Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer"

Transkript

1 mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår for vannkraften, Etablerer Nordic Carbon Fund, Storoffensiv på fornybar energi, Sjøkabeler til Sheringham Shoal Offshore havmøllepark, Hydrogen til hjemmet og bilen, Største bransjesamling i 2009

2

3

4 Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Råmaterialer Ekstrudert emne Dreid formet ubrent isolator Glasert tørket ubrent isolator Brent(sintret) glasert isolator Ferdig montert med armatur. Glasur råmaterial Fra mineralske råvarer videreforedlet til høyverdige porselensisolatorer for alle spenninger produsert av NORSK TEKNISK PORSELEN, Fredrikstad, Norge.

5 Haldenprosjektet 50 år Volt har i coverartikkelen valgt å fokusere på The OECD Halden Reactor Project (HRP) med årets jubileum og hvilke muligheter dette har resultert i innenfor internasjonal sikkerhetsforskning innen kjernekraftsektoren og alle ringvirkninger dette har medført norsk industri. 50 år er gått siden Haldenprosjektet ble etablert som et internasjonalt OECD forskningsprogram. Undersøkelser og eksperimenter i Haldenmiljøet har ikke bare vært viktige for internasjonal sikkerhetsforskning innen kjernekraftsektoren. Forskningen har gitt gode ringvirkninger i petroleumssektoren og andre deler av norsk industri og ført til verdifull knoppskyting i form av nye norske bedrifter. Noen av bedriftene nevnes her med Rembra AS, OMX Technology, Kjeller Vindteknikk AS, Scandpower Petroleum Technology AS, GE Healthcare AS, Kjeller og en av de siste knoppene Hydrogen Storage & Systems AS. Mer om dette kan du lese i coversaken. IFE Institutt for energiteknikk (ife) administrerer Haldenprosjektet, et internasjonalt samarbeidsprosjekt med fellesfinansiering fra medlemslandene. Medlemmer i Haldenprosjektet er i hovedsak myndighetsrettede tilsynsorganer og organisasjoner som utfører forskning innen reaktorsikkerhet. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet ble grunnlagt i 1948, og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 600 millioner kroner og antall ansatte er ca IFEs visjon er å være et internasjonalt ledende energiforskningsinstitutt. Hovedoppgaver Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering. Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og JEEP II-reaktorene. Utnytte Instituttets unike kompetanse innenfor nukleær sikkerhetsteknologi på andre samfunnsområder. Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller. Gratulerer med dagen! Tor Bergersen s.6-8 Forskning til nytte for flere bransjer s Hydrogen til hjemmet og bilen s Største bransjesamling i 2009 s.10 Eliaden 2008 s.11 Ny vår for vannkraften s.12 Leverer til Norges største kraftverk s.14 Etablerer Nordic Carbon Fund s Storoffensiv på fornybar energi s.18 Sjøkabeler til Sheringham Shoal Offshore havmøllepark s.20 Bygger vindpark i Wales s Genialt program for pumpestyring s Nye produkter s Nytt fra bransjen s.46 Tore Birkeland Marsøe har gått bort Nr. 2/3, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Terje Høiland Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Avd. sjef Terje Johnsen inne i reaktoren med vr-briller og annet utstyr Neste utgave Uke 35, 2008 Annonsematr. til V4-08 Matr. frist 29. august Tema: Alternativ energi Annonsematriell: Epost: Form Powerhelp Trykk Merkur-Trykk Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 298,- Norden kr 398,-. Europa 465,-. Andre verdensdeler 485,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, Voith Siemens AS Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS 5

6 Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for 50 år er gått siden Haldenprosjektet ble etablert som et internasjonalt OECD forskningsprogram. Undersøkelser og eksperimenter i Haldenmiljøet har ikke bare vært viktige for internasjonal sikkerhetsforskning innen kjernekraftsektoren. Forskningen har gitt gode ringvirkninger i petroleumssektoren og andre deler av norsk industri og ført til verdifull knoppskyting i form av nye norske bedrifter. Med kjernekraft, sikkerhet og internasjonalt samarbeide som tema, markeres 50-årsjubileet for Haldenprosjektet med energikonferanse på Holmenkollen Park Hotell 11. juni. Prosjektet som administreres av Institutt for energiteknikk (IFE), har i dag 130 organisasjoner fra 17 land som medlemmer. Jubileet er allerede markert her hos oss, med åpen dag for Haldens befolkning. Det var en veldig positiv seanse, sier driftssjef Thomas Elisenberg ved Haldenreaktoren begeistret og ønsker Volt velkommen til en aldri så liten befaring. Han forteller at nesten 400 var innom og lurte på alt fra hvordan selve reaktorsystemet virker til sikkerhet, og om aldring av reaktoren er et problem. Ekspertene på IFE-anlegget ble ikke svar skyldig, og kunne blant annet vise til at stråledoser og utslipp ligger klart under grenser satt av norske myndigheter og at det er sikre prosedyrer og god rutine i Forskninsdirektør Fridtjof Øwre i HAMMLAB 6 Volt 2/ å behandle brensel. Aldring er heller ikke noe problem, selve forskningsområdet utgjør bare en liten del av reaktortanken og har et beskyttende belte av vann rundt. Undersøkelser viser at tanken kan leve i 100 år til på den måten vi gjør det i dag, med drift bare halve året, sier driftssjefen smilende. Ny konsesjon Han får medhold av Statens strålevern, i alle fall for de neste 10. Strålevernet innstiller på å gi konsesjon for å eie og drive atomanleggene i Halden og på Kjeller frem til 31. desember 2018, i tråd med IFEs søknad. Det slås fast at det ikke er identifisert forhold som tilsier at anleggene ikke skulle kunne drives på sikker måte. I fjor sommer foretok forøvrig det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) en grundig vurdering av sikkerheten i Halden, og kunne konkludere med at anlegget var i utmerket teknisk stand. Hervik-utvalget Haldenreaktoren styres og overvåkes fra et moderne kontrollrom konstaterer fra venstre: driftssjef Thomas Elisen som har vurdert videre drift i et kostnadsperspektiv, er også positive og konkluderer med at videre drift utgjør en forskjell i kostnad på millioner kroner for hver av reaktorene i forhold til nedleggelse og at nyttegevinsten ved videre drift er betydelig høyere enn dette beløpet. Regjeringen vil behandle IFEs søknad på bakgrunn av disse vurderingene. En beslutning forventes i løpet av høsten. Haldenreaktoren er en 25 MW tungtvannsmoderert- og kjølt kokereaktor med driftstemperatur på 240 grader og et korresponderende driftstrykk på 33,6 bar. Tungtvannet, 14 tonn totalt, sirkulerer i en lukket rørkrets, primærkrets, og avgir varme til en sekundær, lukket lettvannskrets. Energien i sekundærkretsen overføres via dampgenerator til en tertiær, lukket lettvannskrets. Dampen som produseres i tertiærkretsen overføres til Saugbruksforeningen, som benytter den i sin papirproduksjon. Reaktoren i Halden ligger i en fjellhall på nordsiden av elven Tisla, to kilometer fra elevemunningen til Iddefjorden. Anleggsområdet ligger innenfor Saugbruksforeningens fabrikkområde og har et areal på 7000 kvadratmeter. Ikke ute etter effekten 25 MW termisk gir ikke stor effekt. Den store reaktoren som bygges i Finland nå, er for eksempel 1600 MW elektrisk, 4350 termisk. Men vi er ikke ute etter effekten. Vi er ute etter nøytronene og strålingen som skjer midt inne i reaktoren. Vi putter inn ulike sammensetninger av brensel og materiale fra kundene våre, bestråler det og ser hva som skjer. Vi tester blant annet ulike brenselssammensetninger, reaktortankmaterialer og kapslingsmaterialer utenpå brenselet. Målsetningen er å

7 flere bransjer Industripolitiske interesser På 80-tallet økte utviklingsoppdragene mot norsk industri kraftig. Spesielt var etableringen av Halden Menneske Maskin Laboratorium (HAMMLAB) og de store simulatorprosjektene for oljeindustrien i samarbeide med Norsk Data og KV/Norcontrol viktige milepæler i utviklingen mot en ny strategi for virksomheten i Halden: Forskningen på reaktorteknologi skulle opprettholde den internasjonale interessen for Haldenprosjektet i kjernekraftlandene, mens menberg, operatør Runa Sande og forskningsdirektør Wolfgang Wiesenack. gjøre reaktorbrensel og reaktormateriale mest mulig sikkert og best mulig egnet til å holde ut i et sånt miljø, forklarer Elisenberg og viser til at det er økende behov for undersøkelser av hvordan bruksegenskapene til ulike konstruksjonsmaterialer endres ved bestråling over tid. En rekke eksperimenter i Haldenreaktoren undersøker slike forhold. Forlengelse av reaktorens driftstid, noe som foregår i mange land, gjøres med basis i måledata og relevant kunnskap for å sikre at lengre driftstid ikke fører til redusert sikkerhet og pålitelighet ved kjernekraftverkene. Brenselsprøving ved stadig høyere utbrenning (lengre driftstider) har fortsatt stor interesse. Bedre utnyttelse av uranbrenselet gir mindre brenselskostnader og fører også til mindre høyaktivt radioaktivt avfall. Nye kapslings og brenselskonstruksjoner som skal tåle høyere utbrenningsgrad er under utvikling og prøves ut i Haldenreaktoren. God driftsikkerhet Sikkerhet og økonomi henger tett sammen, sier Wolfgang Wiesenack. Han er forskningsdirektør ved IFE Halden og general manager for Haldenprosjektet og viser vei til et moderne kontrollrom der reaktoren og eksperimentriggene overvåkes nøye. På et stort veggpanel vises viktig prosessinformasjon, slik at operatørene til enhver tid har oversikt over hva som foregår i reaktortanken og i kretsløpene. Det flate reaktorlokket har en mengde hull for brenselselementer, forsøksrigger, kontrollstaver og nødvendig eksperimentalutstyr, forklarer Wiesenack og demonstrerer hvordan man ved hjelp av instrumenter for eksempel kan måle ørsmå forandringer på utsiden av kapslingsmaterialet under drift. - Vi opererer internasjonalt og kundene våre er sikkerhetsmyndigheter, kraftselskaper og leverandørindustri. De er opptatt av tester for å utnytte brensel og materialer bedre og få god driftssikkerhet, slik at man kan kjøre anlegget i lange perioder uavbrutt, før man bytter brensel. Slik jeg ser det, vil det være behov for forskningen vi driver her i mange år fremover, både med reaktortypene som er i drift i dag og med tanke på nye generasjoner, sier Wiesenack. MTO-kompetanse I Os Allé, et par steinkast unna Haldenreaktoren, ligger IFEs sektor for sikkerhet - MTO (menneske, Teknologi, Organisasjon). Der holder Fridtjof Øwre til. Han er forskningsdirektør og stedfortredende prosjektleder i Haldenprosjektet. Vet du hva betegnelsen SCAM står for, spør han og svarer retorisk: Safety Cut Axe Man! Da de første reaktorene ble bygget i USA på -40-talet hadde man verken computere eller nødavstengningssystem, så man hadde faktisk en mann med øks i beredskap, sier Øwre. Han er opptatt av hvordan sikkerhetssystemene har utviklet seg og gleder seg over at forskningen ved Haldenreaktoren har ført til mye mer enn testing av brensel og materialer i selve tanken. Samarbeidsavtalen i Haldenprosjektet fornyes for treårsperioder. Og ved oppstarten av perioden fra 1967, ble det en ny utvikling i forskningen, med fokus på systemer for overvåking og prosesskontroll, forløperen til dagens MTO-program. Flere ben å stå på Det ble etter hvert viktig få flere ben å stå på etter at stemningen for å innføre kjernekraft i Norge snudde, sier Øwre og viser til IFEs jubileumsberetning som beskriver årsakene til vendepunktet: Oljen var i ferd med å bli Norges viktigste eksportartikkel. Etter ulykken ved Three Mile Island-verket i Harrisburg i 1979 økte motstanden ytterligere, og i energimeldingen i 1979 ble det klart at kjernekraftverk ikke var aktuelt i Norge på den siden av årtusenskiftet. Da jeg kom hit i 1975 var jeg med på å bygge opp kontrollrommet for Statfjord A og moderne kraftrom med software for hele elkraft-sektoren. Da het vi fortsatt IFA (Institutt for Atomenergi). Det ble omstrukturering til IFE i På Kjeller førte dette til store omlegginger mot en bredere energiforskning, forklarer forskningsdirektøren. Haldenprosjektets satsning mot prosesskontrollprogram førte til at samarbeidet med norsk industri og næringsliv skjøt fart. Spesielt var samarbeidet med Norsk Data og Kongsberg Våpenfabrikk viktig. Haldenprosjektet ble en verdifull utviklingspartner for disse bedriftene. Haldenmiljøet deltok i utvikling og installasjon av KVs leveranse av kontrollsystemene på Statfjord A. Produkter utviklet i Halden ble i samarbeid med Norsk Data installert i en rekke norske prosess- og energiforetak og i svenske kjernekraftverk, som også fikk modifiserte versjoner av operatørkommunikasjonssystemet for Haldenreaktoren, med datamaskinstyrte farge-tv-skjermer. Ulykken ved Three Mile Islandreaktoren viste at en sterkt medvirkende faktor i hendelsesforløpet var dårlig design av informasjonssystemene i kontrollrommet. Forskningen i Halden på forbedring av kontrollromsystemene med innføring av digitalteknikk og skjermbasert informasjonspresentasjon fikk derfor stor internasjonal oppmerksomhet, og interessen for denne virksomheten økte sterkt blant deltagerne i Haldenprosjektet. 7

8 Wiesenach demonstrerer testing av brenselselementer. neske-maskin-forskningen skulle ivareta norske industripolitiske interesser, i tillegg til å betjene det internasjonale prosjektet. Tsjernobyl-ulykken i 1986 førte til økt motstand mot kjernekraft i Norge. På begynnelsen av 90-tallet oppfordret miljøbevegelsen til stengning av reaktoren og det ble også fremmet forslag om nedleggelse i Stortinget. IFE møtte utfordringen ved å øke nytteverdien i Haldenprosjektet for norsk næringsliv og viste også til at Haldenprosjektets kompetanse ville være viktig for å øke sikkerheten ved reaktorer i Russland. I perioden 1991 til 1996 ble verdien av forskningskontrakter med norske industripartnere mer enn fordoblet og Haldenmiljøet ble en viktig brikke i det norske assistanseprogrammet mot Russland for å forbedre sikkerheten til reaktorene på Kolahalvøya og 8 Volt 2/ ved Leningradverket nær St. Petersburg. Verdifull knoppskyting Det er fortsatt veldig viktig for oss å øke nytteverdien mot norsk industri, sier Øwre som har vært med på en rekke spennende eksperimenter i HAMM- LAB og gleder seg over verdifull knoppskyting i form av nye norske bedrifter. Det er blant annet utviklet en ny målemetode for å oppdage svekkelse av isolasjon på elektriske kabler, noe som er viktig både for sikker drift av kjernekraftverk og andre industrianlegg, for eksempel undersjøiske kabler til havbunninstallasjoner i petroleumindustrien og kraftoverføringer i elektrisitetsforsyningen. Dette er ett av flere eksempel på at forskning og utvikling initiert innen kjernekraftbransjen har funnet nye anvendelser innen annen industri. Gjennom etableringen av bedriften Wirescan som en knoppskyting fra IFE, kommersialiseres nå denne målemetoden. Den første knoppskytingen jeg var med på, var NAVITA. Vi hadde en avdeling som bygget opp aktørsystemer for kjøp og salg på kraftbørs. NAVITA er et ektefødt barn av IFE og leverer komplette løsninger for fysisk og finansiell energihandel og risikoanalyse, sier Øwre og nevner et annet eksempel av nyere dato: Det Halden-baserte selskapet Augmented Reality Laboratory Norway AS (ar-lab) som nylig skrev kontrakt med Forsvarets forskningsinstitutt om utvikling og testing av virkelighetsteknologi på Forsvarets kjøretøy. AR-teknologien som benyttes av ar-lab blander virkelighet og virtuelle objekter ved hjelp av avansert visualiseringsteknologi og er utviklet ved IFE Halden. Den har tidligere vært anvendt innen arkitektur og byplanlegging i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Et bredt spekter Sektoren Sikkerhet MTO i Halden satser på å bidra til å styrke sikkerheten innen et bredt spekter av aktiviteter fra kjernekraft og oljeutvinning til el-forsyning, gruvedrift, transport og helse. Sektoren driver et utstrakt samarbeid med ulike faggrupper. Industripsykologer utgjør en viktig del av forskningsteamet. Det simulatorbaserte kontrollrommet HAMMLAB gjør det mulig å gjennomføre en rekke realistske eksperimenter. I Norge har vi først og fremst rettet vår virksomhet mot petroleumsindustrien i de siste årene og bidratt med alt fra assistanse på kontrollromsteknologi og design til human factor-problemstillinger og overvåkning og alarmsystemer til storskjermløsninger, blant annet på Snøhvitanlegget, sier forskningsdirektør Øwre. Han synes at det er veldig viktig at forskningen som startet med kjernekraft har slike positive ringvirkninger. Thorium-testing? Som stedfortredende prosjektleder i Haldenprosjektet er Øwre også i høyeste grad opptatt av Haldenreaktorens fremtid og tror at forskningen på reaktorbrensel og materialundersøkelser vil fortsette i mange år fremover, samtidig med utviking av datamaskinbaserte systemer for overvåking og kontroll - Jeg vil ikke blande meg inn i kjernekraftdebatten. Vi er en nøytral organisasjon og uttaler oss bare som eksperter, hvis vi blir spurt, sier Øwre. Men han minner om at selv om Thorium-utvalget ikke anbefaler umiddelbar satsning på utvinning og energiproduksjon basert på norske thoriumforekomster, anbefaler utvalget at det på bakgrunn av IFEs meget anerkjente internasjonale kompetanse på kjernebrensel, oppmuntres til undersøkelser av thoriumbrensel i Haldenreaktoren.

9 Ludens Reklamebyrå TFXP-O TFXP-O TSLF-O B-Lite Green Reduser grøftekostnadene med opptil 50%. Bruker du kraft kabler med fiberrør får du betydelig mindre masser å flytte på. Nexans nye kraftkabler er utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Derfor får du en kabel som sparer deg for både penger og tid. Grøftebredden reduseres betydelig, det gjør også antall tromler og dermed også behovet for lagerplass. Tilretteleggingen av kabler med rør i grøft blir enkel og effektiv. Utleggings kostnadene reduseres tilsvarende. Og så er det svært lett å skille fiberrør og kraftkabel. Du skal også vite at våre kraftkabler med fiberrør er gjennomtestet med de aller beste resultatene. Det gjelder selvsagt også fiberblåsing av lange lengder helt opp til 1500 meter. Nexans fiberkabel B-Lite Green har også utmerkede skyve- og blåseegenskaper. Ikke rart at stadig flere takker ja til betydelige kostnadsreduksjoner. Produktene leveres i spenningsområde 1-24 kv, fra 25 til 240 mm² Al, og fiberkablene fra 2 til 96 fiber, alt som en del av FIBERTILHEIMEN bakkeløsning. Besøk oss på Eliaden stand nr. B02-04 og D03-19 Because so much of your performance runs through cables. Global expert in cables and cabling systems

10 Eliaden 2008 Foreløpig er det påmeldt 364 utstillere på Eliaden Disse dekker et utstillingsareal på brutto m2. Dette betyr at Eliaden 2008 sannsynligvis blir litt større enn for to år siden. Dette dreier seg ikke bare om kjøp og salg, selv om det er viktig. Eliaden er også en arena der de besøkende møter ansiktet bak stemmen, sier Nils-Erik Magnell, prosjektdirektør for Eliaden Siden mye av den daglige kommunikasjonen er forholdsvis upersonlig, blir det vesentlig å seg tid til å ta hverandre i hånda og møtes ansikt til ansikt. Her bygges profesjonelle og sosiale nettverk. Det er også noe eget å møte tidligere kollegaer og andre vi ellers bare ser i formelle anledninger. Den viktigste kapitalen i en hver bedrift er humankapitalen, menneskene. Å møtes i de faglige rammene Eliaden gir, er en viktig del av det faglige påfyllet den enkelte medarbeider har behov for, enten det er en utstiller som informerer om nye løsninger og produkter eller kollegaer som deler erfaringer. Effekten av de faglige budskapene forsterkes av å formidles i et slikt miljø. I år blir det 15 seminarer, i tillegg til utstillernes mer produktog bedriftsrelaterte seminarer. Noen miljøer har egne aktivite- Dette blir en dag om og med belysning. Vi har lagt ned mye arbeid for at dette skal fungere optimalt både for utstillere og besøkende, sier Petter N. Haug, direktør i Lyskultur. 10 Volt 2/ Vi intensiverer markedsføringsarbeidet mot de besøkende, sier Nils-Erik Magnell (t.v.), prosjektdirektør for Eliaden 2008 og Finn Bogegård, utstillerkontakt for Eliaden 2008, foto: John Petter Reinertsen ter. Blant annet har elektro- og ikt-utstillere laget et bransjetorg, med korte foredrag hele dagen. Politikere møter bransjen På Eliadens åpningskonferanse møter sentrale stortingspolitikere kunnskapsrike bransjefolk til debatt. Her stilles det spørsmål om politikerne er klar over at elektronæringen har mange og gode løsninger på klima- og energiutfordringene Norge og verden står overfor. Det er Elektroforum som har samlet panelet med politikere og bransjefolk. Kommunikasjonsdirektør Kåre Verpe i NHO skal lede debatten. Elektro- og automatiseringsklyngen har sentral betydning for enhver form for verdiskaping både i dag og i framtidens Norge, ikke minst når det gjelder klimautfordringene. Energieffektiviseringens påvirkning på kraftbalansen, og gunstige klimamessige virkninger, er grovt undervurdert i Norge. Samtidig er det viktig å se på fornybar produksjon av elektrisitet, sier Magnell, som håper debatten vil belyse og opplyse de som bestemmer. Blant politikerne som kommer til åpningskonferansen er Tore Nordthun (Ap), Line Henriette Holten Hjemdal (Krf), Ketil Solvik Olsen (Frp), Per Olav Lundteigen (Sp), Gunnar Kvassheim (V), Ivar Kristiansen (H) og Inga Marte Thorkelsen (Sv). Lysets dag med noggo attåt Onsdag 28. mai blir det Lysets dag på Eliaden Lyskultur og lysutstillerne i hall D vil sette sitt preg på utstillingen denne dagen. Seminarer og vrimleaften er blant aktivitetene. Dette blir en dag om og med belysning. Vi har lagt ned mye arbeid for at dette skal fungere optimalt både for utstillere og besøkende, sier Petter N. Haug, direktør i Lyskultur. Det blir to seminarer om henholdsvis energi og miljø og lyskvalitet. Det første omfatter bygningsenergidirektivet, planlegging, drift og vedlikehold av belysningsanlegg og byggautomatisering. Det andre tar for seg menneskelige og tekniske faktorer og hvordan få kvalitet i belysningen og samtidig spare energi. Målgruppene for seminarene er først og fremst offentlige og private byggeiere. Vi ønsker å gi disse inspirasjon til å følge lover og regler på en god måte. Også i den politiske debatten er disse temaene viktige.

11 Ny vår for vannkraften Jeg tror på en renessanse for utbygging av vannkraft. Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Verden leter etter løsninger. Vannkraften er en av dem, sier konsernsjef Atle Neteland i BKK. Vannkraften vil fortsatt utgjøre basisproduksjonen vår av fornybar energi. Det er god grunn til å se på vannkraften med nye øyne. Men etter hvert tror jeg at også andre løsninger vil komme i stor skala, ikke minst vindkraft til havs. Løsningene på klimautfordringene ligger i energieffektivisering og mer bruk av fornybar energi. Norge har naturressursene og kompetansen som skal til. Vi forvalter naturressurser som vi utnytter til energiproduksjon. All produksjon av energi medfører ulemper. Vi ser at bruk av energi er en drivkraft i videre utvikling av samfunnet. Vi er opptatt av at så vel produksjon som bruk av energi skal skje med minst mulig ulemper for nærmiljø og for det store økosystemet. Dette inngår i vårt samfunnsansvar. Globalt Vi har alltid lagt stor vekt på å skåne lokalmiljøet i forbindelse med vannkraftutbygginger. Nå krever klimaendringene også at vi må tenke globalt i tillegg. Klimaendringene utfordrer oss til nytenkning og handling. BKK ønsker å bygge ut mer kraft, og støtter generelt ny kraftutbyg- ging, når dette kan gjøres på markedsmessige vilkår og med akseptable naturinngrep og andre miljøkonsekvenser. Det er bred enighet om at systemet med CO2-kvoter er samfunnsøkonomisk gunstig. Systemet motiverer til å investere i miljøvennlig kraftproduksjon som ellers ikke ville blitt bygd på grunn av for lave priser, og til å fase ut eller rense miljøugunstig produksjon. Som bransjens første Klimaløftebedrift forplikter vi oss til å følge opp nasjonale klimamål. Handlingsprogrammet for næringslivet, i regi av Miljøverndepartementet, krever synlige og virkningsfulle tiltak av bedriftene som gir sitt løfte. Nasjonal dugnad Vi utfordres til nytenkning og bruk av ny, moderne teknologi innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi. Sammen med andre energibedrifter i Norge ønsker vi å gå foran i arbeidet med å finne gode klimavennlige løsninger. I februar gikk startskuddet for den nasjonale informasjonskampanjen Grønn boks i energibransjen. I kampanjen ber vi unge mennesker å Verden leter etter løsninger. Vannkraften er en av dem, sier konsernsjef Atle Neteland i BKK. satse på vår bransje som en vei til karriere, og vi ber politikerne om å satse på energibedriftene som en vei til klimamålet. I en nasjonal dugnad oppfordres alle til å fylle den grønne boksen med gode og fornuftige løsninger. En del av løsningen vil være utbygging av ny, fornybar kraft som konvensjonell vannkraft, småkraft og vindkraft til lands og til havs. Nye kraftlinjer Produksjonen av ny, fornybar kraft vil foregå desentralisert i lokale vindkraftparker og småkraftverk. Derfor kreves det nye kraftlinjer for tilknytning til eksisterende overføringsnett. Samfunnet er nødt til å akseptere at mer utbygging av kraft og effektivisering av eksisterende også krever flere nye kraftlinjer og opprustning av gamle. Ikke bare her til lands, men også transport-kapasiteten i kablene mellom Norge og Kontinentet må økes. Hvis vi virkelig mener alvor med å redusere klimagassutslippene, kommer vi ikke utenom slike inngrep i naturen som vannkraftanlegg, vindmølleparker til lands og til havs og kraftoverføringslinjer representerer. Det er prisen vi må betale. Men vi må fortsatt ha som mål å gjøre naturinngrepene så skånsomme som overhodet mulig. NYHET! Møt oss på Eliaden Stand C1-17 A small infrared revolution Markedets rimeligste fullverdige IR KAMERA - Pris kun kr ,- + mva Save time and money in 3 steps: POINT SHOOT DETECT Presisjons Teknikk as Tel: Faks: Epost: 11

12 Leverer til Norges største kraftverk ABB har inngått avtale med Sira-Kvina verdt opp mot 20 millioner kroner i forbindelse med reparasjon av en transformator ved Tonstad kraftverk. Formålet med reparasjonen er å få kraftverket tilbake i full drift så raskt som mulig, og dermed bidra til å stabilisere strømforsyningen på Sør-Vestlandet. Tonstad kraftverk er landets største målt i produksjon. - En oppgradering av eksisterende transformator kan være både et økonomisk og miljøvennlig alternativ til å kjøpe ny transformator. Vårt spesialverksted i Drammen er et av de få stedene i Europa det er mulig å få gjort denne typen oppgraderinger. Vi er svært fornøyde med at Sira-Kvina valgte denne løsningen, sier direktør Britt Helene Neteland i ABB. Kort leveringstid Etter denne typen oppgradering blir transformatoren som ny, og levetiden kan forlenges med inntil 40 år. Oppdraget forventes å være fullført i oktober 2008, og transformatoren er planlagt å være i full drift før utgangen av året. Leveringstid på en ny transformator er normalt cirka to år, noe som betyr at nedetiden blir redusert til langt under det halve. Den korte leveringstiden bidrar til å redusere tapte pro- duksjonsinntekter for kunden. - Denne avtalen bekrefter ABBs ledende posisjon på leveranser av tjenester innen transformatorservice. Vår erfaring og teknologi har gjennom over hundre år spilt en nøkkelrolle for energiforsyning og kraftkrevende industri over hele verden, sier Neteland. Ny aktiv del Oppdraget ved Tonstad kraftverk innebærer bytte av aktiv del i den 190 MVA store transformatoren. Ny aktiv del skal bygges ved verkstedet i Drammen og monteres i eksisterende transformatorkasse. Eksisterende infrastruktur i kraftstasjonen forblir urørt, noe som bidrar sterkt til å begrense tiden det ene av de fem aggregatene i stasjonen er ute av drift. Vi er svært fornøyde med at Sira-Kvina valgte denne løsningen, sier direktør Britt Helene Neteland i ABB. 12 Volt 2/3-2008

13 R Rittal Innovative løsninger i en klasse for seg selv. Typetestet iht. IEC Eliaden kampanje Få 5% rabatt på alle HD-skap! Ri4Power - strømdistribusjon Rittal Ri4Power det nye begrepet med strukturerte systemløsninger for sikker og rask oppbygging av lavspenningskoblingsanlegg for maskiner, anlegg og bygninger. Ri4Power, det er det nye begrepet for høyspennings, lavspennings- og installasjonsfordelinger under ett tak typetestet iht. IEC Ri4Power, det fleksible, modulære lavspenningsystem for el-distribusjon og motorstyring. Besøk oss på Eliaden stand D01-05 Hygienisk Design HD - Hygienisk Design. En skapserie designet spesielt for næringsmiddelindustrien. Rittal AS Tlf: Fax: epost: Under næringsmiddelsproduksjon er det høye krav til renhold, det er derfor viktig å ha overflater som er enkle å rengjøre, og som tåler sterke rengjøringsmidler og hvor fokus har vært på at alle flater skal være enkle å rengjøre, og minst mulig horisontale flater der vann kan samle seg, og gi grobunn for bakterier.

14 Etablerer Nordic Carbon Fund GreenStream Network, et ledende nordeuropeisk selskap i karbonmarkedene, etablerer nå Nordic Carbon Fund for kjøp av klimakvoter under Kyoto mekanismene. Nordic Carbon Fund kjøper utslippsreduksjoner til sine investorer, primært under Den grønne utviklingsmekanismen (Clean Development Mechanism, CDM). De første investorene i Nordic Carbon Fund er Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company og GreenStream Network Plc. Nordic Carbon Fund har en investeringskapasitet på opp til 40 millioner euro. Tomas Otterström, viseadministrerende direktør og leder for GreenStream forretningsutvikling, herunder nye investeringsinstrumenter, viser til at markedene for klimakvoter og fornybar energi bringer med seg meget interessante og mange nye investeringsmuligheter; Da vi etablerte Fine Carbon Fund i mai 2007 fikk vi stor oppmerksomhet blant nordiske selskaper. Nordic Carbon Fund imøtekommer et behov blant nordiske industriselskaper og investorer og gir disse et profesjonelt verktøy for å handle i et voksende karbonmarked. GreenStream vil lansere nye investeringsfond i nær fremtid og arbeider for øyeblikket med nye servicetilbud for markedet etter Vi er overbevist om at markedet for klimakvoter vil fortsette å vokse også etter Kjøpere er både selskaper og stater, og i tillegg er det frivillige markedet voksende. Med Nordic Carbon Fund forvalter GreenStream allerede fire instrumenter, noe som demonstrerer vår kapasitet til å skape merverdi for våre kunder. Nordic Carbon Fund er et viktig i steg i vår nye vekststrategi, forteller administrerende direktør Kari Sinivuori. Tomas Otterström, viseadministrerende direktør og leder for GreenStream forretningsutvikling, herunder nye investeringsinstrumenter. Med Nordic Carbon Fund forvalter Green- Stream allerede fire instrumenter, noe som demonstrerer vår kapasitet til å skape merverdi for våre kunder. Nordic Carbon Fund er et viktig i steg i vår nye vekststrategi, forteller administrerende direktør Kari Sinivuori. GreenStream Network Plc GreenStream er et ledende nordeuropeisk selskap innen investerings- og forvaltningstjenster i tillegg til konsultenttjenester, finansiell rådgivning og handel relatert til karbonmarkedene og fornybar energi. GreenStream Network utvikler klimagass-reduksjonsprosjekter som CDM og JI samt fornybare energiprosjekter i Europa. GreenStream Network har kontorer i Beijing, Göteborg, Hamburg, Helsinki, Oslo, Stockholm og Vilnius. GreenStream forvalter nå fire fond relatert til karbonmarkedene og klimakvoter og er det ledende nordiske selskapet innen karbonmarkedene og fornybar energi. Selskapet har meglet titalls TWh sertifikater fra fornybare energiprosjekter over lengre tid og millioner av tonn CO2. GreenStream har gitt strategisk og operativ rådgivning til flere hundre organisasjoner om den forretningsmessige betydning av karbonmarkedene og strategisk posisjonering, utvikling av CDM/JI prosjekter. Nordic Carbon Fund GreenStream sitt nye instrument som ble etablert den 18. mars Instrumentet er på opp til 40 millioner euro og vil anvendes til å kjøpe utslippsreduksjoner fra primært CDM prosjekter. Fine Carbon Fund: Et GreenStream instrument som ble operativt den 11. mai Instrumentet kjøper utslippsreduksjoner fra primært CDM prosjekter. Instrumentet er på opp til 30 millioner euro. Multilateral Carbon Credit Fund: Et karbonfond i regi av EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) og EIB (European Investment Bank) som ble åpnet den 1. januar GreenStream er karbonmanager for fondets nordøstlige region (1 av fondets 3 regioner) som består av Russland, Ukraina Hviterussland og Kazakhstan. Blåfall Energi: Et GreenStream instrument som har vært operativt siden 1. februar Instrumentet investerer i småskala vannkraft i Norge og Sverige. Blåfall har en egenkapital på 20 millioner euro og en investeringskapasitet på 130 millioner euro. 14 Volt 2/3-2008

15 Lanserer FlowMaster FlowMaster-serien representerer et helt nytt nivå innen fleksibilitet, intuitiv kontroll og målenøyaktighet innen hele spektret av mengdemåleapplikasjoner. Valg av riktig mengdemåler til enhver applikasjon er blitt enklere med ABBs nye Flow- Master-familie. Nå kan kundene velge produkter som er skreddersydde til bestemte bransjer, inklusive kjemi og petrokjemi, vann og avløp, nærings- og nytelsesmiddel, energi og forsyning, farmasøytisk og bioteknologi, olje og gass, metall og gruvedrift, samt papir og masse. Alt enklere Basert på mer enn 100 års erfaring og utvikling i tett samarbeid med kundene, har FlowMaster fått egenskaper som overlegen målenøyaktighet, enestående diagnostikk og større robusthet og pålitelighet. FlowMaster er i tillegg lettere å spesifisere, installere, vedlikeholde og oppgradere, noe som gir bedre avkastning på investeringene. Stabil måling FlowMaster familien er spesielt egnet til bruk innen næringsmiddel, vann, avløp og prosess med målersignaler på standard 4-20mA eller Hart. Innvendig har FlowMaster oktangulær form, noe som sikrer stabil måling selv ved korte rett-strekk før målepunkt. Enkel selvforklarende programmeringsmeny betjenes direkte i front på touchpanelet/glasset uten å åpne måleren. Diagnostikk og alarmer er i henhold til Namur NE107. FlowMaster er i tillegg utstyrt med ABB Universal HMI som er standard for alle nye instrumenteringsprodukter fra ABB - dette forenkler drift, vedlikehold og opplæring og bidrar til å redusere de totale drifts- og anskaffelseskostnadene. Velkommen til å besøke oss på Eliaden Stand D04-28 Her kan du hente din nye Instrumentkatalog Garver Ytteborgsvei 83, 0977 Oslo Tel Fax E-post Nettside 15

16 Storoffensiv på fornyb Eidsiva er klar for en storoffensiv for å skape ny fornybar energi i Hedmark og Oppland. En rekke nye bioenergi- og vannkraftprosjekter som skal gjennomføres de kommende årene kan gi inntil to milliarder kilowattimer ny fornybar kraft fra regionen. Det er nok til å dekke et årlig forbruk til husstander. Eidsiva er et av de få energiselskapene i landet som fortsatt har mulighet til å bygge ut betydelige mengder fornybar energi fordelt på bio og vannkraft. Bakgrunnen for Eidsivas offensiv på fornybar energi er det uttalte behovet for å tilføre det norske og europeiske kraftmarkedet ny fornybar energi. De nye prosjektene fra Eidsiva vil redusere behovet for forurensende kull- og oljefyrte kraftverk, og dermed bidra positivt i forhold til klimakrisen. I tillegg vil salg av fornybar energi gi merinntekter i form av utbytte til fylkene og kommunene som eier Eidsiva. Fornybar energi vil være en av regionens viktigste eksportvarer og verdiskapere i framtiden. Bioenergi i eget selskap Eidsiva har samlet sin satsing på bioenergi i et nytt selskap, Eidsiva Bioenergi AS, med hovedsete på Gjøvik. Målsettingen er å levere 1 milliard kilowattimer bioenergi fra selskapets bioenergianlegg innen 2012, fordelt på 600 millioner kilowattimer biovarme og 400 millioner kilowattimer biokraft, forutsatt tilstrekkelige støtteordninger. I tillegg til bioenergianleggene som allerede er i drift i Trysil, Hamar, Kongsvinger og Lena, planlegges det bioenergianlegg blant annet i Lillehammer, Gjøvik og Raufoss samt bygging av et stort avfallsforbrenningsanlegg utenfor Hamar. Nye vannkraftprosjekter Eidsiva Vannkraft AS med hovedsete på Lillehammer, har ansvaret for en kraftproduksjon på over 7 milliarder kilowattimer fordelt på 43 kraftverk i Hedmark og Oppland. Flere nye vannkraftprosjekter er under planlegging. I alt vil de nye anleggene kunne gi 1 milliard kilowattimer fornybar energi de kommende årene. Eidsiva har nettopp besluttet Manipulert bilde av utvidelse Kongsvinger kraftverk i Glomma 16 Volt 2/3-2008

17 ar energi å foreta en betydelig utvidelse av Kongsvinger kraftverk i Glomma. Det vil bli bygget en nytt aggregat ved siden av det eksisterende, i virkeligheten en fordobling av kraftverket. Utbyggingen vil gi over 60 millioner kilowattimer ny kraft. Arbeidene starter allerede etter sommerferien i år, og ny kraft vil være på nettet i Flere samarbeidsprosjekter Eidsiva har i samarbeid med selskaper der Eidsiva eier betydelige andeler, allerede to nye vannkraftprosjekter i såkalt meldingsfase. Det betyr at det er sendt melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at det planlegges utbygging, og at det er holdt folkemøter og gitt informasjon til lokalmiljøet. De to prosjektene er Rosten kraftverk i Sel kommune, og nytt Einunna kraftverk i Folldal, kombinert med utvidelse av Markbulia dam. I et samarbeid med AS Eidefoss er også en utbygging av kraftressursene i Nedre Otta under utredning. Eidsiva Vannkraft utreder også elvekraftverk i Gudbrandsdalslågen ved Storrusten nord for Sjoa tettsted, og ved Vinstra. Det arbeides også med utredning av to mindre kraftverk knyttet til de eksisterende anleggene i Vinstervassdraget, ved Øyangen og Vinstern. I tillegg vurderer også Eidsiva Vannkraft mulighetene for en utbygging av Tolgafallene i Østerdalen. Stand B02-08 Vi har alt av kabelhåndteringsutstyr. Trafobox; en fremtidsrettet løsning som erstatter plattformbetjening. Vi er spesialisten på jordslutningsspoler og nullpunktsbehandling. Totalleverandør til det norske energimarkedet 17

18 Sjøkabeler til Sheringham Shoal Offshore havmøllepark Nexans er tildelt kontrakten for leveranse av eksport sjøkablene til Sheringham Shoal havmøllepark. Kontrakten har en estimert verdi på 200 millioner norske kroner. Gjennomføring av prosjektet er avhengig av godkjenning fra britiske myndigheter, samt endelig investeringsbeslutning som er forventet i andre halvdel av Nexans kabler vil eksportere 315 MW kraft fra en ny havmøllepark som ligger 20 km fra østkysten av England Fra Halden Kontrakten omfatter design og fabrikasjon av ca. 2 x 22 km 145 kv XLPE sjøkabler og reservekabel med tilhørende utstyr. Kabelen inneholder i tillegg optisk fiber produsert ved Nexans fabrikk på Rognan. Leveransen vil finne sted i midten av april 2010 fra Nexans Norge sin fabrikk I Halden. 88 vindmøller Sheringham Shoal havmøllepark er et område på 35 km2 utenfor østkysten av England ca 20 km fra kystbyen Sheringham i Norfolk. Vanndybden i havmølleparken varierer fra meter. Hvis havmølleparken blir godkjent, vil den bli utbygget med 88 stk 3,6 MW vindmøller. Vindmøllene knyttes sammen og ledes til to transformatorstasjoner. Totaleffekten vil bli på 315 MW og i et gjennomsnitts år vil ca 1,1 TW kraft bli eksportert fra de to transformatorstasjonene gjennom to eksport sjøkabler til land og forbundet med eksportkabler på land. Eksportkablene på land vil knytte havmølleparken til det regionale distribusjonsnettverket i Salle, og kraftlinjene videre forbinder Salle med det nasjonale overføringsnettet i Norwich. Ferdigstillelse av havmølleparken og produksjonsstart er planlagt til tredje kvartal Eiere Sheringham Shoal havmøllepark vil bli utviklet av Scira Offshore Energy Ltd, et selskap som er etablert for utvikling av denne parken. StatoilHydro eier 50 prosent av Scira Offshore Energy Ltd og det nederlandske firmaet Evelope Projects, et underselskap I Econcern B. V gruppen, eier de andre 50 prosentene. Om Nexans Med energi som kjernen i sin virksomhet, tilbyr Nexans, verdens ledende kabelprodusent, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri og byggmarkedet og henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon. Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden, produksjon i mer enn 30 land, sysselsetter totalt medarbeidere og hadde en omsetning på 7,4 milliarder euro i Selskapet er notert på børsen i Paris. Om Nexans Norway Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg på Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy og i Halden. Selskapet har ca ansatte og er organisert i tre divisjoner: Energi, Tele- og Installasjonskabel og Energinett. 18 Volt 2/3-2008

19 Vi skifter navn! SES, Sarpsborg Energi Service AS skifter navn. Siden januar 2007 har SES vært et 100% eid Voith Siemens selskap. I denne forbindelse skifter vi nå navn til Voith Siemens Hydro Power Generation Service Sarpsborg AS. Vi skal fremdeles være konsernets avdeling for alt innen revisjon og oppgradering av generatorer. Sammen med andre avdelinger i Voith Siemens konsernet, som f.eks VG Power i Västerås, står vi mer styrket enn noen gang til å yte riktig service til Norske vannkraftproduksenter. Voith Siemens satser world wide på service og 100% eierskap i Sarpsborg er et ledd i dette. Vi utfører prosjekter på alle Norske vannkraftsgeneratorer uansett fabrikat. KONTAKT Markedssjef Pål Heine Torp Mobil: Daglig leder Jon O. Thorbjørnsen Mobil: Voith Siemens Hydro Power Generation Service Sarpsborg AS Telefon: Fax: Pb SARPSBORG Astridsgate SARPSBORG A Voith and Siemens Company

20 Bygger vindpark i Wales Statkraft og samarbeidspartneren Catamount Energy Corporation har besluttet å bygge vindpark i Wales, som selskapene fikk konsesjon for i fjor. Dette blir Statkrafts første vindkraftutbygging utenfor Norge og flere er under planlegging. Blaengwen Wind Farm skal bygges på et høydedrag nord for byen Carmarthen, sørvest i Wales. Anlegget vil bestå av ti vindturbiner fra Siemens Wind Power, med en samlet installert effekt på 23 MW. Vindmøllene vil bli levert sommeren 2009 og vindparken skal etter planen settes i drift samme høst. Konsesjonen ble gitt av myndighetene i Carmarthenshire i mars i fjor. Prosjektet er utviklet av Force 9 Energy i samarbeid med Catamount Cymru Cyf (CCC). Sistnevnte selskap vil stå som eier av Blaengwen Wind Farm. Statkraft og amerikanske Catamount Energy Corporation eier hver sin halvpart av CCC. Selskapene samarbeider om flere vindkraftprosjekter og har søkt konsesjon for bygging av ytterligere tre vindparker i Storbritannia. Statkraft har som mål å bli ledende innen vindkraft både på land og til havs i Nordvest-Europa. Vindkraft er en vesentlig del av fremtidens fornybare energiløsning. Gode vindforhold og noen av de beste rammebetingelsene i Europa er de viktigste grunnene til at Statkraft satser i Storbritannia, sier konserndirektør Siri Hatlen. Statkraft har totalt ni vindkraftprosjekter under planlegging i Storbritannia sammen med partnere, samt 2,8 TWh under utvikling i Sverige sammen med SCA. Statkraft driver dessuten tre store vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord. Innstiller på fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg ife Statens strålevern tilrår at IFE gis fornyet konsesjon for å eie og drive atomanleggene på Kjeller og i Halden i 10 år fra 31. desember 2008 Statens strålevern innstiller på å gi konsesjon for 10 nye år, frem til 31. desember 2018, for IFEs atomanlegg i Halden og på Kjeller, i tråd med IFEs søknad. Strålevernet har ikke identifisert forhold som tilsier at anleggene ikke skulle kunne drives på en sikker måte. Innstilingen er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling. De faglige vurderingene av sikkerheten ved IFEs konsesjonsunderlagte anlegg og den samfunnsøkonomiske nytteverdien av virksomheten knyttet Gode vindforhold og noen av de beste rammebetingelsene i Europa er de viktigste grunnene til at Statkraft satser i Storbritannia, sier konserndirektør Siri Hatlen. til disse (jf. Hervik-utvalgets rapport, se nyhetsoppslag i høyremenyen - Evaluering av reaktordriften ved IFE i et nyttekostnadsperspektiv ) er begge positive. IFE er meget tilfreds med at Statens strålevern tilrår at konsesjon gis for alle anleggene, og for en 10-årsperiode. Regjeringen vil behandle IFEs søknad på bakgrunn av bl.a. Statens stråleverns innstilling og Hervik-utvalgets rapport, og regjeringens beslutning forventes å foreligge i løpet av høsten. 20 Volt 2/3-2008

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store Nr. 3 Desember 2010 1. årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer