Forord. Gratulerer! REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Gratulerer! REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger: www.remuc.fi"

Transkript

1 v1.06

2 Forord Gratulerer! Du har kjøpt fjernstyringssystemet REMUC. Vi tør å påstå at du har valgt ett av de beste produktene på markedet, for i REMUC kombineres kvalitetsplanlegging og -arbeid, brukervennlighet og driftssikkerhet på en sømløs måte. REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger: Alle bruksanvisninger kan lastes ned også på andre språk på adressen: 2 REMUC-brukerveiledning

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse av kontrolleren Leveransens innhold Elektriske egenskaper Viktig informasjon Montering av kontrolleren Koblingsskjema Kobling av hovedbryteren på REMUC Kobling av temperatursensoren Bryter og indikatorlamper på REMUC Indikatorlamper Hovedbryter Hovedbryteren ved tilbakestilling av kontrolleren Ibruktaking og innstillinger av kontrolleren Valg av SIM-kort Kobling av telefonen med QR-kode Kobling av telefonen med Android-, MeeGo- eller Symbian-applikasjonene Kobling av telefonen med anrop for SMS-bruk Web brukergrensesnitt Bruk av REMUC Windows Phone-applikasjon Apple iphone-applikasjon Android-applikasjon Symbian- og MeeGo-applikasjoner Anrop SMS-meldinger Hovedbryter Instillinger som kan endres i REMUC (web-enhetsstyring) SMS-kommandoer CE-merking WEEE-direktivet Bruksanvisning Endringer Begrensning av ansvar REMUC-brukerveiledning

4 1 Generell beskrivelse av kontrolleren REMUC-kontrolleren muliggjør fjernstyring av forskjellige elektroniske apparater som drivstoffdrevne varmeapparater, alarmer osv. med mobiltelefon. Kontrolleren kommuniserer i GSM-nettet ved å bruke enten data- eller SMS-forbindelse, avhengig av type mobiltelefon som benyttes. Kontrolleren trenger avhengig av den valgte styringsmodusen et SIM-kort med enten SMS- eller datapakke. 1.1 Leveransens innhold Kontrollenhet med integrert GSM-antenne og SIM-kortleser Installasjonskabler Temperatursensor, med 2 m kabel Hovedbryter med indikatorlampe og 1,5 m kabel Embelin SIM-kort (avhengig av leveransens innhold) SIM-kortet som leveres av Embelin Oy kan ikke brukes til andre apparater enn REMUC. Fjerning av et aktivert kort fra enheten fører til at kortet blir overført til en automatisk sperreliste. Hurtigguide for Android, Windows Phone ja Apple iphone smarttelefoner Hurtigguide for Symbian-, MeeGo- ja Android-telefoner som styrer REMUC med tekstmeldinger Hurtigguide for SMS-brukere Monteringsguide 1.2 Elektriske egenskaper Driftsspenning Driftstemperatur Strømforbruk i stand by-mods Temperatursensorens funksjonsområde +9V...32V C < 30mA (12V) C 4 REMUC-brukerveiledning

5 2 Viktig informasjon ADVARSEL! Les bruks-, vedlikeholds- og sikkehetsanvisningene til enheten som styres med REMUC KONTROLLEREN MÅ MONTERES SLIK AT MONTASJEN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDER SPENNINGS- OG STRØMTILFØRSELSGRENSENE SOM ER FASTSATT FOR ENHETEN. STRØMTILFØRSELEN MÅ SIKRES MED EN 5A SIKRING Hvis leveransen inneholder et data- eller Prepaid-SIM-kort, kan brukeren bytte ut dette med et SIM-kort fra en ønsket operatør, men Embelin Oy kan ikke tilby brukseller servicestøtte i forbindelse med problemer knyttet til SIM-kortet For å sikre at enheten fungerer riktig må REMUC monteres av en autorisert montør SIM-kortets PIN-kode må være enten 1234 eller 0000 eller spørsmålet utelukkes Hvis det brukes et annet SIM-kort enn det som følger med leveransen, må det sjekkes med f.eks. en mobiltelefon at kortet fungerer riktig før montering, da monteringen vanligvis utføres på et sted hvor det er vanskelig å bytte kort Hvis SIM-kortet som er installert i REMUC ikke har en fast datapakke, så koble ut datatrafikken etter at første bruker er lagt til ved å sende meldingen IP OFF. 5 REMUC-brukerveiledning

6 3 Montering av kontrolleren Monteringen må utføres av en autorisert montør. Kontrollenheten må monteres på et tørt sted beskyttet mot vann, som f.eks. på undersiden av dashbordet i kjøretøyet. 3.1 Koblingsskjema REMUC fås med tre forskjellige installasjonskabler: RC2A Fullkoblet kabel RC2AE Vanlig installasjonskabel (Eberspächer ) RC2AL Vanlig installasjonskabel (Webasto ) Cable PIN NO COLOUR FUNCTION RC2A RC2AE RC2AL INFORMATION 1 BLACK Ground x x 2 ORANGE WBC x 3 NC 4 NC 5 GRAY Button x x x 6 GRAY x x x 7 GRAY Input 1 x 8 VIOLET Input 2 9 RED V in 10 YELLOW Output1 (+) (heater control) x x 11 WHITE Output2 (+) (Fan control) x 12 GREEN Button x x x 13 BROWN Button x x x 14 BROWN Temp sensor x x x 15 NC 16 BLACK Ground x x x x +0V...+24V (>1V = active) +0V...+24V (>1V = active) +12V +24V (5A fuse needed) Output 0,5A (no fuse) V in voltage (PIN 9) Output 0,5A (no fuse) V in voltage (PIN 9) 6 REMUC-brukerveiledning

7 3.2 Kobling av hovedbryteren på REMUC Montøren må være nøye under monteringen av koblingen til hovedbryteren, slik at koblingskontakten blir koblet riktig vei i koblingsboksen og på rett punkt i samsvar med fargene på ledningene. Låsingen på koblingskontakten blir ødelagt hvis den monteres feil vei. 3.3 Kobling av temperatursensoren Temperatursensoren som følger med ledningssettet kan monteres enten utvendig eller innvendig etter bruksbehov. 7 REMUC-brukerveiledning

8 4 Bryter og indikatorlamper på REMUC Kontrolleren har en hovedbryter utstyrt med indikatorlampe og to separate indikatorlamper som gir statusinformasjon: kontrollerens status-led og GSM-modemets status-led. 4.1 Indikatorlamper Kontrollerens status-led lyser hele tiden: kontrolleren er i drift og er i forbindelse med GSM-nettet GSM-modemets status-led blinker avhengig av modemets aktivitet mot GSMnettet Hvis kontrollerens status-led ikke går over fra blinkende til å lyse hele tiden innen 5 minutter etter at enheten er startet opp, så sjekk SIM-kortets PIN-kode. PINkoden skal være 1234 eller 0000 eller spørsmålet om PIN-kode må utelukkes. TIPS: Du kan koble ut forespørselen om SIM-kortets PIN-kode ved å bruke SIM-kortet i mobiltelefonen og koble ut forespørselen gjennom innstillingsmenyene i telefonen. GSM-antenne Kontrollerens status-led GSM-modemets status-led SIM-kortplass Webasto-kobling (ikke på alle modeller) Kobling for REMUCinstallasjonskabelen 8 REMUC-brukerveiledning

9 4.2 Hovedbryter Med hovedbryteren som hører til montasjen av REMUC kan du endre statusen til utgangen som er innstilt som standard utgang, f.eks. varmer PÅ eller AV, samt utføre en tilbakestilling av enheten. Bruken av bryteren forutsetter ikke GSM-dekning. Hovedbryteren har en LED-indikatorlampe for å gjøre den lettere synlig i mørke, og denne lyser alltid med dempet lys når kontrolleren er koblet på. Når den definerte standard utgangen er aktiv (f.eks. varmeren), lyser indikatorlampen kraftig. 4.3 Hovedbryteren ved tilbakestilling av kontrolleren RESET / NY OPPSTART 1. Hold hovedbryteren nede i minst 10 sekunder. Slipp bryteren. 2. Indikatorlampen i hovedbryteren blinker etter dette i 10 sekunder, og etter det tilbakestilles kontrolleren. 3. REMUC er klar til bruk når lampen i hovedbryteren slutter å blinke GJENOPPRETTING AV DE OPPRINNELIGE INNSTILLINGENE 1. Hold hovedbryteren nede i minst 10 sekunder. Slipp bryteren. 2. Indikatorlampen i hovedbryteren blinker etter dette i 10 sekunder. Trykk under denne tiden 3 ganger på hovedbryteren. 3. Kontrolleren får gjenopprettet de opprinnelige innstillingene 4. REMUC er klar til bruk når lampen i hovedbryteren slutter å blinke Hvis det ikke er lagt til noen SMS-bruker i REMUC, går REMUC i forbindelse med tilbakestillingen over i en modus hvor brukere kan legges til. Modusen forlates hvis det gjøres et anrop til REMUC fra et nummer (nummeret legges til som bruker) eller senest etter 30 minutter. 9 REMUC-brukerveiledning

10 5 Ibruktaking og innstillinger av kontrolleren Tiltakene som er nødvendige får å ta i bruk REMUC er avhengig av typen mobiltelefon som benyttes og den ønskede styringsmetoden (dataforbindelse/sms): 1 2 Hvis kun de aller nyeste smarttelefonene brukes (se nedenfor), kan kontrolleren tas i bruk ved å utnytte QR-koden i kontrollerens typemerke. Se [5.2 Kobling av telefonen med QRkode] Hvis en Symbian eller Meego smarttelefon eller en vanlig mobiltelefon benyttes, må nummeret legges til som bruker av kontrolleren. Ved bruk av mobilapplikasjonen må i tillegg applikasjonen til slutt kobles til REMUC. 1 2 Mobiltelefonens brukersystem Android (f.eks. Samsung GS II) ios (Apple iphone) Windows Phone (f.eks. Lumia 800) Android (f.eks. Samsung GS II) Symbian Belle (Nokias andre smarttelefoner) Meego (Nokia N9) Forbindelsesform Mobilapplikasjon tilgjengelig? Dataforbindelse Ja Nei SMS-meldinger Ja Ja Andre telefonmodeller SMS-meldinger Nei Ja Definisjon av bruker? Merk: Android finnes i begge kategoriene, da denne applikasjonen kan konfigureres både for SMS- og databruk. 5.1 Valg av SIM-kort (Hvis leveransen ikke inkluderer SIM-kort) REMUC kan styres enten med SMS-meldinger eller med dataforbindelse. SMS-meldinger brukes med alle vanlige mobiltelefoner og MeeGo- og Symbiantelefoner. Andre smarttelefoner som Android, Windows Phone og iphone bruker dataforbindelse som forbindelsesform, hvilket det må tas hensyn til ved valg av SIM-kort for REMUC. TIPS: Ved SMS-bruk fører hver eneste endring i modus på REMUC til at en tekstmelding sendes. For eksempel medfører én times tidsinnstilling to statusmeldinger: den første ved tilkobling og den andre etter frakobling. 10 REMUC-brukerveiledning

11 Er en av følgende smarttelefoner i bruk: iphone, Windows Phone, Android, Symbian, MeeGo? NEI Remuc kan brukes med vanlige telefoner samt med anrop eller tekstmeldinger. Det anbefales et vanlig abonnement med billig månedspris. JA Er telefonen Apple iphone, Windows Phone, Android *) eller ønsker du å styre Remuc via webbrukergrensesnittet? JA Abonnementet krever en datapakke. I forbindelse med et vanlig abonnement er den tregeste/minste datapakken (>100MB/mnd) tilstrekkelig. NEI Er telefonen Symbian, Android *) eller MeeGo JA For å bruke Remuc er det tilstrekkelig med bare tekstmeldinger. Det anbefales et vanlig abonnement med billig månedspris. *) Android-applikasjonen kan konfigureres til å bruke enten tekstmeldinger eller dataforbindelse for kommunikasjon med REMUC. 11 REMUC-brukerveiledning

12 5.2 Kobling av telefonen med QR-kode QR-koden er en todimensjonal strekkode som finnes på typemerket som er limt fast på siden av hver eneste REMUC. Den er apparatets individuelle identifikator, og med bakgrunn i denne kan telefonen kobles til nettopp brukerens egen REMUC. Til de nyeste smarttelefonene leveres en mobilapplikasjon, som kan brukes til å ta bilde av REMUCs QR-kode for at applikasjonen skal kunne styre riktig enhet. Når telefonen kobles til kontrolleren med hjelp av QR-koden, er det ikke nødvendig å legge til brukere med anrop eller SMS-meldinger. Forhåndskrav Les bruks-, vedlikeholds- og sikkehetsanvisningene til enheten som styres med REMUC Forsikre deg om at et fungerende SIM-kort med datapakke er installert i REMUCkontrolleren SIM-kortets PIN-kode må være enten 1234 eller 0000, eller spørsmålet utelukkes REMUC er installert i bilen din 12 REMUC-brukerveiledning

13 Søk etter mobilapplikasjonen i applikasjonsbutikken for mobiltelefonen Hvert eneste brukersystem for mobiltelefoner har sin egen applikasjonsbutikk, hvor du kan laste ned applikasjoner gratis eller kjøpe dem. REMUCs mobilapplikasjon kan lastes ned i følgende butikker: Søk i Googles Play Store etter: remuc eller bruk QR-koden under: Søk i Microsofts Marketplace etter: remuc eller bruk QR-koden under: Søk i Apples App Store etter: remuc eller bruk QR-koden under: 13 REMUC-brukerveiledning

14 Koble mobilapplikasjonen til REMUC (Windows Phone) 1 Start mobilappliaksjonen ved å klikke på REMUC-ikonet 2 Velg Legg til ny enhet 3 Velg identifikasjonsfeltet for å starte kameraet 4 Ta et bilde av Remuc QRkoden med din mobiltelefon, slik at QR-koden er innenfor den synlige firkanten 5 Godkjenn den nye enheten 6 Ferdig! Venstre ikon kobler varmeren og med klokkeikonet definerer du tidsinnstillingene. 14 REMUC-brukerveiledning

15 Koble mobilapplikasjonen til REMUC (Android) 1 Start mobilapplikasjonen ved å klikke på REMUCikonet 2 Legg til en ny enhet 3 Velg Dataavtale 4 Velg Les QR-koden 5 Ta bilde av REMUCs enhetsidentifikasjonskode med telefonen 6 Tast så inn et valgfritt navn på enheten og velg Opprett 7 Ferdig! Venstre ikon kobler varmeren og med klokkeikonet definerer du tidsinnstillingene. 15 REMUC-brukerveiledning

16 Koble mobilapplikasjonen til REMUC (iphone) 1 Start mobilapplikasjonen ved å klikke på REMUC-ikonet 2 Velg Legg til Remuc 3 Velg Les enhetsidentifikatoren med kameraet 4 Ta et bilde av Remucs enhetsidentifikasjonskode med telefonen slik at koden er innenfor den synlige firkanten. 5 Tast inn et valgfritt navn på enheten og godkjenn den nye enheten ved å klikke på Ferdig. 6 Ferdig! Venstre ikon kobler varmeren og med klokkeikonet definerer du tidsinnstillingene. 16 REMUC-brukerveiledning

17 5.3 Kobling av telefonen med Android-, MeeGo- eller Symbianapplikasjonene Hvis en telefonmodell som bruker SMS-meldinger som forbindelsesform er i bruk (kategori 2, se [5 Ibruktaking og innstillinger av kontrolleren], må telefonnummeret legges til som bruker av REMUC. Hvis det ikke finnes tidligere brukere, er det nok å koble mobilapplikasjonen til REMUC (dette legger til første bruker automatisk). I andre tilfeller behøves den tidligere registrerte telefonen for å godkjenne at en ny bruker blir lagt til. TIPS: Hvis det sammen med REMUC-kontrolleren tidligere bare er brukt mobiltelefoner som kobles med QR-kode, er det ikke registrert SMS-brukere for kontrolleren i det hele tatt. Forhåndskrav Les bruks-, vedlikeholds- og sikkehetsanvisningene til enheten som styres med REMUC Hvis SIM-kortet som er installert i REMUC ikke har en fast datapakke, så koble ut datatrafikken etter at første bruker er lagt til ved å sende meldingen IP OFF. REMUC er installert i bilen din ET fungerende SIM-kort er installert i REMUC-kontrolleren (SMS-meldingspakke anbefales) SIM-kortets PIN-kode må være enten 1234 eller 0000, eller spørsmålet utelukkes Når REMUC styres med anrop, må ikke skjult nummer være koblet til 17 REMUC-brukerveiledning

18 Søk etter mobilapplikasjonen i applikasjonsbutikken for mobiltelefonen Applikasjonen leveres til Android-telefoner, Nokias telefoner med Belle-versjonen av brukersystemet Symbian samt til MeeGo brukersystemet (Nokia N9) Søk i Play Store etter remuc eller bruk QR-koden under: Søk i Nokia Ovi Store etter remuc eller bruk QR-koden under: Søk i Nokia Ovi Store etter remuc eller bruk QR-koden under: 18 REMUC-brukerveiledning

19 Alternativ 1: Det er ikke tidligere definert noen SMS-bruker for REMUC Fortsett til punktet Koble mobilapplikasjonen til REMUC. Alternativ 2: Det er tidligere lagt til en bruker for REMUC Tilbakestill REMUC-kontrolleren ved å holde hovedbryteren helt nede i over 10 s REMUC starter på nytt og går over i en modus hvor brukere kan legges til Ring til REMUC-kontrolleren når LED-lampen i hovedbryteren slutter å blinke Samtalen avbrytes automatisk Telefonnummeret ditt står nå som bruker av REMUC og du kan styre REMUC med anrop, tekstmeldinger og mobilapplikasjonen. 19 REMUC-brukerveiledning

20 Koble mobilapplikasjonen til REMUC (Symbian, MeeGo) 1 Start mobilapplikasjonen ved å klikke på REMUC-ikonet 2 Legg til en ny enhet ved å klikke på + - knappen 3 Tast inn navn, REMUCs tlf.nr. og klikk på Legg til 4 Legg til kontrollen ved å trykke lenge på enheten som er lagt til 5 Velg Legg til kontroll 6 Tast inn navn og klikk Legg til 7 Ferdig! Venstre ikon kobler varmeren og med klokkeikonet definerer du tidsinnstillingene 20 REMUC-brukerveiledning

21 Koble mobilapplikasjonen til REMUC (Android) 1 Start mobilapplikasjonen ved å klikke på REMUC -ikonet 2 Velg Legg til ny enhet 3 Velg Tekstmeldingsavtale 4 Tast inn enhetens navn og telefonnummer 5 Velg Opprett 6 Ferdig! Venstre ikon kobler varmeren og med klokkeikonet definerer du tidsinnstillingene. 21 REMUC-brukerveiledning

22 5.4 Kobling av telefonen med anrop for SMS-bruk Forhåndskrav ADVARSEL! Les bruks-, vedlikeholds- og sikkehetsanvisningene til enheten som styres med REMUC Hvis SIM-kortet som er installert i REMUC ikke har en fast datapakke, så koble ut datatrafikken etter at første bruker er lagt til ved å sende meldingen IP OFF. REMUC-kontrolleren er installert i bilen din Et fungerende SIM-kort er installert i REMUC-kontrolleren (SMS-meldingspakke anbefales) SIM-kortets PIN-kode må være enten 1234 eller 0000, eller spørsmålet utelukkes Når REMUC styres med anrop (gjelder også når brukere legges til), må ikke skjult nummer være koblet til Legg til brukere i REMUC Tilbakestill REMUC-kontrolleren ved å holde hovedbryteren helt nede i over 10 s REMUC starter på nytt og går over i en modus hvor brukere kan legges til Ring til REMUC-kontrolleren når LEDlampen i hovedbryteren slutter å blinke Samtalen avbrytes automatisk Telefonnummeret ditt står nå som bruker av REMUC og du kan styre REMUC med anrop og tekstmeldinger Hvis det dreier seg om registrering av første bruker, så koble datafunksjonen til REMUC bort ved å sende tekstmeldingen IP OFF. Start å bruke REMUC Når telefonnummeret ditt er lagt til i REMUC, kan du begynne å bruke enheten. Du kan skru standardutgangen av og på ved å ringe til kontrollerens nummer. En mer omfattende styring får du med tekstmeldinger. Se kapittel [8 SMS-kommandoer] 22 REMUC-brukerveiledning

23 5.5 Web brukergrensesnitt På adressen finnes noen sider som viser hvordan REMUCs innstillinger enkelt kan endres. Du logger deg inn på sidene med hjelp av din egen kontrollers individuelle identifikator (16 siffers serie). En nærmere beskrivelse av innstillingene finnes i kapittel [7 Instillinger som kan endres i REMUC]. SERVICEMODUS For at REMUC skal kunne styres med Web brukergrensesnittet, må REMUC først av sikkerhetsmessige årsaker settes i servicemodus enten med en SMS-melding ( SET SERVICE ON ) eller med mobilapplikasjonen. REMUC går automatisk ut av servicemodus etter én time, men også med en SMS-melding eller med mobilapplikasjonen kan du gå ut av servicemodus. 23 REMUC-brukerveiledning

24 6 Bruk av REMUC REMUC kan brukes på mange ulike måter: Med hovedbryteren Med anrop Med SMS-meldinger Med mobilapplikasjon o Windows Phone o Android o Apple iphone o Nokia Symbian Belle, MeeGo Forutsetningen for normal bruk er at kontrolleren er montert riktig på stedet den skal brukes, at et fungerende SIM-kort er i bruk, at strømmen er koblet til kontrolleren og at kontrolleren er logget inn på GSM-nettet. Du kan sjekke at kontrolleren virker riktig med lyset i hovedbryteren. Etter innlogging på nettet slutter lyset å blinke og fortsetter å lyse dempet hele tiden. Ved styring med hovedbryteren og anrop kan standardutgangen umiddelbart kobles på og av. Med SMS-meldinger oppnås en nøyaktigere kontroll: periodene utgangen er koblet på og koblingsforsinkelsene kan defineres fritt og forskjellige innstillinger kan endres. Med mobilapplikasjonen kan alle REMUCs utganger styres både i sanntid og tidsinnstilt. I tillegg kan det defineres gjentagende tidsinnstillinger, f.eks. koble på hver eneste hverdag om morgenen kl. 07:30 for en halv time. 24 REMUC-brukerveiledning

25 6.1 Windows Phone-applikasjon Se kapittel [5.2 Kobling av telefonen med QR-kode], hvordan første enhet legges til. Enhetens navn Enhetens statusinfo Kontrollens ikon og modus Kontrollens tidsinnstillinger Kontrollens navn Legg til kontroll Tilleggsfunksjoner Tilbake til forrige rute 25 REMUC-brukerveiledning

26 Kobling av kontrollens modus Bytte av modus foregår ved å klikke på modusikonet. Under ikonet lyser et grønt lys når kontrollens utgang er aktiv. Fastsettelse av kontrollens tidsinnstillinger Med tidsinnstillinger kan du forsinke koblingen av utgangen, bestemme at utgangen skal være koblet på i en viss tid og utføre gjentagende ukeinnstillinger. Ved å klikke på bildet av klokken vises alle tidligere tidsinnstillinger og tidsinnstillinger kan legges til og fjernes. Alle tidsinnstillinger med Windows Phone er REMUC-spesifikke. Dette betyr at tidsinnstillinger lagt til med én telefon også vises på andre telefoner som styrer samme REMUC. Tilleggsfunksjoner Legg til ny enhet: Legg til andre REMUC-enheter. Hvis den REMUC som skal legges til har tidligere brukere, må den tidligere brukeren godkjenne den nye brukeren. Den nye brukeren definerer et fritt valgt passord, som den tidligere brukeren godkjenner med sin egen applikasjon. (i godkjenningsdialogen: administratoren kan godkjenne nye brukere, men det kan ikke vanlige brukere) Endre enhetens innstillinger: Bytt navn på enheten eller sett enheten i servicemodus, se kapittel [5.5 Web brukergrensesnitt] Fjern enhet: Fjern tidligere lagt til enhet Generelle innstillinger - Meldinger: koble bakgrunnsmeldinger på og av. Hvis meldingene kobles av, slutter mobilapplikasjonen å fungere i bakgrunnen. Det anbefales alltid å ha meldingene koblet på. - Informasjon om applikasjonen Bytte mellom flere enheter Hvis det er definert flere enn én REMUC-enhet for applikasjonen, kan man bytte mellom disse ved å dra ruten i sideretningen. Definisjon av flere kontroller Avhengig av montasjen kan det defineres REMUC-spesifikke tilleggskontroller. En tilleggskontroll kan f.eks. være styring av viften (utgang) eller et statusikon for alarmen (inngang). Fjerning av kontroll Trykk lenge på navnet på kontrollen. I dialogen som åpner seg finnes valget Fjern kontrollen. 26 REMUC-brukerveiledning

27 6.2 Apple iphone-applikasjon Se kapittel [5.2 Kobling av telefonen med QR-kode], hvordan første enhet legges til. Enhetens navn Kontrollens ikon og modus Kontrollens tidsinnstillinger Kontrollens navn Legg til ny enhet Informasjon om applikasjonen 27 REMUC-brukerveiledning

28 Kobling av kontrollens modus Bytte av modus foregår ved å klikke på modusikonet. Under ikonet finnes et grønt lys når kontrollens utgang er aktiv. Fastsettelse av kontrollens tidsinnstillinger Med tidsinnstillinger kan du forsinke koblingen av utgangen, bestemme at utgangen skal være koblet på i en viss tid og utføre gjentagende ukeinnstillinger. Ved å klikke på bildet av klokken vises alle tidligere tidsinnstillinger og tidsinnstillinger kan legges til og fjernes. Alle tidsinnstillinger med Apple iphone er REMUC-spesifikke. Dette betyr at tidsinnstillinger lagt til med én telefon også vises på andre telefoner som styrer samme REMUC. Legge til REMUC-enhet Hvis den REMUC-enhet som skal legges til har tidligere brukere, må den tidligere brukeren godkjenne den nye brukeren. Den nye brukeren definerer et fritt valgt passord, som den tidligere brukeren godkjenner med sin egen applikasjon. Enhetsspesifikke innstillinger Ved å klikke på enhetens navn på forsiden får du tilgang til de enhetsspesifikke innstillingene Servicemodus/Service Mode Servicemodus er nødvendig i forbindelse med web brukergrensesnittet. Se kapittel [5.5 Web brukergrensesnitt]. Definisjon av flere kontroller Fjerning av kontroll Avhengig av montasjen kan det defineres REMUC-spesifikke tilleggskontroller. En tilleggskontroll kan f.eks. være styring av viften (utgang) eller et statusikon for alarmen (inngang). Trykk lenge på navnet på kontrollen og velg Fjern OUT <nummer>. 28 REMUC-brukerveiledning

29 6.3 Android-applikasjon Se kapittel [5.2 Kobling av telefonen med QR-kode], hvordan første enhet legges til. Informasjon om enheten Kontrollens ikon og modus Kontrollens innstillinger Kontrollens navn og type Tilbake til forrige rute 29 REMUC-brukerveiledning

30 Legge til Widget Sammen med Android-applikasjonen følger det også med en widget, som kan legges til i hjemmeruten. Med widgeten er bytte av modus i REMUC enkelt uten å måtte starte opp applikasjonen. Merk: widgeten kan ikke legges til hvis det for applikasjonen ikke er definert minst én enhet og én kontroll. Kobling av kontrollens modus Bytte av modus foregår ved å klikke på modusikonet. Under ikonet lyser et grønt lys når kontrollens utgang er aktiv. Fastsettelse av kontrollens tidsinnstillinger Med tidsinnstillinger kan du forsinke koblingen av utgangen, bestemme at utgangen skal være koblet på i en viss tid og utføre gjentagende ukeinnstillinger. Ved å klikke på bildet av klokken vises alle tidligere tidsinnstillinger og tidsinnstillinger kan legges til og fjernes. Alle tidsinnstillinger foretatt når Android-telefonen er i dataforbindelsesbruk er REMUC-spesifikke. Dette betyr at tidsinnstillinger lagt til med én telefon også vises på andre telefoner som styrer samme REMUC. Hvis Android-applikasjonen i koblingsfasen med REMUC ble definert til å benytte SMS-forbindelsesform, er tidsinnstillingene telefonspesifikke Tidsinnstillingen fjernes ved å klikke på den. Enhetsspesifikke tilleggsfunksjoner Ved å klikke lenge på enhetens navn eller ikon får du tilgang til de enhetsspesifikke tilleggsfunksjonene Legg til kontroll: Avhengig av montasjen kan det defineres REMUC-spesifikke tilleggskontroller. En tilleggskontroll kan f.eks. være styring av viften (utgang) eller et statusikon for alarmen (inngang) Oppdater: Oppdater enhetens status. Normalt foretas statusoppdateringer bare i forbindelse med endring av modus Endre: Endre enhetens navn, det fastsatte telefonnummeret (bare SMS-bruk) og fargen på enheten (også widgeten) Fjern: Fjern enheten SMS-logg (kun ved SMS-bruk): Viser SMS-trafikken mellom REMUC og applikasjonen. Sending av meldinger er også mulig i denne ruten. Endring og fjerning av kontroll Trykk lenge på kontrollens navn. I dialogen som åpner seg finnes valget Endre og Fjern kontroll. 30 REMUC-brukerveiledning

31 6.4 Symbian- og MeeGo-applikasjoner Symbian- og MeeGo-applikasjonene er svært like Android-applikasjonen, se kapittel [6.3 Android-applikasjon]. Informasjon om hvordan første enhet legges til finnes i kapittel [5.3 Kobling av telefonen med Android-, MeeGo- og Symbian-applikasjonene]. 6.5 Anrop REMUC kan styres med vanlige anrop, hvis det aktuelle nummeret er lagt til som bruker av kontrolleren. Når brukeren ringer kontrollerens telefonnummer, avbrytes samtalen umiddelbart etter tilkoblingen. Da endres statusen for enhetens standardutgang. TIPS: Hvis mobilapplikasjonen er installert på en MeeGo- eller Symbian-telefon, vises all SMS-trafikk som kommer fra REMUCkontrolleren bare i applikasjonens SMS Log -meny. De kommer altså overhode ikke til syne i telefonens egen meldingsmeny. 6.6 SMS-meldinger Kontrolleren kan styres på en dekkende måte med SMS-meldinger. Meldingsgrensesnittet muliggjør kobling av forskjellige utganger helt uavhengige av hverandre, statusforespørsel, endring av brukere, tilbakestilling av kontrolleren og endring av innstillingene. Eksempelmeldinger: Beskrivelse Melding Utgang 1 på midlertidig OUT 1 ON 0 Utgang 1 av OUT 1 OFF Utgang 2 på i én time (60 min) OUT 2 ON 3600 Utgang 1 på i 30 minutter (1800 s), oppstart med 12 OUT 1 ON timers forsinkelse (720 min) Statusforespørsel for utganger og innganger STATUS Neste telefon som ringer til kontrolleren må legges CALLADD til som bruker Mer detaljerte meldingsbeskrivelser finnes i kapittel [8 SMS-kommandoer]. 6.7 Hovedbryter Med hovedbryteren kan du sette standardutgangen på og av uavhengig av GSMdekningen til REMUC, de fastsatte brukerne eller de tilkoblede mobiltelefonene. Tilbakestilling av kontrolleren kan utføres med hovedbryteren, se kapittel [4.3 Hovedbryteren ved tilbakestilling av kontrolleren]. 31 REMUC-brukerveiledning

32 7 Instillinger som kan endres i REMUC (web-enhetsstyring) Generelle innstillinger Standardutgang Temperaturenhet Automatisk oppvarming Roaming Øke styrken på hovedbryterens lys Underspenningsavbrudd Tidsavbrudd etter at signalet har forsvunnet APN Brukernavn Passord Valgt utgangsport som styres med anrop og hovedbryteren Celsius eller Fahrenheit REMUC-kontrollerens interne varmeelement, som kobles på når tempreraturen er under -30 C uten GSM-forbindelse. Tillat roaming, eller Roaming Valg av styrken på hovedbryterens lys Blokker styringen hvis batterispenningen er under grensen Hvis kontrolleren havner utenfor GSM-nettet, kobles alle utganger av etter en viss tid Innstilling av dataforbindelsen: kontaktadresse (Sjekk med operatøren) Innstilling av dataforbindelsen: brukernavn (Sjekk med operatøren) Innstilling av dataforbindelsen: brukerens passord (Sjekk med operatøren) Innganger * Velg i hvilke situasjoner endringer i inngangene meddeles til brukeren Bekreftelse Send følgende statusendringsmelding bare hvis tidligere endring er bekrefet Fallende Send statusendringsmelding på fallende kant til signalet Stigende Send statusendringsmelding på stigende kant til signalet Tidsavbrudd for utgangene Fastsett hvor lenge utgangen er på, når den er koblet på uten tidsdefinisjon (f.eks. OUT 1 ON ) Brukere * Brukere lagt til for kontrolleren SMS-brukerens telefonnummer Fjern brukere av dataforbindelse Telefonnummer lagt til Fjern alle brukere av dataforbindelse fra minnet på REMUC Aliaser Definer fritt en forkortelse for vanlig benyttede meldinger f.eks. Alias: WARM Kommando: OUT 1 ON REMUC-brukerveiledning

33 8 SMS-kommandoer REMUC kan styres på en dekkende måte med SMS-meldinger. Bruk av SMSkommandoer forutsetter at det aktuelle telefonnummeret er lagt til som bruker av kontrolleren med CALLADD-kommandoen. STYRING AV UTGANGENE [OUT] ENDRING AV RAPPORTERINGSINNSTILLINGENE FOR INNGANGENE [INPUT] BEKREFTELSE AV UTGANGENS STATUSMELDING [ACK] STATUSFORESPØRSEL [STATUS] INFOFORESPØRSEL [INFO] BRUKERE AV KONTROLLEREN [USERS] LEGGE TIL BRUKER MED ANROP [CALLADD] FJERNE BRUKER MED ANROP [CALLDEL] FJERNE BRUKER [DEL] FASTSETTELSE AV SALDOGRENSE [BALANCE SET] FORESPØRSEL OM SALDOGRENSE [BALANCE] VALG AV NETTVERK [NETWORK] RESET TILLATELSE AV DATAFORBINDELSE [IP] INNSTILLINGER [SET] VALG AV WEBASTO -EMULERING [WB] FORESPØRSEL OM WEBASTO -EMULERING [WB ADDR] REMUC-brukerveiledning

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Brukerveiledning ios App Brukerveiledning Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer