Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, september 2014 i København, Danmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september 2014 i København, Danmark"

Transkript

1 Juni 2014 Nytt Nr. 87 ISSN NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold: Workshops Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, september 2014 i København, Danmark Nordisk kurs for laboratorieteknikere innen mikrobiologi Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige i november 2014 Food Labs in a Crystal Ball - Future Challenges in Food Analysis, AOAC Europe - NMKL - NordVal International Symposium mai 2015 i Stockholm, Sverige Ny teknikk for identifisering av bakterier! MALDI-TOF MS-analyser i næringsmidler NYE NMKL-PROSEDYRER Veiledning for rapportering av sensoriske data, NMKL-prosedyre nr. 28 (2014) Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar, NMKL-prosedyre nr. 25 (2014) Nye NordVal-Sertifikater NordVal 046: Listeria ELISA Test NordVal 032: Rapid Salmonella Test NordVal 002: Listeria Transia Plate Listeria NordVal 028: Salmonella ELISA test SELECTA/ RayAl Salmonella SELECTA Utgåtte NordVal-Sertifikater NordVal 027: 3M Petrifilm Select E.coli Count Plate NordVal 029: 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate NMKL c/o Veterinærinstituttet PB 750, Sentrum, N-0106 Oslo, Norge Tel Org.nr NMKLs Generalsekretær: Hilde Skår Norli E-post:

2 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 2 NMKL / Eurachem Workshop om Måleusikkerhet september 2014 på IDA mødecenter i København NMKL og Eurachem arrangerer en felles workshop om måleusikkerhet (MU) innenfor kjemiske analyser av fôr og næringsmidler. Forholdet mellom MU og bias, target MU, MU i prøvetaking, MU i ikkedestruktive analyser og i multikomponent-metoder vil bli tatt opp. Workshopen vil bli holdt på engelsk. Program 29 September Registration / coffee Opening remarks What is MU, and what is the relation between MU, bias and precision? General aspects. Joakim Engman, National Food Agency, Sweden MU and bias Bertil Magnusson, SP, Sweden Coffee/tea break MU in sampling Astrid Nordbotten, National Food Authority, Norway MU in multi component methods Joakim Engman, National Food Agency, Sweden Target MU, determining fitness for purpose setting Standard Method Performance Requirements Roger Wood, UK Dinner 30 September Uncertainty estimation from QC and validation data using the free software MUkit Bertil Magnusson, SP, Sweden Practical examples on the following topics as introduction to round-table discussions on: a) MU including bias, b) MU in sampling Coffee/Tea break Round-table discussions A sum up of the discussions Lunch MU in non-destructive analytical methods such as NIR, IR Wolfhard Wegscheider, University of Leoben, Austria On-line course "Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis" Ivo Leito, University of Tartu, Estonia :45 Coffee /tea Decision making (compliance assessment) based on results with MU Lorens Sibbesen LabQuality International, Denmark Summing up Pris: NOK 4000 Registrering til: Frist: 20. aug.

3 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 3 Nordisk kurs for laboratorieteknikere innen mikrobiologi Kurset er egnet for personer som jobber på mikrobiologisk laboratorium. Kurset har som formål å gi en innføring i analyseteknikker, prøveopparbeidelse, kontroll av utstyr, validering og verifisering av metoder. Tid og sted 20. nov Matis, Reykjavik 24. nov Livsmedelssäkerhetsverket, Evira, Helsingfors 25. nov Statens Livsmedelsverk, Uppsala 27. nov Veterinærinstituttet, Oslo 27. nov Fødevarestyrelsen, København Språk Kursene vil bli holdt på det aktuelle språket i det respektive landet. Powerpoint-presentasjonene vil være på engelsk. De samme presentasjonene vil brukes i alle de nordiske landene. Foreløpig program 09:30-10:00 Registrering 10:00-10:15 Introduksjon 10:15-10:45 Hvorfor analysere, hva er formålet; screening, deteksjon av patogener, sykdomsoppklaring, risikovurdering 10:45-11:15 Valg av analytisk metode 11:15-11:45 Prøvetaking/ prøveopparbeidelse 11:45-12:15 Fallgruber 12:15-13:00 Lunsj 13:00-13:30 Kontroll av utstyr og prosedyrer 13:30-14:00 Media/Substrater/Reagenser 14:00-14:30 Sikkerhet/Biosikkerhet 14:30-15:00 Metoder; validering, verifisering, tolke test-kit sertifikat 15:00 15:30 Kaffe/te 15:30-16:30 Gruppediskusjoner eller lab-demonstrasjoner 16:30-17:00 Oppsummering og avslutning Er det noe som du gjerne kunne tenke deg som tema i diskusjonsgruppene, send en e-post til Kursavgift: NOK 2000 (EUR 250) Registrering til NMKL før 10. oktober 2014.

4 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 4 Food Labs in a Crystal Ball Future Challenges in food Analysis AOAC Europe - NMKL - NordVal International, Symposium May 2015 in Stockholm, Sweden Topics The future of laboratories; consequences of centralising laboratories Lab preparedness New and future instrumentation, emerging technologies Food adulteration / food authenticity Nanotechnology We welcome abstracts on relevant topics for oral presentations before 15 December 2014 posters before 15 March 2015 (max 150 words) AOAC Europe has a Best Poster Award, where the winner will be granted free attendance to the 2016 AOAC Europe Workshop including travel expenses. Multicomponent methods Rapid methods Validation and verification of methods Sampling and sample preparation Vendor seminar Target audience: Chemists, microbiologists, sensory analysts, lab managers, SDOs, stakeholders. There will be parallel sessions. EXHIBITORS/ SPONSORS/ CONTRIBUTORS We encourage manufacturers, suppliers of test-kits and instruments to take part in the symposium, with exhibitions, oral presentations and posters. Please send ideas and contributions to

5 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 5 Ny teknikk for identifisering av bakterier! MALDI-TOF MS-analyser i næringsmidler En workshop om MALDI-TOF MS ble arrangert ved Veterinærinstituttet, SVA, i Uppsala, Sverige 27. mai Professor Ulf Bondesson, Avdelningschef för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA, organiserte workshopen. MALDI-TOF MS er en matriks-assistert laser-desorpsjon / ionisering time-of-flight massespektrometri, som gir mulighet for nøyaktig, hurtig og billig identifisering av isolerte bakterier. Professor Ulf Bondesson, SVA, - arrangør av workshopen På workshopen lærte vi om hvordan MALDI-TOF MS fungerer, dens betydning i relasjon til mattrygghet samt erfaringer i bruk av MALDI-TOF MS på forskjellige områder. Vi lærte at teknikken er meget følsom, rask (resultater etter få minutter), at opp til 96 prøver kan utføres i et enkelt run, og at metoden er robust, reproduserbar og lett å bruke. Teknikken fungerer for bakterier, gjær og sopp, avhengig av referansebiblioteket. Venstre: Gerold Scwarz, Bruker, Tyskland Høyre: Susanne Nielsen, Eurofins, Danmark Foto: Ulf Bondesson Bruker informerte om at deres bibliotek inneholder mer enn spektra, ulike stammer, ulike arter og mer enn 450 forskjellige genera. Workshopen var en suksess, og flere laboratorier vil trolig snart ta denne nye denne teknikken i bruk rutinemessig. Christine Wind, BWL, Tyskland Foto: Ulf Bondesson

6 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 6 Ny NMKL-prosedyre: Veiledning for rapportering av sensoriske data NMKL-prosedyre nr. 28, 2014 Med sensoriske data menes data som samles inn ved hjelp av menneskelige sanser (syn, lukt, smak, berøring og hørsel). Denne prosedyren beskriver profileringsdata samt data som består av sammenligninger eller preferanser. I profilering vurderer dommerne sensoriske egenskaper eller variable på en skala rangert fra helt fraværende til svært meget tilstede. Dataene er gitt som tall, enten indirekte ved at dommeren markerer en posisjon på en rett linje på papir eller PC, eller direkte som et tall, på papir eller digitalt. Det er viktig å merke seg at et panel av dommere anses å gi objektive svar, i den forstand at dommerne vurderer og angir score for sensoriske egenskaper, i motsetning til å gi sine meninger om i hvilken grad de liker prøvene. Sistnevnte type analyse faller under forbrukertesting, og er utført av forbrukere som ikke har opplæring i å vurdere mat. I utgangspunktet er det to måter å presentere dataene: enten som tall (en komplett oversikt over alle datapunkt eller et sammendrag i form av gjennomsnitt og standardavvik eller andre egnede tiltak), eller ved hjelp av grafikk (søylediagrammer, linjeplott, loadings / score fra Principal Components Analysis (PCA), eller en annen fancy presentasjonsmetode som analytikeren har funnet). Prosedyren finnes foreløpig kun på engelsk. Denne prosedyren er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av: Per Lea, Prosjektleder og hovedforfatter Per Lea (Prosjektleder og hovedforfatter), Nofima Matforskningsinstituttet, Norge Gunnar Forsgren, Iggesund Paperboard, Sverige Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Päivi Kähkönen, FINAS, Finland Aðalheiður Ólafsdóttir, Matís, Island Steffen Solem, Eurofins, Norge og Vinmonopolet, Norge Kolbrún Sveinsdóttir, Matís, Island

7 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 7 Revidert NMKL-prosedyre Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar NMKL-prosedyre nr. 25, 2. versjon, 2014 Utbyte betecknar utbytet efter en analytisk process där analyten överförs från en komplex matris till en enklare genom en extraktionsprocess. Sådana processer är så gott som aldrig 100% effektiva, så metodens effektivitet, utbytet, måste bestämmas. Vanligen bestäms utbytet under metodvalideringen. Detta sker genom förstärkning av provlösningen med en bestämd mängd av analyten. Detta kallas som regel för spikning. Tillsatsen, spiken, måste vara i samma storleksordning som analythalten i provet och eventuellt relaterad till en definierad koncentration, t.ex. ett gränsvärde. Eftersom utbytet kan vara både analyt- och koncentrationsberoende så måste resultaten visa utbytet för olika kombinationer. Dessutom måste utbytestester utföras med viss regelbundenhet för att övervaka eventuella förändringar mellan analysomgångarna. I det dagliga arbetet är det viktigt att välja en spiknivå som är nära halten i proverna och att i rutinkörningar utföra de båda analyserna på exakt samma sätt. Denna vägledning är tänkt att tillhandahålla information om utbyte inom den analytiska mättekniken, att tydliggöra var utbyte är tillämpligt och hur utbytesresultat bör användas inom kvalitetskontrollen. Uttrycket relativt utbyte kommer att förklaras och hur det praktiskt tillämpas. Revisjonen av denne prosedyren er utført av Lars Jorhem (Sverige) med hjelp av Tone Normann Asp (Norge), Arne Højgård Jensen (Danmark), Eija-Riitta Venäläinen (Finland), Håkan Johnsson og Joakim Engman (Sverige). I denne nye versjonen er det foretatt korrigeringer og presiseringer for å gjøre teksten klarere. Lars Jorhem, Sverige Tilbaketrekking av NMKL-metode Se Ny design! NMKL 103, 1984: Bensoesyra och sorbinsyra i livsmedel. Kvantitativ bestämning med gaskromatografi. (NMKL 103, 1984) trekkes tilbake på grunn av anvendelse av uheldig løsemiddel. Bensoesyra och sorbinsyra isoleras ur livsmedlet genom successiva utskakningar med eter, natriumhydroxidlösning och diklormetan. Syrorna omvandlas till trimetylsilyl (TMS) estrar och analyseras med GC. For bestemmelse av bensosyre og sorbinsyre i næringsmidler anbefales NMKL 124.

8 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 8 Ny metode sertifisert av NordVal International: NordVal 046: Listeria ELISA Test Diatek AG Listeria ELISA test er en to-trinns sandwich-type ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) hvor det benyttes en mikrotiterplate belagt med spesifikke antistoffer rettet mot Listeria-antigener og reagenser som er klare til bruk. Testen gjør det mulig å påvise Listeria spp. Etter oppformering frigjøres eventuelle Listeria-antigener i prøven. Avlesningen av mikroplaten utføres med et spektrofotometer ved 450 nm. NordVal International har vurdert resultatene som er fremkommet i valideringene utført i henhold til ISO 16140:2003. De omfattende valideringene (en intern metodevalidering og en kollaborativ validering ) ble utført i 2010 av ekspertlaboratoriet IPL Santé Environnement Durables Nord. NordVal International kunne konkludere med at det var tilstrekkelig demonstrert og dokumentert at Listeria ELISA Test gir tilfredsstillende og ekvivalente resultater sammenliknet med referansemetoden, EN ISO : 1996/ Amd 1:2004. Listeria ELISA-testen produseres og distribueres av Diatek AG, Sveits. Sertifikatet er tilgjengelig på under NordVal og NordVal Certificates". Sertifikatene inkluderer blant annet resultater av valideringene; Selektivitet (inklusivitet / eksklusivitet) og metodens pålitelighet; følsomhet, nøyaktighet, samt samsvar mellom referansemetoden og den alternative metoden. Sertifikatene finnes kun på engelsk.

9 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 9 Fornyet og utvidet sertifikat for NordVal 032: Rapid Salmonella Test RAPID Salmonella er en kromogen agar, hvor prinsippet baseres på to enzymatiske aktiviteter. NordVal International har godkjent RAPID Salmonella test metoder for: RAPID Salmonella Short protocol/enkel protokoll: selektiv oppformering i bufret peptonvann og RAPID Salmonellasupplement ved 41,5 C ± 1 C i 18 ± 2 timer utsåing på RAPID Salmonella selektiv isolering ved inkubering ved 37 ± 1 C i 24 ± 2 timer RAPID Salmonella method Double enrichment protocol / dobbel oppformeringsprotokoll: pre-oppformering i bufret peptonvann ved 37 C ± 1 C i 18 ± 2 timer selektiv oppformering i RVS ved 41,5 C ± 1 C i 24 ± 2 timer utsåing på RAPID Salmonella selektiv isolering ved inkubering ved 37 C ± 1 C i 24 ± 2 timer Foto: Salmonella spp. opptrer som typiske magentarøde kolonier. Rapid Salmonella produseres og distribueres av Bio-Rad Laboratories, Frankrike. NordVal International har vurdert metoden og resultatene fremkommet i valideringene, som er utført i henhold til ISO 16140:2003 (valideringsprotokollen), mot referansemetoden for Salmonella spp. (ISO 6579:2002). RAPID Salmonella enkel protokoll og RAPID Salmonella dobbel oppformeringsprotokoll er egnet for påvisning av Salmonella spp. i næringsmidler, fôr og miljøprøver. Ved dobbel oppformering var det en del falske positive for kjøtt, sjømat og eggprodukter. Hele 20% av prøvene ga falske positive resultater. Konfirmering av presumptive positive er derfor nødvendig. Resultatene er gitt i NordVal Certificate 032, som er tilgjengelig på www. nmkl.org. Konfirmering av presumptive kolonier kan utføres med Oxoid Salmonella Latex-test eller konvensjonelle tester beskrevet i referansemetoder. Konfirmeringstesten (tabell 8 i sertifikatet) er ny i forhold til det forrige sertifikatet. Metodene som er sertifisert av NordVal International kan brukes i henhold til kommisjonsforordning (EF) 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler.

10 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 10 Fortnyet sertifikat NordVal 002: Listeria Transia Plate - Listeria spp. TRANSIA PLATE Listeria spp. er et ELISA-kit, basert på en totrinns sandwichtype reaksjon, hvor spesifikke proprietære antistoffer sikrer deteksjon av Listeria spp. (L. monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri og L. grayi) i næringsmidler og fôrprøver. Metoden beskriver: Oppformering på ½ Fraser-buljong i timer ved 30 C ± 1 C, Innokulering i Fraser-buljong, timer ved 30 C ± 1 C, TRANSIA PLATE Listeria-test etter oppvarming av 1 til 2 ml av den oppformert Fraser-buljongen ved C (kokende vann) i 20 minutter. Avlesningen av mikrotitrerplaten utføres ved hjelp av et spektrofotometer ved 450 nm. Positive og negative kontroller er inkludert i produktpakken. Omfattende studier har blitt gjennomført i henhold til ISO 16140:2003. Metoden ble sammenlignet mot ISO :2004: Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monoctyogenes -- Part 1: Detection method. Foto: NordVal International kunne konkludere med at studiene var utført tilfredsstillende, og at metoden gir tilsvarende resultater som referansemetoden. For ytterligere informasjon se NordVal Certificate 002. Produsent og distributør av TRANSIA PLATE Listeria spp. er BioControl Systems,

11 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 11 Fornyet sertifikat NordVal 028: Salmonella ELISA test SELECTA/ RayAl Salmonella SELECTA Salmonella ELISA Test SELECTA / RayAl Salmonella SELECTA er en immuno-enzymatisk test med en mikrotiterplate dekket med spesifikke antistoffer rettet mot Salmonella, og reagenser som er klare til bruk. Testen påviser Salmonella etter Oppformering i bufret peptonvann i 6-10 timer ved 37 C ± 1 C Inkubering i SELECTA-buljong i timer ved 41.5 C ± 0.5 C Immuno-enzymatisk test etter oppvarming av en alikvot av SELECTA-buljong Konfirmering av positive prøver er ikke nødvendig, hvis det ikke kreves i henhold til lovgivning. Metoden har blitt testet på mat og fôr i omfattende studier utført i henhold til ISO 16140:2003 (Valideringsprotokollen), og sammenlignet mot ISO 6579: standarden for påvisning av Salmonella spp. Salmonella ELISA Test SELECTA produseres av Diatek AG (tidligere Bioline) Sveits og distribueres av Diatek AG og RayAl Ltd, Storbritannia. NordVal International har vurdert metoden og valideringsresultatene, og har konkludert med at det er tilfredsstillende demonstrert at metoden gir resultater som er ekvivalente med referansemetoden. Utgåtte NordVal-sertifikater: NordVal 027: 3M Petrifilm Select E.coli Count Plate NordVal 029: 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate 3M har valgt å ikke fornye NordVal-sertifikater for Select E.coli og Enterobacteriaceae. Disse sertifikatet skal ikke lenger refereres til, og de vil ikke lenger være tilgjengelig på web-siden. Det finnes imidlertid andre NordVal-sertifiserte metoder for disse mikroorganismene som kan anbefales.

12 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 12 Ny NMKL Web-side: Besøk gjerne vår nye hjemmeside. Det skal være mulig å søke på alle publikasjoner; så hvis du er ute etter noe spesielt, kan du bruke søkefunksjonen øverst på siden. Bakgrunnen for den nye web-siden er å effektivisere nettsiden og arbeidet ved sekretariatet. I den forbindelse tilbyr vi de som har metodeabonnement på papir og pdf-filer å endre abonnementet til et elektronisk abonnement uten ekstra kostnader. Med et elektronisk abonnement får du brukernavn og passord, og med det får du tilgang til alle metoder når som helst. Du vil bli varslet når nye metoder blir publisert. Hvis du ønsker et slikt abonnement, kontakt oss på Prisen for metodeabonnement (1-3 brukere) er NOK 2500 (EUR 340). NMKLs 68. Årsmøte, 2014 Den islandske nasjonalkomiteen i ønsker NMKLs medlemmer velkommen til Island for å avholde det 68. årsmøtet i NMKL august Møtet vil bli avholdt på Hotel Stykkisholmur (bildet under) i Stykkisholmur - en kommune som ligger i den vestlige delen av Island. NMKLs medlemmer er oppnevnte eksperter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Under årsmøtet vil subkomiteene diskutere alle emner på arbeidsprogrammet. Det vil også være tid for nettverksbygging. SAMARBEID? Trenger du en ny eller forbedret analysemetode? Ønsker du å bidra i utarbeidelsen og valideringsprosessen? Ta kontakt med NMKL.

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Analyser av organisk forurensinger i. Norske og Arktisk miljøprøver -. Status,

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Espen Marius Bratberg Master i informatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER 22. FEBRUAR 2012 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas 144 Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

The European Health Examination Survey (EHES)

The European Health Examination Survey (EHES) The European Health Examination Survey (EHES) Pilotundersøkelse Sotra i Hordaland, Norge Rapport fra Pilotprosjektets delprosjekt TANNHELSE 2011 Institutt for klinisk odontologi seksjon for samfunnsodontologi

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Kvalitetskriterier i høyere utdanning Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Per Olaf Aamodt Jannecke Wiers-Jenssen Bjørn Stensaker Rapport 12/2012 Kvalitetskriterier i høyere utdanning

Detaljer