Politiets nye supervåpen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiets nye supervåpen?"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- Politiets nye supervåpen? Det var kaos i Oslo under en bombetrussel mot Stortinget. Skjer det igjen, kan dronen bli et meget viktig verktøy. Side 10-19

2 alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom Volvo-avtalen gir vi deg svært gode betingelser på kjøp eller leasing av din egen Volvo. Gå inn på PF s hjemmesider for nærmere detaljer rundt avtalen. Volvo Car Special Vehicles leverer nærmere 1000 spesialbygde politibiler årlig til det europeiske markedet. Kontakt for tilbud: Håvard Peder Ødegaard Tlf: E-post: Mette Holgersen Tlf: E-post: Bilia Følg oss på facebook.com/bilianorge bilia.no betjent med edialog 24. VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING HOS BILIA!

3 Superpakkepris! Spesialtilbud for Politiets Fellesforbund Abonnement u/bindingstid: Samsung Galaxy SIII med Fastpris kun kr 1,- Fastpris Small 100 MIN SMS MMS MB 499,- 5989,- 99,-/mnd (veil. 119,-) Fastpris Medium ,-/mnd (veil. 239,-) MIN SMS MMS MB Prisen reduseres for Medium til 199,- etter 12 mnd. Pris utover inkludert forbruk er 0,45 per min/sms, 5,- per MB, 1,86 per MMS. Startavgift 0,89. iphone 5 16GB med Fastpris kun kr 1,- Fastpris Lagre 1500 MIN SMS MMS MB 569,- 6829,- 469,- 5629,- 299,-/mnd (veil. 389,-) Inkludert i alle Fastpris abonnement 3000 MIN SMS MMS til alle Tele2-kunder Prisen reduseres for Small til 99,-/Medium til 199,- etter 12 mnd. Pris utover inkludert forbruk er 0,45 per min/sms, 5,- per MB, 1,86 per MMS. Startavgift 0,89. Kontakt oss for bestilling på telefon 09061, eller send oss en mail på

4 4 leder Må ta i bruk tekniske nyvinninger Politianalysens leder Arne Røksund har tidligere i Politiforum uttalt at han er overrasket over at det er så store ulikheter i hvordan politidistriktene drives. Dette er ikke minst tilfelle for hvordan UEH - politidistriktenes egne spesialstyrker - utstyres. Regjeringen forsterker nå satsingen på UEH med å utdanne flere politifolk i grunnstillinger til å kunne gå inn i denne beredskapsstyrken, slik blant annet tidligere justisminister Odd Einar Dørum har etterlyst i Politiforum. Hvis ikke Politidirektoratet nå selv tar initiativ til å etablere en standard utstyrspakke til alle landets UEH, bør justisministeren pålegge politiet å gjøre dette. Standardpakken som visstnok skal ligge til grunn, er ikke revidert etter at UEH ble etablert av Regjeringen Willoch i Da på grunn av Spetsnaztrusselen. Siden den gang har mye endret seg. I alt for stor grad utstyres politidistriktenes egne spesialstyrker på bakgrunn av ildsjeler og lokal økonomi. Det må bli slutt på at tilfeldighetene styrer politiberedskapen. Alle landets UEH har høyt spesialiserte operative oppgaver som setter mannskap og utstyr på store prøver. I dag får ikke UEH kjøpe inn kjøretøy tilpasset behovet, og må bruke varebiler til å transportere mannskap og utstyr, i stedet for å få kraftige firhjulstrekkere som evner å holde nødvendig fart, og som tåler en støyt ved sammenstøt med andre biler. På samme måte er det helt tilfeldig hva slags utstyr det lokale UEH har med seg ut. Med satsingen som nå gjøres på lokal beredskap, må UEH få en god, standardisert utstyrspakke basert på Vi liker... de erfaringer man har etter snart 30 års drift. Du tror det egentlig ikke, men faktum er at UEH i Follo politidistrikt er blant de første politienhetene som nå skaffer seg utstyr til å kunne jobbe polititaktisk når det er mørkt. Utstyr som Forsvarets mannskaper har hatt tilgang til i mange år. Det vil nå ligge til rette for at UEHstyrken inngår som en naturlig del av hverdagsberedskapen ute i politidistriktene, slik at det til enhver tid er en UEH-patrulje på jobb - slik blant annet Sør-Trøndelag politidistrikt allerede har organisert sin lokale beredskap. Da viser politidistriktene at man tar den lokale beredskapen på alvor. Det siste tilskuddet av tekniske nyvinninger som kan gjøre politiet i bedre stand til å løse samfunnsoppdraget, er ubemannede luftfartøy, kjent under fellesbetegnelsen droner. Allerede finnes det produkter på markedet som har kapasiteter som kan være til vesentlig hjelp for politiet. I denne utgaven kan du lese om erfaringer politiet i Mesa County i USA har gjort. Og du kan lese om vurderinger som norske politifolk gjør rundt det å ta i bruk droner i politiarbeid. Allerede brukes droner av eiendomsmeglere for å skaffe seg gode bilder av salgsprosjekter. Og det er kjent at media har brukt droner til å fly over et sperret åsted for å ta bilder. Det er viktig at politiet tar i bruk tekniske nyvinninger som kan effektivisere og forbedre politijobben. Ole Martin Mortvedt Redaktør Vi misliker... Det må bli slutt på at tilfeldighetene styrer politiberedskapen årgang UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil LAYOUT/PRODUKSJON Mediamania Forsidefoto: Frode Hansen (VG), bildemontasje av Egil Arntzen, Mediamania FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen at Oslo politidistrikt helt på egenhånd har startet et prosjekt for å utrede nettilgang i patruljebilene. Det er helt nødvendig for at det norske politiet skal holde tritt med samfunnsutviklingen, og er et viktig tidsbesparende tiltak for patruljene. Vi håper Politidirektoratet følger opp. at politifolk som utsettes for smittefare gjennom sprøytestikk, blod og spytt, er nødt til å ta den ekstrabelastningen det er å leve i uvisse - kun fordi den potensielle smittebæreren nekter å la seg teste for alvorlige sykdommer. Her må politiet gis adgang til tvangstesting. ADRESSEFORANDRINGER TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

5 Innhold 5 INNHOLD 6 En nødvendig millioninvestering 8 Politiforum får ny nettside 8 Neppe feite tillegg i Amerikansk dronesuksess 26 Kunnskap gir trygghet 41 Regjeringen vil skjerpe loven 10 Politiets nye hjelper? Droneteknologien blir stadig mer tilgjengelig, og nå er det igangsatt et arbeid for å utrede mulig bruk av droner i etaten. Politiforum har undersøkt teknologien - og bruksområdene for politiet. FASTE SIDER 51 Vi gratulerer 52 Arne meinar 53 Folkestad 54 Politiets verden 55 Purken & PFFU 28 SKRIFTEN PÅ VEGGEN Politiets Fellesforbunds leder Arne Johannessen, sier det er mye bra i Regjeringens terrormelding. Men han kommer også med kritikk. KAN ENDELIG SE I MØRKET Follo politidistrikt er langt framme på utstyrsfronten. Etter et skarpt oppdrag i fjor høst, har distriktet nå gått til innkjøp av avansert nattoptikk. DENNE POLITIBILEN ER ALLTID PÅ NETT Oslo politidistrikt har på eget initiativ igangsatt et prosjekt for å finne ut hvordan de best kan sørge for at patruljebilene har fast nettilkopling KRIMINELLE I BARNEHAGEr Narkomane og voldsforbrytere blir ikke fanget opp av vandelssjekken for jobb i barnehager. Nå slår flere politiansatte alarm SUPPLEMENT TIL ARRESTASJONSTEKNIKK En gjeng politifolk og studenter i Oslo samles ukentlig for å trene på kampsporten «grappling». Der øver de på teknikker de kan få bruk for i tjenesten. TVINGES TIL Å LEVE I UVISSHET Politifolk som utsettes for smittestoffer under pågripelser, har ikke mulighet til å tvangsteste den pågrepne. Det kan føre til måneder med frykt og usikkerhet.

6 6 Nødnett En nødvendig milli Utbyggingen av det nye nødnettet er i gang, men samtidig utredes en ny politidistriktstruktur. Mange lurer på om de nye operasjonssentralene blir overflødige. Tekst: Jorun Gaarder og Ole Martin Mortvedt Foto: Erik Inderhaug, Asle Jakob Iversen og Ole Martin Mortvedt Flere har stilt spørsmålet om en ved ikke å samordne utbyggingen av nødnettet på politidistriktenes operasjonssentraler med den nye politidistriktstrukturen, rett og slett kaster penger ut av vinduet. Vi har store investeringer i forbindelse med nødnettet nå. Jeg har stilt meg spørsmålet hva om det blir færre politidistrikter og dermed færre operasjonssentraler? Det blir store summer hvis du ganger opp millioninvesteringene med 27 politidistrikter. Er det da riktig å bygge dette nå, før en vet? spør Arnstein Nilssen, politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Dette distriktet kan bli slått sammen med Sunnmøre politidistrikt i en ny modell. Som ett av åtte politidistrikter er nå Nordmøre og Romsdal inne i fase tre og fire av nødnettutbyggingen, hvor ny radio- og telefoniløsning bygges ut, og operasjonssentralen står foran en større teknisk oppgradering i millionklassen. Nilssen vil ikke være for bastant i sine konklusjoner, men sier han nok ikke er alene om å stille spørsmålet. Politiforum er kjent med at det er tilfelle. Vi har pålegg om å gjennomføre utbyggingen, og må gjøre det i forhold til planen, sier Nilssen. FORTSETTER ETTER PLANEN Hele nødnettet skal være klart til bruk i Før dette kan skje, må den tekniske infrastrukturen være på plass i alle politidistrikter. Samtidig utredes modellen med 27 politidistrikter i politianalysen, som vil være ferdig i juni. Politiforum har spurt Politidirektoratet (POD) om eventuelle sammenslåinger av politidistrikter vil endre planene for utbyggingen av teknisk infrastruktur i politiets operasjonssentraler. Politiets del av selve nødnettet er gitt navnet «Sampol», en forkortelse for samband i politiet. Prosjektleder Josefine Brandal i POD, forteller at de per dags dato mener det er forsvarlig å fortsette planlagt utbygging av teknisk infrastruktur hos politidistriktenes operasjonssentraler. Det er meningsløst å stoppe opp nå, investeringene er langt på vei gjort og vi er midt oppe i utrullingen. Politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag politidistrikt. Vi har lagt et løp som er ganske komplekst, og som berører lokale prosjekter i hvert politidistrikt. I tillegg er det allerede plassert bestilling hos leverandøren av teknisk utstyr, som vi ikke kan avlyse. Dette utstyret må på plass i operasjonssentralene, før nødnettet kan tas i bruk, sier Brandal. Hun forteller at POD har valgt å dele innføringen av nytt utstyr til operasjonssentralene i to. Del én tar i bruk ICCS (Integrated Communication Control System), som er telefonidelen av nødnettet. Del to tas i bruk når all infrastrukturen for selve nødnettet er bygd ut. Brandal påpeker at de tekniske rommene vil kunne nyttes til andre formål enn til selve nødnettsbiten. Blant annet vil krav om reservestrøm ved strømutkobling, for å kunne håndtere utstyr knyttet til riksalarm og til arrestovervåkingssystemer, kreve spesialrom. Forventede nye nasjonale krav til standard opptid på dette, gjør at investeringen med å lage de tekniske rommene vil stå seg, også om dagens operasjonssentral skulle bli endret som følge av en kommende utredning, sier Brandal. Det blir store summer hvis du ganger opp millioninvesteringene med 27 politidistrikter. Er det da riktig å bygge dette nå? Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt Hun peker på fire sentrale fordeler med å fortsette utbyggingen av teknisk utstyr på operasjonssentralene: n Nytt utstyr (ICCS) erstatter det gamle telefonibetjeningssystemet på operasjonssentralen. n ICCS bedrer muligheten til å prioritere henvendelser hvis det skjer kritiske hendelser som gir stor pågang til politiets sentralbord. n Sentralisert drift av teknisk utstyr ved operasjonssentralene med 24/7-beredskap. n Distriktene får mindre utgifter til vedlikehold av gammelt telefoniutstyr. Brandal framhever at POD nøye følger utviklingen knyttet til fremtidig struktur på politidistriktene. Vi mener det er den beste løsningen å fortsette utplasseringen. Planen er å være ferdig i alle politidistriktene innen sommeren På den måten får politidistriktene det nye utstyret, og blir trimmet til å ta i bruk det nye nødnettet når det er ferdig utbygd, sier Brandal. Kostnaden med å installere teknisk utstyr og bygge om tekniske rom

7 Nødnett 7 oninvestering Koster millioner: Slike sentraler må til for å håndtere telefonidelen av nødnettet. Døpenavnet er ICCS (Integrated Communication Control System eller integrert radio- og telefonbetjeningssystem på norsk). vil ligge på mellom en halv og fem millioner kroner avhengig av behov for bygningsmessige endringer. HAR VENTET LENGE Politimesteren i Nord-Trøndelag, Trond Prytz, syns ikke en eventuell sammenslåing med Sør-Trøndelag politidistrikt bør komme i veien for utbyggingen av nødnettet. Det er meningsløst å stoppe opp nå, investeringene er langt på vei gjort og vi er midt oppe i utrullingen. Vi kan ikke vente lenger med å innføre det nye nødnettet, det ligger allerede på etterskudd. Uansett må vi ha håndutstyr ut til folk og vi må ha basestasjoner, sier Prytz. Han tror dette er en investering politiet vil ha god nytte av, samme hva som skjer med dagens politidistrikter. Prytz vektlegger at dette er en politisk prosess som kan ta lang tid. Utfallet av prosessen er heller ikke gitt, trekker han fram. Et vedtak om ny modell for politidistriktene kan komme tidligst i Dette nettet vi monterer nå, vil vi derfor ha glede av i minst tre til fem år, selv om det er utarbeidet etter dagens struktur på operasjonssentralene. Hvis en ser gevinster på å slå sammen politidistrikter, bør disse investeringene være småpenger, sier Prytz. Avgjørelsen om framtidens politidistriktstruktur blir tatt etter Stortingsvalget i høst. Alternativene er sannsynligvis enten fem til sju større regioner, eller en fylkesmodell med 15 til 17 politidistrikter. Politianalysen vil ventelig trekke konklusjonen om at antall politidistrikter må ned. Det slår oss at det er stor variasjon i drift og bemanning av operasjonssentralene mellom politidistriktene, sa Arne Røksund, leder av Politianalysen, til Politiforum tidligere i år. Han legger vekt på at operasjonssentralene må være store nok, og med en tilstrekkelig bemanning. n Fakta NØDNETTUTBYGGINGEN Disse politidistriktene gjenstår i den pågående nødnettutbyggingen (med forventet dato for ferdigstillelse): Hordaland 7. mai 2013 Sogn og Fjordane 5. juni 2013 Sunnmøre 28. august 2013 Nordmøre og Romsdal 19. september 2013 Sør-Trøndelag 23. oktober 2013 Nord-Trøndelag 13 november 2013 Helgeland 4. desember 2013 Salten 22. januar 2014 Midte Hålogaland 19. februar 2014 Troms Venter på nytt politihus Vestfinnmark 9. april 2014 Østfinnmark 21. mai 2014

8 8 Kortnytt Politiforum blir nye på nett Denne uken lanseres i ny drakt, med nye funksjoner og forbedret utforming. Tekst: Ole Martin Mortvedt Arbeidet med den nye nettsiden har pågått siden i fjor, og nå er endelig resultatet klart til å publiseres. Vi har fått kritikk for det gamle nettstedet som har hatt samme design i snart ti år. Nå har vi jobbet hardt for å forbedre både funksjonaliteten og utseendet på siden. Målet er å framstå mer som en nettavis, samtidig som vi ivaretar seriøsiteten i det å være et fagblad. Vi mener den nye siden er en klar forbedring, og håper leserne er enige, sier webredaktør Erik Inderhaug. Den største forskjellen ligger i utformingen av siden, hvor det nå er lagt langt større vekt på bilder og titler. Vi håper nye og gamle brukere vil oppleve den nye nettsiden som langt mer leservennlig enn den gamle. Samtidig har vi også utvidet funksjonaliteten, gjennom å legge til rette for bedre bruk av videoer og bildeserier, og ved å reintrodusere kommentarfunksjonen. Nå kan alle medlemmer av Politiets Fellesforbund logge seg inn med brukernavn og passord fra PF.no. Ny side: Slik ser den nye nettsiden til Politiforum ut. Prøveprosjekt Alt innholdet fra den gamle siden er med videre, og arbeidet med å tilrettelegge gamle artikler for det nye designet pågår nå fortløpende. I en periode kan det derfor hende at enkelte gamle artikler ikke vil se ut som de nye. Politiets Fellesforbund, som eier Politiforum, har også som et prøveprosjekt stilt ressurser tilgjengelig for utvidet satsing på politinyheter på nett. Så i tillegg til fornyet design, vil også leserne oppleve bedre nyhetspresentasjoner på dagsaktuelle politisaker. Vi oppfordrer alle lesere til å prøve ut og til å gi oss tilbakemeldinger. Både ris og ros blir satt pris på, sier Inderhaug. n Neppe feite tillegg i 2013 Store lønnstillegg blir neppe resultatet av årets mellomoppgjør. Det sier Arne Johannessen, som er forhandlingsleder for Unio stat. 12. april overleverte han et felles krav fra Unio stat, LO stat og YS stat, med mål om en forhandlingsløsning innen 1. mai. Det hadde vært veldig fint å komme til en løsning uten å måtte gå til mekling, sier han. Mellomoppgjøret handler kun om økonomi, og derfor er temaene hvor stor totalrammen vil bli, og hvordan pengene skal brukes. For privat sektor, ligger lønnsveksten an til å bli 3,4 prosent i år. Alle ser at det er liten økonomisk ramme i årets mellomoppgjør, derfor blir det neppe feite tillegg i Men det er ikke aktuelt med noen blåkopi av privat sektor, understreker Johannessen. OVERLEVERTE KRAVET: Arne Johannessen (til høyre) overleverer et felles krav fra Unio stat, LO stat og YS stat.

9 kortnytt 9 Politifolk trives på jobb Ni av ti ansatte i politiet trives på jobb, går det fram av politiets medarbeiderundersøkelse for I undersøkelsen går det fram at det er ansatte i Salten politidistrikt som er det mest tilfredse, tett etterfulgt av ansatte i Follo og Søndre Buskerud. De minst tilfredse politiansatte jobber i Midtre Hålogaland politidistrikt, Politidirektoratet og Politiets Utlendingsenhet. Motiverte medarbeidere er vår viktigste kapital framover, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politi.no politiansatte deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av konsulentfirmaet Rambøll. Flere funn fra undersøkelsen er tilgjengelig på Politi.no. Ikke råd til å ansette Telemark politidistrikt ble tilført fem nye stillinger i februar, men sliter med å få råd til å ansette fem nye politifolk, melder NRK.no. For samtidig som distriktet har blitt tildelt nye stillinger, har de 3,5 millioner kroner mindre å rutte med i år enn i fjor. Dette paradokset påpekte politimester Rita Kilvær i et brev til Politidirektoratet (POD), hvor hun slo fast at distriktet ikke hadde råd til å fylle de fem stillingene med nye medarbeidere. Det vi har gjort, er å sende et brev til POD for å skaffe oss en oversikt over hva tildelingen faktisk innebærer, sier Kilvær til NRK.no. Vil ikke slå sammen Signalene fra arbeidet med den kommende politianalysen er færre politidistrikter. Politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt, mener imidlertid det er en dårlig idé å slå sammen de to politidistriktene i Finnmark. Jeg klarer ikke å se noen fornuftige fordeler ved å redusere politidistriktene, spesielt siden de to distriktene i Finnmark er de beste i landet, dersom man ser på hvilke resultater man kan vise til, sier hun til NRK.no. Politikvitring Flere og flere personer i Politi-Norge er på Twitter. Her er noen av deres «kvitringer» den siste måneden Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland PD: 22. mars «Medarbeiderundersøkelsen i politiet viser at de ansatte trives godt i jobben. Godt med motiverte medarbeidere!» Tore Solberg, operasjonsleder Oslo PD: 4. mars «- når noen blir TATT for promillekjøring er det garantert ikke første gang de kjører i fylla!» Rune H., politimann i Oslo PD: 7. mars «Når en ordenspatrulje ikke har et konkret oppdrag kan du i teorien si at de forebygger. Trafikkontroll, fotpatrulje osv.» Kaare Songstad, politimester i Haugaland og Sunnhordland PD: 2. mars «Kjekt å se flere deltagere fra politiet på Røde Kors kurs i operativ ledelse på Finse. Da får vi enda bedre innsatsledere.» Operasjonssentralen, Hordaland PD: 8. april «Strandkaien. naken mann satt på fortauet og gjorde sitt fornødne. Tatt hånd om og kjørt Legevakten.» Tarjei Sirma-Tellefsen, operasjonsleder Østfinnmark PD: 4. april ««Hvor trygg er du på at du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor». Her kom Finnmark suverent best ut!» Kjell Johan Abrahamsen, leder av felles kriminalseksjon, Vestfold PD: 16. mars «Hvorfor skal politikere ha tunge meninger om politifaglige spørsmål. Effektiv krim.bekj. kan vi mest om!» Torbjørn Aas, politimester i Vestfinnmark PD: 3. april «Mye snakk om antall politidistrikter i framtiden. Synd. Vi burde først diskutere hva slags politi vi vil ha, deretter struktur.» 6. april «Spennende arbeid i startgropa i Vestfinnmark; samlokalisering av brann, helse og politi. Oppfølging av 22. julikommisjonen i praksis.» Nytt skip til sysselmannen Våren 2014 kan sysselmannen på Svalbard ta i bruk sitt nye tjenestefartøy. Skipet, som er 88,5 meter langt, 17,6 meter bredt og har plass til 30 personer, er et såkalt «clean design»-skip. Det betyr at det skal være utrustet med det nyeste innenfor miljøvennlig teknologi, fremdriftsmaskineri og navigasjonsutstyr, ifølge en pressemelding fra Justisdepartementet. Leiekontrakten har en totalpris på 330 millioner kroner over ti år. Operasjonssentralen Oslo PD: 7. april «Bil stjålet fra Mølleparken for 5 min siden: Sort Ford Mondeo merket med «Senkveld med Thomas og Harald». Sist sett i Mølleparken.» «Bilen til Thomas og Harald er funnet, uskadet, i Evald Ryghsgate. Bilen stod forlatt, og vi leter nå etter tyven.» GJØR SOM over 3700 ANDRE FØLG POLITIFORUM PÅ

10 10 Teknologi Politiets nye hjelper? Den veier snaue to kilo, er utstyrt med avansert kamera og løftes til værs av fire propeller. «Huginn X1» kan bli politiets nye supervåpen. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Ruben Skarsvåg

11 Teknologi 11

12 12 Teknologi BLE IMPONERT: Politioverbetjentene Roy Bjelland og Ronny Samuelsen fra Follo politidistrikt, ser stor nytteverdi av droner i politiarbeid.

13 Teknologi 13 BLE IMPONERT: Politioverbetjentene Roy Bjelland og Ronny Samuelsen fra Follo politidistrikt, ser stor nytteverdi av droner i politiarbeid. Den ser nesten litt uvirkelig ut der den står på asfalten i et industriområde på Ski utenfor Oslo. I grått og sort, med fire propeller som stikker ut fra hvert sitt hjørne, er det lett å tenke science fiction. Var det ikke slike flyvende roboter som gjorde livet surt for hovedpersonene «Terminator»-filmene? Men «Huginn X1» er langt fra et filmtriks. Den danskproduserte dronen er heller ikke ondsinnet, snarere tvert imot. For går det som produsenten vil, kan flyvende observasjonsplattformer av denne typen bli svært nyttige for det norske politiet i årene som kommer. Espen Bekkevold fra importøren Equipnor har invitert både Politiforum og politioverbetjentene Ronny Samuelsen og Roy Bjelland fra Follo politidistrikt for å vise fram dronen. Mens politioverbetjentene venter spent, setter Bekkevold i gang med å kople opp senderen og starte opp programvaren på PC-en. Dronen er påslått, og snart har den innebygde GPS-enheten funnet de satellittene den trenger. Kort tid etter markerer grønne indikatorer i programvaren at alt er klart. Et trykk på en knapp fra Bekkevold, og fire propeller begynner å surre i gråværet på industriområdet. Det høres ut som lyden av en bordvifte i full hastighet. Så letter Hugin fra bakken. LANDER AV SEG SELV Den første «dronen», som i realiteten bare var et fjernstyrt fly, ble sendt opp allerede under første verdenskrig. Begrepet assosieres i dag først og fremst med ubemannede luftfartøy som benyttes til skarpe oppdrag, overvåking og rekognosering i militæret. Men etter hvert som teknologien har blitt mindre, har dronene krympet både i pris og størrelse, og er nå i ferd med å bli allment tilgjengelige. Dronen som Politiforum og Follo politidistrikt får demonstrert, er en av mange varianter. Ifølge Bekkevold er den velegnet for bruk i politiet. Vi har valgt å importere denne dronen fordi den er enkel i bruk. Den flyr egentlig mer eller mindre selv, og alt kan programmeres via PC-en. Programvaren skal også kunne brukes på nettbrett og andre mobile enheter. Den har et veldig bredt bruksområde, forteller han til Politiforum.

14 14 Teknologi Slik kan politiet bruke droner I skarpe situasjoner kan dronen brukes til å få oversikt over gjernings person(er) og gjøre politiet bedre i stand til å gripe inn på en trygg og effektiv måte. Under ulykker og katastrofer kan politiet bruke droner til å rask over situasjonen, og til å bedre ivareta sikkerheten til mannskape Foto: Erik Inderhaug Foto: Kjetil Buljo Under store arrangementer, som demonstrasjoner og konserter, kan politiet raskt få et overblikk over store menneskemengder, og sette inn ressurser der det trengs. Ved leteaksjoner kan politiet bruke termisk kamera for å finne forsvunnet i mørket, eller i naturen. Denne dronen har uante bruksmuligheter for politiet på veld Med utslåtte propellarmer er ikke Huginn mer enn en halv meter i diameter. Inkludert batteri, er vekten på rundt to kilo, og da skal den kunne fly sammenhengende i opptil 25 minutter. Makshøyden er 150 meter, mens den kan overføre live kamerabilder fra cirka to kilometer unna. Alt kontrolleres gjennom programvare på en PC, eller manuelt, ved å bruke en medfølgende fjernkontroll. Både PC-en og fjernkontrollen er koplet til en bakkestasjon, som sender og mottar signaler fra dronen. Den er mye lettere å kontrollere gjennom PC-en, understreker Bekkevold. Her er det bare å trykke på en knapp, så lander dronen av seg selv. Gjennom programvaren kan den også programmeres til å fly en bestemt rute eller å filme et bestemt sted. Det er bare å markere stedene på kartet i programvaren. Hvis PC-en har nettilgang, bruker den onlinekart som for eksempel Google maps, men det anbefales å installere kart som er tilgjengelige også når det ikke er nettdekning, fortsetter han. I Ski demonstrerer Bekkevold hvordan han i programvaren gir beskjed om at dronen skal opp til 35 meters høyde. Huginn responderer umiddelbart, og stiger kjapt. På PC-skjermen har han et kart som viser dronens posisjon på et satellittbilde, samt direkteoverføring fra kameraet på en mindre skjerm. Det bildet kan vi forstørre, eller få opp på en storskjerm, om vi ønsker det, sier han. Programvaren viser også dronens høyde og batterikapasitet, og har et kontrollpanel som lar brukerne styre kameraet og dronen. For å få dronen trygt hjem, er det bare å trykke på «hjem»-knappen - i verste fall finner den veien hjem til startpunktet selv, dersom kontakten mellom dronen og bakkestasjonen blir brutt. Da flyr den opp til makshøyden den har vært oppe i, og returnerer hjem. UANTE BRUKSMULIGHETER I Follo politidistrikt har politioverbetjentene Samuelsen og Bjelland allerede begynt å tenke tanken på hvordan en drone kan brukes i det daglige politiarbeidet. De to trekker paralleller til politihelikopterets ka-

15 Teknologi 15 Foto: Erik Inderhaug Foto: Ruben Skarsgård Drone eller ikke drone? Begrepet «drone» gir sterke, militære assosiasjoner. Det er årsaken til at interesseorganisasjoner, produsenter og andre innenfor drone-markedet foretrekker å bruke uttrykket «unmanned aircraft system», eller «ubemannet luftfartøy» på norsk. t skaffe seg oversikt r og publikum. Foto: Kari Forbrigd I forkant av og under aksjoner kan politiet bruke dronen i spaningsøyemed, for å skaffe seg bedre oversikt før de går til aksjon. Foto: Shutterstock EGEN INTERESSE ORGANISASJON Allerede i januar 2008 ble interesseorganisasjonen «UAS Norway» etablert. Organisasjonens formål er «å bidra til utvikling og sikker anvendelse av UAS i Norge», samt å «bidra til å skape rammevilkår for virksomhetene, drive informasjonsarbeid og være kontaktpunkt for myndighetene». 23 norske bedrifter er tilknyttet organisasjonen, ifølge deres hjemmeside. personer som har ig mange områder. Under naturkatastrofer kan politiet bruke droner til å raskt skaffe seg oversikt over skadeomfanget, og til å lete etter savnede. pasitet som observasjonsplattform, og mener en drone kan gjøre mye av den samme jobben - og samtidig være langt mer tilgjengelig for det enkelte politidistriktet. Det ville vært spennende bare å bruke noe av den teknologien som ligger her i dag. Politiet er jo tradisjonelt ikke noe flinke til det. Denne dronen har uante bruksmuligheter for politiet på veldig mange områder, sier Samuelsen, og ramser opp en rekke oppdrag hvor en slik observasjonsplattform vil være nyttig: Massetjeneste. Skarpe situasjoner. Redningsaksjoner. Naturkatastrofer. Leteaksjoner. Spaningsaksjoner. Dronen har i det hele tatt bruksverdi i alle situasjoner der vi trenger å observere. Det er i grunn bare fantasien som setter grenser, understreker han. Og den er mobil, veier lite, og er enkel å sette opp. Bare for noe så enkelt som å skulle søke etter en gjerningsperson i et definert område, vil denne være et kjempesupplement, legger Bjelland til. Begge to følger spent med på demonstrasjonen av Huginn, og lar seg imponere når Bekkevold programmerer inn koordinater for at dronen skal få ta seg en runde over kontorbyggene i nabolaget. Den virker å være enkel i bruk, og det er helt klart et stort fortrinn. Det jeg har sett av dronen i dag, ser veldig bra ut, sier Samuelsen. INGEN REGULERING Per i dag finnes det ingen forskrift som regulerer bruken av UAS-enheter i Norge. Luftfartstilsynet er i gang med å utarbeide en slik forskrift, og inntil videre er det derfor luftfartsloven som gjelder. Der stilles det blant annet krav til maksimal flyhøyde, ansvarsforsikring og visuell kontakt med UAS-enheten, ifølge Aftenposten. DRONER I BRUK I dag brukes droner allerede flere steder i det norske samfunnet. Blant annet benyttes de av eiendomsmeglere for oversiktsbilder av eiendommer, mens Norsk Luftambulanse tester ut droner i bruk i redningsarbeidet. Også norsk media har tatt i bruk droner, og blant annet brukt den til å fotografere åsteder. Det er en utfordring for politiet at media med droner lett kan omgå sperrebånd.

16 16 Teknologi Slik fungerer dronen Dronen, av typen Huginn X1, veier knappe to kilo inkludert batteriet. Med utslåtte propellarmer, er den 50 centimeter i diameter. Maks flyhøyde er rundt 150 meter, og den kan være sammenhengende i lufta i omtrent 25 minutter. Dronen kan overføre live videobilder fra opptil to kilometers avstand. Av/på-knapp Elektrisk motor Antenne for dataoverføring Rotorblader Dronens «kropp» Landingsbøyle Under dronen: Sonar og videosender Kamera Men fra å få dronen demonstrert, til å faktisk ha en tilgjengelig i daglig bruk i politidistriktet, er det et stykke igjen. Selv om Huginn ifølge Bekkevold er «den desidert billigste i klassen», vil den med en prislapp på kroner pluss ekstra for et termisk kamera utgjøre et kraftig innhogg i kassa til politimester Arne Jørgen Olafsen. Men, som Samuelsen påpeker, alternativet er støtte fra politihelikopteret, og det er ikke noe rimeligere totalt sett. I en større beredskapstankegang er ikke kroner mye penger. Men hvis jeg skal gå til min sjef alene, og han må ta pengene fra sitt budsjett, så blir det mye. Alternativet er nok derfor å kjøpe inn droner sentralt, problemet da er at vi nesten ikke har medbestemmelsesrett. Men jeg tenker at dette er noe hele politi-norge bør ha tilgang til, sier Samuelsen. PDMT LAGET RAPPORT Akkurat det er det ikke utenkelig at kommer til å skje. Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) bekrefter overfor Politiforum at droner i politiet er noe de ser på. Som politiets nasjonale kompetansesenter innenfor materiell, er det en av PDMTs oppgaver å følge med på utviklingen, se hva som skjer, og hvilke muligheter som finnes for det norske politiet. Det har vi også gjort på dette området, sier kommunikasjonssjef Espen Strai i PDMT til Politiforum. Han sier PDMT følger tett med på hva både andre aktører i samfunnet og i Norges naboland gjør på området. Ganske nylig munnet dette arbeidet ut i en rapport om mulighetene som ligger i bruk av droner, som PDMT sendte til Politidirektoratet (POD). Da har vi gjort det vi skal gjøre i denne omgangen, så er det POD som må gi oppdrag om å gå videre, understreker kommunikasjonssjefen. Rapporten er unntatt offentlighet, og Strai kan derfor ikke gå i detaljer om innholdet i den. Men der skisserer vi litt om hva som ligger av muligheter, og hvilke områder man må adressere og se på. Det er ting som batterikapasitet, størrelse og rekkevidde, så er det dette med personvern og slike ting i tillegg, Nettopp konflikten med personvernet, blir av mange brukt som et ankepunkt mot droner. I en rapport publisert av Teknologirådet og Datatilsynet i januar i år, advares det mot at droner gjør «at terskelen for

17 Teknologi 17 Utstyret Bærekoffert Bakkestasjon Drone Kabler Programvare Fjernkontroll Batteri Styringen Du flyr høyere ved å skyve spaken framover mens du holder inne Z- knappen på fjernkontrollen. Du flyr lavere ved å trekke spaken til deg mens du holder inne Z-knappen på fjernkontrollen. Du flyr sidelengs ved å skyve spaken til sidene. Du flyr framover og bakover ved å skyve spaken fram og tilbake. Automatikken Ved batterisvikt lander dronen automatisk. Dersom dronen mister kontakten med bakkestasjonen, stiger den opp til makshøyden den har vært oppe i under oppdraget, flyr hjem, og lander automatisk. overvåkning fra lufta blir dramatisk senket, samtidig som det utvikles stadig kraftigere kameralinser, bedre nattsyn og mer sofistikert videoanalyse». «Dronenes enorme mobilitet, mengden av sensorer de kan utstyres med, samt økningen i sivil bruk, representerer en potensiell utfordring for personvernet», skrives det videre i rapporten. Den bekymringen deler ikke Samuelsen fra Follo politidistrikt. Om vi skal bruke droner, er det ikke snakk om noe permanent overvåking. Som politihelikopteret vil dronene knyttes til konkrete oppdrag og hendelser, understreker han. Ifølge rapporten har også befolkningen også en gjennomgående positiv holdning til bruk av droner i politi og redningsetatene. I en undersøkelse var over 90 prosent av de spurte positive til en slik bruk. EN KLIMAUTFORDRING Det som kan vise seg å bli en langt større, praktisk utfordring for politiet, er det norske klimaet. Under demonstrasjonen av Huginn blåser det nemlig friskt på det sentrale Østlandsområdet. Dronen er testet i både sludd og snø tidligere, og skal tåle en vindstyrke opptil 10 sekundmeter. Vinden er en utfordring, medgir Bekkevold, mens Huginn jobber for å holde seg stabil i lufta. Samtidig bemerker både han og politioverbetjentene fra Follo at vær og vind også er en utfordring for politihelikopteret, selv om det nok tåler mye sterkere vind enn en drone på to kilo. Det er nok det som er den store begrensningen med tanke på å bruke droner, tror Samuelsen. Så skjer det. I det Bekkevold har programmert Huginn til å ta en liten runde over nabobygget, viser grafikken på PC-en at dronen er i ferd med å skjene langt ut av kurs. Lyden av propellene blir kraftigere etter hvert som den forsøker å justere seg inn igjen. Men kastevinden i Ski blir for mye. Huginn mister kontrollen, snurrer over på siden, og suser som et prosjektil rett i asfalten. Dronen til kroner går i tusen knas - heldigvis var den forsikret. Det tror jeg er en forsikring som politiet også bør ha! smiler Samuelsen i det Bekkevold går bort for å plukke opp restene av Huginn. n Se video av dronen i aksjon på Politiforum.no

18 18 Teknologi Amerikansk dronesu I 2009 var Mesa county i Colorado den første politiavdelingen i USA som tok i bruk droner i tjenesten. Det har vært en suksess. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Mesa County Sherriff s office Siden oppstarten høsten for snart fire år siden, har politiet i Mesa county brukt sine droner - som de velger å kalle «unmanned aircraft system» (UAS), eller ubemannede luftfartøy - ved over 50 anledninger. De aller fleste oppdragene har vært av typen leteaksjoner og flyfoto av åsteder til bruk i etterforskning. UAS-enhetene blir også ofte brukt i forbindelse med etterforskning av alvorlige bilulykker, eller i jakten etter kriminelle på rømmen, forteller Benjamin Miller til Politiforum. Miller er arkitekten bak UAS-programmet til Mesa county, og er i dag leder for programmet. Ønsket vårt da vi startet opp, var å utforske mulighetene for å bruke UAS som et verktøy for politiet. Den gangen fantes det knapt noe forskning på området. Vår største utfordring var faktisk å få tillatelse fra det amerikanske luftfartstilsynet, noe som tok over ett år. I tillegg kom all tiden det tok å forberede søknaden til tilsynet, utrede om det var praktisk mulig å opprette et slikt program for oss, samt å trene på bruken av utstyret, sier Miller videre. 150 kroner i timen I dag er politiet i Mesa county i besittelse av to UAS-enheter, en med fastmonterte vinger, og en som drives som et helikopter, med tre rotorblader. Sistnevnte, av typen «Draganflyer X6», ble anskaffet først, mens stallen ble utvidet med en «Falcon UAV» i januar Vi fikk en god avtale med produsenten av Draganflyer som leaset UAS-enheten til oss for en svært lav pris. Da vi kjøpte vår Falcon i fjor, fikk vi den til kostpris, fordi produsenten også ønsket å finne ut hvordan politiet kunne Drone med vinger: Mesa county-politiet anskaffet en «Falcon UAV» i januar LILLEBROR SER DEG: Benjamin Miller har kontroll over spakene, og styrer dronen «Draganflyer X6» med stø hånd. Den blir ofte brukt under leteaksjoner, i forbindelse med etterforskning av alvorlige bilulykker, eller i jakten etter kriminelle på rømmen, sier han til Politiforum. bruke produktet deres. Hadde vi måttet kjøpe enhetene til utsalgspris, hadde vi nok ikke hatt råd til det, sier Miller. Hele programmet har kostet Mesa county-politiet skarve kroner over en fireårsperiode, en brøkdel av summen det ville kostet uten rabatter og gode avtaler. Samtidig er besparelsen på driftskostnader enorm sammenlignet med alternativene helikopter eller småfly. Hvis vi tar i betraktning alle utgifter og langtidsvedlikehold, ligger kostnaden på anslagsvis 150 kroner i timen når UASenhetene er i lufta. Den økonomiske besparelsen er helt klart den største fordelen ved UAS, understreker han. En undersøkelse fra 2007 som Miller viser til, konkluderer med at kostnaden ved bemannede flymaskiner er på 3900 kroner i timen - hele 26 ganger mer enn ved bruk av ubemannede luftfartøy. ET EKSTRA VERKTØY De to UAS-enhetene til Mesa county-politiet har forskjellig kapasitet og bruksområder. Mens Draganflyeren med sine rotorblader kan være i lufta i omtrent et kvarter før batteriet er tomt, kan Falconen fly i en hel time i strekk. Den er derfor praktisk å bruke i leteaksjoner i de store nasjonalparkene i Mesa county-området. Miller ønsker imidlertid ikke å gi noe konkret eksempel på en hendelse hvor en UAS-enhet har vært av avgjørende betydning for utfallet. Det skyldes at vi ikke ønsker å gi noen spesiell person eller verktøy æren for at et oppdrag ble løst. Bruken av UAS-enhetene har vært vellykket som hjelp i alle oppdragene de har deltatt i, selv om de ikke direkte har gjort at vi har tatt den kriminelle eller funnet den savnede personen. Det er akkurat det samme med alt annet utstyr vi bruker, som radio, GPS eller patruljebiler. Vi gjør oss ikke avhengige av kun ett verktøy, og det samme gjelder for UAS-enhetene våre, forklarer han. At UAS-enhetene er et verdifullt tilskudd til Mesa county-politiets verktøykasse, er han ikke i tvil om, selv om han ikke anbefaler alle politienheter å blindt satse på det samme. DEBATT OM PERSONVERN Hver politienhet må gjøre sin egen vurdering, og tenke på tiden det tar, investeringer, driftskostnader og eventuelle offentlige restriksjoner. Vårt program er for eksempel begrenset ved at luftfartstilsynet kun lar oss fly på dagtid innenfor vår kommune, og ikke

19 Teknologi 19 ksess Esso MasterCard for for alle Esso MasterCard kunder medlemmer i februar og mars. av Politiets Fellesforbund * 55 ø/l i drivstoffrabatt hos Esso * 20 % rabatt på bilvask hos Esso * Inntil 2 familiekort til familiemedlemmer * Ingen årsavgift eller gebyr ved kjøp * Valgfri PIN-kode høyere enn 152 meter, mens UAS-enheten må være i syne for operatøren til enhver tid. Da Mesa county-politiet lanserte sitt program, fulgte det dessuten med en debatt om personvernhensyn ved bruken av UAS-enheter. Men i USA finnes det allerede retningslinjer for politiets bruk av helikoptre og fly, og disse retningslinjene følges også når det gjelder droner. Det er klart at det alltid vil være en viss skepsis når lovens lange arm introduserer nytt utstyr. Men vi har hele tiden spilt med åpne kort overfor publikum, forteller Miller. Utstyret som er montert i UAS-enhetene, er stillbildekamera, videokamera og varmesensorer, og alt bildematerialet som samles inn, håndteres i henhold til gjeldende bestemmelser for bevishåndtering. I dag brukes enhetene heller ikke oftere enn en til to ganger i måneden, men samtidig er Mesa county-politiet i ferd med å implementere UAS enda sterkere i sin daglige drift. På nettsidene deres, sammenlignes UAS-enhetene med hundepatruljer - hvor UAV-enheten følger patruljebilen, mens alle politibetjentene er trent i å betjene den. Alt tyder på at UAS-enheter - droner på folkemunne - har kommet for å bli, også i politiet. n AIR COMMANDER MILLER: Benjamin Miller med Mesa countys «Draganflyer X6». Se Mesa county-politiets egne videoer av dronene på Politiforum.no For å søke om kort eller mer informasjon, send politiet og din mailadresse til Effektiv rente ved kreditt på kr er 31,13 %. Kredittkostnad kr Rabatten gjelder fra første liter på pumpepris inkl. mva.

20 20 Trening Et supplement til arrestasjo Harde tak: Rundt 25 personer meldte seg på da det ble arrangert en grappling-turnering 23. mars. Her er initiativtaker Stordalen (i bar overkropp) i aksjon. Vi hadde mange i publikum og sponsede premier, så turneringen ble en suksess! sier han. Hver søndag møtes en gjeng politifolk og studenter for å trene kampsport på Politihøgskolen. Det kan de dra nytte av i tjenesten. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Privat Det startet for fire år siden, da en polititjenestemann fra Delta tok initiativet til å begynne å trene såkalt «grappling». Grappling er en samlebetegnelse på kampsport som foregår på bakken, som blant annet bryting, judo og brasiliansk jiu-jitsu, og siden den spede starten i 2009, har interessen for de ukentlige treningene eksplodert. Vi har vært helt oppe i 35 stykker på trening i år, sier politibetjent Stein Vidar Stordalen. I dag er han en av ildsjelene bak treningen, og fungerer blant annet som veileder for nybegynnerne som ønsker å prøve seg. Men hva er så grappling? I grove trekk handler det om å bruke teknikker fra andre kampsporter for å utvikle en kampsport som fungerer i det virkelige liv. Den baserer seg mer på grovmotorikk enn finmotorikk, slik som i klassiske kampsporter. Samtidig foregår grappling stort sett på bakken, forteller Stordalen. NYTTIGE TEKNIKKER Treningene, som foregår hver søndag hos Politihøgskolen (PHS) i Oslo, er åpne for politistudenter, PHS-ansatte, politifolk og arrestforvarere. Hensikten med treningen var i første rekke å få i gang et sosialt opplegg for folk med interesse for kampsport. Så er det god trening også. Dette er fysisk veldig hardt, sier han. Etter en felles oppvarming, er det opplæring i grunnteknikk som er fokus for treningen, som starter i sittende posisjon. Grunnteknikkene kan for eksempel handle om å posisjonere seg i forhold til motstanderen, å få kontroll på motstanderen gjennom armlåser eller benlåser, eller rett og slett å komme seg ut av en kinkig situasjon. Dette er teknikker som kan være greit å kunne for politi og arrestforvarere som havner i bakkekamp i tjenesten, mener Stordalen. Ofte på bakken For mens de fleste pågripelser begynner stående, hender det titt og ofte at både politi og arrestant havner på bakken. Det skjer ofte at det blir et basketak. Det å tilegne seg basisteknikker for hvordan en kan bevege seg når en er på bakken, og kontrollere en person og beskytte seg selv uten å bruke unødvendig makt, er et ekstra verktøy i verktøykassa. Forhåpentligvis kan dette bidra til å unngå skader på arrestanter og politifolk, sier Stordalen, og understreker: Men vi lærer ikke opp folk til å bli slåsskjemper. Dette er absolutt ingen erstatning for arrestasjonsteknikken som vi lærer på skolen. Det vi trener på er et supplement hvis ting går galt. Politioverbetjent Manjeet Singh, som un-

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Tre bedrifter ett industrivern

Tre bedrifter ett industrivern Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 2 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Tre bedrifter ett industrivern Dynea, Cytec og Life Technologies

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Harald J. Bergmann, NSO arkiv Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Start med det enkle Vent med fullskalaøvelser til

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13 Mistet nesten hånden s 4-5 NR.1-2006 Refleks 1 - Januar 2006 Undersøkelse: - Røyking og asfaltarbeid er en spesielt uheldig kombinasjon, sier virksomhetsdirektør Erik Storhaug. Regionsjef i farta s 16-17

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

01-2013. Foto: Kjetil Vilkensen

01-2013. Foto: Kjetil Vilkensen 01-2013 Foto: Kjetil Vilkensen støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 13

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer