges mest oppdaterte database på adresse og telefonoppføringer. Vedlagte CD gir tilgang til å søke i telefonkatalogen 1880 for å oppdatere eksisterende kundedata, eller å hente nye kundedata ved opprettelse av ny kunde. Tjenesten inneholder også en nettbasert meldingstjeneste som gir deg muligheten til å sende SMS på inntil 459 tegn til en eller flere mottakere direkte fra kundekortet. Dette gir deg mulighet til å kommunisere med egne ansatte, kunder og leverandører på en rask og effektiv måte. SMS-meldingen vil bli logget på kundekortet, og gir deg full oversikt og historikk på aktiviteter. Installer vedlagt CD, og prøv gratis frem til Ønsker du å videreføre tilgangen må du registrere deg på eller ta kontakt med salgsavdelingen på e-post: eller telefon J u b i l e u m s t i l b u d t i l d e g m e d U n i Ø k o n o m i C l a s s i c ( + ) For deg som har Uni Økonomi V2 kan vi tilby oppgradering til V3 for kun kr. 990,- eks. mva. Vi konverterer data fra V2 Access til V3 sql til en rabattert kostpris på kr. 490,- eks. mva pr. regnskapsklient. Tilbudet omfatter konvertering av alle regnskapsår, og forutsetter at data-

5 Slik g jør du I n s t a l l e r v e d l a g t e C D v e d å f ø l g e i n s t a l l a s j o n v e i l e d - n i n g e n. E n ke l b r u ke r m a n u a l f i n n e r d u p å C D - p l a t e n. Priser og vilkår I samarbeid med Telefonk atalogen 1880 k an vi gi deg svær t gunstige betingelser. Vi k an tilby tilgang til PROFF-versjonen av Telefonk atalogen 1880 til en årspris på kr , - p r b r u ke r. Ordinær pris hos Telefonk atalogen 1880 er k r ,- Du k an også bestille SMS tjeneste. Pris 59 øre pr. SMS. SMS forhåndsbetales etter valgfri beløp, (min k r. 500,-). Du vil bli varslet via e -post eller SMS når saldo blir lav. basen er satt opp og driftet etter standard oppsett for kontoplan og registre. Tilbudet gjelder til Fo r m e r i n f o r m a s j o n ko n t a k t vå r s a l g s a vdeling p å t l f e l l e r s e n d o s s e n e - p o s t : s a l u n i m i c r o. n o

6 2 0 å r m e d b e g e i s t r i n g Uni Micros historie er en nå 20 år lang historie om utvikling og vekst, om fremsyn og engasjement. Uni Micro sin historie er på mange måter Hans Jørgen Neset sin historie. En gründer og leder som har evnen å begeistre seg selv og sine ansatte. Av Britt Farestveit Den offisielle historien starter i Modalen i Da har gründer Hans Jørgen Neset rukket å vokse opp, bo på hybel og ta utdanning i matematikk og data. Etter reallinjen på gymnaset hvor også lørdag er skoledag, studerer han matematikk på Universitetet og tar datakurs i militæret. Så blir det jobb på dataavdelingen på Gilde Bergen, etterhvert som EDB leder. Parallelt med jobben på Gilde tar han kveldskurs på BI. Dette gjør han kvalifisert for en jobb i offentlig forvaltning. Nå får han jobb som kommunekasserer i Modalen kommune. Begeistring Det vil være naturlig å tro, at det er i ren frustrasjon over dårlige arbeidsforhold og programvare i jobben som kommunekasserer at utvikling av eget økonomisystem blir en realitet. Men det er det ikke. Det er i ren begeistring! Hans Jørgen Neset forteller selv hva starten på dagens Uni Økonomi var;..en begeistring over å kunne ha tilgjengelig så mye datakraft og det å kunne mestre teknologien. For meg var det naturlig å forske på økonomisystemer siden dette var det jeg kunne best. - Jeg kjøpte min første virkelige PC i 1984 og var st raks i ga ng med prog rammering.

7 Med nyinnkjøpt PC og gleden over teknologien utvikler Hans Jørgen Neset systemet i ett og ett halvt år før han forstår at det er blitt ett salgbart produkt: - Jeg var da kommet så langt at jeg hadde et fungerende system og selv om det var enkelt så dekket det datidens behov for mindre bedrifter. De andre løsningene som fantes på markedet var kostbare, kompliserte og ga ikke noen merverdi for de små bedriftene. Første solgte system, en enbrukerversjon av Uni Convoy for DOS, blir solgt i Allerede i 1989 er kundemassen vokst til 90 kunder. Første DOS versjon. I salg fram til Fortsatt i bruk De første årene gjør Hans Jørgen Neset som mange gründere må, han gjør alt selv. Det blir mye arbeid. Dag, natt og litt til. For å få det til å lønne seg må han ta de inntektsmulighetene som finnes, feks. salg av hardware. I mange år selger Uni Micro både programvare og maskiner til sine kunder. - D et var vel i beg ynnelsen av 1997 at jeg for alvor forsto at vi kunne vokse mye framo ve r. Uni Økonomi for Windows lanseres i 1994 Gode hjelpere Da porteføljen på begynnelsen av 90-tallet teller over hundre kunder, gjør han fremdeles alt selv; planlegging, programmering, salg, support og fakturering. Familien er også med på mye av arbeidet med blant annet diskettkopiering, pakking og utsending. På tampen av 80-tallet kommmer en ny og viktig utfordring på banen. Microsoft lanserer operativsystemet Windows og gir brukerne muligheter for et helt nytt brukergrensesnitt. Hans Jørgen Neset sier det slik: Uni Økonomi V3 lanseres I 1991 var utfordringen å komme seg over på Windowsplattformen. Jeg fikk da med en fetter som hadde programmeringserfaring. Så kom Sveinung Farestveit inn i firmaet som en unik ressurs på utvikling og vi ble svært produktive. Når den første barrieren med ansatte var passert, ble det flere ansatte jevnlig. Uni Micro-staben

8 Fo t o : A r n e Å r s e t h, S t u d i o N o r h o r d a l a n d Engasjerte medarbeidere Med økte bestillinger, nye utviklingsoppgaver og mer support følger behovet for flere hoder og hender. Uni Micro vokser fra to ansatte i 1995 til 28 i Likevel er det knapt så man får unna alt som må gjøres. De siste 6 årene er 20 nye medarbeidere ansatt i bedriften. På spørsmålet om hva han ser etter hos en kandidat ved ansettelser, svarer Hans Jørgen Neset slik: Windows og Vekst Fra 1995 til 1996 dobler firmaet sin omsetning takket være en forutseende leder. Uni Økonomi for Windows som lanseres i 1994 er en av de første windowsbaserte økonomiløsningene på det norske markedet. I 1997 blir Uni Økonomi best i test Fra v e n s t r e b a k : J a n I n d væ r ( m o s o f t a s ), R u n e Fa r e s t v e i t, Lo u i s e A u r s l a n d, A u d A l m e n n i n g e n. Fo ra n : H e i d i S t ra u m e, M a r k B r o o k, H a n s J ø r g e n N e s e t o g Sveinung Fa r e s t v e i t Uni Micro går nå inn i travle dager. Kundemassen vokser dramatisk, omsetningen vokser fra 1 til 20 millioner på få år. Parallelt med videreutvikling av den første Windowsløsningen, også kalt versjon 2, utvikles dagens Uni Økonomi V3. I 1997 blir Uni Økonomi V2 kåret til Best i test i PC World. Flere priser og utmerkelser i samme tidsrom bidrar til enda flere kunder. I Bergen åpnes avdelingskontor i 1999 og to år senere kan Neset klippe snoren for ett nytt kontor i Haugesund. Det er også i disse årene Uni Eiendom (se egen artikkel) utvikles og lanseres. - Jeg har ikke noe enkelt svar på dette for vi trenger medarbeidere med forskjellige egenskaper. Vi trenger medarbeidere som er kreative og kanskje litt visjonære, men vi trenger også noen som er gode på gjennomføring og oppfølging. Likevel mener han at vi kan se konturene av en typisk Uni Micro ansatt; - Han eller hun (vi har ganske lik fordeling på kjønn) er relativt ung og jobber målbevisst for bedre løsninger. Godt humør og deltakelse i sosiale aktiviteter verdsettes. Den kollektive innsatsen fra alle ansatte er årsaken til vår sterke posisjon i dag. Selv med avdelingskontor både i Bergen og Haugesund har det hittil vært en enkel oppgave å få folk til hovedkontoret i Modalen, som i dag sysselsetter rundt 30 av totalt 43 medarbeidere. Å jobbe i Uni Micro AS byr på mange utfordringer

9 Eierskap En annen viktig endring som skjer disse travle årene på slutten av 1990-tallet er overgangen fra ANS til AS. I 1997 lar Hans Jørgen Neset og Sveinung Farestveit de ansatte i Uni Micro, nå AS, kjøpe aksjer i sin egen arbeidsplass. Dette tror han vil bidra til fortsatt begeistring og utvikling; - For å skape noe nytt er det en forutsetning at alle medarbeidere er sterkt engasjert og for oss var det da naturlig at de ansatte ble invitert inn på eiersiden. Hovedkontor Fra slutten på 1990-tallet til langt ut på 2000-tallet kan man høre kontinuerlig saging og spikring fra lokalene i Modalen. Parallelt med nyansettelser bygges det på spreng. Bygget gjennomgår tre byggetrinn og huser i dag nærmere 40 ansatte i Uni Micro AS og Mosoft AS. Fra Dos til SQL Uni Micro bygger gjennom tyve år 3 generasjoner økonomisystem fra bunnen av. Første generasjon av Uni Økonomi er et DOS basert program som kan kjøres som et flerbruker system. Dette leveres i perioden Neste generasjon, V2/ Classic, utvikles for Windowsplattformen og selges i perioden Dagens generasjon, Uni Økonomi V3, er utviklet som et komponentbasert system med flere lag. Det er skalerbart for små og store virksomheter og er komplett med alle moduler. Teknologien gjør det enkelt å bygge systemet sammen med andre løsninger eller foreta spesialtilpasninger. Uni Økonomi V3 bygger på den mest moderne teknologi tilgjengelig. Kundefokus Etter å ha utviklet økonomisystem i over 20 år sier Neset dette om selve utviklingsprosessen; - Vi snakker om virksomhetskritiske systemer og da må alltid sikkerhet ligge i bunnen. Det gjelder både driftssikkerhet og innebygde kontroller. Så må man alltid tenke på at systemet må være forståelig og lett å bruke. En av grunnene til suksessen har etter Neset sitt syn vært evnen til å stille brukernes behov i fokus; - Jeg har selv vært bruker av økonomisystemer både i privat og offentlig virksomhet. Potensialet ligger i å skape brukervennlige løsninger som samtidig er så omfattende at de tilfredstiller de mest krevende kundene våre. Når vi ser på sammensetningen av vår kundemasse så kan vi klart si at det har vi greid. Mye av funksjonaliteten i dagens system er ett resultat av god dialog og godt samspill med eksisterende kunder og deres uttrykte behov. V i satser maksimalt på ut vikling f or å få fram de beste løsningene f or våre kunder.

10 Våre planer framover er å gå leng r e i å forenkle prosessene innen økonomi og administ rasjon. systemet, eller deler av det, som en tjeneste på nettet.vi satser maksimalt på utvikling for å få frem de beste løsningene og på den måte styrke vår posisjon. Våre planer framover er å gå lengre i å forenkle prosessene innen økonomi og administrasjon. Kanskje kan en del rutineoppgaver automatiseres helt? Det våkne blikket til gründeren glimter til når spørsmål om fremtidige prosjekter kommer opp. Med samme engasjement som alltid fortsetter Hans Jørgen Neset og Uni Micro AS begeistret videre.. Uni Økonomi V3,et moderne økonomisystem En fremtid Med alt han har oppnådd ser Hans Jørgen Neset ingen grunn til å sette seg ned og hvile på sine laurbær. Utviklingsavdelingen er hele tiden i gang med nye prosjekter. Motivasjonen har alltid vært den samme, alltid å ligge helt i teten med egenprodusert programvare, basert på den nyeste tilgjengelige teknologi. Det finnes til enhver tid en lang liste over utviklingsoppgaver. En del ressurser benyttes også til forskning innen teknologi og nye arbeidsmetoder. På spørsmål om hvor Uni Micro AS er på vei, svarer Neset slik; - Mange av våre kunder kjører i dag systemene over nettet via en terminalserver. Vi arbeider nå med å gjøre hele systemet tilgjengelig via web services og legge på et rent WEB grensesnitt. Så etter hvert vil det være mulig å leie

11 Vi har utfordret en av våre mest sentrale medarbeidere til å fortelle oss litt om hennes store lidenskap, naturen. Linda Tollefsen er Uni Micro AS sin sentralbordansvarlig og sitter på mange måter i sentrum av bedriften. Men når arbeidsdagen er over, forsvinner Linda ut i skog og mark, høst og vår, sommer som vinter. For Linda er ikke Ut i naturen bare en programtittel fra NRK, det er en livsstil. Vi lar Linda fortelle. Ut i naturen! På fritida mi, nyttar eg kvar anledning til å ta meg turar i skog og mark og på fjellet. Eg kan gå åleine, men oftast i lag med familien og venner. Her eg bur, er ein omgitt av vill og vakker natur rett utanfor stovedøra. Eg kan bl.a. velja imellom flotte oppmerka turstiar, eller gamle opprusta ferdavegar. Naturen har mykje å by på, så når eg kan plukka bær av alle slag, og kjenne den gode lukta av skog, bær og blomster, høyra lyden av fuglesang, og sildrande bekkar som dekorerer dei bratte og flotte fjellsidene, ja då er eg i mitt ess. Opplevelsen av å ferdast i pakt med naturen, og det den har å by på, er berre heilt fantastisk. Naturen brukar eg alle årstider, til fots og på ski. Men hausten merkar seg på ein måte ut, med den klåre lufta og den enorme fargeprakta som skogen kler seg med. Hausten er også jakttid, på ryper, hjor t og reinsdyr, som eg meir enn gjerne deltek på når anledningen byr seg. No i haust har eg vore med på fleire spennande og gjevande jaktturar, i lag med lokale jaktkarar. Siste turen eg var med på tok me 3 hjor tedyr, spissbukk, kolle og kalv. Flotte grasiøse dyr desse hjor tane ja, men gode å eta også. At du vil vera med på å drepa dyr?, er det mange som spør meg om. Men eg ser det slik, at skal ein halda ein god og frisk dyrebestand, så må det tynnast ut kvar t år. Sånn er det berre. Jakt og fiske kan innehalde mange ulike element, sjølve jakta er spanande og utfordrande, ein er ein del av eit felleskap og ofte føl god mat med som ei viktig sanseoppleving. Samstundes får ein god trim både for kropp og sjel. Mitt motto til alle, nesten uansett kva du jobbar med til dagen : Ut på tur, og nyt det gode liv ved å koma i balanse med naturen. Du vil få ny energi, og kome i god f ysisk form, der du står sterkare til å møta nye utfordringar som kvardagane byr på. Det er kvardagar me har mest av, husk det. Fo t o : L i n d a To l l e f e s e n

12 G o d t r u s tet for fremtiden Uni Micros utviklingssjef om utviklingsarbeid og tanker om fremtiden. av Ben M. Stokland Fo t o u n d e r : U t v i k l e r n e i M o d a l e n, f ra v e n s t r e b a k : V i d a r S k j e l a n g e r, A r i l d S e l l e v o l d S o l t v e d t, Pe t t e r A r n e - s e n, V i b e ke T h o r s e n, Tr yg v e M j e l d e o g u v i k l i n g s s j e f B e n M a g n e S t o k l a n d Systemutvikling er et skapende og kreativt yrke. Man lager noe som andre gjør seg nytte av i hverdagen. Ofte legger systemutvikleren igjen noe av seg selv i systemet, og da er det spesielt kjekt å få tilbakemelding fra fornøyde brukere. Nye funksjoner Kundesenteret vårt er daglig i kontakt med mange kunder som ofte bidrar med verdifulle innspill og informasjon. Alle endringsforslag og ønsker fra kunder som vårt kundesenter mottar, blir logget og meldt til utviklingsavdelingen. Prosessen fra en mottar et ønske om en ny funksjon til den blir en realitet kan være lang. Uni Micro AS har en utviklingsfilosofi om at vi ønsker å gjøre økonomisystemet enkelt og funksjonelt for en bred kundegruppe. På denne måten kan flest mulig nyttiggjøre seg av nye funksjoner og forbedringer som legges inn i systemet. Et komplett økonomisystem er i dag omfattende og komplekst, slik at selv mindre endringer krever til dels omfattende testing og utprøving for i størst mulig grad å unngå unødige feilsituasjoner. Det tar kanskje èn utvikler noen minutter å legge til en knapp som åpner for en ny funksjonalitet. Men all erfaring tilsier at dette må testes. Funksjonen må derfor gjennom omfattende testrutiner før den kan legges inn i en ny oppdatering. En annen side er også at en smart funksjon for èn bruker, kan være en kilde til misforståelse og feil for en annen. Vi har altså en klar målsetning om at all ny funksjonalitet i Uni Økonomi skal være til glede for flest mulig av våre kunder. Stabilitet og kompetanse Kontinuitet er viktig i en utviklingsprosess. Dette gjelder kanskje spesielt i større og komplekse prosjekter som strekker seg over lengre tid, og som dermed krever mer av utviklerne. Uni Micro AS er i den heldige situasjon at vi opplever å ha en svært stabil arbeidsstokk, og vi har over tid opparbeidet oss tung og bred utviklingskompetanse. Det brede fagmiljøet har resultert i et 10

13 K a r l C h r i s t i a n G r ø n h a u g, H a u g e s u n d Fr o d e Tø n n e s e n, H a u g e s u n d Sveinung Fa r e s t v e i t Av d. l e d e r. H a u g e s u n d K n u t Fa r e s t v e i t, H a u g e s u n d kreativt og spennende utviklingsmiljø, hvor jakten på den til enhver tid best mulige løsningen er en stor del av drivkraften, i tillegg til egen faglig utvikling. Null hull Null feil, eller mer dekkende, null bugs, er målet i alt vi gjør. Om vi vil nå det? Det vil i alle fall være helt galt å ha et annet mål. Vi arbeider hele tiden aktivt med å gjøre våre utviklingsog testrutiner enda bedre. Godt rustet Vi har alltid hatt en aktiv utviklingspolitikk i Uni Micro AS, og skal fortsette å ha det i årene fremover. Utviklingsarbeid er en prioritert oppgave i Uni Micro AS, og med over årlige utviklingstimer er vi godt rustet for nye utfordringer. Uni Micro AS har flere ganger vært først ut med nye og viktige funksjoner, og vil være ledende i forhold til å ta i bruk ny teknologi også i fremtiden. 11

14 Ø k t kunnskap av Tormod Vågenes - g i r ø k t ny t te Med dette som målsetning har vi i Uni Micro AS det siste året jobbet frem et konsept, som skal gi deg som kunde økt kunnskap om systemet du bruker. Dette foregår enten ved at du kommer til oss på standardiserte kurs, eller at vi kommer til deg og gir bistand på stedet. Ku r s Høsten 2005 var vi i gang med vårt nye kursopplegg. Med egenutviklet kursdokumentasjon, nye pc-er og egne lokaler, har dette tilbudet blitt godt mottatt av våre kunder. Med et tak på 6 deltakere pr kurs, oppnås en tett dialog mellom deltakerne. Dette gjør at du får møte andre Uni Økonomi brukere og kan dele erfaringer med disse. Kursplan og informasjon om hvert kurs finner du på To r m o d Vå g e n e s, a v d e l i n g s l e d e r f o r K o n s u l e n t - a v d e l i n g e n. Ko n s u l e nt H e l e n I n d r e k va m, k u r s a n s va r l i g I august 2006 gikk vi enda et skritt lengre og etablerte en avdeling som skal ivareta kunnskapsoverføring til våre kunder. En egen konsulentavdeling var på plass. Avdelingen består av 5 personer med solid skolebakgrunn fra økonomi/it og til sammen 20 års erfaring med Uni Økonomi. Avdelingens arbeid omfatter oppgaver knyttet til igangsetting av nye kunder, og bistand til daglig drift hos eksisterende kunder. Konvertering av data, installasjon og opplæring er sentrale oppgaver ved igangsetting. Hos de mer etablerte, er gjennomgang av kundens prosesser og rutiner, og bistand til å bruke systemet mer effektivt, viktige oppgaver. Ku n n s k a p Etter 20 år og hundretusener av utviklingstimer har Uni Økonomi etterhvert et mangfold av funksjoner. Det er ikke sikkert at du som kunde har behov for alle. Vi ønsker derfor å bistå deg i å avdekke hvilken funksjonalitet som er essensiel for dine prosesser, slik at du kan få en maksimal utnyttelse av ditt system. 12

15 Hvordan nullstille lønnskjøring? I enkelte tilfeller har man behov for å nullstille en lønnskjøring. Å nullstille en lønnskjøring vil si å endre status fra Avregnet til Ikke avregnet, slik at man kan redigere og avregne på nytt. NB! Dersom man har utbetalt lønningen og lønnsslipper er sendt til de ansatte, skal man aldri nullstille en lønnskjøring. Da bør man heller registrere korrigeringer på en senere lønnskjøring NB2! Har man gjort endringer på fastlønnsposter el. på de ansatte, eller gjort endringer på lønnsarter etter at lønnskjøringen ble avregnet, er det de nye opplysningene som vil bli benyttet ved ny avregning (etter nullstilling). Det bør derfor være en regel at man aldri nullstiller annet enn sist avregnet lønnskjøring. Nullstille: 1:Ta backup av lønnsmodulen (Spesialrutiner -> Sikkerhetskopiering -> Lag ny backup) 2: Velg Lønnskjøring (Ajourhold -> Lønnskjøring), og bla tilbake til den lønnskjøringen som skal nullstilles ved hjelp av pilknappene. 3: Dersom lønnskjøringen allerede er bokført, må du notere deg bilagsnummeret. Så dobbeltklikker du der det står Ja til høyre Brukertips for Bokført. Velg Ja på spørsmål om du ønsker å oppheve statusen som bokført. Før du eventuelt bokfører lønnskjøringen på nytt må bilaget krediteres manuelt i regnskapet. Oppheving av statusen som bokført påvirker nemlig ikke bokføringen i regnskapet. lønnskjøringen, velg Ja 4: Velg Fil -> Nullstill kjøring. 5: På spørsmål om du virkelig ønsker å nullstille 6: På spørsmål om du ønsker å beholde manuelle posteringer, svarer du: ** Ja dersom du ønsker å beholde alle de lønnspostene på lønnskjøringen som du har lagt inn (Du bør derfor alltid svare Ja) ** Nei dersom du ønsker at alle poster du har lagt inn på lønnskjøringen skal fjernes. Lønnskjøringen er nå nullstillt. Husk å velge korrekt lønnskjøring ved registrering av lønnsposter. Av Magrit Giljarhus Tips! Når du avregner en lønnskjøring vil systemet alltid opprette en ny, tom lønnskjøring. Denne blir ofte liggende litt i veien når du har nullstillt en lønnskjøring. Dersom det ik k e er registrer t lønnsposter på denne nye lønnskjøringen, er det beste der for å slette den. Ønsk er du å fjerne en lønnskjøring helt, gå på Lø n n s k j ø r i n g ( A j o u r h o l d - > Lø n n s k j ø r i n g ). Bla til den aktuelle lønnskjøringen. Det er som regel den siste lønnskjøringen som sk al slettes, så da er det den som er aktiv når du k ommer inn på lønnskjøring. Velg Fi l - > S l e t t k j ø r i n g. 13

16 Uni Eiendom Det var i august 1998 at Uni Micro AS fikk i oppdrag å utvikle ny boligadminstrativ Edb-løsning for Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Selv om systemet primært skulle utvikles for de to oppdragsgiverne, hadde en som målsetning å lage en fleksibel løsning som også andre eiendomsforvaltere kunne bruke. Dette var begynnelsen til det som etter hvert har blitt ett av markedets mest moderne og best utprøvde system for administrasjon av eiendommer, og som senere førte til etableringen av Uni Pluss AS. Men, tilbake til starten i Uni Micro AS vant kontrakten med de to studentsamskipnadene i konkurranse med 4 andre tilbydere. Oppdraget var den største leveransen så langt i Uni Micro AS sin historie, og oppdragsgivers begrunnelse for valget av Uni Micro AS var ganske enkelt at tilbudet var det beste med hensyn til pris, teknologi, funksjonalitet og brukervennlighet. Forut for anbudskonkurransen ble Uni Økonomi, i 1997, kåret til Best i test i PC-World. Mye på grunn av suveren funksjonalitet og brukervennlighet målt opp mot konkurrentenes løsninger. Senhøstes samme år besluttet Uni Micro AS å utvikle en helt ny generasjon økonomisystem, basert på Microsofts COM-teknologi, flerlagsarkitektur og MS SQL-server. Men til forskjell fra en del andre programvarehus, valgteuni Micro AS å bygge det nye systemet helt fra grunnen og lot være å gjenbruke kode fra det utgående systemet. Utviklingen av Uni Eiendom og Uni Økonomi gikk parallellt på den samme teknologiske plattformen. Resultatet ble en svært moderne løsning for eiendomsforvaltning, hvor det funksjonelle tyngdepunktet ble lagt i de økonomisk -administrative oppgavene. Da Uni Eiendom ble tatt i bruk i juli 1999 representerte løsningen et kvantesprang i forhold til systemene man hadde fra tidligere, og Uni Eiendom fikk derfor raskt en dominerende markedsposisjon innenfor studentsamskipnadsmarkedet med 20 av 25 studentsamskipnader som brukere av systemet. Det gikk ikke lenge før andre fattet interesse for systemet, og den første brukeren utenfor studentsamskipnadsmarkedet ble Agder Boligbyggelag som tok systemet i bruk i januar I dag brukes systemet av sykehus, kommuner, boligbyggelag og private eiendomsforvaltere, i tillegg til de fleste av landets studentsamskipnader. Interessen fra andre markedssegment gjorde at man besluttet å bygge opp en egen organisasjon for å videreutvikle produktet Uni Eiendom, og dermed ble Uni Pluss AS etablert for å ivareta den utvidede satsingen i eiendomsmarkedet. 14 Fo t o : B j ø r n D a v i d s e n

17 Ett system, mange muligheter Skal man drive effektivt, må det være enkelt å finne relevant informasjon og verktøykassen må heller ikke være langt unna. I Uni Eiendom har vi samlet alt på ett brett, forteller adm.dir. Bjørn Davidsen i Uni Pluss AS. Vi har satt kunden i sentrum i erkjennelse av at god kundebehandling er avgjørende for driftsresultatet. En fornøyd kunde er en god kunde. Derfor har vi samlet alt hva saksbehandleren trenger i ett bilde; i kundekortet. Her finnes all informasjon om kundeforholdet og redskapene som skal til for å ivareta kunden på en god måte, fortsetter Davidsen som er sivilingeniørutdannet og har lang erfaring innen eiendomsforvaltning, både fra offentlig og privat sektor. Hva har egentlig skjedd med Uni Eiendom etter at Uni Pluss fikk ansvaret for å videreutvikle dette systemet? Enkelt fortalt har Uni Eiendom blitt til fire system, tilpasset ulike former for eiendomsforvaltning. Kjernen er den samme som i sin tid ble utviklet for studentsamskipnadene og som bygger på Uni Micro AS sin anerkjente forretningsløsning Uni Økonomi. Våre dyktige systemutviklere har videreforedlet og tilpasset denne løsningen slik at systemet nå passer for alle typer eiendomsforvaltning. Mer om informasjon Uni Eiendom kan du finne på - Enten man driver med boligutleie, næringseiendom, utleie av båtplasser eller har en sammensatt portefølje, kan vi i Uni Pluss tilby en versjon som passer. Bjørn Davidsen 15

18 Telefon Nye regler for telefon, bredbånd og mobil. 16 Av Tone Lien Fra og med 2006 gjelder det nye regler for hvordan håndtere skatteog avgiftsutregning ved arbeidsgivers dekning av Elektroniske kommunikasjonsmiddel. Med et elektronisk kommunikasjonsmiddel menes: telefon, mobiltelefon og bredbånd. Det er innført en sjablongbeskatningsmodell som gjelder for arbeidstakere som disponerer en eller flere elektroniske kommunikasjonsmidler betalt av arbeidsgiver. Ved å disponere ett elektronisk kommunikasjonsmiddel kan du få et inntektspåslag på inntil kr 4000,-. De første kr 1000,- er skattefrie, det samme gjelder den delen av beløpet som overstiger kr 5000,-. For to eller flere elektroniske kommunikasjonsmidler er skattebeløpet kr 6000,-. De første kr 1000,- er skattefrie. Alt over kr 7000,- er skattefritt. Betaler du deler av telefonkostnaden selv, med for eksempel trekk i lønn, skal dette redusere skattepliktig beløp. Eksempel på utregning av skattepliktig beløp og tolking av regler rundt dette finnes på Ett elektronisk kommunikasjonsmiddel: Forslag til føring 1: Arbeidsgiver eier og betaler mobilregningen: Telefonregning på kr 7000,- Skattepliktig beløp blir da kr 4000,- for hele året. Legg kr 333,- (4000/12) som et fast beløp på den ansatte i lønnsart 888. Du kan selvsagt lage og bruke en annen lønnsart. Dette vil da automatisk generere skattetrekk og innberetning av arbeidsgiveravgift, samt at totalen i året vil slå seg sammen og bli lagt inn som totalt skattepliktig beløp på lønns- og trekkoppgaven. Tilleggsopplysningene på lønnsarten er nye i forhold til tidligere. Dekket av arbeidsgiver: Du skal nå fylle inn det samlede beløpet på telefonregningene i feltet Dekket av arbeidsgiver. Betaler den ansatte deler av telefonregningen selv, skal beløpet her reduseres tilsvarende. Det er umulig å vite det eksakte beløpet her før årets slutt, men det går an å gjøre et anslag, for så å korrigere beløpet på den siste lønnskjøringen i året, evt. ved å gå inn på Forespørsel ansatt og endre beløpet der. Dette beløpet blir akkumulert på lønns- og trekkoppgaven, så du bør legge inn som fast ditt anslåtte årsbeløp/12, for så å bruke et korrigeringsbeløp på den aller siste. I vårt eksempel blir det kr 583,- (7000/12) som skal stå i dette feltet. Hvis du velger å la beløpet være 0 for så å legge inn hele beløpet på den siste, så vil det komme opp som feil ved kontroll av lønns- og trekkoppgaven. For å unngå dette kan du evt. legge inn 0,0001 i feltene som du vil skal være 0, så vil systemet registrere dette som et beløp og dermed ingen feilmelding. Dette gjelder alle felt som skal innehold 0, og er en generell regel i Uni Økonomi lønn. Dekket av den ansatte: Deretter må du legge inn andelen som den

19 ansatte betaler selv av abonnementet. Den kan være 0, som i vårt eksempel, og da gjelder regelen med 0,0001. Hvis den ansatte betaler en egenandel er det viktig at dette beløpet også blir registrert som 1/12, da dette akkumuleres på lønns- og trekkoppgaven. Husk, at om den ansatte betaler en andel av kostnaden selv, så skal det også redusere det skattepliktige beløpet. Derfor må du redusere satsen for innberetning, evt. ved å redusere litt hver måned, eller å korrigere for egenandel på slutten av året. Tidsrom: Dette blir utfylt av systemet selv. Det er tidsrommet som står på lønnskjøringen som blir regnet som tidsrom her. Begynner du med dette i januar og avslutter i desember, så vil tidsrommet bli Starter du midt i året med denne innberetningen vil startdatoen bli det som er datoen for denne lønnsføringen. Antall abonnement: Her skal det stå antall abonnement den ansatte får dekket som kommer inn under regelen om Elektroniske kommunikasjonsmidler. Dette tallet blir ikke akkumulert. I vårt eksempel skal det stå 1 her. Forslag til føring 2: Det er selvsagt mulig å ta dette som en engangsføring i slutten av året, men da bør arbeidstakeren gjøres oppmerksom på at han får ekstra skattpliktig lønn på kr 4000,- på denne lønnskjøringen. Prosedyren blir den samme som ved å legge det inn på fastlønn, men nå registrerer en alt som en lønnspost. Tilleggsopplysninger må legges inn nå også, men nå bruker en årsbeløpet og registrerer alt i en engang. Forslag til føring 3: Dersom den ansatte anskaffer seg det elektroniske kommunikasjonsmiddelet i løpet av året, er fremgangsmåten lik som over, men du må ta hensyn til redusert antall måneder når du regner ut skattebeløpet. Dette gjelder også om du først nå starter med innberetning av elektronisk kommunikasjonsmiddel selv om den ansatte har disponert dette hele året. Da blir det månedlige skattepliktige beløpet litt høyere for hver måned, inntil du begynner på nytt år. Da kan du bruke standardfremgangsmåten. Husk at både det frie bunnbeløpet og skattepliktig beløp må reduseres i henhold til antall påbegynte måneder. Det finnes gode eksempel på hvordan en skal håndtere dette på To eller flere elektroniske kommunikasjonsmidler. Eksempel: Arbeidsgiver eier og betaler mobilog bredbåndsabonnementet. Mobilen dekkes med kr 10000,- i året, og bredbåndsabonnementet dekkes med kr ,-. Maks skattepliktig beløp i året blir da kr 6000,-. Utfyllingen blir stort sett som for ett elektronisk kommunikasjonsmiddel, men du registrerer en lønnspost for hvert elektronisk kommunikasjonsmiddel (dette for å ha bedre oversikt). Du legger inn kr 250,- som skattepliktig beløp på hvert av kommunikasjonsmidlene, og fyller ut tilleggsopplysninger individuelt for hvert abonnement. Men du må sette antall abonnement til 2. Starter du året med ett abonnement, så registrerer du det med 1 i antall abonnement, hvis du deretter går over til 2 abonnement, så må du huske å legge begge abonnementene inn med 2 fra den måneden det gjelder. Dette vil da gjøre at det kommer som to linjer på lønns- og trekkoppgaven. 17

20 En billig forsikring Av Kristian Nese Tenk deg at du kommer på jobb og telefonen din ringer. Du får beskjed om at dine medarbeidere har problemer med å logge seg på nettverket. Distrè haster du deg til serveren(e) for å sjekke status. Selvsagt, akkurat i dag har den tygget sine siste bits, og takket for seg. vel, du har heldigvis en sikkerhetskopi fra i går. Du forbereder en gjenoppretting, men etterhvert som ingenting fungerer som det skal, kjenner du angsten bre seg... backuprutinen har ikke fungert. Det neste du tenker egner seg ikke på tr ykk... vedlikeholde våre virksomhetskritiske data i en travel Å hverdag, kan være noe man ikke alltid tar seg tid til, eller unnlater å gjøre, så lenge ting fungerer som det skal. Men spørsmålet er ikke om en harddisk krasjer og/eller en maskin/server dør. Spørsmålet er når det skjer. Vi vet at det skjer. Intet elektronisk utstyr varer evig. Likevel snakker man her om økonomi for mange bedrifter. Det koster å utarbeide rutiner og det koster å vedlikeholde, men mest av alt koster det å miste. Egentlig bør en regne ut følgende: - Hvor mye koster det å erstatte alle dataene en tar backup av? (les: Lage alle fakturaer/bilag/kunderegistreringer etc. på nytt ut ifra eksisterende papirer som en forhåpentligvis fortsatt har liggende et sted) - Hvor mye koster det at alle ansatte sitter og slacker i de timer/dager/uker/måneder det tar å få satt igang drift igjen? Ofte blir regnestykket enkelt, også for mindre bedrifter. Gode sikkerhetsrutiner sparer deg for både tid og penger. K r i s t i a n N e s e, k u n d e ko n s u l e n t < < O f te blir reg n e st ykket e n k elt, o gs å f o r m i ndre be d r i f te r. > > Det kommer ofte henvendelser til oss angående diskkrasj og datatap. I noen tilfeller har man heldigvis en sikkerhetskopi, og trenger kun hjelp til gjenoppretting. Men det er desverre flertall av dem som ikke har det. For å forebygge slike tap, har vi laget en artikkel som ligger ute på våre kundesenterssider: Her finner du gjennomgang av hvordan man setter opp rutiner for backup, både i nettverk, og i enbruker sammenheng. Ta deg tid i dag, det er en billig forsikring! 18

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag TRYGGHET OG INNOVASJON Med base i Modalen, en liten vestlandskommune, har vi i over 30 år levert økonomiløsninger til det norske

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp Jeg

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips)

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips) NYE HogiaLønn på 1 2 3 KOMME IGANG! (praktiske tips) Her finner du tips til hvordan du skal begynne arbeidet med HogiaLønn, samt arbeidsgang for å lage en lønning. Hvordan du KOMMER I GANG med NYE HogiaLønn!

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Uni Pluss Brukerforum 2009

Uni Pluss Brukerforum 2009 FELLES 09.00 09.30 Registrering / kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2009 Brukerforum arrangeres i år for tiende gang og det er naturlig å kaste et lite blikk

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Kassesystem for restaurant, bar og catering

Kassesystem for restaurant, bar og catering Kassesystem for restaurant, bar og catering Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra 2 av 5 Hjemme PC Hvorfor din bedrift bør ha en hjemme PC-ordning for de ansatte Minimalt med ressursbruk fra bedriften

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Programvare fra Uni Pluss

Programvare fra Uni Pluss Programvare fra Uni Pluss Programvare fra Uni Pluss Uni Eiendom Studentbolig Bolig Næring Utleiemegling Uni Eiendom FDV Tegning Boligtorget Uni Økonomi Uni Eiendom FDV Forvaltning Drift Vedlikehold 14

Detaljer

UniTrans. Modulbasert logistikksystem for transportbransjen

UniTrans. Modulbasert logistikksystem for transportbransjen UniTrans fra Hogia Unitech Systems AS Modulbasert logistikksystem for transportbransjen Hogia Unitech Systems AS Hogia Unitech Systems AS ble etablert i 1988.Selskapet er en bedrift i Hogiakonsernet, som

Detaljer

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 FAQ.... 4 Hvorfor

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer