ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001"

Transkript

1 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik at ungdommen kan få muligheten til å vokse opp i ett sunt og utviklende samfunn. ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE En stor takk til dere alle!! På vegne av idrettslaget Rune Stiansen Hovedleder IL Sørfjell Adresse: IL Sørfjell, Karl Hansens vei 12, 4810 Eydehavn Postadresse: Postboks 75, 4815 Saltrød Web side: 60

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Egne notater: 2 Informasjon fra Hovedleder 4 GRUNNLAGET 4-7 IL Sørfjells historie 8-11 IL Sørfjells lover 12 IL Sørfjells retningslinjer for barn 13 INSTRUKS FOR STYRET 14 Instruks for hovedleder 15 Instruks for nestleder Instruks for sekretær 19 Instruks for økonomisjef 20 Instruks for medlemskartotekfører 21 Instruks for styremedlem 22 Instruks for gruppeleder 23 INSTRUKS FOR KOMITEER 24 Instruks for klubbhuskomite 25 Instruks for banekomite 26 Instruks for valgkomite 27 Instruks for barneidrettskomite 28 Instruks for lotterier i IL Sørfjell 29 INSTRUKS FOR ANLEGG 29 Instruks for klubbhus 30 Instruks for banekomite,gressbanen 31 Instrukser for Stueneshallen 44 TILLITSVALGTE I SØRFJELL 45 Hovedstyre 45 Arbeidsutvalg 46 Markedsråd 47 Håndballgruppa 48 Fotballgruppa 49 Friidrettsgruppa 50 Barneidrettsgruppa 50 Trimgruppa 51 Hussstyre 51 Banekomite 51 Valgkomite 51 Medlemskartotekfører 52 INFO FRA SØRFJELL 52 Info angående fordelskort 52 Info angående skrapelodd 53 Info dansegalla 54 Info angående sponsorkort 55 Info My sport mobilabonnement 56 Info om tidsfrister til støtte / bidrag 57 Info om felles treningsavgift 58 Egne notater 59 Egne notater 60 Takk fra Hovedstyret, IL Sørfjell 32 STATUETTER FOR UTMERK Statuett for stimulansepremier Statuett for innsatspokal Statuett for A/S Nortons Bragdpokal 40 Statuett for æresmedlemskap 41 Statuett for eksterne utmerkelser 42 Statuett for utdel av Sørfjellvimpel 43 Statutt for utnevn. av Årets Sørfjeller 2 Innhold 59

3 Egne notater: Kjære Sørfjell - venner! Nå er godt i gang med år 2001 med nye utfordringer og mål. IL Sørfjell har alltid vært ett navn som har klinget godt i ørene til alle våre idrettsvenner på Sørlandet. Vi er ett fleridrettslag som har aktiviteter i fotball - håndball - friidrett - trim og siste nye er barneidrett med barneidrettskole. Vi må satse på de yngre, begynne tidlig. IL Sørfjells klubbhus har i de siste årene blitt ombygd og er virkelig blitt flott og nå har vi også fått utbedret området rundt klubbhuset med ny mur og fått skikkelig drenering på banen så nå har vi virkelig grunn til å være stolte av vårt flotte anlegg her på Eydehavn. Det vil også bli asfaltert på området. I den anledning har jeg lyst til å nevne den innsats som vår seniorgruppe gjør med å skaffe utstyr og midler som igjen har vært med på å gjøre dette mulig. De arrangerer hyggelige sosiale seniorkvelder på klubbhuset for folk flest i nærmiljøet som skaffer inntekter til gruppen som de igjen bruker på forskjellige tiltak på klubbhuset eller gir pengegaver til hovedstyre. Det setter vi i hovedstyret virkelig stor pris på. Vi må ikke glemme den forebyggende effekt det gir når ungdommen vår får utfolde seg på idrettsbanen med sunne aktiviteter når vi vet hva de utsettes på av forskjellige påvirkninger og fristelser som lurer i nærmiljøet. Det gir grunnlag for vennskap og kontakter både i egen klubb og på tvers av klubbgrenser som det er verdt å ta meget godt vare på. Selv om vi har ett godt fungerende hovedstyre og grupper med mange aktive tillitsvalgte som gjør en utmerket jobb er det behov for hjelp fra flere til å løse oppgavene. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle som er med nå på å gjøre dette mulig og utfordrer i tillegg flere foreldre, foresatte og alle idrettsvenner til å ta i ett ekstra tak for IL Sørfjell. Vi trenger flere som kan hjelpe til med å legge forholdene best mulig til rette slik at vi kan opprettholde og bedre det sportslige tilbudet til barn, unge og voksne med den forebyggende virkning det har. Ta kontakt! Mitt ønske for 2001 sesongen må derfor bli at jeg håper at flest mulig engasjerer seg i vårt lokale idrettslag og at vårt publikum fortsetter å møte opp på våre arrangementer på Gressbanen, Stuenes-stadion og Stueneshallen for å gi støtte til utøverne og klubben. Jeg ønsker dere alle lykke til med 2001 sesongen. Sportslig hilsen Rune Stiansen Leder av IL Sørfjells hovedstyre. 58 Hovedleder 3

4 GRUNNLAGET IL Sørfjells historie og eget baneanlegg side 4-7 IL Sørfjells lover side 8 11 IL Sørfjells retningslinjer for barneidrett side 12 FORSLAG TIL FELLES TRENINGSAVGIFT FOR IL SØRFJELL FRA 2002 Alle gruppene i Sørfjell har sine budsjetter og regnskaper å jobbe mot. Det koster å drive idrettslag og det har vært regnet ut at det koster ca. kr ,- pr. utøver i klubben. Det er penger som må komme inn på en eller annen måte. Vi har hatt forskjellige inntektsbringende tiltak gående, men det ligger forferdelig mye arbeid i å levere ut materiell, og få samlet inn penger og usolgt materiell etterpå. Dette krever mye ressurser. I fjor fikk vi en del materiell om hvordan andre idrettslag gjorde for å få inntekter til klubbene. Det ble bl.a vurdert å legge ved en pakke med fordelskort og skrapelodd til treningsavgiften som utøverne betalte på forskudd, og senere kunne få igjen dersom han/hun ville selge den pakken. Dette ble gjort i fotball- og friidrettsgruppa. Det ble en del reaksjoner på dette, fordi mange foreldre har flere barn som i tillegg er med i flere grupper. De fikk derfor ganske mange kort og lodd å selge fra begge gruppene. IL SØRFJELLS HISTORISKE BAKGRUNN OG UTVIKLING FRA 1916: IL Sørfjells stiftelsesdag regnes som 10. april Protokollen viser at den første generalforsamling ble holdt den 3/ hvorpå følgende styre ble valgt: Formann: Henrik Friisø Sekretær: Jacob Kolrud Kasserer: Gustaf Karlsson Styremedlemmer: Fotball: Harald Dose Friidrett: Birger Wroldsen Skisport: Andres Haugmoen Atletsport: Hans Widding Disse var altså blant stifterne og har vel derfor den største del av æren for å ha tatt initiativet til stiftelse av en idrettsforening på stedet. Foreningen sto et par år etter starten tilsluttet Norges Turn - og Idrettsforbund. I 1921 ble den opptatt i Norges Landsforbund for idrett og har siden stått tilsluttet de forskjellige forbund og kretser i fotball, ski, håndball og friidrett. Det ble i de første årene drevet atletsport og i fotball har laget vært helt i Norgestoppen. Laget spilte i Norgesserien, noe i likhet med landsdelsserien i dag. Mitt forslag er derfor følgende: En felles treningsavgift til alle i IL Sørfjell. Hvorfor ikke ta skrittet videre og samle trådene enda mer for å gjøre idrettslaget Sørfjell mer til ett idrettslag. Kan vi ikke ha én treningsavgift for hele idrettslaget? Finne en gjennomsnittspris på de forskjellige trinnene og legge ved en verdipakke med fordelskort og skrapelodd til alle utøverne i Sørfjell. Da vil vi unngå at noen får mer enn én pakke med kort - lodd, og gruppene får inntekter av salget på en meget ryddig og grei måte. Fordelingen av treningsavgiften og salget blir deretter fordelt ved hjelp av en fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen må lages på grunnlag av de aktive medlemmene i de forskjellige gruppene og må derfor også følges opp fortløpende for at dette skal bli riktig. Dette betinger at kassererne i hver av gruppene må sammenligne medlemslistene og hele tiden samarbeide om å oppdatere disse. Jeg tror at alle gruppene vil tjene på dette og jeg tror også at det vil gjøre sitt til at gruppene vil få "flere" medlemmer i sin gruppe. Det er også viktig at de aller minste og aldersbestemte før en allsidig oppvekst. Det vil derfor gjøre det lettere for de aldersbestemte å få "prøve" seg i de andre gruppene uten å måte løse ekstra treningsavgift. Dette tror jeg bestemt foreldrene også vil sette pris på. De vil heller betale noe mer for å kun få én treningsavgift pr.barn og dermed også kun én verdipakke pr.barn. Målet er å utrede saken for å se om det er mulighet til å innføre dette fra 2002 Dette vil kreve noe fleksibilitet fra gruppene, men jeg håper at alle vil se helheten. Vi har også pratet om å få til en felles løsning innen treningstøy, overtreksdresser og kampdrakter. Her er det mange fordeler, men vi må se om det er praktisk mulig å få det til. 4 Grunnlaget og IL Sørfjellshistorie Med hilsen Rune Stiansen Hovedleder IL Sørfjell. 57

5 Info om tidsfrister til støtte / bidrag Denne siden er tenk som et hjelpemiddel for gruppene med en huskeliste over tidsfrister på støtte / bidrags søknads muligheter som vi har i klubben. Her kan vi være med å huske at frister blir holdt! Hovedstyre: Det har også vært stor aktivitet innen skisport i disse trakter gjennom årene. Av representasjon innen skisporten må nevnes at Thoralf Hegland representerte Aust-Agder skikrets i Holmenkollrennet i Etter krigen har interessen for skisport vært dårlig. Dog må nevnes Reidar Stølefjell som den enslige svale. Han lå i teten i flere år. I 1946 fikk vi Liabakken opparbeidet og bedriftene ytet bidrag for montasje av flomlys. Som treningsbakke og guttebakke var den bra. På skisportens område kom laget etterhvert opp blant de beste i kretsen når det gjaldt hopp. I 1939 tok guttene 54 premier og de voksne 32, i alt 86. Håndballgruppa: Fotballgruppa: Friidrettsgruppa: Barneidrettsgruppa: Andre: En annen idrettsgren som laget tok opp, og som fikk et stort oppsving, var skøytesporten. Dette var særlig i årene og 36. Det var fra ca 1921 at idrettsarbeidet i Stokken kom inn i foreningsformer og ble tilsluttet NIF. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF). EIF var politisk en borgerlig forening. Våren 1934 slo EIF seg sammen med FJELL, Saltrød og foreningen tok navnet FJELL. I 1932 kom Stokken Arbeideridrettslag i gang. Nå ble det en hard strid om medlemmer fram mot krigsutbruddet. Ledende folk i det borgerlige FJELL satt som betingelse for ledige ungdommer som søkte arbeid, at de skulle melde seg inn i FJELL. Arbeiderpartimedlemmer fikk av partilaget innskjerpet at de måtte delta i arbeideridrettslag og ikke i borgerlige lag. Denne uheldige splittingen innen idretten førte til at tanken om en idrettssamling ble tatt opp rett før krigsutbruddet. Under krigen lå idrettsarbeidet brakk. Under en konstituerende generalforsamling 4. juni 1945 ble FJELL og STOKKEN IL slått sammen og kalt FJELL-STOKKEN. Dette navnet ble imidlertid ikke godkjent av NIF, og så i 1948 ble navnet endret til SØRFJELL. Kilder: Jubileumshefte Sørfjell Berntsen H. : Trekk av Stokkens Historie ca IL Sørfjel ls hjemmeside, 56 IL Sørfjells historie 5

6 Sørfjells eget idrettsanlegg - Gressbanen og klubbhuset på Eydehavn. Torvet var idrettsplassen i de første fem år frem til I 1921 inngikk EIF en kontrakt med A/S Arendals Fossekompani om leie av Nesmyra. Grunnleien ble satt til kr 1 pr. år. Fossekompaniet hadde forbehold om å kunne ta tomten tilbake når som helst selskapet selv måtte få bruk for den. Dette skremte derimot ikke noen. Herredsstyret bevilget kr. 50 til dekke, og distriktets første gressbane ble anlagt. Klubbhuset ble bygget i 1925 til en pris av kr Klubbhuset bestod da av avkledningsrom, dusj og redskapsrom. Gressbanen på Nesmyra ble under krigen brukt til potetåker og grønnsakhage. Et møysommelig arbeid begynte for å få den til å bli idrettsbane igjen. Grøftearbeidene var vanskelige, og det måtte flere år med mye grus og hard dugnad til før Sørfjells nye gressbane ble høytidelig åpnet 30. mai Arbeidet med nytt klubbhus startet høsten Hele bygget kom på ca. kr De økonomiske bidragene kom fra kommunen, fabrikkene og tippemidler. Klubbhuset ble dermed helt gjeldfritt. Det var ikke få dugnadstimer enkeltmedlemmer i Sørfjell utførte i denne tiden. Gressbanen ble et samlingspunkt for befolkningen. Spesielt før fotballkampene på søndagene var fremmøte stort og praten gikk livlig. I det hele tatt var bruken av Gressbanen mer allsidig før enn i dag. Blant annet drev friidrettsgruppa sine aktiviteter der. I de senere år har anlegget fått en utvidet redskapsbod, garasje, samt moderne klippeutstyr og vanningsanlegg. Jubelen stod høyt i taket i Sørfjell i mars 1989.A/S Arendal Fossekompani tilbød nemlig den 7 mål store gressbanetomten vederlagsfritt som en gave til Sørfjell. Gaven ble mottatt med stor takknemlighet. Aktiviteten på anlegget øker stadig, selv om det i dag stort sett bare er fotballgruppa som benytter selve gressbanen. Dagens kapasitet er sprengt med tanke på kamper og trening. I 1995 ble det besluttet å bygge ut og renovere det gamle klubbhuset fra 1959, som både var for lite og svært nedslitt og dysfunksjonelt etter elde og mange års bruk. Klubben nedsatte en plan- og byggekomité, som søkte om spillemidler, den søkte og fikk arbeidshjelp via arbeidsmarkedsetaten og Arendalsregionens friluftsråd, fikk betydelige rabatter fra næringslivet og mobiliserte dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer. Medlemmer av byggekomitéen var: John Tellmann Tjuslia, Sam C. Syvertsen, Gunstein Rudlende, Gunnar Kåre Salvesen, Harry Svendsen og Ole Tom Tjuslia. MySport - et billigere mobil-abonnement for sportsinteresserte Som MySport kunde vil du få lavere priser på mobiltelefoni enn hos de tradisjonelle aktørene, bedre priser på telefoner, samtidig som du støtter ditt lokale idrettslag uten å gi penger... MySport er norsk idretts eget mobilabonnement, utarbeidelsen av dette tilbudet er et samarbeid mellom idretten i Norge og teleleverandøren Carrot Communications AS. MySport er spesialtilpasset alle med interesse og engasjement for idretten. Som kunde hos MySport får du helt spesielle tilleggstjenester på din mobiltelefon. Eksempler på dette kan være treningstips fra kjente idrettspersonligheter, samt idrettsresultater fra lokal, nasjonal og internasjonal idrett. MySport er også opptatt av å gi deg ekstra lave priser når du ringer til venner og kjente, derfor får du spesielle rabatter til de personene du ringer oftest. Støtt idrettslaget ditt! Dette gir IL Sørfjell kr. 100,- pr abonnement + provisjon av bruk. Som kompensasjon for salg og markedsføring av MySport produktene mottar ditt lokale idrettslag salgsprovisjon. Det blir altså ikke dyrere for kunden, ettersom idrettslaget får de pengene som normalt sett tilfaller et kommersielt salgs-og markedsføringsapparat. Hvor kan jeg få tak i et MySport - abonnement? Den enkleste måten er å registrere deg på hjemmesiden eller kontakte MySport kundesupport på telefon Hvilken dekning har MySport - abonnementet? MySport har samme dekning som Telenor Mobil innenlands og utenlands. Dette har du i MySport abonnementet fordi Carrot Mobil AS som teleoperatør leier kapasitet av Telenor Mobil AS. Hva skiller MySport abonnementet fra et GSM abonnement? MySport gir deg mulighet til å støtte et lokalt idrettslag ved at du melder dette til oss i MySport ved kjøp av abonnementet. Gjør du det, vil MySport overføre deler av det du ringer for til den lokale klubben du har oppgitt. Hvis du ikke ønsker å støtte ett spesifikt idrettslag, vil pengene automatisk bli overført til et fond som fordeles som stipender til de ulike idrettskretsene. Prisene er meget gunstige i forhold til våre konkurrenter. I tillegg gir MySport deg ekstra lave ringepriser innen ditt eget nettverk av venner, rabatt på viktige dager for Norsk idrett (20 dager i året), fast lav pris på WAP og tjenester som er relatert til Norsk idrett. Når du bruker abonnementet til å ringe med, sende SMS, Data, Fax eller wappe vil du ikke merke forskjell fra andre operatører funksjonsmessig. 6 55

7 John Tellmann Tjuslia var leder av byggekomitéen, og byggeleder. Da anlegget var ferdig, kunne komitéen avgi et sluttregnskap som viste at det var kr 138 kr igjen av budsjettrammen. Prosjektet ble finansiert uten at klubben trengte å stifte gjeld. Da branntakst ble avholdt etter ferdigstillelsen i 1997, ble anlegget taksert til 2,5 mill kr. Resultatet ble at nytt og tidsriktig klubbhus kunne innvies november Huset inneholder garderobeanlegg, lager, handikaptoalett og kiosk i 1. etg, stort klubbbrom, kontor, møterom og kjøkken i 2. etg. ÅRETS SUPERTILBUD til alle I.L.Sørfjell s medlemmer!!! I.L. Sørfjell har inngått en GULLKANTET avtale med Mr.Jones moteforretning på Saltrød Senter og Maxis Senter. Ved kjøp av SPONSORKORTET pålydende Kr.100.-, og ved betalt medlemsavgift gis 20 % avslag på alle handler hele året unntatt august måned (høstsalg), også tilbudsvarer! Gjelder i begge Mr. Jones butikkene. Betal giroen snarest sammen med medlemsavgiften og få tilsendt SPONSORKORTET sammen med FORDELSKORTET (som er inkludert i medlemsavgiften). Husk at kortet må forevises i forretningene for å oppnå 20 % rabatt! Sommeren 1999 ble det påbegynt og gjennomført et omfattende arbeid med å legge om den gamle, falleferdige muren langs veien forbi klubbens bane/klubbhus. Det skjedde i forbindelse med omlegging av vann- og kloakkledningene som ligger under grunnen i vegen, og skjedde etter initiativ fra Sørfjell. Vi gikk også inn med en andel av kapitalen til anlegget. Samtidig ble det lagt nytt dren-system for gressbanen. Dette prosjektet ble utført i et glimrende samarbeid med Arendal kommune, teknisk etat v/overing. Arne Chr. Bentzen. Her er det penger å spare. Ikke medlemmer, meld dere inn som støttemedlemmer og betal for sponsorkortet i tillegg. Det koster bare kr. 250,- totalt, og da får du 20% rabatt ved hvert kjøp. 54 7

8 IDRETTSLAGET SØRFJELLS LOVER Lov for idrettslaget Sørfjell stiftet 10.april 1916 Vedtatt den 7/11-91 med senere endringer. Godkjent av Idrettsstyret og FORMÅL Idrettslaget Sørfjell er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING IL Sørfjell er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Aust -Agder Idrettskrets. Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. IL Sørfjell hører hjemme i Arendal Kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen. 3 MEDLEMMER Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers samt IL Sørfjells lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i Sørfjell er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. INFO DANSEGALLA I STUENESHALLEN Markedsrådet har vært virkelig kreative og kommet med mange gode forslag og tilskudd til klubben. Det siste som har vært satt i gang er Dansegalla i Stueneshallen. Det har vist seg å bli en skikkelig suksess. Vi hadde den første høsten 2000, mest som et prøveprosjekt, men vi fikk så mange positive tilbakemeldinger og spørsmål om når neste skulle være at vi måtte bare svinge oss å komme i gang med en i romjula i Det må vel sies at da kom det enda mer folk og det ble også en bra fortjeneste. Det er i hovedsak en arrangement komite i markedsrådet som har planlagt og tilrettelagt for disse dansefestene. Foreldre, spillere og andre lokale krefter har stilt villig opp og hjulpet til. Dersom dette viser seg å kunne bli IL Sørfjells greie kan vi fokusere mer på dette og kutte ut andre ting. Det er viktig at vi hele tiden vurderer hva som gir utbytte i forhold til innsats. Her går 50 % av overskuddet tilbake til gruppene til fordeling etter innsats. Vi kommer til å kjøre 3-4 dansegallaer i året med lokale band og også muligens spe på med noen større inni mellom. Første dansegalla nå er , deretter blir det enten 22 eller 29 september og til slutt en i romjula også i år, STEMMERETT OG VALGBARHET For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i laget, er valgbare til tillitsverv i IL Sørfjell, og som representanter til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon. 5 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap. 8 53

9 IL SØRFJELLS FORDELSKORT Årets Fordelskort har nesten 30 forskjellige tilbud som innehavere av kortet kan benytte seg av. Så det er mange gode tilbud å få, dersom man bruker kortet bevisst. Dette kortet er inkludert i medlemskapet fra og med år Det kan også kjøpes flere dersom det er ønskelig, og det er jo en utgift som hver og en av oss har muligheten til å tjene (spare) inn igjen, altså gevinst til alle som kjøper kortet. Det viktigste er jo, at for hvert solgte kort går kr.70,- tilbake til klubben (pålydende kr.100). Vi oppfordrer derfor alle foreldre/foresatte til å kjøpe minst ett kort til familien. Vær bevist og planlegg innkjøpene, det kan gi mye rabatt. Det gir også IL Sørfjell en ekstra støtte til arbeidet med å lage et trygt og sunt miljø rundt våre barn. Husk bare at rabattene gjelder kun på varer som ikke allerede er på tilbud, og kun en gang i hver forretning. Her har vi altså 70 % fortjeneste til klubben som må sies å være veldig bra! Det som er ekstra positivt med fordelskortene er at vi løper ikke noen risiko dersom vi ikke klarer å selge alle, vi kan returnere det som måtte bli igjen og få refundert pengene. INFO SKRAPELODD Dersom vi skal ha skrapelodd må vi bestemme oss i utgangspunktet om hvor mange kort vi skal ha. Det har betydning for hvilke nivå premiene skal ligge på. Dersom vi bestiller flere kort blir premiene bedre og dyrere og loddene blir lettere å selge. Ulempen er at det blir flere lodd å fordele og selge. Loddene koster kr. 20,- i salg og det gir klubben en fortjeneste på kr. 10,- altså 50 %. Det må vel også sies å være bra fortjeneste, ulempen med skrapeloddene er at vi må selge alle sammen. Det er ikke returrett på disse. INFO BINGOSPILL PÅ HIS Vi blir hvert år satt opp på bingspill over 5 uker med 11 spill pr.uke. De oppsatte ukene pr. i dag er uke og 37. De blir fordelt mellom gruppene. Bingospillet er ett samarbeid mellom Grane, Myra IL og Sørfjell, vi spiller i pott og fordeler spillene og inntektene. Vi er blitt lovt å få ca. kr ,- pr.spill og det har nesten stemt hvert år. Vi har ligget noe under, men totalt så gir dette klubben en inntekt på ca kr ,- pr. år til fordeling. Det er en grei dugnadsform og det gir oss en fin inntekt så det er svært viktig at gruppene følger opp avtalen og at vi slipper at det mangler folk til å hjelpe til når vi skal være der. Dersom vi ikke klarer å stille folk og gjøre den jobben vi har avtalt kan vi miste hele bingoen og det ville være synd. Derfor lykke til med videre bingospill. 7 HABILITET. For IL Sørfjells tillitsvalgte, oppnevnte personer og ansatte, gjelder NIF`s habilitetsregler, jfr NIF`s lov STRAFFESAKER For alle straffesaker gjelder NIF`s lov kapitel 11 ( NIF`s Straffebestemmelser). 9 ÅRSMØTE IL Sørfjells høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år innen utløpet av februar måned. Årsmøte innkalles av styret med minst en ( 1 ) måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles av årsmøte må være sendt til styret senest tre ( 3 ) uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to ( 2 ) uker før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/ eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje med fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest to ( 2 ) uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare taes i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. 10 LEDELSE AV ÅRSMØTET Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møteleder behøver ikke være medlem av laget. 11 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet av et alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Valg forgår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å ansees som valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 52 9

10 12 ÅRSMØTETS OPPGAVER Årsmøtet skal: 1. Behandle lagets/gruppenes årsmeldinger. 2. Behandle lagets/gruppenes regnskaper i revidert stand. 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingent 5. Vedta lagets/gruppenes budsjett. 6. Bestemme lagets organisasjon. 7. Velge til følgende tillitsverv med funksjonstid 2 år: a) Hovedleder, økonomisjef, 1 styremedlem,1 varamedlem. b) Nestleder, sekretær, medlemskartotekfører,1 styremedlem, 1 varamedlem 8. Velge til følgende tillitsverv med funksjonstid 1 år: a) 2 revisorer og deres stedfortredere b) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet c) Valgkomite på 3 personer 9. Godkjenne de valgte gruppestyrer. 13 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen. 14 STYRET IL Sørfjell ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. STYRET BESTÅR AV: - Hovedleder, nestleder, sekretær, økonomisjef (økonomisjef), markedssjef, 1 møtende vararepresentant (arbeidsutvalget), alle valgt av årsmøtet. - Forutsatt at det er virksomhet i gruppene møter i tillegg: Leder for håndballgruppen Leder for friidrettsgruppen Leder for fotballgruppen Leder for barneidrettsgruppen Leder for volleyballgruppen Leder for trimgruppen I tillegg kan gruppene møte med ytterligere 1 representant hver som ikke har stemmerett STYRET SKAL: 1.Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelse. 2.Oppnevne,etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. HUSSTYRE Leder: John T. Tjuslia tlf Medl: Gunstein Rudlende tlf Medl. Henrik Henriksen tlf: Medl: Tore Madsen tlf BANEKOMITE Banemester: Harald Olsen tlf: Medl: Ragnar Jacobsen tlf Medl: Rune Jacobsen tlf Medl: Anders Thomassen tlf VALGKOMITE Leder: Ole Tom Tjuslia tlf / Medl: Aasmund Asdal tlf Medl: Trygve Hjeltnes tlf MEDLEMSKARTOTEKFØRER Inge Ellingsen: jobb privat mobil Adresse: Stoa, P.boks 1673, 4801 Arendal E-post: 10 51

11 BARNEIDRETTSGRUPPA Leder: Ingelin Krueger tlf: Medlem: Frode Håversen tlf: Medlem: Frode L. Andersen tlf: Markedsansv: Ingelin Krûger tlf TRIMGRUPPA Trim herrer! Leder/trener: Ivar Tveit tlf: Trim damer! Leder/trener: ikke aktivitet foreløpig. 3.Administrere og føre kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4.Representere laget utad. Styret skal holde møte når hovedlederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 15 GRUPPER IL Sørfjell kan organiseres med grupper. Disse ledes av oppnevnt tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer bl.a. at det bare er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter. 16 LOVENDRING Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 17 kan ikke endres. 17 OPPLØSNING Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til Aust-Agder Idrettskrets. Adm.håndbok A Vedtatt på årsmøtet

12 INSTRUKS FOR BARNEIDRETTSKOMITEEN 1. Barneidrettskomiteen godkjennes på årsmøtet etter innstilling fra valgkomite for Hovedstyret. 2. Et av medlemmene i Hovedstyrets arbeidsutvalg bør være med i komiteen. 3. Komitelederen innkaller til første møte der komiteen konstituerer seg. 4. Referat fra alle møter sendes Hovedstyrets sekretær. 5. Virksomheten omfatter organisering og tilrettelegging av Sørfjells trening for barn 7 år og under, og felles tiltak for barn opp til 12 år. 6. Barneidrettskomiteen arrangerer IL Sørfjells juletrefest. 7. Barneidrettskomiteen setter opp budsjett for virksomheten slik at dette kan innkorporeres i Hovedstyrets budsjett. 8. Barneidrettskomiteen fastsetter treningsavgift for aktiviteten. Ved vesentlige endringer skal disse godkjennes av Hovedstyret. 9. Barneidrettskomiteen lager årsberetning for virksomheten som rapporteres til Hovedstyret. FRIIDRETTSGRUPPA Leder: Per Erik Hansen, Aanon Bies vei 15, 4815 Saltrød, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Nestleder: Arne Jenssen, Lensmannsgården 28, 4815 Saltrød, tlf.p: , mobil: e-post: Sekretær: Nina Haugland, Sven Oftedals vei 6, 4844 Arendal, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Kasserer: Melvin Øigarden, Kjennimellom, 4815 Saltrød, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Styremedlem: Jan Pettersen, Skogliveien 9, 4810 Eydehavn, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Styremedlem: Lena Falck, Gunnar Knudsens vei 56, 4815 Saltrød, tlf.p: mobil: og e-post: Styremedlem: Monica Thorsen, Stuenesveien 22, 4815 Saltrød, tlf. p: og e-post: Markedsansvarlig: Lena Falck, Gunnar Knudsens vei 56, 4815 Saltrød, tlf.p: mobil: og e-post: Leder Stevnekom: Jan Pettersen, Skogliveien 9, 4810 Eydehavn, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Matriellansv: Statistikkansv: Oppm.rekr:Teresa Bakke tlf Kari Bergstøl tlf Oppmann Rolf. S. Olsen tlf Oppmann 15 Kari Sætane tlf

13 FOTBALLGRUPPA Leder: Lars Inge Holte, Kystveien 98, 4842 Arendal, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Nestleder: Frank Nygård, Lindvika, 4815 Saltrød, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Sekretær: Harry Svendsen, Rolfsmyra 8, 4818 Færvik, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Kasserer jun: Ina Steinsholm, Hans Bævers vei 28, 4815 Saltrød, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Kasserer sen: Thore Andre Thorsen, Nedre Tybakken, 4818 Færvik, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Leder sommerturn: Harry Svendsen, Rolfsmyra 8, 4818 Færvik, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Kass.sommerturn: Thore Andre Thorsen, Nedre Tybakken, 4818 Færvik, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Sportslig leder: Øistein Evensen, Vestre Saltrød, 4815 Saltrød, tlf: Markedsansvarlig: Ansgar Sivertsen, Syver Kristiansens vei 12, 4810 Eydehavn, tlf.p: tlf.j:, mobil: og e-post: Styremedl./spon: John Harry Simonstad, Skibevik Ringvei 54, 4815 Saltrød, tlf.p: tlf.j: , mobil: og e-post: Styremedl./dugnad: Tore Madsen, 4810 Eydehavn, tlf.p: , mobil: og e-post: INSTRUKSER FOR STYRET Instruks for hovedleder side 14 Instruks for nestleder side 15 Instruks for sekretær side 16 Protokollføring side 17 Postregistrering og arkivering side 18 Instruks for økonomisjef side 19 Instruks for medlemskartotekfører side 20 Instruks for styremedlem side 21 Instruks for gruppeleder side 22 Valgkomite: Velges av fotballstyre etter hvert

14 INSTRUKS FOR HOVEDLEDER 1. Angående styrets arbeid se Sørfjells lover 14 Styret. 2. Hovedleder er ansvarlig for at virksomheten skjer i samsvar med NIF og Sørfjells lover og øvrige årsmøte vedtak. 3. Hovedleder representerer Sørfjell overfor kommunen og idrettskretsen. Han/hun er dessuten klubbens pressetalsmann. 4. Hovedleder skal i samarbeid med sekretær innkalle/sette opp saksliste til møter. 5. Hovedleder skal forvisse seg om at kasserer er kjent med gjeldende regler og instrukser for regnskapsførsel. 6. Han/hun skal sørge for at årsoppgjøret legges fram ved hvert regnskapsårs avslutning og sørge for at dette underskrives av styret. 7. Hovedleder skal i samarbeide med kassereren legge frem revidert årsregnskap på årsmøte. Hovedleder skal dessuten i samarbeid med kasserer redegjøre for økonomiske forhold av betydning som har inntrådt etter regnskapsavslutningen. HÅNDBALLGRUPPA Gruppeleder: Randolph Endresen, Brattekleiv 4818 Færvik, tlf: , tlf.j: mobil: , e-post: eller Nestleder: Åsmund Asdal, Mørfjeær, 4815 Saltrød, tlf.p: , tlf.j: Mobil: e-post: eller Økonomileder: Per Edvard Andersen, Lyngveien 4, 4810 Eydehavn, tlf.p: , tlf.j: Mobil: e-post: eller Sekretær: Ole Tom Tjuslia, Andres Haugmoens vei 4, 4810 Eydehavn, tlf.p: , tlf.j: , mobil: , e-post: Styremedlem: Jorunn Stiansen, Aanon Bies vei 31, 4815 Saltrød, tlf.p: Styremedlem: Kitty Bendiksen, Dyvika, 4815 Saltrød, tlf.p: Styremedlem: Ivan Svenningsen, Gunnar Knudsens vei 52, 4815 Saltrød, tlf.p: Hovedleder skal gi arbeidsoppdrag til styremedlemmer, grupper, komiteer og delegere oppgaver der det er naturlig. 9. Hovedleder må sørge for at vedtak blir gjennomført. 10. Hovedleder må sørge for at rapport til NIF årlig sendes inn. (frist 1.april) 11. Han/hun har videre ansvar for at søknad om kulturmidler samt søknad om behov for treningstider/steder til kommunene sendes innen gitte tidsfrister. 12. Etter hvert årsmøte skal liste over tillitsvalgte samt årsberetning sendes Arendal kommune v/ formannskapet, Hovedutvalget for kultur i Arendal, IKU i Arendal samt Norton v/ adm.dir. 13. Husk endring av bankfullmakt etter hvert årsmøte

15 MARKEDSRÅDET: Leder: Fritz Y. Jenssen, Harevn,19, 4815 Saltrød, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Sekretær: Ole Tom Tjuslia, Andres Haugmoens vei 4, 4810 Eydehavn, tlf.p: , tlf.j: , mobil: , e-post: Medlem: John Telman Tjuslia, Andres Haugmoens vei 4, 4810 Eydehavn, tlf.p: , mobil: 9, e-post: Medlem: Henrik B. Henriksen, Neskilvn.17, 4815 Saltrød, tlf.p: , mobil: e-post: Medlem: Halvor Solli, Øvre Gartha, tlf.p: , tlf.j:, mobil: e-post: Medlem: Nina Haugland, Sven Oftedals vei 6, 4844 Arendal,tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: Medlem: Kjell Svanor, Børjeheivn.12B, 4815 Saltrød, tlf.p: , tlf.j: mobil: e-post: Medlem: Arnulf Gjertsen, Skolebakken 6, 4815 Saltrød, tlf.p: Medlem: Tore Madsen, 4810 Eydehavn, tlf.p: , mobil: og e-post: Medlem: Yngve Nilsen, Ringvn. 11, 4810 Eydehavn, tlf.p: , mobil: e-post: INSTRUKS FOR NESTLEDEREN 1. Nestleder skal fungere som hovedleder under dennes fravær. Nestlederen rykker automatisk opp til hovedleder dersom hovedlederen blir alvorlig syk eller dør. 2. Nestlederen skal avlaste hovedleder etter nærmere ordre. 3. Nestlederen kan gis ansvar for organisering av medlemsmøter og årsmøte, herunder bestilling/klargjøring av egnet lokale, kunngjøringer i presse, materiell til stemmegi ving osv. 4. Nestleder kan gis ansvar for å følge opp enkeltsaker m.m. etter oppdrag fra hovedle der. 5. Nestleder er kontaktperson for barneidrettsgruppa dersom ikke gruppa har egen organisert virksomhet og møter med representant i hovedstyret. 6. Nestleder har hovedansvar for å koordinere markedsaktivitetene i klubben i nært samarbeid med styremedlem med markedsansvar

16 INSTRUKS FOR SEKRETÆREN 1. Sekretæren skal føre protokoll over arbeidsutvalgsmøter, styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Om protokollføring se B-3 side Sekretæren skriver/sørger for kunngjøring av møter. Sakslista settes opp i samråd med hovedleder. Som mal bør sakslista være de møteinnkalte i hende senest 5 dager før møtet. Utsendinger/ møteinnkallinger kan skje i samarbeid med AAIK som en kjøpt tjeneste. 3. Sekretæren skal i samarbeid med hovedleder føre lagets korrespondanse, utarbeide rapporter og årsmeldinger. 4. Videre er sekretæren ansvarlig for lagets arkiv og må sørge for å ta vare på alle skriv, dokumenter, protokoller osv. som tilhører Sørfjell. Om arkivering og journalføring se B-3. Det må alltid tas kopi av skriv som sendes ut. Arkivet må ha god orden og være oversiktlig. 5. Sekretæren må sende ut spesiell innbydelse til alle gjenlevende æresmedlemmer ved innkalling til årsmøter og andre spesiell arrangementer. Navnlig fortegnelse over æresmedlemmer finnes under kapittel E-4, side Umiddelbart etter hvert årsmøte må sekretæren samle inn og ajourføre Administrativ håndbok for Sørfjell. Sekretæren har et spesielt ansvar for at alle ved tak som har kon sekvenser for håndboka, blir tatt inn/ajourført i denne. 7 Eventuelle lovendringer som årsmøtet vedtar må sendes til Idrettsstyret for godkjenning. Hovedstyret Hovedleder: Rune Stiansen, Maren Nilsens vei 3, 4810 Eydehavn, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: eller Nestleder: Jan Olav Hesthag, Haugereid, 4815 Saltrød, tlf.p: , tlf.j: mobil: xxxxxxxx, e-post: Kasserer: Tove Hjeltnes, Moldveien 31, 4848 Arendal, tlf.p: , tlf.j: mobil: og e-post: eller Sekretær: Gunn Omholt, Neskilvn. 25, 4815 Saltrød, tlf.p: tlf.j: fax.j: , mobil:, e-post: Leder fotball: Lars Inge Holte, Kystvn.96, 4842 Arendal, tlf.p: tlf.j: , mobil: og e-post: Leder friidrett: Per Erik Hansen, Aanons Bies vei 15, 4815 Saltrød, tlf.p: tlf.j: 370 xxxxx, e-post: Leder håndball: Randolph Chr. Endresen, Brattekleiv, 4818 Færvik, tlf.p: tlf.j: og eller Leder barneidrett: Ingelin Krüger, Lindvika, 4815 Saltrød, tlf.p: tlf.j: 370 xxxxx, mobil: xxxxxxxx og e-post: Leder markedsråd: Fritz Y. Jenssen, Harevn.19, 4815 Saltrød, tlf.p: tlf.j: , mobil: og e-post: Varamann: John Telman Tjuslia, Andres Haugmoen vei 4, 4810 Eydehavn, tlf.p: og e-post: Arbeidsutvalget: Hovedleder: Rune Stiansen Nestleder: Jan Olav Hesthag Kasserer: Tove Hjeltnes Sekretær: Gunn Omholt Leder markedsråd: Fritz Y.Jenssen Varamann: John Telman Tjuslia Se nærmere opplysninger under Hovedstyret

17 Oversikt over tillitsvalgte i IL Sørfjell: Side 45 Hovedstyre Side 45 Arbeidsutvalget Side 46 Markedsrådet Side 47 Håndballgruppa Side 48 Fotballgruppa Side 49 Friidrettsgruppa Side 50 Barneidrettsgruppa Side 50 Trimgruppa Side 51 Husstyre, Banekomite, Valgkomite Side 51 Medlemskartotekfører VEDLEGG TIL SEKRETÆRENS GJØREMÅL PROTOKOLLFØRING 1. Det skal føres protokoll over alle møter i Sørfjell. Protokollen skal på en korrekt og oversiklig måte gjengi det som har foregått på møtet. Sakene må refereres nøkternt og upartisk. 2. På venstre side av hver protokollblad skal det være minst 5 cm åpen marg. Her nummereres de enkelte sakene. Margen kan også brukes til rettelser eller lignende 3. Protokollen for hvert møte begynner med å angi møtets art, tydelig dato, årstall, klokkeslett og stedet hvor møtet holdes. For styremøter/arbeidsutvalgsmøter angis møtenummer fortløpende etter siste årsmøte. 4. For styremøter/arbeidsutvalg føres inn navnene på de styremedlemmer som er tilstede. Hvis noen har meldt forfall protokolleres dette. De som ikke møter og ikke har meldt forfall, føres inn som fraværende. 5. Dersom et styremedlem kommer etter møtet har begynt eller forlater møtet før det er slutt, skal dette føres inn meed angivelse om når vedkommende kom eller gikk (f.eks NN forlot møtet etter behandling av sak nr.) 6. Sakene skal inn i protokollen i den rekkefølge de behandles på møtet. Sakene nummereres fortløpende fra det ene årsmøtet til det neste. Har en sak vært behandlet på et tidligere møte, skal sakens nummer den gang angis (f.eks 55/22 som sier at sak 55 tidligere har vært behandlet som sak 22 i 1998). For medlemsmøter nummereres sakene 1,2,3,4 osv for hvert enkelt møte. 7. For hver sak settes en kort og grei overskrift som angir sakens art. Så gis en oversikt over hva saken gjelder og hvordan den er reist (f.eks skriv fra NN ) 8. Alle framsatte forslag skal føres inn i protokollen. Dette gjelder også forslag som ikke blir vedtatt eller forslag som blir trukket tilbake. Alle vedtak føres inn med antall stemmer for og imot. 9. Referat av foredrag og diskusjoner skal ikke tas med, men navnene på de som deltar i diskusjonen skal føres inn. 10. Enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer kan forlange å få innført i protokollen særskilte merknader om sin stilling i bestemte saker (protokolltilførsel) Protokollen skal leses opp eller kopi deles ut og vedtas på neste møte. Medlemmer har da ikke anledning til på nytt å ta standpunkt til de saker som har vært behandlet, men bare til måten de er referert på. Ev. merknader/rettelser føres i margen og møtet vedtar så protokollen med de merknader som er gjort. 12. For medlemsmøter, årsmøter e.l skal det protokollføres hvem som åpner og leder møtet og hvor mange som er til stede. 17

18 VEDLEGG TIL SEKRETÆRENS GJØREMÅL POSTREGISTRERING OG ARKIVERING 1. Hver sak registreres i Postliste med fortløpende journalnummer (gjelder både inn- og utgående skriv). Hvert kalenderår starter med nr Har saken vært tidligere behandlet (svar på skriv e.l) noteres i merknadsrubrikken det tidligere jnr. Tilsvarende noteres i merknadsrubrikken for tidligere jnr. Det nye jnr. (krysshenvisning) 3. Den enkelte sak (skriv) påføres jnr, saksnr og registrerings-dato på ledig plass øverst til høyre (dette gjelder ikke reklame o.l) 4. Dagens post gjennomgås av hovedleder som søker å finne fram til rette saksbehandler for sakene. Oversendelser registreres på postlisten under rubrikk Behandl med dato og hvem saken er sendt til. 5. Post skal ikke besvares eller ferdigbehandles merkes med TA (til arkiv) og påføres dato og signatur. STATUTTER FOR UTNEVNING AV ÅRETS SØRFJELLER Innstiftet på årsmøtet Prisen Årets Sørfjeller kan deles ut en gang i året til en eller flere personer eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i det frivillige støtteapparatet i klubben og som fremstår som et positivt eksempel til etterfølgelse. Årets Sørfjeller er normalt en påskjønnelse både for en langvarig innsats for klubben og foren spesiell innsats gjennom det siste året. Prisen kan bare vinnes en gang av samme person(er) eller organisasjon. Den skal normalt ikke tildeles aktive idrettsutøvere. Det er hovedstyret som avgjør om prisen skal deles ut og hvem som skal ha prisen. Prisutdeling skjer på årsmøtet. Prisen er en kunstgjenstand til en verdi av kroner. Alle medlemmer kan fremme begrunnede forslag til hovedstyret på kandidater til Årets Sørfjeller. 6. Det skal alltid tas kopi av utgående skriv, dette legges i arkivets saksmappe. 7. Alle skriv som er ferdigbehandlet samt postlistene leveres til sekretæren for arkivering. 8. I saksarkivet arkiverwes innkomne skriv samt kopi av utgående skriv i saksmappen. Når en sak er avsluttet påføres TA, dato og signatur. I postlisten noteres det samme. Oversikt over utdelte priser: 1998: Gerd Torill og Arnulf Gjertsen 1999: Per Edvard Andersen 2000: Sven Rune Stiansen 9. Innen hver mappe ordnes skrivene etter jnr. (ikke dato) i stigende orden. Tidligere skriv om samme sak holdes dog samlet på siste jnr. Kopi av svarskriv heftes sammen med det motsatte skriv. 10. Utlån fra arkivet gis som kopi eller registreres på et utlånsark. Hovedleder og sekretær har nøkler til arkivskap. 11. Bortsetting av arkivalier skjer etter behov. Skriv som ikke lenger er aktuelle skilles ut og oppbevares etter samme prinsipp som det ordinære arkiv i esker og lignende 12. Viktige papirer som skjøter oppbevares i bankboks

19 STATUTTER FOR UTDELING AV SØRFJELL-VIMPEL 1. Vimpelen kan brukes som gave til arrangør i forbindelse med spesielle arrangementer. 2. Vimpelen kan brukes som gave til lag i forbindelse med spesielt avtalte vennskapskamper og lignende. 3. I forbindelse med cuper o.l på høyere nivå enn krets kan vimpel gis som gave til møtende lag. 4. Vimpelen kan brukes som gave i forbindelse med representasjon hos jubulerende organisasjonsledd innen idretten (lag, krets o.l). I den anledning kan det være aktuelt å montere vimpelen på stang (stender). INSTRUKS FOR ØKONOMISJEF 1. Økonomisjefen plikter å gjøre seg kjent med NIF s Bestemmelser om regnskapsførsel, Idrettens Kontoplan og NIF s Straffebestemmelser om forgåelser, 3, (NIF s lovhefte). 2. Alle utgifter og inntekter skal legitimeres ved daterte originalbilag, hvorav alle nød vendige opplysninger skal framgå. Bilaget skal påføres bilagsnummer og kontobeteg nelser og/eller kontonummer. For kontantutbetalinger skal datert kvittering foreligge. 3. Satser for reise- og diettutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og evt. vikargodtgjørelse skal være vedtatt av styret (hovedstyret) før utbetalingen finner sted. Satsene må ikke være høyere enn bestemt av overordnet organ (for eksempel særforbund). 4. Ved utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste må vedkommende særforbunds regler følges. 5. For hver enkelt reise skal det settes opp bilag som skal angi reisens formål, antall da ger, diettgodtgjørelse og billettutgifter. Såfremt diettutgiftene godtgjøres etter regning, skal det foreligge spesifisert oppstilling over alle utgifter. Kvitteringer for hotellopp hold, fra reisebyråer og for andre utgifter skal ligge ved som bilag. 6. Bilagene skal oppbevares ordnet og på betryggende måte i minst 3 år. Regnskapsbø kene arkiveres i minst 5 år. 7. Økonomisjefen skal ha minst mulig kassabeholdning. Styret fatter vedtak om øvre grense for kassabeholdning. Når beholdningen når over dette beløp, skal pengene set tes i bank. 8. Bank- og postgirokonti skal disponeres av 2 personer i fellesskap. Minst en gang i kvartalet skal økonomisjef foreta nøyaktig avstemming av bank- og postgirokonti. Kassa skal avstemmes minst en gang hver måned. Økonomisjef innkaller til økonomi møte to ganger i året. For alle gruppeledere og gruppekasserere. 9. Radering i bøkene må ikke forekomme. Feilposteringer rettes ved ompostering av be løpet. 10. Gjeldende bestemmelser om gjennomføring og innbetaling av skattetrekk og arbeids giveravgift samt innsending av lønns- og trekkoppgaver må følges. 11. Føring av hovedstyrets regnskap kan organiseres som tjeneste kjøpt gjennom AAIK

20 INSTRUKS FOR MEDLEMSKARTOTEKFØREREN 1. Medlemskartotekføreren (MKF) bør være godt kjent i Sørfjells miljø. Vedkommende må ha god kontakt med alle gruppelederne og gjerne også trenere/ledere. Samarbeidet mellom MKF og de forskjellige gruppene er avgjørende for medlemsregistreringen og kontingentinnkrevingen. 2. Gruppene får tildelt skjema (se vedlegg) av MKF. Dette skal brukes til registrering av inn- og utmeldinger. Grunnen til at fødselsdato skal oppgis er at medlemmer under 17 år skal betale en lavere kontingent. 3. MKF må 2 ganger årlig framvise en oversikt for hver gruppe over hvem som er regist rert/har betalt/har ikke betalt i den enkelte gruppe. 4. Medlemsregistreringen føres for tiden på PC. MKF må melde fra til dataoperatøren om alle inn- og utmeldinger. Hvis det ikke dreier seg om større endringer, er det nok å gjøre dette 3-4 ganger årlig. MKF må være oppmerksom på dødsfall i nærmiljøet slik at familien til døde medlemmer ikke får kontingentinnkreving for avdøde. 5. MKF må avtale med banken om datoer for utsending av krav om medlemskontingent og om datoer for purringer. 6. MKF må kontrollere at årets nye 17-årskull er justert for høyere kontingent. 7. MKF må kontrollere at gitte meldinger til dataoperatøren blir utført. 8. Medlemskartotekføring kan vedtas kjøpt som ekstern tjeneste. 20 STATUTTER FOR EKSTERNE UTMERKELSER Aust-Agder idrettskrets utmerkelser. Aust-Agder idrettskrets deler hvert år ut utmerkelser til aktive idrettsutøvere som satser på toppidrett eller som har gjort seg spesielt bemerket. Det følgende er utdrag av statuttene. Ved spesielle henvendelser av forslag på kandidater må de være idrettskretsen I hende senest 1. Mai. Gjensidige Sør Pokalen. Pokalen utdeles til den største idrettsprestasjonen I foregående år, utført av enkeltpersoner eller lag tilsluttet A-A idrettskrets. Presyasjonen må kunne karakteriseres som en virkelig bragd. Aust-Agder Idretskrets Diplom for godt utført arbeid. Diplomet kan tideles personer, lag, firmaer eller organisasjoner som gjennom sin innsats har bidratt til å legge forholdene til rette for idretten I Aust-Agder. Aust-Agder Idrettskrets Hederstegn. Hederstegnet er A-A Idrettskrets høyeste utmerkelse og kan bare deles ut til medlemmer av organisasjonsledd tilsluttet A-A Idrettskrets. Hederstegnet kan deles ut til: 1. Personer som gjennom aktiv idrett har oppnådd resultater I internasjonal toppklasse, og som der I gjennnom har representert kretsen på en verdig og fremragende måte. 2. Personer som gjennom administrativ eller annen virksomhet har ytet stort bidrag til idrettens utvikling I A-A Idrettskrets. Sam Eydes Idrettsfond 1. Av fondets avkastning deles hvert år, I desember måned, ut tre like store stipend. Stipendet deles ut til idrettslag eller enkeltpersoner innen hver av kommunene Tinn, Notodden og gamle Moland. Stipendet skal primært gå til viderutvikling av aktivitetstilbudet innen det enkelte idrettslag eller premiering ved spesielle idrettsarrangementer. Enkelt personer må for å være aktuelle søkere, stå tilsluttet et idrettslag innen kommunen, eller være aktiv i et lag utenfor kommunens grenser i en idrett det ikke gis tilbud om innen kommunen. (Dette gjelder aktive idrettsutøvere eller ledere, trenere, instruktører for perfeksjonering innen sin idrettsgren, eller videreutvikling av sitt virke som idrettens tillitsvalgte) Fondstyret kan etter vurdering av søknadene, ev dele ut stipend. 2. Søknad om stipend skal fremsendes gjennom idrettslaget hovedstyre. Dersom det foreligger mer enn en søknad må hovedstyret prioritere. Søknadene sendes så til fondstyret, som før endelig tildeling, innhenter uttalelser fra IKU I de respektive kommuner. Fondstyret består av tre personer, to oppnevnt av Telemark Idrettskrets og en oppnevnt av Aust-Agder Idrettskrets. De siste utdelinger har vært på 3X kr.7000,- 41

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2002

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2002 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER Buøy Idrettslag STIFTET 14. JUNI 1909 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND NORGES FOTBALLFORBUND LAGETS LOVER Revidert 1989 Revidert januar 1995 Revidert februar 1998 Revidert

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997.

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. LOV for ÅSANE HÅNDBALL stiftet 26.01.1997 Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. 1. FORMÅL ÅSANE HÅNDBALL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening.

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening. Vedtekter for Furuset Ishockey Idrettsforening Stiftet 25. august 1993 Endret etter pålegg fra Oslo Idrettskrets i brev av 09.05..2003 Godkjent av Furuset Ishockey årsmøte den 3. mars 2004 FIIF er benyttet

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2004

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2004 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB - Dalane Sykleklubb, stiftet 10-12-81-1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Laget formål

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer