Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen Gransherad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad"

Transkript

1 Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen Gransherad

2 Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon: Eiendomsmedarb Anita S Weiseth Adresse:Postboks 155, 3164 Revetal Besøksadresse:Bispeveien 1047, 3174 Revetal Selger:Klas Våle Adresse eiendomtråervegen 24, 3691 Gransherad Gnr bnrgnr 106, bnr 16 Boligtype:Enebolig Byggeår:Hovedhus 1927 BTA: 169 m2 BRA:115 m2 P-ROM: 115 m2 Prisantydning: kr SMS BUD, SENDES TIL 1963 SMS KODE ORD: Gårdsmegleren EIENDOMSKODE: KLV191 SMS sendes til 1963, med melding: Gårdsmegleren KLV191 Verditakst: Lånetakst: Fellesgjeld: Formue: Fellesutgifter: Dokumentavgift til staten:2,5% av kjøpesummen Tinglysning av skjøtet:kr 525,- Tinglysning av evt pantobligasjon:kr 525,- Eierskiftegebyr til forretningsfører: Attestgebyr rett prioritet:kr 202,-

3 Beliggenhet: Tråervegen 24 ligger i Gransherad i Notodden kommune, med godt utbygd offentlig kommunikasjon Gode fiskemuligheter i Tinnelva/ Tinnåa som er en av Sør- Norges beste ørretelver Landlig med gode turmuligheter i nærområdet Størrelsen på eiendommen gjør at den er egnet til dyrehold Gode solforhold i sommerhalvåret Det er ca 500 m til dagligvarebutikk Atkomst: Det er ca 27 km fra Notodden, ca 49 km fra Rjukan, ca 85 km fra Drammen, ca 47 km fra Kongsberg; R40 mot Geilo neste Jondalsvegen Fv37, sving venstre inn på Bøenvegen,sving venstre inn på Liengrenda, sving høyre, sving venstre inn på Tråervegen Tomteareal: Totalt ca 4500m2 Eier: Klas Våle Eierform: Selveier Visning: Avtale med Olav Hana på tlf / Bebyggelse: Enebolig: 1 etg vindfang, gang, stue, liten stue og kjøkken 2 etg gang, 3 soverom, bad og toalettrom Kjeller: 4 kjellerrom Låve: 2 etg med grunnflate på 264m2 - ca 490 m2 BRA Låvebru opp til 2 etg Areal: Hovedhuset har en bta på 169m2 og er på 1 etasje og 2 etasje, og kjeller Bra 115 m2, 54 m2 sekundære rom kjeller, se boligsalgsrapport Primære rom består av: 1 etg Vindfang, gang,stue, liten stue og kjøkken 2 etg Gang, 3 soverom, bad og toalettrom Sekundære rom består av: 4 kjellerrom Byggeår: Hovedhus nytt vindfang i 2010

4 Vedlikehold/tilstand Hovedhus: Boligen er jevnt over i bra stand Noe vedlikehold og oppgradering kan påregnes Nye vinduer er i bra stand, gamle vinduer må påregnes skiftet ut Taket er bra, men noe dårlig ventilasjon på loftet Kjøkken og bad må oppgraderes etter hvert Toalettet er i bra stand Drenering er av eldre årgang og er i ukjent tilstand Låven er av eldre årgang og har tidligere vært brukt som fjøs og stall Taket har ingen lekkasjer Oppgradering må påregnes Byggemåte: Bolig: Yttervegger på huset er i 6" tømmer med stående kledning utvendig Kledning er stedvis slitt og noe råteflekker Vindfang er i bindingsverk fra 2012 og i god stand Grunnmur er i betong og sparestein Saltak som er oppbygget av sperrekonstruksjon Taket er dekket med med dobbelkrummet betongstein fra sist på 90-tallet Renner og nedløp er i plastbelagt stål Kjeller med inngang både innenfra og utenfra, gulv og vegger er i betong og det er panel i himlingen Låve: Låven er i 2 etg bygget i treverk med stående kledning utvendig og saltak som er dekket med bølgeblikkplater Parkering: Gårdstun Kommunal tilknytning vann/avløp Vann: Ikke tilknyttet offentlig nett Privar borevann Kloakk: Septiktank Vei: Offentlig vei og privat inn til eiendommen Oppvarming: Elektrisitet og ved Energimerking: G - Orange Skoler/ barnehager: Notodden kommune har 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole Gransherad skole er en 1-10 klasse skole Gransherad barnehage er en av 5 barnehager i Notodden kommune (I følge selger god barnehagedekning)

5 Avgifter: Offentlige avgifter for 2014 er kr 5830,- totalt pr år I dette inngår blandt annet renovasjon, feiing, tømming av septik Eiendomsskatt: Det er eiendomsskatt i Notodden kommune Idet eiendommen er fradelt er ikke nytt beløpet kjkent Hvitevarer, løsøre og tilbehør: Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i salget Løsøre på eiendommen må avtales særskilt, idet det ikke følger med i salget Reguleringsplaner: Arealbruken for eiendommen er fastsatt til: LNF-område uten bestemmelser om spredt utbygging Det er kommuneplanens arealdel som gjelder Det finnes ikke reguleringsplaner som omfatter eiendommen eller del av denne Det er ikke godkjent mindre vesentlige endringer av planen som vedkommer eiendommen og som ikke er oppdatert i plankartet Det er ikke startet planarbeid for området som kommunen kjenner til Overtagelse: Etter avtale med eier Ligningsverdi: Idet eiendommen er fradelt, er ikke ny verdi satt Mangler: Se egenerklæring og boligsalgsrapport Odel: Det er ikke konsesjon på eiendommen Det hviler ikke odel på eiendommen Servitutter: Servituttene er i det vesentlige tilknyttet fradelt område De aktuelle servitutten vil ikke berøre denne del av eiendommen Jordskifte Gjelder denne matrikkelenheten mf Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver:0807/106/1 Bestemmelse om vannledning Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: 0807/105/2/4/ Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: 0807/105/8// Retten omfatter dagens etablerte brønn Retten omfatter også rett til å

6

7

8 ha rør/ledning frem til egen tomt Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: 0807/105/2/4/ Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: 0807/106/6 Rett til å ha rør/ledning frem til egen tomt Nedre Telemark jordskifterett, sak Kirkevolden Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: 0807/106/13// Retten omfatter dagens etablerte brønn Retten omfatter også rett til å ha rør/ledning frem til egen tomt Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: 0807/106/1/10// Retten omfatter dagens etablerte brønn Retten omfatter også rett til å ha rør/ledning frem til egen tomt Nedre Telemark jordskifterett, sak Kirkevolden Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv Jordskifte Nedre Telemark jordskifterett, sak Kirkevolden Gjelder denne matrikkelenheten mf Bestemmelse om veg Rettighetshaver:0807/106/1// Spesielle forhold: Eiendommen er fraskilt nylig og godkjent i kommunen i følge selger, men ikke tinglyst enda Eiendommen vil få nytt bruksnummer, idet oppgitt bruksnummer er for hele eiendommen Det er ikke boplikt i Notodden kommune Omkostninger: 1) Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesummen 2) Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525-

9 3) Tinglysningsgebyr for kjøpers eventuelle panteobligasjon kr 525,- 4) Sluttattest kr 202-5) Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales á konto ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse hvis ikke annet er særskilt avtalt Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktinngåelsen er å anse som kreditt til selger Forskuddet avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse Kjøper og selger gir med dette megler fullmakt til å benytte forskuddsbetalingen til betaling av meglers vederlag så snart sikringspanterett har oppnådd rettsvern ved tinglysning Resterende del av forskuddet blir stående på klientkonto, rentebærende for selger, og utbetales først ved endelig oppgjør Det må ikke være knytte forutsetninger til forskuddsbetalingen fra/på vegne av kjøper Div opplysninger: Alle bud skal inngis skriftelig til megler også budforhøyelse og motbud, aksept eller avslag fra selger Meglerforetaket kan ikke verken til selger eller markedet formidle bud med kortere akseptfrist enn klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning Lørdag regnes ikke som virkedag Alle eiendomsmeglerforetak er fra 1104 underlagt Lov om hvitvasking Dette innebærer at de har plikt til å melde fra til Økokrim om evt mistenkelige transaksjoner For denne eiendommen er det tegnet eierskifteforsikring i Protector Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring i HELP Forsikring AS For nærmere informasjon, se wwwhelpno Boligen har boligsalgsrapport Det foreligger oppdragsavtale med salær på 1,5 % av kjøpesummen, inkl mva, som selger betaler megler for oppdraget Vedlegg: Eiers egenerklæring Boligsalgsrapport Eiendomskart Avhendingsloven / as is Eiendommen selges som den er jfr Avhendingslovens 3 9 Selgers risiko for evt skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven Eiendommen har uansett en mangel jfr avhendingsloven 3 7 eller 3 8 Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig

10

11 Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før budet inngis Brosjyre om lov om avhending av fast eiendom kan fåes av megler Budgivning Dine rettigheter og plikter Denne informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4 I tillegg er det gjort visse modifikasjoner for å tilpasse informasjonen til eiendomsmeglingsforetakets rutiner og tekniske løsninger Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1 På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold 2 Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden 3 Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart Konferer gjerne med megler før bud avgis Ved innsendelse av elektroniske bud må budgiver selv påse at budet kommer frem Dersom budet ikke kommer frem som følge av feil i den tekniske løsningen som budgiveren benytter for å avgi sitt bud kan hverken eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket holdes ansvarlig for dette 4 Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av

12 budrunden I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold Ved tvangssalg kan det bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst seks uker Med rettens samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid ned til 15 dager Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist 5 Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4 6 Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt 7 Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form 8 Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1 Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom 2 Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom) 3 Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud

13 4 Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper Fremgangsmåten ved budgivning: Før du kan avgi ditt bud må du ha oversendt bilde av din legitimasjon Dette kan gjøres venten via e-post eller MMS Se vedlegg som beskriver fremgangsmåten

14

15 0 10 GRUNNEIENDOM : /16/ m Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift Utskriftsdato: Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord 00 6 Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 00 H Skog av høg bonitet 1729 M Skog av middels bonitet 188 L Skog av lav bonitet 09 i Uproduktiv skog Myr 00 Åpen jorddekt fastmark 79 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 67 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene Ajourføringsbehov meldes til kommunen Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

16 0 10 GRUNNEIENDOM : /16/ m Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift Utskriftsdato: Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord 00 6 Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 00 H Skog av høg bonitet 1729 M Skog av middels bonitet 188 L Skog av lav bonitet 09 i Uproduktiv skog Myr 00 Åpen jorddekt fastmark 79 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 67 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene Ajourføringsbehov meldes til kommunen Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

17 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Tråervegen GRANSHERAD Gnr 106 Bnr 16 Kommune: 807 NOTODDEN Befaringsdato: Rapportdato: RAPPORTANSVARLIG: Telemark Takst og Byggvurdering Arne Vierdal Fredrik Stangs gate 7, 3722 SKIEN Tel: / Fax: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

18 Tråervegen GRANSHERAD Gnr:106Bnr:16 Rapportansvarlig: TelemarkTakstogByggvurdering ArneVierdal FredrikStangsgate7, 3722SKIEN Tel: / OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side1av

19 Tråervegen GRANSHERAD Gnr:106Bnr:16 Rapportansvarlig: TelemarkTakstogByggvurdering ArneVierdal FredrikStangsgate7, 3722SKIEN Tel: / Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side2av

20 Tråervegen GRANSHERAD Gnr:106Bnr:16 Egne premisser Boligsalgsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdatoen For at boligsalgsrapporten fortsatt skal gjelde etter dette, må takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Dersom det fremlegges rapport ved salg som er eldre enn 1/2 år, faller ansvaret for rapportens innhold tilbake til selger Graden TG:2-3 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og byggningsdeler som ikke har synlige svekkelser, men der normal levetid er marginal eller har usikker restlevetid Krav til tetthet, ventilasjon, isolering, etc er forhold vi ikke kan, eller vanskelig kan oppdage etter de til en hver tids gjeldende byggeforskrifter og offentligrettslige krav Kontroll av byggesøknader og offentlige godkjenninger inngår ikke i oppdraget Takkonstruksjoner og utlufting vil i noen tilfeller være vanskelig å vurdere da det ofte ikke gjøres kontroll på yttertak Skjulte feil og skader kan ikke utelukkes Når det er en del snø på befaringsdagen er det begrensede observasjonsmuligheter som følge av dette Badet blir vurdert ut i fra visuelle observasjoner Det er viktig å merke seg levetid og risiko ved vannbruk direkte på overflater Sluk kan i mange tilfeller være vanskelig å vurdere om det er tette overganger og bruk av membran Dette grunnet smuss og groing Det vil alltid fra takstmann sin side anbefales løsninger som tilsier at vannbruk direkte på overflater reduseres Erfaringer med bad som er bygget av ufaglærte er at levetiden kan reduseres vesentlig Det er viktig å merke seg at selger i de fleste tilfeller gir opplysninger til takstmann om årganger på bygningsdeler og annen informasjon om boligen Forutsetning for rapporten er at disse opplysninger er riktige I noen tilfeller hvor det ikke gis opplysninger til takstmann vil dette være antydning/vurdering fra takstmann og her kan det avvike fra faktiske forhold Befaring Rekvirent: Klas S Våle Takstingeniør: Arne Vierdal NITO Takst Rapportansvarlig: Arne Vierdal Befaringsdato: Tilstede: Klas Våler og takstmann Arne Vierdal Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): VÅLE KLAS Tomteareal: 4500m 2 Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnr 106 Bnr 16 Adresse: Tråervegen GRANSHERAD Dokumentkontroll Basiskart fra Notodden kommune Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått Rapportansvarlig: TelemarkTakstogByggvurdering ArneVierdal FredrikStangsgate7, 3722SKIEN Tel: / Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side3av

21 Tråervegen GRANSHERAD Gnr:106Bnr:16 Rapportansvarlig: TelemarkTakstogByggvurdering ArneVierdal FredrikStangsgate7, 3722SKIEN Tel: / Andre opplysninger Om kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har bla plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjonen som fremlegges i forbindelse med avhending av en brukt bolig Denne rapporten kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det reelle innholdet av Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med spørsmål om innholdet i rapporten Eiendommen er fraskilt og godkjent i kommunen ifølge selger, men ikke tinglyst enda Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Småbruk med enebolig og låve Eneboligen er fra 1927 i 1,5 etg Nytt vindfang i 2010 Grunnmur i betong Vegger i tømmer med stående kledning utvendig og saltak som er tekket med betongtakstein Det er noen nye vinduer, resten er eldre Boligen er jevnt over i bra stand, men noe vedlikehold og oppgradering kan påregnes Dreneringen er ukjent og må påregnes oppgradert Kledningen trenger vedlikehold og har noen råteflekker Nye vinduer er i god stand, men det gamle må etterhvert påregnes skiftet ut Bra ytterdør, dårlig kjellerdør Taket er bra, med endel isolasjon, men dårlig ventilasjon på loftet Takstein, renner og beslag er bra Eldre pipe Nyere ovn i stuen Det er en typisk kjeller her og måler/indikerer indikerer høyere fuktighet Innvendig er det malt opp i senere tid og fremstår i bra stand med mye original panel Badet er fra tidlig 90-tall og begynner å bil noe eldre Bemerkninger på fall på gulvet Toalettet er i bra stand Kjøkkenrommet er bra Innredningen er eldre og må vurderes skiftet ut Låven er av eldre årgang i treverk og har saltak tekket med bølgeblikkplater Den inneholder bla tidligere fjøs og stall Det er ingen lekkasje i taket Vedlikehold/oppgradering må påregnes Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Enebolig 1927 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side4av

22 Bygg : Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM 2etg etg Kjeller Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 2etg Gang, 3 soverom, bad og toalettrom 1etg Vindfang, gang, stue, liten stue og kjøkken Kjeller 4 kjellerrom Sum alle bygg Sum alle bygninger Tråervegen GRANSHERAD Gnr:106Bnr:16 Rapportansvarlig: TelemarkTakstogByggvurdering ArneVierdal FredrikStangsgate7, 3722SKIEN Tel: / Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side5av

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern www.webtop.no Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern Veslekroken 7 B Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN ADVOKAT TOM STAVNES MNA TULLINS GT. 6 0166 OSLO www.stavnes.no ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN Lys og praktisk treroms selveier i femte etasje. Heis, balkong, peis og mulighet for parkering Adresse: Sorgenfrigaten

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig Vadsø, 29. januar 2014 Lys og trivelig leilighet med praktisk planløsning og alt på et plan. Beliggende i veletablert

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer