Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10"

Transkript

1 Nr 2 - februar 2015 Etterstad videregående skole: Jakten på lærlingkontrakt side 8 10 SL ønsker ny avdeling for utdanning i LO side 4 5 Sorg på Den Franske skolen i Oslo side 14

2 leder I skolen FOTO: sidsel valum Stipend til minoritetsspråklige lærere Forbundslederen mener 7 Sideblikk 11 Tradisjonsrikt i Østfold 15 Spør SL 19 Side 8 10 FOTO: Oi! TRØNDERSK MAT & DRIKKE Forbundsstyret i SL ønsker at skolering om nytt lønnssystem skal bli tema på landsstyremøtet i september, som forberedelse til hovedtariffoppgjøret i Verving i SL Har du flyttet? Byttet jobb? Tillitsvalgt Side 14 Besøksadresse: Keysers gate 15, 0165 Oslo Postadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: Frøya-elever vant Ung Restaurant Side 12 Redaktør: Sidsel Valum Tlf.: Annonser: Lars Kristian Berg tlf Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 ggr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. ISSN: L ayout: LO Media Tlf Trykk: BK Grafisk M 1 Ø M E R KE T ILJ 24 Husk å melde fra om bytte av adresse eller skifte av arbeidssted. Nå kan du gjøre det via hjemmesiden til SL, Logg på med medlemsnummer. Se bort fra sifrene 9 og 5 som flere steder står foran medlemsnummeret. Koden er SL+ postnummer. For eksempel SL3400, når postadressen er 3400 Lier. Husk å endre kode når du har logget deg på første gang. FOTO: sidsel valum Klare for lærlingkontrakt Nytt lønnssystem Det høres ut for meg som om dere har et vanvittig potensial. Verving er en prosess dere bør jobbe med hele tida, og ikke som stunt. Det er også viktig med systemer for å holde fast på medlemmer, sa Lars Langbo i LO Media, som besøkte forbundsstyret til SL i februar. 4 Nr 2 - februar 2015 FOTO: sidsel valum Ifølge Arbeidstilsynet er inneklimaet i undervisning og pedagogisk arbeid det dårligste i norsk arbeidsliv ved siden av helse- og sosialtjenesten og sykepleien. Konklusjonen bygger på tilsynene i kommunale skoler som ble gjennomført i Som kjent ble det avdekket alvorlig svikt. Ja, flere skoler måtte stenges. Nå gjennomfører Arbeidstilsynet opplæring i alle fylker for å bedre inneklimaet i norske skoler. I 2014 fikk Hordaland, Buskerud, Finnmark, Oslo, Akershus, Sør- og Nord-Trøndelag, Oppland, Hedmark og Telemark besøk av tilsynet. I slutten av januar i år var det gjennomført opplæring i Øst- og Vest-Agder, og sju fylker står for tur etter det. Dårlig inneklima gjør folk syke. Arbeidstilsynet anslår faktisk at dårlig inneklima koster norsk skole et tap på mellom og årsverk i året. Det er ordførerne og rådmennene i kommunene og de tilsvarende lederne i fylkeskommunene som sammen med skolens ledelse har ansvar for å rette opp i de feilene som ble avdekket av tilsynene. Forhåpentligvis blir det nå slutt på at kommuner driver vedlikehold etter skippertaksmetoden, og at hms-permer står til pynt i hyllene. Interessant nok har Arbeidstilsynet nå også fattet interesse for andre sider ved arbeidsmiljøet som har stor betydning for både barn og voksne. Ifølge Arbeidstilsynet har nå byggesaksbehandlerne strammet inn på kravene til dagslys og utsyn i bygg og spesielt skolebygg. Dagslys og utsyn er nemlig uhyre viktig for helse, trivsel, produktivitet og læringsmiljø, viser flere nyere studier. Vi trenger dagslys for å holde oss våkne og opplagte om dagen, det fremmer læring, og ifølge ekspertene kan ikke kunstig belysning erstatte dagslys. Dette er noe det ikke blir tatt nok hensyn til når nye skolebygg blir planlagt, mener Arbeidstilsynet, som hevder at dagslyset taper i sju av ti vinnerprosjekter til nye skolebygg. Det er noe å tenke på i den mørke årstida som nå er på hell. Da blir det ekstra viktig for elevene å komme ut under åpen himmel i friminuttene og å unngå lange undervisningsøkter. 8 Trykksak 6 3 Inneklima, helse og læring NAFO lyser ut stipend for minoritetsspråklige lærere. De som har utdanning fra utlandet, kan søke om stipend for lærerutdanning som er godkjent i Norge. Lærere skal sende søknad til rektor innen 15. mars. Rektor skal videresende søknaden til kommunen (grunnskolen og voksenopplæring) eller fylkeskommunen (videregående skole). Minoritetsspråklige lærere ved private skoler kan også søke da er det rektor ved den aktuelle skolen som skal ha søknaden. Kommuner, fylkeskommuner og rektorer ved private skoler skal sende søknad til NAFO innen 15. april Les mer og finn aktuelle dokumenter på: Forbundsstyret Annonsepriser (4-farger): 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Etterstad videregående skole: Jakten på lærlingkontrakt side 8 10 SL ønsker ny avdeling for utdanning i LO side 4 5 Sorg på Den Franske Skolen i Oslo side 14 FORSIDa: VG2-elev Abdullahi Ali (20) på transport og logistikk forklarer for VG1-elev Jeton Avdili (16) på TIP hvordan instrumentpanelet på en truck virker. Mange VG1-elever besøkte åpen dag på Etterstad videregående skole, avdeling Sogn, i februar i tillegg til bedrifter som lette etter lærlinger. Redaksjonen avsluttet: 17. februar Neste nummer: 25. mars 2015 I Skolen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. SIDSEL VALUM 2 I skolen I skolen

3 forbundsnytt forbundsnytt FIKK MEDHOLD: Forbundsleder Anne Finborud (i midten) fikk klarsignal fra forbundsstyret til å foreslå egen avdeling for utdanning i LO. Til venstre ungdomssekretær Endre Fagervold. Til høyre Bodil Gullseth. Foreslår ny LO-avdeling Forbundsleder Anne Finborud fikk med seg forbundsstyret i Skolenes landsforbund (SL) på å fremme et forslag for LO om en ny avdeling for opplæringssektoren LO utdanning. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Forbundsstyret i SL var samlet i Oslo januar på sitt første møte i år. Arbeidstidsavtalen Den største satsingen i forbundet på nyåret har vært kursing av tillitsvalgte i hele landet om arbeidstidsavtalen, SFS 2213, både i forbundets egen regi og gjennom fellesskoleringer med KS og Utdanningsforbundet. Alle forbundsmedlemmene fortalte om sine erfaringer med kursene, som gjennomgående var gode, selv om flere kunne ønsket seg mer tid. Forbundsleder Anne Finborud ba om innspill fra forbundsstyret til hva landsstyret bør diskutere når det gjelder avtalen på sin samling i mars. Landsstyret bør drøfte eventuelle uenigheter med KS, erfaringer som har kommet med påbegynte forhandlinger, hvilke erfaringer tillitsvalgte kommer med og hvor de møter vanskeligheter, sa forbundssekretær Lothar Schuren. Forbundsstyret vedtok å gi AU fullmakt til å bringe uløste tvister om SFS 2213 inn for Arbeidsretten. Tilbake til Gnist Forbundsleder Anne Finborud fikk etter debatt støtte fra forbundsstyret til at AU utformer brev til kunnskapsministeren om at SL ønsker å gjeninntre i Gnist-samarbeidet. Det var riktig av forbundsstyret å vedta at vi trakk oss i vår, da vi var i konflikt med KS, sa hun. Hun minnet om at Gnist ble opprettet av den forrige regjeringen for å finne tiltak som kan styrke rekrutteringen til læreryrket og for å øke statusen til lærerne. Statsråden ønsker ifølge Finborud nå å utvide mandatet til Gnist, og vil nedsette en ekspertgruppe for å jobbe med lærerrollen hvor også lønnsspørsmål skal være tema. Dette er tema som ikke hører hjemme i Gnist, men mellom partene, sa Finborud. Hun fortalte at LO støtter hennes syn. Forbundsstyret vedtok at SL skal gjeninntre i Gnist og jobbe tett med LO og andre aktuelle allierte for å motvirke at mandatet blir utvidet. Foreslår LO utdanning Et annet forslag forbundslederen fikk tilslutning til var at AU skal fremme et forslag for LO om å opprette en egen avdeling for opplæringssektoren, LO utdanning. LO må gjøre noen organisatoriske grep for å rekruttere folk med høyere utdanning. I dag er opplæring under samfunnspolitisk avdeling, sa Finborud. Vi har ikke noe å tape på å be om støtte fra andre forbund, sa Geir Allan Stava, som i egenskap av forbundssekretær i tretti prosent stilling kun hadde tale og forslagsrett. Landsstyret skal ta stilling til om Stava, som er fast medlem av forbundsstyret, kan ha stemmerett i tiden mens han er i vikariatet som forbundssekretær fram til utløpet av juli. VERVING: Produksjonssjef i LO Media, Lars Langbo, ga råd om verving. AU fikk i oppdrag å jobbe videre med saken i tråd med enstemmig vedtak i forbundsstyret. Ny hjemmeside Forbundssekretær Gunnvor Sen viste fram hvordan ny hjemmeside på internett kommer til å bli. SL har valgt ny leverandør, og LO Media har bistått med utformingen. Forbundsstyret hadde også debatt om «Superlærer n», på bakgrunn av at statsråden som varslet i Lærerløftet vil prøve ut såkalte lærerspesialister innen realfag og norskfaget med kroner i ekstra årslønn. Mye tid ble brukt til å forberede saker til landsstyremøtet, som går av stabelen mars. Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret skal blant annet ta stilling til hvordan SL skal organiseres i framtida, strategisk plan, ny kommunikasjonsstrategi og hvordan SL skal profilere seg. Det legges også opp til utdanningspolitisk debatt om masterutdanning for lærere og tilbudsstrukturen i yrkesfag. Simon Malkenes Bak fasaden i Osloskolen Kr 249,- «Dypt og godt om hvordan skjemaer og kontroller ødelegger lærerrollen.» Ole Asbjørn Ness, Finansavisen 4 I skolen I skolen

4 aktuelt forbundslederen mener Faglige råd i faresonen Skolenes landsforbund (SL) mener Kunnskapsdepartementet (KD) er i ferd med å redusere faglige råd for yrkesfagene til rene høringsinstanser og at trepartssamarbeidet undergraves i et forslag som nå er på høring. Tekst: SIDSEL VALUM YRKESFAG: Første nestleder Terje Moen er talsmann for yrkesfagene i SL. De ni faglige rådene for yrkesfagene ble opprettet under den forrige regjeringen. Antallet tilsvarer antall yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. De faglige rådene skal følge trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og myndighetene. Nå er de faglige rådene og trepartssamarbeidet i fare, mener SL. Høring Departementet vil redusere de faglige rådene til høringsinstanser, sier første nestleder Terje Moen i SL, som selv har bakgrunn som yrkesfaglærer i restaurant og matfag. Utdanningsdirektoratet (Udir) har på oppdrag fra KD sendt på høring et notat om gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfag. I utgangspunktet trengs det en gjennomgang av tilbudsstrukturen for yrkesfag. Det er fornuftig. Det som ikke er fornuftig et å redusere de ni faglige rådene til fem ekspertgrupper, noe som for øvrig er helt i tråd med den danske modellen, sier Moen. Han legger til at dansk utdanningssystem er annerledes enn det norske, og at danske elever for eksempel må gjennomgå en 20 ukers prøvetid for å se om de er egnet til yrkesfaglig utdanning før de får begynne. Ifølge Udir skal gjennomgangen av tilbudsstrukturen bidra til at opplæringen bedre skal imøtekomme elevers og arbeidslivets behov. Ekspertgrupper Det er foreslått å oppnevne fem arbeidsgrupper innen følgende områder: 1) Helse, oppvekst og velvære, 2) kontor, handel og service, 3) opplevelser, natur og mat, 4) bygg, industri, teknologi og transport og 5) ARKIVFOTO: BO MATHISEN immateriell kulturarv og verneverdige fag. «De fire første arbeidsgruppene gjenspeiler eksisterende koblinger slik de gir seg uttrykk blant annet i etablerte kryssløp. Arbeidsgruppene dekker til sammen alle de ni utdanningsprogrammer,» skriver direktoratet. Arbeidsgruppene vil være på cirka 10 personer og skal sammensettes av fagpersoner fra bransjene og andre eksperter, samt representanter for partene i arbeidslivet, heter det videre. Medlemmene i arbeidsgruppene skal ifølge forslaget utnevnes av Udir, mens KD skal utnevne leder. LO og NHO NHO og LO er enige om at det bør gjennomføres en gjennomgang av tilbudsstrukturen som i større grad gjenspeiler kompetansebehovet i arbeidslivet og at partene skal involveres bredt, går det fram av et felles brev til Udir, datert 13. februar og undertegnet av NHO-direktør for arbeidslivspolitikk Svein Oppegaard og LO-sekretær Trude Tinnlund. «Vi støtter derimot ikke forslagene om å nedsette egne arbeidsgrupper,» heter det i brevet, hvor det vises til at de faglige rådene allerede i dag har mulighet til å nedsette arbeidsgrupper ved behov. NHO og LO ønsker ikke at de foreslåtte arbeidsgruppene skal overta eller sidestilles faglige råds mandat i prosessen med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Ny representant i LOs sentrale ungdomsutvalg Eivind Knudsen (25) (bildet) er enstemmig valgt av forbundsstyret til ny representant i LOs sentrale ungdomsutvalg i stedet for Lene Ness, som har bedt om avløsning. Lene Ness har sagt ja til å være vararepresentant, og ble enstemmig valgt til vervet av forbundsstyret. Eivind Knudsen er student på femårig lektorprogram ved Universitetet i Oslo. Han er studentkontakt i SL Buskerud. Støtter lærlingkrav Skolenes landsforbund (SL) støtter kravet om at bedrifter som skal utføre oppdrag for staten må ha minst en lærling per oppdrag. Når offentlige anskaffelser står for over 40 prosent av byggenæringen i Norge, så må dette føre til flere lærlingplasser. Skolenes landsforbund er meget fornøyd med at regjeringen tar grep rundt lærlingklausulen i offentlige anbud og hilser den velkommen, sier første nestleder Terje Moen i SL. Slik dagens lærlingklausul er utformet, er det et krav at bedrifter som deltar i offentlige anbud skal være godkjente lærebedrifter, men ikke noe krav om at de faktisk bruker lærlinger. Ifølge kunnskapsministeren skal forskriften gjelde både for norske og utenlandske selskaper. Positiv til Ap-forslag Arbeiderpartiet (Ap) har lagt fram et politisk dokument om kunnskap og verdiskaping, med tittelen «Muligheter i omstilling». Endelig et forslag som kan få den offentlige skoledebatten inn på et nytt spor, sier leder i Skolenes landsforbund (SL) Anne Finborud. Mer nasjonal styring og norm for maksimalt antall elever per lærer, er noen av tiltakene som foreslås, som SL har fremmet krav om i en årrekke. Det er klokt av Ap-leder Jonas Gahr Støre å erkjenne at partiet har vært med på å lage en svært teoritung skolehverdag, uttaler Anne Finborud. SL-lederen mener at forslaget om å likestille teoretiske og praktiske ferdigheter fra første klasse, er egnet til å sette rett fokus i debatten. Den store utfordringen Under overskriften «Midlertidig liv» ga Morgenbladet 30. januar et tankevekkende perspektiv og forsvar for storstreiken mot endringer i Arbeidsmiljøloven. Takk og pris for at LO, Unio og YS sto samla i kampen. Akademikerne sto parkert. 1,5 millioner arbeidstakere samla seg om streiken. Samhold var viktig og budskapet var unisont og kraftig mot liberalisering og styrking av arbeidsgiverne. Men så vel Aftenposten som regjeringa, NHO og partiet Venstre okka og bar seg om at LO driver «overspill» og framsatte påstander om at det bare handler om moderate oppgraderinger. Og Robert Eriksson som med usikker røst måtte ty til utsagn à la «Vi flytter bare makt fra Youngstorget ut til bedriften og arbeidsfolk sjøl», når han blei pressa litt til siden for sine egne tanker i offentlige debatter. Det var som motsvar til disse påstandene at den aktuelle lederen i Morgenbladet satte storstreiken i perspektiv. Storstreiken var en protest mot selve retningen regjeringa driver utviklinga i. «Liten jobbtrygghet gir liten tro på systemet og framtida, og er en fare for utvikling av høyreekstreme holdninger.» ANNE FINBORUD Midlertidighet, vikarer og timeansatte er et varemerke for det globaliserte arbeidslivet. Under slik forhold blir den tradisjonelle arbeiderklassen som har eller har hatt sine faste rammevilkår, sterkt redusert. Med rette blir det stadig oftere satt fokus på den nye samfunnsklassen, det såkalte prekariatet, som vokser fram. Personer i prekariatet veksler mellom arbeid og trygd, og ingen av delene er varig. De er alltid på jakt etter inntekt og livssituasjonen er prekær. For disse er bare midlertidigheten permanent og antallet vokser i hele den vestlige verden. Folk i prekariatet blir hverken fanga opp av politiske partier eller av fagbevegelsen. Liten jobbtrygghet gir liten tro på systemet og framtida, og er en fare for utvikling av høyreekstreme holdninger. Tanken ligger snublende nær og professor i utviklingsstudier, Guy Standing fra universitet i London mener at det er i prekariatet gruppa Gyllent daggry, Front National og Sverigedemokraterna henter sine velgere. Morgenbladet pekte framover og mente at «en klassisk norsk linje ville være å lage en politikk som gjør det mulig å rekruttere disse inn i fagbevegelsen og i sosialdemokratiet». Dette gir streiken perspektiv. Jobbtrygghet er også helt avgjørende for omstilling og nyskaping i arbeidslivet. Trygghet gir fleksibilitet. Dette er et perspektiv som burde hatt fokus i trepartssamarbeidet. Erna Solberg og Robert Eriksson, hører dere, dere er avhengige av en sterk og samla fagbevegelse for å gi folk et trygt land å bo i. 6 I skolen I skolen

5 yrkesfag yrkesfag ELEVER: Jahn Knutsen (18) (til venstre) og Simen Solbakken Johansen (18) satser på en framtid som yrkessjåfører. Yrkesfaglig speed-dating OSLO: Det er åpen dag på Etterstad videregående skole, avdeling Sogn. Her møtes bedrifter på jakt etter lærlinger og elever på søk etter lærlingkontrakt. Her er også ferske yrkesfagelever som vil stake ut kursen for videre skolegang. Tekst og foto: SIDSEL VALUM ÅPNING: Assisterende rektor Erik Horgen og avdelingsleder Cecilie Hansen ved Etterstad videregående skole ønsker velkommen. LÆRLINGJAKT: Lærlingansvarlig Odd Sætre i SAS Ground Handling oppmuntrer VG1-elevene Khampane Keopanya (16) (til venstre) og Nina Christina Gabot (16) til å satse på drømmen om å bli flyvertinner. Til nå har vi allerede fått tre lærlingkontrakter, sier faglærer i transport og logistikk og SL-medlem Yngve Andersen lavt og hastig i forbifarta, midt i mylderet av besøkende og elever på åpen dag, «Sats på ungdommen», bare en times tid etter åpningen i slutten av januar. Han er hovedansvarlig for å arrangere denne heftige speed-datingen mellom bedrifter som trenger lærlinger og elever som trenger lærlingkontrakt. Byr seg fram Her på gamle Sogn videregående skole holder nå Etterstad videregående skole, avdeling Sogn til, med VG2 transport og logistikk og teknikk og industriell produksjon (TIP). Elevene på VG2 transport og logistikk kommer fra enten VG1 service og samferdsel eller VG1 TIP. Dette er deres dag. Iført nye uniformer er elevene, de fleste i årsalderen, lett synlige i mengden. Ved en liten stand sitter Jahn Knutsen og Simen Solbakken Johansen, som begge er fylt atten når dette bladet kommer ut. De drømmer om å bli langtransportsjåfører. Først vil jeg ta fagbrev som yrkessjåfør, og deretter som logistikkoperatør. Etter det tenker jeg å ta fagbrev som vekter i militæret, da vil jeg ha tre bein å stå på. Det som interesserer meg mest er å bli yrkessjåfør og vekter, sier Jahn Knutsen. Drømmen min er langtransport. Jeg vil ta fagbrev som yrkessjåfør og som logistikkoperatør, forteller Simen Solbakken Johansen. primus motor: Faglærer i transport og logistikk Yngve Andersen. Trenger lærlinger En rekke store bedrifter i transportbransjen er her, som Bring og Hoff Transport, som også har med store lastebiler for å vise seg fram for flinke lærlinger. Også bedrifter som jobber med logistikk har funnet veien til Sogn, og blant representantene for dem er lærlingansvarlig Odd Sætre i SAS Ground Handling, som fra og med september skal ha sitt eget opplæringskontor i drift. I dag har selskapet elleve lærlinger innen reiseliv og logistikk gjennom Opplæringskontoret for service og samferdsel. Antallet skal mangedobles fra høsten av. Vårt mål er å ha 100 lærlinger, forteller Odd Sætre, som besøker skoler for å opplyse om bedriftens lærlingbehov. Bedriften trenger bemanning til flyplassene, til alt fra håndtering av bagasje og annet gods til kundebehandling ved skrankene. Kom igjen, sier han til VG1-elevene på service og samferdsel Khampane Keopanya (16) og Nina Christina Gabot (16), som begge drømmer om å bli flyvertinner og vurderer å satse på reiseliv etter VG1. Mange muligheter Målet mitt er at vi skal få minst tolv fagbrev i løpet av dagen, sier faglærer Yngve Andersen, som også er kontaktlærer for VG2-klassen i transport og logistikk. Han har jobbet som yrkesfaglærer her siden 1987, på det som før var Sogn videregående skole, og har vært medlem av SL i over 25 år. Han har kompetanse til opplæring innen mange kjøretøy, som ulike klasser av truck, hjullastere og lastebiler. Logistikk er også en viktig del av faget, som kan åpne for muligheter mange elever ikke er klar over. Tenk bare på alle jobber som skal utføres og organiseres på Rikshospitalet, med yrkesklær, tøy, biler, ambulanser, nevner han som eksempel. 8 I skolen I skolen

6 yrkesfag sideblikk aktuelt FAGLÆRER: Mette Larsen (58) ble nylig adjunkt etter tilleggsutdanning ved HiOA. Gikk sin egen vei Anne Marie Fjellseth (23) har fagbrev i logistikk og transport og som yrkessjåfør, og utdanner seg nå videre til fagskoleingeniør. Det er stor overvekt av gutter som velger transportfaget, noe som gjenspeiles på arrangementet åpen dag, «Sats på ungdommen» på Sogn. Men at også jenter kan bli lastebilsjåfører og velge spennende yrker innen logistikk, er noe Anne Marie Fjellseth er her for å fortelle om. Hun er invitert til å være her av Opplysningskontoret for service og samferdsel. Lastebilsjåfør Jeg kommer fra Asker, og alle jeg kjente ville bli enten advokater eller Jeg har fått et helt annet syn på å være yrkesfaglærer, sier Mette Larsen ved Etterstad videregående skole, etter å ha fullført treårig bachelor-utdanning ved HiOA. Mette Larsen besøkte den åpne dagen med VG2-elever på Transport og logistikk på Sogn sammen med sine VG1-elever på Service og samferdsel på Etterstad videregående skole. Blant VG2-elevene traff hun også en og annen som hun hadde som elever på VG1. Aby-kurs Mette Larsen er yrkesfagfaglærer og kontaktlærer, og er nylig blitt eiendomsmeglere, forteller Anne Marie Fjellseth, som valgte en annen yrkesvei. Da jeg ville bli lastebilsjåfør fikk jeg støtte hjemme. Min far er drosjesjåfør og har vært en stor inspirasjon, sier hun. Hun har tatt fagbrev både i transport og logistikk og var lærling hos Posten på Alnabru i to år. I 2013 fikk hun fagbrev som yrkessjåfør. Mellomleder Nå holder Anne Marie Fjellseth på med utdanning til å bli fagskoleingeniør innen transport og logistikk ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Hun tar fire års nettbasert utdanning ved siden av jobb. Utdanningen er på to år på fulltid. Jeg tenker meg en jobb som mellomleder, som for eksempel trafikkoordinator eller ruteplanlegger, sier Anne Marie Fjellseth. adjunkt etter å ha fullført et treårig bachelor-program på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Utdanningen har hun gjennomført ved siden av jobben som lærer, takket være et såkalt Aby-kurs (arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning). Alle deltakerne får realkompetansevurdering og en individuell plan. Ikke få får derfor fratrekk i tid, og de blir ferdige fortere enn i løpet av tre år, ja, kanskje i løpet av bare ett år, forteller Mette Larsen, som også er medlem av SL og plasstillitsvalgt på Etterstad videregående skole. Utdanningen er direkte basert på deltakernes daglig arbeid. FAGSKOLE: Anne Marie Fjellseth (23) tar utdanning som fagskoleingeniør i transport og logistikk. Anbefaler yrkesfaglærerutdanning Det betyr at jeg har fått prøve ut det jeg har lært underveis i praksis i egen undervisning. Praktisk rettet Utdanningen er praktisk rettet. Jeg synes jeg har fått mye bedre innsikt i hva som er nasjonale føringer, og hva læringsplakaten betyr for meg som yrkesfaglærer. I tillegg har jeg vært så heldig å jobbe på Etterstad videregående skole, som er en skikkelig yrkesskole med stor vekt på tverrfaglig samarbeid, sier Mette Larsen. Hun nøler ikke med å anbefale utdanningen til andre. Jeg har fått et helt annet syn på det å være yrkesfaglærer, sier hun. Våre minoriteter Utdanningsdirektoratet har utgitt heftet «Våre nasjonale minoriteter», som gir en god oversikt over våre fem nasjonale minoritetsgrupper. Tekst: SIDSEL VALUM Direktoratet har utgitt heftet «Våre nasjonale minoriteter» med tanke på ansatte i barnehager og skoler. Heftet er ment å være en støtte når barn og elever skal lære om minoritetene. Her finner man aktuell informasjon om regelverk, rammeplan og læreplanverk. Det gir også en interessant innføring i de ulike minoritetsgruppenes historie og kultur. I Norge har vi fem folkegrupper som har status som nasjonale minoriteter: romani (tatere), rom (sigøynere), jøder, kvener og skogsfinner. Rammekonvensjon Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter pålegger statene å legge forholdene til rette for at de nasjonale minoritetene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin kultur og identitet. Norge har ratifisert avtalen. Minoritetsgruppene har i nær forhistorie opplevd ulike former for overgrep fra majoritetssamfunnet. Tvangssteriliseringer, å bli fratatt barn og Holocaust er noen stikkord. «Erfaringer med overgrep og diskriminering overfor både enkeltpersoner og grupper har ført til at noen kan ha mistro til barnehagen og skolen,» presiseres det i heftet fra Utdanningsdirektoratet, som mener det er viktig at personalet er bevisst på dette i møte og samarbeid med familier fra de nasjonale minoritetene. Laber interesse Ifølge forskning.no forteller skolebøkene lite om nasjonale minoriteter, og en fersk undersøkelse viser at interessen for å lære om dem er laber både blant elever og lærere som ble intervjuet. «Mangelen på kunnskap og interesse blant elever og lærere er slående,» sier sosiolog Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Universitetet i Oslo til forskning.no. Han er en av forskerne bak rapporten «Etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Lærer- og elevperspektiver.» (Institutt for samfunnsforskning, rapport 2014:11.) Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Forskerne har undersøkt hvordan minoriteter ble framstilt i alle lærebøker i samfunnsfag og religion i ungdomsskolen og videregående skole. I tillegg har de intervjuet 27 elever og 18 lærere ved fire skoler i Oslo og en på Vestlandet. Den gir dermed ikke grunnlag for å si hva elever og lærere generelt mener. Lene Ness Skoleuniformer og viktigheten av tre etasjers pennal Avisene har funnet et nytt problem i skolen: skolejenter med dyre vesker. Nå kan jeg synke ned i min bitterhet og nevne at en av veskene koster mer enn min første bil, at to av jentene pakker gymskoa sine i mitt brudekjolebudsjett og flere av dem har jakker jeg nok må selge en nyre for å få råd til. Men, det skal jeg ikke. Jeg vil fokusere på den fiffige sidedebatten dette har startet. Når skal Norge starte med skoleuniformer? Dette er et tema som kommer opp jevnt og trutt på skolen jeg jobber på. Jeg har bare voksne elever og flere av dem er sjokkert over hva de ser norske skolebarn går med på skolen. Det er ikke det at de er moralsk forferdet, de lurer vel egentlig mest på hvor mange norske barn som fryser i hjel på vei til skolen og hvor mange som har mistet fingertuppene sine av frostskader når de tekster i timesvis i 15 minusgrader. Når jeg avslører de for dem sjokkerende lave tallene, går vi over til å diskutere skoleuniformer. Mine elever kommer ofte fra land hvor skoleuniformer er normalen. Det er ingen glødende støtte for uniformene. Det er noen kritiske stemmer, men mest av alt handler historiene om hvor usigelig stolte de var da de fikk sin første skoleuniform og hvor usigelig kleint de synes det var å bruke den mot slutten av skoletiden. Ingen av dem anser uniformen som en sosial utjevner. Det finnes mobbing i deres skoler også. De kule barna er fortsatt kule og de mindre kule barna er fortsatt mindre kule, selv om alle går i samme skjorte. Alle visste hvem som hadde rike foreldre og hvem som hadde foreldre som slet med å betale strømregningen. En elev sa det var pennalet som avslørte dem, en annen sa at det var skolesekken. På en skole ble barna fra mindre velstående familier stilt opp på linje helt bakerst i kantinekøen slik at de kunne få gratis mat etter at alle de andre elevene hadde kjøpt maten sin. Da skal du være bra enkel for å kunne hevde at klærne er det som skiller rike fra fattige. Jentene har ikke kjøpt disse veskene selv, de er ikke et symbol på den moralske undergangen i norsk samfunn og det er ikke derfor noen barn blir mobbet. Folk blir mobbet i speider n, fotballen og korpset også, til tross for uniformene. Kanskje vi bør fokusere på å lære dem å være bra folk, ikke bare bra kleshengere. Lene Ness 10 I skolen I skolen

7 skolekonkurranse skolekonkurranse I KJØKKENET: Elev Kristian Greiff (til høyre) under tilberedning av maten i restaurantkjøkkenet. VINNERNE: Fra venstre Anna Vikan, Thatsanee Ar-sakda, Malin Anita Rishaug, Morten Båtvik, Anita Reitan og Kristian Greiff. Frøya-elever vant Ung Restaurant Elever på Sistranda skole på Frøya vant i januar skolekonkurransen Ung Restaurant i Trøndelag. Ti ungdomsskoler deltok. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: Oi! TRØNDERSK MAT & DRIKKE Ung Restaurant er en skolekonkurranse for ungdomsskoleelever i Trøndelag, som i januar ble arrangert for andre år på rad. Elevene får se hvordan en restaurant drives. De syntes det er artig og lærerikt, sier faglærer i mat og helse Anne Karin Strøm på Sistranda skole, som var sammen med elevene på vinnerlaget i restauranten. Blir inspirert Skolen deltok også i fjor, og hun mener det virket inspirerende for flere av tiendeklassingene som da endte med å velge restaurant- og matfag på videregående. Det var utvalgte lag fra ti ungdomsskoler i Trøndelag som deltok i årets skolekonkurranse. De fikk utfolde seg på kjøkkenet til like mange restauranter i Trondheim en hel dag under veiledning av restaurantenes egne profesjonelle kokker og servitører. Tiendeklassene i fylket fikk tilbud om å delta på slutten av fjoråret. Sistranda skole meldte seg på og trakk ut seks elever i midten av desember. På forhånd fikk lagene vite hvilke ingredienser som skulle brukes, men ikke hvilke retter de skulle lage. Øvde først Vi øvde en dag på å bruke ingrediensene i matlaging, i samarbeid med restaurant og matfag på Frøya videregående skole, og en dag med borddekking, forteller Anne Karin Strøm. Elevene hennes fikk utfolde seg på kjøkkenet til velrenommerte Credo Restaurant & Bistro i Trondheim, som også hadde laget menyen. Faglærer Anne Karin Strøm var med, men måtte pent holde seg unna kjøkkenet. LÆREREN: Anne Karin Strøm øvde med elevene og var med dem i restauranten da de tilberedte maten. Ung Restaurant arrangeres i samarbeid mellom initiativtakeren Fagnettverket for restaurant- og matfag i Sør-Trøndelag, Oi! Trøndersk Mat & Drikke og Trondheims Kokkenes Mesterlaug. Målet er å inspirere ungdom til å velge restaurant- og matfag i videregående opplæring. 12 I skolen I skolen

8 tillitsvalgt i sl sl østfold Skolen preget av sorg Tradisjonsrikt i Østfold Vi er alle preget av sorg, forteller Maggy Martin-Blikset, som er tillitsvalgt for rundt 25 ansatte på Den Franske Skolen i Oslo. FINNER LØSNINGER: Som tillitsvalgt er Maggy Martin-Blikset opptatt av å finne gode løsninger sammen med ledelsen. Maggy Martin-Blikset Alder: 33 Sivilstatus: Gift, to barn Arbeidsplass: Den Franske skolen i Oslo (Lycée français René Cassin d'oslo) Tillitsverv: Plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt Tekst og foto: SIDSEL VALUM På Den Franske Skolen i Oslo var ansatte og elever samlet til ett minutts stillhet noen dager etter terrorangrepene i Paris den 9. februar, med blomster, lys, flagget på halv stang og den franske ambassadøren til stede. Vi er alle i sorg, men vi jobber på en skole og det er vår plikt overfor barna å være diskrete, sier Maggy Martin-Blikset, som er lærerassistent og tillitsvalgt i en SL-klubb med cirka 25 medlemmer. Hun er fransk og kom til Norge for femten år siden. Det var på grunn av kjærligheten, smiler hun. Maggy Martin-Blikset holder nær kontakt med sine foreldre i Frankrike, og snakker med dem på telefon nesten daglig. Min familie føler nå det samme som de fleste andre franskmenn. Det er mye sinne og sorg, forteller hun om reaksjonene etter de grufulle terrorangrepene i Paris. Finner løsninger Den Franske Skolen i Oslo er en stor internasjonal skole, med rundt 650 elever og cirka 120 ansatte i barnehage, aktivitetsskole, grunnskole og videregående skole. Det tok tid før jeg sa ja til å bli tillitsvalgt, jeg måtte tenke alvorlig over saken, sier Maggy Martin-Blikset. At hun gjør en god jobb, bevitnes av at klubben har vokst til 25 medlemmer. Når jeg kommer til ledelsen sier jeg at jeg kommer for at vi skal finne løsninger sammen, og ikke at jeg kommer med en konflikt. Det tar tid noen ganger, men jeg har alltid, alltid klart å finne løsninger. Hvorfor SL? Jeg ble medlem for over ti år siden. Hun som da var tillitsvalgt var eneste SL-medlem, og hun overbeviste meg. Da hadde jeg så mye vansker på jobben. Jeg fikk god hjelp av SL og min tillitsvalgte, og følte meg mer trygg fordi jeg ikke var alene lenger og hadde en organisasjon bak meg. Gir meg aldri! Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Jeg lærer masse av SL og LO, og jeg har vært med på mange gratis kurs, flere ganger i året. Jeg har vokst personlig. Det er fantastisk å være tillitsvalgt og jeg kommer aldri til å gi meg! Største utfordringen som tillitsvalgt? Å få respekt fra rektor. Mener du at SL blir hørt? Etter hvert som rektor har sett at jeg jobber bra har jeg fått kredibilitet. Han hører på meg. Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Rett og slett å jobbe mot urettferdighet, og at alle skal få respekt. Hvilken bok leste du sist? «Positive Discipline» av Jane Nelsen. Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon? Da er jeg sammen med familien. Punktum. Der får jeg ekte kjærlighet! Nå om vinteren går vi på ski. Jeg trener også styrke og kondisjon, og da får jeg ut negeativitet fra kroppen. SL Østfold arrangerte åpent møte og julebord i desember. SL Østfold inviterte 3. desember til åpent møte på Borg videregående skole. Ungdomssekretær Elise Waagen i LO Østfold innledet møtet. Politisk møte Kveldens hovedtalere var LO-sekretær Are Tomasgard, som snakket om arbeidsmiljøloven og regjeringens forslag til endring, og forbundsleder i SL Anne Finborud, som holdt innlegg om regjeringens «Lærerløftet». Vi som var der fikk en lærerik, enkel innføring i hvordan regjeringen med flere partiers hjelp vil ødelegge dagens arbeidsvern. Dette gjør de blant annet ved å hevde at endringene vil skaffe flere tilgang til arbeidslivet. Selv om det da var like før jul, og noen tror på nissen, mens andre tror på regjeringen, så er det på tide for alle å våkne. Regjeringens forslag til rasering av arbeidsmiljøloven vil ramme oss alle, ikke minst dem regjeringen sier dette vil bedre situasjonen for. Hva så med «Lærerløftet» til kunnskapsministeren skal han løfte oss eller er det et løfte til oss? Og i så fall om hva? Anne tok blant annet opp temaene: Tillitskrise? Etter- og videreutdanning, kompetansekrav, masterutdanning fra 2017, krav til karakteren fire i matematikk og etablering av nye karriereveier. Juletradisjon I SL Østfold har vi en hyggelig tradisjon vi holder julebordet for alle SL-medlemmer på Glemmen videregående skole. Vår egen «sjefskokke» Sølvi Agrup stiller hvert år med full julemiddag: ribbe, medister, julepølser, potet, surkål, saus, sennep og tyttebær. Og til dessert: tradisjonell risengrynsgrøt med jordbærsaus, toppa med kaffe og julens småkaker. Og selvfølgelig er det mandel i grøten og pakke til heldiggrisen som finner den. Serveringen og matproduksjon er det Sølvi som står for med god hjelp av tre utvalgte elever. Dette er elever som har utmerket seg positivt TAKKER ELEVENE: Fylkesleder og hovedtillitsvalg Jan Erik Skaar i SL Østfold takker kokka Sølvi Agerup og elevene for flott julebord og servering. Elevene fra venstre: Premkamon Gøtz, Kristian Mogens Hansen og Chattong Pattaso. og som vil teste ut egen kunnskap og egne ferdigheter på «ordentlige kunder». Det er fint for oss som er ansatt i skolen å se elever som trives med faget sitt og som gjør en flott innsats. Vi i SL Østfold vil oppfordre andre fylkeslag til å benytte egne krefter til å holde lokale arrangement og ikke minst teste ut morgendagens kokker og servitører så takk til Sølvi og elevene på Glemmen! Siv Tangen sekretær i SL Østfold I vårt sortiment finner du ett meget stort utvalg av høvelbenker, allt fra modeller for barnehage og skole til benker for håndverksskoler og møbelsnekkere. Benk nr 9 Waldorf Høvelbenkspesialisten tilbyr Norges største sortiment av høvelbenker. Høvelbenkspesialisten, Lavaløkka 40, 3442 HYGGEN. Telefon: , e-post: 14 I skolen I skolen

9 debatt ANNONSE Informasjon om LOfavør LO bør ruste seg for slaget om fagbevegelsen i 2016 Ny medlemsfordel LOfavør pensjonskapitalbevis! STORKONFLIKT: Vi bør om nødvendig velge storkonflikt, mener Nils Ole Hagen om hovedoppgjøret i Harald Berntsen skrev en veldig oppklarende kronikk om den aktuelle endringen i arbeidsmiljøloven. Den sto på trykk i Klassekampen den med tittelen, Slaget om fagbevegelsen. Det er en rystende analyse Berntsen serverer, han ser endringen i loven som et ledd i en strategi om å legge norsk fagbevegelse i ruiner. Han oppfordrer fagbevegelsen til å ta i bruk alle mulige middel for å stanse lovendringen, altså også om nødvendig full storstreik ved tariffoppgjøret i Når de planlagte endringene i arbeidsmiljøloven går gjennom i Stortinget den 28.01, vil følgene bli en brutalisering av norsk arbeidsliv. Resultatet er gitt. Fagbevegelsen vil miste den lille innflytelsen den har når det gjelder kontroll med tariffforhandlinger og med ansettelser. Trusselen fagrørsla står overfor er med andre ord ikke mindre enn den britiske sto overfor på begynnelsen av 80-tallet da Thatcher kom til makten. Resultatet av den nye Foto: Erlend Angelo, LO Media arbeidsmiljøloven vil trolig bli en medlemsflukt fra foreningene. Hvorfor skal du være medlem når ditt medlemskap ikke lenger har innflytelse? På litt lengre sikt vil vi se et arbeidsliv hvor arbeidsgiver har så å si all makt. Regjeringen velger tåkelegging i sine utspill, men det står svart på hvitt hva som skal gjennomføres. I ukene og månedene forut for dette stortingsvedtaket, har det pågått en grundig og nyansert debatt. Vi på motstandssiden har fått vist hvordan dette vil ramme arbeidstakere. Regjeringen og arbeidsgiverorganisasjonene velger å lukke igjen ørene til dette. Vi må innse at tiden for diskusjon er over. Det fører ikke fram, høyresiden hører ikke på oss, og det er i grunnen ikke noen overraskelse. Vi må avvise denne lovendringen med de maktmidlene vi har. Harald Berntsen skriver i sin tekst at LO bør sette inn all motkraft ved hovedtariffoppgjøret i De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil høyst sannsynlig være gått i gjennom i Stortinget den Kravet må være at alle disse endringene blir satt i revers i tariffavtalen i NHO vil, som han sier, sette seg mot dette med alle tenkelige middel. Da bør også vi i fagbevegelsen svare med alle tenkelige middel. Vi bør altså om nødvendig velge storkonflikt, det er også sannsynligvis det som blir nødvendig. I den dyrebare tiden fram til dette tariffoppgjøret bør LO arbeide bredt i organisasjonen på å ruste og forberede organisasjonen for den konflikten som kommer. På lik linje med at Nei til EU seiret i 1994, er det mulig for en sterkt organisert fagbevegelse å seire i Vi kan være engstelige for å gå inn i en storkonflikt, men vi bør fatte mot og se den styrken vi har når vi står sammen. Norsk fagbevegelse er den sterkeste i dagens Europa, vi besitter en organisasjon som er velfungerende og som favner vidt. Organisasjonen har også store medlemstall sett i forhold til arbeidstokken totalt. Det er rimelig å tro på at dette kan stanses, bare ledelsen i fagbevegelsen oppfatter hva som står på spill og legger opp sin strategi deretter. Man bør satse alt inn på å stanse denne brutaliseringen av norsk arbeidsliv. På grunnplanet i min LO-organisasjon opplever jeg at streikeviljen er stor, det samme er nok tilfelle andre steder. Fagbevegelsen er en sterk organisasjon, dersom man er villig til å ta i bruk denne arbeidets armè vil vi ha mulighet til å vinne dette slaget. Solbergregjeringen vil trolig ikke kunne stå i mot en samlet norsk fagbevegelse som går til kamp med alle middel. Hva er alternativet? Man kan bli som den generalen eller kongen, som lot fiendens hærstyrker erobre land og folk, mens han selv lot sin egen grande armè stå ubrukt. Nils Ole Hagen, historielærer og medlem i SL Finnmark Vet du hva arbeidsgiverne dine har spart for deg i pensjon og hvordan de har spart? Pensjonskapitalbevis er egentlig bare en pott med penger som er dine. Ved å samle avtalene dine unngår du i tillegg unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du får enklere oversikt og bedre kontroll over din fremtidige pensjon. Medlemsfordelen leveres av SpareBank 1 Ferierabatten ikke alle andre får! Visste du at du får 5 % rabatt på ferien om du bestiller reisen hos oss, også på restplasser og kampanjer? Medlemsfordelen leveres av LOfavør Feriereiser Ring Medlemsservice tast 3 så 2 Medlemsfordel på mobilt bredbånd Mobilt bredbånd er en internettløsning du kan ta med deg overalt. Enten det er i bilen, på hytta eller til og med i sekken når du går på fjelltur. Som medlem får du de beste betingelsene på mobil bredbåndsrouter med Alltid abonnement. Medlemsfordelen leveres av ice.net lofavør.no R90 Mobilt Bredbåndsrouter kr 1,- LOfavør Alltid abonnementet, 8GB til kr 259,- per måned Gratis frakt 15 % rabatt på øvrig utstyr og abonnement* *Rabatten gjelder ikke ekstra kvotekjøp og abonnementsutvidelser. RABATT PÅ HOTELLOVERNATTING Uansett om du skal tilbringe vinterferien her hjemme eller om du skal reise bort, er dette en medlemsfordel å merke seg. Du får rabatt på hotellovernatting hos Nordic Choice i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum og på Scandic Hotels i hele Europa Bruk LOfavør MasterCard ved feriebestilling og på reise. Det gir deg en ekstra trygghet du ikke ville fått dersom du betaler med vanlig bankkort. Les mer og bestill fordeler på lofavør.no eller i vår app. Appen er gratis og du fi nner den i App Store og Google Play. Du kan også sende kodeord <APP> til så sender vi deg en nedlastningslink på SMS. facebook.com/lofavor.no 16 I skolen LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106

10 kontakt sl spør sl Navn/adresseendring Ved endring av navn, adresse eller arbeidssted, fyll ut og send snarest til: Skolenes landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, OO28 Oslo Fødselsnr. (11 siffer):... Navn:... Evt. nytt navn:... Ny adresse:... Mob.:... E-post:... Nytt arbeidssted:... Fra når:... Hvem betaler ut lønn:... Innmeldingsblankett Det er av stor betydning ved medlems registreringen at de gitte opplysninger er så nøyaktige som mulig. NB! Bruk blokkbokstaver Fødselsnr. (11 siffer): Navn:... Adresse (privat):... Mob.:...E-post:... Lønnskontor:... Arbeidssted:... Yrke/stilling:... Fagkrets i videregående skole: For studentmedlemmer: Navn på høyskole/universitet: Studiet ventet avsluttet: Studieretning:... Er du medlem i annet LO-forbund, vennligst gi beskjed til forbundet om at du ønsker overføring til SL. Sted:... Dato:... Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund Forbundet for skolepersonell i LO Tilsluttet Landsorganisasjonen, LO Stat og LO Kommune Besøksadresse: Møllergata 20, inng. Hammersborggt, 7. etg. i Folkets Hus, Oslo Postadresse: PB 8783, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: E-post: Hjemmeside: Forbundsstyret/landsstyret: Forbundsleder: Anne Finborud, forbundskontoret 1. nestleder: Terje Moen, forbundskontoret 2. nestleder: Bjørn Henriksen, forbundskontoret Forbundsstyremedlemmer/landsstyremedlemmer: Magne Hovet, Risør v.g. skole - Aust-Agder, Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud Buskerud, Geir Allan Stava, Åkra ungd.skole Rogaland, Bodil Gullseth, Meråker skole Nord-Trøndelag, Ninni Jensen, Bodø v.g. skole Nordland, Ulrich Vollmerhaus, Ulsrud v.g skole Oslo. Vara til forbundsstyret og landsstyremedlemmer: 1. Rigmor Bjerche, Bømlo v.g skole Hordaland 2. Maud Birkrem, Innbygda skole Hedmark 3. Stig Ole Pedersen, Hammerfest v.g. skole Finnmark 4. Wenche Nordli, Auli skole Akershus 5. Elisabeth Ljosåk, Lunde v.g. skole Telemark 6. Astrid Sebulonsen, Tromsø maritime skole Troms Øvrige landsstyremedlemmer: Rune Rogne, Volda ungd.skole Møre og Romsdal, Jan Johansen, Orerønningen ungd.skole Vestfold, Jan Erik Skaar, Borg v.g. skole Østfold, Marthe Nybø Ones, Sogndal v.g. skole Sogn og Fjordane, Bjørn Kåre Strøm, Ørland ungdomsskole Sør-Trøndelag Forbundssekretærer: Gro Tove Andersen, Geir Granås, Brit Langvik og Gunnvor Sen forbundskontoret Forbundskontoret for øvrig: Vivian Broberg kontor, Helene Rathke kontor, Svetlana Mitic regnskap, Ståle Skjønhaug, systemansvarlig. SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg: Lene Ness. T: Fylkeslagene i Skolenes landsforbund ved lederne: Akershus: Wenche Fjellvang Nordli, Auli skole, T: , Aust-Agder: Kurt Ivan Rasmussen, Risør v.g.s. T: / , Buskerud: Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud, T: / , Finnmark: Merete Kurrak, Alta v.g.s, T: Hedmark: Hege Siv Ekblad, Stange v.g.s, T: Hordaland: Tomas Reikvam, Storebø skule, , Hjemmeside: Møre og Romsdal: Rune Rogne, Volda ungdomsskole, T: , Nordland: Chris Gøran Holstad, Polarsirkelen v.g.skole, pb 53, 8601 Mo i Rana, T: / , Hjemmeside: lokal.lo.no/sl-nordland/ Nord-Trøndelag: Bodil Gullseth, Meråker skole, T: , Oppland: Sven Berggren, Valdres v.g.s. T: / , Oslo: Ulrich Vollmerhaus, Skolenes landsforbund. T: / , Hjemmeside: Rogaland: Monika Kvilhaugsvik, Karmøy voksenopplæringssenter, T: , Hjemmeside: Sogn og Fjordane: Gry Tokvam, Sogn jord- og hagebruksskule, T: Sør-Trøndelag: Aase Toril Knarlag, Tiller v.g. skole, T: , Telemark: Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g.s, avd. sør, T: / , Troms: Jan Vidar Kristiansen, Workinnmarka skole, no, T: Vest-Agder: Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.s. T: , Vestfold: Lothar Schüren, Sande vgs., Hans K. Evensens vei 53, 3070 Sande i Vestfold, T: , Østfold: Jan Erik Skaar, Borg v.g.s, T: , Støtte ved begravelse På tallet var det en ordning i SL hvor etterlatte av medlemmer fikk et kronebeløp ved medlemmers bortgang. Eksisterer nevnte ordning fremdeles? Medlem SVAR: Denne ordningen eksisterer fremdeles, men kun for dem som var medlem i SL før 1982, altså da SL var underlagt NTL. Grunnen er at det den gangen var gravferdsstøtte i NTL, mens SL ikke innførte det da forbundet ble stiftet 1. januar Den støtten som medlemmene hadde opparbeidet seg på overgangstidspunktet ble frosset, og utbetales ved medlemmets død. I årenes løp har kroneverdien sunket, så i dag er det kanskje bare snakk om noen hundrelapper. De etterlatte vil få slik støtte utbetalt ved å sende skifteattest til forbundet. Gunnvor Sen Vikartimer som flyter Under denne overskriften svarer Gunnvor Sen i siste nummer av «I skolen» en tillitsvalgt blant annet følgende: «Partene (KS og lærerorganisasjonene) er enige i at når det er vanskelig å fylle en stilling med 100 prosent undervisning, så kan det resterende samles opp i vikartimer. Og videre: «Det skal alltid tilsvare mindre enn en undervisningstime i uken. Disse timene skal ikke ligge og flyte, men skal arbeidsplanfestes. Dette følger av arbeidstidsavtalen, SFS 2213». Jeg har forsøkt å finne dette omtalt i SFS 2213, men dessverre forgjeves. Er det mulig å få nærmere redegjørelse? Medlem SVAR: I dagens Arbeidstidsavtale står det: Punkt 3. Arbeidsplaner. Avsnitt 2: «Den enkelte lærers arbeidsbelastning søkes fordelt mest mulig jevnt over planperiodene.» Avsnitt 4: «Den enkeltes arbeidsplan skal som et minimum angi planfestet tid, inkludert undervisningstid, den enkelte dag.» Hvis du ser disse to avsnittene i sammenheng, så ser du at a) du skal ha mest mulig jevn arbeidsbelastning og b) planfestet tid skal angis den enkelte dag. I planfestet tid inngår undervisningstid. Med andre ord, all din undervisning skal stå på arbeidsplanen. Dessverre er det vanskelig å legge 100 prosent undervisning fast i uken, spesielt på ungdomstrinnet og videregående. Det blir derfor en rest som kan legges sammen til hele timer. Disse timene legges deretter fast på timeplanen framover som vikartimer, for eksempel annen hver onsdag i 3. time. Våre forbundssekretærer Gunnvor Sen Telefon: Geir Granås Telefon: Brit Langvik Telefon: Vi svarer på dine spørsmål. Spørsmål til SL sendes på epost: Den logiske følge av dette er at den ukentlige resten ikke skal være en time eller mer. Det er nemlig ikke vanskelig å legge en hel skoletime i uken, men det er vanskelig å legge for eksempel 0, 67 timer i uken. Derfor kan vi godta inntil 0,99 timer i avvik, men ikke mer. Men dette må de lokale tillitsvalgte passe på. Vi vet at mange skoler har lagt seg til en vane om ikke å bry seg om å fylle en post med 100 prosent undervisning, men lar noen ha opptil flere timer i rest. Disse timene ligger gjerne også og «flyter», slik at de må trå til som vikar når som helst. Men arbeidsplanen skal være forutsigbar. Det var halve/hele vitsen da den ble innført i sin tid, og det følger, som sagt, av punkt 3, avsnitt fire: «.angi planfestet tid den enkelte dag, inkludert undervisningstid.» Gunnvor Sen Gro Tove Andersen Telefon: Egenhendig underskrift: I skolen I skolen

11 Aktørnr: Returadresse: Skolenens landsforb. Boks 8783 Youngst Oslo Søk på våre studietilbud! KOMPiS NTNU Kompetanse i skolen Faglig og didaktisk sterke lærere for fremtidens skole. Etter innføring av strategien Kompetanse for kvalitet defineres lærerutdanning som grunnutdanning, oppfølging av nyutdannete lærere og etter- og videreutdanning av lærere. KOMPiS NTNU tilbyr videreutdanning for lærere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet. Alle lærere som er ansatt for å undervise i skolen kan søke om å delta i videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet i perioden 1. februar mars KOMPiS NTNU tilbyr en rekke hel- og halvårsenheter samt masterprogram rettet mot lærere: Kompetanse for kvalitet videreutdanning (30 sp) for lærere og skoleledere studieåret : Matematikk 1 ( trinn) med vekt på trinn Matematikk 2 ( trinn) med vekt på trinn Naturfag 2 ( trinn) med vekt på trinn Fysikk 1 ( trinn) Norsk 2 ( trinn) med vekt på trinn Studietilbudet har fokus på norsk i mediesamfunnet Engelsk 1 ( trinn) med vekt på trinn Engelsk 2 ( trinn) med vekt på trinn Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Rådgivning 1 Ledelse i skolen Rektorutdanning Andre videreutdanningstilbud tilpasset lærere i jobb studieåret : Matematikk DELTA (60 sp) Kjemi 1 (30 sp) Teknologi og forskningslære (30 sp) Nordisk språk og litteratur nettbasert (60 sp) Engelsk «Take Credit» nettbasert (60 sp) Spansk 1 (30 sp) Samfunnskunnskap 1 (30 sp) Kunstpedagogikk (30 sp) Veileder- og mentorutdanning (30 sp) Relasjonsbasert klasseledelse (30 sp) Smart læring for praksisfellesskap (15 sp) Yrkesopplæring i skolen (30 sp)

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Sak 8 a) Valg Valg av forbundsledelsen Landsmøte Skolenes landsforbund 3. 6. april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Verv Namn Fylke Yrkesbakgrunn Leiar Anne Finborud Oslo Pedagog GS 1. nestleiar Terje

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 09.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 1/2012 Dato: 16.02.12 Tid:

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen?

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Grete Haaland HiOA - Høringsutkast om ny struktur 1 INNSTRUK - Forskningsprosjekt om INNHOLD og STRUKTUR i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Dato: Januar 2012 Telefon: 22 85 50 70 Til elever med foresatte Telefaks: 22 85 44 09 Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen -

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser knyttet til kvalitet i fagopplæringen Konsekvenser for struktur og innhold i opplæringen? Daniel Bødtker-Lund, Grete Haaland,

Detaljer

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Yrkesfagkonferansen 1. februar 2017 Klara Rokkones Jarle Landro 1 Dette tar vi opp: Yrkesfaglærerløftet Tilbud ved NTNU: Utdanning av yrkesfaglærere to grunnutdanninger

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003]

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Undersøkelse om svømmedyktighet 2003 Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Prosjektinformasjon Side 2 Formål: Kartlegging av svømmedyktighet blant 5. klassinger og lærernes

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2015 Ref. nr.: 14/82124 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer