Emergency Positioning Indicating Beacon Hva står forkortelsen for? 7 Hvor ofte skal en EPIRB testes? 1 gang i mnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emergency Positioning Indicating Beacon Hva står forkortelsen for? 7 Hvor ofte skal en EPIRB testes? 1 gang i mnd"

Transkript

1 EPIRB 3 EPIRB er en forkortelse i GMDSS. Emergency Positioning Indicating Beacon Hva står forkortelsen for? 7 Hvor ofte skal en EPIRB testes? 1 gang i mnd 8 Hvorfor må du ta fri-flyt EPIRB ut av braketten for testing? Pga strømkretsen er brutt av magnetbryter i brakett. 12 Hvorfor har Cospas-Sarsat Epirb global dekning? Fordi de lavpolare satelittene kan lagre og videresende signalet fra Epirb. 19 Hvilke to frekvenser sender EPIRB på? 406 Mhz og Mhz 23 Hvordan vet du når en hydrostatisk utløser for EPIRB skal Utløseren har egen datostempling skiftes? 26 Hvor lang tid skal batteriet i en EPIRB minimum kunne vare når 48 timer den er aktivert? 28 Hvorfor vil ikke en manuell EPIRB sende når den står i braketten? Fordi den har egen bryter som bryter strømkrets når den står i brakett. 34 Hvorfor er det krav til to Epirb på et fartøy? Fordi du skal kunne ta med deg minst 1 om du må evakuere skipet. 42 Hvilken funksjon har LUT i Cospas/Sarsat systemet? LUT (nedlesingstasjon) har til oppgave å beregne posisjon vha dopplereffekt. 47 Hvilke system i GMDSS benytter seg av LeoSar satellitter? Cospas Sarsat systemet. ( Polare lavbanesatelitter) 51 Hvilken banetype går Cospas-Sarsat GeoSar satellittene i? Geostasjonær bane ( km over jorden ) 53 Hvilke omløpstid har Cospas-Sarsat LeoSar satellittene? 1t 40 min 57 Hva er det generelle dekningsområde for Geostasjonære satellitter i Cospas/Sarsat systemet? RADAR SART Mellom N70 og S70 62 Hvordan kan du øke rekkevidden til en RADAR-SART? Ved å ha den høyest mulig. 63 Hva kan rekkevidden for en SART generelt være mot et Ca 40 n.m redningshelikopter? 65 Kan du selv bytte batterier på en RADAR-SART? Ja 71 Hvordan kan man på radarskjermen se forskjell på ekko fra et Signalene fra transponderen gir 12 prikker på skip, og signalene fra en radartransponder radarskjermen. 72 Hvorfor er det påbudt med en 3 cm (9 GHz) radar? For at skip skal kunne «oppdage» signaler fra Sart- 73 Hvordan får havaristen bekreftelse på at RADAR-SART mottar En får lyd og lys indikasjon på SARTradarsignal? 77 Hva er driftstiden (batterikapasiteten) for RADAR-SART? 96 t standby og 8 t når aktivert. 80 Hvor mange RADAR-SART skal et fartøy over 500 tonn være 2 stk. utstyrt med? 81 Hvor ofte skal RADAR-SART testes? 1 gang i mnd. AIS SART 85 Hvor skal AIS-SART plasseres? Lett tilgjengelig på bro. 86 Hvem foretar batteribytte på en AIS-SART? Skipets radiooperatører. 87 Hvor ofte skal en AIS-SART testes? 1 gang i mnd. 91 Hvordan skal en AIS-SART være merket for gjenkjenning? c/s, mmsi og navn Bærbar GMDSS VHF 94 Hvilke kapasitetskrav er det til batterier for bærbare GMDSS VHF? 96 Hvilke kanaler er det minimum krav om på bærbar GMDSS VHF? 98 Hvor mange bærbare GMDSS VHF må det være på et fartøy over 500 tonn? 8 timer ved 10% sending og 90% mottak K arbeidskanal- 3 stk

2 99 Bærbar GMDSS VHF skal ha en skarp og tydelig farge. Hvilke andre særkrav stilles til apparatet? 104 Bærbar GMDSS VHF skal alltid ha to kanaler. En obligatorisk og en valgfri. Hvilken kanal skal alltid være med? AIR-VHF, plombert ikke oppladbart (primær) batteri og et oppladbart (sekundær) for testing en gang i uken, batterikapasitet skal være 8t ved 1 del sending og 9 deler mottak, skal k simplex arbeidskanal. Merket med skipets navn og kallesignal og mmsi + kanalbestrykning Andre krav: vanntett til 1 m, alle omord skal kunne bruke den, kunne brukes med hansker, tåle 1m fall, tåle temperaturforskjeller på 45 o C, tåle sjø/olje, ikke skarpe kanter, klips, kunne skifte antenne, ha operasjonsinstruks K Hvilke fartøy har krav til AIR-VHF? Passasjerfatøy 111 Hvem kan du kommunisere med ved hjelp av AIR-VHF? Fly/helikopter MSI Generelt 112 Hva betyr forkortelsen MSI? Maritime safety information 114 Hvilke muligheter finnes for å motta MSI? Navtex, Inmarsat C (Safetynet EGC), HF radiotelex, VHF/MF voice. 118 Det skal sendes ut en tryggingsmelding fra skipet du er ombord i. 1. send Safety alert på VHF DSC k 70. Hvordan vil du gjøre det i radiodekningsområdet A1? 2. Sende tryggingsmelding på 16, eller annonser at 122 Kapteinen ber deg sende ut en tryggingsmelding på VHF. Forklar hvordan du gjør dette! 123 Du er om bord i BAMSE LLGH I posisjon xxx N og yy W oppdager du en drivende container som du vil advare andre fartøy om. Hvordan lyder den tryggingsmelding du vil sende ut.? Du må selv føye til de opplysninger du mener du trenger. NAVTEX medling kommer på arbeidskanal ( dersom lang mld) 1. send Safety alert på VHF DSC k Sende tryggingsmelding på 16, eller annonser at medling kommer på arbeidskanal ( dersom lang mld) Securitè x 3, All stations x 3,this is Bamse x3, LLGH, Drifting container observed in Pos N E Ships in area keep sharp lookout. 127 Beskriv oppbyggingen av Navtex-systemet. 21 Navareas- max 24 sendestasjoner i hvert area. Hvert area er inndelt i 4 grupper a 6 stasjoner. 10 min sendetid hver. 518 khz. 129 Hvor mange Navtex-sendere finnes hvert NavArea? Opptil 24 stk. 130 Hva er den generelle rekkevidden for norske Navtex-sendere? n.m 133 Hvor finner du informasjon om rekkevidden for Navtex? Adm. Vol 5 eller List of CS 135 Hvilke meldinger er obligatoriske på Navtex-mottakeren? A- Navigasjonsvarsler B Metorologiske varsler D SAR/Distress L- additional nav.varsler. 138 Hvilket nummer har alltid en SAR melding i Navtex systemet? Hva er utstrålingsklassen for Navtex signalene? F1B EGC 143 Hva er EGC en forkortelse for? Enhanced group call 150 Hvilken terminal om bord har alltid EGC-mottaker? Inmarsat C 152 Kan vi sende EGC meldinger fra skip? Nei 153 Hvilke to tjenester sendes ut over Inmarsat EGC-tjenesten i dag? SafetyNet (MSI) og FleetNet ( kommersiell tjeneste) 156 Hva koster det å ta imot en EGC SafetyNet melding? Gratis 160 Må alle EGC SafetyNet meldinger skrives ut? Nei 162 Hvordan sendes EGC meldinger ut slik at ikke alle som lytter på De sendes til et bestemt geografisk område eller til en satellitt får meldingene? gruppe/enkelt skip 166 Kan fartøy sende ut EGC meldinger? nei

3 HF MSI 168 Hvilket utstyr brukes for mottak av HF-MSI? HF radiotelex INMARSAT systemoversikt 173 Hva betyr det at Inmarsat satellittene er Geostasjonære? At de står i ro i forhold til jorden. 175 Hvor mange kilometer (omtrent) er Inmarsat-satellittene fra 36 k km jorden? 184 NCS, Network Coordinating Station er en type bakkestasjon i 1 Inmarsat systemet. Hvor mange NCS er er det i hvert havområde for Inmarsat C? 185 Du alarmerer nød på en Inmarsat terminal ved å adressere SES NCS-AORE/W-LES (EIK)- JRCC alarmen. Du velger Stavanger JRCC. Tegn og beskriv hvordan signalene går fra skipet til JRCC. 188 Hva er Inmarsats «to siffrede kode» for Medico? Hvilke områder er IKKE dekket av Inmarsat-satellitter? Polare områder. Nord for N70 og sør for S I Inmarsat systemet brukes forkortelsen LES og CES om hverandre. Hva står forkortelsene for? 201 Din Inmarsat terminal for telefoni har en funksjon som heter Default LES. Hva betyr dette? 203 I Inmarsat systemet brukes forkortelsen NCS. Hvilken funksjon har en NCS? 206 I hvilke radiodekningsområder (SeaArea) er det krav til Inmarsat terminal? 207 Er det krav til Inmarsat terminal i radiodekningsområde (SeaArea) A2? INMARSAT C Land earth station og Coast earth Station Terminalen er forhåndsinnstilt på en bestemt LES. Slik at om du ikke velger landstasjon manuelt så brukes default LES. Den «åpner» for linje mellom MES og LES. A3 Nei 208 Hvilke teletjenester kan du benytte over INMARSAT-C Datatrafikk som: telex,fax, e-post og SMS 213 Hvilke antennetype benytter Inmarsat C terminalen om bord? Rundtstrålende antenne 215 Hvorfor må skip ha Inmarsat C terminal? For å sikre seg mottak av EGC mld i områder hvor det ikke er Navtex dekning. 220 Hvor mange siffer er det i et Inmarsat C nummer? Hva er første siffer i et Inmarsat C nummer? Hvordan er oppbyggingen av et Inmarsat C nummer? 4 + MID xxxxx 224 Hvilke muligheter har du for nødalarmering fra skipets Inmarsat C terminal? INMARSAT telefoni (B og Fleet 77) 3 muligheter: 1. holde inne distressknapp. 2. Velge type nød i distress-meny. 3. Skrive nødmelding i editor å velger distress i transmit meny. 229 Hvor mange siffer er det i Inmarsat B nummer? Hva er første siffer i et Inmarsat B nummer? Hvilke type antenne benytter Inmarsat B? Retningsbestemt parabolantenne 233 Hvilke teletjenester kan du benytte over INMARSAT-B? Telefoni,og datatrafikk som telex, fax 238 Er Inmarsat-B godkjent som selvstendig terminal i GMDSS? Nei 242 Er det krav om Inmarsat-B terminal i radiodekningsområde A3? Nei 243 Er det krav om Inmarsat-F77 terminal i radiodekningsområde A3? Nei RADIOKOMMUNIKASJON 248 Hvor stor hastighet forplanter radiobølgene seg med i verdensrommet? km/sek

4 250 På hvilket radioutstyr brukes frekvensmodulasjon/fasemodulasjon VHF (FM)? 252 Hvor mange khz (kilohertz) tilsvarer 16 MHz (megahertz)? 1600 khz 255 Radiobølgene sendes ut på forskjellige frekvenser. Hva er Hertz benevningen for frekvens? 265 Hva forutsetningene for at en SART har 5 nautiske mils At SART holdes 1 moh og redingsfartøys antenne er 15 moh rekkevidde? 266 Hva er omtrentlig rekkevidde i nautiske mil for NAVTEX? n.m (se list of CS eller Adm.vol5) 277 Hvilke kommunikasjonsutstyr bruker utstrålingsklasse F3E/G3E? VHF 280 Hvilket GMDSS-utstyr må et fartøy på over 500 bt minimum være utrustet med for å kunne seile i A2 området? GMDSS SYSTEMFORSTÅELSE OG DEFINISJONER VHF m/dsc, MF m/dsc, Navtex, 2 x SART, 2x EPIRB, 3 x bærbar VHF 286 Hva er kriteriene for at havområdet er definert som Dekning til kystradiostasjon m DSC radiodekningsområde A1? 291 Hvilke frekvens benyttes ved testing av DSC i et A2 område? 2187,5 khz 294 Hva står de tre første siffer i MMSI nummeret for? MID nr. Forteller om skipets nasjonalitet. 296 En radiostasjon har MMSI Hvilken type radiostasjon er dette? VHF Norsk kystradiostasjon 305 Hvilken DSC kanal skal en skipsstasjon bruke for å kalle en K 70 annen skipsstasjon direkte på VHF? 308 Hvilken funksjon har Dual Watch (DW) på VHF-apparatet? Lytter på k 16 + arbeidskanal. Vil automatisk holde seg på k 16 dersom trafikk der. 310 Hvordan er korrekt innstilling av Squelch? Skru ned til støy så opp til støy forsvinner. 319 Skal arbeidskanal legges inn ved VHF-DSC rutine oppkall til en Nei kystradiostasjon? 322 Hvorfor er det litt lengre rekkevidde for VHF-DSC enn VHFtelefoni? Signalet bruker smalere båndbredde og mottaker har ikke squelch. 325 Når skal det brukes redusert sende effekt i forbindelse med et Ved korte avstander og i havn. VHF-samband? 326 Det blir sendt ut en nødalarm på VHF-DSC. Hvilken Nature of distress ( type nød) tilleggsopplysning blir sendt ut dersom du sender ut mer enn minimum? 327 Hvilke kanalnummer består den internasjonale VHF kanalplanen og av? 328 I hvilken retning stråler signalene fra en VHF-antenne? Antenne er vertikalt plassert horisontal utstråling (rundtstrålende) 332 Hvilken kanal bør en tryggingsmelding fortrinnsvis sendes på? Arbeidskanal. 341 Hvilke kanaler lytter norske haveradiostasjoner på? K 12 og k På hvilken VHF-kanal vil du kalle en norsk havneradiostasjon? K Hvilke kanaler kan brukes for å kontakte en kyststasjon i et A1 område? 357 Hvor kan du finne hvilke samband (bruksområder) de forskjellige VHF-kanalene kan benyttes til? MF - HF VHF DSC k 70 + Kyststasjonens arbeidskanaler I den internasjonale VHF kanalplanen av? 358 Du skal ha kontakt med et utenlandsk skip på MF-telefoni. Begge ligger i den engelske kanal. Hvilken frekvens vil du kalle opp på ved bruk av DSC? 361 Hvilken frekvens vil du bruke for telefoni kommunikasjon mellom to norske fartøy på MF? 366 Senderen er riktig innstilt for frekvensen 2336 khz. Hva er antennetunerens oppgave i radiosenderen når vi skal stille inn senderen til en annen frekvens? 2177 khz 2336 khz, 3366 khz Å stille inn antenna til en lengde som sørger for at den er i resonans- 369 Hvor stor rekkevidde kan du oppnå med HF kommunikasjon? Fra 0 n.m til Global dekning

5 370 I hvilke bånd på MF/HF DSC må du alltid skanne/lytte på nødfrekvensene? 371 Hva er grunnen til at det kan være så lang rekkevidde på HF (kortbølge) når forholdene ligger til rette? Tegn også figur! 376 Hvilken DSC frekvens skal en skipsstasjon bruke for å kalle en annen skipsstasjon direkte på MF? 378 Hvilken DSC-frekvens bruker norske kyststasjoner for rutinetrafikk når de kaller en utenlandsk skipsstasjon på MF og hvilken frekvens svarer fartøyet på? 381 Du skal kalle opp en utenlandsk kyststasjon på MF-DSC for en rutinesamtale. Hvilken frekvens bruker du til sending og hvilken til mottak? 386 Et fartøy sender ut en DSC-Safety alarm på MF. Hvilken frekvens sendes alarmen på? NØD - generelt 2187, 5 Khz og 8414,5 KHz Pga av refleksjon i ionosfæren. 2177KhZ 2177khz, skip svarer på 2189,5 KHz 2177 khz for sending og 2189,5 for mottak. 2187,5 KHz 393 I hvilke tilfeller kan du avbryte rutinemessig radiotrafikk. Du er vaktgående navigatør på et skip i nød som ligger i A2 området og skal alarmere stasjoner ved hjelp av DSC. (Avstand til nærmeste kyststasjon er ca. 100 nautiske mil.) Hvilken frekvens vil du bruke til dette? 396 Du har mottatt en DSC nød-alarm som er sendt på MF hvor operatøren har hatt tid til å sende ut full alarm. Hvilke opplysninger finner du på skjermen din? 397 Skipet du er om bord i har GMDSS-utstyr for A2-området. Hvilke muligheter har du for nødalarmering fra dette fartøyet? 400 Fartøyet er i nød i A3 området. Du er på vakt og får ordre fra kapteinen om å sende nødalarmering. Hvilket utstyr vil du prioritere? 401 Fartøyet er i nød i A4 området. Du er på vakt og får ordre fra kapteinen om å sende nødalarmering. Hvilket utstyr vil du prioritere? NØD - alarm - kalling - melding Når det pågår nødtrafikk. 2187,5 khz POS, MMSI, UTC og type nød. VHF DSC,MF m/dsc og EPIRB 1.Inmarsat C for å rekke til land + EPIRB 2. alarmering MF og VHF i etterkant. HF DSC ( 8 båndet først ) + EPIRB 402 Hva kreves av en situasjon for at man skal kunne sende At det er overhengende fare for skip og mannskap. nødalarm? 405 Hvem om bord skal ta beslutningen om å sende nødalarm? Kaptein 412 Hvilken kanal vil du motta en DISTRESS alert på VHF? K Hvilken frekvens vil du sende en DSC-DISTRESS alarm på når du er i A2 området? 414 Dine Inmarsat terminaler er ute av drift. Hvilke frekvensbånd vil du først velge å sende en DSC-Distress alarm på når du er i A3 området? 415 Hvilke frekvensbånd vil du først velge å sende en DSC-Distress alarm på når du er i A4 området? 417 Du er om bord i GOYA/LAFQ7 MMSI i posisjon 11 grader N og 060 grader W. Komponer en nødmelding på engelsk med alle nødvendige detaljer når situasjonen er: - Skipets last har forskjøvet seg og det er fare for kantring. - Skipet tar inn vann og kan vanskelig manøvreres. - Sikten er dårlig på grunn av tett snødrev. - Mye sjø og stiv til sterk kuling. - Det er 22 personer om bord. - Du trenger øyeblikkelig hjelp. 2187,5 khz 8 båndet (8414,5 khz) 8 båndet ( 8414,5 khz) Mayday Goya - LAFQ In Pos: N W Flooding danger of capsizing Need immediate assistance Poor visibility Gale and high seas. POB : Du er i en nødsituasjon i A3 område. Hvilket utstyr vil du først prioritere å sende alarm på? Inmarsat C og EPIRB

6 427 Du har ved et uhell sendt ut en nødalarm på MF-DSC. Hvordan kansellerer du denne? 433 Hva er primær alarmering i en nødsituasjon i radiodekningsområdet A2? 439 Hva er alternativ alarmering i en nødsituasjon i radiodekningsområdet A4? 441 Hvilken DSC-frekvens brukes ved nød alarmering i radiodekningsområdet A2? NØD - kvittering assistansemelding 444 Du er om bord i fartøyet "Safir"/LLOU og oppfanger en komplett NØDMELDING fra fartøyet "Alkor"/UUNW på kanal 16. Skriv ned en korrekt KVITTERING på engelsk! 447 Du har mottatt en DSC-distress alert på VHF. På hvilken kanal skal du lytte etter oppfølgende nødtrafikk? 460 Hvilke stasjoner skal normalt kvittere for en DSC-distress alert ved hjelp av DSC? 463 Hvordan skal du forholde deg når du mottar en DSC-distress alert på HF fra et annet fartøy, som er på meget lang avstand og hører på oppfølgende frekvens at havaristen får assistanse? NØD - mann over bord Kansellerer på 2182 khz: All stations x 3, This is xxxx, c/s + MMSI, please cancel distress alert og xx.xx UTC MF DSC EPIRB 2187,5 khz Mayday Alkor UUNW MMSI xxxxxx This is Safir LLOU + mmsi Received Mayday K 16 Kyststasjoner Notere i radiodagbok og forsette sjøreisa. 469 Hva vil du gjøre ved mann over bord i et A3 område? Sende distress alert med type nød «MOB»på VHF. 472 Hvilken DSC alarmering benyttes ved MANN OVERBORD? Distress alert 473 Hva er prosedyren for alarmering ved mann over bord? Sende Distress alert DSC med type mann over bord på k 70. Nødmelding på k 16. NØD - videresending relay 476 Du er i et A3 område og mottar en distress alert på VHF-DSC. Det går fem minutter. Ingen stasjoner sender DSC-kvittering. Det foregår ikke noe nødtrafikk. DSC alarmeringen forsetter fra havaristen. Hva skal du gjøre? 480 Du er om bord i «Turbo» c/s: LNAD MMSI: og mottar en DSC-distress alert på MF, kl 1730 utc med oppfølgende nødkalling og nødmelding fra «Fiesta» c/s: LLGY MMSI: Nødmeldingen høres slik ut: «Mayday Fiesta LLGY In position 54 deg and 32 min north and 003 deg and 35 min east. Danger of capsizing. Need immediate assistance. 5 people on board. Visibility moderate. Wind;sw 5. Seastate slight! Du kvitterer fra ditt fartøy og går til assistanse. Det er lang avstand til havaristen så må du videresende for å få kontakt med flere fartøy som kan assistere. Hvordan lyder den melding du sender ut? 483 Du er i et A1 område, i kystfart. Du passeres av en hurtiggående fritidsbåt. Etter en times seilas oppdager du at fritidsbåten har gått på land og er delvis knust i sammenstøtet med skjæret. Det kommer ingen alarmer eller annen kommunikasjon fra fartøyet. Du får heller ikke svar på anrop. Hva gjør du for å tilkalle hjelp? 486 Du ligger i A3 området og har mottatt en distress relay melding på EGC-mottakeren. Du kvitterer og får melding tilbake at du må sende ut distress relay og mayday relay på VHF til andre fartøy i området. Hvilke kanaler sender du alarm og melding på? 489 NØD - pålegge taushet avslutning Kontakte kystradio for å informere og følge videre instrukser derfra. MAYDAY relay prosedyren Sende DSC ditress relay på vegne av havaristen + oppfølgende relay-mld på k 16 Alarm på k 70 og melding på k 16

7 490 NØD - pålegge taushet avslutning 491 Du er om bord i skipet TAMESIS, c/s: LAOL5, MMSI: Klokken er 1310 UTC. I kraftig uvær slet lasten seg. Det førte til kraftig slagside. Full nødprosedyre ble sendt ut på VHF. Etter stabilisering av fartøyet er det lenger ikke lenger overhengende fare. Hvordan lyder det når du selv avslutter denne nødtrafikken? Hva sier du når noen forstyrrer nød trafikken du er ansvarlig for? Avslutning av nød / seelonce finee--- Selonce Mayday HASTER 498 Hvordan lyder hastersignalet på telefoni? Pan Pan x Hva heter alarmen for hastersignalet på DSC? Urgency alert 510 Du er om bord i NORDNES c/s: LNCR, MMSI: og får problemer med styringen og liten slagside. Fartøyet er i posisjon 61 gr 55 min N og 000 gr 25 min V. Dette er i et A2 område. Kapteinen vurderer situasjonen som en haster situasjon. Hvilken frekvens vil du sende alarmen på? 513 Du er om bord i NORDNES c/s: LNCR, MMSI: og får problemer med styringen og liten slagside til babord. Fartøyet er i posisjon 61 gr 55 min N og 000 gr 25 min V. Dette er i et A2 område. Kapteinen vurderte situasjonen som en haster situasjon. Du har sendt ut full hasterprosedyre. Klokken 2130 utc får man stabilisert fartøyet. Hastersituasjonen må kanselleres. På hvilken frekvens sender du kanselleringsmelding? 2187,5 khz 2182 khz 518 Når sendes hastermeldingene på arbeidsfrekvenser? Når de har en varighet på over 1 minutt + ved repistsjon + medico. 519 Skal skip kvittere for DSC annonsering av hastermelding? Nei TRYGGING 524 Hvordan lyder TRYGGINGSSIGNALET på telefoni? Securitè 529 Når benyttes SAFETY? Når meldinger som gjelder trygging av navigering skal distribueres. 536 Du er om bord i LANDY c/s: LAFA7 MMSI: og får motorstopp i posisjon 42 gr 10 min N og 012 gr 25 min V og dette er i et A2 område. Kapteinen vurderer situasjonen som en tryggings situasjon. Hvilken kanal vil du sende tryggingskalling og tryggingsmelding på? 2182 khz. ( evt arb.frekvenser dersom meldingen er lang) 537 Du er om bord i LANDY c/s: LAFA7 MMSI: og får Kyststasjonen motorstopp i posisjon 42 gr 10 min N og 012 gr 25 min V og dette er i et A2 område. Kapteinen vurderer situasjonen som en trygging situasjon og ber deg alarmere fartøy i din umiddelbare nærhet. Etter utsendte meldinger hvem skal informeres om situasjonen? 540 Hvilken prioritet vil du bruke ved utsendelse av et Prioritet trygging navigasjonsvarsel? 542 På hvilken VHF kanal vil du motta en SAFETY alarm? K 70 NØD Annulering

8 544 Du er om bord i Fortune c/s: LAPP, MMSI: , i posisjon 71 gr. 11 min Nord og 005 gr. og 23 min Øst, i A2 område. Ved et uhell sender du ut en DSC distress alarm kl UTC Hvordan lyder kanselleringen? 546 Du har sendt ut utilsiktet nødalarm på HF-DSC 8 MHz båndet! På hvilken frekvens sender du annulleringen? 550 REGELVERK All stations x 3, this is Fotune x 3, c/s + MMSI Please cancel my distress alert of 1530 UTC khz 554 Hva er et GMDSS Endorsement? Det er et påtegningsdokument so m gir rett for en utenlandsk radiooperatør å tjenstegjøre på norsk skip? Samme gyldighetstid som orginalt sertifikat. 555 Er det krav om at vaktgående styrmann på et A2 fartøy skal ha Ja GOC sertifikat? 557 Skriv den fonetiske betydningen for følgende bokstaver: D: N: M: O: G: E: T: U: 563 Du har ikke seilt i 12 måneder i de 5 år GOC sertifikatet er gyldig. Hvordan fornyer du et GOC sertifikat? 565 Hvor ofte foretas radiosikkerhetskontroll? Årlig 571 Hvilke plikter har du som radiooperatør i henhold til GMDSS vakthold når fartøyet er i sjøen? D: Delta N: November M: Mike O: Oscar G: Golf E: Echo T: Tango U: Uniform GOC Repitisjonskurs og praktisk /munntlig eksamen Lytteplikt på nødfrekvenser, periodioske tester av utstyr, vedlikhold av radioutstyr inkl. antenner og batteri. Loggføring. At den er ledig 574 Hva må en forvisse seg om før en starter å sende på en radiokanal? 578 Hva må du gjører før du starter sending på en kanal/frekvens. Forsikre seg om at kanalen er ledig. 580 Hvordan sjekker du om en kanal er ledig på VHF? Skrur ned squelch og lytter etter trafikk. 583 Hva skal du i hovedsak føre i Radiodagboken? Nød, haster og trygging og tester av utstyret. 586 Hvilke rutiner for daglig testing skal du følge om bord? Funskjonstester på all radioutstyr, sjekke ladespenning. 594 Hvilket dokument må fartøyet ha for å kunne «eie og drive» en skipsradiostasjon? 595 ANTENNER OG KABELFØRING Konsesjon 597 Hvilke type kabel må benyttes mellom antenne og radio utstyr? Coaxialkabel 602 Hva er den ideelle antennelengede når frekvensen er 2182 khz? Ca 137 meter. 610 Hvilken type antenne benyttes til Inmarsat-C terminalen? Rundtstrålende antenne. 611 Hvilken oppgave har en mottakerantenne? Gjøre om radiobølger til elektrisk energi 612 Tegn den fysiske oppbyggingen av en Coaxialkabel? 613 Hvor er antennetuneren normalt plassert? I nærheten av senderantennen- 614 Hvilken type antenne benyttes til Inmarsat-B terminalen? Retningsbestemt gyrostabilisert parabol 616 Hva er den ideelle plassering av Inmarsat C-antennen? Lag gjerne en skisse! Unngå nærliggende konstruksjoner, minimumsavstander til HF, Vhf og mgnetkompass. Plasseres helst over radarantenner. Sørge for tilstrekkelig elevasjonsvinkel spes mot stb og bb. 624 Hvordan skal du vedlikeholde antenner? Visuell kontroll av kabler og koplinger. Renhold. KRAFTFORSYNING - ENERGIKILDER

9 629 Hva menes med nød energikilde om bord? Nødgenerator 631 Hva menes med reserve energikilde? Nødbatteri 633 Hvor lang tid skal reserve energikilden drive radiostasjonen 6 timer dersom skipet ikke har en godkjent nødgenerator? 636 Hvor stor kapasitet skal radiobatteriene på et GMDSS skip uten 20 A x 6 h x 1.4 = 168 Ah nødgenerator ha, når strømforbruket er 20A? 638 Hvor lenge skal en nødgenerator på et GMDSS passasjerskip 36 timer kunne drive radiostasjonen? 639 Hva viser syremåleren når en blyakkumulator er fullt oppladet 1.28 g/cm 3 ved 20 grader C? 641 Hva kan syrevekten være for en blyakkumulator når batteriet er 1.18 g/cm 3 tomt for elektrisk energi ved 20 grader C? 642 Hva skal kapasiteten på radiobatteriene være når en GMDSS (720 W/ 24 V) x 6 h x 1.4 = 252 Ah radiostasjon i en nødsituasjon samlet trekker 720 W? Skipet har ikke nødgenerator. 647 Hva er den ukentlige rutinen for vedlikehold av radiobatterier (reserveenergikilden)? Måle syrevekt + sjekke væskeniva, sjekke koplinger, smøring + renhold 653 Hvorfor er det farlig å bruke åpen flamme i et batterirom? Pga eksplosjonsfaren med knallgass 655 Hva utvikles ved ladning av en blyakkumulator? Hydrogengass som blander seg med oksygen i luften knallgass 657 Hvordan merkes dør til batterirom? Eksplosjonsfare + radiobatterier + forbud mot åpen ild + batteriskilt og utløpsdato + vedlikholdsplakat. 658 Hvordan merkes kasse til radiobatterier? Eksplosjonsfare + radiobatterier + forbud mot åpen ild + batteriskilt og utløpsdato + vedlikholdsplakat 666 Hva skal vi etterfylle med når elektrolyttnivået på en Destillert vann blyakkumulator er for lavt? 671 Hvilke elektrolytt er det på en blyakkumulator? Fortynnet svovelsyre 672 Hvilke elektrolytt er det på en NiCd akkumulator? Kalilut 678 Tegn en skisse av en batteribank som består av 4 stk 12V/110 AH batterier. Driftsspenningen skal være 24 Volt likespenning! Hva blir den samlede kapasiteten på batteribanken? 679 Hvilke nasjonalt krav til overkapasitet på radiobatterier om bord i norske fartøy (NOR/NIS)?.Seriekople batteri og så paralellkoble disse dobling av spenning og strøm. 40% 684 Hva oppnår du med seriekopling av batterier? Doble spenning 685 Hva oppnår du med parallellkopling av batterier? Doble strøm (A) 688 Hva er ladespenningen ved vedlikeholdslading for en 24V batteribank av blyakkumulatorer? RADIOTELEX 26,8 V 701 Hvordan ser vi at et tegn ikke blir godtatt i FEC, hvordan skrives Skrives som en stjerne * dette ut på skjerm/skriver? 703 I hvilket radiodekningsområde er det krav til radiotelex? A4 områdene 704 I hvilke frekvensbånd er det krav til radiotelex? HF-båndet SAR 718 Hvilke kommunikasjonsmuligheter eller signaleringsmuligheter Bærbar VHF, SART og EPIRB har du fra en livbåt i en nødsituasjon? 723 Du er på et fartøy i A4 området. Hvilke muligheter har du for Radiotelefoni HF, HF Radiotelex nødkommunikasjon? 729 Hvem kan bli utpekt til «On Scene Coordinator», OSC? Den første som enhet ankommer ulykkesstedet 730 Hvem velger ut «On Scene Coordinator», OSC? Vakthavende redningsleder på HRS. (SMC) 732 Hva er JRCC en forkortelse for? Joint rescue coordinating centre

Arbeidshefte maritim VHF

Arbeidshefte maritim VHF VHF-eksamen består av 35 flervalgspørsmål som er tatt fra hele pensumheftet, og du har 1 time til rådighet. Det er fire svaralternativer for hvert spørsmål, som vist i dette eksemplet: Spørsmål nr. y Hvor

Detaljer

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014 Sist endret: 28-12-2014 Reglement Teori MMSI Alle norske skipsradiostasjoner skal ha konsesjon som utstedes av Telenor Networks, maritim radio, lisensavdelingen. Konsesjonsdokumentet eller gjenpart av

Detaljer

*Forelesning *Grupparbeid *Øvelse

*Forelesning *Grupparbeid *Øvelse ROC Fiske og Fangst Klasse: VG2 Fiske og Fangst, 2016/17 Fag: Restricted operator signal Flere av temaene er gjennomgående i løpet av kurset Lærebok: Lærebok i GMDSS GOC og ROC, Truls K. Bui (2010) Uke/

Detaljer

Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO)

Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO) Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO) For utstedelse av sertifikat må det vedlegges: a. 2 passfoto. (Navn på baksiden av hvert bilde) b. taushetsløfte

Detaljer

1. Introduksjon. De viktigste komponentene i en MF / HF radio består av:

1. Introduksjon. De viktigste komponentene i en MF / HF radio består av: 1. Introduksjon MF/HF RT radio er ofte kjent som SSB radio. Det er et sende-mottakings-system ofte referert til som en transceiver (Tx / Rx), som tillater at operatøren kan enten sende eller motta informasjon

Detaljer

1. Historie. 2. Generelt om GMDSS. Sist endret: 21-09-2015

1. Historie. 2. Generelt om GMDSS. Sist endret: 21-09-2015 Sist endret: 21-09-2015 1. Historie Siden etableringen i 1959, har den internasjonale maritime organisasjon (IMO), arbeidet med å forbedre sikkerheten til sjøs ved å vedta sikkerhetsstandarder og har forsøkt

Detaljer

Nr. Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer

Nr. Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer 1/5.1 VHF-radioanlegg, som kan sende og motta DSC og radiotelefoni Regel IV/7.1.1, 14.6.1.1 (1994 HSC Code), 14.7.1.1 IMO Resolusjon A.385 (X), IMO Resolusjon A.524 (13), IMO Resolusjon A.803 (19) som

Detaljer

Emneplan General Operators Certificate (GOC) Versjon; 1.0 Dato: 15.12.2014

Emneplan General Operators Certificate (GOC) Versjon; 1.0 Dato: 15.12.2014 Emneplan General Operators Certificate (GOC) Versjon; 1.0 Dato: 15.12.2014 Innhold: Introduksjon... 3 Planens omfang og STCW referanse... 3 Studieressurser... 3 Personell... 3 Utstyr og lokaler... 3 Krav...

Detaljer

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen Bruk av VHF i nødsituasjon Terje Hanssen Min bakgrunn Båt i over 30 år FORTUNA TEEL i 13 år Frivillig på redningsskøyta i 9 år (fører i 5 år) Agenda Når er man i nød? Hvem bør man kontakte og hva skjer?

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate)

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Bacheloroppgave. TN Hovedprosjekt Alarmering via Digital Selective Calling 1616, 1621, 1630, Totalt antall sider inkludert forsiden: 51

Bacheloroppgave. TN Hovedprosjekt Alarmering via Digital Selective Calling 1616, 1621, 1630, Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Bacheloroppgave TN303212 Hovedprosjekt Alarmering via Digital Selective Calling 1616, 1621, 1630, 1637 Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Innlevert Ålesund, 02.06.2016 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Radiokommunikasjon. Del A Generelle bestemmelser

Radiokommunikasjon. Del A Generelle bestemmelser Sist endret: 04-01-2015 Regel 1 Anvendelse Radiokommunikasjon Del A Generelle bestemmelser 1. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt får dette kapittelet anvendelse på alle skip som disse reglene gjelder

Detaljer

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011 Side 1 av 5 Prosedyre Sambandsprosedyrer for NOFO personell ombord på OR fartøy Dagens dato: Dokument-ID: 230 Versjon: 0 Status: Gyldig Opprettet av: Ivar Kristoffersen Dato: 28.09.2011 Revidert av: Anne

Detaljer

Radiokommunikasjonsutstyr

Radiokommunikasjonsutstyr Radiokommunikasjonsutstyr Kommentarer som gjelder for radiokommunikasjonsutstyr: Kolonne 5: Ved konflikt mellom kravene i IMO MSC/Circ.862 og prøvingsstandardene for produktet skal kravene i IMO MSC/Circ.862

Detaljer

Radiokommunikasjonsutstyr DEL 1: Utstyr som det finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter:

Radiokommunikasjonsutstyr DEL 1: Utstyr som det finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter: Radiokommunikasjonsutstyr DEL 1: Utstyr som det finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter: Kommentarer som gjelder for radiokommunikasjonsutstyr: Kolonne 5: Kolonne 5: Ved konflikt

Detaljer

1 3Radiokommunikasjonsutstyr

1 3Radiokommunikasjonsutstyr 1 3Radiokommunikasjonsutstyr Nr. Betegnelse SOLAS 74 Regel (Reg) med endringer der det kreves typegodkjenning Gjeldende SOLAS 74 Regel (Reg.) med endringer og relevante IMObeslutninger (Res.) og sirkul

Detaljer

Radiokommunikasjonsutstyr

Radiokommunikasjonsutstyr Radiokommunikasjonsutstyr Kommentarer som gjelder for radiokommunikasjonsutstyr: Kolonne 5: Ved konflikt mellom kravene i IMO MSC/Circ.862 og prøvingsstandardene for produktet skal kravene i IMO MSC/Circ.862

Detaljer

TIMEPLAN GOC KURS

TIMEPLAN GOC KURS TIMEPLAN GOC KURS FØRSTE UKE: MANDAG TIRSDAG ONSDAG KLOKKE TEMA KAP KLOKKE TEMA KAP KLOKKE TEMA KAP 1200-1245 GMDSS, MMSI 1 0815-0900 REP. FRA MANDAG 0815-0900 REP FRA TIRSDAG 1300-1345 RADIOKOMMUNIKASJON

Detaljer

Maritim Radio mer enn kystradio

Maritim Radio mer enn kystradio Maritim Radio mer enn kystradio MARITIM RADIO 2003 www.maritimradio.no Telenor Networks Maritim Radio - Norges mest komplette maritime radiomiljø Telenor har et betydelig nasjonalt ansvar innenfor maritim

Detaljer

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla O-PS-ROC/GOC-emneplan for opplæring Utgave: 1.00 Skrevet av: Telenor Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Gjelder fra: 12.06.2017 Godkjent av: Jan-Tore Eriksen Dok.id.: 2.3.6.4.3 Dok.type:

Detaljer

Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio

Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio Telenor Kystradio redder liv og verdier! 2016; ca 6500 assistanser til fritids- og yrkesfartøyer. Sommeren 2016; antall

Detaljer

TRYGG PÅ SJØEN 0208 Foto: Johan J. Petersen. - best i høyden

TRYGG PÅ SJØEN 0208 Foto: Johan J. Petersen. - best i høyden 12 Foto: Johan J. Petersen Det har kommet mange bra bærbare er på markedet. De bør være vanntette, slik at de kan brukes på dekk i dårlig vær og bringes med i jolle eller flåte, eller av en svømmende person

Detaljer

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B Aktivitetsnummer 001057012 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

JSB-196GM Radiostasjon

JSB-196GM Radiostasjon JSB-196GM Radiostasjon Norsk betjening ProNav as Tlf. 51494300 Fax. 51492100 Fiskarvik Maritime Senter, 4370 Egersund mail@pronav.no www.pronav.no Juni 2002 1.0 Forkortelser ATS: Automatisk Antenneavstemning

Detaljer

INFORMASJON OM REVISJON UTFØRT AV TELENOR MARITIM RADIO OVERFOR SKOLER SOM UNDERVISER I GOC OG ROC

INFORMASJON OM REVISJON UTFØRT AV TELENOR MARITIM RADIO OVERFOR SKOLER SOM UNDERVISER I GOC OG ROC INFORMASJON OM REVISJON UTFØRT AV TELENOR MARITIM RADIO OVERFOR SKOLER SOM UNDERVISER I GOC OG ROC Dato; 08.12.2014 macintosh hd:users:drtveit:downloads:revisjon..docx 1(10) 1. Innledning Denne veiledningen

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger Forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger Dato 01.07.2014 nr. 955 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Avd/dir Sjøfartsdirektoratet Publisert I 2014 hefte

Detaljer

Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.åå med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Takk for at du har kjøpt dette produktet. Denne walkie-talkieen tilbyr nytt design, forbedrede funksjoner, solid ytelse og enkel tilgjengelighet. Vi er sikker på

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Integrert MOB alarm og lokaliseringsløsning i arbeidstøy

Integrert MOB alarm og lokaliseringsløsning i arbeidstøy Integrert MOB alarm og lokaliseringsløsning i arbeidstøy SISYFOS/DeltaAlarm, H.Døvre 2013-04-18 Demonstrasjonsvideo for MOB systemet (2 minutter) 1 MOB alarm for small fishing boats (3) Alarm to remote

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og radio og telekommunikasjonssystemer på Brage 17112014-19112014 Aktivitetsnummer 028055004 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Nyttig og rimelig rad

Nyttig og rimelig rad TEST: PMR (Personlig Mobil Radio) Nyttig og rimelig rad Disse nye toveis radioene er en mellomting mellom mobiltelefon og walkietalkie. Det kreves ingen konsesjon for å anskaffe dem, og de kan brukes av

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

SARiNOR WP2: Alarmering og varsling

SARiNOR WP2: Alarmering og varsling MT2015 F-012 - Åpen SARiNOR WP2: Alarmering og varsling Maritimt Forum Nord SA Forfatter(e) Kay Fjørtoft, Åsmund Tjora, Ingunn Marie Holmen, Irene Jensen, Signe Annie Sønvisen, Ørnulf Jan Rødseth, Rico

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

Radio Medico Norway. Helsetjenesten for skip. Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt.

Radio Medico Norway. Helsetjenesten for skip. Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt. Radio Medico Norway Helsetjenesten for skip Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt. 2012 Kort om Radio Medico Norway Telemedisinløsningen Organisering

Detaljer

Last ned Mayday - Torbjørn Tombre. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Mayday Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Mayday - Torbjørn Tombre. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Mayday Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Mayday - Torbjørn Tombre Last ned Forfatter: Torbjørn Tombre ISBN: 9788279972082 Antall sider: 110 Format: PDF Filstørrelse: 28.42 Mb Mayday er en praktisk oppslagsbok for bruk av maritim VHF.

Detaljer

FOR 2009-11-24 nr 1400: Forskrift om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre

FOR 2009-11-24 nr 1400: Forskrift om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre FOR 2009-11-24 nr 1400: Forskrift om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2009-11-24-1400 NHD (Nærings- og handelsdepartementet) Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

DELEGASJONSRAPPORT COMSAR 6

DELEGASJONSRAPPORT COMSAR 6 Norwegian Maritime Directorate DELEGASJONSRAPPORT COMSAR 6 Delegasjonens rapport fra IMO-COMSAR 6, i London 18. 22. februar 2002 Ved Sigmund A.A. Breivik Dato: 28. februar 2002 Delegasjonsdeltakere 1.

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på ios

Brukermanual for appen Kystfiske på ios Brukermanual for appen Kystfiske på ios Sist oppdatert 2015-01-30 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 1 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4 HF-antenner Av Snorre Prytz, Forsvarets forskningsinstitutt Generelt om NVIS-antenner En NVIS (Near Vertical Incident Skyvave) antenne skal dirigere mest mulig av RF effekten rett opp. Effekten blir reflektert

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

Den 8. sesjonen i IMO s underkomité for kommunikasjon, søk og redning, COMSAR, 16. 20. februar 2004. Den norske delegasjonen bestod av følgende:

Den 8. sesjonen i IMO s underkomité for kommunikasjon, søk og redning, COMSAR, 16. 20. februar 2004. Den norske delegasjonen bestod av følgende: 1 RAPPORT TIL: Avdelingsdirektørene, delegasjonsmedlemmene, adressatene på sirkulasjonsliste til COMSAR (se vedlegg), samt alle distriktssjefene. FRA: Delegasjonen v/ Sigmund A.A. Breivik DATO: 25. mars

Detaljer

Denne artikkelen er produsert for. Amatør Radio. "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 4-2010

Denne artikkelen er produsert for. Amatør Radio. Bullen og står trykt i sin helhet i utgave 4-2010 Denne artikkelen er produsert for Amatør Radio "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 4-2010 APRS Objekt, til "pynt for noen" eller nytte for andre Automatic Position Reporting System APRS is a registered

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING ~()[)I~C HUNTER VHF laktradi() BRUKSANVISNING INNHOLD Kontroll 2 Funksjonsoversikt 3 Funksjonsbeskrivelse... 4-6 Klargjøring... 7 Bruk 8 Sending... 9 Dekningsområde 10 Feilindikasjon 11 Lader... 12 Gratulerer

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2015-01-30 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 1 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

MUF KONFERANSEN 2008

MUF KONFERANSEN 2008 MUF KONFERANSEN 2008 Dato: 24. 26. november 2008 Sted: M/S Color Magic SERTIFIKATFUNKSJONEN v/torill Overvåg Leirbekk SERTIFIKATFUNKSJONEN 1 Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt: - STCW

Detaljer

AIS nettverket i Norge

AIS nettverket i Norge AIS nettverket i Norge Planlegging, installasjon, idriftsettelse og fremtid. Fargiskonferansen 17 mars 2004 av Kjell Arne Aarmo, Kystverket Generelt om AIS Ulike typer AIS Klasse A (ombord på skip) Basestasjoner

Detaljer

RAPPORT FRA COMSAR 13

RAPPORT FRA COMSAR 13 RAPPORT FRA COMSAR 13 TIL: FRA: Sjøfartsdirektør, assisterende sjøfartsdirektør, avdelingsdirektørene, delegasjonsmedlemmene, adressatene på COMSAR s sirkulasjonsliste, samt alle distriktssjefene. Delegasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge Hvor er det DAB-dekning til sjøs? Antennen - et avgjørende ledd i kjeden

DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge Hvor er det DAB-dekning til sjøs? Antennen - et avgjørende ledd i kjeden DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge I 2017 vil riksdekkende radio på FM i Norge opphøre og erstattes med digitale løsninger. DAB digital kringkasting vil for båtfolket innebære flere fordeler, først

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og radio- og telekommunikasjonssystemer på Brage Aktivitetsnummer 028055004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Knop LAK 900. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Sender Knop LAK 900 Lydalarm. Innhold

Knop LAK 900. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Sender Knop LAK 900 Lydalarm. Innhold Sender Knop LAK 900 Lydalarm Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop LAK 900 Sender Knop LAK 900 Lydalarm HMS art. nr.: 189345 Best. nr.: 2223284 Innhold Sender Knop LAK 900 Lydalarm... 1 Beregnet bruk

Detaljer

Nødprosedyre for fartøy med VHF uten DSC starter på punkt 2

Nødprosedyre for fartøy med VHF uten DSC starter på punkt 2 N Ø D G U I D E! FØR SKIPET FORLATES MAYDAY MAYDAY MAYDAY NØDPROSEDYRE For maritim VHF Nødprosedyre for fartøy med VHF uten DSC starter på punkt 2 1. NØDALARMERING Trykk inn rød DSC knapp og hold den inne

Detaljer

INNHOLD. Radiobølger..3 Omvandlere..7 Oscillator...12 Modulasjon. 14 Sender og mottaker..17 Elektronrør...20 Oscilloskop..25 TV..

INNHOLD. Radiobølger..3 Omvandlere..7 Oscillator...12 Modulasjon. 14 Sender og mottaker..17 Elektronrør...20 Oscilloskop..25 TV.. 1 INNHOLD Radiobølger..3 Omvandlere..7 Oscillator.....12 Modulasjon. 14 Sender og mottaker..17 Elektronrør....20 Oscilloskop..25 TV..26 Oppgaver 28 2 Radio Antenne-ledning Radiobølger Sendinger produseres

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess Kapittel 11 Multipleksing og multippel aksess Innledning s. 657 Multipleksing og multippel aksess (MA) Flere datastrømmer, f.eks. brukere Én kanal Kommunikasjonsmedium Multiplekser Demultiplekser Flere

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Knop LAK-900M sett. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett

Knop LAK-900M sett. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop LAK-900M sett Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett Lydaktivert varslingsenhet m/mottaker HMS art. nr.: 189340 Best. nr.: 2223258

Detaljer