ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra kr kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet"

Transkript

1 ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra kr kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

2 Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet 13 Andre opplysninger 18 Presentasjon av boligen 37 Vedlegg 55 Bindende kjøpsbekreftelse 57 Les før du gir bud 2

3 BUGÅRDEN- ARENA BOLIG - 3

4 Kort om prosjektet Arena bolig er et boligprosjekt som bygges for at du skal nyte livet i vakre og sentrale omgivelser. Her får du sol fra morgen til kveld og flotte turområder i umiddelbar nærhet. Sameieformen gir deg et mer behagelig liv. Et liv hvor du får mer tid til å gjøre det du vil og du slipper å få dårlig samvittighet for at gresset har blitt for langt, eller at husveggen skulle fått seg et malingsstrøk. Du får tid til å nyte, samtidig som du får friheten til å fylle dagene dine med gode øyeblikk. Sameiet vil bestå av 36 leiligheter som har størrelser fra 58 til 79,6 kvm. De fleste leilighetene har to soverom, men det finnes også leiligheter med ett soverom. Adresse Ringveien 180, 3221 Sandefjord Totalpris inkl. omkostninger Fra ,- til ,- Pris Fra ,- til ,- Omkostninger Fra ca 6.000,- Bra/P-rom ca ,6 m² Ant. sov. 1 og 2 Tomteareal ca. m² Boligtype Leilighet Eier skal legge fram energiattest for kjøper senest ved overtakelse. For mer informasjon om prosjektet se side 10 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Velkommen til Arena bolig

9 9

10 Informasjon om prosjektet PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET Arena bolig ligger på Sandefjords flotte stadion, "Komplett Arena" som ligger på Pindsle. Her vil mange spennende kamper i tippeligaen bli spilt. Anlegget huser også treningsenter, apotek, blomsterforretning og MENY Arena dagligvareforretning med rikt utvalg for hele familien. Forøvrig finnes det også mange butikker på dette området med alt til hus og hjem. Arena bolig ligger ca. 3.5 km fra sentrumskjernen, slik at man har byens pulserende liv kun en grei spasertur unna. I nærområdet ligger Bugårdsparken med flotte idrettsanlegg, tur- og joggeløyper, idrettshall, skøytebaner, svømmehall og vakre Bugårdsdammen. Det er fine turmuligheter med start fra din egen leilighet. Leiligheten ligger vestvendt og er meget solrik. ADRESSE Ringveien 180, 3221 Sandefjord REGISTERBETEGNELSE Eiendommen kan bli fradelt hovedbruket, og hver bolig vil bli tildelt eget målebrev og adresse leilighetene har to soverom, men det finnes også leiligheter med ett soverom. Se vedlagte tegninger. Det medfølger en sportsbod til alle leilighetene. Det er mulig å kjøpe parkeringsplass i garasjeanlegget. Garasjen er tilgjengelig via en heis som går direkte opp til boligetasjene. Området har også parkeringsmuligheter for gjester. Felles for alle boligene er at de har praktiske og gjennomtenkte planløsninger med god arealutnyttelse. STANDARD Kjøkkeninnredning og garderober i leilighetene leveres fra Sigdal. Innervegger av gips leveres med strie (type G100) og males to strøk. Eggehvit farge. Det legges en 14 mm lamellparkett type Eik Natur fra Bo Andren Norge AS i stue, hall, garderobe, kjøkken samt øvrige rom som soverom og boder. Fotlister mot parkett er ferdig lakket eik. Inngangsdører til leilighetene er malte, lydisolerte og glatte tredører fra Swedoor. Se vedlagte beskrivelser fra Veidekke AREAL Bruksareal: fra 58 - til ca. 79,6 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert... Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene. Arealene er å betrakte som omtrentlige ca. areal hvor avvik kan forekomme på sluttproduktet. Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på tegningene medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår av salgsoppgaven. ANTALL SOVEROM Leilighetene inneholder ett og to soverom.se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under «innhold» feltet. INNHOLD Leilighetene er lyse, moderne og funksjonelle. 36 leiligheter som har størrelser fra 58 til 79,6 kvm. De fleste ETASJE

11 EIERFORM Eier (eierseksjon) Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av nr. 12. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. Seksjonseiere kan holdes solidarisk ansvarlig for andres mislighold av fellesutgiftene i forhold til sin sameiebrøk. BOLIGTYPE Leilighet BYGGEMÅTE Arena bolig vil bestå av en boligblokk i 4 etasjer med 36 leiligheter i 1. til 4. etasje. Underetasjer vil bestå av boder og garasjeanlegg. Det blir heis fra underetasjene til hver boligetasje. Felles takterrasse. Se vedlagte byggebeskrivelser. TOMT Tomteareal er ca. kvm på eiet tomt. Sameiet vil omfatte en eiet tomt, som etter fradeling vil bli ca. Utvendige fellesarealer leveres ferdig opparbeidet med veier og plasser, grøntarealer med plen og busker, lekeplass og belysning. PARKERING/GARASJE Hver leilighet kan kjøpe 1 parkeringsplass til kr ,- pr plass og får da bruksrett til parkeringsplassen i parkeringskjelleren. Parkeringsplassen kommer i tillegg til leilighetsprisen. Eventuelle overskuddsplasser skal beholdes av byggherre/ selger og eventuelt selges/leies ut innenfor denne eiendom. Det medfølger 1 sportsbod (min 5 m2) per leilighet. Se vedlagte salgstegninger. Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse. Det vil være handicap-plasser tilgjengeligei boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for dem. De andre beboere som eventuelt får tildelt HC-plass forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til annen beboer med dokumentert behov for HC-plass. Parkeringsplasser vil bli knyttet til de seksjoner som har kjøpt parkeringsplass. Dette gjøres gjennom vedtektene ettersom arealet i parkeringskjelleren forutsettes organisert som fellesareal. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell slik tilknytning ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i sameiemøtet. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet til seksjonene på samme måte som for parkeringsplassene. Alle leilighetene vil få tilgang til felles sykkelparkering og privat sportsbod. SAMEIEBRØK Antatt sameiebrøk: BYGGEÅR 2016 /2017 PRIS Pris fra til ,- Spesifisert prisliste på den enkelte enhet følger vedlagt. OMKOSTNINGER Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til 11

12 Informasjon om prosjektet kjøpesummen betale følgende omkostninger: - Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi på ,- Det vil utgjøre 5000,- kr. - Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr Attestgebyr kr. 172 Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. BETALINGSBETINGELSER 10% av kjøpesummen innbetales ved kontrakt, dog tidligst når det foreligger garanti etter Bustadoppføringslova 12. Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato. (Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering). Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av nr LIGNINGSVERDI Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/overtakelse. FELLESKOSTNADER Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Antatte felleskostnader er foreløpig anslått til ca ,- pr.mnd. og dekker bl.a. kommunale avgifter, forsikring av bygget, noe vaktmestertjenester, vasking av fellesområder, plenklipping, snømåking m.m VEI, VANN OG AVLØP Offentlig via private stikkledninger TILVALG Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt 47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen. REGULERINGSFORHOLD Reguleringsplan: Stadion og _E1- Sandefjord stadion. Vedtaksdato og Kommuneplanens arealdel: Formål Kombinerte formål (bebyggelse og anlegg).vedtaksdato Arealplaner med tilhørende bestemmelser kan lastes ned fra kartløsningen på kommunens hjemmeside. Nordre del av eiendommen omfattes av reguleringsplan Arealene er regulert til kombinerte formål (kontor, forretning, håndverksbedrifter, verksted, industri, lager), felles avkjørsel/parkering, grønnstruktur og turvei. Søndre del av eiendommen (Meny-butikk) omfattes av en ny reguleringsplan som er nylig vedtatt av bystyret. Arealene er regulert til blandet formål (forretning, kontor, tjenesteyting, idrettsstadion, bolig, felles uteoppholdsareal). Hensikten med dette planarbeidet har vært å tilrettelegge for ferdigstillelse av stadion med ny nærings- og boligbebyggelse på kortsidene. Atkomst til boligene foreslås fra Ringveien og skal skilles fra besøkstrafikken til stadion og næringsarealene. 12

13 Andre opplysninger SELGER Pindsle Eiendom Ovennevnte oppfordring om tilbakehold gjelder også for de forhold som eventuelt gjenstår for å få ferdigattest. OVERTAKELSE Etter nærmere avtale. Antatt byggetid fra byggestart antas å være ca. 14 mnd. Selger forutsetter at 60% av antall leiligheter må være solgt før byggestart. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, sammenføyning, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt 47 garanti. Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Boligen skal overleveres i ryddet og byggerengjort stand. Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. FERDIGATTEST/MIDLERTID BRUKSTILLATELSE Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter. Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge innen overtakelse. OPPVARMING Bygget tilkobles fjernvarmeanlegg fra Statskraft Varme AS (SV). SV sørger for tilførsel til tekniskrom, samt levering og montering av varmeveksler. Teknisk utstyr i forbindelse med fjernvarme plasseres i teknisk sentral plassert i parkeringskjeller. Det er lagt opp til to stk. varmekurser med målere til hver leilighet (varme og forbruksvann). Videre er det også lagt opp til sirkulasjon av forbruksvann. UTENOMHUSAREALER Overtakelse av felles- og utearealer skal gjennomføres av selger og kjøper/sameiets styre, og overtakelse av boligen kan skje uavhengig av dette. I leilighetene skal det medtas opplegg for vannbårent varmeanlegg, med radiator(er) montert på vegg og tilkobling av vannboren varme i gulv på bad. Se vedlegg byggebeskrivelser. Overtakelse kan ikke nektes av kjøper selv om utenomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelsen skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen. ADGANG TIL UTLEIE Boligene har bare én boenhet og ingen separat utleiedel. Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner, dvs. adgang til salg, utleie og pantsettelse av seksjonen. 13

14 Andre opplysninger VELFORENING Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening/sameie. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter. Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen. HEFTELSER OG SERVITUTTER Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig. AVBESTILLING Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI. Alt. 1: Ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova er følgende avtalt: Alt. 2: Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova 54 frem til: (F.eks. alle forbehold) Følgende heftelser følger eiendommen ved salg: Eventuelle pengeheftelser vil bli slettet ved overtagelse. RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. OFFENTLIGE FORBEHOLD Prosjektet er rammegodkjent av Sandefjord kommune. Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen. SELGERS FORBEHOLD Forsinket levering AVTALEBETINGELSER For bruk ved bufl salg: Kjøper skal betale inn kjøpesum etter følgende betalingsplan: 10% av kjøpesummen forfaller til betaling senest 14 dager etter kontraktsinngåelse. Resterende kjøpesum innbetales ved overtagelse av leiligheten. Selger stiller bank garanti for det til enhver innbetalte beløp fra kjøper i henhold til reglene i Bustadoppføringsloven. Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenør og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadoppføringslova 3 sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten. Kjøper skal ikke betale inn noen del av kjøpesummen før 12 garanti er stillet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på nye eier. EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger kan betinge seg et administrasjonsgebyr. 14

15 ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER Det er smart å kjøpe nytt Mange av oss tror kanskje at det ikke er så stor forskjell på å kjøpe en splitter ny bolig i forhold til det å kjøpe en bruktbolig. Vi tenker rett og slett ikke over dette når vi begir oss ut i boligmarkedet. Faktum er at det både er smart og lønnsomt å kjøpe nytt. Her er noen av grunnene til det: Lave kjøpsomkostninger: Ved kjøp av brukt selveierleilighet må man betale en statlig dokumentavgift på 2,5 % som beregnes av hele kjøpesummen. Ved kjøp av ny selveierleilighet beregnes dokumentavgiften kun av tomteverdien - ikke hele kjøpesummen. Lovfestet garanti: Ved kjøp av ny bolig har du en lovfestet garanti på 5 år (bustad- oppføringslova 12), og dermed et sterkere rettsvern enn om du kjøper bruktbolig. Bedre standard: En ny leilighet gir deg høyere teknisk standard med bl.a bedre isolasjon, balansert ventilasjon, vannbåren varme, flere el-uttak, garasjeanlegg med heisadkomst til leilighetsplan m.m. Svært lite vedlikehold: Boliger og bygg trenger vedlikehold, men ved kjøp av ny leilighet vil du ikke ha behov for oppussing eller ekstrainnsats i mange år fremover. Ved kjøp av ny leilighet kan du forholde deg til fast pris Du slipper budrunder hvor du kanskje må strekke deg litt lenger enn du i utgangspunktet hadde tenkt. Ved kjøp og restaurering av eldre bolig kan du aldri være sikker på hvor den totale prislappen ender. Det innebærer en høyere økonomisk risiko. Nye naboer blir kanskje også nye venner? Du flytter inn i et nyetablert sameie samtidig med alle dine fremtidige naboer. Det er mye enklere når alle starter på likt og er innstilt på å skape et hyggelig miljø, kontra det å flytte inn i et etablert boligsameie hvor det meste allerede er «satt». Kort oppsummert: Følelsen av å flytte inn i sin egen, splitter nye bolig er nok langt mer verdt enn du tror. Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 60 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www. skatteetaten.no for nærmere informasjon. Selger forbeholder seg retten til å justere prisen på usolgte enheter, eller eventuelt leie disse ut. ANNEN INFO Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne det. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen normalt bli gjennomført etter avhendingslovens bestemmelser, lov av 3. juli 1992 nr. 93. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. GARANTIER For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova 12 og eventuelt 47. Dersom selger stiller 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp av bolig inngås. 15

16 Andre opplysninger VEDLEGG Byggebeskrivelser fra Veidekke datert den Tegninger Beskrivelse og romskjema OPPDRAGSANSVARLIG Einar Tangen Fagansvarlig Elisabeth Øritsland Eiendomsmegler BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE (Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven) Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen etter siste annonserte visning gjelder ikke for profesjonelle. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen. FINANSIERING EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en flink finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette. Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansiering. FORSIKRING Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver. VERDIVURDERING Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet. INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. 16

17 Presentasjon av Ringveien

18 18 ARENA BOLIG

19 19

20 20 ARENA BOLIG

21 21

22 22

23 Kjøp tidlig i prosessen! Da kan du være med på å utforme din egen leilighet. 23

24 24

25 Kjøkkeninnredning og garderober (1 lm. pr. sengeplass) i leilighetene leveres fra Sigdal. (Bildet illustrerer UNO kjøkken.) Det legges en 14 mm lamellparkett type Eik Natur fra Bo Andren Norge AS 25

26 26 Utendørs

27 27

28 28

29 Anlegget huser også treningsenter, apotek, blomsterforretning og MENY Arena dagligvareforretning med rikt utvalg for hele familien. 29

30 Nærområdet Bugårdsparken 30

31 31

32 32

33 I nærområdet ligger Bugårdsparken med flotte idrettsanlegg, tur- og joggeløyper, idrettshall, skøytebaner, svømmehall og vakre Bugårdsdammen 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 UTEAREAL/LEKEPLASS 5,0 m 2 5,0 m 2 5,0 m 2 5,0 m 2 5,0 m 2 5,0 m 2 5,0 m 2 2 5,0 m 5,0 m2 2 5,0 m 5,0 m2 2 5,0 m 5,0 m2 2 5,0 m 5,0 m2 2 5,0 m 5,0 m2 5,0 m 2 5,0 m2 5,0 m2 5,0 m2 5,0 m 2 5,0 m 2 5,0 m 2 BRA Gang/trapp/heis A: 100,6 m 2 BRA F BRA A: 58,0 m 2 F F F F F BRA A: 58,0 m 2 A: 10,9 m 2 A: 58,0 m 2 BRA F BRA Bod A: 5,0 m 2 F Skjema / Detalj: A: 10,9 m 2 A: 58,0 m 2 F A: 11,1 m 2 D13 D VASKERENNE Snitt A Snitt A D H WC A=19 m2 Fasade øst E E 5,1 m 2 5,0 m 2 5,1 m D C B 15 x 207 = st 16 x 194 = Snitt A x 194 = x 194 = TEKN 7 D C B Fasade sør A A 16 Fasade vest :200 U Etasje Parkering Snitt A Tribune E Tribune D Bod A: 3,2 m 2 17 x 176 = C BRA BRA BRA A: 54,3 m 2 A: 58,0 m 2 A: 78,5 m 2 A: 79,6 m 2 A: 10,5 m 2 A: 10,9 m 2 A: 10,9 m 2 A: 10,9 m 2 A: 10,1 m 2 54,1 m 2 15 x 207 = x 176 = TYPE 1 TYPE 1 TYPE 1 TYPE 1 TYPE 1 TYPE 1 Bod Bod Bod Bod Bod TYPE 4 A: 3,2 m 2 A: 3,2 m 2 A: 3,2 m 2 A: 3,2 m 2 A: 3,2 m 2 TYPE 2 A: 5,0 m 2 Bod TYPE 2 17 x 176 = Bod A: 3,0 m 2 A: 5,1 m 2 Bad A: 5,6 m 2 Bad A: 5,6 m 2 A: 6,7 m 2 Snitt A BRA A: 69,3 m 2 B A Hage A: 202,2 m 2 Fasade vest Tegner: Målestokk: 1: Etasje Plan 0-1 JLJ 1:200 i A3 Sandefjord Sadion Tegnet dato: Prosjektnr.: Prosjektnr. Ansvarlig Ark: Kvartal 19 arkitektkontor AS Aagaardsplass Sandefjord 45

46 A: 11,1 m 2 A: 11,1 m F 17 x 176 = Bod A: 3,0 m 2 Bod A: 10,0 m 2 A: 10,0 m Bod 2 Bod F A: 10,9 m 2 17 x 176 = A: 10,9 m 2 F F F F F F BRA Bod A: 10,0 m 2 A: 10,1 m 2 A: 10,1 m 2 A: 10,1 m 2 A: 10,1 m 2 A: 10,0 m 2 F F A: 10,9 m 2 A: 10,9 m 2 F F F Bod A: 4,3 m 2 Bod A: 4,3 m 2 BRA A: 10,0 m 2 A: 10,0 m 2 A: 10,1 m 2 A: 10,1 m 2 A: 4,5 m 2 A: 79,5 m 2 A: 4,5 m 2 A: 79,6 m 2 F F A: 10,9 m 2 A: 10,9 m 2 Skjema / Detalj: F F F A: 11,1 m 2 A: 11,1 m 2 E E D 17 x 176 = x 176 = A: 9,8 m 2 Bod A: 3,2 m 2 A: 3,2 m 2 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 2 TYPE 2 17 x 176 = D TYPE 4 TYPE 1 TYPE 1 TYPE 1 TYPE 4 A: 6,7 m A: 6,7 m 2 C BRA A: 69,3 m 2 BRA BRA A: 79,1 m 2 A: 80,3 m 2 A: 10,1 m 2 BRA A: 75,0 m 2 BRA A: 69,3 m 2 C Fasade sør B B 13,5 m 2 A 9 Leiligheter A Fasade vest : Etasje Fasade øst E E D 17 x 176 = A: 3,0 m 2 Bod A: 9,8 m 2 Bod A: 3,2 m 2 A: 3,2 m 2 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 2 TYPE 2 17 x 176 = x 176 = D TYPE 1 TYPE 1 TYPE 4 A: 6,7 m A: 6,7 m 2 C BRA A: 69,3 m 2 TYPE 4 TYPE 1 BRA A: 79,1 m 2 BRA A: 75,0 m 2 BRA A: 80,3 m 2 A: 10,1 m 2 BRA A: 69,3 m 2 C Fasade sør B B A A 9 Leiligheter Fasade vest : Etasje (1) Plan 2-3 Sandefjord Sadion Tegner: JLJ Tegnet dato: Målestokk: Ansvarlig Ark: 1:200 i A3 Kvartal 19 arkitektkontor AS Prosjektnr.: Aagaardsplass 1 Prosjektnr Sandefjord 46

47 A: 11,1 m 2 Bod x 176 = F Bod A: 10,9 m 2 BRA F Bod A: 3,2 m 2 A: 10,0 m 2 A: 10,0 m 2 F 17 x 176 = x 176 = F F F A: 10,1 m 2 A: 10,1 m 2 A: 10,9 m 2 F Bod A: 4,3 m 2 BRA A: 10,0 m 2 A: 10,1 m 2 A: 9,8 m 2 A: 4,5 m 2 A: 79,5 m 2 F Skjema / Detalj: A: 3,2 m 2 A: 10,9 m 2 F A: 69,3 m 2 A: 11,1 m 2 Fasade øst E D 17 x 176 = A: 3,0 m 2 Bod Bod A: 3,2 m 2 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 2 TYPE 2 Bod A: 3,0 m 2 TYPE 4 TYPE 1 Bod TYPE 1 TYPE 1 Bod A: 3,2 m 2 A: 3,2 m 2 TYPE 4 A: 6,7 m A: 6,7 m 2 C BRA A: 69,3 m 2 BRA BRA BRA BRA A: 58,0 m 2 A: 58,0 m 2 A: 80,3 m 2 A: 10,1 m 2 A: 58,0 m 2 BRA A: 79,1 m 2 BRA A: 75,0 m 2 B A 9 Leiligheter Fasade vest 1: Etasje Fasade øst E Røykluke Røykluke D BRA Gang/trapp/heis A: 25,8 m 2 GARTNER BOD C B A Heller: 270m2 Sedum: 250m2 Terrassebord: 125m2 1:200 Takplan Plan 4-5 Sandefjord Sadion Tegner: JLJ Tegnet dato: Målestokk: Ansvarlig Ark: 1:200 i A3 Kvartal 19 arkitektkontor AS Prosjektnr.: Aagaardsplass 1 Prosjektnr Sandefjord 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Budskjema BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN Ringveien 180, 3221 Sandefjord Oppdragsnr: / Elisabeth Øritsland Kjøpesum iht. prisliste kr Skriver kroner 00/100 (I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Event. andel fellesgjeld kommer i tillegg.) Eventuelle forbehold FINANSIERINGSPLAN Lån i v/ tlf. kr Lån i v/ tlf. kr Egenkapital i v/ tlf. kr Finansiering kr bekreftet av Dato/kl. Jeg / vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 ja nei Jeg / vi ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1 ja nei Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai BUDGIVER 1 BUDGIVER 2 Navn Navn Personnr. - Personnr. - Tlf. Mobil Tlf. Mobil E-post Adresse Poststadr. E-post Adresse Poststadr. Sted Dato Sted Dato Underskrift Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) Underskrift Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) EiendomsMegler1 BV AS, Postboks 216, 3201 Sandefjord, T , F

56 Nå kan du gi bud med et tastetrykk Gå inn på gibud.eiendomsmegler1.no for å starte tjenesten, eller gå inn via knappen Gi bud på eiendommen du vil gi bud på DET ER TRYGT Å GI BUD ELEKTRONISK PÅ ALLE VÅRE BOLIGER, OG SÅ ENKELT GJØR DU DET: Start vår elektroniske tjeneste på eiendommen du vil gi bud på Legg inn bud Ønsker du senere å øke budet ditt gjør du dette fra samme tjeneste. Ring megler og få bekreftet at bud er mottatt. Megleren sørger hele tiden for å holde deg orientert om budet fra andre potensielle kjøpere.

57 Les før du gir bud FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6 3 og 6 4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. GJENNOMFØRING AV BUDGIVING 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3 Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av bud runden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 57

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer