Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, september 2014 i København, Danmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september 2014 i København, Danmark"

Transkript

1 Juni 2014 Nytt Nr. 87 ISSN NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold: Workshops Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, september 2014 i København, Danmark Nordisk kurs for laboratorieteknikere innen mikrobiologi Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige i november 2014 Food Labs in a Crystal Ball - Future Challenges in Food Analysis, AOAC Europe - NMKL - NordVal International Symposium mai 2015 i Stockholm, Sverige Ny teknikk for identifisering av bakterier! MALDI-TOF MS-analyser i næringsmidler NYE NMKL-PROSEDYRER Veiledning for rapportering av sensoriske data, NMKL-prosedyre nr. 28 (2014) Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar, NMKL-prosedyre nr. 25 (2014) Nye NordVal-Sertifikater NordVal 046: Listeria ELISA Test NordVal 032: Rapid Salmonella Test NordVal 002: Listeria Transia Plate Listeria NordVal 028: Salmonella ELISA test SELECTA/ RayAl Salmonella SELECTA Utgåtte NordVal-Sertifikater NordVal 027: 3M Petrifilm Select E.coli Count Plate NordVal 029: 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate NMKL c/o Veterinærinstituttet PB 750, Sentrum, N-0106 Oslo, Norge Tel Org.nr NMKLs Generalsekretær: Hilde Skår Norli E-post:

2 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 2 NMKL / Eurachem Workshop om Måleusikkerhet september 2014 på IDA mødecenter i København NMKL og Eurachem arrangerer en felles workshop om måleusikkerhet (MU) innenfor kjemiske analyser av fôr og næringsmidler. Forholdet mellom MU og bias, target MU, MU i prøvetaking, MU i ikkedestruktive analyser og i multikomponent-metoder vil bli tatt opp. Workshopen vil bli holdt på engelsk. Program 29 September Registration / coffee Opening remarks What is MU, and what is the relation between MU, bias and precision? General aspects. Joakim Engman, National Food Agency, Sweden MU and bias Bertil Magnusson, SP, Sweden Coffee/tea break MU in sampling Astrid Nordbotten, National Food Authority, Norway MU in multi component methods Joakim Engman, National Food Agency, Sweden Target MU, determining fitness for purpose setting Standard Method Performance Requirements Roger Wood, UK Dinner 30 September Uncertainty estimation from QC and validation data using the free software MUkit Bertil Magnusson, SP, Sweden Practical examples on the following topics as introduction to round-table discussions on: a) MU including bias, b) MU in sampling Coffee/Tea break Round-table discussions A sum up of the discussions Lunch MU in non-destructive analytical methods such as NIR, IR Wolfhard Wegscheider, University of Leoben, Austria On-line course "Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis" Ivo Leito, University of Tartu, Estonia :45 Coffee /tea Decision making (compliance assessment) based on results with MU Lorens Sibbesen LabQuality International, Denmark Summing up Pris: NOK 4000 Registrering til: Frist: 20. aug.

3 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 3 Nordisk kurs for laboratorieteknikere innen mikrobiologi Kurset er egnet for personer som jobber på mikrobiologisk laboratorium. Kurset har som formål å gi en innføring i analyseteknikker, prøveopparbeidelse, kontroll av utstyr, validering og verifisering av metoder. Tid og sted 20. nov Matis, Reykjavik 24. nov Livsmedelssäkerhetsverket, Evira, Helsingfors 25. nov Statens Livsmedelsverk, Uppsala 27. nov Veterinærinstituttet, Oslo 27. nov Fødevarestyrelsen, København Språk Kursene vil bli holdt på det aktuelle språket i det respektive landet. Powerpoint-presentasjonene vil være på engelsk. De samme presentasjonene vil brukes i alle de nordiske landene. Foreløpig program 09:30-10:00 Registrering 10:00-10:15 Introduksjon 10:15-10:45 Hvorfor analysere, hva er formålet; screening, deteksjon av patogener, sykdomsoppklaring, risikovurdering 10:45-11:15 Valg av analytisk metode 11:15-11:45 Prøvetaking/ prøveopparbeidelse 11:45-12:15 Fallgruber 12:15-13:00 Lunsj 13:00-13:30 Kontroll av utstyr og prosedyrer 13:30-14:00 Media/Substrater/Reagenser 14:00-14:30 Sikkerhet/Biosikkerhet 14:30-15:00 Metoder; validering, verifisering, tolke test-kit sertifikat 15:00 15:30 Kaffe/te 15:30-16:30 Gruppediskusjoner eller lab-demonstrasjoner 16:30-17:00 Oppsummering og avslutning Er det noe som du gjerne kunne tenke deg som tema i diskusjonsgruppene, send en e-post til Kursavgift: NOK 2000 (EUR 250) Registrering til NMKL før 10. oktober 2014.

4 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 4 Food Labs in a Crystal Ball Future Challenges in food Analysis AOAC Europe - NMKL - NordVal International, Symposium May 2015 in Stockholm, Sweden Topics The future of laboratories; consequences of centralising laboratories Lab preparedness New and future instrumentation, emerging technologies Food adulteration / food authenticity Nanotechnology We welcome abstracts on relevant topics for oral presentations before 15 December 2014 posters before 15 March 2015 (max 150 words) AOAC Europe has a Best Poster Award, where the winner will be granted free attendance to the 2016 AOAC Europe Workshop including travel expenses. Multicomponent methods Rapid methods Validation and verification of methods Sampling and sample preparation Vendor seminar Target audience: Chemists, microbiologists, sensory analysts, lab managers, SDOs, stakeholders. There will be parallel sessions. EXHIBITORS/ SPONSORS/ CONTRIBUTORS We encourage manufacturers, suppliers of test-kits and instruments to take part in the symposium, with exhibitions, oral presentations and posters. Please send ideas and contributions to

5 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 5 Ny teknikk for identifisering av bakterier! MALDI-TOF MS-analyser i næringsmidler En workshop om MALDI-TOF MS ble arrangert ved Veterinærinstituttet, SVA, i Uppsala, Sverige 27. mai Professor Ulf Bondesson, Avdelningschef för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA, organiserte workshopen. MALDI-TOF MS er en matriks-assistert laser-desorpsjon / ionisering time-of-flight massespektrometri, som gir mulighet for nøyaktig, hurtig og billig identifisering av isolerte bakterier. Professor Ulf Bondesson, SVA, - arrangør av workshopen På workshopen lærte vi om hvordan MALDI-TOF MS fungerer, dens betydning i relasjon til mattrygghet samt erfaringer i bruk av MALDI-TOF MS på forskjellige områder. Vi lærte at teknikken er meget følsom, rask (resultater etter få minutter), at opp til 96 prøver kan utføres i et enkelt run, og at metoden er robust, reproduserbar og lett å bruke. Teknikken fungerer for bakterier, gjær og sopp, avhengig av referansebiblioteket. Venstre: Gerold Scwarz, Bruker, Tyskland Høyre: Susanne Nielsen, Eurofins, Danmark Foto: Ulf Bondesson Bruker informerte om at deres bibliotek inneholder mer enn spektra, ulike stammer, ulike arter og mer enn 450 forskjellige genera. Workshopen var en suksess, og flere laboratorier vil trolig snart ta denne nye denne teknikken i bruk rutinemessig. Christine Wind, BWL, Tyskland Foto: Ulf Bondesson

6 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 6 Ny NMKL-prosedyre: Veiledning for rapportering av sensoriske data NMKL-prosedyre nr. 28, 2014 Med sensoriske data menes data som samles inn ved hjelp av menneskelige sanser (syn, lukt, smak, berøring og hørsel). Denne prosedyren beskriver profileringsdata samt data som består av sammenligninger eller preferanser. I profilering vurderer dommerne sensoriske egenskaper eller variable på en skala rangert fra helt fraværende til svært meget tilstede. Dataene er gitt som tall, enten indirekte ved at dommeren markerer en posisjon på en rett linje på papir eller PC, eller direkte som et tall, på papir eller digitalt. Det er viktig å merke seg at et panel av dommere anses å gi objektive svar, i den forstand at dommerne vurderer og angir score for sensoriske egenskaper, i motsetning til å gi sine meninger om i hvilken grad de liker prøvene. Sistnevnte type analyse faller under forbrukertesting, og er utført av forbrukere som ikke har opplæring i å vurdere mat. I utgangspunktet er det to måter å presentere dataene: enten som tall (en komplett oversikt over alle datapunkt eller et sammendrag i form av gjennomsnitt og standardavvik eller andre egnede tiltak), eller ved hjelp av grafikk (søylediagrammer, linjeplott, loadings / score fra Principal Components Analysis (PCA), eller en annen fancy presentasjonsmetode som analytikeren har funnet). Prosedyren finnes foreløpig kun på engelsk. Denne prosedyren er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av: Per Lea, Prosjektleder og hovedforfatter Per Lea (Prosjektleder og hovedforfatter), Nofima Matforskningsinstituttet, Norge Gunnar Forsgren, Iggesund Paperboard, Sverige Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Päivi Kähkönen, FINAS, Finland Aðalheiður Ólafsdóttir, Matís, Island Steffen Solem, Eurofins, Norge og Vinmonopolet, Norge Kolbrún Sveinsdóttir, Matís, Island

7 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 7 Revidert NMKL-prosedyre Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar NMKL-prosedyre nr. 25, 2. versjon, 2014 Utbyte betecknar utbytet efter en analytisk process där analyten överförs från en komplex matris till en enklare genom en extraktionsprocess. Sådana processer är så gott som aldrig 100% effektiva, så metodens effektivitet, utbytet, måste bestämmas. Vanligen bestäms utbytet under metodvalideringen. Detta sker genom förstärkning av provlösningen med en bestämd mängd av analyten. Detta kallas som regel för spikning. Tillsatsen, spiken, måste vara i samma storleksordning som analythalten i provet och eventuellt relaterad till en definierad koncentration, t.ex. ett gränsvärde. Eftersom utbytet kan vara både analyt- och koncentrationsberoende så måste resultaten visa utbytet för olika kombinationer. Dessutom måste utbytestester utföras med viss regelbundenhet för att övervaka eventuella förändringar mellan analysomgångarna. I det dagliga arbetet är det viktigt att välja en spiknivå som är nära halten i proverna och att i rutinkörningar utföra de båda analyserna på exakt samma sätt. Denna vägledning är tänkt att tillhandahålla information om utbyte inom den analytiska mättekniken, att tydliggöra var utbyte är tillämpligt och hur utbytesresultat bör användas inom kvalitetskontrollen. Uttrycket relativt utbyte kommer att förklaras och hur det praktiskt tillämpas. Revisjonen av denne prosedyren er utført av Lars Jorhem (Sverige) med hjelp av Tone Normann Asp (Norge), Arne Højgård Jensen (Danmark), Eija-Riitta Venäläinen (Finland), Håkan Johnsson og Joakim Engman (Sverige). I denne nye versjonen er det foretatt korrigeringer og presiseringer for å gjøre teksten klarere. Lars Jorhem, Sverige Tilbaketrekking av NMKL-metode Se Ny design! NMKL 103, 1984: Bensoesyra och sorbinsyra i livsmedel. Kvantitativ bestämning med gaskromatografi. (NMKL 103, 1984) trekkes tilbake på grunn av anvendelse av uheldig løsemiddel. Bensoesyra och sorbinsyra isoleras ur livsmedlet genom successiva utskakningar med eter, natriumhydroxidlösning och diklormetan. Syrorna omvandlas till trimetylsilyl (TMS) estrar och analyseras med GC. For bestemmelse av bensosyre og sorbinsyre i næringsmidler anbefales NMKL 124.

8 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 8 Ny metode sertifisert av NordVal International: NordVal 046: Listeria ELISA Test Diatek AG Listeria ELISA test er en to-trinns sandwich-type ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) hvor det benyttes en mikrotiterplate belagt med spesifikke antistoffer rettet mot Listeria-antigener og reagenser som er klare til bruk. Testen gjør det mulig å påvise Listeria spp. Etter oppformering frigjøres eventuelle Listeria-antigener i prøven. Avlesningen av mikroplaten utføres med et spektrofotometer ved 450 nm. NordVal International har vurdert resultatene som er fremkommet i valideringene utført i henhold til ISO 16140:2003. De omfattende valideringene (en intern metodevalidering og en kollaborativ validering ) ble utført i 2010 av ekspertlaboratoriet IPL Santé Environnement Durables Nord. NordVal International kunne konkludere med at det var tilstrekkelig demonstrert og dokumentert at Listeria ELISA Test gir tilfredsstillende og ekvivalente resultater sammenliknet med referansemetoden, EN ISO : 1996/ Amd 1:2004. Listeria ELISA-testen produseres og distribueres av Diatek AG, Sveits. Sertifikatet er tilgjengelig på under NordVal og NordVal Certificates". Sertifikatene inkluderer blant annet resultater av valideringene; Selektivitet (inklusivitet / eksklusivitet) og metodens pålitelighet; følsomhet, nøyaktighet, samt samsvar mellom referansemetoden og den alternative metoden. Sertifikatene finnes kun på engelsk.

9 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 9 Fornyet og utvidet sertifikat for NordVal 032: Rapid Salmonella Test RAPID Salmonella er en kromogen agar, hvor prinsippet baseres på to enzymatiske aktiviteter. NordVal International har godkjent RAPID Salmonella test metoder for: RAPID Salmonella Short protocol/enkel protokoll: selektiv oppformering i bufret peptonvann og RAPID Salmonellasupplement ved 41,5 C ± 1 C i 18 ± 2 timer utsåing på RAPID Salmonella selektiv isolering ved inkubering ved 37 ± 1 C i 24 ± 2 timer RAPID Salmonella method Double enrichment protocol / dobbel oppformeringsprotokoll: pre-oppformering i bufret peptonvann ved 37 C ± 1 C i 18 ± 2 timer selektiv oppformering i RVS ved 41,5 C ± 1 C i 24 ± 2 timer utsåing på RAPID Salmonella selektiv isolering ved inkubering ved 37 C ± 1 C i 24 ± 2 timer Foto: Salmonella spp. opptrer som typiske magentarøde kolonier. Rapid Salmonella produseres og distribueres av Bio-Rad Laboratories, Frankrike. NordVal International har vurdert metoden og resultatene fremkommet i valideringene, som er utført i henhold til ISO 16140:2003 (valideringsprotokollen), mot referansemetoden for Salmonella spp. (ISO 6579:2002). RAPID Salmonella enkel protokoll og RAPID Salmonella dobbel oppformeringsprotokoll er egnet for påvisning av Salmonella spp. i næringsmidler, fôr og miljøprøver. Ved dobbel oppformering var det en del falske positive for kjøtt, sjømat og eggprodukter. Hele 20% av prøvene ga falske positive resultater. Konfirmering av presumptive positive er derfor nødvendig. Resultatene er gitt i NordVal Certificate 032, som er tilgjengelig på www. nmkl.org. Konfirmering av presumptive kolonier kan utføres med Oxoid Salmonella Latex-test eller konvensjonelle tester beskrevet i referansemetoder. Konfirmeringstesten (tabell 8 i sertifikatet) er ny i forhold til det forrige sertifikatet. Metodene som er sertifisert av NordVal International kan brukes i henhold til kommisjonsforordning (EF) 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler.

10 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 10 Fortnyet sertifikat NordVal 002: Listeria Transia Plate - Listeria spp. TRANSIA PLATE Listeria spp. er et ELISA-kit, basert på en totrinns sandwichtype reaksjon, hvor spesifikke proprietære antistoffer sikrer deteksjon av Listeria spp. (L. monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri og L. grayi) i næringsmidler og fôrprøver. Metoden beskriver: Oppformering på ½ Fraser-buljong i timer ved 30 C ± 1 C, Innokulering i Fraser-buljong, timer ved 30 C ± 1 C, TRANSIA PLATE Listeria-test etter oppvarming av 1 til 2 ml av den oppformert Fraser-buljongen ved C (kokende vann) i 20 minutter. Avlesningen av mikrotitrerplaten utføres ved hjelp av et spektrofotometer ved 450 nm. Positive og negative kontroller er inkludert i produktpakken. Omfattende studier har blitt gjennomført i henhold til ISO 16140:2003. Metoden ble sammenlignet mot ISO :2004: Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monoctyogenes -- Part 1: Detection method. Foto: NordVal International kunne konkludere med at studiene var utført tilfredsstillende, og at metoden gir tilsvarende resultater som referansemetoden. For ytterligere informasjon se NordVal Certificate 002. Produsent og distributør av TRANSIA PLATE Listeria spp. er BioControl Systems,

11 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 11 Fornyet sertifikat NordVal 028: Salmonella ELISA test SELECTA/ RayAl Salmonella SELECTA Salmonella ELISA Test SELECTA / RayAl Salmonella SELECTA er en immuno-enzymatisk test med en mikrotiterplate dekket med spesifikke antistoffer rettet mot Salmonella, og reagenser som er klare til bruk. Testen påviser Salmonella etter Oppformering i bufret peptonvann i 6-10 timer ved 37 C ± 1 C Inkubering i SELECTA-buljong i timer ved 41.5 C ± 0.5 C Immuno-enzymatisk test etter oppvarming av en alikvot av SELECTA-buljong Konfirmering av positive prøver er ikke nødvendig, hvis det ikke kreves i henhold til lovgivning. Metoden har blitt testet på mat og fôr i omfattende studier utført i henhold til ISO 16140:2003 (Valideringsprotokollen), og sammenlignet mot ISO 6579: standarden for påvisning av Salmonella spp. Salmonella ELISA Test SELECTA produseres av Diatek AG (tidligere Bioline) Sveits og distribueres av Diatek AG og RayAl Ltd, Storbritannia. NordVal International har vurdert metoden og valideringsresultatene, og har konkludert med at det er tilfredsstillende demonstrert at metoden gir resultater som er ekvivalente med referansemetoden. Utgåtte NordVal-sertifikater: NordVal 027: 3M Petrifilm Select E.coli Count Plate NordVal 029: 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate 3M har valgt å ikke fornye NordVal-sertifikater for Select E.coli og Enterobacteriaceae. Disse sertifikatet skal ikke lenger refereres til, og de vil ikke lenger være tilgjengelig på web-siden. Det finnes imidlertid andre NordVal-sertifiserte metoder for disse mikroorganismene som kan anbefales.

12 NMKL - Nordisk Metodikkomite for Næringsmidler Juni 2014, Nr. 87, side 12 Ny NMKL Web-side: Besøk gjerne vår nye hjemmeside. Det skal være mulig å søke på alle publikasjoner; så hvis du er ute etter noe spesielt, kan du bruke søkefunksjonen øverst på siden. Bakgrunnen for den nye web-siden er å effektivisere nettsiden og arbeidet ved sekretariatet. I den forbindelse tilbyr vi de som har metodeabonnement på papir og pdf-filer å endre abonnementet til et elektronisk abonnement uten ekstra kostnader. Med et elektronisk abonnement får du brukernavn og passord, og med det får du tilgang til alle metoder når som helst. Du vil bli varslet når nye metoder blir publisert. Hvis du ønsker et slikt abonnement, kontakt oss på Prisen for metodeabonnement (1-3 brukere) er NOK 2500 (EUR 340). NMKLs 68. Årsmøte, 2014 Den islandske nasjonalkomiteen i ønsker NMKLs medlemmer velkommen til Island for å avholde det 68. årsmøtet i NMKL august Møtet vil bli avholdt på Hotel Stykkisholmur (bildet under) i Stykkisholmur - en kommune som ligger i den vestlige delen av Island. NMKLs medlemmer er oppnevnte eksperter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Under årsmøtet vil subkomiteene diskutere alle emner på arbeidsprogrammet. Det vil også være tid for nettverksbygging. SAMARBEID? Trenger du en ny eller forbedret analysemetode? Ønsker du å bidra i utarbeidelsen og valideringsprosessen? Ta kontakt med NMKL.

Nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

Nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014 Nytt Nr. 86 ISSN 1894-5279 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD: Ny NMKL-metode Växtstanoler och växtsteroler. Bestämning av fytosterolberikade livsmedel med gaskromatografi (GC-FID)

Detaljer

Nytt fra NMKL. Urd Bente Andersen leder Nnk. for Vannringen på Svalbard 03.05.12. Nordic Committee on Food Analysis. www.nmkl.org

Nytt fra NMKL. Urd Bente Andersen leder Nnk. for Vannringen på Svalbard 03.05.12. Nordic Committee on Food Analysis. www.nmkl.org Nordic Committee on Food Analysis www.nmkl.org Nytt fra NMKL for Vannringen på Svalbard 03.05.12 Urd Bente Andersen leder Nnk 1 Nytt fra NMKL Litt om NMKL Organisering Hvordan vi jobber Internasjonalt

Detaljer

Velkommen til kurs i prøvetaking

Velkommen til kurs i prøvetaking Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler www.nmkl.org Velkommen til kurs i prøvetaking 2. 3. desember 2015 Introduksjon + Definisjoner Hilde Skår Norli NMKLs Generalsekretær Veterinærinstituttet, Oslo Kommentarer

Detaljer

-nytt. April 2016 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER. NMKLs nye formann, Franklin Georgsson

-nytt. April 2016 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER. NMKLs nye formann, Franklin Georgsson -nytt April 2016 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold Arrangementer - Seminar om molekylære metoder - NRL-workshop Ny NMKL-metode SALMONELLA Påvisning i næringsmidler, avføring fra dyr og miljøprøver

Detaljer

Intern kalibrering av termometre

Intern kalibrering av termometre Nordic Committee on Food Analysis www.nmkl.org Intern kalibrering av termometre for Vannringen på Svalbard 03.05.12 Urd Bente Andersen leder Nnk 1 Intern kalibrering av termometre NMKL prosedyre nr 2 (1995).

Detaljer

Sensorisk kvalitetstest av drikkevann

Sensorisk kvalitetstest av drikkevann Sensorisk kvalitetstest av drikkevann NMKL-metode nr. 183, 2005 Vannringen Svalbard, 4. mai 2012 Urd Bente Andersen AS Vinmonopolet/NMKL 04.05.12/Vannringen/UBA 1 NMKL-metode nr 183 Avprøvd sensorisk metode

Detaljer

Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming

Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming NMKLs seminar om prøvetaking, 2.- 3. desember 2015 Astrid Nordbotten, Mattilsynet Seksjon fremmedstoffer og EØS Systematic effect Systematisk

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Side lav 7 AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018 M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse,, P21 Taksonomi og P30 Prøvetaking

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER November 2014 Nytt Nr. 88 ISSN 1894 5287 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER I : N NMKL M Fe. Bestemmelse i fisk, fiskefôr og fiskemel med LF NMR (NMKL 199) N NMKL P Sensorisk analyse av kjø og kjø

Detaljer

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Trygt og effektivt prøveuttak TRYGG MAT MED RIKTIG KVALITET Riktige og representative resultater (Prøvetakingsplan)

Detaljer

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Temaer som vil berøres Forskjellen på verifisering og validering av kjemiske analysemetoder. Hvorfor, når

Detaljer

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører.

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Astrid Lia Fagansvarlig for resistensbestemmelse Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Verifisering av PCR baserte metoder

Verifisering av PCR baserte metoder Verifisering av PCR baserte metoder Hilde Ulvatne Marthinsen Validering Bekreftelse ved undersøkelse og fremskaffing av objektive bevis, på at de spesielle krav for et spesifisert antatt bruk, er tilfredsstilt

Detaljer

Påvisning av resistensmekanismer ved hjelp av MALDI-TOF massespektrometri

Påvisning av resistensmekanismer ved hjelp av MALDI-TOF massespektrometri Påvisning av resistensmekanismer ved hjelp av MALDI-TOF massespektrometri André Ingebretsen Avd. for smittevern og Avd. for mikrobiologi Oslo Universitetssykehus NordicAST workshop 2012, Gøteborg MALDI-TOF

Detaljer

Måleusikkerhet, bruk av kontrollkort og deltakelse i sammenliknende laboratorieprøvinger innen kjemisk prøving

Måleusikkerhet, bruk av kontrollkort og deltakelse i sammenliknende laboratorieprøvinger innen kjemisk prøving Måleusikkerhet, bruk av kontrollkort og deltakelse i sammenliknende laboratorieprøvinger innen kjemisk prøving Håvard Hovind MÅLEUSIKKERHET, NS-EN ISO 17025 Punkt 5.4.6.2: Prøvningslaboratorier skal ha

Detaljer

Salmonellaanalyse med RealTime PCR

Salmonellaanalyse med RealTime PCR Salmonellaanalyse med RealTime PCR Nofima har oppnådd akkreditering av en ny analysemetode for salmonellabakterier basert på RealTime PCR (Polymerase Chain Reaction). Metoden er den hurtigste i markedet

Detaljer

NMKL ønsker sine lesere en Riktig God Jul NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD. E post: nmkl@ve nst.no. www.nmkl.org

NMKL ønsker sine lesere en Riktig God Jul NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD. E post: nmkl@ve nst.no. www.nmkl.org Desember, 2013 -Nytt Nr. 85 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD A. B 37 C, 30 C, 25 C, 20 C, 17/7 C 6,5 C. NMKL N. 86, 5.. 2013 U F NMKL NMR N N V I F N V S N. 022 RAPID L.M BIO RAD L F N V

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

-nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

-nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Oktober, 2013 -nytt Nr. 84 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold: Invitasjon til Seminar on non-destructive analytical methods: Current insight into NIR and NMR technologies, 21. November 2013,

Detaljer

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Askild Holck Matvettseminar 11. Mars 17.03.2015 1 Trender som gir ekstra holdbarhetsutfordringer Helse: Lavere nivåer av NaCl, sukker og

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Total bakterieovervåking i løpet av minutter. - Hva indikerer bakterier og hvordan (hvorfor) bør vi måle på dette?

Total bakterieovervåking i løpet av minutter. - Hva indikerer bakterier og hvordan (hvorfor) bør vi måle på dette? Aktuelle VA Utfordringer Total bakterieovervåking i løpet av minutter. - Hva indikerer bakterier og hvordan (hvorfor) bør vi måle på dette? Eirik Ansnes HOUM AS Morten Miller Mycometer A/S Aktuelle VA

Detaljer

Automasjon. Erfaringer med nytt utstyr på bakteriologisk enhet. Jaswinder Sandhu (Bioingeniør, Mikrobiologisk avd.)

Automasjon. Erfaringer med nytt utstyr på bakteriologisk enhet. Jaswinder Sandhu (Bioingeniør, Mikrobiologisk avd.) Automasjon Erfaringer med nytt utstyr på bakteriologisk enhet Jaswinder Sandhu (Bioingeniør, Mikrobiologisk avd.) Mikrobiologisk avdeling (SiV) Årsverk 47,8 (2012) Avdelingssjef 1 Avdelingsoverlege 1 Seksjonsleder

Detaljer

Norsk Standard NS-EN 13187

Norsk Standard NS-EN 13187 Norsk Standard NS-EN 13187 1. utgave desember 1998 ICS 91.120.10 Språk: Norsk Bygningers termiske egenskaper Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer Infrarød

Detaljer

Informasjonsmøte for potensielle partnere. 8. Januar 2015

Informasjonsmøte for potensielle partnere. 8. Januar 2015 Informasjonsmøte for potensielle partnere 8. Januar 2015 Agenda Kort om GOBI-konseptet GOBI 2.0 o Erfaringer fra 2 år med GOBI o Store endringer! GOBI2015 praktisk info o Program o Billetter o Partnerskap

Detaljer

Se etter nye elektroniske etikettoppdateringer på www.qiagen.com/products/artushcvrgpcrkitce.aspx før testen utføres.

Se etter nye elektroniske etikettoppdateringer på www.qiagen.com/products/artushcvrgpcrkitce.aspx før testen utføres. artus HCV QS-RGQ Kit Ytelsesegenskaper artus HCV QS-RGQ Kit, versjon 1, 4518363, 4518366 Versjonstyring Dette dokumentet er artus HCV QS-RGQ-sett ytelsesegenskaper, versjon 1, R3. Se etter nye elektroniske

Detaljer

Praktiske spørsmål ved resistensbestemmelsen. Anita Løvås Brekken Kjersti Wik Larsen Martin Steinbakk Dagfinn Skaare

Praktiske spørsmål ved resistensbestemmelsen. Anita Løvås Brekken Kjersti Wik Larsen Martin Steinbakk Dagfinn Skaare Praktiske spørsmål ved resistensbestemmelsen NORM-dagen 5. nov 2014 Anita Løvås Brekken Kjersti Wik Larsen Martin Steinbakk Dagfinn Skaare Brytningspunkttabell 5.0 Information om testförhållanden för tigecyklin,

Detaljer

Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2)

Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2) Listeria i sushi - sluttrapport fra prosjekt gjennomført av Veterinærinstituttet (Oslo) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Bergen). Januar 2008 Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal

Detaljer

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det?

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen BI E-post: ragnvald.sannes@bi.no 14.10.2015 1 Hva vi gjør

Detaljer

Legionellaseminar 11.11.2015 Prøvetaking, analysemetoder og svartid på Legionellaprøver. v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker

Legionellaseminar 11.11.2015 Prøvetaking, analysemetoder og svartid på Legionellaprøver. v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker Legionellaseminar 11.11.2015 Prøvetaking, analysemetoder og svartid på Legionellaprøver. v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Disposisjon Laboratoriene, Kvalitetssikring / Akkrediteringsprosessen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, ÅRSRAPPORT 2013 Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Bakgrunnsinformasjon Helse Midt-Norge RHF ved ble tildelt nasjonal referansefunksjon

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Metodekurs i medisinsk biokjemi HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Mandag 17. september Heidi Steensland Kvalitetsutvikling i det nordiske fagmiljøet 1940 1950 1960 Skandinavisk forening for klinisk kjemi.

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og greit

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og greit 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og greit Matproduksjon er ditt fagfelt Matsikkerhet er vårt Forbrukerne stoler på at ditt firma leverer mat av trygg kvalitet hver dag.

Detaljer

Tidsskriftets økonomi

Tidsskriftets økonomi Universitetet i Tromsø Oppgave i dokumentasjonsvitenskap DOK-3024: Prosjektseminar for studieretning i dokumentinstitusjon våren 2004 Tidsskriftets økonomi hvem angår det? Kandidat 28159 Tromsø mai 2004

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013. Hva skal jeg snakke om?

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013. Hva skal jeg snakke om? Flytskjema - for behandling av avvikende EKV-resultat Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013 Hva skal jeg snakke om? Flytskjemaet et redskap for å behandle avvikende EKV-resultat EKV-avvik Oppfølging og evaluering

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 2 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE Juni 2013 Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE En standard for endring ISO 26000 Et nordisk prosjekt Et nordisk initiativ November 2010 Global referanse Definerer Rammeverk Systematisk tilnærming

Detaljer

Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF

Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF Aleksandra Jakovljev Kjersti Haugum Siri Beate Nergård Valle Kåre Bergh MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG).

Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG). Faglig møte i genetikk: NYE METODER NYE UTFORDRINGER 25. og 26. november 2009 Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG). Sted: Vinderen

Detaljer

NOR/307R0333.00T OJ L 88/07, p. 29-38

NOR/307R0333.00T OJ L 88/07, p. 29-38 NOR/307R0333.00T OJ L 88/07, p. 29-38 Commission Regulation (EC) No 333/2007 of 28 March 2007 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury,

Detaljer

LEGIONELLA Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi

LEGIONELLA Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Kommunalteknisk Forening, Kristiansund 21.11.2013 LEGIONELLA Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Hvilke prøvepunkt velger man? Man bør foreta

Detaljer

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Mattilsynets rolle Fører tilsyn med at norsk regelverk oppfylles Utsteder attester ved

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner SLP deltakelse Morten Bjørgen Norsk Akkreditering Innhold Definisjoner EAs SLP arbeidsgrupper SLP leverandører ISO/IEC 17025 og SLP deltakelse ILAC P9:1/2010 EA-4/18:2010 er Eksempel Definisjoner Ferdighetsprøving/Proficiency

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Training module on 2Fish project: Inclusion of secondary service professions within fishery to the normal VET system Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Course Title: Course Type: Introduksjon

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Kliniske oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk Kliniske oppslagsverk En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen Alle

Detaljer

Legionellaseminar Ålesund Prøvetaking, analysemetoder og svartid på Legionellaprøver. v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker

Legionellaseminar Ålesund Prøvetaking, analysemetoder og svartid på Legionellaprøver. v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker Legionellaseminar Ålesund 26.05.2014 Prøvetaking, analysemetoder og svartid på Legionellaprøver. v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Disposisjon Akkrediteringsprosessen Prøveuttak

Detaljer

Behandling av data bli treffsikker!

Behandling av data bli treffsikker! Behandling av data bli treffsikker! Betydningen av god metode i forbrukerforskningen Tormod Næs 18.01.2011 1 Effektiv bruk av metode er avgjørende! Gjelder alt som er diskutert tidligere Planlegging -

Detaljer

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesing i PISA 2012 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesekompetanse (Reading Literacy) ifølge OECDs ekspertgruppe i lesing Lesekompetanse innebærer at elevene

Detaljer

Norden var rikt representert på det nylig avholdte 11. Pangborn Sensory Science Symposium i Göteborg 23. 27. august.

Norden var rikt representert på det nylig avholdte 11. Pangborn Sensory Science Symposium i Göteborg 23. 27. august. Protokoll Subkomité 4 Sensorikk Formann/Ordstyrer Grethe Hyldig Sekretær Per Lea 4.1 Orienteringsemner og faglige oppdateringer Orientering fra generalsekretariatet Følgende er publisert etter årsmøtet

Detaljer

NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015. Akkreditering av prøvetaking

NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015. Akkreditering av prøvetaking NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015 Akkreditering av prøvetaking Anne Grændsen agr@akkreditert.no Prøvetaking Standarder for samsvarsvurdering ISO/IEC 17025 Prøving & kalibrering

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

God nøyaktighet er en kombinasjon av riktighet og presisjon.

God nøyaktighet er en kombinasjon av riktighet og presisjon. Jo mer nøyaktig informasjon jeg får, jo mer trygg er jeg på at jeg setter riktig insulindose. Og blir reguleringen av blodsukkeret bedre, kan det føre til et lavere langtidsblodsukker. Nå finnes det en

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC.

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Jøran Laukholm DNV - Introduction The Company An independent foundation established 1864 Objective To Safeguard

Detaljer

Prøvetakingsplaner mikrobiologi. NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet

Prøvetakingsplaner mikrobiologi. NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet Prøvetakingsplaner mikrobiologi NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet BAKGRUNN FOR VIRKSOMHETENES PRØVETAKINGSPLAN FORSKRIFTSKRAV BEDRIFTENS SELVPÅLAGTE

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

NA Dok. 57 / NA Doc. 57 Veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier Guidelines on accreditation in microbiology

NA Dok. 57 / NA Doc. 57 Veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier Guidelines on accreditation in microbiology Norsk akkreditering NA Dok. 57 / NA Doc. 57: Veiledning til akkrediteringskravene Utarbeidet av: AGR Godkjent av: ICL Versjon: 5.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 15.07.2013 Sidenr: 1 av 12 NA Dok.

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv

Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv Ricardo Holgado & Christer Magnusson Bioforsk Plantehelse Ås. ricardo.holgado@bioforsk.no Potetcystenematodene (PCN) Globodera spp.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

MÅL OG STYR INNKJØP. KPI-er som skaper bedre effektivitet og lønnsomhet. invitasjon til konferanse i oslo den 25-26 september 2013

MÅL OG STYR INNKJØP. KPI-er som skaper bedre effektivitet og lønnsomhet. invitasjon til konferanse i oslo den 25-26 september 2013 invitasjon til konferanse i oslo den 25-26 september 2013 MoDeraTor Dagligvarehandelen Reidar Molthe C ase fra Mondelez - International Ansgar Heim-Pedersen Country QA Manager Norway & Denmark. Tidl. Procurement

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

NNMPF-NYTT 2006: 1. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 30.juni 2006

NNMPF-NYTT 2006: 1. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 30.juni 2006 NNMPF-NYTT 2006: 1 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 30.juni 2006 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i Helsinki 2007. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat

Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat Presentasjon av sluttrapporten på Økologifagdagen Nofima Mat 8. Oktober 2008 Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Detaljer

Informasjonsmøte for potensielle partnere. 8. Januar 2015

Informasjonsmøte for potensielle partnere. 8. Januar 2015 Informasjonsmøte for potensielle partnere 8. Januar 2015 Agenda Kort om GOBI-konseptet GOBI 2.0 o Erfaringer fra 2 år med GOBI o Store endringer! GOBI2015 praktisk info o Program o Billetter o Partnerskap

Detaljer

Nordic Urban Design Association

Nordic Urban Design Association Nordic Urban Design Association Sommerskole 2009, Sandefjord, 18-19 juni Foto: Knut Sten Hvordan skaper vi gode, attraktive og velfungerende plasser i våre byer- og tettsteder? - undervisning i metode,

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 114-Legemiddelanalys.book Page 3 Monday, July 12, 2010 1:08 PM Innhold Forord................................................... 13 Kapittel 1: Innledning til legemiddelanalyse...................... 14

Detaljer

1 Bakgrunn Metode og gjennomføring Belegg Biofilmdannelse Resultater Biofilmdannelse Diskusjon...

1 Bakgrunn Metode og gjennomføring Belegg Biofilmdannelse Resultater Biofilmdannelse Diskusjon... Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 2 Metode og gjennomføring... 4 2. Belegg... 4 2.2 Biofilmdannelse... 4 3 Resultater... 5 3. Biofilmdannelse... 5 4 Diskusjon... 6 5 Foreløpige konklusjoner... 7 60205-2

Detaljer

Invitasjon til ABC seminar Lønnsomhet med kundefokus

Invitasjon til ABC seminar Lønnsomhet med kundefokus Invitasjon til ABC seminar Lønnsomhet med kundefokus 13. september 2012 Holberg Terrasse, Oslo Øyvind Helgesen, Høgskolen i Ålesund/Norges Handelshøyskole Kundecase, DNB Kundecase, Scandinavian Airlines

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Campylobacter spp. hos norske kalkunflokker og i norske kyllingog kalkunprodukter

Campylobacter spp. hos norske kalkunflokker og i norske kyllingog kalkunprodukter Rapport 1 2008 National Veterinary Institute`s Report Series Campylobacter spp. hos norske kalkunflokker og i norske kyllingog kalkunprodukter Resultater fra studier gjennomført i perioden høsten 2006

Detaljer

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 360 Alt til virksomheden ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 HÅG SO-FI Capisco - Capisco Puls H03 H04 H05 H09 Conventio - Wing Kollektion: Xtreme Martindale: 100.000 Kollektion: Fame Martindale: 200.000 60019

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Nytt fra NA. Erik Figenschou Norsk Akkreditering NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANNERKJENNELSE

Nytt fra NA. Erik Figenschou Norsk Akkreditering NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANNERKJENNELSE Nytt fra NA Erik Figenschou Norsk Akkreditering Nærings- og handelsdepartementet Norsk Akkreditering Sekretariat Representantskap Kvalitetsleder Akkreditering av: -Kalibreringslaboratorier -Prøvingslaboratorier

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORDISK MESTERSKAP 20 22 SEPTEBMER 2012 PÅ VOSS.

VELKOMMEN TIL NORDISK MESTERSKAP 20 22 SEPTEBMER 2012 PÅ VOSS. VELKOMMEN TIL NORDISK MESTERSKAP 20 22 SEPTEBMER 2012 PÅ VOSS. Hovedarrangør/main organizer: Arrangør av forsvarshund/organizer of defense dog: Forsvarets Hundetjeneste Arrangør av IPO/Organizer of IPO:

Detaljer

Innledning 11.12.2012. Program. Innledning - Agenda. Kjemi og Mikrobiologi

Innledning 11.12.2012. Program. Innledning - Agenda. Kjemi og Mikrobiologi Innledning Kjemi og Mikrobiologi NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANNERKJENNELSE *: Pause ved behov Program Tidspunkt Tema Foredragsholder 13:00 13:30 Innledning Hilde Angell Eid (Norsk Akkreditering) 13:30

Detaljer

Kort oversikt: VISUALISING MULTI-WAY SENSORY DATA

Kort oversikt: VISUALISING MULTI-WAY SENSORY DATA Kort oversikt: VISUALISING MULTI-WAY SENSORY DATA Dette er en kort oversikt og introduksjon til masteroppgave som utføres på Universitet i Oslo, under forskningsgruppen Simulering og Visualisering, for

Detaljer

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt. Dato: 25/3 2010 Rapportveileder for 2300 Hormoner A 2301 Hormoner B 2050 Medisinsk biokjemi, 2 nivå 2700 Tumormarkører 2150 Ammonium ion Generelt Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer