Årsberetning 2005 Årsberetning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2005 Årsberetning 2005"

Transkript

1 Årsberetning

2 HOVEDSTYRETS BERETNING Tillitsvalgte 2005 Årsberetning 2005 Hovedstyret (til Landsmøtet) Leder Einar Aune Direktemedlem Nestleder Steinar E. Jostedt Mandal FK Sekretær Roald Synnevåg Bekkalokket FK Kasserer Svein Skjøtskift Bekkalokket FK Styremedlem Vidar Flovikholm Kristiansund KK Styremedlem Britt Valderhaug Tyholm Kristiansund KK Hovedstyret (etter Landsmøtet) Leder Einar Aune Direktemedlem Nestleder Steinar E. Jostedt Mandal FK Sekretær Roald Synnevåg Bekkalokket FK Kasserer Svein Skjøtskift Bekkalokket FK Styremedlem Vidar Flovikholm Kristiansund KK Styremedlem Walter Dragland Oslo KK REVISORER (før Landsmøtet) Jan Standal Bekkalokket FK Øystein Anfinsen Bekkalokket FK REVISORER (etter Landsmøtet) Jan Standal Bekkalokket FK Øystein Anfinsen Bekkalokket FK Valgkomité Leder Irén Kvist Oslo KK Medlem Per Harald Strøm Oslo KK -2-

3 VIRKSOMHETEN I HOVEDSTYRET Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene Hovedstyret ønsker stadig å styrke kommunikasjonen med medlemsklubbene, og derfor synes vi det er viktig også å kontakte klubbene pr. telefon slik at en kan snakke direkte med deres ledere/kontaktpersoner. Klubbene har for en tid tilbake besvarte spørsmål fra et skjema vi har laget oss for å få deres syn på en rekke saker som har betydning for styrets arbeid. I 2004 prøvde vi oss med en mer uformell prat om løst og fast for å høre om hva klubbene var opptatt av. Hovedstyret syntes i alle fall dette var både nyttig og hyggelig, og håper også klubbene satte pris på en slik direkte kontakt. Vi har derfor prøvd å følge dette opp også i 2005, og når dette leses håper vi at samtlige medlemsklubber har fått telefonbesøk fra Hovedstyret i løpet av våren I noen tilfeller har også klubbene fått besøk på møter av et Hovedstyremedlem. MEDLEMSVERVING I 2005 har vi, som i det foregående året, lagt stor vekt på å kontakte pr. telefon klubber som tidligere har vært medlemmer og som vi håper vil bli det igjen. De har fått tilsendt ny informasjon om våre medlemsfordeler og selvsagt et eksemplar av siste Årbok. Ofte har disse klubbene meldt seg ut før NSFF begynte å utgi årbøker igjen, og vi håper derfor at årboka, som sendes medlemsklubbenes hvert enkelt medlem, kan være den avgjørende gode grunnen til at de vil melde seg inn igjen. De fleste vi har vært i kontakt med har lovet å ta fornyet medlemskap opp med sine styrer, og/eller legge det fram for sine medlemmer på møter/årsmøter. Vi prøver senere å følge det opp pr. telefon for å høre hvordan det er gått. På sikt håper vi at vår påvirkning vil gi resultater. Også andre klubber, som er sporet opp - via aviser, internett, kulturkontorer i kommunene, fotobutikker osv. - og som muligens kan bli framtidige medlemmer, er kontaktet pr. telefon. Vi har deretter sendt ut vårt vervebrev med diverse informasjon og vedlegg, bl.a. oversikt over våre medlemsfordeler, vedtektene og ikke minst et eksemplar av siste Årboka. Etter en tid er dette fulgt opp med en ny telefon for å høre hvordan informasjonen ble mottatt og om de vurderer medlemskap. Alt avhenger selvfølgelig av om vedkommende har gitt informasjonen videre til sitt styre og diskutert det der og deretter på medlemsmøtene. Det ideelle er selvsagt å kunne være til stede på møtene og der framføre NSFFs budskap. Håpet er at dette arbeidet vil friste klubbene til å bli medlemmer eller i alle fall etter en tid begynne å vurdere det. Vi innser at dette er et tidkrevende og langsiktig arbeid, men vi har tro på at dette etter hvert vil gi resultater i form av flere medlemsklubber i NSFF. NSFF har også som et ledd i å prøve å få med nye medlemmer, hatt gående en vervekampanje i siste halvdel av Se omtale av denne lenger ut i årsberetningen. -3-

4 I 2005 var det fire nye klubber som meldte seg inn i NSFF, og pr. 1. kvartal 2006 er det meldt inn to nye klubber. Pr var medlemstallet i klubbene 1016 og pr var medlemstallet Vervekampanje Hovedstyret satte i gang en vervekampanje august Medlemsklubber som fikk nye medlemmer etter 1.juli, ville slippe å betale kontingent til NSFF for det antall nye innrapportere medlemmer. De nye medlemmene ville få tilsendt årbok, og ville kunne delta i LK og kunne levere inn bilder til Årbok. Dersom nye klubber meldte seg inn etter 1.juli, ville slippe å betale kontingent til NSFF i En ny innmeldt klubb ville også få Årbok til alle sine innmeldte medlemmer, samt at de ville få muligheten til å delta i LK og muligheten til å få bilder med i Årboken. Kontakt med sponsorer I løpet av 2005 skjedde det en del endringer for våre to hovedsponsorer. Kodak måtte redusere sitt bidrag da salget av film har falt dramatisk de siste årene. Vi fikk allikevel film for kr ,- og en betalt annonse i Årboka. Canon var så velvillig å gi Konkurranseutvalget en Epson A3 flatskanner. Interfoto mistet høsten 2005 agenturet for Nikon. Vår avtale som innebar utsendelse av vårt materiell sammen med bladet NikonPro, falt dermed bort. Vi har vært i kontakt med Nikon for å få en avtale, helst tilsvarende den vi hadde med Interfoto, men dette har pr idag ikke gitt noe konkret. Årboka har også for 2006 fått kr ,- i støtte fra Norske Fagfotografers Fond. Vi har også i år fått papiret til Årboka fra Artic Norway. Bladet Fotografi ga også i 2005 rabatt på abonnement til våre medlemmer. Det ble i løpet av året arbeidet en del med å skaffe en ny, helst stor og langsiktig hovedsponsor. Dette har foreløpig ikke lykkes, med vi har ikke gitt opp! Kontakt med andre Fotoorganisasjoner. I løpet av 2005 har det tilkommet to nye aktører innen foto som er av interesse for oss. Stiftelsen SE er ment å være en paraply for all fotografi i Norge. Ideene og intensjonen syns vi var såpass interessante at vi gikk inn med kr ,- til egenkapitalen. Vi har som intensjon å være med på å forme stiftelsen, samt påse at vi som organiserte fotoamatører ikke blir satt på sidelinjen. Vi har også engasjert oss i nyskapelsen Nordic Light. Dette er ment å bli en permanent fotofestival av stort internasjonalt format, lokalisert til Kristiansund. Styret har på vegne av NSFF gått inn med en aksjepost på kr ,- i festivalen. -4-

5 Preus Fotomuseum i Horten er for tiden under omlegging og har ikke kapasitet til å ta imot noe materiell fra oss til arkivet. Statsarkivet i Stavanger har katalogisert NSFF sine bilder fra Landskonkurransene i 1960 årene, billedmapper fra Internasjonale FIAP Biennaler og fra klubber i Norge. Det er et omfattende arbeid som er gjort, og Statsarkivet i Stavanger har brukt mye resurser i dette arbeidet. Det er innkjøpt spesialemballasje for arkivets regning for å ta vare på de vel 600 bildene. Det er utarbeidet en egen katalog som viser det billedmateriale som ble innlevert av Egil Bjelland. Han var for øvrig medlem av Stavanger Fotoklubb, og han var NSFF President i flere år. I tillegg til bildesamlingen er der en del historisk materiell. Hovedstyrets sekretær vil i løpet av våren 2006 besøke Statsarkivet i Stavanger for å besiktige det som er katalogisert og arkivert der. Landsmøte i 2005 Bergen kameraklubb og Bekkalokket Fotoklubb gikk sammen om arrangementet som startet fredag 3. juni i Bergen, med samling Nordnes Bydelshus der BKK stod for serveringen. Bildevisning og sosialt samvær sto på programmet denne kvelden. Lørdag formiddag var det frokost og guidet byvandring gjennom Bergens gater og smau. Senere var det lunsj i Nordnes bydelshus før landsmøte forhandlingene. Engasjerte mennesker debatterte og ble enige om en del forandringer som var foreslått. En ny vending for NSFF er nå at digitale bilder blir inkludert i fotokonkurranser. Hele arrangementet var basert på et tett program, som måtte følges til punkt og prikke, og det ble hektiske minutter for å komme seg i finstasen og møte opp ved Fløybanen i tide. Vel opp fikk vi nytt den fantastiske utsikten et øyeblikk, før tåken la et teppe over hele Bergen. Så gikk vi til duk og dekket bord under espalier av Nordnes Bataljon. Nydelig mat og hyggelig toastmaster. Vinnerbildene i vårens landskonkurranse ble vist og medaljer og æresbevisninger utdelt. Kari Mikalsen og Tor Henning som fikk utdelt æresbevisningen HON NSFF, gullnål, diplom og bordfane. Det er kun 12 andre som har denne i Norge og man må ha ANSFF, ENSFF og EsNSFF for å få denne. Det var et flott arrangement som ble feiret videre på Harbour Cafe, hvor deltagerne tok over en hel etasje! Alt i alt et meget vellykket arrangement! Landsmøteforhandlingene Årsberetning: -5-

6 Umiddelbart før årsberetning ble gjennomgått, kom Per Harald Strøm, leder i Oslo Kameraklubb med kritikk til årsberetningen om mange feil og mangler og anbefalte å ikke godkjenne årsberetningen. Innsigelser på manglende informasjon om: Lederforumet, møteantall, styrets arbeid og møtevirksomhet, og en hel rekke andre saker. Det var flere sider med notater/rettelser medbrakt. Årsberetning er mangelfull og ikke av samme nivå som tidligere år. Retningslinjer/mal skal og vil bli utarbeidet for årsberetninger. Avstemming ble gjennomført og 225 stemmer var imot å godkjenne årsberetningen og den ble da ikke godkjent. Frist for styret å legge frem ny årsberetning ble satt til 15. august, som blir sendt ut til alle lederne i klubbene og lagt ut på nettsiden. Einar Aune gikk igjennom hovedpunktene i årsberetningen Regnskap og Budsjett: Revisorberetning for 2004 ble delt ut til samtlige. Regnskap 2004 ble gjennomgått av leder Einar Aune. Kritikk av Per Harald Strøm OKK om manglende noter til regnskapet og at budsjett og regnskap har store avvik som ikke er forklart med noter. Einar Aune og Svein Skjøtskift (kasserer) forklarte disse postene grundig og kasserer vil lage noter på disse og sende de ut sammen med ny årsberetning. I revisorberetningen er også manglende noter omtalt men revisorene har fått dette belyst. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. Noter som blir godkjent av revisor vil bli sendt sammen med ny årsberetning. Valg: Valgkomiteens innstilling blir godkjent med et nytt navn i valgkomiteen. Kollbjørn Renås ble valgt inn i denne komiteen. Britt Valderhaug slutter som styremedlem i Hovedstyret og får takketale. Det avtroppende konkurranseutvalget fikk reflektorskjerm og diasfilmer i avkjedspresang. Internasjonal kontakt Kontakten med FIAP er nå under utvikling. FIAP har etablert et fast kontor i Paris, hvor arkiv og sekretariat skal ha tilhold. Styret i FIAP har en målsetning om å sende all informasjon til medlemslandene elektronisk. Dette vil gjøre det raskere og enklere for oss å kunne følge med på deres aktivitet. Det gir oss også muligheter til å komme med innspill og forslag til videreutvikling og fornyelse av organisasjonen. Vår Årbok 2004 er sendt til alle medlemsland i Europa, med positive tilbakemeldinger. Årboka er innlemmet i FIAP s bibliotek. Vi deltok i 2005 i den 22. Biennial Couleur Papier, arrangert av Andorra. Vi fikk der en 31. Plass. Plasseringen ble noe svakere enn nødvendig, da vi etter ekstra ringerunder ikke kunne stille med mer enn 8 (av 10) deltagere. FIAP Hederstegn. -6-

7 Det ble i 2005 ikke utdelt noen FIAP Hederstegn til våre medlemmer. NSFF Hederstegn og plaketter Ved Landsmøtet kunne vi også denne gang hedre noen av våre medlemmer med plaketter: Jonny Jacobsen Rolf Rose Jensen Marion Otterlei Berit Grinde NSFF s plakett i bronse for landskonkurranser NSFF s plakett i bronse for landskonkurranser NSFF s plakett i sølv for landskonkurranser NSFF s plakett i sølv for landskonkurranser Kari Mikalsen og Tor Henning som fikk utdelt æresbevisningen ENSFF og HON NSFF Økonomi Egenkapitalutvikling År kr kr kr kr kr kr Medlemsklubber Medlemsoversikten viser at vi hadde en positiv medlems tilvekst i I 2005 har fire nye klubber meldt seg inn, Larvik Fotoklubb, Fotomax, Vardø Film og Foto Klubb og Standal Fotoklubb. Utvikling i medlemstallene over tid År Ant.klubber Ant.medlemmer Herav direkte Klubber og medlemstall 2005 Alta Fotoklubb 6 Bekkalokket Fotoklubb 69 Bergen Kameraklubb 27 Bryne Fotoklubb 20 Drammen Fotoklubb 25 Femund Billedgruppe 10-7-

8 Fotomax Kameraklubb 41 Fokus Fotoklubb 20 Harstad Fotoklubb 21 Haugaland Fotogruppe 27 Holmestrand Fotoklubb 25 Kristiansund Kameraklubb 31 Hønefoss Kamera Klubb 49 Kvinnherad Fotoklubb 21 Inderøy Fotoklubb 11 Mandal Fotoklubb 27 Larvik Fotoklubb 17 Linselusa Vinstra 19 Lier Fotoklubb 30 Nordhordland Fotoklubb 31 Narvik Kameraklubb 39 Sandnes Fotoklubb 12 Oslo Kamera Klubb 257 Standal Fotoklubb 17 Salangen Fotoklubb 12 Tjøme Fotoklubb 39 Toten Fotoklubb 23 Trondhjems Kameraklubb 27 Tønsberg Kamera Klubb 43 Voss Fotoklubb 21 Vågå Kameraklubb 45 Øksnes Fotoklubb 14 Vardø Foto og Film Klubb 10 Ålesund Kameraklubb 28 I første halvår av 2006 er tre nye klubber innmeldt, Homborsund Fotoklubb, 7 medlemmer og Nes kameraklubb, 43 medlemmer, Molde Kamera klubb, 36 medlemmer Konkurranseutvalgets beretning Konkurranseutvalget besto våren 2005 av leder Berit Gaarder og utvalgsmedlemmer Lage Grimsbø og Anita Fuglerud; alle fra Toten Fotoklubb. Disse ønsket ikke gjenvalg på landsmøtet i juni 2005 etter 3 år med gjennomføring av 6 landskonkurranser. Gullmedaljebildene fra landskonkurransen høsten 2004 kolleksjon, var utstilt under messen Fotografi 2005, Oslo Plaza. Messen foresto kopiering av bildene, og medlemmer av Oslo KK sørget for opphenging. Det ble lagd program-cd av LK høst 2002 og vår 2003, som tidligere var skannet uten ferdig utarbeidet program-cd. Konkurranseutvalgets arkiv, fom. høst 2002 tom. vår 2005, er nå samlet på ekstern harddisk samt DVD-plater. Konkurranseutvalget gjennomførte landskonkurransen våren 2005, inklusiv skanning av premierte bilder som ble lagd til program-cd til Programtjenesten, med resultatliste/jurykommentarer. Bildene lagres også i oppløsning som evt. kan benyttes til trykking i årbokformat. Medaljebildene samt resultatliste med jurykommentarene ble lagt ut på nsff.no. Konkurranseutvalget offentliggjorde resultatene og viste program-cd med jurykommentarer til alle premierte samt antatte bilder fra vårens konkurranse under landsmøtemiddagen i Bergen. -8-

9 Bekkalokket FK var ansvarlig for bilderetur til klubbene, etter at en del av bildene som deltok i konkurransen var utstilt i landsmøtelokalene. Forberedelsene til gjennomføring av vårens landskonkurranse ble gjort med enorm bistand samt opplæring av 5 medlemmer fra Oslo KK, som var blant de 7 som stilte til valg til nytt konkurranseutvalg. Det avtroppende utvalget ønsket å formidle sine rutiner og erfaringer til kommende utvalg, slik at de skulle få et grunnlag for å utvikle egne rutiner. Det mangler dessverre rapport fra Konkurranseutvalget (OKK) som ble valgt og fungerte etter LM 2005 Landskonkurransen våren 2005 "Fritt motiv" Jury: Terje Bjørnseth, (Hamar KK) og Kristine Hardeberg, (BabyFoto) Årets klubb Plass Klubb Poeng 1. Bekkalokket Fotoklubb Bergen Kameraklubb Larvik Fotoklubb Kristiansund Kamera Klubb Femund BG 16 Årets fotograf Plass Autor Klubb Poeng 1. Jan Standal Bekkalokket FK Atle Garmann Bergen Kameraklubb Stein Larsen Bergen Kameraklubb Wigdis Wollan Kristiansund Kamera Klubb Atle Helland Kvinnherad Fotoklubb 11 Årets ungdomsfotograf Plass Autor Klubb Poeng 1. Mona Ranum Østbråthen Oslo Kamera Klubb 2 2. Anne M. Steine Linselusa Vinstra 1 Deltagerstatistikk: Totalt deltok det 92 autorer fra 19 klubber/4 direktemedlemmer. 2 av disse er ungdomsfotografer. -9-

10 Innleverte arbeider Gull Sølv Bronse Hederlig Omtale Antatt Premierte arbeider Premiert % Lysbilde ,8 Svart/hvitt ,2 Fargepapir ,9 Totalt ,0 Landskonkurransen høsten 2005 Tre like" Jury: Brynhild D. Johnsen, Adjunkt i grunnskolen, kunsthistorie i tillegg Knut Hoftun Knutsen, Profesjonell fotograf Dag Spant, Profesjonell fotograf Erik Ødegård, Profesjonell illustratør Resultat i landskonkurransen høsten 2005: Årets klubb Plass Klubb Poeng 1. Bekkalokket Fotoklubb Oslo kamera klubb Bergen kamera klubb Kristiansund Kameraklubb Narvik kameraklubb Larvik fotoklubb 12 Årets fotograf Plass Autor Klubb Poeng 1. Rita H. Askvik Narvik kameraklubb Tine-Irlin Christensen Bekkalokket Fotoklubb Unni Brekke Bekkalokket Fotoklubb Jan Standal Bekkalokket Fotoklubb May Haukås Oslo kamera klubb Kari E. Espeland Oslo kamera klubb Ole Didriksen Kristiansund Kameraklubb 8 8. Hans Ohrstrand Kristiansund Kameraklubb 7 8. Marion Otterlei Direktemedlem 7 8. Annie Bjørklund Bekkalokket Fotoklubb 7 8. Janne Lie Bergen kamera klubb 7 Årets ungdomsfotograf Plass Autor Klubb Poeng 1. Anne M. Steine Linselusa Vinstra 1 Deltagerstatistikk: Totalt deltok det 73 autorer fra 18 klubber/3 direktemedlemmer. 1 av disse er ungdomsfotograf. -10-

11 Innleverte arbeider Gull Sølv Bronse Hederlig Omtale Antatt Premierte arbeider Premiert % Projeksjon Fargepapir Svart/hvitt Totalt NSFF ÅRBOK 2004 Årbokredaksjonen har bestått av redaktør Berit Gaarder, Toten FK. Bildeutvelgelse i samarbeid med Anita Fuglerud, Toten FK, i tillegg bisto Trond M. Skaret, Oslo KK med rådgivende utvelgelse. Årbok 2004 er den tredje i rekken og inneholder 57 bilder fra like mange medlemmer. I tillegg inneholder årbok 2004 gullmedaljevinnerne fra selskapets vår- og høstlandskonkurranse Det ble innlevert 277 bilder fra 146 fotografer, fra 24 klubber og 3 direktemedlemmer. Alle klubber som har levert bilder er representert. Klubbene er spredt fra Mandal til Alta, og det er blant fotografene god spredning på alder og yrker. Årbok 2004 ble produsert våren 2005, og utsendt til medlemmene i mai. Bildebearbeidelse, layout og trykkforberedelser; Berit Gaarder, Toten FK Trykk: Zoom Grafisk as, Drammen. Tilbakemeldingene er mange og positive, og redaksjonen vil igjen understreke at resultatet kommer av flotte bilder fra medlemmene! Til årbok 2005 er det mottatt 267 bilder fordelt på 139 medlemmer fra 25 klubber og 4 direktemedlemmer. Database med resultatlister av Landskonkurransene Roald Synnevåg fra Bekkalokket Fotoklubb har registrert alle tilgjengelige resultatlister fra Landskonkurransene som NSFF har arrangert siden 1971 frem til nå i en database. En del arbeid gjenstår bla. korrekturlesing. og kvalitetssikring av konkurransedatabasen, dette har Tom Jarane fra Bekkalokket Fotoklubb startet på. Registrering av konkurranseresultater i en slik database gjør det mulig å få ut ulike typer rapporter. Disse rapportene er nå gjort tilgjengelig på NSFF sine nettsider. Totalt er det 20 forskjellige rapporter/lister. Autors oversikt over hvilke bilder og plasseringer i LK, klubbens plasseringer i LK, medaljeoversikt, er noen av de mange mulige rapportene som kan hentes ut av databasen. Av uvisse grunner mangler resultatlister fra LK1983 fritt motiv, LK1971 kolleksjon og LK1979 fritt motiv i fargepapirklassen. -11-

12 Dersom noen har resultatlister fra disse resultatlistene fra Landskonkurransene, ber Hovedstyret om å få kopi av dem. Digitaliseringsprosjektet Det er til nå skannet 5157 lysbilder fra Landskonkurranse på 70, 80 og 90 tallet. Det er laget 47 LK presentasjon i Power Point. Alle lysbilder blir skiftet over til glassløse rammer etter hvert som de skannes. Det er Roald Synnevåg som har stått for arbeidet, og medlemmer av Bekkalokket Fotoklubb har jobbet litt dugnad med å skifte lysbilderammer. Mye arbeid gjenstår med å skanne, bildebehandling, presentasjon, teksting og kvalitetssikring /korrekturlesing i forhold til resultatlister. Dette prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Norske fagfotografers fond. Webb sidene Siri Bakken fra Oslo Kameraklubb har i 2005 vært NSFF sin Webbmaster. Hun har gjort, og gjør en formidabel jobb med å vedlikeholde og videreutvikle nettsidene til NSFF Lederforum Hovedstyret i NSFF mener det er viktig å informere klubblederne om hva Hovedstyret jobber med. Dette har Hovedstyret gjort gjennom Lederforum, som består av klubblederne, NSFF utvalg og Hovedstyret. Lederforum er også et forsøk på å engasjere klubblederne mer i saker som er viktig for amatørfotomiljøet i Norge. Hovedstyret har ønsket engasjement fra klubblederne og konstruktiv kritikk på det vi ønsker og mener NSFF skal drive med. Lederforum har vært et todelt forum, et fysisk møte under Landsmøtene, Klubbledernes time. og info til Lederforum hvor informasjon om Hovedstyrets arbeid er blitt sendt på e.post. Vi har ikke helt klart å få dette Lederforum til slik intensjonen var, som et diskusjonsforum, hvor Hovedstyret får innspill og konstruktiv kritikk i sitt arbeid. Det har likevel blitt en viktig informasjonskanal for Hovedstyret til klubbstyrene, og en del tilbakemeldinger får vi. Klubbledernes time blir fortsatt en fast post på Landsmøtene. Det er noen få klubber som fremdeles ikke har oppgitt e.postadresse til kontaktperson eller leder, det er svært ønskelig at vi har en slik kontakt med representant fra hvert enkelt klubbstyre. Utsendelser av informasjon og Årbok til medlemmene All informasjon til medlemmene legges nå ut på nettsiden. Innbydelse til Landskonkurransene, Årbok og Landsmøtet er hittil også blitt sendt i post til alle medlemmer. Kostnadene til slike utsendelser av informasjon er ca ,- pr utsending. Utgiftene til trykking av Medlemsinfo og innbydelser til Landskonkurransene og Årbok, samt pakking og forsendelse har til dels vært dekket av Interfoto i Slike gratis utsendelser har bla.vært avhengig av om de skulle sende ut Nikonpro, og tidspunktet for slike utsendelser. Nikon avsluttet i 2005 sitt samarbeid med Interfoto, dette fikk også store konsekvenser for NSFF sine utsendelser. -12-

13 Leder, Einar Aune har stått for henting av Årbøker på trykkeri og levert på Åspro, som har stått for utsendelsen. Einar har sendt Årbøker til alle FIAP land og samarbeidsparter, samt ettersendelse av Årbøker til klubber. Informasjon til medlemmer Medlemsinfo Det ble i 2005 sendt ut 3 Medlemsinfo til medlemmene. Medlemsinfo blir i fremtiden i hovedsak lagt ut på og sendt til klubblederne pr. e. post. Det er ønskelig at vi også kan sende Medlemsinfo til medlemmene på e.post. Dette har vist seg problematisk, fordi det er vanskelig å vedlikeholde en database med medlemmenes e.poster. Informasjon til klubbledere Info til Lederforum Det er sendt ut 3 Info til Lederforum som er informasjon til klubbledere, klubbstyremedlemmer eller kontaktpersoner i klubbene, om hva som Hovedstyret jobber med og hvilke tanker vi har om hva NSFF skal jobbe med. Denne informasjonen vil i fremtiden bli kalt for Lederinfo Hovedstyrets planer for Tidligere planer om å få til en vandreutstilling måtte skrinlegges ut fra liten respons fra klubbene. Noe av grunnen skyltes nok litt for korte frister. Dette er nå erstattet av en utstilling i forbindelse med Nordic Light Kristiansund. Vi vil der stille ut alle bildene som blir antatt i Årbok Vi er tildelt ut utstillingslokale helt sentralt i Fotofestivalen. Vi satser her litt stort med så gode kopier som mulig, passepartout og glass og ramme. Samtidig vil vi bruke Årboka aktivt som gave/minne for alle som deltar på festivalen. Vi ser også på muligheten av å gjøre dette til en årlig foreteelse, samt om dette lar seg videreutvikle til en vandreutstilling. Parallelt vil vi følge stiftelsen SE sitt arbeid. Vi håper vi etter hvert vil kunne sette litt preg på utviklingen av foto i Norge. Ellers vil vi bruke noe tid på å forenkle og systematisere de faste arbeidsoppgavene vi har, så som LK, LM, Årbok, utstilling, vanlig drift. Begrepet Lederforum vil bli avskaffet, og informasjonen Info til Lederforum som er sendt til klubblederne/styrene blir endret til Lederinfo, og er som før i hovedsak tenkt som en informasjonskanal og diskusjonsforum for klubblederne, konkurranseutvalget og Hovedstyret. Lederinfo fra Hovedstyret blir kun sendt på e.post. Medlemsinfo vil sendes ut på e.post til medlemmene og lagt ut på Dersom det lar seg gjøre kostnadsmessig, blir Medlemsinfo sendt ut sammen med Nikonpro og/eller Årbok. -13-

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent Landsmøte 2008 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne

Detaljer

Totalt deltok det 73 autorer fra 18 klubber/3 direktemedlemmer. 1 av disse er ungdomsfotograf.

Totalt deltok det 73 autorer fra 18 klubber/3 direktemedlemmer. 1 av disse er ungdomsfotograf. Landskonkurransen høsten 2005 Tre like" Resultatliste Jury: Brynhild D. Johnsen, Adjunkt i grunnskolen, kunsthistorie i tillegg Knut Hoftun Knutsen, Profesjonell fotograf Dag Spant, Profesjonell fotograf

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique)

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Landsmøtereferat fra NSFF 53. Landsmøte i Bergen 2012 Dagsorden: Åpning av Leder. Sak 1: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Presentasjon av deltakerne.

Detaljer

Landsmøtereferat Bodø 2010

Landsmøtereferat Bodø 2010 Landsmøtereferat Bodø 2010 Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Årsberetning 2008 Årsberetning 2008

Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Årsberetning 2008-1- HOVEDSTYRETS BERETNING Tillitsvalgte 2008 Hovedstyret (til Landsmøtet) Leder Roald Synnevåg Bekkalokket FK Nestleder Jan Standal Bekkalokket FK Sekretær Kasserer Halvor Larsen Bekkalokket

Detaljer

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv 2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv Klasse: Monokrom Tema: Fritt motiv Jury: Juryen har bestått av: Fotograf Morten Ovesen, Bildemaker Tor Waageng, Kunstner Tor Kvarv Juryens kommentar: Generell

Detaljer

Forslag til Landsmøtet 2010

Forslag til Landsmøtet 2010 NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Forslag til Landsmøtet 2010 Forslag 1 Økning av kontingenten til kr 150,- per år for klubbmedlemmer Kontingenten

Detaljer

Årsberetning 2007 Årsberetning 2007

Årsberetning 2007 Årsberetning 2007 Årsberetning 2007-1- HOVEDSTYRETS BERETNING Tillitsvalgte 2007 Hovedstyret (til Landsmøtet) Leder Einar Aune Direktemedlem Nestleder Steinar E. Jostedt Mandal FK Sekretær Roald Synnevåg Bekkalokket FK

Detaljer

Hemmelig inntil landsmøtemiddagen på NSFF landsmøte i pinsen

Hemmelig inntil landsmøtemiddagen på NSFF landsmøte i pinsen Landskonkurransen våren 2007 Fritt motiv Resultatliste Jury: Paal Audestad, Fotograf. Hans Olav Forsang, Fotograf. Sebastian Ludvigsen, Fotograf. Mikkel McAlinden, Fotograf. Hemmelig inntil landsmøtemiddagen

Detaljer

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen høsten 2007 Norge 2007" Resultatliste. Jury:

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen høsten 2007 Norge 2007 Resultatliste. Jury: Landskonkurransen høsten 2007 Norge 2007" Resultatliste Jury: Willy Haraldsen, Fotograf Kay Berg, Portrettfotograf Hennie Andersen, Billedkunstner Deltagerstatistikk: Totalt deltok det 78 autorer fra 15

Detaljer

Jury: Terje Bjørnseth, (Hamar KK) og Kristine Hardeberg, (BabyFoto)

Jury: Terje Bjørnseth, (Hamar KK) og Kristine Hardeberg, (BabyFoto) Landskonkurransen våren 2005 Fritt motiv" Resultatliste Jury: Terje Bjørnseth, (Hamar KK) og Kristine Hardeberg, (BabyFoto) Deltagerstatistikk: Totalt deltok det 92 autorer fra 19 klubber/4 direktemedlemmer.

Detaljer

Lysbilde 154 1 1 1 4 5 12 7,8 Svart/hvitt 128 1 1 3 4 13 22 17,2 Fargepapir 147 1 1 3 4 8 17 11,6 Totalt 429 3 3 7 12 26 51 11,9

Lysbilde 154 1 1 1 4 5 12 7,8 Svart/hvitt 128 1 1 3 4 13 22 17,2 Fargepapir 147 1 1 3 4 8 17 11,6 Totalt 429 3 3 7 12 26 51 11,9 Landskonkurransen våren 2004 Fritt motiv" Resultatliste Jury: Elever ved Norsk Fotofagskole i Trondheim Deltagerstatistikk: Totalt deltok det 63 autorer fra 17 klubber/2 direktemedlemmer. Innleverte Gull

Detaljer

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen høsten 2006 Kolleksjon. Resultatliste. Jury:

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen høsten 2006 Kolleksjon. Resultatliste. Jury: Landskonkurransen høsten 2006 Kolleksjon Resultatliste Jury: Guri Dahl, Fotograf, www.tinagent.no Siren Lauvdal, Fotograf, www.palookaville.no Damian Heinisch, Fotograf, www.damianheinisch.com Deltagerstatistikk:

Detaljer

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv 2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv Klasse: Fargepapir Tema: Fritt motiv Jury: Juryen har bestått av: Fotograf Morten Ovesen, Bildemaker Tor Waageng, Kunstner Tor Kvarv Juryens kommentar: Generell

Detaljer

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2-

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2- Innholdsfortegnelse HOVEDSTYRETS BERETNING... 4 Hovedstyremøter... 4 Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene... 4 Informasjon til klubbledere og medlemmer... 4 Lederen har ordet... 4 Infoside

Detaljer

Landskonkurransen våren 2003 "Fritt motiv" Resultatliste

Landskonkurransen våren 2003 Fritt motiv Resultatliste Landskonkurransen våren 2003 "Fritt motiv" Resultatliste Jury: Kunsthistoriker Ingrid Enger Foss, grafisk designer/fotograf Arild Kristiansen, MCservicetekniker (tidl. fotograf) Geir Evensen Deltagerstatistikk:

Detaljer

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. NSFF vedtekter I Innledende bestemmelser 1 Navn Navnet er Norsk Selskap For Fotografi; forkortet NSFF. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2005 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2005 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Styret har bestått av: Leder Jan Standal Nestleder Roald Synnevåg Sekretær Annie Elisabeth Bjørklund Kasserer Terje Øen Styremedlem og leder for utstillingskomiteen

Detaljer

Motivasjonsrapport for ANSFF

Motivasjonsrapport for ANSFF Motivasjonsrapport for ANSFF ANSFF - Artist Norsk Selskap for Fotografi (Bronsenål) Dette er en rapport som blir hentet ut fra en database med alle resultater i Landskonkurransene 1971-2007. Rapporten

Detaljer

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen våren 2006 Fritt motiv" Resultatliste. Jury:

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen våren 2006 Fritt motiv Resultatliste. Jury: Landskonkurransen våren 2006 Fritt motiv" Resultatliste Jury: Johan Brun, pensjonert Dagbladetfotograf Knut Førsund, Fotopedagog Rita Lie, Billedkunstner Inge von Schreuder Sigvaldsen, Filmfotograf Deltagerstatistikk:

Detaljer

Norsk Selskap For Fotografi NSFF Hederstegn

Norsk Selskap For Fotografi NSFF Hederstegn Norsk Selskap For Fotografi NSFF Hederstegn ANSFF ENSFF EsNSFF HonENSFF Æresmedlem Klasse I Klasse II - Æresmedlem Alfheim Olav-Inge Bodø fotoklubb 2013 Angeltveit Terje Oslo Kamera Klubb 2012 Arnholm

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2002 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

Å R S M E L D I N G 2002 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Å R S M E L D I N G 2002 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Klubbens styre har bestått av: Rune Flæreide: leder Roald Synnevåg: nestleder Christian Kaldheim: sekretær, vår 2002 Birgit Stølen: sekretær, høst 2002 Jan

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2007 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2007 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Bekkalokket fotoklubb er 30 år! Styret har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem og leder for utstillingskomiteen Styremedlem og leder for konkurransekomiteen

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2004 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2004 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Styret har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem og leder for utstillingskomiteen Styremedlem og leder for internettsidene Styremedlem og leder

Detaljer

ÅRSMELDING 2003 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2003 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2003 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Klubbens styre har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem og leder for utstillingskomiteen Styremedlem og leder for internettsidene Styremedlem

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Norsk Selskap For Fotografi Hovedstyrer 1927-2009

Norsk Selskap For Fotografi Hovedstyrer 1927-2009 Norsk Selskap For Fotografi Hovedstyrer 1927-2009 År President / Leder Visepresident Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansgar Møller O. Th. Urdahl Torfinn Michaelsen Torfinn

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2006 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2006 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Styret har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem og leder for utstillingskomiteen Styremedlem og leder for konkurransekomiteen Styremedlem og leder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Styret Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk Stavanger Geologiforening nestleder Hans Christian Berntzen

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Årsmelding 2013. Molde Kameraklubb

Årsmelding 2013. Molde Kameraklubb Årsmelding 2013 Molde Kameraklubb Innhold 1. Innledning 2. Medlemmer 3. Styret 4. Økonomi 5. Møter 6. Aktiviteter 7. Konkurranser 8. Kommunikasjon Innledning 2013 har vært et aktivt år for klubben og vi

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Arkitektur

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Arkitektur 2011: NSFF Landskonkurranse vår: Arkitektur Klasse: Projeksjon Tema: Arkitektur Jury: Juryen har bestått av: Fotograf Morten Ovesen, Bildemaker Tor Waageng, Kunstner Tor Kvarv. Juryens kommentar: Generell

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Årsberetning 2011. Styret i 2011 var sammensatt slik: Sammendrag

Årsberetning 2011. Styret i 2011 var sammensatt slik: Sammendrag Årsberetning 2011 Styret i 2011 var sammensatt slik: Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Navn Ola Snortheim Beate Schilling Gøril Idsal Jørgen Kjorstadmoen

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2014 Rogaland Rideklubb Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2014 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Norsk Selskap For Fotografi Nasjonale Plaketter

Norsk Selskap For Fotografi Nasjonale Plaketter Norsk Selskap For Fotografi Nasjonale Plaketter Bronse Sølv Gull Bronse m/rød emalje Sølv m/rød emalje Gull m/rød emalje 205 105 45 12 6 4 Alfheim Olav-Inge Bodø fotoklubb 2013 Andersen Bjørn Falch Oslo

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Ålesund Kameraklubb 2011

Referat fra årsmøtet i Ålesund Kameraklubb 2011 Referat fra årsmøtet i Ålesund Kameraklubb 2011 Dato: 5. desember 2011 Sted: 2. etasje IOGT-huset Til stede: 26 medlemmer Sakliste: 1- Valg av dirigent og referent. 2. Godkjenning av innkalling 3. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Styrets sammensetning. Styrets arbeid

Styrets sammensetning. Styrets arbeid Årsberetning 2011 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsberetning 2012. Styrets sammensetning var det samme som i 2011, noe som var en fordel med tanken på kontinuitet.

Årsberetning 2012. Styrets sammensetning var det samme som i 2011, noe som var en fordel med tanken på kontinuitet. Årsberetning 2012 Styret i 2012 Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Navn Helen Hartog-Witte Ola Snortheim Beate Schilling Gøril Idsal Jørgen Kjorstadmoen Kjell

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Årsmøte 2016 Pensjonistuniversitetet i Larvik Side 1 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2010

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2010 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2010 Styret Styret for NAGS har gjennom 2010 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk nestleder Hans Christian Berntzen kasserer Bjørn Otto Hansen

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS PROTOKOLL Generalforsamling i Tafjord Kraft AS Dato: Sted: Arkivsak: 30.05.2017 kl. 9:30 Auditoriet i Holen 15/00072 1/17: Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Årsberetning. <Klubb> <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer