Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag på Onøy. 12 ungdommer fra kommunen var samlet for å danse, spille teater og lage film. Dyktige instruktører var hentet inn. Dans ved Kraft Dansestudio, teater ved Ingvild Sivertsen, og Petter Aspedal Hansen sto for film. SE SIDE 8. konomiplan og budsjett 2015 side 5 Øk din disponible inntekt side 9 Fakta om anoreksi, bulimi og overspisingslidelse side 12-13

2 2 Onøy/Lurøy får basseng Folket i Onøy/Lurøy krets får endelig nytt basseng etter mange års venting. I et oppslag i Rana Blad er ordfører Bjørnar Skjæran ganske så sikker på at kommunestyret vil gjøre positivt vedtak i desembermøtet. Bassenget er kostnadsberegnet til 23 mill. kroner, og pengene er avsatt over tre år, slik at byggingen kan starte i Byggetiden er estimert til 18 måneder, og da vil bassenget stå ferdig til bruk høsten 2016, sier Skjæran til RB. JULELUNSJ Mandag 22.desember er det igjen duket for julelunsj for ungdom mellom 16 og 24 år. Invitasjonen fra ordfører Bjørnar Skjæran er sendt i posten, og informasjon omkring arrangementet oppdateres fortløpende på FB- gruppa Julelunsj 2014, og på kommunens hjemmeside. Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere har vært positive, så vi håper at vi sees den 22. desember. Under årets julelunsj blir det musikkinnslag ved lokal ungdom, presentasjon av Lurøy ungdomsråd og litt om arbeidsmarkedet i Lurøy. Så vil Adecco foredra om rekruttering, marked/metoder, samt tips om jobbsøknad, CV, jobbintervju og jobbsøk med sosiale medier. Siste del av årets julelunsj vies intervjurunde og presentasjon av fem ungdommer fra Lurøy og åpen debatt. Det hele rundes av med servering av julelunsj med musikkinnslag før ungdommene drar hjem til en velfortjent juleferie. Arrangør-korpset MOBIL GJENBRUKSSTASJON Vi er endelig i gang med faste ruter med vår Mobile gjenbruksstasjon Om du på forhånd klargjør avfallet for sortering er dette til stor hjelp for oss. Folder med rutetider kommer i posten, eller last ned på Avfallet sorteres i følgende fraksjoner. Gratis/ husholdn: - Tv og monitorer - Små elektronisk avfall (EE- avfall) - Farlig avfall som o Bilbatterier o Batterier o Lysstoffrør o Spillolje o Maling/ lim/ lakk Betaling/ husholdn. - Treverk - Metall - Annet grovavfall Pris: kr.360,- pr m 3 For bedrifter gjelder egne priser! Betaling kun med kort. PS! «Herreløst avfall blir ikke tatt med!» Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

3 Har DU et ordtak eller et motto i livet? Fredrikke Tønder Olsens motto var E du halt, e du lam - Har du vilje, kjem du fram! Men har DU et ordtak eller motto som har betydd mye for deg, gjerne med lokal opprinnelse, så kan du dele det med Steinkjerringas lesere. Det gjør du lett ved å sende et kort eller brev til Steinkjerringa, 8766 Lurøy. Du kan også sende e-post til luroy.kommune.no. Kommer ditt ordtak/motto på trykk, blir du med i trekningen om et halstørkle med kommune-logo på! Mobbing Denne ganen har jeg lyst å gå i kamp mot mobbing; enten det er på TV, i sosiale medier, i skolen, på arbeidsplassen eller i fritida. Mobbing er forkastelig! I norske skoler utsettes 5 % av elevene for mobbing hver uke. Det betyr at det finnes mobbere og ofre i nesten alle skoleklasser. Hele 5 % av alle norske arbeidstakere mobbes. Det tilsvarer om lag arbeidstakere. Daglig ser vi at deltakere i reality-serier mobbes på TV-skjermen. Det har gått så langt at sponsorer får kritikk for at de sponser mobbere i beste sendetid. Det er skremmende tall som preger statistikkene når vi begynner å lete. Mediene kjører stadig på med sterke historier fra dagliglivet i Norge enkelte ganger så sterke at man setter middagen fast i halsen. Det finnes mange barn, unge og familier i Norge som ikke har råd til å henge med i kjøpejaget, motejaget, slankejaget og treningsjaget. Mange mobbes for at de ikke har råd til å reise på turer eller feire bursdager med mange gjester, mat og gaver. Andre har ikke råd å kjøpe mobil eller nettbrett til ungene, og sånn kunne jeg ha fortsatt. Nå er det på tide at vi voksne tar ansvar for å oppdra våre barn. Er det slik vi ønsker å ha det? Her må både foreldre, lærere, arbeidsgivere og kolleger kjenne sin besøkelsestid. Neste gang er det kanskje du som blir et offer for nådeløs mobbing. 3 Rebus I høstutgaven av Steinkjerringa hadde vi rebusen KOMMUNESTØRRELSEEIPARTYIFJÆRE, og løsningen ble LURØY STRIKKEFESTIVAL. Denne gangen var den heldige vinneren av halstørkle med kommune-logo på: Anita Karin Jakobsen, Postboks 21, 8764 Lovund Ser du mobbing rundt deg, så grip inn. Ikke godta at andre mobber kameraten din, naboen, arbeidskollegaen eller andre. Si fra og bry deg neste gang! Den fjerde rebusen i 2014 ser slik ut: KONEBENEVNELSEKUTTSPIS Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen

4 4 Ordførerens spalte Vi bygger videre! Det lir mot jul, og den høsten vi snart har bak oss har vært i overkant spennende. For alle folkevalgte er høst ensbetydende med budsjettid. Gjennom et omfattende arbeid legges rammene for tjenesteproduksjon og investeringer i årene som kommer. Når budsjettet til slutt vedtas, er det i realiteten mange tusen vedtak som fattes på en gang. Det folkelige engasjementet rundt disse prosessene øker alltid når det foreslås endringer. I år har engasjementet vært stort i mange kommuner, rett og slett fordi mange kommuner og fylkeskommuner har vært nødt til å gjøre strukturelle endringer som påvirker folks hverdag. tid. Dette er ikke akseptabelt. De varslede kuttene i ferge- og hurtigbåttilbudet er skremmende, og tilsier at det blir tøffe prosesser i året som kommer. I Lurøy har vi i dag et minimumstilbud, og en reduksjon på 15 % anser jeg som uaktuelt. I skrivende stund ser det ut til at fylkesråd og fylkesting vil videreføre godstransporten på NEXen og Trænaruten som følge av at forliket i Stortinget ga rom for det. Dette viser igjen hvor tydelig sammenhengene i politikken er. Den største utfordringen framover blir å få forklart nasjonale myndigheter hva konsekvensene av en distriktsfiendtlig politikk vil være, og derigjennom få endret politikken. Lurøy-budsjettet Lurøy kommune kommer bedre ut i 2015 enn snittet av norske kommuner. Vi får en vekst i inntektene på 5,2 %, noe som gir oss et status quo økonomisk sett. Årsakene til dette er at inntektssystemet for kommunene ikke er endret, samtidig som vi har vekst i befolkningen i deler av kommunen. Når kommunestyret skal vedta et budsjett for 2015 den 10. desember, er utgangspunktet derfor at vi har saken i egne hender. Det riktige vil være å videreføre våre beste tradisjoner, med en forutsigbar økonomiplan som legger til rette for fortsatt positiv befolkningsutvikling, og gode tjenester i hele kommunen. Vi må aldri glemme at vi er gjensidig avhengige av hverandre i Lurøy, og at positiv befolkningsutvikling er avgjørende for vårt handlingsrom. Ny politisk retning nasjonalt I så måte viser budsjettarbeidet de store sammenhengene i politikken. Kommuner og fylkeskommuner får størstedelen av sitt handlingsrom definert gjennom Kommuneproposisjonen og Statsbudsjettet, som begge legges frem av Regjeringen og vedtas i Stortinget. Og regjeringsskiftet merkes godt hos oss. De store kuttene i overføringene til fylkeskommunene, kombinert med ei omfordeling fra kyst- og distriktsfylkene til det sentrale østlandsområdet, rammer Nordland hardt. Også kommunene merker at det strammes inn i økonomien, og at skattekuttene må finansieres. Mange kommuner og fylker drøfter derfor store strukturelle tiltak for å tilpasse utgiftene til inntektene. Ferger og hurtigbåter Mens regjeringen satser på samferdsel i sentrale strøk, er konsekvensene av statsbudsjettet at samferdselen i Nordland bygges ned. Fjerning av gods på Nordlandsekspressen og Trænaruten vil ramme den daglige transporten av ferskvarer til og fra vårt område, noe som vil sette oss tiår tilbake i Investeringer i vei Kuttene i investeringsbudsjettet gir dramatiske konsekvenser for Lurøy, ved at prosjektet FV17 Røytvik- Kilboghamn skyves ut i tid. Prosjektet ligger inne i eksisterende økonomiplan, med forutsatt ferdigstillelse i Rassikringsmilliardene fra den rød-grønne regjeringa fullfinansierte heldigvis rassikringsparsellen Liafjell-Olvikvatn, slik at anleggsstart for denne strekningen blir i I fylkesrådets forslag til ny økonomiplan skyves Eidhaugen-Kilboghamn til 2018, mens Røytvik-Liafjell ikke er med. Det har hele tiden vært ei forutsetning om et sammenhengende anlegg. Dette forutsetter jeg vil ligge til grunn også framover, men det er ingen tvil om at anleggsperioden blir lengre enn forutsatt. Dette kommer på toppen av at E6 Helgeland allerede er skjøvet ut i tid med mer enn ett år, og det er skapt usikkerhet om prosjektet kan ferdigstilles som forutsatt i Det store veiløftet regjeringen snakker om treffer dermed på ingen måte Helgeland. De som følger med i avisene, ser at andre kommuner har helt andre utfordringer enn Lurøy. Høyt fokus på økonomistyring, i kombinasjon med den ikke altfor populære eiendomsskatten, er vårt egenskapte grunnlag for å kunne ha et høyt investeringsnivå og gode tjenester. Og dette er viktig! For ingenting kommer av seg selv, og det å ta upopulære avgjørelser er ofte ei forutsetning for å nå nye mål. Slik bygger vi videre! I år har vi tatt i bruk den nye flerbrukshallen på Lovund, og ei ny Lovund skole. Lurøy Omsorgssenter får et fantastisk løft, og Kløverheimen med nytt legekontor ferdigstilles i januar. Dersom kommunestyret slutter seg til formannskapets innstilling, stopper vi ikke her. Neste år starter vi bygging av nytt basseng på Onøy med en kostnad på 23 millioner kroner, og ei utbygging ved Boveiledningstjenesten i Aldersund som vil ha ei kostnadsramme som ikke ligger langt fra dette. Det skal også investeres i barnehagene våre, nå er det Kvarøy og Lurøy/Onøy som står for tur. Næringslivets satsing på Kvarøy gjør at barnehagen er i ferd med å bli for liten, og på Lurøya er lokalene utdatert, og skal bygges

5 5 om og bygges ut. Bjørnar Skjæran Kommunestyret vil også satse sterkere på IT i Lurøy-skolen, gjennom et eget prosjekt. I økonomiplanen er det lagt inn 1 million kroner til dette. Lurøy-elevene scorer høyt på nasjonale prøver og i kunnskapskonkurranser. Kommunestyrets intensjon med satsingen er at våre håpefulle også skal være i øverste divisjon også innenfor IT-kunnskap. Slik bygger vi også videre i Lurøy! Adventstid og julefred I forrige utgave av Steinkjerringa avsluttet jeg med at høsten og vinteren er ei god tid for hardt arbeid. Årets høst har ikke endret mitt syn på dette. Både kommunalt ansatte og alle andre lurøyfjerdinger fortjener gode pusterom, og adventstida og jula er ei god tid for akkurat dette. Min oppfordring til alle lurøyfjerdinger er derfor at dere tar dere tid til å nyte de gode stundene adventstida og jula byr på. Jeg oppfordrer dere også til å tenke gjennom om det er noen som trenger en ekstra tanke eller litt av din tid i jula. Det skal ikke så mye til for å glede noen som har et ekstra behov for omtanke. Det er dessverre en realitet at for noen mennesker er jula ei tid man ikke ser fram til, og selv et lite bidrag kan være det som gjør jula til ei god tid også for en som ikke har gledet seg. Lurøy kommune Økonomiplan og budsjett for 2015 Tekst: Cato Rødsand Lurøy kommune er preget av god økonomistyring, både på administrativt og politisk nivå. Det sa rådmann Karl-Anton Swensen i en kommentar da han la fram sitt budsjettforslag for 2015 midt i november. Det er gledelig at vi klarer å videreføre driftsnivået fra 2014 og i tillegg styrker driftsrammene til etatene. Det betyr at vi ikke tar de kuttene som rammetilskuddet legger opp til. Bl.a. styrker vi pensjonen ved at vi får lavere kostnader i Alt i alt klarer vi å opprettholde nivået vi har hatt og samtidig gjennomføre nye driftstiltak. Det ligger an til et investeringsnivå på i underkant av 30 millioner kroner. Det vil si at vi følger planen med bl.a. bygging av basseng på Onøy og utvider Kvarøy barnehage i Du kan si vi opprettholder rammene fra i fjor, selv om det er et gap mellom det og ønsker fra etatene. Vi har med andre ord ikke kuttlister, og sammenligner vi oss med nabokommunene, vil vi ha en god situasjon i 2015, sier Swensen. Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen i Lurøy kommune har innført nytt økonomisystem i 2013 og 2014, med bl.a. et svært krevende lønnssystem. Midt oppi dette har vi langtidssykmelding i etaten, sier rådmann Karl- Anton Swensen. Vi jobber kontinuerlig for å få lønnssystemet opp å gå som forutsatt. Sykmeldinger presser oss på ressurser, noe som gjør at vi nødvendigvis utfører en dårligere service enn vi normalt ville gjort. Dette er en krevende utfordring, men vi mener at det skal bli bedre etter hvert. Nye systemer skal jo gjøre arbeidsprosesser både bedre og enklere, men i vårt tilfelle har både opplæring og sykdom i tillegg gjort situasjonen mer komplisert. De som jobber med lønn har gjort og gjør en kjempejobb, og vi har en klar målsetting om å bli bedre for hver dag som går, sier rådmann Karl-Anton Swensen. Jeg ønsker alle Lurøyfjerdinger ei god adventstid, ei fredelig jul og et godt nytt år!

6 6 Bare 81 svartelistede med 6,7 mill. i inkassogjeld Tekst: Cato Rødsand Lurøy skiller seg ut som en av de tre beste kommunene i Nordland, og 24 best i landet på den dystre statistikken over svartelistede med inkassogjeld i Norge. Det er VG som har gjennomført en analyse over situasjonen i landets kommuner med tanke på inkassogjeld. Her kommer Lurøy kommune svært godt ut med sine 42 svartelistede pr 1000 innbyggere (4,2 %). Regner vi gjennomsnitt, har hver svartelistet i Lurøy en inkassogjeld på kr Menn verst Når vi sammenligner oss med nabokommunene, er situasjonen positiv for oss. Bare i Herøy kommune kan de vise til et bedre resultat. I Nordland fylke er det bare Herøy og Moskenes kommuner som har mindre inkassogjeld enn Lurøy. Noe av forklaringen ligger i at vi over en lengre periode har hatt svært lav arbeidsledighet. Kjønnsfordelingen viser at andelen menn ligger på 67 % mens kvinner står for den siste tredjedelen. Det er flest svartelistede i aldersgruppen år (38,3 %) og år (38,3 %). TV-aksjonen 2014 gikk til Kirkens nødhjelp Nøkkeltall for Lurøy Innbyggere 1916 Andel menn 51,7 % Andel kvinner 48,3 % Andel arbeidsledige 1,6 % Andel uføre 8,5 % Kilde: VG nettavis Vann forandrer alt Først vil vi rette en stor takk til våre bøssebærere, nærlingsliv, lag og foreninger, skoler og politiske partier for deres innsats og bidrag under årets TV-aksjon! P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s Selve TVaksjonsdagen var søndag 19. oktober, og i år ble det satt ny rekord med i overkant av 240 millioner kroner. Målet om å gi 1 million mennesker rent vann ble nådd og vel så det Lurøy Tlf Faks De siste årene har Lurøy hevdet seg helt i toppen både i Nordland og på landsbasis i innsamlede midler. Under årets TV-aksjon havnet vi på 8. plass i Nordland, med vel kroner i innsamlede midler. Det gir et gjennomsnitt på kr 74,03 pr innbygger. Slett ikke verst! Neste år må vi mobilisere for å gjenvinne vår posisjon i toppen. Aksjonskomiteen vil at kretsene skal sette av et par kvelder til et ringenettverk til næringsliv og lag og foreninger i god tid før selve aksjonsdagen. Dette tiltaket og en god porsjon kreativitet ute blant folk kan bidra til at vi kommer bedre ut neste høst. Vi vil sette opp en ekstra premie til de som finner på den mest originale innsamlings-gimmicken. TV-aksjonen 2015 er kalt «Vi kan fortsatt redde regnskogen» og går til Regnskogfondet. TV-aksjonskomiteen i Lurøy

7 7 Korsang for et bedre liv Det kan sies mye om sang, men en kroppen kan altså utvikles til det flotteste instrument. Fra Vårt Land, 21. oktober: Korsang for et bedre liv: "Korsang burde bli skrevet ut på blå resept, mener Anne Haugland Balsnes." Finnes det undersøkelser som sier noe om de positive effektene ved korsang? - Det finnes noe forskning. For eksempel har sangere hatt på seg pulsmålere under konsert. Effekten er som en treningsøkt. I tillegg skiller kroppen ut velværehormoner når folk synger, sier Haugland Balsnes, som til daglig er førsteamanuensis i musikk på Ansgar Høyskole. En svensk undersøkelse viser at hjerterytmen til kormedlemmer blir synkronisert. - Det er et klart tegn på samhørighet. Sangen har en helt tydelig fysisk dimensjon. Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Lurøy kommune søker Kommuneoverlege Vi søker etter utviklingsorientert kommuneoverlege i 100% fast stilling, som ønsker å være med å utvikle kommunens helsetjeneste for framtida. Tiltredelse etter avtale. Kommunen har til sammen to hjemler for kommuneleger samt en for turnuslege. Alle har fastlegeansvar for kommunal fellesliste. Det er vanligvis tredelt vakt, belastning på vaktene er ikke stor. Det arbeides med å få til formalisert samarbeid om tjenester med nabokommuner, bla. legevakt. Tjenesten innebærer primær legearbeid mot hele kommunen. Fem legekontor/utekontorer er knyttet sammen i hensiktsmessig fagnettverk. Legene er fastlønnet for tjeneste i kontortiden. Lønn og andre vilkår etter avtale. Det søkes etter godkjent allmennlege som behersker norsk eller nordisk språk. Kommunen er behjelpelig med å skaffe leilighet/hus etter behov. Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til Helse- og sosialsjef Kolbjørn Aasvik, epost: Tlf / Søknadsfrist: Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening Bestill VED... den er tørr og fin NÅ! Kaker&BRØD kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf

8 8 Aktivitetsdag for kommunens ungdommer Tre ungdomsledere og medlemmer fra SLT-teamet (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i kommunen var med. Sistnevnte sto for matlaging, servering og opprydding, slik at ungdommene kunne konsentrere seg om sine aktiviteter og den sosiale biten. Det var pauser med prat, biljard og fotball. Hele arrangementet og reise til og fra var gratis for de som deltok. Arrangementet tok sikte på å få flere til å melde seg på UKM. Ungdommer som hadde vært med på UKM lokalt, og noen som hadde deltatt i fylkesfinalen, fortalte om sine opplevelser. Line Larsen fra Onøy, spilte og sang for deltakerne, og fortalte om hvordan det var å delta på en så stor mønstring, som fylkesmønstringen i Bodø Det var en fin dag, og ungdommene var positive til arrangementet. Men de hadde ønsket at det hadde vært flere som hadde meldt seg på. For SLT teamet: Aud Anita Skughei Grønning Foto: Anne Gunn S.Wiik Filmgruppe, Teatergruppe Demensomsorgens ABC Ved Kay Elena Pedersen, Omsorgsleder Lurøy kommune Fire medarbeidere innen pleieog omsorgsetaten i Lurøy har nå gjort seg ferdig med videreutdanning i Demensomsorgens ABC. De fire startet løpet i 2012 med den første delen og avsluttet med den andre delen på ettersommeren i år. De som har fullført er : Hilde Berit Einmo, Elin Beate Slotterøy, Torill-Anita Olsen og Synnøve Anita Angelsen. Vi gratulerer med fullført studie!

9 NAV Lurøy Lurøy kommune Under følger noen generelle økonomiske råd som kan hjelpe deg ved en inntektsnedgang. Skatt Er skattetrekket ditt riktig justert? Dersom du alltid får igjen penger på skatten, kan det bety at du betaler for mye løpende forskuddstrekk. Dette er penger du sannsynligvis har mer bruk for nå i stedet for neste år. Barnebidrag Dersom du mottar eller betaler barnebidrag og går ned i inntekt, kan du søke om endring av bidrag. Sjekk med ditt lokale NAV-kontor. Rimelige boutgifter? Kan du flytte til en rimeligere bolig? Dersom du eier bolig kan du be banken din om avdragsfrihet, eller forlenge løpetiden på boliglånet for en periode. Dersom dette ikke går, kan du vurdere mulighetene for å bytte bank kanskje du til og med får lavere rente? Sjekk dette på finansportalen.no. Det kan velg også hende at verdien på boligen er større enn hva banken har lagt til grunn når de ga deg renten du har i dag. Kan du leie ut et rom i egen bolig? Du kan undersøke rettigheten til kommunal eller statlig bostøtte. Ta kontakt med Husbanken eller ditt lokale NAVkontor for mer informasjon. Spare strøm Kan du spare på å bytte strømavtale eller strømleverandør? Kan du bruke mindre strøm? Les mer på enova.no om hvordan du kan spare strøm. Spare på forsikring Har du for mange forsikringer? Er du dobbelt-forsikret, har du forsikringer både privat og gjennom jobb/fagforening? Dekker noen av forsikringene dine inntektsbortfall som skyldes sykdom eller lignende? Sjekk pris hos andre forsikringsselskaper. Øk din disponible inntekt Spare på mobiltelefonen Sjekk om du har et mobilabonnement brukskonto. Da sikrer du bedre at de som er tilpasset ditt ringemønster. Be faste regningene blir betalt. om å bytte til et rimeligere abonnement Kan du avtale med huseier om å få delt hos den leverandøren du har i dag. opp husleien og betale den to ganger i Vurder også å bytte til en annen, rimeligere leverandør. Sjekk telepriser.no måneden? Sykepenger, AAP og uføretrygd kan og finn det billigste abonnementet. graderes slik at du får ordinær lønn for den delen av arbeidet du utfører. Dette Andre utgiftskutt kan gi mer inntekt i enkelte tilfeller. Ta Kan du selge bilen? Utgifter til bil kan kontakt med NAV-kontoret for mer være kostbart. Kan du ta buss en informasjon. periode? Vær oppmerksom på at noen sykmeldte opplever at de får tilleggskostnader Si opp avtaler du ikke trenger du kan melde deg inn igjen på et senere tidspunkt. dette kan være utgifter til legekonsulta når de blir sykmeldt. Eksempler på Har du høye medisinutgifter på hvit sjon, medisiner, behandlinger og transport. Disse utgiftene vil ikke alltid bli resept, kan du søke Helfo om refusjon. Skjema for dette ligger på helfo.no. dekket av Helfo. Dette bør du ta hensyn til i din nye økonomiske situasjon. Handle smart Har du inntekt over 6 G, vil du i mange Gå gjennom dine rutiner for innkjøp at tilfeller oppleve en inntektsreduksjon mat. Mange har mye å spare ved å allerede ved overgang fra ordinær lønn være bevisst hvor ofte de handler mat, til sykepenger. Etter sykepengeperiodens utløp og eventuelt behov for over på hvilke butikker og ved å handle kjedenes egne billigmerker. Det kan gang til inntektssikrende stønader som være minst 50 % å spare på dette. AAP/uføretrygd, vil de fleste oppleve ytterligere inntektsreduksjon. Få oversikt Dette betyr at sykmeldte med inntekter over 6 G vil kunne oppleve to Har du laget et husholdningsbudsjett? Det kan hjelpe deg til å få en bedre inntektsfall; først fra arbeidsinntekt til oversikt over hva du bruker pengene sykepenger deretter fra sykepenger til dine på, slik at du kan tilpasse dine arbeidsavklaringspenger/uføretrygd. utgifter. Særlig viktig blir dette når du (1 G = kr pr ) får arbeidsavklaringspenger (AAP), som utbetales hver 14. dag. Nyttige Vanskelig å overholde betalingsplaner? nettadresser Har du nedbetalingsavtaler som kan Følgende nettadresser kan i tillegg gi reforhandles? Ta kontakt med kreditor deg nyttig informasjon om økonomi og be om en avtale som er tilpasset din og gjeld. nye økonomi. Be om en utsettelse ved behov. (bank og forsikring) NAV har en egen økonomirådstelefon. og Her kan du få råd og veiledning knyttet til din økonomi. Tjenesten er helt anonym. Telefonnummeret er (strømforbruk og strømpriser) (telefonpriser og andre medietjenester) Denne tjenesten har også en epost adresse: (gjennomsnittsforbruket) Kan du spare penger allerede mens du er sykmeldt, slik at du har en buffer når (sosiale tjenester/økonomisk rådgivning) du går over til AAP? Dette kan være nødvendig for å håndtere en ny utbetalingsstruktur med 14 dagers intervaller. skal henvende deg videre dersom du (Hjelp til selvhjelp, og råd om hvor du Opprett to kontoer og lag faste trekk trenger annen hjelp) på alle dine regninger fra regningskontoen. Resten av inntekten har du på en 9

10 10 Konsvik barneskole til salgs Konsvik barneskole» legges ut til åpen budrunde Budrunden vil gjennomføres fredag 19. desember fra kl (NB nytt tidspunkt) og frem til høyeste bud foreligger. Budene må fremmes på mail. Alle deltakerne vil underveis i budrunden bli gjort kjent med budgivernes bud. Budgiverne bør være også være tilgjengelig på telefon under budrunden. Budene vil være bindende for kjøper. Utbygging og næringssjef Atle Henriksen forestår auksjonen. Er du interessert i å delta så send navn, telefonnummer og e-postadresse til oss. Spørsmål og påmelding kan rettes til Atle Henriksen på telefon , mobil eller e-post: Bygget kan besiktiges fredag den 12. desember kl Litt om bygget Skole ligger i Konsvikosen på Lurøy innland. Det følger med ca 4,5 da tomt (gnr 45 bnr 30) Bygget ble oppført på 1950 tallet og har senere fått 2 tilbygg (ca 1971 og 1999) Bygget består av 1 etasje med kjeller under deler av denne. Kjeller har full høyde. Brutto areal 1 etasje er 388 m2. Areal kjeller er ca 200 m 2 Det ble ved tilbygg i1999 installert nytt ventilasjonsanlegg for hele 1 etasje, samt skiftet tak på hele bygget. 1 etasje har vært i bruk til barneskole frem til Bygget selges i den stand det er, og det forutsettes at budgivere har inspisert bygget i sin helhet i den grad de finner dette nødvendig. Salg av garasje på Lurøya Lurøy kommune skal selge den gamle "branngarasjen" på Lurøya Bygget legges ut til åpen budrunde. Budrunden vil bli gjennomført pr e-post fredag den 19. desember fra kl og frem til høyeste bud foreligger. Alle deltakerne vil underveis i budrunden bli gjort kjent med budgivernes bud. Budgiverne bør være også være tilgjengelig på telefon under budrunden. Budene vil være bindende for kjøper. Er du interessert i å delta så send navn, telefonnummer og e-postadresse til oss. Spørsmål og påmelding kan rettes til Atle Henriksen på telefon , mobil eller e-post: no Bygget kan besiktiges onsdag den 10.desember kl Litt om bygget Bygget ligger på gnr 18 bnr 111 (ca 419 m 2 ) Bygget er i 1 etasje og ca 100 m 2 i grunnflate Det ble i ca 1982 oppført tilbygg. opprinnelig byggeår er ukjent. Bygget er et renoveringsobjekt. Deler av bygget er innvendig kledd med eternittplater. Bygget selges i den stand det er, og det forutsettes at budgivere har inspisert bygget i sin helhet i den grad de finner dette nødvendig. Lurøy kommune

11 før fan! Lurøykalenderen 2015 Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Bruk din lokale fagmann! 11 Lurøykalenderen 2015 er nå til salgs i alle butikkene i Lurøy kommune, en flott julegave til deg selv eller andre. Utsalgspris i Lurøy: 125,- Du får også kjøpt den på ARK Mo i Rana og Libris Nesna og Sandnessjøen. Dersom du har behov for å få send tilsendt ta kontakt med Iren på (du betaler da frakt i tillegg). Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk Bruk Refleks Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

12 12 Spiseforstyrrelser: Fakta om anoreksi, bulimi og overspisingslidelse Bulimi, anoreksi og andre spiseforstyrrelser skyldes både arv og miljø. Flere kvinner enn menn rammes. Slanking og vekttap er ofte et av de første trinn i utviklingen av bulimi og anoreksi, men det er usikkert om slanking i seg selv er en risikofaktor. En person som har en spiseforstyrrelse, vil være overopptatt av mat og plages med konstante tanker om mat, spising, kropp og vekt. Andre sider av livet blir overskygget når svært mye tid og ressurser brukes på handlinger knyttet til mat og spising. Spiseforstyrrelsen går utover andre områder i livet som studier, jobb og sosiale relasjoner. Hos personer med spiseforstyrrelser har kroppsstørrelse og vekt stor betydning for selvbildet. Ulike typer spiseforstyrrelser Det er vanlig å skille mellom tre typer spiseforstyrrelser: Anoreksi (anorexia nervosa) kjennetegnes av at man er alvorlig undervektig, og at man begrenser hva og hvor mye man spiser. Personer med anoreksi opplever ofte en intens frykt for å legge på seg. Mange føler at kroppen er stor og tykk, til tross for at man har en vekt langt under normalen. Det er vanlig å benekte både at man er undervektig og de medisinske konsekvensene av tilstanden. Noen personer med anoreksi kan, slik som ved bulimi, kaste opp maten etter at de har spist. Bulimi (bulimia nervosa) kjennetegnes av gjentatte episoder av overspisning. I løpet av kort tid spiser man mye mer mat enn hva andre ville spist i samme situasjon. Episoden etterfølges av handlinger for å kompensere for det store matinntaket og unngå vektøkning. Den mest vanlige atferden er å framkalle brekninger, men man kan også misbruke avføringstabletter, gjennomføre fasteperioder eller overdrive trening. Personer med bulimi er ofte normalvektige eller overvektige. For omgivelsene kan derfor bulimi være vanskeligere å oppdage enn anoreksi. Omlag 30 prosent av personer med bulimi har en forhistorie med anoreksi. Overspisingslidelse (engelsk: binge eating disorder (BED)) kjennetegnes av episoder med overspising uten den tilhørende kompenserende handlingen som er til stede ved bulimi. En overspisingsepisode kjennetegnes av at man mister kontrollen når man spiser. Man klarer ikke å stoppe før man har spist langt mer enn hva andre ville spist i samme situasjon. Man kan spise raskere enn vanlig, spise når man ikke er sulten, eller spise alene fordi man er flau over det store matinntaket. Ofte slutter man først når man er ubehagelig mett. Episodene etterfølges ofte av skam, vemmelse eller depressive tanker. En del personer med overspisingslidelse er overvektige. Andre spiseforstyrrelser Det finnes varianter av spiseforstyrrelser som ikke helt passer inn i kategoriene over. Man kan tilfredsstille noen av kriteriene for en medisinsk diagnose uten å tilfredsstille alle, eller man kan ha mer blandete symptomer. Ofte kalles dette uspesifiserte eller atypiske spiseforstyrrelser. I tillegg har noen lettere problemer knyttet til kropp og spising. Befolkningsundersøkelser viser at cirka 10 prosent har lettere spiseproblemer. For noen kan spiseproblemer være forstadier til en spiseforstyrrelse, mens hos andre kan disse gå over uten at man utvikler en spiseforstyrrelse. Forekomst Spiseforstyrrelser oppstår som regel i løpet av ungdomsårene. Dette gjelder særlig anoreksi og bulimi, mens overspisingslidelse oftere starter i voksen alder. Basert på solide nasjonale og internasjonale studier anslås forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge for kvinner i aldersgruppen å være: Anoreksi: 0,3 prosent Bulimi: 2 prosent Overspisingslidelse: 3 prosent Dette innebærer at norske kvinner i aldersgruppen år til enhver tid vil ha en spiseforstyrrelse. Herav har 2700 kvinner anoreksi, bulimi og overspisingslidelse (Rosenvinge JH, Götestam K, 2002). Beregninger tyder på at forekomsten av anoreksi har vært relativt stabil de siste 25 årene. Forekomsten av bulimi kan muligens ha økt noe. Rammer flest kvinner Anoreksi og bulimi er om lag ti ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. For overspisingslidelse er det derimot langt mindre kjønnsforskjell. Sannsynligvis er det mange menn som lider av en spiseforstyrrelse uten å ha blitt diagnostisert. Det er økende oppmerksomhet rundt spiseforstyrrelser hos menn. Alvorlige følger for helsa Spiseforstyrrelser øker risikoen for en rekke helseplager. Komplikasjoner varierer avhengig av diagnose og symptomer. Anoreksi fører til underernæring som påvirker de fleste organer i kroppen. Vanlige komplikasjoner er lav kroppstemperatur, dårlig blodsirkulasjon, tørr hud, økt hårvekst i ansiktet og på kroppen, at menstruasjonen blir borte og utvikling av benskjørhet. Tilstan-

13 13 den kan også gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og endringer i sentralnervesystemet (Statens helsetilsyn, 2000). Selvfremkalt oppkast kan føre til forstyrrelser i eletrolytt- og saltbalansen og gi syreskader på tennene. Bruk av avføringsmidler kan føre til forstyrrelser i tarmfunksjonen. Sammenlignet med andre psykiatriske lidelser er anoreksi den lidelsen som har høyest dødelighet; risikoen er fire til ti ganger høyere enn i befolkningen forøvrig (Statens helsetilsyn, 2000). Har ofte andre psykiske problemer i tillegg Blant personer med spiseforstyrrelser er det høyere forekomst av andre psykiske vansker enn vi ser i den generelle befolkningen. Ved anoreksi er det økt forekomst av depresjon og angst (bl.a. generalisert angst, symptomer på tvangslidelse og sosial angst). Symptomer på angst kan være til stede før man får spiseforstyrrelsen, og hos en del kan symptomer på både depresjon og angst fortsette etter at de er blitt friske fra spiseforstyrrelsen. Ved bulimi og overspisingslidelse ser vi økt forekomst av angst, depresjon, rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser (Klump 2008). Både arv og miljø har betydning I dag er det økt forståelse for at spiseforstyrrelser har sammensatte årsaker. I stedet for å studere isolerte risikofaktorer har forskere blitt mer opptatt av å studere mekanismer og sårbarhetsmodeller. I disse modellene ser en på spiseforstyrrelser som et resultat av samspillet mellom arv og miljø. De senere års forskning tyder på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser. Det kan være samspillet mellom arvelige faktorer og miljø som avgjør om man får en spiseforstyrrelse, andre psykiske lidelser eller begge deler. Behandling Tidlig diagnose og behandling er viktig for å få et godt forløp. Flere undersøkelser viser imidlertid at pasienter med spiseforstyrrelser venter lenge før de søker hjelp, ofte mer enn 5 år. Mange kan ha et ambivalent forhold til det å søke hjelp og få behandling. Flere sykehus har opprettet egne fagteam for behandling av spiseforstyrrelser. Her tilbys både innleggelse og poliklinisk samtalebehandling. Mange fastleger behandler også moderate former for spiseforstyrrelser. Behandlingsresultatene er gode, prosent blir bedre eller blir friske over tid. Det er imidlertid en mindre gruppe som har et mer langvarig forløp. Offentlige tiltak Behandlingstilbud er de siste årene bygget ut i alle helseregioner. Regjeringens strategiplan (2003) "...sammen om psykisk helse" inneholdt tiltak som har bidratt til å styrke barn og unges psykiske helse, herunder tiltak for spiseforstyrrelser. Internasjonalt Studier fra og 1980-årene viser at anoreksi da var en sjelden tilstand i ikke-vestlige land. Nyere studier viser derimot at spiseforstyrrelser, særlig bulimi og overspisingslidelse, også forekommer i tradisjonelle kulturer og utviklingsland. Forskning ved Folkehelseinstituttet Det er flere pågående forskningsprosjekter om spiseforstyrrelser ved Folkehelseinstituttet. Dette er de største prosjektene: Tvillingundersøkelsen. Formålet å kartlegge genetiske og miljømessige risikofaktorer for spiseforstyrrelser. Foreløpige studier tyder blant annet på at familiemiljøet spiller mindre rolle for utvikling av spiseforstyrrelser, men det er ennå for tidlig å komme med endelige konklusjoner på dette spørsmålet. Den norske mor og barn-undersøkelsen kartlegger en rekke forhold knyttet til spiseforstyrrelser hos gravide og nybakte mødre. Prosjektet Anorexia nervosa: Pasientens erfaring undersøker hvordan kvinner med alvorlig anoreksi selv har opplever å leve med og bli behandlet for sykdommen. Kilde: Folkehelseinstituttet Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan benytte dette nummeret. Vern for eldre jobber også med å forebygge overgrep gjennom råd og veiledning til den eldre, pårørende og hjelpeapparatet. kan gi ytterligere informasjon.

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Lurøy ungdomsråd Det nye Lurøy ungdomsråd har avholdt to møter i høst. Rådet valgte Mia Bentzen fra Onøy til leder og Henrik Einmo fra Konsvik til nestleder. De representerte Lurøy på Ungdommens fylkesting i Bodø 1.-3.november. Ungdomsrådets medlemmer går på ungdomsskolen, og er valgt av elevrådene i de ulike kretsene. Mia Bentzen og Eirik Hågensen fra Onøy/Lurøy skole, Felix Vesterheim og Jacob Olsen fra Moflag skole er faste medlemmer, mens Kevin Iversen og Markus Dahle fra Lovund skole, Henrik Einmo og Emil Vedøy fra Konsvik skole er varamedlemmer. Ungdomsrådets sekretær er Anne Gunn Sjøholt Wiik Lurøy ungdomsråd er ungdommens eget organ, og skal gjennom sitt arbeide fremme barn- og unges interesser i saker som kan bedre deres vilkår i Lurøy. I slutten av november fikk ungdomsrådet forelagt forslag til budsjett 2015, samt økonomiplan for perioden 2015 til Ungdomsrådet vedtok rådmannens innstilling, men la til en kommentar om at Lurøy kommune bør innføre en sosial profil på foreldrebetaling i barnehagen slik det framgår av forslag til statsbudsjett. Videre behandlet ungdomsrådet en forespørsel fra SLT-teamet, og valgte å bidra med penger til Aktivitetsdagen som ble arrangert midt i november (se oppslag i denne avisen). BILDET: F.v. styremedlem Kevin Iversen (Lovund), nestleder Henrik Einmo (Konsvik), leder Mia Bentzen (Onøy/Lurøy) og styremedlem Felix Vesterheim (Sleneset). Foto: Anne-Gunn S. Wiik Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Marianne Wagner Design/Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL Spiseforstyrrelser Eating disorder BOKMÅL Hva er en spiseforstyrrelse? Tre typer spiseforstyrrelser Går tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt ut over livskvaliteten og hverdagen

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

Utfordringer for allmennpraktikeren

Utfordringer for allmennpraktikeren Utfordringer for allmennpraktikeren Kompetanseheving og kunnskapsutvikling innenfor feltet spiseforstyrrelser Å ha en spiseforstyrrelse Pasientene er våre viktigste læremestre Mye er likt Mye er ulikt

Detaljer

Spiseforstyrrelser: Forståelse Diagnostikk Behandling

Spiseforstyrrelser: Forståelse Diagnostikk Behandling Spiseforstyrrelser: Forståelse Diagnostikk Behandling Øyvind Rø, PhD Forskningsleder Oslo Universitetssykehus Stavanger 2. oktober -13 Kan man forstå spiseforstyrrelser? Spiseforstyrrelser har en funksjon!

Detaljer

Når er sykdommen et faktum? - Spiseforstyrrelser i et historisk perspektiv

Når er sykdommen et faktum? - Spiseforstyrrelser i et historisk perspektiv Når er sykdommen et faktum? - Spiseforstyrrelser i et historisk perspektiv Einar Vedul-Kjelsås, dr.philos Norges-Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Det Medisinske Fakultet, Institutt for Nevromedisin

Detaljer

Mat og følelser. Tilnærming og behandling. Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll

Mat og følelser. Tilnærming og behandling. Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll Mat og følelser Tilnærming og behandling Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll Regionalt senter for spiseforstyrrelser PHR klinikken Bodø Nordlandssykehuset HF Helse Nord

Detaljer

Tre typer spiseforstyrrelser

Tre typer spiseforstyrrelser Side 1 av 5 Tekst: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup Sist oppdatert: 15. november 2003 Tre typer spiseforstyrrelser Mange mennesker blir rammet av spiseforstyrrelser. Særlig unge

Detaljer

Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast

Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast Seksjon for spiseforstyrringar skal ta i mot pasientar som ikkje har tilstrekkeleg effekt av behandling i distriktspsykiatriske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Stort møterom, Fossbygget Dato: 29.04.15 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Stort møterom, Fossbygget Dato: 29.04.15 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom, Fossbygget Dato: 29.04.15 Tidspunkt: 11:00-12:30 Eventuelle forfall meldast til sekretæren for utvalet, Tove Takvam Uglum. Sakskart Godkjenning

Detaljer

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2015 29. ÅRGANG Kvarøy vindusmuseum Side 13 y-ordførerens spalte side 4 Fremtidig

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Transdiagnosisk perspektiv

Transdiagnosisk perspektiv Diagnoser og fordeling Snitt fra tre kliniske forekomstundersøkelser (behandlingssøkende) Binge eating disorder 10 % Anorexia nevrosa 15 % Enhet Spiseforstyrrelser Bulimia nevrosa 29 % leder/psykologspesialist

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Psykiatrisk samsykelighet Høna eller egget? Sett fra egget side er høna bare et mellomstadium mellom to egg. Samsykelighet Diagnostisk utfordring må evt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Fedmekirurgi, en lett vei til et lykkelig liv?

Fedmekirurgi, en lett vei til et lykkelig liv? Fedmekirurgi, en lett vei til et lykkelig liv? Om prevurdering og oppfølging. Haldis Økland Lier Mine oppgaver Hva er en lett vei? Og hvem er den lett for? Krav til endring i livsstil. Hva er et lykkelig

Detaljer

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder.

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 131009 sak 98-09 og

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Tilværelsens uutholdelige tretthet

Tilværelsens uutholdelige tretthet Tilværelsens uutholdelige tretthet Om ensomhet og stress i verdens beste land Svein Gran, Psykologspesialist Noe «mystisk» holder på å skje. Kilde : «Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000-2011»

Detaljer

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders Tvangslidelser BOKMÅL Obsessive-Compulsive disorders Hva er tvangslidelser? Mange med tvangslidelser klarer å skjule sin lidelse helt, også for sine nærmeste omgivelser. Likevel er tvangslidelser relativt

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Psykiater/professor. Finn Skårderud www.skarderud.no

Spiseforstyrrelser. Psykiater/professor. Finn Skårderud www.skarderud.no Spiseforstyrrelser Psykiater/professor Finn Skårderud www.skarderud.no 1 HVORFOR UNDERVISE DERE? Forsøke å formidle kunnskap og erfaring om det spesielle ved kroppsbilde/spiseforstyrrelser Når man vet

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Til pasienter og pårørende. Spiseforstyrrelser. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Til pasienter og pårørende. Spiseforstyrrelser. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Til pasienter og pårørende Spiseforstyrrelser Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen HVA ER SPISEFORSTYRRELSER? Vi skiller mellom tre former for spiseforstyrrelse: Anoreksi kjennetegnes av alvorlig undervekt

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Stemmerettsjubileet 1913 2013

Stemmerettsjubileet 1913 2013 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2013 27. ÅRGANG Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy bibliotek har gjennom hele 2013

Detaljer

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER P S Y K I AT R I S K K L I N I K K, S Y K E H U S E T L E V A N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Innledning Spiseforstyrrelser er et stadig økende problem i vårt samfunn. Det rammer både barn, ungdom og voksne. Spesielt utsatt er ungdom. Det finnes flere typer spiseforstyrrelser.

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Psykiater/professor. Finn Skårderud www.skarderud.no

Spiseforstyrrelser. Psykiater/professor. Finn Skårderud www.skarderud.no Spiseforstyrrelser Psykiater/professor Finn Skårderud www.skarderud.no den åpne kroppen kroppen som en siste skanse for å kommunisere om identitet Kan vi forstå det? Forståelse gjennom beskrivelse HVORFOR

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

TIPS - oppdagelsesteamet

TIPS - oppdagelsesteamet TIPS - oppdagelsesteamet Stavanger Universitetssykehus Robert JørgensenJ Noen fakta om Schizofreni. På verdensbasis er det ca 5-10 nye tilfeller med diagnosen Schizofreni på p pr. 100 tusen innbyggere.

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb?

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb? Klientens navn: Adresse: Klient-ID: Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Henvisningsdato: Primærbehandler: Beste måte å få tak i klienten på: Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På classfronter eller It s learning For mer informasjon www.vipweb.no Skoleprogrammet

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Tilleggsintervju: SPISEFORSTYRRELSER KIDDIE-SADS - PL 2009

Tilleggsintervju: SPISEFORSTYRRELSER KIDDIE-SADS - PL 2009 Versjon 05.02.10 Tilleggshefte nr 6 Tilleggsintervju: SPISEFORSTYRRELSER KIDDIE-SADS - PL 2009 Kiddie SADS (PL) 2009 Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- present-life version For School

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp ved depresjon og angst

Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp ved depresjon og angst Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp ved depresjon og angst Torkil Berge og Jan Fredrik Andresen Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Diakonhjemmet Sykehus, Oslo Kostnader

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2013 27. ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som

Detaljer

Mobbing som folkehelseutfordring. Audun Welander-Vatn Lege og PhD-stipendiat Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Mobbing som folkehelseutfordring. Audun Welander-Vatn Lege og PhD-stipendiat Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Mobbing som folkehelseutfordring Audun Welander-Vatn Lege og PhD-stipendiat Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Psykisk helse og befolkningshelse Psykisk helse og befolkningshelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger

Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2016 30. ÅRGANG Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger I 2016 skal Lurøy kommune

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak Unge jenter spesielle problemer Mental helse hos kvinner Depresjoner, angst og andre tilstander. Et kjønnsperspektiv Johanne Sundby Mange unge jenter har depressive symptomer Selvusikkerhet knytta til

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV. Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info

Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV. Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info Lov om folketrygd Kapittel 1. 1-1 Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Stemningen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen

Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen Regionrådet vil med dette invitere alle private bedrifter i Nord-Gudbrandsdalen til å sette fokus på de ansattes helse. Det skal totalt deles ut

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Spiseforstyrrelser hva gjør vi?

Spiseforstyrrelser hva gjør vi? Spiseforstyrrelser hva gjør vi? Foredrag Nordfjord folkehøgskule, 14.08.15 Solfrid Bratland-Sanda, PhD Førsteamanuensis Høgskolen i Telemark Forsker Modum Bad Kroppen er den boligen vi har i vår tilmålte

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer