Installationshandbok Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installationshandbok Svenska"

Transkript

1 Installationshandbok Svenska

2 Utgåva: December 2003 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot lokal lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA PRODUKT I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder tillåter inte friskrivning av uttryckliga eller underförstådda garantier i vissa transaktioner, därför gäller detta meddelande inte alla. Utgåvan kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Informationen häri ändras regelbundet och ingår sedan i senare utgåvor. Förbättringar eller ändringar av produkten eller de beskrivna programmen kan göras när som helst. Kommentarer om den här publikationen kan skickas till Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien och Irland skickas de till Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan använda eller sprida den information du tillhandahåller på ett passande sätt, utan att förbinda sig gentemot dig. Du kan inköpa extra kopior av utgåvor som hör ihop med den här produkten genom att ringa i USA. I Storbritannien och Irland ringer du +44 (0) Kontakta inköpsstället om du bor i andra länder. Hänvisningar till produkter, program eller tjänster innebär inte att tillverkaren ämnar tillhandahålla dessa i alla länder där företaget finns. En hänvisning till en produkt, ett program eller en tjänst är inte ämnad att fastslå eller mena att endast den produkten, det programmet eller den tjänsten kan användas. Jämbördiga produkter, program eller tjänster som inte gör intrång på eventuellt befintlig intellektuell äganderätt kan också användas. Utvärdering och bekräftelse av användning tillsammans med andra produkter, program eller tjänster, förutom de som utformats av tillverkaren, är användarens ansvar. Lexmark, Lexmark med rutertecknet och MarkNet är varumärken som tillhör Lexmark International Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. ImageQuick and PrintCryption är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. PostScript är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 är en uppsättning skrivarkommandon (språk), teckensnitt och funktioner som finns i programvaruprodukter från Adobe Systems. Den här skrivaren är avsedd att vara kompatibel med skrivarspråket PostScript 3. Det innebär att skrivaren känner igen PostScript 3-kommandon som används i olika program och att den emulerar motsvarande funktioner. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare Lexmark International, Inc. Alla rättigheter förbehålles. RÄTTIGHETER SOM GÄLLER STATSFÖRVALTNING I USA Denna programvara och all medföljande dokumentation som levereras under detta avtal är kommersiell datorprogramvara och dokumentation som utvecklats exklusivt på privat bekostnad. FCC-information Produkten följer riktlinjerna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Enligt dessa regler måste utrustningen uppfylla följande två villkor: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste acceptera störningar utifrån, inklusive störningar som kan ge upphov till oönskad drift. Om du har frågor om denna information kan du vända dig till: VD för Lexmark Technology & Services Lexmark International Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) Mer information finns i onlinedokumentationen. Säkerhetsinformation Om produkten inte är märkt med denna symbol, måste den anslutas till ett jordat eluttag. VAR FÖRSIKTIG!Du bör inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden eller telesladden under åskväder. Nätsladden måste vara ansluten till ett lättåtkomligt eluttag i närheten av produkten. Service och reparationer, förutom dem som beskrivs i handböckerna, bör utföras av utbildade servicetekniker. Produkten är utformad, testad och godkänd för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder med användning av specifika Lexmark-delar. Vissa delars säkerhetsfunktioner kanske inte alltid är självklara. Lexmark är inte ansvarig för användning av andra ersättningsdelar. Produkten använder laser. VAR FÖRSIKTIG!Användning av kontroller, justeringar eller utförande av andra procedurer än dem som angivits häri kan resultera i farlig strålning. Produkten använder en utskriftsprocess som hettar upp utskriftsmaterial, och hettan kan få material att avge ångor. Du måste känna till avsnittet i handböckerna som har anvisningar om hur du väljer utskriftsmaterial för att undvika risken för skadliga ångor. Skrivsätt Det kan vara bra att känna till hur anmärkningar och varningsmeddelanden visas i dokumentationen. VAR FÖRSIKTIG! "Var försiktig!" anger att något kan orsaka personskador. Varning! "Varning!" anger att något kan skada produktens maskin- eller programvara. Observera! Den här symbolen identifierar delar som är känsliga för statiska laddningar. Rör aldrig områden kring denna symbol utan att först beröra skrivarens metallram.

3 Innehåll Introduktion Om skrivaren Andra informationskällor Steg 1: Packa upp skrivaren Förbereda för installation Steg 2: Installera förbrukningsenheter Installera tonerkassetter Installera fotoframkallningskassetten Steg 3: Sätta fast tillvalsmagasinet Steg 4: Förbereda skrivaren Placering av skrivaren Fästa magasinet vid skrivaren Sätta fast en mall för språkanpassning på manöverpanelen Justera marginalerna för magasin Steg 5: Installera enheten för dubbelsidig utskrift (tillval) Sätta fast tillvalsenheten för dubbelsidig utskrift Justera marginaler för enheten för dubbelsidig utskrift Innehåll iii

4 Steg 6: Installera minne, fast programvara eller tillvalskort Ta bort systemkortet Installera skrivarminne Installera ett extra flashminneskort eller kort för fast programvara Installera om systemkortet Steg 7: Fylla på papper Fylla på magasinen Steg 8: Ansluta kablar Ansluta en lokal kabel Ansluta en nätverkskabel Starta skrivaren Steg 9: Installera drivrutiner för lokal utskrift Windows Macintosh UNIX/Linux Steg 10: Kontrollera skrivarinställningar Skriva ut en sida med menyinställningar Skriva ut en sida med nätverksinställningar Skriva ut snabbguideinformation Steg 11: Konfigurera för TCP/IP Tilldela en skrivare en IP-adress Kontrollera IP-inställningarna Konfigurera för hämtutskrift Innehåll iv

5 Steg 12: Installera drivrutiner för nätverksutskrift Windows Macintosh UNIX/Linux NetWare Steg 13: Använda dokumentations-cd-skivan Visa innehållet på cd-skivan Sprida informationen Lagra snabbguideinformation Innehåll v

6 vi

7 Introduktion Om skrivaren Basmodell och tillval Skrivare Sidan 4 Enhet för dubbelsidig utskrift (tillval) Sidan 17 Skrivaren finns i tre modeller: Lexmark C510 med 64 MB standardminne, ett magasin för 250 ark samt USB- och parallellkontakter Lexmark C510n, som har 128 MB standardminne och en Ethernet 10BaseT/100BaseTXskrivarserver installerad, med en Ethernet-kontakt. Lexmark C510dtn, som har samma funktioner som C510n samt en enhet för dubbelsidig utskrift och ett magasin för 530 ark. Du kan köpa flera olika tillval till skrivaren. Starta dokumentations-cd-skivan och klicka sedan på Användarreferens. Sök efter översiktlig information om skrivaren. Tillvalsmagasin för 530 ark Sidan 11 Introduktion 1

8 Andra informationskällor Om du behöver mer information när du är klar med installationen kan du läsa i den övriga skrivardokumentation. Dokumentations-cd-skiva dokumentations-cd-skivan innehåller information om hur du fyller på utskriftsmaterial, rensar felmeddelanden, beställer och byter ut förbrukningsmaterial, installerar servicekit och felsöker. På skivan finns även allmän information för administratörer. Informationen på dokumentations-cdskivan finns även på Lexmarks webbplats på publications. Informationssidor Informationssidor finns i skrivaren. De innehåller information om hur du fyller på utskriftsmaterial, felsöker och löser utskriftsproblem samt tar bort papper som fastnat. Följande är en lista med de guider som finns tillgängliga på Hjälpmenyn: Hjälpguide Utskriftsguide Papperskvadd Utskriftskvalitet Färgkvalitet Mediaguide Anslutningsguide Tillbehörsguide Flyttguide Utskriftsfel Så här skriver du ut de sidorna: 1 Tryck på Meny på manöverpanelen tills Hjälpmenyn visas. 2 Tryck på Meny tills det ämne du vill skriva ut visas och tryck sedan på Välj. Introduktion 2

9 Vi rekommenderar att du skriver ut guiden för att åtgärda papperskvadd och förvarar den nära skrivaren. De här sidorna finns även på dokumentations-cd-skivan som följde med skrivaren. Snabbguide I Snabbguide kan du snabbt hitta information om hur du fyller på utskriftsmaterial, tar bort papper som fastnat, skriver ut konfidentiella jobb och tolkar vanliga skrivarmeddelanden. Den här informationen finns i utskriftsbart format på dokumentations-cd-skivan som levererades med skrivaren. Cd-skiva med drivrutiner Cd-skivan med drivrutiner innehåller filer som behövs för att göra skrivaren klar för utskrift. Den kan även innehålla skrivarverktyg, bildskärmsteckensnitt och ytterligare dokumentation. Lexmarks webbplats Besök vår webbplats på adressen om du vill ha uppdaterade skrivardrivrutiner, program och annan skrivardokumentation. Introduktion 3

10 Steg 1: Packa upp skrivaren Förbereda för installation 20 cm (8 tum) 58,5 cm (23 tum) Välj en plats med god ventilation för skrivaren där det finns utrymme för magasin och luckor. Använd en stabil, plan yta där den inte kommer att utsättas för direkt luftflöde eller extrema temperaturer. 50 cm (20 tum) 70 cm (28 tum) 25 cm (10 tum) Nödvändigt totalt utrymme med tillval Tillvalsmagasin för 530 ark Enhet för dubbelsidig utskrift (tillval) Båda Höjd 73,5 cm (29 tum) 63,8 cm (25,1 tum) 73,5 cm (29 tum) Baksida 25 cm (10 tum) 35 cm (14 tum) 35 cm (14 tum) Packa upp skrivaren 4

11 VAR FÖRSIKTIG! Skrivaren väger 30.4 kg och det krävs minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt. Magasin för 250 ark Nätkabel Cd-skiva med drivrutiner Mall för språkanpassning (andra språk än engelska) Packa upp alla delar. Kontrollera att följande delar finns: Skrivare med magasin för 250 ark Nätkabel Fotoframkallningskassett Skrivarkassetter (fyra, levereras i skrivaren, förpackade) Installationshandbok med dokumentations-cd-skivan och snabbguide Cd-skiva med drivrutiner Mall för språkanpassning (andra språk än engelska) Om något saknas eller är skadat kan du besöka Lexmarks webbplats på där du hittar telefonnumret till Lexmarks kundtjänst i ditt land. Ta bort tejp och förpackningsmaterial från skrivaren. Spara kartongen och förpackningsmaterialet ifall du behöver förpacka skrivaren igen. Installationshandbok med dokumentations-cd-skiva och snabbguide Fotoframkallning skassett Obs! Undvik att fotoframkallningskassetten överexponeras genom att lämna kvar den i förpackningen tills du ska installera den. Packa upp skrivaren 5

12 Steg 2: Installera förbrukningsenheter Installera tonerkassetter Förpackning Förbered tonerkassetterna genom att följa anvisningarna i det här avsnittet. 1 Dra den främre luckans frigöringsspärr framåt och fäll försiktigt ned den främre luckan. 2 Ta bort förpackningsmaterialet. 3 Ta tag i handtaget till en av tonerkassetterna och dra kassetten rakt ut. Installera förbrukningsenheter 6

13 4 Håll kassetten rakt och fördela tonern genom att skaka kassetten försiktigt. 5 Ta bort tejpen och luckan från kassetten. Installera förbrukningsenheter 7

14 Varning! Vidrör inte rullens yta under kassettluckan. Om du vidrör rullen kan den skadas. 6 Ta tag i handtaget till kassetten. 7 För in kassetten i lämplig öppning skjut in den. Observera att respektive tonerkassett måste placeras i rätt fack. 8 Installera de andra kassetterna genom att upprepa steg 3 på sidan 6 till steg 7 på sidan 8. 9 Stäng den främre luckan. Installera förbrukningsenheter 8

15 Installera fotoframkallningskassetten. Installera fotoframkallningskassetten genom att följa anvisningarna i det här avsnittet. 1 Öppna den övre luckan på skrivaren. Varning! Fotoframkallaren är mycket ömtålig. Ta inte bort förpackningsmaterialet förrän du ska installera den för att undvika att den skadas. 2 Ta försiktigt bort förpackningsmaterial, stift och tejp från fotoframkallningskassetten. Installera förbrukningsenheter 9

16 Varning! Rör inte vid den glansiga fotoenhetsfilmen på fotoframkallningskassetten. 3 Ta tag i handtaget till kassetten och rikta in den mot öppningen. Sänk den försiktigt på plats. 4 Tryck spärrarna i riktning från varandra så att kassetten låses på plats. 5 Stäng den övre luckan. Installera förbrukningsenheter 10

17 Steg 3: Sätta fast tillvalsmagasinet VAR FÖRSIKTIG! Om du lägger till ett tillvalsmagasin efter att du installerat skrivaren kontrollerar du att skrivaren är avslagen, kopplar du från strömsladden och alla kablar från baksidan av skrivaren innan du utför de här åtgärderna. Du kan använda ett tillvalsmagasin för 530 ark i skrivaren. Tillvalsmagasinet består av en stödenhet och ett pappersmagasin. 1 Packa upp kartongen. I kartongen finns: en stödenhet med ett magasin två sidoluckor (vänster och höger) två metallbrickor (vänster och höger) med skruvar 2 Ta bort allt förpackningsmaterial och all tejp från stödenheten. 3 Dra ut magasinet ur stödenheten. Ta bort eventuellt förpackningsmaterial och all tejp från magasinet. 4 Flytta stödenheten till platsen för skrivaren. 5 Luta magasinet en aning och skjut in det i stödenheten. Obs! När du lägger till eller tar bort tillvalsmagasinet bör du se till att uppdatera skrivarkonfigurationen via skrivardrivrutinen. Sätta fast tillvalsmagasinet 11

18 Steg 4: Förbereda skrivaren Placering av skrivaren Obs! Om du vill kunna installera extra minne lämnar du lite utrymme bakom skrivaren. VAR FÖRSIKTIG! Skrivaren väger 30.4 kg och det krävs minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt. När du har valt en plats och placerat tillvalsmagasinet (om du har ett) där kan du ställa skrivaren på plats. För in händerna i handtagen på vardera sidan om skrivaren, lyft skrivaren och sätt den på bordet eller tillvalsmagasinet. Placera skrivaren på ett tillvalsmagasin. 1 Rikta in stiften, hålen och kontakten på magasinet med skrivarens undersida. 2 Sätt ned skrivaren. Se till att den står stadigt på magasinet. Hål Stift Kontakt Förbereda skrivaren 12

19 Fästa magasinet vid skrivaren Om du har ett tillvalsmagasin fäster du det vid skrivaren. 1 Rikta in brickan mot hålet på skrivarens högra sida, enligt bilden. Lägg brickan platt mot skrivaren och dra sedan åt skruven. Bricka Dra åt skruven 2 Börja längst fram på skrivaren och tryck fast den högra sidoluckan på skrivaren, samtidigt som du för in stiften på magasinet i motsvarande hål på luckan, så täcker du öppningen mellan skrivaren och tillvalsmagasinet. Kontrollera att sidoluckan sitter åt rätt håll. Undersidan är den platta sidan. Förbereda skrivaren 13

20 Dra åt skruven 3 Rikta in den andra brickan mot hålet på skrivarens vänstra sida, enligt bilden. Lägg brickan platt mot skrivaren och dra sedan åt skruven. Bricka 4 Börja längst fram på skrivaren och tryck fast den vänstra sidoluckan på skrivaren, samtidigt som du för in stiften på magasinet i motsvarande hål på luckan, så täcker du öppningen mellan skrivaren och tillvalsmagasinet. Kontrollera att sidoluckan sitter åt rätt håll. Undersidan är den platta sidan. Förbereda skrivaren 14

21 Sätta fast en mall för språkanpassning på manöverpanelen Om du vill använda ett annat språk än engelska och skrivaren levererades med en mall för språkanpassning sätter du fast mallen med översatta knappnamn: 1 Ta bort skyddsmaterialet från mallens baksida. 2 Rikta in hålen på mallen mot lamporna och knapparna på manöverpanelen och tryck fast den. Överför malletiketterna genom att gnugga på dem. 3 Dra bort mallen från skrivaren. Förbereda skrivaren 15

22 Justera marginalerna för magasin 2 Du kan se till att lika stora marginaler används genomgående när länkade magasin används genom att justera marginalerna för magasin 2. 1 Fyll på vanligt papper i båda magasinen. 2 Tryck på Meny på skrivarens manöverpanel tills Inställningsmenyn visas och tryck sedan på Välj. 3 Tryck på Meny tills Vänstermarginal visas och tryck sedan på Välj. 4 Tryck på Meny tills du ser Magasin 2. Tryck därefter på Välj. 5 Tryck på Starta. Två sidor skrivs ut. 6 Bestäm vilket vänstermarginalvärde du behöver genom att följa instruktionerna på de utskrivna sidorna. 7 Upprepa steg 1 4, tryck på Meny tills det vänstermarginalvärde du behöver visas och tryck sedan på Välj. Förbereda skrivaren 16

23 Steg 5: Installera enheten för dubbelsidig utskrift (tillval) Sätta fast tillvalsenheten för dubbelsidig utskrift VAR FÖRSIKTIG! Om du installerar tillvalsenheten för dubbelsidig utskrift efter att du installerat skrivaren stänger du av skrivaren och kopplar ur nätkabeln innan du fortsätter. Med hjälp av tillvalsenheten för dubbelsidig utskrift kan du skriva ut på båda sidor av papperet. 1 Packa upp enheten för dubbelsidig utskrift och ta bort allt förpackningsmaterial. Obs! När du lägger till eller tar bort tillvalsenheten för dubbelsidig utskrift bör du se till att uppdatera skrivarkonfigurationen via skrivardrivrutinen. 2 Använd en skruvmejsel till att försiktigt ta bort kontaktluckan och den övre och nedre luckan till enheten från skrivarens baksida. Installera enheten för dubbelsidig utskrift (tillval) 17

24 3 För in enheten för dubbelsidig utskrift i den nedre öppningen, enligt bilden. 4 Dra den övre delen av enheten för dubbelsidig utskrift så att den ligger mot skrivarens ovansida och tryck sedan nedåt så att den låses fast i den övre öppningen. När enheten för dubbelsidig utskrift är rätt installerad finns det en liten och jämnstor springa mellan enheten och skrivaren som syns från skrivarens framsida. Insatsenhet 5 Öppna den bakre luckan till enheten för dubbelsidig utskrift och dra insatsenheten nedåt. Installera enheten för dubbelsidig utskrift (tillval) 18

25 6 Förläng de gröna skruvarna genom att dra ut dem. 7 Tryck in skruvarna försiktigt när du skruvar in dem medurs så skruvas de åt ordentligt. Om det behövs kan du dra åt skruvarna med en skruvmejsel. Fäll sedan in de gröna tumskruvarna genom att trycka dem mot skrivaren. Obs! Om du inte fäller in de gröna skruvarna kan det orsaka att papper fastnar. 8 För upp insatsenheten och stäng den bakre luckan till enheten för dubbelsidig utskrift. Installera enheten för dubbelsidig utskrift (tillval) 19

26 9 För in brickan i öppningen och dra sedan åt monteringsskruven genom att vrida den medurs. 10 Anslut kontakten till enheten för dubbelsidig utskrift enligt bilden. Frigöringsspärren till kontakten till enheten måste vara riktad från enheten. Installera enheten för dubbelsidig utskrift (tillval) 20

27 Justera marginaler för enheten för dubbelsidig utskrift Genom att justera marginalerna för enheten för dubbelsidig utskrift kan se till att lika stora marginaler används genomgående när du väljer dubbelsidig utskrift. 1 Fyll på vanligt papper i standardmagasinet. 2 Tryck på Meny på skrivarens manöverpanel tills Inställningsmenyn visas och tryck sedan på Välj. 3 Tryck på Meny tills Vänstermarginal visas och tryck sedan på Välj. 4 Tryck på Meny tills du ser Duplex. Tryck därefter på Välj. 5 Tryck på Start. Två sidor skrivs ut. 6 Bestäm vilket vänstermarginalvärde du behöver genom att följa instruktionerna på de utskrivna sidorna. 7 Upprepa steg 1 4, tryck på Meny tills det vänstermarginalvärde du behöver visas och tryck sedan på Välj. Installera enheten för dubbelsidig utskrift (tillval) 21

28 Steg 6: Installera minne, fast programvara eller tillvalskort VAR FÖRSIKTIG! Om du installerar interna minneskort eller tillvalskort efter att du har installerat skrivaren bör du först stänga av skrivaren och dra ut nätkabeln. Obs! Du behöver en Phillips-skruvmejsel för att ta bort systemkortets täckplåt. Du kan utöka skrivarens minne och kommunikationsmöjligheter genom att lägga till tillvalskort. Anvisningarna i det här avsnittet är till hjälp när du installerar något av det följande: Minneskort Skrivarminne Flashminne Teckensnitt Kort för fast programvara Bar code ImageQuick PrintCryption Installera minne, fast programvara eller tillvalskort 22

29 Ta bort systemkortet Handtag Varning! Elektroniska komponenter kan skadas av ovarsam hantering och statisk elektricitet. Ta i någon metalldel på skrivaren innan du rör vid ett kort. Ta bort skrivarens systemkort genom att följa anvisningarna i det här avsnittet. 1 Ta bort de fyra skruvarna i hörnen på systemkortet. 2 Dra systemkortet rakt ut från skrivaren. Obs! Systemkortet kan sitta fast ganska hårt i skrivaren. Du kan behöva ta i ordentligt när du drar i handtagen. Installera minne, fast programvara eller tillvalskort 23

30 Installera skrivarminne Minneskortplats 1 Minneskortplats 2 Installera skrivarminne genom att följa anvisningarna i det här avsnittet. 1 Packa upp det extra skrivarminneskortet. Undvik att röra vid kontakterna längs kortkanten. Spara förpackningsmaterialet. 2 Öppna båda spärrarna på kortplatsen helt. Obs! Det går inte att använda vissa minneskort och viss fast programvara som tillhandahålls för andra Lexmarkskrivare till den här skrivaren. Specifikationer finns på dokumentations-cd-skivan. Urfasning 3 Rikta in urfasningarna på minneskortet mot upphöjningarna på kortplatsen. Upphöjning Installera minne, fast programvara eller tillvalskort 24

31 Spärr 4 Skjut minneskortet rakt in på kortplatsen tills det snäpper på plats. Se till att spärrarna passar i urfasningarna på båda sidorna av minneskortet. Urfasning Installera ett extra flashminneskort eller kort för fast programvara Obs! Det går inte att använda kort för fast programvara som tillhandahålls för andra Lexmark-skrivare till den här skrivaren. Varning! Kort för fast programvara skadas lätt av statisk elektricitet. Ta i någon metalldel på skrivaren innan du rör vid ett kort. Plaststift Installera ett flashminneskort eller ett kort för fast programvara med hjälp av instruktionerna i det här avsnittet. Systemkortet har två anslutningsplatser där du kan installera sammanlagt ett flashminneskort och ett kort för fast programvara. 1 Packa upp flashminneskortet eller kortet för fast programvara. Undvik att vidröra kontakterna på kortets undersida. Spara förpackningen. Metallstift Installera minne, fast programvara eller tillvalskort 25

32 2 Håll i kanterna på flashminneskortet eller kortet för fast programvara och rikta in plaststiften på kortet mot hålen i systemkortet. 3 Tryck fast flashminneskortet eller kortet för fast programvara ordentligt. Kort Obs! Metallstiften på kortet för fast programvara måste vara helt isatta längs med hela kortet. Installera minne, fast programvara eller tillvalskort 26

33 Installera om systemkortet Installera om systemkortet med hjälp av anvisningarna nedan. 1 Håll systemkortet som på bilden och rikta in det mot skenorna i skrivaröppningen. 2 Skjut bestämt systemkortet rakt in i skrivaren. Se till att du skjuter in systemkortet helt i skrivaröppningen. 3 Sätt tillbaka de fyra skruvarna i hörnen på systemkortet. Installera minne, fast programvara eller tillvalskort 27

34 Steg 7: Fylla på papper Obs! Om du fyller på annat utskriftsmaterial än vanligt papper med formaten US Letter eller A4 bör du ändra inställningarna Papperstyp och Pappersstorlek för magasinet. Mer detaljerad information finns på dokumentations-cd-skivan. Skrivaren har ett standardmagasin med en kapacitet på 250 ark. Om du har installerat ett tillvalsmagasin rymmer den ytterligare 530 ark. Skrivaren får alltså en sammanlagd kapacitet på 780 ark. I följande tabell anges mängd och typ av utskriftsmaterial som kan användas i varje magasin. Källa Kapacitet (ark) Pappersstorlekar Kuvertstorlekar Papperstyper Magasin A4, A5, JIS B5, US Letter, Executive, Statement Magaisn 1 tillvalsmagasin för US Legal 250 A4, A5, JIS, B5, US Letter, US Legal, Executive, Folio, Statement 9, COM 10, DL, C5, B5 9, COM 10, DL, C5, B5 Vanligt papper, OH-film, etiketter, tjockt papper, glansigt papper Vanligt papper, OH-film, etiketter, tjockt papper, glansigt papper Magasin A4, US Letter, Executive Vanligt papper Fylla på papper 28

35 Fylla på magasinen Följ de här anvisningarna när du fyller på papper i standardmagasinet eller extramagasinet. 1 Dra ut magasinet helt. Obs! Längd- och breddstöden i ett tillbehörsmagasin för 530 ark ser annorlunda ut än stöden i standardmagasinet men de fungerar på samma sätt. 2 Om du fyller på ett tillbehörsmagasin för US Legalpapper öppnar du först luckan. Fylla på papper 29

36 3 Tryck ihop flikarna på sidorna av längdstödet enligt bilden. Skjut stödet till rätt läge för den pappersstorlek du använder, enligt storleksindikatorerna längst ned på magasinets framsida. 4 Tryck ihop flikarna på sidorna av breddstödet enligt bilden. Skjut stödet till rätt läge för den pappersstorlek du använder, enligt storleksindikatorerna längst ned och till vänster på magasinet. Lägg märke till etiketten för höjdnivå på sidan av magasinet som anger hur högt bunten får nå. 5 Böj pappersbunten fram och tillbaka och lufta den sedan. Vik inte eller skrynkla materialet. Rätta till kanterna på ett plant underlag. Fylla på papper 30

37 6 Lägg i bunten med den rekommenderad utskriftssidan uppåt. Sätt in bunten mot magasinets bortre del enligt bilden. Varning! När du fyller på magasinet bör du inte fylla på papper över markeringen för bunthöjd i magasinet. Ett överfullt magasin kan orsaka papperskvadd. Om du fyller på papper med brevhuvud placerar du det med brevhuvudet uppåt mot magasinets bakre del, enligt bilden. För dubbelsidig utskrift placerar du papperet med brevhuvudet nedåt längst fram i magasinet. 7 Om du fyller på ett tillbehörsmagasin för US Legalpapper stänger du luckan. 8 Sätt in magasinet igen. Obs! Det finns mer information om att fylla i kuvert i avsnittet "Fylla på kuvert i standardmagasinet" i kapitlet Materialspecifikationer i Användarreferens. Fylla på papper 31

38 Steg 8: Ansluta kablar VAR FÖRSIKTIG! Koppla inte in eller ur en kommunikationsport, en telekontakt eller annan anslutning under åskväder. Skrivaren kan anslutas till ett nätverk eller direkt till en dator så att du kan skriva ut lokalt. Ansluta en lokal kabel Du kan ansluta skrivaren lokalt via en USB-port, parallellport eller seriell port. USB En USB-port är standard för alla modeller. Operativsystemen Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 och Windows XP kan använda USB-anslutningar. Vissa UNIX-, Linux- och Macintosh-datorer hanterar också USB-anslutningar. I dokumentationen till datorn ser du om operativsystemet kan använda USB. För en USB-port krävs en USB-kabel, t.ex. Lexmarks med artikelnummer 12A2405 (ca 2 m). Kontrollera att USB-symbolen på kabeln är densamma som USBsymbolen på skrivaren. Ansluta kablar 32

39 Parallell En parallellport ingår på basskrivarmodellerna. För en parallellport krävs en IEEE-1284-kompatibel parallellkabel, t.ex. Lexmarks med artikelnummer (3 m). Seriell Du kan ansluta till en seriell port via INA-porten på skrivarens systemkort. För en seriell port krävs en kompatibel seriell kabel, t.ex. Lexmarks med artikelnummer Ansluta kablar 33

40 Ansluta en nätverkskabel Du kan ansluta skrivaren till ett nätverk med vanliga nätverkskablar. Ethernet En 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet-port är standard på nätverksmodellen. Så här ansluter du skrivaren till ett nätverk: 1 Kontrollera att skrivaren är avstängd och strömmen frånkopplad. 2 Anslut den ena änden av standardnätverkskabeln till en lokal anslutning eller hubb och den andra änden till Ethernet-porten på skrivarens baksida. Skrivaren anpassas automatiskt till nätverkets hastighet. Använd en kategori 5-kabel med en RJ-45-kontakt för standardnätverksporten. Trådlösa alternativ med b Skrivaren kan konverteras till trådlös nätverksanvändning med hjälp av en b-adapter för trådlös utskrift (tillval). Adaptern är en maskinvaruenhet som du ansluter till Ethernet-porten på skrivaren. Om du köpte adaptern till skrivaren hittar du information om installation och konfiguration i dokumentationen som levererades med adaptern.t Ansluta kablar 34

41 Starta skrivaren Starta skrivaren genom att följa anvisningarna nedan. 1 Anslut skrivarnätkabelns ena ände till kontakten på skrivarens baksida och den andra änden till ett jordat uttag. 2 Slå på skrivaren. När testerna av skrivaren är klara visas meddelandet Klar, som innebär att skrivaren kan ta emot utskriftsjobb. Visas något annat meddelande än Klar på skärmen kan du ta bort meddelandet med hjälp av anvisningarna på dokumentations-cd-skivan. Klicka på Utskrift och klicka sedan på Skrivarmeddelanden. 3 Om du har anslutit skrivaren lokalt slår du på datorn och eventuell annan kringutrustning. Vad ska jag göra nu? Anslutningstyp Lokal anslutning Nätverksanslutning Läs Installera drivrutiner för lokal utskrift på sidan 36 Kontrollera skrivarinställningar på sidan 44 Ansluta kablar 35

42 Steg 9: Installera drivrutiner för lokal utskrift En lokal skrivare är ansluten till datorn med en USB- eller parallellkabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk i stället för till datorn hoppar du över det här steget och går vidare till Steg 10: Kontrollera skrivarinställningar på sidan 44. Obs! Om du använder Windows kan du hoppa över guiden för ny maskinvara och istället installera skrivardrivrutinerna från cdskivan med drivrutiner. Installera skrivarprogramvaran genom att sätta in cd-skivan och sedan följa instruktionerna. En skrivardrivrutin är programvara med vars hjälp datorn kan kommunicera med skrivaren. Hur installationen går till beror på vilket operativsystem du använder. Sök i följande tabell rätt på det operativsystem du har och den kabel du ska använda och gå sedan till angiven sida där du hittar anvisningar för hur du installerar drivrutinen. Operativsystem Kabel Gå till sidan... Windows XP; Windows Server 2003 USB * eller parallell 37 Windows 2000 USB * eller parallell 38 Windows Me USB * eller parallell 38 Windows 98 USB * eller parallell 39 Windows NT 4.x Endast parallell 40 Windows 95 Endast parallell 40 Macintosh Endast USB 41 UNIX/Linux USB eller parallell 43 * Om du ansluter en USB-skrivarkabel medan skrivaren och datorn är påslagna startas guiden för ny maskinvara i Windows automatiskt. Leta upp anvisningarna för ditt operativsystem och besvara skärmbilderna som visas med hjälp av dem. Installera drivrutiner för lokal utskrift 36

43 Windows Förutom anvisningarna för hur du installerar drivrutiner kan du behöva läsa i dokumentationen som levererades med datorn och Windowsoperativsystemet. Innan du installerar Obs! När du installerar en anpassad drivrutin ersätts inte systemdrivrutinen. Ett särskilt skrivarobjekt skapas och visas i skrivarmappen. I en del Windows-versioner ingår redan en systemdrivrutin för skrivaren. Det kan innebära att installationen verkar automatisk i senare Windows-versioner. Systemdrivrutiner fungerar bra för enkla utskrifter, men de har färre funktioner än vår anpassade drivrutin. För att du ska få tillgång till den anpassade drivrutinens alla funktioner måste du installera den med hjälp av cd-skivan med drivrutiner som följde med skrivaren. Det går även att hämta drivrutinerna på Lexmarks webbplats på Använda Windows XP eller Windows Server 2003 med USB-kabel eller parallellkabel Obs! Företagsversioner av Windows XP kräver att du har administratörsbehörighet för att kunna installera skrivardrivrutiner på datorn. När guiden Ny maskinvara har hittats visas gör du följande: 1 Sätt in cd-skivan med drivrutiner. Om cd-skivan öppnas automatiskt stänger du den. Klicka på Nästa. 2 Bläddra till platsen för skrivardrivrutinen på cd-skivan med drivrutiner: D:\drivers\win_2000\ 3 Klicka på Nästa så installeras drivrutinen. Om du får ett meddelande om att drivrutinen inte är certifierad kan du ignorera det och klicka på Fortsätt ändå. Skrivaren har testats noggrant och är kompatibel med Windows XP och Windows Server Klicka på Slutför när filerna är installerade. 5 Skriv ut en testsida och kontrollera installationen. Installera drivrutiner för lokal utskrift 37

44 Använda USB- eller parallellkabel tillsammans med Windows 2000 Obs! Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna installera skrivardrivrutiner på datorn. Gör så här när meddelandet En ny maskinvara har hittats visas: 1 Sätt in cd-skivan med drivrutiner. Om cd-skivan öppnas automatiskt, stänger du den. Klicka på Nästa. 2 Välj Sök efter en lämplig drivrutin och klicka på Nästa. 3 Välj endast Ange sökväg och klicka sedan på Nästa. 4 Bläddra till platsen för skrivardrivrutinen på cd-skivan med drivrutiner: D:\Drivers\Win_2000\ 5 Klicka på Öppna och sedan på OK. 6 Klicka på Nästa så installeras den drivrutin som visas. Om du får ett meddelande om att drivrutinen inte är digitalt signerad kan du ignorera det. 7 Klicka på Slutför när filerna är installerade. 8 Skriv ut en testsida och kontrollera installationen. Använda USB- eller parallellkabel tillsammans med Windows Me Obs! Beroende på vilken programvara och vilka skrivare som redan är installerade på datorn kan skärmbilderna skilja sig från dem i de här anvisningarna. Du måste installera både en USB-portdrivrutin och en anpassad drivrutin. Gör så här när meddelandet En ny maskinvara har hittats visas: 1 Sätt i cd-skivan med drivrutiner. Om cd-skivan öppnas automatiskt, stänger du den. Klicka på Nästa. 2 Välj Sök automatiskt efter en bättre drivrutin (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa. Guiden söker efter en drivrutin för en USB-port. Den får samma namn som skrivaren. 3 När drivrutinen hittats klickar du på Slutför. 4 Välj Sök automatiskt efter en bättre drivrutin (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa. Guiden söker nu efter en skrivardrivrutin. 5 Markera skrivaren och drivrutinen i listan och klicka sedan på OK. Kontrollera att du har markerat drivrutinen för det språk du ska använda. D:\Drivers\WIN_9X\<SPRÅK> Installera drivrutiner för lokal utskrift 38

45 6 När skrivardrivrutinen är installerad klickar du på Slutför. 7 Använd det förvalda skrivarnamnet eller skriv ett eget och klicka sedan på Nästa. 8 Klicka på Ja (rekommenderas) och sedan på Slutför så att en testsida skrivs ut. 9 När testsidan skrivits ut klickar du på Ja så att fönstret stängs. 10 Klicka på Slutför så att installationen avslutas och guiden stängs. Nu kan du skriva ut. Använda USB- eller parallellkabel tillsammans med Windows 98 Obs! Beroende på vilken programvara och vilka skrivare som redan är installerade på datorn kan skärmbilderna skilja sig från dem i de här anvisningarna. Du måste installera både en USB-portdrivrutin och en anpassad drivrutin. När guiden Lägg till maskinvara visas gör du följande: 1 Sätt in cd-skivan med drivrutiner och klicka sedan på Nästa. Om cd-skivan öppnas automatiskt, stänger du den. 2 Välj Sök automatiskt efter en bättre drivrutin (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa. 3 Välj endast CD-ROM-enhet och klicka sedan på Nästa. 4 När guiden hittat USB-portens drivrutin klickar du på Nästa. 5 När drivrutinen för USB-port hittats klickar du på Slutför. 6 Klicka på Nästa. 7 Välj Sök efter den bästa drivrutinen för enheten (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa. 8 Välj Ange sökväg. 9 Bläddra till platsen för skrivardrivrutinen på cd-skivan med drivrutiner: D:\Drivers\WIN_9X\english 10 Klicka på OK. 11 När du hittat skrivardrivrutinen klickar du på Nästa. 12 Använd det förvalda skrivarnamnet eller skriv ett eget och klicka sedan på Nästa. Installera drivrutiner för lokal utskrift 39

46 13 Välj Ja så att en testsida skrivs ut och klicka sedan på Slutför. Alla nödvändiga filer installeras på datorn. 14 När testsidan skrivits ut klickar du på Ja så stängs fönstret. 15 Klicka på Slutför så slutförs installationen. Nu kan du skriva ut. Använda parallellkabel tillsammans med Windows NT Obs! Operativsystemet Windows NT har inte USBfunktioner. Obs! Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna installera skrivardrivrutiner på datorn. Det enklaste sättet att installera en drivrutin är att använda cd-skivan med drivrutiner som levererades tillsammans med skrivaren. 1 Sätt i cd-skivan med drivrutiner. 2 Klicka på alternativet för installation av skrivare och programvara. 3 Klicka på Skrivare. 4 Klicka på Jag accepterar om du accepterar licensvillkoren. 5 Välj alternativet för snabbinstallation och klicka på Nästa. 6 Välj den port som du vill använda och sedan den skrivare som installeras. 7 Klicka på Slutför så slutförs installationen. Nu kan du skriva ut. Använda parallellkabel tillsammans med Windows 95 Obs! Operativsystemet Windows 95 har inte USBfunktioner. När guiden Uppdatera drivrutin visas gör du följande: 1 Sätt i cd-skivan med drivrutiner. Om cd-skivan öppnas automatiskt stänger du den. Om en systemdrivrutin som är kompatibel med operativsystemet hittas så installerar guiden den. Om ingen systemdrivrutin som är kompatibel med operativsystemet hittas klickar du på Andra platser. 2 Bläddra till platsen för skrivardrivrutinen på cd-skivan med drivrutiner: D:\drivers\win_9x\english 3 Klicka på OK. 4 Klicka på Slutför. Guiden Lägg till skrivare öppnas. 5 Använd det förvalda skrivarnamnet eller skriv ett eget och klicka sedan på Nästa. Installera drivrutiner för lokal utskrift 40

47 6 Klicka på Ja så skrivs en testsida ut. 7 Klicka på Slutför. En testsida skickas till skrivaren när drivrutinfilerna har kopierats till datorn. Nu kan du skriva ut. Macintosh Macintosh OS 8.6 eller senare krävs för USB-utskrift. Om du vill skriva ut lokalt till en USB-ansluten skrivare måste du skapa en skrivarsymbol på skrivbordet (Mac OS x) eller skapa en kö i Utskriftskontroll (Mac OS X). Skapa en skrivarikon på skrivbordet (Mac OS x) Obs! En PPD-fil förser en Macintosh-dator med detaljerad information om en skrivare. Obs! En PPD för din skrivare kan även hämtas i ett programvarupaket på Lexmarks webbplats på 1 Installera en PPD-fil (PostScript Printer Description) på datorn. a Sätt i cd-skivan med drivrutiner. b Dubbelklicka på Klassisk och dubbelklicka sedan på skrivarens installationsprogram. c Välj det språk du vill använda och klicka sedan på OK. d Klicka på Jag accepterar när du har läst licensavtalet. e Klicka på Fortsätt när du läst Readme-filen. f Välj ett standardpappersformat. g Klicka på Installera i fönstret Enkel installation. Alla nödvändiga filer installeras på datorn. h Klicka på Avsluta när installationen är klar. 2 Gör något av följande: Macintosh : Öppna Apple LaserWriter. Macintosh x: Öppna Program och klicka sedan på Verktyg. 3 Dubbelklicka på Skrivbordsskrivarverktyg. 4 Välj Skrivare (USB) och klicka sedan på OK. 5 Vid Vald USB-skrivare väljer du Ändra. Om skrivaren inte visas i listan med valda USB-skrivare kontrollerar du att USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och att skrivaren är på. Installera drivrutiner för lokal utskrift 41

48 6 Markera skrivarens namn och klicka sedan på OK. Skrivaren visas i fönstret Skrivare (USB). 7 I PPD-fil (PostScript Printer Description (PPD) klickar du på Autoinställning. Kontrollera att skrivarens PPD-fil matchar skrivaren. 8 Klicka på Skapa och sedan på Spara. 9 Ange ett skrivarnamn och klicka sedan på Spara. Skrivaren finns nu sparad som skrivbordsskrivare. Skapa en kö i Utskriftskontroll (Macintosh OS X) Obs! En PPD-fil förser en Macintosh-dator med detaljerad information om en skrivare. Obs! En PPD för din skrivare kan även hämtas i ett programvarupaket på Lexmarks webbplats på 1 Installera en PPD-fil (PostScript Printer Description) på datorn. a Sätt i cd-skivan med drivrutiner. b Dubbelklicka på Mac OS X och dubbelklicka sedan på skrivarens installationsprogram. c I fönstret Ge behörighet väljer du Klicka på låset om du vill göra ändringar. d Skriv ditt lösenord och klicka sedan på OK. e Klicka på Fortsätt i välkomstfönstret och en gång till när du läst Readme-filen. f Klicka på Jag accepterar om du accepterar licensvillkoren. g Välj en destination och klicka sedan på Fortsätt. h Klicka på Installera i fönstret Enkel installation. Alla nödvändiga filer installeras på datorn. i Klicka på Stäng när installationen är klar. 2 Öppna Finder, klicka på Program och sedan på Verktyg. 3 Dubbelklicka på Utskriftskontroll. 4 Gör något av följande: Om den USB-anslutna skrivaren syns i listan med skrivare kan du avsluta Utskriftskontroll. En kö har skapats för skrivaren. Om den USB-anslutna skrivaren inte visas i listan med skrivare kontrollerar du att USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och att skrivaren är på. När skrivaren finns med i listan med skrivare kan du avsluta Utskriftskontroll. Installera drivrutiner för lokal utskrift 42

49 UNIX/Linux Lokal utskrift kan användas lokalt på många UNIX- och Linuxplattformar, t.ex. Sun Solaris och Red Hat. Sun Solaris- och Linux-paketen finns både på cd-skivan med drivrutiner och på Lexmarks webbplats på adressen I Användarhandbok till varje drivrutin finns noggranna anvisningar för hur du installerar och använder Lexmarkskrivare i UNIX- och Linux-miljöer. Alla skrivardrivrutiner klarar att lokalt skriva ut via en parallellanslutning. Drivrutinspaketet för Sun Solaris innehåller funktioner för USB-anslutningar för Sun Ray och Sun-arbetsstationer. På Lexmarks webbplats på adressen finns en komplett lista med de UNIX- och Linux-plattformar som kan användas. Installera drivrutiner för lokal utskrift 43

50 Steg 10: Kontrollera skrivarinställningar På sidan med menyinställningar visas alla tillval du har installerat. Om en funktion eller ett tillval inte visas i listan kontrollerar du installationen. På sidan med nätverksinställningar finns information som du behöver om du ansluter skriven till ett nätverk. Du kan också passa på att skriva ut informationen i snabbguiden och på kvaddåtgärdskortet. Se Skriva ut snabbguideinformation på sidan 46. Skriva ut en sida med menyinställningar Obs! Mer information om hur du använder manöverpanelen och ändrar menyinställningarna finns på dokumentations-cd-skivan. Du kan skriva ut en sida med menyinställningar för att granska skrivarens standardinställningar och bekräfta att skrivartillvalen är korrekt installerade. 1 Kontrollera att skrivaren är på. 2 Tryck på Meny tills Verktygsmeny visas. Tryck därefter på Välj. 3 Tryck på Meny tills Skriv ut menyer visas. Tryck därefter på Välj för att skriva ut sidan. Meddelandet Skriver ut menyer visas i displayen. Kontrollera skrivarinställningar 44

51 4 Kontrollera att de tillval som du installerade visas korrekt under Installerade funktioner. VERKTYGSMENY 1 Meny 2 Välj 3 Återgå 4 Start 5 Stopp 6 Obs! När du lägger till eller tar bort magasin för 530 ark, enhet för dubbelsidig utskrift, skrivar- eller flashminne eller kort för fast programvara bör du uppdatera skrivarkonfigurationen via skrivardrivrutinen. Om något av de installerade tillvalen inte finns med i listan stänger du av skrivaren, drar ur nätkabeln och installerar om tillvalet. Mer informations finns i Steg 6: Installera minne, fast programvara eller tillvalskort på sidan Kontrollera att mängden installerat minne återges korrekt under Skrivarinformation. 6 Kontrollera att pappersmagasinen är konfigurerade för de format och papperstyper som fyllts på i skrivaren. Skriva ut en sida med nätverksinställningar Är skrivaren ansluten till ett nätverk, bör du skriva ut en sida med nätverksinställningar för att kontrollera nätverksanslutningen. Sidan innehåller även viktig information med vars hjälp du kan konfigurera för nätverksutskrift. Spara sidan med nätverksinställningar när du skrivit ut den. Du kommer att använda den senare. Obs! Om en extra MarkNet -skrivarserver är installerad kan du få meddelandet Skriv Nät1- inst. (eller Skriv Nät2- inst.). 1 Kontrollera att skrivaren är på. 2 Tryck på Meny tills Verktygsmeny visas. Tryck därefter på Välj. 3 Tryck på Meny tills Skriv Nät-inst. visas och tryck sedan på Välj så skrivs sidan ut. 4 Läs igenom det första avsnittet på sidan med nätverksinställningar och kontrollera att status är Ansluten. Kontrollera skrivarinställningar 45

52 Om status är Ej ansluten kan det tänkas att den lokala anslutningen inte är aktiv eller att nätverkskabeln är trasig. Kontakta nätverksadministratören för att få en lösning på problemet. Sedan skriver du ut en sida med nätverksinställningar igen för att kontrollera anslutningen till nätverket. Skriva ut snabbguideinformation Information om hur du använder skrivaren och åtgärdar papperskvadd finns på dokumentations-cd-skivan som levererades med skrivardokumentationen. Vi rekommenderar att du skriver ut informationen och lagrar den på en lättillgänglig plats i närheten av skrivaren. Så här skriver du ut snabbguideinformationen på cd-skivan: 1 Starta cd-skivan. 2 Klicka på Snabbguide. 3 Skriv ut dokumentet. Så här skriver du ut snabbguiden som finns i skrivaren: 1 Kontrollera att skrivaren är på. 2 Tryck på Meny tills VERKTYGSMENY visas och tryck sedan på Välj. 3 Tryck på Meny tills Snabbguide visas och tryck sedan på Välj. 4 Tryck på Meny tills du ser det jobb du vill skriva ut. Tryck sedan på Välj. 5 Upprepa steg 2 till 4 om du vill skriva ut andra sidor. Kontrollera skrivarinställningar 46

53 Steg 11: Konfigurera för TCP/IP Har du tillgång till TCP/IP på nätverket rekommenderar vi att du ger skrivaren en IP-adress. Tilldela en skrivare en IP-adress Om DHCP används på nätverket tilldelas en IP-adress automatiskt när du ansluter nätverkskabeln till skrivaren. 1 Sök efter adressen under TCP/IP-rubriken på sidan med nätverksinställningar. Det är den sida du skrev ut i Skriva ut en sida med nätverksinställningar på sidan Gå till Kontrollera IP-inställningarna på sidan 48 och börja med steg 2. Om nätverket inte använder DHCP måste du manuellt tilldela skrivaren en IP-adress. Ett enkelt sätt att göra det på är att använda skrivarens manöverpanel. Obs! Standardnätverk visas om du har en skrivare med en nätverksport på systemkortet. Om du har installerat en MarkNetskrivarserver på tillvalskortsplats 1 eller 2 visas Nätverkstillv. 1 eller Nätverkstillv Tryck på Meny tills NÄTVERKSMENY visas och tryck sedan på Välj. 2 Tryck på Meny tills Standardnätverk visas och tryck sedan på Välj. 3 Tryck på Meny tills Standardnätinställning (eller Nätverk 1 Inställningar eller Nätverk 2 Inställningar) visas och tryck sedan på Välj. 4 Tryck på Meny tills TCP/IP visas och tryck sedan på Välj. 5 Tryck på Meny tills Ange IP-adress visas och tryck sedan på Välj. 6 Ändra adressen genom att öka eller minska varje siffra med Meny. Tryck på Välj för att komma till nästa segment. Tryck på Välj när du är klar. Meddelandet Sparad visas en kort stund. Konfigurera för TCP/IP 47

54 7 Tryck på Meny tills Ange IP-nätmask visas och tryck sedan på Välj. 8 Ange IP-nätmask genom att upprepa steg 6. 9 Tryck på Meny tills Ange IP-gateway visas och tryck sedan på Välj. 10 Ange IP-gateway genom att upprepa steg När du är klar trycker du på Start så att skrivaren återgår till läget Klar. 12 Fortsätt med Kontrollera IP-inställningarna på sidan 48. Kontrollera IPinställningarna Obs! I Windows-datorer klickar du på Start Kör. 1 Skriv ut en ny sida med nätverksinställningar. Titta under rubriken TCP/IP och kontrollera att IP-adress, nätmask och gateway är rätt inställda. Om du behöver hjälp läser du Skriva ut en sida med nätverksinställningar på sidan Pinga skrivaren och bekräfta att den svarar. Skriv t.ex. in ping följt av den nya skrivarens IP-adress vid kommandoprompten på en dator i nätverket (t.ex ): ping xxx.xxx.xxx.xxx Om skrivaren är aktiv i nätverket bör du få svar. Konfigurera för hämtutskrift Om du har installerat ett kort för fast ImageQuick-programvara i skrivaren kan du konfigurera den för hämtutskrift så snart skrivaren fått en IP-adress. Detaljerade konfigurationsanvisningar finns på cd-skivan som levererades med kortet för fast ImageQuick-programvara. Konfigurera för TCP/IP 48

55 Steg 12: Installera drivrutiner för nätverksutskrift När du har tilldelat och bekräftat TCP/IP-inställningarna kan du installera skrivaren på varje dator i nätverket. Windows I Windows-miljöer kan du konfigurera nätverksskrivare för direkt eller delad utskrift. För båda de här metoderna för utskrift i nätverk krävs att du installerar en skrivardrivrutin och skapar en nätverksskrivarport. Skrivardrivrutiner som kan användas: Skrivardrivrutin för Windows-system Anpassad Lexmark-skrivardrivrutin Systemdrivrutiner finns inbyggda i Windows. Anpassade drivrutiner finns på cd-skivan med drivrutiner. Uppdateringar för både systemdrivrutiner och anpassade drivrutiner finns på Lexmarks webbplats, Portar för nätverksskrivare som kan användas Microsoft IP-port Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Lexmark-nätverksport Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Installera drivrutiner för nätverksutskrift 49

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

OFFICEJET PRO 8600. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning

OFFICEJET PRO 8600. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning OFFICEJET PRO 8600 Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

OFFICEJET 6600/6700. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning

OFFICEJET 6600/6700. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning OFFICEJET 6600/6700 Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6300 All-in-One series Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

C760, C762. Installasjonshåndbok

C760, C762. Installasjonshåndbok C760, C762 Installasjonshåndbok Juni 2004 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2004 Lexmark International,

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

T420. Installasjonshåndbok. Juni 2002. www.lexmark.com

T420. Installasjonshåndbok. Juni 2002. www.lexmark.com T420 Installasjonshåndbok Juni 2002 www.lexmark.com Utgave: Juni 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er iuforenlige med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UTGIR

Detaljer

OFFICEJET Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning G510

OFFICEJET Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning G510 OFFICEJET 4500 Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning G510 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction,

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

C752. Installasjonshåndbok. www.lexmark.com. Juni 2003

C752. Installasjonshåndbok. www.lexmark.com. Juni 2003 C752 Installasjonshåndbok Juni 2003 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2003 Lexmark International,

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

OFFICEJET 6500A. Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710

OFFICEJET 6500A. Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710 OFFICEJET 6500A Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 6/2010 Reproduction,

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 Snabbguide/ Hurtigguide Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 1 Index Sida Samport M4100 / Svenska...4 Samport M4100 / Norska... 10 Samport T4220 / Svenska...18 Samport T4220 / Norsk... 24

Detaljer

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den.

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK C752 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267434

Din bruksanvisning LEXMARK C752 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267434 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Handbok Brukerveiledning

Handbok Brukerveiledning Handbok Brukerveiledning Svenska Komma igång 1 Använda ipod 3 Tips och felsökning 8 Mer information, service och assistans 11 Säkerhet och rengöring 13 Norsk Komme i gang 17 Bruke ipod 19 Tips og problemløsing

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Aperio. Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer

Aperio. Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer Aperio Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer 1 2 Aperioleser med trådløs teknologi skaper nye muligheter. Mange bygg og virksomheter har i dag behov for å øke sikkerheten på sine innvendige dører.

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

LG-P350. Användarhandbok. Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com. Användarhandbok LG-P350

LG-P350. Användarhandbok. Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com. Användarhandbok LG-P350 Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

Monteringsanvisning Universal Sikkerhetsnett/Säkerhetsnett. Art. 623 006

Monteringsanvisning Universal Sikkerhetsnett/Säkerhetsnett. Art. 623 006 Monteringsanvisning Universal Sikkerhetsnett/Säkerhetsnett Art. 623 006 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6 8 B Stolpe, nedre del

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com QUICK STARTER GUIDE Hong Kong www.burgcc.com Index Burg 15 Norsk 1-12 Swedish 13-24 Taster og deler Din klokke telefon A På / av / avslutt-tasten B C B Høyttaler C Kamera A D Berøringsskjerm E Mikrofon

Detaljer

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no Lyskaster Strålkastare Metal halogen Manual art. no. 440638 Følg disse anvisningene nøye for korrekt og sikker bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk. Kontakt leverandøren ved eventuelle problemer.

Detaljer

Lexmark C750. Installeringsveiledning. August 2001. www.lexmark.com

Lexmark C750. Installeringsveiledning. August 2001. www.lexmark.com Lexmark C750 Installeringsveiledning August 2001 www.lexmark.com Norsk Utgave: August 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er i uoverensstemmelse med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

Handbok för begränsad garanti, support och systemåterställning. Vejledning om begrænset garanti, support og systemgenoprettelse

Handbok för begränsad garanti, support och systemåterställning. Vejledning om begrænset garanti, support og systemgenoprettelse Handbok för begränsad garanti, support och systemåterställning Begrenset garanti-, støtte- og systemgjenopprettingsguide Vejledning om begrænset garanti, support og systemgenoprettelse Takuu-, tuki- ja

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-D722 MFL68581413 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig

Detaljer

Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster.

Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Komma igång Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare

Detaljer

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 4 * Kontroller

Detaljer

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL Butler 5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL V.1.2 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt

Detaljer

Upphovsrättslig information

Upphovsrättslig information Användarhandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com 1 NO Øvelse: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Antall repetisjoner: 12-24 x 3 Stå med føttene i hoftebreddes

Detaljer

LG-P920. Användarhandbok

LG-P920. Användarhandbok Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller at nummeret stemmer før du

Detaljer

LG-P970 Användarhandbok svenska

LG-P970 Användarhandbok svenska LG-P970 Användarhandbok svenska Kassering av din gamla apparat 1 När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.

Detaljer

C520, C522 og C524. Brukerhåndbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522 og C524. Brukerhåndbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522 og C524 Brukerhåndbok Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc. Med enerett.

Detaljer

Välkommen till nästa generations datorer.

Välkommen till nästa generations datorer. Välkommen till nästa generations datorer. Upphovsrättslig Information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Välkommen till nästa generations datorer.

Välkommen till nästa generations datorer. Välkommen till nästa generations datorer. Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet

Detaljer

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KM900

Detaljer

Testrapport. Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05.

Testrapport. Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05. 2012 Testrapport Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05.2012 Forord Dette dokumentet er beregnet for sensor. Dokumentet

Detaljer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Svenska Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING SVENSKA PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1538-005A . Innehåll För alla användare För alla användare JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA...2

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Lilla hjälpen Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 11 jenter og 13 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Vektorvärda funktioner

Vektorvärda funktioner Vektorvärda funktioner En vektorvärd funktion är en funktion som ger en vektor som svar. Exempel på en sådan är en parametriserad kurva som r(t) = (t, t 2 ), 0 t 1, som beskriver kurvan y = x 2 då 0 x

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Vägledning för felsökning och underhåll

Vägledning för felsökning och underhåll Vägledning för felsökning och underhåll Brukerveiledning for feilsøking og vedlikehold Vejledning i fejlfinding og vedligeholdelse Vianmääritys- ja huolto-opas Vägledning för felsökning och underhåll

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 4-130-037-41(1) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT100CX 2009 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller

Detaljer

HP Photosmart D5300 series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning

HP Photosmart D5300 series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning HP Photosmart D5300 series Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Manual LP-36A. Art no

Manual LP-36A. Art no SPIKER -/stiftepistol SPIK -/klammerpistol Manual SF5040 LP-36A Art no 120430 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spiker -/stiftepistol NB! FØLG ALLE

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Detaljer

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP marine boatlifts as BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Komme i gang...2 Kontrollpanelet...3 Løfte og senke båten med automatikk...3

Detaljer

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten.

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Innehåll Säkerhetsinformation... 1 Kom igång... 2 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 2 Fjärrkontroll - 1... 5 Anslutningar... 6 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 7 TV Menyegenskaper

Detaljer