Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10."

Transkript

1 KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8

2 leder ADMINISTRASJON Forhandlingsavdelingen Frank Larsen, forhandlingssjef, tlf.: , e-post: Nils Blomhoff, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Bente Christophersen, forhandlingssekretær, tlf.: , e-post: Kathrine Hansen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Johan Holmen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver, tlf.: , e-post: Rune Martinsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Møglestue, rådgiver, tlf.: , e-post: Bjørg Anne Rynning, rådgiver/advokatfullmektig. (Permisjon) Inger Olise Skarvøy, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Harbo Sørum, rådgiver, tlf.: , e-post: Wenche Olaisen Tveter, rådgiver, tlf.: , e-post: Markedsavdelingen Randi Fjørstad, markedsjef, tlf.: , e-post: Jan Olav Markussen, markedskonsulent, tlf.: , e-post: Informasjonssjef Jannecke Strøm, informasjonssjef, tlf.: , e-post: Utviklingsavdelingen Pål Hannevig, utviklingssjef, tlf.: , e-post: Unni Sundland, utviklingskonsulent, tlf.: , e-post: Øyvind Huseby, utviklingskonsulent, tlf, , e-post Økonomiavdelingen Christian Stabell, økonomisjef, tlf.: , e-post: Anne Lise Bakken,, administrasjonssekretær, tlf.: , e-post: Ann-Cristin Bremnes, kontorsekretær, tlf.: , e-post: Agnes Børve, regnskapskonsulent, tlf.: , e-post: Ove Gundersen, it-ansvarlig, tlf.: , e-post: Arne Martin Rønnekleiv, personalkonsulent, tlf.: , e-post: Varinder Singh Jaswal, økonomimedarbeider, tlf.: , e-post: Merete Svendsen, regnskapssekretær, (permisjon) Negotia Magasin og websidene Terje Bergersen, redaktør, tlf.: , e-post: Harde tider? Vi hører og leser om milliarder som svies av i julehandelen. Blir rekorden fra i fjor overgått, eller får vi se mer forsiktighet som følge av finanskrisen? Er det best for samfunnsøkonomien at vi holder igjen litt, eller er fullt trykk i handlingen riktigere medisin for få ting i bedre gjenge? Hvor harde er tidene og hvor ille kan det bli? Svaret har flere sider. Analysene spriker nå, som de gjorde før krisen trådte inn. Det er strengt tatt ingen som har styring på hvilken vei det bærer når pengekreftene raser tøyleløst av sted. I etterpåklokskapens lys er det mange som spør seg om hvorfor ikke flere forberedte seg på endring når ting begynte å skje i USA for halvannet år siden. Men hvem forutså at virkningene skulle bre seg over hele kloden som det har gjort? Ingen, så vidt jeg har registrert. Man vet ikke hva som skjer, når eller i hvilket omfang, når det handler om markedsmekanismer og økonomi på dette nivået. Noen har fått merke konsekvensene på kroppen. Henvendelsene til forbundet har vært større denne høsten enn vanlig. Bedriftene varsler permitteringer og iverksetter nedbemanninger. Når du har fått oppsigelse og mister jobben, har du ikke lenger valget om forsiktighet eller å fortsette som før med forbruket. Da er det harde tider for dem det gjelder. Negotia tok heller ikke hensyn til finanskrisen da strategiene for det kommende året og litt lenger fram ble meislet ut i løpet av sommeren og tidlig høst. Landsmøtet i november vedtok planverk og budsjett som det var lagt fram, men gjorde ett utradisjonelt grep: Det ble foreslått av delegatene selv, og deretter besluttet, å øke medlemskontingenten med fire kroner mer i måneden enn det forbundsstyret la opp til. Begrunnelsen var å sikre nok ressurser til å drive forsvarlig medlemspleie i en tid da det kan bli behov for mer støtte og bistand enn normalt. Klokt gjort! Generalsekretær Jørn Martinsen, generalsekretær, tlf.: , e-post: Administrasjonssjef Marit Lindset, administrasjonssjef, tlf.: , e-post: Administrasjonskoordinator Monica Austad, administrasjonskoordinator, tlf.: , e-post: Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, forbundsleder, tlf.: , e-post: 1. nestleder Arnfinn Korsmo, 1. nestleder, tlf.: , e-post: Politisk rådgiver Stein Johansen, politisk rådgiver, tlf.: , e-post; Terje Bergersen ansvarlig redaktør Telefoner Sentralbordet er Servicetelefon: E-postadresser til forbundet (generelt) (adresseendringer m.m.) web: NB! For å ivareta dine medlemsbetingelser mv., gir Negotia nødvendige medlemsopplysninger til sine og YS samarbeidspartnere. 2

3 innhold Innhold Nr. 4/08 4 Brev fra forbundslederen 6 Protest mot økt brusavgift 9 Høstseminar i avdeling Helgeland Solid landsmøte 12 Sterkt fra Mexico 13 Populære pristildelinger 14 Veteran i rekkene 16 Medlemsregisteret hjertet i forbundet Nedbemanning 22 Likestillingsprisen til Ansgar Gabrielsen 25 Miljømoblisering i fagbevegelsen 26 Klar melding fra meteorologisk 28 Klimautfordringene: Enkel og rimelig løsning 30 Negotia blir miljøfyrtårn Ung på europakonferanse 34 La deg sjarmere av Unnis troll Forsidefoto: Terje Bergersen NEGOTIA MAGASIN Ansvarlig redaktør: Terje Bergersen Redaksjonell bidragsyter: Jannecke Strøm Redaksjon: Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo Telefon: , Telefax: , E-post: Design: Anisdahl, Sand & Partnere Lay-out: MacCompaniet as/red. Grafisk produksjon: MacCompaniet as, Oslo Godkjent opplag: ISSN Manusfrist for neste nummer: 15. februar 3

4 Brev fra forbundslederen Vi går krevende tider i møte Negotias landsmøte satte fokus på den globale finanskrisen. Den internasjonale nedturen skaper stor usikkerhet og vil gi konsekvenser som vi ikke helt aner rekkevidden av. Men en ting er sikkert og det er at det norske arbeidslivet ikke vil gå klar. NAV anslår en fordobling av antall arbeidsløse innen utgangen av Krisen startet i USA for halvannet år siden og innhentet Norden og Norge nå i høst. Ukontrollert gjeldsvekst som følge av manglende moral og svake kontrollsystemer i bankene har skylden. Vi ser begynnelsen av slutten på de gode tidene der markedskreftene uhemmet har fått råde. Selv om statlige myndigheter verden over nå bevilger milliardbeløp til finansnæringene, gir skattelette til folket og bedriftene og setter ned renten, er det sannsynlig at en økonomisk nedgangstid vil følges av innstamninger. Henvendelsene til Negotia angående kostnadskutt og nedbemanninger i bedriftene, har i høst vært økende. Den ene bransjen etter den andre blir nå rammet. Det er i byggebransjen, IT bransjen, skipsfarten og industrien vi til nå har merket det mest. Dette gjør at vi må ha en beredskap som klarer å håndtere denne snikende plutseligheten som vi har kommet opp i. I 2009 har vi som mål å sette inn ekstra krefter for å styrke bedriftsklubbene. Denne satsingen vil igjen gi hjelp til selvhjelp for de tillitsvalgte når det gjelder omstilling i bedriftene. Hvilke spilleregler som gjelder og hva som er gode omstillingsprosesser er noe vi allerede nå aktivt informerer om. Samtidig må vi også fatte mot. Den største underliggende trusselen er om pessimismen får bre seg og at forbruk og investeringer stopper opp. Bedriftene må stimuleres og hjulene holdes i gang. Men like viktig er det at det skapes nye arbeidsplasser som også er mer klimavennlige. Krisen vil også føre til at det for fremtiden vil stilles helt andre krav til lederutbyttesystemene. Spørsmålet er om ikke fagbevegelsen også må bidra med mer moderat lønnsvekst i årene som kommer for å hindre enda større arbeidsløshet. På den annen side ser vi at flere organiserer seg i krisetider. I løpet av de siste månedene har flere YS forbund, inklusive Negotia, opplevd en jevn tilstrømning av nye medlemmer. Ansatte blir redde for jobbene sine og søker trygghet og fellesskap hos fagforeningene. Som gjenvalgt forbundsleder for tre nye år, går også jeg en krevende tid i møte. Jeg takker for tilliten og lover å gjøre mitt beste. Inger Lise Rasmussen forbundsleder

5 DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Som medlem av YS får du gunstige betingelser på bank og forsikring A % rabatt hvis du har flere enn 3 forsikringer hos oss, 16 % rabatt hvis du har 1-2 forsikringer og inntil 30 % rabatt på husforsikring. Gebyrfri bruk av dagligbanktjenester og ingen årsavgift på Visakort og MasterCard. Fleksible finansieringsløsninger - med noen av landets beste rentevilkår, og bruks- og sparekonto med ekstra høy rente. Vil du vite mer? Ring eller les mer på 5

6 6

7 Protest mot økt brusavgift 11. november gikk Negotia i spissen for nær 150 deltakere i fakkeltoget mot den varslete avgiftsøkningen på alkoholfrie sukkerholdige drikkevarer. Forbundet frykter for arbeidsplassene. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Avgiftsøkningen regjeringen legger opp til å innføre fra 2009 innebærer et hopp på over 60 prosent - fra 1,68 til 2,71 kroner per liter drikk. Bakgrunnen er helsepolitiske hensyn og ønsket om å redusere forbruket av sukkerholdige drikkevarer og dermed bidra til å dempe overforbruket av sukker. Bransjen selv har anslått at den kraftige avgiftsskjerpelsen vil gi 10 prosent volumnedgang i salget, og dermed blant annet true På vei mot Stortinget. Ansatte, tillitsvalgte og toppledelse gikk sammen i fakkeltoget mot avgiftsøkningen som vil true arbeidsplassene i bryggeribransjen. Arnfinn Korsmo og Genevieve Prebensen bærer Negotia-banneret. mange arbeidsplasser i næringen. Samtidig har bryggeriene allerede merket forbruksreduksjon og strammere marginer som følge av finanskrisen. Hovedbudskapet fra de demonstrerende var at avgiftsøkningen må utsettes og konsekvensene utredes. Samstemt Nestleder Arnfinn Korsmo og tillitsvalgt for medlemmene i Coca- Cola, Genevieve Prebensen, ledet an i toget. Mellom seg bar de et svært banner med påskriften «Avgiftssjokk = arbeidsledighet». Bak fulgte en samstemt blanding av Negotia-medlemmer, medlemmer i LO-forbundet NNN og ledere på høyeste nivå fra bryggeriene Aas, Hansa Borg, Ringnes, Coca-Cola og brusfabrikken Roma. Fakkeltoget gikk fra regjeringskvartalet og endte opp foran Stortinget. Korsmo holdt appell foran Stortinget, hvor han understreket Negotias bekymring for at arbeidsplasser vil gå tapt dersom denne avgiftsøkningen innføres til neste år uten at bransjen har mulighet til å omstille seg. Gjennom megafonen proklamerte han forbundets klare budskap til den sittende regjeringen: «Fagforbundet Negotia i YS er bekymret for arbeidsplasser i bryggeribransjen og ber Stortinget utsette produktavgiften for alkoholfrie drikker, og å gå i dialog med bransjens 7

8 ledere og tillitsvalgte for å utrede konsekvenser for arbeidsplassene ved innføring av den varslete produktavgiften». - Dette grepet bidrar ikke til forutsigbarhet og vil først og fremst ramme hundrevis av areidstakere som ikke har noen jobb å gå til på nyåret. Den rødgrønne flertallsregjeringen kan ikke være bekjent av at arbeidsledigheten øker, sa Korsmo videre. Administrerende direktør Lars Midtskog i Hansa Borg, fulgte opp Korsmos appell. Han beskrev det som historisk at både ansatte, fagbevegelse og ledere på alle nivåer i virksomhetene sto sammen og markerte sitt syn i denne saken. - Dette er en fordekt avgift som rammer vår bransje på en urettferdig måte, sa han blant annet. Etterpå gikk Arnfinn Korsmo inn på Stortinget sammen med ledelsen i Hansa Borg og Coca- Cola, og overleverte kravet om utsettelse av avgiftsøkningen til Stortingets administrasjonssjef. Frykter nedleggelse Blant de frammøtte var også ledelse og ansatte fra den lille familieeide mineralvannfabrikken Roma i Lillestrøm. Daglig leder Marianne Bergersen frykter for nedleggelse dersom regjeringen ikke reverserer planene: - Vi er en lokal aktør på Romerike som har eksistert siden Vi er en representant for mangfoldet i bransjen som forsyner nærområdet og konkurrerer med de store på pris. Hvis regjeringen står steilt på innføringen av denne avgiftsøkningen er jeg redd at vi rett og slett må stenge fabrikken, sier Marianne Bergersen. Roma Mineralvannfabrikk har eksistert siden 1920, og har 19 fast ansatte. YS på banen Parallellt med Fakkeltoget og markeringen foran Stortinget, har YS sendt brev til Finansdepartementet der kravet om utsettelse og konsekvensutredning gjentas. Når magasinet går i trykken siste uka i november, er situasjonen fortsatt uavklart. Dermed er det fortsatt uvisst hvilken skjebne de bryggeriansatte og bransjen går i møte over nyttår. Klar tale. Negotias 1. nestleder Arnfinn Korsmo holder appell foran Stortinget, på vegne av de nær 150 som deltok i markeringen mot økt avgift på alkoholfrie drikkevarer. 8

9 notabene Høstseminar i avdeling Helgeland De siste årene har vi som medlemspleie arrangert «blåtur» for våre medlemmer. Da dette ikke har gitt oss noen «nye fjes», bestemte vi oss i år for heller å satse på et seminar. Vi hadde veldig høye forventninger angående programmet. Startet vel arbeidet med å få tak i foredragsholder allerede i mai, men selv det viste seg å være i seneste laget. Fikk napp hos noen, men de var veldig dyre. Dermed endte vi opp med å sette sammen et enkelt program på egenhånd. Vår nestleder Geir Christian Opdahl snakket litt om nytten av nettverk på tvers. Videre hadde vi invitert Ken-Andre Johansen fra avdeling Bodø. Han fortalte om hva de gjør der og ga oss i tillegg litt informasjon om Negotia Ung. Og så hadde vi med oss Randi Fjørstad, markedssjef i Negotia. Hun tok for seg de nye reglene og rettighetene for pensjon og AFP som trer i kraft fra Det ble et meget vellykket seminar. Tiden gikk vel egentlig fra oss. Vi kunne gjerne hørt og lært mye mer om AFP. Jeg tror alle fikk en a- ha opplevelse om at dette gjelder like mye for alle aldersgrupper, og ikke bare de som planlegger å gå av med pensjon i de nærmeste årene. Det er allerede bestemt at Randi kommer tilbake på årsmøtet vårt i februar for å snakke mer om AFP. 15 medlemmer deltok på høstseminaret. Vi hadde ønsket oss flere, men det var kanskje ikke så verst siden det var en lørdag. Noe som var veldig positivt var at det kom flere medlemmer vi ikke hadde møtt før. Dagen ble avsluttet med en helt nyyydelig treretters festmiddag. Under middagen hadde vi en uhøytidelig loddtrekning. De av oss som ble igjen etter middagen dro ut for å sjekke Mosjøens natteliv. Vi hadde det kjempekoselig. Anne Grete T. Konradsen, leder for Negotia avdeling Helgeland Årsmøter i avdelingene Negotias avdelinger skal i henhold til vedtektene holde årsmøte innen utgangen av februar. Forbundsledelsen minner om viktigheten av at det avholdes årsmøte og sendes inn rapport til Negotia sentralt. Rapporten skal inneholde årsberetning med regnskap og revisjonsberetning, pluss virksomhetsplan og budsjett for inneværende år. Dette er formelle forutsetninger for overføring av returkontingent. Negotias vedtekter og veiledning for drift av avdelinger, er å finne på under menyvalg Organisasjon. Har du skiftet adresse? Har du fått ny adresse i det siste? Meld alltid fra om endring av kontaktinformasjon til Negotia. Bruk skjemaet på (øverst til høyre på forsiden), evt. e-post: 9

10 Avstemninger hører med på et landsmøte. Delegater fra Region nord i forgrunnen. Oslo-delegatene holder rådslagning. Diskusjon om klubbdrift under workshop en. Konsentrasjon på øst-benken. Forbundsstyret lytter til generalsekretæren. Møtedirigenter. Hege Hærø og Torbjørn Fevang. Ledertrioen: 1. nestleder Arnfinn Korsmo, forbundsleder Inger Lise Rasmussen og 2. nestleder Monica Andersen. Årets tillitsvalgt Bjørg Borgersen. Hedersprisen til Bente Jakobsen.

11 landsmøtet Solid landsmøte Ryddig behandling av faste saker. Interessante workshops med godt engasjement. Skremmende dokumentasjon om fagbevegelsens kår i Mexico. Og valg uten store overraskelser. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Slik kan Negotias landsmøte i november oppsummeres. Samlingen forløp vel regissert og ryddig, fra det rent praktiske og tekniske til selve saksbehandlingen. Det hele framsto som solid, og et fagforbund med medlemmer verdig. Finanskrisens virkninger De faste postene på landsmøtet er blant annet beretninger og regnskaper fra foregående år, pluss strategi og budsjett for det som kommer. Historien ble effektivt tilbakelagt etter ryddig presentasjon. Når det gjelder framtiden kastet mange av delegatene seg frampå i en interessant meningsutveksling. Finanskrisens virkninger for arbeidslivet og derav konsekvenser for fagforeningene, sto i sentrum. Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, som fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt for tre nye år, sa det på denne måten i åpningstalen: - Det er sannsynlig at en økonomisk nedgangstid vil følges av innstamminger, som i sin tur vil gi økt arbeidsløshet også i Norge. NAV anslår en fordobling av antall arbeidsløse innen utgangen av Da vi arbeidet med markedsplan og budsjett for 2009 må jeg innrømme at den globale finanskrisen ikke hadde stor plass. Det vil si at det ikke er tatt høyde for det trykket som vil komme og at det derfor kan bli snakk om omprioriteringer fremover. Vi har de ressursene vi har og må belage oss på at alle må bidra i beredskapen og innrette oss som best vi kan. Tilstrekkelige ressurser I den etterfølgende budsjettbehandlingen kvitterte landsmøtedelegatene på dette fra en litt uvanlig vinkel. Flere var på talerstolen og understreket behovet for tilstrekkelige ressurser. Debatten endte med tilslutning til å øke medlemskontingenten med fire kroner mer per måned enn det forbundsstyret og administrasjonen hadde lagt opp til. Kontingenten for 100 prosent stilling blir dermed på 320 kroner per måned i I markedsplanen for neste år er det lagt inn en hovedsatsing om å øke aktiviteten i medlemsklubbene. Den innlagte sekvensen med tre timers workshop, som er blitt en innarbeidet tradisjon på Negotias landsmøter, hadde dette temaet til drøfting under overskriften «Med klubben i vårt hjerte». Tellef Hansen fra De Facto som innledet til Workshop-delen, understreket at en fagforening er helt avhengig av velfungerende klubber og tillitsvalgte for å ta unna saker på alle nivåer. Deltakerne utviste stort engasjement i forhold til dette. Her er noen av momentene som var framtredende i diskusjonen: Kontinuitet i tillitsvalgtrollen - bedre arbeidsforhold for tillitsvalgte - høyere verdsetting av tillitsvalgtrollen, også knyttet til karriereutvikling - økonomi til klubbene. Sterkt fra Mexico Landsmøtet rettet denne gangen også blikket ut over egne landegrenser. Det var invitert gjester fra International Metalworkers Federation (IMF), som introduserte og viste filmen «An Injury To One», om hårreisende hendelser rundt gruvearbeidere og deres fagbevegelse i Mexico. Dette ble et meget sterkt og tankevekkende innslag, som også ble fulgt opp av en resolusjon om at vi må bry oss om hvordan arbeidstakere i andre land har det. (Se mer i egen sak om historien fra Mexico på neste side). Fornyet tillit Valgene ble gjennomført uten store overraskelser. Etter ni år som forbundsleder fikk Inger Lise Rasmussen enstemmig fornyet tillit for en ny treårs periode. 1. og 2. nestleder var ikke på valg denne gangen, og det er ellers kun ett nytt navn blant styremedlemmene. På varaplass er det to nye. Et vel gjennomført og ryddig landsmøte, som også må forventes av et solid fagforbund med god vind i seilene! 11

12 landsmøtet Sterkt fra Mexico Representanter for International Metalworkers Federation (IMF) var invitert til landsmøtet. De introduserte og viste den sterke dokumentarfilmen «An Injury To One», om fagbevegelsens tøffe kår i Mexico. Produsentene Kristyne Peter og Paul Williams introduserte filmen, som tar for seg en tragisk gruveulykke hos det store selskapet Grupo Mexico i 2006, der 65 mennesker mistet livet. I det dramatiske etterspillet anklages Grupo Mexico for å ha gjort lite eller ingenting for å få de døde (og eventuelle levende) ut av de sammenraste gruvene, og like lite for å finne årsakene til eksplosjonen. Lederen for de meksikanske gruvearbeidernes union, Napoleón Gómez, utsettes for falske anklager og avsettes av myndighetene! Han og hans Lederen for de Meksikanske gruvearbeiderne, Napoleón Gómez, lever fortsatt i landflyktighet og er stadig utsatt for nye drapstrusler. Inviterte gjester fra IMF, Paul Williams og Kristyne Peter. familie mottar gjentatte drapstrusler og jages i landflyktighet. I en senere streik knyttet til de samme hendelsene, setter myndighetene inn våpenmakt. To blir skutt og drept og et hundretall såret. «An Injury To One» var sammen med Negotia-filmen blant åtte utvalgte bidrag som ble vist på festivalen «Night of Labour Film Shorts» i Geneve 1. mai i år. (Negotia magasin nr 2/08 hadde stor reportasje om dette). Som et synlig tegn på støtte overbrakte forbundslederen på vegne av landsmøtet et støttebeløp på euro til meksikanske gruvearbeidere og deres familier. Førstereis på landsmøtet Flertallet av deltakerne har vært utsendinger til forbundets høyeste beslutningsorgan tidligere. Men det var også noen helt ferske fjes å se. Vi ba en av de nye om en kommentar. Hun bærer navnet Britt Mari Andersson, er tillitsvalgt for 26 medlemmer ved en av bedriftene i Aker Solution, og representerer Region Oslo. - Hvorfor ønsket du å være delegat på landsmøtet? - Jeg har vært tillitsvalgt i mange år, men ikke tidligere Britt Mari Andersson deltok på landsmøte for første gang. engasjert meg i organisasjonsarbeid utenfor klubben. I år bestemte jeg meg for å dra på regionsmøtet. Der ble jeg spurt om å være delegat til landsmøtet. Jeg tenkte; - klart det, og her er jeg. - Hva er inntrykket ditt så langt? - Det er artig å være med der det skjer, der beslutningene tas. Jeg ser at det er mulig å påvirke organisasjonen. Dette har vært spesielt synlig for meg, fordi alle forslagene til vedtektsendringer kom fra min region Oslo. - Har du kastet deg frampå i debatten? Ikke i selve møtet ennå. Men jeg hadde ganske mye på hjertet under workshop en 12

13 landsmøtet Populære pristildelinger Glade prismottakere. Fra venstre: Bente Jakobsen, Bjørg Borgersen, Jorunn Hildonen og Per Anton Berge. Priser og utmerkelser hører med på et ekte landsmøte. Det startet på fredag med Aktivitetsprisen. Under festmiddagen lørdag kveld vanket det ytterligere heder og ære, med høytidelig tildeling av både Årets tillitsvalgt og den aller gjeveste Hedersprisen. Hedersprisen til Bente Jacobsen Negotias hederspris, som ble innført i fjor, skal ikke rutinemessig deles ut hvert år. Prisjuryen hadde likevel funnet en høyst verdig kandidat for tildeling på årets landsmøte. Til stor og varm applaus mottok Bente Jakobsen den høythengende utmerkelsen. Jakobsen er tillitsvalgt i Aass Bryggeri, leder for avdeling Buskerud og har i flere år vært medlem i både forbundsstyret og kontrollkomiteen. Årets tillitsvalgt Bjørg Borgersen Til like stor begeistring ble Bjørg Borgersen, tillitsvalgt ved Nasjonalmusseet, tildelt prisen Årets tillitsvalgt. Hun har stødig ledet medlemmene gjennom et turbulent år, med uroligheter og sterke motsetninger på arbeidsplassen. Aktivitetsprisen til Per Anton Berge og Jorunn Hildonen Under den uformelle middagen på fredag ble aktivitetsprisen tildelt Per Anton Berge. Jorunn Hildonen måtte på grunn av problemer med flytrafikken ta buss fra Ålesund til Gardermoen, og fikk derfor prisen overrakt lørdag. Berge har i mange år vært tillitsvalgt ved AF Scandinavia, og er leder i svært aktive Moss avdeling. Hildonen har vært enkeltmedlem i flere år. Det seneste året har hun rekruttert flere enn 30 medlemmer ved sin bedrift og er i gang med å bygge opp klubbvirksomheten. Hun har også vært engasjert på avdelings- og regionsnivå i lang tid, og har sittet i kontrollkomiteen i flere år. Vi gratulerer alle med de hyggelige utmerkelsene. Medlemskontingenten 2009 Etter vedtak i landsmøtet er medlemskontingenten til Negotia for 2009 fastsatt til 320 kroner måneden, for ansatte i 100 % stilling. Dette er en økning på 16 kroner i forhold til inneværende års kontingent. For medlemmer i inntil 76 % stilling blir kontingenten for neste år 240 kroner per måned. Jobber du halv tid (dvs. inntil 51 %), betaler du halv kontingent kroner. Kontingent for medlemmer i Telenor er 1,2 prosent av brutto grunnlønn, med tak på kr. 325 kroner per måned. Skoleelever, heltidsstudenter og lærlinger har gratis medlemskap i Negotia En andel av kontingenten sparer du inn via selvangivelsen. I 2009 kan du trekke fra kroner. (Vedtas av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet fra år til år). I tillegg vil de fleste tjene på å bruke forsikringene som tilbys via Gjensidige, og andre medlemsfordeler. 13

14 landsmøtet Veteran i rekkene Hallvard Sandvik har aldri lært å la være å engasjere seg. Han har bekledd de fleste verv i Negotia. Han er klubbleder, avdelingsleder i Ålesund, har vært styremedlem, 1. og 2. nestleder i forbundet. Og han har fortsatt mye å gi. TEKST: JANNECKE STRØM FOTO: TERJE BERGERSEN Ja, vervene som klubbleder og avdelingsleder er givende, og jeg er glad for å kunne delta i økonomiutvalget i Negotia. Hallvard Sandvik gikk ut av forbundsstyret i fjor, men var likevel på plass på årets landsmøte som delegat fra region Midt. At hans stayerevne verdsettes fikk et tydelig uttrykk da han til stor begeistring ble beæret med egen tale fra forbundslederen under festmiddagen. Kjent som tallkuser Det var tilfeldigheter som gjorde at Sykkylven-mannen viet sitt liv til møbelfabrikken Hjellegjerde for 37 år siden. Han nærmest arvet en regnskapsjobb etter broren sin. Og dermed var han i sitt rette element. For er det noe han har greie på så er det tall. Hallvards kompetanse på økonomi er viden kjent. Og han innrømmer at han fortsatt er stolt av eksamenskarakteren etter studiene på BI - som viste 1 blank!! Det var også sifre som fikk Hallvard inn i styrer og stell i Negotia. - En kommentar på et landsstyremøte i 2000 var nok, forteller Hallvard, som aldri har lært å la være å engasjere seg. - Det var et regnskapsteknisk spørsmål som dukket opp. Jeg rakk opp en labb og forklarte - og vips så var jeg aktuell kandidat til hovedstyret i NOFU som forbundet het den gangen. Landsstyret skjønte at hans økonomikompetanse var vel verd å ha med i styret framover, og valgte han inn året etter. Tid til hobbyer - Etter at jeg trådte ut av forbundsstyret i fjor har det blitt anledning til dyrking av andre hobbyer også. Jeg er interessert i mennesker og har hatt stor glede av å jobbe som altmuligmann på et ungdomsteater her i Sykkylven, som har vært drevet av datteren min Anne Lena. Det er givende å følge utviklingen til disse flotte ungdommene, ivrer Hallvard. Vi har også observert at Hallvard som en ivrig hobbyfotograf, og er nesten alltid å skue med et fotoapparat hengende rundt halsen. Slappe av gjør han når han kan snekre hjemme i huset på Sykkylven som han deler med sønnen Hans Kato. Hallvard er tydelig glad for å kunne dele sine interesser med de menneskene som betyr aller mest for han nemlig barna. Jeg er stolt av ungene mine. De kommer alltid i første rekke, avslutter tallknuseren. 14

15 Medlemskort og betalingskort i ett uten at det koster noe ekstra! 6 %* sparerente fra første krone Kredittreserve på inntil Kan brukes over alt Gebyrfrie varekjøp Gebyrfri nettbank Ingen årsavgift * Betalingsbetingelser pr. november Kundeservice til

16 aktuelt Medlemsregisteret hjertet i forbundet Negotia er et forbund med cirka medlemmer, og dette setter store krav til hvordan forbundet sentralt registrerer og organiserer medlemsopplysningene. Medlemmene skal være trygge på at de opplysningene vi har om dem, blir behandlet forsvarlig på alle måter. Registeret er også grunnleggende for all kommunikasjonen vi har mot våre medlemmer. Dette krever at registeret er så godt oppdatert på medlemsopplysninger som overhodet mulig. Forbundet har et medlemssystem som fungerer greit i dag, men det bygger blant annet på en grunnidé som sier at all registrering skal skje sentralt og at mye av kommunikasjonen med medlemmene skal skje via brev. Vi ser at dette fører til en del utfordringer. Med ny teknologi er det mulig både å endre og forbedre dette. Det er også viktig å framheve at medlemssystemet ikke bare et statisk adresseregister. Systemet skal for eksempel også håndtere kontingentinnkrevingen på en smidig og effektiv måte. Det inneholder alle opplysninger om medlemmenes tilknytning til tariffavtaler, tilknytning til klubb, avdeling og region. Det skal være et godt verktøy knyttet tilbud, påmelding og registrering av kurs og opplæring i forbundets regi, og så videre. Medlemssystemet skal virkelig fungere som et hjerte i forbundet, som forsterker vår serviceprofil både sentralt og i de lokale organisasjonsleddene. Med bakgrunn i dette er det satt i gang en prosess for å utvikle et nytt og mer velfungerende medlemssystem som gir oss flere muligheter. Siden tidlig i høst har en prosjektgruppe med deltakere fra administrasjonen og politisk ledelse, arbeidet med å få på plass en modell for hvordan et nytt system skal fungere. Vi har i dette arbeidet hatt hjelp av et eksternt IT-firma. Kravspesifikasjonen som er laget er et omfattende dokument som i detalj beskriver hvordan det nye medlemssystemet skal fungere. Punktene nedenfor beskriver litt om hva som blir nytt og hva du som medlem vil merke endringer på: Webbasert Du vil få tilgang til «Min side» på Her vil du kunne logge deg inn og se opplysninger vi har registrert på deg. Her vil du også kunne du endre på noen av dem. Denne siden vil bli passordbeskyttet og det er bare du som skal ha tilgang til opplysningene om deg selv, i tillegg til forbundet sentralt og aktuelle tillitsvalgte. Verktøy for tillitsvalgte Er du tillitsvalgt, vil du i tillegg til dine egne opplysninger også få tilgang til grunnleggende opplysninger om dine medlemmer. I tillegg vil du kunne ta ut lister over medlemmene. Korrespondanse med forbundet vil også kunne skje herfra. Alle lister og endringer fra oss vil gå som e- post, så sant vi har e-post adressen din. Moderne kommunikasjon Dersom vi av en eller annen grunn mister kontakten med deg som medlem, vil du kunne oppleve å få en sms fra oss, med spørsmål om endrete medlemsopplysninger. Du vil også kunne oppleve å få kvitteringer på dine henvendelser til oss, per sms. Når kravspesifikasjonen er ferdig vil denne bli sendt ut til potensielle tilbydere av et slikt system. Når tilbudene kommer inn, vil de bli vurdert og så skal investeringen legges fram til beslutning i forbundsstyret. Deretter skal medlemssystemet installeres og når vi er kommet litt ut på høsten neste år, bør det være klart til å tas i bruk. Jørn Martinsen generalsekretær 16

17 Kursoversikt Våren 2009 Grunnopplæringen Regnskap og økonomiforståelse Retorikk Lederutvikling Pensjonsordninger Nyhet Klubbdrift Motivasjonsdager Negotia Ung

18 Februar: Trinn 1 - Tillitsvalgt og medspiller Ny tillitsvalgt? Usikker på hva som forventes av deg? Ønsker du å vite mer om hvordan lov- og avtaleverket kan brukes? Synes du det er vanskelig å møte ledelsen som representant for de ansatte? Dette kurset vil gjøre deg tryggere på hvordan du kan løse problemstillinger du møter som tillitsvalgt. Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom:Påmeldingsfrist: Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss Sted: Tidsrom:Påmeldingsfrist: februar 2. januar Trinn 2 Innføring i forhandlinger Hva er forhandlinger og hvordan ser en forhandlingsprosess ut? Behovet for godt samarbeid for å oppnå best mulig resultater og aktiv problemløsning er stikkord for dette kurset. Er du tillitsvalgt og har gjennomført trinn 1, er dette kurset med på å styrke deg som person og din styrke i en forhandlingssituasjon. Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom: Påmeldningsfrist: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen februar 6. januar Regnskap og økonomiforståelse Målsettingen med kurset er å gi deltakerne forståelse av oppbygging og sammenhenger i bedriftsregnskapet. Økonomi er utgangspunktet for strategivalg, omstillinger og lønnsutvikling i bedriftene. Hva bør vi vite og hva bør vi spørre om? Hvilken informasjon finner vi i regnskapene og hva er tilslørt? Et kurs for alle som vil lære mer om økonomi og regnskap i bedriftene Underviser: Roar Eilertsen, De-Facto kunnskapssenter for fagorganiserte Sted: Tidsrom: Påmeldningsfrist: Quality Airport Hotel, Gardermoen februar 22. januar Mars Retorikk, kunsten å være overbevisende i forhandlinger «Retorikk er å få kaotiske tanker til å passere leppene på en ordnet måte». Retorikk er en praktisk orientert teknikk som vil gjøre alle som bruker den til bedre talere, enten det gjelder en tradisjonell tale, en forhandling eller for eksempel det å presentere et forslag for et styre. Kort sagt, i retorikken kommer til sin rett i alle situasjoner der du har behov for å kommunisere godt. Undervisere: Per Leidenfelt og Siri Blindheim, Retorisk Institutt Sted: Tidsrom: Påmeldningsfrist: Quality Airport Hotel, Gardermoen mars 28. januar Pensjonsordninger Nyhet Kurset gir deg en gjennomgang av dagens pensjonsordninger i Folketrygden og de nye pensjonsreglene som vil gjelde fra Kurset tar også opp dagens og den nye AFP i privat sektor. Videre gjennomgås de viktigste private tjenestepensjonsordningene, henholdsvis ytelsespensjon og innskuddspensjon. Kurset tar sikte på å gi deg innsikt i sammenhengen mellom opptjeningstid i yrkeslivet og pensjon i pensjonistlivet. Herunder blir spesielt deltid belyst, og nedtrapping på slutten av yrkeslivet. Skatteregler og hva man kan tjene ved siden av forskjellige typer pensjoner blir også gjennomgått. Underviser: Harald Engelstad Sted: Tidsrom: Påmeldningsfrist: Quality Airport Hotel Gardermoen, Gardermoen mars 29. januar Trinn 3 Lokale lønnsforhandlinger Har du lyst til å lære mer om forhandlingsteorier og samtidig få praktisk trening i forhandlingsprosessen? Har du lyst til å gjennomføre en lønnsforhandling og få vite mer om forhandlingsdelegasjonens oppgaver? Har du gjennomført trinn 1 og 2? Da bør du melde deg på trinn 3 og fullføre Negotias grunnopplæring! Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten/Oslo mars 5. februar

19 April Trinn 1 - Tillitsvalgt og medspiller Ny tillitsvalgt? Usikker på hva som forventes av deg? Ønsker du å vite mer om hvordan lov- og avtaleverket kan brukes? Synes du det er vanskelig å møte ledelsen som representant for de ansatte? Dette kurset vil gjøre deg tryggere på hvordan du kan løse problemstillinger du møter som tillitsvalgt. Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss april 25. februar Lederutvikling for tillitsvalgte Negotia startet våren 2006 opp et lederutviklingsprogram for klubbtillitsvalgte. Programmet er et tilbud til deg som opplever vervet som en stor og viktig utfordring og som vil videreutvikle deg som tillitsvalgt og leder. Du MÅ ha fullført vår grunnopplæring for å kunne søke. Egen utlysning og søknadsskjema er tidligere sendt ut vedrørende dette tilbudet. Samlingene foregår: mars, april, mai Søknadsfrist: 15. desember «Klubben i vårt hjerte» hva kjennetegner er god klubb? Kurset skal gi deg gode svar på hvordan du kan arbeide med de utfordringene du møter som tillitsvalgt. Vi tar utgangspunkt i fagbevegelsens historie, men kurset handler først og fremst om hvordan du som tillitsvalgt kan utvikle det daglige arbeidet i klubben. Med utgangspunkt i saker som deltakerne tar opp, presenterer noen enkle modeller og hjelperedskaper som kan øke kvaliteten på det arbeidet de tillitsvalgte gjør. Tre mål for kurset: Deltakerne skal utvikle sin kunnskap og grunnferdigheter i ledelsesmetoder og verktøy Kurset skal resultere i konkrete forslag til hvordan klubbens arbeid kan bli bedre Kurset skal bli starten på et nettverk for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling Underviser: Tellef Hansen, De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Quality Hotel Værnes, Stjørdal april 12. mars Trinn 3 Lokale lønnsforhandlinger Har du lyst til å lære mer om forhandlingsteorier og samtidig få praktisk trening i forhandlingsprosessen? Har du lyst til å gjennomføre en lønnsforhandling og få vite mer om forhandlingsdelegasjonens oppgaver? Har du gjennomført trinn 1 og 2? Da bør du melde deg på trinn 3 og fullføre Negotias grunnopplæring! Undervisere: Negotias rådgivere Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Comfort Hotel Bryggen, Ålesund april 18. mars Juni Motivasjonskurs Ung Negotia Ung arbeider for å bli hørt og sett i forbundet sitt. På dette kurset skal det arbeides med faglige temaer som de unge er opptatt av. Kurset er også en sosial arena der erfaringer kan deles og nettverk skapes. Er du under 35 år er dette samlingen for deg! Sted: Tidsrom: Påmeldingsfrist: Kommer senere juni 30. april Følg også med på våre hjemmesider,

20 Kjære Negotia-medlem! Vi presenterer her Negotias kursprogram for 1 halvår Kursene er først og fremst et tilbud til tillitsvalgte i bedriftene og medlemmer som har eller kan tenke seg å ha et verv i bedriftsklubben eller avdelingen. Mål for opplæringen Ett av våre hovedmål er å ha dyktige, kompetente tillitsvalgte på arbeidsplassene. Det er i den enkelte bedrift problemene oppstår og skal søkes løst. Dette forutsetter at Negotia har tillitsvalgte med solid forhandlingskompetanse, samarbeidsevne og konfliktløser-egenskaper. For å oppnå dette bruker forbundet hvert år store ressurser på utdanning av tillitsvalgte. Gjennomføring av opplæringen Start med grunnopplæringen: trinn 1-3. Som ny tillitsvalgt er det viktig at du raskt skaffer deg nødvendige kunnskaper for å kunne utøve ditt verv på en god måte. Etter at du har gjennomført grunnopplæringen, kan du velge fritt blant fordypningskursene. Påmelding Meld deg på de kursene du ønsker å delta på innen 5 uker før kursstart. Se for øvrig påmeldingsfrist for hvert kurs. Påmeldingen skal være skriftlig og den er bindende. Bruk elektronisk påmeldingsskjema på (under kurs og kompetanse) Bekreftelse Du vil få tilsendt skriftlig bekreftelse på tildelt plass på kurset, samt rammeprogram og deltakerliste. Denne sendes normalt ut innen 4 uker før kursstart. Start- og slutttidspunkt for kurset kan avvike noe fra opplysningene i katalogen. Dette vil i så fall fremgå av kursbekreftelsen. Vi forutsetter at du kan delta på hele kurset. I motsatt fall må du gi oss beskjed, slik at vi evt. Kan tilby plassen til en annen søker. Reise- og hotellutgifter Negotia dekker alle reiseutgifter (billigste alternativ) og hotellopphold. Ekstra overnatting grunnet lang reisevei må avtales på forhånd med forbundet. Dekning av tapt arbeidsfortjenste Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn for å delta på kurset. Søknadsskjema er vedlagt bekreftelsen. Skulle du bli trukket i lønn for å delta på kurset, dekkes tapt arbeidsfortjeneste av oss. Eget skjema for dette får du på kurset. Reise til og fra kurset Du må selv organisere reisen din og bestille dine billetter. Dette gjøres så snart du har mottatt kursbekreftelsen. Negotias reisebyrå er VIA Travel. Telefon: eller epost: Du må alltid oppgi et 4-sifret referansenr. som er oppgitt i bekreftelsen du mottar fra oss. Flybilletter skal bestilles senest 14 dager før avreise slik at du får rabatterte billetter. Vi ber ellers om at du reiser på billigste måte. Dersom du selv har utlegg for billettutgifter (buss, tog og liknende) må du ta vare på kvitteringene, så vil forbundet dekke dette etter at kurset er gjennomført. Eget skjema for føring av reiseutgifter får du på kurset. Dersom du må melde forfall til kurset ber vi deg snarest melde fra både til oss og reisebyrået, slik at de kan kansellere reisen. Tog- og bussbilletter må du kjøpe selv. Dekning av reiseutgifter skjer etter at kurset er avsluttet, ved innsendelse av reiseregning. Husk imidlertid på å ta vare på alle kvitteringer. Unødig bruk av drosje og privatbil må betale selv.(må vi presisere at dette gjelder i de tilfeller der det finnes alternative transportmidler?) Har du spørsmål? Kontakt Negotias administrasjon på vår servicetelefon: E-post: Du finner også kursinformasjon på Vi i lærings- og utviklingsavdelingen hjelper deg med spørsmål vedrørende kurs og opplæring: Øyvind Huseby Unni Sundland Pål Hannevig

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9 Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 11. mai 2012 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer på

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD.

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. NEGOTIA Et VS 'brim:rid Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 19.8 - lørdag 20.8 2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstedet: Svein I Johansen, Morten Gundersen,

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Case: Et medlems ringer deg og forteller at hun har fått brev fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for brevet

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen #Medbestemmelse Tillitsvalgtkonferansen 2016 Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen mh@negotia.no Negotias visjon Alltid tilstede der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Veiledning for drift av klubber i Negotia

Veiledning for drift av klubber i Negotia Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 22. januar 2016 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2009 1881 Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser Klubb med ambisjoner demokratiet s 24 side 6, 7, og 8 leder

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2009 - Nummer 11 - Årgang 7 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 90 91, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia Buskerud avdeling: Leder: Bente Jakobsen Jobber

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 Tid: Mandag 31. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Stian Brønmo, Kim Lohne, Lene Franco-Steimler, Ann Elisabeth Tveit,

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering.

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. HS 02/08 SAK 018/08 Til: Hovedstyret Fra: Politisk leder Sak 018/08: Politisk leder informerer Vedlagt følger notat fra politisk leder. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. Synliggjøring /profilering

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2008 - Nummer 10 - Årgang 6 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Negotia Buskerud avdeling, styret: Leder: Bente Jakobsen Jobber på Aass Bryggeri

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet Norges KFUK-KFUM-speidere PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet 12.06.15 1 Målsetting Norges KFUK-KFUM-speidere skal ha en personalpolitikk som fremmerorganisasjonens

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2007 - Nummer 8 - Årgang 5 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2007: Leder: Bente

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer