Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem!"

Transkript

1 Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1

2 Med Complete Control 4.0 har virksomheten full oversikt over alle avtaler og kan se kostnadene i god tid! Complete Control 4.0 IT-system som gir stålkontroll over alle avtaler og eiendeler Detaljerte verdirapporter viser reelle og bokførte eiendelsverdier Du kan til enhver se tid se hvem som disponerer utstyr og eiendeler Automatiske avtalevarslinger for oppsigelser, fornyelser, betalingsfrister, mm Budsjetteringsprosessen forenkles med full oversikt over alle avtalerelaterte kontantstrømmer Fullstendig webbasert løsning uten krav til investering i infrastruktur Kryptert sikker kommunikasjon Import- og eksport-funksjonalitet via regneark Kraftig løsning med enkel administrasjon: Hver medarbeider registrerer sentrale data om avtaler de har inngått og utstyr de disponerer Systemet minner automatisk alle ansatte på å oppdatere og bekrefte informasjonen Sikkerhetsmerking av eiendelene med sporing kun til House of Controls 24-timers vakttelefon: Preventivt både i forhold til tyveri og internt svinn. Sjansen til å få tilbake mistet, gjenglemt eller stjålet utstyr økes radikalt. 2 telefon

3 3

4 4 Daglig leder i House of Control Lasse Sten, har brukt egen erfaring med manglende oversikt til å utvikle et program som gir full kontroll

5 House of Control er ledende på aktiv forvaltning av avtaler og forpliktelser for både små og store virksomheter innen privat, offentlig og statlig sektor. Kontroll på 50 milliarder i over 40 land Det lønner seg å hjelpe private og offentlige virksomheter med å få bedre kontroll på forpliktelser, eiendeler og kostnader. På tre år har House of Control økt omsetningen med åttegangeren og er øverst på listen over Gasellebedrifter 2012 i Asker og Bærum. Seks år gamle House of Control leverer nettbaserte it-løsninger som gir bedrifter oversikt og kontroll på eiendeler, løpende avtaler og andre forpliktelser. Verdier for over 50 milliarder kroner i over 40 land er registrert i bedriftens løsninger. Gründer og deleier Lasse Sten er veldig fornøyd med utviklingen: Omsetningsveksten har vært over all forventning. Vi trodde selv at aktørene i næringsliv og offentlig sektor hadde bedre kontroll over sine eiendeler og forpliktelser. Men noen kritiske spørsmål avslører svært ofte at oversikten er mangelfull. Jeg identifiserer meg i stor grad med våre kunder, nettopp fordi jeg selv en gang manglet tilstrekkelig kontroll over verdier, kostnader, oppsigelsestider, funksjonalitet, levetid og andre viktige data, sier Sten. Løsningen ble en programvare som systematiserer alt bedriften eier og leier med pris, egenskaper, kjøpstidspunkt, hvem som har ingått avtalen, hvem som disponerer utstyret, osv. Fra denne plattformen er det utviklet løsninger som enkelt gir kunden oversikt over sine samlede forpliktelser. Full kontroll gir gode utsikter Husleieavtaler, leasingavtaler, serviceavtaler, forsikringsavtaler, lisensavtaler, telefoniavtaler, renholdsavtaler, markedsføringsavtaler. Bedriftene har talløse avtaler med minst like mange forpliktelser. Bedrifter med mange lokasjoner mangler ofte sentral oversikt. Jo flere avtaler, desto vanskeligere er det å ha oversikten. House of Control lever godt på å hjelpe kundene til å få stålkontroll. Eget problem ble forretningsidé Det hele begynte nemlig med et innbrudd i gründerens forrige bedrift. Det påfølgende forsikringsoppgjøret ble et mareritt, fordi bedriften hadde liten kontroll over sine eiendeler og dermed over hva som var blitt borte. De fleste virksomheter har sterkt fokus på inntektene, mens kostnadene får kun stemoderlig oppmerksomhet. Dét er det kun dine «ukjente» leverandører som tjener på, forklarer Sten. Leasingavtaler som løper for produkter som er kassert, telefonregninger for medarbeidere som har sluttet er bare et par eksempler på slike forhold, som altså forekommer langt hyppigere enn man skulle tro. Gasellebedriftene i Norge kåres av DN i samarbeid med DNB telefon

6 6 kontrollspørsmål om internkontroll 1 Hvor mange avtaler er din virksomhet part i? 2 Hva er restforpliktelsene? 3 Hvor lenge løper avtalene? 4 Når må de eventuelt sies opp for å unngå uønsket fornyelse? 5 Hvilke avtaler var Hanne som sluttet sist måned part i? 6 Kan du lett oppgi verdi og serienummer på IT-utstyr som er mistet, stjålet eller tapt? 9 av 10 norske bedrifter kan ikke svare på spørsmålene over. Avtaler på vegne av bedriften inngås av forskjellige medarbeidere uten at virksomheten har sentral oversikt over avtalene som ligger til grunn for det totale kostnadsbildet. House of Control gir deg muligheten til å besvare slike spørsmål i løpet av sekunder. Du er velkommen til å ringe oss på telefon NÅ! 6

7 «Løsningene fra House of Control ga oss den kontrollen vi trengte, med betydelige gevinster knyttet til tidsbruk i budsjettering og sentral kostnadskontroll» Runar Steen, finansdirektør i Tollpost Globe Med nesten tusen medarbeidere på 30 kontorer sier det seg selv at Tollpost Globe har et svært stort antall ulike avtaler og forpliktelser. Vår størrelse og lokale tilstedeværelse over hele landet er viktige suksesskriterier for Tollpost Globe. Vårt mål er å være næringslivets fremste og mest lønnsomme logistikkpartner, med fremtidsorienterte løsninger som skaper konkurransefordeler for våre kunder, sier finansdirektør Runar Steen i Tollpost Globe. Når man mangler en samlet oversikt over avtaler og fremtidige forpliktelser, blir budsjettering og likviditetsplanlegging en utfordring og noe som krever mye tid. Videre er det vanskelig å oppnå full utnyttelse av alle avtalene med ulike underleverandører, fordi man simpelthen ikke vet hva som er tilgjengelig i nettverket. - Løsningene fra House of Control ga oss den kontrollen vi trengte, med betydelige gevinster knyttet til tidsbruk i budsjettering og sentral kostnadskontroll, sier Steen. 7

8 Slik tilpasser du bedriften til det økonomiske risikobildet Usikre tider internasjonalt gjør det sannsynlig at mange bedrifter i konkurranseutsatt sektor må gjennomføre betydelige bemanningskutt. Ofte vil kostnadsbesparelsene bli langt mindre enn potensialet, fordi bedriften mangler sentral oversikt over sine forpliktelser. Lasse Sten, daglig leder i House of Control, frykter at usikkerheten som preger internasjonal økonomi kan få større konsekvenser for norsk næringsliv enn den knapt merkbare finanskrisen et par år tilbake. Jeg er ingen samfunnsøkonom, og vet ikke hvordan det går i EU og andre steder. Men jeg registrerer at altfor få bedrifter tilpasser seg det økonomiske risikobildet som vi daglig blir minnet om i media. Slår skremmebildene til, vil mange slite med å kutte kostnader raskt nok, fordi de har unnlatt å gjøre noen enkle forebyggende grep. Det hjelper mindre å si opp folk hvis kostnadene blir igjen 1 Altfor få bedrifter har en sentral oversikt over avtalene som ligger til grunn for det totale kostnadsbildet. 2 Løpetider, spesifikasjoner, priser, kontaktpersoner, rettigheter og forpliktelser er spredt i ansattes hyller, skuffer og PC er. 3 Når bølgen av oppsigelser kommer, for - svinner dermed siste rest av kontroll og kostnadsbesparelsene blir langt mindre enn potensialet. Det kan dreie seg om alt fra jevnlige vareleveranser til abonnementer med flerårig løpetid. Fellesnevneren er at bedriftenes avtaler og andre forpliktelser befinner seg spredt i permer og lokalt på PC ene til mange forskjellige ansatte. Den dagen disse menneskene forlater bedriften er det 8

9 «Løsningen er svært brukervennlig. Det gjorde terskelen lav for å ta det i bruk» Harald Løbak Sæther, administrerende direktør i FilmwEB AS ingen mekanismer for å huke tak i avtalene. De ansattes pris? I tillegg til forpliktelser som knytter seg til daglig drift, kommer kostnader knyttet til hver enkelt medarbeider: Forsikringer, avisabonnementer, mobiltelefoner og treningsavgifter, er bare noen eksempler. Bedrifter som mangler kontroll vil oppleve at det som egentlig er variable kostnader forvandles til faste kostnader. Du ser dem i årsregnskapet, men du har ikke kontrollen på de bakenforliggende avtalene, sier Sten. Billig forsikring Det er smart for alle bedrifter også dem som ikke direkte er utsatt for internasjonale konjunkturer å se nærmere på hvor god kontroll de har på fremtidige forpliktelser. Det kan fort lønne seg. For å si det på en annen måte: Den forsikringspremien det er å etablere en sentral oversikt over bedriftens samlede forpliktelser vil betale seg, selv om forsikringen ikke blir løst ut ved en økonomisk krise eller masseoppsigelser. Filmweb har vært kunde hos House of Control i seks år, og teller i dag 16 ansatte. Som IT-selskapet til filmbransjen i Norge har vi over 120 ulike partneravtaler som vi ønsket en bedre oversikt over, i tillegg til behovet for oversikt over hele maskinparken. Det være seg alt fra hva de ansatte har på hjemmekontoret sitt, til hva vi har med oss når vi er ute og reiser, sier Harald Løbak Sæther, administrerende direktør i Filmweb. Løsningen er svært brukervennlig, og gjorde terskelen lav for å ta det i bruk. Nå har vi fått en totaloversikt over økonomi, kontroll på alle maskinene vi disponerer og hva vi til en hver tid skal følge opp, sier Sæther. telefon

10 Elisabeth Røraas, it-medarbeider i HANDELSBANKEN «Etter et års tid har løsningen vært i daglig bruk og jeg føler meg trygg på at vi har oversikt. Regnskapet går utrolig raskt og effektivt.» Handelsbanken med sine 49 avdelinger og ca 750 ansatte, ønsket å erstatte de selvlagde excelarkene med et sentralt system for registrering av IT-utstyr. Vi er i dag 2 3 personer som bruker løsningen hvor jeg er administrator, sier Elisabeth Røraas, it-medarbeider med ansvar for brukeradministrasjon, PC-registeret og internregnskap. Bankens IT-avdeling registrerer alle brukere og hva slags IT-utstyr de har, hvor i banken og på hvilken av de 49 avdelingene utstyret er plassert, samt utstyrets forventede levetid. Valget falt på House of Control fordi de tilpasset et løsning som passet vårt noe sære behov. Da fikk vi endelig et system som erstattet de enorme og utallige excel-arkene våre, sier Røraas. Etter et års tid har løsningen vært i daglig bruk og jeg føler meg trygg på at vi har oversikt. Regnskapet går utrolig raskt og effektivt. Det kan ikke sammenlignes med hvordan vi jobbet tidligere, avslutter hun. 10

11 «Brukervennligheten er enestående. Vi har sett tilbud på mange systemer, men dette er i en klasse for seg. Opplæring er ikke nødvendig i det hele tatt fordi løsningen er så intuitiv» Kjartan Nilsen, kontraktskoordinator i UDI Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde behov for å få oversikt over utstyr som pc-er, mobiltelefoner og annet kapitalutstyr som de 1100 ansatte i direktoratet disponerte. I tillegg etterspurte Riksrevisjonen et inventarregister som de da ikke hadde. Et slikt inventarregister vil om kort tid være et krav som må etterfølges. Ny hverdag i UDI Vi har fått en helt ny hverdag! Løsningen fra House of Control har gitt oss mye mer enn hva behovet vårt var opprinnelig, og gir en praktisk anvendelse også i andre avdelinger. Ledere kan se hva slags utstyr hver enkelt ansatt besitter, vi kan kjøre en halvårlig revisjon til alle ansatte på det utstyret de disponerer, eller finne ut om de har utstyr som snart trenger utskifting, sier Kjartan Nilsen, kontraktskoordinator i UDI. Forenkler budsjettarbeidet For budsjettarbeidet har vi fått et verktøy som effektiviserer arbeidet betraktelig med full oversikt over garantitid, hva som må avskrives eller investeres i kommende periode. En annen positiv effekt er at vi har tyverimerket UDIs eiendeler. Siden merkingen startet har vi ikke mistet noen av våre 1100 mobiltelefoner. Jeg tror det gir en psykologisk effekt når merkingen forteller at produktet kan spores opp igjen med referanser til House of Control, sier Nilsen. Enestående brukervennlighet UDI gjorde grundige markedsundersøkelser av ulike løsninger før utarbeidelse av konkurransen som House of Control vant blant flere tilbydere. Systemet har vært i drift siden april Brukervennligheten er enestående. Vi har sett tilbud på mange systemer, men dette er i en klasse for seg. Opplæring er ikke nødvendig i det hele tatt fordi løsningen er så intuitiv, og det til tross for at det er mye data som skal registreres og holdes ved like. I dag har vi brukere av systemet, og det fungerer optimalt for UDI, sier Nilsen. Nå har vi kontroll! Også import- og eksportmulighetene av data er enkelt og effektivt. Leverandørene sender leveranseinformasjonen i et excelark til UDI, og UDI laster dette direkte inn i løsningen til House of Control. Dette gjør at systemet er lett å holde a jour til enhver tid. - Vi får en meget god oversikt over alt utstyr som benyttes av de ansatte, i tillegg til økonomisk oversikt og en internkontroll som vi er trygge på, avslutter Nilsen. telefon

12 Mobilhandel er i ferd med å bli et stort problem: Betaler du for de ansattes private kjøp? Mobiltelefonen er blitt en moderne lommebok. Det er lenge siden vi begynte å stemme på Idol og Melodi Grand Prix via SMS, og nå kan vi også bruke telefonen til å betale kinobilletter, parkering og sjokolade. Dette er bare begynnelsen. I utgangspunktet skulle det ikke ha noe å si om betalingen skjer med kontanter, bankkort eller via telefonregningen. Med mindre betaleren er en av de som får mobilregningen dekket av arbeidsgiver! Når dine ansatte bruker mobiltelefon til private kjøp oppstår det noen utfordringer: Bedriftens telefonikostnader øker, og kan bli langt høyere enn det som var budsjettert og knyttet til fastprisavtaler med teleselskapet. Når en medarbeider får sitt private forbruk dekket over bedriftens mobilabonnement, oppstår det en skatteplikt for hver enkelt. Medarbeideres private forbruk er ikke en fradragsberettiget telefonikostnad for bedriften. Hvordan skiller du telefoni og betalingstjenester fra medarbeiderens mobilregning? Dette kan høres ut som en veldig komplisert forenkling av hverdagen. La oss slå fast at mobiltelefonen som betalingsmiddel er et teknologisk fremskritt, sier CFO Inger Engelsen i House of Control. Complete Control 4.0 skiller privat forbruk og ordinær telefoni House of Control har lansert en løsning for å splitte privat forbruk og ordinær telefoni, hvor fordelingen presenteres på en enkel måte for lønnsavdelingen. Løsningen er leverandøruavhengig; det betyr ingenting om hvilken teleoperatør bedriften bruker. Kundedrevet innovasjon løser saken Løsningen er et eksempel på kundedrevet innovasjon hos House of Control. Kan ikke dere hjelpe oss med dette, var det en kunde som spurte. Kunden hadde på dette tidspunkt fått kraftig økte mobilkostnader og kunne ikke skjønne at det skyldes økt ringetid. Sjokket var stort da det viste seg at flere av de ansatte faktisk hadde større forbruk på betalingstjenester enn telefoni. Skatteetaten følger med - Det er viktig å løse de skattemessige problemstillingene knyttet til at medarbeidere betaler sitt private forbruk over mobilregningen. Enda viktigere er det at bedriftene ikke pådrar seg større kostnader enn det som kan knyttes til inntekts vinning. Det viktig å være oppmerksom på skattemessige konsekvenser nå når mobiltelefonen blir et stadig mer utbredt betalingsmiddel. Skatteetaten liker ikke at du fører ansattes brusflasker som telefonikostnad eller at åpenbare og målbare goder ikke beskattes. Skatteetaten er veldig klar over utfordringen, og en telefon til en konsulent i etaten gir svar på at regelen er klar. Prinsippet er at all privat bruk skal beskattes, sier Engelsen. Øker bruken av mobil betaling Engelsen ønsker ikke å bremse bruken av mobiltelefonen som betalingsmiddel: Muligheten til å skille telefoni fra privat forbruk tilrettelegger for å øke bruken av mobil betaling. Det minner litt om historiene fra hoteller som sluttet å tilby porno på betal-tv. Resultatet av redusert tilbud ble økt salg, fordi gjestene ikke lenger følte seg mistenkeliggjort som pornoforbrukere da de gjorde opp regningen. Prinsippet er at all privat bruk skal beskattes, sier CFO i House of Control Inger Engelsen 12 telefon

13 «Nå kan vi planlegge investeringer og aktiviteter på et sikkert fundament» Maske Gruppen AS er et privateid landsdekkende grossistskonsern med totalt 12 lokasjoner i Norge. Selskapet har de siste årene vært gjennom en betydelig endringsprosess, hvor de blant annet gjennomførte en fusjon med et annet stort grossistselskap (S-Gruppen) i Behovet for en bedre struktur på alle dokumenter knyttet til drift og vedlikehold forsterket seg underveis i fusjonen, og vi begynte å se etter hvilke muligheter som fantes. Vi var tydelige på at vi ønsket en løsning som krevde et minimum av installasjon og vedlikehold, et web-basert program med en portal unik for oss. House of Control utmerket seg ved å presentere en løsning som tilfredsstilte våre krav, sier administrasjonssjef Ann-Elise Os. Nå opplever Maske Gruppen god oversikt med et dokumentarkiv, oppslagsverk, kontrollelement i forhold til inngående faktura og en varslingsfunksjon. Vi har fått alt dette, og i tillegg har det en unik verdi i budsjetteringsprosessen. Nå kan vi planlegge investeringer og aktiviteter på et sikkert fundament, sier Os. Ann-Elise Os, administrasjonssjef i Maske Gruppen AS 13

14 «Allerede det første året hadde vi betydelige besparelser» Mats Enger, administrativ leder i EIENDOMSFINANS Drift AS Eiendomsfinans Drift AS er en frittstående låneagent som samarbeider med et utvalg av de største bankene i Norge. Selskapet har 54 ansatte fordelt på ni kontorer rundt om i landet. Alt av avtaleverk knyttet til selskapets ulike kontorer driftes og vedlikeholdes av hovedkontoret i Drammen. Vi gjorde en avtale med House of Control for å skjerpe inn og få full kontroll på alle leverandøravtaler, leasingavtaler, utstyr og inventar. De siste årene har vi endret organisasjonen og hatt noe turnover på arbeidsstokken, så det var helt nødvendig å få tatt en gjennomgang avalt avtaleverk knyttet til bedriften. I tillegg fikk vi kontrollert og sikret oppfølging av avtaler gjort av medarbeidere som hadde sluttet, sier administrativ leder Mats Enger. Lønnsom oversikt I prosessen med å gå gjennom alle avtaler fikk Eiendomsfinans reforhandlet en del av dem, fordelt ansvarsområdene og underlagt hver avtale til rett kontor og person, samt varsling og oppfølgingsrutiner til hovedansvarlig. I tillegg går det nå kopi til ledelsen på hovedkontoret. Allerede det første året hadde vi betydelige besparelser både i form av at vi fikk sikret oppsigelse av diverse leasingavtaler, samt reforhandlet en del av avtaleverket som hadde løpt i flere år og som på grunn av økt konkurranse i markedet var modne for reforhandling, sier Enger. Utover dette er Complete Control et glitrende verktøy for å følge opp ansatte. Systemet gjør det mulig å laste opp informasjon, kontrakter og oversikt over utstyr knyttet til den ansatte. Så lenge vi har flere kontorer spredt over hele Norge og kontrollansvaret ligger i Drammen, får vi nå kontrollert at det gjennomføres medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner knyttet til den enkelte basert på enkle og brukervennlige moduler i systemet, sier Enger. Det er ingen tvil om at dette har en stor verdi for selskapet vårt, og vi har bare så vidt begynt å utnytte potensialet i løsningen! 14

15 HR-avdelingens strategiske verktøy Løsning for bedre personalhåndtering De fleste bedrifter er et resultat av sine ansattes samlede kompetanse. En ny IT-løsning som systematiserer medarbeidernes utdannelser og sertifiseringer,er et viktig bidrag til å synliggjøre bedriftens kompetanse og å bygge og vedlikeholde den. Det skader jo ikke at samme løsning varsler deg om jubileer og bursdager. Medarbeidernes erfaring, utdannelse, kurs og sertifikater er grunnlaget for verdiene bedriften skaper hver dag. Det er også viktige elementer når bedriften skal synliggjøre sin kompetanse i tilbud til sine kunder. House of Control har utviklet en løsning for aktiv forvaltning av kompetansen. Tidslinje for kompetansen Vi registrerer sentrale data på hver enkelt ansatt, inkludert fødselsdato, dato for tiltredelse, utdannelse, kurs og sertifikater, sier senior prosjektleder Tonje Ettesvoll i House of Control. Det som gjør vår løsning unik er at vi kan legge inn tidsfrister for når sertifikater og andre godkjennelser skal for nyes. Vi kan også legge inn varslinger for frister for medarbeidernes avtalte kursing og etterutdannelse. På denne måten er løsningen et strategisk verktøy for HR-arbeidet, sier hun. For eksempel: Når HR-sjefen får beskjed om at Ole Olsens sveisesertifikat må fornyes, må HR-sjefen aktivt bekrefte at kurset er gjennomført og bestått. Hvis ikke forsvinner sveisesertifikatet fra Ole Olsens godkjente kompetanse. Anbudsvennen Ettesvoll merker stor interesse for løsningen fra bedrifter som ofte deltar i private og offentlige anbud som setter krav til medarbeidernes kompetanse. Vi har hørt de rareste historier om hvordan bedrifter løper etter sine ansatte for å få på plass CVer til sine tilbud. Vår løsning tilbyr det som burde være en selvfølge i dag, nemlig en effektiv og hensiktsmessig over- sikt over bedriftens «gullbeholdning», sier hun. Ingen bursdagsflauser Andre kunder gleder seg over at de endelig er kvitt flausene når de glemmer ansattes bursdager og jubileer. Når man får en ukes varsling før jubileer og runde bursdager, kan man som leder gi medarbeiderne den oppmerksomheten de fortjener. Planlagte og ordentlige markeringer bygger kulturen i bedriften; forglemmelser og tvilsomme ad hoc-løsninger virker som oftest stikk motsatt, sier Ettesvoll. Om du vil, kan du også legge inn en varsling på din egen bryllupsdag, og jeg kommer ikke til å fakturere ekstra for å ha redde ekteskapet, spøker Tonje. 15

16 Full oversikt over kommunale boliger Eide og leide kommunale boliger er krevende forvaltning, og det handler om mye penger. House of Controls web-baserte løsning samler trådene knyttet til leieavtaler, prisreguleringer, boligtilstand, innbetalinger og utbetalinger. Og den minner om alle tidsfrister, slik at kommunen får full kontroll. To ting går igjen i kommuner over hele landet. Forvaltning av boligtilbudet er for det første veldig komplekst og for det andre altfor personavhengig. I beste fall er husleieavtalene registrert i et regneark, men ofte er det kun permer hvor systematikken ligger i hodet til hardtarbeidende medarbeidere. Ifølge siste KOSTRA-tall presentert av Statistisk Sentralbyrå er det over kommunalt disponerte boliger i Norge. 85 prosent er eid av kommunene, mens resten leies i det private markedet. Selv når man fordeler boligene ut på mer enn 430 kommuner får vi et antall som skaper betydelig kompleksitetfor forvaltningen. Til eksempel har vi avtaler med brukere og huseiere, hvilke brukergrupper boligene er egnet for, tilstand på bad og kjøkken, vedlikeholdsintervaller og ikke minst prisreguleringer, sier Brustad. Alle trådene samles House of Control, som spesialiserer seg på IT-løsninger for kontroll med avtaler, forpliktelser og eiendeler, har sett på kommunenes behov og tilpasset sin løsning deretter. Vi tilbyr en løsning som samler alle trådene i den kommunale boligforvaltningen, og gjør oversikten overlegen i forhold til det kommunene kjenner fra før. Her ligger det til rette for en mer økonomisk og effektiv boligforvaltning, og jeg tror de fleste vil spare inn et betydelig beløp allerede første året, sier Brustad. Alt ett tastetrykk unna Den mest følbare effekten vil imidlertid være at kommunene blir mindre personavhengige. Den fulle oversikten er bare noen tastetrykk unna, også når nøkkelpersoner er fraværende. En viktig egenskap ved løsningen er at tidsfrister, prisjusteringer, periodisk vedlikehold og avtalelengde følges opp og varsles den ansvarlige ved avtalt tid. Mange kommuner har bedt om demonstrasjon av løsningen, og nærmere 40 kommuner har allerede tatt det i bruk, sier Brustad. Mer effektiv ressursbruk Når vi lar teknologien ta seg av overvåking, kan menneskene fokusere på mer kvalitative og strategiske sider av den kommunale boligforvaltningen. Dette er noe de aller fleste kommuner har fortalt at de savner, i en hverdag hvor den daglige forvaltningen sluker alle ressurser. Vi tilbyr en løsning som samler alle trådene i den kommunale boligforvaltningen, og gjør oversikten overlegen i forhold til det kommunene kjenner fra før, sier Jens Brustad, kundeansvarlig for kommunal sektor i House of Control. 16 telefon

17 «Løsningen fungerer veldig bra. Jeg tror ikke det er så mange organisasjoner som har en så god sentral oversikt over sine ulike avtaler» Hauk Folke Nilsen, controller i nannestad kommune Nannestad Kommune Nannestad kommune har vært kunde hos House of Control siden 2009, og benytter løsningen på alle kommunens avtaler, samt på IT-eiendeler. Det er tre ansatte som har registreringstilgang per i dag. Avtalevarslingen fungerer veldig godt. En læring internt hos oss viser at det er lurt å spre de faste varslingstidspunktene for eksempel en måned eller to før årsslutt, hvor det er typisk at mange avtaler utløper eller skal fornyes. Vi må bare endre våre rutiner slik at varslingene kommer til ulike tider, så varsler systemet etter dette. Våre erfaringer så langt viser at løsningen fungerer veldig bra. Jeg tror ikke det er så mange organisasjoner som har en så god sentral oversikt over sine ulike avtaler som oss, sier controller Hauk Folke Nilsen. Det er opp til oss hvor mye vi vil registrere, men når vi utnytter mulighetene som ligger gir det en god kontroll over for eksempel antall, fordeling og alder for våre PC-er, både administrativt og i skolene. Systemet gir også informasjon om utgifter og inntekter som trengs i budsjettarbeidet. Vi kan i tillegg søke opp avdelingen som har ansvar for avtalen, personen og navn på samarbeidspartner og da finner vi alt vi har behov for på ett sted, sier Nilsen. Vi samarbeider også med nabokommunene våre om bruk av systemet. 17

18 Ikke bli overkjørt av nye IFRS-krav Om et par år kommer det nye krav for store bedrifter som fører regnskap etter den internasjonale standarden IFRS: Leasingavtaler skal likestilles med investeringer i konsernets balanse. Det vil si at fremtidige betalingsforpliktelser skal balanseføres som gjeld og bruksverdien som eiendel. Heldigvis finnes en solid, men enkel løsning for selskaper som vil være i forkant av regelendringen. Leasingavtaler gir bedriften samme bruksrett til eiendeler som en investering, men uten å måtte skaffe kapitalen til investeringen. Det å kunne lease framfor å investere har vært veien inn i markedet for både små og store selskaper. For eksempel er leasing av fly mye brukt av Norwegian, sier daglig leder i House of Control, Lasse Sten. Leasing forplikter som kjøp Leasingavtalen gir samtidig samme fremtidige forpliktelser og kostnader som et banklån, uten at man eier den aktuelle eiendelen eller har tatt opp lån for å anskaffe den. Mange vil derfor si at det er på tide at IFRS krever at bedriftens balanse gjenspeiler at en leasingavtale gir definerte rettigheter og forpliktelser i mange år framover for noe som i praksis er som en eiendel. Dette er en regelendring som vil gjelde børsnoterte selskaper og andre store virksomheter som har valgt å rapportere etter IFRS. House of Control gjør halve jobben Kunnskap om IFRS er ikke kjernekompetansen i House of Control, sier daglig leder Lasse Sten med et smil. Men våre løsninger gjør mer enn halve jobben for selskaper som ønsker å rapportere i henhold til det som ser ut å bli gjeldende IFRS-standard. Total oversikt over fremtidige forpliktelser er vår kjernekompetanse og vårt viktigste produkt. I dag er det et klart regnskapsmessig skille mellom leasing og investeringer. Om for eksempel et budbilfirma velger å kjøpe eller lease en bilpark, er det samme for sjåførene, men for resultat og balanseføringen er det to helt ulike modeller. Kjøp innebærer at bilparken føres som en eiendel i balansen og finansieres av egenkapital eller banklån. Hvert år vil bedriften kostnadsføre avskrivninger og eventuelt rentekostnader i sitt resultatregnskap. Leasing og kjøp blir likestilt Hvis samme budbilfirma leaser bilparken, blir bildet et annet: Bilene er ikke eiendeler i balansen, innebærer ingen belastning på egenkapital og krever ikke banklån i hvert fall ikke av samme omfang som en investering. Derfor blir de heller ikke avskrevet i resultatregnskapet. Bilparkens verdi blir avskrevet i regnskapet til leasingselskapet, som juridisk sett eier bilene. Men bedriften har samme rett til å bruke bilene som ved et kjøp og er forpliktet til å betale avtalte leasingkostnader på samme måte som et banklån. De varslede IFRSreglene vil altså oppheve disse forskjellene og likestille leasing og normalt kjøp. 18 telefon

19 Om et par år blir leasingavtaler sidestilt med investeringer for konsern som fører regnskap etter IFRS-standarden. Dette kan for eksempel være firmaer som leaser bilparken for sine ansatte. «Ved hjelp av noen få tastetrykk fikk vi ut løpende forpliktelser, oversikt over eiendeler og annet som kjøper gjerne ville ha svar på.» Steinar Kjeldsen, innkjøpssjef i Nordic Crane Bull Nordic Crane Bull er i dag ca 200 ansatte, og innkjøpssjef Steinar Kjeldsen har endelig fått den oversikten han vil ha. Vi synes det er et fint system for å få kontroll på avtaler. Vi opplevde dessverre en avtale som automatisk ble fornyet for tre år, mens vi ventet på å avslutte den. Det kostet oss en del penger, og da skjønte vi at vi måtte ta grep. House of Control var svaret, og nå bruker flere av selskapene i Nordic Crane Group løsningen, sier Kjeldsen. Alle tall på bordet på Nordic Crane Bull har tatt det første steget, og vil nok utvide bruken etter hvert. Spesielt nyttig var det da vi ble kjøpt opp av et større firma. Ved hjelp av noen få tastetrykk fikk vi ut løpende forpliktelser, oversikt over eiendeler og annet som kjøper gjerne ville ha svar på. Det var så enkelt, sier Kjeldsen. Merking av utstyr er spesielt effektivt ved tyverier, men også ved endring av ansettelsesforhold hvor vi nå har oversikt over utstyr som skal innleveres. Sikkerhet i tilfelle brann - Fordi løsningen er nettbasert, og fordi alle avtaler og oversikter er scannet og lagt inn, vil ingenting gå tapt ved en eventuell brann. Nå har jeg den oversikten og tryggheten jeg trenger, sier Kjeldsen. 19

20 Oversikt skaper tillit og øker prisen ved salg Veien til en investors betalingsvilje er brolagt med tillit til at investeringen betaler seg. Når det framtidige kostnadsbildet er tåkelagt, er det vanskelig for investor å se at oppkjøpet vil bli en suksess. Prisen på mange lovende bedrifter er blitt redusert fordi manglende oversikt skaper usikkerhet. Årsaken er ofte enkel: Når det er mer rot i systemet enn system i rotet, blir det en dårlig due diligence. Kontroll gir tillit Hva en bedrift er verdt avhenger av tillit. Men hvordan skaper man tillit og med dét verdier for selger? House of Controls løsning gir total Når rot er dominerende, blir due diligence en smertefull opplevelse og en vond rabatt på bedriftens verdi, sier styreleder Thorstein Berg i House of Control. oversikt over bedriftens samlede forpliktelser. Dette hjelper stadig flere styrer som forbereder salg av hele eller deler av virksomheten. - Som investor har vi møtt bunnsolide bedrifter med innovative teknologiske løsninger og lovende fremtidsutsikter, men med grunnleggende mangelfull kontroll over fremtidige forpliktelser. Slikt bryter ned all tillit, sier Thorstein Berg, styreleder i House of Control. Lærdommen er at god kontroll bygger tillit som igjen legger grunnlaget for høyere salgsverdi av virksomheten. Orden gir god pris Mange har opplevd at tilbudt pris på selskapet har vært overraskende lavt i forhold til gründers og eiernes forventning. Med Complete Control 4.0 implementert, har man raskt og enkelt kunnet presentere oversikter over avtaler, eiendeler og samlede fremtidige forpliktelser. Vi har enda til gode å se at orden og kontroll demper verdien på et selskap, og det kommer nok heller aldri til å skje. Oftere opplever vi å se igjen lykkelige bedriftsselgere på næringslivssidene i avisen et par år etter at vi hjalp dem i gang med Complete Control, sier Berg. - Lav tillit gir lav pris. Sånn er verden. «I ryddeprosessen fant vi flere doble avtaler og så at vi dermed også hadde doble utgifter» Gunn-Marit Solli, daglig leder i Forus Industri AS Forus Industri er en attføringsbedrift som ble etablert i 1963, og har i dag 50 fast ansatte og 50 på attføringstiltak. Hovedhensikten med virksomheten er å hjelpe folk tilbake til det vanlige arbeidslivet, og for å gjøre en god jobb er det viktig med oversikt internt. - Vi savnet en oversikt over hva slags avtaler vi hadde og oversikt over hvor de var arkivert. Vi fant flere doble avtaler i en ryddeprosess og så dermed at vi også hadde doble utgifter i en del saker, sier daglig leder Gunn-Marit Solli. Løsningen åpnet også for andre muligheter. - Nå er vi i en fusjonsprosess og løsningen fra House of Control har gjort det lettere å sammenligne selskapenes avtaler og utstyr, og det er enkelt for oss å videreføre dette i det nye det fusjonerte selskapet, sier Solli. 20

GO CONTROL! Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.

GO CONTROL! Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4. Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 GO CONTROL! Complete Control 4.0 gir virksomheten full oversikt over alle avtaler

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

HVOR MYE BETALER DU FOR INGENTING?

HVOR MYE BETALER DU FOR INGENTING? HVOR MYE BETALER DU FOR INGENTING? Spar penger på aktiv forvaltning av eiendeler og avtaler! 9 av10 virksomheter kan ikke svare.. 9 av 10 virksomheter i Norge mangler kontroll og over sikt over sine eiendeler

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra 2 av 5 Hjemme PC Hvorfor din bedrift bør ha en hjemme PC-ordning for de ansatte Minimalt med ressursbruk fra bedriften

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

RiskManager fremtidens kvalitetssystem

RiskManager fremtidens kvalitetssystem 1 RiskManager fremtidens kvalitetssystem RiskManager fremtidens kvalitetssystem En komplisert hverdag krever verktøy som forenkler og fornyer kvalitetsarbeidet og internkontrollen. - må være enkle og intuitive

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

NESOs. Utstyrsløsning. For bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert system med egen utleiefunksjon! NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

NESOs. Utstyrsløsning. For bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert system med egen utleiefunksjon! NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa NESOs Utstyrsløsning For bygg- og anleggsbransjen Nettbasert system med egen utleiefunksjon! NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skaff deg oversikt! Utstyrsløsningen er kvalitetssikret av

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja Leasing Leasing (engelsk for leie) er utbredt i Norge, både som begrep og som finansieringsform (se www.finfo.no). Ordningen går ut på at et leasingselskap (utleier) tilbyr sine kunder (leietakere) å leie

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Hovedmenyen i Spekter Online

Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online består av søknadsmenyen og verktøymenyen som du kan benytte til å beregne et leietilbud ut til kunden. På de påfølgende sidene finner du en detaljert

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi Erling Maartmann-Moe Regnskap Mange slags regnskap De viktigste oversiktene er: Resultatregnskap Inntekter/utgifter et gitt år Balanse Kapital

Detaljer

Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år!

Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år! Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år! En kan tenke at prisen på papir er så lave i dag, så

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

ABAX tilleggstjenester

ABAX tilleggstjenester ABAX tilleggstjenester The difference is ABAX ABAX tilleggstjenester Vil du få mest mulig ut av kjøreboken? Bygg videre på din løsning med våre tilleggstjenester! ABAX Flåtekontroll Gir deg muligheten

Detaljer

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM for festivaler, konserter og arrangement Om Espos Norge AS Selskapet ble etablert i 2006 og startet sin virksomhet med utleie av kasser og bankterminaler til festival- og konsertmarkedet.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

publisering - ehandel - intranett innhold - design

publisering - ehandel - intranett innhold - design publisering - ehandel - intranett innhold - design Om Digitroll AS Digitroll ble etablert i 1999 Microsoft Gullpartner AAA Rated av Dun & Bradstreet for 6. året på rad Digitroll utvikler og leverer standard

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Systemet for entreprenørene

Systemet for entreprenørene Systemet for entreprenørene Bjørn Tore Hagberg Daglig leder Per Tore Hansen Salgs-/markedsleder Guro Johanne Mikkelsen Salgskonsulent HVA ER SMARTDOK? SmartDok er et system utviklet for entreprenørbransjen.

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Endring hva er problemet - egentlig? BLT?

Endring hva er problemet - egentlig? BLT? Endring hva er problemet - egentlig? BLT? Reell forbedring betyr som hovedregel ikke mer av det samme Endrer på HVORDAN vi jobber. Ikke mer av det samme. Må dekke et reelt behov Fører til målbart BEDRE

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Timeregistrering -En ressurskrevende prosess? De ansatte fører sine timer manuelt i timelister. Misforståelser i forbindelse med føring. Ansatte glemmer rutinen.

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL

Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL 2 Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal FULL KONTROLL OVER BEDRIFTENS TELE- OG DATABRUK Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å ha oversikt

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Mamut Enterprise Telemarketing Call Center

Mamut Enterprise Telemarketing Call Center Mamut Enterprise Telemarketing Call Center Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggs-produktet Mamut Enterprise Call Center. Det vil bli illustrert hvordan du bruker systemet med et fiktivt eksempel

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer