Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61"

Transkript

1 bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61 Ett yrke én organisasjon Slakter ledelseskonseptet s.8-11 SAAB Gripen satset i Lindkøping s På grensen s Galskap å legge ned Olavsvern s.56-58

2 NFF grunnlagt år år NORSK FLYTTEFORBUND NORSK FLYTTEFORBUND NFF Norsk Flytteforbund NFF NFF Norsk Flytteforbund AA Flyttetjenester AS AS Vestby Adams Østre, Express, 2420 Trysil AS Boks Adams Tel Express, Skøyen, 0213 Oslo Boks Tel Faks Skøyen, 0213 Oslo Tel Faks Faks A-B Flyttebyrå Bjørghaug, 7750 Namdalseid Bergen Tel Flytningsbyrå AS, Bergen Storbotn Faks Flytningsbyrå , 5083 Øvre AS, Ervik Storbotn Tel , 5083 Øvre Ervik Tel Faks Faks Christiania Transport-Bureau AS Ensjøvn 12, 0655 Oslo Cargo Tel Partner AS, Cargo Boks Faks Partner Sentrum, AS, 0101 Oslo Boks Tel Sentrum, 0101 Oslo Tel Faks Faks Hasselberg Transport AS Håndverkervn 8, 9018 Tromsø Tel Christiania Faks Transport-Bureau AS, Christiania Ensjøvn 12, Transport-Bureau 0655 Oslo AS, Ensjøvn Tel , 0655 Oslo Tel Faks Faks Kongstein & Sønn AS Thranesgt 2, 3187 Horten Tel Hasselberg Faks Transport AS, Hasselberg Håndverkervn Transport 8, 9018 AS, Tromsø Håndverkervn Tel , Faks Tromsø Tel Faks Håkull AS, Håkull Stokkamyrveien AS, 22, 4313 Sandnes Stokkamyrveien Tel , Faks Sandnes Tel Faks Jakobsen Transport AS, Jakobsen Boks 1012, Transport 4294 Kopervik AS, Boks Tel 1012, Kopervik Tel Faks Faks Kristiania Visergutkontor AS Stavanger Flyttebyrå AS Verkseier Kongstein Furulundsv & Sønn AS, 21, 0668 Oslo Dusavikveien Lauritz M 21, Olsen 4007 Flyttebyrå, Stavanger Kongstein Tel Thranesgt & 2, Sønn 3187 AS, Horten Tel Lauritz Skibåsen M Olsen 16 D, Flyttebyrå, 4636 Kr.sand Thranesgt Faks Tel , 3187 Horten Faks Skibåsen Tel D, 4636 Kr.sand Tel Faks Tel Faks Faks Faks Svenn s Transport AS Kaarvands Kristiania Transport Visergutkontor AS, Bodøterminalen, Kristiania Visergutkontor AS, 8001 Bodø Brøttemv. Verkseier 147. Furulundsv 7072 Heimdal 21, 0668Oslo Tel 7557 Rekdal 8980 Transport AS, Verkseier Tel Tel Furulundsv 21, 0668Oslo Faks Rekdal Breivika 7557 Transport 8981 Industriv. AS, 41, 6018 Ålesund Tel Faks Breivika Tel Industriv. 41, 6018 Ålesund Faks Tel Faks Faks rekdal-transport.no rekdal-transport.no Rekdal Transport AS Vinjes Transport AS Breivika Majortrans Industriv. Flytteservice 41, 6018 Ålesund AS, Østre Rosten 98 Majortrans Flytteservice AS, B, 7075 Tiller Tel Boks Røa, 0701 Oslo Tel Skullerud Flyttebyrå AS, Boks Faks Tel Røa, 0701 Oslo Faks Skullerud Hannestadvn Flyttebyrå 7, 1617 AS, Fredrikstad Tel Faks Hannestadvn Tel , 1617 Fredrikstad Faks Tel Faks Faks Skullerud Flyttebyrå AS Wergeland AS Hannestadvn -avd Bergen: 7, 1617 Fredrikstad Boks 243 Nyborg, -avd Boks Bergen: 197 Nesttun, 5853 Bergen 5871 Bergen Tel Tel H K Solberg AS Transport, Boks Faks Tel Nesttun, 5853 Bergen Faks H Boks K Solberg 4033, AS 4606 Transport, Kristiansand, Tel Fax Boks Tel 4033, Kristiansand, Fax Tel Faks Faks H -avd K Solberg Stavanger: AS Transport Zachariassen -avd Boks Stavanger: 4033, 244, Kristiansand Stavanger Transport&Flytteservice Boks Tel 244, Stavanger Vinjes Transport as Tel Straumsfjellsvn 9, 5353 AS, Straume Tel Faks Tel Vinjes 5631 Østre 2121 Transport Rosten 98 AS, B, 7075 Tiller, Faks Faks Østre Tel Rosten B, 7075 Tiller, Tel Faks Faks NFB Transport Systems AS, NFB Boks Transport 52, 1401 Systems Ski AS, Wergeland AS, Boks Tel 52, Ski Wergeland Boks 243 AS, Nyborg, 5871 Bergen Tel Faks Boks Tel Nyborg, 5871 Bergen Faks Tel Faks Faks FLYTTING ER EN TILLITSSAK SE ETTER NFF LOGOEN NFF Norsk Flytteforbund Når kvalitet og service teller Vi takker Forsvarets tjenestemenn Postboks 13 Hovseter, for 0705 godt Oslo Tel samarbeid i 2003 Vi takker Forsvarets tjenestemenn for godt samarbeid i 2003 og ønsker godt nytt år og fortsatt godt samarbeid i 2004 og ønsker godt nytt år og fortsatt godt samarbeid i NFF Norsk Flytteforbund - Når kvalitet og service teller NFF Norsk Flytteforbund - Når kvalitet og service teller Boks 13 Hovseter, 0705 Oslo Telefonnr : Boks 13 Hovseter, 0705 Oslo Telefonnr :

3 Offisersbladet Nr Årgang Organ for Befalets Fellesorganisasjon BFO: Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon Telefax E-post: Internett: Besøksadresse: Karl Johans gate 12 j (inngang fra Kirkegata) Ansvarlig utgiver: Didrik Coucheron Redaktør: Einar Holst Clausen Redaksjon og abonnementsavdeling: Se adresse for BFO E-post: Offi Tlf. abonnementsavdeling: E-post: Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat Annonseansvarlig: Karin Smedsrud Ekebergåsen 76, 1900 Fetsund Telefon Mobil Telefax Det nye informasjonsmonopolet Nå kan det se ut til at ringen er sluttet i kampen om makten internt i Forsvaret. For den som produserer og styrer all informasjon, har historisk sett stor makt. Regjeringen (les Forsvarsministeren) har de siste år med all tydelighet bevist at de har et ønske om en sterkere politisk styring av all virksomhet i Forsvaret. Integrert Strategisk Ledelse(ISL), med samlokalisering av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben nede på Akershus Festning, var på mange måter det første skrittet mot dette målet. Men Forsvarssjef Sverre Diesen har dessverre, og overraskende nok, selv vært med på å skyve dette feil retning. Diesen besluttet nemlig å nedlegge forsvarsgrenenes egne informasjons/ tematidsskrifter. Disse ga de ansatte i forsvarsgrenene en direkte og utfyllende informasjon om all aktivitet, i tillegg til spennende og aktuelle temaer. All informasjon skulle nå altså kanaliseres gjennom nettstedet mil.no, samt det FD-finansierte og politisk korrekte F(Forsvarets Forum), hvor forsvarsgrenene ble avspist med noen få sider i hver utgave. Det Diesen umulig kan ha visst om, var at FD hadde planer om å utvikle ideen om full kontroll på hele informasjonstjenesten. For nå har departementet bestemt seg for å nedlegge Forsvarets egen presse og informasjonstjeneste, og overføre den til en egen og nyopprettet avdeling i FD. Dermed vil de oppnå full politisk kontroll på all informasjon, og dessverre bidra til å redusere forsvarssjefens råderett. Ser man dette i lys av at FD nå også vil fjerne generalinspektørene i Hæren og Sjøforsvaret fra sine kontorer i Forsvarsstaben, og utplassere de på henholdsvis Bardufoss og Haakonsvern, så kan det lett oppfattes som en splitte og herske teknikk, som helt klart undergraver forsvarssjefens autoritet. Uansett, så er en slik politisk overkjøring med ønske om totalkontroll, et kaldt gufs fra regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. redaktøren (Bekreftet opplag 2008: ) Signerte artikler representerer ikke nødvendigvis BFOs mening. Forfattere er selv ansvarlig for innholdet og de meninger som fremholdes. Usignert innhold er redaksjonelt. Utgivelsesplan 2008: Nummer Matr.frist Utgivelse Nr. 4 juni Nr. 5 august Nr. 6 oktober Nr. 7 desember Grafisk produksjon: Design: punkt&prikke Trykk: LOS Grafi sk Bilder: Hvis ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av Forsvarets Mediesenter. Forside: Grunnleggende sjømannskap på gamle seilskuter. Foto: FMS Redaksjonen avsluttet: 2. mai 2008 Annonsesalg i F (Forsvarets Forum) F har i det siste tatt inn en stadig økende antall annonser. I seg selv er dette meget betenkelig fordi dette magasinet faktisk er Forsvarets og Forsvarsdepartementets (les: beslutningstagernes) eget magasin. Det er som alle vet, FD som betaler for hele produksjonen. Det oppfattes derfor som et stort tankekors at F på denne måten tar annonsekroner fra de frittstående magasiner, som for eksempel Offisersbladet, som tross alt er avhengig av disse inntektene. Her skal også BFOs ledelse måtte tåle litt kritikk, da de etter gjentatte oppfordringer fra undertegnede, ikke har reagert overfor departementet. Kampflykjøpet Prosjektet som arbeider med innkjøp av Norges fremtidige kampfly, er nå inne i en avgjørende fase. Det er svært lite informasjon som lekker ut fra Lockeed Martin/JSF. Se forøvrig 8 siders vedlegg i dette Offisersbladet om temaet kampfly. Saab JAS Gripen viste den 23. april frem sin modifiserte Demo C/D versjonen i Linkøping(se egen artikkel i denne utgaven av Offisersbladet). Gripens Demo C/D versjon møter alle de norske tilleggskrav som ble fremsatt for over 2 år siden. Kampflyprosjektet går nå inn i en svært hektisk periode, der tilbudene skal pakkes ut og gjennomgåes nøye. Beskyldninger om sterke amerikanske preferanser, og antagelser om at alt allerede er avgjort, kombinert med en rekke mer eller mindre useriøse utspill fra regjeringspartiet SV, gjør ikke situasjonen lettere. Vi må ha tro på at kampflyprosjektet har stor faglig integritet, og at det kampflyet de i slutten av anbefaler, er det beste i forhold til våre behov. Så får vi også håpe at våre politikere klarer å ta en avgjørelse våren 2009, noe redaktøren har liten tro på, sett i lys av den kommende valgtåken. OPPLAGSKONTROLLERT God sommer! Einar Holst Clausen Redaktør ffisersbladet 3

4 UTENLANDSBEORDRING VURDERER DU Å KJØPE BIL PÅ EXPORT? VOLVO INTERNATIONAL CUSTOMERS SALES er en internasjonal salgsorganisasjon som selger biler til diplomater og militære som er på flyttefot. Prisene er meget gunstige da bilene leveres rett fra fabrikk i Gøteborg. Vi har også mulighet til å levere biler i de fleste hovedsteder i Europa og USA. Bilene kan spesialtilpasses til de markeder de skal brukes/sluttbrukes. THE ALL NEW VOLVO V70 Pris fra EUR (2.0D) THE ALL NEW VOLVO XC70 Pris fra EUR (D5) VOLVO XC90 Pris fra EUR (D5) ONE WORLD, ONE MARKET Velkommen til en informativ samtale med Jon Bergersen, Tax-Free Sales tlf , mobil , fax

5 Redaktørens leder: Informasjonsmonopolet. 3 Frisvold slakter ledelseskonseptet Litt av Hvert SAAB Gripens storsatsing i Lindkøping Fremtiden din kan bli annerledes Litt av Hvert Tilbakeblikk Leserbrev MPO en utpost i sør Internasjonale nyheter BFO leder: I balanse Gule sider KAFO & BESO leder På grensen Intervju med sjef vernepliktsverket Saddam-statuens banemann BFO i USA BFO-støttet norgesrekord Politiske utfordringer KAFO vårkonferanse i Berlin Skaff deg en luftkarriere Galskap å legge ned Olavsvern innhold ffisersbladet 5

6 SiSte Skudd fra Hauk-klassen De to siste MTB ene i Hauk-klassen KNM Tjeld og KNM Ravn gjennomførte i midten av april den siste missilskytingen med Penguin mk2 i de ytre delene av Vestfjorden - mellom Træna og Røst. Samtidig gjennomførte fregatten KNM Roald Amundsen sin første missilskyting med ESSM Evolved Sea Sparrow luftvernmissiler. 6 ffisersbladet Av kommandørkaptein J. Ketil Steine, Sjøforsvarsstaben -Sjøforsvarets fartøyer skal minst en gang i året gjennomføre skarpskyting med sine hovedvåpen, sier Generalinspekstøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth: -Dette er viktig både for å kunne kontrollere at hovedvåpnene fungerer, og for at personellet skal kunne trene og øve «skarpt», sier Finseth: - Ikke minst er det viktig at personellet har tiltro til våpnene! -Også når det gjelder de utgående Penguin-missilene og plattformene i Haukklassen? -Personellet ombord i de to siste MTB ene i Hauk-klassen er også deler av besetningene i den nye fartøyene i Skjold-klassen. Selv om plattformene og missilene ikke skal brukes i fremtiden, har vi benyttet disse for å terne på nye prosedyrer som er tilpasset nye våpensystemer med lang rekkevidde og et nettverkbasert forsvar, sier Finseth og forteller at besetningen om bord på KNM Roald Amundsen fikk meget god trening ved at de kunne følge Penguin ene fra MTB ene med sine sensorer, og simulere forsvar mot missilene. Også denne delen av treningen var en suksess, sier Finseth. Fremtidens våpensystemer Vi øver med dagens plattformer og våpen på framtidas våpensystem. Vi trenar på å motta måldata frå land, frå lufta og frå fartøyer både under og over vann. Vi trener og øver også på å samarbeid med andre forsvarsgrener, sier sjefen for MTB-våpenet, kommandørkaptein Helge Tonning, som denne gangen også fikk god assistanse fra Luftforsvaret med et redningshelikopter og et F16 kampfly. Marinens logistikkvåpen deltok også med logistikkfartøyer KNM Valkyrien, som sørget for etterforsyning av missiler.

7 avfyrt Generalinspektøren for Sjøforsvaret kontreadmiral Jan Eirik Finseth var meget fornøyd med gjennomføringen av skyteøvelsen. ESSM-suksess på KNM Roald Amundsen Begge de to nye fergattene i Fridtjof Nansen-klassen har nå testet sine ESSM luftvernmissiler. KNM Fridtjof Nansen testet seks ESSM utenfor vestkysten av California i juni i 2007, og kunne returnere til kai med en feiekost i masten - tegnet på en såkalt «Clean Sveep» etter at alle missilene hadde truffet! -Et fantastisk fartøy - med en meget god besetning, konkluderte skipssjefen, kommandørkaptein Halvard Flesland, etter at fregatten hadde gjennomført ESSMskytingen i mai-juni i fjor. Således kunne også KNM Roald Amundsen heist feiekosten etter ESSMskytingen mellom Træna og Røst i midten av april selv om fartøyet kun sendte av gårde èn ESSM som traff! -Missilskytingen i seg selv var ensuksess, men vi fikk også en meget realistsk trening i forhold til missilene fra de to MTB ene, sier skipssjefen på KNM Roald Amundsen, kommandørkaptein Hans Petter Midttun, som også var godt fornøyd med sin besetning. Mannskapet om bord i fregatten kunne følge alle de innkommende missilene fra KNM Tjeld og KNM Ravn, og simulerte alle nødvendige mottiltak GIS meget godt fornøyd KNM Fridtjof Nansen og KNM Roald Amundsen er de to første av i alt fem i kampsystemet Fridtjof Nansen. Det er betryggende å konstatere at disse delene av fartøyenes hovedvåpen fungerer, sier Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, som inspiserte skyteøvelsene både utenfor California i fjor, og nå i april ytterst i Vestfjorden. 12 missiler De to MTB ene sendte av gårde i alt 12 Penguin mk2-missiler i «avskjedssalutten» alle traff. I tillegg ga Penguin ene gode muligheter for KNM Roald Amundsen til å følge missilene med sine sensorer. Fregatten ønsket også å skyte ned en av Penguin ene med et ESSM luftvernmissil, men dette ble avlyst pga sikkerhetsbestemmelsene. KNM Roald Amundsens ene ESSM traff og skjøt ned den oppsendte dronen. KNM Roald Amundsen testet i midten av april sitt luftvernsystem med utskyting av et Evolved Sea Sparrow Missile ESSM. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS. ffisersbladet

8 Sigurd Frisvold slakter Fo Sigurd Frisvold Den integrerte strategiske ledelse (ISL) der Forsvarssjefen (FSJ) og hans strategiske funksjoner siden 2003 er integrert i Forsvarsdepartementet (FD) fortsetter å utvikle seg i feil retning. ISL synes inspirert av den britiske modellen, men framstår mer som en dårlig etterligning som bidrar til unødvendig byråkratisering og politisering av Forsvaret og dets virksomhet. Årsaken til dette er etter mitt syn at ISL er et lite gjennomtenkt ledelseskonsept både hva angår rollefordeling og grunnleggende forståelse av myndighets/ansvarsfordeling mellom etatssjefen (FSJ) og fagdepartementet (FD), samt at strategisk ledelse ikke er definert eller forstått. Det er også åpenbart at ISL er et bevisst virkemiddel for å redusere FSJens posisjon og gjennomslag. FSJens styringskraft som etatssjef er redusert gjennom en oppsplitting og reduksjon av det militære ledelses apparat. Ved innføringen av ISL ble Forsvars staben (FST) redusert til det som ble vurdert til å være godt under det minimum som var nødvendig for å løse pålagte oppgaver. I tillegg ble organisasjonsledd som måtte ligge i FST for å utøve en helhetlig styring av forsvarets virksomhet trukket inn i FD. Et eksempel på dette er etableringen av et militært situasjonssenter i FD. Situasjonssenteret er et helt nødvendig verktøy for at FSJ kan utøve den alminnelige kommando han har fått delegert av Regjeringen. Dette må gjennomføres innenfor en helhetlig ramme med klare ansvars- og myndighetslinjer, samt kontinuerlig og tett koordinert med forsvarets virksomhet forøvrig. Situasjons senteret må derfor være en integrert og sentral del av FST. Det neste tiltaket som er varslet, nok en gang uten tungtveiende begrunnelse, er etableringen av en felles kommunikasjonsenhet i FD, under Departementsråden. Dette bryter klart med de forutsetninger som ble lagt til grunn da ISL ble besluttet etablert i 2002/2003. Som FSJ var jeg den gang bekymret for at mitt fagmilitære informasjonsansvar overfor offentligheten ikke kunne ivaretas på en forsvarlig måte innenfor ISL. Dette synet møtte stor forståelse hos de politiske beslutnings-tagere som ønsket en synlig og tydelig FSJ. Derfor ble dette formalisert i FSJens instruks og gjennom en egen presse - og informasjonsavdeling i FST. En felles kommunikasjonsenhet i FD, der FSJ har visse trekkrettigheter, er en konstruksjon som både praktisk og prinsipielt er feil. En slik modell tar ikke hensyn til at FSJ og FMIN har forskjellige roller og ansvar. Denne løsningen vil også helt unødvendig kunne byråkratisere og politisere, samt kunne svekke troverdigheten til og offentlighetens tilgang på fagmilitær informasjon fra FSJ. Dette er verken i Forsvarets eller offentlig hetens interesse! I forbindelse med etableringen av ISL ble som tidligere nevnt FST redusert til under et forsvarlig minimum. Derfor måtte FST nok en gang omorganiseres og ulike modeller for plassering av Generalinspektørene vurderes. I den modellen som ble valgt er Generalinspektørene en nødvendig del av og integrert i FST. Generalinspektørene knyttes dermed nærmere til FSJ og hans ansvar for helhetlig plan legging og ledelse av Forsvaret og som prinsipiell fagmilitær rådgiver til Regjeringen. Generalinspektørene får dermed et viktig ansvar for at denne helhetstenkningen også forankres internt i forsvarsgrenene. Dette er derfor en meget fornuftig og framtidsrettet løsning som 8 ffisersbladet

9 rsvarets ledelseskonsept samtidig sikrer en realistisk sammenheng mellom strategisk planlegging og virksomhetsstyring som erfaringen viser er helt nødvendig. Generalinspektørene innehar også viktig forsvarsgrenskompetanse som både FST og FD er helt avhengige av for eksempel ved materiellanskaffelser. Utflytting av Generalinspektørene er derfor et alvorlig tilbakeskritt, og forsterker utviklingen som svekker FSJens evne til å løse sine instruksfastlagte oppgaver. Når de totale kostnader(alle flyttinger og bygningstiltak) ved etablering av ISL avveies mot forsvarseffekt så er ikke dette et stjerneeksempel på god ressursbruk. En utflytting av Generalinspektørene(inkludert framtidige reiseutgifter) vil ikke forskjønne dette bildet, heller ikke redusere det totale antall personell. Forsvaret og FST har gjennomgått betydelige reduksjoner i personell og gradsnivå i flere omganger. Dette står i klar motsetning til FD som har hatt en kraftig økning både i antall personell og gradsnivå. Dette har naturligvis en svært dårlig signaleffekt til forsvarets personell hva angår lederskap ved eksemplets makt. En slik uforholdsmessig økning bidrar også til en uhensiktsmessig sentralisering av beslutningsstrukturen, samt forvitring av kommunikasjons- og myndighetslinjer. De framtidige utfordringer for Forsvaret vil kreve evne til raske beslutninger og stor gjennomføringsevne. I en slik sammenheng er et overdimensjonert sentralbyråkrati mer en del av problemet enn av løsningen. Det vil derfor være nødvendig og riktig at det egentlige FD reduseres betydelig i antall personell. Dette gir en vinn-vinn situasjon der den største gevinsten vil være at FD kan konsentrere seg om de framtidige strategiske utfordringer, samt å være et faglig sekretariat for FMIN. Forsvarspolitisk utvalg stilte spørsmål om ISL fungerer fullt ut tilfredsstillende, og registrerte at FD varslet en kritisk intern gjennomgang av dagens løsning. En slik intern gjennomgang har også vært gjort tidligere uten at verken gjennomføring eller resultat har vært overbevisende. St.prop nr 48 gir ikke håp om endring, snarere tvert imot. Sentraliseringen av makt forsterkes, FD styrkes og framstår som den nye Generalstaben. Dette på bekostning av FST som tilpasses en mer avgrenset gjennomføringsfunksjon med arbeidsgiveransvar, og Generalinspektørene som skal drive styrkeproduksjon på et lavere nivå. FSJ omtales som strategisk rådgiver i den strategiske rådgivningsprosessen som foregår internt i FD. Dette er en uheldig utvikling av flere grunner. Det er uklokt å frakoble strategisk planlegging fra gjennomføring av planen på denne måten fordi både sammenhengen og realismen svekkes. Det er enda mer uklokt at Generalinspektørenes kompetanse og situasjonsforståelse ikke er kontinuerlig og personlig representert i FSJens ledergruppe både i den strategiske rådgivningsprosessen og i etatsledelsen, ikke minst i tilknytning til internasjonale operasjoner. Det må også være tillatt å stille spørsmål ved den interne strategiske rådgivningen i FD. Hvem skal kvalitetssikre anbefalingen? De samme som forberedte saken? Og hvordan skal kompetansen til Generalinspektørene erstattes? Tiden er etter mitt syn overmoden for at det iverksettes en uavhengig, ekstern og bred evaluering av ISL f.eks av Riksrevisjonen. En slik evaluering må avklare begrepet strategisk ledelse, grunnlaget for selve ledelseskonseptet og hvorfor det bare omfatter Forsvaret og ikke andre offentlige sektorer. Evalueringen må omfatte hele styringskjeden i Forsvaret. Samtidig gir dette FD en unik mulighet til å få en ufiltrert tilbakemelding fra forsvarets ledere om FDs ledelsesform- og kultur samsvarer med ambisjonen om at Forsvaret skal være en foregangssektor innenfor dette feltet. >> Det er snart fire år siden Sigurd Frisvold gikk av som forsvarssjef. Nå orker han ikke sitte stille lenger å se på galskapen. ffisersbladet

10 >> Forsvarssjefens rolle som etatssjef og sjef for FMO, er virkelig truet Tidligere forsvarssjef Sigurd Frisvold peker i sitt innlegg på en rekke svakheter ved den nåværende ledelsesmodell for Forsvaret, den såkalte Integrerte Strategiske Ledelse (ISL). Grunntanken for konseptet var å bringe den departementale og den fagmilitære ledelse inn i et tettere samarbeid for å styrke evnen til hurtig omstilling og evne til styrket militærpolitisk krisehåndtering. Denne grunntanken er i utgangspunktet god og absolutt nødvendig sett i lys av det politiske fokus internasjonale operasjoner fikk fra slutten av 90-årene, og behovet for hurtig omstilling av Forsvaret fra år 2000 og framover. Imidlertid er den løsning man politisk landet på, og ikke minst måten løsningen er blitt drevet gjennom på av et noe overivrig embetsverk i departementet, blitt svært mislykket. I sin styringskåthet har ansvarsdimensjonen blitt nedprioritert fra embetsverkets side, oppgaver har blitt tatt inn i departementet som burde vært løst i Forsvarets Militære Organisasjon (FMO), samtidig som gjennomføringsevnen i den samme FMO har blitt svekket. Det kan se ut som om ansvar kun skal gjøres gjeldende i FMO når noe går galt. Departementets rolle i slike tilfeller blir meget diffus, og muligens tåkelagt. Det hele blir da et spørsmål om Forsvarssjefens rolle i dagens og morgendagens ISL. Det er nettopp dette fokus Sigurd Frisvold har i sitt innlegg, og som det også etter min oppfatning er grunn til å stille et stort spørsmålstegn ved. Kan Forsvarssjefen fortsatt sies å være både sjef for FMO (etatssjef) og samtidig være fagmilitær rådgiver for Statsråden, når det apparat han har til rådighet systematisk blir fjernet og hans autoritet undergravd slik det synes gjennomført frem til nå, og ikke minst planlegges gjennomført i den nærmeste fremtid? Etter min mening er svaret et klart og entydig nei! Ved å legge alle faktiske planleggingskapasiteter inn under departementets forskjellige avdelinger, samtidig som styringsfunksjonene for alle praktiske formål allerede befinner seg der, blir FMOs rolle uansett av liten verdi for resultatet i enden av kjeden. Departementet har tiltatt seg alle avgjørende funksjoner, og det gjenstår å se om det samme departementet ønsker å påta seg ansvaret for resultatet om dette ikke blir så godt og riktig som forventet. Departementet har også samordnet Forsvarssjefens presse- og informasjonsavdeling med sin egen! Forsvarssjefens rolle som etatssjef, Sjef for FMO, er virkelig truet. Som ansvarlig for en organisasjon på minst ansatte, skal han ikke kunne ha sitt eget apparat for presse- og informasjon? Sigurd Frisvold tar til orde for en uavhengig, ekstern og bred evaluering av ISL. Det støtter jeg helhjertet opp under. Jeg kan imidlertid godt tenke meg at denne ikke bare ble en Riksrevisjonsgjennomgang, men også sammensatt slik at personer med lang og bred erfaring fra strategisk beslutningsnivå både i offentlig og sivil sektor fikk anledning til å gi sitt syn på den ledelsesform som Storting og Regjering, har gått inn for i Forsvarssektoren, men som man på tilnærmet alle andre sektorer i samfunnet over tid har beveget seg vekk fra. Svein Ivar Hansen Generalløytnant Svein Ivar Hansen har tidligere vært stabssjef i Forsvarsstaben. 10 ffisersbladet

11 Svar til Sigurd Frisvolds innlegg om ISL Tidligere Forsvarssjef Frisvold reiser en del interessante problemstillinger vedr. Den integrerte strategiske ledelse. Nå tror ikke jeg at vi kommer tilbake til tiden med et skille mellom Forsvarsdepartement og Forsvarets overkommando. Når det er sagt er jeg også opptatt av at man ikke får en unødig byråkratisering at den strategiske ledelsen av Forsvaret, men at vi har en god og effektiv integrerte strategiske ledelse som er tilpasset dagens Forsvar sin størrelse. Etter det jeg forstår er erfaringene med den nåværende ledelsesmodellen overveiende positive, men at det også finnes potensial for ytterligere forbedringer. Det blir også reist spørsmål om felles kommunikasjonsenhet vil kneble Forsvarssjefen sin mulighet til å komme til orde med ren fagmilitær informasjon. Etter mitt syn er dette å overdrive da denne avdelingen skal gjenspeile både de militære og sivile fagområder i den i integrerte strategiske ledelse. Ved evt uenighet mellom Forsvarsministeren og Forsvarssjefen vil det vel uansett være slik at de selv vil målbære sine egne syn på den evt. aktuelle saken. Jeg merker meg for øvrig at Frisvold m.flere mener at en utflytting av Generalinspektørene til de respektive forsvargrener vil medføre en svekkelse av Forsvarsstaben, og at GIene innehar en viktig forsvarsgrenskompetanse som både FST og FD er helt avhengige av. At denne kompetansen skulle bli mindre når de plasseres hos sin Forsvarsgren har jeg vanskelig for å forstå. Det er jo ikke slik at de heretter skal være avskåret for å ha løpende kontakt med Forsvarssjefen. Det vil fortsatt være mange formelle møtepunkt. Vi har bare snudd reisevirksomheten til GIene motsatt veg. Når det gjelder en gjennomgang av hvordan ISL fungerer, er jeg enig i at en evaluering av enheten kan være et nyttig tiltak. Signe Øye 1.nestleder i Stortingets forsvarskomité (Ap) Jan Petersen Lederen for Forsvarskomiteen Jan Petersen, har i en kommentar til Offisersbladet på telefon, sagt at beslutningen om å legge Forsvarets presse & informasjonstjeneste inn i Forsvarsdepartementet, er en gal beslutning. Petersen mener at det er helt nødvendig for Forsvarssjefen å ha sin egen presse & informasjonsavdeling, og at dette dessuten står klart i Forsvarssjefens instruks. Samtidig sa Jan Petersen at han ikke umiddelbart er enig i beslutningen om å flytte ut Generalinspektørene for Hæren og Sjøforsvaret fra Forsvarsstaben, og at denne beslutningen vil bli grundig vurdert sammen med behandlingen av Langtidsplanen. Debatten rundt Integrert Strategisk Ledelse, ønsket ikke Petersen å kommentere på det nåværende tidspunkt. Offisersbladet har vært i kontakt med Forsvarssjef Sverre Diesen og sjef for Forsvarets Presse & Informasjon stjeneste Birgitte Frisch, og ingen av de ønsket å kommentere saken videre. Det har også vært meget vanskelig (les: umulig) å få tjeneste gjørende befal i det høyere gradsskikt, eller involvert personell til å uttale seg i saken. Noe som kanskje er helt naturlig i tider hvor kritiske uttalelser kan få konsekvenser for den som våger seg ut i den offentlige debatt. ffisersbladet 11

12 litt av hvert De siste F-5 freedomfightere forlater Norge Norge mottok fra rundt 1966 og fremover, i alt 108 Northrop F-5 Freedomfightere. F-5en fikk nær 35 års tjeneste i Luftforsvaret, og i løpet av denne perioden gikk flyene gjennom flere oppgraderingsprogrammer. 336 skvadron på Rygge Flystasjon, som var den siste avdelingen som brukte F-5, tok flyene ut av tjeneste sommeren De fleste flyene ble returnert til USA, da det var USA som mer eller mindre hadde gitt flyene til Norge som våpenhjelp under den kalde krigen. De siste 13 F-5ene står nå i følge FLOs avhendingsprosjekt i sheltere på Rygge(To stk er allerede i USA, brukt under tester av NSM). Disse 15 F-5ene finansierte Norge selv, og de er nå solgt til et firma i USA(skal forvaltes i amerikanske myndigheter), som skal bruke de i utdanningen av piloter. Flyene skal nå innen kort tid demonteres, pakkes og sendes til USA med to store transportfly. Etter dette kan vi kun se F-5en på flysamlingen på Gardermoen og på flymuseet i Bodø, i tillegg til de som er montert på sokler f.eks på Ørland Hovedflystasjon. Forsvarsmusikkens «Grand Old Man» Northrop F-5 B (toseter) Freedomfighter Foto: Einar Holst Clausen Oberst Christer Johannesen kan se tilbake på 45 år i musikkens tjeneste i Forsvaret. Spesielt som musikkinspektør fra 1983 til 2003, opparbeidet han seg et solid nettverk, noe han drar nytte av, når han nå som penjonert oberst, skal lede nok et Norsk Militær Tattoo i Oslo Spektrum 23. til 25. mai. Planleggingen av årets Tattoo har pågått i to år, og er i følge Johannesen nødvendig, når et så stort arrangement skal syes sammen. Over 800 deltagere og støttespillere skal sørge for et dundrende familieshow i Spektrum i mai. Ni nasjoner er representert, og vi kan i følge Johannesen glede oss til en av verdens beste militære tattooer. Ett av høydepunktene vil bli New Guard America som innehar 13 Guinnessrekorder, og som er verdens eneste profesjonelle sivile bajonettrifle- drillgruppe. De er anerkjent av mange som de beste i verden, og vil vise oss seks sekvenser med usedvanlig høy risiko og vanskelighetsgrad. De er den eneste drilltroppen i verden som er i stand til å gjennomføre dette programmet, og vi er stolte av å ha fått til Spektrum, sier lederen av Tattooen, Christer Johannesen til Offisersbladet. Ønsker du mer info, så gå inn på Tattooens egne sider: www. normiltattoo.no Det er fortsatt noen billetter igjen. FN-veteraner klar for oppdrag Den 2. april inspiserte kommandanten på Akershus Festning, brigader Geir Holmenes, en meget spesiell og sammensatt avdeling på festningsområdet. Major Kalbakk har nemlig på eget initiativ, klart å samle ca 70 frivillige FN-veteraner, som har frisket opp sine kunnskaper i sluttet orden, og nå er klare for å paradere på Karl Johan under statsbesøk og lignende. Det var 48 av de som sto oppstilt på Akershus Festning alle med blåskjerf og blå beret. Major Kalbakk er for øvrig generalsekretær i Oslo og Akershus FNog Nato-soldaters forening. Han kunne fortelle Offisersbladet at de har trent sluttet orden hver torsdag helt siden 8. august. Dette veterankompaniet, er og blir en meget spesiell avdeling med en aldersfordeling fra 25 til 77 år, og med tjenesteerfaring fra de fleste FNoperasjoner Norge har deltatt i. Til og med en veteran fra Tysklandsbrigaden kunne Offisersbladet observere. Vi ønsker lykke til med dette flotte initiativ/ tiltak. Bigader Geir Holmenes og major Kalbakk inspiserer en av de eldste FN-veteranene. Russisk flyaktivitet i nordområdene har økt kraftig det siste året Senest den 24. april var to F-16 fra Bodø Hovedflystasjon oppe for å hilse på våre naboer i Øst. Gjensynsgleden var tydeligvis så stor at de måtte ta flere bilder av hverandre. Foto: Forsvaret Her fantes tjenesteerfaring fra FNoperasjoner over store deler av verden. 12 ffisersbladet

13 SAAB has trusted us and the new FTS to ensure SAAB has trusted us and the new FTS to ensure that correct testing and measurement is performed that correct testing and measurement is performed SAAB has trusted us and the new FTS to ensure that correct testing and measurement is performed The latest Data Acquisition system also adaptable to: The latest Data Acquisition system also adaptable to: - Missile testing Missile testing - Maritime environment Maritime environment The - UAV UAV latest Data Acquisition system also adaptable to: Real time information gathering and presentation - Real Missile time testing information gathering and presentation Recording - Recording Maritime environment - UAV - Real time information gathering and presentation - Recording Eidsvoll Electronics AS Eidsvoll N-2080 Eidsvoll, Electronics Norway AS N Eidsvoll, Norway

14 SaaB GriP med storsatsing i Linkøping Tekst & Foto: Einar Holst Clausen Stor interesse rundt ny Gripen Hele arrangementet i Linkøping var et synlig bevis på Saab sin satsning på verdensmarkedet. Representanter fra overraskende mange lands forsvarsdepartementer og kampflyprosjekter var til stede i tillegg til representanter fra svenske og utenlandske produsenter/industrikonsern. Offisersbladet konsentrerte seg om de norske representantene, med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, kampflyprosjektet og generalinspektør for Luftforsvaret, generalmajor Nodeland. Det var ingen tvil om hvem som fikk mest oppmerksomhet i Linkøping. Saab sjefen Åke Svensson tok seg merkbart godt av vår forsvarsminister under hele seansen i den store hangaren. Men også den relativt nyutnevnte svenske forsvarsministeren Sten Tolgfors fulgte spesielt godt opp Strøm- Erichsen. Tolgfors tok for øvrig over som forsvarsminister for Mikael Odenberg som i protest mot kutt i forsvarsbudsjettet, trakk seg høsten Et lite tankekors med tanke på at Sten Tolgfors nå sannsynligvis har møtt kravet til Strøm-Erichsen om at det svenske luftforsvaret også må kjøpe den siste utgaven av Gripen, for at Norge skal vurdere kjøp. Dette vil medføre store utgifter over forsvarsbudsjettet når alle de gamle Gripen kampflyene som svenskene har i dag må gjennom et betydelig oppdaterings program, i tillegg til eventuelle nykjøp. Ny Gripen har blitt en skarpere konkurrent Generalinspektør for Luftforsvaret uttalte seg positivt om den nye Gripen til Dagsrevyen, men sa også at valg av kampfly også handler om utvidet samarbeid og synergieffekter. Med dette antyder nok Stein Erik Nodeland at svenskene har en utfordring i forhold til konkurrenten Joint Strike Fighter. Norge har som kjent alltid hatt amerikanske kampfly, og det samme har mange andre NATO-land. Sverige har som kjent kun solgt sin Gripen til Sør-Afrika, Tsjekkia, Ungarn og Thailand, ingen typiske samarbeidsland for Norge. Men det er ingen tvil om at den nye Gripen nå fremstår som en skarp konkurrent til amerikanernes Joint Strike Fighter. Med en ny og kraftigere motor, kan den blant annet få med seg mer brennstoff(større rekke vidde) og våpen, samt fly i mach 2 uten bruk av etterbrennere. Dette er gode egenskaper både med tanke på Norges store operasjonsområder som skal overvåkes, samt for avskjæring av fiendlige fly. Den nye Gripen har nå også en av verdens mest avanserte radarer, i tillegg til det siste innen kommunikasjonsutstyr, også med bruk av bredbåndsteknologi. Saab sjefen Åke Svensson og flere fra Gripens ledelse, var meget offensive i Linkøping. De gikk hardt ut mot amerikanernes JSF, som de mente er tykt og tungt, og mer kontruert som et bombefly, enn et multirolle kampfly som Gripen. Offisersbladet har ved flere anledninger prøvd å få kontakt med JSF, for å få status i fremdriften, eller for å få kommentarer, men har ikke lykkes. Dette er en litt spesiell holdning, helt på kanten til å være litt for skråsikker på at Norges valg av kampfly, går i deres favør. Hvem liker hva og hvorfor? Jeg tror det er liten tvil om at de norske jagerflygerne er veldig samstemte i sitt ønske og i sin argumentasjon om at JSF er det beste og eneste alternativ. Hele det operative jagerflymiljøet, har fått sin utdanning i USA, og miljøet på skvadronene er naturligvis amerikanisert(uten at det er i nærheten av negativt) med historisk sett, kun amerikansk materiell. Det er slett ikke sikkert at det vil være fullt så populært å gjennomføre sin flygerutdanning i Sverige, i stedet for i Corvettens hjemland. Generalinspektøren for Luftforsvaret har et godt argument når han hevder at man må tenke på fremtidig samarbeid om innkjøp og drift av kampflyene, i tillegg til andre synergieffekter. Det er da selvfølgelig en fordel at så mange land som mulig bruker Sjefen for Saab konsernet Åke Svensson og den svenske forsvarsministeren Sven Tolgfors, mer eller mindre fotfulgte Strøm-Erichsen rundt på området. Nøkkelpersoner sto i kø for å prate med forsvarsministeren og generalinspektøren. Her er Nodeland og Strøm-Erichsen i samtale med generalmajor Jan Andersson. Stein Erik Nodeland uttalte til Dagsrevyen at Gripen nå i realiteten presenterer et helt nytt design, med moderne teknologi og bedrede egenskaper. Gripen har styrket sitt kandidatur, sa Nodeland. 14 ffisersbladet

15 en samme flytype. Dette kan nok bli brukt i mot den svenske JAS Gripen. Regjeringen og forsvarsministeren er nok mer nøytrale, og vurderer pris, gjenkjøpsavtaler etc, men her ligger det antageligvis sterke storpolitiske føringer med tanke på Norges forhold til USA og NATO. Vi skal huske på at det norske forsvaret mer eller mindre er bygget og betalt av USA/NATOmidler fra etterkrigstiden og helt frem til tallet. Stortingsrepresentantene har etter min mening ingen dybdekunnskap om kampflykjøp og kandidatene, men stemmer vel mer etter sitt partipolitiske program, og/eller partpisken. Kampflyprosjektet med Pål Bjørseth som leder, har hatt og får en formidabel oppgave med å vurdere JAS Gripen versus Joint Strike Fighter. Anbudspakkene på tusenvis av sider, som ble levert den 28. april, skal pakkes opp og gjennomgåes, kontrolleres og vurderes i tiden fremover. Prosjektet som ledes av Forsvarsdepartementet, skal komme med sin anbefaling før desember Så la oss håpe at Kampfly prosjektet vurderer kampflyenes faktiske egenskaper, målt opp i mot Norges faktiske behov hos fremtidens kampfly, og ikke lar seg påvirke av preferanser, gjenkjøpsavtaler og politiske føringer. Offisersbladet snakket også med Hans Rosén, oberst og tidligere kampflypilot, nå ansvarlig for blant annet Gripens satsning i Norge. Vi spurte Rosén om følgende: Er du fornøyd med arrangementet rundt roll-out av Gripen den 23. april? -Det var en väldigt stor dag för alla Saabanställda. Det var med stolthet som vi inför drygt 600 gäster och knappt 70 journalister fick chansen att visa upp vårt Demonstratorflygplan som visar vart Gripen är på väg i framtiden. Hva betyr det for fremtidig salg, at Gripen Demo allerede er ferdig nå? -Att vi redan nu har Gripen Demo framme är naturligtvis ett starkt besked att vi ligger på framkanten vad gäller ny teknik men också något som naturligtvis ökar vår trovärdighet. Det faktum att Demo-programmet backas av såväl den svenska som den norska staten samt ett stort antal världsledande industrier gör knappast saken sämre. Hans Rosén, her fra Rygge der han hilser på sjef i Norwegian Bjørn Kjos etter en prøvetur med Gripen i Fikk du noen reaksjoner fra den norske deltagelsen i Linkøping? -Jag lade framförallt märke till att GIL (Gen Nodenland) tydligt underströk att detta är ett helt nytt flygplan med den senaste teknologin och i tillägg sa ledaren för kampflygprojektet, Pål Björseth att gapet mellan JSF och den nye Gripen var borta, i tillägg sa han också att den nye Gripen möter de norska behoven. Vil den nye Gripen kunne måle seg med Sukhoi SU 34/35? -Ja, Gripens väldigt goda luft-till-luft egenskaper är ett av flera goda skäl att välja Gripen. Hvor viktig er det for dere å få solgt inn Gripen til de mer tradisjonelle NATO-landene? -Vi känner att vi har en god dialog och en god situation i flera NATO-länder, möjligheterna vill naturligtvis stärkas ytterligare om Norge går för Gripen. Saab satset stort med et show i verdensklasse, når de lanserte den nye og sist oppdaterte JAS Gripen Demo C/D i Linkøping den 23. april. Over 600 inviterte gjester i tillegg til et uvanlig stort pressekorps fi kk se svenskenes høyteknologiske eksportartikkel. Gripen fikk også vist frem sin evne til å ta av og lande på meget korte rullebaner. ffisersbladet 15

16 Fremtiden din kan bli mer annerledes enn du tror Du er ung og gleder deg til å dra ut i din første kontingent i internasjonal tjeneste for Forsvaret. Flere har fortalt mange gode historier fra da de var ute og du vil gjerne oppleve dette du og. Det er helt naturlig og de fl este av oss har tenkt eller tenker slik om internasjonal tjeneste. Av Helge Martinsen, kadett på Krigsskolen Det er imidlertid slik at denne jobben ikke er ufarlig. Det er jeg sikker på at du også vet, men tenk over en gang til; Hva gjør du om du skulle komme hjem med en yrkesskade? Og hva hvis den ikke synes, men at du har fått en psykisk senskade? Forposten tok kontakt med mannen som i den siste tiden har gitt veteraner med psykiske yrkesskader et ansikt. Han heter Ronny Sandberg og tjenestegjorde som geværmann i Libanon i 1988 og i I dag har han diagnosen PTSD og lever på uføretrygd. Det vil i praksis si at han ikke tjener pensjonspoeng og har en fremtid med minstepensjon. Er dette noe vi ønsker for våre soldater og for oss selv hvis vi skulle være så uheldige å bli utsatt for det samme? Forposten fikk møte Sandberg på Krigsskolen forrige fredag og snakket med ham om hans situasjon. Han er ikke bitter på Forsvaret den dag i dag. Følte du at du var i stand til å løse oppdrag da du dro ned? Var treningen basert på erfaringer fra tidligere kontingenter? - Det var 3 uker oppsetning og den bestod av trening på basisferdigheter slik som innskyting av våpen, skyting med avdelingsvåpen. I tillegg var det ett eksempel på CP-tjeneste og hvordan mineklarering fungerte. Jeg hadde ikke inntrykk av at det var noe spesielt mye erfaringslæring, hver kontingent måtte i grunnen finne ut av en god del selv. Jeg følte meg ikke klar til å løse oppdrag da jeg dro ned første gang. Hvordan kunne en typisk uke se ut i tjenesten? - Ukene var delt i enten patruljering eller vaktoppdrag. Vi gikk ofte patruljer og det var relativt tung belastning. Troppen hadde ofte 16 ffisersbladet

17 personell som var syke, slik at belastningen ble hardere. Dette førte til at man gjerne ble fysisk godt sliten over tid. Vi måtte også takle usikkerheten om minefare der vi gikk. Hvilke rutiner fantes på debriefing og hvordan var kulturen for å snakke om problemer med dem man så på som betrodde venner? - Det var ingen kultur for debriefing. Det fantes ingen metode. Imidlertid var kameratskapet en god ventil å ha og ofte kunne man snakke med sine venner om ting som hadde skjedd. Hvordan var debriefingen etter hjemkomst? - Det var lite, men vi ble tatt inn i et auditorie på Jar hvor vi ble bedt om å fylle ut et skjema som gikk på stressreaksjoner. Utfallet ble at alle friskmeldte seg selv fordi de fryktet at man ikke ville bli sendt ut igjen hvis de krysset av på f.eks Har du sovet dårlig mer enn en natt den siste måneden? Du fikk stressreaksjoner i ettertid som etter hvert har blitt karakterisert som PTSD. Når merket du symptomer på dette? - Jeg merket det allerede i jula Jeg sov dårlig og av og til fortonte ting seg som en diffus drøm. Det var først i 2002 jeg innså at jeg hadde et problem. Perioden i mellom var svært slitsom fordi jeg brukte mye tid og krefter på å gruble på hva det var som ikke var som det skulle. For min del var det å forholde seg til en asymmetrisk fiende og den store usikkerhet en slik fiende gir som slet meg mest. Du jobbet i et fengsel inntil 2002 og kom til at du måtte gjøre noe med problemene. Hvilken forståelse møtte du hos din egen familie? - Jeg hadde forståelse hjemme fordi min far hadde en fortid fra 2. verdenskrig. Ikke hele familien forstod hva det innebar og mye måtte forklares. Jeg opplevde også at venner stilte seg uforstående til hvorfor jeg reagerte som jeg gjorde. Hvordan ble du møtt av offentlig helsevesen? - Fastlegen min hadde vanskelig for å fatte at PTSD kunne forekomme, siden så mange jo allerede hadde vært ute og han hadde hørt lite eller ingenting om det fra før. Det var imidlertid en ung lege som skjønte hva det kunne være. Det var først mot slutten av 2003 at jeg fikk gehør for at det kunne være PTSD, og perioden i mellom gikk ting mye frem og tilbake. Jeg ble ofte beskyldt for å være hypokonder. Hva bør gjøres for at flere skal slippe å risikere minimumssats for dagpenger hvis de kommer i en liknende situasjon? I samfunnet? I Forsvaret? - Jeg mener at offiserer bør først og fremst være våkne og kjenne sine menn. De må vise at de bryr seg og være et medmenneske i tjenesten og en naturlig tid etter endt tjeneste. Blant veteranene jobbes det med å utarbeide en sjekkliste som kan hjelpe en til å se symptomer i tide. I samfunnet må det være kommunikasjon mellom Helsemyndighetene og Arbeidsdepartementet. Det må være samarbeid mellom de som stiller diagnose og de som styrer med samfunnsøkonomi. Man må vekke forståelse for hva PTSD er og at nasjonen vår ikke er fritatt for en slik lidelse, selv om det er typisk norsk å være god. Intervjuet vakte interesse på Krigsskolen, og det kan bety at flere mener at dette er viktig å få frem. Dagens forsikringer dekker yrkeskader, men ikke psykiske. De er vanskelige å bevise, og ofte er rapporter gradert slik at de nødvendigvis ikke kan brukes i en utredning heller. Forposten anbefaler at du som leser dette, setter deg inn i hva PTSD er og tenker over det nøye. Det kan gjelde dine soldater og deg selv i fremtiden. ffisersbladet 17

18 litt av hvert Offisersbladet kom over noen morsomme alternative logoer, hvor kreativiteten har vært stor. Flere logoer kommer i neste utgave. Nytt og spennende militærhistorisk magasin! Per Erik Olsen og Heine Wang, har virkelig truffet innertier med sitt nystartede magasin MilitærHistorie. Magasinet fyller et hittil udekket behov for de av oss som ønsker å lese om spennende militærhistorier, i en lettlest språkdrakt og med spennende bruk av bilder og illustrasjoner. Per Erik Olsen har bakgrunn fra befalsskolen i kavaleriet, men er nå markedssjef i Nordli bokhandel. Olsen har også hovedfag i historie fra universitetet i Oslo. Heine Wang har gått Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge(BSIS), men utdannet seg videre til advokat. Han er nå konsernsjef i Vakt Service. Begge er langt over middels interessert i militær historie, og de kan begge i samtale med Offisersbladet, fortelle at responsen i forarbeidet, og nå utgivelsen av den første utgaven, har vært enorm. - Jeg tror ikke det finnes et tilsvarende magasin i Norden, og når spennende militærhistorier gjøres lettleste, og med fine bilder og illustrasjoner, så har vi tydeligvis truffet blink, sier Per Erik Olsen til Offisersbladet. MilitærHistorie utkommer 6 ganger i året, og åpningstilbudet på et abonnement er nå på 449 kroner. BFO medlemmer har fått et spesialtilbud på 370 kroner for 6 utgaver. Dette er et meget spennende og interessant magasin, som Offisersbladet gjerne anbefaler. BFO-medlemmer kan logge seg inn på og skrive inn sitt medlemsnummer i kommentarfeltet, for å få den ekstra rabatten. Einar Holst Clausen Generalinspektøren for Hæren, Robert Mood inviterte hæroffiserer til artilleriloftet på Akershus Festning, til en orientering om status i Hæren, samt hvilke utfordringer Hæren vil stå overfor i fremtiden. Det er balansering på en stram line, når man på en side ønsker å tydeliggjøre Hærens behov og utfordringer, samtidig som man må Robert Mood orienterte hæroffiserer ta hensyn til de politiske beslutninger som er tatt. Jeg føler at jeg har strekt strikken langt nok nå sa en opplagt generalinspektør til de over 60 fremmøtte hæroffiserer fra kaptein til brigadernivå. Mood gjentok at Hæren på kontinuerlig basis, ikke kan stille mer enn en stridsgruppe på kompaninivå til internasjonale operasjoner. For kortere perioder kan vi stille med en bataljon, sa Mood videre. Det ble også nevnt at Hæren trenger mer enn 200 offiserer til, for å opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag. Det ble også åpnet for en spørsmålsrunde, og generalinspektøren svarte ærlig og åpent på de alle. Mood oppfordret alle til å delta i debatten, og gjerne sende inn debattinnlegg/ artikler til militær og sivil presse. Til dette kan Offisersbladet bekrefte at alle innlegg mottas med stor takk! Alt som kan bidra til å belyse saker fra flere sider, samt forhåpentligvis få i gang en debatt, er Offisersbladet takknemlig for å motta. Einar Holst Clausen 18 ffisersbladet

19 Berlin 1945 «For en fryktelig pris vi betaler for hvert eneste skritt mot seier» uttalte redaktøren for en russisk militæravis mens han observerte slagmarken i Berlin. Poenget ble ytterligere understrekt av at samme mann, bare får sekunder seinere, ble drept i en granateksplosjon. tilbakeblikk Av Trond Sætre Siden januar 1945 hadde den røde armé ført et vellykket felttog gjennom hele nordøst-europa. Budapest falt den 13. februar og Wien falt den 13. april. På alliert side vurderte en å sende fallskjermtropper for å okkupere Berlin, men general Eisenhower konkluderte med at det var poengløst, fordi Berlin likevel kom til å ligge i sovjetisk interesseområde. De nøyde seg derfor med å bombe byen. Slaget ved Oder-Neisse-linjen, som begynte den 16. april, blir ofte regnet som det første slaget i kampen om Berlin. Tyskerne regnet med at den røde armé ville passere byen Seelöw like vest for elva Oder, der den gamle hovedveien østfra mot Berlin gikk. Og med rette, skulle det vise seg; en million mann av den totale styrken på to og en halv million fra den røde armé var sendt i retning Seelöw. Det ble derfor bygd et forsvarsverk på høydene ved byen. General Gregorij Zjukovs 1. hviterussiske front var den første sovjetstyrken som inntok byen tidlig om morgenen den 16. april. Til å begynne med gikk angrepet svært dårlig. Bakken var gjørmete fordi tyskerne på forhånd hadde oversvømt området, og Zjukovs ide om å blinde det tyske forsvaret med lyskastere slo tilbake på russerne selv; på grunn av morgentåken greide ikke lyset å trenge gjennom. Samtidig gjorde lyskasterne de tyske skyttere i stand til å se silhuettene av russerne, så de ble tydeligere mål. I mellomtida greide general Ivan Konevs 1. ukrainske front å avansere mot Berlin via elva Neisse i sør, men dette skyldtes for en stor del at mesteparten av de tyske styrkene var opptatt med å kjempe mot Zjukovs styrker. De sovjetiske styrkene var overlegne, men armeene ved Oder-Neisse-linjen led større tap enn beregnet. Først den 19. april greide Zjukovs armé å bryte gjennom de tyske linjene og hadde fri vei til Berlin. I løpet av disse få dagene tapte tyskerne mann og russerne nesten det tredobbelte. På grunn av forsinkelsen ga Stalin ordre til Konev om at også den 1. ukrainske front skulle gå rett mot Berlin. Resultatet var egentlig gitt på forhånd; Den røde armé var overlegen den tyske armeen på alle måter, med bedre materiell og tre ganger så mange soldater. I tillegg hadde ikke tyskerne mer enn åtte prosent av det drivstoffet som var nødvendig til militære formål. Zjukovs og Konevs tropper sirklet inn byen, og greide å sperre ute tyskernes 9. arme. Hitler, som endelig forsto at nederlaget var uunngåelig, ga general Helmut Weidling ansvaret for Berlins forsvar. Under sin kommando hadde Weidling soldater fra den stående hæren samt fra Volkssturm - militsen som var innkalt som reserver i Tyske offiserer omtalte dem litt flåsete som lapskaus fordi de var en blanding av gammelt kjøtt og friske grønnsaker. Mange av reservene var nemlig svært unge, eller så var de eldre menn - flere av dem veteraner fra 1. verdenskrig. Med slike ressurser var det vanskelig å holde tilbake angriperne, men da de to russiske armeene inntok Berlin den 26. april, gjorde tyskerne det beste ut av forholdene. På den urbane slagmarken ble snikskyttere plasserte på tak og i de høyere etasjene, noe som gjorde det vanskelig for de russiske tanksene å besvare ilden. At den røde armé hadde så mange kommandører - Stalin likte å la dem konkurrere med hverandre - gjorde den heller ikke særlig effektiv. I de første par dagene etter angrepet startet hendte det ofte at sovjetiske hæravdelinger skjøt eller kastet granater på hverandre i ren forvirring. Også de sovjetiske bombeflyene kom noen ganger i skade for å bombe sine egne grunnet den tette røyken som lå over slagmarken. Riksdagen var det store trofeet, og Stalin forventet at det sovjetiske flagget skulle heises fra Riksdagsbygget innen 1. mai. Den 30. april, på samme dag som Hitler begikk selvmord, var bygget i sikte for den røde armé. Men på Köngsplatz foran Riksdagen hadde tyskerne rukket å lage et svært omfattende forsvarsverk, med artilleri på alle kanter og som midtpunkt: en antitanksvollgrav fylt med vann. Denne var laget av en sammenstyrtet tunnel. Først på kvelden hadde russerne greid å kjempe seg fram til selve bygningen. Nøyaktig når på dagen den 1. mai sovjetflagget ble reist på riksdagsbygningen er litt uklart, men sannsynligvis skjedde det før bygningen var endelig erobret. Kamphandlingene innad i Riksdagen fortsatte natt til 2. mai. Klokka 6 om morgenen var Weidling og staben hans omringet. Dagen i forveien hadde en annen tysk general, Hans Krebs, forgjeves prøvd å forhandle med russerne på vegne av Goebbels. Nå hadde begge to begått selvmord, og det gjensto ingen annen utvei for Weidling enn betingelsesløs kapitulasjon på vegne av forsvarsstyrkene i Berlin. 7. mai kapitulerte Dönitz på samme måte på vegne av samtlige tyske fronter. ffisersbladet 1

20 leserbrev Verdifulle virksomheter vi ikke Det er underlig at mens verdifulle virksomheter vokser voldsomt i landsdelen, så vil ikke styrende myndigheter at Sørlandet skal voktes og vernes mer. Siste rest av Forsvaret vil forsvinne når Agder heimevernsdistrikt legges ned. Det er til å undres over, er det ikke? BESKJEDENHET Vi er litt beskjedne her sør i landet bortsett fra når det kommer ei ny ferje til landsdelen. «SuperSpeed» ble feiret og flagget for så det holdt. Men ellers er vi tilbakeholdne. Derfor ga det ikke de store overskriftene da Konjunkturbarometeret for Agder ble lagt frem for en drøy måned siden. Og hvilket barometer!!? - Sørlandet er Norges nest største eksportregion med en fastlandseksport på over 40 milliarder i Sørlandet er regionen med desidert størst eksportvekst i 2007 (30%) - Agder er landets største eksportør av tradisjonelle varer utenom brenselsstoffer (oljeprodukter) 20 ffisersbladet OL-ØVELSE Det er snodig, er det ikke, at vi ikke lager mer oppstuss om egen fortreffelighet når vi egentlig tar gull i eksportvekst i Det er Innovasjon Norge som har laget barometeret. Fjorårets vekst var på formidable 9,2 milliarder kroner. Det ligger til oss sørlendinger å være en smule tilbakeholdne. Vi liker ikke å snakke for høyt om hvor gode vi er. Vår smule beskjedenhet kommer nok av at selvskryt ennå ikke er blitt olympisk øvelse. ET SANT EVENTYR Tenke seg til å høre Jon Herwig Carlsen i NRK-sporten kommentere innspurten av fjorårets eksporteventyr: «Fra Setesdalen til Lindesnes fyr folk på Sørlandet er noen rare dyr Men suksessen de har og førsteplassen tar Eksporten er nå blitt et sant eventyr» Carlsen hadde ramla ut av kommentatorboksen med rickene sine. Selv ikke tometeren Kjell Kristian Rike fra Bygland hadde klart å holde ham tilbake. Kommentatorkanon Carlsen hadde gått ballistisk: «9,2 milliarder i økning, har dere sett på makan, dere, dette har verden aldri vært vitne til før. Og så fra Agder da(!) der Kjell Kristian også kommer fra. Han kommer riktignok fra Indre-Agder. 9,2 milliarder, dere. Snakker vi om verdensrekord? Ja, jeg tror det. Verdensrekord, har dere hørt på makan!».

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka»

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka» OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 4 2015 BFO-pakken utvides! Forsvarsministeren svarer på Offisersbladets kritikk ACE 2015 Stor Nordisk jagerflyøvelse Krigsskoleutdanningen og Utdanningsmodellen

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold! Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 3 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Rune Wenneberg om «Å ta liv og leve med det» Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

PORTRETTINTERVJU GOD PÅSKE! med nestleder BFO Rune Rudberg. Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Befalsflukt fra det danske forsvaret

PORTRETTINTERVJU GOD PÅSKE! med nestleder BFO Rune Rudberg. Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Befalsflukt fra det danske forsvaret OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 2 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? PORTRETTINTERVJU med nestleder BFO Rune Rudberg Befalsflukt fra det danske forsvaret Norsk oberstløytnant

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner UTGAVE 2. JUNI 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Ny personellordning vedtatt Ny forbundsleder valgt Veteraner R Everything will come to an end 15% rabatt på Super husforsikring bare fordi DU HAR

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

MAI 26. ÅRGANG. aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte

MAI 26. ÅRGANG. aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte MAI 26. ÅRGANG aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? 5 2005 1905 og tider som fulgte innhold Den hemmelige historien AKTUELT: Det tok lang tid før Sindre Granly Meldalen fikk vite hva bestefar Knut Granly egentlig

Detaljer

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen KUNNSKAP &ideer FFI vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar nettforsvaret effektiv krigføring i cyberspace Hilde Hafnors strategi verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen for

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE User: cci Jobname: S1-S1 -CMYK Description: TRONDHEIM I DAG: Skyet, perioder med regn. 5 grader. Grunnlagt 1767 Uke 44 Nr. 256 240. årgang Hengt ut på nett Kåre Conradi uredigert og ukontrollert. Kultur

Detaljer