Ambassadøren Side 11-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambassadøren Side 11-13"

Transkript

1 Ambassadøren Side årgang - Desember 2011

2 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post: Tlf Mob Redaktør: Kåre Furnes Tlf E-post: Fotomontasje forside: Hovedbilde: Vidar G. Furnes Bilde av Marit Bjørgen: Eksportutvalget for fisk/ Esten Borgos Foto: Kåre Furnes Oddbjørn Skarbøvik Hermes Eksportutvalget for fisk Grafisk formgiving: Linda Nygard-Sture Fjordenes Tidende, Måløy tlf Trykk: Mediatrykk, Bergen 2 Fiskebåtmagasinet Ho melde seg inn i Arbeidarpartiet då ho var 16 år og har vore aktiv i parti og fagrørsle sidan den gong. Men statssekretær Kristine Gramstad (33) mislikar uttrykket politisk dyr. Det høyrest så negativt ut, seier statssekretæren i Fiskeri- og kystdepartementet. - Dessutan er eg ikkje opptatt av politikk 24 timar i døgnet, sjølv om eg er svært engasjert. Og dei fleste av dei næraste venene mine er faktisk ikkje politikarar, seier Stavangerkvinna.

3 Fisk gir fart i sporet Side Laurdagen før EU-avrøystinga i 1994 blei ho medlem i Arbeidarpartiet. Eg hadde då lest partiprogrammet og var spesielt engasjert i kampen mot mobbing og fattigdom, seier Gramstad. Som var for EU i eit kløyvd parti den gongen. Ho er framleis EU-tilhengar, men seier at ho har eit nyansert syn. Eg har tru på samarbeid også internasjonalt. Norge er for lite til å løyse utfordringene åleine. Kristine Gramstad har ein master i endringsleiing frå Universitetet i Stavanger og ein bachelor i Europastudier frå Universitetet i Oslo. Frå 2000 til 2004 hadde ho ulike stillingar i LO-forbundet NO- PEF. Frå då er karriera reint politisk. Kristine Gramstad har vore folkevald i Sjømatnæringen viser seg fram Side år - dei fire siste på heiltid, som gruppeleiar for Arbeidarpartiet i Rogaland. Ho overtok som statssekretær i vår. Mange utfordringar Som forholdsvis fersk statssekretær, kva ser du på som utfordringane innan norsk villfisknæring? Berekraftige bestandar, som gir mest mogleg utbyte, er sentralt. Dessutan så jamne vilkår for utøvarane som råd er i ei næring som også er prega av naturlege svingingar i bestandane. Eg er stolt over norsk fiskeriforvalting.,, Vidare er rekruttering til næringa viktig. Det er ei kjempeutfordring for heile bransjen å sikre seg dei beste folka og generelt få høgare utdanningsnivå på dei som alt er i næringa, altså meir etterutdanning. Ei anna betydeleg utfordring er å få fleire kvinner inn i fiskeri. Det er ikkje praktiske eller formelle hindringar for dette i dag, men den låge kvinneandelen er først og fremst historisk og kulturelt betinga. Her må næringa ta ansvar for å betre kjønnsfordelinga. For det tredje må vi ha vare på restråstoff som i dag blir kasta. Her må vi Unge fjes tek over Side Sildegeneralen Side Stortingspolitikere svarer Side ha ein dialog med næringa og som elles kople det opp mot lønsemd. Ei fjerde utfordring er å foredle meir av råstoffet her i landet. Heile næringa må tenke på at så høg kilopris som mogleg ut av landet er viktig. Det femte punktet eg vil nemne er at det er om å gjere å bli meir kvalitetsbevisst. Frå fisken blir tatt opp av havet må det heile tida vere i tankane at råstoffet skal ende på ein tallerken, hos ein forbrukar ein eller annan stad i verda. Då er kvalitet viktig, både med tanke på omdømme og pris. Korleis vil du vere med på å utvikle flåteleddet? Vi som er politikarar må legge rammevilkåra til rette, slik at næringa kan utvikle seg. Blant det vi Næringa fortener meir ros kan glede oss over no er at det blir bygt mange nye farty. Det gir rom for ny teknologi og er bra for miljøet. Regjeringa skal som kjent legge fram ei Stortingsmelding om sjømatnæringa, der rammevilkåra for fiskeflåten får ein eigen seksjon. Rettferdig behandling? Er flåteleddet rettferdig behandla når det gjeld rammevilkår samanlikna med anna maritim næring her i landet? Fargerikt og smakfullt Side Sykefravær til besvær Side I forhold til nettolønsordninga må vi huske at fiskeflåten er skjerma mot konkurranse utanfrå når det gjeld å ta kvotane, medan flåten som har nettoløn ikkje har eit slikt vern og kan flagge ut. Fiskarfrådraget er også med på å balansere vilkåra flåtegruppene imellom. Ser du på sjømatnæringa som meir innfløkt enn andre næringar? Eg vil ikkje ta stilling til om den er meir innfløkt enn andre næringar. Det er ikkje unaturleg at det er nødvendig med reglar som gjer at vi sikrar at bestandane blir hausta berekraftig. Det er klart at blant anna reglar om fartygrupper og deltakaradgang gjer næringa innfløkt, men dette er reguleringar som fiskarane i det vesentlege sjølve har bede om. Det er ei utfordring for alle å tenkje forenkling og eg tar gjerne imot innspel. Fortener meir ros Ei like stor problemstilling er dei interne kampane i næringa om kvotar, fordeling og struktur. Dette må vi snakke om, men kunsten er å løfte blikket oftare og snakke om det store bildet: Vi er verdas nest største sjømateksportør. Sjømatnæringa er Norges tredje største eksportnæring og leverer kvar dag 38 millionar måltid med sunn mat frå godt forvalta bestandar. Eg saknar at dette kjem fram: Næringa fortener meir merksemd og den fortener meir ros. Det overraskar meg veldig kor lite merksemd bransjen får i forhold til kor viktig den er for Norge. Dette må vi alle ta tak i og gjere noko med. Kva er favorittmaten din blant sjømat? I jobben min er eg så heldig at eg kjem rundt og får smakt på vanvittig mykje god sjømat. Skal eg nemne nokre favorittar må det bli kveite med baconsmør, bakt torsk, røykt laks i salatar eller i ein sandwich, seier Kristine Gramstad. Fiskebåtmagasinet

4 På 23 år har de bygd opp noe som i teorien skal være umulig. Men ingen må tro at brødrene Agnar og Tore Lyng i Måløy har fått noe gratis. Det ligger knallhard jobbing bak deres eventyrlige suksess. På Raudeberg, 5 kilometer nord for Måløy, har Lyng-rederiet etablert sin base. De startet med to tommer hender og har vist verden at det er mulig å gå fra null og helt til topps, bare stå-på-viljen er der. I dag har Lyng-brødrene to store ringnotsnurpere/trålere og en flunkende ny kystnotbåt i sin portefølge. På den eventyrlige ferden har de vært inn om minst 30 båter for å samle kvoter, i ulike sammenhenger. Slik er hverdagen blitt i et moderne norsk fiskebåtrederi. Ikke noe kommer rekende på en fjøl. Måløy, som en gang hadde en stor og stolt notflåte, var i ferd med å falle helt ut av ringnotkartet da Lyng-brødrene plutselig entret arenaen. Eldstebror Tore (55) hadde allerede valgt en maritim yrkesretning og jobbet vekselvis på en lokal ringnotsnurper og på et skipsverft. Agnar (48) hadde vært noen turer både på ringnot og line før han startet sine siviløkonomstudier. Fra banksjef til storreder De to Lyngbrødrene kommer heller ikke fra noen typisk fiskierfamilie. Faren jobbet i Vegvesenet, men var levende interessert i alt som foregikk på havet. Slik ble det også med sønnene. Tore skaffet seg etter hvert både maskinist og skipperutdanning, mens Agnar, etter fullført siviløkonomstudier gikk til regnskapsbyrået Økonomipartner hvor han var i to år før han ble banksjef i Nordea Måløy. I 1988 kjøpte de sin første båt, «Brødrene Nilsen» med ringnotog rekekonsesjon, som ble Lyngbrødrenes første «Torbas». Tore tok seg av driften på havet, Agnar ordnet alt det øvrige på land. Agnar og Tore Lyng eier og driver i dag «Torbas» (ex. Staaløy) med 602 basistonn, pelagisk trål,

5 vassildrettighet og rekerettighet, samt «Gambler» (ex. «Sjøbris») med 370 basistonn og kolmulekonsesjon. Fusjonen, og senere oppkjøpet av Austevollsnurperen «Staaløy» for et par år siden var viktig for Lyngrederiet som dermed sikret seg en av de største basiskvotene på kysten. Ny generasjon på gang I tillegg har de kystnotbåten «Ringbas» med pelagiske rettigheter og seinotrettighet. Dermed er Lyng-rederiet i dag det desidert største ringnotrederiet i Sogn og Fjordane, og ingen må tro at de har slått seg til ro ennå. Tore har tre sønner som alle er aktive om bord som skippere, styrmenn og fisker, mens Agnar har en sønn som studerer på Handelshøyskolen og kommer forhåpentligvis tilbake for å jobbe i rederiet. En slik rekruttering inspirerer naturligvis Lyngbrødrene som nå er i full sving med å planlegge nybygg. Målet er å kunne trykke på knappen i løpet av Og så håper de naturligvis på mer strukturering slik at de kan samle alle sine rettigheter på nybygget. Av alle strukturpartnere de har vært i kompaniskap med gjenstår i dag bare Kvalsvik-familien i Herøy. Per Jan Kvalsvik, sammen med faren Sigmund og broren Marvin, kom inn med sin industritråler «Kvalsvik» og er i dag partner i Torbas-systemet og skipper på «Torbas» og «Gambler». Men den første partneren Lyngbrødrene innledet samarbeid med var Torbjørn Mathisen i Havøysund i 1991/92. I starten fisket de på fiskerettighetene til «Nordsel» og «Torbas», og samarbeidet varte helt til 2005 da Mathisen ville trekke seg ut, da Lyng-rederiet fikk til det som få andre har klart, nemlig å flytte en ringnotrettighet, fra nord til sør. «Torbas» gikk fra F Lyng-brødrene holder et høyt tempo, og har på få år bygget seg opp til å bli et av de største fiskebåtrederiene på kysten. Agnar (t.v) og Tore Lyng har hatt en eventyrlig suksess.,, Lyngbrødrene er nå i full sving med å planlegge nybygg. Målet er å kunne trykke på knappen i løpet av til SF. Lyng-brødrene er imidlertid krystallklare på at dette ikke var fra F til SF, men fra SF og tilbake til SF. Mange jern i ilden Ved siden av rederidrift har Lyngbrødrene også vært sentrale i oppbyggingen av Maritim Park på Raudeberg. I en nedlagt klippfiskbedrift har de, sammen med Carisma-gruppen, etablert et maritimt miljø som i dag rommer et 40-talls kompetansearbeidsplasser. Denne høsten gikk de også inn på eiersiden i Verlo AS, en kjent skipshandel og slipp/mekanisk verksted midt i Måløy sentrum. Siste skudd på Lyng-treet er oppkjøpet av et fiskeforedlingsbedrift med 150 ansatte i Polen. Også dette oppkjøpet skjer i samarbeid med Carisma-rederiet, samt en laksseksportør som også holder til i Maritim Park. Kjempespennende, sier Agnar Lyng som ser store muligheter i å ha kontroll over hele verdikjeden for enkelte produkter og fiskeslag. Bygger båter i egen regi Noe av det aller artigste brødrene har vært med på er å bygge nye fiskebåter. Etter to vellykkede nybygg-prosjekt titulerer de seg også når anledningen byr seg som skipsbyggere. En avgjørende betingelse for denne suksessen er deres våpendrager på teknisk side og prosjektleder for de to nybyggene, Malvin Silden. Han kom med på laget høsten 2007 og kom fra det tradisjonsrike verkstedet Blaalid AS på Raudeberg hvor han da hadde vært ansatt i 33 år. Både «Ringbas» og nye «Staaløy» er prosjekter som Lyngrederiet har realisert og bygget på egen hand. Skrogene er bygget i Russland og Latvia, mens alt resterende har blitt utført for egen regning og risiko, ved å leie et verft i Måløy og med utstrakt bruk av arbeidskraft lokalt. Ikke bare har vi fått billigere båter, men også båter nøyaktig slik vi ønsket og med bedre effektivitet og presisjon, sier Agnar Lyng. Dessuten gir dette store ringvirkninger lokalt i en litt utsatt omstillingskommune. Planen er å gjøre det samme når nye «Torbas» skal realiseres, forhåpentligvis innen få år. Håper på mer struktur Målet er å sitte igjen med denne ene store ringtnotsnurperen. Om det blir noen videre satsing innenfor kystgruppen er mer uavklart. Når man holder et slikt tempo er det naturligvis mange som undres på hvor lenge tempoet kan holde. Vi har ingen planer om å trappe ned ennå, men håper at myndighetene snart gir oss muligheten til å samle alle våre rettigheter på en kjøl. Det vil gjøre hverdagen mye enklere for alle, mener brødrene. Vi vil likevel komme til å ligge i ro i lange perioder, men uansett kunne drive på en mer effektiv og rasjonell måte. Turbobrødrene Fiskebåtmagasinet

6 Ålesund Kongens gate 23 Postboks 98, Sentrum 6001 Ålesund Telefon Telefax Forsikring med lokal forankring Volda Holmen 7 Postboks Volda Telefon Telefax Fosnavåg Holmsildgata Postboks Fosnavåg Telefon Telefax Komplette forsikringsløsninger på sjø og land 6 Fiskebåtmagasinet 2011

7 STRAND REDERI Dyktige fiskere - bærekraftig forvaltning STRAND REDERI er et familieid fiskebåtrederi som i hovedsak driver fiskeri innenfor hvitfisk og pelagisk. Rederiet har i dag 2 fabrikktrålere og 2 ringnotbåter. Produktene som produseres og leveres er av høy kvalitet og selges på markeder over hele verden.

8 Landbruksø mot toppen I sin pure ungdom var han rød og radikal. I dag sikter Jonny Berfjord (48) mot toppen i norsk fiskerinæring. Ringnotrederen fra Dønna i Nordland er arkitekten bak et av de største og mest ekspansive ringnotrederiene i landet. Og en betrodd organisasjonsmann som blir lyttet og lagt merke til. Vesle Dønna, med knapt1500 innbyggere, sitter i dag på 3,5 prosent av Norges ringnotrettigheter. Alt takket være Jonny Berfjord og hans to kompanjonger i Dønna Havfiske AS, Geir Ove Aaker og Arnt Inge Aaker. Sammen eier og driverde ringnotbåtene og kolmuletrålerne «Åkerøy» og «Stålringen». Begge er fullstrukturerte med 650 basistonn og har kvoter på sild, makrell, lodde, tobis og kolmule. Hvorvidt jeg var en «rød rebell» i min ungdom er nok en sannhet med modifikasjoner, humrer storrederen som kom kvoteløs inn i fiskerinæringen i At han har gitt sin stemme til partiet RV er noe han slett ikke skjemmes over. Fortsatt tilhører han venstresiden på det politiske kartet, men nå som medlem av Arbeiderpartiet. Utdannet i landbruk Egentlig var det en annen primærnæring Jonny Berfjord hadde siktet seg inn mot nemlig landbruksnæringen. Som nyutdannet sivilagronom/landbruksøkonom fra Landbrukshøgskolen Ås ble en ledig heradsagronomstilling i Vevelstad kommune første stopp på karrierestigen. Født og oppvokst på gard på Dønna falt det den unge studenten helt naturlig å velge landbruksutdanning. Fiskeri var en fjern tanke den gang. I 1990 bar det hjem til Dønna og stilling som næringssjef i hjemkommunen. Full av ungdommelig pågangsmot bestemte han seg for at det var her han ville bo og gi sitt bidrag til framtiden. Hans ungdoms ideologi, om å bidra til å ska- «Stålringen» 8 Fiskebåtmagasinet 2011

9 pe verdier, for så og være med på å fordele godene, har alltid vært en ledetråd for Jonny Berfjord. Næringssjef i hjemkommunen Tiden som næringssjef var en rik og spennende tid. Egentlig var det i den kommunale sjefsstolen spiren ble sådd til hans senere karriere i fiskerinæringen. Først søkte han permisjon fra næringsjefstillingen for å drive med lakseeksport før en kystnotbåt på 86 fot kom inn i bildet i Det skjedde mye i disse årene. Blant annet kom han i kontakt med brødrene Geir Ove Aaker og Arnt Inge Aaker, som på denne tiden drev brønnbåtrederi. Jeg skjønte raskt at dette var driftige og flinke karer, og i år 2000 videreutviklet de kystbåtrederiet til et havfiskerederi, samtidig som de kjøpte ut de gamle aksjonærene. Takker struktur for suksessen I motsetning til det som ofte hevdes, mener Jonny Berfjord at det er struktureringen som har gjort det mulig for han og mange flere å komme inn i fiskeriene. De som er imot struktur er som regel de som har arvet rettighetene sine, seier han. I dag sitter han på to fullstrukturerte fartøy som kan drifte med både ringnot og trål. Og gjeld til «langt opp over ørene». Derfor må det tenkes langsiktig, veldig langsiktig, sier Jonny Berfjord som i sommer overtok fullstrukturerte «Møgsterhav» fra Møgster Havfiske. For en pris et sted mellom 400 og 500 millioner kroner. Det koster å være med på galeien, men gründerne bak Dønna Havfiske, som holder til på Solfjellsjøen i Dønna kommune, er ikke i tvil om at investeringen skal gi avkastning på lang sikt. «Coming man» 48-åringen Jonny Berfjord er ikke bare en dyktig grunder og reder. Han er også en respektert og betrodd organisasjonsmann som blir lyttet og lagt merke til. Vi må snakke sammen og bli enige internt først. Der etter kan vi gå ut med tyngde slik at vi blir hørt og lagt merke til, sier Jonny Berfjord som trives i begivenhetenes sentrum. Han sitter i landsstyret i Norges Fiskarlag (for Fiskebåtredernes Forbund) på fjerde året. På landsmøtet til Norges Fiskarlag i oktober ble han valgt til 1. nestformann etter Ola Helge Holmøy. Han sitter også i styret i Norges Sildesalgslag der han tidligere var medlem av den såkalte Konsumutvalget. I fem år var han styremedlem i Nord- Norges Rederiforening. Selvsagt tar dette tid, og selvsagt kan det være både hektisk og travelt å sitte i sentrale posisjoner. Men det er nå engang slik at noen må gjøre dette også, sier dønneværingen som mener «gevinsten» alt han får tilbake veier mye tyngre enn det han «gir». Som den kloke mann Jonny Berfjord er svarer han unnvikende, men ikke avvisende, på spørsmålet om det betyr at han er klar for enda større utfordringer i organisasjonslivet. Selv mener han at det er mer enn nok av utfordringer i de rollene han allerede innehar. Tiden vil vise om det vil bli enda mer. Men vi kommer ikke utenom spørsmålet hva Jonny Berfjord ville ha gjort dersom han en dag ble kalt til Kongens bord som fiskeriminister. Da ville jeg satt meg ned sammen med Norges Fiskarlag og ut fra en erkjennelse av at lønnsomheten langt fra er god nok i alle ledd og bedt om forslag til forbedringer. Vi kommer ikke utenom at lønnsomhet må ligge i bunn for all videre utvikling. Bare en lønnsom fiskerinæring kan gi attraktive arbeidsplasser med hensyn til lønn, fritid og sosiale ordninger. De som mener noe annet har ikke stukket fingeren i jorda, sier en bestemt Jonny Berfjord. konomen som sikter i norsk fiskerinæring «Åkerøy» Fiskebåtmagasinet

10 Fremtiden ligger i havet DNB har fått nytt navn og ny logo, men vår satsning på fiskeri og havbruk ligger fast. Har du behov for gode råd og rask avklaring, er du velkommen til å kontakte et av våre finanssentre eller Seksjon Fiskeri og Havbruk i Bergen. Du er også velkommen til å kontakte oss på e-post: dnb.no 10 Fiskebåtmagasinet 2011

11 Sjømat-ambassadøren Siden 2010 har Marit Bjørgen vært norsk sjømat sin fremste ambassadør. Før OL i Canada følte Marit Bjørgen at hun måtte «ta grep» og la i samråd med sin lege om kostholdet til blant annet å spise sjømat tre ganger i uka. Under lekene i Vancouver var hun tydelig på at omlegging av treningen og endringen i kostholdet var det som ga henne tre OL-gull. Disse uttalelsene ble naturligvis fanget opp av Eksportutvalget for fisk, og i løpet av kort tid var avtalen på plass som gjorde Norges mestvinnende kvinnelige idrettsutøver til ambassadør for norsk sjømat de neste to årene. Sjømatnæringens sponsorer har tidligere vært kjente kokker, og dette var første gang Eksportutvalget for fisk inngikk avtale med en idrettsutøver i den absolutt øverste verdenseliten. Les vidare Eksportutvalget for fisk/ Foto: Magnar Slåtto Fiskebåtmagasinet

12 Etter VM i Liberec i 2009 bestemte Marit Bjørgen seg for å ta tak. Sesongen ble en stor skuffelse, og den første på 6 år uten en eneste seier i verdenscupen. Siden suksessen under VM i Oberstdorf i 2005 hadde skuffelsene vært mange. Omleggingen av kostholdet var en del av de endringene jeg gjorde etter Liberec, og før OL i Vancouver. Jeg og støtteapparatet gikk gjennom alt. Vi vendte på hver lille sten og kom frem til at jeg også i kostholdet hadde mye å gå på. I samråd med landslagslegen, Hans Petter Stokke, bestemte jeg meg for å få mer sjømat på menyen. Dette, i tillegg til betydelige endringer i treningen, ga resultater, forklarer Marit Bjørgen, norsk sjømatnæring sin fremste og mest profilerte ambassadør. Tidligere hadde en typisk ukemeny bare inneholdt ett fiskemåltid. Nå er målet at halvparten av middagsmåltidene skal være sjømat, i tillegg til det som kommer via pålegg og lunsj. Marit er også opptatt av å spise mer frukt og grønnsaker. Den beste måten å få i seg næringsstoffene i sjømat er på den naturlige måten, i stedet for i pilleform. Jeg spiser ingen kunstige tilskudd og kostholdet mitt i dag er av grunnene til at jeg restituerer bedre mellom hver økt og er mindre syk enn før, forklarer hun. God restitusjon er grunnleggende for idrettsutøvere. Kroppen må få hvile og næring for å hente seg inn igjen før neste økt. Hvis ikke risikerer man å gå inn i en negativ spiral som kan ende med sykdom eller i verste fall overtrening. Liker du fisk, eller spiser du det bare for å forbedre prestasjonene? - Dette er et viktig spørsmål for meg. Målet mitt var å forbedre kostholdet, og sikre at det inneholder alle de næringsstoffene jeg trenger. Når det er sagt så er mat og måltider en veldig viktig trivselsfaktor. Både på treningssamling når hele laget er samlet, men også i hverdagen. Vi må også passe på å få i oss nok mat. Da sier det seg selv at mat ikke bare er næring. Mat må være kos, det må friste og være sunt og næringsrikt samtidig. Så ja, jeg liker fisk. For meg er det først og fremst god mat, som jeg kan spise med visshet om at det også gjør meg godt. Samarbeidet med EFF har også hjulpet meg både til å få økt fokus på sjømat og de har introdusert meg for mange lekre og enkle retter jeg kan lage selv. Favorittmat av fisk? Sushi? Ovnsbakt torsk med litt fløte, sennep og ost? Laksetaco? Gryte med laks, torsk og grønnsaker? Eksportutvalget for fisk/foto: Esten Borgos 12 Fiskebåtmagasinet 2011

13 Du, det var et vanskelig spørsmål. Kan jeg få tenke litt på det? Smitteeffekt innad i skileiren når det gjelder kostomlegging? Jeg prøver å ikke være for misjonerende når det gjelder kostholdet mitt. Det er jo veldig individuelt hva folk liker å spise, så jeg har ikke jobbet systematisk for å overtale noen til å gjøre som meg. Samtidig blir det jo mer fisk og sjømat på landslagssamlingene nå enn tidligere, og jeg vet at de andre på laget setter pris på det. Hva må til for å få nordmenn til å spise mer fisk? Min egen erfaring er at det blir enklere å spise mer sjømat når jeg blir inspirert og etter hvert har fått et større repertoar av enkle og gode retter. Der tror jeg noe av nøkkelen ligger. Jeg er også ambassadør for et prosjekt som heter Sunn Jenteidrett, et holdnings- og kostholdsprosjekt rettet mot yngre utøvere.,, Annenhver middag er sjømat Der snakker vi ikke om at vi må, bør og skal spise rett. I stedet er fokus på glede og inspirasjon. Jeg tror ikke det er bra med negative assosiasjoner til kosthold, så mitt råd er å ikke gi folk dårlig samvittighet for at de spiser for lite sjømat. Får du tid til å lage mat selv? Ja, jeg og samboeren veksler på å lage mat, i alle fall når jeg er hjemme. Da lager vi all maten selv. Denne sesongen har jeg mer enn 150 reisedøgn, og når vi er på samling får vi det som hotellet lager i stand. Det vil si, vi har fått levert litt ekstra sjømat til samlingene det siste året, siden det lokale tilbudet av sjømat ikke alltid er bra på de avsidesliggende skistedene vi ofte oppholder oss på. Mett av triumfene under Oslo- VM? Det er klart man får en utladning rett etter et VM på hjemmebane, og spesielt når det gikk så fantastisk bra med mange hjemmeseire. Da sesongen var over i fjor hadde jeg behov for å koble av og gjøre noe helt annet. Da dro jeg sammen med samboeren på cruiseferie i Karibien, og lot joggeskoene og rulleskiene bli igjen hjemme. I mai var sesongoppkjøringen i gang igjen, og nå når høsten er her, vinteren nærmer seg og de første turene på snø er unnagjort så er VM i Oslo bare gode minner - og jeg er absolutt sulten på å gå på ski - raskere enn før. Mål for årets sesong? 2011/2012 blir en «mellomsesong» uten mesterskap. Da er Tour de Ski, som starer ved årsskiftet, høydepunktet for sesongen og årets største mål. Jeg vil vinne, sier Marit Bjørgen. Hva tenker du om de neste årene? Jeg har tidligere sagt at målet er å delta i neste OL, Sochi Til neste år, i 2013, er det også VM - så det er mye å se frem til de neste årene! Lutefisk. Akkurat nå tenker jeg at fiskefavoritten må bli mors lutefisk. Før pleide vi bare å ha ribbe, men nå pleier vi å ha lutefisk også hjemme på julaften. Det er kanskje det som skal til for å henge med opp bakkene i Val di Fiemme over nyttår. Den mye omtalte bakken som utgjør avslutningen i Tour de Ski er intet mindre enn en alpinbakke, som skal forseres med langrennski - feil vei! Vi kan i alle fall håpe at det er mors lutefisk som skal til for å tippe vektskåla i favør til sjømatambassadøren fra Rognes. Eksportutvalget for fisk/ Foto: Astrid Hals Fiskebåtmagasinet

14 Skipper Jan Ove Langeland på «Atlantic» (t.h) synes det er stas å ta i mot norske så vel som utenlandske gjester som vil vite mer om hvordan primærleddet i fiskerinæringen fungerer. Det kinesiske filmteamet ble mektig imponert over det de fikk se og høre om hvordan fiske drives i Norge og om forholdene om bord på en moderne norsk linebåt. De filmet og kommenterte flittig. Muntert på kaia i Tromsø etter besøk om bord i «Polarbris» og «Atlantic». Fra ve Update), Karin Olsen (bransjesjef hvitfisk EFF), Johan Kvalheim (fiskeirutsendi journalist China.com), Qi Rui (fotograf China.com), Ove Johansen (analytiker sjonsdirektør EFF). Stas å komme om bord Det handler om å synliggjøre fiskerinæringens mangfold. Ingen markedsføring kan måle seg med å komme tettest mulig inn på næringen, for på den måten å vise verden hva vi driver på med. I mer enn 20 år har Eksportutvalget for fisk stått på for at Norge skal være verdens ledende sjømatnasjon. Med et budsjett på over 400 millioner kroner og aktiviteter i mer enn 20 land, er EFF størst i verden på generisk markedsføring. Bare i år har EFF åpnet to nye utekontor i USA og Sverige, men har for tiden ikke planer om å åpne flere. I slutten av september feiret Eksportutvalget for fisk, som nå blir Norges sjømatråd, sitt 20 års-jubileum med stor jubileumskonferanse i Oslo Spektrum. I sitt viktige arbeid er Eksportutvalget blitt stadig mer bevisste på ta med gjester dit hvor verdiene blir skapt og klargjort for kresne ganer verden rundt. Som på Tromsøterminalen når to linebåter losser hyse, torsk, steinbit og litt av hvert annet for eksport til ulike kanter på kloden. Her på kaia fant britiske og kinesiske journalister hva de jaktet på når de gjestet Norge for å berette hjem om norsk fisk og norsk fiskerinæring. Anledningen var at Englands beste Fish & Chips fryer, Tracy Poskitt, besøkte Tromsø i sommer. I Storbritannia finnes det over utsalgssteder for Fish 14 Fiskebåtmagasinet 2011

15 Eksportutvalget blir Norges sjømatråd Fiskeri- og kystdepartementet foreslår at Eksportutvalget for fisk endrer navn til Norges sjømatråd, med Sjømatrådet som kortform. På engelsk blir det nye navnet etter forslaget Norwegian Seafood Council. Departementet skriver at ordet «eksportutvalg» skriver seg fra tiden like etter 2. verdenskrig, da lisensiering og regulering av fiskeeksport var viktige oppgaver for eksportutvalgene. Dette er ikke lenger tilfelle og både eksportutvalget og departementet mener at dagens navn stemmer dårlig med selskapets totale virkeområde. Virksomheten omfatter nå også i større grad enn tidligere det norske markedet. Kostnadene med navneskiftet er anslått til mellom og 1 million kroner. Sjømatnæringa viste seg fram for Den siste veka i august kvart år har mat dominert bybildet i Ålesund sidan Den Norske Matfestivalen i Ålesund har som mål formidle matkultur og inspirere til nyutvikling og rekruttering for profesjonelle aktørar og det matinteresserte norske folk. I år besøkte rundt personar Matfestivalen i Ålesund. Gjennom åra har programmet etterkvart funne si form: Ein kombinasjon av messe for det aller beste innan matkunst i Norge, med fleire NM, fagforum for matprodusenter av alle slag, og folkefest for folk flest. Det unike med Matfestivalen er det gode samarbeidet på tvers av profesjonane. Her møtest aktørar frå fiskeri og landbruk, saman med foredlingsindustrien, kokkane og reiselivsbransjen. Festivalen er i dag organisert som et aksjeselskap med eigarinteresser frå alle desse bransjane. Dei siste åra har Surofi (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag), Møre og Romsdal Fiskarlag, opplæringskontoret FiskOK og medlemslaget Aalesunds Rederiforening samarbeidd om ulike opplegg i eit av festivaltelta. Eit hovudelement er Fiskeflåtens Ungdomsmønstring, der ungdommar får ein times innføring i sjømatnæringa med spesiell vekt på flåten. I år var klassingar frå heile Sunnmøre samla. Alle dagane under festivalen var det flust opp med supre smaksprøver av villfanga sjømat i teltet, noko publikum visste å sette pris på. nstre: William Dowds( journalist Fish Update), Malcolm Dickson (journalist Fish ng for EFF i Frankrike og UK), Wang Xiaofeng (journalist Life Weekly), Luo Yan hvitfisk og bransjesjef reker og skalldyr EFF), Christian Cramer ( kommunika- Mange interesserte ungdommar under Fiskeflåtens ungdomsmønstring. & Chips som er nærmest for en nasjonalrett å regne blant briter. Og råstoffet er svært ofte sjøfrosne fileter levert direkte fra norske fabrikktrålere og autolinebåter. Eksportutvalget for fisk benyttet anledningen til å informere journalister fra Fish Update om ressurssituasjonen i våre farvann, hvordan fisket drives og hvilke systemer vi har i Norge for å drive ressursovervåking. Men mest populært var besøket om bord på to autolinebåter som losset fangst ved Tromsøterminalen hvor journalistene fikk en grundig innføring i hvordan fisket foregår i praksis ute på havet. Med om bord på båtene var også to journalister og en fotograf fra Kina som benyttet denne muligheten til å få komme om bord i en norsk fiskebåt. Interessen for sjømat er stigende i Kina og Eksportutvalget har de siste årene satset stort på å markedsføre norsk sjømat i dette enorme markedet. Fiskebåtmagasinet

16 Mangt kan seiast om organisasjonane i fiskerinæringa, men dei har jamnt over i alle fall ikkje hatt ein sterk trong til å velje inn yngre folk i framståande verv. Men anar vi no at dette er i ferd med å endre seg? To eksempel på dette er at Petter Geir Smådal (38) overtok leiarvervet i Aalesunds Rederiforening som 35-åring, medan Per William Lie (35) gjorde det same i Vest- Norges Rederiforening som 34- åring. Begge er aktive på sjøen, som skipperar, og altså med for fullt i organisasjonslivet. Med lun humor og kjappe replikkar som gode våpen. Er det behov for å avløyse gubbeveldet? Petter Geir: Absolutt, men «gubbane» sit på «Nye» fjes i organisasjonslivet: Unge, raske menn mykje erfaring og kunnskap som vi i neste generasjon må få med oss. Det er svært viktig å få med min generasjon i organisasjonen. Eg trur mange har ei litt «laidback»-holdning til organisasjonsarbeid. Det er dessverre mange som trur at «Ting går seg til alikavel». Per William: I VestNorges i dag har vi ei god blanding av eldre, unge, einbåtsrederi, tobåtsrederi og trebåtsrederi i styret. På mange måtar kan vi seie at vi er godt på veg til eit slags generasjonsskifte i organisasjonen. Og det synst eg er flott. Kvifor engasjerte du deg i organisasjonen? Per William: Eg starta som skipper på Libas som 24-åring og opplevde då eit innvikla og omfattande regelverk rundt fiskeria. Det var mykje å sette seg inn i, og store konsekvensar 16 Fiskebåtmagasinet 2011

17 ved feil. Eg hadde då stor hjelp av Fiskebåt sin kompetanse og informasjon i den byråkratiske jungelen. I VestNorges rederiforening har vi et såkalla «skipperutvalg», der inntil 3 skipperar frå medlemsfartya kan møte på styremøta. Det var via dette utvalet eg starta å engasjere meg i organisasjonsarbeidet. På den måten fekk eg også ein mjuk entre inn i ei forsamling av godt erfarne og respekterte fiskarar/reiarar. Petter Geir: Fordi det gir høve til å påverke i saker som gjeld næringa og også fordi det er interessant å bli kjent med, og utveksle erfaringar med andre i fiskerinæringa. Kva er dei største utfordringane for norsk sjømatnæring i dag? Petter Geir: Den største utfordringa er å få marknadsført norsk sjømat som det høgkvalitetsproduktet som det er. Det er feil når for eksempel norsk torsk må konkurrere med fisk frå ein søledam i Asia. Så merkevarebygging er ekstremt viktig, og også å fortelje konsumentane ute i verda at fisken vår er godt forvalta og ikkje utryddingstrua. Det er dessverre ei inngrodd oppfatning, spesielt i Europa, at havet er nesten tømt for fisk på grunn av overfiske. Per William: Norge har gode føresetnader for å vere ein av verdas fremste sjømatnasjonar. Men vi har høge lønskostnader og må difor finne andre konkurransefordelar enn pris åleine. Ei mykje større satsing på marknadsføring og moderne sjømatprodukt er noko vi må ha fokus på. Kanskje vi fiskarar burde tenkje på å kome meir på banen her i framtida. Og for flåteleddet? Petter Geir: Vi må bevise at vi haustar av ressursane på ein god og berekraftig måte. Det blir dessverre framstilt i media som om vi er ein gjeng med «organiserte kriminelle», «skattesnytarar», «fiskedumparar». Dette er overskriftene som har vore i nyheitsbildet første halvår i år. Kanskje er den viktigaste utfordringa å overtyde styresmaktene om at vi utøver fisket på en god måte?? Per William: Vi har hatt brukbar lønsemd dei siste åra. Men det er veldig viktig å ikkje sovne i timen. Vi har ein splitter ny offshoreflåte med høgteknologiske skip, riggar og oljeplattformer som krev maritim kompetanse. Det er desse vi konkurrerer med om dei beste norske sjøfolka. Snittalderen på den norske fiskeflåten er som kjent 26 år. Og det må byggast 10 nye båtar i året for at flåten ikkje skal eldast endå meir. I tillegg slit alt fleire farty med å ha sertifisert mannskap. Her har vi ei stor utfordring. Kva er dei største endringane 10 år fram i tid? Per William: Eg kan berre konstatere at vi må ha moderne båtar, god lønsemd framleis og konkurransedyktig arbeidstid for å ha sertifiserte folk i den norske fiskeflåten i framtida. Og for at ein bygut/-jente også skal ha lyst å bli fisker. Ein fullstrukturert norsk havgåande fiskebåt i dag har berre 6-8 månaders driftstid. Eg ser for meg at vi i framtida må kunne bruke fiskeflåten kombinert med anna drift. Det vere seg frakt, offshore, forsking osv. Vi har dei beste sjøfolka i verda om bord i desse båtane og det er liten tvil at sjøfartsnasjonen Norge kan takke oss fiskarar for at vi i det hele tatt er ein sjøfartsnasjon. Les vidare Fiskebåtmagasinet

18 Petter Geir: Ja kva er det? Etter medlemsmøta som var i Ålesund og på Solstrand no nyleg så sit eg med eit inntrykk av at det store spørsmålet vert «kven skal eige og drive den norske fiskeflåten?». Dette er eit høgst aktuelt spørsmål som politikarane våre må svare på. Skal vi få nokre få store selskap som eig fiskeflåten som i oppdrettsnæringa, eller skal vi behalde dagens eigarstruktur. Dette er eit viktig spørsmål som politikarane våre må gi eit tydeleg svar på. Kvifor er fiskaryrket spennande? Petter Geir: Det er jakt, du går på havet med tom båt, og må kome igjen med last og den skal være av rett sort og kvalitet. Du får prøve mange slags fiskeri med forskjellige redskap og i allslags ver. Og sjølv om ikkje det alltid kjennest sånn når eg sender melding nr.72 til Fiskeridirektoratet, eller tenkjer på at eg er spora på ein skjerm i Bergen 24 timar i døgnet, så er det friheita og gleda over å få ein god fangst som gjer det spennande å være fiskar. Enklere å bygge nye fiskebåter Per William: Å vere fiskar er fantastisk spennande og utfordrande. Vi må vere allsidig beslutningsdyktige. Det er ei form for jakt i svært stor skala. Eit kast eller trålhal er alltid like spennande. Ja, eg vil kalle det heile eit lite «adrenalinkick». Eg er 5. generasjons fiskar i mi familie. Eg har alltid vore interessert i båt og sjøliv. På tidleg 90-tall då PC og ny teknologi kom inn for fullt vurderte eg å utdanne meg til noko innan dette. Eg starta difor på Handel og Kontor grunnkurs. Då eg i sommarferien reiste på fiske på ein av båtane våre, Ligrunn, blei eg likevel bitt av basillen. Og starta raskt på utdanning til å bli skipper. Ironisk nok er det nesten utelukkande PC, rapportar, dagbokføring, lesing av regelverk, avansert teknologi osv. eg jobbar med som skipper i dag. Så kanskje det hadde vore lurt å fullføre Handel og kontor-utdanninga den gongen. Favorittmat frå havet? Nykokte krabbeklør, kjem det kontant frå Petter Geir. Og Per William held seg også til skaldyr: - Eg må nok innrømme at skalldyr står høgare på menyen enn fisk hos meg. Krabbe, hummar, kreps og skjell er store favorittar. Ein gong eg var på julebord, var det både koldtbord og det tradisjonelle pinnekjøttet. Da kom eg over ein fantastisk kombinasjon som eg seinare har rangert som min favoritt. Nemleg kamskjell i ribbefeitt. - Gjennomsnittsalderen i fiskeflåten er høy. For å stimulere til og muliggjøre flere nybygginger, har fiskeri- og kystminister Lisbet Berg-Hansen besluttet å endre reglene for kvoteutnyttelse. - For en fartøyeier som har inngått kontrakt om å bygge ny fiskebåt, kan det være gunstig å selge det gamle fartøyet før det nye er ferdigstilt. Endringa av reglene for kvoteutnyttelse vil sikre at fartøyeier likevel kan få utnyttet sine kvoter i den perioden rederiet står uten fartøy. Perioden er begrenset oppad til to år slik næringa selv har foreslått, sa Berg-Hansen på landsmøtet til Norges Fiskarlag. Endringa innebærer at fartøyeier, mens han venter på den nybygde båten, og etter søknad, kan overføre kvotene til et annet fartøy uten at de strenge avkortningsreglene skal gjelde. Det er en forutsetning at fartøyeier midlertidig overtar eierskapet til det andre fartøyet, og at han driver det for egen regning og risiko. Det er videre en forutsetning at fartøyeier har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering innen to år. 18 Fiskebåtmagasinet 2011

19 Benytt deg av rabattene som medlemmer av Fiskebåtredernes ernes Forbund får hos Telenor Med Mobilt Bredbånd har du alltid nettet med deg. Du kan koble deg til internett nett overalt i Norge til lands- og til havs der det er mobildekning, ing, og i mer enn 420 trådløse soner over hele landet. Telenors mobilnett er stabilt og har god dekning. Hos Telenor kan du enkelt velge det mobilabonnementet mentet som passer ditt t mobilbruk. For mer informasjon om priser og betingelser ta kontakt med kundeservice på telefon eller en av Telenors mange forhandlere. Fiskebåtmagasinet

20 gjensidige.no SAMMEN MEN GIR VI DEG TRYGGHET FOR BÅT OG MANNSKAP... og vi trygger deg og din familie Gjensidige samarbeider arbeider med Havtrygd, Nordlys, Bud og Hustad om salg av forsikringer. Samarbeidspartnerne skal i tillegg til å levere forsikring, ha hovedfokus på skadeforebyggende arbeid. SLIK FÅR DU KONTAKT: Havtrygd Bud og Hustad Nordlys Gjensidige Sammen gir vi deg trygghet for båt og mannskap. A20619/02.10/Foto: Fiskerimedia.no 20 Fiskebåtmagasinet 2011

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Norge 1946, Fiskeridepartementet blei oppretta Nord Troms og Finnmark låg

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Viktig Norge en stor fiskerinasjon Forvalter et havområde 6 7 ganger større enn fastlandsnorge

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) 1 Det blei halde styremøte i Fiskarlaget Vest fredag 29. august 2014, kl.1200, i Norges Sildesalgslag sine lokale. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Mons

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Fiskarane sine ordningar no og i framtida. Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008

Fiskarane sine ordningar no og i framtida. Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008 Fiskarane sine ordningar no og i framtida Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008 Tema i innlegg Berekraftig, langsiktig og heilskapleg forvaltning av marine

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Rekruttering og medlemsutvikling

Rekruttering og medlemsutvikling Rekruttering og medlemsutvikling Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84 Har 2 norske rekordar i lange løp NJFF 1985 (29 år) Lærar/rektor 36 år Bjarne Huseklepp NJFF UK-Florø

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Cecilie Flatnes Myklebust Rådgivar akvakultur Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Kva er ei fylkeskommune? Før rikssamlinga

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen?

Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen? Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen? Janita Arhaug Rådgiver Møre og Romsdal Fiskarlag Norges Fiskarlags styringsgrupperepresentant i Sett Sjøbein Hva/hvem er

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

LEINEBRIS SCANDIC PARKEN. OMBORDPRODUKSJON. 12.01.2017 PAUL HARALD LEINEBØ Fiskebåts visjon: «Ein miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestande i verdas reinaste havområde»

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE 31. JANUAR 2012 Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest tirsdag 31.01.12, kl. 12. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Helge Olav Vikshåland Finn Magnus Alvestad

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Norges Fiskarlag Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Vår rolle i kystens næringsliv 27 280 årsverk i næringen 1 fisker -> 2,14 årsverk 1 kr fiskeri -> Kr. 4,88 Nøkkeltall for

Detaljer

Markedet sett fra Slottsgaten 3

Markedet sett fra Slottsgaten 3 Omsetningssituasjonen i pelagisk sektor hva betyr Tveteråsutvalget i denne Markedet sett fra Slottsgaten 3 sammenheng? i Bergen Årets torskemiddag Fosnavåg Shippingklubb Fosnavåg, 2 Mars, 2015 Otto Gregussen,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer