Kundebladet. Nr Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din."

Transkript

1 Kundebladet Nr Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år.

2 Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: Faks: Avd. Heimdal: Tlf.: Faks: Epost: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør: Bjørn Riise Layout og produksjon: Grafisk Kommunikasjon AS Innhold Nr Aldri for tidlig å tenke på pensjonen 7 Noen vil gjerne ha identiteten din 10 Webdesignere vokste ut av næringshagen 12 Klæbus egen advokat 13 Mer plass på Agdenes fyrstasjon 14 Nå blir vi en Eika-bank 16 Toppfotografer skal portrettere Klæbu 20 Kort er ikke bare kort 22 Skålgropene på Stabben 23 Enda mer synlig eiendomsmegling 24 Banken slik du møter den. Møt Christian M. Andersen 26 Nye Tanemsbrua 10 år 28 Man må sammenligne rett sier Terras sjefsøkonom Jan L. Andreassen 29 Ny påloggingsside for NettBanken 29 Sats på app 30 Hjelp kvinanda med bolig 32 Neslesommerfuglen et tidlig vårtegn 2

3 Banksjefens Mars er ankommet, og våren lurer i det fjerne. Godt er det, siden vi så langt knapt har hatt ordentlig vinter i år, med et ekstremt vær på flere måter. Og i troen på bedre tider ligger noe av det beste i menneskenaturen, at uansett hvor ille det er så vet vi at det før eller senere blir bedre igjen. Og økonomisk, så kan det synes som om store deler av de vestlige økonomier har gått fra ille til verre eller i hvert fall står fast i en meget vanskelig situasjon. I Italia ble en klovn og en banditt 2 av de 3 med mest stemmer etter nyvalget. Siden Italia har verdens 3. største statsgjeld, så kan man nøkternt konkludere med at situasjonen kunne vært bedre. Og i USA er 2. akt av finansstupet godt i gang, med et mediesirkus uten like og folket som ufrivillige deltagere i noe som kan beskrives som et styringsmessig Muppet-Show. En ting er sikkert, det er lenge til flertallet av de vestlige økonomier og de som bor i de landene vil oppleve vesentlig økonomisk fremgang. Til det er for mye gjort feil i mange år, helt siden slutten av 90-tallet i hvert fall. På den hjemlige arena, så ser det ut som om norsk økonomi skal flate ut. Det er begrenset hvor mye annerledes man kan være uten å pådra seg risiko for alt for stor fallhøyde. Men det trenger ikke å være negativt i det lange løp, vi er fortsatt på økonomisk førsteplass i verden, og bør nok sette mer pris på alle de goder vi har. Og forstå at det ikke er mer penger å bruke samlet sett, vi må heller begynne å prioritere. hjørne I banken opplevde vi nok et år med meget godt salg av økonomiske tilleggsprodukter til våre kunder. Og våre kunders portefølje av personforsikringer, skadeforsikringer, boligkreditter, kredittkort og spareprodukter har aldri vært større. Det er også interessant å se at vi opplevde en vekst på mellom 10 og 11 % i innskudd fra kunder i fjor. Det skyldes nok en kombinasjon av at våre kunder har hatt noen gode år både privatøkonomisk og bedriftsmessig, samt en økende forståelse for at det er store økonomiske utfordringer i de fleste vestlige land. Da er det greit å sette av noe ekstra på kistebunnen. Det har aldri skadet å ha litt ekstra i reserve. Og det styringsmessige er antakeligvis både problemet, årsaken og løsningen. Den politiske eliten synes å være totalt overbefolket av broilere uten vesentlig erfaring fra det virkelige liv, men som er flinke til å prate og si de riktige tingene. Støttet opp av byråkrater med masse fine, teoretiske modeller, og PR-rådgivere som behersker kunsten å ikke si noe som helst med reell mening. Ting kan bli bedre, det er sikkert. Men da må velgerne begynne å stemme på de som ikke bare sier det som er mest behagelig å høre, og så spørs det om det er mange slike politikere å stemme på? Avslutningsvis vil jeg ønske alle kunder og forretningsforbindelser en fortsatt god dag og en god vår ;-) Bjørn Riise Banksjef 3

4 Aldri for tidlig å Pensjonssystemet er fortsatt under omlegging. Tidligere i vinter la Banklovkommisjonen frem et nytt forslag omkring innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjon, som kommer i tillegg til de endringer det allerede har vært i pensjonssystemene gjennom de siste årene. Uansett hvordan man har fulgt denne debatten, er det noe de fleste vil være enig om: Pensjon er komplisert, og det er slett ikke enkelt å skaffe seg en god oversikt over hva som blir den økonomiske situasjonen den dagen man velger å forlate arbeidslivet. Flere lever langer Det har lenge vært klart at med flere som lever lenger blir det også flere som etter hvert skal gå ut av arbeidslivet og bli pensjonister. Samtidig har det også vært en tendens til at det blir relativt færre i arbeidslivet som skal betale for dette. Noen beregninger forteller at mens det til nå har vært fire yrkesaktive (som betaler skatt) for hver pensjonist, vil dette tallet om ikke så veldig lenge være endret til to yrkesaktive for hver pensjonist. Og selv om det er mange som har betalt inn sin andel til fremtidig pensjon opp gjennom årene, og selv om fedrelandet er i den lykkelige posisjon at mye av inntektene fra den store petroleumsaktiviteten er satt av i store, felles pensjonsfond, legger allerede pensjonsutbetalinger til ulike pensjons- og trygdeytelser beslag på en stor del av statens årlige utgifter. På bakgrunn av dette har politikerne sett at det har vært nødvendig å gjøre noe med dette for fremtiden, og gjennom de siste årene har det vært flere pensjonsreformer. Slutt på «gullalderen» Uten å gå i detalj omkring de ulike forslagene, er noe helt klart: Fremtidens pensjonister, dvs. først og fremst de som er født utover på 60-tallett og senere, kan neppe regne med så gunstige pensjoner som de som finnes i dag. Dagens pensjonistgenerasjon, og de som kommer de nærmeste årene har gjennomgående fått «gullpensjoner» som de kommende generasjoner neppe kan regne med å se maken til. Så fremt man ikke er oppmerksom på dette, og gjør noe med det i tide, vil et realistisk scenario være at man kan stå som fersk pensjonist med en inntekt som muligens er under halvparten av det man har vært vant til fra før. Og for de fleste vil det være et enkelt regnestykke å se at det kan få store konsekvenser for livssituasjonen. Slutt på ytelsespensjon En av konsekvensene fra det relativt ferske forslaget fra Bank- 4

5 tenke på pensjonen lovkommisjonen vil være at for privat ansatte vil det etter hvert bli slutt på ytelsespensjon, dvs. en pensjonsordning som gir en garantert størrelse på pensjonen. Riktignok er dette fortsatt bare et forslag, men det er neppe noen grunn til å tro at det blir store endringer i den videre behandlingen. Det legges opp til at alle skal få det som kalles innskuddspensjon. Meget kort forklart vil det si at arbeidsgiveren hver måned må sette av et «sparebeløp», og den pensjonen du vil få når den dagen er der vil bestå av det som er spart opp gjennom årene og den avkastning som er oppnådd på disse pengene. Større ansvar selv Og det innebærer også et større ansvar for den enkelte. Plasseringen av disse «sparepengene» kan nemlig gjøres ut fra ulike risikoprofiler, som først og fremst varierer med hvor stor del som kan plasseres i aksjer. Profilene er «forsiktig», med prosent i aksjer, «moderat» med 50 prosent i aksjer og «offensiv» med prosent i aksjer. Når det gjelder sparing i (eller satsning) på aksjer regnes det som «barnelærdom» at dette er en spareform som kan gi større avkastning enn for eksempel banksparing, samtidig som risikoen for tap også er større. Og her er det den enkelte som selv må velge hvilken risikoprofil man ønsker, og på den måten selv ta ansvar for hvordan man skal komme ut økonomisk som pensjonist. Banken eller en pensjonsrådgiver hjelper gjerne med å regne ut hva forskjellen på de ulike risikoprofilene kan bli i kroner, men det som uansett er klart, er at det kan være snakk om svært store beløp gjennom en hel yrkeskarriere. Gjør noe i tillegg I tillegg til at den enkelte selv må ta ansvar for hvor stor opptjening det kan være mulig å få gjennom risikoprofil etc., er det likevel klart at for svært mange vil det være vanskelig å nå opp i samme pensjonsutbetaling som man ville fått med en garantert ytelsespensjon. Det gjelder blant annet de som har høy inntekt, spesielt om de ikke har klart å forhandle seg til gunstige tilleggspensjoner gjennom arbeidsavtale. Derfor vil det være stadig viktigere å tenke på egen pensjon, gjerne så tidlig som mulig. Og det først og fremst gjennom å starte egen sparing, slik at dette gir grunnlag for en anstendig pensjonisttilværelse. Mange velger AFP Med nye regler for AFP (avtalefestet pensjon) er det mange som har valgt å ta ut pensjon fra fylte 62 år, eller i årene mellom 62 og 67 år. trygden. AFP kan ikke tas ut delvis, men folketrygden kan tas ut gradert. Dersom du tar ut AFP, må du minimum ta ut 20 prosent av folketrygden. Det finnes en rekke detaljerte regler for hvordan AFP beregnes. Det er ingen inntektsavkortning; du kan tjene så mye du vil mens du mottar AFP. Avtalefestet pensjon er en tariffestet pensjonsordning i privat sektor. Fra 2011 er AFP-ordningen en livsvarig ytelse som kan tas ut fra fylte 62 år eller senere, og for de som omfattes av dette er det også gunstige regler for hvor mye man kan arbeide (og tjene) ved siden av pensjonen. Hvis man vil ta ut AFP, må den tas ut sammen med alderspensjon fra folke- Det vil variere hvor mye man vil få utbetalt gjennom AFP-ordningen, og i likhet med alderspensjon i folketrygden blir din månedlige AFP utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år. Størrelsen på AFP-utbetalingen vil avhenge av lønnen (pensjonsgivende inntekt) du har hatt mellom 13 og 61 år. Det er NAV som beregner størrelsen på AFP-pensjonen. Ønsker du å undersøke størrelsen på pensjonen, kan logge inn på NAVs pensjonskalkulator eller kontakte NAVs kontaktsenter for ny pensjon på telefon. Også banken har kvalifiserte rådgivere som du kan diskutere spørsmål omkring AFP og andre pensjonsspørsmål med. 5

6 Ordene Når man snakker om pensjon, dukker det opp mange begrep som kanskje ikke er så lett å forstå umiddelbart. Her er en liste over noen av de sentrale ordene: Ytelsespensjon En ytelsespensjon kjennetegnes av at utbetalingen ved pensjonsalder 67 år er avtalt på forhånd. I mange bransjer har det vært vanlig med en alderspensjon (inklusiv alderspensjon fra folketrygden) på mellom 66 og 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Alderspensjonen er livsvarig. Det er ikke uvanlig at ytelsesordningen også omfatter ektefelle-, barne- og uførepensjon. Ytelsespensjonen er forutsigbar for den ansatte. Ordningen baserer seg på en «beregnet» folketrygd. Det legges til grunn full opptjening (40 år) i folketrygden og full opptjening i bedriften (30 år). Bedriften betaler inn den årlige premien til pensjonsordningen. Størrelsen på premien avhenger blant annet av medlemmenes tjenestetid, alder og lønnsnivå. Dette fører til at størrelsen på bedriftens innbetalinger varierer fra år til år. Innskuddspensjon I en innskuddspensjonsordning er bedriftens innbetaling til pensjonsordningen fastsatt som en prosentsats av den/de ansattes lønn. I motsetning til ytelsespensjon, er nivået på en innskuddspensjon ved oppnådd pensjonsalder ikke fastsatt. Nivået på pensjonen vil avhenge av størrelsen på innbetalingene (pensjonskapitalen), avkastningen på kapitalen og hvor lang utbetalingstid den ansatte velger. Kostnadene ved ordningen er forutsigbar for bedriften med hensyn til innskuddet til enhver tid. Den ansatte selv er ansvarlig for forvaltningen av pensjonskapitalen. Størrelsen på pensjonen er helt uavhengig av folketrygd og opptjeningstid. Det er pensjonskapitalens størrelse som avgjør hvor stor pensjon du kan ta ut fra utbetalingstidspunktet og perioden du ønsker denne utbetalt over. Utbetaling over minimum 10 år, men minst til fylte 77 år. Maksimum utbetalingstid er 25 år. Risikoprofil eller spareprofil Ved innskuddspensjon blir de beløpene som spares opp plassert i fond med ulike investeringsprofiler. For innskuddspensjon velger bedriften hvilken spareprofil som i utgangspunktet skal gjelde for pensjonssparingen. Den enkelte ansatt har mulighet for å endre mellom fire standard spareprofiler, og i tillegg tilbys mulighet for kun plassering i pengemarkedsfond. Spareprofilene har ulik grad av aksjeinvesteringer, noe som dermed gjenspeiler avkastningsmulighetene og tilhørende risiko. En tommelfingerregel er at med en høy risikoprofil kan det bli høy avkasting, men risikoen for tap er også høyere. Levealderjustering Levealdersjusteringen innføres for folketrygden, og er en følge av at den gjennomsnittlige levealderen i Norge har økt, dvs. vi lever lenger. Det innebærer at din opptjente pensjon fra folketrygden skal justeres i forhold til antall leveår det er forventet at ditt årskull har igjen på det tidspunkt du tar ut alderspensjonen. Begrepet brukes også om den reduksjon eller økning i pensjon som følger av tidspunktet for når du tar ut alderspensjon. Grunnbeløp Trygdesystemet i Norge er bygd opp rundt et regulerbart grunnbeløp (vanligvis beskrevet som 1G), som benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Det justeres av Stortinget i takt med lønnsveksten i samfunnet. Dette skal sikre at folketrygdens pensjonister får en inntektsutvikling på linje med de yrkesaktive. Alle ytelser som beregnes ut fra grunnbeløpet, justeres hver gang dette blir endret. 1. mai 2012 var grunnbeløpet på kroner

7 Nedbetaling av lån er god sparing Syv av ti sier at de ser på nedbetaling av lån som den mest gunstige spareformen i Det er en husholdningsundersøkelse som Norstat har gjennomført for Finans Norge. På fire år har andelen som sier de sparer kroner eller mer i året økt fra 18 til 33 prosent og innskudd i bank er fremdeles den mest foretrukne spareformen. Selv om rentene er rekordlave, ser folk flest på nedbetaling av lån og ordinær banksparing som attraktive spareformer. Nedbetaling av lån gir en avkastning lik lånerenten, og er særlig aktuelt for folk med en høy gjeldsgrad i forhold til boligverdi og inntekt. Knallhard konkurranse om innskuddskundene gjør at også tradisjonell banksparing gir en positiv avkastning for de fleste, sier ass. fagdirektør Rolf Mæhle i Finans Norge. Nordmenn er sterk i troen på at boligprisen vil fortsette oppover, men det er grunn til å minne om at også boligprisene svinger. For eksempel falt boligprisen 14 prosent i perioden august 2007 til desember Så heller ikke boligmarkedet er risikofritt som plasseringsalternativ, fremholder Mæhle. Noen vil gjerne ha identiteten din Kjeltringer finnes overalt og av og til der du minst venter det. Om det er ute på gata, eller på internett kan det alltid finnes noen som ønsker å berike seg på bekostning av deg. Derfor gjelder det å være på vakt og ta de nødvendige forholdsregler enten du skal gå hjem i mørke en sein kveld, eller når du beveger deg omkring på internett. Det som kalles identitetstyveri er en form for kriminalitet som ser ut til å øke kraftig, og det dukker stadig opp nye, utspekulerte metoder for å forsøke å lokke folk til å gi fra seg viktig informasjon. uuu Husholdningsundersøkelsen viser også at antallet som sier de sparer i bank har økt fra På spørsmålet «Hvilke spareprodukter har du/dere plassert penger i det siste året?» svarer 84 prosent «innskudd i bank», mot 75 prosent året før. På andreplass kommer fondssparing. En av tre sier de har plassert sparemidler i fond. 7

8 uuu De som står bak dette, er vanligvis ute etter opplysninger om for eksempel navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, e-postadresse og andre opplysninger som alene eller sammen med annen informasjon kan identifisere en person eller et selskap. Dette kan i neste omgang brukes til å kjøpe tjenester, bestille varer, ta ut penger eller få tilgang til et møte som man ellers ikke hadde hatt tilgang til. Dette er et økende problem som skaper stor usikkerhet og store problemer for ofrene, som ofte står igjen for å betale regningene. For ikke å snakke om hvor mye tid og arbeid som går med til å rydde opp i ettertid. Også passord Identitetstyvene er også spesielt ute etter passord, og også her dukker det opp stadig mer utspekulerte metoder. Og dessverre, for ekspertene er det ofte ganske enkelt å finne frem til passord. Ofte skjer dette gjennom at en tilsynelatende uskyldig epost som du i vanvare eller av nysgjerrighet åpner inneholder en eller annen form for ondsinnet programvare, som gir utenforstående tilgang til din datamaskin uten at du har det minste anelse om dette. Ta noen grep Det er mulig å gjøre ganske mye for å unngå identitetstyveri på internett. Det elementære burde være å ha et godt anti-virusprogram (som også kontrollerer eposten og helst kontakt med forskjellige sosiale medier). Dessuten er det helt avgjørende å oppdatere programvare jevnlig, det gjelder både virusprogrammet og også andre programmer som finnes på datamaskinen. Dessuten er passord viktig. Både når det gjelder å finne gode passord som ikke er enkle å gjette seg frem til (tidligere var «pils» et av de mest brukte passord), og også å unngå å bruke samme passord flere steder. På den annen side er det en utfordring man ikke skal undervurdere å huske mange passord, for ikke å snakke om å huske hvilket passord du brukte hvor. Men viktig er det, uansett. Pass på nettbanken Nettbanken blir stadig viktigere, ikke minst fordi flere og flere tjenester (bank, sparing, forsikring osv.) etter hvert samles der. Mange eksperter er klar på at det passordet man velger for nettbanken, bør brukes bare der. Likevel er nettbanken blant de steder på nettet som fortsatt er blant de tryggeste, selv om noen skulle ha fått fatt i passordet ditt. Det skyldes at nettbanken er bygget opp med lag etter lag med sikkerhet og overvåking. I tillegg til passord er det blant annet nødvendig med en unik identifikasjonskode som varierer hele tiden, enten du bruker BankID eller en mobiltelefonløsning til å logge deg inn. Nye tjenester bekymrer Det er kanskje mer grunn til å være på vakt når man ser stadig nye tjenester som nå blir flyttet ut av «den virkelige verden» og over i internettets kyberunivers. Det gjelder for eksempel helse- En slik mail bør få alarmklokka til å ringe høyt. Dårlig språk er et tegn på at du bør være på vakt. Dessuten er det også fare at dersom du følger slike linker, risikerer du at datamaskinen din blir infisert med ondsinnet programvare. og trygdeinformasjon, informasjon fra selvangivelse osv. som det nå er mange som henter fra internett i stedet for å få dem i posten. I årene som kommer vil flere og flere opplysninger bli flyttet over til internettet, og i takt med dette blir det også vanskeligere og vanskeligere å klare seg uten dette hjelpemiddelet. Naturligvis legges det stor vekt på sikkerhet i flere lag og nivåer når dette bygges opp, men det vil alltid være mulighet for svake ledd og at noen klarer å skaffe seg opplysninger de ikke bør ha. Ikke minst brukerne selv vil ofte være det svakeste leddet, enten av vanvare eller fordi man mangler den kunnskapen som er nødvendig. Ikke like lett bestandig Misbruk av kort, enten ved at det er blitt stjålet, du har mistet det eller noen har sikret seg en ulovlig kopi kan også være et problem. Også her er det enkelte forholdsregler som hjelper med å unngå problemer: Når du får et nytt kort: Signer i signaturfeltet umiddelbart Lær PIN-koden utenat skriv den aldri ned Oppbevar aldri PIN-koden sammen med kortet Hvis du velger PIN-kode selv eller endrer den PIN-koden du er tildelt, bør du unngå opplagte koder som for eksempel fødselsdatoen din Oppgi aldri PIN-koden din til noen Når du er hjemme: Ta vare på kvitteringer fra butikker og minibanker, og kontroller dem mot kontoutskriften Ring kortutstederen umiddelbart hvis du finner uriktige beløp eller transaksjoner som du ikke husker Lag en oversikt over alle kortnumrene dine og de telefonnumrene du må ringe hvis du mister eller blir frastjålet kortene Meld fra umiddelbart til din kort- 8

9 utsteder dersom kortet ditt kommer på avveie eller blir stjålet Når du handler i butikken: Kontroller at beløpet på kvitteringen eller terminalen er korrekt, før du autoriserer transaksjonen ved å signere eller taste inn PIN-koden Sørg for å få tilbake kortet sammen med din kopi av kvitteringen Oppbevar kortet forsvarlig se opp for lommetyver Postordre og handel via telefon: Oppgi kortnummeret ditt kun til forhandlere som du vet har et godt rykte og er pålitelige Du kan bli bedt om å oppgi sikkerhetskoden (CVV2) til kortet, dvs. de tre tallene på baksiden av kortet, enten i eller til høyre for signaturfeltet. Gi forhandleren sikkerhetskoden, men du må aldri oppgi PIN-koden Skriv ned detaljene for alle transaksjoner, inkludert forhandlerens adresse og telefonnummer Etter hvert er mange på Facebook. Slike meldinger som dette om kontoen din bør du imidleretid bare slette med en gang. Hvorfor sender for eksempel Facebook mail fra en avsenderadresse som dette? Denne mailen ble sendt til mange kunder i Skandiabanken. Banken fikk heldigvis mange spørsmål fra kundene sine, og kunne fortelle at dette var et svindelforsøk. Unngå kortmisbruk Selv om man er aldri så mye på vakt, dukker det stadig opp nye svindelforsøk som ikke er like lett å avsløre. Om for eksempel noen utgir seg for å være fra bank eller kort-selskap, forteller deg at du har vært utsatt for svindelforsøk og ber om opplysninger for å forhindre dette. De siste månedene har det vært registrert flere forsøk på nettopp dette. En epost, der det er gjort anstrengelser for at de skal ha et utseende som ligner på bankens eller kortselskapets, ber deg klikke på en lenke som bringer deg til et skjema. Her skal du så skrive inn en del informasjon. Og, «trusselen» er klar: Om du ikke oppgir denne informasjonen, vil kortet ditt eller kontoen din bli sperret. Lett å avsløre Slike svindelforsøk burde være lett å avsløre. Først og fremst fordi ingen seriøse aktører, verken banken eller de store kortselskapene, noensinne vil be deg gi fra deg slik informasjon. Ikke via telefon, ikke via internett eller epost, og heller ikke over skranken i banken. Passordet ditt, for eksempel, skal du ALDRI gi fra deg eller fortelle til noen andre. I tillegg til dette er det flere andre kjennetegn på at det er svindel, og som er lett å avsløre: Nettadressen. Er det overhode noen grunn til at et stort, seriøst selskap som Visa skulle sende mail til deg fra en gmail-, yahoo- eller annen adresse? Språket: Mange av de mailene vi har sett, er helt tydelig maskinoversatt for eksempel ved hjelp av Googles oversetter eller lignende. Og vanligvis er de kjennetegnet av et usedvanlig dårlig norsk språk. De store, seriøse har i det minste råd til å bruke skikkelige oversettere når de skal kommunisere med kundene sine. Om du blir sendt til en nettside for å skrive inn i et skjema, er det også greit å se på nettsidens adresse. Hvis den begynner med er den ganske sikkert useriøs. Seriøse nettaktører bruker krypterte nettsider, og da begynner adressen alltid med https:// Dette må du gjøre med en gang Dersom du oppdager at du er utsatt for identitetstyveri og svindel, eller har mistanke om noe slikt, er det viktigste av alt å handle raskt. Dette er noe av det du må gjøre: Anmelde forholdet til Politiet. Meld fra til alle de tre kredittsjekkselskapene, for eksempel Lindorff, Experian og Dun&Bradstreet. Dette forhindrer at det opprettes ytterligere kredittsjekker på deg. Legg inn sperre på adresseendring hos Posten, slik at du har kontroll med posten din. Ta kontakt med kjente kreditorer, og si fra om at du har vært utsatt for misbruk og id-tyveri. Og ta kontakt med banken blant annet for å sperre kontoer og få annen hjelp. 9

10 Webdesignere vokste Bedriften H3 ikt as, som ble etablert i 2005, har hatt en god utvikling. Og det betyr også at den har «vokst ut» av lokalene i næringshagen der det startet, og er nå på plass i andre etasje i bankens lokaler i Klæbu sentrum. Og her er vi blitt godt mottatt, sier Robert Haugan, som sammen med Wolfgang Born har bygd opp bedriften fra den forsiktige starten som nærmest var en tilleggsaktivitet til andre jobber frem til dagens virksomhet. Mange tjenester Fra starten var det først og fremst webdesign som var forretningsområdet, men etter hvert har man fått en rekke tjenester som tilbys kundene: Vi jobber med både webdesign, utvikling av nettsider og grafisk design, og tanken er å tilby kundene kvalitetsløsninger, der vi hele tiden følger opp og legger til rette for kundene. I tillegg til dette hjelper vi med også andre publiseringsløsninger, bygger opp intranett og tilbyr tjenester innen alle typer førtrykk, forteller Haugan, og sier de faste kundene er små og mellomstore firmaer lokalisert i Midt Norge. Vi ønsker å gi kundene ett enkelt kontaktpunkt for både webtjenester og grafiske tjenester, sier han, og forteller at firmaet har kompetanse også innen desktop publishing, foto og teknisk drift. Noe som betyr at man kan lage skreddersydde løsninger og ta hånd om hele prosessen for eksempel når det gjelder firmaprofilering: Vi kan følge kunden gjennom hele prosessen, og om det er behov kan vi også bistå med tekstarbeid og illustrasjoner. Beskjeden start Det startet forsiktig. Mens Haugan, som har sin ingeniørutdannelse fra HiST, Robert Haugan og Wolfgang Born står baj bedriften H3 IKT AS, som nå er på plass i 2. etasje i bankbygget. fortsatt arbeidet innen Telenor-konsernet, blant annet med nettverk, servere etc. H3 ikt as var i starten et samarbeid mellom Robert og hans onkel Ivar Haugan, sammen med Roald Hammer. I 2005 ble bedriften omgjort til aksjeselskap. Samtidig trakk Roald Hammer seg ut på grunn av en ny jobb, men både han og Ivar Haugan er fortsatt med i styret. Men nesten ved en tilfeldighet kom Wolfgang med for et par år siden, forteller Robert Haugan. Bakgrunnen var at de hadde barn i samme barnehage, og de fant ganske fort ut at de gjerne kunne arbeide sammen. Wolfgang Born er opprinnelig fra Sveits, kom til Norge «på grunn av kjærligheten» og bosatte seg i Klæbu i Før dette hadde han jobbet som lydtekniker i Berlin i 16 år, men hadde også startet med webutvikling og lært seg forskjellige programmeringsspråk. Han er nå utdannet som bachelor og e-business manager. Komplette løsninger Konkurransen i denne delen av markedet er hard, men Robert mener man har funnet et opplegg som klarer seg, blant annet fordi man som et lite selskap kan legge vekt på tett kontakt med kundene og på å levere komplette løsninger ut fra kundenes ønsker. Og kundene er alt fra små håndverksbedrifter og oppover. Synlighet er en 10

11 ut av næringshagen viktig faktor for den som vil lykkes i dag, og på dette området bidrar vi både under utforming av websider og på andre måter. Blant annet hjelper vi kundene til å bli synlige på nettet, for eksempel gjennom å bistå til at de lettere blir funnet på forskjellige søkemotorer osv. Vi har også et stort spekter av tilleggstjenester vi kan tilby, og gjerne utvikle ut fra kundenes ønsker, sier han. For øvrig er omkring 90 prosent av kundene det Robert Haugan karakteriserer som faste kunder. En viktig kundegruppe er reklamebyrå og bedriftenes markedsavdelinger, som gjerne trekker inn H3 ikt når de selv har kunder som skal ha nye nettløsninger. Her har vi en utfyllende jobb og tar hånd om den delen av jobben som byråene ikke har egen kompetanse til å ta seg av. Godt å være i Klæbu Verken Robert eller Wolfgang hadde i utgangspunktet noen tilknytning til Klæbu, begge flyttet hit med familien. Og er enige om at Klæbu er et godt sted å bo både for barn og voksne. Men det var et bevisst valg både å etablere bedriften i Klæbu i sin tid, og også å bli værende i kommunen etter at man flyttet ut av næringshagen. Henrik W Møllegård (22) har jobbet i selskapet en periode i vinter. TIl daglig studerer han Digital Medieproduksjon på Høgskolen i Hedmark avdeling Rena. Svært mye av arbeidet foregår på nettet, og dermed er det nesten likegyldig hvor vi holder til. Svært mange av kundene våre holder til i Trondheim, men vi har ikke fått noen negative reaksjoner på at de må komme til Klæbu om de skal besøke oss. Det er kort vei, og parkeringsproblemer er helt ukjent her. Jeg vil også si at vi har fått en god husvert i Klæbu Sparebank. Lokalene her passer meget godt for oss, og banken har også vært svært behjelpelig med å legge alt til rette for oss, sier Robert Haugan. 11

12 Klæbus egen advokat Banken har fått flere nye leieboere, og den ene er advokatfullmektig Maria B. Tanemsmo som hver torsdag vil være på plass og ta seg av de som måtte ha behov for juridiske tjenester. Og foreløpig har jeg fått en fin mottakelse, både her i huset, og også når det gjelder interesse for å søke hjelp fra oss, sier Maria, som representerer advokatfirmaet Codex Advokat. Stor organisasjon Advokatfirmaet Codex Advokat er et landsdekkende selskap, og beskriver seg selv som spesialisert og produktorientert med sterkt fokus på kvalitet og service. Totalt er det omkring 50 medarbeidere i selskapet, og man arbeider både nasjo- nalt og internasjonalt. I tillegg til alminnelige advokattjenester tilbyr man også bistand til forretningsutvikling og strategi. Også Klæbu Hvorfor har man valgt å åpne kontor her i Klæbu? Det kan jo være mange grunner til det, men det er jo ikke umulig at også klæbyggen har behov for hjelp fra en advokat fra tid til annen, sier hun. Og legger til at selv om mange kanskje oppfatter det som noe ganske alvorlig å oppsøke en advokat, er det en rekke anledninger der det kan være behov for juridisk bistand, rådgiving og advokathjelp. Det kan for eksempel være spørsmål omkring arv, erstatningsrett, problemer etter et huskjøp osv. Og vi er jo også et tilbud til næringslivet i Klæbu, sier hun. God løsning Maria B. Tanemsmo, som opprinnelig er fra Lundamo, men flyttet til Klæbu som 16-åring, legger for øvrig ikke skjul på at kontor i Klæbu er en god løsning for henne personlig. Gift og bosatt i Klæbu, med to barn, forteller hun at det har vært viktig å kunne bruke tid på familien: Det var vel min ide at vi skulle etablere et slikt kontor, og etter en grundig vurdering fant Codex ut at det var vel verdt å prøve dette. Og så langt har det vist seg å være vellykket, sier hun. Og føyer til at selv om det er torsdag som er den faste kontordagen her, er det fullt mulig å avtale møter også andre dager i uka. Nyttig fellesskap «Samboerskapet» med banken er også en god erfaring, selv om Maria legger vekt at det selvsagt er viktig for begge parter å holde klare linjer og drive sin virksomhet uavhengig av hverandre. Det er en grei plass å ha kontor. Jeg er blitt godt mottatt, har fått fine lokaler og jeg glir godt inn i miljøet, både når det gjelder bankens folk og de øvrige bedriftene som etter hvert kommer på plass her. Studerte i Trondheim Maria forteller også at selv om hun formelt har sin utdannelse fra universitetene i Tromsø og Oslo, med eksamen fra det sistnevnte, kunne hun bo i Klæbu under hele studietiden. Vi var 120 som startet på studiet her i Trondheim, og ettersom det ikke er obligatorisk undervisning var det ikke noe problem å bo her og ha familie, sier hun. Og forteller også at det bare er et halvt års tid til hun kan stryke «fullmektig» fra tittelen sin. PS: Om noen ønsker kontakt med Maria, kan det gjerne skje via epost til 12

13 Mer plass på Agdenes fyrstasjon I løpet av vinteren har banken utvidet tilbudet på Agdenes fyrstasjon, og først og fremst har man utvidet overnattingstilbudet med flere sengeplasser. Banken har gjort et stort arbeid gjennom flere år med å ta vare på de gamle bygningene ved Agdenes fyrstasjon, tidligere er både fyrmesterboligen og de to fyrbetjentleilighetene pusset opp for å ta imot gjester. Men vi har sett at det var vært behov for større kapasitet, og derfor har vi bygd om og pusset opp det gamle uthuset også, forteller banksjef Bjørn Riise. Han sier at fyret etter hvert et blitt et populært sted både for strategisamlinger, styremøter, «runddag» osv., eller bare for avslapping. Men særlig når det er bedrifter som leier anlegger er det ofte ønske om enkeltrom, ut over det vi har kunnet tilby. Nå har vi fått fem nye rom med ti sengeplasser. Fra før hadde vi åtte rom og 16 sengeplasser, og med den utvidede kapasiteten regner vi med at dette tilbudet skal bli enda bedre, sier banksjefen. Gunstig tilbud Klæbu Sparebank kjøpte Agdenes fyrstasjon for flere år siden. Banken har lagt ned betydelige ressurser både for å ta vare på de mange bygningene, selve fyret og det fine naturområdet. Beliggenheten, midt i Trondheimsleia og med en og en halv times kjøretid fra Trondheim skulle ligge flott til, både for de som vil ta en dagstur og for de som vil overnatte. I samarbeid med lokale drivere kan stedet leies av både offentlige instanser, firma eller private. Nytt innvendig Mens det ytre er underlagt strenge regler for hva som kan gjøres der, har det indre av bygningene blitt oppgradert. Den tidligere fyrbetjentboligen inneholder 2 leiligheter med til sammen 6 doble soverom, wc på soveromsgangen, kjøkken, stuer, møterom, dusjer/bad i kjeller samt badstue. Det er mulig å leie leilighetene enkeltvis eller slå sammen til en enhet. Fyrmesterboligen ligger på det samme tunet som betjentboligen og inneholder 2 doble soverom, bad, kjøkken, stue og spisestue. Denne boligen kan leies som en enhet i seg selv, eller sammen med betjentboligen. Uthuset, som tidligere ble brukt for eksempel til avløsere, ferievikarer osv. er det siste som er blitt pusset opp. I tillegg er det også flere bygninger på området, ikke minst selv fyret som i seg selv er verd et besøk. 13

14 Etter en omfattende prosess skifter Terra, samarbeidsgruppen der Klæbu Sparebank er med, navn til Eika. På sett og vis kan man si at dette er «tilbake til røttene», ettersom både det gamle eiketreet har vært et symbol for sparebanksystemet, og også fordi Eika var navnet den gang samarbeidet ble etablert på slutten av 90-tallet. Det har vært en grundig prosess, sier konsernsjefen i Terra, Hege Toft Karlsen om navneendringen. Og føyer med en gang til at det er snakk om noe mer enn bare et navneskifte: Det er en del av en større opprydningsjobb vi har vært gjennom i Terra. Vi staker ut en ny strategisk retning, og navneendringen er bare en del av dette. Vi kan kanskje si at vi prøver å skrive historien på nytt, gjøre noen nye veivalg, og være tydelig på retningen. Målet er å prøve å fortelle hva vi skal være, og hvem vi skal være til for, sier hun. Og holder kortene tett til brystet når det gjelder hvordan den nye logoen og den grafiske profilen skal bli. (Det skal «avsløres» 21. mars, og på grunn av trykketid etc. kan vi ikke vise den her i bladet. Men på nettsidene vil det være mulig å se den). Ville ikke vært nok Det er ikke til å legge skjul på at Terranavnet fikk en del uheldig belastning under det som ble kalt «Terra-saken» for noen år siden, men Hege Toft Karlsen sier at selv om dette har vært en medvirkende årsak er det ikke den avgjørende årsaken til det som skjer nå: Om et navneskifte hadde vært tilstrekkelig, ville det kanskje vært gjort mye tidligere, sier hun, og gjentar et det er en mye mer dyptgripende prosess: Vi har en ny og mye tydeligere visjon som vi skal jobbe med nå: «Vi styrker lokalbanken» er det sentrale slagordet, og målet er å bli tydeligere på hvem vi skal være til for, og hva som blir våre sentrale arbeidsområder fremover. Og i den forbindelsen er vi også klar på at det er den enkelte banks merkenavn som er styrken i fellesskapet. Det vi fra sentralt hold skal bidra med, er å gi en styrket konkurransedimensjon til bankene. De er små, men selvstendige, og det er ikke alltid de klarer å ha den nødvendige spisskompetansen på alle områder selv. Felles støttenavn Dermed blir Eika et navn på en del støttefunksjoner for de enkelte bankene. Det vi så gjennom den prosessen som ledet frem til navneendringen var at kundene av og til stiller spørsmål ved om en mindre, lokal bank klarer å utvikle seg i takt med tiden på samme måte som de større. Behovet for å signalisere at man er del av en større sammenheng er derfor blitt bare tydeligere og viktigere. Vår oppgave blir å hjelpe de enkelte bankene å beholde og utvikle den posisjonen de har hatt i lokalsamfunnene. Hun sier også at en av årsakene til den store omleggingen man nå gjør i profil og strategi, også er et ledd i arbeidet for å skape stolthet, først og fremst i eget hus, men også omkring de produktene og tjenestene man leverer til lokalbankene. Tøff konkurranse videre fremover At man har gått gjennom en slik prosess signaliserer også at man venter at det fortsatt blir en hard konkurransesituasjon, men Hege Toft Karlsen er overbevist om at det finnes en god fremtid også for banker av den type man har i Klæbu og de øvrige stedene der man har lokale, selvstendige sparebanker: Det blir mer og mer krevende å være en liten bank. Men med en sterk allianse, som kan bidra med kompetanse og tjenester av den type det vil være krevende å bygge opp i egen bank, er jeg sikker på at de selvstendige, mindre bankene har en fremtid. Og jeg tror også det er nødvendig for at vi skal ha en velfungerende banknæring. Og om vi ser tilbake på de siste ti årene, har norske sparebanker opprettholdt markedsandelen sin til tross for finanskrise, realøkonomikriser og til og med statsgjeldskriser som ikke nødvendigvis har rammet oss i samme grad. Min mening er at de mindre sparebankene har styrket posisjonen sin, vi er godt kapitaliserte og har høy innskuddsdekning. Vi ser også at de bankene som tilhører vår allianse er de som har høyest kundetilfredshet blant de filialbetjente bankene. Det er en klar styrke at vi er til stede lokalt. Kjenner Midt-Norge Vi møtte Hege Toft Karlsen under en stor konferanse for de lokale Terra-bankene i Midt-Norge, og hun forteller at hun er relativt ny i Terra-systemet. Ett år som konsernsjef, og før det ti måneder som konserndirektør. Året som konserndirektør karakteriserer hun som krevende og Terra-Gruppen AS Terra-Gruppen AS som nå skifter navn til Eika er et omfattende samarbeid mellom omkring 80 sparebanker over hele landet. Gruppen skal være en fullskala-leverandør av finansielle produkter og tjenester gjennom de enkelte banker. Selskapet skal styrke de samarbeidende bankenes konkurransekraft gjennom målrettet og kostnadseffektiv innkjøpskraft. Hovedtrekk fra historien: 1997 Eika Gruppen AS blir etablert som et innkjøps- og interessesamarbeid. Sparebankenes Investeringsselskap etableres og Terra Fondsforvaltning og Terra Securities opprettes som datterselskaper 1999 Terra Forsikring AS etableres. Fusjon av Eika-Gruppen AS og Sparebankenes Investeringsselskap 2000 Eika-Gruppen AS endrer navn til Terra-Gruppen AS 2001 Terra Eiendomsmegling Norge AS etableres som franchisekjede 14

15 hektisk, men også et år hun ser tilbake på med mye stolthet over at man har fått til mye. Opprinnelig kommer hun fra Bergen, men har bodd i Oslo de siste ti årene. Men jeg føler jo at jeg kjenner finanssystemet i Midt-Norge ganske godt, etter å ha vært leder for Gjensidiges virksomhet i landsdelen i en årrekke. Sånn sett er det nesten som å komme hjem når jeg får være med på slike arrangement som dette, sier hun. Eika enkelt valg Når det ble Eika som ble valgt blant en rekke alternativer fra starten omkring mener hun at det ikke var et så veldig vanskelig valg. For mitt vedkommende var det et naturlig valg, vi går tilbake til det som har vært symbolet på gode norske sparebanker. Alliansen vår er et talerør for de sparebankene vi skal jobbe for også i fremtiden, og jeg tror Eika vil gi en samlende effekt for oss. Det er tilbake til røttene, men med en mer moderne og sterkere kompetanseprofil. Nå blir vi en Eika-bank 2003 Terra-Gruppen AS kjøper Sparebank 1 Finans AS som endrer navn til Terra Finans AS. Terra BoligKreditt AS etableres 2004 Terra-Gruppen AS kjøper Postbanken Eiendomsmegling og har nå to kjeder; Aktiv Eiendomsmegling og Terra Eiendomsmegling 2007 Terra Kort AS etableres Terra Aktiv Eiendomsoppgjør AS etableres. Terra Securities ASA begjærer oppbud etter den såkalte «Terraskandalen» Terra Fondsforvaltning AS og WarrenWicklund Fondsforvaltning AS fusjonerer og blir til Terra Forvaltning AS. Terra Driftspartner AS etableres 2009 Terra-Gruppen AS kjøper verdipapirforetaket Orion Securities AS, nå Terra Markets AS. OBOS blir aksjonær i Terra-Gruppen AS første aksjonær som ikke er en sparebank 2010 Terra-Gruppen inngår en fireårig sponsoravtale med Norges Skiforbund og langrennslandslaget 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA inngår intensjonsavtale med Terra-Gruppen, og blir fullverdig alliansebank vinteren Terra Finans og Terra Kortbank fusjonerer og danner Terra Finans og Kredittbank. 15

16 Toppfotografer skal Klæbu Sparebank har engasjert naturfotografene Orsolya og Erlend Haarberg til å presentere Klæbu fotografisk på en ny måte. Bildene skal brukes til å profilere Klæbu i ulike sammenhenger. portrettere Klæbu Bakgrunnen for initiativet er at Klæbu etter banksjef Bjørn Riises mening er kraftig underprofilert i trondheimsregionen. - Mitt inntrykk er at store deler av befolkningen i Trondheim og nabokommunene Melhus og Malvik vet lite om Klæbu. Selv om Klæbu sentrum bare ligger en liten halvtime med bil fra Torvet i Trondheim, er det forbausende mange som aldri har vært her. Dette må vi gjøre noe med, sier Riise. Han peker på at kommunen har mye flott natur og mange muligheter for friluftsliv å tilby. - Dette er en vare som etterspørres og som vi har rikelig av. Det eneste alpinanlegget i trondheimsregionen ligger i Klæbu. Ikke langt unna sør for Selbusjøen ligger regionens eneste villmarksområde, og i Nordmarka, hvor skihytta Gjenvollhytta ligger, har vi en perle av et skiterreng som alle som har vært der skryter av. Samtidig er det altså kort vei inn til storbyen Trondheim med alle dens tilbud. Det handler om å få folk gjennom Skjøla, slik at de kan oppdage hva Klæbu egentlig er og har å by på, og bildene skal være lokkemat i så måte fremholder banksjefen. Profilering nødvendig Han innser at det ikke er gjort i en håndvending å endre på dette. En langsiktig profileringskampanje er nødvendig, og banken har altså valgt å starte med å få tatt helt nye bilder fra Klæbu bilder som kan brukes på nett, i sosiale medier, i artikler om og fra Klæbu, i bankens kundeblad og kan hende i en (foto)utstilling om Klæbu. - Mulighetene er mange, vi må bare komme i gang et sted, påpeker Riise. Han tok derfor i vinter kontakt med naturfotografene Orsolya og Erlend Haarberg for å få tatt en serie vinterbilder fra kommunen. Valget av fotografer er gjort på absolutt øverste hylle, samtidig som de to også har en sterk og langvarig tilknytning til Klæbu. Fotografparet bor 16

17 i Trondheim, men har hytte i Bjørklia, med utsikt utover den vestlige delen av Selbusjøen og over mot Brungmarka. Der tilbringer de mye tid. Tar de bena fatt oppover lia bak hytta, kommer de rett opp i Nordmarka, som er et annet av Klæbus fine naturområder. Storparten av året er de imidlertid på reise, til natur- og villmarksområder i inn- og utland. I verdenstoppen Når vi sier at banken har valgt fotografer fra øverste hylle, er det ingen overdrivelse. Orsolya og Erlend er i verdenstoppen innen naturfoto. De hadde ikke sluppet til med bilder fra Island i National Geographic Magazine (mai 2012) hvis det ikke var tilfelle. Bildene illustrerte en artikkel om islandske landskap, skrevet av journalisten Robert Kunzig. Tallrike internasjonale priser, deriblant BBC Wildlife Photographer of the Year, understreker også kvaliteten på det Orsolya og Erlend holder på med. Erlend Haarberg er født og oppvokst i Trondheim, og har drevet med fotografering siden han var år gammel. Han begynte å studere biologi, men hoppet av studiene for å satse på naturfotografering i stedet. Bedømt ut fra det han har prestert med kameraet, ser det ut til å ha vært et riktig valg. Landskapsarkitekt Orsolya Haarberg er som man kanskje forstår av fornavnet ikke norsk av fødsel. Hun kommer fra en landsby sør i Ungarn og er utdannet landskapsarkitekt. Men omtrent samtidig som hun tok fatt på studiene, begynte hun også å fotografere natur og landskap. Etter hvert forsto hun at dette var i ferd med å utvikle seg til noe mer enn en hobby. Det var rett og uu 17

18 uu slett fotografering hun ønsket å arbeide med. På slutten av 1990-tallet ble hun engasjert av WWF (World Wildlife Fund) i forbindelse med et beverprosjekt, og dette bragte henne noen år senere (2004) til Norge, nærmere bestemt Telemark, hvor hun jobbet med en doktorgradstudie på bever. Hun møtte Erlend i denne perioden, på en naturfotofestival i Vennesla. Senere hjalp Erlend henne i beverforskningen, og fikk dermed tilgang til å fotografere en beverfamilie som viste en helt unik atferd. Et av resultatene ble en 25 minutter lang beverfilm for NRK. Resten er, som det heter, historie de fant hverandre og har siden levet og jobbet sammen på heltid med foto, film, artikler og bøker. Mottakere av artikler og bilder er blant annet forlag, frilufts-, natur- og jaktmagasiner og kalenderprodusenter. En del bilder selges også til forskjellig slags bruk gjennom et større bildebyrå. Foredrag har det derimot ikke blitt så mange av, selv om de kunne ha fylt mang en villmarkskveld rundt om med fremragende bilder. - Årsaken er, sier Erlend, at dette er en rolle jeg føler meg lite bekvem i jeg liker meg langt bedre bak kameraet ute i naturen enn med en projektor foran en tallrik forsamling. Deler på oppgavene Selv om begge kan ta alle typer bilder, er det Erlend som først og fremst tar dyreog fuglebildene mens Orsolya i større grad konsentrerer seg om landskap. - Vårt første prosjekt sammen resulterte i boken Lapland the Alaska of Europa, forteller Orsolya. Det neste prosjektet var Island, hvor vi fordelt over fire turer oppholdt oss i til sammen ti måneder for å dekke alle årstider. Resultatet ble, foruten bilder til artikkelen i National Geographic Magazine, to bøker Iceland land of contrasts og Iceland in all it s splendour. Teksten i begge er skrevet av Unnur Jökulsdottir, en kvinnelig islandsk forfatter som også blant annet har skrevet en bestselger om en jordomseiling, forteller de to, som i midten av januar var invitert til Russland for å vise frem sine bilder fra Island på en utstilling og gjennom foredrag som Orsolya tok seg av. Uvanlig oppdrag - Og når begynner fotograferingen i Klæbu? - Vi har allerede så smått begynt. Men ettersom vi jo både har vært og fortsatt er mye i Klæbu, har vi jo over tid tatt en god del bilder i kommunen som kanskje kan brukes. Vi har fått en ønskeliste fra banken og skal så godt vi kan forsøke å oppfylle den. - Og hva skal det tas bilder av? - Landskap, bomiljø, naturen langs Nidelva, fugle- og dyreliv, forskjellige typer aktiviteter idrettslaget, hestesport, barn som leker, folk på skitur ved Gjenvollhytta, Vassfjellet, kirken både inn- og utvendig og mye mer. Vi får prøve oss litt frem, og noe kommer vel til nærmest av seg selv når vi er i gang for fullt. For oss er dette et litt uvanlig oppdrag, så vi er spente vi også på hva utfallet blir, sier Orsolya og Erlend Haarberg. 18

19 19

20 Kort er ikke bare kort skal være. Legg også merke til nettadressen, og at nettsiden er kryptert. Den krypterte nettside har adresse som begynner med https:// i stedet for og den har normalt et hengelåssymbol. Da vet du at informasjonen du overfører via internett er sikret. De fleste har etter hvert et rikelig utvalg av plastkort i lommeboka, enten det er bankkort, kredittkort, lojalitetskort eller annet. Men det viser seg at mange ikke har helt klart for seg forskjellen på de forskjellige betalingskortene man måtte ha, og spesielt kan det være viktig å ha klart for seg forskjellen mellom et debetkort og et kredittkort. Meget forenklet kan forskjellen beskrives slik: Når du bruker et debetkort, er dette koblet til en bankkonto der det må være dekning for det du skal betale med kortet. Når du betaler noe med et slikt kort, blir beløpet trukket fra kontoen din med en gang. Et kredittkort er, som navnet tilsier, et kort der du trekker på en kreditt, og får en regning i ettertid for å betale beløpet du har brukt. Da skal du også ha klart for deg at når du bruker en slik kreditt, må du (vanligvis) også betale rente for dette. Ulike system Et typisk debetkort vil for eksempel være det «vanlige» bankkortet ditt, som du bruker til å betale i butikker, ta ut penger fra minibanker osv. Et kredittkort er vanligvis knyttet til en av de internasjonale kjedene (Visa, Mastercard, American Express osv.). Vær oppmerksom på at også det vanlige bankkortet kan ha en egen del knyttet til et slikt kortselskap. Bankkortet du får fra Klæbu Sparebank har for eksempel et Visa-symbol på forsiden. Men det er fortsatt et debetkort, og Visa-delen gjør det først og fremst enklere å bruke kortet i utlandet, på brukersteder som er knyttet til det verdensomspennende nettverket. Fortsatt er det nødvendig å ha dekning på bankkontoen for å kunne ta ut penger eller betale. Ja takk, begge deler Hvilke kort er det behov for å ha i lommeboka, enten du er hjemme i Norge eller om du beveger det utenlands? Normalt vil vel de fleste foretrekke å kunne betale for det man bruker etter hvert, og slippe å få regningen i ettertid etter å ha brukt kredittkortet. Likevel anbefaler både vi og andre at man har begge typer kort, men at man tenker nøye over når man bruker det ene eller andre. For eksempel kan det være greit å ha et kredittkort som reserve, blant annet om det skulle oppstå uforutsette utgifter, kanskje når du er på reise. Bedre sikkerhet Det er også fordelaktig å bruke kredittkort når du handler på nett, særlig om du kjøper fra en nettbutikk du ikke kjenner og som kanskje ligger i en annen verdensdel. Fra tid til annen opplever man at varene som er kjøpt og betalt på nettet rett og slett ikke kommer. Enten er man utsatt for regulær svindel, eller kanskje nettbutikken er gått konkurs. Om man da har betalt med et vanlig debetkort, er det stor sannsynlighet for at pengene er tapt. Men om betalingen skjedde med et av de «store» kredittkortene, er det kredittkortselskapet som må ta tapet, og du slipper å betale. Dette forutsetter naturligvis at du har brukt vanlig sunn fornuft og tatt de nødvendige forholdsreglene når du har handlet, og du må også følge prosedyrene de ulike kortselskapene har får å bli dekket mot tap. I den sammenhengen er det viktig å kontrollere at nettbutikken du bruker er seriøs. Dette kan naturligvis være vanskelig. Men du bør i det minste sjekke at nettbutikken er verifisert av VISA eller MasterCard, slik alle seriøse nettbutikker Reiser og billetter Når du kjøper reiser og billetter, blant annet flybilletter, over internett, er det også tryggest å betale med kredittkort. De siste årene har flere flyselskapet gått konkurs, og mange frykter at flere kan følge etter. Om man da sitter med en flybillett til et fly som ikke går mer, vil pengene normalt være tapt dersom du har betalt kontant eller med debetkortet. Er billetten derimot betalt med kredittkort, vil du kunne få tilbake pengene fra kredittkortselskapet. Men om du ikke har gjort dette, er det naturligvis mulig å ta opp saken med banken. Og naturligvis er det også viktig å ha en god reiseforsikring (for eksempel fra Terra, som du får fra banken) da har du også større muligheter, både til å unngå tap og ikke minst å komme deg hjem dersom du blir stående fast på en fremmed flyplass. Mange muligheter Det er mange måter å skaffe seg kredittkort, men vi anbefaler at du tar kontakt med banken om dette, eventuelt for at vi skal hjelpe deg med å finne frem til hvilke kort som passer best for ditt behov. Vi har en rekke gode kort, tilpasset ulike behov. I mange tilfeller kan det for eksempel være fordelaktig å ha forskjellige kort for privatbruk og bruk i jobbsammenheng. Vi har også gode lojalitetsprogram knyttet til flere av våre kort, slik at du blant annet kan tjene opp poeng og få en rekke fordeler gjennom kortet. Du vil finne utførlig informasjon om de forskjellige tilbudene på våre nettsider eller ved å kontakte banken direkte. Du kan også bestille kort direkte i nettbanken. 20

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2014. Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke

Kundebladet. Nr. 3 2014. Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke Kundebladet Nr. 3 2014 Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke Kaldt, men vakkert fra våre faste fotografer Orsolya og Erlend Haarberg Schivevollen ved Hestsjøen Kundebladet Innhold Nr.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt 10010101010101001001010001011 00010010101011010010101001010 10101010010010100010110001001 01010110100101010010101010101 00100101000101100010010101011 01001010100101010101010010010

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET TRYGG ØKONOMI

DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET TRYGG ØKONOMI Etisk handel Bruk bankkortet som stemmeseddel DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strøm Slik bytter du strømleverandør Online shopping Spar penger ved å handle på nett No 3 / September 10 TRYGG

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer