Kredittfaglig. utdanning. Unik kompetanse innen kredittfaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kredittfaglig. utdanning. Unik kompetanse innen kredittfaget"

Transkript

1 Kredittvurdering og kredittsikring Praktisk regnskapsanalyse Juridiske emner del I og II Forkurs i regnskapsanalyse Kredittfaglig utdanning Unik kompetanse innen kredittfaget

2 Kredittfaglig utdanning ved Norsk Kredittforum Norges eneste formelle grunnutdanning innen kredittstyring med eksamensbevis Norsk Kredittforum er en uavhengig interesseorganisasjon med medlemmer fra norsk næringsliv, bank, finans og offentlig administrasjon, som har som mål å fremme kunnskap og forståelse for kredittfaget. Se for mer informasjon. Kredittfaget har stor betydning, og god kunnskap innenfor området kan hjelp deg til å takle de utfordringene du møter innenfor kreditt- og fordringsadministrasjon. God kredittkunnskap er avgjørende i kampen om de riktige kundene, uansett bransje. Funksjonen er ofte sentralt plassert i bedrifter som handler med kapitalvarer, eller innenfor bank, finans og forsikring. I andre bransjer kan man oppleve at området i noen grad nedprioriteres, men god kunnskap om eget fag kan hjelpe deg som jobber med kreditt- og fordrings administrasjon til å vise viktigheten av godt kreditt arbeid. Optimal administrasjon av kreditter og fordringer gir positive effekter for kontantstrøm og lønnsomheten i enhver virksomhet. Resultatene til en dyktig kredittmedarbeider er synlige direkte på resultatet. Invester derfor i god kunnskap i gode tider og vinn marginene om utfordringene melder seg. Kredittfaglig utdanning er et meget godt tilbud til alle som ønsker å styrke sine kredittfaglige kunnskaper og ferdigheter. Ingun L. Johnsen Credit Manager, Ringnes AS Styreleder i Norsk Kredittforum Dette er Kredittfaglig utdanning Over personer har hittil gjennomført Kredittfaglig utdanning i Norge etter at denne utdanningen ble en realitet våren Dermed har opplæringen av kredittog inkassomedarbeidere etablert seg som en betydningsfull og populær utdanning i det norske markedet. Kredittfaglig utdanning fokuserer på fire hovedelementer innen kreditt faget, med frivillig avsluttende eksamen. Kredittfaglig utdanning består av følgende moduler: Kredittvurdering og kreditt sikring Praktisk regnskaps analyse Juridiske emner innen kredittfaglig utdanning del I Juridiske emner innen kredittfaglig utdanning del II Avsluttende skriftlig eksamen (frivillig) Eksamen og vitnemål En gang i året arrangerer vi eksamen i Kredittfaglig utdanning. Eksamen er frivillig, og inkludert i prisen for de som tar alle 4 moduler i Kredittfaglig utdanning. Eksamenstiden er 6 timer, hvor deltakeren skal besvare ulike oppgaver fra kursene. Alle hjelpemidler er tillatt (unntatt tidligere eksamensoppgaver, mobiltelefon og PC). Besvarelsene evalueres av sensorer fra partnerne, og sensur faller vanligvis ca 1 måned etter eksamen er avholdt. Besvarelsene vurderes til bestått eller ikke bestått. Deltakere som består eksamen får utstedt et vitnemål fra Norsk Kreditt forum. Vitnemålet viser at deltakeren har tilegnet seg kredittfaglig kunnskap som er nødvendig for å fylle funksjonen som kredittmedarbeider eller ansvarlig i en virksomhet. BI CREDIT MANAGEMENT EKSAMEN (FRIVILLIG) JURIDISKE EMNER INNEN KREDITTFAGLIG UTDANNING DEL II JURIDISKE EMNER INNEN KREDITTFAGLIG UTDANNING DEL I PRAKTISK REGNSKAPSANALYSE KREDITTVURDERING OG KREDITTSIKRING KREDITTFAGLIG UTDANNING 4 moduler pluss eksamen FORKURS I REGNSKAPSANALYSE I tillegg til de 4 modulene i Kredittfaglig utdanning tilbyr vi følgende kurs innen kreditt faget: Forkurs i regn skaps analyse

3 KREDITTVURDERING OG KREDITTSIKRING Kurset gir en bred innføring i risiko- og kreditt vurdering av nye og eksisterende kunder. Deltakerne skal lære å kreditt vurdere kunder på en effektiv og profesjonell måte. Hvorfor kredittvurdering Ulike selskapsformer i Norge Deltakernes ansvar i de ulike selskapsformene De viktigste informasjonskildene Risikoklassifisering Praktiske modeller for risiko- og kredittvurdering Kredittsikringsalternativer Hvordan etablere en gyldig sikkerhet/garanti? Hva er avgjørende for hvilken sikkerhet som bør velges? Faktureringsprosessen og håndtering av reklamasjoner Oppfølging og overvåking av utestående kreditter Alle som jobber med kredittspørsmål, f.eks. økonomiog kredittmedarbeidere, selgere, reskontropersonale og andre som jobber med ute stående krav. Kursleder PRAKTISK REGNSKAPSANALYSE Den informasjonen som forteller mest om virksomhetens kredittverdighet, er regnskapet. Dette kurset fokuserer på hvilken informasjon man finner i årsoppgjøret og hvordan denne skal vurderes. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne, på grunnlag av et årsoppgjør, kunne bedømme kundens «helsetilstand» og foreta en kvalifisert kredittvurdering. Kurset gjennomføres med teoribolker, praktiske eksempler og øvelser samt gruppe arbeid. Ta med kalkulator! Diverse lover og regler Årsregnskapets elementer og oppbygging Krisetegn i regnskapet Beregning og analyse av nøkkeltall Vurdering av inntjening, soliditet og likviditet Hvordan avdekke merverdier eller mindreverdier i regnskapet? Alle som arbeider med risiko- eller kredittvurdering vil ha utbytte av kurset, som er lagt opp på alminnelig saksbehandlernivå. Kursdeltakere uten økonomisk utdanning eller erfaring og som har begrenset kjennskap til regnskap bør ta forkurset i regnskapsanalyse først for å få utbytte av kurset. Kursleder «Jeg gjennomførte Kreditt faglig Utdanning, og avsluttet med bestått eksamen, høsten Med 10 års erfaring fra inkassobransjen var det inspirerende å få påfyll av kunnskap, samt å diskutere erfaringer med medstudenter i andre bransjer. Utdanningen er delt opp i 4 moduler; kreditt vurdering, praktisk regnskapsanalyse, kredittjus og engasjementsoppfølging. Gjennom disse modulene settes man grundig inn i prosessene rundt kredittsalg, vurdering av aktuelle og nåværende kunder, inndrivelse av uoppgjorte krav, og det juridiske aspektet ved dette. Særdeles dyktige forelesere, som alle har mange års erfaring innenfor feltene de foreleser i, sørger for å gi studentene god innsikt i de forskjellige emnene. Kredittfaglig Utdannelse anbefales på det sterkeste.» Øystein Rosenlund Kredittkonsulent Volvo Maskin AS «Kredittfaglig utdannelse er en faglig spennende videreutdanning, som jeg allerede har anbefalt videre for kollegaer innenfor kredittbransjen. Utdanningen både utfordrer og utvikler din egen kompetanse. Foredragsholderne har et høyt faglig kompetansenivå og var ofte villige til å ta en diskusjon utenfor «rammen» som bidro til en god helhetsforståelse. Kompendiene sammen med de praktiske oppgavene gir en veldig god forberedelse til eksamen og som hjelpemidler videre i hverdagen. Jeg ble både inspirert og motivert til å ta med lærdommen tilbake til jobben og dette har allerede bidratt til flere forbedringsinitiativer hos oss.» Gro Pedersen, Kredittkonsulent Get AS

4 JURIDISKE EMNER INNEN KREDITTFAGLIG UTDANNING, DEL I Kurset er et innføringskurs i sentrale kredittrettslige emner fra avtaleinngåelse, gjennom inkassosakens gang, samt den rettslige innfordringsprosessen ved forliks rådene. Selskapsrett; ulike selskapsformer med særlig vekt på ansvarsforhold og hvem som forplikter selskapene avtalerettslig Generell avtalerett; avtaleinngåelse, avtaletolkning, fullmaktsforhold og ugyldighetslæren Kjøpsrett; regler om levering, mangler og mislighold, herunder reklamasjon, samt tilstøtende regelverk Forsinkelsesrenter; retten til å kreve og plikten til å betale Instansene, begrepene og gangen ved et misligholdt krav Inkassolovens regler, med vekt på purregebyr og retnings linjer for god inkassoskikk Betalingsanmerkninger og behandling av innsigelser på kravet Foreldelse; fristene, avbrytelse av foreldelse og virkningen av dette Behandling av saker for forliksrådet Alle som jobber med kredittspørsmål, f.eks. økonomiog kredittmedarbeidere, selgere og andre som jobber med utestående krav. Kursledere Advokat Kjell Rune Birkelund Advokat Jens Lind Advokat Hilde Larsson JURIDISKE EMNER INNEN KREDITTFAGLIG UTDANNING, DEL II Kurset gir en innføring i sentrale kredittrettslige emner, fra etablering av pant i gjenstander eller utleggstrekk, den rettslige innfordringsprosessen, gjeldsforhandlinger til kravet i verste fall avskrives gjennom konkurs, gjeldsordning eller lempes gjennom regler i finansavtaleloven. Panterett; etablering, gjenstand for pantsettelse, omfang, rettsvern og prioritet Dekningsloven; reglene om beslagretten, materielle og prosessuelle regler for ileggelse av utleggstrekk Tvangsfullbyrdelse; herunder namsmyndighetene, tvangsgrunnlag, tvangskraft, utlegg og tvangssalg Gjeldsordning for privatpersoner; vilkår, fremgangsmåte og konsekvenser Konkurs og gjeldsforhandlinger; vilkår, gjennomføring og konsekvenser Finansavtaleloven; frarådningsplikten og forholdet til kausjon Oppgaver og praktisk øvelse Alle som ønsker en fordypning i juridiske spørsmål knyttet til innfordring av pengekrav, f.eks. økonomi- og kredittmedarbeidere, selgere og andre som jobber med utestående krav. Kursledere Advokat Hilde Larsson Advokat Jens Lind Advokat Kjell Rune Birkelund Advokat Hanne Riksheim FORKURS I REGNSKAPSANALYSE Forkurs i regnskapsanalyse er et innføringskurs i regnskaps analyse. Vi tar for oss regnskap, lærer å finne frem i disse og øver på beregning av nøkkeltall. Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om postene under resultat og balanse, og skal kunne beregne nøkkeltall ut fra regnskapet. Alle som ønsker en oppfriskning av regnskapsforståelse og for deltakere uten økonomisk utdanning og kjennskap til regnskap. Kurset er en fordel å ha før man tar Praktisk regnskapsanalyse i Kredittfaglig utdanning. EKSAMEN KREDITTFAGLIG UTDANNING (FRIVILLIG) Eksamen avholdes hvert halvår og består av en heldags skriftlig prøve. Oppgavene hentes fra alle moduler i Kredittfaglig utdanning, og har en varighet på 6 timer. Alle hjelpemidler er tillatt (unntatt PC, mobiltelefon og tidligere eksamensoppgaver/besvarelser). Besvarelser vurderes som bestått eller ikke bestått. Norsk Kredittforum utsteder kompetansebevis etter bestått eksamen. Kursleder

5 Våre kursledere Samarbeidspartnerne bak Kredittfaglig utdanning Kredittfaglig utdanning er et samarbeidsprosjekt mellom ledende aktører innen kredittfaget. Dette sikrer uavhengighet, integritet og høy faglig kvalitet i utdanningen. er leder for Enterprise og feltsalg i Bisnode og styreleder i CreditMan AS. Han har over 20 års erfaring fra ledende kreditt funksjoner hvorav kredittsjef i selskaper som Emo, Telenor Media, TTYL og Scribona. Michelsen har også hatt sentrale funksjoner i Norsk Kredittforum (styre, utdannings utvalg og sensorat) og har bred erfaring som kurs leder og foredrags holder i kreditt relaterte emner. Hilde Larsson er advokat i adv.selskapet T.H.Gjesdahl AS og har mange års erfaring fra offentlig og privat virksomhet innen kredittfaglige emner Norsk Kredittforum Norsk Kredittforum (NKF) er et faglig organ for kreditt ansvarlige innen næringslivet, bank-/finansvesen og offentlig administrasjon. Medlemmene i NKF er praktiserende kreditt medarbeidere på alle stillings - nivåer og fra de fleste bransjer som har én ting felles aktivt faglig engasjement og ønsket om å stadig høyne sin egen profesjonalitet. Jens Lind er advokat i adv.selskapet T.H.Gjesdahl AS og er en av Lindorffs mest erfarne advokater og mye brukt i kurssammenheng. Hanne Riksheim er advokat i adv.selskapet T.H.Gjesdahl AS og har tidligere erfaring fra offentlig innfordring. Hun foreleser innenfor de fleste juridiske emner i kredittjus. Kjell-Rune Birkelund er advokat i avd.selskapet T.H.Gjesdahl AS og har mye erfaring innen innfordring. Han er også mye brukt i kurssammenheng. Bisnode Bisnode er Europas ledende leverandører av løsninger innen kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over foretak med å minimere risiko, maksimere salg og å ta bedre forretningsbeslutninger. Bisnode ble startet i 1989 og er etablert i 17 europeiske land, med totalt ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for 400 millioner. Alle er samlet på Havnelageret i Oslo. Lindorff Lindorff bistår næringslivet i Norden med å velge, ivareta og utvikle gode kunder. Innenfor bransjer som bank og finans, telekommunikasjon og offentlig sektor bistår konsernet mange av de ledende nordiske aktørene med helhetsløsninger innenfor betalingsoppfølging, taps reduksjon og kundeutvikling.

6 Norsk Kredittforum (NKF) Du vil motta skriftlig bekreftelse på din påmelding med praktiske opplysninger og kursprogram. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet. Påmelding/mer info: Påmeldingsregler Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling belastes et gebyr på 20% av kurs avgiften, minimum kr. 500,-. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart, belastes full avgift. Fremmøte Alle våre kurs går fra kl , hvis ikke annen informasjon er oppgitt.

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer nr. 3-2000 Innhold: Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Moms på tjenester + Utdanningsplan Lovutvalget

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer