Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer"

Transkript

1 mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår for vannkraften, Etablerer Nordic Carbon Fund, Storoffensiv på fornybar energi, Sjøkabeler til Sheringham Shoal Offshore havmøllepark, Hydrogen til hjemmet og bilen, Største bransjesamling i 2009

2

3

4 Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Råmaterialer Ekstrudert emne Dreid formet ubrent isolator Glasert tørket ubrent isolator Brent(sintret) glasert isolator Ferdig montert med armatur. Glasur råmaterial Fra mineralske råvarer videreforedlet til høyverdige porselensisolatorer for alle spenninger produsert av NORSK TEKNISK PORSELEN, Fredrikstad, Norge.

5 Haldenprosjektet 50 år Volt har i coverartikkelen valgt å fokusere på The OECD Halden Reactor Project (HRP) med årets jubileum og hvilke muligheter dette har resultert i innenfor internasjonal sikkerhetsforskning innen kjernekraftsektoren og alle ringvirkninger dette har medført norsk industri. 50 år er gått siden Haldenprosjektet ble etablert som et internasjonalt OECD forskningsprogram. Undersøkelser og eksperimenter i Haldenmiljøet har ikke bare vært viktige for internasjonal sikkerhetsforskning innen kjernekraftsektoren. Forskningen har gitt gode ringvirkninger i petroleumssektoren og andre deler av norsk industri og ført til verdifull knoppskyting i form av nye norske bedrifter. Noen av bedriftene nevnes her med Rembra AS, OMX Technology, Kjeller Vindteknikk AS, Scandpower Petroleum Technology AS, GE Healthcare AS, Kjeller og en av de siste knoppene Hydrogen Storage & Systems AS. Mer om dette kan du lese i coversaken. IFE Institutt for energiteknikk (ife) administrerer Haldenprosjektet, et internasjonalt samarbeidsprosjekt med fellesfinansiering fra medlemslandene. Medlemmer i Haldenprosjektet er i hovedsak myndighetsrettede tilsynsorganer og organisasjoner som utfører forskning innen reaktorsikkerhet. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet ble grunnlagt i 1948, og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 600 millioner kroner og antall ansatte er ca IFEs visjon er å være et internasjonalt ledende energiforskningsinstitutt. Hovedoppgaver Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering. Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og JEEP II-reaktorene. Utnytte Instituttets unike kompetanse innenfor nukleær sikkerhetsteknologi på andre samfunnsområder. Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller. Gratulerer med dagen! Tor Bergersen s.6-8 Forskning til nytte for flere bransjer s Hydrogen til hjemmet og bilen s Største bransjesamling i 2009 s.10 Eliaden 2008 s.11 Ny vår for vannkraften s.12 Leverer til Norges største kraftverk s.14 Etablerer Nordic Carbon Fund s Storoffensiv på fornybar energi s.18 Sjøkabeler til Sheringham Shoal Offshore havmøllepark s.20 Bygger vindpark i Wales s Genialt program for pumpestyring s Nye produkter s Nytt fra bransjen s.46 Tore Birkeland Marsøe har gått bort Nr. 2/3, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Terje Høiland Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Avd. sjef Terje Johnsen inne i reaktoren med vr-briller og annet utstyr Neste utgave Uke 35, 2008 Annonsematr. til V4-08 Matr. frist 29. august Tema: Alternativ energi Annonsematriell: Epost: Form Powerhelp Trykk Merkur-Trykk Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 298,- Norden kr 398,-. Europa 465,-. Andre verdensdeler 485,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, Voith Siemens AS Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS 5

6 Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for 50 år er gått siden Haldenprosjektet ble etablert som et internasjonalt OECD forskningsprogram. Undersøkelser og eksperimenter i Haldenmiljøet har ikke bare vært viktige for internasjonal sikkerhetsforskning innen kjernekraftsektoren. Forskningen har gitt gode ringvirkninger i petroleumssektoren og andre deler av norsk industri og ført til verdifull knoppskyting i form av nye norske bedrifter. Med kjernekraft, sikkerhet og internasjonalt samarbeide som tema, markeres 50-årsjubileet for Haldenprosjektet med energikonferanse på Holmenkollen Park Hotell 11. juni. Prosjektet som administreres av Institutt for energiteknikk (IFE), har i dag 130 organisasjoner fra 17 land som medlemmer. Jubileet er allerede markert her hos oss, med åpen dag for Haldens befolkning. Det var en veldig positiv seanse, sier driftssjef Thomas Elisenberg ved Haldenreaktoren begeistret og ønsker Volt velkommen til en aldri så liten befaring. Han forteller at nesten 400 var innom og lurte på alt fra hvordan selve reaktorsystemet virker til sikkerhet, og om aldring av reaktoren er et problem. Ekspertene på IFE-anlegget ble ikke svar skyldig, og kunne blant annet vise til at stråledoser og utslipp ligger klart under grenser satt av norske myndigheter og at det er sikre prosedyrer og god rutine i Forskninsdirektør Fridtjof Øwre i HAMMLAB 6 Volt 2/ å behandle brensel. Aldring er heller ikke noe problem, selve forskningsområdet utgjør bare en liten del av reaktortanken og har et beskyttende belte av vann rundt. Undersøkelser viser at tanken kan leve i 100 år til på den måten vi gjør det i dag, med drift bare halve året, sier driftssjefen smilende. Ny konsesjon Han får medhold av Statens strålevern, i alle fall for de neste 10. Strålevernet innstiller på å gi konsesjon for å eie og drive atomanleggene i Halden og på Kjeller frem til 31. desember 2018, i tråd med IFEs søknad. Det slås fast at det ikke er identifisert forhold som tilsier at anleggene ikke skulle kunne drives på sikker måte. I fjor sommer foretok forøvrig det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) en grundig vurdering av sikkerheten i Halden, og kunne konkludere med at anlegget var i utmerket teknisk stand. Hervik-utvalget Haldenreaktoren styres og overvåkes fra et moderne kontrollrom konstaterer fra venstre: driftssjef Thomas Elisen som har vurdert videre drift i et kostnadsperspektiv, er også positive og konkluderer med at videre drift utgjør en forskjell i kostnad på millioner kroner for hver av reaktorene i forhold til nedleggelse og at nyttegevinsten ved videre drift er betydelig høyere enn dette beløpet. Regjeringen vil behandle IFEs søknad på bakgrunn av disse vurderingene. En beslutning forventes i løpet av høsten. Haldenreaktoren er en 25 MW tungtvannsmoderert- og kjølt kokereaktor med driftstemperatur på 240 grader og et korresponderende driftstrykk på 33,6 bar. Tungtvannet, 14 tonn totalt, sirkulerer i en lukket rørkrets, primærkrets, og avgir varme til en sekundær, lukket lettvannskrets. Energien i sekundærkretsen overføres via dampgenerator til en tertiær, lukket lettvannskrets. Dampen som produseres i tertiærkretsen overføres til Saugbruksforeningen, som benytter den i sin papirproduksjon. Reaktoren i Halden ligger i en fjellhall på nordsiden av elven Tisla, to kilometer fra elevemunningen til Iddefjorden. Anleggsområdet ligger innenfor Saugbruksforeningens fabrikkområde og har et areal på 7000 kvadratmeter. Ikke ute etter effekten 25 MW termisk gir ikke stor effekt. Den store reaktoren som bygges i Finland nå, er for eksempel 1600 MW elektrisk, 4350 termisk. Men vi er ikke ute etter effekten. Vi er ute etter nøytronene og strålingen som skjer midt inne i reaktoren. Vi putter inn ulike sammensetninger av brensel og materiale fra kundene våre, bestråler det og ser hva som skjer. Vi tester blant annet ulike brenselssammensetninger, reaktortankmaterialer og kapslingsmaterialer utenpå brenselet. Målsetningen er å

7 flere bransjer Industripolitiske interesser På 80-tallet økte utviklingsoppdragene mot norsk industri kraftig. Spesielt var etableringen av Halden Menneske Maskin Laboratorium (HAMMLAB) og de store simulatorprosjektene for oljeindustrien i samarbeide med Norsk Data og KV/Norcontrol viktige milepæler i utviklingen mot en ny strategi for virksomheten i Halden: Forskningen på reaktorteknologi skulle opprettholde den internasjonale interessen for Haldenprosjektet i kjernekraftlandene, mens menberg, operatør Runa Sande og forskningsdirektør Wolfgang Wiesenack. gjøre reaktorbrensel og reaktormateriale mest mulig sikkert og best mulig egnet til å holde ut i et sånt miljø, forklarer Elisenberg og viser til at det er økende behov for undersøkelser av hvordan bruksegenskapene til ulike konstruksjonsmaterialer endres ved bestråling over tid. En rekke eksperimenter i Haldenreaktoren undersøker slike forhold. Forlengelse av reaktorens driftstid, noe som foregår i mange land, gjøres med basis i måledata og relevant kunnskap for å sikre at lengre driftstid ikke fører til redusert sikkerhet og pålitelighet ved kjernekraftverkene. Brenselsprøving ved stadig høyere utbrenning (lengre driftstider) har fortsatt stor interesse. Bedre utnyttelse av uranbrenselet gir mindre brenselskostnader og fører også til mindre høyaktivt radioaktivt avfall. Nye kapslings og brenselskonstruksjoner som skal tåle høyere utbrenningsgrad er under utvikling og prøves ut i Haldenreaktoren. God driftsikkerhet Sikkerhet og økonomi henger tett sammen, sier Wolfgang Wiesenack. Han er forskningsdirektør ved IFE Halden og general manager for Haldenprosjektet og viser vei til et moderne kontrollrom der reaktoren og eksperimentriggene overvåkes nøye. På et stort veggpanel vises viktig prosessinformasjon, slik at operatørene til enhver tid har oversikt over hva som foregår i reaktortanken og i kretsløpene. Det flate reaktorlokket har en mengde hull for brenselselementer, forsøksrigger, kontrollstaver og nødvendig eksperimentalutstyr, forklarer Wiesenack og demonstrerer hvordan man ved hjelp av instrumenter for eksempel kan måle ørsmå forandringer på utsiden av kapslingsmaterialet under drift. - Vi opererer internasjonalt og kundene våre er sikkerhetsmyndigheter, kraftselskaper og leverandørindustri. De er opptatt av tester for å utnytte brensel og materialer bedre og få god driftssikkerhet, slik at man kan kjøre anlegget i lange perioder uavbrutt, før man bytter brensel. Slik jeg ser det, vil det være behov for forskningen vi driver her i mange år fremover, både med reaktortypene som er i drift i dag og med tanke på nye generasjoner, sier Wiesenack. MTO-kompetanse I Os Allé, et par steinkast unna Haldenreaktoren, ligger IFEs sektor for sikkerhet - MTO (menneske, Teknologi, Organisasjon). Der holder Fridtjof Øwre til. Han er forskningsdirektør og stedfortredende prosjektleder i Haldenprosjektet. Vet du hva betegnelsen SCAM står for, spør han og svarer retorisk: Safety Cut Axe Man! Da de første reaktorene ble bygget i USA på -40-talet hadde man verken computere eller nødavstengningssystem, så man hadde faktisk en mann med øks i beredskap, sier Øwre. Han er opptatt av hvordan sikkerhetssystemene har utviklet seg og gleder seg over at forskningen ved Haldenreaktoren har ført til mye mer enn testing av brensel og materialer i selve tanken. Samarbeidsavtalen i Haldenprosjektet fornyes for treårsperioder. Og ved oppstarten av perioden fra 1967, ble det en ny utvikling i forskningen, med fokus på systemer for overvåking og prosesskontroll, forløperen til dagens MTO-program. Flere ben å stå på Det ble etter hvert viktig få flere ben å stå på etter at stemningen for å innføre kjernekraft i Norge snudde, sier Øwre og viser til IFEs jubileumsberetning som beskriver årsakene til vendepunktet: Oljen var i ferd med å bli Norges viktigste eksportartikkel. Etter ulykken ved Three Mile Island-verket i Harrisburg i 1979 økte motstanden ytterligere, og i energimeldingen i 1979 ble det klart at kjernekraftverk ikke var aktuelt i Norge på den siden av årtusenskiftet. Da jeg kom hit i 1975 var jeg med på å bygge opp kontrollrommet for Statfjord A og moderne kraftrom med software for hele elkraft-sektoren. Da het vi fortsatt IFA (Institutt for Atomenergi). Det ble omstrukturering til IFE i På Kjeller førte dette til store omlegginger mot en bredere energiforskning, forklarer forskningsdirektøren. Haldenprosjektets satsning mot prosesskontrollprogram førte til at samarbeidet med norsk industri og næringsliv skjøt fart. Spesielt var samarbeidet med Norsk Data og Kongsberg Våpenfabrikk viktig. Haldenprosjektet ble en verdifull utviklingspartner for disse bedriftene. Haldenmiljøet deltok i utvikling og installasjon av KVs leveranse av kontrollsystemene på Statfjord A. Produkter utviklet i Halden ble i samarbeid med Norsk Data installert i en rekke norske prosess- og energiforetak og i svenske kjernekraftverk, som også fikk modifiserte versjoner av operatørkommunikasjonssystemet for Haldenreaktoren, med datamaskinstyrte farge-tv-skjermer. Ulykken ved Three Mile Islandreaktoren viste at en sterkt medvirkende faktor i hendelsesforløpet var dårlig design av informasjonssystemene i kontrollrommet. Forskningen i Halden på forbedring av kontrollromsystemene med innføring av digitalteknikk og skjermbasert informasjonspresentasjon fikk derfor stor internasjonal oppmerksomhet, og interessen for denne virksomheten økte sterkt blant deltagerne i Haldenprosjektet. 7

8 Wiesenach demonstrerer testing av brenselselementer. neske-maskin-forskningen skulle ivareta norske industripolitiske interesser, i tillegg til å betjene det internasjonale prosjektet. Tsjernobyl-ulykken i 1986 førte til økt motstand mot kjernekraft i Norge. På begynnelsen av 90-tallet oppfordret miljøbevegelsen til stengning av reaktoren og det ble også fremmet forslag om nedleggelse i Stortinget. IFE møtte utfordringen ved å øke nytteverdien i Haldenprosjektet for norsk næringsliv og viste også til at Haldenprosjektets kompetanse ville være viktig for å øke sikkerheten ved reaktorer i Russland. I perioden 1991 til 1996 ble verdien av forskningskontrakter med norske industripartnere mer enn fordoblet og Haldenmiljøet ble en viktig brikke i det norske assistanseprogrammet mot Russland for å forbedre sikkerheten til reaktorene på Kolahalvøya og 8 Volt 2/ ved Leningradverket nær St. Petersburg. Verdifull knoppskyting Det er fortsatt veldig viktig for oss å øke nytteverdien mot norsk industri, sier Øwre som har vært med på en rekke spennende eksperimenter i HAMM- LAB og gleder seg over verdifull knoppskyting i form av nye norske bedrifter. Det er blant annet utviklet en ny målemetode for å oppdage svekkelse av isolasjon på elektriske kabler, noe som er viktig både for sikker drift av kjernekraftverk og andre industrianlegg, for eksempel undersjøiske kabler til havbunninstallasjoner i petroleumindustrien og kraftoverføringer i elektrisitetsforsyningen. Dette er ett av flere eksempel på at forskning og utvikling initiert innen kjernekraftbransjen har funnet nye anvendelser innen annen industri. Gjennom etableringen av bedriften Wirescan som en knoppskyting fra IFE, kommersialiseres nå denne målemetoden. Den første knoppskytingen jeg var med på, var NAVITA. Vi hadde en avdeling som bygget opp aktørsystemer for kjøp og salg på kraftbørs. NAVITA er et ektefødt barn av IFE og leverer komplette løsninger for fysisk og finansiell energihandel og risikoanalyse, sier Øwre og nevner et annet eksempel av nyere dato: Det Halden-baserte selskapet Augmented Reality Laboratory Norway AS (ar-lab) som nylig skrev kontrakt med Forsvarets forskningsinstitutt om utvikling og testing av virkelighetsteknologi på Forsvarets kjøretøy. AR-teknologien som benyttes av ar-lab blander virkelighet og virtuelle objekter ved hjelp av avansert visualiseringsteknologi og er utviklet ved IFE Halden. Den har tidligere vært anvendt innen arkitektur og byplanlegging i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Et bredt spekter Sektoren Sikkerhet MTO i Halden satser på å bidra til å styrke sikkerheten innen et bredt spekter av aktiviteter fra kjernekraft og oljeutvinning til el-forsyning, gruvedrift, transport og helse. Sektoren driver et utstrakt samarbeid med ulike faggrupper. Industripsykologer utgjør en viktig del av forskningsteamet. Det simulatorbaserte kontrollrommet HAMMLAB gjør det mulig å gjennomføre en rekke realistske eksperimenter. I Norge har vi først og fremst rettet vår virksomhet mot petroleumsindustrien i de siste årene og bidratt med alt fra assistanse på kontrollromsteknologi og design til human factor-problemstillinger og overvåkning og alarmsystemer til storskjermløsninger, blant annet på Snøhvitanlegget, sier forskningsdirektør Øwre. Han synes at det er veldig viktig at forskningen som startet med kjernekraft har slike positive ringvirkninger. Thorium-testing? Som stedfortredende prosjektleder i Haldenprosjektet er Øwre også i høyeste grad opptatt av Haldenreaktorens fremtid og tror at forskningen på reaktorbrensel og materialundersøkelser vil fortsette i mange år fremover, samtidig med utviking av datamaskinbaserte systemer for overvåking og kontroll - Jeg vil ikke blande meg inn i kjernekraftdebatten. Vi er en nøytral organisasjon og uttaler oss bare som eksperter, hvis vi blir spurt, sier Øwre. Men han minner om at selv om Thorium-utvalget ikke anbefaler umiddelbar satsning på utvinning og energiproduksjon basert på norske thoriumforekomster, anbefaler utvalget at det på bakgrunn av IFEs meget anerkjente internasjonale kompetanse på kjernebrensel, oppmuntres til undersøkelser av thoriumbrensel i Haldenreaktoren.

9 Ludens Reklamebyrå TFXP-O TFXP-O TSLF-O B-Lite Green Reduser grøftekostnadene med opptil 50%. Bruker du kraft kabler med fiberrør får du betydelig mindre masser å flytte på. Nexans nye kraftkabler er utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Derfor får du en kabel som sparer deg for både penger og tid. Grøftebredden reduseres betydelig, det gjør også antall tromler og dermed også behovet for lagerplass. Tilretteleggingen av kabler med rør i grøft blir enkel og effektiv. Utleggings kostnadene reduseres tilsvarende. Og så er det svært lett å skille fiberrør og kraftkabel. Du skal også vite at våre kraftkabler med fiberrør er gjennomtestet med de aller beste resultatene. Det gjelder selvsagt også fiberblåsing av lange lengder helt opp til 1500 meter. Nexans fiberkabel B-Lite Green har også utmerkede skyve- og blåseegenskaper. Ikke rart at stadig flere takker ja til betydelige kostnadsreduksjoner. Produktene leveres i spenningsområde 1-24 kv, fra 25 til 240 mm² Al, og fiberkablene fra 2 til 96 fiber, alt som en del av FIBERTILHEIMEN bakkeløsning. Besøk oss på Eliaden stand nr. B02-04 og D03-19 Because so much of your performance runs through cables. Global expert in cables and cabling systems

10 Eliaden 2008 Foreløpig er det påmeldt 364 utstillere på Eliaden Disse dekker et utstillingsareal på brutto m2. Dette betyr at Eliaden 2008 sannsynligvis blir litt større enn for to år siden. Dette dreier seg ikke bare om kjøp og salg, selv om det er viktig. Eliaden er også en arena der de besøkende møter ansiktet bak stemmen, sier Nils-Erik Magnell, prosjektdirektør for Eliaden Siden mye av den daglige kommunikasjonen er forholdsvis upersonlig, blir det vesentlig å seg tid til å ta hverandre i hånda og møtes ansikt til ansikt. Her bygges profesjonelle og sosiale nettverk. Det er også noe eget å møte tidligere kollegaer og andre vi ellers bare ser i formelle anledninger. Den viktigste kapitalen i en hver bedrift er humankapitalen, menneskene. Å møtes i de faglige rammene Eliaden gir, er en viktig del av det faglige påfyllet den enkelte medarbeider har behov for, enten det er en utstiller som informerer om nye løsninger og produkter eller kollegaer som deler erfaringer. Effekten av de faglige budskapene forsterkes av å formidles i et slikt miljø. I år blir det 15 seminarer, i tillegg til utstillernes mer produktog bedriftsrelaterte seminarer. Noen miljøer har egne aktivite- Dette blir en dag om og med belysning. Vi har lagt ned mye arbeid for at dette skal fungere optimalt både for utstillere og besøkende, sier Petter N. Haug, direktør i Lyskultur. 10 Volt 2/ Vi intensiverer markedsføringsarbeidet mot de besøkende, sier Nils-Erik Magnell (t.v.), prosjektdirektør for Eliaden 2008 og Finn Bogegård, utstillerkontakt for Eliaden 2008, foto: John Petter Reinertsen ter. Blant annet har elektro- og ikt-utstillere laget et bransjetorg, med korte foredrag hele dagen. Politikere møter bransjen På Eliadens åpningskonferanse møter sentrale stortingspolitikere kunnskapsrike bransjefolk til debatt. Her stilles det spørsmål om politikerne er klar over at elektronæringen har mange og gode løsninger på klima- og energiutfordringene Norge og verden står overfor. Det er Elektroforum som har samlet panelet med politikere og bransjefolk. Kommunikasjonsdirektør Kåre Verpe i NHO skal lede debatten. Elektro- og automatiseringsklyngen har sentral betydning for enhver form for verdiskaping både i dag og i framtidens Norge, ikke minst når det gjelder klimautfordringene. Energieffektiviseringens påvirkning på kraftbalansen, og gunstige klimamessige virkninger, er grovt undervurdert i Norge. Samtidig er det viktig å se på fornybar produksjon av elektrisitet, sier Magnell, som håper debatten vil belyse og opplyse de som bestemmer. Blant politikerne som kommer til åpningskonferansen er Tore Nordthun (Ap), Line Henriette Holten Hjemdal (Krf), Ketil Solvik Olsen (Frp), Per Olav Lundteigen (Sp), Gunnar Kvassheim (V), Ivar Kristiansen (H) og Inga Marte Thorkelsen (Sv). Lysets dag med noggo attåt Onsdag 28. mai blir det Lysets dag på Eliaden Lyskultur og lysutstillerne i hall D vil sette sitt preg på utstillingen denne dagen. Seminarer og vrimleaften er blant aktivitetene. Dette blir en dag om og med belysning. Vi har lagt ned mye arbeid for at dette skal fungere optimalt både for utstillere og besøkende, sier Petter N. Haug, direktør i Lyskultur. Det blir to seminarer om henholdsvis energi og miljø og lyskvalitet. Det første omfatter bygningsenergidirektivet, planlegging, drift og vedlikehold av belysningsanlegg og byggautomatisering. Det andre tar for seg menneskelige og tekniske faktorer og hvordan få kvalitet i belysningen og samtidig spare energi. Målgruppene for seminarene er først og fremst offentlige og private byggeiere. Vi ønsker å gi disse inspirasjon til å følge lover og regler på en god måte. Også i den politiske debatten er disse temaene viktige.

11 Ny vår for vannkraften Jeg tror på en renessanse for utbygging av vannkraft. Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Verden leter etter løsninger. Vannkraften er en av dem, sier konsernsjef Atle Neteland i BKK. Vannkraften vil fortsatt utgjøre basisproduksjonen vår av fornybar energi. Det er god grunn til å se på vannkraften med nye øyne. Men etter hvert tror jeg at også andre løsninger vil komme i stor skala, ikke minst vindkraft til havs. Løsningene på klimautfordringene ligger i energieffektivisering og mer bruk av fornybar energi. Norge har naturressursene og kompetansen som skal til. Vi forvalter naturressurser som vi utnytter til energiproduksjon. All produksjon av energi medfører ulemper. Vi ser at bruk av energi er en drivkraft i videre utvikling av samfunnet. Vi er opptatt av at så vel produksjon som bruk av energi skal skje med minst mulig ulemper for nærmiljø og for det store økosystemet. Dette inngår i vårt samfunnsansvar. Globalt Vi har alltid lagt stor vekt på å skåne lokalmiljøet i forbindelse med vannkraftutbygginger. Nå krever klimaendringene også at vi må tenke globalt i tillegg. Klimaendringene utfordrer oss til nytenkning og handling. BKK ønsker å bygge ut mer kraft, og støtter generelt ny kraftutbyg- ging, når dette kan gjøres på markedsmessige vilkår og med akseptable naturinngrep og andre miljøkonsekvenser. Det er bred enighet om at systemet med CO2-kvoter er samfunnsøkonomisk gunstig. Systemet motiverer til å investere i miljøvennlig kraftproduksjon som ellers ikke ville blitt bygd på grunn av for lave priser, og til å fase ut eller rense miljøugunstig produksjon. Som bransjens første Klimaløftebedrift forplikter vi oss til å følge opp nasjonale klimamål. Handlingsprogrammet for næringslivet, i regi av Miljøverndepartementet, krever synlige og virkningsfulle tiltak av bedriftene som gir sitt løfte. Nasjonal dugnad Vi utfordres til nytenkning og bruk av ny, moderne teknologi innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi. Sammen med andre energibedrifter i Norge ønsker vi å gå foran i arbeidet med å finne gode klimavennlige løsninger. I februar gikk startskuddet for den nasjonale informasjonskampanjen Grønn boks i energibransjen. I kampanjen ber vi unge mennesker å Verden leter etter løsninger. Vannkraften er en av dem, sier konsernsjef Atle Neteland i BKK. satse på vår bransje som en vei til karriere, og vi ber politikerne om å satse på energibedriftene som en vei til klimamålet. I en nasjonal dugnad oppfordres alle til å fylle den grønne boksen med gode og fornuftige løsninger. En del av løsningen vil være utbygging av ny, fornybar kraft som konvensjonell vannkraft, småkraft og vindkraft til lands og til havs. Nye kraftlinjer Produksjonen av ny, fornybar kraft vil foregå desentralisert i lokale vindkraftparker og småkraftverk. Derfor kreves det nye kraftlinjer for tilknytning til eksisterende overføringsnett. Samfunnet er nødt til å akseptere at mer utbygging av kraft og effektivisering av eksisterende også krever flere nye kraftlinjer og opprustning av gamle. Ikke bare her til lands, men også transport-kapasiteten i kablene mellom Norge og Kontinentet må økes. Hvis vi virkelig mener alvor med å redusere klimagassutslippene, kommer vi ikke utenom slike inngrep i naturen som vannkraftanlegg, vindmølleparker til lands og til havs og kraftoverføringslinjer representerer. Det er prisen vi må betale. Men vi må fortsatt ha som mål å gjøre naturinngrepene så skånsomme som overhodet mulig. NYHET! Møt oss på Eliaden Stand C1-17 A small infrared revolution Markedets rimeligste fullverdige IR KAMERA - Pris kun kr ,- + mva Save time and money in 3 steps: POINT SHOOT DETECT Presisjons Teknikk as Tel: Faks: Epost: 11

12 Leverer til Norges største kraftverk ABB har inngått avtale med Sira-Kvina verdt opp mot 20 millioner kroner i forbindelse med reparasjon av en transformator ved Tonstad kraftverk. Formålet med reparasjonen er å få kraftverket tilbake i full drift så raskt som mulig, og dermed bidra til å stabilisere strømforsyningen på Sør-Vestlandet. Tonstad kraftverk er landets største målt i produksjon. - En oppgradering av eksisterende transformator kan være både et økonomisk og miljøvennlig alternativ til å kjøpe ny transformator. Vårt spesialverksted i Drammen er et av de få stedene i Europa det er mulig å få gjort denne typen oppgraderinger. Vi er svært fornøyde med at Sira-Kvina valgte denne løsningen, sier direktør Britt Helene Neteland i ABB. Kort leveringstid Etter denne typen oppgradering blir transformatoren som ny, og levetiden kan forlenges med inntil 40 år. Oppdraget forventes å være fullført i oktober 2008, og transformatoren er planlagt å være i full drift før utgangen av året. Leveringstid på en ny transformator er normalt cirka to år, noe som betyr at nedetiden blir redusert til langt under det halve. Den korte leveringstiden bidrar til å redusere tapte pro- duksjonsinntekter for kunden. - Denne avtalen bekrefter ABBs ledende posisjon på leveranser av tjenester innen transformatorservice. Vår erfaring og teknologi har gjennom over hundre år spilt en nøkkelrolle for energiforsyning og kraftkrevende industri over hele verden, sier Neteland. Ny aktiv del Oppdraget ved Tonstad kraftverk innebærer bytte av aktiv del i den 190 MVA store transformatoren. Ny aktiv del skal bygges ved verkstedet i Drammen og monteres i eksisterende transformatorkasse. Eksisterende infrastruktur i kraftstasjonen forblir urørt, noe som bidrar sterkt til å begrense tiden det ene av de fem aggregatene i stasjonen er ute av drift. Vi er svært fornøyde med at Sira-Kvina valgte denne løsningen, sier direktør Britt Helene Neteland i ABB. 12 Volt 2/3-2008

13 R Rittal Innovative løsninger i en klasse for seg selv. Typetestet iht. IEC Eliaden kampanje Få 5% rabatt på alle HD-skap! Ri4Power - strømdistribusjon Rittal Ri4Power det nye begrepet med strukturerte systemløsninger for sikker og rask oppbygging av lavspenningskoblingsanlegg for maskiner, anlegg og bygninger. Ri4Power, det er det nye begrepet for høyspennings, lavspennings- og installasjonsfordelinger under ett tak typetestet iht. IEC Ri4Power, det fleksible, modulære lavspenningsystem for el-distribusjon og motorstyring. Besøk oss på Eliaden stand D01-05 Hygienisk Design HD - Hygienisk Design. En skapserie designet spesielt for næringsmiddelindustrien. Rittal AS Tlf: Fax: epost: Under næringsmiddelsproduksjon er det høye krav til renhold, det er derfor viktig å ha overflater som er enkle å rengjøre, og som tåler sterke rengjøringsmidler og hvor fokus har vært på at alle flater skal være enkle å rengjøre, og minst mulig horisontale flater der vann kan samle seg, og gi grobunn for bakterier.

14 Etablerer Nordic Carbon Fund GreenStream Network, et ledende nordeuropeisk selskap i karbonmarkedene, etablerer nå Nordic Carbon Fund for kjøp av klimakvoter under Kyoto mekanismene. Nordic Carbon Fund kjøper utslippsreduksjoner til sine investorer, primært under Den grønne utviklingsmekanismen (Clean Development Mechanism, CDM). De første investorene i Nordic Carbon Fund er Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company og GreenStream Network Plc. Nordic Carbon Fund har en investeringskapasitet på opp til 40 millioner euro. Tomas Otterström, viseadministrerende direktør og leder for GreenStream forretningsutvikling, herunder nye investeringsinstrumenter, viser til at markedene for klimakvoter og fornybar energi bringer med seg meget interessante og mange nye investeringsmuligheter; Da vi etablerte Fine Carbon Fund i mai 2007 fikk vi stor oppmerksomhet blant nordiske selskaper. Nordic Carbon Fund imøtekommer et behov blant nordiske industriselskaper og investorer og gir disse et profesjonelt verktøy for å handle i et voksende karbonmarked. GreenStream vil lansere nye investeringsfond i nær fremtid og arbeider for øyeblikket med nye servicetilbud for markedet etter Vi er overbevist om at markedet for klimakvoter vil fortsette å vokse også etter Kjøpere er både selskaper og stater, og i tillegg er det frivillige markedet voksende. Med Nordic Carbon Fund forvalter GreenStream allerede fire instrumenter, noe som demonstrerer vår kapasitet til å skape merverdi for våre kunder. Nordic Carbon Fund er et viktig i steg i vår nye vekststrategi, forteller administrerende direktør Kari Sinivuori. Tomas Otterström, viseadministrerende direktør og leder for GreenStream forretningsutvikling, herunder nye investeringsinstrumenter. Med Nordic Carbon Fund forvalter Green- Stream allerede fire instrumenter, noe som demonstrerer vår kapasitet til å skape merverdi for våre kunder. Nordic Carbon Fund er et viktig i steg i vår nye vekststrategi, forteller administrerende direktør Kari Sinivuori. GreenStream Network Plc GreenStream er et ledende nordeuropeisk selskap innen investerings- og forvaltningstjenster i tillegg til konsultenttjenester, finansiell rådgivning og handel relatert til karbonmarkedene og fornybar energi. GreenStream Network utvikler klimagass-reduksjonsprosjekter som CDM og JI samt fornybare energiprosjekter i Europa. GreenStream Network har kontorer i Beijing, Göteborg, Hamburg, Helsinki, Oslo, Stockholm og Vilnius. GreenStream forvalter nå fire fond relatert til karbonmarkedene og klimakvoter og er det ledende nordiske selskapet innen karbonmarkedene og fornybar energi. Selskapet har meglet titalls TWh sertifikater fra fornybare energiprosjekter over lengre tid og millioner av tonn CO2. GreenStream har gitt strategisk og operativ rådgivning til flere hundre organisasjoner om den forretningsmessige betydning av karbonmarkedene og strategisk posisjonering, utvikling av CDM/JI prosjekter. Nordic Carbon Fund GreenStream sitt nye instrument som ble etablert den 18. mars Instrumentet er på opp til 40 millioner euro og vil anvendes til å kjøpe utslippsreduksjoner fra primært CDM prosjekter. Fine Carbon Fund: Et GreenStream instrument som ble operativt den 11. mai Instrumentet kjøper utslippsreduksjoner fra primært CDM prosjekter. Instrumentet er på opp til 30 millioner euro. Multilateral Carbon Credit Fund: Et karbonfond i regi av EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) og EIB (European Investment Bank) som ble åpnet den 1. januar GreenStream er karbonmanager for fondets nordøstlige region (1 av fondets 3 regioner) som består av Russland, Ukraina Hviterussland og Kazakhstan. Blåfall Energi: Et GreenStream instrument som har vært operativt siden 1. februar Instrumentet investerer i småskala vannkraft i Norge og Sverige. Blåfall har en egenkapital på 20 millioner euro og en investeringskapasitet på 130 millioner euro. 14 Volt 2/3-2008

15 Lanserer FlowMaster FlowMaster-serien representerer et helt nytt nivå innen fleksibilitet, intuitiv kontroll og målenøyaktighet innen hele spektret av mengdemåleapplikasjoner. Valg av riktig mengdemåler til enhver applikasjon er blitt enklere med ABBs nye Flow- Master-familie. Nå kan kundene velge produkter som er skreddersydde til bestemte bransjer, inklusive kjemi og petrokjemi, vann og avløp, nærings- og nytelsesmiddel, energi og forsyning, farmasøytisk og bioteknologi, olje og gass, metall og gruvedrift, samt papir og masse. Alt enklere Basert på mer enn 100 års erfaring og utvikling i tett samarbeid med kundene, har FlowMaster fått egenskaper som overlegen målenøyaktighet, enestående diagnostikk og større robusthet og pålitelighet. FlowMaster er i tillegg lettere å spesifisere, installere, vedlikeholde og oppgradere, noe som gir bedre avkastning på investeringene. Stabil måling FlowMaster familien er spesielt egnet til bruk innen næringsmiddel, vann, avløp og prosess med målersignaler på standard 4-20mA eller Hart. Innvendig har FlowMaster oktangulær form, noe som sikrer stabil måling selv ved korte rett-strekk før målepunkt. Enkel selvforklarende programmeringsmeny betjenes direkte i front på touchpanelet/glasset uten å åpne måleren. Diagnostikk og alarmer er i henhold til Namur NE107. FlowMaster er i tillegg utstyrt med ABB Universal HMI som er standard for alle nye instrumenteringsprodukter fra ABB - dette forenkler drift, vedlikehold og opplæring og bidrar til å redusere de totale drifts- og anskaffelseskostnadene. Velkommen til å besøke oss på Eliaden Stand D04-28 Her kan du hente din nye Instrumentkatalog Garver Ytteborgsvei 83, 0977 Oslo Tel Fax E-post Nettside 15

16 Storoffensiv på fornyb Eidsiva er klar for en storoffensiv for å skape ny fornybar energi i Hedmark og Oppland. En rekke nye bioenergi- og vannkraftprosjekter som skal gjennomføres de kommende årene kan gi inntil to milliarder kilowattimer ny fornybar kraft fra regionen. Det er nok til å dekke et årlig forbruk til husstander. Eidsiva er et av de få energiselskapene i landet som fortsatt har mulighet til å bygge ut betydelige mengder fornybar energi fordelt på bio og vannkraft. Bakgrunnen for Eidsivas offensiv på fornybar energi er det uttalte behovet for å tilføre det norske og europeiske kraftmarkedet ny fornybar energi. De nye prosjektene fra Eidsiva vil redusere behovet for forurensende kull- og oljefyrte kraftverk, og dermed bidra positivt i forhold til klimakrisen. I tillegg vil salg av fornybar energi gi merinntekter i form av utbytte til fylkene og kommunene som eier Eidsiva. Fornybar energi vil være en av regionens viktigste eksportvarer og verdiskapere i framtiden. Bioenergi i eget selskap Eidsiva har samlet sin satsing på bioenergi i et nytt selskap, Eidsiva Bioenergi AS, med hovedsete på Gjøvik. Målsettingen er å levere 1 milliard kilowattimer bioenergi fra selskapets bioenergianlegg innen 2012, fordelt på 600 millioner kilowattimer biovarme og 400 millioner kilowattimer biokraft, forutsatt tilstrekkelige støtteordninger. I tillegg til bioenergianleggene som allerede er i drift i Trysil, Hamar, Kongsvinger og Lena, planlegges det bioenergianlegg blant annet i Lillehammer, Gjøvik og Raufoss samt bygging av et stort avfallsforbrenningsanlegg utenfor Hamar. Nye vannkraftprosjekter Eidsiva Vannkraft AS med hovedsete på Lillehammer, har ansvaret for en kraftproduksjon på over 7 milliarder kilowattimer fordelt på 43 kraftverk i Hedmark og Oppland. Flere nye vannkraftprosjekter er under planlegging. I alt vil de nye anleggene kunne gi 1 milliard kilowattimer fornybar energi de kommende årene. Eidsiva har nettopp besluttet Manipulert bilde av utvidelse Kongsvinger kraftverk i Glomma 16 Volt 2/3-2008

17 ar energi å foreta en betydelig utvidelse av Kongsvinger kraftverk i Glomma. Det vil bli bygget en nytt aggregat ved siden av det eksisterende, i virkeligheten en fordobling av kraftverket. Utbyggingen vil gi over 60 millioner kilowattimer ny kraft. Arbeidene starter allerede etter sommerferien i år, og ny kraft vil være på nettet i Flere samarbeidsprosjekter Eidsiva har i samarbeid med selskaper der Eidsiva eier betydelige andeler, allerede to nye vannkraftprosjekter i såkalt meldingsfase. Det betyr at det er sendt melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at det planlegges utbygging, og at det er holdt folkemøter og gitt informasjon til lokalmiljøet. De to prosjektene er Rosten kraftverk i Sel kommune, og nytt Einunna kraftverk i Folldal, kombinert med utvidelse av Markbulia dam. I et samarbeid med AS Eidefoss er også en utbygging av kraftressursene i Nedre Otta under utredning. Eidsiva Vannkraft utreder også elvekraftverk i Gudbrandsdalslågen ved Storrusten nord for Sjoa tettsted, og ved Vinstra. Det arbeides også med utredning av to mindre kraftverk knyttet til de eksisterende anleggene i Vinstervassdraget, ved Øyangen og Vinstern. I tillegg vurderer også Eidsiva Vannkraft mulighetene for en utbygging av Tolgafallene i Østerdalen. Stand B02-08 Vi har alt av kabelhåndteringsutstyr. Trafobox; en fremtidsrettet løsning som erstatter plattformbetjening. Vi er spesialisten på jordslutningsspoler og nullpunktsbehandling. Totalleverandør til det norske energimarkedet 17

18 Sjøkabeler til Sheringham Shoal Offshore havmøllepark Nexans er tildelt kontrakten for leveranse av eksport sjøkablene til Sheringham Shoal havmøllepark. Kontrakten har en estimert verdi på 200 millioner norske kroner. Gjennomføring av prosjektet er avhengig av godkjenning fra britiske myndigheter, samt endelig investeringsbeslutning som er forventet i andre halvdel av Nexans kabler vil eksportere 315 MW kraft fra en ny havmøllepark som ligger 20 km fra østkysten av England Fra Halden Kontrakten omfatter design og fabrikasjon av ca. 2 x 22 km 145 kv XLPE sjøkabler og reservekabel med tilhørende utstyr. Kabelen inneholder i tillegg optisk fiber produsert ved Nexans fabrikk på Rognan. Leveransen vil finne sted i midten av april 2010 fra Nexans Norge sin fabrikk I Halden. 88 vindmøller Sheringham Shoal havmøllepark er et område på 35 km2 utenfor østkysten av England ca 20 km fra kystbyen Sheringham i Norfolk. Vanndybden i havmølleparken varierer fra meter. Hvis havmølleparken blir godkjent, vil den bli utbygget med 88 stk 3,6 MW vindmøller. Vindmøllene knyttes sammen og ledes til to transformatorstasjoner. Totaleffekten vil bli på 315 MW og i et gjennomsnitts år vil ca 1,1 TW kraft bli eksportert fra de to transformatorstasjonene gjennom to eksport sjøkabler til land og forbundet med eksportkabler på land. Eksportkablene på land vil knytte havmølleparken til det regionale distribusjonsnettverket i Salle, og kraftlinjene videre forbinder Salle med det nasjonale overføringsnettet i Norwich. Ferdigstillelse av havmølleparken og produksjonsstart er planlagt til tredje kvartal Eiere Sheringham Shoal havmøllepark vil bli utviklet av Scira Offshore Energy Ltd, et selskap som er etablert for utvikling av denne parken. StatoilHydro eier 50 prosent av Scira Offshore Energy Ltd og det nederlandske firmaet Evelope Projects, et underselskap I Econcern B. V gruppen, eier de andre 50 prosentene. Om Nexans Med energi som kjernen i sin virksomhet, tilbyr Nexans, verdens ledende kabelprodusent, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri og byggmarkedet og henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon. Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden, produksjon i mer enn 30 land, sysselsetter totalt medarbeidere og hadde en omsetning på 7,4 milliarder euro i Selskapet er notert på børsen i Paris. Om Nexans Norway Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg på Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy og i Halden. Selskapet har ca ansatte og er organisert i tre divisjoner: Energi, Tele- og Installasjonskabel og Energinett. 18 Volt 2/3-2008

19 Vi skifter navn! SES, Sarpsborg Energi Service AS skifter navn. Siden januar 2007 har SES vært et 100% eid Voith Siemens selskap. I denne forbindelse skifter vi nå navn til Voith Siemens Hydro Power Generation Service Sarpsborg AS. Vi skal fremdeles være konsernets avdeling for alt innen revisjon og oppgradering av generatorer. Sammen med andre avdelinger i Voith Siemens konsernet, som f.eks VG Power i Västerås, står vi mer styrket enn noen gang til å yte riktig service til Norske vannkraftproduksenter. Voith Siemens satser world wide på service og 100% eierskap i Sarpsborg er et ledd i dette. Vi utfører prosjekter på alle Norske vannkraftsgeneratorer uansett fabrikat. KONTAKT Markedssjef Pål Heine Torp Mobil: Daglig leder Jon O. Thorbjørnsen Mobil: Voith Siemens Hydro Power Generation Service Sarpsborg AS Telefon: Fax: Pb SARPSBORG Astridsgate SARPSBORG A Voith and Siemens Company

20 Bygger vindpark i Wales Statkraft og samarbeidspartneren Catamount Energy Corporation har besluttet å bygge vindpark i Wales, som selskapene fikk konsesjon for i fjor. Dette blir Statkrafts første vindkraftutbygging utenfor Norge og flere er under planlegging. Blaengwen Wind Farm skal bygges på et høydedrag nord for byen Carmarthen, sørvest i Wales. Anlegget vil bestå av ti vindturbiner fra Siemens Wind Power, med en samlet installert effekt på 23 MW. Vindmøllene vil bli levert sommeren 2009 og vindparken skal etter planen settes i drift samme høst. Konsesjonen ble gitt av myndighetene i Carmarthenshire i mars i fjor. Prosjektet er utviklet av Force 9 Energy i samarbeid med Catamount Cymru Cyf (CCC). Sistnevnte selskap vil stå som eier av Blaengwen Wind Farm. Statkraft og amerikanske Catamount Energy Corporation eier hver sin halvpart av CCC. Selskapene samarbeider om flere vindkraftprosjekter og har søkt konsesjon for bygging av ytterligere tre vindparker i Storbritannia. Statkraft har som mål å bli ledende innen vindkraft både på land og til havs i Nordvest-Europa. Vindkraft er en vesentlig del av fremtidens fornybare energiløsning. Gode vindforhold og noen av de beste rammebetingelsene i Europa er de viktigste grunnene til at Statkraft satser i Storbritannia, sier konserndirektør Siri Hatlen. Statkraft har totalt ni vindkraftprosjekter under planlegging i Storbritannia sammen med partnere, samt 2,8 TWh under utvikling i Sverige sammen med SCA. Statkraft driver dessuten tre store vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord. Innstiller på fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg ife Statens strålevern tilrår at IFE gis fornyet konsesjon for å eie og drive atomanleggene på Kjeller og i Halden i 10 år fra 31. desember 2008 Statens strålevern innstiller på å gi konsesjon for 10 nye år, frem til 31. desember 2018, for IFEs atomanlegg i Halden og på Kjeller, i tråd med IFEs søknad. Strålevernet har ikke identifisert forhold som tilsier at anleggene ikke skulle kunne drives på en sikker måte. Innstilingen er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling. De faglige vurderingene av sikkerheten ved IFEs konsesjonsunderlagte anlegg og den samfunnsøkonomiske nytteverdien av virksomheten knyttet Gode vindforhold og noen av de beste rammebetingelsene i Europa er de viktigste grunnene til at Statkraft satser i Storbritannia, sier konserndirektør Siri Hatlen. til disse (jf. Hervik-utvalgets rapport, se nyhetsoppslag i høyremenyen - Evaluering av reaktordriften ved IFE i et nyttekostnadsperspektiv ) er begge positive. IFE er meget tilfreds med at Statens strålevern tilrår at konsesjon gis for alle anleggene, og for en 10-årsperiode. Regjeringen vil behandle IFEs søknad på bakgrunn av bl.a. Statens stråleverns innstilling og Hervik-utvalgets rapport, og regjeringens beslutning forventes å foreligge i løpet av høsten. 20 Volt 2/3-2008

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft VI GIR VERDEN MER REN ENERGI No. 1 89% 283 INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Offshore vind i Statoil

Offshore vind i Statoil Offshore vind i Statoil Energidager på UMB Vår fornybar energi strategi Lønnsomhet Vekstmuligheter Kjernekompetanse 2 Utvikling av offshore vindkraft i Statoil Sheringham Shoal Dogger Bank Hywind 3 Hvordan

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis Ola Børke Daglig leder Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 300 millioner kroner i utbytte Eies av 27 lokale kommuner

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Deres referanse Vår referanse Dato DRC 21.06.2013 Norges Vassdrags og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Vi viser til

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN. Morten Fossum, Statkraft Varme AS

HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN. Morten Fossum, Statkraft Varme AS HVA KAN GRØNNE SERTIFIKATER OG NY TEKNOLOGI UTLØSE FOR INDUSTRIEN Morten Fossum, Statkraft Varme AS STATKRAFT Europas største på fornybar kraftproduksjon Over hundre års historie innen vannkraft Nærmere

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet Bente Hagem Statnett i tall 11 000 km kraftledninger 150 Transformatorstasjoner 3 Regionssentraler 1 Landssentral 1100 Ansatte 41 mrd

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

HVORFOR HAR VI EN FORSKNINGS- REAKTOR PA KJELLER? Institutt for energiteknikk. Institutt for energiteknikk

HVORFOR HAR VI EN FORSKNINGS- REAKTOR PA KJELLER? Institutt for energiteknikk. Institutt for energiteknikk Rostra Reklamebyrå RRA 26 Foto: Kjell Brustaad Oktober 1998 HVORFOR HAR VI EN FORSKNINGS- REAKTOR PA KJELLER? Institutt for energiteknikk KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon 63 80 60 00 Telefax

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

Sak 244 Innspill til Thoriumutvalgets rapport - Byrådsak 109 av Audun Rørlningsbv på vegne av V fremmet følgende alternative forslag:

Sak 244 Innspill til Thoriumutvalgets rapport - Byrådsak 109 av Audun Rørlningsbv på vegne av V fremmet følgende alternative forslag: 20080,09b- 8 [200800815] Sak 244 Innspill til Thoriumutvalgets rapport - Byrådsak 109 av 29.05.2008 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møte 18/06/2008 sak 244 FORSLAG: Forslag fremsatt i

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus,

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus, Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind Måltidets Hus, 03.11.09 Innhold Introduksjon Lyses involvering i teknologi innen offshore vind Lyses offshore vind

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Bjørn Kjetil Mauritzen 9. august 2011 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til

Detaljer

En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren!

En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren! En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren! Hovedmålsetninger etablert Ny kunnskap og nye teknologiske løsninger som styrker forsyningssikkerheten gjennom større variasjon i energikilder og fleksibilitet

Detaljer