NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007"

Transkript

1 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet

2 NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Mobil Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 19. juni 2007 Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2-3 Redaktørens hjørne 3 NTL Skatts hurtiginfoer 3 Grunnsten-nedleggelse 4 Kortkurs Sør- og Nord-Trøndelag 5 Valg og utmerkelser i Hordaland 6 Styret i Oppland 6 I påvente av ROS 7 NTL inviterer til basiskurs 7 Årsmøte i Nordisk Skatteorganisasjon 8 Årsmøte og kortkurs Sogn og Fjordane 9 Dagskonferanse i Rogaland 10 ROS nærmer seg 13 Utvalg for skatteunndragelser 14 Adresseliste 15 Eksempel til etterfølgelse? MILJØMERKET Trykkeri 683 Leder Lønn til besvær Det er gått en stund siden staten og hovedsammenslutningene avsluttet vårens tariffoppgjør. Resultatet av mellomoppgjøret som hadde en økonomisk ramme på 4,8%, ble at alle fikk minimum et generelt tillegg på kr Alle ansatte som er innplassert i stillinger på lønnsrammer gis ett lønnstrinnsopprykk pr. 1. juli, og alle lønnsrammer justeres med ett lønnstrinn på alle alternativer. Det ble dessuten avsatt en mindre pott på 0,5 % til lokale forhandlinger i høst, med samme virkningstidspunkt. Et historisk godt mellomoppgjør? Det var på forhånd denne gangen varslet en skikkelig lønnsfest også for de ansatte i offentlig sektor, og LO-Stat, YS og Unio hadde sammen sendt inn krav i overkant av den endelige økonomiske rammen. Men ble dette et oppgjør som forventet for de fleste? Svaret er i manges øyne, nei. Mange av våre medlemmer har vanskelig for å forstå LO-Stats leder s kommentar til oppgjøret, om at alle statstilsatte fikk et godt lønnsløft. I informasjonen til LO-Stat etter oppgjøret, ble det sagt at medlemmene fikk et gjennomsnittlig tillegg på kr For de ansatte/medlemmer som ikke er plassert på en lønnsramme, og som heller kanskje ikke får noen uttelling i høstens lokale forhandlinger, innebærer oppgjøret en uttelling på under 1%. Et skritt fram mot likelønn Rundt to tredjedeler av NTLs medlemmer befinner seg i en stilling på lønnsramme. To tredjedeler av de ansatte på lønnsrammer, er kvinner. Ved å gi et lønnstrinn ekstra til alle som befinner seg i stillinger i lønnsrammer, traff oppgjøret denne gangen «kvinnegruppene» mest. Dette er etter min mening positivt. Men det er et problem at andre grupper av våre medlemmer i stilling på lønnspenn, ble «avspist» med et forholdsvis lite tillegg. Manglende informasjon om overhenget Etter min mening har det denne gangen vært for dårlig informasjon rundt de enkelte elementene i kravene og resultatet. Som det at 4,8% ikke er 4,8% i rene penger. I staten «dro man med seg» et overheng fra fjorårets tariffoppgjør på 2,9% som regnes inn i totalsummen, bl.a. ved et stort lokalt oppgjør i fjor med sent virkningstidspunkt. Dette er et høyt tall, som altså kommer til reduksjon i den «uttellingen» man fikk ved vårens oppgjør. Dette var det liten informasjon om på forhånd. En forventet lønnsglidning på 0,5 % gikk også til fratrekk. Dette er tillegg som gis utenom de årlige forhandlingene, som for eksempel tillegg på særlig grunnlag, forhandlinger, og «tillegg» ved nytilsettinger. Men hvor mange av våre medlemmer får «uttelling» ved forhandlinger, som det tross dårlig økonomi rundt om, fortsatt avholdes en god del av? Lønnsramme lønnsspenn, tilfeldighetene rår? Når det gjelder stillinger på lønnsramme og lønnspenn, tror jeg mange av våre medlemmer etter de siste årenes oppgjør, har vanskelig med å se noen sammenheng og logikk i forbindelse med tillegg som gis ved hovedtariffoppgjør og i justeringsoppgjør. Det kan virke som tilfeldighetene rår. Det er ofte tilfeldig hvor medlemmene er plassert, enten det være seg på en gjennomgående stilling i staten eller en etatsstilling. Det være seg på en lønnsramme med automatiske regler for opprykk etter ansiennitet (og der mange av våre medlemmer er på topp), eller på lønnsspenn, der det ikke er slik automatikk. Man ser at det ene året får noen innen visse skikt på lønnsramme eller spenn, gjennomgående stilling eller etatstilling; uttelling. Andre år får andre innen visse skikt uttelling, og noen opplever å dette utenom hver gang. Mange har byttet stilling fra lønnsramme til lønnspenn eller omvent, og opplever å bli «straffet» i neste sentrale oppgjør, ved at tilleggene gis på den lønnsrammen/lønnspennet man tidligere var på. Slike forhold kan etter min mening sette tilliten til lønnssystemet i fare. Det er ikke lett å forklare medlemmene slike ting, og det er ikke lett å gi medlemmer og tillitsvalgte råd om hva som lønner seg å være på under slike «tilstander». Ofte er man sjeleglad for at man har midler til lokale forhandlinger, slik at det er mulig å «rette opp» noen av skjevhetene som skapes. Men man likevel huske på, at det ved det enkelte oppgjør som regel ikke vil være midler nok til å justere alle stillinger og lønnsrammer/spenn tilstrekkelig. Men mange av vårer medlemmer ser heller Redaktørens hjørne Ros(er) til besvær! Hei dere; et aldeles strålende vær har ligget over Midt-Norge, og ligger der fremdeles når dette skrives. Men stort sett uten unntak ligger det i slike perioder truende lavtrykk, og bare venter på at motsatt vindretning skal bli en smule svakere, slik at dette nevnte atter kan la vest og nordvest gi oss lavere temperaturer og kaskader av regn igjen. Jeg velger likevel ikke å la dette legge noen demper på at nettopp nå stråler sola, og gir energi slik at akkumulatoren er tilnærmet ladet. Men uten å ta for hardt i så våger jeg den påstand at tiden til rådighet for solslikking akkurat nå til tider framstår noe for knapp! Det ene møtet avløser det andre, og ROS med tilliggende herligheter er uten unntak tema! Vel, det kan selvfølgelig slenge et og annet som omhandler for eksempel SIS, obs, beklager feilen, «Skatteopplysningen» selvfølgelig! Kjøret kan til tider påvirke en slik at en smule dårlig samvittighet for andre ugjorte oppgaver, selv i disse solrike tider, kan komme rekende! Vel, la heller ikke dette legge noen demper på at sommeren så absolutt står for døren, og la oss håpe at godværet akkurat nå bare er en ikke noen logikk i hvordan man også skal få tatt igjen noe av den mindrelønnsutviklingen som statstilsatte har i forhold til øvrige sammenlignbare grupper. Jeg tror fagbevegelsen er nødt til å ta en diskusjon rundt disse forholdene, og samtidig ta en debatt på hva som er tilfredsstillende lønnsnivå for statsansatte. Vi er helt avhengig av å ha et godt lønnsnivå og god lønnsutvikling for «den vanlige statsansatte». Dette vil også bidra til å gjøre offentlig sektor mer attraktiv. Samling av oppgaver - fagmiljø Vi er inne i sluttfasen av hovedavtalebehandlingene av forslagene til regionale organisasjonsløsninger i Skatteetaten, samt omorganiseringen av Skattedirektoratet. Arbeidsgiver har et stort fokus på å bygge gode og robuste fagmiljø, og det er vel og bra. Inge Sveås forsmak på hva som virkelig venter oss! Apropos samvittighet, for ikke å glemme det er det sagt at en god samvittighet er tegn på en dårlig hukommelse. Og som en kommentar til ROS i vår utmerkede etat er det også sagt noe som dette «stopp alltid opp og lukt på ros(ene) du kommer over på din ferd, og før eller senere vil du inhalere en bie.» Avslutningsvis, i påvente av ytterligere solskinn med en viss fare for erstatning av væsketap i form av diverse eliksirer, tillater jeg meg å bringe til torgs en liten trønderhistorie: Det var en gang en trønder som ringte til vinmonopolsjefen midt på natten. Litt beruset sa han: «Hæ... Når e det polet åpne?!» «Ikke før klokken 9 i morgen!» sa vinmonopolsjefen irritert. En time senere ringte den samme mannen til vinmonopolsjefen og sa: «Schi mæ... Når e det polet åpne?!» «Ikke før klokken 9 i morgen har jeg sagt!» Enda en gang ringte mannen, denne gangen enda mer beruset: «Schi mæ... Når i hælsike e det polet åpne?!» «I Deres tilstand slipper De ikke inn på vinmonopolet!» sa vinmonopolsjefen. Da sa mannen : «Æ ska itj inn... Æ ska ut!!» Med de beste ønsker for en god sommer til dere alle! Inge S. Men arbeidsgiver ser etter min mening ut til å ha et for stort fokus på å konsentrere ansatte og oppgaver. Man ser øyensynlig ikke så mye hen til å bygge videre på dagens bestående gode fagmiljø. Mye kan tyde på at man også ser for lite hen til faren ved for sterk oppsplitting av fagmiljøene; fagmiljøer som er en bærebjelke i etatens produksjon og drift. Man skal huske på at ved dagens gode arbeidsmarked, kan etaten også stå i fare for å miste mange godt kvalifiserte arbeidstakere med god og lang realkompetanse. Med for sterk konsentrasjon av oppgaver og ansatte, er denne faren etter min mening helt reell. Men er dette en interessant nok problemstilling for Skatteetatens ledelse? Stein Thorvaldsen NTL Skatts hurtiginfoer Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende ut-gaver av Hurtiginfo: 17/07: Vedrørende DNA-testing på folkeregistrene 18/07: DNA-testing ved folkeregistrene møte i SKD 19/07: Fra fellesmøtet i SKD 24.april. 20/07: Forsøk med redusert arbeidstid i Skatteetaten 21/07: Lønnsoppgjøret i staten avsluttet 22/07: ROS hva skjer? 23/07: Status kompetanseutvikling i Skatteetaten 24/07: Revidert budsjett for /07: Nye navn på regionene og SIS 26/07: Møte om Skatteopplysningen 27/07: Hva skjer a 28/07: ROS-kriterier for tildeling av tjenestested Følgende Kontrollinfoer har blitt utgitt: 05/07: Høring: Rapportering om utenlandske oppdrags - og arbeidstakere forslag til endring av ligningslovens 6-10 nr.1 3, med tilhørende sanksjonsregler og av merverdiavgiftslovens 49a Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. Besøk oss på 2 3

3 Grunnstensnedleggelse av Skattekvartalet Felles kortkurs for NTL-Skatt i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag på Storlien Högfjällshotell Tirsdag 24. april ble grunnstenen til det nye bygget i Oslo, «Skattekvartalet», lagt ned av finansministeren Kristin Halvorsen. Skattekvartalet er det nye skattekontoret i Oslo. Det er Akershus fylkesskattekontor, Oslo fylkesskattekontor, Oslo likningskontor og Oslo og Akershus skattefogdkontor som skal flytte inn i det nye bygget i slutten av Tilstede ved arrangementet var finansministeren, skattedirektøren, informasjonsdirektøren i SKD, representanter fra ROM Eiendom, styringsruppen og den nye regiondirektøren. Grunnstenen var i realiteten et skrin som inneholdt dagsaviser og virksomhetplaner for de forskjellige kontorene. Arrangementet ble innledet med hornmusikk. Taler ble fremført av finansministeren, skattedirektøren og ligningsjefen i Oslo. Begivenheten ble dekket av Dagsavisen og kommentar ift fagforeningens viktigste sak kom på trykk, at man var fornøyd med valget av hovedsaklig cellekontorer. Visjonen for nybygget har vært: «Vi skal skape et moderne og fleksibelt kompetansehus som skal fremme riktig service og være en attraktiv arbeidsplass». Skattekvartalet startet som et samlokaliseringsprosjekt høsten Det ble nedsatt en styringsgruppe med ledere fra de forskjellige kontorene, fagforeningsrepresentanter og representant for verneombudene. Etter utlysning kom det inn ca 20 forslag, både eksisterende bygg og nybygg. Det ble hentet inn tilbud fra 4 av prosjektene og utvalgskriteriene var hovedsakelig at det skulle ligge sentralt i Oslo og ha god offentlig kommunikasjon. Neste steg var å vurdere prosjektene opp mot økonomi og funksjonalitet, i tillegg til beliggenhet. I forbindelse med vurdering av prosjektene dro styringsgruppen på befaring til Skattkammeret i Trondheim og Øvre Romerike likningskontor, bl.a for å se på løsninger cellekontor kontra åpne løsninger. Våren 2006 ble det avgjort at det ble nybygg i Scweigaardsgate. Nybygget er på ca kvadratmeter og det skal være 80 % cellekontorer og 20 % åpne løsninger. Ca. 800 ansatte skal flytte inn i det nye bygget. Kontrakt ble underskrevet i august 2006 og på nyåret 2007 ble bygget døpt skattekvartalet etter avholdt navnekonkurranse. Grunnstennedleggelse for Skattekvartalet i Oslo, på bildet Kristin Halvorsen. Høsten 2006 ble det fastslått at dette ikke lenger var et samlokaliseringsprosjekt, men en samorganisering jf ROS. Prosessen videre blir dermed sett på med spenning og litt uro. Det er mange ansatte som skal inn i det nye bygget og det vil kreve mye arbeid ifm denne samorganiseringen. Lisa Granlund Fra 21. til 23. mars arrangerte NTL-Skatt i Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag felles kortkurs på Storlien Högfjällshotell. Det var nærmere 50 deltakere på kurset og de fikk mye ROS, for dette var tema for samlingen. Den første dagen orienterte vår regiontillitsvalgte Trond Tidslevold litt om regiontillitsvalgte rolle, medvirkning, ROS-prosessen i Region MIDT, menneskelige reaksjoner på omstilling og kultur. Resten av kurset ble ledet av RVB teamet Ingrid W. Sølberg og Bente N. Holt. Da ble det mer ROSende omtale om blant annet landsdekkende SIS, Regionalt dokumentsenter, omstillingsavtalen og organisering av NTL-Skatt etter ROS. Sør-Trøndelag arrangerte et ekstraordinært årsmøte på Storlien der ble gjennomført valg av nytt styre. Etter dette valget har vi følgende styre i Sør-Trøndelag: Hans Aavik, leder Arve Vasskog, nestleder Jan Ove Gisvoldløkk, sekretær Gerd Ekenes, kasserer Nina Sæther Christoffersen, studieleder Ingun Opdalshei, styremedlem Anita Stenstvedt, styremedlem Trond Tidslevold ble gjenvalgt som fylkestillitsvalgt. I forbindelse med kurset arrangerte også DNA-test på folkeregistrene: NTL Skatt var først! Igjen! Så skjedde det som ingen trodde skulle skje. Folkeregistertilsatte ble i rundskriv nr 4/2007 pålagt å ta DNA-test etter oppdrag fra Personregisteret. Før rundskrivet var kommet til folkeregistrene fikk Sarpsborg folkeregister henvendelse fra en person som skulle DNA-testes. De tilsatte som var uvitende om det forestående kom fort ned på jorden når rundskrivet kom. NTL-Skatt reagerte umiddelbart og sendte krav om møte med SKD om saken, og saken Noen av deltakerne. NTL-Skatt i Nord-Trøndelag sitt ordinære årsmøte. På årsmøtet ble det gjennomført valg av nytt styre og etter valget har Nord-Trøndelag følgende styre: Viggo Ringen, leder Heidi E. Bye, nestleder Gunhild Kjærstad, sekretær Heider Sæther, kasserer Bjørn Norstrøm, studieleder Inge Sveås ble valgt som fylkestillitsvalgt. kom fort på bordet. I første fellesmøte 26 mars ble saken gjennomgått og nytt møte berammet til 23. april. Da hadde allerede Sarpsborg FR gjennomført den første DNA testen. Det skjedde Foreleserne Ingrid W. Sølberg og Bente N. Holt. fredag 23. april og NTL-Skatt medlem Marit Nikolaisen stod for prøvetakingen etter instruks på tilsendt prøvepakke. Med munnbind og engangshansker foretok hun skraping på innsiden av kinnet og den første DNA-testen på et norsk folkeregister var gjennomført. Til møte 23 april hadde SKD tatt selvkritikk og ny instruks er sendt ut der det fremgår nye retningslinjer for prøvetaking og folkeregistrenes rolle i slike saker. ( se hurtiginfo 18/2007 ) I Personregisteret får NTL-skatt opplyst at pr 20 april var der sendt ut 5-6 prøvepakker. Om dette tilsier et gjennomsnitt vil folkeregistrene (likningssjefene) få ansvar for å administrere ca 60 prøvetakinger årlig. Et nytt, men ikke minst uventet, arbeidsområde er lagt til folkeregistrene. Klarer vi den, så klarer vi den. Jan Bertelsen 4 5

4 Valg og utmerkelser i Rogaland I påvente av ROS Rekordstort mange fikk 40 års nål på årsmøtet i Rogaland. Bak fra venstre: Rein Morten Roaldsvig, Ola Helgeland, Arne Brandsberg, Dagfinn Danielsen. Foran fra venstre: Svein R. Furuhaug, Toralf Frøvik, Leif Andenæs, Odd Broshaug og Lars Magne Nes.Følgende var ikke tilstede: Unni Dahle, Liv Seldal, Erik Hauge og Karly Tangjerd. Styret 2007 i Oppland Ståle Ualand er ny leder i NTL Skatt Rogaland (bildet) Styrene i avdelingene i Hedmark og Oppland har i løpet av vinteren, via eminente studieledere, planlagt felles kortkurs for de to fylkenes medlemmer. Kurset ble avholdt på Hafjell den mars og samlet i overkant av 100 deltakere. Jørund Hassel fra LO Stat hadde ansvaret for kursets ene del. Her delte han velvillig med seg av stor kunnskap om bla medbestemmelse, plikter og rettigheter i forbindelse med omstilling. Dette var nyttig lærdom for en gjeng ansatte som føler mye usikkerhet knyttet til framtida. Kursets første dag ble avsluttet ved at avdelingen gjennomførte sine årsmøter. Det var ingen store saker som ble tatt opp, slik at kveldens festligheter kunne starte opp i henhold til programmet. Årsmøtene ble avsluttet med valg av nye styrer og det ble uttrykt heder og ære til de av de frammøtte som fikk velfortjent hederstegn for 25-og 40 års medlemskap innen organisasjonen. Dag to på kurset ble innledet ved at Hassel avsluttet sin del om omstilling. På dette tidspunkt hadde Erling Broen ankommet Hafjell, og han avsluttet kortkurset med en nyttig gjennomgang av hvor vi er i forhold til framdriften knyttet til ROS. Noen og enhver ble nok overrasket over at vi nå er relativt nærme et tidspunkt hvor vi kan si hva vi skal arbeide med i framtida. Det var en felles oppfatning om at ett slikt felles kursarrangement var veldig positivt. Det Styret er som følger fra venstre: Thore Berg, Frode Jensen, Bjørg Strømsås, Terje Verhaug (leder), Toril Julusmoen, Wenche H Sørmoen, Gerd Slettan, Otto H Mikkelsen, Per Egil Nilsen. var virkelig trivelig å lære kollegere fra andre sida av fylkesgrensa å kjenne. Vi ser alle fram mot ytterligere samarbeid innen både gammel og ny organisasjon. Jubilantene fra v.: Tone kristiansen (25 år), Mai Britt H Kristiansen (25), Jon Aspen (40), Tage Fjeld (25), Eli Anne Kolbu (25), Harald Stenvadet (40) og Tore Moløkken (25) Fra venstre: Leder, Gyda Skattebo Aksu, avtroppende fylkestillitsvalgt, Arild Gårderløkken og avtroppende styremedlem, Laila Haugen Tømmervik. NTL inviterte til Basiskurs Av Benny C. Bye NTL inviterte nye medlemmer på Basiskurs. Dette var et prøveprosjekt som ble prøvd ut i Oslo og Bodø. Sissel Mathisen deltok på kurset som var Bodø i begynnelsen av mai. Jeg tok en prat med Sissel for å høre hva hun syntes etter å ha deltatt på sitt første kurs i NTL s regi: Hvilket kontor jobber du på og når begynte du? Jeg jobber på Lofoten likningskontor. Der begynte jeg i desember 2005 Hva jobber du med? Jeg er rådgiver og jobber med kontroll Har du noe tillitsverv? Jeg er varatillitsvalgt ved Lofoten LK Hva syntes du om å få personlig invitasjon? Tenker jo litt mer over det når jeg får invitasjonen personlig enn når det sendes ut generelt til alle medlemmer. Føler du at du hadde utbytte av kurset? Ja, jeg synes det var en nyttig innføring. Vil du anbefale andre å takke ja til et slikt kurstilbud? Ja jeg anbefaler andre å ta kurset. Det er greit å vite hva NTL står for og jobber med. Kan du tenkte deg å søke på flere kurs hos NTL? Ja, jeg har sett at NTL har flere interessante kurs som jeg vurderer å søke på. 6 7

5 Årsmøte i Nordisk Skatteorganisasjon Noen av deltakerne Fra 9. til 11. mai i år var det igjen tid for årsmøte i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO). NSO er en sammenslutning av fagorganisasjoner i skatteetatene i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Lederne i de ulike organisasjonene møtes vanligvis et par ganger hvert år, og en gang i året møtes en større delegasjon fra hvert land til årsmøte. Arrangementet går på rundgang, og i år var turen kommet til Sverige og Stockholm. Det er alltid veldig interessant å høre hvordan utviklingen er i de andre nordiske landene, og å utveksle erfaringer. Det synes å være trenden at det meste er forsøkt og/eller gjennomført i de andre nordiske landene før turen kommer til Norge. Dette gjelder enten man snakker om regionalisering, sentralisering, etablering av telefonsenter eller lignende. Men både i Sverige og Danmark har man vært gjennom store nedbemanninger noe vi (så langt) har unngått her i Norge. I Sverige har man i dag 45 skattekontor, det skal bli færre. Framover nå ønsker svenskene å har stor fokus på å bli bedre på informasjon, og ønsker å etablere servicekontor sammen med andre offentlige etater. De tillitsvalgte er redd etatens ledelse har en overdreven tro på at skattyterne faktisk ønsker å gjøre opp for seg. I Danmark var skatteetaten tidligere delt mellom staten og kommunene, men dette er nå slått sammen. Fram til 2010 skal etaten nedbemanne med ca. 25 %, det er lovet at dette skal skje ved naturlig avgang. Den danske skatteetaten skal etablere SAC (Skats Administrative Center) som skal utføre administrative tjenester for flere statlige etater. SAC etableres etter initiativ fra det danske finansdepartementet. Innen 2010 regner danskene med at ca 60 % av de ansatte i skatteetaten har byttet arbeids oppgaver. Det vil si at de har et svært høyt fokus på kompetanse og kompetanseoppbygging/endring. I den finske skatteetaten har man foretatt en stor arbeidsmiljøundersøkelse. Denne viser at lav lønn, usikkerhet for framtida, følelsen av hastverk og trykket fra ugjort arbeid i stor grad påvirker arbeidsmiljøet i negativ retning. Noen som kjenner seg igjen? Bente Årsmøte og kortkurs i NTL-Skatt Sogn og Fjordane Tekst og foto: Odd Magne orsdag 15. og fredag 16.mars avholdt NTL- Skatt Sogn og Fjordane årsmøte og kortkurs i Sogndal. Samlingen hadde deltakere fra både liknings- og fylkesskattekontor. Tema for kortkurset var ROS. Undertegnede hadde nok en gang fått muligheten til å reise til vår avdeling i Sogn og Fjordane for å forelese på kortkurs. Denne gang var samlingen lagt til Sogndal, noe jeg ikke regnet med skulle by på særlige problemer. Flybilletten var bestilt til Sogndal, og jeg regnet det ikke som noe problem å komme meg fra flyplassen til hotellet i Sogndal. Da jeg sto på flyplassen og de to eneste (?) drosjene i hele Sogn og Fjordane var bortbestilt fikk jeg en følelse av å være «Lost»! Entebbe unnskyld: en tabbe, kan man si Men det hele løste seg, og bussen tok meg omsider, sikkert til bestemmelsesstedet. Avdelingsleder Anne Liv Mæland Røysum loste forsamlingen trygt gjennom årsmøtet og valg av nytt styre for kommende periode. Svein Grasmo, fylkestillitsvalgt for NTL-Skatt Hordaland deltok som gjest både på årsmøtet og konferansen. ROS var et naturlig tema for kortkurset. Det ble innledningsvis redegjort for de prosesser som har vært gjennomført sentralt. Aktuelle prosjekter som «Det nye Skattedirektoratet», «SIS», og «Etablering av nye regioner» ble gjennomgått og kommentert. Ikke minst var organiseringen av SIS og nytt dokumentsenter noe som fikk forsamlingen til virkelig å engasjere seg! Som kjent er Leikanger utpekt som det sted hvor SIS-ledelsen skal plasseres. Da kurset ble avholdt, var den (formelt) endelige organisering ikke ferdigforhandlet. Den kom som kjent på plass den 27.mars. SIS blir den «6. region» direkte underlagt SKD og sidestilt med de andre regionene når det gjelder ledelse og organisasjonsmessig tilknytning. SID (Skatteetatens IT- og driftssenter) er i ferd med å bli den «7. region». Deltakerne mente det var positivt at Leikanger fikk SIS, men dersom både SISenheten for region Vest og dokumentsenteret for regionen ble plassert i Leikanger, var det lite rom for annet arbeid i distriktet. Frykten var tap av kompetanse og at ansatte må flytte fra distriktet. Hvilke konsekvenser dette ville kunne få for den enkelte medarbeider, ble et sentralt diskusjonstema på kuret. Omstillingsavtalen med aktuelle virkemidler ble gjennomgått, sammen med rettigheter og plikter etter Tjenestemannslov. Hva bør man si «ja» til og hva blir konsekvensene av å si «nei»? Prosjektet «Etablering av nye regioner» vil imidlertid gi mer konkrete svar på hvordan man ønsker å organisere regionene internt og fordele arbeidsoppgaver og bemanning på de enkelte skattekontor. Prosjektet består av et sentralt hovedprosjekt og fem regionale delprosjekt, og skal også ha ansvar for delprosjektet «Tilrettelegging for ny nemndsstruktur». Her står de lokale og regionale tillitsvalgte foran et stort og viktig arbeid. Den sentrale behandlingen av de foreslåtte organisatoriske løsninger regionalt skal skje innen 15.august Innplassering av ansatte skal skje innen 15.november Delprosjektet «Region Vestlandet» er kommet godt i gang med arbeidet og de fylkestillitsvalgte på konferansen: Svein Grasmo og Arthur Færestrand var begge enige om at de hadde nok av utfordringer i tiden fremover. 8 9

6 Hanne Karin Hettervik Thom V. Hagen ForeleserBente N. Holt og deler av forsamlingen. Dagskonferanse i Rogaland Tekst og foto: Odd Magne Onsdag 28. mars avholdt NTL-Skatt Rogaland dagskonferanse og årsmøte i Folkets Hus lokaler i Stavanger. Nesten 100 medlemmer var møtt opp til dagskonferansen, noe som må være rekord for avdelingen! Dagskonferansen samlet medlemmer både fra likningskontor, fylkesskattekontor og skattefogd. Tema: ROS selvfølgelig! Som forelesere hadde avdelingen fått NTL-Skatts nestleder Bente N.Holt og ligningssjef i Stavanger, Rein Morten Roaldsvig. Nestleder i NTL-Skatt, Bente N.Holt var hyret inn som hovedforeleser på NTL-Skatt Rogalands dagskonferanse onsdag 28.mars. Konferansens tema var ROS. ROS har vært tema på mange kortkurs og dagskonferanser tidligere, og mye informasjon ligger også ute på Skattenettet. Man kunne kanskje derfor ha det inntrykk at tema ikke lenger fenger medlemmene, men langt ifra! Interessen for NTL- Skatts dagskonferanse var enorm, noe antall påmeldte medlemmer også vitner om. Festsalen i Folkets Hus i Stavanger var stappet av forventningsfulle NTL ere. Bente N.Holt loste forsamlingen trygt gjennom de prosesser som har vært sentralt. Aktuelle prosjekter som «Det nye Skattedirektoratet», «SIS», og «Etablering av nye regioner» ble tatt opp og kommentert. Hun redegjorde også grundig for det arbeid NTL-Skatt har gjort sentralt for å sikre best mulig medvirkning i prosessene. Sentralt ble man til slutt enig om hvordan den overordnede organisasjonsplan skulle være for ROS. Nå vil prosjektet «Etablering av nye regioner» gi mer konkrete svar på hvordan man ønsker å organisere regionene internt og fordele arbeidsoppgaver og bemanning på de enkelte skattekontor. Prosjektet består av et sentralt hovedprosjekt og fem regionale delprosjekt, men har også ansvar for delprosjektet «Tilrettelegging for ny nemndsstruktur». Her står de lokale og regionale tillitsvalgte foran et stort og viktig arbeid. Den sentrale behandlingen av de foreslåtte organisatoriske løsninger regionalt skal skje innen 15. august Innplassering av ansatte skal skje innen 15. november I siste del av dagskonferansen fikk ligningssjef i Stavanger, Rein Morten Roaldsvig, redegjøre for det arbeid som har vært gjort i den lokale prosjektgruppen for etablering av «Region Vestlandet». Han ga en ryddig og grei beskrivelse av de utfordringer regionen står over for, ikke minst i forhold til den foreslåtte funksjonsinndeling. Her vil det kreves mye innsats og vilje både fra ledere og ansatte for å få den verdibaserte kjeden til å fungere etter forutsetningene. Regionene har frist til 15.juni med å komme med forslag til SKD om organisasjonsløsning og bemanningsbehov. Som nevnt ovenfor skal disse planene behandles av de sentrale parter innen 15.august. Det kan med andre ord bli en travel sommer for både lokale og sentrale tillitsvalgte! Alt i alt kan vi konstatere at det ble en vellykket dag, med gode forelesere, interessante tema og engasjerte medlemmer. Tett på to av deltakerne på dagskonferansen som ble avholdt 28. mars 2007 i Folkets Hus i Stavanger. Thom Vidar Hagen bruker sjelden Vidar er opprinnelig Jessheimgutt. Han forvillet seg over fjellet til Haugesund i 1979, og ble siden værende. Her har han etablert seg med kone, barn (2) og hus. Huset er imidlertid planlagt skiftet ut med nyprosjektert leilighet. Slutt med plenklippingen. Greit nok med en verandakasse som kan klippes med saks Han ble ansatt ved daværende Haugesund likningskontor i oktober 1982 og ble organisert i YS/Skl. På den tiden var LO-AP forbindelsen årsaken til et bevisst valg av fagforening. Fagforening og politikk hørte liksom ikke sammen på den tiden. «Imidlertid er det nå engang slik at det meste er politikk, hvordan en enn snur og vender på det,» sier Thom. Dermed fant Thom ut at tiden var inne til nye tanker og vurderinger, og prøve noe nytt. Thom er et meget sosialt menneske, og liker å ha folk rundt seg. At han som medlem i NTL-Skatt kunne få seg en Danmarkstur på kjøpet, var jo rene bonusen! Dermed valgte Thom i 2006 å skifte over fra Skl til NTL-Skatt. Ved valget av fagforening innrømmer Thom at størrelsen hadde betydning for skiftet. Han er også meget godt fornøyd med den informasjon han får fra foreningen. Her er NTL-Skatt gode. Thom har siden 1982 arbeidet i førstelinjetjenesten, og han brenner for at statusen på denne tjenesten må høynes. Han synes derfor det er positivt at NTL-Skatt har hatt så sterkt fokus på å få til en god SIS-løsning. Positivt er det også at Skattedirektøren har valgt å satse på SIS, men Thom er bekymret for at den ikke blir tilstrekkelig bemannet. I pressperioder vil behovet for og kampen om ressursene være like stor på både skattekontor og SIS. «Førstelinjetjenesten har vært stemoderlig behandlet i en årrekke, og det er på tide med nytt blod,» sier Thom. Mange som jobber i denne tjenesten i dag er eldre saksbehandlere, og det er viktig med nyrekruttering. Status og lønn er følgelig viktig. Videre er det Thoms mening at man også bør satse på språkopplæring. Polsk burde snart vært innført som obligatorisk 2. språk i skolen På spørsmål om interesser og hobbyer svarer Thom: «Fjernkontrollen!» Imidlertid er Thom kjent som en ivrig Sveio og FKH-supporter, og drømmer om å få oppleve eliteseriespill på Haugesund stadion. Proffdrømmene lever han ut hver tirsdag i gymsalen på Solvang skole, hvor han sammen med gode kollegaer spiller fotball i beste BIA-stil! Han liker å reise, og turene har de siste årene gått til Tyrkia. Så forelsket ble familien i landet at de like godt gikk hen og kjøpte seg egen leilighet der for noen år siden. Hanne Karin Hettervik er ny både som ansatt i skatteetaten og som medlem i NTL-Skatt. Hun ble ansatt ved Karmøy likningskontor i fjor høst, og rakk akkurat å begynne der før sammenslåingen med Haugaland likningskontor 1.januar Hanne Karin er opprinnelig Tysvær-jente, men er nå bosatt på Fosen med sin mann. Barna (3) har alle forlatt «redet». Fra Fosen har hun panoramautsikt over til Kopervik, hvor hun har sitt kontorsted. Med båt hadde turen tatt knappe fem minutter. I stedet blir det en laaaang tur nordover «Fosen-halvøynå» via Norheim og «Karmsundbrunå» før kurset settes sørover «Karmøynå te Kopparvik». Hun har lang erfaring fra det private næringsliv. Hanne Karin har jobbet ved Steinsvik Maskinindustri AS i nærmere 20 år, hvor hun opparbeidet seg en solid og bred erfaring: Fra å være ansatt som ordinær kontormedarbeider gikk hun veien via regnskapssjef til å bli merkantil direktør! Imidlertid hadde hun et ønske om å utdanne seg til revisor, og som tenkt så gjort. I 2004 bestemte hun seg for å satse «før det var for sent». Hun gikk 1,5 år i Haugesund og 1 år i Stavanger og i høst ble revisoreksamen avlagt! Ønsket var å få jobb som revisjonsmedarbeider eller få seg jobb i skatteetaten som kontrollør. Og med jobbtilbudet fra skatteetaten på Haugalandet har hun fått en jobb der hun stortrives! «Det er dette jeg har hatt lyst til lenge!», sier Hanne Karin med glød og entusiasme. På spørsmål om hun har noen hobbyer svarer Hanne Karin kontant: «- GOLF!». Golf er hennes store lidenskap og hobby. Hun har ikke hatt så god tid til å dyrke hobbyen under studiene, men nå som hun er ferdig med dem, kan hun konsentrere seg om å jobbe ned handicap et. Når det gjelder valg av fagforening var størrelsen noe Hanne Karin først så på. Revisorforeningen var et alternativ, men hun føler imidlertid at det å være i en stor forening gir bedre trygghet og støtte. Det er første gang hun er med på et slikt arrangement som i Folkets Hus i Stavanger. Det er mye nytt å sette seg inn i, men hun er godt fornøyd med den informasjon som NTL-Skatt gir. PS: For de av dere som er interessert i golf, kan det bemerkes at hun har 24,9 i handicap

7 Ring GRATIS med mobiltelefon! Egen innkjøpsportal for medlemmer av NTL-Skatt ROS nærmer seg Owners Basic K810i 1,-* 1.499,-* Owners Business Månedsavgift 57,53 121,90 Månedsavgift Innmelding Gratis Gratis Innmelding Ringepris eksternt 0,58 0,67 Ringepris eksternt Ringepris internt Gratis Gratis Ringepris internt Oppstart 0,47 0,47 Oppstart SMS 0,57 0,57 SMS MMS 1,55 1,55 MMS Når dette leses er hovedavtalebehandlingen av forslagene til de regionale organisasjons-løsningene i ytre etat ferdig. Likeledes har det vært flere hovedavtalebehandlinger i forbindelse med omorganiseringen av Skattedirektoratet. Det pågår fortsatt svært mange prosjekter for å rigge den nye organiseringen av etaten. Mye av etatens ressurser har denne våren, vært brukt på dette arbeidet. Skatteetaten har for tiden store utfordringer, med både omorganisering av ytre etat og selve direktoratet. Samtidig skal en ha fullt fokus på produksjon og drift. Regiontillitsvalgte samlet I midten av mai samlet NTL Skatt sine regiontillitsvalgte og vararepresentanter til en erfaringsutveksling rundt rollen som regiontillitsvalgt og arbeidet med regionale organisasjonsforslag. Vernetjenesten var representert ved regionverneombud Elin Kristensen. Samlingen var nyttig, og synliggjorde bl.a. at rollen som regiontillitsvalgt og regionverneombud har gått seg til underveis. De tillitsvalgte føler at de nå har fått tak på rollen, og er blitt varme i trøya. De fremhevet også viktigheten av god kontakt med de øvrige tillitsvalgte NTL Skatt har ute i fylkene, og ikke minst samarbeidet med vernetjenesten. Likeledes at samspillet med NTL Skatt sentralt er viktig. Organisering av regionene I prosessen med de regionale organisasjonsløsningene, har våre regiontillitsvalgte hatt store utfordringer. De regiontillitsvalgte skal prøve å ivareta medlemmene i hele regionen og har hatt mange forhold og føringer å ta hensyn til. Det er nærmest en umulig oppgave å hensynta alle forhold og få ivaretatt alle medlemmene på en god nok måte. En stor kabal skal legges, der hensyn til medarbeiderne, kompetanse, geografi, samling av fagmiljø, distriktshensyn skal ivaretas. Et av de sentrale målene med ROS har vært å skape større enheter og større fagmiljø, og det betyr nødvendigvis en større konsentrasjon av medarbeidere og oppgaver, og mer spesialisering. Samtidig må andre forhold også hensyntas, som for eksempel attraktive arbeidsplasser og hensynet til de ansatte. Her vil ikke minst praktisering av den inngåtte omstillingsavtalen være avgjørende. Høyt tempo god nok involvering? Det er ingen tvil om at omorganiseringen i direktoratet og ute i ytre etat skjer i et høyt tempo, og kommer i en periode der det er et stort «produksjonspress» i etaten. En kan med rimelig grunn spørre seg om det da er mulig å ha god nok involvering blant de ansatte. Til det vil nok mange si nei. Men det er ingen tvil om at det har vært mange medarbeidere og tillitsvalgte i «aksjon» i forbindelse med dette arbeidet. Utfordringen nå er å få fokus hos den «vanlige» medarbeideren på de endringer som vil komme. Likeledes å få et rimelig «opplegg» for de medarbeiderne som etter hvert må bytte arbeidsplass og arbeidsoppgaver. NTL Skatt regiontillitsvalgte fra venstre: Trond Tidslevold (Midt), Rune Pedersen (Nord), Unni Jørgensen (Sør), Øivind Nullmeyer (Øst) og Bjørn Ove Hersdal (Vest). Ledernes utfordringer Dagens ledere og mellomledere har en stor utfordring ved at de skal lede sine med arbeidere i en usikker tid, samtidig som mange av de selv må belage seg på endringer. De skal også gjennomføre kartleggingssamtaler med sine ansatte i forhold til fremtidige ønsker. Etaten må sette inn mer ressurser på oppfølging av denne vanskelige situasjonen og gi støtte til lederne. Dette har NTL-Skatt også tatt opp med Skattedirektoratets ledelse ved flere anledninger. FØLG MED Et godt råd til dere alle må bli, at følg med på informasjon som sendes ut i forbindelse med ROS, enten det er informasjon fra fagforeningen sentralt eller lokalt, eller det er nyheter som Skattedirektoratet eller regionene legger ut på Skattenettet. Stein Thorvaldsen Personsvar Personsvar med fax Gratis Gratis Gjelder samtaler i Norge. Oppgitte priser er inkl. 22 % medlemsrabatt og mva. Gratis Gratis Personsvar Personsvar med fax Gjelder samtaler i Norge. Oppgitte priser er inkl. 22 % medlemsrabatt og mva. Velg mellom subsidiert mobiltelefon eller kr 1.200,- i gratis ringetid! For mer informasjon og medlemsfordeler, logg deg på *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners Business Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice Inntil 10 % rabatt på feriereiser Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker Rabatt på advokattjenester Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet Rimelig bilfinansiering Gratis MasterCard Rabatt på provisjon ved salg av bolig Gode betingelser på banktjenester Gode varer på netthandel Forbehold om prisendringer etter

8 NTL Skatt med i utvalg mot skatteunndragelser I statsråd tidigere i denne månd ble det oppnevnt et utvalg mot skatteunndragelser. Utvalget skal ledes av lagdommer Ellen Mo, og vil levere sin utredning og sine forslag Hans Petter Aas innen 1. oktober I felleserklæringen fra Soria Moria står det at kampen mot skatteunndragelser skal skjerpes. Regjeringen har som et viktig tiltak i kampen mot skatteunndragelser, besluttet å oppnevne et eget utvalg. Utvalget skal gjennomgå sentrale deler av det regelverk og den praksis som ligger til grunn for skatte- og avgiftsmyndighetenes muligheter for å avdekke skatteunndragelser. Utvalget skal komme med forslag til regelendringer og andre tiltak på disse områdene for å styrke innsatsen mot skatteunndragelser. Utvalget skal som ledd i sitt arbeid også vurdere de utfordringer og problemer som internasjonale forhold skaper i kampen mot skatteunndragelser. Dette gjelder blant annet skjulte midler, inntekter og transaksjoner i utlandet, og behovet for mottiltak overfor skatteparadiser. Utvalgets utredning og forslag skal leveres innen 1. oktober 2008 Utvalget Leder: Lagdommer Ellen Mo, Oslo Medlemmer: Avdelingsdirektør Knut Erik Omholt, Bærum Konstituert lovrådgiver Guro Glærum Kleppe, Hamar Leder Gry Nilsen, Drammen Fagdirektør Harald Brandsås, Hole Advokat Helge Aarseth, Molde Avdelingssjef Britt Inger Ileby, Malvik Direktør Jan Egil Kristiansen, Ski Seniorrådgiver Helge Lindrup, Asker Seniorrådgiver Geir Kjetil Finneide, Eidsvoll Seniorrådgiver Børre Pettersen, Asker Advokat Ellen Mulstad, Asker Juridisk rådgiver Anne-Karine Tverråen, Skien Spesialrevisor Solveig Pedersen, Alta Seniorrådgiver Hans-Petter Aas, Oslo Les mandatet her: Mandat Bakgrunn Regjeringen har siden tiltredelsen målrettet innsatsen for å få ned omfanget av skatte- og avgiftsunndragelser. Finansdepartementet og skatteetaten har i lengre tid vært opptatt av tilstanden i bygg- og anleggsbransjen, der det er avdekket ulovligheter i stort omfang, blant annet svindel med merverdiavgift. En arbeidsgruppe har nylig avgitt en egen rapport med forslag til tiltak mot merverdiavgiftssvindel til Skattedirektoratet. Videre ble Skattedirektoratet i januar gitt i oppdrag å utrede en ordning med snudd avregning for merverdiavgift mellom aktører i byggenæringen. Et system med snudd avregning innebærer at det er NTL Skatt ønsker sine lesere god sommer! kjøperen som pålegges plikt til å innbetale påløpt merverdiavgift til staten, i stedet for selgeren. Utredningen skal avklare om et slikt system vil være et formålstjenelig og treffsikkert virkemiddel mot avgiftsunndragelser. Flere europeiske land har innført slike ordninger, eller er i ferd med å gjøre det. Den nye organiseringen av skatteetaten vil gjøre etaten i stand til å oppnå bedrede resultater. I de nye regionene vil tilfanget av ressurser og kompetanse under samme ledelse, gi betydelige muligheter for å utvikle sterkere og mer spesialiserte fagmiljø. Etaten kan dermed forsterke kontrollvirksomheten overfor de krevende skattytergruppene og styre innsatsen mot grovere former for økonomisk kriminalitet og svart økonomi. Finansdepartementet og skatteetaten arbeider også for tiden med tiltak som; forenklinger knyttet til lønnsarbeid i hjemmet, utredning av hvorvidt det bør innføres et solidaransvar for skatt i byggenæringen og krav om betaling via bank mellom næringsdrivende. Tiltakene er initiert i tråd med handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet fra Planens virkeperiode er snart omme, og Regjeringen ønsker å videreføre dette arbeidet. Vi kan med tilfredshet konstatere at Hans Petter Aas, leder av NTL Skatts underutvalg til vårt Kontrollfaglig utvalg, er kommet med i utvalget til Finansdepartementet. Hans Petter jobber til daglig ved Oslo Fylkesskattekontor. Stein Foto: Colourbox.com Postadresse/ NTL Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Grenland LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Grenland LK Tlf mobil: e-post: Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Haugaland LK Tlf: , e-post: Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen NTL Skatt: Styremedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen Tlf: e-post: trinehannevold. Varamedlem: Lisa Granlund, Akershus FSK Tlf: e-post: lisa.granlund Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem:Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Iren Sommerset. Vest-Agder FSK Tlf: e-post: iren.sommerset Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Leder Mona Berg Moen, S-Trøndelag FSK Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Geir Høyland, SFU Roald Haugland, Bergen LK Karl Tore Hareide, (styret) Folkeregisterutvalget: Leder Jan Bertelsen (styret) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Hildegunn Olsen, Bergen LK Mona Trondsplassen Ulen, Oppland Opplæringsutvalget: Leder Ann Kristin G Aspeli, Hedm. LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Lene Honningsvåg (styret) Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Leder Siv P. Utsi, Vest-Finnmark LK Trond Tidslevold, Trondheim LK Hege Strand, Hedmark FSK Odd Magne Persson (styret) Lederutvalget: Leder Ole Petter Saugen, V-Agder FSK Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Bjørn Remme, Bergen LK Bente N. Holt (styret) Ledere av NTL Skatts lokalavdelinger NTL Skatt Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk NTL Skatt Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK NTL Skatt Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet NTL Skatt Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk NTL Skatt Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK NTL Skatt Sør-Trøndelag Hans Aavik, Trondheim Ik NTL Skatt SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter NTL Skatt SFU Harald Granhøy, Sentralskattekontoret for utenlandssaker NTL Senter for statlig økonomistyring Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen NTL Skatt Skattefogd Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK NTL Skatt Troms Astrid Domås, NTL Skatt Hordaland Sør-Troms lk Jon-Atle Spilde, Bergen lk NTL Skatt Vestfold Kurt Venås, Tønsberg lk NTL Skatt Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk NTL Skatt Akershus Reidar Schei, Bærum lk NTL Skatt Nordland Rune Pedersen, Bodø lk NTL Skatt Østfold Liv Helen Solberg, Indre Østfold lk NTL Skatt Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK NTL Skatt Telemark Unni Jørgensen, Grenland lk NTL Skatt Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk NTL Skatt Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK NTL Skatt Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK NTL Skatt Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk NTL Skatt Møre og Romsdal Arve Einang, NTL Skatt Oppland Nordre Sunnmøre lk Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk

9 B Économique B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Eksempel til etterfølgelse? På Nord-Gudbrandsdal likningskontor har vi to karer, Helge Bakken og Per Brønmo, som er veldig oppmerksomme overfor vi damene på kontoret. Dette medfører blant annet at de hver 8. mars kommer med en overraskelse. I år ble det servert «drikke» i høye glass. Dette satte vi damene veldig pris på. Med hilsen Ester N. Midtli Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Sted: Stilling: Arbeidssted: Dato: Underskrift: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse.

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse. SkL NYTT Nr. 5-2005/28. årgang Stolt verbal mitraljøse Bedre bruk av folks talenter Side 4 Side 6 SkL etter ROS Side 7 Tror Pål på julenissen? Side 9 God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving.

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving. NYTT Nr. 3-2008/31. årgang - for deg og meg Offentlig innkreving Side 5 Sommervotter Side 7 Kan vi avlive myten Side 8 GOD SOMMER Skuddsikre 17-åringer 2 0 0 8 Side 10 - for deg, med deg og nær deg SkL

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Møt ny finansminister og ny skattedirektør

Møt ny finansminister og ny skattedirektør NR. 1 2013 I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Møt ny finansminister og ny skattedirektør SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 6 Møte med finansminister Siv Jensen SIDENE

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13 NNN Medlemsblad for ARBEIDEREN Side 13 Høyt nivå i NM IA-pris Side 4 Fiskerifusk Xxxxxxxxxx Side 6Side XX Xxxxxxxxp Coaching av tillitsvalgte SideXX Side 10 Innhold 4 8 13 4 Bama Industri AS Lierstranda

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer?

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? Avisen for ansatte i bærum kommune 4-2011 TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? LYTTER TIL HVERANDRE! Verneombud Guro Jansdotter Skåre og rådmann Marit Langfeldt Ege møttes

Detaljer