Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER"

Transkript

1 Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER Foto: Knut Opeide

2 Foto: Knut Opeide 2

3 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Gjennomsnittlig reiselengde 6 Transportmiddelfordeling for alle reiser 7 Begrunnelser for å sykle 7 Sykkelandeler i ulike geografiske områder 8 Utvikling av sykkelandeler i ulike aldersgrupper 9 Utvikling av sykkelandeler i tettbygde og spredtbygde kommuner 9 Andel av sykkelturene som er av ulik reiselengde 10 Gjennomsnittlig og median lengde for sykkelturer til ulike reiseformål 10 Sykkelandeler for ulike reiseformål 11 Endring i gjennomsnittlig sykkelreiselengde for ulike reiseformål 11 Sykkelandeler fordelt etter tidspunkt for reisen 12 Sykkelturer fordelt over døgnet 12 Når bruker folk sykkelen? BYGGING OG TILRETTELEGGING 15 Nybygde anlegg på riksvegnettet 15 Gang- og sykkelanlegg langs fylkesveg 16 Gang- og sykkelanlegg på kommunal veg DRIFT 18 Sykkelveginspeksjoner langs riksveger 18 Oppfølging av driftskontraktene for gang- og sykkelanlegg PLANLEGGING 20 Kommuner med sykkelbyavtaler 20 Kommuner med plan for hovedsykkelvegnett BEVILGNINGER 22 Gang- og sykkeltilrettelegging langs riksveg 22 Tilskuddsordning for økt sykkelbruk 22 Planlagte økonomiske rammer for investeringer på riksveger i Nasjonal transportplan og faktisk budsjettering TRAFIKKSIKKERHET 24 Drepte og hardt skadde syklister 24 Sykehusrapporterte ulykker med sykkel 24 Bruk av sykkelhjelm, tilstand og mål 24 Typer sykkelulykker. Ulykkeserfaringer fra sykkelbyundersøkelser 25 Ulykkeserfaringer fra sykkelbyundersøkelser 26 Syklisters trygghetsfølelse BARNS SYKLING 28 Reisemåte til skolen fordelt etter alder 28 Hvor stor del av skoleveg som har fortau eller gang- og sykkelveg 28 Barns fritidsreiser ANNET 31 Hvor mange har tilgang til sykkel? 31 Sykkelsalg 31 Sykkeltyveri 31 3

4 FORORD I Nasjonalt sykkelregnskap for 2016 kan du finne viktige fakta om arbeidet med tilrettelegging for økt sykling. Hva blir gjort og hva er resultatene så langt? Undersøkelsen baserer seg på fakta fra blant annet SSBs statistikkbank, nasjonale reisevaneundersøkelser og Statens vegvesens årsrapporter. Det ble igangsatt kontinuerlige reisevaneundersøkelser høsten 2016, men tallgrunnlaget fra 2016 er for begrenset til at det kan brukes i dette regnskapet. Vi må samle inn reisevanetall over en lengre periode før tallene kan presenteres. Vi håper at mange vil ha nytte av at tall og fakta på denne måten blir lett tilgjengelig på ett sted. Innholdet i dette regnskapet må ellers hentes fra mange forskjellige kilder. Et sykkelregnskap er et godt verktøy for å følge opp og synliggjøre innsatsen for økt sykling. Vegdirektoratet har utarbeidet en egen mal og metodikk for hvordan kommuner i Norge på tilsvarende måte kan oppsummere innsats og status. (Sykkelregnskap. Statens vegvesens rapporter Nr. 211). Dette er det tredje nasjonale sykkelregnskapet, som oppsummerer situasjonen ved utgangen av Det lages også nasjonale gåregnskap og kollektivregnskap. Oslo 1. september 2017 Anne Ogner Avdelingsdirektør By og bærekraftig mobilitet Transportavdelingen 4

5 Foto: Henriette Busterud 5

6 1. SYKKELTRAFIKK Fra og med 2016 vil reisevaneundersøkelsene være kontinuerlige. Registreringene ble igangsatt høsten 2016, og tallmaterialet for 2016 er derfor så mangelfullt at det ikke kan brukes her. Fra og med 2017 vil det være årlige oppdateringer. SYKKELREISENES ANDEL AV ALLE REISER 10 % 9 % 8 % 8 % Mål NTP % 6 % 6, 6, 5,6 % 3 % 1 % 0 % 4, 4, 4, 4, /14 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). I Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal transportplan (NTP) er målet en nasjonal sykkelandel på 8 prosent innen Målet var 8 % også i NTP og NTP GJENNOMSNITTLIG REISELENGDE 6 km 5,0 km 4 km 2 km 2,1 km 2,6 km 3,0 km 2,9 km 3,3 km 4,0 km 0 km /14 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). 6

7 TRANSPORTMIDDELFORDELING FOR ALLE REISER Bilfører Til fots Bilpassasjer Kollektiv Sykkel MC/annet 7 % 6 % 5% 5% /14 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (TØI-rapport 1383/2014) BEGRUNNELSER FOR Å SYKLE Region vest 2016 Oslo-området 2015 Mosjon/ trening/ helse Tidsbesparende Gøy Lettvint Miljøvennlig Billig Vannskelig å parkere For å unngå kø Trendy Annet Ingen spesiell årsak 21 % 17 % 19 % 1 18 % 8 % 10 % 7 % 7% 3 % 3 % 0 % 18 % 1 3 % 29 % 49 % 53 % Kilde: Sykkelbyundersøkelse Region vest 2016 (SINTEF 2016). Sykkelbyundersøkelse Osloområdet 2015 (SINTEF 2015). Syklister ble spurt om hva som var de viktigste årsakene til at de valgte å sykle, og det var anledning til å gi inntil tre svar. 7

8 SYKKELANDELER I ULIKE GEOGRAFISKE OMRÅDER Region øst Hamar komune Tønsberg kommune Elverum kommune Sandefjord kommune Oslo kommune Porsgrunn/Skien Sarpsborg/Fredrikstad Lillehammer kommune Drammen kommune Bærum kommune Gjøvik kommune Øvrige kommuner i Region øst, tettbebygd Øvrige kommuner i Region øst, spredt bebygd 8 % 7 % 7 % 7 % Region sør Kristiansand kommune Øvrige kommuner i Region sør, tettbebygd Øvrige kommuner i Region sør, spredt bebygd 10 % Region vest Stavanger kommune Sandnes kommune Bergen kommune Øvrige kommuner i Region vest, tettbebygd Øvrige kommuner i Region vest, spredt bebygd 3 % 8 % Region midt Trondheim kommune Molde kommune Øvrige kommuner i Region midt, tettbebygd Øvrige kommuner i Region midt, spredt bebygd Bodø kommune 3 % 7 % 9 % Region nord Alta kommune Tromsø kommune Harstad kommune Øvrige kommuner i Region nord, tettbebygd Øvrige kommuner i Region nord, spredt bebygd 3 % Kilde: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge (Urbanet Analyse 2016). Oversikten viser sykkelreisenes andel av alle reiser i de norske kommunene hvor minst 1000 personer besvarte spørsmålene i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. «Sykkeltrafikken bør minst dobles i byer og tettsteder for å kunne nå målet om 8 % sykkelandel», heter det i Nasjonal sykkelstrategi

9 UTVIKLING AV SYKKELANDELER I ULIKE ALDERSGRUPPER år år år % 20 % 20 % % 10 % 10 % 0 % 2013/ /92 0 % 2013/ /92 0 % 2013/ / år år 67 år og eldre % 20 % 20 % % 10 % 10 % 0 % 2013/ /92 0 % 2013/ /92 0 % 2013/ /92 Kilde: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge (Urbanet Analyse 2016). Figuren er basert på tall fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i perioden 1991/ /14. UTVIKLING AV SYKKELANDELER I TETTBYGDE OG SPREDTBYGDE KOMMUNER Tettbygde kommuner Spredtbygde kommuner 6 % 3 % 5, 4,6 % 4, 4,0 % 5,3 % 5, 3,7 % 4,1 % 5,1 % 3, 1 % 0 % Kilde: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge (Urbanet Analyse 2016). Figuren er basert på tall fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i perioden 1991/ /14. 9

10 ANDEL AV SYKKELTURENE SOM ER AV ULIK REISE- LENGDE 50 % 40 % 4 30 % 20 % 18 % 18 % 10 % 13 % 9 % 0 % < 1 km 1 2,9 km 3 4,9 km 5 9,9 km > 10 km Kilde: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge (Urbanet Analyse 2016). Figuren er basert på tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. GJENNOMSNITTLIG OG MEDIAN LENGDE (KM) FOR SYKKELTURER TIL ULIKE REISEFORMÅL Gjennomsnitt Median Totalt Arbeid Skole/studie Tjeneste Handle/service Følge/omsorg Besøk 2 3 2,1 2 2,6 2 1,9 1 2,1 1 2,4 1,5 4,1 4,4 Tur/trening 6 Øvrig fritid/ferie 3,5 2 0 km 5 km 10 km 12,3 Kilde: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge (Urbanet Analyse 2016). Figuren er basert på tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. 10

11 SYKKELANDELER FOR ULIKE REISEFORMÅL Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivt Fritid og besøk 33 % 41 % 1 8 % Omsorg 11 % 80 % Innkjøp 21 % 3 % 61 % 9 % Skole 31 % 10 % 11 % 8 % 37 % Arbeid 11 % 7 % 6 3 % 16 % Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (TØI-rapport 1383/2014) ENDRING I GJENNOMSNITTLIG SYKKELREISELENGDE FOR ULIKE REISEFORMÅL Fritid Arbeid Besøk Følge/omsorg Handel/service 8 km 7,2 7,5 6 km 5,7 5,0 4,5 4,3 4,4 4 km 3,4 3,7 3,1 3,7 2 km 3,1 2,0 1,6 2,0 1,9 1,9 1,7 2,4 1,8 1,5 2,5 1,6 1,5 2,4 2,1 1,9 0 km 1991/ /14 Kilde: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge (Urbanet Analyse 2016). Figuren er basert på tall fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i perioden 1991/ /14. 11

12 SYKKELANDELER FORDELT ETTER TIDSPUNKT FOR REISEN Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 3 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 3 % 3 % 7 % 7 % 7 % 7 % 6 % Kilde: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge (Urbanet Analyse 2016). Figuren er basert på tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Hvor stor andel av alle reiser som foretas med sykkel varierer mye gjennom året, med høyest andel i sommermånedene. Samlet for månedene desember, januar, februar og mars har sykkelreisenes andel av alle reiser økt fra 1,1 i 2009 til 2,1 i 2013/14. SYKKELTURER FORDELT OVER DØGNET Sykkelturer Alle turer 1 10 % 8 % 6 % 0 % Kilde: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge (Urbanet Analyse 2016). Figuren er basert på tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. 12

13 NÅR BRUKER FOLK SYKKELEN? Vår Sommer Høst Vinter Region vest % 96 % 5 2 Osloområdet % 98 % 56 % 9 % Region sør % 97 % 56 % 13 % Region øst % 98 % 50 % 9 % Kilder: Sykkelbyundersøkelse Region vest 2016 (SINTEF 2016). Sykkelbyundersøkelse Osloområdet 2015 (SINTEF 2015). Sykkelbyundersøkelse Region sør 2015 (SINTEF 2015). Sykkelbyundersøkelse Region øst 2014 ( SINTEF 2014). Spørsmålet ble besvart av de som allerede hadde svart at de hadde syklet det siste året. 13

14 Foto: Knut Opeide 14

15 2. BYGGING OG TILRETTELEGGING NYBYGDE ANLEGG PÅ RIKSVEGNETTET År: Antall km tilrettelagt for gående og syklende i byer og tettsteder (riksveg) 6 km 12,7 km 8 km 13,5 km 4,1 km År: Antall km tilretttelagt for gående og syklister totalt (riksveg) 37 km 41 km 68,1 km 37,1 km 41,4 km Kilde: Statens vegvesens årsrapporter 2012, 2013, 2014, 2015 og Antall km tilrettelagt for gående og syklister i byer og tettsteder (riksveg) Antall km tilrettelagt for gående og syklister totalt (riksveg) Forventet utvikling i handlingsprogrammet Tilrettelagt Prosentvis oppfylleslesgrad etter 3 år 47 km 25,5 km 54, 175 km 146,5 km 83,7 % I Nasjonal transportplan er det lagt opp til at det skal bygges omtrent 750 km gang- og sykkelanlegg langs riksveg i tiårsperioden. Av dette skal 240 km inngå i det sammenhengende sykkelvegnettet i byer og tettsteder. 15

16 GANG- OG SYKKELANLEGG LANGS FYLKESVEG År: Status totalt km* km* km* Antall km tilrettelagt for gående og/ eller syklende siste år som følge av fylkeskommunal investering *Kilde: Nasjonal vegdatabank **Kilde: SSB Statistikkbanken 61,2 km** 79,2 km** 67,2 km** Antall km tilrettelagt for gående og syklister totalt Forventet utvikling i handlingsprogrammet Tilrettelagt Prosentvis oppfyllelsesgrad etter 3 år 250 km 208 km 83, GANG- OG SYKKELANLEGG PÅ KOMMUNAL VEG År: Antall kilometer gang- og sykkelveg som er kommunalt ansvar Kilde: Nasjonal vegdatabank (NVDB) km km km km Dataene er hentet ut på samme tidspunkt for hvert år (31.12). Differansen mellom 2016 og 2015 er 374 km. Denne endringen er ikke kun nybygging av veg, men inkluderer også omklassifisering av veg (for eksempel at fylkesveg har blitt kommunal veg). 16

17 Foto: Knut Opeide 17

18 3. DRIFT SYKKELVEGINSPEKSJONER LANGS RIKSVEGER ,4 km 11,8 km 82,0 km 81,0 km 114,0 km 126,0 km 122,7 km 130,9 km 179,2 km 0 km 50 km 100 km 150 km 200 km 233,5 km = Antall km sykkelruter inspisert = Antall km sykkelruter langs riksveg som er langs riksveg inneværende år inspisert og forbedret inneværende år Kilde: Statens vegvesens årsrapporter 2012, 2013, 2014, 2015 og Sykkelveginspeksjoner skal gjennomføres for alle sykkelruter langs riksvegnettet innen utløpet av Ved utgangen av 2016 er 60,3 % av sykkelanleggene inspisert og 36, utbedret. Ved utgangen av 2016 var det km sykkelanlegg langs riksvegnettet. OPPFØLGING AV DRIFTSKONTRAKTENE FOR GANG- OG SYKKELANLEGG Antall gjennomførte kontroller Antall mangler Kilde: Statens vegvesens årsrapporter 2013, 2014, 2015 og

19 Foto: Henriette Busterud 19

20 4. PLANLEGGING KOMMUNER MED SYKKELBYAVTALER Antall byer/tettsteder som har inngått forpliktende avtaler om konsentrert innsats for økt sykkeltrafikk i dette året Antall byer/tettsteder med gjeldende avtale Kilde: Statens vegvesen årsrapporter 2013, 2014, 2015 og En sykkelbyavtale er et samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen om å i en gitt periode satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk. Avtaleperioden går over fire år og kan forlenges hvis det lages en ny avtale. Det varierer fra kontrakt til kontrakt hva som skal gjøres. Men for å få en sykkelbyavtale må kommunen ha en vedtatt plan for hovedsykkelvegnett. KOMMUNER MED PLAN FOR HOVEDSYKKELVEGNETT

21 Foto: Knut Opeide 21

22 5. BEVILGNINGER GANG- OG SYKKELTILRETTELEGGING LANGS RIKSVEG År: Tiltak for gående og syklende Ekstern finansiering (bompenger) lagt til grunn Totalt 427,9 mill. kr 156 mill. kr 583,9 mill. kr 441 mill. kr 150 mill. kr 591 mill. kr 386 mill. kr 145 mill. kr 531 mill. kr 600 mill. kr 220 mill. kr 880 mill. kr Kilde: Statsbudsjettet for budsjettårene 2013, 2014, 2015, 2016 og mill. kr 191 mill. kr 668 mill. kr I Nasjonal transportplan ble det lagt opp til at det i snitt for tiårsperioden årlig skulle bevilges 821 millioner (2013-kroner). Handlingsprogrammet til Statens vegvesen for legger til grunn 580 millioner i årlig gjennomsnitt for årene og deretter en opptrapping til 821 millioner kroner i årlig snitt for årene TILSKUDDSORDNING FOR ØKT SYKKELBRUK År: Tilskudd for gang- og sykkelveger 10 mill. kr 85 mill. kr 162,5 mill. kr 123 mill. kr Kilde: Statsbudsjettet 2014, 2015, 2016 og Stortinget vedtok i 2014 opprettelsen av en ny tilskuddsordning for økt sykkelbruk. Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om statlig tilskudd til 50 % finansiering av tiltak for syklende. PLANLAGTE ØKONOMISKE RAMMER FOR INVESTERINGER PÅ RIKSVEGER I NASJONAL TRANSPORTPLAN OG FAKTISK BUDSJETTERING Tiltak for syklende og gående Planlagt årlig gjennomsnitt Faktisk årlig budsjettering, gjennomsnitt mill. kr 667,5 mill. kroner * Summene er oppgitt i 2013-kroner. De totale rammene for sykkel og gange i Nasjonal transportplan er 8,2 milliarder kroner inkl. mva. Handlingsprogrammet til Statens vegvesen for legger til grunn om lag millioner kroner i statlige midler til tilrettelegging for gående og syklende i perioden. I tillegg er det lagt til grunn om lag 700 mill. kr i annen finansiering, hovedsakelig bompengefinansiering. 22

23 Foto: Knut Opeide 23

24 6. TRAFIKKSIKKERHET DREPTE OG HARDT SKADDE SYKLISTER År: Antall drepte syklister Antall hardt skadde syklister Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) Statistikken er hentet fra SSB og omfatter ulykker som er meldt til politiet. Dødsfall som inntreffer inntil 30 dager etter ulykkesdato er tatt med i statistikken, mens selvmordsaker og ulykker som skyldes illebefinnende ikke blir medregnet (ssb.no). SYKEHUSRAPPORTERTE ULYKKER MED SYKKEL År: Antall Kilde: Helsedirektoratets pasientregister 2012, 2013, 2014, 2015 og De eldste tallene kommer fra et lite antall helsevirksomheter. Antallet rapporteringspliktige enheter som har rapportert dataene sine til Norsk pasientregister (NPR) øker fra år til år. BRUK AV SYKKELHJELM, TILSTAND OG MÅL Barn under 12 år 100 % 80 % 60 % 40 % 90 % Mål for ,9 % 64, 71, 75,0 % 79,1 % 73,0 % 72,8 % 75, 76,7 % 86,6 % 20 % 0 %

25 Alle over 12 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 60 % Mål for ,8 % 38,1 % 35,1 % 40, 45, 48,9 % 47, 52,0 % 49,3 % 56,1 % 0 % Kilde: Trafikksikkerhetsutviklingen Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg TYPER SYKKELULYKKER. ULYKKESERFARINGER FRA SYKKELBYUNDERSØKELSER Region vest 2016 Osloområdet 2015 Region sør 2015 Region øst 2014 Velt 56 % 47 % 50 % 5 Utforkjøring 8 % 10 % Kollisjon med fotgjenger Kollisjon med syklist 6 % 1 % 1 % 1 10 % 8 % Kollisjon med bil 1 19 % 17 % 16 % Andre ulykker 10 % 1 16 % 13 % Kilder: Sykkelbyundersøkelse Region vest 2016, (SINTEF 2016). Sykkelbyundersøkelse Osloområdet 2015 (SINTEF 2015). Sykkelbyundersøkelse Region sør 2015 (SINTEF 2015). Sykkelbyundersøkelse Region øst 2014 (SINTEF 2014). Alle respondentene i sykkelbyundersøkelsene ble spurt om de hadde blitt utsatt for en ulykke som syklist i løpet av de to siste årene. De som svarte bekreftende, anga ulykkesårsaken. 25

26 HVOR SKJEDDE SYKKELULYKKENE? ULYKKESERFARINGER FRA SYKKELBYUNDERSØKELSER Gang- og sykkelveg Region vest 2016 Osloområdet 2015 Region sør 2015 Region øst % 30 % 40 % 3 Fortau 20 % 17 % 18 % 19 % Veg 41 % 53 % 4 46 % Kilder: Sykkelbyundersøkelse Region vest 2016, (SINTEF 2016). Sykkelbyundersøkelse Osloområdet 2015 (SINTEF 2015). Sykkelbyundersøkelse Region sør 2015 (SINTEF 2015). Sykkelbyundersøkelse Region øst 2014 (SINTEF 2014). Alle respondentene i sykkelbyundersøkelsene ble spurt om de hadde blitt utsatt for en ulykke som syklist i løpet av de to siste årene. De som svarte bekreftende, anga hvor ulykken hadde skjedd. SYKLISTERS TRYGGHETSFØLELSE Region vest 2016 Osloområdet 2015 Region sør 2015 Region øst 2014 Svært trygg 4 30 % 5 49 % Ganske trygg 40 % 43 % 36 % 39 % Verken trygg eller utrygg 11 % 13 % 6 % 7 % Ganske utrygg 11 % 3 % Svært utrygg 1 % Kilder: Sykkelbyundersøkelse Region vest 2016, (SINTEF 2016). Sykkelbyundersøkelse Osloområdet 2015 (SINTEF 2015). Sykkelbyundersøkelse Region sør 2015 (SINTEF 2015). Sykkelbyundersøkelse Region øst 2014 (SINTEF 2014). De som hadde syklet på registreringsdagen fikk spørsmål om hvor trygge eller utrygge de følte seg som syklist på hver av strekningene de hadde syklet. 26

27 Foto: Kjellaug Fredrikke Fuglem 27

28 7. BARNS SYKLING REISEMÅTE TIL SKOLEN FORDELT ETTER ALDER Til fots Sykkel Kollektivt Bil 46 % 37 % 2 21 % 11 % 9 % 13 % 11 % 1 9 % 18 % 1 6 % 1 27 % 2 18 % 18 % 20 % 3 40 % 57 % 58 % 51 % 51 % 51 % 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 (TØI-rapport 1413/2015) HVOR STOR DEL AV SKOLEVEG SOM HAR FORTAU ELLER GANG- OG SYKKELVEG / % 20 % 10 % 31 % 27 % 2 30 % 1 11 % 16 % 17 % 20 % 11 % 0 % Hele Nesten hele Ca. halvparten En liten del Ingen del Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 (TØI-rapport 1413/2015) Barn som bor i de fire største byene har oftere fortau, gang- og sykkelveg eller 30 km/t fartsgrense, enn barn i mindre byer, tettsteder og spredtbygde områder. De som har kort veg til skolen, har oftere fortau, gang- og sykkelveg eller strekning med 30 km/t fartsgrense, enn barn med lengre skoleveg. 28

29 BARNS FRITIDSREISER Til fots Sykkel Kollektivt Bil Annet 1 % 1 % 1 % % 68 % 48 % 4 73 % 78 % Musikk % 2 Musikk 2013/14 10 % 30 % Sport % 1 Sport 2013/14 16 % 1 Fritidsklubb % 3 Fritidsklubb 2013/ % Andre akt % 16 % Andre akt. 2013/14 13 % Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 (TØI-rapport 1413/2015) Barn i alderen 6-12 år og foreldrene deres ble spurt om hvordan barna reiser til fritidsaktiviteter. Reiseavstand har mye å si. Det er flere som går og sykler til fritidsklubb i nærområdet enn til andre organiserte aktiviteter. 29

30 Foto: Knut Opeide 30

31 8. ANNET HVOR MANGE HAR TILGANG TIL SYKKEL? År: /14 Tilgang 77 % (3) 78 % (3) 80 % (3) 76 % (2) 76 % (2) 77 % (1) 75% (1) Kilde: (1) Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (3) RVU 1998, (2) RVU 2005, (RVU 2013/14). SYKKELSALG År: Totalt sykkelsalg Elsykkel Terreng Racer Hybrid Barnesykkel Classic Kilde: Norsk sportsbransjeforening Det finnes ikke nøyaktig statistikk på salget av sykler i Norge. Tallene er Sportsbransjens anslag og inkluderer trehjulssykler og elsykler. SYKKELTYVERI År: Politianmeldte sykkeltyverier Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

32 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegdirektoratet Publikasjonsekspedisjonen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Tlf. ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Transportmiddelfordeling for alle reiser 6 Gjennomsnittlig

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER 31.12.2014 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD FORORD s. 4 1. SYKKELTRAFIKK Sykkelreisenes andel av alle reiser Gjennomsnittlig reiselengde Sykkelandelen i norske

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER

Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 2 INNHOLD 1. KOLLEKTIVTRAFIKKENS OMFANG 6 Kollektivtrafikkens andel av den totale

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (NTP) Statsbudsjettet Tilskuddsordningen Nye rapporter

Detaljer

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Sykkelarbeid i Region vest Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Tema: Nasjonal transportplan(ntp): Rutevise utredninger 2018-2050 Sykkeltilbudet langs riksveg i Region vest

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

NTP Nasjonal sykkelstrategi

NTP Nasjonal sykkelstrategi NTP Nasjonal sykkelstrategi Kurs i sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12.-13. oktober 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet SVVs oppgaver mht sykkel Nasjonal transportplan

Detaljer

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av RVU-data. Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Sykkelseminar 17.

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av RVU-data. Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Sykkelseminar 17. Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av RVU-data Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Sykkelseminar 17. februar 2017 Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge Tre deloppgaver:

Detaljer

Nye mål for sykkelandel i byer

Nye mål for sykkelandel i byer Nye mål for sykkelandel i byer - hvordan jobbe for å nå disse målene? Samling for sykkelbyene i Region sør Kongsberg 25. oktober Solveig Hovda, Statens vegvesen, Region sør Nye mål for sykkelandeler Fra

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer?

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? Frokostseminar Urbanet 09.12.2014 Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? 09. 12. 2014 Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet i NTP Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen:

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Hvordan får vi flere til å sykle?

Hvordan får vi flere til å sykle? Hvordan får vi flere til å sykle? Signe Gunn Myre Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Region sør Kilder: TØI Helsedepartementet Ajzen & Fishbein Statens vegvesen Å velge sykkel framfor bil Hvordan

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Temaer Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen Nye kriterier for toveis sykling

Detaljer

Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen

Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen Henrik Duus Veg- og Transportavdelingen 1 Bakgrunn Denne regionale sykkelstrategien tar utgangspunkt i overordnede mål i Nasjonal transportplan 2014-2023 og Nasjonal

Detaljer

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En analyse av RVU-data

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En analyse av RVU-data Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En analyse av RVU-data Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse VTI Transportforum 2017, sesjon 20 Omfanget av sykling i Norge Analyse av de norske reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid

Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet Nasjonalt sykkelarbeid - Takk for at du sykler! Foto: Reidun Instanes Foto: Bente Tovik Stor medieinteresse Mye om «reversed toll money» på internasjonale

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (nåværende og neste NTP) Hvem er vi (Statens vegvesens

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Målene Nå-situasjonen Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Den nye tilskuddsordningen Nye studier om

Detaljer

Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi

Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi Temadag «Aktiv transport» Statens vegvesen Region nord 22. oktober 2012 Marit Espeland, Vegdirektoratet Status fysisk aktivitet og helse En stor andel av den norske

Detaljer

Hva skjer på sykkel i Region midt?

Hva skjer på sykkel i Region midt? Hva skjer på sykkel i Region midt? Sykkelbynettverket - Samling for Region midt Trondheim 4. oktober 2016 Tore Kvaal, Statens vegvesen Regional samling i sykkelbynettverket Møteplass for å: Presentere

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (nåværende og neste NTP) Statens vegvesens rolle

Detaljer

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015 Foto: Marit Espeland Sykkelbynettverket - Region vest 6.-7. mai 2015 Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator, Statens vegvesen Vegdirektoratet 29.01.2016 Nasjonal

Detaljer

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Noen hovedutfordringer Globaliseringen og det internasjonale perspektivet (store aktører styrer

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Nettverkssamling i Region vest Bergen, november 2016

Nettverkssamling i Region vest Bergen, november 2016 Nettverkssamling i Region vest Bergen, 1.-2. november 2016 Sykkelnytt fra Statens vegvesen Anja Wannag Regional sykkelkoordinator 2016-11-03 2016-11-03 Statens vegvesen sin rolle Riksvegene (10 % av vegnettet,

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Regionalt sykkelbynettverk

Regionalt sykkelbynettverk Regionalt sykkelbynettverk Sarpsborg 27.-28. mai Mats Larsen Regional sykkelkoordinator, Statens vegvesen Region øst Dag 1: Regionalt sykkelbynettverk, Sarpsborg Forventningsavklaring Gå sammen to og to

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonale sykkelplaner

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonale sykkelplaner Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonale sykkelplaner Hovedtemaer Den nye tilskuddsordningen Bymiljøavtalene Regelverk og håndbøker skal vurderes Utvikle pilotprosjekter for nye løsninger

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Foto: Reidun Instanes Nytt fra Vegdirektoratet Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Sykkel, gange og bærekraftig transport i ny NTP Tilskuddsordninger Gode eksempler på enkle tiltak Pilotprosjekter

Detaljer

Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo. Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik

Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo. Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik Innhold BEST Materiale og metode Utvalgte resultater Videre arbeid og anbefalinger Alle slides er på Norsk!

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

Sykkel som alternativ hvordan går vi fram?

Sykkel som alternativ hvordan går vi fram? Sykkel som alternativ hvordan går vi fram? Gyda Grendstad Styringsstaben Vegdirektoratet 13.januar 2010 St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan (NTP) 2010-19 Regjeringen legger opp til en transportpolitikk

Detaljer

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14 Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Bakgrunn: Nasjonal Transportplan gav i forrige periode Statens vegvesen i oppgave om

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Status 2017 26.04.2017 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? - Bakgrunn: Sandefjord ble valgt som Sykkelby i 2005 Målet var å øke sykkelbruken betydelig i løpet av kort

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

SINTEF A Åpen Forfatter SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF A Åpen Forfatter SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A67 - Åpen Rapport Sykkelbyundersøkelse 014 Region øst Forfatter Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning 014-09-11 SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning 014-09-11 Historikk

Detaljer

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr.

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr. Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013 Sykkelregnskap statens vegvesen rapporter Nr. 211 Statens vegvesen rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid

Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonalt sykkelarbeid Temaer Den nye tilskuddsordningen Regler og håndbøker skal vurderes Pilotprosjekter Ny rapport om før- og etterundersøkelser

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Databehov for god tilrettelegging for gående og syklende

Databehov for god tilrettelegging for gående og syklende Databehov for god tilrettelegging for gående og syklende ITS- og trafikkdatakonferansen 9.-10. oktober Teknologidagene 2012 Marit Espeland, Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Vi vil ha flere til å sykle og gå!

Vi vil ha flere til å sykle og gå! Foto: Knut Opeide Vi vil ha flere til å sykle og gå! Hvordan bygge sikre og gode anlegg for gående og syklende? Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet Resultatkonferanse om trafikksikkerhet, 14. juni 2016

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

Regional sykkelstrategi og handlingsplan. Statens vegvesen Region øst 2014 2017

Regional sykkelstrategi og handlingsplan. Statens vegvesen Region øst 2014 2017 Regional sykkelstrategi og handlingsplan Statens vegvesen Region øst 2014 2017 II Foto: Knut Opeide Forord Sykling er i tiden! Dagspressen skriver om det, folk flest har en mening om det og samferdselsplanleggere,

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Solveig Meland 10

Solveig Meland 10 NOTAT SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 46 56 GJELDER Sykkelvaneundersøkelse

Detaljer

Nettverkssamling i Region vest Stavanger september 2017

Nettverkssamling i Region vest Stavanger september 2017 Nettverkssamling i Region vest Stavanger 26.-27. september 2017 Sykkelnytt fra Statens vegvesen Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Statens vegvesen sin rolle Riksvegene (10 % av vegnettet, lite riksveg

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Gode tiltak gjennom tilskuddsordningen

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Gode tiltak gjennom tilskuddsordningen Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Gode tiltak gjennom tilskuddsordningen Fakta og sånn Ny ordning fra 2015 Kommuner og fylkeskommuner kan søke Formålet er å øke sykkelbruken Statens vegvesen

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene?

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? NTP 2018-2029 Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? Alberte Ruud, NTP-sekretariatet Bystrategikonferansen SVV Region sør 8. mars 2016 Økonomiske rammer Milliarder

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Rapport. Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge. En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen

Rapport. Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge. En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen Rapport 78/2016 Ingunn Opheim Ellis Maria Amundsen Harald Høyem Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen Utvikling og variasjon i sykkelomfanget

Detaljer

Region sør Regional sykkelstrategi

Region sør Regional sykkelstrategi Region sør Regional sykkelstrategi 2014 2018 Foto: Signe Gunn Myre 1 Forord Denne Regionale sykkelstrategien erstatter Regional sykkelstrategi fra 2009. Strategien skal rulleres hvert fjerde år, neste

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim ATP-nettverksamling Kristiansand Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Trondheim 27. januar 2015 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad - PTA 534 % - Bil har stått for 78% av veksten Mangedobling

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

ALLE. har rett til å komme TRYGT FRAM. Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg

ALLE. har rett til å komme TRYGT FRAM. Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg ALLE har rett til å komme TRYGT FRAM Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg Hva sier den nye vinterdriftsstandarden? Det skal ikke være løssnø og is på riksveger for sykling

Detaljer

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Agenda Hypoteser om hvordan planlegging og infrastruktur påvirker hvem som

Detaljer

Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging

Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging Sykkelregnskap 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging Verdien av sykling: " Sluttnotat: Implementering av data fra verdsettingsstudien i NKA-verktøyene:

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Sammendrag: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Forfattere: Aslak Fyhri Randi Hjorthol Oslo 6, 97 sider Kunnskap om barns reisevaner og fysisk aktivitet har vært meget mangelfull i Norge.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Sykkelulykker i Oslo. Sykkelseminar Vegdirektoratet, Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap

Sykkelulykker i Oslo. Sykkelseminar Vegdirektoratet, Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap Sykkelulykker i Oslo Sykkelseminar Vegdirektoratet, 17.02.2017 Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap «tror økt sykkelinteresse, et oppsving i sykkelritt og høyere fart kan forklare tendensen»

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Planlegging for gåing og sykling

Planlegging for gåing og sykling 08.09.2017 Planlegging for gåing og sykling Definisjoner Gående Gående, fotgjenger, person som beveger seg til fots i trafikken (trafikant). Etter trafikkreglene regnes også den som går på ski eller rulleski,

Detaljer

Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Mål og tiltak i sykkelbyprosjekter 3. Fakta, resultat og innsats 4. Dokumentasjon og oppfølging

Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Mål og tiltak i sykkelbyprosjekter 3. Fakta, resultat og innsats 4. Dokumentasjon og oppfølging Sykkelregnskap 1. Intro om sykkelregnskap 2. Mål og tiltak i sykkelbyprosjekter 3. Fakta, resultat og innsats 4. Dokumentasjon og oppfølging Henrik Duus, 13.3.2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet

Detaljer

Omtrent 15 prosent av syklingen foregår utenfor vegnettet

Omtrent 15 prosent av syklingen foregår utenfor vegnettet Sammendrag Sykkelbruk i trafikk og terreng Eksponering og uhellsinnblanding TØI rapport 1565/2 Forfatter: Hanne Beate Sundfør Oslo 2 3 sider En undersøkelse blant sykkeleiere i Norge viser at omtrent 15

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Litt om ATP-modellen.. ATP-modellen beskriver sammenhengen mellom arealbruk og transport Beregner trafikantenes framkommelighet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer