Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10."

Transkript

1 KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8

2 leder ADMINISTRASJON Forhandlingsavdelingen Frank Larsen, forhandlingssjef, tlf.: , e-post: Nils Blomhoff, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Bente Christophersen, forhandlingssekretær, tlf.: , e-post: Kathrine Hansen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Johan Holmen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver, tlf.: , e-post: Rune Martinsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Møglestue, rådgiver, tlf.: , e-post: Bjørg Anne Rynning, rådgiver/advokatfullmektig. (Permisjon) Inger Olise Skarvøy, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Harbo Sørum, rådgiver, tlf.: , e-post: Wenche Olaisen Tveter, rådgiver, tlf.: , e-post: Markedsavdelingen Randi Fjørstad, markedsjef, tlf.: , e-post: Jan Olav Markussen, markedskonsulent, tlf.: , e-post: Informasjonssjef Jannecke Strøm, informasjonssjef, tlf.: , e-post: Utviklingsavdelingen Pål Hannevig, utviklingssjef, tlf.: , e-post: Unni Sundland, utviklingskonsulent, tlf.: , e-post: Øyvind Huseby, utviklingskonsulent, tlf, , e-post Økonomiavdelingen Christian Stabell, økonomisjef, tlf.: , e-post: Anne Lise Bakken,, administrasjonssekretær, tlf.: , e-post: Ann-Cristin Bremnes, kontorsekretær, tlf.: , e-post: Agnes Børve, regnskapskonsulent, tlf.: , e-post: Ove Gundersen, it-ansvarlig, tlf.: , e-post: Arne Martin Rønnekleiv, personalkonsulent, tlf.: , e-post: Varinder Singh Jaswal, økonomimedarbeider, tlf.: , e-post: Merete Svendsen, regnskapssekretær, (permisjon) Negotia Magasin og websidene Terje Bergersen, redaktør, tlf.: , e-post: Harde tider? Vi hører og leser om milliarder som svies av i julehandelen. Blir rekorden fra i fjor overgått, eller får vi se mer forsiktighet som følge av finanskrisen? Er det best for samfunnsøkonomien at vi holder igjen litt, eller er fullt trykk i handlingen riktigere medisin for få ting i bedre gjenge? Hvor harde er tidene og hvor ille kan det bli? Svaret har flere sider. Analysene spriker nå, som de gjorde før krisen trådte inn. Det er strengt tatt ingen som har styring på hvilken vei det bærer når pengekreftene raser tøyleløst av sted. I etterpåklokskapens lys er det mange som spør seg om hvorfor ikke flere forberedte seg på endring når ting begynte å skje i USA for halvannet år siden. Men hvem forutså at virkningene skulle bre seg over hele kloden som det har gjort? Ingen, så vidt jeg har registrert. Man vet ikke hva som skjer, når eller i hvilket omfang, når det handler om markedsmekanismer og økonomi på dette nivået. Noen har fått merke konsekvensene på kroppen. Henvendelsene til forbundet har vært større denne høsten enn vanlig. Bedriftene varsler permitteringer og iverksetter nedbemanninger. Når du har fått oppsigelse og mister jobben, har du ikke lenger valget om forsiktighet eller å fortsette som før med forbruket. Da er det harde tider for dem det gjelder. Negotia tok heller ikke hensyn til finanskrisen da strategiene for det kommende året og litt lenger fram ble meislet ut i løpet av sommeren og tidlig høst. Landsmøtet i november vedtok planverk og budsjett som det var lagt fram, men gjorde ett utradisjonelt grep: Det ble foreslått av delegatene selv, og deretter besluttet, å øke medlemskontingenten med fire kroner mer i måneden enn det forbundsstyret la opp til. Begrunnelsen var å sikre nok ressurser til å drive forsvarlig medlemspleie i en tid da det kan bli behov for mer støtte og bistand enn normalt. Klokt gjort! Generalsekretær Jørn Martinsen, generalsekretær, tlf.: , e-post: Administrasjonssjef Marit Lindset, administrasjonssjef, tlf.: , e-post: Administrasjonskoordinator Monica Austad, administrasjonskoordinator, tlf.: , e-post: Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, forbundsleder, tlf.: , e-post: 1. nestleder Arnfinn Korsmo, 1. nestleder, tlf.: , e-post: Politisk rådgiver Stein Johansen, politisk rådgiver, tlf.: , e-post; Terje Bergersen ansvarlig redaktør Telefoner Sentralbordet er Servicetelefon: E-postadresser til forbundet (generelt) (adresseendringer m.m.) web: NB! For å ivareta dine medlemsbetingelser mv., gir Negotia nødvendige medlemsopplysninger til sine og YS samarbeidspartnere. 2

3 innhold Innhold Nr. 4/08 4 Brev fra forbundslederen 6 Protest mot økt brusavgift 9 Høstseminar i avdeling Helgeland Solid landsmøte 12 Sterkt fra Mexico 13 Populære pristildelinger 14 Veteran i rekkene 16 Medlemsregisteret hjertet i forbundet Nedbemanning 22 Likestillingsprisen til Ansgar Gabrielsen 25 Miljømoblisering i fagbevegelsen 26 Klar melding fra meteorologisk 28 Klimautfordringene: Enkel og rimelig løsning 30 Negotia blir miljøfyrtårn Ung på europakonferanse 34 La deg sjarmere av Unnis troll Forsidefoto: Terje Bergersen NEGOTIA MAGASIN Ansvarlig redaktør: Terje Bergersen Redaksjonell bidragsyter: Jannecke Strøm Redaksjon: Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo Telefon: , Telefax: , E-post: Design: Anisdahl, Sand & Partnere Lay-out: MacCompaniet as/red. Grafisk produksjon: MacCompaniet as, Oslo Godkjent opplag: ISSN Manusfrist for neste nummer: 15. februar 3

4 Brev fra forbundslederen Vi går krevende tider i møte Negotias landsmøte satte fokus på den globale finanskrisen. Den internasjonale nedturen skaper stor usikkerhet og vil gi konsekvenser som vi ikke helt aner rekkevidden av. Men en ting er sikkert og det er at det norske arbeidslivet ikke vil gå klar. NAV anslår en fordobling av antall arbeidsløse innen utgangen av Krisen startet i USA for halvannet år siden og innhentet Norden og Norge nå i høst. Ukontrollert gjeldsvekst som følge av manglende moral og svake kontrollsystemer i bankene har skylden. Vi ser begynnelsen av slutten på de gode tidene der markedskreftene uhemmet har fått råde. Selv om statlige myndigheter verden over nå bevilger milliardbeløp til finansnæringene, gir skattelette til folket og bedriftene og setter ned renten, er det sannsynlig at en økonomisk nedgangstid vil følges av innstamninger. Henvendelsene til Negotia angående kostnadskutt og nedbemanninger i bedriftene, har i høst vært økende. Den ene bransjen etter den andre blir nå rammet. Det er i byggebransjen, IT bransjen, skipsfarten og industrien vi til nå har merket det mest. Dette gjør at vi må ha en beredskap som klarer å håndtere denne snikende plutseligheten som vi har kommet opp i. I 2009 har vi som mål å sette inn ekstra krefter for å styrke bedriftsklubbene. Denne satsingen vil igjen gi hjelp til selvhjelp for de tillitsvalgte når det gjelder omstilling i bedriftene. Hvilke spilleregler som gjelder og hva som er gode omstillingsprosesser er noe vi allerede nå aktivt informerer om. Samtidig må vi også fatte mot. Den største underliggende trusselen er om pessimismen får bre seg og at forbruk og investeringer stopper opp. Bedriftene må stimuleres og hjulene holdes i gang. Men like viktig er det at det skapes nye arbeidsplasser som også er mer klimavennlige. Krisen vil også føre til at det for fremtiden vil stilles helt andre krav til lederutbyttesystemene. Spørsmålet er om ikke fagbevegelsen også må bidra med mer moderat lønnsvekst i årene som kommer for å hindre enda større arbeidsløshet. På den annen side ser vi at flere organiserer seg i krisetider. I løpet av de siste månedene har flere YS forbund, inklusive Negotia, opplevd en jevn tilstrømning av nye medlemmer. Ansatte blir redde for jobbene sine og søker trygghet og fellesskap hos fagforeningene. Som gjenvalgt forbundsleder for tre nye år, går også jeg en krevende tid i møte. Jeg takker for tilliten og lover å gjøre mitt beste. Inger Lise Rasmussen forbundsleder

5 DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Som medlem av YS får du gunstige betingelser på bank og forsikring A % rabatt hvis du har flere enn 3 forsikringer hos oss, 16 % rabatt hvis du har 1-2 forsikringer og inntil 30 % rabatt på husforsikring. Gebyrfri bruk av dagligbanktjenester og ingen årsavgift på Visakort og MasterCard. Fleksible finansieringsløsninger - med noen av landets beste rentevilkår, og bruks- og sparekonto med ekstra høy rente. Vil du vite mer? Ring eller les mer på 5

6 6

7 Protest mot økt brusavgift 11. november gikk Negotia i spissen for nær 150 deltakere i fakkeltoget mot den varslete avgiftsøkningen på alkoholfrie sukkerholdige drikkevarer. Forbundet frykter for arbeidsplassene. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Avgiftsøkningen regjeringen legger opp til å innføre fra 2009 innebærer et hopp på over 60 prosent - fra 1,68 til 2,71 kroner per liter drikk. Bakgrunnen er helsepolitiske hensyn og ønsket om å redusere forbruket av sukkerholdige drikkevarer og dermed bidra til å dempe overforbruket av sukker. Bransjen selv har anslått at den kraftige avgiftsskjerpelsen vil gi 10 prosent volumnedgang i salget, og dermed blant annet true På vei mot Stortinget. Ansatte, tillitsvalgte og toppledelse gikk sammen i fakkeltoget mot avgiftsøkningen som vil true arbeidsplassene i bryggeribransjen. Arnfinn Korsmo og Genevieve Prebensen bærer Negotia-banneret. mange arbeidsplasser i næringen. Samtidig har bryggeriene allerede merket forbruksreduksjon og strammere marginer som følge av finanskrisen. Hovedbudskapet fra de demonstrerende var at avgiftsøkningen må utsettes og konsekvensene utredes. Samstemt Nestleder Arnfinn Korsmo og tillitsvalgt for medlemmene i Coca- Cola, Genevieve Prebensen, ledet an i toget. Mellom seg bar de et svært banner med påskriften «Avgiftssjokk = arbeidsledighet». Bak fulgte en samstemt blanding av Negotia-medlemmer, medlemmer i LO-forbundet NNN og ledere på høyeste nivå fra bryggeriene Aas, Hansa Borg, Ringnes, Coca-Cola og brusfabrikken Roma. Fakkeltoget gikk fra regjeringskvartalet og endte opp foran Stortinget. Korsmo holdt appell foran Stortinget, hvor han understreket Negotias bekymring for at arbeidsplasser vil gå tapt dersom denne avgiftsøkningen innføres til neste år uten at bransjen har mulighet til å omstille seg. Gjennom megafonen proklamerte han forbundets klare budskap til den sittende regjeringen: «Fagforbundet Negotia i YS er bekymret for arbeidsplasser i bryggeribransjen og ber Stortinget utsette produktavgiften for alkoholfrie drikker, og å gå i dialog med bransjens 7

8 ledere og tillitsvalgte for å utrede konsekvenser for arbeidsplassene ved innføring av den varslete produktavgiften». - Dette grepet bidrar ikke til forutsigbarhet og vil først og fremst ramme hundrevis av areidstakere som ikke har noen jobb å gå til på nyåret. Den rødgrønne flertallsregjeringen kan ikke være bekjent av at arbeidsledigheten øker, sa Korsmo videre. Administrerende direktør Lars Midtskog i Hansa Borg, fulgte opp Korsmos appell. Han beskrev det som historisk at både ansatte, fagbevegelse og ledere på alle nivåer i virksomhetene sto sammen og markerte sitt syn i denne saken. - Dette er en fordekt avgift som rammer vår bransje på en urettferdig måte, sa han blant annet. Etterpå gikk Arnfinn Korsmo inn på Stortinget sammen med ledelsen i Hansa Borg og Coca- Cola, og overleverte kravet om utsettelse av avgiftsøkningen til Stortingets administrasjonssjef. Frykter nedleggelse Blant de frammøtte var også ledelse og ansatte fra den lille familieeide mineralvannfabrikken Roma i Lillestrøm. Daglig leder Marianne Bergersen frykter for nedleggelse dersom regjeringen ikke reverserer planene: - Vi er en lokal aktør på Romerike som har eksistert siden Vi er en representant for mangfoldet i bransjen som forsyner nærområdet og konkurrerer med de store på pris. Hvis regjeringen står steilt på innføringen av denne avgiftsøkningen er jeg redd at vi rett og slett må stenge fabrikken, sier Marianne Bergersen. Roma Mineralvannfabrikk har eksistert siden 1920, og har 19 fast ansatte. YS på banen Parallellt med Fakkeltoget og markeringen foran Stortinget, har YS sendt brev til Finansdepartementet der kravet om utsettelse og konsekvensutredning gjentas. Når magasinet går i trykken siste uka i november, er situasjonen fortsatt uavklart. Dermed er det fortsatt uvisst hvilken skjebne de bryggeriansatte og bransjen går i møte over nyttår. Klar tale. Negotias 1. nestleder Arnfinn Korsmo holder appell foran Stortinget, på vegne av de nær 150 som deltok i markeringen mot økt avgift på alkoholfrie drikkevarer. 8

9 notabene Høstseminar i avdeling Helgeland De siste årene har vi som medlemspleie arrangert «blåtur» for våre medlemmer. Da dette ikke har gitt oss noen «nye fjes», bestemte vi oss i år for heller å satse på et seminar. Vi hadde veldig høye forventninger angående programmet. Startet vel arbeidet med å få tak i foredragsholder allerede i mai, men selv det viste seg å være i seneste laget. Fikk napp hos noen, men de var veldig dyre. Dermed endte vi opp med å sette sammen et enkelt program på egenhånd. Vår nestleder Geir Christian Opdahl snakket litt om nytten av nettverk på tvers. Videre hadde vi invitert Ken-Andre Johansen fra avdeling Bodø. Han fortalte om hva de gjør der og ga oss i tillegg litt informasjon om Negotia Ung. Og så hadde vi med oss Randi Fjørstad, markedssjef i Negotia. Hun tok for seg de nye reglene og rettighetene for pensjon og AFP som trer i kraft fra Det ble et meget vellykket seminar. Tiden gikk vel egentlig fra oss. Vi kunne gjerne hørt og lært mye mer om AFP. Jeg tror alle fikk en a- ha opplevelse om at dette gjelder like mye for alle aldersgrupper, og ikke bare de som planlegger å gå av med pensjon i de nærmeste årene. Det er allerede bestemt at Randi kommer tilbake på årsmøtet vårt i februar for å snakke mer om AFP. 15 medlemmer deltok på høstseminaret. Vi hadde ønsket oss flere, men det var kanskje ikke så verst siden det var en lørdag. Noe som var veldig positivt var at det kom flere medlemmer vi ikke hadde møtt før. Dagen ble avsluttet med en helt nyyydelig treretters festmiddag. Under middagen hadde vi en uhøytidelig loddtrekning. De av oss som ble igjen etter middagen dro ut for å sjekke Mosjøens natteliv. Vi hadde det kjempekoselig. Anne Grete T. Konradsen, leder for Negotia avdeling Helgeland Årsmøter i avdelingene Negotias avdelinger skal i henhold til vedtektene holde årsmøte innen utgangen av februar. Forbundsledelsen minner om viktigheten av at det avholdes årsmøte og sendes inn rapport til Negotia sentralt. Rapporten skal inneholde årsberetning med regnskap og revisjonsberetning, pluss virksomhetsplan og budsjett for inneværende år. Dette er formelle forutsetninger for overføring av returkontingent. Negotias vedtekter og veiledning for drift av avdelinger, er å finne på under menyvalg Organisasjon. Har du skiftet adresse? Har du fått ny adresse i det siste? Meld alltid fra om endring av kontaktinformasjon til Negotia. Bruk skjemaet på (øverst til høyre på forsiden), evt. e-post: 9

10 Avstemninger hører med på et landsmøte. Delegater fra Region nord i forgrunnen. Oslo-delegatene holder rådslagning. Diskusjon om klubbdrift under workshop en. Konsentrasjon på øst-benken. Forbundsstyret lytter til generalsekretæren. Møtedirigenter. Hege Hærø og Torbjørn Fevang. Ledertrioen: 1. nestleder Arnfinn Korsmo, forbundsleder Inger Lise Rasmussen og 2. nestleder Monica Andersen. Årets tillitsvalgt Bjørg Borgersen. Hedersprisen til Bente Jakobsen.

11 landsmøtet Solid landsmøte Ryddig behandling av faste saker. Interessante workshops med godt engasjement. Skremmende dokumentasjon om fagbevegelsens kår i Mexico. Og valg uten store overraskelser. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Slik kan Negotias landsmøte i november oppsummeres. Samlingen forløp vel regissert og ryddig, fra det rent praktiske og tekniske til selve saksbehandlingen. Det hele framsto som solid, og et fagforbund med medlemmer verdig. Finanskrisens virkninger De faste postene på landsmøtet er blant annet beretninger og regnskaper fra foregående år, pluss strategi og budsjett for det som kommer. Historien ble effektivt tilbakelagt etter ryddig presentasjon. Når det gjelder framtiden kastet mange av delegatene seg frampå i en interessant meningsutveksling. Finanskrisens virkninger for arbeidslivet og derav konsekvenser for fagforeningene, sto i sentrum. Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, som fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt for tre nye år, sa det på denne måten i åpningstalen: - Det er sannsynlig at en økonomisk nedgangstid vil følges av innstamminger, som i sin tur vil gi økt arbeidsløshet også i Norge. NAV anslår en fordobling av antall arbeidsløse innen utgangen av Da vi arbeidet med markedsplan og budsjett for 2009 må jeg innrømme at den globale finanskrisen ikke hadde stor plass. Det vil si at det ikke er tatt høyde for det trykket som vil komme og at det derfor kan bli snakk om omprioriteringer fremover. Vi har de ressursene vi har og må belage oss på at alle må bidra i beredskapen og innrette oss som best vi kan. Tilstrekkelige ressurser I den etterfølgende budsjettbehandlingen kvitterte landsmøtedelegatene på dette fra en litt uvanlig vinkel. Flere var på talerstolen og understreket behovet for tilstrekkelige ressurser. Debatten endte med tilslutning til å øke medlemskontingenten med fire kroner mer per måned enn det forbundsstyret og administrasjonen hadde lagt opp til. Kontingenten for 100 prosent stilling blir dermed på 320 kroner per måned i I markedsplanen for neste år er det lagt inn en hovedsatsing om å øke aktiviteten i medlemsklubbene. Den innlagte sekvensen med tre timers workshop, som er blitt en innarbeidet tradisjon på Negotias landsmøter, hadde dette temaet til drøfting under overskriften «Med klubben i vårt hjerte». Tellef Hansen fra De Facto som innledet til Workshop-delen, understreket at en fagforening er helt avhengig av velfungerende klubber og tillitsvalgte for å ta unna saker på alle nivåer. Deltakerne utviste stort engasjement i forhold til dette. Her er noen av momentene som var framtredende i diskusjonen: Kontinuitet i tillitsvalgtrollen - bedre arbeidsforhold for tillitsvalgte - høyere verdsetting av tillitsvalgtrollen, også knyttet til karriereutvikling - økonomi til klubbene. Sterkt fra Mexico Landsmøtet rettet denne gangen også blikket ut over egne landegrenser. Det var invitert gjester fra International Metalworkers Federation (IMF), som introduserte og viste filmen «An Injury To One», om hårreisende hendelser rundt gruvearbeidere og deres fagbevegelse i Mexico. Dette ble et meget sterkt og tankevekkende innslag, som også ble fulgt opp av en resolusjon om at vi må bry oss om hvordan arbeidstakere i andre land har det. (Se mer i egen sak om historien fra Mexico på neste side). Fornyet tillit Valgene ble gjennomført uten store overraskelser. Etter ni år som forbundsleder fikk Inger Lise Rasmussen enstemmig fornyet tillit for en ny treårs periode. 1. og 2. nestleder var ikke på valg denne gangen, og det er ellers kun ett nytt navn blant styremedlemmene. På varaplass er det to nye. Et vel gjennomført og ryddig landsmøte, som også må forventes av et solid fagforbund med god vind i seilene! 11

12 landsmøtet Sterkt fra Mexico Representanter for International Metalworkers Federation (IMF) var invitert til landsmøtet. De introduserte og viste den sterke dokumentarfilmen «An Injury To One», om fagbevegelsens tøffe kår i Mexico. Produsentene Kristyne Peter og Paul Williams introduserte filmen, som tar for seg en tragisk gruveulykke hos det store selskapet Grupo Mexico i 2006, der 65 mennesker mistet livet. I det dramatiske etterspillet anklages Grupo Mexico for å ha gjort lite eller ingenting for å få de døde (og eventuelle levende) ut av de sammenraste gruvene, og like lite for å finne årsakene til eksplosjonen. Lederen for de meksikanske gruvearbeidernes union, Napoleón Gómez, utsettes for falske anklager og avsettes av myndighetene! Han og hans Lederen for de Meksikanske gruvearbeiderne, Napoleón Gómez, lever fortsatt i landflyktighet og er stadig utsatt for nye drapstrusler. Inviterte gjester fra IMF, Paul Williams og Kristyne Peter. familie mottar gjentatte drapstrusler og jages i landflyktighet. I en senere streik knyttet til de samme hendelsene, setter myndighetene inn våpenmakt. To blir skutt og drept og et hundretall såret. «An Injury To One» var sammen med Negotia-filmen blant åtte utvalgte bidrag som ble vist på festivalen «Night of Labour Film Shorts» i Geneve 1. mai i år. (Negotia magasin nr 2/08 hadde stor reportasje om dette). Som et synlig tegn på støtte overbrakte forbundslederen på vegne av landsmøtet et støttebeløp på euro til meksikanske gruvearbeidere og deres familier. Førstereis på landsmøtet Flertallet av deltakerne har vært utsendinger til forbundets høyeste beslutningsorgan tidligere. Men det var også noen helt ferske fjes å se. Vi ba en av de nye om en kommentar. Hun bærer navnet Britt Mari Andersson, er tillitsvalgt for 26 medlemmer ved en av bedriftene i Aker Solution, og representerer Region Oslo. - Hvorfor ønsket du å være delegat på landsmøtet? - Jeg har vært tillitsvalgt i mange år, men ikke tidligere Britt Mari Andersson deltok på landsmøte for første gang. engasjert meg i organisasjonsarbeid utenfor klubben. I år bestemte jeg meg for å dra på regionsmøtet. Der ble jeg spurt om å være delegat til landsmøtet. Jeg tenkte; - klart det, og her er jeg. - Hva er inntrykket ditt så langt? - Det er artig å være med der det skjer, der beslutningene tas. Jeg ser at det er mulig å påvirke organisasjonen. Dette har vært spesielt synlig for meg, fordi alle forslagene til vedtektsendringer kom fra min region Oslo. - Har du kastet deg frampå i debatten? Ikke i selve møtet ennå. Men jeg hadde ganske mye på hjertet under workshop en 12

13 landsmøtet Populære pristildelinger Glade prismottakere. Fra venstre: Bente Jakobsen, Bjørg Borgersen, Jorunn Hildonen og Per Anton Berge. Priser og utmerkelser hører med på et ekte landsmøte. Det startet på fredag med Aktivitetsprisen. Under festmiddagen lørdag kveld vanket det ytterligere heder og ære, med høytidelig tildeling av både Årets tillitsvalgt og den aller gjeveste Hedersprisen. Hedersprisen til Bente Jacobsen Negotias hederspris, som ble innført i fjor, skal ikke rutinemessig deles ut hvert år. Prisjuryen hadde likevel funnet en høyst verdig kandidat for tildeling på årets landsmøte. Til stor og varm applaus mottok Bente Jakobsen den høythengende utmerkelsen. Jakobsen er tillitsvalgt i Aass Bryggeri, leder for avdeling Buskerud og har i flere år vært medlem i både forbundsstyret og kontrollkomiteen. Årets tillitsvalgt Bjørg Borgersen Til like stor begeistring ble Bjørg Borgersen, tillitsvalgt ved Nasjonalmusseet, tildelt prisen Årets tillitsvalgt. Hun har stødig ledet medlemmene gjennom et turbulent år, med uroligheter og sterke motsetninger på arbeidsplassen. Aktivitetsprisen til Per Anton Berge og Jorunn Hildonen Under den uformelle middagen på fredag ble aktivitetsprisen tildelt Per Anton Berge. Jorunn Hildonen måtte på grunn av problemer med flytrafikken ta buss fra Ålesund til Gardermoen, og fikk derfor prisen overrakt lørdag. Berge har i mange år vært tillitsvalgt ved AF Scandinavia, og er leder i svært aktive Moss avdeling. Hildonen har vært enkeltmedlem i flere år. Det seneste året har hun rekruttert flere enn 30 medlemmer ved sin bedrift og er i gang med å bygge opp klubbvirksomheten. Hun har også vært engasjert på avdelings- og regionsnivå i lang tid, og har sittet i kontrollkomiteen i flere år. Vi gratulerer alle med de hyggelige utmerkelsene. Medlemskontingenten 2009 Etter vedtak i landsmøtet er medlemskontingenten til Negotia for 2009 fastsatt til 320 kroner måneden, for ansatte i 100 % stilling. Dette er en økning på 16 kroner i forhold til inneværende års kontingent. For medlemmer i inntil 76 % stilling blir kontingenten for neste år 240 kroner per måned. Jobber du halv tid (dvs. inntil 51 %), betaler du halv kontingent kroner. Kontingent for medlemmer i Telenor er 1,2 prosent av brutto grunnlønn, med tak på kr. 325 kroner per måned. Skoleelever, heltidsstudenter og lærlinger har gratis medlemskap i Negotia En andel av kontingenten sparer du inn via selvangivelsen. I 2009 kan du trekke fra kroner. (Vedtas av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet fra år til år). I tillegg vil de fleste tjene på å bruke forsikringene som tilbys via Gjensidige, og andre medlemsfordeler. 13

14 landsmøtet Veteran i rekkene Hallvard Sandvik har aldri lært å la være å engasjere seg. Han har bekledd de fleste verv i Negotia. Han er klubbleder, avdelingsleder i Ålesund, har vært styremedlem, 1. og 2. nestleder i forbundet. Og han har fortsatt mye å gi. TEKST: JANNECKE STRØM FOTO: TERJE BERGERSEN Ja, vervene som klubbleder og avdelingsleder er givende, og jeg er glad for å kunne delta i økonomiutvalget i Negotia. Hallvard Sandvik gikk ut av forbundsstyret i fjor, men var likevel på plass på årets landsmøte som delegat fra region Midt. At hans stayerevne verdsettes fikk et tydelig uttrykk da han til stor begeistring ble beæret med egen tale fra forbundslederen under festmiddagen. Kjent som tallkuser Det var tilfeldigheter som gjorde at Sykkylven-mannen viet sitt liv til møbelfabrikken Hjellegjerde for 37 år siden. Han nærmest arvet en regnskapsjobb etter broren sin. Og dermed var han i sitt rette element. For er det noe han har greie på så er det tall. Hallvards kompetanse på økonomi er viden kjent. Og han innrømmer at han fortsatt er stolt av eksamenskarakteren etter studiene på BI - som viste 1 blank!! Det var også sifre som fikk Hallvard inn i styrer og stell i Negotia. - En kommentar på et landsstyremøte i 2000 var nok, forteller Hallvard, som aldri har lært å la være å engasjere seg. - Det var et regnskapsteknisk spørsmål som dukket opp. Jeg rakk opp en labb og forklarte - og vips så var jeg aktuell kandidat til hovedstyret i NOFU som forbundet het den gangen. Landsstyret skjønte at hans økonomikompetanse var vel verd å ha med i styret framover, og valgte han inn året etter. Tid til hobbyer - Etter at jeg trådte ut av forbundsstyret i fjor har det blitt anledning til dyrking av andre hobbyer også. Jeg er interessert i mennesker og har hatt stor glede av å jobbe som altmuligmann på et ungdomsteater her i Sykkylven, som har vært drevet av datteren min Anne Lena. Det er givende å følge utviklingen til disse flotte ungdommene, ivrer Hallvard. Vi har også observert at Hallvard som en ivrig hobbyfotograf, og er nesten alltid å skue med et fotoapparat hengende rundt halsen. Slappe av gjør han når han kan snekre hjemme i huset på Sykkylven som han deler med sønnen Hans Kato. Hallvard er tydelig glad for å kunne dele sine interesser med de menneskene som betyr aller mest for han nemlig barna. Jeg er stolt av ungene mine. De kommer alltid i første rekke, avslutter tallknuseren. 14

15 Medlemskort og betalingskort i ett uten at det koster noe ekstra! 6 %* sparerente fra første krone Kredittreserve på inntil Kan brukes over alt Gebyrfrie varekjøp Gebyrfri nettbank Ingen årsavgift * Betalingsbetingelser pr. november Kundeservice til

16 aktuelt Medlemsregisteret hjertet i forbundet Negotia er et forbund med cirka medlemmer, og dette setter store krav til hvordan forbundet sentralt registrerer og organiserer medlemsopplysningene. Medlemmene skal være trygge på at de opplysningene vi har om dem, blir behandlet forsvarlig på alle måter. Registeret er også grunnleggende for all kommunikasjonen vi har mot våre medlemmer. Dette krever at registeret er så godt oppdatert på medlemsopplysninger som overhodet mulig. Forbundet har et medlemssystem som fungerer greit i dag, men det bygger blant annet på en grunnidé som sier at all registrering skal skje sentralt og at mye av kommunikasjonen med medlemmene skal skje via brev. Vi ser at dette fører til en del utfordringer. Med ny teknologi er det mulig både å endre og forbedre dette. Det er også viktig å framheve at medlemssystemet ikke bare et statisk adresseregister. Systemet skal for eksempel også håndtere kontingentinnkrevingen på en smidig og effektiv måte. Det inneholder alle opplysninger om medlemmenes tilknytning til tariffavtaler, tilknytning til klubb, avdeling og region. Det skal være et godt verktøy knyttet tilbud, påmelding og registrering av kurs og opplæring i forbundets regi, og så videre. Medlemssystemet skal virkelig fungere som et hjerte i forbundet, som forsterker vår serviceprofil både sentralt og i de lokale organisasjonsleddene. Med bakgrunn i dette er det satt i gang en prosess for å utvikle et nytt og mer velfungerende medlemssystem som gir oss flere muligheter. Siden tidlig i høst har en prosjektgruppe med deltakere fra administrasjonen og politisk ledelse, arbeidet med å få på plass en modell for hvordan et nytt system skal fungere. Vi har i dette arbeidet hatt hjelp av et eksternt IT-firma. Kravspesifikasjonen som er laget er et omfattende dokument som i detalj beskriver hvordan det nye medlemssystemet skal fungere. Punktene nedenfor beskriver litt om hva som blir nytt og hva du som medlem vil merke endringer på: Webbasert Du vil få tilgang til «Min side» på Her vil du kunne logge deg inn og se opplysninger vi har registrert på deg. Her vil du også kunne du endre på noen av dem. Denne siden vil bli passordbeskyttet og det er bare du som skal ha tilgang til opplysningene om deg selv, i tillegg til forbundet sentralt og aktuelle tillitsvalgte. Verktøy for tillitsvalgte Er du tillitsvalgt, vil du i tillegg til dine egne opplysninger også få tilgang til grunnleggende opplysninger om dine medlemmer. I tillegg vil du kunne ta ut lister over medlemmene. Korrespondanse med forbundet vil også kunne skje herfra. Alle lister og endringer fra oss vil gå som e- post, så sant vi har e-post adressen din. Moderne kommunikasjon Dersom vi av en eller annen grunn mister kontakten med deg som medlem, vil du kunne oppleve å få en sms fra oss, med spørsmål om endrete medlemsopplysninger. Du vil også kunne oppleve å få kvitteringer på dine henvendelser til oss, per sms. Når kravspesifikasjonen er ferdig vil denne bli sendt ut til potensielle tilbydere av et slikt system. Når tilbudene kommer inn, vil de bli vurdert og så skal investeringen legges fram til beslutning i forbundsstyret. Deretter skal medlemssystemet installeres og når vi er kommet litt ut på høsten neste år, bør det være klart til å tas i bruk. Jørn Martinsen generalsekretær 16

17 Kursoversikt Våren 2009 Grunnopplæringen Regnskap og økonomiforståelse Retorikk Lederutvikling Pensjonsordninger Nyhet Klubbdrift Motivasjonsdager Negotia Ung

18 Februar: Trinn 1 - Tillitsvalgt og medspiller Ny tillitsvalgt? Usikker på hva som forventes av deg? Ønsker du å vite mer om hvordan lov- og avtaleverket kan brukes? Synes du det er vanskelig å møte ledelsen som representant for de ansatte? Dette kurset vil gjøre deg tryggere på hvordan du kan løse problemstillinger du møter som tillitsvalgt. Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom:Påmeldingsfrist: Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss Sted: Tidsrom:Påmeldingsfrist: februar 2. januar Trinn 2 Innføring i forhandlinger Hva er forhandlinger og hvordan ser en forhandlingsprosess ut? Behovet for godt samarbeid for å oppnå best mulig resultater og aktiv problemløsning er stikkord for dette kurset. Er du tillitsvalgt og har gjennomført trinn 1, er dette kurset med på å styrke deg som person og din styrke i en forhandlingssituasjon. Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom: Påmeldningsfrist: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen februar 6. januar Regnskap og økonomiforståelse Målsettingen med kurset er å gi deltakerne forståelse av oppbygging og sammenhenger i bedriftsregnskapet. Økonomi er utgangspunktet for strategivalg, omstillinger og lønnsutvikling i bedriftene. Hva bør vi vite og hva bør vi spørre om? Hvilken informasjon finner vi i regnskapene og hva er tilslørt? Et kurs for alle som vil lære mer om økonomi og regnskap i bedriftene Underviser: Roar Eilertsen, De-Facto kunnskapssenter for fagorganiserte Sted: Tidsrom: Påmeldningsfrist: Quality Airport Hotel, Gardermoen februar 22. januar Mars Retorikk, kunsten å være overbevisende i forhandlinger «Retorikk er å få kaotiske tanker til å passere leppene på en ordnet måte». Retorikk er en praktisk orientert teknikk som vil gjøre alle som bruker den til bedre talere, enten det gjelder en tradisjonell tale, en forhandling eller for eksempel det å presentere et forslag for et styre. Kort sagt, i retorikken kommer til sin rett i alle situasjoner der du har behov for å kommunisere godt. Undervisere: Per Leidenfelt og Siri Blindheim, Retorisk Institutt Sted: Tidsrom: Påmeldningsfrist: Quality Airport Hotel, Gardermoen mars 28. januar Pensjonsordninger Nyhet Kurset gir deg en gjennomgang av dagens pensjonsordninger i Folketrygden og de nye pensjonsreglene som vil gjelde fra Kurset tar også opp dagens og den nye AFP i privat sektor. Videre gjennomgås de viktigste private tjenestepensjonsordningene, henholdsvis ytelsespensjon og innskuddspensjon. Kurset tar sikte på å gi deg innsikt i sammenhengen mellom opptjeningstid i yrkeslivet og pensjon i pensjonistlivet. Herunder blir spesielt deltid belyst, og nedtrapping på slutten av yrkeslivet. Skatteregler og hva man kan tjene ved siden av forskjellige typer pensjoner blir også gjennomgått. Underviser: Harald Engelstad Sted: Tidsrom: Påmeldningsfrist: Quality Airport Hotel Gardermoen, Gardermoen mars 29. januar Trinn 3 Lokale lønnsforhandlinger Har du lyst til å lære mer om forhandlingsteorier og samtidig få praktisk trening i forhandlingsprosessen? Har du lyst til å gjennomføre en lønnsforhandling og få vite mer om forhandlingsdelegasjonens oppgaver? Har du gjennomført trinn 1 og 2? Da bør du melde deg på trinn 3 og fullføre Negotias grunnopplæring! Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten/Oslo mars 5. februar

19 April Trinn 1 - Tillitsvalgt og medspiller Ny tillitsvalgt? Usikker på hva som forventes av deg? Ønsker du å vite mer om hvordan lov- og avtaleverket kan brukes? Synes du det er vanskelig å møte ledelsen som representant for de ansatte? Dette kurset vil gjøre deg tryggere på hvordan du kan løse problemstillinger du møter som tillitsvalgt. Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss april 25. februar Lederutvikling for tillitsvalgte Negotia startet våren 2006 opp et lederutviklingsprogram for klubbtillitsvalgte. Programmet er et tilbud til deg som opplever vervet som en stor og viktig utfordring og som vil videreutvikle deg som tillitsvalgt og leder. Du MÅ ha fullført vår grunnopplæring for å kunne søke. Egen utlysning og søknadsskjema er tidligere sendt ut vedrørende dette tilbudet. Samlingene foregår: mars, april, mai Søknadsfrist: 15. desember «Klubben i vårt hjerte» hva kjennetegner er god klubb? Kurset skal gi deg gode svar på hvordan du kan arbeide med de utfordringene du møter som tillitsvalgt. Vi tar utgangspunkt i fagbevegelsens historie, men kurset handler først og fremst om hvordan du som tillitsvalgt kan utvikle det daglige arbeidet i klubben. Med utgangspunkt i saker som deltakerne tar opp, presenterer noen enkle modeller og hjelperedskaper som kan øke kvaliteten på det arbeidet de tillitsvalgte gjør. Tre mål for kurset: Deltakerne skal utvikle sin kunnskap og grunnferdigheter i ledelsesmetoder og verktøy Kurset skal resultere i konkrete forslag til hvordan klubbens arbeid kan bli bedre Kurset skal bli starten på et nettverk for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling Underviser: Tellef Hansen, De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Quality Hotel Værnes, Stjørdal april 12. mars Trinn 3 Lokale lønnsforhandlinger Har du lyst til å lære mer om forhandlingsteorier og samtidig få praktisk trening i forhandlingsprosessen? Har du lyst til å gjennomføre en lønnsforhandling og få vite mer om forhandlingsdelegasjonens oppgaver? Har du gjennomført trinn 1 og 2? Da bør du melde deg på trinn 3 og fullføre Negotias grunnopplæring! Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Comfort Hotel Bryggen, Ålesund april 18. mars Juni Motivasjonskurs Ung Negotia Ung arbeider for å bli hørt og sett i forbundet sitt. På dette kurset skal det arbeides med faglige temaer som de unge er opptatt av. Kurset er også en sosial arena der erfaringer kan deles og nettverk skapes. Er du under 35 år er dette samlingen for deg! Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Kommer senere juni 30. april Følg også med på våre hjemmesider,

20 Kjære Negotia-medlem! Vi presenterer her Negotias kursprogram for 1 halvår Kursene er først og fremst et tilbud til tillitsvalgte i bedriftene og medlemmer som har eller kan tenke seg å ha et verv i bedriftsklubben eller avdelingen. Mål for opplæringen Ett av våre hovedmål er å ha dyktige, kompetente tillitsvalgte på arbeidsplassene. Det er i den enkelte bedrift problemene oppstår og skal søkes løst. Dette forutsetter at Negotia har tillitsvalgte med solid forhandlingskompetanse, samarbeidsevne og konfliktløser-egenskaper. For å oppnå dette bruker forbundet hvert år store ressurser på utdanning av tillitsvalgte. Gjennomføring av opplæringen Start med grunnopplæringen: trinn 1-3. Som ny tillitsvalgt er det viktig at du raskt skaffer deg nødvendige kunnskaper for å kunne utøve ditt verv på en god måte. Etter at du har gjennomført grunnopplæringen, kan du velge fritt blant fordypningskursene. Påmelding Meld deg på de kursene du ønsker å delta på innen 5 uker før kursstart. Se for øvrig påmeldingsfrist for hvert kurs. Påmeldingen skal være skriftlig og den er bindende. Bruk elektronisk påmeldingsskjema på (under kurs og kompetanse) Bekreftelse Du vil få tilsendt skriftlig bekreftelse på tildelt plass på kurset, samt rammeprogram og deltakerliste. Denne sendes normalt ut innen 4 uker før kursstart. Start- og slutttidspunkt for kurset kan avvike noe fra opplysningene i katalogen. Dette vil i så fall fremgå av kursbekreftelsen. Vi forutsetter at du kan delta på hele kurset. I motsatt fall må du gi oss beskjed, slik at vi evt. Kan tilby plassen til en annen søker. Reise- og hotellutgifter Negotia dekker alle reiseutgifter (billigste alternativ) og hotellopphold. Ekstra overnatting grunnet lang reisevei må avtales på forhånd med forbundet. Dekning av tapt arbeidsfortjenste Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn for å delta på kurset. Søknadsskjema er vedlagt bekreftelsen. Skulle du bli trukket i lønn for å delta på kurset, dekkes tapt arbeidsfortjeneste av oss. Eget skjema for dette får du på kurset. Reise til og fra kurset Du må selv organisere reisen din og bestille dine billetter. Dette gjøres så snart du har mottatt kursbekreftelsen. Negotias reisebyrå er VIA Travel. Telefon: eller epost: Du må alltid oppgi et 4-sifret referansenr. som er oppgitt i bekreftelsen du mottar fra oss. Flybilletter skal bestilles senest 14 dager før avreise slik at du får rabatterte billetter. Vi ber ellers om at du reiser på billigste måte. Dersom du selv har utlegg for billettutgifter (buss, tog og liknende) må du ta vare på kvitteringene, så vil forbundet dekke dette etter at kurset er gjennomført. Eget skjema for føring av reiseutgifter får du på kurset. Dersom du må melde forfall til kurset ber vi deg snarest melde fra både til oss og reisebyrået, slik at de kan kansellere reisen. Tog- og bussbilletter må du kjøpe selv. Dekning av reiseutgifter skjer etter at kurset er avsluttet, ved innsendelse av reiseregning. Husk imidlertid på å ta vare på alle kvitteringer. Unødig bruk av drosje og privatbil må betale selv.(må vi presisere at dette gjelder i de tilfeller der det finnes alternative transportmidler?) Har du spørsmål? Kontakt Negotias administrasjon på vår servicetelefon: E-post: Du finner også kursinformasjon på Vi i lærings- og utviklingsavdelingen hjelper deg med spørsmål vedrørende kurs og opplæring: Øyvind Huseby Unni Sundland Pål Hannevig

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble www.lederne.no 02 09 mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 12-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Forgiftet av kvikksølv Side 49 TEMA: Hvem skal eie vannet? Side 8 12 FULL FART PÅ HVILEPULS PORTRETTET

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer