Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr kr ,- Primærrom: fra ca m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh."

Transkript

1 Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr kr ,- Primærrom: fra ca m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

2 Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre opplysninger 12 Presentasjon av boligen 20 Vedlegg 55 Bindende kjøpsbekreftelse 57 Les før du gir bud 2

3 Åbøbyen - Nyt livet og la byens gamle omgivelser gi nye minner! 3

4 Kort om prosjektet Ti attraktive leiligheter prosjektert i Åbøbyen. Leil leveres nøkkelferdige og klare for innflytting. Gode løsninger og moderne standard. Fantastisk toppleilighet i tredje etasje. Totalpris inkl. omkostninger Fra kr ,- til kr ,- Adresse Brekkeveien, 4200 Sauda Pris Fra kr ,- til kr ,- Omkostninger Fra kr ,- til kr ,- Felleskostnader ikke fastsatt Bra/P-rom ca / m² Ant. sov. 2 Tomteareal ca m² Boligtype Prosjekterte selveierleiligheter Eier skal legge fram energiattest for kjøper senest ved overtakelse. For mer informasjon om prosjektet se side 6 4

5 5

6 Informasjon om prosjektet PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET Attraktiv beliggenhet i tradisjonsrike Åbøbyen! De fleste eksisterende boligene i Åbøbyen stammer fra Utbyggingen av området var det Sauda Smelteverk som stod for med bygging av boliger for sine ansatte. Utbyggingen ble foretatt i tre deler, en for hvert klasseskille. Åbøbyen er blant landets best bevarte byanlegg fra denne tidsepoken, med en særegen arkitektonisk stil, amerikanske brannhydranter og allégater. Prosjektet består av to bygg med totalt 10 leiligheter. Leilighetene går over ett plan og en kan velge mellom, hageplan, gateplan og toppleilighet. Første etasje, eller hageplanet har fire leiligheter. Andre etasje har også fire leiligheter. Toppleilighetene går over hele etasjen og er større enn de andre leilighetene. De åtte leilighetene på hageplan/gateplan inneholder: Gang med plass for garderobe, innvendig bod. 2 soverom, bad/vaskerom. Stue og kjøkken i åpen løsning. Utgang til terrasse/balkong fra stue. Samtlige leiligheter har utvendig sportsbod i tilknytning til carport. Ønsker du å bo i en helt ny bolig i ærværdige Åbøbyen, da er dette leiligehtene for deg! ADRESSE De to toppleilighetene inneholder stor gang med plass for en god garderobeløsning. Stue og kjøkken i delvis åpen løsning. Deler av stue kan avgrenses til et disponibelt rom, eksempelvis kontor. Utgang til balkong fra kjøkken. Bad/vaskerom. 2 soverom. Innevendig bod. Leilighetene har sportbod i gang. Brekkeveien, 4200 Sauda STANDARD REGISTERBETEGNELSE Prosjektet vil bli seksjonert av selger og hver leil blir tildelt eget seksjonsummer. AREAL Den klassiske lekte-kledningen i tradisjonell Åbøbyen stil, moderne hjørnevinduer i gammel funkisstil og skifer på tak gir bygget særpreg..- Bygget har heis, så her er det enkel adkomst for samtlige enheter. Bruksareal: fra 90- til ca. 135 kvm P-rom: fra ca 86 - til ca.131 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene. Arealene er å betrakte som omtrentlige ca. areal hvor avvik kan forekomme på sluttproduktet. - I hovedsak ferdigmalte panelplater, MDF på vegger. - Fliser og varmekabel på bad og i gang. Øvrige gulv får parkett, det er ikke varmekabler i disse rommene. - Kjøkken leveres med hvite slette fronter inkl. hvitevarer - Gulv på bad leveres med fliser. Baderomspanel på vegg. INNHOLD Dette er leilighetene for deg som ønsker en attraktiv men lettstelt bolig. Det er fokus på bokvalitet og trivsel i en ny moderne og lettstelt leilighet. Se leveransebeskrivelse fra utbygger Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på tegningene medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår av salgsoppgaven. 6

7 ANTALL SOVEROM 2 (3). Toppleiligheten har to soverom, men har muligheter for å gjøre om deler av stuen til et disp rom. Dette vil ikke være et godkjent soverom. Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under «innhold» feltet. ETASJE Byggene går over tre etasjer med leiligheter i første, andre og en toppleil i tredje etasje. EIERFORM Eier BOLIGTYPE Prosjektert selveierleil. BYGGEMÅTE BYGGEÅR Ca. 2015/2016 PRIS Pris fra kr ,- til kr ,- Omkostninger fra kr ,- til kr ,- Totalpris inkl. omk. fra kr ,- til kr ,- Spesifisert prisliste på den enkelte enhet følger vedlagt. OMKOSTNINGER Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: - Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi fra kr ,- - til kr ,- - Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr Attestgebyr kr. 206 Boligene blir oppført i tre, se leveransebeskrivelse for mer informasjon. TOMT Tomteareal er ca kvm på eiet tomt. Åbøbyen. Attraktivt og sentralt beliggende med gangavstand til de fleste fasiliteter. PARKERING/GARASJE Parkering i carport. Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. BETALINGSBETINGELSER 10% av kjøpesummen innbetales ved kontrakt, dog tidligst når det foreligger garanti etter Bustadoppføringslova 12. Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato. (Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering). Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av nr SAMEIEBRØK Ikke fastsatt TILVALG Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer 7

8 Informasjon om prosjektet b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. REGULERINGSFORHOLD Bolig. Beliggende i spesialområde. Se vedlagt reguleringskart med bestemmelser. Evt. bebyggelse skal gjennspeile omkringliggende bebyggelse. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt 47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen. OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen. LIGNINGSVERDI Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/overtakelse. FELLESKOSTNADER Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets felleskostnader. VEI, VANN OG AVLØP Offentlig via private stikkledninger INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR Breiband AS 8

9 Andre opplysninger SELGER ferdigstillelsen. IJH - Eiendom AS OVERTAKELSE Etter avtale med selger, en må påregne inntill 15 mnd byggetid fra igangsetting. For mer info vedr. tidspunkt for igangsetting se selgers forbehold. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, sammenføyning, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt 47 garanti. Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Boligen skal overleveres i ryddet og byggerengjort stand. Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. UTENOMHUSAREALER Overtakelse av felles- og utearealer skal gjennomføres av selger og kjøper/sameiets styre, og overtakelse kan skje uavhengig av dette. Overtakelse kan ikke nektes av kjøper selv om utenomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelsen skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for Ovennevnte oppfordring om tilbakehold gjelder også for de forhold som eventuelt gjenstår for å få ferdigattest. FERDIGATTEST/MIDLERTID BRUKSTILLATELSE Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter. OPPVARMING - Elektrisk, varmekabler i utvalgte rom avhengig av valg av leveranse (se beskrivelse). - Vedovn verdi ca kr ,- etter valg fra selger. ADGANG TIL UTLEIE Ingen restriksjoner VELFORENING Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening/sameie. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter. Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i 9

10 Andre opplysninger kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen. HEFTELSER OG SERVITUTTER Følgende heftelser følger eiendommen ved salg: Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig. Pliktig medlemskap i områdets velforening m.v Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.v AVBESTILLING Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI. RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. AVTALEBETINGELSER Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenør og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. OFFENTLIGE FORBEHOLD Prosjektet er rammegodkjent av Sauda kommune. Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen. SELGERS FORBEHOLD - Det tas forbehold om at 6 av totalt 10 enheter er solgt før prosjektet vedtas igangsatt. - Det tas forbehold om endelig offentlig godkjenning av prosjektet. - Forbehold om byggelånsfinansiering. Selgers forbehold skal være avklart senest innen Selger kan beslutte å frafalle forbeholdene tidligere, selv om forbehold om salg ikke er oppfylt. Forsinket levering Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova 3 sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten. Kjøper skal ikke betale inn noen del av kjøpesummen før 12 garanti er stillet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på nye eier. EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger kan betinge seg et administrasjonsgebyr. ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER Selger forbeholder seg retten til å justere prisen på usolgte enheter, eller eventuelt leie disse ut. ANNEN INFO Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne det. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. 10

11 Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen normalt bli gjennomført etter avhendingslovens bestemmelser, lov av 3. juli 1992 nr. 93. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. GARANTIER For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova 12 og eventuelt 47. Dersom selger stiller 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT FINANSIERING EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en flink finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette. Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansiering. FORSIKRING Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver. VERDIVURDERING Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet. Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp av bolig inngås. VEDLEGG - Leveransebeskrivelse - Kjøkkentegninger - Tegninger - Arealoversikt - Info fra Sauda Kommune. INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. OPPDRAGSANSVARLIG Monica Mørk Vikse Eiendomsmegler MNEF (Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven) BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen etter siste annonserte visning gjelder ikke for profesjonelle. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen. 11

12 12 Kjøkken

13 13

14 1 1 Illustrasjonsfoto stue 14

15 15

16 1 1 Områdebilder 16

17 2 3 2 Områdebilder 3 Områdebilder 17

18 1 1 Områdebilder 18

19 2 3 2 Områdebilder 3 Bilder av tomten 19

20 Forsikring 20 % rabatt på forsikring! Gratulerer med ny Du som har kjøpt bolig gjennom EiendomsMegler 1 får 20 % rabatt på hytte, hus- og innboforsikring hele det første året. Dersom du allerede har rabatterte forsikringer hos oss, gis rabatten i tillegg. Ring oss på 02002, så hjelper vi deg. sr-bank.no 20

21 Boliglån Lurer du på hvor mye du kan låne? oss på 02002, så gir vi deg svaret. sr-bank.no 21

22 A A AB CD ABCDAEF ABCDAEF A EF CAC A D A AAA CA B AA B EF CA A A AAA CA B BAA B EF ECAC A A AAA CA B BAA B EF ECA A D A AAA CA B AA B EF AC A D A AAA CA B AA B EF A A A AAA CA B DAA B EF E AC A A AAA CA B DAA B EF E A A D A AAA CA B AA B EF BAC CBD CBC B B A AAA C B BA EF EBAC CBD CBC B B A AAA C B BA 22

23 STANDARD LEVERANSE Leveransebeskrivelse 2 stk 4-mannsbolig Brekkeveien, Gulv Fliser og varmekabel på bad og gang. Parkett ellers. Det er medtatt fliser og parkett for 300kr/m2 Det legges lyddempende silencioplater i etg.skille mellom leiligheter 2.00 Terrasse Underetg: Støpt skiferplatting m/rekkverk 1.etg.: Vanntett gulvbelegg m/tråkkfliser og lektekledning som rekkverk 3.00 Yttervegger 200mm reisverk og isolasjon Stående lektekledning i Åbøbyn stil Krysslekting: 23x48 og 36x48 Vindsperre Vindtett asfalt plate 12mm 200mm isolasjon 0,15mm plastfolie 4.00 Innervegger 36x68mm bindingsverk til lettvegger 48x98mm til bærevegger Isoleres. Ferdigmalte panelplater, MDF 4.01 Vegger mellom leiligheter: Dobbelt reisverk 48x98 med 30mm hulrom 20cm isolasjon 1 lag gips på hver side Brannfugemasse 5.00 Listverk innvendig Dør og vinduslist hvitgrunnet Fotlist hvitgrunnet Taklist 21x34mm skyggelist hvitgrunnet 6.00 Tak Skiferstein Hunton 60x240 sutaksplater-18mm 48x48 strø 30x48 lekt Blanke aluminiums-takrenner 6.01 Isolert ytter-tak (Dersom innredning av loft) 23

24 STANDARD LEVERANSE 18mm asfaltplater Isolasjon fullisolert plastfolie 0.15mm Hvite takplater NB!Ved uinnredet loft :flyttes isolasjonen i skråtaket ned i bj.laget 6.02 Takutstikk Ingen takutstikk i gavl-dobbel vindski 22x173 imp Ingen takutstikk på langsider-stubord 19x148 imp Blanke aluminium takrenner 6.02 Listverk utvendig Vinduer settes helt ut. Kledning danner sidebelistning Imp. vannbord 28x148 over/28x98 under 7.00 Etasjeskille Himling i underetg: Lydhimling m/2 lag gipsplater som sparkles og males Himling i 1.etg : Gipsplater 7.01 loft (uinnredet) Kan lev. innredet etter egen avtale med byggefirma (se tegning med forslag) 8.00 Vinduer Standard toppsving (Husmorvinduer) Hvitmalt innvendig og utvendig Utvendige dører Hoveddør leveres i glatt utførelse med glass, ferdigmalt. Terrassedør leveres med glass helt ned, ferdigmalt hvit innvendig og utvendig Innvendige dører Ferdigmalt, formpressede, slett type 8.03 Kjøkkeninnredning Kjøkken leveres med hvite slette fronter inkl. hvitevarer (se egen kjøkkentegning) 8.04 Garderobeskap Garderobeskap lev. iht tegning 8.05 Baderomsinnredning Glatt, malt overflate, og heldekkende vask med speil og lysarmatur ETASJESKILLER MELLOM LEILIGHETER Etasjeskiller mellom leiligheter utføres som bjelkelag isolert med 150 mm mineralull. På undergulv av 22 mm plater av spon legges 36 mm Silencio trinnlydplater. Over disse legges 13mm gipsplater og 15 mm sponplater. Hellvik Hus Hellvik AS kan imidlertid fritt velge annen utførelse, men forskriftenes krav til lyd og brannskille skal ivaretas. 24

25 STANDARD LEVERANSE Himling utføres med 30 mm lekter montert i lydbøyler, og 2 lag 13 mm gipsplater. For ikke å bryte lyd og brannskillet skal elektriske installasjoner utføres som åpent anlegg. Av samme grunn kasses ventilasjonsavtrekk inn og føres ut gjennom vegg ved hjelp av ventiler. Det anbefales å benytte tepper eller myke belegg for å dempe trinnlyden Ventilasjon Ventilasjonsanlegg tilpasset leiligheten leveres Boder Alle boder plates innvendig. Lys og stikk Våtrom Det legges membran, varmekabel og fliser på gulv i bad På vegger monteres det baderomspanel Rørlegger Arbeidet omfatter de utstyrsenheter som er vist med heltrukket strek på tegningene og framføring av vann og avløpsledninger fram til disse. Utstyr leveres i følgende standard: Bad : -Opplegg til vegghengt klosett, dusj, vask og vaskemaskin -1 stk vegghengt WC -1 stk 90cm Foss Badinett møbel m/speil og armatur(eller tilsvarende) -1 stk 90x90 EuroEco ( eller tilsvarende) dusjkabinett med blandebatteri -1 stk kran til vaskemaskin Kjøkken : -Opplegg til vask og oppvaskmaskin - 1 stk kjøkkenbatteri -1 stk kran til oppvaskmaskin Bod: -Panelplater vegg -Gipsplater tak Bunn og stikkledninger leveres. I tillegg alt av nødv, tilkoblinger for tak og drensvann og eventuelle varmekabler på tilførsel av vann Elektriker Antall pkt dimensjoneres iht størrelse på hver leilighet iht. min.krav iht NEK Komplett tavle -Komplett jordingsanlegg -Stikkontakter på egne kurser -Lys på egne kurser -Varme på egne kurser -Varmekabel på bad og gang -Brannvarslingsanlegg iht. dagens forskrift 25

26 STANDARD LEVERANSE Følgende utstyr leveres: -1 stk panelovn 1250W i stue -1 stk taklamper type SG enøk o.l i hvert rom -2 stk utv. belysning type SG sorrento (Terrasse og inng.) -1 stk armatur for carport 2x36W -1 stk komfyrvakt Forandringer Hellvik Hus har rett til å foreta mindre endringer, i konstruksjon og materialvalg, som ikke redusere byggets kvalitet, og rett til å endre valg av leverandør, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris Tegninger Tegningene vil inneholde elementer som grunnmur, sanitærutstyr, møbler osv. som ikke inngår i leveransen, men som likevel vises som illustrasjon, eller som en del av prosjekteringen Disposisjonsrett til materialer Hellvik hus har full disp.rett over alle materialer tilført byggeplassen materialer og overflater Trematerialer i vinduer, dørkarmer og listverk leveres ferdig grunnet hvit Innboksinger Eventuelle rør og kanaler som av konstruksjonsmessige årsaker ikke kan skjules, må innbokses Snølast Snølast dimensjoneres iht. oppgitt tyngde Særkrav Merutgifter som følge av særkrav fra stedlige og/eller andre myndigheter, for eksempel til isolering mot utendørs støy o.o, belastes forbruker Forsikring Hellvik Hus Sauda forsikrer boligen i byggeperioden Søknader Inngår i leveransen Gebyr og avgifter Tilkoblingsavgifter, tinglysning -og dokumentavgifter, byggesaksgebyr o.l inngår i leveransen Byggestrøm Inngår i leveransen Adkomst og riggplass 26

27 STANDARD LEVERANSE Besørges av Hellvik Hus Car-porter: Det bygges 8 stk carporter med lys og stikk. Flatt tak med protan/pappbelegg Panel i himling Synlige søyler og spilerekkverk Sportsboder: Det bygges 8 stk sportsboder med lys og stikk Utv./innv mur Grunn og betongarbeid. Alt utv murarbeid vedr. grunnmur, forstøtningsmurer, trapper,plattinger osv er medtatt Innkjørsel blir gruset og plantet og hage blir opparbeidet og sådd. Hagestue: Det blir bygget en hagestue i hagen (se egen tegning ) 27

28 Perspektivtegning: 2201/1/1 Kjøkken - Alternativ - 1 Skrevet ut: Prosjekt: Brekkeveien MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Birkeland, Jan Reidar Side:1 (1) 28

29 Plantegning: 3431/1/1 Kjøkken - Alternativ - 1 Skrevet ut: Prosjekt: Brekkeveien Skala: Tilpasset ramme Kvalsvik Produksjon Industrivegen, 6060 HAREID Telefon: Mobil: Fax: Organisasjonsnr.: Hjemmeside: Kvalsvik Møbel Møbel 8. Compact Eik Beiset/Fargelakkert Kunde Brekkeveien, MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Vår ref: Side:1 (1) 29

30 Plantegning: 3431/1/2 Kjøkken - Alternativ - 2 Skrevet ut: Prosjekt: Brekkeveien Skala: Tilpasset ramme Kvalsvik Produksjon Industrivegen, 6060 HAREID Telefon: Mobil: Fax: Organisasjonsnr.: Hjemmeside: Kvalsvik Møbel Møbel 8. Compact Eik Beiset/Fargelakkert Kunde Brekkeveien, MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Vår ref: Side:1 (1) 30

31 Fløgstad skule Åbøtunet Sneath s park B A Veslefrikk barnhage 31

32 heis heis gang gang 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m Teikning: Målestokk: Dato: Hageplan / 1. etasje 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

33 sports bod sports bod 5 m² 5 m² sports bod 5 m² carport sports bod 5 m² avfallssortering trafokiosk postkassar sports bod 5 m² sports bod 5 m² sports bod sports bod 5 m² 5 m² heis gang heis carport gang 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m carport Teikning: Oppdrag: carport Målestokk: Dato: Gateplan / 2. etasje 1: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

34 heis gang 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m Teikning: Oppdrag: heis gang Målestokk: Dato: Loft / 3. etasje 1: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

35 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m Teikning: Målestokk: Dato: Fasadar 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

36 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m Teikning: Målestokk: Dato: Fasadar 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

37 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m uteplass 20 m² stove / kjøken 38 m² omn bad 9 m² sov 2 7 m² (sportsbod på gateplan) sports bod 5 m² gang 15 m² sov 2 13,5 m² innv. bod 3,5 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 102-B 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

38 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m uteplass 20 m² stove / kjøken 38 m² omn bad 9 m² sov 2 7 m² (sportsbod på gateplan) sports bod 5 m² gang 15 m² sov 2 13,5 m² innv. bod 3,5 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 102-A 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

39 39

40 40

41 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 12 m² stove / kjøken 38 m² stove / kjøken 38 m² omn bad 9 m² bad 9 m² sov 2 8 m² W W innv. bod 3 m² sports bod 5 m² gang 15 m² gang 15 m² sov 1 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 202-A 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

42 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 12 m² stove / kjøken 38 m² stove / kjøken 38 m² omn bad 9 m² bad 9 m² sov 2 8 m² W W innv. bod 3 m² sports bod 5 m² gang 15 m² gang 15 m² sov 1 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 202-B 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

43 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 12 m² stove / kjøken 38 m² stove / kjøken 38 m² omn sov 2 8 m² bad 9 m² bad 9 m² sports bod 5 m² innv. bod 3 m² W W gang 15 m² gang 15 sov 1 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 201-A 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

44 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 12 m² stove / kjøken 38 m² stove / kjøken 38 m² omn sov 2 8 m² bad 9 m² bad 9 m² sports bod 5 m² innv. bod 3 m² W W gang 15 m² gang 15 sov 1 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 201-B 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

45 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 17 m² sov 2 13,5 m² omn stove / kjøken 68,5 m² bod 4 m² gang 8 m² heis bad 8,5 m² disponibelt rom 10,5 m² gang 13 m² sports bod 6,5 m² sov 1 17 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 301-A 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.: 4652 w 45

46 w 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 17 m² sov 2 13,5 m² omn stove / kjøken 68,5 m² sov 1 17 m² bod 4 m² bad 8,5 m² heis gang 8 m² disponibelt rom 10,5 m² sports bod 6,5 m² gang 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 301-B 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

47 Hageplan / 1. etasje Leilegheit 101-A Etasje 1 Primærrom 86,5 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 20 m² Leilegheit 102-A Etasje 1 Primærrom 86,5 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 20 m² Leilegheit 101-B Etasje 1 Primærrom 86,5 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 20 m² Leilegheit 102-B Etasje 1 Primærrom 86,5 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 20 m² 47

48 Gateplan / 2. etasje Leilegheit 201-A Etasje 1 Primærrom 87 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 12 m² Leilegheit 202-A Etasje 1 Primærrom 87 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 12 m² Leilegheit 201-B Etasje 1 Primærrom 87 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 12 m² Leilegheit 202-B Etasje 1 Primærrom 87 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 12 m² 48

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS. Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS. Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport. PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Stadiontunet trinn II bolig 1

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS

BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - AASEMARKA, REKKEHUS PROSJEKT: Aasemarka, Åse Gård UTBYGGER: Stolt Bolig AS AASEMARKA Aassee gård-sandveedd 04.10.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER

SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER Adresse Register betegnelse Litlabergarmen 16 Gnr: 32 Bnr: 1324 Litlabergarmen 18 Gnr: 32 Bnr: 1325 Litlabergarmen 24 Gnr: 32 Bnr: 1328 Litlabergarmen

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - FREDRIK STANGS GATE, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - FREDRIK STANGS GATE, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - FREDRIK STANGS GATE, TRONES PROSJEKT: Fredrik Stangs gate, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG ca TOMT, M 2 ca BRA, M 2 ca P-ROM, M 2 GARASJE UT.V. BOD, PRIS

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Sveio. Hovåsvn. (2A) 11A + (2B) 11 B, 5550 SVEIO. Pris: fra kr. 3.440.000.- / 3.490.000.- Primærrom: 139 m² Eiendomstype: Prosjektert bolig

Sveio. Hovåsvn. (2A) 11A + (2B) 11 B, 5550 SVEIO. Pris: fra kr. 3.440.000.- / 3.490.000.- Primærrom: 139 m² Eiendomstype: Prosjektert bolig Sveio Hovåsvn. (2A) 11A + (2B) 11 B, 5550 SVEIO Pris: fra kr. 3.440.000.- / 3.490.000.- Primærrom: 139 m² Eiendomstype: Prosjektert bolig Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Informasjon om prosjektet 11 Andre

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger

Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger Rekkehus NR TYPE. BRA (Eks bod) Hafrakveien 171 B3-5A * Gnr:44 Bnr: 282 Hafrakveien 169 B3-5B * Gnr:44 Bnr: 283 Hafrakveien 167 B3-5C * Gnr:44

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS. Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS. Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport. PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Stadiontunet trinn II bolig 1

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

Antall soverom. Areal tomt (m 2 )

Antall soverom. Areal tomt (m 2 ) prisliste lunden Adresse BRA P-rom Carport Boligtype Antall soverom Areal tomt (m 2 ) Salgspris Omkostninger Status Sørbøv. 173 160 134 17,5 A 3/5 Sørbøv. 171 141 126 21 B 3/6 Sørbøv. 169 160 134 17,5

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

Megleropplysninger med prisliste

Megleropplysninger med prisliste Megleropplysninger med prisliste LEILIGHET KVM BRA KVM P-ROM Soverom Terrasse Bod i PRIS Totalsum innk. Status CA CA Hagestue parkeringskjeller Omkostninger 101 70 kvm 67 kvm 2 15 kvm 5 kvm 2 890 000 2

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk.

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk. Oppdragsnr: 70130246 SKUDENESHAVN Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN Prisant. kr 500 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 514 824 P-rom/bra ca. 60/75 kvm. Tomt ca. 570 kvm. INNHOLD 01 03 04 05 06 09 10

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

Leil. Ant. sov. Tomt areal. Garasje. P-rom

Leil. Ant. sov. Tomt areal. Garasje. P-rom prisliste horisont Delfelt Adresse BOLIG TOTALT BRA*/ P-rom Bolig BRA/ P-rom Leil. BRA/ P-rom Ant. sov. Garasje Tomt areal Tilvalgspris leil. Salgspris eks. leil. Omkostninger Status BF2-A Søster Gerdas

Detaljer

Grannesstien 6 - Enebolig

Grannesstien 6 - Enebolig Grannesstien 6 - Enebolig Adresse BRA (ca) Soverom Tomt (ca) Alternativ 1 Alternativ 2 Salgspris Inkl. alle omkostninger (Alternativ 2) Grannesstien 6 192 m2 5 453 m2 6 840 000,- 6 990 000,- 7 062 506,-

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

HANABAKKEN Felt BK5

HANABAKKEN Felt BK5 HANABAKKEN 25-33 Felt BK5 Felt Adresse BRA (ca) Vinterhage (ca) Tomt (ca) Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Salgspris Inkl. alle omkostninger (Alternativ 3) B5 Hanabakken 25 190 m2 10 m2 340 m2 5

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

BOGAFJELL, DELFELT B2 12 Leiligheter

BOGAFJELL, DELFELT B2 12 Leiligheter BOGAFJELL, DELFELT B2 12 Leiligheter 25.01.17 Leilighet Etasje BRA (ca) P-Rom (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status B2-A 1 60,2m2 56,7m2 2 1 830 000,- 1 843 506,- B2-B 1 65,3m2

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

Megleropplysninger med prisliste for Høgevollsveien 14

Megleropplysninger med prisliste for Høgevollsveien 14 Megleropplysninger med prisliste for Høgevollsveien 14 Blokk A Etg. BRA P-ROM Sov. Balkong / Terrasse Pris Pris med omk. Status H0101 1 68 68 2 19 m2 kr 2.990.000 kr 3.011.616 Solgt H0102 1 90 89 2 13

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS Klar for egeninnsats Bolig Adresse Ca BRA inkl. uinnredet 3. etasje Ca. Tomteareal *Soverom Omkostninger tillegg til kjøpesum** Salgspris Egeninnsats I Roald Amundsensveg

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet BB2 H m² 2 85 m² kr kr

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet BB2 H m² 2 85 m² kr kr Breivik BB2 Prisliste Dato: 02.10.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet BB2 H0101 89 m² 2 85 m² kr 19 126 kr 3 590 000 Leilighet BB2 H0102 72 m² 2 67 m² kr 15 706 kr 2 890 000 Leilighet

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

Grødem Allè Strandvågen 39-47

Grødem Allè Strandvågen 39-47 Grødem Allè Strandvågen 39-47 19.04.2017 Bolig Adresse BRA ca m2 P.rom Ca m2 Tomt Ca m2 Kjøpesum Kjøpesum inkl omk. Status Bolig 1 Strandvågen 39 126m2 114m2 217m2 4 590 000,- 4 626 381,- Bolig 2 Strandvågen

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Bogafjell, delfelt B6 5 rekkeboliger

Bogafjell, delfelt B6 5 rekkeboliger Bogafjell, delfelt B6 5 rekkeboliger 25.01.2017 Bolig BRA Ca m2 P.rom Ca m2 Str. Tomt Ca.m2 Kjøpesum Forutsatt egeninnsats: Kjøpesum inkl omk. Status Bolig A 144,4m2 140,9m2 359m2 3 557 000,- 3 585 506,-

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr.

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr. SALGSOPPGAVE Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. T Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/113 1 360 000 kr. 1 600 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 93 kvm. 93 kvm. SO Lånetakst: Verditakst:

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT SALGSOPPGAVE Del av tomannsbustad i Omvikdalen Del av nyere tomannsbustad i Omvikdalen. Skjermet beliggenhet i barnevennlige og flotte naturområder. Prisantydning: 2 390 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA):

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT SALGSOPPGAVE Fin hyttetomt i Flateby Prisantydning: 325 000 kr. + omk. Tomtestørrelse Adresse: Gjeddevannsveien 54, 1911 FLATEBY Henvendelse: Tom-Ivar Berntzen Tlf: 90119612 Mail: t.berntz@getmail.no SOLGT

Detaljer

BREIVIKBAKKEN. Felt BKS 4,5,6

BREIVIKBAKKEN. Felt BKS 4,5,6 BREIVIKBAKKEN Felt BKS 4,5,6 Felt Bolig Adresse BRA P-rom Tomt Pris Salgspris Status (ca) (ca) (ca) Inkl. alle omkostninger BKS4 Bolig 1 Breivikbakken 5 144 m2 141 m2 222 m2 4 420 000,- 4 455 776,- BKS4

Detaljer

PRISLISTE/SALGSOPPGAVE

PRISLISTE/SALGSOPPGAVE PRISLISTE VILLA RYGGSTRAEN Bolig BRA (m 2 ) P-rom (m 2 ) Soverom (antall) Carport m/ overbygg (m 2 )* Sportsbod (m 2 )* Areal tomt BK2-1 272 251,9 6 40 6,5 546 BK2 2 272 251,9 6 40 6,5 493 Salgspris Omkostninger

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus.

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus. SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig med stor garasje og basseng Koselig hus med garasje og dukkehus. Prisantydning: 2 890 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 827 000 kr. Bruttoareal (BTA): 220 kvm. Verditakst: 3 141

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Sørbøhagane 6 eneboliger i Enevaldsveien, BF3 og BF

Sørbøhagane 6 eneboliger i Enevaldsveien, BF3 og BF Sørbøhagane 6 eneboliger i, BF3 og BF4 16.01.17 Bolig Adresse: BRA (ca) P-rom (ca) Tomt (ca) Sov. Salgspris Alternativ 1 Salgspris Alternativ 2 Salgspris Alternativ 3 Salgspris Inkl. omkostning er Alterntiv

Detaljer

Sørbøhagane BK6 3 eneboliger i rekke Enevaldsveien

Sørbøhagane BK6 3 eneboliger i rekke Enevaldsveien Sørbøhagane BK6 3 eneboliger i rekke Enevaldsveien 46-48-50 16.03.2017 Bolig Adresse: BRA (ca) P-rom (ca) Tomt (ca) Sov. Salgspris Alternativ 1 Salgspris Alternativ 2 Salgspris Alternativ 3 Salgspris Inkl.

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

Sørbøhagane BK7 8 boliger i rekke Enevaldsveien 52-66

Sørbøhagane BK7 8 boliger i rekke Enevaldsveien 52-66 Sørbøhagane BK7 8 boliger i rekke Enevaldsveien 52-66 21.03.2017 Bolig Adresse: BRA (ca) P-rom (ca) Tomt (ca) Sov. Salgspris Forutsatt egeninnsats Salgspris Inkl. omkostning er Status BK7 bolig 1 Enevaldsveien

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet SALGSOPPGAVE Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet Prisantydning: 6 290 000 kr. + omk. Lånetakst: 5 050 000 kr. Verditakst: 6 290 000 kr. Bruksareal (BRA): 280 kvm. Adresse: Henvendelse: Lina-Marie

Detaljer

BREIVIKBAKKEN. Felt BKS4

BREIVIKBAKKEN. Felt BKS4 BREIVIKBAKKEN Felt BKS4 Bolig Adresse BRA (ca) Tomt (ca) Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Salgspris Inkl. alle omkostninger (Alternativ 3) Bolig 1 Breivikbakken 5 144 m2 222 m2 4 020 000,- 4 370

Detaljer

Haualandsparken Delfelt B3 5 rekkehus

Haualandsparken Delfelt B3 5 rekkehus Haualandsparken Delfelt B3 5 rekkehus 06.01.2017 Bolig BRA ca m2 P.rom Ca m2 Tomt Ca m2 Kjøpesum: Kjøpesum inkl omk. Status B3-1 Torger Carlsensgt. 174 127m2 113m2 188m2 4 050 000,- 4 090 406,- B3-2 Torger

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. SALGSOPPGAVE Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt LG 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 122 kvm. 108 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 2 490 000 kr. +

Detaljer

Malmheim. Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES. Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt

Malmheim. Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES. Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt Malmheim Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Informasjon om eiendommen 07 Andre opplysninger 09 Vedlegg 19 Budskjema

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer