Refleks. Lovende asfaltsesong NR Side 3-5. SIDE dager uten skade med fravær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær"

Transkript

1 Refleks 5 - Mai Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR E39 Romarheimsdalen s Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker miljøsement s 19 Refleks Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei 4. ÅRGANG Lovende asfaltsesong Årets asfaltsesong lover godt for Mesta. Selskapet har vunnet 33 statlige asfaltkontrakter til en samlet verdi av drøyt 250 millioner kroner. - Mannskaper og maskiner går for fullt. Nå g jelder det å g jennomføre slik vi har planlagt, sier asfaltdirektør Erik Storhaug. Side 3-5 SIDE dager uten skade med fravær RETURADRESSE: Mesta as, Postboks 5133, 1503 Moss

2 2 Refleks 5 - Mai 2006 Refleks 5 - Mai LEDER AKTUELT Hvordan bedriften evner å utnytte mulighetene som åpner seg g jennom Mesta forbedringssystem, med fokus på standardisering og industrialisering, vil være syretesten på hvor langt vi faktisk er kommet i utviklingen av bedriften. Bestått Tallenes tale er klar: Mesta oppnådde et driftsresultat på 254 millioner kroner i 2005, et resultat som er på nivå med Selskapet tjente penger parallellt med g jennomføringen av omstillingsarbeidet. Resultatet er godkjent. Vi har nok en gang fått bekreftet at Mesta består av dyktige og engasjerte medarbeidere som hver dag g jør sitt beste for at bedriften skal mestre utfordringene. Ekstra hyggelig var det at vi klarte å øke den totale omsetningen, til tross for at ytterligere funksjonskontrakter ble konkurranseutsatt. Dette greide vi g jennom å øke markedsandeler i nye kundesegmenter, primært i kommuner og private bedrifter. Når dette er sagt, er det grunn til å understreke at det er lønnsomheten som er avg jørende for tilstanden i bedriften, og ikke omsetningen. Vi er i fin utvikling, men har fortsatt mye å jobbe med når det kommer til å etablere mer effektive produksjonsprosesser, bedre planlegging og evne til å g jennomføre i henhold til plan. Hvordan bedriften evner å utnytte mulighetene som åpner seg g jennom Mesta forbedringssystem, med fokus på standardisering og industrialisering, vil være syretesten på hvor langt vi faktisk er kommet i utviklingen av bedriften. vært rammet av snøværet ved at det ikke har vært mulig å drive enkelte av prosjektene etter planlagt fremdrift. En bedrift som lever av været, er vant til å støte på uventede hindringer. Men det stiller samtidig krav til at vi har ekstra fokus på effektivitet og lønnsomhet. 1. september er læreperioden definitivt over. Da er alle kontraktene vi utfører vunnet i konkurranse. Det blir spennende å følge Asfalt og materialproduksjon i tiden som kommer. Vi har hatt god uttelling på anbudene nå g jenstår det å levere varene i henhold til plan og kalkyle. Jeg er ubetinget optimist med tanke på fremtiden. I bagasjen har vi høy motivasjon, synkende sykefravær, en gledelig utvikling innen sikkerhetsarbeidet, god fokus på innkjøp og resultatstyring. Vi er iferd med å få en god, felles bedriftskultur og en bedre kundeorientering enn tidligere er fullt og helt i våre hender. Kyrre Olaf Johansen Adm. direktør Årets strenge vinter har stilt oss ovenfor ekstraordinære utfordringer. Været har vært alt annet enn g jennomsnittlig, og det er ikke bare Drift som har møtt uforutsigbare situasjoner gang på gang. Også Anlegg har MESTA akkurat nå: Utvikling i Asfalt- og materialproduksjon Asfaltsesongen i full gang Siden etableringen av Mesta har virksomhetsområdet Asfaltog materialproduksjon utviklet seg fra å være stasjonært og regioninndelt til å bli prosjektorganisert og mobilt. I 2005 sto Asfalt- og materialproduksjon for rundt 8 prosent av Mestas totale omsetning. De fleste ansatte i Asfalt- og materialproduksjon jobber med drift- og vedlikeholdsoppgaver i virksomhetsområdet Drift i vinterhalvåret. Asfalt- og materalproduksjon har rundt 20 operative materialtak rundt omkring i landet som forsyner Mesta med grus- og steinmaterialer. REDAKSJON: Ansv. redaktør Grunde Fredriksen, Redaktør Mikkel Friis, Tor Heimdahl, Erik Riste, Kjetil Ekkeren Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 30. mai tonn ,3% ,0% ,0% Mestas årlige asfaltproduksjon til statlige kontrakter (i tonn) og Mestas markedsandel i prosent av de statlige kontraktene. ADRESSE: Refleks, Mesta as, Postboks 5133, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIKdesign, Trykk: Merkur Trykk, Opplag: % Asfalt- og materialproduksjon i Mesta er nå i full gang med årets sesong, og i 2006 skal Mestas mannskap produsere og legge tonn asfalt til statskontrakter. Asfalten skal legges ut på veier fra nord til sør i hele landet. Totalt har Statens vegvesen hatt 116 asfaltkontrakter ute på anbud foran årets sesong. Av disse har Mesta regnet på 92 kontrakter og vunnet 33 hele 36 prosent av kontraktene selskapet har regnet på. Verdien på disse kontraktene er drøyt 250 millioner kroner, noe som gir et godt utgangspunkt foran årets sesong. Gode forberedelser - Å vinne kontrakter er naturligvis viktig, men den aller viktigste jobben kommer når kontraktene skal utføres, sier direktør for Asfalt- og materialproduksjon i Mesta, Erik Storhaug. Han mener mye er g jort riktig i forkant av sesongen, men presiserer at den avg jørende delen g jenstår. Han legger til at det også blir viktig å vinne jobber i andre markeder g jennom sesongen. - Våre kalkulatører har g jort en veldig bra jobb i forhold til anbudsregning, det viser antallet kontrakter vi har vunnet. I tillegg har vi fått flinke mennesker på plass i nøkkelposisjoner og erstattet en del maskiner og utstyr. Den store utfordringen er og blir å g jennomføre jobbene som planlagt, sier Storhaug, som har som ambisjon at Mesta skal bli den mest framtidsrettede asfaltentreprenøren i bransjen. Kontrakter over hele landet Kontraktsfordelingen viser at Mesta også i år har et godt grunnlag i den nordlige landsdelen. I fjor vant Mesta nesten ingen kontrakter i Vegvesenets region vest, mens det i år ser ut til å bli sju kontrakter i denne regionen. I midt ble det bare én kontrakt, men det var til g jeng jeld en av de største. I region sør og øst ble det henholdsvis åtte og seks kontrakter. Mesta er den asfaltentreprenøren som sitter ig jen med flest tonn asfalt fra statskontraktene foran sesongen. Ved inngangen til sommeren 2006 utg jør de statlige anbudskontraktene ca tonn. I tillegg hadde Mesta en ordrereserve på rundt tonn asfalt, som skal legges denne sesongen.

3 4 Refleks 5 - Mai 2006 Refleks 5 - Mai ASFALT- OG MATERIALPRODUKSJON ASFALT- OG MATERIALPRODUKSJON Ikke alt er automatisk. Noen ganger må det manuell kraft til for å legge asfalten. På riksvei 4 fra Hunndalen sør for Gjøvik til Reinsvoll skal (f. v) Geir Skjåk, Ola Prestjordet, Ola Lyngved og Odd Nordgård legge tonn asfalt i år. Het start på Alle fotos: Bo Mathisen asfaltsesongen Det er mange lastebiler og mye utstyr i sving når det skal legges asfalt på den nye riksvei 4. Bak utleggeren går Geir Skjåk (t.v.) og Ola Lyngved. Utleggeren kjøres av Ola Prestjordet, mens valsen kjøres av Hilde Doseth. GJØVIK: Luften dirrer av varm asfalt og en sommer som bråvåknet. - Vi skifter fra hvitt og kaldt til svart og varmt, sier bas Geir Skjåk bak asfaltutleggeren. Fortsatt g jenstår legging av mange tusen tonn før riksvei 4 kan åpne. Hilde Doseth (21) er en av sesongarbeiderne i Mesta denne sommeren. For andre året på rad legger hun asfalt på nye riksvei 4 forbi Raufoss. I år kjører hun en splitter ny valse. Sommervals på asfalt Tekst: Gaute B. Iversen Ola Lyngved tar seg en slurk av vannflaska og tørker svetten. Skarp vårsol, blå himmel og 150 grader varm asfalt er grunn god nok til å passe på væskebalansen. - Vi må sørge for å få i oss nok væske og salt, hvis ikke kan vi gå i bakken. Det går mest i Farris og vann, og får vi i oss litt spekeskinke i tillegg er vi berga, sier Ola Prestjordet på vei opp i førerhuset på utleggeren. Stor nøyaktighet Nye lastebiler er kommet med varm asfalt, og laget er i gang med sin andre dag av årets asfaltsesong. I år skal de legge tonn asfalt på den nye riksvei 4 fra Hunndalen rett sør for Gjøvik til Reinsvoll. En strekning på nesten 13 kilometer som skal være ferdig til fellesferien. - Vi fikk ny utlegger i fjor som oppfører seg litt annerledes enn den gamle. Vi må hele tiden passe på og sjekke at ting blir riktig, sier Lyngved før han stikker tommestokken av metall ned i asfalten for å sjekke at tykkelsen er riktig. Asfalten skal legges i tre runder. Først legges to lag med et litt under åtte centimeter tykt bærelag som skal valses ned til 12 centimeter. Deretter legges et fire centimeters lag øverst, som så skal ligge noen år før det endelige topplaget legges. - Når høsten kommer gleder vi oss til brøytinga, men når våren kommer gleder vi oss til asfaltleggingen. Det er en stor forskjell, det er så mye vanskeligere å g jøre om hvis vi g jør noe feil når vi legger asfalt, smiler Prestjordet. For få lastebiler Mange asfaltarbeidere i Mesta jobber med asfalt om sommeren og drift og vedlikehold om vinteren. Det g jelder også asfaltlaget på riksvei 4. Flere kjører brøytebil om vinteren, og de fleste kjører på Dovrefjell og Strynefjellet, ikke langt fra der de bor. - Det er en fin kombinasjon. Vi er mye hjemme om vinteren og brøyter og g jør annet arbeid når det må g jøres. Om sommeren har vi lange helger og er mye ute. I tillegg er det en fin g jeng og et godt miljø i dette laget, sier Odd Nordgård. Før asfaltsesongen startet har laget vært og frest opp veien over Sognefjellet etter at vinterbrøytingen var over for noen uker siden. - En av de viktigste forskjellene fra vinter til sommer er at det er mye mer å passe på når vi legger asfalt. Når vi brøyter skal snøen bare vekk. Her må vi hele tiden kontrollere tykkelse på asfalten, og det er ikke mye slingringsmonn. I tillegg er det større krav til dokumentasjon, sier Geir Skjåk, bas på asfaltlaget. Asfaltverket ligger på Eina, omtrent tre mil unna. Derfor blir det noen pauser underveis, for laget har rett og slett for få lastebiler til å kjøre asfalten. - Det blir litt dødtid akkurat nå. I dag skulle vi ha g jort mer enn vi rekker. Hadde vi hatt flere lastebiler og tilhengere hadde vi blitt ferdig med denne biten i dag, sier Skjåk. Tredje sesong på rv 4 Årets sesong er den tredje i rekken for laget på riksvei 4. De begynte med de første strekningene allerede høsten 2004 og brukte mesteparten av fjoråret på anlegget. I år skal de være ferdige med å legge asfalt 27. juni. Veien skal åpnes 7. juli for trafikk. - Når vi er ferdig her reiser vi videre til Valdres. Der skal vi blant annet legge asfalt på E16 og riksvei 51, sier Skjåk. Bildet til høyre: Geir Skjåk (lengst fra kamera) og Ola Prestjordet har mange tonn asfalt ig jen før riksvei 4 åpner for trafikk 7. juli, akkurat i tide til fellesferien. Hilde Doseth (21) representerer tredje generasjon som jobber med utlegging av asfalt. - Jeg er utdannet møbelsnekker, men asfaltutlegging er mye morsommere, sier hun og valser av gårde i far og farfars spor. Tekst: Gaute B. Iversen På en splitter ny Hamm-valse sitter Hilde Doseth og kjører fram og tilbake over nylagt asfalt. Doseth er sesongarbeider i Mesta for andre året på rad. Møbelsnekkeren, som hun egentlig er, hadde til og med begynt som lærling, da hun i fjor begynte å legge asfalt i Mesta. - Jeg trives med å jobbe på anlegg. Både pappa, onkel og farfar har jobbet med å legge asfalt. Jeg har vokst opp på gård og liker å jobbe med store maskiner, sier hun. Ønsker fast jobb Mens Hilde jobbet på bensinstasjonen på Dovre i vinter tok hun også førerkort for lastebil og håper nå på fast jobb i Mesta. Å kjøre valse lærte hun i fjor sommer, men på sikt håper hun å få kjøre større maskiner. Hilde er fjerde generasjon i familien som jobber med lastebiler, for oldefar var tidlig ute med å kjøpe lastebil. - Det er vanskelig å si hva som er så fascinerende med det. Jeg har vokst opp med store maskiner og liker å kjøre dem. Det kunne være morsomt å kjøre utlegger også, sier Hilde, som lenge har hatt asfalt som en del av livet. For noen år siden da familien skulle på ferie til fornøyelsesparken Tusenfryd bodde de ved asfaltverket på Mysen fordi Hildes far la asfalt i området. - På sikt har jeg lyst til å ta økonomiutdanning, men jeg kan også godt tenke meg å kjøre brøytebil. Dette er i alle fall morsommere enn å drive med møbelsnekring, sier hun.

4 6 Refleks 5 - Mai 2006 Refleks 5 - Mai ASFALT- OG MATERIALPRODUKSJON Mestas nye landemerke SKADER/AKTUELT Skader april SARPSBORG: Mestas nye asfaltverk i Østfold blir et landemerke langs E6. Det nye verket skal være i drift i slutten av juni og skal produsere all asfalt til det som blir ny firefelts E6 sør i Østfold Foto: Gaute B. Iversen Tekst: Gaute B. Iversen John Kristoffersen, basen som skal kjøre det nye asfaltverket ved Solli nord for Sarpsborg, myser mot toppen av det gule, ruvende verket, svakt mo i knærne av høydeskrekk. - Det er 23,5 meter høyt, sier han. Det skal bli vanskelig ikke å legge merke til Mestas nye asfaltverk som ligger langs E6 i Østfold. Ti kilometer nord for Sarpsborg, på grensen mellom Råde og Sarpsborg kommuner, reiser det nye verket seg mot himmelen. Verket er av typen Ermont Magnum 240 og bygget i Frankrike. Det regnes som et fast verk, men er bygget i containermoduler slik at det er enklere å flytte enn vanlige faste asfaltverk. - Dette er et satsblandeverk. Det vil si at vi kan produsere forskjellige typer asfalt samtidig, og faktisk blande ulike resepter til hver enkelt lastebil som kommer for å hente asfalt, sier Kristoffersen. 240 tonn i timen Sammen med folk fra blant annet produsenten Ermont begynte han niende mai med å rigge opp det nye verket. I slutten av juni skal verket levere sine første lass med asfalt som skal legges på riksvei 118 ved Svingenskogen, ikke langt fra Halden. - Det er mange fordeler ved dette verket. Det er billigere og sikrere i drift, har høyere kvalitet og ikke minst lavere energiforbruk. I tillegg er det lagt inn vekter i verket slik at vi til enhver tid vet hvor mye som lastes i bilene, sier Kristoffersen. Asfaltverket produserer 240 tonn asfalt i timen når det kjøres for fullt. Det betyr at det fyller åtte lastebiler med tilhenger per time, og hver bil bidrar til 45 meter vanlig riksvei. Dermed produserer verket asfalt til 360 meter riksvei i timen. Ved siden av verket settes det opp siloer som kan romme 120 tonn asfalt i påvente av lastebiler. - Hovedårsaken til at verket blir plassert akkurat her er at vi de neste årene skal legge tonn asfalt på de 28 kilometerne med firefelts E6 som Mesta bygger g jennom Østfold. Fram til høsten 2008 kommer nesten all kapasitet i verket til å gå med til den jobben, sier prosjektleder for Asfalt i Østfold, Pål Vidnes. Asfaltverket settes opp i et grustak Mesta har inngått avtale om å leie de neste årene. Det gir sikker og enkel tilgang til materialer for asfaltproduksjonen, og Mestas bitumenanlegg i Greåker ligger bare en mil unna. Godt marked Vidnes sier at selv om asfaltjobben på E6 vil ta mesteparten av kapasiteten til verket, er plasseringen god for å utnytte andre markeder. Verket ligger like nord for Sarpsborg, med kort vei til Halden, Fredrikstad og Moss. - I tillegg ligger det tett inntil både den nåværende og nye E6 slik at transporten av asfalt herfra vil bli veldig enkel. Vi ser at det er et stort marked for asfalt i denne delen av Østfold, sier Vidnes. Mindre asfaltselskaper har allerede vist interesse for å få asfalt fra det Bas John Kristoffersen og prosjektleder Pål Vidnes blir små foran det nye asfaltverket Mesta setter opp nord for Sarpsborg. Verket, som skal levere asfalt til nye E6, kan produsere 240 tonn i timen. nye verket, og det er inngått avtaler om levering. - Vi har allerede bestillinger på tonn asfalt fra to lokale utleggerfirmaer. I år vil vi selge så mye vi kan, men E6 vil ta mer av kapasiteten i 2007 og Da må vi vurdere hvor mye leveringskapasitet vi har ved siden av eget bruk, sier Vidnes. Fram til slutten av juni skal John Kristoffersen være med på å rigge opp verket. Deretter blir det kalibrering og finjusteringer før de første lastebilene sendes av gårde med asfalt. - Det er mye å sette seg inn i, men det er samme fabrikat som tidligere verk jeg har kjørt, så det er mange av de samme kontrollene. Jeg gleder meg til vi er i gang, sier Kristoffersen. Det nye verket ruver godt i landskapet med sine 23,5 meter. Hele verket er bygd i Frankrike og settes sammen i Norge. Det er bygget i containermoduler slik at det er enklere å flytte senere dager uten skade med fravær 1000 dager HAUGESUND: Nylig passerte driftslag Haugesund i distrikt Stavanger dager uten fravær som følge av skade. Dette ble høytidelig markert. - Vi jobber i en utsatt bransje og derfor er dette et gledelig resultat, sier distriktssjef Birger S. Clementsen i distrikt Stavanger. - Har det i blodet I en bransje der store, tunge maskiner er en del av hverdagen til de ansatte, er det viktig å være på vakt hele tiden. At mye av jobben utføres på tungt trafikkerte veier, g jør ikke risikoen lavere. - Vi har mange erfarne folk som har dette i blodet. Etter mange år på veien, kjenner de risikoen og tenker derfor sikkerhet hele tiden. Da blir det en del av den sikkerhetskulturen vi ønsker, sier Asbjørn Opedal. Opedal og Clementsen legger til at de også jobber mye med å utføre risikovurderinger før arbeid settes i gang. De tror dette, sammen med nøye oppfølging av mannskapet, er en hovedgrunn til at det har gått nesten tre år siden siste skade med fravær inntraff. - Det er viktig å opprettholde fokus på sikkerhet, for vi vet så altfor godt at en skade kan komme når man minst venter det. Det g jelder å komme skadene i forkjøpet ved å planlegge dem bort, avslutter Clementsen. Distriktssjef Birger S. Clementsen i distrikt Stavanger. KRISTIANSUND: Ved anbudsåpningen for byggingen av Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal hadde Mesta det laveste anbudet med en pris på 354,4 millioner kroner Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær SKADE UTEN FRAVÆR SKADE I BEN Maskin øst verksted Solbergmoen Skade: En ansatt fikk et kutt i låret ved at vinkelsliperen satte seg fast i et arbeidsstykke. Da han rykket den løs traff den låret mens skiva fortsatt roterte. Han fikk et sår, reiste selv til legevakten og fikk behandlet såret, og deretter direkte tilbake i jobb SKADE MED FRAVÆR SKADE I FINGER Drift sørøst distrikt Oslo Skade: Under suging av ett sandfang der et kumlokk løftes opp, glapp lokket ut av kumlokknøkkel i det øyeblikk som sjåføren skulle ta hånda si under det for å løfte det opp. Kumlokket landet på venstre hånda og langfinger blir skadet. Den skadde ble kjørt til legevakta hvor det ble konstatert brudd i ytterste fingerledd. Sykemeldt en uke SKADE MED FRAVÆR FORSTUET HÅND OG SLAG PÅ ØYET Drift sørøst distrikt Oslo Skade: Under asfaltlapping skal en sjåfør ta av lokket til emulsjonstanken til asfaltlappebilen. Lokket står under trykk. Dermed spratt lokket av og traff han på hånda og deretter i ansiktet. Dette medførte en forstuet hånd og en blodutredelse i øyet. Den skadde oppsøkte selv lege som konstaterte skadene nevnt over, og den skadde er sykemeldt i to uker. Lavest på Atlanterhavstunnelen Foto: Gaute B. Iversen Erik Riste Den undersjøiske tunnelen vil gå mellom Kristiansund og Averøy, og erstatter fergen som i dag går mellom de to kommunene. Tunnelen blir meter lang og vil på det dypeste gå 251 meter under havoverflaten. Blir Mesta tildelt kontrakten tas det sikte på oppstart i løpet av august og prosjektet skal stå ferdig i desember Statens vegvesen er oppdragsgiver og skal kontrollregne tilbudene før kontrakt underskrives. - Det er meget tilfredsstillende at Mesta ligger an til å vinne denne store kontrakten. Vi ser fram til å utføre dette oppdraget, som vil føre til stor forbedring for framkommeligheten i regionen, sier adm. direktør Kyrre Olaf Johansen i Mesta.

5 8 Refleks 5 - Mai 2006 Refleks 5 - Mai AKTUELT Totland til nyopprettet stilling Fra 1. juni går Terje Anda Totland over i nyopprettet stilling som direktør innen forretningsutvikling i Mesta. AKTUELT Fra offshore til landeveien - ny regionsjef i Anlegg Arne Normann Hansen er ansatt som ny regionsjef i Anlegg. Han kommer fra Aker Kværner Subsea, og begynner i Mesta rundt 1. juli. Foto: Tor Heimdahl Distriktssjef Bård Nyland (til venstre) ble etter revisjonen overrakt diplomet av adm. dir. Kyrre Olaf Johansen, som viser at distriktskontoret i Mosjøen er sertifisert etter Mesta forbedringssystem. Mosjøen viser vei Selskapet styrker med dette kapasiteten innen forretningsutvikling, og det g jøres for å kunne utvikle eksisterende virksomhet og for å sikre selskapets videre vekst. Totland kommer fra stillingen som regiondirektør i Drift vest. Arbeidet med å finne Terje Totlands etterfølger i vest vil bli igangsatt straks. Fra 1. juni og fram til ny regiondirektør er på plass, skal Hildegunn Naas (partner i PriceWaterhouseCoopers) fungere i stillingen. Hildegunn Naas er godt kjent med Mesta etter å ha utført arbeid for selskapet i perioden Fra 1. juni er Terje Anda Totland direktør for forretningsutvikling i Mesta. Foto: Mikkel Friis Mikkel Friis Hansen overtar etter Gunnar Tunestveit som over en periode har fungert både som regionsjef og fagsjef for vei i Anlegg. Tunestveit kan nå fokusere på fagsjefarbeidet og selskapets satsing på å styrke fagene i anleggsvirksomheten. Erfaren, men ydmyk Den nye regionsjefen Arne Normann Hansen (51) tar steget fra offshore til landeveien. Etter blant annet tjue år i Odfjell drilling og flere år i Aker Kværner Subsea, er han i månedsskiftet juni/juli på plass som regionsjef i Mestas anleggsvirksomhet. Hansen har hatt operativt lederansvar g jennom mange år og har lang erfaring med store prosjekter. Nå ser han fram til å forflytte seg fra sjø til land. - Dette blir svært spennende og jeg gleder meg veldig, sier Arne Normann Hansen, som er ydmyk i forhold til oppgavene han skal ta fatt på. - I forhold til selve lederfunksjonen er det mye felles mellom det jeg g jør nå og det jeg skal utføre i Mesta. Jeg har derfor mye erfaring jeg kan ta med meg inn i Mesta, sier Hansen, som er utdannet både sivilingeniør og siviløkonom. - Samtidig innser jeg at den dagen jeg begynner, så vil jeg også få vite hvor lite jeg kan. Derfor vil jeg være avhengig av å kunne støtte meg til de mange dyktige medarbeidere som er i Mesta, sier trebarnsfaren Arne Normann Hansen, som bor på Nesttun i Bergen. - Jeg er svært glad for at Arne Normann Hansen tar plass som regionsjef i Anlegg. Hans bakgrunn og erfaring representerer en styrke som er viktig for Mesta. I tillegg kan vi nå intensivere arbeidet med å styrke fagene i Anlegg ved at Tunestveit fullt og helt kan konsentrere seg om sine oppgaver som fagsjef, sier anleggsdirektør Stein Iversen. Prosjektstyringssjef Kjetil Nevstad er konstituert som regionsjef inntil Arne Normann Hansen er på plass i sommer. Arne Normann Hansen, ny regionsjef i Anlegg. Foto: Privat MOSJØEN: Distriktskontoret i Mosjøen er første enhet i Mesta som er blitt sertifisert i Mesta forbedringssystems sertifiseringsprogram. Distriktssjef Bård Nyland mener det er viktig at distriktskontoret viser vei i forbedringsarbeidet. Tor Heimdahl Alle Mesta-mobiler i ProffNet I løpet av juni skal alle Mestas mobiltelefoner inn i ProffNett. Målet er å få ned kostnadene. Tor Heimdahl Har du vakttelefon? SLIK VIDEREKOBLER DU TELEFONEN: Revisjonen av distriktskontoret ble g jennomført 4. mai og revisjonsgruppen kunne tildele distriktssjef Bård Nyland papiret som viser at distriktskontoret er bronsje-sertifisert i Mesta forbedringssystem. Omfattende arbeid For å bli bronsje-sertifisert har distriktskontoret g jennomført en omfattende strukturering og sortering i lokalene for å oppnå riktig standard. I tillegg er arbeidet med ledelse og planlegging ved distriktskontoret blitt g jennomgått og godkjent av revisjonsgruppen. - Dette er starten. Nå skal vi videre i forbedringsarbeidet, sier Nyland. Han er stolt av at distriktskontoret er først ute og mener det er viktig at de går foran. Nå håper han det vil motivere resten av distriktet. Arbeidet med Mesta forbedringssystem på distriktskontoret startet opp i oktober 2005 og fire containere med søppel og skrot er blitt fjernet fra lokalene. Ideen om å bli sertifisert kom 15. februar og en dugnadsdag ble et viktig løft. Alle kjekt-å-ha-ting ble fjernet, og det samme g jaldt de såkalte ekorn-lagrene rundt omkring på kontorene. Nå ønsker distriktskontoret å bli sølvsertifisert innen utgangen av 2008, og gullsertifisert innen utgangen av Sølv og gull kan først oppnås når resten av distriktet har oppnådd henholdsvis bronse og sølv. Det vil også bli g jort en oppgradering av en del mobilabonnementer som i dag ikke ligger i ProffNett (vårt interne mobilnett), og disse vil få ny funksjonalitet. Telefoniansvarlig i Mesta, Tommy Kvarsnes, regner med at alle Mesta-mobiler skal være registrert i ProffNett i løpet av juni. - Fordelen med ProffNett er at vi ringer nesten gratis til hverandre. I Mesta har vi et ringemønster som forsvarer at alle ligger i dette nettet, sier Kvarsnes. Ring 9999 Med ProffNett vil rutinene for endring av profiler bli forbedret. Mulighetene blir flere og enklere. Sentralbordets offentlige nummer er 05200, men for alle med tjenestetelefon i Mesta er det billigere å ringe internnummeret som er Man vil ikke få ringt 9999 hvis man ikke har ProffNett-abonnementet. Viderekoble vakttelefon Mange av Mestas ansatte er med i en vaktordning og har derfor behov for å kunne viderekoble vakttelefonen. Alle vakttelefoner vil også få ProffNett-abonnement, noe som medfører en ny måte å viderekoble telefonen på. I ProffNett endres brukerprofil når telefonen skal viderekobles. Internett: Logg inn med mobilnummer og passord. Under «Mine sider» vil du finne en link som det står ProffNett på. Her kan du administrere/endre profilen din. ELLER: Ring: Tast 3 for viderekoblingsmeny Tast 2 for å legge inn nytt nummer, tast 8-sifret telefonnummer og avslutt med firkanttast (#) Du vil nå havne i hovedmenyen Tast 3 for viderekoblingsmeny og deretter 1 for å aktivere viderekoblingen til nummeret lagt inn i punkt 3 Opprettholde standarden Mange ting er fortsatt ikke på plass, og Nyland understreker viktigheten av å ha fokus på å opprettholde den standarden som nå er etablert. Det er viktig å ansvarligg jøre de ansatte og i de forskjellige kontorene viser en plakat hvem som er ansvarlig for at alt er i orden i rommet og hvordan det skal se ut. - Når folk får ansvar, så tar de det, sier Nyland, som selv har ansvaret for at møterom, spiserom og kjøkken holder gitt standard. Nyland tror også innføringen av Mesta forbedringssystem vil føre til bedre HMS-resultater. - Vi har investert penger og tid på å oppnå riktig standard. Men pengene har vært en god investering som vi vil tjene inn nokså raskt, sier han. Revisjonsgruppen under sertifiseringen bestod av adm. direktør Kyrre Olaf Johansen, organisasjonssjef Marianne Næss, forbedringsleder Rolf Tidemann, og regiondirektør Harald Rostad. Foto: Mikkel Friis Er telefonen allerede viderekoblet, trenger man bare å utføre punkt 1-3. For å deaktivere viderekobling: Ring Tast 1 for talepostkassemeny Tast 1 for å velge Telefoniansvarlig i Mesta, Tommy Kvarsnes.

6 10 Refleks 5 - Mai 2006 Refleks 5 - Mai ANLEGG ANLEGG Flytter fjell i Romarheimsdalen Tunnelmetoder ut i dagen Alle fotos: Bo Mathisen NORDHORDLAND: Maskinkjører Arvid Nilsen nærmest danser med den splitter nye gravemaskinen. 50 tonn veier doningen, og med et stolt smil laster han raskt opp digre dumpere. Bak ham er det klart for en ny sprengladning arbeidene med den nye E39 i Romarheimsdalen er i full gang. Romarheimsdalen Mesta bygger ny E39 i Romarheimsdalen. Oppdragsgiver er Statens vegvesen Parsellen er totalt 7,2 kilometer lang, og arbeidene ble påbegynt i januar Ved siden av en kilometer tunnel skal det blant annet bygges 1,5 km lokal vei i tillegg til rasoverbygg og portal, 4 broer i betong og 2 betongkulverter Prosjektet skal ferdigstilles 1. september 2008 Kontraktsverdien er på ca 148 millioner kroner Når skytebasen Inge Andre Ytredal sprenger i forbindelse med ny E39 i Romarheimsdalen, er ikke hans salver som alle andres. Ytredal lader med slurry et sprengstoff man vanligvis benytter i tunnel. Anlegget i Romarheimsdalen er blant de første der Mesta prøver ut bruk av slurry på veiarbeid i dagen. Slurry er et flytende sprengstoff som i stor grad brukes i arbeid med tunneler. Nå er det altså tatt ut på veien, og Inge Andre Ytredal har tro på dette som metode ute. Det har også prosjektleder Ola Kvammen. - Så langt har vi hatt svært god effekt ved bruk av slurry ute, ja like bra som i tunnel. I tillegg er det både sprengstoff- og tidsbesparende, og dermed økonomisk gunstig, forteller han. Bruken av slurry frig jør mannskap, og det er kun én mann som styrer det hele. Utstyret er mobilt, fraktes lett dit man trenger det og lading foregår med egen ladetruck etter samme prinsipp som i tunnel. Dette gir høy kapasitet, og en skytebas håndterer all sprengning. Anleggsleder Dag Ove Ulltang er godt fornøyd med erfaringene så langt. - Jeg tror dette er framtida, sier han. Mikkel Friis Et gipset bein var ikke nok til å stoppe Arvid Nilsen da den nye gravemaskinen nylig var på plass ved anlegget. Han ville på arbeid, og fikk grønt lys av legen. Ikke noe tilsa at han skulle gå hjemme. - En herlig maskin. Dette er virkelig et fantastisk arbeidsverktøy, sier han. Nilsen styrer giganten med enkle håndbevegelser og sender svære dumpere i skytteltrafikk for å frakte masse på det som skal bli den nye E39 mellom Gamlesetra og Nipetjønn i Romarheimsdalen. Veien er hovedåre mellom nord og sør i Nordhordland og har en daglig trafikk på rundt biler. Effektiv og riktig lasting er viktig, og Nilsen vet nøyaktig hvordan både tid og lasteplan skal utnyttes best mulig. - Gode maskinkjørere er utrolig viktig for å få utnyttet tiden best mulig. Og tid er penger, sier prosjektleder Ola Kvammen. Kaos om vinteren Mesta skal blant annet bygge drøye sju kilometer vei, en kilometer tunnel og flere mindre broer på den nye delen av E39. I dag er strekningen både en flaskehals og et mareritt, spesielt på vinterstid. Veien er gammel og smal, og møteplassene få. Både lokalbefolkningen, dagpendlere til og fra Bergen og de mange langtransportsjåførene som daglig kjører her, gleder seg til den nye veien skal stå ferdig høsten Det er mye kaos oppe i lia om vinteren, så dette blir en viktig utbedring sier anleggsleder på vei, Dag Ove Ulltang. Arbeidene startet tidlig i januar, og selv om det er lang vei fram mot mål og mange utfordringer, går det meste som planlagt. - Rundt 70 prosent av alt arbeidet som skal g jøres ligger innenfor ca tre kilometer av den totale strekningen på prosjektet. Mens drøyt fire kilometer går langs eksisterende vei, går de tre kilometerne i jomfruelig terreng. På denne delen av prosjektet er det med andre ord både mange og svært omfattende oppgaver som skal løses, sier Ola Kvammen. 105 meter høy fjellblokk Totalt på prosjektet er det er nesten ufattelige mengder faste og løse masser som skal flyttes for å få bygget veien. I alt handler det om rundt kubikkmeter. For å illustrere hvor mye det faktisk er, henter Kvammen kalkulatoren: - Hvis vi tenker oss alle masser lagt ut på en fotballbane som er 60 ganger 100 meter, så ville det gitt et 105 meter høyt fjell, forteller han. Og når deler av veien g jennom dalen skal løftes rundt 30 meter opp i forhold til eksisterende vei, så sier det seg selv at det krever enorme mengder masser. - Vi skal løse oppgavene vi er satt til, det er det ingen tvil om, sier Kvammen. Rasfare Vinteren har ikke vært spesielt hard i år, og alle innledende arbeider er ferdige. Unntaket er forarbeider i forbindelse med tunnelen som skal drives, og arbeidene med tunnelen starter opp for alvor ved årsskiftet. Det er full aktivitet på anlegget, og i tillegg til arbeidene med boring, sprengning og masseflytting, er man i gang med den første av fire betongbroer. Foreløpig arbeider rundt 30 personer på anlegget, men når driving av tunnelen starter, vil opp mot 45 være i sving. Blant de mange utfordringene, er utgraving av store mengder morene. Arbeidene starter i høyden, rundt 40 meter over eksisterende vei. I forbindelse med dette må veien stenges i korte intervaller mens arbeidene utføres. - Trafikkavviklingen blir en utfordring, men dette er vi klar over på forhånd og planlegger etter det. Vi må nok regne med stenging i inntil en time av gangen mens vi holder på, sier Kvammen. Finne løsninger Arbeidene som allerede er i gang krever også korte perioder med stenging, men det er lagt opp slik at det passer best mulig i forhold til blant annet ekspressbussene som passerer strekningen. Planlegging av hver eneste operasjon er svært viktig, og en egen prosjektplanlegger arbeider med å løse utfordringene fortløpende. - Her, som på mange andre prosjekter, ser vi at det ikke alltid er slik at planene i kalkylestadiet er de beste. I blant må vi finne bedre løsninger underveis, sier Kvammen, og kikker opp i fjellsiden over anleggsveien. Der er geomatiker Dore Skudal i arbeid med sine måleinstrumenter. I likhet med flere av anleggsmaskinene, er også hans instrumenter basert på GPS, satellittnavigering. Med pinlig nøyaktighet måler og merker han hvor i landskapet veien skal gå, og sikrer at planer fra et tegnebord kan omsettes til virkelighet. - Hans målinger er helt avg jørende for oss. De har stor betydning i forhold til selve løsningen av oppgavene våre, og dermed hele økonomien i prosjektet, sier prosjektleder Ola Kvammen som fryder seg over høy aktivitet på alle områder i prosjektet. - Med god framdrift som her og folk som i tillegg trives godt på jobben, ja da er det mange grunner til å være fornøyd, sier han.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Refleks. Saltbruken skal ned NR.9-2006. Side 4-5. SIDE 3 Fra MFS til Mesta produksjonssystem

Refleks. Saltbruken skal ned NR.9-2006. Side 4-5. SIDE 3 Fra MFS til Mesta produksjonssystem Refleks 9 - Oktober 2006 1 - Det har bekymret meg hvordan folk har betraktet oss slik det tidligere har sett ut her, sier Asbjørn Opedal på Stord. Ryddesjau i nord s 10-11 NR.9-2006 Rensker fjellet til

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Tren sykkel på riktig måte!

Tren sykkel på riktig måte! 1 Tren sykkel på riktig måte! Hold riktig avstand. Skal du trene landevei sammen med andre er det visse ting du bør vite. For at du ikke skal belaste deg hardt er viktig at du ligger riktig plassert bak

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Nyhetsbrev fra Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Fortum Distribution Nett-Nytt

Nyhetsbrev fra Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Fortum Distribution Nett-Nytt G Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2007 Pilot Marius Akerholt og observatør Eddy Dale under helikopterbefaringen. Helikopterbefaring av høyspenningslinjene Fortum Distribution bruker

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

Treningslogg 07. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Treningslogg 07. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig motivert til å klare det. Jeg følte meg lett og fin før vi begynte å løpe. Jeg var ganske spent. Jeg var også litt avslappet. Men jeg var litt kald før jeg startet men det

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

DE TI BESTE LEVEREGLENE

DE TI BESTE LEVEREGLENE DE TI BESTE LEVEREGLENE TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: De ti bud (2. Mosebok 20, 1 17 og 5. Mosebok 5, 1 21) Hellig historie Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Reol for hellige historier Elementer:

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Navn: Regiondirektør Kjell Inge Davik Sted: Thon Hotel Gardermoen Dato: 7. februar 2008 Innhold 1. Næringslivet må ta miljøansvar

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

ÅRSTIDENE ARBEIDSPROSESS OG PRODUKSJONSGANG. Individuelt prosjekt 2015 Therese Aschim Kornum, 2MED

ÅRSTIDENE ARBEIDSPROSESS OG PRODUKSJONSGANG. Individuelt prosjekt 2015 Therese Aschim Kornum, 2MED ÅRSTIDENE Individuelt prosjekt 2015 Therese Aschim Kornum, 2MED Da vi fikk oppgaven så visste jeg med en gang at jeg skulle drive noe med foto og photoshop. Jeg syntes dette er morsomt å drive med, så

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer