Nye boliger Bekkestua

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye boliger Bekkestua"

Transkript

1 N Y T T N R Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15. november 2007 Søknadsskjema, se nest siste side SIDE 6 7 Siste sjanse Bondihagen Søknadsfrist 15. november 2007

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: kr 12, pr. år. Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: Mediehuset GAN, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Nye boliger Bekkestua 6 Siste sjanse Bondihagen 8 Farlig utvikling i eiendomsbransjen 11 Ti kjappe 12 Rabattavtaler 14 Utleieboliger Heimdal 15 Prospekt utleieboliger Heimdal 20 Nytt om navn 23 Vakker 50 års jubilant 26 Mattips 27 Nytt gulv med kork? 31 Søknadsskjema Heimdal Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! ABBL nytt medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i 2006! ANNONSESALG: Rune Wold, tlf eller mob e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her fi nner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Anne Marie Nesse Knudsen Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det fl ere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag AL. Bladet distribueres fi re ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.

3 ABBL NYTT NR Nye boliger i Bærum Adm. dir. Søren Pedersen Det er med stor glede for oss i dag å presentere to meget interessante boligprosjekter i Bærum. «HEIMDAL UTLEIE- BOLIGER FOR UNGDOM» og «SIGNATUR BEKKESTUA», et meget attraktivt sentrumsprosjekt på Bekkestua. Prosjektene ligger i hver sin ende av prisskalaen, men det bekrefter bare at ABBL kan tilby sine medlemmer boliger av alle typer og prisklasser. På Heimdal har vi benyttet alle mulige virkemidler for å fremskaffe et prosjekt til lavest mulig pris, innenfor de minstekrav som ungdom i etableringsfasen stiller til en moderne bolig. Prosjektet er utviklet på oppdrag for Stiftelsen Utleieboliger i Bærum og Bærum kommune har vært en betydelig bidragsyter gjennom å skaffe til veie en rimelig tomt. Bekkestuaprosjektet er første trinn i et bredt samarbeid med PEAB Norge AS, som på sikt vil omfatte fl ere prosjekter. Her skal ABBL fordele 35 av ca. 50 boliger, etter ansiennitet blant boligbyggelagets medlemmer, mens de siste 15 skal disponeres av PEAB. Prosjektet er gitt navnet «Signatur Bekkestua», som symboliserer arkitektens ønske om å gi Bekkestua sitt kvalitetsmerke. I dette nummer av bladet ønsker vi i første omgang å gjennomføre en medlems undersøkelse, som tar sikte på å kartlegge medlemmenes behov og ønsker. Deretter vil vi, sammen med PEAB, foreta de nødvendige tilpasninger, før boligene utlyses for salg i neste nummer av ABBL nytt, som etter planen skal komme ut primo februar BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT Besøk vår butikk og få en kjøkkenopplevelse utenom det vanlige. Kom. Se. Sammenlign. Åpningstider Torsdag Lørdag Bleikerveien Asker Tlf.:

4 4 ABBL NYTT NR NYE BOLIGER PÅ BEKKESTUA ABBL har inngått avtale med PEAB Bolig AS om salg og organisering av ca. 50 nye boliger på Bekkestua. Prosjektet er første del av et mer omfattende samarbeid mellom de to selskapene. Prosjektet har fått benevnelsen «Signatur Bekkestua». BELIGGENHET Eiendommen har sentral beliggenhet på Bekkestua, mellom Nadderudveien og Den Internationale skolen. I nord grenser eiendommen opp mot de store idrettsanleggene på Nadderud. Eiendommen får kjøreadkomst fra Gamle Ringeriksvei. I dag består eiendommen av 7 småhustomter (se fl yfoto). Disse skal rives og erstattes med nye boliger og forretninger. Bekkestua er nærsentrum for Østre Bærum. Her fi nnes alle former for servicetilbud. Bekkestua er også Bærums viktigste kommunikasjonssenter, med kolletivtrafi kkruter til alle viktige steder i Bærum, Oslo og ikke minst Oslo Lufthavn Gardermoen. BEBYGGELSEN Hovedgrepet er å bygge 3 leilighetshus i 1, 2 og 4 etasjer, organisert rundt en sokkeletasje, med forretninger. Overgangen mellom sentrumsbebyggelsen og de grønne arealene i nord og vest understrekes ved at bebyggelsen trappes ned. Den nye bebyggelsens tilbaketrukne plassering fra veien (Gamle Ringeriksvei) gir mulighet for et nytt, bilfritt torg, med gangadkomst til boligene og forret ningene. Torget gir avstand mellom leilighetene og den trafi kkerte veien samt lys og luft til villabebyggelsen langs Naderudveien.

5 ABBL NYTT NR Foto Bekkestua: LEILIGHETENE Leilighetene vil variere i størrelser, fra 2-roms på ca. 56 m 2 til 4-roms på 113 m 2 BRA. Alle boligene får minimum en garasjeplass i garasjekjeller under byggene, med heisadkomst til leilighetene. MEDLEMSUNDERSØKELSE Rammesøknad for prosjektet er nå under sluttbehandling i Bærum kommune. SALG/FREMDRIFT Så snart rammesøknaden er godkjent av Bærum kommune, vil boligene bli utlyst for salg gjennom ABBL nytt. 35 av 50 boliger vil bli fordelt etter ansienntet blant ABBLs medlemmer, mens 15 boliger skal selges av PEAB Bolig AS. Utlysning vil fi nne sted i ABBL nytt nr. 1/2008, som utkommer primo februar I dette nummer av bladet har vi vedlagt et spørreskjema, som vi håper alle som er interessert i prosjektet fyller ut så nøyaktig som mulig. Hensikten med spørreundersøkelsen er at vi gjennom interessentenes tilbakemeldinger kan detaljtilpasse boligene best mulig, ut i fra medlemmenes ønsker.

6 6 ABBL NYTT NR SISTE SJANSE FOR KJØP AV BOLIG I BONDIHAGEN 19. september gjennomførte vi valgmøte for boligene i Bondihagen II. Møtet ble avholdt på Vettre konferansesenter. Av til sammen 34 boliger, ble 28 solgt i løpet av halvannen time. Stemningen i salen var høy, som den alltid er på valgmøter. «Rekker ansienniteten opp til førstevalget eller må jeg nøye meg med annet eller tredjevalg?» Etter hvert som man kom nedover på ansiennitetslisten og de mest etterspurte leilighetene var valgt, var det mange som, istedenfor å velge en bolig som ikke sto på prioritetslisten, satte seg på venteliste. Ventelisten vil følge gjennom prosjektet og de som står på venteliste vil bli kontaktet dersom en av de prioriterte boligene skulle bli ledig på et senere tidspunkt. De 6 boligene som ikke ble valgt på møtet, utlyses nå på nytt, før vi eventuelt legger de ut for åpent salg over nyttår. Dermed har de som av en eller annen årsak ikke fi kk med seg utlysningen i forrige medlemsblad, fortsatt anledning til å kjøpe bolig i prosjektet, før eventuelle ikke-medlemmer får sjansen. På motsatt side i bladet, viser vi prislisten over boligene, med markering av hvilke som er solgt og hvilke som fortsatt er ledige. Fra valgmøtet

7 ABBL NYTT NR PRISTLISTE BONDIHAGEN II Hus Seksjon Etasje Type Antall rom M2 BRA Terrasse/ balkong m 2 Pris etg. A , SOLGT kr etg. B SOLGT kr etg. C ,5 SOLGT kr etg. D ,5 SOLGT kr etg. E ,4 SOLGT kr etg. B SOLGT kr etg. F SOLGT kr etg. D ,8 SOLGT kr etg. G ,8 + 7,8 SOLGT kr etg. H kr etg. I SOLGT kr etg. A , kr etg. B SOLGT kr etg. C ,5 SOLGT kr etg. D ,5 SOLGT kr etg. E ,4 SOLGT kr etg. B SOLGT kr Hus Seksjon Etasje Type Antall rom M2 BRA Terrasse/ balkong m 2 Pris etg. F SOLGT kr etg. D ,8 SOLGT kr etg. J ,4 + 7,9 kr etg. H kr etg. I SOLGT kr etg. A , SOLGT kr etg. K ,4 SOLGT kr etg. L ,1 kr etg. E ,4 SOLGT kr etg. K ,4 SOLGT kr etg. M SOLGT kr etg. A ,8 SOLGT kr etg. K ,4 SOLGT kr etg. L ,8 kr etg. N ,8 SOLGT kr etg. O ,4 SOLGT kr etg. P ,8 SOLGT kr Alle priser er inkludert garasje i parkeringskjeller, under blokkene. For 4-roms leilighetene er det inkludert 2 garasjeplasser Interesserte medlemmer kan ta kontakt med vår prosjektmegler Jan Erik Reenskaug, eller daglig leder for ABBL Eiendomsmegling, Johannes Rivertz, for nærmere informasjon TLF SVARSLIPP BONDIHAGEN II Medlemsnummer: Navn: Fødselsdato/år: Adresse: Postnr./sted: Tlf. dagtid: Medlemskapet ønskes overført til: Navn: Fødselsdato/år: ved eventuell tildeling av bolig. Prioritering av boligtype: (Prioriteringen er kun ment å være veiledende) Angi leilighetstype 1. pr. 2. pr. Skal boligkjøpet helt eller delvis fi nansieres ved salg av nåværende bolig? JA c NEI c SØKNADSFRIST: Torsdag 15. november 2007 Søkers underskrift Blanketten sendes: ABBL Eiendomsmegling, Postboks 405, 1302 SANDVIKA, Telefax:

8 8 ABBL NYTT NR FARLIG UTVIKLING I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN ABBL ADVARTE Visma Services Eiendomsoppgjør AS ble etablert sommeren Selskapets formål var å gjennomføre oppgjørsfunksjonene for ulike eiendomsmeglerforetak ved «outsourcing». Nå er selskapet, med kontor på Billingstad, begjært konkurs bolighandler kan være berørt at konkursen. Konkursen er et resultat av en uheldig utvikling som har fulgt eiendomsmeglerbransjen de siste årene, men som har fått relativt liten oppmerksomhet. Stadig fl ere eiendomsmeglerforetak har de siste årene satt bort oppgjørsfunksjonen, enten til sentrale oppgjørsavdelinger, eller til frittstående oppgjørsforetak. På den måten har det oppstått en oppsplitting og svekkelse av meglernes faglige kompetanse og en pulverisering av megleransvaret. I en rekke tilfeller vet ikke verken oppdragsgiver, selger eller kjøper hvem som i realiteten gjennomfører oppgjøret etter at salg har funnet sted. I forbindelse med høringsrunden til ny eiendomsmeglerforskrift høsten 2003, advarte ABBL sterkt mot denne utviklingen. Vi påpekte også det uheldige ved at praksisen for nye eiendomsmeglerkandidater, som skal omfatte «alle sider av meglervirksomheten», kan bli svekket, ved at kandidatene er ansatt i foretak som bare utfører deler av virksomheten innenfor en eiendomshandel. Faktisk gikk vi så langt at vi oppfordret Kredittilsynet til å foreta en konkret vurdering av denne utviklingen og vurdere hvorvidt det burde gis bestemmelser som innskrenket en slik praksis. Oppfordringen ble ikke tatt til følge, men vi formoder nå at Kredittilsynet, i forbindelse med Vismakonkursen, vil ta saken opp i full bredde. I dag er ABBL et av få eiendomsmeglerforetak som fortsatt håndterer alle meglerfunksjonene i eget hus og hvor faglig leder ikke bare har formell kontroll, men også den faktiske kontroll med gjennomføringen av hele meglerprosessen. Visma-konkursen kan nok bidra til at fl ere meglerforetak fi nner det hensiktsmessig å gjøre det samme. Malling gt.11, 3044 Drammen Tlf.: Fax: FFV FAGRÅDET FOR VÅTROM GODKJENT BEDRIFT

9 TILBUD TIL BEBOERE i boligselskapet * KOMPLETT-avtale med digital-tv og bredbånd inngås kollektivt i boligselskapet og er en tilleggsavtale utover Grunnpakke/Serviceavtale. Kontakt styret i boligselskapet eller din kontaktperson hos Canal Digital Kabel TV for mer informasjon.

10 10 ABBL NYTT NR års garanti Nydelig design, smakfulle farger og en kvalitet vi gir 20 års garanti på. Spesialpris til alle ABBL-medlemmer. bringer syden til deg trivsel langt inn i fremtiden bringer syden til deg For mer informasjon kontakt Selger: Shuan Tahayi tlf epost. Lumon Norge As, Asktunet, 2022 Gjerdrum tlf fax epost. trivsel langt inn i fremtiden

11 ABBL NYTT NR TI KJAPPE OM ASKER OG BÆRUM Tekst og foto: Hilde Bringsli/Christine Lohre. ABBL har utfordret rektor på Asker videregående, Wenche Engen Hanevik og assisterende rektor ved Nadderud videregående, Jan Erik Dahler, til en liten kunnskapstest om våre to kommuner. Her er spørsmålene ta testen selv! 1. Hvor mange prosent av 1 4 kl. barna blir kjørt til og/eller fra Bærumskolene? A: 10, B 40 eller C Hva er «vern for eldre» i Bærum? 3. Hvor ligger Bærum Montessori skole (1 7 trinn)? 4. Asker har fått sin første kvinnelige ordfører. Hva heter hun? 5. Vøyenenga skole er nylig innviet. Hva er det spesielle med denne skolen? 6. Hvilken pris fi kk Asker kommune av miljøvernministeren tidligere i år? 7. Hvilken tid på året arrangerer Asker kulturuke? A: På høsten. B: På våren 8. Brønnøya i Asker kommune er det den største eller nest største av øyene i Vestfjorden? 9. Hvem er «Rause røster»? A: Et Asker kor. B: Et Bærumskor. C: En visekvartett. 10. Har du en god bok å anbefale på mørke kvelder? prosent av elever i klasse i Bærum blir kjørt til og/eller fra skolen. 2. Vern for eldre bistår eldre, familier og samarbeidspartnere i overgrepsaker mot eldre. 3. På Ballerud. 4. Lene Conradi. 5. Det er den første skolen som kommunen ikke eier, men leier. 6. Asker kommune fi kk Miljøverndepartementets bymiljøpris for 2007, for utviklingen av Asker sentrum. 7. Kulturuken i Asker arrangeres på våren. 8. Brønnøya er den nest største av øyene i Vestfjorden 9. «Rause røster» er et Asker kor. Her er svarene til Wenche Engen Hanevik Wenche Engen Hanevik 1. Der tipper jeg 65 %. 2. Det vet jeg ikke. 3. Kan det være Stabekk? 4. Ja! Hun heter Conradi. 5. Nei, det vet jeg ikke. 6. Det var for beste tettsted. 7. På høsten. 8. Brønnøya er nest størst, tipper jeg. 9. Et Asker kor. Boken jeg vil anbefale heter «Vi, de druknede» av Karsten Jensen. Kanskje jeg kommer på den for det er følelsen jeg sitter igjen med etter denne spørsmålsrunden? Her er svarene til Jan Erik Dahler Jan Erik Dahler 1. Der tipper jeg 40 %. 2. Må nok svare blankt på det. 3. Jeg tror den ligger på Rykkinn. 4. Ja, jeg husker ikke navnet, men har nettopp sett henne i avisen. 5. Jeg gjetter at den har en åpen løsning. 6. Kan tenke meg det var for gjenvinning og kildesortering. 7. Det arrangeres på våren. 8. Brønnøya er den nest største. 9. Tror det er en visekvartett? Boken jeg vil anbefale heter «Q & A Gutten som hadde svar på alt» av Vikas Swarup. Den handler om en gutt som vant tusenvis av rupier fordi han kunne alle svarene. Det er en god historie og den forteller samtidig mye om indisk samtid. OG HER ER SVARENE

12 12 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunene s innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig bruker massen, fremforhandlet avtaler med en rekke lokale leverandøre r om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. På de følgende sider i bladet, presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Husk å vise gyldig medlemskort. RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse fi rmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. BANKTJENESTER Handelsbanken - Boliglån Løkketangen 20 A - Refi nansiering 1337 SANDVIKA - Lån Tlf Billån - Innskuddsplasseringer - Gebyrfri betalingsformidling BOLIGALARM Securitas AROUNDIO Gratis befaring og prosjektering Urtegaten 9 av boligalarm OSLO Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på Tlf grunnpakken. E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Trelast 13 % Semsveien 155 Maling 10 % 1384 ASKER Byggevarer 10 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer DATASUPPORT OG DATAUTSTYR Dataexpressen Hjemkjørt datahjelp mellom kl Brynshøgda 5 og % på enhver tid gjeldende 0667 OSLO timepris. Fast pris på oppmøte. Tlf PC og PC-utstyr. Oppgradering av PC. Installering av ADSL. Internett oppkobling. Opplæring og brukerstøtte. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS - 25 % på lyskilder, glødelamper, Slependveien 48, Postboks 93, lysrørtennere, kompaktlysrør, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL lavvoltlamper (Philips, Osram). Tlf. sentralbord: % på armaturer/ovner (Glamox/ Tlf. serviceavd.: Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel - Maling 28 % Askerveien 61 - Maleverktøy 28 % 1384 ASKER - Tapet 28 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer. E-post: ugger-asker.no Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf ugger.no

13 ABBL NYTT NR FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9 20 % på fl iser og lim 0275 OSLO Behjelpelig med tilpassing av fl iser. Tlf Utlån av for. fl iskutter, kr 10,- pr. dag. Besøk oss også på: isekompaniet.no FLYTTEEMBALLASJE/SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir ytt.no - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMS- ORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,-, + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler GARASJEPORT, PORTÅPNERE OG GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning - også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S 10 % på glass og speil til bygnings- Bærumsveien 300 formål samt innramming HASLUM Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf E-post: ILDSTEDER Peishuset Brynsveien KOLSÅS Tlf KJØKKEN Østerby Trevarefabrikk AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på alle produkter. Gjelder ikke tilbudsvarer. 25 % på Huseby og Crown kjøkken. 20 % på garderobe. LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler. E-post: MOBILT MINILAGER Lagerboks AS 10 % på korttidsleie av lagerboks Cecilie Thoresens vei 3 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) 1153 OSLO av lagerboks Tlf MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf % på maling, beis, lakk og malerverktøy. STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S 12 % på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer. Avd. Bærum: Industriveien SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S - 10 % på granitt, skifer og marmor Skollerudveien % vinterrabatt på gravmonumenter 1350 LOMMEDALEN fra nyttår til påske. Tlf Stor og variert utstilling av gravmonu- E-post: menter med gode priser. TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. TELEFONI OG MOBILTELEFONI VITEL AS (tidligere SEA Norge) Spar opptil 25 % på både mobil og fast- Bekkeveien 163 telefoni VEAR Bestill på Tlf (9 15) eller ring for tilbud. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. Firmaer som ønsker å gi ABBLs medlemmer gode rabatter, kan ta kontakt med Irene Nøbben, telefon

14 14 ABBL NYTT NR HEIMDAL 30 UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM Dagens største utfordring i boligmarkedet er å fremskaffe nye, rimelige boliger for ungdom i etableringsfasen. De fleste samfunnskrefter kjemper mot tiltak som kan frembringe rimelige boliger. Flertallet har alt anskaffet bolig og har derfor alle fordeler av at boligknappheten holder seg. Når flertallets rådighetsbeløp allerede ligger i bolig, sier det seg selv at svært få ønsker at boligprisene skal gå ned. Men, skal vi klare å beholde vår egen ungdom i kommunen og i tillegg sikre personale til omsorgsyrker, barnehager og ikke minst, skaffe lærlinger til hardt tiltrengte håndverksyrker, trenger vi boliger som personer i etableringsfasen er i stand til å betjene. «ALLE GODE KREFTER GÅR SAMMEN PÅ HEIMDAL» Det er derfor svært positivt når Stiftelsen Utleieboliger i Bærum, entreprenøren Selvaag- Hus, Bærum kommune og ABBL samler alle gode krefter, for virkelig å få til et rimelig boligprosjekt alle deltakerne kan være stolte av. STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I BÆRUM Stiftelsen Utleieboliger i Bærum er en stiftelse uten eget økonomisk formål, som har til formål å skaffe rimelige utleieboliger for ungdom i etablerings fasen. Bærum kommune oppnevner styret i stiftelsen og ABBL er stiftelsens forretningsfører. Stiftelsen disponerer, før utbygging på Heimdal, ca. 45 boliger, men har som målsetning å utvide antallet betraktelig. Utfordringen for å komme i gang ligger først og fremst I tilgangen på rimelige tomter. På Heimdal lot dette seg gjøre ved at Bærum kommune stilte en rimelig tomt til disposisjon for stiftelsen. ABBL har forestått prosjektledelsen til selvkost og entreprenøren, SelvaagHus, har produsert boligene til priser betydelig under markedspris. LITT OM BOLIGENE Boligene er bygget som moduler ved en fabrikk i Estland og fraktet med bil og båt til Drammen, hvor boligene ankom andre helgen i oktober. Deretter ble de fraktet med bil til byggeplassen, hvor de ble heist på plass ved hjelp av store kraner. Litt populært kan vi si at boligenes utforming er regulert av veitrafi kkloven. Nå er husene under klargjøring og planen er at de nye beboerne kan ta boligene i bruk rett over nyttår. Boligene er utført i en komprimert og nøktern standard, men kvaliteten på leveransen har vært svært god. For ca. ett år siden fi kk vi levert 34 boliger på Gullhella fra samme fabrikk og i løpet av det første driftsåret har vi nesten ikke avdekket byggefeil. Kvaliteten er minst på høyde med hva som leveres av norske produsenter. UTLYSNING AV BOLIGENE Boligene utlyses nå gjennom ABBL nytt (prospekt fi nner du som midtoppslag). I tillegg vil boligene bli utlyst gjennom Budstikka, til ansatte i Bærums kommunale foretak og på fi nn.no. Søknadsfrist er satt til torsdag 15. november Søknadsskjema (se nest siste side i bladet). Søknadsberettiget er ungdom under 35 år, som oppfyller de krav som er stilt i prospektet. Boligene fordeles blant de innkomne søkerne, etter en poengfordeling som fremkommer av prospektet. Det stilles ikke krav til medlemskap i ABBL for å bli tildelt bolig. Boligene leies ut gjennom tidsbestemte leiekontrakter. Vilkårene er beskrevet i prosjektet. For å sikre et best mulig bomiljø, vil det bli opprettet et eget boligstyre for Heimdal bestående av 5 medlemmer, hvor 3 oppnevnes fra styret i stiftelsen og 2 fra leietakerne. For øvrig informasjon henvises til prospekt (midtoppslag i bladet).

15 STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I BÆRUM tilbyr UNGDOMSBOLIGER FOR UTLEIE HEIMDAL 600 meter fra Kolsås Senter Stiftelsen Utleieboliger i Bærum er en stiftelse med formål å skaffe rimelige utleieboliger til Bærums-ungdom. Søknadsblankett på nest siste side i bladet. SØKNADSFRIST: 15. november 2007.

16 BESKRIVELSE Boligområdet Heimdal ligger vakkert og sentralt til, ca. 500 meter fra Rykkinn Nærsenter og ca. 600 meter fra Kolsås senter. Boligene ligger vestvendt i rolige omgivelser, med utsikt mot et stort friareal. Bygningene har en karakter som er tilpasset småhuspreget i nabolaget, med liggende trepanel i fasadene, malt i farger som passer inn i området for øvrig. Adkomsten til leilighetene i 2. etasje skjer via åpne trapper og altanganger med rekkverk i malt trykkimpregnert trevirke. Det blir relativt fl ate saltak med en vinkel mellom 5 og 6 grader, tekket med skiferbestrødd asfaltmembran. Eksterne boder er plasser delvis ved parkeringsplassen syd på tomten og i forbindelse med balkonger og terrasser. For å unngå å føre trafi kken for langt inn i området, er adkomsten fra Bryn skolevei lagt i sydenden av tomten, som grenser til barne hagen og dens parkeringsareal. Gamle Lommedalsvei HEIMDAL Brynsveien Bryn skolevei Bryn skolevei 1. ETASJE SEKSJON 1 HUS 1 2. ETASJE SEKSJON 8 2. ETASJE SEKSJON 9 1. ETASJE SEKSJON 2 1. ETASJE SEKSJON 3 1. ETASJE SEKSJON 4 1. ETASJE SEKSJON 5 1. ETASJE SEKSJON 7 2. ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON 6 1. ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON 22 HUS 2 2. ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON 30

17 VILKÅR FOR TILDELING Alder maks 35 år Botid i Bærum minst 5 år eller dokumentert fast arbeidssted i Bærum Søkeren må kunne dokumentere fast inntekt, som gjør leietakeren i stand til å betjene husleien. SØKERNE VIL BLI RANGERT ETTER FØLGENDE POENGBEREGNING: 1 poeng for hvert fulle kalenderår med botid i Bærum. Maks 20 poent = 20 år. 4 poeng for hvert påbegynte kalenderår med fast arbeidssted i Bærum. Ved poenglikhet får den med lengst botid prioritet. LEIEPRISER 2 rom, 29 m 2 BRA NOK pr. mnd. 2 rom, 30 m 2 BRA NOK pr. mnd. 2 rom, 46 m 2 BRA NOK pr. mnd. I leieprisen inngår også abonnement for kabel- TV og mini-internett aksess. I tillegg kommer kostnader til elektrisk strøm, hvor leietaker må tegne eget abonnement. DEPOSITUM tilsvarende 4 måneders husleie. LEIETID Boligene leies ut på tidsbestemt kontrakt for 3 år. Leietaker kan si opp leieavtalen med 3 måneders varsel, etter en minimums leietid på ett år. H U S 1 Seksjon nr. Etasje Rom / m 2 Leil. type Adresse / 29 m 2 C Bryn skolevei 24 E / 30 m 2 B Bryn skolevei 24 F / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 D / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 C / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 B / 26 m 2 C Bryn skolevei 24 A / 30 m 2 B Bryn skolevei 24 G / 29 m 2 C Bryn skolevei 24 M / 30 m 2 B Bryn skolevei 24 N / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 L / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 K / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 J / 29 m 2 C Bryn skolevei 24 H / 30 m 2 B Bryn skolevei 24 P H U S 2 Seksjon nr. Etasje Rom / m 2 Leil. type Adresse / 29 m 2 C Bryn skolevei 22 F / 30 m 2 B Bryn skolevei 22 G / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 E / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 D / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 C / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 B / 29 m 2 C Bryn skolevei 22 A / 30 m 2 B Bryn skolevei 22 H / 29 m 2 C Bryn skolevei 22 P / 30 m 2 B Bryn skolevei 22 R / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 N / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 M / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 L / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 K / 29 m 2 C Bryn skolevei 22 J / 30 m 2 B Bryn skolevei 22 S

18 De 30 leilighetene er fordelt på to hus, i to etasjer, med henholdsvis 16 og 14 leiligheter i hver. De 16 ende leilighetene (boligtype B og C) er minst, med et bruksareal i underkant av 30 m 2. De 14 midt-leilighetene har et bruksareal på ca. 46 m 2, fordelt på stue med kjøkkenkrok, et dobbelt soverom, et kombinert bad- og vaskerom samt entrè. De minste leilighetene inneholder de samme funksjonene som de største, men har ikke egen entrè på grunn av en arealdisponering nødvendig for den kompakte løsningen. Merk at boligtype B inneholder et soverom med plass til dobbeltseng, mens boligtype C kun har plass til en enkeltseng. Leilighetstype A 46 m 2 + terrasse + 4 m 2 bod PLANTEGNINGER Leilighetstype B 30 m 2 + terrasse + 4 m 2 bod Leilighetstype C 29 m 2 + terrasse

19 HerjedalsKjøkken, Arnstein Arnebergs vei 30 Telefon: Forny ditt kjøkken! Bytt dører og skuffer på ditt nåværende skrog og få et kjøkken med nytt utseende og nye funksjoner i høy kvalitet! Passer alle skrog, uansett konstruksjon og alder. Kontakt Mikael Abrahamsson på for gratis kostnadsoverslag.

20 20 ABBL NYTT NR NYTT OM NAVN Olga Kvigne 31. desember fratrer Olga Kvigne, etter oppnådd pensjonsalder. Olga Kvigne er en av ABBLs viktige veteraner innenfor forvaltning av boliger. Hun begynte i gamle Bærum Boligbyggelag som regnskapsfører 1. desember I 1988 ble hun forretningsfører, en stilling hun har hatt siden. Olga Kvigne har gjennom 20 år som forretningsfører, opparbeidet seg en unik tillit blant de bolig selskapene hun forvalter. Vi setter derfor stor pris på at hun også i pensjonsttilværelsen har sagt seg villig til å bistå oss med gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger/sameiermøter. Hun har også sagt seg villig til å bistå oss som styremedlem, oppnevnt av boligbyggelaget, i tilknyttede borettslag. Nye forretningsførere Bevillingshaver ABBL inkasso Toril Gildseth (t.v.) Toril er 56 år og utdannet bedriftsøkonom fra BI. Hun har lang erfaring fra regnskap og økonomi og har de siste 10 årene arbeidet som regnskapsfører/eiendomsforvalter i Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB). Odd Arild Iversen (t.h.) Odd Arild er 37 år og utdannet diplomøkonom, med spesialisering innen regnskap og skatt. Han har også bakgrunn fra IT og markedsføring. Odd Arild har 10 års yrkeserfaring fra bank, hvor han har arbeidet som bedriftskonsulent med egen kundeportefølje. Han har også erfaring som styreleder og styremedlem fra barne hager og borettslag. Eli Alexandersen har vært ansatt ved ABBLs inkassoavdeling siden desember I februar 2003 ble hun seksjonsleder, med direktør Søren Pedersen som bevillingshaver. Med virkning fra 24. august har hun fått egen inkassobevilling.

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45 NBBO Et medlemsblad for nedre buskerud boligbyggelag - utgave 1-2011 Rømersvei Borettslag Vi feirer Innflytting i Les mer på side 44-45 Lett og lekkert Bli kjent med Midtfylket NBBO s første boligblokker

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010 Medlemsblad for boligbyggelagene i elverum, gjøvik, hamar og lillehammer Nr 2 2010 Vant medlemskap De glade syttiåra Glede på terrassen Krever energimerking Latinsk lynne Lillehammer og Omegns Jan Espen.

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag bo! NR 1 / 2011. ÅRG. 10 Flere kvinner bør spare til pensjon side 7 Kobbl Eiendom side 8 Trivselsprisen side 18 Få 100.000,- fra Pangeas Miljøfond side 26 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

Ditt Bate. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014. To gode naboer side 10. Møt Bates nye styreleder side 6.

Ditt Bate. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014. To gode naboer side 10. Møt Bates nye styreleder side 6. Ditt Bate Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014 Fulldistribusjon Møt Bates nye styreleder side 6 To gode naboer side 10 Sundays Leder Diamond sofagruppe Kjære leser! Drachmann benk sort

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 3 2012 Styreleder Jan Olav Bjerkestrand og styremedlem Ruth Elise Sæther stortrives i Marcussundet Borettslag. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11 Samarbeidsavtale

Detaljer

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 BoGlede Nr. 3 September 2006 PBBL 60 år 1946-2006 Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 En plass å bo Jubileumssider Side 6 Hele livet Torstein Hansen

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen BBL Ha en fargerik høst :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011 Solsikkebarna Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen Det er som ulykkesfugl du ser fordelen av en god bilforsikring ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer?

magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer? BO magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer? side 7 FÅ ET KJØKKEN SOM ER NOE MER ENN BRA DESIGN Besøk oss på www.hth.no

Detaljer

Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009. Superveteran Olga Vatne s. 8-9. Satser på jordvarme s. 32-33

Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009. Superveteran Olga Vatne s. 8-9. Satser på jordvarme s. 32-33 Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009 Superveteran Olga Vatne s. 8-9 Satser på jordvarme s. 32-33 Ny MoBarnbarnehage s. 34-35 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran peisen selv

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30 BO magasinet NR.4 / 2014 God Jul «Ny» Fløya Terrasse side 6 West Elektro side 30 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Lys side 14 Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere side 32 Bli med på

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer