Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr kr ,- Primærrom: fra ca m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh."

Transkript

1 Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr kr ,- Primærrom: fra ca m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

2 Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre opplysninger 12 Presentasjon av boligen 20 Vedlegg 55 Bindende kjøpsbekreftelse 57 Les før du gir bud 2

3 Åbøbyen - Nyt livet og la byens gamle omgivelser gi nye minner! 3

4 Kort om prosjektet Ti attraktive leiligheter prosjektert i Åbøbyen. Leil leveres nøkkelferdige og klare for innflytting. Gode løsninger og moderne standard. Fantastisk toppleilighet i tredje etasje. Totalpris inkl. omkostninger Fra kr ,- til kr ,- Adresse Brekkeveien, 4200 Sauda Pris Fra kr ,- til kr ,- Omkostninger Fra kr ,- til kr ,- Felleskostnader ikke fastsatt Bra/P-rom ca / m² Ant. sov. 2 Tomteareal ca m² Boligtype Prosjekterte selveierleiligheter Eier skal legge fram energiattest for kjøper senest ved overtakelse. For mer informasjon om prosjektet se side 6 4

5 5

6 Informasjon om prosjektet PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET Attraktiv beliggenhet i tradisjonsrike Åbøbyen! De fleste eksisterende boligene i Åbøbyen stammer fra Utbyggingen av området var det Sauda Smelteverk som stod for med bygging av boliger for sine ansatte. Utbyggingen ble foretatt i tre deler, en for hvert klasseskille. Åbøbyen er blant landets best bevarte byanlegg fra denne tidsepoken, med en særegen arkitektonisk stil, amerikanske brannhydranter og allégater. Prosjektet består av to bygg med totalt 10 leiligheter. Leilighetene går over ett plan og en kan velge mellom, hageplan, gateplan og toppleilighet. Første etasje, eller hageplanet har fire leiligheter. Andre etasje har også fire leiligheter. Toppleilighetene går over hele etasjen og er større enn de andre leilighetene. De åtte leilighetene på hageplan/gateplan inneholder: Gang med plass for garderobe, innvendig bod. 2 soverom, bad/vaskerom. Stue og kjøkken i åpen løsning. Utgang til terrasse/balkong fra stue. Samtlige leiligheter har utvendig sportsbod i tilknytning til carport. Ønsker du å bo i en helt ny bolig i ærværdige Åbøbyen, da er dette leiligehtene for deg! ADRESSE De to toppleilighetene inneholder stor gang med plass for en god garderobeløsning. Stue og kjøkken i delvis åpen løsning. Deler av stue kan avgrenses til et disponibelt rom, eksempelvis kontor. Utgang til balkong fra kjøkken. Bad/vaskerom. 2 soverom. Innevendig bod. Leilighetene har sportbod i gang. Brekkeveien, 4200 Sauda STANDARD REGISTERBETEGNELSE Prosjektet vil bli seksjonert av selger og hver leil blir tildelt eget seksjonsummer. AREAL Den klassiske lekte-kledningen i tradisjonell Åbøbyen stil, moderne hjørnevinduer i gammel funkisstil og skifer på tak gir bygget særpreg..- Bygget har heis, så her er det enkel adkomst for samtlige enheter. Bruksareal: fra 90- til ca. 135 kvm P-rom: fra ca 86 - til ca.131 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene. Arealene er å betrakte som omtrentlige ca. areal hvor avvik kan forekomme på sluttproduktet. - I hovedsak ferdigmalte panelplater, MDF på vegger. - Fliser og varmekabel på bad og i gang. Øvrige gulv får parkett, det er ikke varmekabler i disse rommene. - Kjøkken leveres med hvite slette fronter inkl. hvitevarer - Gulv på bad leveres med fliser. Baderomspanel på vegg. INNHOLD Dette er leilighetene for deg som ønsker en attraktiv men lettstelt bolig. Det er fokus på bokvalitet og trivsel i en ny moderne og lettstelt leilighet. Se leveransebeskrivelse fra utbygger Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på tegningene medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår av salgsoppgaven. 6

7 ANTALL SOVEROM 2 (3). Toppleiligheten har to soverom, men har muligheter for å gjøre om deler av stuen til et disp rom. Dette vil ikke være et godkjent soverom. Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under «innhold» feltet. ETASJE Byggene går over tre etasjer med leiligheter i første, andre og en toppleil i tredje etasje. EIERFORM Eier BOLIGTYPE Prosjektert selveierleil. BYGGEMÅTE BYGGEÅR Ca. 2015/2016 PRIS Pris fra kr ,- til kr ,- Omkostninger fra kr ,- til kr ,- Totalpris inkl. omk. fra kr ,- til kr ,- Spesifisert prisliste på den enkelte enhet følger vedlagt. OMKOSTNINGER Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: - Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi fra kr ,- - til kr ,- - Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr Attestgebyr kr. 206 Boligene blir oppført i tre, se leveransebeskrivelse for mer informasjon. TOMT Tomteareal er ca kvm på eiet tomt. Åbøbyen. Attraktivt og sentralt beliggende med gangavstand til de fleste fasiliteter. PARKERING/GARASJE Parkering i carport. Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. BETALINGSBETINGELSER 10% av kjøpesummen innbetales ved kontrakt, dog tidligst når det foreligger garanti etter Bustadoppføringslova 12. Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato. (Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering). Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av nr SAMEIEBRØK Ikke fastsatt TILVALG Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer 7

8 Informasjon om prosjektet b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. REGULERINGSFORHOLD Bolig. Beliggende i spesialområde. Se vedlagt reguleringskart med bestemmelser. Evt. bebyggelse skal gjennspeile omkringliggende bebyggelse. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt 47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen. OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen. LIGNINGSVERDI Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/overtakelse. FELLESKOSTNADER Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets felleskostnader. VEI, VANN OG AVLØP Offentlig via private stikkledninger INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR Breiband AS 8

9 Andre opplysninger SELGER ferdigstillelsen. IJH - Eiendom AS OVERTAKELSE Etter avtale med selger, en må påregne inntill 15 mnd byggetid fra igangsetting. For mer info vedr. tidspunkt for igangsetting se selgers forbehold. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, sammenføyning, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt 47 garanti. Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Boligen skal overleveres i ryddet og byggerengjort stand. Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. UTENOMHUSAREALER Overtakelse av felles- og utearealer skal gjennomføres av selger og kjøper/sameiets styre, og overtakelse kan skje uavhengig av dette. Overtakelse kan ikke nektes av kjøper selv om utenomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelsen skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for Ovennevnte oppfordring om tilbakehold gjelder også for de forhold som eventuelt gjenstår for å få ferdigattest. FERDIGATTEST/MIDLERTID BRUKSTILLATELSE Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter. OPPVARMING - Elektrisk, varmekabler i utvalgte rom avhengig av valg av leveranse (se beskrivelse). - Vedovn verdi ca kr ,- etter valg fra selger. ADGANG TIL UTLEIE Ingen restriksjoner VELFORENING Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening/sameie. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter. Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i 9

10 Andre opplysninger kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen. HEFTELSER OG SERVITUTTER Følgende heftelser følger eiendommen ved salg: Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig. Pliktig medlemskap i områdets velforening m.v Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.v AVBESTILLING Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI. RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. AVTALEBETINGELSER Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenør og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. OFFENTLIGE FORBEHOLD Prosjektet er rammegodkjent av Sauda kommune. Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen. SELGERS FORBEHOLD - Det tas forbehold om at 6 av totalt 10 enheter er solgt før prosjektet vedtas igangsatt. - Det tas forbehold om endelig offentlig godkjenning av prosjektet. - Forbehold om byggelånsfinansiering. Selgers forbehold skal være avklart senest innen Selger kan beslutte å frafalle forbeholdene tidligere, selv om forbehold om salg ikke er oppfylt. Forsinket levering Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova 3 sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten. Kjøper skal ikke betale inn noen del av kjøpesummen før 12 garanti er stillet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på nye eier. EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger kan betinge seg et administrasjonsgebyr. ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER Selger forbeholder seg retten til å justere prisen på usolgte enheter, eller eventuelt leie disse ut. ANNEN INFO Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne det. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. 10

11 Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen normalt bli gjennomført etter avhendingslovens bestemmelser, lov av 3. juli 1992 nr. 93. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. GARANTIER For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova 12 og eventuelt 47. Dersom selger stiller 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT FINANSIERING EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en flink finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette. Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansiering. FORSIKRING Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver. VERDIVURDERING Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet. Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp av bolig inngås. VEDLEGG - Leveransebeskrivelse - Kjøkkentegninger - Tegninger - Arealoversikt - Info fra Sauda Kommune. INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. OPPDRAGSANSVARLIG Monica Mørk Vikse Eiendomsmegler MNEF (Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven) BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen etter siste annonserte visning gjelder ikke for profesjonelle. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen. 11

12 12 Kjøkken

13 13

14 1 1 Illustrasjonsfoto stue 14

15 15

16 1 1 Områdebilder 16

17 2 3 2 Områdebilder 3 Områdebilder 17

18 1 1 Områdebilder 18

19 2 3 2 Områdebilder 3 Bilder av tomten 19

20 Forsikring 20 % rabatt på forsikring! Gratulerer med ny Du som har kjøpt bolig gjennom EiendomsMegler 1 får 20 % rabatt på hytte, hus- og innboforsikring hele det første året. Dersom du allerede har rabatterte forsikringer hos oss, gis rabatten i tillegg. Ring oss på 02002, så hjelper vi deg. sr-bank.no 20

21 Boliglån Lurer du på hvor mye du kan låne? oss på 02002, så gir vi deg svaret. sr-bank.no 21

22 A A AB CD ABCDAEF ABCDAEF A EF CAC A D A AAA CA B AA B EF CA A A AAA CA B BAA B EF ECAC A A AAA CA B BAA B EF ECA A D A AAA CA B AA B EF AC A D A AAA CA B AA B EF A A A AAA CA B DAA B EF E AC A A AAA CA B DAA B EF E A A D A AAA CA B AA B EF BAC CBD CBC B B A AAA C B BA EF EBAC CBD CBC B B A AAA C B BA 22

23 STANDARD LEVERANSE Leveransebeskrivelse 2 stk 4-mannsbolig Brekkeveien, Gulv Fliser og varmekabel på bad og gang. Parkett ellers. Det er medtatt fliser og parkett for 300kr/m2 Det legges lyddempende silencioplater i etg.skille mellom leiligheter 2.00 Terrasse Underetg: Støpt skiferplatting m/rekkverk 1.etg.: Vanntett gulvbelegg m/tråkkfliser og lektekledning som rekkverk 3.00 Yttervegger 200mm reisverk og isolasjon Stående lektekledning i Åbøbyn stil Krysslekting: 23x48 og 36x48 Vindsperre Vindtett asfalt plate 12mm 200mm isolasjon 0,15mm plastfolie 4.00 Innervegger 36x68mm bindingsverk til lettvegger 48x98mm til bærevegger Isoleres. Ferdigmalte panelplater, MDF 4.01 Vegger mellom leiligheter: Dobbelt reisverk 48x98 med 30mm hulrom 20cm isolasjon 1 lag gips på hver side Brannfugemasse 5.00 Listverk innvendig Dør og vinduslist hvitgrunnet Fotlist hvitgrunnet Taklist 21x34mm skyggelist hvitgrunnet 6.00 Tak Skiferstein Hunton 60x240 sutaksplater-18mm 48x48 strø 30x48 lekt Blanke aluminiums-takrenner 6.01 Isolert ytter-tak (Dersom innredning av loft) 23

24 STANDARD LEVERANSE 18mm asfaltplater Isolasjon fullisolert plastfolie 0.15mm Hvite takplater NB!Ved uinnredet loft :flyttes isolasjonen i skråtaket ned i bj.laget 6.02 Takutstikk Ingen takutstikk i gavl-dobbel vindski 22x173 imp Ingen takutstikk på langsider-stubord 19x148 imp Blanke aluminium takrenner 6.02 Listverk utvendig Vinduer settes helt ut. Kledning danner sidebelistning Imp. vannbord 28x148 over/28x98 under 7.00 Etasjeskille Himling i underetg: Lydhimling m/2 lag gipsplater som sparkles og males Himling i 1.etg : Gipsplater 7.01 loft (uinnredet) Kan lev. innredet etter egen avtale med byggefirma (se tegning med forslag) 8.00 Vinduer Standard toppsving (Husmorvinduer) Hvitmalt innvendig og utvendig Utvendige dører Hoveddør leveres i glatt utførelse med glass, ferdigmalt. Terrassedør leveres med glass helt ned, ferdigmalt hvit innvendig og utvendig Innvendige dører Ferdigmalt, formpressede, slett type 8.03 Kjøkkeninnredning Kjøkken leveres med hvite slette fronter inkl. hvitevarer (se egen kjøkkentegning) 8.04 Garderobeskap Garderobeskap lev. iht tegning 8.05 Baderomsinnredning Glatt, malt overflate, og heldekkende vask med speil og lysarmatur ETASJESKILLER MELLOM LEILIGHETER Etasjeskiller mellom leiligheter utføres som bjelkelag isolert med 150 mm mineralull. På undergulv av 22 mm plater av spon legges 36 mm Silencio trinnlydplater. Over disse legges 13mm gipsplater og 15 mm sponplater. Hellvik Hus Hellvik AS kan imidlertid fritt velge annen utførelse, men forskriftenes krav til lyd og brannskille skal ivaretas. 24

25 STANDARD LEVERANSE Himling utføres med 30 mm lekter montert i lydbøyler, og 2 lag 13 mm gipsplater. For ikke å bryte lyd og brannskillet skal elektriske installasjoner utføres som åpent anlegg. Av samme grunn kasses ventilasjonsavtrekk inn og føres ut gjennom vegg ved hjelp av ventiler. Det anbefales å benytte tepper eller myke belegg for å dempe trinnlyden Ventilasjon Ventilasjonsanlegg tilpasset leiligheten leveres Boder Alle boder plates innvendig. Lys og stikk Våtrom Det legges membran, varmekabel og fliser på gulv i bad På vegger monteres det baderomspanel Rørlegger Arbeidet omfatter de utstyrsenheter som er vist med heltrukket strek på tegningene og framføring av vann og avløpsledninger fram til disse. Utstyr leveres i følgende standard: Bad : -Opplegg til vegghengt klosett, dusj, vask og vaskemaskin -1 stk vegghengt WC -1 stk 90cm Foss Badinett møbel m/speil og armatur(eller tilsvarende) -1 stk 90x90 EuroEco ( eller tilsvarende) dusjkabinett med blandebatteri -1 stk kran til vaskemaskin Kjøkken : -Opplegg til vask og oppvaskmaskin - 1 stk kjøkkenbatteri -1 stk kran til oppvaskmaskin Bod: -Panelplater vegg -Gipsplater tak Bunn og stikkledninger leveres. I tillegg alt av nødv, tilkoblinger for tak og drensvann og eventuelle varmekabler på tilførsel av vann Elektriker Antall pkt dimensjoneres iht størrelse på hver leilighet iht. min.krav iht NEK Komplett tavle -Komplett jordingsanlegg -Stikkontakter på egne kurser -Lys på egne kurser -Varme på egne kurser -Varmekabel på bad og gang -Brannvarslingsanlegg iht. dagens forskrift 25

26 STANDARD LEVERANSE Følgende utstyr leveres: -1 stk panelovn 1250W i stue -1 stk taklamper type SG enøk o.l i hvert rom -2 stk utv. belysning type SG sorrento (Terrasse og inng.) -1 stk armatur for carport 2x36W -1 stk komfyrvakt Forandringer Hellvik Hus har rett til å foreta mindre endringer, i konstruksjon og materialvalg, som ikke redusere byggets kvalitet, og rett til å endre valg av leverandør, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris Tegninger Tegningene vil inneholde elementer som grunnmur, sanitærutstyr, møbler osv. som ikke inngår i leveransen, men som likevel vises som illustrasjon, eller som en del av prosjekteringen Disposisjonsrett til materialer Hellvik hus har full disp.rett over alle materialer tilført byggeplassen materialer og overflater Trematerialer i vinduer, dørkarmer og listverk leveres ferdig grunnet hvit Innboksinger Eventuelle rør og kanaler som av konstruksjonsmessige årsaker ikke kan skjules, må innbokses Snølast Snølast dimensjoneres iht. oppgitt tyngde Særkrav Merutgifter som følge av særkrav fra stedlige og/eller andre myndigheter, for eksempel til isolering mot utendørs støy o.o, belastes forbruker Forsikring Hellvik Hus Sauda forsikrer boligen i byggeperioden Søknader Inngår i leveransen Gebyr og avgifter Tilkoblingsavgifter, tinglysning -og dokumentavgifter, byggesaksgebyr o.l inngår i leveransen Byggestrøm Inngår i leveransen Adkomst og riggplass 26

27 STANDARD LEVERANSE Besørges av Hellvik Hus Car-porter: Det bygges 8 stk carporter med lys og stikk. Flatt tak med protan/pappbelegg Panel i himling Synlige søyler og spilerekkverk Sportsboder: Det bygges 8 stk sportsboder med lys og stikk Utv./innv mur Grunn og betongarbeid. Alt utv murarbeid vedr. grunnmur, forstøtningsmurer, trapper,plattinger osv er medtatt Innkjørsel blir gruset og plantet og hage blir opparbeidet og sådd. Hagestue: Det blir bygget en hagestue i hagen (se egen tegning ) 27

28 Perspektivtegning: 2201/1/1 Kjøkken - Alternativ - 1 Skrevet ut: Prosjekt: Brekkeveien MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Birkeland, Jan Reidar Side:1 (1) 28

29 Plantegning: 3431/1/1 Kjøkken - Alternativ - 1 Skrevet ut: Prosjekt: Brekkeveien Skala: Tilpasset ramme Kvalsvik Produksjon Industrivegen, 6060 HAREID Telefon: Mobil: Fax: Organisasjonsnr.: Hjemmeside: Kvalsvik Møbel Møbel 8. Compact Eik Beiset/Fargelakkert Kunde Brekkeveien, MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Vår ref: Side:1 (1) 29

30 Plantegning: 3431/1/2 Kjøkken - Alternativ - 2 Skrevet ut: Prosjekt: Brekkeveien Skala: Tilpasset ramme Kvalsvik Produksjon Industrivegen, 6060 HAREID Telefon: Mobil: Fax: Organisasjonsnr.: Hjemmeside: Kvalsvik Møbel Møbel 8. Compact Eik Beiset/Fargelakkert Kunde Brekkeveien, MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Vår ref: Side:1 (1) 30

31 Fløgstad skule Åbøtunet Sneath s park B A Veslefrikk barnhage 31

32 heis heis gang gang 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m Teikning: Målestokk: Dato: Hageplan / 1. etasje 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

33 sports bod sports bod 5 m² 5 m² sports bod 5 m² carport sports bod 5 m² avfallssortering trafokiosk postkassar sports bod 5 m² sports bod 5 m² sports bod sports bod 5 m² 5 m² heis gang heis carport gang 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m carport Teikning: Oppdrag: carport Målestokk: Dato: Gateplan / 2. etasje 1: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

34 heis gang 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m Teikning: Oppdrag: heis gang Målestokk: Dato: Loft / 3. etasje 1: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

35 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m Teikning: Målestokk: Dato: Fasadar 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

36 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m Teikning: Målestokk: Dato: Fasadar 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

37 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m uteplass 20 m² stove / kjøken 38 m² omn bad 9 m² sov 2 7 m² (sportsbod på gateplan) sports bod 5 m² gang 15 m² sov 2 13,5 m² innv. bod 3,5 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 102-B 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

38 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m uteplass 20 m² stove / kjøken 38 m² omn bad 9 m² sov 2 7 m² (sportsbod på gateplan) sports bod 5 m² gang 15 m² sov 2 13,5 m² innv. bod 3,5 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 102-A 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

39 39

40 40

41 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 12 m² stove / kjøken 38 m² stove / kjøken 38 m² omn bad 9 m² bad 9 m² sov 2 8 m² W W innv. bod 3 m² sports bod 5 m² gang 15 m² gang 15 m² sov 1 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 202-A 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

42 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 12 m² stove / kjøken 38 m² stove / kjøken 38 m² omn bad 9 m² bad 9 m² sov 2 8 m² W W innv. bod 3 m² sports bod 5 m² gang 15 m² gang 15 m² sov 1 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 202-B 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

43 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 12 m² stove / kjøken 38 m² stove / kjøken 38 m² omn sov 2 8 m² bad 9 m² bad 9 m² sports bod 5 m² innv. bod 3 m² W W gang 15 m² gang 15 sov 1 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 201-A 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

44 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 12 m² stove / kjøken 38 m² stove / kjøken 38 m² omn sov 2 8 m² bad 9 m² bad 9 m² sports bod 5 m² innv. bod 3 m² W W gang 15 m² gang 15 sov 1 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 201-B 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

45 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 17 m² sov 2 13,5 m² omn stove / kjøken 68,5 m² bod 4 m² gang 8 m² heis bad 8,5 m² disponibelt rom 10,5 m² gang 13 m² sports bod 6,5 m² sov 1 17 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 301-A 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.: 4652 w 45

46 w 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m balkong 17 m² sov 2 13,5 m² omn stove / kjøken 68,5 m² sov 1 17 m² bod 4 m² bad 8,5 m² heis gang 8 m² disponibelt rom 10,5 m² sports bod 6,5 m² gang 13 m² Teikning: Målestokk: Dato: Leilegheit 301-B 1: Oppdrag: Leilegheitsbygg, Brekkevegen, Åbøbyen (Sauda) Hellvik Hus Format: A3 DAK: KHF Kon-Sul AS Lagarhusv. 5, 4230 Sand T: Oppdragsnummer: Teikningsnr: Rev.:

47 Hageplan / 1. etasje Leilegheit 101-A Etasje 1 Primærrom 86,5 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 20 m² Leilegheit 102-A Etasje 1 Primærrom 86,5 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 20 m² Leilegheit 101-B Etasje 1 Primærrom 86,5 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 20 m² Leilegheit 102-B Etasje 1 Primærrom 86,5 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 20 m² 47

48 Gateplan / 2. etasje Leilegheit 201-A Etasje 1 Primærrom 87 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 12 m² Leilegheit 202-A Etasje 1 Primærrom 87 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 12 m² Leilegheit 201-B Etasje 1 Primærrom 87 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 12 m² Leilegheit 202-B Etasje 1 Primærrom 87 m² Bruksareal 90 m² Soverom 2 Rom 5 Utendørsareal 12 m² 48

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern www.webtop.no Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern Veslekroken 7 B Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer