Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12"

Transkript

1 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering til RLK. Edel Mariell Dahl og Mads Edvardsen føler seg godt mottatt som lærlinger i bedriften. Se side 8 9 Strømpris og nettleie 4 Velg fornybart 6 AMS gir ny hverdag 12

2 energi Forlag as Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN ansvarlig redaktør Fredrik Kveen Tlf: abonnement Bård Knutsen Tlf: Mobil: produksjon Artko Grafisk Produksjon Tlf: Hva skjer når lynet slår ned Design Anette Stabenfeldt utgiver Energi Forlag AS Energi Forlag AS eies av Europower AS, som er del av NHST Media Group AS i et normalår slår det lyn ned i bakken. Statnett forsøker å hindre lynet i å stjele strømmen din. SterKe KreFter er i sving under lynnedslag; et typisk lyn varer i et kvart sekund og har en strømstyrke på om lag ampere. Til sammenlikning er vanlige hjemmesikringer på enten ti eller seksten. Statnett sørger for hovedveiene i kraftforsyningen, og har tiltak for å motvirke strømbrudd hvis lynet slår ned i en kraftledning eller transformatorstasjon. Lyn kan føre til at det blinker i lyset. Sentralnettet er bygd for å tåle lynnedslag, og forbrukerne rammes sjelden. Som regel vil de kun merke at det blinker litt i lyset. Dette skyldes at sentralnettet er installert med et vern som kopler ut linja i under ett sekund dersom lynet skulle slå ned. Dermed beskyttes resten av linja, og når strømmen kommer på igjen, vil det blinke i lyset. Hvis linja skulle skades, kan som regel strømmen føres videre gjennom andre ledninger, og forbrukerne vil ikke miste strømmen. Likevel er det ikke mulig å garantere strømforsyningen mot lynnedslag. I 2012 ble det registrert 48 forstyrrelser i sentralnettet på grunn av tordenvær, nærmere åtte prosent av alle driftsforstyrrelser. foto: smit/shutterstock.com kjære leser i Denne utgaven av Vår Energi kan du lese mer om hvordan økt beredskap skal gi sikrere strøm. Forsyningssikkerheten i Norge er god og er blitt betydelig forbedret de siste 15 årene. Norske strømkunder skal ha høye forventninger! Mange undrer seg over hvordan strømprisen blir til, og hvordan prissvingningene kan være så store som vi har opplevd de siste årene. I denne utgaven har vi forsøkt å gi en oversikt over det viktigste du bør vite om strømprisen. Og dersom du lurer på hvordan nettleia bestemmes, finner du også svar på det. Høsten er i anmarsj. Fyringssesongen starter opp, og det gir ekstra belastning på det elektriske anlegget i boligen. Dette øker faren for brann med elektrisk årsak. Vår Energi gir deg råd om hvordan du skal etterse det elektriske anlegget. Ekstra isolering reduserer varmebehovet og sparer deg for strømutgifter. Har du hørt om samfakturering, leverandørsentrisk modell, datahub, AMS, smarte strømmålere? Disse ordene må du som strømkunde forberede deg på at du etter hvert vil møte. I Vår Energi finner du denne gangen stoff om jobbmuligheter i kraft- og energiselskapene. Premiekryssord og konkurranse med en ipad som premie frister kanskje også? God lesing! Fredrik Kveen Ansvarlig redaktør Vår Energi har som formål å gi deg informasjon om kraftmarkedet og hva du kan gjøre for å påvirke strømregningen. Magasinet inneholder blant annet råd og tips om strømsparing og brannsikkerhet, og vi håper at magasinet kan bidra til økt forståelse for hvordan kraftmarkedet fungerer. 2

3 Økt beredskap skal gi sikrere strøm Strømforsyningen er utsatt for vær, særlig om vinteren. Kraftbransjen jobber med å øke beredskapen for å minimere konsekvensene av strømutfall. Forsyningssikkerheten i Norge er god, og norske strømkunder skal ha høye forventninger, sier Roger Steen, sjef for beredskapsseksjonen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De siste 15 åra har strømforsyningen blitt betydelig forbedret. Steen ønsker å fortsette den positive utviklingen ved å styrke beredskapen. Vi må ha god beredskap for å håndtere avbruddene, slik at strømmen kan komme igjen raskest mulig. Beredskapsarbeidet har pågått i mange år, og gjennom tilsyn, øvelser og ved reelle hendelser ser vi i NVE at beredskap har kommet høyere på agendaen i kraftforsyningen. Både i Norge og naboland øves det på beredskap. Bildet er fra øvelsen Operasjon is-storm i Sverige tidligere i år, hvor hundre personer skal reise 16 kraftmaster. Ved nyttår kom dessuten en ny lov med flere krav for å øke beredskapen i kraftforsyningen. Det kan være nødvendig. Samtidig med for bedret strømforsyning har vintrene de siste åra ført med seg mer ekstremvær, som kan resultere i alvorlige strømavbrudd. Noen garanti mot strømavbrudd finnes heller ikke, ifølge Steen: Det vil aldri være mulig, verken teknisk eller økonomisk, å bygge en kraftforsyning helt uten avbrudd. foto: haakon barstad Hvem betaler ved strømavbrudd? KILE-ordningen skal sørge for at nettselskapet må betale hele eller deler av det økonomiske tapet kundene opplever ved strømbrudd. Driften av strømnettet er et naturlig monopol, ettersom det ikke er samfunnsøkonomisk realistisk å ha flere konkurrerende strømnett. Gjennom KILEordningen skal dermed nettselskapene få økonomiske insentiver til å levere trygg strøm til kundene. Kan jeg få enda sikrere strøm? Hvis du har høye krav til uavbrutt strømforsyning, bør du vurdere å legge inn en ekstra linje inn fra en annen transformator, såkalt tosidig innmating av strøm. Du kan også installere mulighet for nødstrøm fra eget aggregat. Strømløs i halvannen time Om lag 106 minutter måtte gjennomsnittskunden klare seg uten strøm i Men det er store lokale forskjeller. Den langsiktige trenden er at strømkundene opplever færre avbrudd, med unntak av år med mye ekstremvær. Ytre forhold som vind og ekstremvær fører til at forsynings sikkerheten svinger fra år til år. Det er også lokale forskjeller i forsyningssikkerheten. Geografisk store fylker med mye luftledningsnett har vanligvis flest strømbrudd. Den beste forsyningssikkerheten hadde dermed strømkunder i Oslo, med gjennomsnittlig avbruddstid på 24 minutter fordelt på 0,5 avbrudd per kunde. På den annen side måtte strømkundene i Sogn og Fjordane i snitt klare seg uten strøm i 218 minutter fordelt på 3,5 avbrudd. Ifølge Roger Steen, sjef for beredskapsseksjonen i Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE), ville det blitt svært dyrt å sørge for lik forsyningssikkerhet alle steder. Det er strømkundene som betaler for forsyningssikkerheten gjennom nettleia. Dersom leveringssikkerheten skulle være lik for alle kundegrupper i alle deler av landet, vil det være behov for betydelige økte nettinvesteringer. 3

4 Slik bestemmes strømprisen Strømprisens svingninger kan framstå som et mysterium for de fleste av oss. her følger en oversikt over det viktigste du bør vite om strømprisen. Norges kraftproduksjon består nesten utelukkende av vannkraft, og de naturgitte svingningene i nedbørsmengde slår direkte ut på strømprisen. regnet er viktigst for hvor mye du betaler for strømmen. John Brottemsmo, senioranalytiker i Bergen Energi, forklarer: Norges kraftproduksjon består nesten utelukkende av vannkraft, og de naturgitte svingningene i nedbørsmengde slår direkte ut på strømprisen. Ettersom Norge er en del av et felles kraftmarked med nordiske og andre nordeuropeiske land, vil også forhold i utlandet påvirke norske husholdninger. Kullprisen er viktig av to årsaker. For det første brukes det en del kull i kraftproduksjonen i utlandet, og den norske prisen fastsettes i i overensstemmelse med prisen i andre land. Dessuten gir kullprisen signal til norske produsenter om når det er gunstig å produsere kraft, sier John Brottemsmo. Også mengden kjernekraft og vindkraft som er tilgjengelig i Norden til enhver tid, vil påvirke den norske strømprisen. I Norden er om lag 30 prosent av strømmen produsert i kjernekraftverk, og det er varslet betydelig vindkraftutbygging i Sverige og Norge framover. Forbruket vil også styre strømprisen. I perioder med lite kraft og mye forbruk vil strømprisen øke. I vinterhalvåret stiger forbruket med økt oppvarmingsbehov, og strømprisen presses også ofte oppover. foto: haakon barstad strømprisen mot normalt analyser viser at strømprisen trolig vil utvikle seg som normalt gjennom vinterhalvåret, men at strømmen på lengre sikt kan bli billigere. SliK Det Ser ut nå, vil strømprisen trolig ligge på et normalt nivå gjennom vinterhalvåret. Men den vil både kunne stige og synke fra et normalt nivå med variasjonene i nedbørsmengdene gjennom høsten og vinteren, sier John Brottemsmo, senior analytiker i Bergen Energi. På lengre sikte forventer markedet bil ligere strøm i åra framover. Forventningene skyldes varslede investeringer i vindkraft og kjernekraft i Norden. Dessuten kan klimaendringer forårsake økte nedbørsmengder allerede de kommende åra. Med økt kraftproduksjon og mer nedbør vil strømprisene trolig falle. Strømpris og nettleie Som strømkunde betaler du for to produkter: strøm og nettleie: Strømprisen bestemmes av markedet, og er lavest i perioder med lite etterspørsel og mye kraft i nettet. Prisen på strømmen varierer dessuten mellom ulike tilbydere, og du kan spare penger på å velge riktig kraftleverandør. Nettleia bestemmes av myndig hetene ved NVE. Kraftnettet er et naturlig monopol ettersom det ikke er praktisk eller økonomisk gunstig å ha konkurrerende kraftnett, og du kan ikke bytte bort ditt lokale nettselskap. Nettleia er prisen du betaler til ditt lokale nettselskap for å få overført strøm til boligen din. Nettleia skal gi nettselskapene inntekter til å dekke kostnadene ved å holde ved like og utvikle kraftnettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleia, men myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter begrensninger for hvor mye nettselskapene kan tjene. Offentlige avgifter må betales av kraft leverandører og nettselskaper. Avgiftene er bakt inn i strømpris og nettleie. 4

5 Energiselskapene: Har gjort bredbånd mulig i Distrikts-Norge Energiselskapene tar samfunnsansvar og har bidratt til utbygging av bredbånd i store deler av Distrikts-Norge. En ny undersøkelse foretatt av Distriktenes energiforening (Defo) viser at uten energiselskapene med de lokale eierne hadde det ikke vært mye reelt bredbånd i distriktene. Motivet for satsingen. I undersøkelsen var det ingen av selskapene som ensidig oppga markedsøkonomiske muligheter under spørsmålet om motiv for satsingen. Mer enn 73 prosent svarte at motivet var en kombinasjon av samfunnshensyn og markedsøkonomiske muligheter, At så mange oppgir lokal samfunnsnytte/ næringsutvikling kombinert med markedsøkonomiske muligheter som drivkraft bak sine investeringer, er verdt å merke seg. Deres innsats er et viktig bidrag til eiernes forvetninger og ønsker om, innovasjon, næringsutvikling, tjenester til innbyggere, samt trivsel. Med andre ord en viktig nøkkelrolle i utviklingen av lokalsamfunnet, sier Morten Braarud, leder i Øvre Eiker Fibernett og Defos bredbåndsutvalg, som mener det ville stått dårlig til med bredbåndutbyggingen i Norge uten energiselskapenes sterke engasjement. Selskapene mener at sammenliknet med andre oppgaver er lokal satsing i egen regi veldig viktig. Nærmere 70 prosent av selskapene mener dette. 30 prosent mener dette er litt viktig, mens 2,6 prosent mener dette ikke er så viktig. Fiber is King. Hele 70 prosent av selskapene er involvert i lokal bredbåndutvikling. 97 prosent av disse har basert sin virksomhet på fibernett. Forholdet mellom de som kun bygger nett og leier ut kapasitet, og de som dekker helt eller delvis verdikjeden fra nett, produksjon, distribusjon til sluttkunde, er tilnærmet 50/50. Braarud mener energisektoren i dag er godt posisjonert til å ta del i veksten i bredbåndsmarkedet og peker på at sektoren står for mer enn 60 prosent av fiberveksten i år. Samarbeid. På spørsmål om bedriften hadde egen bredbåndvirksomhet, svarte 73,1 prosent ja, mens 26,9 prosent svarte nei om bedriften samarbeider med andre nett-/bredbåndaktører i området, svarte 89,2 prosent ja og 10,8 prosent nei Undersøkelsen viser at 90 prosent av våre medlemmer er svært positive til samarbeid med andre. Det gir et sterkt utgangspunkt for å skape et alternativt nasjonalt supernett i Norge, som det er et konkret behov for. Ingen er bedre skikket til det enn energibransjen, poengterer Morten Braarud. Deltar i verdiskapningen. Han frykter likevel at i en situasjon hvor energiselskapenes Selskapene mener at sammenliknet med andre oppgaver er lokal satsing i egen regi veldig viktig. kjerne virksomhet er preget av fallende strømpriser og store investeringer i kjernevirksomheten, vil dette også kunne ramme bredbåndinvesteringene, Han mener likevel at investeringsviljen er betydelig hos medlemmene selv om kravet til overskuddsdrift er skjerpet. Ett spørsmål mange stiller seg, er om bredbåndselskapene i sterk nok grad tar del i verdiskapningen i hele verdikjeden. En betydelig mulighet som nå bør utredes, er hvordan samspillet mellom bredbånd og energistyring inkludert AMS og smarthusteknologi kan utnyttes, sier Braarud til Vår Energi. illustrasjonsfoto: per thrana 5

6 Velger fornybart Flere unge plasserer energiog miljøstudier som førstevalg i søknaden til høyere utdanning. I år vokste søknadsbunken til energi- og miljø fagene med nesten fem prosent. Mona Askmann, direktør for kompetanse og FoU i Energi Norge, forstår hvorfor flere ønsker å studere fornybart. Vi trenger en bærekraftig framtid, og må derfor redusere utslipp fra fossil energi. Kraftbransjen leverer framtidas energi, og har stort behov for ingeniører og annen teknisk kompetanse framover. Derfor skal du studere energi og miljø Samfunnsnyttig Verden skriker etter en bærekraftig kraftproduksjon. Menneskeskapte klimaendringer tilsier at vi må fase ut olje, og at fornybare energikilder er framtida. Energi og fattigdomsproblematikk henger sammen, og i Norge er strøm en av bærebjelkene i samfunnet og skaper store verdier over hele landet. Innovasjon Det er stort behov for videreutvikling av fornybare energikilder. Kraftbransjen står overfor store investeringer med bruk av stadig mer avansert teknologi. Noen må utvikle de nye løsningene. Internasjonalt arbeid Norge er ledende i verden på vannkraftutbygging, og særlig har utviklingsland behov for energiutbygging. For at disse landene skal hoppe over leddet med fossile energikilder, trengs blant annet norsk kompetanse. Dette gir gode muligheter for arbeid i utlandet. Arbeidsmuligheter Kraftbransjen er stor og tilbyr derfor varierte arbeidsoppgaver, som forskning, forvaltning, teknisk drift og forretningsutvikling. Bransjen vokser og har behov for flere tusen nye medarbeidere i årene framover. Ettersom kraftstasjoner og nett er spredt utover hele landet, finnes arbeidsplassene både i byene og distriktene. Kraftbransjen er stor og tilbyr derfor varierte arbeidsoppgaver, som forskning, forvaltning, teknisk drift og forretningsutvikling. foto: fredrik kveen Søknader førstevalg 2012 til 2013 Ingeniørstudier generelt øker med 6,9 % Petroleumsfagene øker med 13,7 % Energi- og miljøfagene øker med 4,9 % 6

7 Europas største ledningsprosjekt Statnett vil gjennomføre Europas største kraftledningsprosjekt Ofoten Balsfjord Hammerfest. Statnett skal øke sine investeringer fra dagens nivå på tre milliarder kroner årlig til et nivå på nærmere 10 milliarder årlig. NYLIG HAR OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET (OED) gitt Statnett tillatelse til å bygge en ny kraftledning fra Ofoten til Balsfjord. Dette ble klart etter at Oed avviste en anke fra reindriftsnæringa og lokale interesser. Statnett har også tatt en prinsipiell investeringsbeslutning på strekningen Ofoten Balsfjord. Den nye kraftledningen vil bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for økt forbruk og dermed økt satsing på næringsvirksomhet. Ledningen blir 160 kilometer lang og vil koste 3 4 milliarder kroner. Det ligger med dette til rette for en omfattende nettutbygging i Nord-Norge: Det er også gitt konsesjon til en ledning fra Balsfjord til Hammerfest. Strekningen Ofoten Balsfjord Hammerfest vil bli Europas største linjeprosjekt. I tillegg kommer også planer om utbygging av Skogfoss Varangerbotn og Skaidi Varangerbotn. Det er forutsatt at bygging av Skaidi Varangerbotn starter etter at Ofoten Balsfjord Skaidi er fullført. Statnett er dermed i gang med byggingen av det de selv kaller framtidens sentralnett. Statnett skal øke sine investeringer fra dagens nivå på tre milliarder kroner årlig til et nivå på nærmere 10 milliarder årlig og har bedt om å få beholde mer av sine inntekter til de nye prosjektene. Det planlegges prosjekter i hele landet og også utenlandsforbindelser til Tyskland og England. Nettmeldingen fra 2012, som Stortinget stilte seg bak, er Statnetts mandat for arbeidet videre. Nord-Norge er en landsdel med store naturressurser, men et svakt nett har hindret forsyningssikkerheten og bremset næringsutviklingen. Naturressursene dreier seg om alt fra mulig bergverksindustri til utvinning av olje og gass og fornybar kraft i form av vind- og småkraft. En utfordring er å få tatt ressursene i bruk. Blant annet behøves det en sikker kraftforsyning for å utløse potensialet av ny fornybar kraft som småkraft. En grønn industrisatsing med utbygging av småkraft og vindkraft vil i neste omgang også gi en sterkere leverandørindustri, slik at lokale verdier skapes. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID ILLUSTRASJONSFOTO: STATNETT 7

8 N Y H E T E R T I L Leder Smarte målere innen 2019 SNART ER DET slutt på å oppsøke sikringsskapet for å lese av strømmåleren når vi ber om det. Det er et paradoks at kunden selv må fortelle sin strømleverandør hvor mye varer som er tatt ut siden siste avlesning. Tidligere i år tvilte myndighetene seg fram til en endelig beslutning om hvordan framtidens målesystemer skal bli, og 1. juli 2013 var forskrift om AMS ferdig. Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha skiftet strømmåleren sin. De nye avanserte målesystemer (AMS) gir kunden bedre styring med forbruket sitt, det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt. Kunden slipper å lese av strømmåleren sin, informasjonen går automatisk til kraftleverandøren og kan leses av kunden selv for eksempel på internett eller på eget display. Økt automatisering reduserer mulighetene for menneskeskapte feil ved fakturering. Kunden kan kjøpe strøm basert på eksakte målinger time for time dersom man ønsker det. Smartere strømmålere vil bidra til bedre forsyningssikkerhet, fordi kundene i større grad får mulighet til automatisk å reagere på prissvingningene i markedet. AMS vil dermed føre til et mer fleksibelt strømforbruk, som vil kunne gi bedre utnyttelse av kraftsystemet. Dersom effektiv energibruk fører til redusert bruk av fossile energikilder, vil det være bra for klimaet. Elektrisitet er en CO 2 -fri energi bærer som vi har god tilgang til; derfor vil strøm være en del av fremtidens klimavennlige energiløsning. Kostnaden med dette framskrittet vil variere noe mellom distriktene, men grovt sett kan det koste et par tusen kroner per kunde. Dette betales over nettleien, men utgiften fordeles over flere år. Vi snakker om en ekstrakostnad på godt under ett øre per kilowattime, eller mellom 100 og 200 kroner ekstra i året. FOTO: TORALF HEEN Christoffer Bentsen. Vi er blitt godt mottatt Utrolig godt mottatt. Her er det beste arbeidsmiljøet jeg har vært borti. Føler at jeg blir behandlet som alle andre, selv om jeg er den første kvinnelige montørlærling i RLK. SLIK ORDLEGGER EDEL MARIELL DAHL seg på spørsmål om hvordan hun følte hun ble mottatt da hun begynte i RLK. Både Mads Edvardsen og Christoffer Bentsen istemmer også at de hele tiden er blitt godt ivaretatt Kjempefint. Jeg ble veldig godt mottatt. De to årene jeg har vært her, har jeg hele tiden fått jobbe og prøve ting. Jeg har aldri måtte stå og se på de andre jobbe. Føler jeg har blitt behandlet som de andre montørene, svarer Mads på spørsmålet om hvordan han føler han er blitt mottatt. Og Christoffer er slett ikke uenig: Jeg ble godt mottatt, blir godt tatt vare på som lærling i RLK og trives så langt godt. Men hvorfor har dere valgt dette yrket? Jeg ville jobbe ute. Lei av teori og skole. Ville ha et yrke med variasjon, sier Mads. Christoffer sier han valgte yrket fordi det er spennende og interessant: Jeg får mulighet til å jobbe ute, nye utfordringer hver dag og fysisk arbeid. Fordi det er noe jeg vet jeg kommer til å interessere meg for. Har fått prøvd meg under utplassering og likte meg. I tillegg har jeg arvet interessen etter far og farfar som også har jobbet som energimontører, sier Edel. Lærlinger er en viktig ressurs RLK har tradisjon for å ta inn lærlinger til energimontørfaget. Antall lærlinger har økt de senere år, og i dag er tre ungdommer inne på kontrakt. FOTO: RONNY HOPANENG Mads Edvardsen. Arne Lorentsen, administrerende direktør VI ØNSKER GJENNOM lærlingeordningen å bidra til at ungdom kan få den nødvendige opplæring for å kunne avlegge fagbrev innenfor vår bransje, sier driftssjef Thor Magne Hoff. Han forteller at RLK er tilsluttet Opplæringskontoret for energifag som har ansvaret for at opplæringen gjennomføres i henhold til gjeldende læreplan: I tillegg følges lærlingene opp i det daglige av en veileder og en faglig ansvarlig i bedriften. Inntak av lærlinger er viktig for RLK av flere grunner: 8

9 V Å R E K U N D E R FOTO: RONNY HOPANENG Dam Memorvatn får større magasinvolum Edel Mariell Dahl. Dette er RLKs tre lærlinger Mads Edvardsen. 20 år fra Mo I Rana. Grunnkurs Elektro, Elektro VG2. Lærling stasjonert på Tonnes siden 22. august Skal ta fagbrev februar Kanskje ett til fagbrev eller videre jobb etter endt lærlingetid. Jeg er usikker på dette enda. Synes det er mest spennende i jobben er feilsøking. ALLE FOTO: SVEN RUNE HANSEN Edel Mariell Dahl. 18 år fra Rognan, Vadsø og Berlevåg. Grunnkurs Elektro, Energimontørlinja på Rognan. Begynte hos RLK som lærling på Tonnes den Mulig ingeniørutdannelse etter endt fagbrev, eller jobbe som montør hvis lærlingetiden går greit. Liker variasjonen i jobben. Forsyningsområdet er utrolig fint. Det så jeg samme dagen jeg kom hit. Har ikke sett noe slikt før! Christoffer Bentsen. 20 år fra Rognan. VG1 Elektro, VG 2 El-energi og VG3 på Saltdal VGS. Begynte som lærling i RLK på Tjong den Dette er en bransje jeg helt sikkert blir innenfor i framtida. Forsyningsområdet til RLK er bredt og spennende. Lærlingene bidrar positivt i vårt etablerte arbeidsmiljø, både faglig og sosialt. RLK sikrer rekruttering til egen organisasjon RLK tar bransjeansvar og bidrar til å sikre tilstrekkelig antall fagarbeidere til bransjen. Dam Memorvatn får et ekstra magasinvolum på 2,6 millioner kubikkmeter. Det tilsvarer 3,2 GWh produsert strøm, det vil si årsforbruket til om lag 160 eneboliger. DET VAR I AUGUST 2008 det ble det søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om utvidet regulering av Memorvatn. Søknaden innebar å øke høyeste regulerte vannstand (HRV) fra 638,5 til 641,0 m.o.h., samt senke laveste regulerte vannstand (LRV) fra 613,5 til 610,5 m.o.h. Bakgrunnen for søknaden var å kunne redusere flomtapet Reppa kraftverk har i dag. I desember 2009 gav NVE sin anbefaling til å utvide reguleringsgrensene, og oversender saken til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig vedtak. Endelig vedtak ble fattet av OED i mars I desember 2012 vedtok styret i RLK investeringen for gjennomføring i I mars i år ble prosjektet sendt ut på anbud, og i juni ble det inngått kontrakt med Moldjord Bygg og Anlegg AS med oppstart samme måned. Dammen er bygget i åtte seksjoner, hvor to seksjoner fungerer som overløpsdam. Anlegget ble ferdigstilt i oktober Fakta Kontraktssum: 5,8 mill. kr Bredde dam: 50 meter Gj.snitt høyde dam: 2,5 meter Største høyde dam: 5,0 meter Største tykkelse: 5,0 meter Mengde betong: 280 kubikkmeter I dag er det stor etterspørsel etter energimontører, slik at de gode lærlingene har store muligheter for jobb etter bestått fagprøve, sier Hoff til Vår Energi. Dammen er bygget i åtte seksjoner, hvor to seksjoner fungerer som overløpsdam. 9

10 Elektrisk utstyr dominerer brannstatistikken Elektrisk utstyr forårsaker nesten halvparten av alle branner. Og jula er verst. Energiforbruket øker om vinteren, og det blir større belastning på det elektriske anlegget. Juletida er den desidert verste brann uka gjennom året. Da er det kaldt ute, og høy aktivitet i hjemmet sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk Brannvernforening. Brannstatistikken viser at brannene med elektrisk årsak er delt på midten mellom feil bruk og tekniske feil ved utstyret. Den gode gamle komfyren er den viktigste brannårsaken. Tørrkoking er den viktigste elektriske brannårsaken. Folk blir distrahert mens de lager mat, eller glemmer å skru av komfyren. Brannen sprer seg ofte gjennom kjøkkenvifta, og den bør derfor renses for fett et par ganger i året. En annen billig forsikring mot brann er å installere komfyrvakt, som særlig eldre mennesker bør ha, sier Kalheim. Eldre elektriske anlegg bør dessuten undersøkes regelmessig, ettersom eldre anlegg kan være underdimensjonert for dagens strømforbruk. Bruk nesa og øynene, er Kalheims oppfordring: Se etter lysebrun farge, og kjenn forsiktig etter om det elektriske utstyret er ubehagelig varmt, eller om det lukter svidd. Det elektriske anlegget bør også sjekkes hvert femte år av elektriker. Eldre anlegg er særlig utsatt, men også helt nye anlegg kan ha feil i seg på grunn av dårlig håndverk. Da bør man følge med. Flere forsikringsselskaper tilbyr rabattordninger for den som lar elektrikeren sjekke det elektriske anlegget regelmessig. Andelen branner med elektrisk årsak har vært stabil i flere år, til tross for økt bruk av elektrisk utstyr. illustrasjonsfoto: infratek Se felles nasjonal portal for elsikkerhet: elsikkerhetsportalen.no Slik kutter du risikoen for brann Gjennom vinterhalvåret øker belastningen på det elektriske anlegget. Dette bør du gjøre for å hindre for stor belastning: Få oversikt over skjøteledningene dine. Hvis du har behov for mange skjøteledninger, bør du benytte anledningen til å legge opp faste stikkontakter før kulda setter inn. Skjøteledninger bør ikke belastes med utstyr som krever mye strøm. Faste stikkontakter er tryggest ettersom ledningen til den faste kontakten er dimensjonert til sikringen, slik at sikringen vil gå før ledningen rekker å brenne opp. I verste fall vil en skjøteledning brenne før sikringen skrus av. Brann kan oppstå. Sjekk sikringsskap og stikkontakter. Svidd lukt, ubehagelig varme eller brun misfarging kan tyde på at belastningen er for stor. I så fall: Skru umiddelbart av og få tak i elektriker. Det elektriske anlegget bør gjennomgås hvert femte år av elektriker. Mange forsikringsselskaper tilbyr rabatter for slik kontroll. Bruk ikke energikrevende utstyr om natta. Hvert år blir det brann som følge av bruk av tørketromler, oppvask- og vaskemaskin. Dersom slik brann oppstår om natta, kan det få fatale følger. Det tar i snitt mellom tre og sju minutter før det blir overtenning. Den tida kan gå fort hvis man ligger og sover. 10

11 Rimelige strømsparingstiltak Vinterhalvåret står på dørstokken til norske hjem. Da er det godt å vite at enkle og rimelige tiltak kan sørge for hyggeligere strømregninger. Unngå passivt forbruk Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk. Elektrisk utstyr bruker strøm i standby-modus, og bør skrus helt av. Luft kort og effektivt For å sikre effektiv utlufting åpner du mange vinduer i kort tid. Lar du vinduer stå på gløtt lenge, blir gulv og vegger nedkjølt. Luftingen blir dårligere, og oppvarmingsbehovet øker. Reduser oppvarmingsbehovet Isolerer du bedre og reduserer varmetap fra vinduer, kan du halvere energibehovet. Det enkleste du kan gjøre er å bruke gardiner eller persienner om natta for å isolere vinduene bedre. Et annet billig og enkelt tiltak er å montere tettelister ved vinduer og dører. I dårlig isolerte hus kan store besparelser oppnås ved etterisolering. Bruk varmtvannet klokere Montering av sparedusj vil som regel halvere varmtvannsforbruket ved dusjing. Temperaturen i varmtvannstanken trenger ikke å stå på mer enn 70 grader. Varmtvann utgjør prosent av ditt strømforbruk, så her kan det spares penger. Ha riktig temperatur Mye penger går til oppvarming. Senker du innetemperaturen med én grad, kan du redusere utgiftene til oppvarming med fem prosent. Tidsur foretar automatiserte temperaturjusteringer til bestemte tider på døgnet, slik at du kan spare penger om natta og likevel våkne i et oppvarmet hus. Tidsur bør også alltid brukes til motorvarmer, ettersom motorvarmeren ikke trenger å stå på mer enn to timer. Ha termostat installert på alle ovner. kilde: enova Frykter smarte strøm målere blir brannfeller Bruken av energikrevende utstyr om natta kan øke med innføringen av smarte strømmålere. Det kan bli en brannfelle. Hvert år tar tørketromler, oppvask- og vaskemaskiner fyr. Samtidig vet vi at det tar mellom tre og sju minutter før det blir full overtenning. Røykvarsleren bruker litt tid på å registrere brannen, og en som sover bruker litt tid på å reagere. Hvis brannen oppstår om natta, kan du risikere å ikke komme deg ut i tide. Med de smarte strømmålerne frykter vi folk vil sette på energikrevende utstyr nattestid for å spare strøm, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk Brannvernforening. De smarte strømmålerne kan gi regelmessig informasjon om strømprisen gjennom hele døgnet. Prisen er lavest i perioder med lite forbruk, som nattestid. Dermed kan en spare noe penger på å bruke energi krevende utstyr om natta. 11

12 AMS gir ny hverdag AMS er etter flere utsettelser på vei inn i norske hjem. De smarte strømmålerne vil gi kundene helt nye muligheter. Utrullingen av de smarte strømmålerne, også kalt avanserte måle- og styringssystemer (AMS), har etter flere runder blitt utsatt. Likevel er det store lokale forskjeller. Noen selskaper har allerede installert de nye strømmålerne hos sine kunder, mens andre kun er i startgropa. Siste frist har Olje- og energidepartementet fastsatt til 1. januar Både strømavlesning og forbruksrapporter til kraftprodusenten vil foregå automatisk. Dessuten vil du kunne følge strømprisene kontinuerlig gjennom hele døgnet, og få langt mer detaljert informasjon om ditt eget forbruk. Det er trolig at informasjonen vil gjøres tilgjengelig på et selvvalgt medium, som for eksempel telefonen din. Innføringen av smarte strømmålere kan føre til mindre behov for utbygging av kraftnettet. Årsaken er at strømmen er billigst i perioder med lav etterspørsel, som på natta. Håpet er at strømkundene vil spre strømforbruket utover større deler av døgnet for å spare penger. Dermed kan en unngå forbrukstopper, som krever ytterligere nettutbygging. Investeringene i AMS vil koste om lag fem milliarder kroner og finansieres av strømkundene over nettleia. Målet er at AMS skal virke besparende for strømkundene ettersom behovet for investeringer vil bli mindre, og strømforbruket kan gå ned. illustrasjonsfoto: audun haugen Drøyer med samfakturering Hva er samfakturering? Noen selskaper har felles faktura for nett og strøm. Det er likevel usikkerhet i kraftbransjen om når samfakturering kan innføres for de øvrige selskapene. Usikkerheten skyldes at flere spørsmål som vil oppstå ved innføringen av samfakturering, er uavklart. Utfordringer ved inkassoer, avstenging av strøm og hva som skal skje om strømleverandøren går konkurs, er ikke avklart. Noen nettselskaper frykter at kontakten mellom selskap og kunde skal svekkes, og enkelte selskaper kan dessuten løpe en økonomisk risiko, ettersom en viktig kontantstrøm forsvinner dersom samfakturering innføres. Samfakturering skal gjøre det enklere og mer oversiktlig å være strømkunde. Du vil betale én regning både for strømforbruk og nettleie til din valgte strømleverandør. Strømleverandøren vil så betale nettleia for deg til nettselskapet. 12

13 Jussråd fra advokat Inge A. Fredriksen Disse ordene må du kunne Samfakturering LeverandørSentrisk modell Datahub AmS Smarte strømmålere Du vil som strømkunde møte mange forandringer de neste årene. Viktig for deg blir ord og begreper som: Smarte strømmålere (AMS) Samfakturering Leverandørsentrisk modell Datahub Ideologien bak energiloven går ut på at markedsløsninger som fungerer vil sørge for samfunnsmessig rasjonalitet. Samtidig er energisektoren sterkt regulert, slik at markedsløsninger ikke er noe som glupe innovatører finner på og gjør til markedsvinnere. Nei, nye markedsløsninger kommer gjennom reguleringer fastsatt av myndighetene i energisektoren. Smarte strømmålere. Det startet med AMS avanserte måle- og styringssystem som innebærer at vi alle får en smart måler i sikringsskapet. Denne måleren registrerer forbruket time for time, slik at du kan bli avregnet for forbruket til den prisen som gjaldt i den timen du hadde forbruket. Du kan med andre ord kutte strømregningen ved å styre manuelt eller automatisk noe av forbruket til de tider på døgnet strømmen er billigst. I markedssammenhengen er det viktigste at målerverdiene blir samlet inn elektronisk time for time. I dag har nettselskapene en nøkkelrolle. De har ansvaret for måleverdiene, avregner nettleien og oversender måleverdiene til kundenes strømleverandører slik at disse kan fakturere kundene for strømforbruket. Dette betyr at kundene får to regninger én for strøm og én for nettleie selv om noen nettselskaper også gjør faktureringsjobben for strømleverandørene, slik at det bare blir én regning. Samfakturering. I 2011 foreslo NordREG (hvor NVE er norsk medlem) at strømleverandørene for framtiden skulle fakturere kundene både for strøm og nettleie det vil si en leverandørsentrisk markedsmodell. AMS med elektronisk innsamling av tidsoppløste måledata er en viktig forutsetning for at en slik omlegging kan bli rasjonell. Det er mange uløste problemer her, for eksempel problemene med kunder som ikke betaler. Ettersom strøm er i kjerneområdet for livsoppholdet for oss alle, kunne kanskje spesielle kraftleverandører, etter anbudskonkurranse, få tildelt oppgaven med å levere og fakturere strøm og nettleie til disse kundene i tett samarbeid med NAV. Dette vil utvilsomt gjøre de resterende 98 prosent av omsetningen mer rasjonell. Leverandørsentrisk modell. En leverandørsentrisk markedsmodell vil ikke bli funksjonell dersom kraftleverandørene må forholde seg til og ha måledatautveksling med et par hundre nettselskap. Derfor er det foreslått et tredje tiltak for å strømlinjeforme den nye markedsmodellen: en datahub. NVE bad i brev av 28. mai i år Statnett SF om å sette i gang arbeidet med å utvikle en datahub for kraftmarkedet. En datahub er en datasentral som samler inn alle måleverdiene fra samtlige nettkunder i Norge, og hvor kraftleverandørene kan hente ut måleverdiene for sine kunder overalt i Norge når de skal fakturere kundene for nettleie og strøm. Det er med andre ord en felles ikt-løsning for energimarkedet Statnett har fått i oppgave å utvikle. Datahuben skal løse flere oppgaver og vil blant annet også bidra i regulerkraftavregningen og ved korreksjonsoppgjør mellom kraftleverandør og nettselskap. NVE har forutsatt at datahuben skal være i drift fra 1. oktober i Tekst: advokat Inge a. fredriksen, partner i advokatfirmaet nordia da 13

14 foto: apple klipp Her konkurranse test dine kunnskaper etter å ha lest vår energi: 1 Hvilken andel av driftsforstyrrelsene i sentralnettet i 2012 hadde sin årsak i tordenvær? Svar: A: Åtte prosent B: Femten prosent C: Femti prosent 2 Hva er KILE-ordningen? Svar: A: En insentivordning for å bygge ut mer fornybar kraft i Norden B: En støtteordning for å kompensere strømkunders økonomiske tap ved strømbrudd C: Nylig vedtatt lov for å sikre bedre rammevilkår for småkraft 3 Hvor lenge måtte den norske gjennomsnittskunden klare seg uten strøm i 2012? Svar: A: 106 minutter B: 230 minutter C: Sju timer og 44 minutter 4 Hva er den viktigste enkeltfaktoren for prisnivået på strømmen? Svar: A: NVEs styringsinstruks B: Oljeprisen C: Nedbørsmengden og fyllingsgraden i vannmagasinene 5 Hva er formålet med innføringen av smarte strømmålere (AMS)? Svar: A: Gjøre strømforsyningen smartere B: Gjøre det vanskeligere å forurense C: Spare kundene for kostnader 6 Hva er samfakturering? Svar: A: Felles fakturering for strøm og nett B: Sammenslåing og felles fakturering av flere boenheter C: Én samlet fakturering av det årlige strømforbruket Send inn løsning på konkurransen innen 31. januar 2014 til: Vår Energi Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Merk konvolutten «konkurranse 2-13» Det trekkes én vinner som får en ipad! Vi gratulerer vinneren av en ipad i Vår Energi nr 1 i 2013: Hilde Karin Olsen, 9751 HONNINGSVÅG Navn: Adresse: Postnr/-sted: 14

15 energi-kryss Send inn løsning på premiekryssordet innen 31. januar 2014 til: Vår Energi Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Merk konvolutten «kryssord 2-13» Det trekkes én vinner som får en elektronisk kjøkkenvekt i rustfritt stål Navn: Riktig løsning fra nr 1-13: Spar penger på å velge riktig strømprodukt Vi gratulerer vinneren av en elektronisk kjøkkenvekt i Vår Energi nr 1 i 2013: Oddlaug Klype Berget, 3540 NESBYEN Adresse: Postnr/-sted: 15

16 Returadresse: Energi Forlag AS Christian Krohgs gate 16 Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Flatt er ferdig Samsung mener et buet format gir seerne et langt mer involverende opplevelse enn flate tv-er. Samsung og LG vil gi deg IMAX i stua. Berlin: Din neste tv kan være buet. Under IFA-messen i Berlin viste Samsung frem flere buede tv-modeller. For første gang ble en tv med Ultra-HD (UHD)-oppløsning vist frem. UHD er et format som har fire ganger så mange bildepunkter som dagens hd-standard. De to tv-ene kommer i 55 og 65 tommer størrelse og er basert på lcd-panel med led-bakbelysning. Mer involverende. Vi begynner å lage buede uhd-tv-er allerede nå fordi uhd fortsatt er i startgropen. Vi mener et buet format gir seerne et langt mer involverende opplevelse enn flate tv-er, og ønsker å introdusere den beste opplevelsen med en gang, sier Hyun suk-kim, sjef for Samsungs tv-produksjon. Selv om Samsung mener buet gir en bedre opplevelse, lager de fortsatt langt flere flate enn buede uhd-tv-er. Samsung har tidligere i år vist frem buede OLED-tv-er også supertynne tv-er med enda skarpere bilde enn vanlige LED-tv-er. LG henger seg på. LG viser også frem en buet tv på IFA i år. Foreløpig er det bare snakk om én modell, på 55 tommer. Vi lurte på hvorfor tv-er må være flate når virkeligheten ikke er det, sier Thomas Wering, nordisk markedssjef i LG Electronics. Mindre forvrengning. Grunnen til at opplevelsen blir bedre med buet tv, er at alle deler av skjermen bør være like langt fra seerens øyne. Da blir hele opplevelsen mer naturlig og involverende, ifølge Samsung og LG. Fordelen kommer aller best frem når man ser på 3D-innhold. En buet 3D-tv gir mye av den samme opplevelsen som en IMAXkino. Det vil si at bildet virker som det kommer mye nærmere seeren, og dermed blir også 3D-effektene bedre. Tekst og foto: Magnus Eidem 16

Når lynet stjeler strømmen

Når lynet stjeler strømmen Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 IMAX i stua 16 NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Når lynet stjeler strømmen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsforstyrrelser

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn Representantforslag. S (2009-2010) fra stortingsrepresentanten(e) Trine Skei Grande og Abid Q. Raja Dokument 8: S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer Til

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 Januar 2016 Nytt fra Skagerak Nettleien endres Side 2 Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 AMS til høsten byttes de første målerne Side 5 Husk måleravlesning fra 25. til 1. hver måned!

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Next Step / 24-25 september

Next Step / 24-25 september Next Step / 24-25 september Energiselskapene har lenge vært pådriver for bredbåndsutvikling i nærmiljøet. Hva med veien videre?«morten Braarud Leder for AMS og Bredbåndsutvalg 25.09.2013 Defo Distriktenes

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Midtfjellet haustar vind

Midtfjellet haustar vind Konkurranse Premiekryss 14 Vinn ein ipad! 15 IMAX i stova 16 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT LOKALE ENERGISELSKAP Midtfjellet haustar vind Første vindparken i Hordaland gir

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Energiberedskap Felles utfordringer for Fylkesmannen og NVE

Energiberedskap Felles utfordringer for Fylkesmannen og NVE Energiberedskap Felles utfordringer for Fylkesmannen og NVE Roger Steen Seksjon for beredskap NVE som beredskapsmyndighet Beredskapsmyndighet for hele energiforsyningen Påse at alle virksomhetene i energiforsyningen

Detaljer

Når lynet stel straumen

Når lynet stel straumen Konkurranse 14 Vinn ein ipad! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP IMAX i stova 16 Når lynet stel straumen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsavvik

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Vår visjon: For våre kunder blir strøm enklere Strømleverandøren i førersetet Tre

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk. Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett

Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk. Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett Forsyningssikkerhet - Redusert kvalitet 1200 Antall avvik pr. måned Trend 1000

Detaljer

Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Er pålitelig strømforsyning en selvfølge? For svakt nett i

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Arkivsak-dok. 12/00129-30 Saksbehandler Trond Schrader Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 08.12.2015 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER Nyhetsbrev mars 2015 OVERRASKET VERDENSMESTER HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN www.los.no Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS AS REKORDLAV STRØMPRIS I JANUAR Vi er inne i en lang periode

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14 Lokal energiutredning 2013 Iveland kommune 21/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt EnergiRikekonferansen 2007, Haugesund Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett Disposisjonsutkast KRAFTFORSYNING

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer