Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev mars. Inneholder:"

Transkript

1 Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer

2 Parats leder informerer Det er lenge siden Parat sist sendte ut yhetsbrev. I tiden fremover vil nyhetsbrevene komme ut mer regelmessig. Vi har siden siste nyhetsbrev (juni 2006) forsøkt å oppdatere dere på Parats hjemmeside. Dette er Parats viktigste informasjonskanal. Derfor er det viktig at dere logger dere på og tar en titt på når dere har tid. Dersom dere har spørsmål, er dere selvsagt hjertelig velkomne til å ta kontakt! Hvis Parats hjemmeside skal fungere optimalt, er vi avhengig av at du som tillitsvalgt kommer med innspill til hjemmesiden. Det er du som vet hva som rører seg ute blant medlemmene, både på arbeidsplassen og i din region. Alle innspill mottas med takk! Hvis du ønsker å sende inn informasjon til bruk på hjemmesiden og trenger hjelp til å utforme dette på en god måte, bistår vi gjerne. Målet er å få til en hjemmeside hvor medlemmene kjenner seg igjen. Vi ønsker å ta opp saker og temaer medlemmene er interessert i. Nytt hovedstyre I november i fjor valgte Parats representantskap nytt hovedstyre. I februar gjennomførte vi vårt første møte, samt seminar. Hovedstyret (HS) er satt sammen av en representant fra hver av de fem regionene, i tillegg til en representant fra de fire sektorene. I tillegg komme Parats leder og nestleder, representanten for Parat Ung og to representanter for de ansatte i sekretariatet. HS har videre satt ned de ulike forhandlingsutvalgene i Parat og vedtatt hvem som skal representere oss i YS og YS sine sektorer (se vedlegg nr. 1). Parat har fått et helt nytt hovedstyre. Under vårt første møte diskuterte vi bl.a. hvordan vi skal jobbe sammen og hvilke retningslinjer som bør gjelde for hovedstyret. Jeg ser frem til å jobbe sammen med det nye styret. Medlemmene har stor kompetanse og erfaring. De fleste har vært tillitsvalgte i lang tid og har mye kunnskap om hva medlemmer og tillitsvalgte etterspør og hva som skal til for at Parat skal lykkes. Som alle andre har også Parat en del utfordringer med tanke på det inkluderende arbeids- og samfunnslivet vi ønsker. Vi vil også sette deg som tillitsvalgt i fokus. Dette er et gjennomgående tema i Parats handlingsplan for Handlingsplanen bygger på Parats politiske plattform og skal synliggjøre Parats satsningsområder i Denne politiske plattformen beskriver hva Parat står for, hva slags samfunns- og arbeidsliv vi ønsker. Parat som organisasjon og du som tillitsvalgt forvalter et sett av verdier som kjennetegner oss, og som skal gi oss alle ansvar og frihet til å finne de beste løsningene for våre medlemmer. Vår grunnleggende holdning er at dette best gjøres gjennom å være en medspiller i de ulike prosessene vi møter. Parat skal i alle sammenhenger arbeide ut fra verdiene om åpenhet og likeverd - alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. Parats politiske plattform og våre verdier skal synliggjøres og ha sin naturlige del av alt arbeid i organisasjonen både blant sentrale politikere, ansatte og tillitsvalgte. Tre egenskaper kjennetegner en god medspiller i Parat: Du må være aktiv, åpen og tydelig. Parats politiske plattform skal være tema på samlinger/konferanser for tillitsvalgte/ansatte. Parats leveregler skal henge høyt i vårt arbeid. Alt vi gjør skal tåle offentlighet! Dette er et grunnleggende prinsipp Parat som organisasjon skal leve etter. Hvis du er i tvil, still deg selv spørsmålet: Hvordan ville det være om dette jeg nå har tenkt å gjøre ble offentlig kjent? Vi skal behandle like tilfeller likt! Likebehandling er selve fundamentet for en arbeidstakerorganisasjon. Det betyr ikke at alle skal behandles helt likt, det kan noen ganger være urettferdig. Det som er avgjørende er at vi behandler like tilfeller likt - og at vi lærer oss å se forskjell der dette er relevant. Handlingsplanen for 2007 ble vedtatt av hovedstyret nå i februar. Handlingsplanen tar utgangspunkt i Parats politiske plattform og de hovedsatsingsområdene vedtatt av RS. 2

3 Ny nestleder En av de første sakene HS hadde oppe på sin agenda var konstitueringen av ny nestleder etter Pål N. Arnesen. Arnesen ble valgt inn som ny leder i YS-Stat. Dette er et heltidsverv og kan derfor ikke kombineres med nestledervervet i Parat. HS valgte å konstituere ny nestleder frem til representantskapet (RS) møtes i november i år. Da skal RS velge ny nestleder. På nåværende tidspunkt måtte HS enten konstituere ny nestleder, eller innkalle representantskapet til et ekstraordinært møte. HS mente sistnevnte ikke var riktig bruk av ressursene og valgte derfor løsningen med å konstituere ny nestleder. I følge Parats vedtekter skal nestlederen sitte på heltid. Vedkommende kan heller ikke ha tilhørighet i samme sektor som leder. Ut fra dette valgte HS å konstituere Hans-Erik Skjæggerud som nestleder frem til RS-møtet i november. Jeg er glad for att Hans-Erik var villig til dette og jeg ser frem til å jobbe sammen med ham. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Pål for alt arbeidet han har lagt ned i Parat. Han har bidratt sterkt til etableringen av den nye organisasjonen. Vi ønsker ham lykke til med arbeidet i YS Stat! Vekst og verving En av Parats viktigste utfordringer er vekst og verving. Vi må ikke bare verve nye medlemmer, men må også beholde de medlemmer vi har. Dette er en utfordring for oss alle. Skal vi lykkes må alle bidra! Ta kontakt med oss om du kjenner til arbeidstakere som er på utskikk etter en organisasjon! Er andre på din arbeidsplass interessert i å organisere sign i Parat. Vi har mange gode vervepremier. Du finner dem i Parat- butikken på vår hjemmeside. Parats medlemmer og tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører. Skal vi beholde våre medlemmer må Parat oppleves som en god organisasjon, en organisasjon som gir hjelp, støtte og service til våre medlemmer. Har du noen ideer om dette? Er det noe du mener kan bli bedre på? Er det noe du savner? Gi oss innspill! Det er du som vet hva som kreves av en god arbeidstakerorganisasjon! Hovedstyret starter snart en prinsipiell debatt: Hvor mener vi det er viktig å verve nye medlemmer, sett ut i fra vår kompetanse? Hvor er det naturlig å få vekst? Dette er en svært viktig debatt og som alle organisasjoner 3 må ta. Vi må velge hvor vi skal legge ned ressurser når det gjelder vår vervevirksomhet. Hvor kan vi øke vår innflytelse på vegne av medlemmene? En slik debatt betyr ikke at vi kommer til å si nei til medlemmer! Alle er velkomne hos oss! Representant, konferanser og utvalg Hovedstyret har også startet arbeidet opp mot representantskapets møte i november i år. Vi legger også planer for de regionale konferansene i september. Der skal vi diskutere de sakene som skal tas opp på RS-møtet. Vi kommer tilbake med tidspunktene. Regionskonferansene nå i vår er fastsatt (se side 5). Det kommer egne invitasjoner til disse. Dere vil finne informasjon om dette på Parats hjemmeside. Hovedstyret har vedtatt mandatet for Parats sektorutvalg. Disse utvalgene består av en representant for hver sektor og region. Utvalgene skal arbeide med saker som angår sektorene, men ikke spørsmål som går direkte på tariff. Vi trenger erfaring på hvordan dette fungerer. Det er ikke alltid like enkelt å ha klare skillelinjer, men dette skal vi klare! Det er en prosess vi starter nå, og så får erfaringene under arbeidet vise om dette er de arbeidsoppgavene sektorutvalgene skal ha ansvaret for. Sektorutvalgene har følgende mandat: Sektorutvalgene er rådgivende organ for Hovedstyret (HS) og rapporterer til dette. Sektorutvalgets formål er å utveksle erfaring og informasjon mellom sektorenes ulike nivåer, samt sikre vekst og synlighet for Parat. Med sektorenes ulike nivåer menes YS-sektorstyrer, Parats HS, ulike tillitsvalgtnivåer, samt administrasjonen. Utvalgene skal bidra til å utvikle et tett samarbeid mellom tariffutvalg og sektorstyrerepresentanter fra Parat. De regionpolitiske utvalgene (RPU) har hatt sine første møter og er godt i gang med sitt arbeid. RPU består av en representant fra hver av de fire sektorene i hver region. De er de som blant annet skal ha ansvaret for de regionpolitiske konferansene til høsten. Dere finner mer informasjon om sektor- og regionpolitiske utvalg på vår hjemmeside. Det kan se ut som om Parat har mange utvalg, men vi må ha flere tillitsvalgte å spille på. Parat er og skal være en medlemsstyrt organisasjon. Vi må selvsagt vurdere om det skal gjøres endringer. Tiden og erfaringene får vise om det er nødvendig.

4 Jeg ønsker utvalgene lykke til med deres arbeid og et godt samarbeide med hovedstyret! Ledernes ansvar Hovedansvaret før de ulike sektorene er fordelt på leder og nestleder. Leder, det vil si undertegnede, har ansvaret for Privat sektor og NAVO-sektoren. Nestleder har ansvaret for stat og kommune. Vi skal ha et nært samarbeide og åpen informasjon, slik at Parat taler med en stemme i de ulike organene i YS. Det er viktig at Parat oppleves om en ryddig organisasjon, med klare meninger. Vi kan ikke vingle og være avhengig av i hvilken sammenheng vi opptrer. Parat skal være en organisasjon som vekker tillit! Utfordringer Ansettelsen av ny generalsekretær i Parat er en av de viktigste sakene det nye hovedstyret har tatt tak i. (Se ytterligere informasjon annet sted i nyhetsbrevet!) Jeg ser frem til dette året, nå som vi er på plass med overgangfase 2. Vi har en del utfordringer foran oss. Vi må hele tiden utvikle oss og evaluere den måten Parat er organisert på. Er vi organisert på den mest mulig optimale måten? Gir vi medlemmene det tilbud og den servicen de ønsker i dag og i morgen? Bruker vi våre ressurser på riktig måte? Utnytter vi ressursene våre på best mulig måte? Dette skal det nye hovedstyret jobbe med. Vi er takknemlige for innspill fra deg om dette. Parat er som sagt en medlemsstyrt organisasjon og det er dine innspill og behov som skal ligge til grunn for vårt arbeid. Får vi dette på plass har jag stor tro på at vi vil leve opp til målet om å være en medspiller i et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Med vennlig hilsen Parat leder (sign.) Parats nestleder informerer Som mange kanskje vet allerede, har hovedstyret konstituert undertegnede som nestleder i Parat fra 1. mars frem til representantskapet i november. Konstitueringen kom som en følge av at Pål N. Arnesen fratrådte for å ivareta sitt nye verv som leder av YS Stat. Jeg setter stor pris på tilliten hovedstyret har gitt meg og er nå opptatt av og gleder meg til å bidra for Parat frem mot møtet i representantskapet i november. Så litt om meg selv: Jeg er 33 år, gift og har to barn. Når jeg ikke er i Oslo for å ivareta rollen min i Parat, bor jeg i Bodø. De to siste årene har jeg vært sentral hovedtillitsvalgt for Parat sin medlemsgruppe i NAV arbeids- og velferdsetaten. Årets lønnsoppgjør et mellomoppgjør Som nestleder vil jeg blant annet overta Pål N. Arnesens oppgaver for det overordnede og politiske ansvaret for sektorene Stat og Kommune. Som mange kanskje vet, er det mellomoppgjør i staten i år. Forhandlingene starter 13. april. Før den tid skal vi i Parat bearbeide innspill fra lokale grupper og utforme våre innspill til YS Stat. Mellomoppgjørene tar tradisjonelt bare for seg økonomi og ikke andre, tariffmessige forhold. I forbindelse med oppgjøret i staten har YS Stat satt ned et forhandlingsutvalg, som har fått det sjarmerende navnet Lille-tariff. Navnet kommer av at de sentrale partene i staten er enig om å bringe inn et begrenset antall personer i forhandlingene. Det er jeg som representerer Parat i dette utvalget, som er utnevnt av sektorstyret i YS Stat. 4

5 Utvalget skal utarbeide detaljerte krav i forbindelse med revisjonen av hovedtariffavtalen, utarbeide detaljerte krav i forbindelse med de sentrale justeringsoppgjørene og holde seg oppdatert om andre tariffmessige forhold. For øvrig er det YS Stats sektorstyre som gir fullmakter til Lille-Tariff. Parat må fremover I overgangsperioden, som Parat nå er ferdig med, ble det tydelig at vi har en rekke utfordringer på den organisasjonspolitiske siden. Det handler blant annet om struktur, vedtekter og retningslinjer. Dette ble videre tydeliggjort på forrige representantskapsmøte hvor det nye hovedstyret fikk i oppgave å sette ned et bredt sammensatt utvalg som skulle kartlegge, utrede og foreslå nødvendige endringer. I denne forbindelse utnevnte hovedstyre på sitt møte i februar et organisasjonsutvalg. Utvalget består av åtte personer med bred tilhørighet i organisasjonen vår. Disse personene er Terje Dahl, Liz Ovesen, Gerd Johannessen, Nils-Petter Rønningen, Patrik Hjertkvist, Hanne Røberg- Larsen og undertegnede. Bjørn-Are Sæther, ansatt i Parat, fungerer som sekretær for utvalget. Utvalget er bredt sammensatt, men dekker ikke alle Parats særegenheter. Utvalget vil derfor benytte seg av RPU og sektorutvalgene i sitt arbeid. Det kan også være aktuelt å etablere en referansegruppe utenfor de nevnte utvalgene som kan se organisasjonsutvalgets arbeid i kortene og gi innspill til arbeidet. Organisasjonsutvalget vil rapportere til hovedstyret, som igjen vil avgjøre hva som skal legges frem for representantskapet. Utvalget har fått et mandat fra hovedstyret og som består av flere deler. Det skal foreta en gjennomgang og vurdering av dagens organisasjonspolitiske struktur på alle nivåer i Parat. Denne vurderingen skal gi grunnlag for eventuelle endringer. Når utvalget skal utrede eventuelle endringer, skal det ha fokus på behovet som eksisterende medlemmer har, samtidig som det skal ta inn i seg endringer som kan gjøre Parat attraktiv for nye medlemmer. Alle endringer som foreslås skal konsekvensanalyseres. Det er også viktig at eventuelle endringer ikke er i konflikt med vedtektene i YS og at det faktisk bidrar til å styrke Parat sin posisjon i hovedorganisasjonen vår. 5 Parats hovedstyre (HS) Leder: Konstituert nestleder f.o.m. 1. mars 2007: Hans- Erik Skjæggerud Styremedlemmer: Region Nord: Gerd Harr Janson Region Midt: Are Skjelstad Region Vest: Britt-Karin Muri Region Sør: Gina Rigmor Grønlie Region Øst: Nils Petter Rønningen Sektor Stat: Gerd Johannessen Sektor Kommune: Gerd Bang-Johansen

6 Sektor NAVO: Elisabeth Emilsen Sektor Privat: Liz Ovesen Ansattes representanter: Lill J. Fischer Unni Singsaas Parat Ung-representant: Hanne Røberg-Larsen Varamedlemmer 1. vararepresentant region: Berit Opedal Windheim 1. vararepresentant sektor: Per Ragnar Bjørkedal 2. vararepresentant sektor: Magnus Andersen Ansattes vararepresentanter: Thomas Lilloe Kåre Kvalvåg Dette skjer i 2007 Møteplan hovedstyret vår februar, 29. mars, 4. mai og juni Paratkonferansen Clarion Hotel Oslo Airport 6. november Representantskapsmøtet (RS) Clarion Hotel Oslo Airport november Regionskonferanser Dag 1 er for tillitsvalgte. Dag 2 er for tillitsvalgte og medlemmer. Egen invitasjon sendes ut senere. Region Øst: Clarion Hotel Oslo Airport, mai Region Midt: Rica Nidelven Trondheim, mai Region Nord: Rica Ishavshotell Tromsø, mai Region Vest: Clarion Hotel Bergen Airport, mai Region Sør: Hotel Norge Kristiansand, juni Ny generalsekretær i Parat Parat har ansatt ny generalsekretær. Hans-Petter Sveia har trukket seg fra stillingen på grunn av sykdom. Sveia er isteden ansatt som politisk rådgiver i Parat, en stilling som venter på ham når han er klar for å komme tilbake i jobb. Per-Jostein Ekre fungerer som generalsekretær til vår nye generalsekretær, Magne Skram Hegerberg, er på plass. Magne er 46 år og ansatt som seksjonssjef i Skattedirektoratet. Hans formelle utdannelse består blant annet i en cand. mag. grad fra Norges Kommunal- og Sosialhøgskole og en mastergrad i Public Administrasjon fra Handelshøjskolen i København. Han har tidligere hatt andre lederstillinger i både offentlige privat sektor, blant annet som personalsjef i NRK Radio og administrerende direktør i Blue Garden. 6

7 Han har ledet omstillingsprosesser innenfor både offentlig og privat sektor, og han har totalt sett en erfaringsbakgrunn og kompetanse som ansettelsesutvalget mener er den riktige for å lede, samt å videreutvikle Parat i riktig retning. For øvrig kan nevnes at Magne er gift, har ei datter på 3 år og at musikk er en av hans hobbyer. HS er meget godt fornøyd med at Magne har takket ja til stillingen, og vi ser frem til at han tiltrer. Magne har tre måneders oppsigelsestid i Skattedirektoratet, men håper å kunne begynne senest 1. mai. Vi regner med at alle tar godt imot Magne når han kommer! Serviceavdelingen informerer Parat ønsker å ha et så oppdatert medlemsregister som mulig. Er det lenge siden du sjekket de opplysningene vi har registrert på deg? Dersom så er tilfelle, gjør det nå! I 2006 var ca. fem prosent av medlemmer og tillitsvalgte inne på medlemsportalen. Dette er en del, men det kan og bør bli bedre. Vi har tidligere sendt ut en enkel brukerveiledning. Denne er nå også tilgjengelig som link på informasjonssiden til medlemsportalen. Medlemmer kan endre: Personalia: Her under er adresse, postnr og poststed, samt e-postadresse spesielt viktig. Videre er det viktig at vi får inn personnummer for at vi skal ha et så oppdatert register som mulig og fordi senere vask av registeret vil bli enklere. Dette kan enten legges inn som fritekst i medlemsportalen eller du kan ta kontakt via telefon, faks eller e-post. (Bruk av medlemsportalen er sikrere enn e-post, da medlemsportalen er en sikker side). Arbeidsstedsrelatert informasjon: Her under er stilling, årslønn og stillingsprosent viktig. Dersom vi har feil arbeidssted registrert, avslutt gammelt arbeidsforhold med å sette inn utmeldt dato på arbeidsforhold. Deretter opprette nytt arbeidssted. Videre kan medlemmer sjekke: Vervede/vervepremier, samt velge link rett til Paratbutikken for å bestille premier Kurs Vise tillitsvalgte (oppover i nivåene, ikke nedover) 7 Serviceavdeling kan også nås via telefon: , faks: eller Det er det enkeltes medlem hovedansvar å sørge for at vi har korrekte opplysninger. Uansett på hvilken måte du som medlem tar kontakt med serviceavdelingen på, er det veldig viktig at du informerer oss så fort det skjer endringer. Nye satser for kontingenten Kontingenten til Parat er på 1,2 prosent av brutto lønn (utenom overtid), maksimum kroner 310,- per måned. For medlemmer i yrkes- eller bransjeorganisasjoner er kontingenten 1,4 prosent av brutto lønn (utenom overtid), maksimum 360,- kroner per måned. Minimumskontingent er 50,- kroner per måned. For medlemmer som ikke er yrkesaktive (passive) og pensjonister er kontingenten 250,- kroner per år. Studenter, elever og lærlinger har gratis medlemskap. Ansettelser i avdelingen Torill Nyheim har blitt fast ansatt i Serviceavdelingen. Torill arbeider med Parats medlemsregister og post. Vivi-Ann Holseter er også blitt fast ansatt i Serviceavdelingen. Vivi-Ann arbeider med Parats medlemsregister. Utviklingsavdelingen informerer Regionskontorene Med utgangspunkt i beslutningsdokumentet, vedtatt da Parat ble etablert, er det satt i gang flere prosesser rundt administrativ struktur regionalt. Målet er å få færre, men sterkere regionskontorer. Slike omstillingsprosesser er vanskelige og berører både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Det er derfor all grunn til å gi honnør til de berørte og den innstilling de har hatt til det arbeidet som har vært gjort. I Region Sør er nå kontorene i Skien, Kongsberg og Tønsberg samlokalisert i Tønsberg. Videre jobbes det med å samlokalisere kontorene i Arendal og Kristiansand til Kristiansand. I Region Vest har vi for tiden ingen ansatte ved Stavangerkontoret. Arbeidet i Rogalandsregionen dekkes derfor opp av Bergen og Sogndalkontoret. I Region Midt arbeider vi for å samlokalisere kontorene i Molde og Trondheim til Trondheim. I Region Nord har vi lagt ned Vadsøkontoret og styrket Tromsø-kontoret.

8 I Region Øst er kontorsituasjonen slik den var forespeilet, med kontorer i Lillehammer og Oslo. Her har imidlertid en ansatt ved Oslokontoret søkt permisjon før å prøve seg i en stilling i Utviklingsavdelingen sentralt. Det jobbes med å finne en erstatning for vedkommende. Utviklingsavdelingen sentralt Vi jobber i disse dager med å sluttføre ansettelsen av ny kommunikasjonsrådgiver. Videre har opplæringsansvarlig fått seg ny jobb. Prosessen med å finne en etterfølger er i gang. Et av Parats hovedsatsningsområder i 2007 er rekruttering og vekst. Hovedstyret har vedtatt en handlingsplan for 2007, hvor rekruttering og vekst har en naturlig plass. Vi jobber nå med å materialisere de ulike tiltakene. Det vil bli informert fortløpende om de tiltak som settes i verk. Vi minner om at rekruttering og vekst er en av hovedoppgavene til den tillitsvalgte. Dess flere medlemmer, dess større mulighet for innflytelse. Vervekampanje Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å sette i gang verveaktiviteter i egen virksomhet. Parats sekretariat vil bidra med profileringsartikler og være behjelpelig med å sette i gang aktiviteter på virksomhetsnivå. Vi minner også om ordningen med rekrutteringspremier, mer informasjon om dette finnes på våre hjemmesider. I løpet av våren vil det bli satt i gang en vervekampanje. Mer informasjon om denne kommer. Nye priser på forsikringer i Gjensidige Samarbeidsavtalen mellom Gjensidige og YS har gitt enda lavere priser på innboforsikringen. I tillegg er vilkårene forbedret, slik at også kjøpsforsikring er inkludert. Det er mindre endringer på de øvrige forsikringene. Brosjyren fra Gjensidige er sendt alle medlemmer sammen med medlemsbladet. Vedlagt følger et faktaark om forsikringsordningene. Vi vil anbefale de tillitsvalgte til å ta kontakt med Gjensidige for å få dem til å orientere om forsikringsordningene på medlemsmøter. 8 Ny medlemsfordel på bankprodukter - Gjensidige Bank Samarbeidsavtalen mellom YS og Gjensidige er utvidet til å også omfatte bankprodukter. Dette er det også orientert om i brosjyren fra Gjensidige, og representanter fra Gjensidige stiller gjerne opp på medlemsmøter for å orientere om avtalen. Banken er en nettbank. Gjensidige Bank har som målsetting at de skal være blant de fem beste landsomfattende banker, og medlemmer i Parat er garantert lavere rente enn øvrige kunder. Kontaktpersoner for tillitsvalgte i Gjensidige Nedenfor følger en oversikt over kontaktpersoner i Gjensidige, ta kontakt med kontakpersonen i ditt distrikt for å gjøre avtale om medlemsaktiviteter. Dette er kontaktpersoner for de tillitsvalgte, medlemmer bes kontakte Gjensidige direkte. Oslo, Asker og Bærum, Østfold og Follo. Helen von Pritzbauer Sandum Telefon: Romerike, Oppland og Hedmark Ann Kristin Mobakk Telefon: Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest Agder og Aust Agder Knut Hagen Telefon: Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Synnøve Vik Telefon: Nord og Sør Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Roar Moe Telefon: Drivstoffavtale Fra 1. mars opphører Paratavtalen med Esso, og erstattes med en YS-avtale med Esso. Rabatten på drivstoff øker fra samme dato til 38 øre per liter. Rabatten gis på pumpepris. Medlemmer som er på Paratavtalen blir automatisk flyttet over på YS-avtalen.

9 I tillegg til rabatten på drivstoff får medlemmer i YS-forbund 20 prosent rabatt på bilvask. Rabattene blir tilgjengelig via Esso Mastercard, som et gebyrfritt kredittkort. I tillegg tilbys rabatt på boligvarme (15 øre/l) hos Esso Energi. Informasjon om hvordan du anskaffer YS-rabatten hos ESSO blir presentert på Parats nettsider og på nettsidene til YS Medlemsfordeler. I den forbindelse ber vi om at alle medlemmer som allerede har et Esso MasterCard om å sende en e-post til med ditt kortnummer og opplysninger om at du er medlem i YS-forbundet Parat. Utviklingsprogram for tillitsvalgte Parat sine viktigste ambassadører er våre tillitsvalgte. Disse skal være de beste til å ivareta medlemmenes interesser og skal være Parat sitt viktigste konkurransefortrinn. En tillitsvalgt skal ha en trygg og solid plattform å stå på i sin utførelse av vervet. En samlet oversikt over de opplæringstilbudene som er lagt ut åpent for våre medlemmer og tillitsvalgte er å finne på hjemmesiden til Parat, under Kurs og utdanning. I tillegg til de arrangementene som er listet opp her, arrangeres det også egne kurs for spesielle grupper. Dette er kurs som ikke annonseres åpent, men i egne invitasjoner til den aktuelle målgruppen. Grunnopplæring Alle tillitsvalgte i Parat skal ha fått tilbud om opplæring innen 14 dager etter at de er valgt som tillitsvalgt (Trinn I kurs). Er du nyvalgt tillitsvalgt, og enda ikke har fått et slikt tilbud så ber vi deg om å snarest ta kontakt med nærmeste regionkontor slik at vi kan få gitt deg dette tilbudet. Også denne våren arrangeres det forløpende grunnkurs for tillitsvalgte i Parat (Trinn II). Har du enda ikke fått tilbud om et slikt kurs, ber vi deg også her om å ta kontakt med nærmeste regionkontor. Siste ledd av grunnopplæringen i Parat (Trinn III) har hatt en noe vanskelig start. Vi har prøvd ut forskjellige modeller, og mener nå å ha funnet en modell som vi velger å satse tungt på. Vi tar da sikte på å etablere dette som en fast ordning, en gang hvert halvår. Her vil det gå en invitasjon direkte til alle som har deltatt på Trinn II kurs i regi av Parat. Spesielle tiltak våren 2007 Våren 2007 skal Parats utviklingsprogram for tillitsvalgte være gjenstand for en grundig gjennomgang og evaluering. Som tillitsvalgt (og tidligere kursdeltaker) vil du i løpet av våren motta en spørreundersøkelse som vi ønsker å bruke både for å evaluere eksisterende tilbud, men også for å hente inn informasjon om de ønskene og behovene de tillitsvalgte i organisasjonen har for fremtidig opplæring og kompetanseutvikling. Stipend Parats utdanningsstipend er ment å skulle motivere medlemmer og tillitsvalgte til etter og videreutdanning, for på den måten å utvikle sin kompetanse innenfor organisasjons og yrkesliv. I statuttene for utdanningsstipend står det beskrevet de fire forskjellige ulike typer stipend man kan søke om: Videreutdanning/kompetanseutvikling innen eget fag- eller yrkesområde ( 1A) Videregående organisasjonsfaglig opplæring ( 1B) Omskolering/kvalifisering til annet yrke ( 1C) Kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering ( 1D) Det er ingen faste frister for søknad om stipend, og søknadene vil bli behandlet fortløpende. Når søknaden er behandlet, vil det bli sendt ut et tildelingsbrev (eller eventuelt avslag), sammen med et skjema som fylles ut og returneres Parat når studiet er ferdig og stipendet skal utbetales. Når man søker om stipend er det viktig og dokumentere søknaden så godt som mulig med en gang. Spørsmål rundt stipendsøknader rettes til Serviceavdelingen, tlf / eller per e-post: Forhandlingsavdelingen informerer Nedenfor finner du en oppsummering av avdelingens arbeid med litt større saker. Dette kommer i tillegg det ordinære arbeidet med rådgiving av tillitsvalgte, lokale forhandlinger, avtaletolkninger, større og mindre omstillinger, kurs og opplæring og generell saksbehandling. Mellomårsoppgjøret Mellomårsoppgjøret er som kjent et lønnsoppgjør og gjennomføres normalt som et sentralt, samordnet oppgjør. I privat sektor har vi noen ekstra utfordringer som kan medføre at oppgjøret blir mer komplisert enn vanlig. 9

10 Disse problemstillingene knytter seg til likelønnsspørsmål i SAS Braathens og lærlingordningen i Norwegian som partene har avtalt at man kan diskutere i forbindelse med årets oppgjør. Vi skal holde dere orientert om utviklingen gjennom tariffinformasjon på området. Parat og YS sine inntektspolitiske retningslinjer finner dere på Parats websider. Det kan også opplyses om følgende datoer for oppstart av forhandlingene: YS Privat (NHO): 15. mars YS Stat: 13. april YS Kommune: 13. april YS NAVO: 17. april Avtaleopprettelser/revisjoner Studentsamskipnadene (SSAF) har forhandlet med HSH-HUK om opprettelse av tariffavtaler for studentsamskipnadene. Her er forhandlingene brutt og partene er innkalt til mekling, med frist til midnatt 19. mars. Følgende avtaler er i utakt med hovedløpet og skal revideres i år: Flykabinavtalen Widerøe ingen datoer fastsatt. Overenskomst for flyvere i SAS Braathens ingen datoer fastsatt. Seismikkavtalen PGS forhandlinger pågår. Seismikkavtalen Fugro Geoteam forhandlinger pågår. Flykabinavtalen TUI Fly Nordic(gamle Britannia) forhandlinger starter i april. Håndbok for tillitsvalgte Arbeidet med å utarbeide en tariffhåndbok for tillitsvalgte er godt i gang. Hovedinnholdet knytter seg til følgende: Parats oppbygning, fagbevegelsens rolle i samfunnet, hvordan arbeide lokalt, rollen som tillitsvalgt, hvordan bruke ressursene i sekretariatet og hvordan påvirke utenfor egen arbeidsplass. Kjell Morten Aune har hovedansvaret for boka. Websidene tariff Det vil bli nedsatt en prosjektgruppe bestående av èn ansatt fra hver avdeling. Gruppen skal utarbeide forslag til ny, forenklet oppbygning av tariffområdet på Parats websider. Målet er at arbeidet skal være ferdig innen 1. mai Parat Luftfart Rundt ti prosent av Parats medlemmer er ansatte i virksomheter tilknyttet norsk luftfart januar var 13 av de tillitsvalgte innenfor denne bransjen samlet til en idedugnad for å se om det er stemning for å etablere et felles organ: Parat Luftfart. I møtet ble det besluttet å etablere en prosjektgruppe bestående av representanter fra ulike arbeidstakerkategorier innen luftfarten. Prosjektgruppens mandat er å legge frem et forslag til struktur og formål for et Parat Luftfart, herunder men ikke begrenset til å nedfelle fellesnevnere for samtlige grupper og å definere Parat Luftfarts rolle. Det er et felles mål å arbeide for en etablering av Parat Luftfart senest innen 9. mai 2007 da Parats Luftfartskonferanse går av stabelen. Parat helse Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan Parats medlemmer innen Helse og HY skal jobbe sammen, dersom HY bestemmer seg for å melde sig inn i Parat. Forvaltningsreformen Fra 1. januar 2010 skal det gjennomføres en forvaltningsreform. Nye folkevalgte regioner skal erstatte dagens fylkeskommuner, ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltingsnivåene skal avklares og den regionale statlige forvaltningen skal gjennomgås. Ketil Mæland- Johansen representerer YS Privat i referansegruppen i YS. Det er i tillegg nedsatt en intern referansegruppe med tillitsvalgte fra ulike deler av forvaltningen. Arbeidsgruppe tjenestemannsloven Det er nedsatt en arbeidsgruppe på Hovedsammenslutningsnivå som skal komme med en anbefaling til statsråden i FAD i forhold til håndtering av tjenestemannsloven. Kathinka Mohn er YS Stats representant i arbeidsgruppen. Rapporten inneholder en anbefaling om å sette ned en ny arbeidsgruppe som får mandat til både å gå mer i dybden og foreslå eventuelle endringer i loven og se på embetsmannsregelverket. DNR Parat har hatt sin første sak for den rådgivende nemnd (DRN), jfr. Funksjonæravtalen med NHO. Det er lønnsoppgjøret i Lionbridge som har vært gjenstand for behandling. Nemndas avgjørelse foreligger i disse dager.

11 Juridisk avdeling informerer På personalsiden er Vetle Rasmussen ansatt i et vikariat som advokatfullmektig ut mai måned. Vetle er nyutdannet fra Universitet, men har praksiserfaring både fra advokatkontor og Juss-buss. Kvikksølvsaken Det oppnås stadig gode resultater i arbeidet som avdelingens ansatte utfører for medlemmene. En sak som fortjener særlig omtale er imidlertid resultatet som er oppnådd i kvikksølvsaken. Etter mange års kamp har ThsF (Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat) i samarbeid med Parat fått gjennomslag for at tannhelesekretærenes helseskader som følge av arbeide med kvikksølv skal godkjennes som yrkessykdom. Dette innebærer at en rekke tannhelsesekretærer kan være berettiget til yrkesskadedekning gjennom folketrygden og gjennom yrkesskadeforsikringene. Saken har fått stor oppmerksomhet i media og ThsF/Parat har vært en viktig pådriver i arbeidet med å få kikksølvforgiftningen godkjent som yrkesskade. Stor pågang For øvrig er antall henvendelser til avdelingen stor og sakene til behandling er til dels av meget komplisert karakter. Antall henvendelser fordeler seg jevnt fra medlemmer i offentlig og privat sektor. Det er positivt at terskelen for å søke bistand er lav. Dette tyder på at medlemmene og de tillitsvalgte bruker sekretariatet aktivt og at medlemmene får bistand når de har behov for det. 11

12 Vedlegg nr 1 Parats forhandlingsutvalg Parat-NAVO: Elisabeth Emilsen Thomas Lilloe Eva Borhaug Parat-Kommune: Hans-Erik Skjæggerud Gerd Bang-Johansen Mari-Ann Bakkelund Gina Rigmor Grønlie Eva Borhaug Parat-Stat: Hans-Erik Skjæggerud Gerd Johannessen Britt-Karin Muri Are Skjelstad Per Ragnar Bjørkedal Berit Opedal Windheim Kathinka Moen Parat-Privat: Turid Svendsen Liz Ovesen 12

13 Vedlegg 2 Sektorutvalg Sektor Stat: Hans-Erik Skjæggerud Hovedstyrets Sektorrepresentant: Gerd Johannessen Region Nord: Åshild Hanssen Region Midt: Heidi Hammerø Region Vest: Aud Rigmor Eltervåg Region Sør: Reidun Fløseth Region Øst: Thor Fr. Fjerdumsmoen Sektor Privat: Hovedstyrets Sektorrepresentant: Liz Ovesen Region Nord: Terje Dahl Region Midt: Margrete Risbakk Vegsund Region Vest: Jan-Eirik Feste Region Sør: Hilde Prestegården Region Øst: Gunnar Lingjerde Nils Petter Rønningen Sektor Kommune: Hans-Erik Skjæggerud Hovedstyrets Sektorrepresentant: Gerd Bang-Johansen Region Nord: Connie Bendiksen Region Midt: Turid Knudsen Region Vest: Bjørg Våge Region Sør: Mari-Ann Bakkelund Region Øst: Borgny Mo Nybakk Sektor NAVO: Hovedstyrets Sektorrepresentant: Elisabeth Emilsen Region Nord: Toril Merete Pettersen Region Midt: Ikke utnevnt Region Vest: Kari Vik Region Sør: Bodil Kristiansen Region Øst: Heidi Birkeland 13

14 Vedlegg 3 YS SEKTORSTYRE YS representantskap: Representanter: Hans-Erik Skjæggerud Liz Ovesen Vararepresentanter: 1. Britt-Karin Muri 2. Elisabeth Emilsen 3. ikke utnevnt YS-P Sektorstyret: Liz Ovesen Tariffråd: Turid Svendsen Vara til sektorstyret: 1. Nils Petter Rønningen 2. ikke utnevnt Revisor: Thomas Lilloe Valgkomité: Ikke utnevnt YS-S Sektorstyret: Gerd Johannessen Hans-Erik Skjæggerud Are Skjelstad YS-NAVO Sektorstyret: Elisabeth Emilsen Vara til sektorstyret: Thomas Lilloe Eva Borhaug Likestillingsrådet i YS Representant: Lill Fischer YS internasjonale utvalg Representant: Per-Jostein Ekre YS organisasjonsutvalg Representant: OU-fondsstyrer i NHO, ABELIA, HSH og YS-P Representanter: Politiker og Generalsekretær Samarbeidsutvalget Parat Gjensidige Representanter: Generalsekretær Lill Fischer Vara til sektorstyret: 1. Britt-Karin Muri 2. Per Ragnar Bjørkedal 3. ikke utnevnt YS-K Sektorstyret: Gerd Bang-Johansen Vara til sektorstyret: Mari-Ann Bakkelund 14

15 Vedlegg 4 Regionale politiske utvalg - RPU Region NORD: Hovedstyrerepresentant, region, Hans Erik Skjæggerud Sektor STAT: Åshild Hanssen Sektor KOMMUNE: Elin Wilhelmsen Sektor NAVO: Toril Merete Pettersen Sektor PRIVAT: Terje Dahl Region MIDT: Hovedstyrerepresentant, region, Are Skjelstad Sektor STAT: Heidi Hammerø Sektor KOMMUNE: Turid Knudsen Sektor NAVO: Svenn Inge Strømmen Sektor PRIVAT: Margrete Risbakk Vegsund Region VEST: Hovedstyrerepresentant, region, Britt-Karin Muri Sektor STAT: Aud Rigmor Eltervåg Sektor KOMMUNE: Bjørg Våge Sektor NAVO: Kari Vik Sektor PRIVAT: Jan-Eirik Feste Region SØR: Hovedstyrerepresentant, region, Gina Rigmor Grønlie Sektor STAT: Reidun Fløseth Sektor KOMMUNE: Mari-Ann Bakkelund Sektor NAVO: Sektor PRIVAT: Bodil Kristiansen Hilde Prestegården Region ØST: Hovedstyrerepresentant, region, Nils Petter Rønningen Sektor STAT: Thor Fr. Fjerdumsmoen Sektor KOMMUNE: Borgny Mo Nybakk Sektor NAVO: Heidi Birkeland Sektor PRIVAT: Gunnar Lingjerde 15

16 16

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

HS 04/08 SAK 050/08. Hovedstyret. Generalsekretæren. Sak 050/08: Protokoll fra hovedstyremøtet 21. februar 2008 FORSLAG TIL VEDTAK:

HS 04/08 SAK 050/08. Hovedstyret. Generalsekretæren. Sak 050/08: Protokoll fra hovedstyremøtet 21. februar 2008 FORSLAG TIL VEDTAK: HS 04/08 SAK 050/08 Til: Hovedstyret Fra: Generalsekretæren Sak 050/08: Protokoll fra hovedstyremøtet 21. februar 2008 Vedlagt følger protokollen fra hovedstyremøtet 21. februar 2008. FORSLAG TIL : Protokollen

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

HS 02/08 SAK 017 A/08

HS 02/08 SAK 017 A/08 HS 02/08 SAK 017 A/08 Til: Hovedstyret Fra: Generalsekretæren Sak 017 A/08: Protokoll fra hovedstyremøtet 9. januar 2008 Vedlagt følger protokollen fra hovedstyremøtet 9. januar 2008. FORSLAG TIL Protokollen

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Parats handlingsplan 2007

Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan bygger på Parats politiske plattform og skal synliggjøre Parats satsningsområder i 2007. Denne politiske plattformen beskriver hva Parat står for, hva slags

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Det kan være i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller nedleggelse. Selv

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet

www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

«Ikke uten min tannhelse sekretær» ThsF-Kongressen 2013. Meld deg på nå! www.thsf.no. Clarion hotel Royal Christiania, Oslo 4.

«Ikke uten min tannhelse sekretær» ThsF-Kongressen 2013. Meld deg på nå! www.thsf.no. Clarion hotel Royal Christiania, Oslo 4. 16.04.13 13:18 Din forsikring i arbeidslivet ThsF-Kongressen 2013 tal Depot e hender er på klinikken, raskt fra u Kundeavtale med oss lser hos en ansvarsfull te medarbeidere. Vi har tanter som dekker hele

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Tillitsvalgte i Parat

Tillitsvalgte i Parat Vår referanse Deres referanse Dato 09.11.05 en arbeidstakerorganisasjon i YS Tillitsvalgte i Parat P.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf. 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com www.parat.com Nyhetsbrev,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) 2014-2017 INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN 2 I år (2013) skal det nomineres nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Parats vedtekter endret på representantskapsmøtet 18.november 2009

Parats vedtekter endret på representantskapsmøtet 18.november 2009 Parats vedtekter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap... 2 4 Æresmedlemskap... 3 5 Kontingent... 3 6 Utmelding... 3 7

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

HS 01/08 SAK 003 A/08

HS 01/08 SAK 003 A/08 HS 01/08 SAK 003 A/08 Til: Hovedstyret Fra: AU Sak 003 A/08: Protokoll fra hovedstyremøtet 13. desember 2007 Vedlagt følger protokollen fra hovedstyremøtet 13. desember 2007. FORSLAG TIL Protokollen fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARAT. (Endret siste gang RS møte november 2008) Vedtekter Parat pr november

VEDTEKTER FOR PARAT. (Endret siste gang RS møte november 2008) Vedtekter Parat pr november VEDTEKTER FOR PARAT (Endret siste gang RS møte november 2008) Vedtekter Parat pr november 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...side 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon...3 2 Formål...3 3 Medlemskap...3

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Protokoll fra STAFOs sentralstyremøte

Protokoll fra STAFOs sentralstyremøte 18. juni 2014 kl.10.00 i Lakkegt. 3. Til stede: Ingerid Bjercke, Elisabeth Borthen, Elin Hoel, Kristin Gjøen Larsen, Frithjof Laupsa, Bjørn Tore Mikkelsen, Lars Nedrevåg, Roger Venner, Harald Hilsen, Narve

Detaljer

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering.

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. HS 02/08 SAK 018/08 Til: Hovedstyret Fra: Politisk leder Sak 018/08: Politisk leder informerer Vedlagt følger notat fra politisk leder. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. Synliggjøring /profilering

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Kvinne Mann. Ugift Gift/samboer Enkemann/-kvinne

Kvinne Mann. Ugift Gift/samboer Enkemann/-kvinne 1 of 13 23.05.2017 12:50 Målet med studien er å kartlegge nivå av engasjement blant norske tannleger, og i tillegg undersøke hvilke faktorer i tannlegens arbeid som positivt korrelerer med engasjement.

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

NAV - Prosjekt. Versjon: 0.2 Dato: 09.12.07

NAV - Prosjekt. Versjon: 0.2 Dato: 09.12.07 NAV - Prosjekt Versjon: 0.2 Dato: 09.12.07 U INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Mandat... 3 2. Struktur for Parat i NAV... 3 2.1. Nasjonal styringslinje for fylkene:... 4 2.2. Nasjonal

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Håndbok for avdelingstillitsvalgte Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Innhold 1. NITOs Avdelinger... 3 2. Årsmøtet... 3 Avdelingens budsjett og regnskap... 3 3. Avdelingens oppgaver og aktiviteter...

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

«Ikke uten min tannhelse sekretær» ThsF-Kongressen 2011. www.thsf.no. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 11. mars 2011. Meld deg på nå!

«Ikke uten min tannhelse sekretær» ThsF-Kongressen 2011. www.thsf.no. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 11. mars 2011. Meld deg på nå! 23.11.10 13.11 Din forsikring i arbeidslivet ThsF-Kongressen 2011 ental Depot ste hender er på klinikken, raskt fra u Kundeavtale med oss lser hos en ansvarsfull te medarbeidere. Vi har tanter som dekker

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer