Småkraftjubileum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småkraftjubileum 2001 2011"

Transkript

1 Organ for Småkraftforeninga Nr gang Småkraftjubileum

2 Vi gratulerer med Småkraftforeninga feirer -s jubileum i. Vi har vært med hele tiden, og siden ve GRP-rør har meget lang levetid, har vi tenkt å være med Småkraftforeninga i mange fremover. 2

3 3

4 Organ for Småkraftforeninga Nr Årgang 8 SMÅKRAFTFORENINGA Org.nr MVA Bondens rett til vassfall Håndgivelser - kva er det? Småkraftdagane i Haugesund Årsmøteinnkalling og program Framtidsutsikter i kraftmarknaden Jussen ved ein leverandørkonkurs Kostnadsfordeling av anleggsbidrag Grunneigarvederlag for 420 kv-line i Setesdal OED foresl konsesjonsplikt på lågspentnett Adresse: Lilleakerveien 31 Postboks 123 Lilleaker, 0216 OSLO Telefon: Faks: E-post: Styre: Leiar: Trond Ryslett, Austefjorden Styremedl.: Rune Nydal, Førde Egil Berge, Eidsdal Lars Emil Berge, Åkrafjorden Bjørn Toverud, Aurskog Geir Magnor Olsen, Storforshei Redaktør: Olav Skeie, Berg, 4741 Byglandsfjord Tel.: Mobil: E-post: Organ for Småkraftforeninga Nr Årgang 8 1 Nystifta Sauland Bygdekraft sender 70 GWh konsesjonssøknad i konkurranse med Skagerak Energi Abonnement: Inng i kontingenten for medlemmar Tilleggsabonnement for medlem: 350 kr/ Bedriftsabonnement: Antall kr/ Antall kr/ per blad per blad 1 850, , ,- > 450,- Opplag: 2000 x Annonseprisar: Prisane er for svart/kvitt, for fargar kjem 600,-/farge og 1900,- for full-farge trykk i tillegg. 1/1-side 7.700,- 1/4-side 3.700,- 1/2-side 5.700,- 1/8-side 2.200,- Styreleiar Trond Ryslett har ordet Presentasjon av 3 nye styremedlemar Serti katsaka på Stortinget 3. juni 20 HOBAS Hydro AS & Kristian Glemmestad Vingelen Utvikling om kommunal medverknad Kjell Joa om norsk ingeniørkunnskap i Australia Otto Dyrkolbotn: Blir politikkarane lurde opp i stry? Energi-Teknikk har levert den fyrste Brekketurbinen Tomas Söderlund skrivar om krafthandel over grensene Advokat rma Grette om måtar grunneigaren kan sikre seg på Drangedal Everk baserer fallretten på 50 gammal håndgivelse Egil Berge: Styret har ordet Rolf Amundsen: Nettilknytting Roar Ansnes: Ny høgprisvinter NEF: Årskonferanse i Grimstad Hermod Brekke: Kvalitetsutstyr Henrik Glette: Fornybar fornyelse Dag H. Stenersen: Grunnrenteskatt Henrik Glette: Statsbudsjettet 2011 Bjarte Sk: Materialkombinasjonar i vassvegen Ragnar Nesdal / Remi Eliassen: Grunnrenteskatt Arild Vaage: Smart teknisk løysing for inntaksrist Camilla Stang-Lund: Risiko i nordisk kraftmarknad Bendik Christoffersen: Skatt og konsesjonssøknad Årsavtale for innrykk i alle 4 nummer gjev rabatt. Annonsestorleik: 1/1-side: 2 x 297 mm (utfallande, legg til 3 mm for bleed) 1/2-side: Liggjande: 185 x 120 mm Ståande: 90 x 240 mm 1/4-side: Liggjande: 185 x 60 mm Ståande: 90 x 120 mm 1/8-side: Liggjande: 90 x 60 mm Organ for Småkraftforeninga Nr Årgang Trond Ryslett: OED i revers Årsmøteinnkalling og dokument Isak A. Liland: En lang ferd til ende Styrekandidat: Geir Magnor Olsen Årsmøte i fylkeslaga på vestlandet Respondentar på elsertifikathøyring Bedriftspresentasjon: Energi Teknikk Henrik Glette: En helhetlig vurdering Per Sanderud den nye NVE-direktøren Program for smøtet og Småkraftmessa SWECO: Endelig konsesjon, men hva nå? Masteroppgave om småkraftinvesteringer Roar H. Ansnes: Billigere strømimport i nord? Småkraftforeninga sin høyringsuttale på elsertifikat Olav Skeie: Overføring av vatn i Jørpelandsvassdraget Organ for Småkraftforeninga Nr gang Roar H. Ansnes: En lunefull natur, el-sertifikatene, Hellas, Merkel og Fukushima Øyvind Brattland: Hvorfor kjøpe til en høyere pris n man kan få det «billig»? Jan Frederik Flock: Stadig for mange skadehendelser på småkraftanlegg Geir Brænd: Hvordan velge elektromekanisk utstyr & leverandør? Siri A. Johannessen: Nytt kraftverk i bygda der fylkesvegen tek til Peter Kildal: POWEST - system for automatisk anmelding av kraft Per Rosenqvist: Erfaringer fra det svenske elsertifikatmarkedet Otto Dyrkolbotn: Oreigningssaker småkraftfolk bør kjenna til Henrik Glette: Elsertifikatene vil ikke lykkes alene Egil Repvik: Effektbryteren, en god beskytter Cathrine Møller Faaberg: Tilknytning til nett Geir M. Olsen: En ny kost presenterer seg Bedriftspresentasjon: Teknologialliansen Redaktøren: Aktuelt stoff om elsertifikat Organ for Småkraftforeninga Nr gang Annonseformat: I svart-kvitt: Eps-, tiff-, eller pdf-filer Annonse med 1 tilleggsfarge: Eps med PMS-nr. Manusfrist: Nr. 1, 1. februar 2012 Grafisk design: Olav Skeie AS: Siri Johannessen, Postboks 29, 4745 Bygland Tel.: Mobil: E-post: 1 INNHALD: Ask Rådgivning: Miljøvennleg design Bedriftspresentasjon: Rådgivende Biologer Bellona: Turbin or not turbin Deloitte: Tenk skatt tidleg i planfasen Energi- og miljøkomiteen Friluftslivets fellesorganisasjon: Natur kan ikkje målast i kwh NEAS: Høgprisregimet regna bort NVE, konsesjonsavdelinga: Erfaringar frå biomangfaldkartlegging Henrik Glette: Samarbeidsmiljøet Styreleiar Ryslett: Den politiske fare Redaksjonen: Elsertifikatforskrift på høyring Redaksjonen: Flaumskader Redaksjonen: Vamp under Nåvassdammen Redaksjonen: spørsmål til energi- og miljøkomitéen Møretrafo: Valg av olje- eller tørrisolert trafo Produksjon/trykk: Setesdalstrykk AS, 4735 Evje Redaksjonen avslutta 19. desember 2011 Jubileumslogo Francis-turbin frå 1956, 550 Hp, 00 rpm Foto: Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr Småkraftforeninga og «Småkraft-Nytt» takkar medlemmar, annonsørar og lesarar for krevande men framgangsrike, og vi ser fram mot godt samarbeid og nye utfordringar dei neste! 4

5 Styret har ordet Ekstreme svingingar i kraftmarknaden, tørr og våt Rune Nydal Korleis fungerer marknaden med dei store prisbevegelsane? Kan noko gjerast for at dei skal bli meir normale? 2011 er eit som til no må beskrivast som særdeles fuktig, spesielt over Sør-Noreg. På slutten av vinteren i mars var vasstanden i kraftmagasina rekordlåg. På seks månader snudde situasjonen fullstendig. Det har ført til svært store bevegelsar i kraftpris. Frå 66 øre/kwh i veke 1 i NO5, til 2,4 øre/kwh i veke 40 i NO5. Utslaget mellom botn og topp er på 2750 %. Fungerer marknaden tilfredsstillande med slike utslag innanfor eit? Kva kan i so fall gjerast for å få meir normale prisbevegelsar? Nedbøren det enkelte kan vi ikkje påverke, vi vil også i framtida få både våt og tørr. Dette kan likevel ikkje forklare heile prisvariasjonen. Nettet har betydelege flaskehalsar både mellom landsdelar og mellom land. Ved ein tørr og kald situasjon i Noreg fører dette til høge prisar og forbruk. Og ulike prisar mellom landsdelar. N det er vått kan det bli svært låge prisar. Frå 2012 skal Noreg og Sverige etablere ein felles el-sertifikatmarknad med målsetning om 26 TWh meir fornybar energi innan Dette vil komme som vatn, vind og bio. Om det er på plass i 2020 og ein ikkje f på plass tilstrekkeleg kapasitet mot andre land som Tyskland, England, Danmark mm. vil verdien av energiproduksjonen være tilnærma lik kostnaden med å sleppe den gjennom turbinane, n ein f eit våt (5 6 øre/kwh). Langt større produksjon enn ein har avsetning for. Bruttoverdien av norsk produksjon i 20 var på ca 52 milliardar kr (122,8 TWh * 43 øre/kwh). Den største taparen i dette vil være staten som eig Statkraft og som krev inn skattar og avgifter frå energibransjen. Vidare alle kommunar og fylkeskommunar som sit på eigarsida i ulike selskap. Svingingane kan ein ikkje legge inn i noko budsjett, då det er nedbør og temperatur det enkelte som styrer produksjonen. Signala frå OED om utsetting av nye kablar til utlandet, kan true framtidig verdiskaping tufta på fornybar energi i Noreg. Dette må vere eit stort paradoks n alle partia på Stortinget vil satse på meir fornybar energi. Situasjonen minner om det som førde til forsyningskrisa i Midt-Noreg, ein etablerte industri med stort forbruk, utan nokre tiltak på produksjon og forsyning. Nettet gjekk det nærmare før ein fekk på plass i (Ørskog Fardal). For småkraftnæringa er det svært viktig at ein planlegg nettet parallelt med ny produksjon. Om dette ikkje kjem på plass, vil den økonomiske risikoen med å etablere meir fornybar produksjon auke for. Grunnen til dette er at kostnaden på nye anlegg har auka betydeleg sidan tidleg på 2000-talet. Kostnaden med å etablere ny produksjon vil i dag starte på rundt 2,50 kr/kwh for dei beste prosjekta og opp til det doble for dyre anlegg. Dette gir høge finanskostnader dei ti første a etter etablering. I kombinasjon med store prisvariasjonar på el-kraft frå tørre til våte periodar vil risikoen auke. Sjølv om ein har sertifikata på plass i femten. 5 «For småkraftnæringa er det svært viktig at ein planlegg nettet parallelt med ny produksjon. Om dette ikkje kjem på plass, vil den økonomiske risikoen med å etablere meir fornybar produksjon auke for.»

6 Det er mye vann som har rent i havet siden Stadig mer av det har vært innom en liten turbin på veien. Blant annet takket være beinhardt arbeid fra en rekke pionerer. Ti og like bratt Av Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga Mye har skjedd, og mye ligger foran oss. Mye beinhard jobbing har gitt resultat, og vil gi resultat. Småkraftforeninga har sammen med den private småkraftnæringa blitt en betydelig samfunnsaktør i løpet av disse ti a. Med dette nummeret av «Småkraft-Nytt» feirer Småkraftforeninga at det er ti siden foreninga ble stiftet av iherdige entusiaster og modige pionerer. Ti med beinhardt arbeid, betydelige utfordringer og en evig kamp mot byråkrati, sjalu storebrødre, sterke motkrefter og en og annen sbar moseart. «det er verd å notere at myndighetene feirer foreningas jubileum ved å innføre el-sertifikatordningen fra nytt.» Men det er også ti med bemerkelsesverdige resultater. Fra ingenting har både den private småkraftnæringa og Småkraftforeninga vokst til å bli betydelige samfunnsaktører. Det er helt naturlig i 2011 at det er denne foreninga som er først ute med kommentarer, og at den er et naturlig referansepunkt for fagmedier og andre interesserte. Det er også åpenbart at det private initiativ har tatt sin naturlige plass ved siden av offentlig eide storaktører n vannkraftressursene skal utnyttes. Det er fremdeles en lang vei å gå før vi kan sprette champagnen og erklære at nå er rammevilkene for småkraftnæringen på plass, men det er verd å notere at myndighetene feirer foreningas jubileum ved å innføre el-sertifikatordningen fra nytt. Og at NVE endelig er i en god og åpen dialog med bransjen om konkrete og ambisiøse tiltak for å redusere den uakseptable køen på konsesjonsbehandling. Det er også varslet en betydelig satsing på nettutbygging på alle nivåer for å rette opp konsekvensene av at dette har vært oversett de siste tjue ene. Men så er også disse positive signalene bare et ørlite museskritt i riktig retning. Perspektivet er at en samlet politisk elite i verden i skrivende stund er samlet i Durban for å framforhandle globale tiltak mot en stadig økende klimakrise. Forhandlinger som haster, men som skrider enda mer sakte fram. Det internasjonale energibyrået IEA lanserte nylig en rapport som viser at døren er i ferd med å stenges for muligheten til å nå det såkalte togradersmålet, ambisjonen om å begrense klimaendringen til maksimalt to grader varmere. Dette er kritisk, men det er mulig å gjøre noe med dette. En massiv satsing på overgang fra fossile til fornybare energikilder st sentralt i dette. Da har vi ikke råd til fem s konsesjonsbehandlingstid, tjue s etterslep på nettutbygging, skiftende rammevilk med ulike regjeringer eller til og med ulike statsråder i samme regjering. Derfor vil Småkraftforeninga være viktig også de neste ti ene. Gratulerer med jubileet, med det foreninga har oppnådd, den innsatsen styrer, ansatte, frivillige, medlemmer og andre har lagt ned. Jeg gratulerer med ti virksomme og gleder meg til de neste. 6

7 Styret i Småkraftforeninga i jubileumset Geir Magnor Olsen Bjørn Toverud Rune Nydal Trond Ryslett Lars Emil Berge Egil Berge ser fram til å treffa medlemmar og lesarar under Småkraftdagane 2012 i Ålesund (sjå s !) 7

8 Av Erik Lagethon, daglig leder Småkraftforeninga Erik Lagethon i 2002 (Foto: SKN-arkivet) EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR GRUNNEIERNE Småkraftforeninga er i løpet av sine første blitt en sentral nærings- og energipolitisk aktør. Den er en viktig støttespiller for grunneiere som ønsker å utnytte sine fallrettigheter for å sikre best mulig lokal verdiskaping, samt gi et betydelig bidrag til nasjonal energiforsyning. Jeg vil først av alt få gratulere Småkraftforeninga med sine første. En anmodning om å skrive et jubileumsinnlegg gir en som ikke lenger jobber med dette til daglig mulighet til å oppdatere seg på statusen for småkraftnæringa. Det er med stor tilfredshet man registrerer at foreninga er blitt en stor og seriøs næringspolitisk aktør, og en solid støttespiller for fallrettighetshaverne. Næringspolitisk arbeid krever tålmodig og stå på-vilje. Hovedfokuset i min tid var blant annet nettproblematikk, skatteregler, grønne sertifikater og verneplan for vassdrag, problem-stillinger som fremdeles st på dagsorden. N man likevel ser at det begynner å «løsne» på noen områder er det takket være foreningas nitidige arbeid. Mest gledelig er det at sertifikatordningen endelig ser ut til å komme på plass selv om overgangsordningen ikke er spikret enda. Dessverre ligger det mange brutte lovnader igjen langs vegen fram til ordningen trer i kraft, men nå er det viktig å se framover og tilpasse seg slik at man f størst mulig nytte av ordningen. Signalene tyder dessverre på at de som ikke allerede er i køen av søknader eller meldinger til NVE neppe kan forvente å nyte godt av sertifikatordningen. De rekker rett og slett ikke å ferdigstille innen 31. desember Da må man i alle fall sørge for at alle som er i køen kommer i posisjon til å få sertifikater. Småkraftforeninga er vel en av få private aktører som prater om behov for flere hoder i byråkratiet, men i denne sammenhengen er kapasiteten til NVE avgjørende for hvor mye småkraft som kan utløses som følge av ordningen. I innlandet hvor jeg har mitt virke er en sertifikatordning av avgjørende betydning for å realisere småkraftproduksjon av særlig omfang. De fleste prosjekter er i grenseland med dagens rammebetingelser, og grønne sertifikater kan være med å utløse flere av disse prosjektene. Dessverre er det svært få av disse som allerede er i køen, så slik sett vil neppe sertifikatordningen utløse særlig ny kraft i v region. Natur- og miljøhensyn, herunder forholdet til verneplan for vassdrag er en stadig tilbakevendende problemstilling. Selv om verneplanenes intensjoner var å hindre store kraftutbygginger og magasiner, har miljøsida brukt verneplanene for å sette en stopper også for småskala kraftverk i verna vassdrag. For meg er det unaturlig at man f.eks. ikke kan konsesjonsbehandle kraftverk over 1 MW også i verna vassdrag. Det er ikke nødvendigvis lineær sammenheng mellom størrelsen på turbinen og størrelsen på naturinngrepet, og gjennom en konsesjonsvurdering vil man uansett få utredet og hensyntatt miljøverdiene. Gjennom en slik skjematisk tilnærming vil man gå glipp av mange gode småkraftprosjekter. «er lokal energiproduksjon både god energi-, miljø- og distriktspolitikk som bør sikres best mulig rammebetingelser.» I tillegg til å arbeide for best mulig rammebetingelser har Småkraftforeninga for alvor markert at oligopolet innen energiproduksjon er over. Etter endringene i energiloven for alvor åpnet for større privat engasjement har kraftproduksjon blitt en svært aktuell næringsveg for mange fallrettighetshavere. Her har foreninga vært et viktig talerør for at man i størst mulig grad skal legge til rette for grunneierstyrte prosjekter der verdiskapingen i størst mulig grad skal skje lokalt. Etter mitt syn er det fornuftig at man også har inkludert vindkraft i foreningas portefølje. Dette er energiproduksjon med de samme rammebetingelsene og stort sett den samme eierstrukturen som småskala vannkraft. For grunneiere rundt om i landet er det den totale ressursutnyttelsen som teller, det være seg bioenergi, vannkraft, vindkraft, jakt, fiske, jordbruk og skogbruk. Slik sett er det viktig at man kan samle de næringspolitiske kreftene i størst mulig grad. Småkraften et godt eksempel på at flere næringsorganisasjoner samarbeider og drar i samme retning, og med Småkraftforeninga som lokomotivet som sørger for framdrift. Etter mitt syn er lokal energiproduksjon både god energi-, miljø- og distriktspolitikk som bør sikres best mulig rammebetingelser. Vil til slutt ønske Småkraftforeninga lykke til videre i sitt virke for fortsatt satsing på ny fornybar energi. 8

9 Av Svein Peder Sund, daglig leder Småkraftforeninga SAMARBEID OG STERKE, AKTIVE PERSONER Svein Peder Sund i 2005 (Foto: SKN-arkivet) Læringskurven var bratt, og med styret som en god kunnskapsbase i ryggen ble det en periode preget av samarbeid. Stoltenbergregjeringas Soria-Moriaerklæring resulterte i forvirring, frustrasjon og mange innlegg og lederartikler i media. Under smøtet 2006 kom nedturen - ingen avtale med svenskene. Undertegnede kom inn i Småkraftforeninga som daglig leder fra april i 2005 og fram til utgangen av Engasjementet var på 50 % for foreninga og 50 % knyttet til skogforvaltning gjennom NORSKOG. Med skogforvaltning som bakgrunn var det en bratt læringskurve å skulle sette seg inn i ulike problemstillinger som en småkraftutbygger må forholde seg til. Styrerepresentantene utgjorde kunnskapsbasen i denne sammenheng. Ikke bare hadde de måttet sette seg inn alle faser ved utbyggingen. De representerte også en gründermentalitet som var slående. Dette var pionerer i moderne småkraftutbygging. I organisasjonssammenheng var styret opptatt av raske initiativ og å gå direkte på de som kunne ha innflytelse for fremme av småkraftsaken. Isak Liland var styreleder i min periode. Det ble et givende samarbeid og han tok en rekke initiativ. Besøk hos Oljeog energiministeren og Landbruksministeren for å fremme saken var en selvfølge. En rekke høringsuttalelser ble sendt til OED og NVE i ulike saker. Styrerepresentantenes erfaring og innspill fra enkeltmedlemmer var en forutsetning for gode høringsuttalelser. El-sertifikater og småkraft var blitt et rikspolitisk tema av dimensjoner. Stoltenbergregjeringens Soria Moriaerklæring skapte forvirring og frustrasjon. Ikke få spaltemeter ble skrevet med innlegg og lederartikler fra mange hold i media. Årsmøtet i 2006 hvor ingen avtale med svenskene kunne presenteres fra statssekretærens side ble en nedtur. I arbeidet med å få framdrift i el-sertifikat saken og andre sentrale saker var gode allianser viktig. En noe delikat sak var forholdet til Småkraft AS ved Rein Husebø. De var en sentral aktør og Husebø satt på mye kompetanse. Samtidig ble de av mange i foreninga sett som en trussel, fordi man mente at verdiene forsvant ut av bygda med deres engasjement. Skulle man opptre sammen n viktige dører skulle bankes på? Styreformannen var pragmatisk. Småkraft AS ble støttemedlem i Småkraftforeninga og viktige innspill ble samordnet. Andre viktige samarbeidspartnere var Skogeierforbundet og Bondelaget. De arbeidet litt på dette området sjøl, noe 9 som medførte noe dobbeltarbeid og argumentasjonen var ikke bestandig forent. Det kunne virke forvirrende utad. Høsten 2005 tok Isak Liland initiativ til et felles møte for å se på mulighetene for å samordne arbeidet til felles gode for småkraftnæringa. Innspillet vt var at Bondelaget og Skogeierforbundet i større grad kunne legge sin faglige og økonomiske innsats for næringa inn under Småkraftforeningas «vinger». Dette var for å spare ressurser, samtidig som vi følte at foreninga hadde den beste faglige forutsetning til å «sitte i førersetet» for dette arbeidet. En forutsetning skulle da være at Bondelaget/Skogeierforbundet skulle få plass i styresammenheng i Småkraftforeninga. Møtet med Bondelaget var oppklarende. De hadde en kultur for at deres engasjement måtte skje i «eget hus», utenfor deltok de moderat. Det endte derfor opp «bare» med et støttemedlemskap fra Bondelagets side. Jeg mener Småkraftforeninga var en svært effektiv organisasjon sett i forhold til de økonomiske ressursene man disponerte. Drifting av en aktiv hjemmeside var satt bort utenfor huset. Det samme gjaldt medlemsbladet «Småkraft-Nytt». Regnskapet og andre kontortjenester ble ivaretatt av NORSKOG. I tillegg organiserte en aktiv Trond Ryslett Småkraftmessa i forbindelse med smøtet. Dette ga rom for å ha fokus på næringspolitisk påvirkning og andre primæroppgaver. NORSKOG som vertskap for Småkraftforeninga opplevdes som svært riktig for en organisasjon i en oppbyggingsfase. Her var det en kultur for å «snu seg raskt» og organisasjonen kunne de politiske irrganger inn mot departement og regjering. I 2006 ga vi ut en bransjekatalog. En sammenstilling av aktørene i småkraftmarkedet som også ble lagt ut på nettsida. Det ble fremforhandlet et tilbud om forsikringsordning for eiere av småkraftverk. Videre ble det satt i verk en prosess som senere skulle ende opp i et kurstilbud for småkrafteiere. Innovasjon Norge ga støtte til utvikling av pilotkurset. Oppgavene i organisasjonen var ubegrenset og styret var utålmodig. Med bare 50% stilling, og for min del tilhold på Hamar, føltes det riktig gi stafettpinnen videre til neste mann. Det var primærkunnskapen innen skogforvaltning som var det riktige for meg å fortsette med.

10 Av Bjørn Lauritzen, daglig leder Småkraftforeninga TANKER FRA EN TIDLIGERE DAGLIG Historien om utbyggingsselskaper som ikke først og fremst ville bygge småkraftverk; el-sertifikat; tidenes skattebombe som ble reversert og bløtkake. Undertegnede var daglig leder i Småkraftforeninga i en 4-s periode fra Småkraftforeninga var da godt etablert men var likevel i en rivende utvikling. Foreninga hadde allerede gjort en god jobb i forhold til å informere grunneierne om hvilke muligheter og verdier de potensielt kunne sitte på. Det var likevel mange som fortsatt ikke var klar over mulighetene, noe som førte til en nærmest klondykestemning, godt drevet frem av ulike «utbyggingspartnere» eller egentlig «gode» gamle fosseoppkjøpere. I løpet av min periode poppet det opp en rekke utbyggingsselskaper som det skulle vise seg at forretningskonseptet først og fremst ikke var å bygge ut småkraftverk, men å opparbeide seg en portefølje av fallretter som kunne selges videre til naive men rike offentlige kraftselskaper. Flere spekulanter med osloadresser skapte seg betydelige formuer på denne måten. Andre utbyggingsselskaper ble opprettet av de etablerte offentlige kraftselskapene n de oppdaget at grunneierne kunne tjene penger på egne utbygginger. Både spekulantene og de statlige utbyggingsselskapene støvsuget markedet godt hjulpet av mer eller mindre tvilsomme forretningsmetoder. Småkraftforeninga ble den naturlige motvekten til småkraftspekulantene,og Småkraftforeningas viktigste oppgave har vært å legge til rette for at småkraftressursene forblir i distriktene og på grunneiernes hender. Utbygging i egen regi har vært vt mantra, godt hjulpet av mange vellykkede utbygginger av egne ressurser. Foreninga har vært svært tydelige på dette til utbyggingsselskapenes store irritasjon. Småkraftforeninga hadde flere tunge sammenstøt med utbyggingsselskapene i min periode, men vi var likevel pragmatiske og vi var enige om å være uenige. Vi samarbeidet med utbyggingsselskapene i konkrete næringspolitiske saker av felles interesse, og da vil jeg trekke frem noen saker som foreninga jobbet mye med i perioden Tidenes skattebombe rammet småkraftnæringen da Stoltenberg 2-regjeringen la frem sitt statsbudsjett for Innslagspunktet for grunnrenteskatten ble foreslått senket fra 5500 kva til 1500 kva og en rekke småkraftverk lå an til å få en skatteøkning på 30 % på store deler av omsetningen. Småkraftforeninga tok styringa i saken og mobiliserte felles allierte, deriblant store deler av miljøbevegelsen, og gikk til Stortinget med felles sak. Etter en rekke turer til Løvebakken, utallige innlegg i media og møter med finansdepartementet og medlemmene i energi- og miljøkomiteen, inviterte daværende Olje- og energiminister Åslaug Haga Småkraftforeninga til et møte i OED. Vi hadde fått et hint og stilte med kake. Hagas nyhet var at regjeringen reverserte sitt eget skatteskjerpingsforslag og en rekke småkraftverk «en avgjørende sak til foreningas store suksess og gjennomslagskraft er det hardtarbeidende, kunnskapsrike og engasjerte styret med sterke personligheter». Daglig leder Bjørn Lauritzen og minister Åslaug Haga (Foto: Privat) sparte noen millioner kroner hver i skatt lig, og Småkraftforeningas største næringspolitiske seier var et faktum. Den andre store saken i min periode var elsertifikatene eller «The never ending story». Her hadde Småkraftforeninga allerede lagt ned en betydelig innsats i flere, og hadde fått daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs til å love sertifikater til alle med byggestart etter Historien skulle vise at akkurat denne formuleringen skulle bli vanskelig å etterleve til tross for at mange utbyggere tok Steensnæs på ordet og investerte millioner. Senere energiministre prøvde å vri seg unna lovnadene med et par hederlige unntak. Widvey eller Enoksen var ikke blant de hederlige unntakene og sistnevnte måtte foreta en pinlig buklanding der han like godt avlyste hele ordningen og lanserte en feed-in ordning som et plaster på set. Haga kom tilbake på sertifikatsporet, men måtte dessverre gå. Riis- Johansen overtok stafettpinnen og måtte motvillig innrømme en tilbakevirkende kraft for minikraftverkene etter massivt press fra Småkraftforeninga. Borten-Moe ser nå heldigvis ut til å kunne lande saken ca. etter Steensnæs og svenskene, men tidenes løftebrudd st ved lag siden lovnadene til Steensnæs kun delvis etterkommes. Undertegnede hadde også gleden av å se Småkraftmessa utvikle seg til å bli Norges desidert viktigste møteplass for småkraftbransjen. Småkraftforeninga fikk også en ny visuell profil og logo som ble tatt godt i mot av medlemmene. Hjemmesiden utviklet seg til å bli den mest besøkte og viktigste informasjonskanalen for småkraftnyheter i Norge med faste lesere fra medlemsmassen, utbyggingsselskapene, NVE, OED og andre. En avgjørende sak til Småkraftforeningas store suksess og gjennomslagskraft skyldes det faktum at foreninga alltid har hatt et hardtarbeidende, kunnskapsrikt og engasjert styre. Foreninga har hatt og har sterke personligheter som styremedlemmer og styreledere. I min tid var det småkrafthøvdingene Isak Liland og Trond Ryslett som styrte skuta med pågangsmot og engasjement. Med slike styreledere kan det ikke gå galt og disse har en stor del av æren for Småkraftforeningas unike posisjon i dag. Jeg vil avslutte med å gratulere den vitale -ingen som på mange måter har definert småkraftnæringen i Norge, og som har spilt en avgjørende rolle i å bevare verdiskapningen på grunneiernes hender. Jobben er på ingen måte over og Småkraftforeninga vil fortsette å være en motvekt til utbyggingsselskapene og være garantist for levelige rammevilk for en av de viktigste distriktsnæringene i Norge.

11 Bilde: Handelsavdelingen, Hanelsavdelingen, NEAS I 2007 inngikk NEAS avtale med Småkraftforeninga på omsetning av kraft. Vi håndterer alle anlegg uansett størrelse og har fått utelukkende positive tilbakemeldinger på jobben vi har gjort. Vi jobber hver dag for å gi ve kunder en optimal verdi på sin produksjon og kan tilby deg følgene avtaler: NEAS-Avtalen - Innsamling av målerverdier - Prognostisering og salg av kraft på elbørsen Nord Pool - Rapportering og fakturering - Ingen volumrisiko Salg av elsertifikater Fra nytt trer den nye loven om elsertifikater i kraft og alle kraftverk som er berettiget vil motta elsertifikater for sin produksjon. For at du som kunde skal kunne hente ut denne verdien på en optimal måte tilbyr vi å være kontofører og håndtere omsetningen for alle anlegg som er en del av elsertifikatordningen. Salg av opprinnelsesgarantier Opprinnelsesgarantier er et verdipapir som fungerer som et bevis for forbruker på at elektrisk kraft er produsert med fornybare kilder. I samarbeid med ECOHZ tilbyr vi alle ve produsenter å få betalt for den merverdi som salg av opprinnelsesgarantier representerer. Vi hjelper deg gjennom søknadsprosessen og st ansvarlig for alle oppgjør. Ta kontakt! For mer informasjon om ve produkt, gå inn på: Eller ta kontakt med Turid H Sevaldsen tlf: / eller e-post: på Handelsavdelingen hos NEAS. 11 Nordmøre Energiverk AS 6504 Kristiansund Tlf: E-post: -

12 Postboks 164, 4441 TONSTAD Tlf:

13 Hilsen fra olje- og energiminister Ola Borten Moe Ola Borten Moe (Foto: Berit Roald / Scanpix) Småkraft spiller en viktig rolle i fornybarsatsinga Aller først vil jeg gratulere Småkraftforeninga og «Småkraft-Nytt» med -s jubileum! Småkraftforeninga gjør en viktig jobb for å heve kompetansen i bransjen og for å bedre rammebetingelsene for næringen. Dette er viktig arbeid nå som elsertifikatordningen vil bidra til at ny kraftproduksjon bygges ut i hele Norge. Småkraftnæringa g derfor etter min mening en spennende tid i møte. Vi st nå overfor det jeg har kalt et paradigmeskifte innen fornybar energiproduksjon. Vt mål er at 67,5 prosent av all energi forbrukt i Norge skal være fornybar i Dette er den klart høyeste andelen i Europa. Norge og Sverige skal bygge ut ny fornybar elproduksjon tilsvarende 26,4 TWh innen Finansieringen av ordningen fordeles likt mellom Norge og Sverige, og utbyggingen vil komme der de beste prosjektene er. I Norge forventer vi utbygging av vind- og vannkraft, og her vil småkraft være en viktig bidragsyter. Småkraft er en viktig næring både med tanke på v satsing på fornybar energi og med tanke på næringsutvikling i distriktene. Jeg er opptatt av å legge til rette for mer vannkraft. Vi må både ruste opp og utvide eksisterende vannkraftverk, og tilrettelegge for en skånsom utbygging av nye vannkraftverk. Småkraft øker produksjonen av fornybar energi og bidrar også til økt lokal verdiskaping og sikring av sysselsetting i distriktene. Jeg ønsker derfor alle de fornybare kilowattimene og alt det verdiskapingspotensialet som ligger her velkommen. «Småkraft er en viktig næring både med tanke på v satsing på fornybar energi og med tanke på næringsutvikling i distriktene. Jeg er opptatt av å legge til rette for mer vannkraft.» Elsertifikatmarkedet og fornybardirektivet gjør det nødvendig med effektiv konsesjonsbehandling. Planlagt oppstart av det felles elsertifikatmarkedet er 1. januar Ni er svært kort tid n det gjelder planlegging, konsesjonsbehandling og utbygging av energianlegg. Mange av dere som leser dette sitter kanskje med en søknad i kø hos NVE, eller et påklaget vedtak i departementet. Jeg har forståelse for den frustrasjon som kommer av lang saksbehandlingstid, og jeg deler den. Vi skal være utålmodige! Fra myndighetenes side har vi derfor doblet kapasiteten i NVE siden Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at NVE har mottatt mer enn 00 søknader siden I tillegg har kravene til saksbehandlingen økt. Blant annet krever vurderinger etter naturmangfoldloven ekstra oppfølging av NVE. Dette gjør det viktig at bransjen også bidrar til å få sakene behandlet effektivt. Det er ingen vits i å levere søknader basert på urealistiske ønsker, det vil bare føre til avslag og nye runder. Dere må levere realistiske og godt gjennomarbeidede søknader. Det betyr færre endringer underveis, og raskere saksbehandling. Dette vil igjen frigjøre kapasitet i NVE, som kommer hele bransjen til gode. Et godt tips er å bruke retningslinjene for småkraftsaker fra 2007 som veiledning. Ola Borten Moe hilser på tidligere styreleder Anders Kiær under Småkraftforeningas smøte på Hell i (Foto: Olav Skeie) 13 Vi st nå overfor en storstilt dugnad for fornybar energi, der både bransjen og myndighetene må bidra. Som oljeog energiminister lover jeg fullt trøkk på dette arbeidet. Sammen g vi en spennende tid i møte!

14 S M Å K R A F T D A G A N E I Å 3 dagar med Småkraftforeninga ynskjer velkomen til Småkraftdagane mars på Rica Parken Hotell i Ålesund. Samtidig med smøtet den 21. mars vert det arrangert fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske og næringspolitiske foredrag, og på Småkraftmessa deltek aktørar innan småskala elkraft med utstilling. NVE arrangerar småkraftseminar den 20. mars på Rica Parken hotell NVE sitt småkraftseminar tar for seg informasjon om konsesjonsbehandlinga, kostnadsgrunnlag for bygging av små kraftverk, hydrologi, miljøtilsyn i bygge- og driftsfasen, FoU - IEA, nettkapasitet for ny produksjon og el-sertifikat. NVE sitt seminar er eit godt høve for småkraftbransjen til oppdatering og å skaffe seg topp kunnskap frå NVE sine fagfolk om småkraftutbygging. Kurset er gratis med påmelding på lenka for ordinær påmelding. Lunsjpakker og eventuell overnatting må deltakarane betale. Det blir høve til å delta på fellesmiddag på Teaterfabrikken kl Her blir det servering av bacalao (gryterett kan tingast ved innsjekking på hotellet) og underhaldninga er serveringsteater. Påmelding til NVE sitt kurs og Småkraftdagane startar over nytt! Informasjon og skjema kjem på Småkraftforeninga si nettside Velkommen til eit knakande gildt og lærerikt arrangement! 14

15 LESU N D M A R S fagleg påfyll Program tysdag 20. mars NVE sitt småkraftseminar i Bankettsalen på Rica Parken Hotell Programmet blir mellom kl og vil ta for seg viktige emne i samband med realisering av eige kraftverk. Dette blir eit høgkvalitetsopplegg i regi av NVE. Deltaking er gratis, berre betaling for lunsj, sjå programoversikt Program onsdag 21. mars Bankettsalen på Rica Parken Hotell Registreringa startar kl og møtet blir avslutta med smøte i Småkraftforeninga kl Programmet vil ha hovudfokus på Norge sitt fornybarmål overfor EU, og utnytting av landet sine fornybare ressursar. Det vil bli avslutta med ein debatt mellom landet sine leidande miljøorganisasjonar, Statnett og landet sine topp-politikarar innan energi og miljø. Det blir muligheiter for deltaking i debatten frå salen. Kl blir det høve til å delta på festmiddag med underhaldning av lokale aktørar og tidligare ferjematros og no bussjåfør Kjell Kjellen Bigset frå Program torsdag 22. mars hovudsesjon i Bankettsalen på Rica Parken Hotell Programmet blir mellom kl og og vil ta for seg nytt frå NVE om FoU og konsesjonskøen, Miljøtilsynet, brot i rørygater, førebygging av skader i småkraftverk, nettilknyting, inntektsrammer og investeringar samt presentasjon av kraftverk som er realisert i eigen regi. Torsdag 22. mars - Parallellsesjon i Gange Rolf på Rica Parken Hotell Programmet g parallelt med hovudsesjonen frå kl , og er retta spesielt mot den som g med planar om utbygging av små kraftverk. Det blir foredrag i tema som grunneigarsamarbeid, finansiering av små kraftverk, søknadsprosessen i NVE, fylket og kommunen og krav til prosjektering og detaljplanar, Utstyr til reinsing av rister i inntaksdammar, kraftsal og sal av grøne verdiar samt forsikring av kraftverk. Torsdag 22. mars - Parallellsesjon i Amfi på Rica Parken Hotell - Vindkraft Programmet g parallelt med hovudsesjonen frå kl og er retta spesielt mot den som g med planar om utbygging av små vindkraftverk. Det blir foredrag i tema som grunneigaravtalar og samarbeid, vindmåling i praksis, sal av kraft, søknadsprosessen, presentasjon av leverandørar av vindturbinar samt presentasjon av eit privat vindkraftverk som er realisert. Det blir høve til å veksle mellom hovudsesjonen og parallellsesjonane for deltakarane for å få med seg det emnet som høver best Lunsj Busstur til Valgermo og Brattvåg kraftverk eller Dyrkorn kraftverk med Coanda-inntak: Høve til å delta på busstur, lunsjen blir servert på bussen og kaffi i kraftverka. Turen g til Valgermo kraftverk med Kaplanturbin og Brattvåg kraftverk eller til Dyrkorn kraftverk med Coandainntak. Koffertar og bagasje kan takast med på bussen som g til Ålesund og Ålesund Lufthamn Vigra, og er der seinast kl Bussen korresponderer med fly til Oslo kl og kl Bergen og Stavanger kl

16 16

17 Av Øystein Grundt, seksjonssjef for småkraftverk og vassdragsinngrep, NVE En hilsen til «Småkraft-Nytt» fra konsesjonsbehandlerne i NVE Øystein Grundt (Foto: NVE) NVE konstaterer at bransjebladet «Småkraft-Nytt» fyller. I løpet av denne tiden har bladet utviklet seg fra et blad med litt smalt innhold skrevet med stor entusiasme av styremedlemmer til å bli et bransjeblad for aktørene med stort spenn i temaer som tas opp. De første numrene ble skrevet tilnærmet i svart/hvitt og var rundt 20 sider, mens det nå ligger over 40 sider og fremst langt mer attraktivt, på glanset papir i svart/hvitt og fine farger. Da bladet startet opp i 2002 var all konsesjonsbehandling av vannkraft og vassdragstiltak, stort og smått, gammelt og nytt, rått og røte, samlet i en seksjon. Denne seksjonen hadde i tillegg ansvaret for godkjenning av anlegg som skulle bygges og oppfølging av disse i ettertid. Totalt besto denne seksjonen av 7 saksbehandlere som behandlet konsesjonssøknader. I likhet med «Småkraft-Nytt» har også NVEs konsesjonsbehandling for småkraftverk vokst betydelig i omfang siden den gang. Om vi er blitt mer attraktive og fargerike avhenger nok av hvem vi spør. Det et bladet ble etablert mottok NVE 17 søknader om konsesjon for småkraftverk og køproblematikk var et ukjent fenomen. I økende grad etter hvert som det politisk ble lagt til rette for økt satsing på småkraftverk, og NVE på sin side bidro med informasjon om konsesjonsbehandling 17 NVE utfordrer: Motforestillinger til utbygging av småkraftverk og det nyanserte synet på viktigheten og nødvendigheten av den omfattende utbyggingen av små vassdrag vies liten plass. Vi tror at bladet kan bli enda mer spennende dersom det kan være en arena der alle parter inviteres til å komme med sine synspunkter på dette temaet. og gjennomførte og publiserte ressurskartleggingen for småkraftverk, vokste antallet søknader som NVE mottok og bemanningen likeså, men ikke i tilstrekkelig grad til å håndtere søknadsmengden som kom inn. «Småkraft- Nytt» er i den forbindelse nyttig ved at det bidrar til å øke kunnskapsnivået hos de som har planer om å søke om å få lov til å bygge et kraftverk. Dette er noe også NVE er tjent med, så slik sett har vi felles interesse av å ha et godt og informativt blad. «Småkraft-Nytt» har i alle disse ene kommet med sine 4 utgaver lig. Bladet har utviklet seg i en fin retning og det inneholder nå mye stoff av faglig god kvalitet og som er av interesse for NVE som forvaltningsmyndighet. Bladet henter inn synspunkter og informasjon fra ulikt hold og inviterer til debatt, slik at det i mange tilfelle blir interessante og lærerike diskusjoner i bladet. Dette gjør at NVE med stor glede mottar de fire numrene og hver eneste gang åpner de med spenning. Det vil nok være å trekke det litt langt å si at det kommer til håndgemeng mellom saksbehandlerne, men bladet blir lest med stor interesse av medarbeiderne. Vi vet at «Småkraft-Nytt» gjerne skulle hatt enda flere bidrag fra NVE enn hva tilfellet er, men vi kan dessverre ikke love dette da det føyer seg inn i rekken av ting som bør gjøres, men som g utover den jobben vi er satt til å gjøre som er å behandle søknadene til mange av dem som lesere av bladet. Dersom vi skal utfordre bladet på innhold videre fremover så vil vi peke på at motforestillinger til utbygging av småkraftverk vies liten plass. I samfunnet så er det nyanserte syn på viktigheten og nødvendigheten av den omfattende utbyggingen av små vassdrag som påg. NVE tror at bladet kan være tjent med å ha en åpenhet på dette, slik at det blir en arena der alle parter inviteres til å komme med sine synspunkter på dette temaet. Vi tror dette vil gjøre bladet enda mer spennende og kunne bidra til en økt kundegruppe. NVE gratulerer «Småkraft-Nytt» så mye med - s jubileet og regner med at det fortsatt vil være mye spennende og nyttig å lese om også i tiden som ligger foran oss.

18 SPESIALTILBUD i-miev 2011 Nå kun kr ,- Veil. kr ,- *. Inkl. vinterhjul på lettmetallfelger, verdi kr ,-. Tilbudet gjelder et begrenset antall biler, med registrering i perioden i-miev 2011 har bl.a. innebygget navigasjon med informasjon om ladestasjoner, stabilitetskontroll og antispinn, 6 kollisjonsputer, aluminiumsfelger, klimaanlegg, tåkelys, elektriske vinduer, sentrallås, radio/cd/mp3, USB inngang og rekkeviddeindikator. Rekkevidde i henhold til EU-norm er 150 km. Rekkevidde avhenger av kjørestil, temperatur og veiforhold. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon. FOR NÆRMESTE FORHANDLER RING * Veil pris pr levert Drammen bilhavn. Frakt og lev. omk. til lokal forhandler tilkommer. Enkelte utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Med forbehold om evt. trykkfeil. 18

19 Av Isak A. Liland, tidligere styreleder i Småkraftforeninga I begynnelsen... Isak A. Liland (Foto: Olav Skeie) Med utgangspunkt i nybrottsarbeidet med eget kraftverk begynte mitt arbeid med og i Småkraftforeninga. 5. november 2001 fant det konstituerende smøtet sted i Oslo, og gjennom NORSKOG sitt samlende initiativ og flere engasjerte personers store engasjement ble foreninga og bladet som nå feirer til. Slike sterke og engasjerte personer har hele veien vært viktige for foreninga. Redaktøren av «Småkraft-Nytt» har utfordret meg på å skrive noen ord om historikken rundt Småkraftforeninga, fra den spede begynnelse og framover, så da f jeg prøve på en oppsummering. Mitt utgangspunkt for arbeid i Småkraftforeninga var bygging av eget kraftverk, Mydland Kraftverk AS, i Vt kraftverk er på 1,5 GWh med magasin og Norges første retningsborede rørgate i fjell. Verket ligger i Sirdal kommune og eies av undertegnede i sammen med Kjell Roar Knutsen med 50 % hver. Bygging av eget kraftverk på nitti-tallet var nybrottsarbeid og svært få hadde bygget småkraftverk i egen regi på denne tiden. Martin og Ole Tom Eftestøl i Kvinesdal, Ole Gustav Gurebo i Grimstad og Sveinung Havrevoll i Suldal var noen av disse pionerene som var tidligst ute. Utover dette var det enkelte personer/selskaper som hadde private småkraftverk «oppe og i drift», herunder var Anders Kiær, Trygve Ebbing, Carl D. Cappelen, Andreas Wessel m.flere, de fleste av disse med tilknytning til NORSKOG. Skeies idè- og skriveferdigheter så hadde ikke Småkraftforeninga kommet i gang. «Småkraft-Nytt» ble utgitt første gang i oktober 1997, med 14 sider tekst og bilder kopiert på A4-ark og distribuert av daværende, og nåværende redaktør Olav Skeie. På den tiden annonserte bl.a. selskapet Owens Corning i Sandefjord for norskproduserte glassfiberrør, selskapet heter i dag Flowtite AS. Andre annonsører var HOBAS Scandinavia og Geotex Engineering. N man ser på utviklingen av småkraftnæringen ifra 1997 og fram til i dag så er det interessant å lese de første utgavene av «Småkraft-Nytt». I nummer 1/97 er det en artikkel om pilotprosjektet «Minitunnel i staden for røyrgate» på Mydland kraftverk, utført av selskapet Norwegian Pipeline Drilling AS. Dette firmaet eksisterer fremdeles, samtidig som teknologien fra utbyggingen på Mydland er videreutviklet av bl.a Kjell Roar Knutsen Småkraftforeninga blir til Det var flere spede forsøk på organisering av småkraftnæringen, bl.a «Vannkraftens venner» i forkant av etableringen av Småkraftforeninga, men det var først etter at prosjektet «Småkraftverk betydning og muligheter i distribuert kraftproduksjon» ble ferdigstilt i 2000/2001 at SmåkraftNorge ble samlet «til et rike». Konstituerende generalforsamling og første styremøte i Foreninga for norske småkraftverk fant sted 5. november 2001 i NORSKOG sine lokaler på Lilleaker i Oslo. Første styreleder var Anders Kiær, nestleder var Tom Sigurd Gilje og øvrige styremedlemmer var Arne Rørå, Carl Didrik Cappelen, Trygve Ebbing og undertegnede. Ved etableringen stilte NORSKOG et rente- og avdragsfritt lån på kr ,- til disposisjon som driftskapital, og den første daglige leder i foreninga var Olav Skeie. Man kan trygt fastslå at uten NORSKOG sitt samlende initiativ, Arne Rørås innovative engasjement og Olav 19 Faksimile fra «Sirdølen» (Med tillatelse fra red. Oddvar Tjomlid)

20 i selskapet NORHARD. Dette er et typisk eksempel på verdifull «spin-off», og ringvirkninger som har kommet ut av utviklinga i småkraftbransjen. En annen artikkel, sakset fra «Aftenposten» , viser at det allerede i 1997 var en kø i NVE/OED på 300 søknader til konsesjonsbehandling. Sett i dette lys så kan man jo, forsiktig, si at myndighetene ikke har klart å tilpasse saksbehandlingskapasitet til søkermengde, til tross for at de etter hvert har hatt 15 på seg. En nasjon må ha masse nasjonale oljeinntekter å leve på for å kunne ta seg råd til slik ressurssløsing. I «Småkraft-Nytt» nr 2, eller nr. 1/1998 (det var ikke så tett imellom utgavene den gangen) så dukker to andre nestorer i småkraftbransjen opp på banen. Den ene er journalist Arne Åsen i «Bondebladet», som allerede da begynner å skrive om småkraftbransjen. Denne journalisten er den eneste i «Bondebladet»/Bondelagsystemet som så hva som var i gjære, og fattet interesse for den nye bygdenæringa. Arne Åsen fulgte så opp med småkraftstoff i tykt og tynt fram til også annen presse fikk øynene opp for bransjen, herunder bladene «Elektro», «Energi», avisen «Nationen» og andre. Den første av mange viktige endringer for næringa I 1998 dukker også v vyrde styreleder, Trond Ryslett, opp i «Bondebladet» og «Småkraft-Nytt». Arne Åsen skriver en artikkel hvor Ryslett forlanger likestilling imellom vindkraft og småkraft, og at småkraftnæringa må gis fritak for investeringsavgift. Investeringsavgiftsfritaket ble innført like etterpå, med virkning for inntektset Dette var den første av mange viktige endringer som pionerene i småkraftbransjen samt Småkraftforeninga har forestått. Trond Ryslett må det for øvrig skrives et eget kapittel om i Småkraftforeningas historie, jeg tar bare med bruddstykker her i min oppsummering. Trond kom inn i styret på første ordinære smøte i foreninga, i 2002 på Røros. Han startet opp med, sitat; «eg fekk jo granatsjokk» i første styremøte. Foreninga hadde brukt opp forskotteringen ifra NORSKOG og fått avslag på søknader om støtte ifra SND (nå Innovasjon Norge). Dette passet verken for en møring og heller ikke for en traust sirdøl, opprydding måtte til. Kun risikovilje, økonomiske bidrag og tålmodighet ifra Arne Rørå og NORSKOG bidro da til at Småkraftforeninga «sto han av». I tillegg var det også meget viktig for foreninga at Erik Lagethon ble ansatt som daglig leder. Styret var for øvrig proppfullt med (småkraft)kompetanse gjennom deltakelsen av Anders Kiær, Trygve Ebbing og Andreas Wessel. Alle disse hadde småkraftverk i drift og visste hvor skoen trykket for bransjen, både faglig og økonomisk. Anders Kiær var styreleder i foreninga ifra oppstart fram til 2004, da undertegnede overtok lederklubba. Anders hadde da kjøpt seg «noen skogteiger» på østlandet og i Trøndelag og fikk, naturlig nok, hendene fulle med oppgaver der. Markante skikkelser i bransjen Flere markante skikkelser i bransjen har fulgt foreninga ifra første smøte på Røros, herunder tør jeg spesielt nevne professor Hermod Brekke, en fagspesialist som «lever og ånder» for vannkraften. Fra NVE har blant annet Bjørn Wold, Jens Aabel og Torodd Jensen fulgt oss i tykt og tynt. Jeg skulle bare ønsket at NVE-direktøren og OED hadde hørt mer på råd og innspill fra disse ressurspersonene, da hadde utviklingen i bransjen kommet lengre. Fra leverandørbransjen og bransjen var både Rune Amundsen (Flowtite), Atle Wahl, (da Gjensidige, nå Fjellkraft) og Rein Husebø (Småkraft AS) representert på Røros, alle er fortsatt i bransjen og har stort sett fulgt foreninga fram til første jubileumsfeiring V svenske søsterforening, Småkraftverkens Riksförening har også, med noe blandet erfaring, fulgt oss i disse ene. 20

Småkraftforeninga 2002-2013

Småkraftforeninga 2002-2013 Småkraftforeninga 2002-2013 1 Foreninga SMÅKRAFTFORENINGA er en medlemsforening for Norske småskala vannkraftprodusenter. 2 Formål SMÅKRAFTFORENINGA har til formål: a. Å samle alle som eier eller leier

Detaljer

av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga

av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga NVE ønsker svar på følgende: Mange mikro- og minikraftverk har fått tillatelse til bygging, men realiseres ikke hvorfor? Vågen minikraftverk, Sogn og Fjordane av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga

Detaljer

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Interesseorganisasjon for produsenter av kraft i mikro-, miniog småkraftverk

Detaljer

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Nett og politikk NEF konferansen 2010 Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Småkraftforeninga: Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere av småskala vind og vannkraft Arbeider for at grunneierne

Detaljer

Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga

Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga Tinn Kraft AS, 2,4 MW, 12 GWh Bjørn Lauritzen, daglig leder Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere Formålet er å bedrive en aktiv næringspolitikk

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Næringsmoglegheiter for bønder innan småkraft og vindkraft. AgroNordvest Loen 10.11.2012

Næringsmoglegheiter for bønder innan småkraft og vindkraft. AgroNordvest Loen 10.11.2012 Næringsmoglegheiter for bønder innan småkraft og vindkraft AgroNordvest Loen 10.11.2012 Fornybar elproduksjon i landbruket 2-årig prosjekt frå 01.10.11 med prosjekt-leiar Terje Engvik omfattar vindkraft

Detaljer

Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane. Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen 10.11.2012

Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane. Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen 10.11.2012 Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen Foredragshaldaren Prosjektleiar Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

Olav Akselsen. Leiar av utvalet

Olav Akselsen. Leiar av utvalet Olav Akselsen Leiar av utvalet Men først litt om Mandat Energi- og kraftbalansen Ytre forhold 2030 2050 klimaendringar internasjonal utvikling Verdiskaping sysselsetting kompetanse/teknologiutvikling Mandat

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Norges energidager 2008 10 punkter for mer småskala vannkraft

Norges energidager 2008 10 punkter for mer småskala vannkraft Norges energidager 2008 10 punkter for mer småskala vannkraft Av Bjørn Lauritzen daglig leder Småkraftforeninga 10 punkter som vil gi mer småskala vannkraft 1. Etabler et produksjonsmål for småkraften

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp.

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp. Fra: Hydrosafe [mailto:post@hydrosafe.net] Til: 'postmottak@oed.dep.no' Emne: Nye vilkår for mikro, mini og småkraftverk. Til Olje og energi minister Tord Lien. Vedlegger forslag til nye vedtekter for

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Presentasjon Prosjektleder Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft

Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft Ein nasjonal særprega vasskraftpolitikk Seminar Sølvgarden 10/10 2014 Arne Tronsen Vasskraftpolitikken To store historiske vendingar Frå1892 til 1917- innramminga

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.»

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» «Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» Steinsvik Kraftverk Volda Hva skal bygges av småkraft før 2020? Hvorfor er dette viktig for klimaet? Og hvordan får vi det til? Klima: Villere, varmere

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

PROSJEKT SMÅKRAFT I HORDALAND - reflekssjonar i etterkant

PROSJEKT SMÅKRAFT I HORDALAND - reflekssjonar i etterkant PROSJEKT SMÅKRAFT I HORDALAND - reflekssjonar i etterkant v/prosjektleiar Anders Hassel Stub Norsk Vannforening Vest sitt julemøte i Bergen 9. desember 2009 på Hotell Terminus Prosjekt Småkraft i Hordaland

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune 29.05.2016 Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune RØYRVIK KRAFT SUS NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Dykkar ref.:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Kraft i vest 2013 Kven skal betale for nettet ved fornybar kraftproduksjon

Kraft i vest 2013 Kven skal betale for nettet ved fornybar kraftproduksjon Kraft i vest 2013 Kven skal betale for nettet ved fornybar kraftproduksjon Kven skal betale for nettet ved fornybar kraftproduksjon Sandane, 26-27.sept 2013 Asgeir Aase, Nettdirektør SFE # Tittel, og undertittel?

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Hvordan komme i gang med eget kraftverk + litt om grønne sertifikater. Honne 5. november 2009

Hvordan komme i gang med eget kraftverk + litt om grønne sertifikater. Honne 5. november 2009 Hvordan komme i gang med eget kraftverk + litt om grønne sertifikater Honne 5. november 2009 Tinnkraft AS, åpnet august 2008, effekt 2,4 MW, årsprod. 12 GWh (kraft til 600 husstander). Bjørn Lauritzen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Arkivsak-dok. 12/00129-30 Saksbehandler Trond Schrader Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 08.12.2015 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Bioenergi som energiressurs Utvikling av biovarmemarkedet i Norge: Potensiale, aktører, allianser, kapital- og kompetansebehov

Bioenergi som energiressurs Utvikling av biovarmemarkedet i Norge: Potensiale, aktører, allianser, kapital- og kompetansebehov Utvikling av biovarmemarkedet i Norge: Potensiale, aktører, allianser, kapital- og kompetansebehov Erik Eid Hohle, Energigården VARMEMARKEDET Hva menes med det? Punktoppvarming Pelletskaminer, vedovner,

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Utbyggingsplaner de neste 10 årene Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Disposisjon Politisk fornybarsatsing Planlagte produksjons- og overføringsanlegg Miljøvennlig nettutbygging? Hva gjør NVE 2 Fornybarsatsning

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft i

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 1 Forsand kommune INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT Du gløymer vel ikkje at det er tid å søkja produksjonstilskot og avløysartilskot seinast torsdag den 20.januar?

Detaljer

Prosjekt fornybar elproduksjon - årsrapport for 2011

Prosjekt fornybar elproduksjon - årsrapport for 2011 Norges Bondelag Årsrapport Vår dato Revisjon Vår referanse 07.02.2012 11/00179-9 Utarbeidet av Terje Engvik Til Kopi til Prosjekt fornybar elproduksjon - årsrapport for 2011 1. Prosjektetablering Det 2-årige

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta?

Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta? Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta? Magne Hjelle, dagleg leiar Kraft i vest, Sandane, 26.september, 2013 Kva er fjordvarme? Termisk energi frå sjø- ferskvatn Kan utnyttast lokalt til oppvarming

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Småkraft prosessen Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Utvikling av eit småkraft projekt Forprosjekt Organisering av rettar og selskap Konsesjonssøknad eller melding Konsesjon? Finansiering Sal av kraft Planlegging

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer