Nye boliger Bekkestua

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye boliger Bekkestua"

Transkript

1 N Y T T N R Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15. november 2007 Søknadsskjema, se nest siste side SIDE 6 7 Siste sjanse Bondihagen Søknadsfrist 15. november 2007

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: kr 12, pr. år. Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: Mediehuset GAN, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Nye boliger Bekkestua 6 Siste sjanse Bondihagen 8 Farlig utvikling i eiendomsbransjen 11 Ti kjappe 12 Rabattavtaler 14 Utleieboliger Heimdal 15 Prospekt utleieboliger Heimdal 20 Nytt om navn 23 Vakker 50 års jubilant 26 Mattips 27 Nytt gulv med kork? 31 Søknadsskjema Heimdal Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! ABBL nytt medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i 2006! ANNONSESALG: Rune Wold, tlf eller mob e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her fi nner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Anne Marie Nesse Knudsen Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det fl ere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag AL. Bladet distribueres fi re ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.

3 ABBL NYTT NR Nye boliger i Bærum Adm. dir. Søren Pedersen Det er med stor glede for oss i dag å presentere to meget interessante boligprosjekter i Bærum. «HEIMDAL UTLEIE- BOLIGER FOR UNGDOM» og «SIGNATUR BEKKESTUA», et meget attraktivt sentrumsprosjekt på Bekkestua. Prosjektene ligger i hver sin ende av prisskalaen, men det bekrefter bare at ABBL kan tilby sine medlemmer boliger av alle typer og prisklasser. På Heimdal har vi benyttet alle mulige virkemidler for å fremskaffe et prosjekt til lavest mulig pris, innenfor de minstekrav som ungdom i etableringsfasen stiller til en moderne bolig. Prosjektet er utviklet på oppdrag for Stiftelsen Utleieboliger i Bærum og Bærum kommune har vært en betydelig bidragsyter gjennom å skaffe til veie en rimelig tomt. Bekkestuaprosjektet er første trinn i et bredt samarbeid med PEAB Norge AS, som på sikt vil omfatte fl ere prosjekter. Her skal ABBL fordele 35 av ca. 50 boliger, etter ansiennitet blant boligbyggelagets medlemmer, mens de siste 15 skal disponeres av PEAB. Prosjektet er gitt navnet «Signatur Bekkestua», som symboliserer arkitektens ønske om å gi Bekkestua sitt kvalitetsmerke. I dette nummer av bladet ønsker vi i første omgang å gjennomføre en medlems undersøkelse, som tar sikte på å kartlegge medlemmenes behov og ønsker. Deretter vil vi, sammen med PEAB, foreta de nødvendige tilpasninger, før boligene utlyses for salg i neste nummer av ABBL nytt, som etter planen skal komme ut primo februar BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT Besøk vår butikk og få en kjøkkenopplevelse utenom det vanlige. Kom. Se. Sammenlign. Åpningstider Torsdag Lørdag Bleikerveien Asker Tlf.:

4 4 ABBL NYTT NR NYE BOLIGER PÅ BEKKESTUA ABBL har inngått avtale med PEAB Bolig AS om salg og organisering av ca. 50 nye boliger på Bekkestua. Prosjektet er første del av et mer omfattende samarbeid mellom de to selskapene. Prosjektet har fått benevnelsen «Signatur Bekkestua». BELIGGENHET Eiendommen har sentral beliggenhet på Bekkestua, mellom Nadderudveien og Den Internationale skolen. I nord grenser eiendommen opp mot de store idrettsanleggene på Nadderud. Eiendommen får kjøreadkomst fra Gamle Ringeriksvei. I dag består eiendommen av 7 småhustomter (se fl yfoto). Disse skal rives og erstattes med nye boliger og forretninger. Bekkestua er nærsentrum for Østre Bærum. Her fi nnes alle former for servicetilbud. Bekkestua er også Bærums viktigste kommunikasjonssenter, med kolletivtrafi kkruter til alle viktige steder i Bærum, Oslo og ikke minst Oslo Lufthavn Gardermoen. BEBYGGELSEN Hovedgrepet er å bygge 3 leilighetshus i 1, 2 og 4 etasjer, organisert rundt en sokkeletasje, med forretninger. Overgangen mellom sentrumsbebyggelsen og de grønne arealene i nord og vest understrekes ved at bebyggelsen trappes ned. Den nye bebyggelsens tilbaketrukne plassering fra veien (Gamle Ringeriksvei) gir mulighet for et nytt, bilfritt torg, med gangadkomst til boligene og forret ningene. Torget gir avstand mellom leilighetene og den trafi kkerte veien samt lys og luft til villabebyggelsen langs Naderudveien.

5 ABBL NYTT NR Foto Bekkestua: LEILIGHETENE Leilighetene vil variere i størrelser, fra 2-roms på ca. 56 m 2 til 4-roms på 113 m 2 BRA. Alle boligene får minimum en garasjeplass i garasjekjeller under byggene, med heisadkomst til leilighetene. MEDLEMSUNDERSØKELSE Rammesøknad for prosjektet er nå under sluttbehandling i Bærum kommune. SALG/FREMDRIFT Så snart rammesøknaden er godkjent av Bærum kommune, vil boligene bli utlyst for salg gjennom ABBL nytt. 35 av 50 boliger vil bli fordelt etter ansienntet blant ABBLs medlemmer, mens 15 boliger skal selges av PEAB Bolig AS. Utlysning vil fi nne sted i ABBL nytt nr. 1/2008, som utkommer primo februar I dette nummer av bladet har vi vedlagt et spørreskjema, som vi håper alle som er interessert i prosjektet fyller ut så nøyaktig som mulig. Hensikten med spørreundersøkelsen er at vi gjennom interessentenes tilbakemeldinger kan detaljtilpasse boligene best mulig, ut i fra medlemmenes ønsker.

6 6 ABBL NYTT NR SISTE SJANSE FOR KJØP AV BOLIG I BONDIHAGEN 19. september gjennomførte vi valgmøte for boligene i Bondihagen II. Møtet ble avholdt på Vettre konferansesenter. Av til sammen 34 boliger, ble 28 solgt i løpet av halvannen time. Stemningen i salen var høy, som den alltid er på valgmøter. «Rekker ansienniteten opp til førstevalget eller må jeg nøye meg med annet eller tredjevalg?» Etter hvert som man kom nedover på ansiennitetslisten og de mest etterspurte leilighetene var valgt, var det mange som, istedenfor å velge en bolig som ikke sto på prioritetslisten, satte seg på venteliste. Ventelisten vil følge gjennom prosjektet og de som står på venteliste vil bli kontaktet dersom en av de prioriterte boligene skulle bli ledig på et senere tidspunkt. De 6 boligene som ikke ble valgt på møtet, utlyses nå på nytt, før vi eventuelt legger de ut for åpent salg over nyttår. Dermed har de som av en eller annen årsak ikke fi kk med seg utlysningen i forrige medlemsblad, fortsatt anledning til å kjøpe bolig i prosjektet, før eventuelle ikke-medlemmer får sjansen. På motsatt side i bladet, viser vi prislisten over boligene, med markering av hvilke som er solgt og hvilke som fortsatt er ledige. Fra valgmøtet

7 ABBL NYTT NR PRISTLISTE BONDIHAGEN II Hus Seksjon Etasje Type Antall rom M2 BRA Terrasse/ balkong m 2 Pris etg. A , SOLGT kr etg. B SOLGT kr etg. C ,5 SOLGT kr etg. D ,5 SOLGT kr etg. E ,4 SOLGT kr etg. B SOLGT kr etg. F SOLGT kr etg. D ,8 SOLGT kr etg. G ,8 + 7,8 SOLGT kr etg. H kr etg. I SOLGT kr etg. A , kr etg. B SOLGT kr etg. C ,5 SOLGT kr etg. D ,5 SOLGT kr etg. E ,4 SOLGT kr etg. B SOLGT kr Hus Seksjon Etasje Type Antall rom M2 BRA Terrasse/ balkong m 2 Pris etg. F SOLGT kr etg. D ,8 SOLGT kr etg. J ,4 + 7,9 kr etg. H kr etg. I SOLGT kr etg. A , SOLGT kr etg. K ,4 SOLGT kr etg. L ,1 kr etg. E ,4 SOLGT kr etg. K ,4 SOLGT kr etg. M SOLGT kr etg. A ,8 SOLGT kr etg. K ,4 SOLGT kr etg. L ,8 kr etg. N ,8 SOLGT kr etg. O ,4 SOLGT kr etg. P ,8 SOLGT kr Alle priser er inkludert garasje i parkeringskjeller, under blokkene. For 4-roms leilighetene er det inkludert 2 garasjeplasser Interesserte medlemmer kan ta kontakt med vår prosjektmegler Jan Erik Reenskaug, eller daglig leder for ABBL Eiendomsmegling, Johannes Rivertz, for nærmere informasjon TLF SVARSLIPP BONDIHAGEN II Medlemsnummer: Navn: Fødselsdato/år: Adresse: Postnr./sted: Tlf. dagtid: Medlemskapet ønskes overført til: Navn: Fødselsdato/år: ved eventuell tildeling av bolig. Prioritering av boligtype: (Prioriteringen er kun ment å være veiledende) Angi leilighetstype 1. pr. 2. pr. Skal boligkjøpet helt eller delvis fi nansieres ved salg av nåværende bolig? JA c NEI c SØKNADSFRIST: Torsdag 15. november 2007 Søkers underskrift Blanketten sendes: ABBL Eiendomsmegling, Postboks 405, 1302 SANDVIKA, Telefax:

8 8 ABBL NYTT NR FARLIG UTVIKLING I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN ABBL ADVARTE Visma Services Eiendomsoppgjør AS ble etablert sommeren Selskapets formål var å gjennomføre oppgjørsfunksjonene for ulike eiendomsmeglerforetak ved «outsourcing». Nå er selskapet, med kontor på Billingstad, begjært konkurs bolighandler kan være berørt at konkursen. Konkursen er et resultat av en uheldig utvikling som har fulgt eiendomsmeglerbransjen de siste årene, men som har fått relativt liten oppmerksomhet. Stadig fl ere eiendomsmeglerforetak har de siste årene satt bort oppgjørsfunksjonen, enten til sentrale oppgjørsavdelinger, eller til frittstående oppgjørsforetak. På den måten har det oppstått en oppsplitting og svekkelse av meglernes faglige kompetanse og en pulverisering av megleransvaret. I en rekke tilfeller vet ikke verken oppdragsgiver, selger eller kjøper hvem som i realiteten gjennomfører oppgjøret etter at salg har funnet sted. I forbindelse med høringsrunden til ny eiendomsmeglerforskrift høsten 2003, advarte ABBL sterkt mot denne utviklingen. Vi påpekte også det uheldige ved at praksisen for nye eiendomsmeglerkandidater, som skal omfatte «alle sider av meglervirksomheten», kan bli svekket, ved at kandidatene er ansatt i foretak som bare utfører deler av virksomheten innenfor en eiendomshandel. Faktisk gikk vi så langt at vi oppfordret Kredittilsynet til å foreta en konkret vurdering av denne utviklingen og vurdere hvorvidt det burde gis bestemmelser som innskrenket en slik praksis. Oppfordringen ble ikke tatt til følge, men vi formoder nå at Kredittilsynet, i forbindelse med Vismakonkursen, vil ta saken opp i full bredde. I dag er ABBL et av få eiendomsmeglerforetak som fortsatt håndterer alle meglerfunksjonene i eget hus og hvor faglig leder ikke bare har formell kontroll, men også den faktiske kontroll med gjennomføringen av hele meglerprosessen. Visma-konkursen kan nok bidra til at fl ere meglerforetak fi nner det hensiktsmessig å gjøre det samme. Malling gt.11, 3044 Drammen Tlf.: Fax: FFV FAGRÅDET FOR VÅTROM GODKJENT BEDRIFT

9 TILBUD TIL BEBOERE i boligselskapet * KOMPLETT-avtale med digital-tv og bredbånd inngås kollektivt i boligselskapet og er en tilleggsavtale utover Grunnpakke/Serviceavtale. Kontakt styret i boligselskapet eller din kontaktperson hos Canal Digital Kabel TV for mer informasjon.

10 10 ABBL NYTT NR års garanti Nydelig design, smakfulle farger og en kvalitet vi gir 20 års garanti på. Spesialpris til alle ABBL-medlemmer. bringer syden til deg trivsel langt inn i fremtiden bringer syden til deg For mer informasjon kontakt Selger: Shuan Tahayi tlf epost. Lumon Norge As, Asktunet, 2022 Gjerdrum tlf fax epost. trivsel langt inn i fremtiden

11 ABBL NYTT NR TI KJAPPE OM ASKER OG BÆRUM Tekst og foto: Hilde Bringsli/Christine Lohre. ABBL har utfordret rektor på Asker videregående, Wenche Engen Hanevik og assisterende rektor ved Nadderud videregående, Jan Erik Dahler, til en liten kunnskapstest om våre to kommuner. Her er spørsmålene ta testen selv! 1. Hvor mange prosent av 1 4 kl. barna blir kjørt til og/eller fra Bærumskolene? A: 10, B 40 eller C Hva er «vern for eldre» i Bærum? 3. Hvor ligger Bærum Montessori skole (1 7 trinn)? 4. Asker har fått sin første kvinnelige ordfører. Hva heter hun? 5. Vøyenenga skole er nylig innviet. Hva er det spesielle med denne skolen? 6. Hvilken pris fi kk Asker kommune av miljøvernministeren tidligere i år? 7. Hvilken tid på året arrangerer Asker kulturuke? A: På høsten. B: På våren 8. Brønnøya i Asker kommune er det den største eller nest største av øyene i Vestfjorden? 9. Hvem er «Rause røster»? A: Et Asker kor. B: Et Bærumskor. C: En visekvartett. 10. Har du en god bok å anbefale på mørke kvelder? prosent av elever i klasse i Bærum blir kjørt til og/eller fra skolen. 2. Vern for eldre bistår eldre, familier og samarbeidspartnere i overgrepsaker mot eldre. 3. På Ballerud. 4. Lene Conradi. 5. Det er den første skolen som kommunen ikke eier, men leier. 6. Asker kommune fi kk Miljøverndepartementets bymiljøpris for 2007, for utviklingen av Asker sentrum. 7. Kulturuken i Asker arrangeres på våren. 8. Brønnøya er den nest største av øyene i Vestfjorden 9. «Rause røster» er et Asker kor. Her er svarene til Wenche Engen Hanevik Wenche Engen Hanevik 1. Der tipper jeg 65 %. 2. Det vet jeg ikke. 3. Kan det være Stabekk? 4. Ja! Hun heter Conradi. 5. Nei, det vet jeg ikke. 6. Det var for beste tettsted. 7. På høsten. 8. Brønnøya er nest størst, tipper jeg. 9. Et Asker kor. Boken jeg vil anbefale heter «Vi, de druknede» av Karsten Jensen. Kanskje jeg kommer på den for det er følelsen jeg sitter igjen med etter denne spørsmålsrunden? Her er svarene til Jan Erik Dahler Jan Erik Dahler 1. Der tipper jeg 40 %. 2. Må nok svare blankt på det. 3. Jeg tror den ligger på Rykkinn. 4. Ja, jeg husker ikke navnet, men har nettopp sett henne i avisen. 5. Jeg gjetter at den har en åpen løsning. 6. Kan tenke meg det var for gjenvinning og kildesortering. 7. Det arrangeres på våren. 8. Brønnøya er den nest største. 9. Tror det er en visekvartett? Boken jeg vil anbefale heter «Q & A Gutten som hadde svar på alt» av Vikas Swarup. Den handler om en gutt som vant tusenvis av rupier fordi han kunne alle svarene. Det er en god historie og den forteller samtidig mye om indisk samtid. OG HER ER SVARENE

12 12 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunene s innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig bruker massen, fremforhandlet avtaler med en rekke lokale leverandøre r om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. På de følgende sider i bladet, presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Husk å vise gyldig medlemskort. RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse fi rmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. BANKTJENESTER Handelsbanken - Boliglån Løkketangen 20 A - Refi nansiering 1337 SANDVIKA - Lån Tlf Billån - Innskuddsplasseringer - Gebyrfri betalingsformidling BOLIGALARM Securitas AROUNDIO Gratis befaring og prosjektering Urtegaten 9 av boligalarm OSLO Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på Tlf grunnpakken. E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Trelast 13 % Semsveien 155 Maling 10 % 1384 ASKER Byggevarer 10 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer DATASUPPORT OG DATAUTSTYR Dataexpressen Hjemkjørt datahjelp mellom kl Brynshøgda 5 og % på enhver tid gjeldende 0667 OSLO timepris. Fast pris på oppmøte. Tlf PC og PC-utstyr. Oppgradering av PC. Installering av ADSL. Internett oppkobling. Opplæring og brukerstøtte. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS - 25 % på lyskilder, glødelamper, Slependveien 48, Postboks 93, lysrørtennere, kompaktlysrør, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL lavvoltlamper (Philips, Osram). Tlf. sentralbord: % på armaturer/ovner (Glamox/ Tlf. serviceavd.: Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel - Maling 28 % Askerveien 61 - Maleverktøy 28 % 1384 ASKER - Tapet 28 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer. E-post: ugger-asker.no Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf ugger.no

13 ABBL NYTT NR FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9 20 % på fl iser og lim 0275 OSLO Behjelpelig med tilpassing av fl iser. Tlf Utlån av for. fl iskutter, kr 10,- pr. dag. Besøk oss også på: isekompaniet.no FLYTTEEMBALLASJE/SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir ytt.no - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMS- ORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,-, + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler GARASJEPORT, PORTÅPNERE OG GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning - også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S 10 % på glass og speil til bygnings- Bærumsveien 300 formål samt innramming HASLUM Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf E-post: ILDSTEDER Peishuset Brynsveien KOLSÅS Tlf KJØKKEN Østerby Trevarefabrikk AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på alle produkter. Gjelder ikke tilbudsvarer. 25 % på Huseby og Crown kjøkken. 20 % på garderobe. LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler. E-post: MOBILT MINILAGER Lagerboks AS 10 % på korttidsleie av lagerboks Cecilie Thoresens vei 3 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) 1153 OSLO av lagerboks Tlf MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf % på maling, beis, lakk og malerverktøy. STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S 12 % på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer. Avd. Bærum: Industriveien SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S - 10 % på granitt, skifer og marmor Skollerudveien % vinterrabatt på gravmonumenter 1350 LOMMEDALEN fra nyttår til påske. Tlf Stor og variert utstilling av gravmonu- E-post: menter med gode priser. TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. TELEFONI OG MOBILTELEFONI VITEL AS (tidligere SEA Norge) Spar opptil 25 % på både mobil og fast- Bekkeveien 163 telefoni VEAR Bestill på Tlf (9 15) eller ring for tilbud. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. Firmaer som ønsker å gi ABBLs medlemmer gode rabatter, kan ta kontakt med Irene Nøbben, telefon

14 14 ABBL NYTT NR HEIMDAL 30 UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM Dagens største utfordring i boligmarkedet er å fremskaffe nye, rimelige boliger for ungdom i etableringsfasen. De fleste samfunnskrefter kjemper mot tiltak som kan frembringe rimelige boliger. Flertallet har alt anskaffet bolig og har derfor alle fordeler av at boligknappheten holder seg. Når flertallets rådighetsbeløp allerede ligger i bolig, sier det seg selv at svært få ønsker at boligprisene skal gå ned. Men, skal vi klare å beholde vår egen ungdom i kommunen og i tillegg sikre personale til omsorgsyrker, barnehager og ikke minst, skaffe lærlinger til hardt tiltrengte håndverksyrker, trenger vi boliger som personer i etableringsfasen er i stand til å betjene. «ALLE GODE KREFTER GÅR SAMMEN PÅ HEIMDAL» Det er derfor svært positivt når Stiftelsen Utleieboliger i Bærum, entreprenøren Selvaag- Hus, Bærum kommune og ABBL samler alle gode krefter, for virkelig å få til et rimelig boligprosjekt alle deltakerne kan være stolte av. STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I BÆRUM Stiftelsen Utleieboliger i Bærum er en stiftelse uten eget økonomisk formål, som har til formål å skaffe rimelige utleieboliger for ungdom i etablerings fasen. Bærum kommune oppnevner styret i stiftelsen og ABBL er stiftelsens forretningsfører. Stiftelsen disponerer, før utbygging på Heimdal, ca. 45 boliger, men har som målsetning å utvide antallet betraktelig. Utfordringen for å komme i gang ligger først og fremst I tilgangen på rimelige tomter. På Heimdal lot dette seg gjøre ved at Bærum kommune stilte en rimelig tomt til disposisjon for stiftelsen. ABBL har forestått prosjektledelsen til selvkost og entreprenøren, SelvaagHus, har produsert boligene til priser betydelig under markedspris. LITT OM BOLIGENE Boligene er bygget som moduler ved en fabrikk i Estland og fraktet med bil og båt til Drammen, hvor boligene ankom andre helgen i oktober. Deretter ble de fraktet med bil til byggeplassen, hvor de ble heist på plass ved hjelp av store kraner. Litt populært kan vi si at boligenes utforming er regulert av veitrafi kkloven. Nå er husene under klargjøring og planen er at de nye beboerne kan ta boligene i bruk rett over nyttår. Boligene er utført i en komprimert og nøktern standard, men kvaliteten på leveransen har vært svært god. For ca. ett år siden fi kk vi levert 34 boliger på Gullhella fra samme fabrikk og i løpet av det første driftsåret har vi nesten ikke avdekket byggefeil. Kvaliteten er minst på høyde med hva som leveres av norske produsenter. UTLYSNING AV BOLIGENE Boligene utlyses nå gjennom ABBL nytt (prospekt fi nner du som midtoppslag). I tillegg vil boligene bli utlyst gjennom Budstikka, til ansatte i Bærums kommunale foretak og på fi nn.no. Søknadsfrist er satt til torsdag 15. november Søknadsskjema (se nest siste side i bladet). Søknadsberettiget er ungdom under 35 år, som oppfyller de krav som er stilt i prospektet. Boligene fordeles blant de innkomne søkerne, etter en poengfordeling som fremkommer av prospektet. Det stilles ikke krav til medlemskap i ABBL for å bli tildelt bolig. Boligene leies ut gjennom tidsbestemte leiekontrakter. Vilkårene er beskrevet i prosjektet. For å sikre et best mulig bomiljø, vil det bli opprettet et eget boligstyre for Heimdal bestående av 5 medlemmer, hvor 3 oppnevnes fra styret i stiftelsen og 2 fra leietakerne. For øvrig informasjon henvises til prospekt (midtoppslag i bladet).

15 STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I BÆRUM tilbyr UNGDOMSBOLIGER FOR UTLEIE HEIMDAL 600 meter fra Kolsås Senter Stiftelsen Utleieboliger i Bærum er en stiftelse med formål å skaffe rimelige utleieboliger til Bærums-ungdom. Søknadsblankett på nest siste side i bladet. SØKNADSFRIST: 15. november 2007.

16 BESKRIVELSE Boligområdet Heimdal ligger vakkert og sentralt til, ca. 500 meter fra Rykkinn Nærsenter og ca. 600 meter fra Kolsås senter. Boligene ligger vestvendt i rolige omgivelser, med utsikt mot et stort friareal. Bygningene har en karakter som er tilpasset småhuspreget i nabolaget, med liggende trepanel i fasadene, malt i farger som passer inn i området for øvrig. Adkomsten til leilighetene i 2. etasje skjer via åpne trapper og altanganger med rekkverk i malt trykkimpregnert trevirke. Det blir relativt fl ate saltak med en vinkel mellom 5 og 6 grader, tekket med skiferbestrødd asfaltmembran. Eksterne boder er plasser delvis ved parkeringsplassen syd på tomten og i forbindelse med balkonger og terrasser. For å unngå å føre trafi kken for langt inn i området, er adkomsten fra Bryn skolevei lagt i sydenden av tomten, som grenser til barne hagen og dens parkeringsareal. Gamle Lommedalsvei HEIMDAL Brynsveien Bryn skolevei Bryn skolevei 1. ETASJE SEKSJON 1 HUS 1 2. ETASJE SEKSJON 8 2. ETASJE SEKSJON 9 1. ETASJE SEKSJON 2 1. ETASJE SEKSJON 3 1. ETASJE SEKSJON 4 1. ETASJE SEKSJON 5 1. ETASJE SEKSJON 7 2. ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON 6 1. ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON 22 HUS 2 2. ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON ETASJE SEKSJON 30

17 VILKÅR FOR TILDELING Alder maks 35 år Botid i Bærum minst 5 år eller dokumentert fast arbeidssted i Bærum Søkeren må kunne dokumentere fast inntekt, som gjør leietakeren i stand til å betjene husleien. SØKERNE VIL BLI RANGERT ETTER FØLGENDE POENGBEREGNING: 1 poeng for hvert fulle kalenderår med botid i Bærum. Maks 20 poent = 20 år. 4 poeng for hvert påbegynte kalenderår med fast arbeidssted i Bærum. Ved poenglikhet får den med lengst botid prioritet. LEIEPRISER 2 rom, 29 m 2 BRA NOK pr. mnd. 2 rom, 30 m 2 BRA NOK pr. mnd. 2 rom, 46 m 2 BRA NOK pr. mnd. I leieprisen inngår også abonnement for kabel- TV og mini-internett aksess. I tillegg kommer kostnader til elektrisk strøm, hvor leietaker må tegne eget abonnement. DEPOSITUM tilsvarende 4 måneders husleie. LEIETID Boligene leies ut på tidsbestemt kontrakt for 3 år. Leietaker kan si opp leieavtalen med 3 måneders varsel, etter en minimums leietid på ett år. H U S 1 Seksjon nr. Etasje Rom / m 2 Leil. type Adresse / 29 m 2 C Bryn skolevei 24 E / 30 m 2 B Bryn skolevei 24 F / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 D / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 C / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 B / 26 m 2 C Bryn skolevei 24 A / 30 m 2 B Bryn skolevei 24 G / 29 m 2 C Bryn skolevei 24 M / 30 m 2 B Bryn skolevei 24 N / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 L / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 K / 46 m 2 A Bryn skolevei 24 J / 29 m 2 C Bryn skolevei 24 H / 30 m 2 B Bryn skolevei 24 P H U S 2 Seksjon nr. Etasje Rom / m 2 Leil. type Adresse / 29 m 2 C Bryn skolevei 22 F / 30 m 2 B Bryn skolevei 22 G / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 E / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 D / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 C / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 B / 29 m 2 C Bryn skolevei 22 A / 30 m 2 B Bryn skolevei 22 H / 29 m 2 C Bryn skolevei 22 P / 30 m 2 B Bryn skolevei 22 R / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 N / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 M / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 L / 46 m 2 A Bryn skolevei 22 K / 29 m 2 C Bryn skolevei 22 J / 30 m 2 B Bryn skolevei 22 S

18 De 30 leilighetene er fordelt på to hus, i to etasjer, med henholdsvis 16 og 14 leiligheter i hver. De 16 ende leilighetene (boligtype B og C) er minst, med et bruksareal i underkant av 30 m 2. De 14 midt-leilighetene har et bruksareal på ca. 46 m 2, fordelt på stue med kjøkkenkrok, et dobbelt soverom, et kombinert bad- og vaskerom samt entrè. De minste leilighetene inneholder de samme funksjonene som de største, men har ikke egen entrè på grunn av en arealdisponering nødvendig for den kompakte løsningen. Merk at boligtype B inneholder et soverom med plass til dobbeltseng, mens boligtype C kun har plass til en enkeltseng. Leilighetstype A 46 m 2 + terrasse + 4 m 2 bod PLANTEGNINGER Leilighetstype B 30 m 2 + terrasse + 4 m 2 bod Leilighetstype C 29 m 2 + terrasse

19 HerjedalsKjøkken, Arnstein Arnebergs vei 30 Telefon: Forny ditt kjøkken! Bytt dører og skuffer på ditt nåværende skrog og få et kjøkken med nytt utseende og nye funksjoner i høy kvalitet! Passer alle skrog, uansett konstruksjon og alder. Kontakt Mikael Abrahamsson på for gratis kostnadsoverslag.

20 20 ABBL NYTT NR NYTT OM NAVN Olga Kvigne 31. desember fratrer Olga Kvigne, etter oppnådd pensjonsalder. Olga Kvigne er en av ABBLs viktige veteraner innenfor forvaltning av boliger. Hun begynte i gamle Bærum Boligbyggelag som regnskapsfører 1. desember I 1988 ble hun forretningsfører, en stilling hun har hatt siden. Olga Kvigne har gjennom 20 år som forretningsfører, opparbeidet seg en unik tillit blant de bolig selskapene hun forvalter. Vi setter derfor stor pris på at hun også i pensjonsttilværelsen har sagt seg villig til å bistå oss med gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger/sameiermøter. Hun har også sagt seg villig til å bistå oss som styremedlem, oppnevnt av boligbyggelaget, i tilknyttede borettslag. Nye forretningsførere Bevillingshaver ABBL inkasso Toril Gildseth (t.v.) Toril er 56 år og utdannet bedriftsøkonom fra BI. Hun har lang erfaring fra regnskap og økonomi og har de siste 10 årene arbeidet som regnskapsfører/eiendomsforvalter i Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB). Odd Arild Iversen (t.h.) Odd Arild er 37 år og utdannet diplomøkonom, med spesialisering innen regnskap og skatt. Han har også bakgrunn fra IT og markedsføring. Odd Arild har 10 års yrkeserfaring fra bank, hvor han har arbeidet som bedriftskonsulent med egen kundeportefølje. Han har også erfaring som styreleder og styremedlem fra barne hager og borettslag. Eli Alexandersen har vært ansatt ved ABBLs inkassoavdeling siden desember I februar 2003 ble hun seksjonsleder, med direktør Søren Pedersen som bevillingshaver. Med virkning fra 24. august har hun fått egen inkassobevilling.

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG SØKNA DSFRIS 12 mai T NYE UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM HUSLEIE KR. 7 000,- PR. MÅNED, 1. ETASJE HUSLEIE KR. 7 400,- PR. MÅNED, 2. ETASJE

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR

UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Kriterier for tildeling: Under 35 år (ved kontraktinngåelse) Min. 5 års botid i kommunen eller arbeidssted i kommunen Betalingsevne (må dokumenteres)

Detaljer

UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR

UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Kriterier for tildeling: Under 35 år (ved kontraktinngåelse) Min. 5 års botid i kommunen eller arbeidssted i kommunen Betalingsevne (må dokumenteres)

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

UTLEIE ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR. Kriterier for tildeling:

UTLEIE ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR. Kriterier for tildeling: UTLEIE ASKER Kriterier for tildeling: - Betalingsevne -Min. års botid i kommunen -Eller fast arbeidssted i kommunen UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Utleieboliger for ungdom under 35 år Tidsbegrenset

Detaljer

UTLEIE BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR. Kriterier for tildeling:

UTLEIE BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR. Kriterier for tildeling: UTLEIE BÆRUM Kriterier for tildeling: -Betalingsevne - Min. 5 års botid i kommunen - Eller fast arbeidssted i kommunen UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Utleieboliger for ungdom under 35 år Tidsbegrenset

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RENNESØY SØRBØVEIEN 657, LEILIGHET 101, 4150 RENNESØY INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet Adresse: Grevlingåsen 17, 4 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 76/76/84 m² F.kostnader: Kr. 3 099,- Fellesgjeld: Kr. 88 469,- Visning: tir 04.10.16 kl. 17:00-18:00 Fastpris: Kr 4 200

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG!

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM SANDBAKKEN 19 D, 2053 JESSHEIM 3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 69 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN.

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HØVIK FAGERSTRANDVEIEN 32, 1368 STABEKK PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM OLE BULLS GATE 37, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN

BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BERGEN SENTRUM SANDBROGATEN 3, 5003 BERGEN BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN LEIEPRIS: KR. 13 321 PR. MND. OVERTAKELSE: 15.12.2015

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT.

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER BYGDØY ALLÉ 45, 0265 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 51

Detaljer

JONGSKOLLEN UTLYSNING AV NYE BOLIGER. Hver leilighet får bruksrett til en nummerert parkeringsplass på terreng. Felles gjesteparkering på terreng.

JONGSKOLLEN UTLYSNING AV NYE BOLIGER. Hver leilighet får bruksrett til en nummerert parkeringsplass på terreng. Felles gjesteparkering på terreng. ABBL YTT R 3 2012 7 UTLYSIG AV YE BOLIGER JOGSKOLLE I forbindelse med en omfattende rehabilitering av Solhaugveien Borettslag på Jongskollen, legger vi ut for salg 7 nye leiligheter: 3 stk. leiligheter

Detaljer

MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI.

MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MORTENSRUD TORG HELGA VANEKS VEI 1 C, 1281 OSLO MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI. LEIEPRIS: KR. 6 700 PR.

Detaljer

5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER

5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN GJEBLE PEDERSSØNS GATE 34, 5034 BERGEN 5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO AUSTRE ÅMØY SØREVEIEN 71, 4154 AUSTRE ÅMØY AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 26.08.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

ENEBOLIG MED STOR HAGE OG GODE SOLFORHOLD - KORT VEI TIL T-BANE - ATTRAKTIV BELIGGENHET!

ENEBOLIG MED STOR HAGE OG GODE SOLFORHOLD - KORT VEI TIL T-BANE - ATTRAKTIV BELIGGENHET! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO EIKSMARKA BEKKEGRENDA 4, 1359 EIKSMARKA ENEBOLIG MED STOR HAGE OG GODE SOLFORHOLD - KORT VEI TIL T-BANE - ATTRAKTIV BELIGGENHET! LEIEPRIS: KR. 19 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

HYBEL MED INTERNETT, KABEL-TV OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIA.

HYBEL MED INTERNETT, KABEL-TV OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIA. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT/BAKKAUNET VEIMESTER KROGHS GATE 1B, 7043 TRONDHEIM HYBEL MED INTERNETT, KABEL-TV OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIA. LEIEPRIS: KR. 4 500 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL.

LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ØVRE SINGSAKER STRINDVEGEN 59, 7052 TRONDHEIM LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND.

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MANESJEN 4B, 2050 JESSHEIM

BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MANESJEN 4B, 2050 JESSHEIM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MANESJEN 4B, 2050 JESSHEIM VISNING MANDAG 20. JUNI KL 16.30-17.00 - STOR OG FLOTT LEILIGHET I TOPPETASJEN MED 3 SOVEROM - GARASJEPLASS, KABEL-TV OG INTERNETT

Detaljer

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES NIKKELVEIEN 18, LEIL 504, 4313 SANDNES MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET

2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES LANGGT 12, 4306 SANDNES 2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: ETTER AVTALE! AREAL/ROM: CA. 70 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT.

LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RASTA DOKTOR WENDTS GATE 15, 1476 RASTA LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: PRIMÆRROM

Detaljer

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN.

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLSIDEN TRENERYS GATE 7, 7042 TRONDHEIM LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. LEIEPRIS:

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OSLOVEIEN/MARIENBORG OSLOVEIEN 132E, 7019 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

BERGEN SENTRUM - HØY STANDARD

BERGEN SENTRUM - HØY STANDARD BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BERGEN SENTRUM ØVREGATEN 19, 5003 BERGEN BERGEN SENTRUM - HØY STANDARD LEIEPRIS: KR. 12 400 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 46 KVM. BRA. ANTALL ROM: 1.

Detaljer

STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM

STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STORHAUG SKOLEGATA 23, 4014 STAVANGER STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND.

Detaljer

MEGET PEN 3-ROMS IDYLLISK BELIGGENDE PÅ RIS/VINDEREN

MEGET PEN 3-ROMS IDYLLISK BELIGGENDE PÅ RIS/VINDEREN BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RIS/VINDEREN TROSTERUDVEIEN 6 P, 0778 OSLO MEGET PEN 3-ROMS IDYLLISK BELIGGENDE PÅ RIS/VINDEREN LEIEPRIS: KR. 13 500 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE:

Detaljer

EIGANES- LYS OG MODERNE 1-ROMS LEILIGHET MED BALKONG!

EIGANES- LYS OG MODERNE 1-ROMS LEILIGHET MED BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO EIGANES STEINGATA 106D, 4023 STAVANGER EIGANES- LYS OG MODERNE 1-ROMS LEILIGHET MED BALKONG! LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM

Detaljer

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest Søbakken 2 - BORETTSLAG - SENIORBOLIGER I HELGEROA - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN.

MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MØLLENBERG GYLDENLØVES GATE 4, 7014 TRONDHEIM MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR.

Detaljer

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING.

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOLMENKOLLEN LØKKALIA 4, 0783 OSLO MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.05.2016 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 2. KONTAKTPERSON:

Detaljer

SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD.

SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ELGESETER ELGESETER GATE 39, 7030 TRONDHEIM SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. ELEKTRISITET

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Lundåsen Trondheim Sør

Lundåsen Trondheim Sør Et boligprosjekt fra Block Watne Lundåsen Trondheim Sør 10 moderne og eksklusive eneboliger Nær marka Barnevennlig Lite trafikk Et boligprosjekt fra Block Watne 65 63 61 59 57 67 Lundåsen 71 19 Jakob Vingsands

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE.

MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE HÅKON MAGNUSSONS GATE 3C, 7041 TRONDHEIM MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING INKLUDERT I

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

KRONSTADPARKEN - 3-ROMS - PARKERING I GARASJE - TV & INTERNETT INKLUDERT

KRONSTADPARKEN - 3-ROMS - PARKERING I GARASJE - TV & INTERNETT INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KRONSTAD BJØRNSONS GATE 7, 5059 BERGEN KRONSTADPARKEN - 3-ROMS - PARKERING I GARASJE - TV & INTERNETT INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 13 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RÆLINGEN LIAVEGEN 12, 2005 RÆLINGEN RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN.

FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BRISKEBY BRISKEBYVEIEN 48, 0259 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT

Detaljer

VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL.

VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VIKA CORT ADELERS GATE 14, 0254 OSLO VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL. LEIEPRIS: KR. 15

Detaljer

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVNEVEIEN 56, 4056 TANANGER TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT LEIEPRIS: KR. 12 900 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS

ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ÅRNES ØVRE HAGAVEG 2, 2150 ÅRNES ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: ETTER

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM: CA. 35 KVM.

Detaljer

NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE

NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYHAVN/BERGEN NYHAVN 24, 5042 BERGEN NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE LEIEPRIS: KR. 22 000 PR. MND.

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT

INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA SKADBERGBAKKEN 27, 4050 SOLA INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.11.2015 AREAL/ROM: CA. 287 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

Barkaleitet Borettslag Ferdig Bygget 1978 Barkaleitet borettslag rehabilitering Jarl Høva Styreleder i Barkaleitet Driver egen bedrift innen elektro Takstmann på elektroskader Arbeidet i byggebransjen

Detaljer

LILLETORGET. - tid til å leve! panorama borettslag. Menneskelig vi bygger for folk fl es t

LILLETORGET. - tid til å leve! panorama borettslag. Menneskelig vi bygger for folk fl es t LILLETORGET panorama borettslag - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk fl es t Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. lilletorget

Detaljer

KNARREVIK - ENEBOLIG MED 3 SOVEROM - INTERNETT INKL. - GARASJE - HAGE

KNARREVIK - ENEBOLIG MED 3 SOVEROM - INTERNETT INKL. - GARASJE - HAGE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HJELTERYGGEN TORVHUSVEGEN 32, 5355 KNARREVIK KNARREVIK - ENEBOLIG MED 3 SOVEROM - INTERNETT INKL. - GARASJE - HAGE LEIEPRIS: KR. 13 500 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen.

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. ENEBOLIG I REKKE Granattunet Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. I en bolig hvor alt fungerer. Hvor veggene er tette og rette, hvor lyset slippes til og

Detaljer

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD.

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLERN VÆKERØVN. 129 C, 0383 OSLO PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. LEIEPRIS: KR. 16 500 PR. MND.

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

VISNING 30.05 KL. 18:00-18:30. LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED SENTRAL BELIGGENHET. LEDIG OMGÅENDE!

VISNING 30.05 KL. 18:00-18:30. LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED SENTRAL BELIGGENHET. LEDIG OMGÅENDE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STRØMMEN STØPERIVEIEN 2B, 2010 STRØMMEN VISNING 30.05 KL. 18:00-18:30. LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED SENTRAL BELIGGENHET. LEDIG OMGÅENDE! LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer