Velg felles betalingssentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velg felles betalingssentral"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen? Les mer side 15 Styring av arbeidskapital handler om fokus og kulturskifte. Tore Valderhaug, statsautorisert revisor og partner i Altaria AS Les mer side14 Finansiell restrukturering: Vis frem verdiene få lavere rente Les mer side 8 Les mer side O N L I N E Én konto for 29 euro-land Kutter Samme gebyr for alle overføringer mellom EU- og EØS-land miljøet Enklere å handle på tvers av landegrensene kostnader og sparer Les mer side 18 Nå på nett: Hurtigere betalinger for privat- og bedriftskunder Les mer side 4-5 Muligheten til å avholde møter via video har gjort samarbeidet både enklere og bedre. Så dette er en vinn-vinn situasjon for både bedriften, medarbeiderne og miljøet, sier informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen i TrygVesta. Les mer side 11 ANNONSE ANNONSE DnB NOR ledende nordisk cash management bank Vårt mål er å ivareta bedriftens behov for tilgjengelighet, sier Divisjonsdirektør i DnB NOR Rune Fjeldstad. Les mer om DnB NOR som ledende nordisk cash management bank på side 7.

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal Utfordringer Ved bruk av en betalingssentral kan alle bedriftens betalinger gå gjennom samme kanal og følge de samme prosedyrer og sikkerhetsrutiner. Velg felles betalingssentral We succeed if you succeed Cash Management for en bedrift som opererer globalt er krevende. Lover og regler kan være svært forskjellig fra Skandinavia, og utviklingsmessig kan det også være store forskjeller. For å sette opp en effektiv global Cash Management, er det viktig å ha fokus på automatiserte prosesser som gir god informasjon om hva som har skjedd og som kommer til å skje. En effektive måte å gjøre dette på er å sette opp en felles betalingssentral (Payment Factory) for hele bedriften. Ved bruk av en betalingssentral kan alle bedriftens betalinger gå gjennom samme kanal og følge de samme prosedyrer og sikkerhetsrutiner. Sentralt får bedriften en fullstendig oversikt over alle betalingene. For å kunne benytte betalingene som god styringsinformasjon kan bedriften sette klare regler for når betalingene må overføres til betalingssentralen i forkant av når de skal betales. For å sende betalinger til banker er det 3 viktige områder en bedrift må ha fokus på; format, kommunikasjon og sikkerhet. Format er det språk som betalingene sendes på. Hvert land har sitt nasjonale betalingsformat. Men en global bedrift, som trenger lokale betalinger i mange land og som bruker flere banker, trenger et felles format som kan benyttes for alle betalingene. EDIFACT har lenge vært det globale formatet for betalinger, om noen år er det trolig erstattet av XML som er enklere rent teknisk å håndtere. Et felles format, og en felles tolkning av hvordan dette formatet skal benyttes er viktig for en global betalingssentral. Det er svært tidkrevende å sette opp og vedlikeholde forskjellige formater og fortolkninger, og det er derfor viktig at både norske og internasjonale banker bidrar til et felles språk. Betalingene er del av en stor informasjonssyklus, og det er viktig at informasjonen som sendes med betalingen faktisk når frem til mottaker, -like viktig som det er at informasjonen på bedriftens innbetalinger kan gjenkjennes og aller helst automatisk tolkes slik at kundereskontroen hurtig kan oppdateres. Betalingene er del av en stor informasjonssyklus, og det er viktig at informasjonen som sendes med betalingen faktisk når frem til mottaker. På kommunikasjons- og sikkerhetssiden er SWIFT den beste nyheten for bedrifter som opererer globalt. SWIFT har siden 1977 vært bankenes nettverk for internasjonale betalinger. I 2002 åpnet SWIFT for at også bedrifter kunne få tilgang til nettverket, og i 2007 ble denne muligheten ytterligere forbedret med SWIFTNet SCORE. Med SCO- RE kan en bedrift knytte seg til alle sine banker, og dermed opprette en felles, sikker kommunikasjonskanal til bankene. Gjennom SCORE kan bedriften sende betalinger, -enten som strukturerte FIN-meldinger som f.eks. MT101, eller på det formatet som avtales med banken gjennom FileAct. FileAct kan brukes til alle formater, -bare avsender og mottaker er enige i hva det er og hvordan det skal tolkes. Fremtidens FileAct vil kunne benyttes til all kommunikasjon mellom bedrift og bank hvor det er behov for en sikker og effektiv meldingsutveksling. Rent teknisk er det forholdsvis omfattende å sette opp SWIFTNet for en bedrift, men dette kan outsources til et servicebyrå. Bruken av en betalingssentral gir, i tillegg til en sikker og felles betalingsprosess, god informasjon om det kortsiktige likviditetsbildet. Men for å kunne benytte denne informasjonen effektivt trenger bedriften å ha tilgang på likvidene på sentralt eide konti. Dette kan den få ved å sette opp Cash Pool løsninger som inkluderer alle kontiene som bedriften benytter. Det finnes en rekke ulike produkter som bankene tilbyr på dette området. Mest vanlig både i Europa og USA er Zero balancing, hvor alle medlemskontiene fysisk tømmes til bedriftens toppkonto hver dag. Dermed kan bedriften enkelt få tilgang til likvidene på topp-kontoen. Balansen som overføres fra medlemskontiene kan bokføres i en Internbank, hvor balansene renteberegnes. En Internbank er også effektiv for bedriftsinterne betalinger. Ikke alle land tillater bruk av Zero balancing. I tillegg finnes også land som tar avgifter på alle netting-transaksjonen, slik at lønnsomheten. Et alternativ kan være et annet produkt: Notional pooling. Variantene rundt dette produktet er også mange, men hovedpoenget er at balansen blir stående igjen på hver enkelt medlemskonto, mens eier av strukturen får en rentekompensasjon basert på hva nettorenten hadde vært dersom alle balansene hadde vært slått sammen. Bruken av betalingssentral, gode betalingsløsninger mot bankene og Internbank er alle verktøy som bidrar til god likviditetsinformasjon, som igjen bidrar til en mer effektiv styring og utnyttelse av kontantstrømmene i bedriften. Siri-Anne dos Santos Head of Cash Management, Yara International ASA Vi hjelper våre lesere til å lykkes Cash Management 2. utgave Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: Henrik H. Ek Prosjektleder for utgivelsen: Nicolai Kjølner Telefon: Distribuert med Dagens Næringsliv, Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. Vi bidrar til at våre kunder får bedre kontantstrøm og langsiktig lønnsomhet Intrum Justitia er Europas ledende selskap innen behandling av kundefordringer. Vi tilbyr hele spekteret i verdikjeden, fra kredittopplysninger, fakturering, reskontrohåndtering, påminnelser, inkasso, oppfølging av avskrevne krav, til kjøp av avskrevne fordringer. Intrum Justitia AS Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo Tlf Fax Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Lettland, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike

3 ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE annonse_flirt.indd :14:50

4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Én konto - mange land Felles standard og regelverk for eurobetalinger innebærer en konto som dekker hele euro-området, og inkluderer betalingsinstrumenter som regningsbetaling, avtalegiro, e- faktura og kort. Tor Olav Gabrielsen (Single Euro Payments Area) er et system -SEPA som muliggjør hurtigere og billigere betalinger på tvers av landegrensene. Systemet innebærer et felles marked for betalinger og handel med euro, og Norge og DnB NOR vil være med i dette systemet, sier banksjef Dag-Inge Flatraaker i DnB NOR. Flatraaker sitter i toppledelsen i European Payments Council (EPC). Dette er et organ som på vegne av 8000 banker i 31 land i Europa skal styre utviklingen av SEPA. I EPC leder Flatraaker standardiseringsarbeidet samt arbeidet med å finne felleseuropeiske løsninger innen mobile betalinger og e-handel. Standardiseringen innebærer at SEPA-betalingen ikke skal ta mer enn tre dager fra avsender til mottaker. Einar Ruud, leder for Cash Management i Swedbank Det nye regelverket medfører at det ikke lenger vil være forskjell mellom eurobetalinger innenfor et land eller på tvers av landegrensene. Det vil innebære at vi over tid får et integrert marked for betalingstjenester med like betingelser for betalinger innenfor og på tvers av landegrenser i eurosonen. I Europa har vi hatt mange nasjonale banknett, som etter hvert vil innarbeides i en standardisert infrastruktur. Fases gradvis inn I januar 2008 ble SEPA og et nytt regelverk som utgjør de første byggeklossene som bygger opp under myndighetenes krav lansert. Avtalegiro introduseres mellom 2009 eller 2010, og parallelt med dette lanseres felles regelverk og standarder for kortbetalinger basert på den nye chip-teknologien. - I 2010 og 2011 er målet å ha et felles marked hvor de nasjonale systemene er smeltet sammen. I tidsperioden 2012 til 2015 vil også e-faktura, mobile bankløsninger og e-handel bli en realitet, og det skal være et helt integrert kortmarked, sier Flatraaker. Én konto Ifølge leder for Cash Management i Swedbank, Einar Ruud, vil gebyrene over tid harmoneres slik at overføring av euro skal koste det samme både innenlands og grensekryssende innen SEPA-sonen. Man kan vente seg sterkere konkurranse og at prisene på overføringer vil gå ned. Swedbank var en av bankene i Norden som var klar til å kjøre betalinger i det nye SEPA-formatet den 28. januar, og sitter også i EPC sammen med DnB NOR. - Det vil ikke spille noen rolle om euro betales fra en konto i mottakerens land eller fra utlandet så lenge det er innenfor EU- og EØS-landene. Privatpersoner vil kun trenge én bankkonto for eurobetalinger, sier Ruud. Når infrastrukturen for betalingskort etter hvert samordnes, vil en privatperson som arbeider utenfor sitt hjemland ikke nødvendigvis måtte åpne tilleggskonto i utlandet. Personer med eiendom i utlandet vil være i stand til å utføre alle eurobetalinger eller direkte debiteringer (avtalegiro). Tjenesten vi kjenner som avtalegiro er en svært vanlig betalingstjeneste i flere europeiske land, og forbrukeren har ifølge Ruud en sterk beskyttelse mot feilaktige trekk fra sine kontoer. - Tjenester som betaling av strøm, avgifter og skatt kan trekkes fra egen konto i hjemlandet, sier Flatraaker. SEPA innebærer også at samme betalingskort kan brukes for eurobetalinger i alle SEPA-land. En standardisert betalingsverden Videre standardiseres tiden hver betaling skal ta. Ulike betalingsinfrastrukturer i hvert europeisk land har tidligere medført at eurobetalinger har tatt svært ulik tid. - Standardiseringen innebærer at SEPA-betalingen ikke skal ta mer enn tre dager fra avsender til mottaker, sier Ruud. Bare se på nettbank. Den ble lansert i 1996, men det tok en stund før de fleste ble komfortable med å benytte Internett til slike tjenester Dag-Inge Flatraaker, banksjef, DnB NOR. For å få til denne standardiseringen av betalingsflyten, er man avhengig av at informasjonen på betalingen standardiseres. - I praksis betyr dette at betaler må vite mottakers internasjonale bankkontonummer (IBAN) samt mottakerbankens swiftadresse (BIC). Dette sikrer rask formidling av betalingen, og reduserer de manuelle håndteringskostnadene, sier Ruud. Ruud forteller også at de fleste bankene endrer gebyrstrukturen slik at det blir et skille mellom de effektive SEPA-betalingene og betalinger som krever manuell behandling. Den nye SEPA-standarden vil også gjøre det enklere for bedrifter å integrere likviditetsstyringen med styringssystemene i bedriften (ERP-systemer). - XML-formatet gjør at bedriften kan rasjonalisere håndteringen av betalinger, idet alle innbetalinger følger samme standard og har samme informasjon uansett hvor de kommer fra. Dette gjør avstemmingsarbeidet enklere, og det er lettere å få større utbytte av ERPleverandørenes programvare for formålet, sier Ruud. Et samlet europeisk marked Økonomisk sett vil SEPA bidra sterkt til opprettelsen av et samlet europeisk marked, og dermed øke Europas konkurransekraft globalt. Ved å etablere et felles betalingsformidlingssystem basert på en felles internasjonal infrastruktur, vil kunder oppnå billigere og mer rasjonelle betalingstjenester innenfor EU- og EØS-området. Dette vil bidra til å fremme konkurranse, og ikke minst være til fordel for sluttbrukere av banktjenester i EU- og EØS-landene. - SEPA vil stimulere til økt handel og fremme konkurransen. Det vil være enklere for bedrifter å handle K R E D I N O R V E I E N T I L L O J A L E O G L Ø N N S O M M E K U N D E R. Ubehagelige overraskelser? På kredinor.no kan du lese mer om hvordan vi gjennomfører de nødvendige tiltak som har Over 100 års erfaring og kompetanse på kredittadministrasjon og inkasso. Opplever du at noen ikke innfrir sine økonomiske forpliktelser som avtalt? FINANSIELL RISIKOANALYSE AV FORETAK er løsningen på effektiv kredittadministrasjon for handelsvirksomheter. Du får: 07.no

5 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet -SEPA (Single Euro Payments Area) er et system som muliggjør hurtigere og billigere betalinger på tvers av landegrensene. Systemet innebærer et felles marked for betalinger og handel med euro, og Norge og DnB NOR vil være med i dette systemet, sier banksjef Dag-Inge Flatraaker i DnB NOR. på tvers av landegrenser når betaling og oppgjør blir rimeligere og standardisert, sier Ruud. Tilrettelegger banktjenester for mobil og Internett Både EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken følger progresjonen i SEPA nøye, og stiller klare krav at bankene leverer hva de har lovet. Etter hvert som systemene kommer på plass, vil nye SEPAtjenester gradvis bli lansert. Ifølge Flatraaker er det de enkelte bankene og ikke minst kundene som i stor grad bestemmer implementeringstakten av disse tjenestene. - Dette er etterspørselsdrevet, og når forbrukere er blitt mer komfortable med å benytte mobilen som bank- og betalingsplattform, vil dette komme i stor grad, men det er en prosess. Bare se på nettbank. Den ble lansert i 1996, men det tok en stund før de fleste ble komfortable med å benytte Internett til slike tjenester, sier Flatraaker. Økt konkurranse Et felles europeisk betalingsmarked gir grunnlag for en effektiv konkurranse mellom banker, og blant leverandørene til bankene pågår en konsolidering. - Etableringen av SEPA, med felles standarder, løsninger og regelverk, innebærer at de ulike aktørene må tilpasse seg - både banker og leverandørene. De må nå posisjonere seg for å ta del i dette markedet, og storskalafordeler vil klart spille en større rolle, sier Flatraaker. Utviklingen i SEPA-området innebærer mer standardisering på systemsiden, og leverandører og banker vil ikke bare fremstå som nasjonale, men operere i hele Europa i større grad enn i dag. Man får en mer standardisert bankverden. Først kommer standardiseringen og implementering av regelverket i praksis. Når man har dette på plass, vil aktørene i hele Europa begynne å tenke mer automasjon. - Da vil nok mange se mot Norge, ettersom vi ligger langt foran de fleste andre land i Europa når det gjelder kortbruk, nettbank, e-faktura og automasjon av banktjenester. Vi får en helt annen konkurransesituasjon og dynamikk i markedet, og det vil komme kundene til gode, sier Flatraaker. Påvirker betalingsformidlingen i Norge Når SEPA har utviklet seg videre, vil det også bli aktuelt å tilpasse de innenlandske norske betalingsløsningene. At vi har vår egen valuta, er ingen hinder for dette. Ifølge Flatraaker er det lite tenkelig at dette vil skje før SEPA har nådd et nivå hvor det minst matcher de løsninger vi har i Norge. Men dette er kun et tidsspørsmål. - Når SEPA fremstår som et marked og der de beste løsninger blir normen, vil det være naturlig at vi tilpasser oss også her. Når våre kunder kan få like gode løsninger via SEPA som innenlands i Norge - dvs. esepa - vil det være mye som taler fo r at vi tilpasser oss dette. Mest sannsynlig vil dette aktualiseres i perioden , avslutter Flatraaker. Med Vaxtra Økonomisystem har du alt tilgjengelig på nett hele tiden - uansett hvor du er - Dere kan være så mange brukere dere vil uten ekstra kostnader - En meget omfangsrik og ukomplisert programvare som skulle passe de fleste små og mellomstore bedrifter i norge i dag, uavhengig av om dere bruker Mac eller PC. Vaxtra har en mengde funksjonalitet som tradisjonellt ikke finnes i et vanlig økonomisystem - funksjonalitet som passer meget godt sammen til et hele. Besøk oss på - eller ring oss på i dag, så får du vite mer om dette produktet. - Gode både på pris, kvalitet og smarte løsninger...

6 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Gevinst å hente med cash management Bedrifter med god cash management kan oppnå økt avkastning, reduserte kostnader og lavere risiko for å tape penger på dårlige betalere. Lasse bergesen - At man kjenner måten man driver forretning på er viktig, sier Lie. Hun mener en bedrift som skal etablere gode cash management-rutiner på et tidlig stadium, bør involvere banken sin i prosessen. - Først og fremst må du ha en god bank som også kan være din rådgiver. Det er ikke nok å bare ha systemene. Banken må være med i prosessen, slik at bedriften kan få i stand enkle rutiner rundt sitt cash management. Har du kontroll på kontantstrømmen, er det der du får de første signalene om at det kan være noe som ikke stemmer. Solveig Lie, leder for cash management i Handelsbanken med cash management er å ha tilstrekkelig likviditet til riktig tid, -Formålet og samtidig ikke utsette selskapet for unødvendig risiko. God cash management er effektiv planlegging, kontroll og oversikt over de likvide eller nær-likvide ressursene i en bedrift. Dette inkluderer områder som likviditetsstyring, inn- og utbetalingsrutiner og lån og investeringer i et kort tidsperspektiv, sier Hans-Erik Lind. Han leder Nordeas cash management konsulentavdeling i Norge. - God cash management oppnår man ved å ha effektive rutiner, enkle prosesser og god oversikt, mener Lind. Han understreker at man må være villig til å investere tid og ressurser i å optimalisere de mange små prosessene som er med på å påvirke bedriftens kontantstrøm. Kontrollfunksjon Lie peker på at god kontroll på kontantstrømmen er et godt verktøy for å på et tidlig tidspunkt fange opp signaler om at noe ikke stemmer med innbetalingene. - Har du kontroll på kontantstrømmen, er det der du får de første signalene om at det kan være noe som ikke stemmer. Hvis ikke kundene betaler, bør alarmklokkene ringe, sier hun. - Her er det også viktig å ha en god og funksjonell nettbank, mener Lie. - Det er viktig å ha en nettbank som fungerer, gir gode rapporter og oversikt over innbetalingshistorikken. Teknisk sett ligger Norge langt fremme i forhold til enkelte andre land. Dokumentert god cash management bringer med seg flere fordeler. Det kan være et viktig evalueringskriterium når bedriften skal søke ekstern finansiering. - En potensiell lånegiver vil notere seg at bedriften har kontroll på kontantstrømmen, sier hun. Må kjenne detaljene - Det er flere forhold som må være på plass, mener Solveig Lie, leder for cash management i Handelsbanken. Hun mener Økonomiske fordeler Hans-Erik Lind i at man må ha god kunnskap om den Nordea fremhever at god cash management også gir økonomiske fordeler, underliggende driften i bedriften for å få på plass gode Ad Dagens cash managementløsninger. optimaliserer bedriftens Næringsliv både finansielt og operasjonelt. Sida 1Det risikoprofil, God cash management oppnår man ved å ha effektive rutiner, enkle prosesser og god oversikt, sier Hans-Erik Lind, leder Nordeas cash management konsulentavdeling i Norge. og elektroniske løsninger bidrar til å forbedre bedriftens salgsprosesser og forenkle kundenes hverdag. Han har registrert at man de senere år har sett en utvidelse av hva bedrifter legger i begrepet cash management. - Noe av dette har vært teknologistyrt, mens andre ting har vært styrt av lovgivning og et ønske om å se ting mer i sammenheng. I dag definerer nok de fleste bedrifter for eksempel elektronisk fakturering som en del av sitt cash management. Begrepet inneholder i tillegg til likviditet også operasjoner og oppgaver innenfor innkjøp, produksjon- og salgssyklusene. Tidligere var det nok en større forskjell på bedrifters og bankers definisjon av begrepet cash management, men nå har de fleste ledende bankene tilnærmet seg bedriftenes begrepsbruk, sier han. Alvorlige konsekvenser Lind mener bedrifter bør ha rutiner som ivaretar de grunnleggende kontrollbehovene, og en strategi innenfor cash management-området hvor de bør lage rutiner som støtter opp under målene i strategien. Dette kan gjelde rutiner innenfor likviditetshåndtering, for eksempel hva man gjør med eventuell overskuddslikviditet. Rutiner innenfor betalingsfullmakter minsker også risikoen for at for eksempel noen kan begå underslag. - Det viktigste dog er nok at rutinene støtter opp om den daglige driften, og setter klare krav og ansvarsområder for de involverte, sier Lind. Dårlig cash management kan få alvorlige konsekvenser for bedriften. - Regnskapet kan se greit ut, men har du bundet opp midler hos en kunde og kunden går konkurs, kan det i verste fall være nok til at du går konkurs selv, sier Solveig Lie. Hans-Erik Lind mener at bedrifter som ønsker å få bedre cash management, bør starte med å få oversikt over rutiner og prosesser internt. Da får man innsikt i sin cash management-situasjon. - Det finnes eksempler på bedrifter som har endt opp i skifteretten kun fordi de har hatt en dårlig styring på sin kontantstrøm. Vi ser at flere og flere bedrifter etterspør denne type analysetjenester, enten fra spesialiserte konsulentselskaper eller fra banken sin, sier han. Corporate banking just got personal. Most banks can offer their private retail clients a variety of internet products that enhance service and efficiency. But what about their corporate clients with complex requirements? The fact is, IT-driven banking innovation has mainly been aimed at the consumer market. Until now. TietoEnator s Cash Management solution empowers banks to offer even their largest, corporate clients a way to manage their finances easily and conveniently. Now is the time to experience personal corporate banking. For more information: or contact our Marketing Manager Geir Arne Waaler at +(47) TietoEnator is among the leading architects in building a more efficient information society and one of the largest IT services companies in Europe. TietoEnator specialises in consulting, developing and hosting its customers business operations in the digital economy. The Group s services are based on a combination of deep industry-specific expertise and latest information Technology. TietoEnator has about 16,000 experts in close to 30 countries.

7 ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE Når tid er penger Overskudd og god avkastning hjelper lite dersom bedriften ikke evner å gjøre opp for seg til rett tid, sier Divisjonsdirektør i DnB NOR, Rune Fjeldstad. Stopper eller forsinkes pengestrømmen kan det få store konsekvenser. Av: MAriAnne H. Håkonsen Redusert kredittid frigir kapital og ny teknologi gir oss bedre mulighet til å utnytte arbeidskapitalen mer effektivt. Samtidig unngår bedriften å ta opp kortsiktige dyre lån. DnB NOR er en ledende nordisk cash management bank og våre løsninger bidrar til å forkorte salgs- og kjøpssyklusene i bedriften. For deg betyr cash management: en enklere hverdag bedre oversikt og kontroll spart tid økt lønnsomhet Gjør det selv få full kontroll på administrering av kontoer, brukere og deres roller i DnB NORs Nettbank Bedrift. Enklere blir det ikke og du sparer både tid og penger. OveRSkuDD: Det hjelper lite med gode resultater om bedriften ikke evner å gjøre opp for seg. Du kan ikke betale regninger med overskudd. Så målet er å til enhver tid å drive bedriften med minst mulig balanse. Lav balanse betyr mindre kapitalbinding og kostnader, forklarer Divisjonsdirektør i DnB NOR Rune Fjeldstad. FOtO: JaN WalBeck Nærhet hjemme og i utlandet Norske bedrifter er i medvind og vokser hjemme og internasjonalt. Mange har også behov for å redusere risikoen ved internasjonal handel. Da er det godt å vite at banken din er der du ønsker og kan være en samarbeidspartner med god kunnskap og kompetanse om nye markeder. DnB NOR har tilstedeværelse hvor norske bedrifter har handel og forretningsvirksomhet spesielt i de viktigste områdene for internasjonal handel: Singapore Hamburg London New York Shanghai Luxembourg Stockholm, Gøteborg, Malmø Helsinki København Vi har også kontorer i Chile, India og Hellas. Vårt mål er å ivareta bedriftens behov for tilgjengelighet. Du får tilgang til vår kompetanse gjennom lokal nærhet til våre rådgivere, telefon og nettbank uansett hvor du måtte befinne deg det gir trygghet. Multinasjonal Nettbank fjerner landegrenser Selv om vi har en rekke store norske og svenske konsern som kunder er også løsningene tilrettelagt for små og mellomstore bedrifter. Vårt internasjonale kontosystem er unik i verden og gjør det mulig å knytte kontoer i forskjellige land opp i en felles likviditetsløsning. Dette betyr i praksis at din bedrift blant annet slipper valutaveksling ved utenlandshandel. Samtidig kan du med vår multinasjonale nettbank sitte hvor som helst med samme løsning. Du kan også åpne nye kontoer, bestille tjenester, foreta transaksjoner og betalinger like enkelt om du er i Spania, Vårt mål er å ivareta bedriftens behov for tilgjengelighet. Brasil eller i Norge. Morgendagens kunder krever stadig bedre og enklere løsninger DnB NOR satser store ressurser på innovasjon og utvikling for å gi en bedre og enklere hverdag for våre kunder.

8 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Finansiell restrukturering En finansiell restrukturering kan synliggjøre verdier og bedre likviditetsstyringen gjennom gode finansieringsvilkår og optimalisering av gjeldsgraden. Tor Olav Gabrielsen en operasjonell restrukturering kan være -Mens ressurskrevende prosess som påvirker den operasjonelle driften i betydelig grad, kan en finansiell restrukturering ofte gjøres på et administrativt plan, sier Sigbjørn Selvik i KPMG Transaction Services. Synliggjør verdier og risiko - få bedre likviditet Effektiv styring av likviditet er kritisk for alle virksomheter, men spesielt i situasjoner med svak verdiskapning. Ifølge Selvik er virksomheter med likviditetsbegrensninger i stor grad avhengig av god visibilitet, at tilgjengelige likvider benyttes hensiktsmessig og at behov for nye likvider begrenses til et minimum. En prosess som synliggjør virksomhetens muligheter og risiko, kan være nyttig for virksomheter som ønsker å gjenoppbygge tillit hos investorer og långivere, eller for investorer og långivere som selv ønsker å forstå deres risikoposisjon bedre. Å presentere uavhengige virksomhetsområder separat, kan redusere usikkerheten og risikoprisingen i forhold til en konsolidert fremstilling. - Virksomheter kan forbedre likviditeten gjennom å identifisere muligheter for å spare eller generere likvider, forteller Selvik. Målet er å frembringe bedre informasjon og synliggjøre verdier og risiko. Ifølge Sigbjørn Selvik i KPMG Transaction Services er virksomheter med likviditetsbegrensninger i stor grad avhengig av god visibilitet, at tilgjengelige likvider benyttes hensiktsmessig og at behov for nye likvider begrenses til et minimum. Bedre forståelse av virksomheten Selvik får støtte fra advokat og partner Hans Hemnes i PricewaterhouseCoopers Norge (PWC). - Å restrukturere bedriften ved å endre selskapsstruktur, gå over til en holdingmodell, endre produksjonsprosessen eller skille ut virksomheter, kan i mange tilfeller synliggjøre de underliggende verdiene i virksomheten, sier Hemnes. Ifølge Hemnes vil det da være lettere å sikre seg lånemuligheter. På denne måten bedres også likviditetsstyringen i bedriften. I mange tilfeller kan bedriften bestå av flere virksomhetsområder, ha flere markeder og fremstå som lite oversiktlig for eksterne aktører. Ved å synliggjøre verdiene på en bedre måte, er det lettere for bedriften å få finansiering til driften, både fra eiere og banker. - For det første er det lettere for bedriften å komme i en forhandlingssituasjon overfor finansinstitusjoner og få bedre betingelser på eksisterende finansiering. For det andre er det lettere å få kredittfasiliteter og tilførsel av ytterligere kapital. For det tredje er det også lettere å erstatte egenkapital med lån, slik at man får frihet til å trimme gjeldsgraden, sier Hemnes. Hva som er mest aktuelt, avhenger av bedriften og livssyklusen til bedriften. - For bedrifter i en vekstfase, er det viktig å ha tilgang på likviditet. For mer modne bedrifter er det muligens mer sentralt å trimme gjeldsgraden og erstatte egenkapital med lån, sier Hemnes. Høvler kostnader Det kan også være skattemessige besparelser ved en restrukturering av bedriften. Ifølge Hemnes er det å være optimalt tilpasset over landegrenser en problemstilling som berører eksportbedrifter og bedrifter med produksjon i flere land. - Å restrukturere må ses i en større sammenheng og etter ostehøvel-prinsippet. Mange små, sparte kostnader blir et betydelig beløp etter hvert, slik at man totalt sett kommer i en bedre situasjon etter omstrukturering, sier Hemnes. ABCDEF - At Besitte Contanter Det Er Finessen Ifølge Hemnes er problemstillingen like aktuell for alt fra relativt små familiebedrifter til store konserner. - Det å synliggjøre verdien av bedriften for å få de beste kredittbetingelsene og tilgang på likviditet, er uansett viktig for alle bedrifter, sier Hemnes. Frihet med factoring Stadig flere bedrifter benytter factoring som et verktøy for å frigjøre kapital. Lasse Bergesen Et factoringselskap overtar og administrerer kundefordringer. Det kan være nyttig for bedrifter som har behov for å frigjøre kapital, eller ikke ønsker å ha egne ansatte til å administrere fakturering og oppfølging av kundebetalinger. - Vi overtar fordringene og låner ut penger på grunnlag av fordringsmassen. Det normale er at vi ser hvor mye som ligger i en fordringsmasse, og legger inn bud. Med kredittforsikring kan vi låne ut opptil 95 prosent. Hver betaling som kommer fra en kunde går til nedbetaling av gjelden. Jo flinkere factoringselskapet er til å få inn pengene, desto raskere vil gjelden nedbetales, forklarer Ulf Lund Halvorsen i DnB NOR Finans. Han peker på at factoringselskapene også kan ta risiko. Da er det kvaliteten på debitorene som er avgjørende for prisen. Generelt gir dårlig kvalitet på fordringsmassen lavere pris, og tilsvarende betaler factoringselskapet mer når kvaliteten i utgangspunktet er god. Han fremhever to forhold som er viktige når man skal velge factoringselskap. - Først og fremst måles vi på hvor god vi er til å få inn pengene. Det andre er trygghetselementet. For oss er det viktig at vi gjør en så god jobb i forkant at vi ikke trenger å sende faktura til inkasso. Det er ikke det vi skal tjene penger på. Her er det stor kvalitetsforskjell på factoringselskapene, sier Lund Halvorsen. Integrert Administrerende direktør Anne-Lise Løfsgaard i Finansieringsselskapenes forening understreker at kundene bør forsikre seg om at man har med seriøse aktører å gjøre når man velger factoringselskap. - Factoring er ikke et beskyttet begrep. Derfor er det veldig viktig at man finner aktører som har konsesjon til å drive, slik at man kan være sikker på at selskapet driver med det de sier at de gjør. Løfsgaard mener factoring er bra cash management. - Det vil jeg absolutt si. Cash management bør være en integrert del av kapitalstrategien en bedrift har. Da kreves det gode styringssystemer. Det har man i dag innen factoring. Det ble sagt på og 1980-tallet at factoring var fattigmannsfinansiering. Det er helt feil. Du får frigjort kapital på et tidlig tidspunkt. Du kan få kontantrabatter fra egne leverandører, eller kan plassere overskuddslikviditet slik at man får avkastning. Man får frigjort ressurser, sparer på det administrative og får oversikt over kundenes kreditthistorie, slik at man tidlig kan få signaler om hvilke kunder man skal være forsiktig med ved nye salg, sier Løfsgaard. Nettbaserte løsninger Hun peker på at seriøse selskaper som driver factoring i dag har nettbaserte løsninger, der man kan følge opp kundene nøye og kan se hvordan betalingsmønsteret utvikler seg. Et ankepunkt mot å benytte factoringtjenester har vært at bedriftene har vært redde for at de mister kundekontakten. Det er det ingen grunn til, mener Løfsgaard og Lund Halvorsen. - Vi har fått bedre frem produktets egnethet, og factoring er blitt en vanlig og akseptert løsning. I dag er bruken bransjeuavhengig, og også større bedrifter ser at dette er en veldig ålreit måte å gjøre det på, sier Løfsgaard. - Hvis man bruker webløsningene våre godt, mister man ikke kontrollen over kundemassen. Elektronikken har i det hele tatt vært en revolusjon for factoringbransjen, sier Lund Halvorsen.

9 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Kredittoppfølging satt i system gir varige og lønnsomme kunder Frigjør tid og ressurserla CrediCare ta faktureringen CrediCare følger innbetalingene......sender betalingspåminnelse i rett tid CrediCare løser kundehenvendelser Finner enkle og gode løsninger for deg og din kunde Effektive system via web-portal Meld deg på vårt gratis e-post kurs 5 steg til varige og lønnsomme kunder på Foto: oskar-andersen.no

10 10 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Fjern kapital fra lageret 14% Gjennomsnittlig binding i norske v Kil - Min erfaring er at det er relativt mye å spare i norske bedrifter på dette området, selv om teoriene og metodene har vært kjent i ganske mange år. Men det viktigste er først og fremst å skaffe seg ett overblikk over situasjonen, sier BI-professor Stein Erik Grønland. Ann-Magrit Berge Kvaliteten på lagerstyringen er i mange tilfeller for dårlig, og ut fra et likviditetssynspunkt/kapitalbinding (Cash Management), er dette ofte en vesentlig del av driftskapitalen. Kapitalen som kunne vært brukt til andre ting. Konsekvensen kan være at kapitalen er syltet ned i feil produkter, sier Stein Erik Grønland, professor i logistikk på BI og daglig leder i Sitma. Typisk for dårlig lagerstyring er at det er en ubalanse mellom hvor store lagrene er og hvor mye du rent faktisk har behov for. Når man kommer ut som konsulent opplever man ofte at bedriften har brukt altfor mye kapital på gale ting. Det er klart at noe lager er fornuftig å ha for å betjene service og lignende, men hvis det er de gale tingene som ligge på lager, er det typiske karakteristika ved bedrifter som styres dårlig. Søk bistand - Hva kan i første rekke gjøres med lagerstyring relatert til Cash Management? - Det som ofte er problemet i praksis, og som du ser i mange bedrifter, er at mye av teknikkene og metodene for hvordan dette skal gjøres, finnes. Men bedriftene er ofte veldig forenklet i sin måte å gjøre arbeidet på i praksis. Man er ikke profesjonell eller dyktig nok i styringen, og det er det veldig mange bedrifter som ikke er. Det går ofte på metodikk og styringssystemer hvordan man gjør det. Derfor bør man søke bistand hos rådgivere som har spesiell kompetanse på lagerstyringsområdet. Situasjonen her og nå - Hvordan går man frem for å finne de som kan hjelpe en med å effektivisere, eller eventuelt bruke den ekspertise man selv har i firmaet? - Først og fremst må man skaffe seg et bilde av hvordan situasjonen egentlig er. Hvordan man gjør ting per i dag. Søk så kompetanse for å få vite hva bør man gjøre, og hva kan man få til. Finne ut av hvilket nivået lageret bør ligge på, med hensyn til både kostnader, kapitalbinding og annet. I Sitma arbeider vi oss sammen med bedriften gjennom en prosess, hvor vi først kartlegger selve situasjonen. Så viser vi dem hvilken kapitalbinding, kostnader og servicegrad bedriften ville hatt hvis de hadde styrt dette riktig, og gir dem råd om hvordan vi ville gjøre tilpasninger og endre ting for å komme dit. Noen ganger kan det gå på at du bare endrer logikkparametrene, andre ganger må du kanskje gå mer drastisk til verks og endre beslutningsregler og lignende. Min erfaring er at selv om teorien og metoden har vært kjent i årevis, er det fremdeles ganske mye å hente, sier Stein Erik Grønland. Annen innfallsvinkel Atle Nordli, 1. amanuensis i strategi og logistikk på BI, har en litt annen innfallsvinkel. - Ifølge Norsk Logistikkbarometer, som gjør undersøkelser med jevne mellomrom, var gjennomsnittlig kapitalbinding i varelagrene hos de som svarte på en tidlige undersøkelse, 14 prosent av omsetningen. Det høres umiddelbart mye ut, men hva er den egentlige kapitalbindingskostnaden? Til dagens lave rente rundt 5 prosent vil kapitalkostnaden bli 5 prosent av de 14 prosentene. Det vil si bare 0,7 prosent av totalkostnaden. Min konklusjon er at kapitalbindingskostnaden for lagerbeholdninger er overvurdert. Spørsmålet blir da; er det riktig å bruke veldig mye energi på å få ned den lille kostnadsdelen på bare 0,7 prosent, når transportkostnaden kanskje utgjør prosent av totalkostnadene til bedriften. Da virker det logisk å bruke mer krefter på transportkostnadene isteden, sier Nordli. Det er kanskje en idé å kartlegge kostnadene og se hvor det største potensialet ligger, og så sette inn støtet der man kan oppnå mest. Dårlig it-verktøy og systemer - Noen bedrifter har anstrengt likviditet. Når du planlegger logistikken må du da ta hensyn til hvordan likviditetssituasjonen påvirkes. Dette blir sjelden gjort. Hovedårsaken er at langsiktig logistikkplanlegging nesten er helt fraværende. Dette kan skyldes at ledelsen ikke forstår behovet, eller at det ikke finnes gode nok it-systemer og verktøy. Generelt er planleggingsverktøy for lagerstyring og logistikk dårlige. Planleggerne er ofte flinke folk som gjør en heroisk innsats, men de har dårlig verktøy. Det er komplisert å planlegge langt frem i tid med stor presisjon. Vil gi råd - Når det gjelder kapitalkostnad anbefaler jeg å regne ut Atle Nordli, 1. amanuensis i strategi og logistikk, BI hvor stor varelagerets kapitalkostnad er, sett i forhold til andre kostnader i bedriften, før man legger all energien på å få denne ned. Er den veldig liten, bør man bruke kreftene på andre ting. For mange bedrifter er den største ulempen med store lagerbeholdninger at lagerkapasiteten blir sprengt. God planlegging - Kapitalbindingen for selve lagerkapasiteten (bygninger, siloer eller tanker) og produksjonskapasiteten (maskiner og utstyr) kan være langt større enn kapitalbindingen i selve varebeholdningen. Ved hjelp av god planleg- Kloke ledere lar landets ypperste fagmiljø effektivisere sin økonomi, logistikk, CRM og lønn. Som landets største leverandør av Visma programvare står vi klare til å hjelpe deg og din bedrift med effektivisering av alle rutiner innen økonomi, logistikk, CRM og lønn. For mer informasjon, Tlf.: ET KLOKT VALG FOR DIN BEDRIFT

11 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 11 Miljøvennlig Cash Management kapitalarelagre. de: norsk logistikkbarometer Banker og finansinstitusjoner i Norge er på vei inn i en mer miljøvennlig tidsalder. De finner nye løsninger som rasjonaliserer og støtter opp under miljøforebyggende tiltak. Ann-Magrit Berge ging av transport og produksjon kan man unngå nye investeringer i den typen kapasiteter, men dette krever rett verktøy. Sette inn støtet - Det er kanskje en idé å kartlegge kostnadene og se hvor det største potensialet ligger, og så sette inn støtet der man kan oppnå mest. Men det finnes en del bedrifter der varelagerets kapitalkostnad alltid vil være viktige. Bedrifter med varer med stor verdi, for eksempel biler, eller oljebransjen som har mye dyrt utstyr. De har nok en god del å hente på og få ned varelagerets kapitalkostnader, sier Atle Nordli. Arild Hovland som er leder for Cash Management Kyst i DnB NOR, sier at en del av de løsningene som DNB NOR utvikler støtter oppunder viktige miljøforebyggende tiltak. Eksempler på dette er mindre bruk av papir, mindre reisevirksomhet i forhold til interne møter og kundemøter, samt at teknologien er et viktig verktøy for å bedre Cash Management løsningene. Og mange andre banker og finansinstitusjoner følger i samme spor. I rekordfart Utviklingen går fremover med rekordfart. Bankene vil bidra til mer rasjonelle arbeidsprosesser i samspillet med bedriftene, og betjeningen av bedriftene vil endre seg med økt grad av selvbetjening i kombinasjon med økt grad av assistert elektronisk betjening Effektiv kapitalutnyttelse Mer effektiv arbeidskapitalutnyttelse er meget viktig for at bedriftene i Norge skal bli mer konkurransedyktige. Dette kan i økende grad skje ved at bedriftene benytter teknologien ved å De ansatte liker tanken på at når de holder videomøter er de klimabevisste samtidig. Arild Hovland, leder for Casha Management Kyst i DnB NOR Informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen (til venstre) og kundeveileder Trude Gundersen i TrygVesta. sende/motta elektroniske fakturaer mellom hverandres ERP-systemer. Som Cash Management fagmann synes Hovland at dette er en gledelig utvikling hvor tiden for å behandle fakturaer reduseres dramatisk og gir mulighet for hurtigere oppgjør. Reduserte reiseutgifter I 2007 var Hovland i snitt 1-2 dager i uken på flyreise, men teknologien med videomøter bedres kontinuerlig og blir benyttet i større utstrekning. Reisetid, venting på flyplasser er kraftig redusert og betyr lavere reiseutgifter og mer tilstede på kontoret. Og vi sparer miljøet for CO2-utslipp, sier Hovland. Ekstra bonus Også forsikringsselskapet TrygVesta tar klimaproblematikken på alvor. - I utgangspunktet var det penger og tid vi var ute etter å kutte, og miljøgevinsten kom som en ekstra bonus, sier informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen i TrygVesta. - Etter hvert som vi har blitt mer klima- og miljøbevisste, så vi at videomøtene også hadde en betydelig miljømessig side, og så gikk det sport i det. Nå er møtene blitt en viktig del i det arbeidet vi gjør på dette området. De ansatte liker tanken på at når de holder videomøter er de klimabevisste samtidig. Mye reising og stress Arbeidet med videomøtene startet fordi det er store geografiske avstander i Norden, og man hadde behov for styrke samarbeidet internt i TrygVesta. Konsernet hadde høye reisekostnader knyttet til fly mellom Bergen, København og Oslo og innad i Norge. Man fikk også mange tilbakemeldinger fra de ansatte om at all reising tok på, og etter hvert som det ble innskjerpinger i de nye sikkerhetsrutinene på flyplassene, måtte alle beregne enda mer tid. Medarbeiderne opplevde dette som en stressfaktor og en ekstra belastning. Startet i Når startet Tryg- Vesta opp med videomøter? - Vi kjøpe de første videosystemene på slutten av 2004 og noen i 2005, men det var først i 2006 vi begynte å måle på dette. Da hadde vi fått opp flere systemer og et eget supportsenter som hjelper til med booking og videorom, og ikke minst hvis det skulle bli krøll på linjen. Det er en viktig suksessfaktor for oss at vi har lagt ting til rette rundt bruken av videomøter. Vi opplever både at teknologien har bedret seg, og at vi får god hjelp internt fra supportsenteret når vi trenger det. Etter hvert som teknologien har blitt mer stabil og vi har vendt oss til denne arbeidsformen, har også møtene blitt mer effektive og strukturerte. I dag har har TrygVesta 30 videosystemer over hele Norden og fire nye er nå på vei. Muligheten til å avholde møter via video har også gjort samarbeidet både enklere og bedre. Så dette er en vinn-vinn situasjon for både bedriften, medarbeiderne og miljøet. Populære møter - Hvordan er tilbakemeldinger fra medarbeiderne? - Mitt inntrykk er at dette blir mer og mer populært og mer og mer brukt. Nå er videorommene ganske opptatt i kjernetiden vår. Jeg har vært med på møter hvor vi har vært fire steder i flere forskjellige land oppe samtidig, og det fungerte bra. Deltakerne ser at det er fornuftig og mange opplever at møtene bli mer effektive, for det krever en litt annen møtekultur og disiplin. Spesielt når man er flere deltakere på hvert sted. Vi får også beskjed et kvarter før den bestilte tiden løper ut, og det virker skjerpende. Da må vi begynne å summere opp og trekke konklusjoner, sier Holm Svendsen. Maksimer dine muligheter La Sergel ta ansvaret for hele betalingsprosessen fra fakturering til pengene er på konto. Økt fokus på egen virksomhet, kortere kredittid og reduserte tap på fordringer er noen av fordelene vi tilbyr. Sergel er et ledende og fremtidsrettet nordisk konsern, med ca 350 ansatte. I Norge er vi 30 ansatte med kontorer i Sandefjord og Oslo. Telefon

12 12 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Betalingsterminalen - kontantstrømmens venn Betalingsautomater bidrar til et effektivt betalingssystem. Bruk av chip på de nye betalingsterminalene skal gjøre kortbetaling sikrere, i tillegg til å åpne for nye betalingsmetoder og bruksområder. Marit Bø Betaling med kort fremfor kontanter har en rekke fordeler for både butikkene og kundene. - Omtrent 95 prosent av kortbetalingene vi registrerer, gjøres med bankkort. Dermed kommer pengene raskere inn på butikkens konto. Bedriftene får bedre kontroll i forhold til oppgjør og avstemming. Samtidig reduseres risiko for feil ved kontanthåndtering, både i forhold til tellefeil og svinn, sier Stein-Arne Tjore, kommunikasjonsdirektør i Bankenes Betalings- Sentral AS (BBS). For butikkene er kanskje den viktigste fordelen at de får oppgjøret rett inn på konto, og dermed slipper arbeidet og kostnadene med kontanthåndtering, forklarer Tjore. Når butikkene sender oppgjøret fra terminalen, går dette inn til BBS og avregnes gjennom oppgjørssystemer i Norge før det posteres på kontoen til bedriften. - Litt avhengig av når på døgnet butikken sender dette fra seg, er pengene på konto dagen etter, sier Tjore. Også blant kundene er det blitt mer og mer vanlig å betale med kort. Derfor er det i dag mer eller mindre en forutsetning at butikkene godtar kort som betalingsmiddel. - Tre av fire nordmenn foretrekker kort som betalingsmiddel, men i enkelte aldersgrupper er dette tallet enda høyere, sier Tjore. Chip for bedre sikkerhet De nye kortene som bankene sender ut, er utstyrt med en chip, og denne skal på sikt brukes istedenfor magnetstripen. Mange steder har man allerede begynt å ta dette i bruk. Forskjellen blir da at kortet puttes inn i kortleser på terminalen istedenfor at det trekkes. - På sikt vil det innebære at alle kjøp, også med kredittkort, vil gjøres med PIN-kode. Bakgrunnen for endringen er et krav fra Visa og MasterCard. Dette gjelder alle kort, også på verdensbasis, sier Tjore. I en rekke land har det ikke vært vanlig å bruke PIN-kode slik som i Norge. Chipen gjør at man må trykke kode på alle kort, og vil gjøre misbruk av kort mindre. For oss vil ikke dette innebære de store endringene, ettersom vi er vant til å måtte taste kode. - For det norske markedet betyr endringen at kortkopiering, eller skimming, vil bli mye vanskeligere, sier Tjore. Betal med mobilen Chipen åpner for nye og spennende muligheter. Tre av fire nordmenn foretrekker kort som betalingsmiddel, men i enkelte aldersgrupper er dette tallet enda høyere. De nye kortene som bankene sender ut, er utstyrt med en chip, og denne skal på sikt brukes istedenfor magnetstripen. Mange steder har man allerede begynt å ta dette i bruk. I Malaysia har man lagt førerkortopplysninger sammen med bankkortet. Japanere kan betale burgere med mobiltelefonen, mens franskmennene kan kjøpe sine baguetter på samme måte. - Det vi vet skjer, er at det legges inn flere funksjoner i chipen. Vi tilbyr løsninger hvor smartkortene inneholder flere funksjoner. I dag er det både nasjonale og internasjonale betalingsapplikasjoner, BankID og kundetilpassede lojalitetsprogram, sier Tjore. Andre eksempler på det som kan komme i chipen, er adgangskort, medlemskort, gavekort, småpengekort og billettering. - Det vi tror kan komme, er mulighet for å bruke kortet til småpenger. Her finnes det flere mu- ligheter. Én løsning vil være et konsept hvor kortet avleses uten å ha vært i fysisk kontakt med terminalen; man kan vifte med kortet foran en leser som er tilknyttet. Terminalen er da tilrettelagt for å lese av en RFID-sender som er tilknyttet chipen, og som bruker kan lade opp gjennom terminaler som er tilrettelagt for dette. Løsningen er tilrettelagt for steder som tradisjonelt ikke tar kort i dag, og skal i all hovedsak håndtere lavere beløp, sier Tjore. Utfordringene med dette blir å tilrettelegge en løsning for håndtering av betaling som ikke skjer med et fysisk kort. I et land som Norge, hvor vi har over terminaler knyttet til bankenes felles infrastruktur for kort, vil slike løsninger i stor grad styres av hvor effektivt dette vil være og hvor raskt markedet responderer på en slik løsning, forklarer Tjore. Nye terminaler De som har en betalingsterminal med BBS-teknologi, har fått eller vil få oppgradert sine terminaler. - Av de terminalene BBS har levert så langt, har vi allerede oppgradert en stor andel, og resten vil få dette fortløpende, avslutter Tjore. - Det vil komme nye terminaler i årene som kommer, og vi tror flere av leverandørene kommer til å være mer opptatt av design enn i dag. Uansett er det spennende å følge med i utviklingen, og vi påvirker vår leverandør med det vi mener er viktig for det nordiske markedet, forklarer Tjore. Komplett Komplett

13 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 13 NewmarketiNg EnkEltE kunder lønner det seg å overlate til oss aktiv kapital er en av landets største leverandører av innfordringstjenester. vi tilbyr et bredt spekter av inkassotjenester og kan også kjøpe dine forfalte fordringer. På denne måten kan du frigjøre kapital og dermed forbedre bedriftens likviditet, samtidig som du er sikret profesjonell oppfølging av utestående fordringer. For mer informasjon, se våre nettsider eller ring oss på Stadig flere velger DIBS e-betalingsløsninger... Med over 5000 kunder i porteføljen er DIBS Skandinavias største leverandør av betalingsløsninger over Internett. Og veksten fortsetter! Løsninger for alle e-forhandlere - fra den minste til den største DIBS leverer alt fra enkle og rimelige betalingsløsninger tilpasset små nettbuttikker, til avanserte løsninger for store, internasjonale e-forhandlere med aktiviteter i mange land. Har stor tillit DIBS fikk nylig inn 1500 nye aksjonærer på eiersiden etter en emisjon som ble overtegnet mer enn syv ganger. DIBS-aksjen er nå notert ved First North i Stockholm. Markant vekst takket være: Enestående sikkerhet: DIBS oppfyller alle krav som banker og kortselskaper stiller til sikre betalingsløsninger på Internett. Oppå dette har vi utviklet våre egne verktøy, som styrker sikkerheten ytterligere for våre kunder. DIBS var blant de første som ble godkjent av VISA og Mastercard for å håndtere kredittkort på Internett etter den såkalte PCI-sertifiseringen (Payment Card Industry). Tallene som sier alt: Mer enn 5000 kunder bruker nå en DIBS-løsning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Vi lytter til dine behov: DIBS tilbyr rådgivning og support innenfor alle områder av betalingsløsninger. Det gir oss innsikt i våre kunders behov, som vi bruker til å utvikle nye produkter og verktøy. Blant annet har vi utarbeidet en Online Guide, som gir svar på de fleste spørsmål knyttet til valg av betalingsløsning. Transaksjonsvolum via DIBS Mia. SEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Enkelt å komme i gang: Normalt tar det bare noen timer å komme i gang med en DIBS betalingsløsning. Du kan velge mellom flere ulike metoder for å integrere DIBS til dine egne systemer. Du kan også integrere din DIBS-løsning til andre IT-plattformer. Ring tlf og la oss hjelpe deg med å få på plass en sikker betalingsløsning. Du kan også lese mer på _dibs_251x183_ann.indd 1 22/06/07 9:48:50

14 14 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Hode-hunger Endringstakten er høy ute i bedriftene, og det er stor etterspørsel etter kompetanse innen cash management. Utfordringen er tilgjengeligheten på kvalifiserte personer. På kort sikt kan løsningen være å leie inn konsulenthjelp, mens det på lang sikt må et endret fokus og et kulturskifte til. Ann-Magrit Berge store virksomheter med god økonomi- og finansfunk- -I sjon, vil strategidiskusjonen om idé og plan skape en kultur og en oppmerksomhet om hva som frigjør likvider og skaffer god kontantstrøm. Men i små og mellomstore bedrifter mangler man ofte det fokus og den kompetansen innenfor cash management som skal danne grunnlaget for styring av arbeidskapitalen, sier Tore Valderhaug, som er statsautorisert revisor og partner i Altaria AS. Fokus og kulturskifte - Vi merker at mange bedrifter binder for mye midler i varelager, kundefordringer og andre typer eiendeler, noe som innebærer at man for ofte får en for presset likviditet. Styring av arbeidskapital og kontantstrøm som genererer frie likvider er avgjørende for likviditeten. Man trenger ikke nødvendigvis cash management-verktøy eller mye opplæring og videreutdanning; dette går mer på fokus og kulturskifte, sier Valderhaug. ANN_DN_AKELIUS_ØA_246x :09 Side 1 Lei inn kompetanse Skal en bedrift gjennomføre et effektiviseringsprosjekt, men mangler intern kompetanse til å gjennomføre dette, må man finne noen som kan hjelpe. Det er ikke alltid gitt hvordan ting ser ut etter at et slikt prosjekt er gjennomført. Noen ganger må man bemanne opp og ansette noen, men det kan være vanskelig før man vet hvordan terrenget kommer til å se ut. Det mest kostnadseffektive er da å leie inn noen som har gjort dette før, i forskjellige sammenhenger og på forskjellige måter, som kan sparre med kunden og finne ut hva som er mest hensiktsmessig. Dette må være en person som i samarbeid med bedriftens egne ansatte kan lage prosesser og rammer for å få dette til å fungere. Stor etterspørsel - Det er veldig mange som har behov for tilgjengelige folk på dette området. Etterspørselen er stor etter cash management-kompetanse, i likhet med overalt ellers innenfor økonomi, finans og regnskap, sier Anne Jorunn Medhus, som er leder i Resources Global Professionals Norway AS og statsautorisert revisor. - Det er dyrt å ha uhensiktsmessige rutiner, så derfor bør man hurtigst mulig få satt i gang prosesser for å få dette opp å gå, sier Medhus. Lang erfaring Resources Global Professionals er ikke et ordinært konsulentselskap, så man kan ikke outsource prosesser til selskapet. Men de kan komme inn og hjelpe kunden, som alltid skal være prosjekteier. Konsulenter hentes som oftest inn midlertidig, og de utvikler og iverksetter rutiner sammen med virksomhetens egne ansatte. Men i små og mellomstore bedrifter mangler man ofte det fokus og den kompetansen innenfor cash management som skal danne grunnlaget for styring av arbeidskapitalen, sier Tore Valderhaug, som er statsautorisert revisor og partner i Altaria AS. Ulike grunner Konsulenter hentes inn i bedrifter i forskjellige situasjoner. Bedriftene ønsker kanskje å rekruttere en person, men det tar ofte lang tid. Det kan også være endringer i bedriftsstrukturen - fisjoner, fusjoner, oppkjøp og lignende - som gjør at bedriften ikke vet hvordan situasjonen vil se ut om et halvt år, og derfor ikke tør eller vil ansette folk på dette tidspunktet. Andre ganger er det rene prosjekter og man skal legge opp nye rutiner, prosesser og retningslinjer for cash management. Da trenger man en dyktig person som kan lede prosjektet, eller bidra på andre måter. - Konsulenter er erfarne personer med lang fartstid. De setter seg fort inn i tingene, og har en referanseramme som gjør at han eller hun er veldig fort oppe og går, sier Medhus i Resources Global Professionals. B a s e C a m p Ledere har mange krav og plikter til rapportering overfor styre, eiere og bankforbindelser. Med Akelius Økonomianalyse får du et administrativt verktøy som hjelper deg å dekke disse behovene enkelt og effektivt. Programmet inneholder en rekke beregningsmodeller som gir deg god oversikt over de viktigste nøkkelfaktorene. Daglig leders rapport inneholder drifts-/ likviditetsbudsjett, avviksanalyser og egenkapitalvurdering samt konklusjoner med tiltak (ihht aksjelovens krav). Programmet gir deg også nøkkeltallsanalyser, rapporter, investeringsanalyser, verdivurderinger, finansmodeller osv. Velkommen til en sikrere, lettere og mer lønnsom arbeidsdag! Mer informasjon om programmet finner du på vår hjemmeside. Med Akelius Økonomianalyse har du et ypperlig verktøy til utarbeidelse av Daglig leders rapport! Akelius Økonomianalyse : Nøkkeltallanalyser, profesjonelle rapporter, investeringsanalyse, verdivurderinger og finansmodeller. Pris kr ,- eks. mva TA KONTAKT NÅ OG PRØV PROGRAMMET GRATIS I 30 DAGER. Akelius AS Storgaten 11 Pb 8917 Youngstorget 0028 Oslo Tlf: Faks: E-post:

15 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 15 Inside Det vil altså være smart å innse at tilbakemeldinger - også negative - fra kunder er viktig for bedriften. Sats på de gamle Et tema som raskt kommer opp når Credit News snakker med norske kredittansvarlige og andre med et skarpt øye på cash inflow, i vidt forskjellige bransjer og bedrifter, er at det er betydelige cashflow-messige utfordringer knyttet til kundenes reklamasjoner/betalingsinnsigelser. Reklamasjonene har blant annet forskjellig sannhetsgehalt. Noen kunder klager helt uten annen grunn enn å kunne utsette betaling. Owe Ruud Redaktør, Credit News. Utfordringene er både eksternt og internt. Blant annet holder mange kunder tilbake store beløp med bakgrunn i en - reelt sett - liten bagatell. Det har man ingen legal rett til å gjøre, men ikke desto mindre er det nettopp det som ofte skjer i praksis. Erfaringen viser også at desto eldre en fordring blir, desto vanskeligere og dyrere blir det å få den innbetalt. Internt i bedriften blir det mye jaging for å få rette vedkommende (fakuraeier/selger) til å løse reklamasjonen innen rimelig tid. I dette ligger nettopp også den iboende, tilsynelatende trivielle utfordring å få sakene løst - raskt og riktig - for derigjennom å få inndrevet utestående fordringer. Å håndtere reklamasjoner på en optimal måte, er ofte en krevende øvelse. Slik vi ser det, er måten et selskap håndterer reklamasjoner på av stor, ja kanskje helt avgjørende betydning for hvordan kunden opplever selskapets totale kvalitet. Det er derfor viktig å ha klare mål og en klar policy for hvordan reklamasjoner skal håndteres. Det koster som kjent så utrolig mye mer å vinne en ny kunde enn å beholde en eksisterende. Det må være litt prestisjefylt å jobbe med reklamasjoner. Å løfte kompetansen og bevisstheten rundt dette, vil uten tvil være fordelaktig for bedriften. Hva er det så kunden forventer? Jo, kunden forventer følgende: en god forklaring og en unnskyldning når noe har gått galt at bedriften sympatiserer med deres situasjon at bedriften gjør det som skal til for å gjøre kunden fornøyd hurtig avklaring å bli holdt løpende orientert (dersom behandlingen likevel skulle ta tid) rettferdig løsning Den ultimate tabben er å sende rentenota/purring/inkassovarsel eller å oversende til inkassobyrå en fordring som er reklamert av kunden. De aller fleste økonomisystemer har fasiliteter for merking og kommentar av reklamerte poster. Utfordringen er ofte at vedkommende som mottar reklamasjonen ikke sørger for å registrere denne behøring i systemet, og så går purring eller annet ut. Uansett - purre- og rentestopp på reklamerte poster må settes (og tas av når saken er løst), samt eventuell ny forfallsdato. Det må finnes retningslinjer for informa- sjonsutveksling mellom de involverte parter og tidsfrister for behandlingstid. De viktigste kostdriverne i kredittstyring/fordringsadministrasjon er salgsvolum, antall kunder, fakturaer og reklamasjoner. Det vil altså være smart å innse at tilbakemeldinger - også negative - fra kunder er viktig for bedriften. Kanskje bør man være glad for klager/reklamasjoner, for de viser ihvertfall at kundene er interesserte! Det er mye verre at kunden biter i seg ergrelsen og får en negativ innstilling til bedriften. Når det gjelder forbrukere, kan det kort nevnes at disse på Forbrukerrådets nettsider kan finne en interaktiv klageveileder med gode råd. Forbrukerrådet samarbeider for øvrig med ulike bransjer om klagenemnder. Forbrukerombudet mottok rekordmange klager og henvendelser i De fleste klagene gjelder mobil, bredbånd og innholdstjenester. Det koster som kjent så utrolig mye mer å vinne en ny kunde enn å beholde en eksisterende. WE NOT ONLY find solutions we help implement them Resources Global Professionals er et globalt konsulentselskap innen økonomi og finans. Våre erfarne medarbeidere hjelper kunden å gjennomføre prosjekter og kan midlertidig overta ansvaret for en ledende linjefunksjon. Resourceskonsulenten har bred erfaring fra revisjon og konsulentvirksomhet i tillegg til operativ virksomhet, noe som gjør at hun/han raskt setter seg inn i kundens behov og løser oppgavene. Resources Global Professionals har opprinnelse fra Big 4 og er i dag et selvstendig selskap notert på NASDAQ. Våre 4000 konsulenter bistår kunder i 56 land. I Norge er vi representert med kontor i Oslo og Stavanger.

16 16 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Friskmelder gamle syndere Er det riktig at et tidligere mislighold skal forfølge deg resten av livet? Telenor friskmelder sine kunder etter at utestående gjeld er betalt. Har man vært en dårlig betaler i fortiden skal ikke dette forfølge deg i fremtiden. Marit Bø er at alle fortjener en ny sjanse, sier Atle Lessum, -Grunntanken informasjonssjef i Telenor. Når pengene ikke strekker til Han understreker at Telenors kunder generelt er flinke til å betale, men at de har stor forståelse for at folk av og til kan få betalingsproblemer. - Derfor strekker vi oss langt for å hjelpe folk som av ulike årsaker får problemer med å betale fakturaen. For eksempel med å forlenge frister, avbestillingsordninger og lignende, sier han Fleksibilitet ved uforutsette forhold Under den ekstreme kalde vinteren for noen år siden, da strømprisen i tillegg var ekstra høy, fikk mange høye strømregninger. - I denne perioden var det flere som fikk problemer med å betale regningen. Da ordnet vi det slik at betalingen ble utsatt, og kundene kunne prioritere strømregning den måneden, sier han. Kundeforhold I dag er det slik at dersom kunden har gjeld til Telenor og ikke betaler, etter muligheter for avdrag og eller utsettelse, blir saken sendt til inkassobyrå. - Så lenge en kunde har gjeld til Telenor vil de ikke kunne bestille hos Telenor. Hvis kunden ikke har gjeld hos Telenor, sjekker vi eksternt hos kredittopplysning. Disse henter informasjon fra offentlige registre. Tallene blir ikke sendt til Telenor, men inngår i selve kredittvurderingen. Telenor får kun tilbakemelding om kunden er ok eller ikke, forteller han. Etter at man blir friskmeldt tar det en til to uker før alle systemene er oppdatert, slik at kunden får kredittstatus. - Grunntanken er at alle fortjener en ny sjanse. I praksis utelukker vi bare kunder som har utestående hos Telenor, avslutter han. - I tillegg til å avklare betalingsbetingelser med kunden i forkant, bør alle bedrifter ha en kredittpolitikk som inkluderer salg til utlandet. Dette er kjernen i å redusere risikoen knyttet til likviditetsstyringen, sier informasjonsdirektør Jan Græsvik i Intrum Justitia. Rask på labben i forkant Kommuniser og samarbeid Det Ved salg til utlandet, bør man avklare betalingsbetingelsene - Det norske næringslivet bruker hjelper lite å ha en kredittpolitikk, på forhånd. Ha en kredittpolitikk som er hvis ingen i bedriften kjen- inkassobyråer aktivt. Man bør bli flinkere til dette også ved handel ner til den. Det er også viktig at kjent i hele bedriften og som tar høyde for salg til med utenlandske kunder. Når betalingene salgs- og økonomiavdelingen utlandet, oppfordrer ekspertene. uteblir, bør man sørge for at dette blir fulgt tett opp for å minimere tapene, sier Andersen. kommuniserer og samarbeider på dette området. - Skal en kredittpolitikk fungere etter hensikten, er det av- Tor Olav Gabrielsen Generalsekretær Thor Andersen Det er imidlertid en rekke preventive tiltak man kan foreta seg gjørende at ledelse, økonomiav- i Norske inkassobyråers forening er enig med Græsvik, og mener at med tanke på salg til utlandet. deling og salgskorps har en felles problemer kan unngås ved å etablere - I tillegg til å avklare beta- forståelse av hvorfor man har ut- klare retningslinjer for hvilke lingsbetingelser med kunden i arbeidet regler på dette området. taper norske bedrifter flere hundre betalingsbetingelser bedriften kan forkant, bør alle bedrifter ha en Samarbeid på tvers av avdelingene letter arbeidet med likvidi- -Årlig millioner norske kroner gi og hvordan eventuelle avvik i kredittpolitikk som inkluderer på sene oppgjør ved salg til utlandet, sier informasjonsdirektør Jan Græsvik i Intrum Justitia. Græsvik refererer til en undersøkelse foretatt av kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia, som viser at nordmenn er Europas raskeste betalere. Avklar betalingsbetingelser i forkant - Norske bedrifter er først og fremst raske fordi man generelt har korte betalingsfrister. Mens praksis i Norge er 14 dagers betalingsbetingelser, kan kredittiden være betydelig lengre i andre land. I Hellas standardbetalingsbetingelser skal håndteres. Sover godt med ubetalte regninger Andersen forteller at dårlig betalingsmoral er et problem norske bedrifter ofte opplever ved salg til utlandet. - I den grad brudd på betalingsbetingelser forekommer i Norge, er det først og fremst relatert til betalingsdyktighet og betalingsvilje. Jo lenger syd man kommer, jo dårligere blir betalingsmoralen, sier Andersen. I enkelte land har man et mye mer avslappet forhold salg til utlandet. Dette er kjernen i å redusere risikoen knyttet til likviditetsstyringen, sier Græsvik. Ha en klar kredittpolicy En kredittpolitikk innebærer at man har utarbeidet rutiner ved levering, salg og oppfølging av handlene som utføres. På forhånd bør bedriften kartlegge kundene sine, og ha rutiner for kredittsjekk, bruk av kredittopplysninger og utarbeide risikoanalyser. Man bør blant annet evaluere hvor viktig varene som leveres er for kunden. - Kunder blir selektive om de får tetsstyringen, sier Græsvik. Større tap enn mange tror For å illustrere hvor viktig det er å drive inn fordringene, kan man se på hvor mye ekstra bedriften må ha i omsetning for å dekke inn en tapt fordring. - La oss si at bedriften har en fortjenestemargin på 5 prosent og må ta et tap på norske kroner. Bedriften må da selge for 2 millioner for å dekke inn en tapt fordring på kroner, sier Græsvik. Jo lavere fortjenestemarginen og Italia er det vanlig med opptil til betaling. betalingsproblemer. Leverandører er, jo høyere meromsetning må fem ganger lengre kredittid enn i Norge, sier Græsvik. Store forskjeller mellom det som blir ansett for normal kredittid kan forårsake problemer. - Man kan forebygge problemene og planlegge likviditeten bedre hvis man avtaler betalingsbetingelsene med kunden på forhånd. Gjør det til en rutine å avklare kredittiden med kunden i forkant, sier Græsvik. - De trekker på skuldrene om man spør hvorfor de ikke har betalt. I Norge får man i det minste dårlig samvittighet om man ikke betaler, men enkelte steder ser man ikke på det som noe problem å la være å betale, sier Andersen. Ifølge Andersen og Græsvik er en av grunnene mangel på sanksjonsmuligheter. Den som skylder penger, får ingen ekstra kostnader ved å drøye betalingen. som lett kan erstattes, kommer sist i køen. Ha derfor rutiner som innebærer å innhente kredittopplysninger og kartlegge hvor viktig bedriften er i kundens verdikjede. Sjekk også gamle kunder med jevne mellomrom, råder Græsvik. Hvis kunden bryter betalingsbetingelsene, bør det foreligge retningslinjer for hva som skal skje umiddelbart. bedriften ha for å dekke inn tapet. Bedrifter med lave marginer er derfor mest sårbare for dårlige betalere. - Ta med i regnestykket at bedriftene som arbeider opp mot utenlandske kunder ofte har brukt mer salgskostnader for å få en utenlandsk kunde i forhold til å få norske kunder, avslutter Græsvik.

17 17 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet K> K>CI:G:C Birger N. Haug er hovedsponsor på bil under World Cup i Holmenkollen Skiforeningen valgte helt nye Nissan X-TRAIL bl.a. pga 4wd, stor bagasjeplass og høy grad av komfort. Du har nå mulighet til å kjøpe en av disse bilene som kun er brukt i èn uke og har gått maks 2000 km! Besøk Birger N. Haug og gi deg selv enda en grunn til å ELSKE VINTEREN! HELT NYE NISSAN X-TRAIL WORLD CUP EDITION - KUN 30 STK. Større plass og et helt nytt interiør. To nye, sterke dieselmotorer, All Mode 4x4-i, bluetooth handsfree, klimaanlegg, ESP, rattbetjent radio/cd, kjørekomputer, en av klassens største bagasjerom på hele 610 liter. (Tilgjengelig med diesel/automat.) Fra kun kr ,- Veil. pris kr ,- 5 STK NISSAN X-TRAIL WORLD CUP EDITION SE BENSIN m/bl.a. CD-skifter m/6 høyttalere, 17 alufelger, tåkelys, forkrommet frontgrill, regnsensor, skiluke, skinnratt. Kun kr ,- Veil. pris kr ,- 7 STK NISSAN X-TRAIL WORLD CUP EDITION XE DIESEL 150HK m/bl.a. cruisekontroll, rattbetjent radio/cd, Bluetooth Kun kr ,- Veil. pris kr ,- 5 STK NISSAN X-TRAIL WORLD CUP EDITION SE DIESEL 173 HK m/bl.a, skinnratt, regnsensor, hele 2,2 tonn trekkraft! Kun kr ,- Veil. pris kr ,- 12 STK NISSAN X-TRAIL WORLD CUP EDITION LE DIESEL 173 HK m/bl.a skinninteriør, el. justerbare seter, panorama soltak, skinnratt, regnsensor, hele 2,2 tonn trekkraft! Kun kr ,- Veil. pris kr ,- Alle bilene leveres med sommer- og vinterhjul på alu. felg, lastestativ og skistropper, nøkkelferdig bil. Birger N. Haug AS ASKER Fekjan 29 Telefon: lll#c^hhvc#cd BÆRUM Olav Ingstads vei 14 Telefon: SKØYEN Drammensveien 130 Telefon: ENSJØ Ensjøveien 16 Telefon: LILLESTRØM Depotgt. 12 vis-à-vis Obs! Telefon: *Veil. pris levert Oslo (inkl. lev.omk.). X-TRAIL: Gjennomsnittlig drivstofforbruk: 7,1-9,6 l/100 km. CO2-utslipp: g/km. Årsavgift kommer i tillegg. H=>;ITcapabilities

18 18 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal Inside We succeed if you succeed En enkel måte å måle popularitet på er å gjøre et Google søk. Hvordan måle effektiv arbeidskapitalstyring? Mange virksomheter har ofte store verdier bundet i arbeidskapital. Av den grunn benyttes utvilsomt mye ressurser til styring av arbeidskapital i norske virksomheter. Pål Berthling Hansen Førsteamanuensis. Handelshøyskolen BI Espen Skaldhaug Førstelektor Handelshøyskolen BI Det har så langt vi har klart å avdekke, ikke vært gjennomført studier i Norge som viser verken beløpsstørrrelser, eller kostnader knyttet til styring av arbeidskapital. Trolig benytter norske virksomheter mer ressurser på styring av sin arbeidskapital enn på investeringsanalyser som får mye mer oppmerksomhet fra akademikere. I akademiske kretser har det vært lite forskning på styring av arbeidskapital. Noe av grunnen kan være at styring av arbeidskapital blir vurdert som en rutinemessig aktivitet, eller som en mindre viktig del av de totale investeringene, eller fordi store finans- og realinvesteringer virker mer interessante. Vi er av den oppfatning at det vil være nyttig for mange å vite mer om effektiviteten til virksomhetenes aktiviteter innen arbeidskapitalstyring, og i den sammenheng kan det være interessant å se på noen måltall. Det er utviklet et knippe måltall for styring av arbeidskapital. Eksempler på ulike måltall kan være Likviditetsgrad 1 og 21 samt Cash Conversion Cycle (CCC). CCC er definert som: CCC = Antall dager lagerbinding + Antall kredittdager kunder - Antall kredittdager leverandører Til tross for at CCC dukket opp i litteraturen allerede i 1980, er det likviditetsgradene som har fått mest oppmerksomhet, sannsynligvis grunnet deres enkelhet. En enkel måte å måle popularitet på er å gjøre et Google søk. Til tross for at likviditetsgradene har fått mest fokus, er nok CCC-måltallet bedre egnet til å måle effektivitet i arbeidskapitalstyringen. Noe av grunnen er at CCC benytter informasjon fra både balansen (statisk), samt resultatregnskapet (dynamisk). Derfor er den bedre egnet til å fange opp nettopp dynamikken i arbeidskapital. Problemene med likviditetsgradene som måltall for arbeidskapitalstyringen er velkjente; de hensyntar ikke dynamikken i arbeidskapital, de blir for aggregerte, og de fanger ikke opp den relative endringen i forhold til eksempelvis salgsøkning. Studier i Belgia, USA og England viser en signifikant sammenheng mellom CCC og finansiell prestasjon målt eksempelvis ved avkastning på investert kapital. Sammenhengen sier, ikke helt overraskende, at jo lavere CCC er, jo høyere er avkastningen. Men CCC har også noen svakheter man bør være oppmerksom på: Det kan være svært innbringende å øke kredittiden til kunder, gitt at man tar dette igjen i form av for eksempel en prisøkning. Dette tar ikke CCC hensyn til. Økt andel kontantomsetning tar ikke CCC hensyn til med mindre man dekomponerer salget i kreditt- og kontantsalg. CCC beregner kun antall dager. Det vil si at en ekstra kundefordringsdag behandles likeverdig med en ekstra lagerbindingsdag. I praksis er jo dette ikke tilfelle. CCC kan justeres slik at den hensyntar disse innbyrdes forskjellene i CCC komponentene, men det Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 blir straks mer komplisert, samt at det ofte trengs intern informasjon for å gjøre slike justeringer. MVA terminene hensyntas ikke. MVA komponenten er ofte utelatt fra CCC beregninger, men påvirker definitivt arbeidskapitalen. Virksomheter i high-end segmenter vil ofte ha høyere CCC enn andre da omløpshastigheten på varene som regel er høyere. Man må derfor være varsom ved en sammenligning med andre virksomheter. Til tross for eventuelle svakheter ved CCC kan den være et ypperlig måltall for styremedlemmer, eksterne analytikere, eller andre som ønsker en rask indikasjon på utviklingen i arbeidskapitalstyringen. Det er også viktig å huske at endringer i CCC-måltallet ofte bør initiere flere spørsmål om hva årsaken er, i stedet for å trekke bastante konklusjoner om utviklingen er god eller dårlig. Grafen viser antall Google treff Cash Conversion Cycle Til tross for at CCC dukket opp i litteraturen allerede i 1980, er det likviditetsgradene som har fått mest oppmerksomhet, sannsynligvis grunnet deres enkelhet. En enkel måte å måle popularitet på er å gjøre et Google søk. Effektiv kredittforvaltning frigir firmaets ressurser. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Advokatkontoret Kredittforvaltning AS, Kirketorget 5, 3616 Kongsberg Tlf: Fax: Det må være noe som ikke stemmer når folk fremdeles avstemmer regnskapene med penn! Tror fremdeles noen at data ikke har kommet for å bli? match, automatisk avstemming det stemmer! Adr: Ole Deviks vei Oslo Tlf:

19 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 19 Kassesystemer til uslåelige priser Tellix leverer noen av de mest prisgunstige kasse- og butikkdatasystemer som finnes på det norske markedet. Kombinert med overlegen service, tilbyr vi din bedrift ekstremt brukervennlige og funksjonelle touchløsninger, levert i et pent og praktisk design. t-thouch Brukervennlig, funksjonell og elegant T-Touch er en svært elegant og plassbesparende kasseløsning som er tilpasset de fleste bransjer. Touchskjerm med oversiktlige menyer inndelt i farger gjør kassesystemet svært enkelt å bruke. > Alt-i-ett, vifteløs/ støyfri, Linux-basert > Enkelt å endre varer og priser > Rapporter full kontroll på omsetning, ansatte og svinn > Svært brukervennlig pakkepris > Touchkasse > Kasseprogram > Kvitteringsskriver > Kasseskuff > Strekkodeleser > Installasjon Kr.549,- pr. mnd. t-thouch pro fleksibel, driftsikker og Brukervennlig T-Touch Pro er et komplett butikkdatasystem tilrettelagt for bedrifter som ønsker å ha full kontroll og oversikt. Ideell til både kjeder og frittstående butikker. > Alt-i-ett, vifteløs/støyfri > Faktura-, CRM- og fordringssystem > Lagerstyring > Gavekortløsning > Integrasjon mot regnskapssystem og nettbutikk pakkepris > Touchkasse > Kasseprogram > Kvitteringsskriver > Kasseskuff > Strekkodeleser > Installasjon Kr.599,- pr. mnd. Se eller ring oss på tlf.: for mer informasjon.

20 20 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet La pengene jobbe. Så kan du gjøre det samme. Reduser kapitalbindingen, maksimer rentene og effektiviser transaksjonene. Cashmanagement kan virke komplisert, men egentlig handler det bare om en ting; at bedriftens penger skal få de beste forutsetninger for å jobbe på egenhånd, slik at dere kan fokusere på kjernevirksomheten! Swedbank er den største nordiske banken i Sverige, Estland, Latvia, Litauen, Ukraina og Russland. I Norge tilbyr vi ulike cash-management produkter, finansieringsløsninger samt rente- og valutaprodukter. Vi har felles kontorer med vårt deleide datterselskap First Securities ASA på Aker Brygge i Oslo. Swedbank har også kontorer i Danmark, Finland, USA, Japan, Kina, Luxemburg og Spania. Kontakt oss, så forteller vi hvordan vi kan hjelpe din bedrift å utnytte ressursene på best mulig måte.

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler Cash management 1. utgave - august 2007 Kredittinformasjon: Kundesjekking bedrer likviditeten Les mer side 12-13 Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Les mer side 20 Leasing: Stadig flere leier fremfor

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker Intrum Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 3 2012 magazine Begrenset KONTAntstrØM 8MÅTER å forbedre dine kontrakter på Swedish Open Backstage på en tennisklassiker svekker europeiske virksomheter

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2014 Leder har ordet 2014 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. Fra et norsk ståsted må vi seks år tilbake i tid for å finne en mer dramatisk avslutning av det gamle året

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer