Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester."

Transkript

1 Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Prolog Det globale fokus på hydrogen som alternativ til og erstatter for olje som energibærer, er sterkt. Grunnen er enkel å forstå: Når man har en tank full av hydrogen kan man lage strøm til bruk i biler, ved hjelp av enkle hjelpemidler. I tillegg er hydrogengass i seg selv et fullverdig drivstoff for vanlige biler, busser, båter og fly. Råstoffet for Hydrogenproduksjon er vann. Det finnes over alt. Energien man trenger til hydrogenproduksjon finnes overalt i form av dagslys, vind, bølger osv. Dessverre er grønne energiformer både ustabile, uforutsigbare og variable fra null til topp ytelse gjennom et døgn. I dag er tilleggsløsninger, oftest i form av nettilknytning, nødvendige for å sikre stabil tilførsel av energi hele døgnet. Hele verden leter etter effektiv, billig og stabil lagringsteknologi for den overskuddsenergien som produseres i anleggene i løpet av dagen, til bruk om natten. Til dette formålet har Hydica AS utviklet HyBATT, en serie Hydrogenbatterier med stor kapasitet og avansert teknologi som omfatter produksjon, lavtrykkslagring og bruk av hydrogen som energibærer. Målet er at HyBatt skal kunne fylle de fleste batteribehov - fra små AA type batterier, til store hydrogen kraftverk med flere hundre kw output. 1. Tre aktuelle utviklingsområder for Hydrogenteknologi 1.1 Utvikling, produksjon og salg av høyeffektive Hydrogenbatteri systemer Initiativtakerne til etableringen av Hydica AS har, gjennom flere år, drevet egenfinansiert utvikling og testing av metoder for produksjon og lagring av hydrogen. Det er først når denne prosessen er effektiv, rask og billig, at hydrogenbatteriet er et aktuelt produkt for bruk i markedet. Det er gjennomført praktiske prosjekt over ca to år som viser at lagringsmetodene Hydica AS benytter til produksjon og lagring av hydrogen er effektive, driftssikre og ikke minst viktig, økonomiske for brukeren av teknologien. Ved å utvinne hydrogen fra vann, effektivt og billig, med sol, vind, bølge- eller tidevannskraft som energikilde, er det i dag mulig å kapre mer energi til et vanlig bolighus enn det trenger til eget forbruk. Energi som ikke brukes om dagen benyttes direkte til produksjon av Hydrogen. Straks energien er lagret i hydrogen kan den benyttes ved behov. Når det som lagres om dagen er mer enn det som brukes om natten er man i prinsippet klar til å kople seg fra strømnettet. Det finnes allerede godt utviklet teknologi for å hente tilbake strøm fra hydrogen ved hjelp av brenselceller. Problemet har hittil vært lagringsprosessen. Nå er barrieren brutt og Hydica kan lansere sine planer for en helt spesiell produktserie: HyBATT Med nesten ubegrenset kapasitet, ubegrenset lagringstid uten effekttap og vesentlig redusert vekt i forhold til kjente batteriteknologier, fremstår HyBATT -hydrogenbatterier som fremtidens energibærer.

2 Eksempler på aktuelle bruksområder for HyBATT : a. Med effektive energiinnsamlingsprodukter tilkoplet, gjør HyBATT vanlige boliger uavhengige av tilkopling til strømnettet. b. HyBATT gjør det mulig over natten å etablere stabil strømtilførsel på 24/7 basis med energi fra sol, vind eller bølger i områder der det i dag ikke er nettilgjengelighet. Vi snakker om store deler av den tredje verden, som i dag ofte produserer strøm med diesel generatorer. c. HyBATT passer til bruk i elektriske biler. Hydica vil søke partnerskap med bilprodusenter og/eller produsenter av ombygningssett for biler for om mulig å tilpasse et produkt til hydrogen for bruk i biler. Kjøretøyet, enten det bruker elektrisk motor eller vanlig bensinmotor ombygget til Hydrogen, blir da helt uavhengig av fossilt drivstoff. I tillegg kan den, som enhver el-bil, lades med vanlig strøm fra en hvilken som helst stikkontakt. Det hører til historien at rekkevidden for en bil med HyBATT batteriteknologi, vil overstige rekkevidden av de mest avanserte elbiler med 2 til 3 ganger. d. HyBATT som bærer av energi i skreddersydde, store industriapplikasjoner, som energibuffer for eksempel i vindturbinbransjen, eller som energilagring til etablering av lokale mininettverk der mange husstander koples opp i et felles lagrings- og driftssystem med helt grønn profil. e. Utover dette finnes et nesten ubegrenset omfang av bruksområder. HyBATT er en hydrogenbasert batteriteknologi som vil spenne fra små enheter i AA størrelse, via mellomstore varianter til bruk i hus, industri, elektriske biler og båter. I den store enden: Større enheter som passer som lagrings- og stabiliseringsteknologi for de store strømkundene, de med behov for 100kW eller mer. Baseteknologien er den samme, fysiske størrelse varierer med behovet hos brukeren.

3 Illustrasjon av et mini-nettverks oppsett HyBATT SOM LAVTRYKK, HYDROGENBASERT ENERGIKILDE FOR VANLIGE BILER. HyBATT bygges inn i en amerikansk lastebil som demonstrasjon av teknologien i USA. Bilen utstyres med HyBATTs egen hydrogenproduksjonsenhet og lades ved å plugges inn i stikkontakten i garasjen eller andre steder, som en hvilken som helst El-Bil. Ved at man kan lade Hydrogenbatteriene med vanlig strøm fra nettet, elimineres behovet for Hydrogen-fyllings infrastruktur som er det viktigste hinder for bred bruk av Hydrogen som drivstoff i biler. Hydrogenbatteriene er montert under dekselet på lasteplanen for å kunne vise og demonstrere teknologien i USA. Normalt settes tankene under bilen og er helt ute av veien for bruken av bilen. Hydrogenbatteriene kan erstatte andre batterityper som energikilde i personbiler, lastbiler, anleggsmaskiner og båter. Selv om Hydrogenbatterier er lettere enn tradisjonelle bly batterier er de likevel relativt tunge på grunn av at hydrid blandingen består av metallstøv. Hydica er invitert til å delta i uttesting av ny lagringsteknologi basert på bl.a. polymerer og andre spennende materialer.

4 1.2 Utvikling og salg av komplette Private Kraftverk til bruk i private boliger og industri. MØT DIN NYE STRØMLEVERANDØR - HY10kW! Endelig kan du ta kontroll over strømmen i ditt eget hus. HY10kW er en komplett grønn energipakke som sikrer deg bruk av fornybar energi døgnet rundt de neste 25 år. Anlegget leveres ferdig montert. Det inneholder en sentral energiadministrator modul, en vindgenerator og solpaneler. Dette revolusjonerende 10 kw anlegget gjør de fleste husholdninger og hytter uavhengige av nettet. Helt uten konvensjonelle batterier lagrer HY-anlegget energi fra solen når det er dagslys, og fra vindkraft når det blåser. Til sammen blir dette mer strøm enn du bruker. HY10kW er tilpasset en gjennomsnittlig norsk husholdning. Dette tekniske vidunderet er programmert for å sikre deg optimal utnyttelse av den gratis energien som treffer huset ditt hver dag! AVANSERT STRØMSTYRING Prosessoren i HY-anlegget overvåker produksjonen og bruken av energi i huset ditt. Enheter som ikke brukes om dagen, stenges av, og strømmen sendes til lagring. På denne måten optimaliseres strømforvaltningen. Eier du et HY-anlegg, kan du velge mellom å være helt selvhjulpen med strøm, eller beholde abonnementet fra strømleverandøren. HY10kW vil da kunne hente strøm fra nettet i tilfelle alt skrues på i huset samtidig. Denne situasjonen oppstår normalt kun i korte perioder, og unngås ved at den innebygde strømfordeleren tar kontroll over når, og hvor i huset strømmen sendes. Et eksempel: Når hele familien dusjer om morgenen starter vanligvis oppvarming av vannet i varmtvannstanken og dermed et stort forbruk, umiddelbart. Effekten på vanntemperaturen kommer ikke før over litt tid. HYanlegget derimot, styres slik at oppvarming av badevannet først starter når alle er på vei til jobb og skole. Da er de andre store strømforbrukerne; hårtørker, vaskemaskin, tørketrommel, kaffetrakter, mv. slått av. Dette er energioptimalisering! Ditt system settes opp til å dekke ditt behov. RESIRKULERINGSPROGRAM Driften av HY-anlegget krever et mindre forbruk av filter og metaller. Du vil hvert 5.år få besøk av servicepersonell som skifter filter og setter inn nye slitedeler i ditt HY-anlegg. Denne prosess tar ca 30 minutter. De komponentene som tas ut, blir renset og revitalisert gjennom selskapets resirkuleringsprogram før de igjen blir montert i nye anlegg. På denne måten reduseres vedlikeholdskostnadene samtidig som levetiden på anlegget forlenges. Regn med minst 25 år med problemfri grønn energi hver dag! Når du kjøper anlegget får du en vedlikeholdsavtale inkludert i prisen. Denne dekker alt rutinemessig vedlikehold. HY-anlegget ditt er i kontinuerlig kommunikasjon med selskapets vedlikeholdssentral. Dersom problemer oppstår vet vi det før du oppdager det selv! FORNYBAR ENERGI Dagslys og vind finnes i overflod rundt oss. Ved å sette disse energikildene i aktivt arbeid for deg og din familie, endres ditt forhold til energi. Det beste er at du bruker din egen kraft, den som treffer deg

5 der du bor. I motsetning til den strømmen du kjøper på nettet som kan være produsert på kull eller atomkraft, produserer HY-anlegget alltid ren, grønn strøm. I tillegg trenger ikke strømmen reise langt. Den oppstår på taket ditt og brukes i stuen. Når det sendes strøm over avstander på strømnettet, trenger man i tillegg til store monstermaster, også mer strøm enn du som forbruker trenger. Betydelige mengder strøm forbrukes på veien. I den prisen du betaler for din strøm er også din andel av den tapte strømmen tatt med. HY10kW betyr miljøvennlig, lokal energi til deg. Ingen utslipp av Co2 eller andre farlige stoffer, ingen monstermaster og ingen strømregning! SPAR PENGER! Når du kjøper et HY-anlegg må du se på det som en investering i en stabil og forutsigbar energihverdag. Du kan betale for anlegget over mange år gjennom finansieringspakken som følger med. Da byttes strømregningen ut med en nedbetaingsgiro hver måned. Tempoet på nedbetalingen, og dermed størrelsen på månedsfakturaen, bestemmer du. En normal husholdning i et vanlig hus, kan lett erstatte den gjennomsnittlige strømregningen med nedbetaling av investeringen i et HY10kW anlegg. Når anlegget er nedbetalt, er det din eiendom. Med en levetid på år og nedbetaling over 10 år, vil du få minst 15 år med gratis strøm. SKALERBART SYSTEM HY10kW vil under vanlige forhold dekke strømbehovet i norske eneboliger opp til ca 400m2. Hvis dette ikke er nok, er det godt å vite at HY-anleggene er skalerbare. De kan levere strøm til alt fra små hytter til større industribygg. MODULÆR KONSTRUKSJON HY-anleggene har en moderne modulbasert oppbygging. Dersom det skulle oppstå en feil i en av enhetene, vil prosessoren isolere enheten som har feilet. Denne vil deretter skiftes uten at anlegget må stenges. ANLEGGETS LAGRINGSCELLER Energien lagres i HyBATT hydrogenbatterier, en sikker og stabil teknologi. Hydrogen lagres under lavt trykk og selv i kritiske situasjoner vil HyBATT ikke eksplodere eller brenne. Dette, sammen med en ekstremt effektiv og helt trygg lagringsmetodikk, er selve kjernen i denne revolusjonerende oppfinnelsen. KOMPLETT SYSTEM HyBATT og HY10kW er norske oppfinnelser som kan endre verdens syn på energiforvaltning. I stedet for å tenke stort og dyrt, kan det tenkes lokalt og helt grønt. Teknologien løser verdens energiutfordringer hus for hus! Hydica tar sikte på å sette HY10kW i produksjon i løpet av 2014, etter en sertifiserings- og godkjennelsesprosess. Produktet skal møte kravene fra EU og det amerikanske markedet. 1.3 Spesialutvikling av løsninger basert på selskapets teknologi og kompetanse Det er stor interesse for å kunne utnytte hydrogen i industrielle applikasjoner. Ofte underlegges industri, skipsfart og transportsektoren spesielle krav knyttet til miljøet. Det kan da av mange grunner, være nødvendig å tenke nytt i forhold til drift av maskineri, kjøretøyer og generelt applikasjoner. Ren strøm er nøkkelen til en grønn profil. Da er det lett å tenke HYDROGEN. Hydica AS tilbyr unik kompetanse innen design og utvikling av styresystemer for maskiner som skal drives med strøm og med HyBATT som energikilde. Alt fra dimensjonering av fysiske komponenter, til programmering og produksjon av styrekort til datamaskiner og roboter designes og lages av selskapet. Etter et innledende forprosjekt, der selskapets teknikere får innsikt i den problemstillingen som skal løses, kan vi gi forpliktende tilbud på komplette anlegg basert på HyBATT og tilhørende styrings- og strømforvaltningsteknologi.

6 2. Om Hydica AS Hydica AS er et relativt nystartet, innovativt norsk selskap som har utviklet en effektiv og helt unik metode for lagring og bruk av fornybar energi. HyBATT hydrogenbatterier er utviklet av Hydica AS. I tillegg har selskapet utviklet avanserte strømstyrings og strømforvaltningssystemer som bygges inn i de større løsningene. Hydica AS leverer løsninger for skalerbar grønn energi til forbrukere og industribedrifter. Disse er basert på dagslys, vind og annen fornybar energi i en effektiv og miljøvennlig energilagringsteknologi. INVESTORER: Hydica AS har fått meget stor interesse for sin teknologi, spesielt fra USA og ser et behov for å akselerere utviklingen av produkter for å få de klare til markedet. Vi søker derfor investorer som er interessert i å være med i denne spennende satsingen som lett kan bli et industrieventyr i Norge; Produksjon av verdens første Private Power Plant, en privat kraftstasjon i flere størrelser, som gir eieren full kontroll over all fornybar energi på hans eget område. Med vennlig hilsen Per A. Sørlie Hydica AS Tlf:

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

En ny het forbindelse

En ny het forbindelse En ny het forbindelse en komplett bilvarmeløsning Calix motorvarmere - svensk kvalitet for nordiske vintere! KGK har markedsført elektrisk bilvarme i over 30 år, og det skal vi selvsagt fortsette med.

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger El-idéer Et informasjonsmagasin fra ELKO AS Bolig med trygghet og komfort Nyhet: Designmateriell i ulike farger Tema: Smarthus Multimedia i alle rom Styr lys og varme med touch-screen «I et elektrisk anlegg

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGAVE 2014 Funnet som ble en gullgruve Slik fungerer metallmarkedet Framtidens gruver ligger i byene Vi produserer metaller for det moderne samfunnet Boliden utvinner mineraler

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer