K. L. Tallinna 4 Maleva. Teated

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K. L. Tallinna 4 Maleva. Teated"

Transkript

1 K. L. Tallinna 4 Maleva Toimetas Ja talitu» Kaarli t. 10, Tallinna maleva staap. Telef Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 8 s. mm. 1 veerul. Teksti ees 10 s. mm. 1 veerul. Tekstis 20 s. mm. 1 veerul. Kaitseliitlastele 50 /o hinnaalandusega. Teated dalas postiga aastas. ItiiliitiIs»irvApia^if^^Vstu peäle maleva etaähi kiiiitidgju.jhäfevkoadade staapides ISTüSSSodnkaltoe juhatustes. Nr. 14 (109) Neljapäewal, 23, aprillil a. IV aastakäik. kaitseliidu Tallinna naale» vale. Nr aprillil a. 1. Olen tänasel kuupäeval haigeks jäänud. Minu aset täidab maleva vanem instruktor kapten H. Ingerman. F. Pinka, kolonel, Tallinna maleva pealik. kaitseliidu Tallinna malevale. Nr aprillil a. 1. Olen tänasel kuupäeval asunud maleva pealiku kohuste täitmisele mai rongkäiguks koguneda ma- levlasil ja maleva orkestril kella 1000-ks maleva staabi õuele, kust malev täpselt kell 1030 algab liikumist Kadriorgu. Malevkondadel ilmuda rongkäigule lippudega. Maleva lipu juure lippur ja assistendid määrata Lõuna malevkonna pealikul. Kalevi malevkonnal ühes orkestriga jõuda maleva staabi juure kella Õn soovitav, et kõik malevlased sellest traditsioonilisest rongkäigust osa võtaksid võimalikult vormis ja relvadega; kel vormiriideid ei ole, ilmugu erariideis kaitseliidu käelindiga ja vöörihmaga. Kadriorus antakse pidulikult välja laskurdiploomid neile malevlasile, kes käesoleval kevadel laskurklassidesse õn kinnitatud. Nõmme malevkonnal korraldada rongkäik ühiselt Nõmme garnisoniga, 3. Laskevõistlused van e peäl!- külle korraldan 26. aprillil a. maleva laskerajal, minu käskkirja nr. 2 1 (vaata Maleva Teated" nr. 2/97) s. a, avaldatud tingimuste kohaselt. Võistlustest osavõtjail koguneda laskerajale kell 0930, võistluste algus kell Peakohtunikuna toimin mina, va- Inema kohtunikuna vintpüssidest laskmise juures kapten J. Pedaja pioneerpatalj onist, püstoleist laskmisel instruktor leitnant E. Kask, kohtunikena leitnant Schäfer pioneerpa-' tal j onist, leitnant Liiv Kalevi pataljonist ja n.-leitnant A. Vainlo 10-st üks. j al. pataljonist. 4. Vabastan reserv-leitnant Ernst Liivmann i Kalevi malevkonna IV kompanii pealiku kohalt oma palvel, ajapuudusel, arvates 20. aprillist S. R. IV kompanii pealiku kohustetäitjaks kinnitan sama kompanii pealiku abi res.-leitnant Platon Kuusikhi, ühes oma otsekoheste kohuste täitmisega, arvates samast ajast. Õiendus: Ijh. nr Korrapidajaiks pealikuiks pühapäeval, 26. aprillil s. a., määran maleva laskerajale pealik F. Jansoni Nõmme malevkonnast ja Tondi laskerajale pealik K. Joakit! Lõuna malevkonnast, kelledel kohal eila hiljemalt kell H. Inger m a n, kapten, Tallinna maleva pealiku k. t. Trükivigade etendused. Eelmisesse «Maleva Teadetesse" õn sattunud järgmised trükivead: Lehe väljaandmise kuupäev õn trükitud «Neljapäeval, 16. veebruaril a., peab olema «Neljapäeval, 16. aprillil a." 2-el leheküljel maleva käskkirja 10 trükitud «komplekteeritud häirevõrgu asemel peab olema «komplitseeritud häirevörgu". Samal leheküljel tekstis «Sportlasile" õn kolmanda reana trükitud vahele «traditsioonilisele rongkäigule,, millest", mida mitte lugeda. Maleva pealiku korraldused ja teadaanded. Traditsioonilisest 1-se mai rongkäigust osavõtmiseks koguneda kõigil kaitseliitlasil kell 1000 maleva hoovile, Kaarli tän. nr. 10. (Vaata maleva käskkiri nr samas numbris.) Maleva pealik. Sportlasile. Eelmiste aastate eeskujul avab malev oma kevadise sportliku hooaja tegevuse traditsioonilise murdmaajooksuga. Võistlus tõotab kujuneda huvitavaks kaitseliidu ülema poolt väljapandud malevkondade vahelise rändauhinna ja osavõtjate arvu tõttu tahab ju iga malevkond omandada parima malevkonna nime murdmaajooksus. Rändauhinna a. esmakordselt võitis Lõuna malevk. 89 p., II kohale tuli Kalevi mlvk. 45 p., III kohale Põhja mlvk. 23 p. ja IV kohale Kopli mlvk p. Et mineval aastal võistlused rändauhinna peale jäid pidamata, tuleb auhind tänavu teiskordsele väljaandmisele. Kõigil murdmaajooksust osavõtjail koguneda pühapäeval, 3. mail s. a., kell 1030 Nõmme jaamas, start kell 1100 Mustamäe all, lasketiiru maja juures ja finiš maleva staabi ees. Ülesandmisi võetakse vastu maleva staabis kuni 2. maini s. a. kell Ühtlasi teen teatavaks maleva kevadiste spordivõistluste kava:

2 1) pühapäeval, 17. mail s. a. 10 km. jalgrattasõit rakmeis; 2) pühapäeval, 31. mail s. a. 6 km. individuaalrännak ja 3) pühapäeval, 14. juunil s. a. 5 6 km. orienteerumisjooks. Joh. Kauba, maleva spordipealik. Maleva laskurmeeskonna II grupi harjutus õn kesknädalal, 29. aprillil s. a., kell Grupil ilmuda maleva laskerajale täpselt kell Palun igal laskuril üks näitaja kaasa võtta. Grupi vanem. Põhja malevkonnale 22. aprillil a. nr. 14. võtab Põhja malevkond osa täies koosseisus ülles lipuga. Selleks koguneda kõigil pealikud ja malevlasil maleva staabi hoovile kella 1000-ks. Loodan, et ükski Põhja malevkonna kaitseliitlane rongkäigust ei puudu. 2. Pühapäeval, 26. aprillil s. a., korraldan maleva laskerajal kell 1000 A klassi ja kell 1300 B klassi laskurgruppidele järjekordsed laskevõistlused. 3. Alljärgnevad härrad ja asutused õn malevkonna toetajaiks liikmeiks vastu võetud: 1. Feischner, Heinrich Harju 45; 2. Treublut, Ferdinand Pikk 18; :3. Feldt, Ernst Lembitu 7-b; 4. Krik, Eduard Harju t.; 5. Kargaja, Viktor Krediit Pank; 6. Kree, Johann Pikk 14 2; 7. Krivelkot, Eduard Uus 18 2; 8. Merska, Al-der Uus 28. õiendus: juhatuse prot. nr Alljärgnevad kaitseliitlased lugeda malevkonnast lahkunuiks ja kustutada vastava üksuse nimekirjadest : I pataljoni 2. kompaniist: 1. Preismann, Rudolf ülemineku puhul maleva sidekompaniisse; 2. Ander, Valentin, 3. Masing, Prokopii ja 4. Mittal, Johannes loiu osavõtu tõttu. VI pataljoni 1. kompaniist: 5. Konin, Elmar ülemineku puhul sidekompaniisse; 6. Liito, Oskar ja 7. Schmeidt, Edgar ajapuudusel; 8. Rattur, Edgar kaitseväe teenistusse mineku puhul. VI pataljoni 2. kompaniist: Kaitseväe teenistusse mineku puhul: 9. Väin, Felix, 10. Paju, Frants, 11. Jõgi, Kaljo, 12. Sutt, Hugo, 13. Feldmann, Elmar, 14. Soo, Juno. Elukoha muutmise tõttu: 15. Adams Peter ja 16. Lindemann, Harald Loiu osavõtu puhul: 17. Arro, Voldemar, 18. Siikmann, Endel, 19. Trautvach, Siegfried, 20. Simenson, Georg, 21. Berner, Sigurd, 22. Peet, Johannes, 23. Lange, Gerhard, 24. Kool, Leopold. Postikompaniist: 25. Soots, Jaak ja 26. Kallmann, August ülemineku puhul sidekompaniisse; 27. Andreas, Aleksander ülemineku puhul Ida malevkonda. Erikompaniist: 28. Qttenson, Boris ülemineku puhul sidekompaniisse; 29. Tschupiiin, Eugenie elukoha muutmise tõttu. õiendus: juhat. prot. nr. 44 ja Vahtkond kaitseliidu peastaapi panna välja ja korrapidajad pealikud saata maleva majja: VI pataljonist 3., 7. ja IL mail s. a. I pataljonist 13., 16. ja 21. mail s. a. ning erikompanii III rühmast 26. mail s. a. Kompaniipealikuil hoolitseda vahtkondade õigeks ajaks väljasaatmise eest ja ööseti teostada vahtkondade kontrollimist. 6. Avaldan teadmiseks, et naiskodukaitse Tall. ringk. Põhja malevkonna ühinenud I ja VI jsk. üldkoosoleku valimiste põhjal 10. apr. s. a. koosneb Põhja jaoskonna juhatus: Esinaine: Betty Suits, sekretär Amanda Grünberg, liikmed: Ida Ummer, prl. Arakas, Elvine Veier, juhatuse liikmete L kandidaadid: pr. Teppich, Benita Behrsin, Hanna Putnin, revisjonikomisjon: Elviine Rakaselg, Anna Ausing, Aino Neumanskraft, revisjonikomisjoni kandidaadid: Helene Masen, Hilja Lipping ja ringkonna saadikud: Betty Suits ning Amanda Grünberg. 7. Avaldan siinkohal m.-l. S. PauTile oma südamlikema tänu malevkonnale kingitud ühe välja-telefoni aparaadi Erikson i eest. 8. VI pataljoni 2. kompanii pealikul määrata üks pealik teisipäeval, 28. aprillil s. a., kell 1600 maleva sisetiiru korrapidajaks. Fr. Uibopuu, Põhja malevkonna spordiklubi peakoosolek peetakse reedel, 8. mail k. a., kell 2000 Tallinna maleva väikeses õppesaalis. Päevakord: l. Koosoleku juhataja valimine. 2. Protokolleerija valimine /1931. a. sportliku tegevuse aruanne /1932. a. sportliku tegevuse kava. 5. Spordiklubi juhatuse valimine. 6. Läbirääkimised. Malevkonna spordipealik. Ida malevkonnale 21. aprillil a. nr. 10. võtab malevkond osa täies koosseisus ühes lipuga. Selleks koguneda kõigil pealikuil ja malevlasil maleva staabi õuele, Kaarli tän. 10, kella 1000-ks. Samaks kellaajaks lippuril pealik J. Näbalil ja assistentidel pealikuil 0. Kööbel ja E. Bernhardil lipp maleva staapi toimetada. Loodan, et ükski pealik ja malevlane rongkäigule ilmumata ei jää. 2. Maleva pealik korraldab pühapäeval, 26. aprillil s. a., kell 10 maleva laskerajal pealiikujle, alates kompaniipealikust kõrgemale, laske võistluse püssidest ja revolvritest. Palun kõiki Ida malevkonna kompaniipealikute õigustega pealikuid laskevõistlusest osa võtta. 3. Tuletan meele, et Ida malevkonna korraline aasta-peakoosolek õn laupäeval, 25. aprillil s. a., kell 19 maleva Õppesaalis, Kaarli 10. Palun kõiki malevkonna liikmeid koosolekust osa võtta. 4. Määran kindlaks vahtkonna kaitseliidu peastaapi maikuuks s. a. järgmiselt: 3. pat. 2. kompanii 1. mail, 2. pat. 1. komp. 18. mail, 2. pat. 2. kompanii 23. mail ja 3. pat. I kompanii 28. mail. Pataljoni- ja kompaniipealikuil hoolitseda vahtkondade õigeks ajaks väljasaatmise eest ja öösel kontrollida vahtkondi. 5. Korrapidajaiks pealikuiks maleva kodusse maikuuks s. a. määran järgmised pealikud: 1. mail F. Kangemiann, 18. mail E. Dresen, 23. mail E. Skley ja 28. mail A. Tammerik.

3 6. Malevkonnast õn lahkunud ja kustutatakse nimekirjast Elmar Muido, Aleksander Velvelt kaitseväkke minekul, Johannes Friedemann oma palvel ja Evald Mikheim teenistusest loiu osavõtu tõttu. õiendus: juhatuse koosoleku protokoll nr. 11. Lõuna malevkonnale. 21. aprillil a. nr, 14. võtab Lõuna malevkond osa täies koosseisus. Selleks koguneda kõigil malevkonna kaitseliitlasil maleva staabi hoovile kella 1000-ks. 2. Väikekaliibrilise püssi seeria võistlused malevkonna juhatuse poolt väljapandud auhindade peäle maleva siselaskerajal möödusid edu tähe all. Lõppvõistlusel võitsid auhinnad järgmised laskurid: 1. H. Siirmann 772 punkti; 2. A. Varbola 714 punkti; 3. A. Mugra 693 punkti; 4. A. Rist 693 punkti; 5. J. Varbola 686 punkti; 6. V. Kasemets 677 punkti; 7. N. Ende 674 punkti; 8. P. Reintam 660 punkti. Auhinnad jagas välja maleva pealik koi. F. Pinka. 3. Pühapäeval, 19. aprillil s. a., korraldatud dir. J. Trumm i karikavõistlused püssidest A klassis võitis pik. H. Silber 230 punktiga. Teiseks jäi pik. J. Trumm 225 punktiga. Samal päeval võitis A.-s. Eesti Tulitikumonopoli poolt väljapandud rändauhinna püssidest B klassis malevl. A. Mugra 103 punktiga. Teiseks jäi pik. Nutt 101 punktiga. 4. Pealikute koosolek peetakse ära esmaspäeval, 27. aprillil s. a., kell 1900 malevkonna staabis, millest võtta osa kõigil pealikuil, rühmapealikust alates Korraldan teisipäeval. 28. aprillil s. a., kell 1800 maleva laskerajal A klassile püssidest võistlused dir. J. Trumnüi karika peäle. Kohtunikeks määran pik. pik. E. Neggo, Tofer H.. Remma A., Uferbach A., Savi F., Vahter J., Michelson E., Kahar V kompanii pealikul saata välja kaitseliidu peastaapi maikuus vahtkond neljamehelises koosseisus järgnevail päevil: 4., 8., 12., 15., 19., 22. ja 25. Vahtkonna pealikud määrata kompaniipealikul. 7. Korrapidajaiks pealikuiks maleva majja maikuus määran järgmised pealikud: 4-dal K. Peterson, 8-dal H. Johanson, 12-dal E. Steinberg, 15- dal H. Tofer, 19-dal A. Vende, 22-sel E. Andevei ja 25-dal A. Remma. J. Klaar, 8. Pealikute laskevõistlused püssidest ja püstoleist peetakse ära 26. aprillil s. a. kell 1000 maleva laskerajal, millest võtta osa kõigil kompaniipealiku õigustega pealikuil. 9. Pealikute laskevõistlusele pühapäeval, 26. aprillil s. a., määran abikohtunikeks alljärgnevad pealikud: A. Varbola, T. Teetsov, J. Varbola, R. Mänd, H. Teras. Ilmuda maleva laskerajale kella 0930 kpt, Ingermani käsutusse. 10. Alljärgnevad kodanikud õn malevkonda vastu võetud ja määran: 1. kompaniisse: Joakim Villig, eluk. Kaupmehe tän. 29 3; 3. kompaniisse: Artur Polder, eluk. S. Ameerika 30 1; 6. kompaniisse: August Rebbo, eluk. Nõmme, Maleva tän. 4 2, 11. Avaldan teadmiseks, et naiskodukaitse Lõuna jaoskond korraldab 30. aprillil s. a. maleva õppesaalis mai vastuvõtmise. Algus kell Korrapidajaks pealikuks Tondi laskerajale pühapäeval, 26. aprillil s. a., määran pik. K. Joakit^, kel olla kohal kell P. Reintam, Kalevi malevkonnale 22. aprillil a. nr. 9. võtab Kalevi malevkond osa täies koosseisus ühes orkestri ja lipuga. Selleks koguneda kõigil kaitseliitlasil ja orkestri liikmeil kella 0930 malevkonna staapi, Gonsiori Pühapäeval, 26. aprillil s. a., kell 0930 korraldan maleva laskerajal malevkonna laskurgrupnidele A ja B klassis laskeharjutused. Laskeiuhatajaks määran miv. Leo Lemnits ä. Korrapidajaks pealikuks nimetan pealik Eduard Kõppo. Kõigil harjutusist osavõtjail võtta tarviline arv laskemoona malevkonna staabist, kohapeal laskemoona välja ei anta. Märklaudade ülesseadmise eest hoolitseda pealik Ed. Kõppo!. 3. Pealikute laskevõistlused peetakse 26. aprillil s. a. maleva laskerajal Mustamäel. Võistluse algus kell Võistluste läbiviimiseks saata kella 0930-ks laskerajale kapten Ingermani käsutusse tabamuste märkijaiks ja näitajaiks: I kompanii pealikul 3 malevlast ja III kompanii pealikul 3 malevlast. 4. IV kompanii pealikul oma nimekirja üles võtta malevlane Ernst Liivmann, kelle elukoht õn Kentmanni 20-a. 5. Avaldan teadmiseks ja täitmiseks kompaniide vahtkonna järjekorra k.-l. peastaabis maikuuks kindlaks alljärgnevalt: I kompanii 9. mail; II kompanii 20. mail; III kompanii 27. mail ja III kompanii 31. mail. 6. Korrapidajad pealikud määran maleva uude majja maikuuks kindlaks alljärgnevalt: 9. mail Landsberg, Boris; 20. mail Rebast, Arnold; 27. mail Kangro, Oskar; 31. mail Vaska, Jakob. 7. III kompanii malevlane Karl Mespak, kes õn üle läinud maleva sidekompaniisse, lugeda malevkonnast lahkunuks ja kustutada häire ja kompanii nimekirjadest. Õiendus: Ijh. nr Alljärgnevad malevlased õn muutnud oma elukoha, häiregrupi ja kompanii pealikuil teha vastavad parandused nimekirjades: Lõvi, Villem, III komp., end. elukoht S. Tatari 3 10 (26), nüüdne Fählmanni 12 3 (35). Parre, Felix V komp., end. eluk. S. Tartu 61-g 3 (30), nüüdne Niine (9). Bender, Alfred ork. komp., end. eluk. Luha 21 1 (19), nüüdne T. Kuninga 30 6 (18). V. P a j u s s o n, leitnant, Toompea malevkonnale. 1. mai traditsioonilisest rongkäigust võtab malevkond osa täies koosseisus ühes lipuga. Selleks koguneda kõigil Toompea malevkonna kaitseliitlasil kell 1000 maleva staabi hoovile, Kaarli tän. 10. Malevkonna pealik.

4 Sadama malevkonnale. 1) Tuletan meele, et Sadama malevikonna korraline üldkoosolek õn esmaspäeval, 4. mail s. a., kell 1900, malevkonna staabi ruumes, V. Sadama t ) 1. mai rongkäigust osavõtmiseks koguneda kõigil Sadama malevkonna kaitseliitlasil kell 1000 maleva staapi. E. Manitsky, Kopli malevkonnale 22. aprillil a. nr. 14, 1. Eelmiste aastate eeskujul korraldab malev kä käesoleval aastal 1. mail rongkäigu orkestrite saatel Kadriorgu. Usun, et ükski pealik ega malevlane ei jää ilmumata, vaid et kõik, kelle tervislik seisukord seda vähegi lubab, õn kohal. Rongkäigust osavõtjate väljasõit Koplist trammiga kell Kogunemine linnas trammi lõppjaamas. 2. Minu kskk. nr ja 6 paranduseks lugeda Paul Heringson 1. komp. pik. abi k. t. ja Johannes Luba 1. komp. I rühma pik. abi k. t. 3. Malevkonda õn vastu võetud järgmised kodanikud ja määran, arvates 18. aprillist a.: 1. komp. I rühma Arnold Vender, elukoht Vene-Balti teh. nr. 29 2, ja 1. komp. 2. rühma Jaan Puks, elukoht Bekkeri teh. nr Avaldan teadmiseks, et naiskodukaitse Kopli jaoskond oma viimasel üldkoosolekul valis: esinaiseks H. Kargaja, abiesinaiseks A. Treufeldt'!, laekahoidjaks A. Rosenfeldt!, sekretäriks H. Arro ja ametita liikmeks M. Tomberg!. 5. Kinnitan Oskar Oissari majanduspealiku abiks, arvates 23. aprillist a. õiendus: majandusplk. ettekanne 21. IV a aprillil s. a. korraldab malevkonna juhatus malevkonna ruumes mai vastuvõtmise õhtu. Malevkonna peod õn kujunenud alati lõbu- ja meeleolurikkaiks, mispärast malevkonna juhatus loodab eranditult kõiki pealikuid, malevlasi ja naiskodukaitse liikmeid ühes oma tuttavatega peol näha. Algus kell Malevkonna majapidamine nõuab alatisi väljaminekuid, milliste katteks malevkonna juhatusel tarvilised summad tuleb koguda kas pidude või korjanduste teel. Malevkonna juhatus, igakülgselt seda küsimust kaaludes, tuli otsusele, et siin tuleb kä malevlasil endil oma isikliku jõuga energiliselt käed külge panna ainult ühiselt tegutsedes jõuaksime soovitavale eesmärgile. Üheks sissetulekuallikaks tuleb lugeda kahtlemata loteriide korraldamist, millised alati õn annud häid tagajärgi. Kuid loterii tarvis tuleb koguda asju ja malevkonna juhatus peab hädatarviliseks, et selleks viimne kui üks malevlane jõudu mööda isiklikult kaasa aitaks. Jään lootma, et ükski malevlane, alates pealikuga ja lõpetades reakaitseliitlasega, oma käsi vabal minutil ei pane tegevuseta rüppe, vaid malevkonna poolt Kopli rahvapargis 6. ja 7. juunil s. a. toimepändava loterii heaks valmistab ja korjab asju ja need oma üksuse pealikule hiljemalt 20. maiks s. a. edasi annab. Selleks kõigile head tahet ja jõudu! ' Nobedamaile korjajaile õn juhatuse poolt määratud väärtuslikud auhinnad, üksuste vahel korraldatakse võistlus ja üksused, kes kõige suuremas kogusummas asju koguvad, omandavad karikad. Auhindu õn määratud: üksuste vahelisi 3 ja isiklikke 5. Joh. Kauba, malevkonna pealiku k. t. Nõmme malevkonnale 23. aprillil a, nr Malevkonna korraline peakoosolek peetakse pühapäeval, 3. mail s. a., kell 1000 malevkonna staabi ruumes, S, Pärnu 127, päevakorraga : 1) koosoleku protokollija valimine, 2) 1930/31. a. tegevuse aruande vastuvõtmine ja kinnitamine, 3) 1931/32. a. eelarve vastuvõtmine ja kinnitamine, 4) valimised põhikirja järgi, 5) läbirääkimised. 2. Korraldan pühapäeval, 26. aprillil s. a., laskeharjutuse maleva laskerajal. Laske juhata jaks määran: 300 mtr. peale peal. P. Kõrtsi ja 200 mtr. peale peal. E. Pellofi. Kogunemine staabis kell Osavõtt kõigile, iseäranis klassilaskureile, tingimata soovitatav.. 3. Korrapidajaks pealikuks pühapäeval, 26. aprillil s. a., maleva laskerajale määran peal. F. Jansoni, kel olla kohal hiljemalt kell Järva malevasse üleläinud malevl. K. Saaget ja T. m. suurtükiväe divisjoni üleläinud ml vi. N. Feodorov malevkonna nimekirjast kustutada, arvates 20. aprillist a. Häiregruppide nr. 2 ja 3 van nad nimekirjadest kustutada. 5. Malevkonna juhatuse. poolt vastuvõetud August Friedrichi p. Aru, eluk. Apteegi 6, määran II rühma, arvates 20. aprillist a. Häiregrupi nr. 1 van ta võtta nimekirja mai jalutuskäigust võtab malevkond kä tänavu osa täies koosseisus. Koguneda kõigil malevkonna staapi kell mail korraldatavast üldisest rongkäigust tõrvikutega Mustamäe veerule võtab malevkond osa täies koosseisus. Koguneda kõigil kell 2030 malevkonna staapi. 8. Tulekahju kordadel määran korrapidajaks maikuu jooksul III rühma. 9. Määran korrapidajad malevkonna staapi: 27. IV V. Sallert, 28. IV K. Küll, 29. IV P. Kõrts, 30. IV J. Puusepp, 2. V A. Jürgenson. A. Odenberg, suurtükiväe divisjonil 22. aprillil a. nr Määran vahtkonna kaitseliidu peastaapi ja korrapidaja pealiku maleva majja 17. maiks s. a. 1. patareist ja 30. maiks 2. patareist. Patareipealikuil isikud määrata kindlaks ja aegsasti mulle teha teatavaks käskkirjas avaldamiseks. 2. Õn ette tulnud juhtumeid, et vahtkonda määratud kaitseliitlased oma ülesannete täitmisele asumisel kas jäävad hiljaks või koguni tulemata, ilma et nad sellest oma ülemusele õigel ajal teataksid. Nii näiteks ei ilmunud 19. skp. õigel ajal kohale, peastaapi, vahtkond, milline oli määratud 2. patareist, ja seepärast tuli ta kiires korras asendada kaitseliitlastega 1. patareist. Kä ei tulnud keegi 2. patarei pealikuist revideerima, kas vahtkond ilmus kohale või mitte. Juhtides nendele väärnähtustele pealikute ja malevlaste tähelepanu nõuan kategooriliselt vahiteenistuse reeglite täpset täitmist. Iga pealik ja malevlane, olles määratud vahtkonda, peab olema kohal õigel ajal; kes ei saa mõnel põhjusel ilmuda kohale õigeks, ajaks, teatagu sellest aegsasti oma rühma või patareipealikule või patarei veltveeblile vastava korralduse tegemiseks patareipealikult. Patareipealikuil aga iga kord, kas isiklikult või määratud pealiku kaudu, revideerida vahiteenistuse reeglite täpset täitmist oma alluvailt. Vahiteenistuse reeglite ja minu korralduste rikkujad võtan tulevikus vastutusele märtsil s. a. korraldas mulle alluv divisjon ühes soomusautode rühmaga peo Estoonia sinises saalis. Korraldatud

5 pidu jättis kõigile peol viibijaile parima mulje kui eeskava nii kä peol valitseva korra poolest, mis eeskätt tuleb panna peo korraldajate arvele. Kä sissetulekult õnnestus pidu kõigiti. Tehtud töö ja nähtud vaeva eest avaldan teenistuse nimel kõigile peo korraldajaile, kui divisjoni nii kä soomusautode rühma kaitseliitlasile, samuti kä eriüksuste naiskodukaitse liikmeile, esijoones aga pealikuile Mändile ja Kaalepile, minu kui divisjonipealiku südamliku tänu. Loodan kindlasti, et meie kä tulevikus soomusautode rühmaga üheskoos, eriüksuste naiskodukaitse liikmete kaasabil, samal üksmeelel pidusid korraldame. 4. Pealik Ev. Green, 1. patareist, õn oma elukoha muutnud ja elab nüüd Suur-Roosikrantsi 15 24; häiregrupi ja patareipealikul teha vastavad parandused nimekirjades. 5. Divisjoni koosseisust õn aja puudusel lahkunud ja kustutada nimekirjadest malevlane Enke, Adolf. Õiendus: divisjoni juhatuse otsus 20. apr a mail korraldab malev traditsioonilise rongkäigu, millest kä divisjon täies koosseisus, jalgrivis, võtab osa. Rongkäigule ilmuda täies varustuses (püss, karabiiner, mõõk j. n. e.). Kogunemine maleva hoovis 1. mail kell Täpsemaid juhtnööre annavad divisjoni õppepäevadel (igal kesknädalal) patareipealikud. A. Terras, kapten, divisjoni pealik. Tallinna maleva eskadronile 22. aprillil a. nr Pühapäeval, 26. apr. s. a., pealikute laskevõigtlustest võtavad eskadroni poolt osa eskadroni pealik A. Kepper, abi J. Oja ja asjaajaja-adjutant V. Känd. 2. Eskadroni korraline aastapeakoosolek peetakse kesknädalal, 29. aprillil s. a., kell 1980 maleva staabis. Päevakord: 1) eelmise koosoleku protokolli vastuvõtmine, 2) 1930./31. a. aruanne, 3) 1931./1932 a. eelarve, 4) valimised, 5) läbirääkimised. 3. Kaitseliidu peastaabi vahtkonda 28. apr. s. a. määran: vahtkonna vanemaks V. Freibergi, valvureiks A. Puusepa, E. Põlendiku ja H. Jürgensoni. Korrapidajaks pealikuks maleva kodusse pealik K. Dehio. Vahtkond 2. maiks s. a. määratakse kesknädalal, 28. apr. s. a mail astub eskadron välja terves koosseisus. Kogunemine kell 1000 eskadroni staabi juure Kaarli tän. 8 mõõga, püssi ja padrunitasku padrunitega. 5. Pühapäeval, 26. apr. s. a., õn noortele soojas maneežis ratsasõiduõppus. Ilmuda kell 1000 Juhkentali kasarmu juure. A. Kepper, eskadroni pealik. soomusautode rühmale 23. aprillil a. nr ühine pidu, mille korraldas suurtükiväe divisjon ja s.-autode rühm 28. märtsil s. a. Estonia sinises saalis, õn aineliselt hästi korda läinud. Pean oma meeldivaks kohuseks kogu s.-autode rühma nimel tänada srtkv. divisjoni ühise koostöö eest, kogu pidutoimkonda, eesotsas pealikuid A. Mändi ja F. Kaalepit, maleva eriüksuste jaoskonda ja kõiki, kes pidu heaks kordaminekuks kaasa aitasid ja seda aineliselt toetasid. 2. Pühapäeval, 26. aprillil s. a., korraldan maleva laskerajal karikavõistluse A ja B klassi laskeharjutuse. Laske juhata jaks määran 300 mtr. tiirule pealik F. Kaalepi ja 200 mtr. tiirule J. Spuuli. Algus kell A. L o u n, s.-autode rühma pealik. Naiskodukaitse Tallinna ringkonnale. Ringkonna korraline koosolek peetakse ära 4. mail k. a. kell 6 õhtul ringkonna ruumis, Kaarli t. 8. Päevakord : 1. Koosoleku juhatuse valimine. 2. Möödunud aasta tegevuse ja kassa aruanne /32. a. eelarve ja tegevuse kava. 4. Ringkonna juhatuse valimine põhimääruste järgi. 5. Esindajate valimine keskkogusse. 6. Revisjonikomisjoni valimine. 7. Noorte organiseerimine. 8. Mitmesugused läbirääkimised. A. Tõrvand-Tellmann, ringkonna esinaine. Kalevi jaoskonna juhatus korraldab pühapäeval,_3. mail s. a., kellaviie-tee maleva õppesaalis, Kaarli t. nr. 10. Osavõtt õn võimaldatud kõigile naiskodukaitse ja malevkondade liikmeile ühes perekondadega. Kutsed õn saadaval büroos. Juhatus. Põhja jaoskonnale# Esmaspäeval, 27. aprillil s. a., kella 6 9 õhtul korraldatakse Põhja jsk. käsitöö-õhtu maleva väikeses õppetoas, Kaarli tän. 10, instruktor prl. Maseni juhatusel. Palun nimetatud käsitöö-õhtust võtta osa kõigil jaoskonna majandusrühma liikmeil. B. Suits, esinaine. Toompea jaoskonnale. Jaoskonna üldkoosolekul, 31. märtsil s. a., valiti jaoskonna juhatusse: esinaiseks E. Valtman, sekretäriks M. Uuli, täiendavaks juhatuse liikmeks H. Schönrock; juhatuse liikmete kandidaatideks: A. Starkopf ja V. Eksta. Esindajaks ringkonna kogusse valiti: A. Tool ja H. Schönrock. Revisjonikomisjoni valiti: E. Saalman, L. Peterson ja L. Põder, nende kandidaatideks H. Püüman ja G. Valder. Jaoskona esinaine. Lõuna jaoskonnale. Naiskodukaitse Lõuna jaoskond korraldab 30. aprillil s. a. maleva õppesaalis, Kaarli 10, huvitava eeskavaga mai vastuvõtmise. Algus kell 20. Palutakse kõiki liikmeid ühes oma tuttavatega osa võtta ja aidata kaasa heaks kordaminekuks J uhatus. Ida jaoskonna erakorraline üldkoosolek peetakse kesknädalal 29. skp. kell y28 ringkonna toas, Kaarli tän. nr. 8, millest kõiki liikmeid palutakse osa võtta. Päevakord: 1. Täiendava esindaja valimine ringkonna kogusse. 2. Jaoskonna liikmete tutvumine põhikirjaga ja noorte kodukorraga. Kui määratud ajaks tarviline arv liikmeid kokku ei tule, peetakse koosolek pool tundi hiljem, mis liikmete arvule vaatamata õn otsusvõimne. A. Jeets, esinaine. Vastutav toimetaja: F. Pinka. Väljaandja: Kaitseliidu Tallinna maleva staap.

6 Vajan mööblita tuba või korterit mitte kaugel kesklinnast. Mivl. V. Pikson. Teat. maleva staapi. Suurearvulisele kaiiseliillaste-iellifaie perele teatan, e«olen iimjber kolinud Gilde i. 4 (hoovi peal), telefon Kašarmu kskj. R. A. Paakspuu. jjlliiiilllliiiil[ li)iilllliiiilll)iiiilllliiiilllliiiilllliiillllliiillllliiiilllliiiilllliiillllliiiilllliiiilllliiiilllliniilllniimiiiillhliii!lllliiillllliiiillllmillhiniillliiiillhiiiilllhimilliiiillllniihyi Naiskodukaitse Lõuna jaoskond korraldab kaitseliidu perele 30. aprillil s. a. maleva õppesaalis, Kaarli 1.10, mõi vastuvõtmise huvitava eeskavaga. Algus kell 20. Kutsed saadaval K/m. Sport i<< kassas, S. Karja tän. 18, ja 30. aprillil s. a. õhtul maleva õppesaali ukse juures. JUHATUS. A. Kiisa pudukauplus Estonia teatrimajas 15, teiet Soovitab odavate hindadega: sukki, sokke, kindaid, trakse, kaelasidemeid, pesu, nööpe, niite ja palju muid kaupa. ^ llll IIH ilmll llll lll! llll llll llll llll llll llllll J llll lllll lllli lllll IIM!llll lllll llll llll im llll lll lill! llll IIM lll lll f TALLINNA VIILI Tallinn, S. Karja t s«cVARRIK 0Ü. asul a. Telel Täielikum Rootsi terastööriistade ladu. Smürgelkäiad. Saed. Mõõduriistad. Ehitustarbed. Masinarihmad jne. jne. Viilide ja rasplite valmistamine ja iilesraiumine. Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda, Pikk tän

EL Im. Tallinna A Maleva. Nr. 34 (381) Neljapäeval, 10. novembril a. Xf aastakäik. Jtastapäe vaks.

EL Im. Tallinna A Maleva. Nr. 34 (381) Neljapäeval, 10. novembril a. Xf aastakäik. Jtastapäe vaks. EL Im Tallinna A Maleva Telmetee Ja talita» Kaarti t 10 Talli naa maleva staap. Tolef. 461-91 Earalatnste hind Boal eituste kfiijol 8 * mm i veeral.. Taltsil eos 16 s. mm. i veerul. Takcüa 0 s. mm. 1 vesrul

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

Featured. Nikolaikirken og museet. I dette imponerende 1200-talls-byggverket finner vi nå et museum over kirkek... Tallinns bymur

Featured. Nikolaikirken og museet. I dette imponerende 1200-talls-byggverket finner vi nå et museum over kirkek... Tallinns bymur Photo: Kadi-Liis Koppel Tallinn Gjennomsyret av middelaldermagi, men alltid i fremste rekke blant moderne: Tallinn tilbyr dagens reisende mye. Byen er stor og interessant nok til å fylle dager med utforsking,

Detaljer

Featured. Jomfrutårnet. Utforsk dette robuste 1300-talls-tårnet, nipp til kaffe i den fasjonable kaf... Kalevs marsipanmuseumsrom

Featured. Jomfrutårnet. Utforsk dette robuste 1300-talls-tårnet, nipp til kaffe i den fasjonable kaf... Kalevs marsipanmuseumsrom Photo: Kadi-Liis Koppel Tallinn Gjennomsyret av middelaldermagi, men alltid i fremste rekke blant moderne: Tallinn tilbyr dagens reisende mye. Byen er stor og interessant nok til å fylle dager med utforsking,

Detaljer

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella 8 14. Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam 477-80: kontor 30, toimetus 62,

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Koosoleku päevakord pandi koos täienduste ja muudatustega hääletusele. Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Koosoleku päevakord pandi koos täienduste ja muudatustega hääletusele. Päevakord kinnitati ühehäälselt. MTÜ Lümanda Jahimeeste Selts Üldkoosoleku Protokoll Toimumise aeg ja koht: 2.aprillil 2011 a., kell 13.00 Lümanda vald, Lümanda alev, Lümanda Söögimaja Kohal viibis 27 seltsi hääleõiguslikku liiget 46-st

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1.

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kinnitatud 19.03.2010 ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda (1) Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

ÕHUKAITSE SUURTÜKIVÄEGRUPP

ÕHUKAITSE SUURTÜKIVÄEGRUPP ÕHUKAITSE SUURTÜKIVÄEGRUPP 1928 1940 1. Sissejuhatus. Õhutõrje areng pärast Esimest maailmasõda Õhukaitse suurtükiväegrupp (edaspidi ÕSG) loodi ajal, mil enamikus Euroopa riikides oli vastavasisulise relvaliigi

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE

KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE 147 KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE 1995 1998 APS alustas taas 1989. aastal. Seega on seltsitegevus kestnud 9 aastat. Alustati laulva revolutsiooni päevil, kuid APS leidis

Detaljer

Mati Õun Indrek Otsus

Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Hea lugeja! Paar rida selle raamatu saamisloost. Mõte panna kirja Eesti kulturismi ajalugu sai teoks aastal 2007 ja tulemus kandis pealkirja Eesti kulturism

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab Postimees 09. aastakäik. Ilmub iga päew «varahommikul..postimehe" esmaspäevane nr. ilmub keskpäeval. rahastuse Ja talituse aadress: Postimees", Taita. K&oftraadid: talitusel m. 80, toimetusel nz. 186 ja

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I I ÜLDSÄTTED 1.1. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO (edaspidi "TALO") on Eesti Vabariigis kutseala spetsialistidena töötavate

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

EAS-is tänase päeva seisuga 187 liiget, üldkogul on esindatud 97 liiget, seega on koosolek otsustusvõimeline.

EAS-is tänase päeva seisuga 187 liiget, üldkogul on esindatud 97 liiget, seega on koosolek otsustusvõimeline. EAS üldkogu protokoll Aeg: 08.05.2009.a Koht: Hotell Strand, Pärnu Osavõtjad: Koos volitatud isikutega kokku 96 EAS liiget(vt. Nimekiri lisa 1). Päevakord: 1. Seltsi tegevuse kokkuvõte ja analüüs. 2. Revisjonikomisjoni

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

Sisukord. 1. Koguduse usutunnistus Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud Pastori läkitus... 6

Sisukord. 1. Koguduse usutunnistus Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud Pastori läkitus... 6 Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2011 Sisukord 1. Koguduse usutunnistus... 3 2. Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud... 4 3. Pastori läkitus... 6 4. Juhatuse tegevusaruanne... 7 5.

Detaljer

Üksik nummer maksab 3 marka. Tellimiste hinnad: VoStta«Fse talnuseit Utt okiet: 1 kua peale 75 marka 69 marka. *. # 1S«, 136.» I 264 : Tallinna

Üksik nummer maksab 3 marka. Tellimiste hinnad: VoStta«Fse talnuseit Utt okiet: 1 kua peale 75 marka 69 marka. *. # 1S«, 136.» I 264 : Tallinna Tallinna Teataja Svwews sa talltu» UalttNUMs- Ottfd tma ot* tši* Mttnft telefon - 281. Noholitkude finnmite osakonna telefon 281. Toimeteta telefon 288. Toimetaja telefon kodn

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016 Rail Baltic: tark ei torma ISSN 0131-5862 (trükis) ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne) Antarktika ja Mongoolia Kuslapuu nägu ja nimi

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I 2010-1 1. Tema nime me ei küsi. See on Brabanti hertsog Jan I (valitses aastatel 1267 94). Küsime hoopis, millise tähtsa tegelase prototüübiks teda

Detaljer

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima.

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Gogo on minu sõber. Ma tahan teda aidata. Gogo

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

TALLINNA OSAKONNAGA LIITUNUD UUSI LIIKMEID

TALLINNA OSAKONNAGA LIITUNUD UUSI LIIKMEID Eesti Genealoogia Seltsi juhatus kogunes laupäeval 20. jaanuaril Tallinna Kultuurirahvaülikooli ruumidesse järjekordsele koosolekule. Eelmine toimus eelmisel aastal Tartus. Koosoleku päevakorras oli: 1.

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel Ilmub aastast 1999 Hind 9 krooni / 0,58 Nr 34 (713) 1. september 2010 R A H V A P O L I I T I K A L E H T Meedia tekitas sotside liidrikriisi Mati Eliste skandaalil lastakse aeguda? Lk 6 Mikser Mai Treial:

Detaljer

Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670

Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670 Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670 Nr 9 (309) X aastakäik Reede, 3. mai 2013 Tasuta infoleht 8. mai päev, mil Kuressaare linnaks sai Kuressaare

Detaljer

2. Matemaatiline põhivara

2. Matemaatiline põhivara Maemaailine põhivara Maemaaika olulisus Teooria on maailmapil ehk maailma mudel, mis käiviub meie mõlemises Mõlemise ugev külg on suhelisel keerukae süseemide kiire kvaliaiivne analüüs Kuid mõõmise ulemuseks

Detaljer

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus:

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus: Nüüd, aastakoosoleku eel, tuleks loetleda Tallinna osakonna uue noorenenud juhtkonna saavutusi. Ja need on tõesti olemas, osa küll saavutatud seltsi juhatusega kahasse. Suuremaks nendest tuleks lugeda

Detaljer

Viimsi aasta naine 2011

Viimsi aasta naine 2011 Näiteringi EKSPERIMENT kevad >>Loe lk 8-9 v Tiraaz 7490 nr 9 (342) 11. mai 2012 Lauluvõistlused Viimsi Laululaps 2012 ja Harjumaa Laululaps 2012. Loe lk 3 Valla raamatukogude uuring 11. mail 2012 algab

Detaljer

Koolinoorte taimeseade konkurss

Koolinoorte taimeseade konkurss Nr. 5 (259) 5. oktoober 2005 Teated Teavikute müük KG Sihtasutuse raamatukogu müüb liigses eksemplaarsuses olevaid teavikuid hinnaga a` 10.-EEK-i. Alus: Teavikute müügi kord Kultuuriministri 4. märtsi

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks LÆREBOK I ESTISK 1 2 JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK Grammatikk tekster parlør oppgaver Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks Unipub forlag Oslo 2001 3 Original: Juhan Tuldava: Lärobok

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND E-240 GBS E-340 GBS E-440 GBS E-640 GBS S-240 GBS S-340 GBS S-440 GBS S-640 GBS Gratis nedlasting Gratis download Lataa ilmaiseksi Tasuta Allalaadimine MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE

Detaljer

Nõmme tähistas juubelit

Nõmme tähistas juubelit Linnaosa tunnustuse pälvisid Piret Loide ja Mart Poom LK 2 25. november 2016 Nõmme Sõnumid nr 21 (521) Järgmine number ilmub 9. detsembril 2016 LÜHIDALT Nõmme tähistas juubelit Nõmme Kevade kevadlaat toimub

Detaljer

EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT. Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI.

EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT. Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI. EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT PÕLVNEMISLUGU Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI Helgi Laht Suuremad pühad, mida talus pühitseti, olid lihavõtted,

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5.

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5. NR. 5. 21. VEEBR. 1936. Ä. VIII ÄASTAK. 1935./36, õ.-a. I pool arvudes. (Märkus: sulgudes õn eelmise õppeaasta I poole arvud.) Jž&o.ži aiu. 149 (206) õpil.; hea 183 (154) õpil.; rahuldav 53 (71) õpil.;

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

Teavitatud jaemüügi- ja toitlustusettevõtted sh ettevõtted, kelle tegevus on peatatud Viimati muudetud a

Teavitatud jaemüügi- ja toitlustusettevõtted sh ettevõtted, kelle tegevus on peatatud Viimati muudetud a Teavitatud jaemüügi- ja toitlustusettevõtted sh ettevõtted, kelle tegevus on peatatud Viimati muudetud 15.01.2011.a Jrk. nr Käitleja nimi Ettevõtte nimi Ettevõtte asukoha aadress Peamine käitlemisvaldkond

Detaljer

J 13 år. Poengskala Nordlan2013/14

J 13 år. Poengskala Nordlan2013/14 J 13 år Poengskala Nordlan213/14 Klass Fri Fri Klass Fri Klass Fri Klass Navn Klubb Lørdag Poeng Søndag Poeng Lørdag Poeng Søndag Poeng Lø Poeng Sø Poeng Fredag Poeng Lørdag Poeng Sum totalt Plass Andrine

Detaljer

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100 Eestlane ära unusta oma langenud sõdureid, kes on andnud oma elu Eesti maa ja rahva eest. Nende kalmukünkad olgu pühad igavesti, ükskõik kus need paiknevad! Võitleja toimetus ja talitus Nr. 1 (503) 61.

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer