Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Generalforsamling BIS Trondheim"

Transkript

1 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: Start: Slutt: Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS Administrasjonen ved BI Trondheim Åpningshilsen: Leder ønsker velkommen. Informerer om at eventuelle kandidater som ønsker å stille til valg må melde kandidatur før avstemning. Trekker en person som skal ha dobbeltstemme. Den som får dobbeltstemmen er gul lapp G01. Leder informerer om at ingen forlater lokalet i løpet av GF. Gavekort deles ut til slutt. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og Dagsorden med eventuelle endringer. Leder: Iht. vedtekter skal innkallingen til GF skje senest 2 uker i forkant, og dagsorden skal foreligge senest 1 uke før. Det ble innkalt til GF , altså én dag forsinket. Sakspapirene var å finne på bis.no Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og

2 protokollførere Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: 1. Ordstyrer: Emil Eide Eriksen 2. Bisitter: Kristina Oppsahl 3. 2 personer til å utgjøre referenter: Mina Myhre og Cecilia Svensson 4. 3 personer til å utgjøre tellekorps: Jørgen Borvik, Jonas Borvik og Stian Skogstad Berg personer til å undertegne protokollen: Mina Myhre, Cecilia Svensson, Anders Eidberg og Matias Berg Bollingmo. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Vedtak: Enstemmig vedtatt Ordstyrer informerer om pause ca Informerer om reglene rundt innlegg(en finger) og replikk(to fingre). Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremleggespå dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 12. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen saker til eventuelt. Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Se vedlegg 3: Referat fra Generalforsamling Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referater fra Generalforsamling med eventuelle endringer.

3 Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Se Vedlegg 4: Redegjørelser fra Styret og Ledelsen BIS i Trondheim for 2010/2011. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for 2010/2011. Leder: har fullført det de skulle fullføre. Er fornøyde. Betydelig vekst og engasjement. Høyere omsetning. Henviser til redegjørelsen og ber om spørsmål. Ingen spørsmål. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 6 Behandling/Godkjenning av revidert regnskap for 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 5: Revidert regnskap for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert regnskap for ØA: Har gått i underskudd. Ingen krise, har hatt en god buffer. Har penger i kassa. Har ikke noe å si for fremtiden. Grunner til hvorfor det har blitt sånn: markedssiden har prestert langt dårligere enn hva man hadde sett for seg. Avvik på Finanskrisen? Bedriftene er ikke ivrige på å betale penger til oss. Mye rot rund markedsansvarlig fra tidligere. Gått i pluss med over fra høsten av. Hatt stort fokus på likviditeten. Inntekten NLD og Fadderuken er størst. Fadderuka gikk bedre enn planlagt(regnskapet ok!). NLD fra i fjor: godt gjennomført arrangement økonomisk sett. Kostnader styret: LEF stor kostnadspost(helg for alle engasjerte). Får dekket mye av sentralstyret. - Trening og helserefusjonen, hva innebærer det? Mulighet til å søke om penger. Har ført over penger fra treningsrefusjonen til helserefusjonen. - Hvordan var avviket på markedet i fjor Ikke like stort i fjor som i år. Generelt dårlige avtaler i forhold til hva vi burde kunne oppnå som studenter på BI Trondheim.

4 Er på vei til å nå målet vi har i forhold til budsjettet som var fra våren i fjor. - Bør budsjettet senkes til det dere har nådd inn nå, eller er det mulig å oppnå mer? har budsjettert med for våren i år, motfor fra våren i fjor. Er på god vei til å innfri målet. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 7 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for 2011 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 6: Revidert budsjett for ØA: Neste ØA vil være delaktig for neste budsjett, har satt opp forslag likevel. Får mye markedsinntekter fra stands, avtaler osv. NU flinke. Sosialt er inntektene stort sett på ballet(stort i år!). Kan være mye risiko i fm dette, men vil påstå at det ikke er det. Har fått LNU-midler og støtte fra administrasjonen. Moteshow og årsoppgjør. Kommunikasjon har stort sett trykking av plakater og sms-portalen. Fag: temakveld. Bissi: 2 blad. Får det billigere enn vi har budsjettert med! Styret: medl.kontingenten kommer i april. Støtte fra LNU. Beløpet for våren er Utgifter her:17.mai-faen, interaktiv skjerm, høytalere. NLD: suksess på alt. Regnskapet er ikke ferdigført, men sånn det ser ut nå er resultatet på godt over Påpeker at vi ikke har tjent penger på billettene studentene har kjøpt! Idrett: kostnader: fotball. Har innført kontingent, for å ikke ta av studentenes penger. Leie av hall og lignende. Surplus for vårparten: ca Dette er kun retningslinjer for neste ØA. Spørsmål?: - Kriterier for søknad helserefusjon? så lenge du har betalt medlemskontigenten kan du søke om penger til å dekke lege, tannlege osv. Har hatt diskusjon om vi skal ha både trening- og helserefusjon. Funnet ut at helserefusjon er viktigst. Alle søknader gjennomgåes i juni. Utbetales etter hva som er fornuftig. I høste betalte vi 23 % av hva det ble søkt om. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 8 Behandling/Ansvarsfrihet for det sittende styret Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim.

5 Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber om ansvarsfrihet for all aktivitet som har foregått siden forrige Generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret ansvarsfrihet for perioden Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 9 Orientering/Arbeidsprosessen til Valgkomitéen Orienterer: Valgkomitéen Bakgrunn: Valgkomitéen (VK) ønsker å informere Generalforsamlingen om sin arbeidsprosess frem mot Generalforsamlingen. Hvordan jobber VK? Hvilke kriterier setter vi i forbindelse med intervju, og hvordan vurderer vi hvem som er best egnet til de ulike vervene. Når man skal velge inn nye medlemmer i BIS har man behov for forskjellige mennesker, med ulike kvaliteter og bakgrunn. Det er VK sin oppgave å finne disse menneskene, og sette sammen et godt kvalifisert styre. Derfor ønsker vi med denne informasjonen å presisere viktigheten av å følge VK sin innstilling og å stole på vår anbefaling. VK: Har mottatt cv og søknader, såkalt inn til intervju. 3 stk VK + 1 KVK på intervjuet. Setter kriterier: motivasjon, engasjement, godt inni de ulike oppgavene for vervet. Ingen enkel jobb! Fatter beslutning/innstilling gjennom diskusjoner. Ønsker dere skal følge denne innstillingen, da vi har brukt ufattelig mye tid på dette. Ny avtale med Fokus Bank - intervjukurs! Fått veldig god hjelp, og kjempegode tilbakemeldinger på våre intervjuguider! Tellekorpset teller: 116 Sak 10 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: 1. Kontroll- og vedtektskomité (1 representant) 2. Valgkomité (2 representanter) 3. Kommunikasjonsansvarlig 4. Fagansvarlig 5. Leder NLD 6. Markedsansvarlig

6 7. Økonomiansvarlig 8. Sosialansvarlig 9. Leder Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Ordstyrer informerer om reglene. Kandidater som har meldt sitt kandidatur får 5 min til presentasjon og 5 min til spørsmål fra salen. Evt. Kandidater som melder seg etter at dagsorden er godkjent, får kun 5 min til rådighet, og avgjør selv hvordan de vil disponere tiden. Kontroll- og vedtektskomiteen: Vidar Strømsvåg: Flott å se at så mange har tatt seg tid til å møte opp! Ønsker å forme vår egen studiehverdag! BIS må gjøre alt i sin makt for å gjøre alt for oss. Snart 24, går ØK/AD. Sitter som kvk nå. Har vært 4 år i forsvaret, gjennomført befalskolen. Er meget pliktoppfyllende, strukturert og disiplinert. Relevante egenskaper for KVK: evnen til å si i fra, stå for egne meninger. Motivasjon: enda ikke utlært. Mestrer vervet, men er ikke best! Indre motivasjon er å alltid ønske å være best! Trives i rollen hvor jeg kan trekke meg tilbake i situasjoner det er lett å være subjektiv, prøver å se på hva som er best for hver enkelt student. Vil være med å forme styret fra begynnelse til slutt. Følgende ambisjoner for styret: ønsker å jobbe opp mot sentralt, ønsker å være kontinuasjonsbærer innenfor styret og eget verv. Ønsker å kunne benytte erfaringene mine fra forsvaret, være en sparring-partner for leder, gi råd til leder og andre verv som innebærer ledelse og personalbehandling. Er objektiv, alltid reflektert, gir 100 %. Ønske til forsamlingen: ikke stem blindt på meg, men stem fordi jeg kommer til å gjøre en god jobb! Glem vennskap i kveld, stem på de i kveld som kommer til å gi dere en best mulig studiehverdag! - Hvis du blir valgt nå, blir du sittende alene. Hvordan tror du det blir å ikke ha en person å rådføre seg med? går på meg, må bruke sentralt bedre, må få en midlertidig kvk frem til oktober. - Når du sitter som kvk har du ikke stemmerett i styret, hvordan vil du få din stemme til å bli hørt likevel? viktig å være objektiv, høre alle synspunkter. Lett å gå inn i situasjoner å ta en side. Hva er studentens beste? Dra frem andre sider av saken som kanskje ikke er tenkt på. - Snakket om at du ikke ville bli utlært til oktober, hva slags sider ved deg kan du bygge videre på? man blir aldri 100 % utlært, lærer alltid av sine feil. Vil lære

7 hele tiden, være med å bringe dette videre! - Du sier du vil lære av dine feil. Er det noe du mener er blitt gjort feil frem til nå mens du har hatt vervet? kvk er ikke et omfattende verv. Kan trekke meg tilbake å se hva de andre gjør også. Kan alltids effektiviseres i styret. - hva blir din største utfordring? å stå alene. Må gå mer aktivt på sentralt, få fremme forslaget om midlertidig kvk. Å ha egne sterke meninger, og å ta et skritt tilbake - holde igjen seg selv er veldig vanskelig! - Hvis du blir sittende alene er du pliktig til å møte på alle styremøter. Hvordan ser tidsplanen din ut? tidsplanen nå er skole og BIS. Har ingen jobb. Innstilling: Vidar Strømsvåg. Votering: 116 Vidar: 113 Blank: 3 Valgkomiteen. Lars Matias Haugen 21 år, studerer 1. År øk/ad. Legge vekt på to ting: erfaring fra rekrutteringsprosesser og erfaring fra promotering. Har gått kurs på rekruttskolen, lært hva man skal se etter i en søknad og cv, hva man skal se etter i intervju. Hvordan få frem spesielle egenskaper hos kandidatene, spørsmål/teknikker. Utviklet meg mye på dette, og ser det som relevant for VK. Er en analytisk person, utviklet disse evnene gjennom kurset. Har erfaring fra salg, gir kompetanse på promotering og kommunikasjon. Skape dialog med intervjuobjektet. Selge et budskap(klisje?), men har ikke så mye å si hva man selger, men hvordan man leverer det. Presentere de ulike vervene best mulig. Er en uredd person, kaster meg ut ulike sitasjoner. Fin erfaring for dette vervet. Sittet i ulike verv før: elevråd, russestyret som ØA, er i dag i styret i Vida Pluss. Har ikke stemmerett, men vil delta på møter og snakke for hva jeg mener. - Hva mener du er den mest effektive måten å rekruttere folk på i BIS sosiale medier. Snakke med kandidater ansikt til ansikt. - Hva er din motivasjon for å gå inn i dette vervet? å utvikle mine positive og negative sider. Alle har vel et ønske om å gjøre studiedagen til en bedre hverdag?

8 - VK er et vanskelig verv. Hvis du har en god venn som søker, men ikke presterer på intervju, og en annen kandidat du ikke kjenner men som presterer. Hva gjør du? vervet er avhengig av objektivitet. Ville gjort de to andre i VK klar over at jeg kjenner den ene ganske godt. Standpunkt er at man må gi alle en sjanse, og at begge stiller likt. - VK består av 3 medlemmer, en er leder. Hvilke rolle vil du ta? så vidt jeg vet er det en som blir sittende. Kanskje mest naturlig at denne tar lederrollen? Men er vant til å ta lederrollen, så etter hvert kan kanskje dette spørsmålet taes opp på nytt? Hvis muligheten byr seg, står jeg gjerne frem som en leder. - Synes du nåværende VK kunne gjort noe annerledes? Hva synes du om prosessen? synes spørsmålene var standardisert, lite rom for å utfordre kandidatene på sterke og svake sider. Kunne kanskje fulgt opp interessante egenskaper hos kandidatene. - 2 kandidater som har lik erfaring og personlighet. Hvordan vil du skille disse? gi dem individuelle spørsmål, følge opp på svake og sterke sider. Ta tak i deres egenskaper som passer best opp mot det som ere relevant for stillingen. - Hva er dine negative sider? dansegulvet på cash! - Hvordan jobber du i team? Samarbeid? Wenche Myrvang 20 år, går 1. Året øk/ad. Har gått allmenn på vgs. Ville bli lege, så har tatt realfag, men syntes det var kjedelig. Prøve noe nytt og samfunnsretta! Jobber på Bakerit Hotell som kjøkkenvert. Spiller håndball på skolelaget og Tiller, Gjør mye, men har mye energi og lager plass for de tingene jeg vil gjøre. Fungerer best når jeg har mye å gjøre. Hvorfor VK? Leste gjennom alle vervene, fant ut at dette var vervet for meg da jeg ikke er klar for å bli den store lederen enda. Fint å jobbe med flere, team som utfyller hverandre. Spennende å rekruttere nye medlemmer til de ulike vervene. Blir spennende og en god erfaring å intervjue ulike mennesker. Klar over at det er mye arbeid og planlegging, er villig til å legge ned det arbeidet som trengs! Mine kvaliteter i forhold til VK: menneskekjenner, har lært mye om organisering og å være en leder gjennom jobbe, møtt mange ulike typer mennesker. Positiv og glad jente. - Hvis du har en god venn som søker, men ikke presterer på intervju, og en annen kandidat du ikke kjenner men som presterer. Hva gjør du? kommer til å være objektiv og rettferdig! Har læst, sjø! Skal være likt uansett. Om venninnen har bra egenskaper, får hun prøve igjen neste år.

9 - Hva synes du om prosessen til VK nå, og hva synes du kunne vært gjort annerledes? --< bra prosess, rettferdig behandling, fikk forklaring på hvorfor også kvk var med, bra spørsmål. Gjennomført bra. - Hvordan vil du sette deg inn i de ulike vervene du skal rekruttere til? vil delta på styremøter, lese om de ulike vervene. - Hva er den mest effektive måten å rekruttere på? være på skolen, det er her de som vil noe er! Stands. Vanskelig å si enda. - Hva er bra og dårlig med promoteringen i år? litt lite info om vervene. Følte at jeg ikke fikk så mye info om de vervene som ikke har stemmerett. - Hvis du har to like kandidater, hvordan vil du skille dem? kalle inn til nytt intervju, formulere spørsmål som vil skille dem mer. - hvordan ser du på å være leder i VK? vil jo selvfølgelig det, men vi er 3 stk, alle med positive og negative sider. En er leder, men må være åpen for andres meninger. Agnete Berg 19 år, går 1. Året markedsføring. Positiv og blid, med stort pågangsmot. Ser fordelene BIS gjør, og fordelene med å engasjere seg. Lyst til å få andre til å se det samme som meg. Er positivt å engasjere seg, får det på cv n, lettere å få jobb. Bygger nettverk. Vokser som person. Egenskaper: glad i å snakke med folk, ikke vanskelig å snakke med. Godt humør, ser løsninger. Liker å samarbeide, er konstruktiv og objektiv. Sier det jeg mener. Alle har en komfortsone, ikke alle tørr å stå foran store folkemengder. Kommer til å tjene på å tørre! Tidligere erfaring: er tillitsvalgt i klassen nå, er med i studentaksjonen, tillitsvalgt på vgs, russestyret. Er villig til å lære masse, og å ta utfordringene jeg får. Vil gi 100 % for at riktig person skal få stilling i BIS. - Hva mener du er mest effektive måte å få folk til å søke på? møte folk, snakke med dem, få folk til å se vervene. Få folk til å vite hva BIS gjør. - Forbedringspotensiale ved VK s prosess nå har gjort en bra jobb med promotering. Går an å gå mer ut mot enkeltpersoner du vet er bra kandidater. - Hvis du har en god venn som søker, men ikke presterer på intervju, og en annen kandidat du ikke kjenner men som presterer. Hva gjør du? må være objektiv. Er 3 stk i VK, må høre hva de andre mener også. Kan kalle inn til 2.gangsintervju. - Hvordan vil du sette deg inn i hvert enkelt verv? kjenner en del i styret nå, spørre disse. Lese om hva vervene går ut på.

10 - Er det noe du kan bidra med som vil gagne studentene? få inn de riktige folkene. - Har en sterk kandidat, gir innstillingen til denne. Kandidaten trekker seg dagen før, hva gjør du? opp til personen, men vil selvfølgelig få han/henne til å stille. - to like kandidater, hvordan vil du skille disse? må være objektiv. - hvorfor skal vi velge deg? synes jeg har de kriteriene som passer, og er villig til å gjøre den jobben som trengs. Innstilling: Wenche Myrvang og Lars Andreas Haugen. Votering: 118 stemmer Lars Andreas: 67 Wenche: 22 Agnete: 26 Blank: Det stemmes på nytt mellom Wenche, Agnete og blank. Wenche: 42 Agnete: 61 Blank: 7 Ugyldig: 5 Kommunikasjonsansvarlig Line Holm 22 år, kommer fra Dalsbygda. Går 2. Året markedskommunikasjon. Har engasjert meg mye: fotball, skytterlag, div revyer. Veldig interessert i det visuelle. Blir fort engasjert, liker å dele dette med andre. Inkluderende, liker å samarbeide, rosende ovenfor andre. Vært engasjert i BIS som grafisk ansvarlig det siste året. Fått innsyn i BIS som organisasjon. Har fagutdannelse i grafisk design fra Norges Kreative Fagskole. Startet designbyrået Nyfiken DA. Motivasjon: har vært engasjert i et år og det har skapt interesse både internt og eksternt. Å være KA gir meg mulighet til å trekke inn faglig innhold fra skolen, og kombinere dette med mine ferdigheter. Jeg vil kunne få samarbeide med flotte mennesker, og jeg vil

11 bidra med å skape verdi for organisasjonen og for studentene. Muligheter for personlig utvikling. Største utfordring: ta lederrollen og kapasitet. Konkrete mål: få BIS til å benytte seg av film(vekker oppmerksomhet!). Digitale medier - få ut infor før, etter og under arrangementene. Organisasjonsarbeid - vil komme tidlig i gang med å bygge god kommunikasjon gjennom hele organisasjonen. Tror på å gi undergruppene mer konkrete arbeidsoppgaver individuelt, vil skape mer engasjement! Er kjempemotivert, engasjert og tent på å gjøre en god jobb! - hva ser du som det største forbedringspotensialet fra i år føler jeg starter med et bra utgangspunkt. Tror nettsiden har et stort potensiale, vet denne er under utvikling. Intern kommunikasjon. Synliggjøring ut mot næringslivet. - vil du ha en egen grafisk ansvarlig, eller vil du ta rollen selv vil ha en egen grafisk ansvarlig. Har sett hvor mye jobb det er. Mulighet både for meg selv og den personen jeg tar med meg. -Hvordan vil du benytte deg best mulig av kommunikasjonsgruppen gi individuelle oppgaver. Foreslå dette også for andre undergrupper. Blir mye bilder, filming, jobbe med fokusmåneder, ha kontakt med NLD, NU, BISSI. Konkrete områder og ansvar. - finnes det andre måter enn film, sosiale medier i forhold til intern kommunikasjon og ut mot studentene som kan forbedres/gjøres annerledes? tenker twitter er en plattform vi kan bruke mot næringslivet. Facebook - bilder og film, kanskje engasjere studentene mer i dialog og konkurranser, avstemming og lignende. - har du gjort deg noen tanker om hvordan du kan videreutvikle BIS Brede? vil bli en utfordring. Han er en fin kanal å bruke, i hvertfall på facebook, men sånn jeg ser det vil jeg holde han litt tilbake. Bruke han som et knyttepunkt til studentene, men ikke gi han så mye personlighet. - er det noen konkrete ting du tenker for å skape bedre engasjement hos studentene? føler det har vært mangel på evalueringsbiten. Går an å trekke inn andre som ikke er engasjerte i BIS også. Innstilling: Line Holm 107 stemmer Votering: Line:102 Blank: 2

12 Ugyldig: 3 Fagansvarlig Marianne Hjelmeland Nettopp blitt 25 år, 2.året øk/ad. Har vært i forsvaret, og gått to år pedagogikk. Har opparbeidet meg en bra erfaring, lært hvordan jeg samarbeider godt. Lært å bli en leder som må ta avgjørelser i kinkige situasjoner. Var leder i min gjeng i militærpolitiet. Som fagansvarlig mener jeg man må være ansvarsfull, ha lett for å tenke nytt, komme i kontakt med folk og være engasjert. Engasjerer meg lett i egen og andres hverdag. Vil gjerne at alle andre skal ha det bra i studiehverdagen. Er små faktorer fagansvarlig kan ta tak i. Har ingen erfaring fra BIS, men synes ikke det teller negativt. Godt med litt nytt blod i BIS også, at ikke alt blir innavl! Mangel på synlige tillitsvalgte på BI i dag. Må få disse mer frem. Eks på hvordan dette kan gjøres bedre: møte mellom fagansvarlig og tillitsvalgte en gang i måneden. Oppdateringer på styret og administrasjonen, andre BI-skoler osv. Tillitsvalgte bør gå ut i klassene med denne infoen. Dette vil gjøre at fagansvarlig får bedre innsyn i studentenes hverdag. Er veldig engasjer, seriøs og ansvarsfull! - er det andre ting enn de tillitsvalgte du vil ta tak i? mener man kommer ganske langt jo bedre samarbeidet med de tillitsvalgte er. - alltid vanskelig å rekruttere tillitsvalgte i begynnelsen av skoleåret. Hvordan vil du gjøre dette? FA må være synlig, engasjere styret på at FA er en viktig rolle. Jungeltelegrafen. Spre positiv blest om det å være tillitsvalgt. - har du gjort deg noen tanker om fagkvelder/temakvelder? har ikke tenkt så mye over dette. Vet det skal være et fagtema og kanskje noe artig. Vil bare jobbe og få en bra, seriøs aktør til å komme. - som FA har du en viktig og hard jobb, men samtidig er det sjelden folk legger merke til jobben du gjør. Hvordan vil du takle dette Må ikke få bekreftelse av andre på at jeg gjør en bra jobb, så lenge jeg kan bekrefte det ovenfor meg selv. Blir lagt merke til hvis du ikke gjør en bra jobb! - Må ha stor arbeidskapasitet. Hvordan stiller du der? jeg har kapasitet! - Har stemmerett. Hvordan ser du på samarbeidet i styret? gleder meg til å samarbeide med de andre! Tom Erik Kavli 22 år fra Trondheim by, 2året økonomi. Hva er fagansvarlig? Jeg googlet! kunnskapsrik entusiast. Det stemmer bra, et fancy ord for nerd! Nysgjerrig og

13 lysten på å gjøre noe annet. Kvalifikasjoner: være objektiv, tørre å stå frem. Masse ansvar. Viktig, selv om ikke jobben du gjør kommer så godt frem. God skriftlig fremstillingsevn (google). Ikke så god hvis det er det det står på. Ikke det mest glamorøse vervet. Har noe å bevise både for dere og meg selv. Er en imøtekommende og lett tilgjengelig person. To år som hovedtillitsvalgt for klassen min. Bistå tillitsvalgte, BIS, ledelsen på skolen. Ønsker å være en ressurs folk kan gå til. Viktig at jeg er seriøst for at BIS skal fremstå som en seriøs aktør. Viktig å starte tidlig med promotering for tillitsvalgte! Få fadderne til å snakke pent om disse. Fordeler ved å være tillitsvalgt: attester, kurs og lignende. Må ha god kontakt med administrasjonen. Flink til å gi ris, og ros der det er nødvendig. Må holde alle oppdaterte. Viktig å være synlig. Ansvarsområder: temakvelder - vil jobbe hardt med dette! - nevner mye om hva en fagansvarlig bør være, men hva er dine sterke sider? er synlig, objektiv, ærlig, tar til meg ting folk sier. Vil være seriøs med saker folk kommer til meg om. Kvalitetssikring av gjesteforelesere - få gjort noe med sakene! - mye av jobben man gjør er usynlig, hvordan takler du det å ikke få noe særlig tilbakemeldinger? Må du ha ros for å fungere? nei, er belønning i seg selv bare å gjøre. Det er andre folk ved denne skolen også, så man vil få ros og ris underveis. - hva er det største forbedringspotensialet for de tillitsvalgte? kan bruke dem til f.eks temakveldene, kan stille opp på undersøkelser, brukes mer ovenfor klassene. - et eksempel på når du har vært objektiv er en stor Manchester United supporter. Er ikke alltid like enig når alle sier Man U er best, vi har dårlige spillere vi også - hvilke rolle vil du ta i styret? rollen min er jo fagansvarlig, men man må kunne jobbe med flere også. Ikke bare FA er viktig her på skolen. Må respektere at det er en leder i BIS-styret her ved skolen. Vil engasjere FA ved de andre skolene også. - Tidskrevende? tror det vil gå bra! Har ikke så mye annet å gjøre. - Tanker om linjerforeninger? Samarbeid med disse? samarbeider gjerne med disse også. Innstilling: Marianne Hjelmeland 107 stemmer Votering

14 Marianne: 60 Tom Erik: 44 Blank: 1 Ugyldig: 2 Markedsansvarlig Anders Bjørnbeth Ikke her for å steke! 22 år fra Selbu. Har vært aktiv langrennsløper, 4 år skigymnas på Meråker. Jobber på Værnes. Går eiendomsmegling. Engasjert i BIS i to år, it-ansvarlig og nå i år nestleder for NLD. God kjennskap til BIS. Tilegnet meg mye erfaring jeg vil ta med meg inn i vervet. Er målbevisst, har tid og er engasjert! Vil bidra på tvers av vervene. Vil få til et bra resultat. Er grundig, har godt humør, og mener jeg har relevant erfaring. Dagens avtaler bør være et minimum. Vil videreutvikle og evt. reforhandle. Synliggjøre avtalene bedre! Hva har vi mer behov for? En typisk BI-student vil ha behov for PC- og mobilabonnement. Mener vi kan hente inn gode avtaler. Fokus på å ha en god medlemsavgift for studentene på 3T, men vil også prøve å få til gruppetimer på 3T! BIS er avhengig av penger, vil ha stort fokus på dette. Vil kunne redusere avgifter og billettpriser på tilbudene til BIS. Vil ha god oppfølging av undergruppene, som NLD, NU og markedsgruppa. - snakker om å øke inntektene. Spesifikke planer for hvordan du vil gjøre dette? vil først se på hva slags avtaler vi faktisk har, og hva vi får ut av disse. Mener vi bør sette opp en strategi for hvilke næringsaktører som er relevante for oss. Må ha fokus på å begynne tidlig med inntektsbiten. Jobbe videre med Fokus Bank, mye å hente der. - hva slags rolle vil du ta i forhold til NLD? MA i år hadde ikke en veldig inkluderende jobbe i forhold til NLD, bortsett fra oppfølging. Vil la det være sånn i år også, men komme med innspill og erfaringer. - Hva ser du på som den største utfordringen ved å close en deal? overbevise den profesjonelle aktøren om at de bør ha en avtale med oss på BI. BIS jobber veldig profesjonelt, og det er viktig å påpeke dette ovenfor næringsaktørene. - konkrete tiltak for å forbedre synligheten av avtalene ut mot studentene? ny nettside vil gjøre det enklere. Må gjøre det mer fancy og synlig. Lage brosjyre. - Vanskelig å få inn bedrifter spesielt på NLD, hva vil du gjøre her? må selge inn NLD som produkt, må samtidig vise hva slags bedrifter vi allerede har, hva

15 slags studenter har vi, hva kan studentene våre levere i arbeidslivet. - hvorfor vil bedriftene velge BI-studenter? 9 av 10 kommer ut i jobb! BIstudentene er fremtidens ledere. Innstilling: Anders Bjørnbeth Votering: 108 stemmer Anders: 106 Blank: 0 Ugyldig: 2 PAUSE Antall stemmeberettige: 101 Leder NLD Trine Øyum 2.året markedsføring, daglig leder jack& jones. Har vært selger i mange år. Gir meg muligheten til å utvikle meg selv både som leder og person. Hvorfor passer jeg som leder til NLD? Engasjement! Gnisten og gløden skiller den beste fra de andre. Den har jeg! Arrangert konserter med Madcon Erik & Kriss og Carpe Diem på eget initiativ! i budsjett, overskudd hvert år. Braksuksess! Tror jeg er den lille jokeren pga erfaringen min! Hva er en god leder? En som evner å være leder, ikke sjef! Det er en forskjell! Lytte, være imøtekommende, kunsten å holde motivasjonen oppe også i tøffe tider. Motivator, støttespiller, rådgiver. Avhengig av gode folk rundt seg - ha tillit til andre og seg selv! Spille andre gode! Viktig å sette fokus på hovedoppgavene. Hva er samarbeid? Jobbe sammen mote et felles mål, uavhengig av stilling. Strukturert. Min visjon for NLD: to hovedplaner: 1) skille mellom studieretningene, 2) få mer fokus på samfunnsansvar. Utvide konseptet til en temauke! - Prøvde kick off i år, hva tenker du om dette? var ikke der selv, men har snakket mye med andre om det. Spennende konsept som man kan utvikle videre. Hva med NLD en hel uke, små happenings hver dag, avslutte med heidundrende fest. - hvordan får du tid til et sånt verv i tillegg? har snakket med regionssjefen i J&j, han støtter meg! Får permisjon fra august til mars!

16 - andre forbedringer av NLD-konseptet? synes vi skal bryte ned hele konseptet fra starten av, ta frem hva som var bra, hva vi kan gjøre bedre. Dele i økonomi, markedsføring. La hovedsponsorene dreie seg om det vi har felles, mens standsene er mer spesifisert. - vil du ha styringen selv, eller vil du ha nestleder? veldig greit å ha en nestleder å støtte seg på. Jeg er ingen mester. Trenger å ha noen til å dra meg i nakken når jeg blir for engasjert. Økonomiansvarlig er også viktig. - hva slags forhold vil du ha til MA og resten av styret? håper på et godt samarbeid. Aldri sittet i et styre, føler meg fersk i den sammenheng og vil ha nytte av de andre i BIS. - hva er motivasjonen din for å ta dette vervet? den lille gnisten i magen! Har så lyst til dette! - konseptet? Halvparten av billettene til studentene og halvparten til bedrifter? Har du tatt stilling til dette? har vært mest fokus på studentene i Trondheim. Har man vært ute og snakket med næringslivet? Ingrid Halden 21 år, 2.året markedskommunikasjon. Har kjempelyst til å bli leder for NLD Kommer fra Oslo, positiv og aktiv. Alltid likt å engasjere meg. Reist mye. Sosial og engasjert person. Russestyret, tillitsvalgt, foredragsansvarlig på NLD Hvorfor ble NLD i år en suksess? Topp motivert komité. Tidlig fokus på teambuilding, trygghet innad i komiteen. Lært viktigheten av å være løsningsorientert, ha en strukturert hverdag, god oppfølging, ikke gi seg, tydelig kommunikasjon, sette ned foten hvis du må, være ydmyk ovenfor andre. Mål: bruke erfaringen jeg har opparbeidet meg for å videreutvikle og forbedre NLD. Tror ikke drastiske forandringer er nødvendig, bygge videre på det som er. Større fokus på bedriftene, skape mer show og liv på kick off. Egen kick off ansvarlig? Bør få større fokus på sponsing. Trenger et større budsjett. Synliggjøre NLD v/ god promotering. Kan ikke skape dagen alene. Inkludere komiteen, alle trengs og alle skal høres. Motiverende, inkluderende og pålitelig leder fra første stund. Viktig å vis tillit, og å få tillit. Ønsker å prioritere dette, har tid! Brenner virkelig for dette, har pågangsmot! - hvordan vil du motivere komiteen? fokus på det sosiale, bli kjent-tur. Får ikke fremgang hvis ikke folk er trygge på hverandre. Motivere gjennom å fortelle om hva jeg har opplevd i år. - Hvilke muligheter ser du for å videreutvikle kick off? mer fokus på bedriftene, mer show, rammene kan bli bedre hvis man har egen kick off-

17 ansvarlig. - konseptet? Halvparten av billettene til studentene og til bedriftene. Hva synes du? ser fordelene, men da får man ikke plass til like mange studenter. Måtte hatt et større lokale enn hva vi brukte i år. - vil du ha en nestleder, og kan du bruke denne til noe spesifikt? vil utlyse denne stillingen, tror det er bra i forhold til at denne personen vil være en rådgivende part. Jobbe i et team. - hvordan synes du mixen av foredragsholderne bør være? må ha en kombinasjon, ulike mennesker. Må også være underholdende. - Hva slags forhold vil du ha til MA og resten av styret? vil ha det sånn som i år. Frie tøyler, mer eller mindre. Men vil ha noen å kontakte for råd. Vil delta på styremøter. Gøy å engasjere seg selv om man ikke har stemmerett. - Konkrete forslag til hva du vil gjøre annerledes til neste år? lett å bli subjektiv. Lunsjen i år var det problemer med. Må ha dialog med Rica. Bjørn Inge Strand 21 år, går 1.året øk/ad. Veldig aktiv og sosial. Liker å engasjere meg! Vil bidra til fellesskapet. Vinne på det selv også. Har vært med i NU, var derfor med i NLDkomiteen. Veldig givende. Fått mye ut av det både faglig og personlig. Vil lære og utvikle meg selv som person. Lever for utfordringer. Liker å ha ansvar. Vil være med på NLD i år også! Persson sa man må satse - jeg gjør det! Vil være leder! Må levere! Må jobbe for å få dagen vellykket! Må dedikere mye av fritiden, er villig til dette. Villig til å prioritere NLD fremfor mye annet. Gagner både meg og dere. Får en leder som vil engasjere seg for dagen. Hva er en god leder? Flink til å koordinere arbeid. Vise tillit, la lederne kjøre eget show - fører til større engasjement. Har litt kunnskap om prosjektet, men er ikke utlært. - Konkrete tanker i forhold til foredragsholdere osv? visjon a\om at dagen skal bli bedre. Må studere rapporter nøye. Størst potensiale i å få NU til å jobbe bedre, så vi får bedre bedrifter. Lite plass på Rica. Lavere antall, men bedre bedrifter? Prøve å overgå navnene som var der i år. - Hva synes du om kick off-konseptet? måtte jobbe når det var, men konseptet er veldig bra! Fikk bare positive tilbakemeldinger. Tror jeg vil ha det til neste år. - Du har ikke lederegenskaper. Hvordan vil du motivere gruppen som er under deg? har lederegenskaper, men kanskje ikke ledererfaringer. Må vise engasjement, vise at du brenner for dette, så smitter det!

18 - Hva slags mix av foredragsholdere ville du hatt? en som er litt ukjent, men tar folk med storm. Ha et stort navn som trekker folk, faglig dyktig. En som er der for å motivere deg. Ei dame som kan få damene på BI til å stå frem. - Hvordan håndterer du tap? impulsiv ting som må taes der og da. Må planlegges at ting kan skje på kort tid. Reserveforedragsholder. Innstilling: 102 stemmer Votering Trine: 30 Ingrid: 53 Bjørn Inge: 16 Ugyldig: 1 Økonomiansvarlig Stig Ove Bersvendsen 21 år fra Nordland, 1.året øk/ad. Trives veldig godt! Trener på fritiden, og sliter ut lesesalen. Liv i helgene, må leve opp til nordlending-ryktet. Jobbet på Rema 1000, økonomi på vgs. 2 år befalskolen. Hvorfor har jeg søkt? Ønsker å få utfordringer på andre steder enn skolebenken, teori i praksis. Ønsker å bidra til at studentene skal få en bedre studiehverdag. Vil ha det på cv n og bygge nettverk. Er veldig strukturert og disiplinert. Er utadvent og glad person, folk kan føle seg trygge på å kunne gå til meg med spørsmål. Liker å holde på med tall og økonomi, viktige egenskaper for å være motivert til stillingen. Samarbeider godt med andre, men jobber også godt selvstendig. Arbeidshest, gir meg ikke før jeg er ferdig med det som skal gjøres. Må være nøye med ting man gjør. Ikke rom for kluss! Er motivert, ansvarlig, utadvent og glad, flink med økonomi. - store tall du skal håndtere. Hvis leder i BIS har vært på reise, mistet kvittering. Hvordan stiller du det? går på refusjonsordning, ingen kvitering, ingen refusjon. Ikke slingringsmonn. - hva legger du i god regnskapsskikk følge lover og regler. Eksempel fra børsen. - du er 1.klassing, ser du det som negativt? ser på det som en utfordring.

19 - se for deg at sosial skal ha penger for noe vi ikke har råd til? Hvordan er du til å sette ned foten? ingen problemer, vært i forsvaret har erfaring med å si nei. - hvilke rolle vil du ta i styret? vil være objektiv, skille mellom ska og person. Ved økonomiske saker vil jeg ta litt styringen. Videre vil jeg prøve å få alle til å sitte igjen med en følelse av at dette ikke var så dumt allikevel. - jobber tettest opp mot leder, hvordan vil du forholde deg til dette? vil komme med innspill hvis det skulle være behov for det. Håper leder vil komme og spørre meg om råd. - Hvordan vil du fordele potten av penger til ulike arrangementer osv? vil prioritere at studentene i fellesskap skal sitte igjen med mest mulig, ikke bare en liten gruppe. Håkon Berge Sæther 21 år fra Bærum. Går 1.året eiendomsmegling. Deltidsjobb på Rica. Fører personlig regnskap. Har et sunt forhold til penger. God og observant forbruker, bruker mye tid på forbrukerspørsmål. Har innvirkning på hvordan jeg vil styre økonomien til BIS. Leder for studentaksjonen. Sett hvordan BIS jobber, føler dette er en erfaring som vil hjelpe meg som ØA. Stor interesse for tall. Mener jeg har kunnskap, læreviljen og økonomisk forståelse som skal til. Fikk A i finansiell styring. Mener selv jeg er klar for å ta utfordringen. Kjenner gjeldende regelverk og normer for god regnskapsskikk. Handle i god tro og måte. Være à jour med regnskap osv. Lett å samarbeide med, stiller alltid opp. Fokus på å være en god støttespiller for kommende leder. Vil legge press på samarbeidspartnere. Vil bruke mye tid på å veilede de andre i BIS. - Vi ligger litt på minussiden, hva vil du gjøre for å endre på dette? må ha dette i bakhodet. Har en god buffer, så det er ingen krise. Har ikke satt meg inn i hva man konkret kan gjøre, må se på de arrangementet vi har. Tror det er rom for forbedringer. - ser du på det som negativt at du studerer eiendomsmegling? nei, vil ta økonomifag som valgfag til høsten. - hva legger du i god regnskapsskikk? ha kontroll på regnskapet, vite hva tallene betyr, være à jour, følge regler. - leder er på et seminar, men mister kviteringen. Hva gjør du? kjent problemstilling at bilag kan komme bort. Må vurderes individuelt. Alt av bilag skal inn. Må bruke mye tid i starten på å informere om viktigheten av å levere bilag. Leder skulle ikke tatt taxi. Kvitteringer vil være mulig å oppdrive.

20 - gjort deg noen tanker rundt Bull Invest? dritkult. Få større budsjett. Klart at vi må ha en aksjeklubb på skolen. Må få bygge opp en større gruppe. - regnskapsbiten ut i fjerde semester. Hvilke utfordringer ser du ved dette? sittende ØA og jeg vil nok ha et godt samarbeid, jeg vil kunne få den kunnskap jeg trenger. Steffen Evjen 21 år, 2.året økonomi. Trønder. Inspirert av fokus bank - kjerneverdier: strukturert. Legger planer, gjør ting riktig og når det skal være gjort. Ryddig og ordensmenneske. Deadliner er viktig! Tilgjengelig, både for BIS og alle som går på skolen. Engasjert, indirekte i næringslivet, veldig interessert i børs og regnskap. Stor indre motivasjon og interesse for økonomi. Festligheter og Faglig, vil ha festlige og faglige arrangementer. Vil fordele pengene så de kommer riktig i forhold til hva dere studentene vil ha. Dedikert, ingen jobb, 100% dedikert til skole og BIS. Har store ambisjoner i forhold til skole, jobb, karriere. Gir 100% på skolen for å få den jobben jeg vil ha. Nøyaktig, må kunne føre regnskap og sette opp budsjetter. Er en god student og har gode karakterer. Føler et solidarisk ansvar for å gjøre mitt beste. Tillater ikke meg selv å gjøre en dårlig jobb. - hvordan blir din rolle i styret? må sette meg inn i alle saker som gjelder vervet og skolen. Bra overblikk. Vil generelt sette meg inn i det som foregår på alle fronter. Stor interesse av å følge med på alt som skjer. - leder mister kvitering. Hva gjør du? viktig med klare retningsregler. Regner med at jeg på forhånd har gått gjennom med alle de ansvarlige i BIS i forhold til hvordan de skal gå frem med bilag. Håper at sånne situasjoner ikke skal forekomme. - hva legger du i god regnskapsskikk? har prinsipper som skal følges. Være punktlig, gjøre ting riktig, være oppegående på regnskap. Viktig at regnskapsbrukerene skal forstå regnskapet. - Tanker rundt Bull Invest? veldig interessert i finans. Vil backe Bull Invest, håper at progresjonen fortsetter. Leder skal stå for selve driften, men jeg vil gjerne stå å backe og passe på at det går riktig veg. - NLD har hatt sitt eget budsjett, ser du noen utfordringer? krever at NLD ØA og ØA jobber sammen mote et felles mål, så det ikke blir uoverensstemmelser. - Hvordan vil fordele pengene, og hvordan er du til å sette ned foten? føler ansvaret ligger i å gagne studentenes beste. Finne ut hva vi trenger og hva vi må ha. Ikke redd for å sette ned foten

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer