MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF Hannelore Måseide MEDL V Hanne Notøy MEDL AP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF Hannelore Måseide MEDL V Hanne Notøy MEDL AP"

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen Leiar FRP Kristin Opsahl Myrene Nestleiar SP Kari Warholm Medlem H Magne Gurskevik Medlem AP Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF Hannelore Måseide MEDL V Hanne Notøy MEDL AP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Håvard Ringstad Odd Arne Vikebakk KRF Einar Magne Skeide Hannelore Måseide V Steven P. Karunasamy Hanne Notøy H Frå administrasjonen møtte: Navn Stilling Arne Runar Vik Kommunalsjef teknisk Anita Sundnes Leiar for plan- og bygningsavd. Anne Kathrine Løberg Landbrukssjef Vegard Ertesvåg Avdelingsingeniør Peder Arne Almedal Avdelingsingeniør Arild Støylen Avdelingsingeniør Svein Arne Orvik Politisk sekretær 1

2 OFFENTLEG SAKLISTE Saksnr Tittel Arkivsaknr PS 16/71 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 16/72 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 16/73 MELDINGSSAKER RS 16/17 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2015 SAMT PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SSL 2016/171 RS 16/18 TILTAK I STRANDSONA 2015/688 RS 16/19 VEDTAK I KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA /649 DETALJREGULERING FOR SKULEOMRÅDET I ULSTEIN SENTRUM - KYRKJEGATA - LEGANE RS 16/20 KLAGE PÅ VALG AV STEDSNAMN RØYRA 2007/1396 PS 16/74 DELEGASJONSSAKER DS TILDELING AV VEGADRESSE DIMNØYVEGEN 2016/225 16/109 DS TILDELING AV VEGADRESSE KLUBBENESVEGEN 2016/225 16/110 DS TILDELING AV VEGADRESSER PÅ DIMNA 2016/225 16/111 DS TILDELING AV VEGADRESSE KVALNESVEGEN OG 2016/225 16/112 EIKSUNDVEGEN DS SEKSJONERING AV GNR. 25, BNR. 360 FOR FIRE NAUST 2016/621 16/113 DS MINDRE REGULERINGSENDRING HOFSETMARKA II 2016/548 16/114 DS BYGGELØYVE - FELTUTBYGGING, TOMT GNR. 10, BNR. 2016/149 16/ / OMRÅDE KS 4, HOLSEKERVEGEN DS LØYVE TIL OPPFØRING AV GARASJE 2016/562 16/116 DS LØYVE TIL DELING AV GRUNNEIGEDOM 2016/477 16/117 DS LØYVE TIL OPPFØRING AV GARASJE 2016/571 16/118 DS ENDRING AV LØYVE - NY FASADE OG TAKLØYSING 2015/327 16/119 DS LØYVE TIL RIVING AV PAVILJONGBYGG 2016/589 16/120 DS LØYVE TIL RIVING AV TILBYGG TIL SJØBUD 2016/605 16/121 DS IGANGSETTINGSLØYVE FOR UTVENDIG RØMINGSTRAPP, 2009/ /122 ULSTEIN RÅDHUS DS LØYVE TIL OPPFØRING AV STØTTEMUR 2016/563 16/123 DS LØYVE TIL OPPFØRING AV REKLAMESKILT 2016/582 16/124 DS 16/125 LØYVE TIL TILTAK, FASADEENDRING 2016/547 PS 16/75 STENGING AV BAKKEGATA 2016/523 PS 16/76 DETALJREGULERING ENDRING DEL AV 2016/183 HØDDVOLLOMRÅDET - FØREHANDSVURDERING AV PLANINITIATIV 2

3 PS 16/77 DETALJREGULERING DEL AV BFS14 VED 2016/485 SKULEOMRÅDET - FØREHANDSVURDERING AV PLANINITIATIV PS 16/78 DETALJREGULERING HYTTEOMRÅDE LØSET /1118 HANDSAMING ETTER OFF. ETTERSYN PS 16/79 GNR 29, BNR 47 - KJERRINGNESMYRA VELFORENING /1900 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GAPAHUK PS 16/80 DISPENSASJON FOR ETABLERING AV "TUFTEPARK" I 2016/635 BUGARDSMYRA PS 16/81 GNR 9, BNR 19 - TVANGSMULKT 2010/389 PS 16/82 GNR 1, BNR 4 - ANNBJØRG AAS HANSSEN /174 DISPENSASJON/FRÅDELING PS 16/83 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNE- OG 2016/613 REGULERINGSPLAN FOR OPPLAG AV OFFSHOREFARTY, ULSTEIN BETONGINDUSTRI AS PS 16/84 KLASSIFISERING AV SAMBINDINGSVEGAR TIL 2014/830 FORKØYRSVEG PS 16/85 GNR. 17, BNR. 15, PRINSIPPGODKJENNING - FRÅDELING 2016/327 OG RIVE / BYGGE NYTT HUS PÅ BRUKET. PS 16/86 GNR. 17, BNR FELTUTBYGGING OMRÅDE ABK, 2016/626 MYRANE - HADDAL, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAL PÅ BUEININGAR OG FLATT TAK. PS 16/87 UNNATEKE OFFENTLEG INNSYN: OFFENTLEGLOVA 13, 2007/121 FVL. 13 PRINSIPPAVKLARING AD KOMMUNALT STARTLÅN OG BUSTADTILSKOT - KRAV OM TILBAKEBETALING / SAL AV BUSTAD, ***** ***** ***** ***** PS 16/88 UNNATEKE OFFENTLEG INNSYN: OFFENTLEGLOVA 13, 2015/1387 FVL. 13 SØKNAD OM STARTLÅN OG BUSTADTILSKOT TIL ETABLERING, ***** ***** ***** ***** PS 16/89 UNNATEKE OFFENTLEG INNSYN: OFFENTLEGLOVA 13, 2016/532 FVL. 13 SØKNAD OM KOMMUNALT STARTLÅN - REFINANSIERING, ***** ***** Eventuelt Ulsteinvik, Alf Johan Antonsen leiar Svein Arne Orvik møtesekretær Kari Warholm Magne Gurskevik 3

4 PS 16/71 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkallinga og saklista vert godkjende. PS 16/72 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Protokollen frå møtet vert godkjent. PS 16/73 MELDINGSSAKER Teknisk utval tek meldingane til vitende. RS 16/17 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2015 SAMT PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SSL RS 16/18 TILTAK I STRANDSONA RS 16/19 VEDTAK I KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA - DETALJREGULERING FOR SKULEOMRÅDET I ULSTEIN SENTRUM - KYRKJEGATA - LEGANE RS 16/20 KLAGE PÅ VALG AV STEDSNAMN RØYRA 4

5 PS 16/74 DELEGASJONSSAKER Teknisk utval tek delegasjonssakene til vitende. DS 16/109 TILDELING AV VEGADRESSE DIMNØYVEGEN DS 16/110 TILDELING AV VEGADRESSE KLUBBENESVEGEN DS 16/111 TILDELING AV VEGADRESSER PÅ DIMNA DS 16/112 TILDELING AV VEGADRESSE KVALNESVEGEN OG EIKSUNDVEGEN DS 16/113 SEKSJONERING AV GNR. 25, BNR. 360 FOR FIRE NAUST DS 16/114 MINDRE REGULERINGSENDRING HOFSETMARKA II DS 16/115 BYGGELØYVE - FELTUTBYGGING, TOMT GNR. 10, BNR. 291 / OMRÅDE KS 4, HOLSEKERVEGEN DS 16/116 LØYVE TIL OPPFØRING AV GARASJE DS 16/117 LØYVE TIL DELING AV GRUNNEIGEDOM DS 16/118 LØYVE TIL OPPFØRING AV GARASJE DS 16/119 ENDRING AV LØYVE - NY FASADE OG TAKLØYSING DS 16/120 LØYVE TIL RIVING AV PAVILJONGBYGG DS 16/121 LØYVE TIL RIVING AV TILBYGG TIL SJØBUD DS 16/122 IGANGSETTINGSLØYVE FOR UTVENDIG RØMINGSTRAPP, ULSTEIN RÅDHUS DS 16/123 LØYVE TIL OPPFØRING AV STØTTEMUR DS 16/124 LØYVE TIL OPPFØRING AV REKLAMESKILT DS 16/125 LØYVE TIL TILTAK, FASADEENDRING 5

6 PS 16/75 STENGING AV BAKKEGATA Teknisk utval går inn for å stenge Bakkegata mellom Prost Ankers gate og avkøyrsla til Ulstein ungdomsskule i samsvar med alternativ 2, jf. framlegg utlagt til offentleg ettersyn ved vedtak i sak nr. PS 16/58 i møte Dette framlegget vert send til behandling hos regionvegkontoret med sikte på godkjenning der. Kommunen set deretter opp følgjande skilt som skal stå i skuleåret (kring 20. august ): Skilt «306.1 Forbode for motorvogn» i Bakkegata ved krysset mot Prost Ankers gate og like aust for avkøyrsla til parkeringsplassen til ungdomsskulen. Det skal vere underskilt med tekst: « måndag-fredag» «Gjeld ikkje buss». Teknisk utval ber administrasjonen vurdere merking av fortauslinje og gangfelt som skissert på synfaringa. Utvalet var på synfaring i saka. Tilråding frå kommunalsjef teknisk: Teknisk utval går inn for å stenge Bakkegata mellom Prost Ankers gate og avkøyrsla til Ulstein ungdomsskule i samsvar med alternativ 2, jf. framlegg utlagt til offentleg ettersyn ved vedtak i sak nr. PS 16/58 i møte Dette framlegget vert send til behandling hos regionvegkontoret med sikte på godkjenning der. Kommunen set deretter opp følgjande skilt som skal stå i skuleåret (kring 20. august ): Skilt «306.1 Forbode for motorvogn» i Bakkegata ved krysset mot Prost Ankers gate og like aust for avkøyrsla til parkeringsplassen til ungdomsskulen. Det skal vere underskilt med tekst: « måndag-fredag» «Gjeld ikkje buss». Fellesframlegg frå teknisk utval: [Tillegg:] Teknisk utval ber administrasjonen vurdere merking av fortauslinje og gangfelt som skissert på synfaringa. Røysting: Tilrådinga frå kommunalsjef teknisk med tillegg av fellesframlegget vart vedteken med 7 mot 0 røyster. PS 16/76 DETALJREGULERING ENDRING DEL AV HØDDVOLLOMRÅDET - FØREHANDSVURDERING AV PLANINITIATIV Teknisk utval har ikkje merknadar til at det vert sett i gang arbeid med reguleringsplan for del av Høddvollområdet, gnr. 10, bnr. 228, m.fl. i tråd med søknaden/initiativet frå AG Plan og Arkitektur AS, dat

7 PS 16/77 DETALJREGULERING DEL AV BFS14 VED SKULEOMRÅDET - FØREHANDSVURDERING AV PLANINITIATIV Teknisk utval har ikkje merknadar til at det vert sett i gang arbeid med reguleringsplan for del av BFS 14 ved skuleområdet, gnr. 8, bnr. 86, 305 og 245 i tråd med søknaden/initiativet frå AG Plan og Arkitektur AS, dat PS 16/78 DETALJREGULERING HYTTEOMRÅDE LØSET - HANDSAMING ETTER OFF. ETTERSYN Ulstein kommunestyre godkjenner i medhald av plan- og bygningslova 12-12, framlegg til detaljregulering for hytteområde Løset, PlanID , sist revidert , med tilhøyrande føresegner, sist revidert PS 16/79 GNR 29, BNR 47 - KJERRINGNESMYRA VELFORENING - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GAPAHUK A Med heimel i 19-2 i pbl gir teknisk utval dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av gapahuk i LNF-område og frå pbl 1-8 for plassering i 100-meters beltet langs sjø m.v slik at plassering kan vere som omsøkt. B Grunngjeving for dispensasjonen er at området har vore brukt i årevis til friluftsaktivitetar. Teknisk utval finn at plassering av gapahuk ikkje vil føre til auka kryssing av fylkesvegen. Samla sett finn utvalet at omsynet bak føresegna om LNF-området og byggeforbodet i 100- meters beltet ikkje vert sett vesentleg til side. Fordelane med dispensasjonen er klart større enn ulempene. C Vidare handsaming av søknaden vert gjort administrativt. 7

8 Tilråding frå kommunalsjef teknisk: Teknisk utval finn ikkje å kunne gje dispensasjon frå reguleringsplan og frå 1-8 i plan- og bygningslova vedkomande forbod mot tiltak m.v. i 100-meters beltet langs sjøen og vassdrag. Grunngjeving for dette er at den svært uoversiktlege trafikksituasjonen gjer at kommunen ikkje kan seie at fordelane med dispensasjonen er klart større enn ulempene. Fellesframlegg frå teknisk utval: A Med heimel i 19-2 i pbl gir teknisk utval dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av gapahuk i LNF-område og frå pbl 1-8 for plassering i 100-meters beltet langs sjø m.v slik at plassering kan vere som omsøkt. B Grunngjeving for dispensasjonen er at området har vore brukt i årevis til friluftsaktivitetar. Teknisk utval finn at plassering av gapahuk ikkje vil føre til auka kryssing av fylkesvegen. Samla sett finn utvalet at omsynet bak føresegna om LNF-området og byggeforbodet i 100- meters beltet ikkje vert sett vesentleg til side. Fordelane med dispensasjonen er klart større enn ulempene. C Vidare handsaming av søknaden vert gjort administrativt. Røysting: Fellesframlegget frå teknisk utval vart vedteke med 7 mot 0 røyster. Tilrådinga frå kommunalsjef teknisk fekk 0 røyster og fall. PS 16/80 DISPENSASJON FOR ETABLERING AV "TUFTEPARK" I BUGARDSMYRA A. Søknaden om dispensasjon frå reguleringsplan for Bugardsmyrane (friluftsanlegg), planid for bygging av «Tuftepark» vert godkjent i samsvar med pbl B. Grunngjeving for dette er at tiltaket ikkje avvik mykje frå formålet, og at tiltaket er svært positivt for folkehelse. Kommunen finn at der er ei overvekt av grunnar til at dispensasjon kan gjevast. Tiltaket vil ikkje i vesentleg grad tilsidesette omsyna som ligg til grunn for føresegna om at området skal nyttast til friluftsanlegg. C. Søknaden om løyve til oppføring av «Tuftepark» vert godkjent i samsvar med pbl 21-4 av 27. juni 2008 nr 71, med tilhøyrande forskrifter og vedtekter. D. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Situasjonsplan, udatert, innreg E. Det vert sett følgjande vilkår i saka, og punkt 1 må vere ordna før arbeidet kan starte: 1. Gravemelding må vere gjeve, dersom det skal nyttast gravemaskin. 2. Tiltaket må stikkast ut (plasserast i terrenget) av kvalifisert personell. 8

9 3. Gebyr for sakshandsaming må betalast innan forfall. F. Er ikkje arbeidet sett i gong seinast 3 år etter at løyve er gjeve, fell løyvet bort. Det same gjeld om arbeidet vert innstilt i lengre tid enn 2 år, jf. pbl G. Når tiltaket er ferdig, må søknad om ferdigattest leverast inn og vere godkjent av kommunen før tiltaket vert teke i bruk, jf. pbl Revidert, datert og signert gjennomføringsplan skal vedleggast. PS 16/81 GNR 9, BNR 19 - TVANGSMULKT Med heimel i 32-5 i plan- og bygningslova jf. forvaltningslova 16 fastset teknisk utval tvangsmulkt i samsvar med varsel gjeve i sak DS15/496, datert Tvangsmulkta vert fastsett til 500,- kr pr dag og vert gjort gjeldande dersom ikkje fullstendig søknad som omfattar alle deler av vedtak PS15/43 frå teknisk utval,er innlevert innan Tvangsmulkt på 500,- kroner pr dag blir også gjort gjeldande dersom ikkje tiltaket er ferdigstilt innan 60 dagar (2 mnd) etter at konkret løyve til tiltak er gjeve. Grunngjeving for vedtaket er at det er gjennomført søknadspliktige tiltak utan at det ligg føre søknad. PS 16/82 GNR 1, BNR 4 - ANNBJØRG AAS HANSSEN - DISPENSASJON/FRÅDELING A. Med heimel i jordlova 12 vert det gjeve samtykke til deling. Dette er grunngjeve med at omsøkt parsell ligg heilt inntil fylkesvegen med påståande hus, og såleis ikkje reduserer arealressursane på bruket. Attståande parsell på bruket er samanhengande og tenleg. Teknisk utval finn at frådelinga ikkje vil føre til vesentlege drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. B. Med heimel i 19-2 i plan- og bygningslova vert det gjeve dispensasjon frå delingsforbodet i LNF-område, jf i føresegnene til kommuneplanen - arealdelen. Dispensasjonen er grunngjeven med at sidan det allereie er påståande hus på parsellen, så vil ikkje dispensasjonen føre til at omsynet bak føresegna om bygge- og delingsforbod i LNFområde verte vesentleg tilsidesett. Fordelane med dispensasjonen vil vere klart større enn ulempene då det arronderingsmessig ligg godt til rette for deling som omsøkt. Utvalet legg også stor vekt på at deling vil medføre at huset vert busett, og at det venteleg blir godt vedlikehalde også i framtida noko som er viktig slik huset er plassert i kulturlandskapet på 9

10 Ytre Flø. C. Kommunen har vurdert fråsegnene frå Statens vegvesen, fylkesmannen og landbrukssjefen der det vert frårådd å gje dispensasjon frå kommuneplanen. Kommunen finn det ikkje uforsvarleg å tilføre fylkesvegen trafikken frå dette eine huset, og ser det ikkje som aktuelt at dette skal inngå i noko reguleringsplanarbeid i nær framtid. Kommunen finn heller ikkje at moglege framtidige ulemper for landbruket i området vil vere av ein slik art at tomta med bustadhuset ikkje kan frådelast. Frådelingssaka vert handsama vidare administrativt. PS 16/83 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNE- OG REGULERINGSPLAN FOR OPPLAG AV OFFSHOREFARTY, ULSTEIN BETONGINDUSTRI AS Teknisk utval gjev i samsvar med plan- og bygningslova 19-3 mellombels dispensasjon frå reguleringsplanen «Haddal industriområde» og frå kommuneplanens arealdel for opplag av inntil tre offshorefartøy i perioden slik det er søkt om frå Ulstein Betongindustri AS, jf. situasjonsplan sist datert Utvalet meiner at tiltaket ikkje vil vesentleg setje til side dei omsyna som ligg til grunn for reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel. Delar av arealet er regulert til hamneområde i sjø, dvs. at ein viss skipsaktivitet må kunne påreknast. Dei delane av tiltaket som kjem utanfor reguleringsplanen og ut på areal som i kommuneplanen er avsett til «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone», er mindre og vil ikkje kome i konflikt med føremålet. Teknisk utval gjev i samsvar med hamne- og farvasslova 9 løyve til at Ulstein Betongindustri AS kan ha offshorefartøy i opplag i sjøområde ved kaianlegget som omsøkt, der delar av opplaget og ankerfeste vert liggande utanfor regulert hamneområde. Utvalet ser at der kan vere visuelle ulemper for omgjevnadene ved omsøkte tiltak, men meiner at fordelane ved å ha skip liggjande i dette området er klart større enn ulempene tiltaket vil kunne medføre for naboar og lokalmiljøet elles. Teknisk utval set følgjande vilkår for dispensasjonen: 1. Bruk av lys på skipa må vere på eit absolutt minimum. 2. Fartøya skal tilkoplast landstraum og motorar skal i hovudsak vere slått av. 3. Søkjar må før utlegging av fartøya avklare med Kystverket vedkomande ISPSsertifisering. 4. Av sikringsmessige og praktiske omsyn må søkjar seinast innan oppgje til kommunen eit døgnbemanna vakttelefonnummer slik at naboar, kommunen eller andre kan få kontakt om forhold på skipa dersom det skulle vere behov for det. Dersom det vil verte eit behov for å forlenge dispensasjonen etter må dette omsøkjast til kommunen på nytt, med utsending av nye nabovarsel. 10

11 PS 16/84 KLASSIFISERING AV SAMBINDINGSVEGAR TIL FORKØYRSVEG 1 Teknisk utval går inn for å klassifisere Øvrevegen, Holsekerdalen, Sjøgata (frå kryss Fløvegen) og del av Osnevegen til forkøyrsvegar. Jf. kart datert Klassifisering til forkøyrsveg er avhengig av at vegsjefen gjer vedtak. Normerte trafikkskilt må setjast opp i samsvar med skilt- og vegnormalane. I fall vegsjefen gjer omklassifiserer vegane, skal vedtaket gjelde frå ultimo juni Tilråding frå kommunalsjef teknisk: 1 Teknisk utval går inn for å klassifisere Øvrevegen, Holsekerdalen, Sjøgata (frå kryss Fløvegen) og del av Osnevegen til forkøyrsvegar. Jf. kart datert Klassifisering til forkøyrsveg gjeld etter at vegsjefen har gjort vedtak og normerte trafikkskilt er monterte i samsvar med skilt og vegnormalane. Justert tilråding frå kommunalsjef teknisk: 1 Teknisk utval går inn for å klassifisere Øvrevegen, Holsekerdalen, Sjøgata (frå kryss Fløvegen) og del av Osnevegen til forkøyrsvegar. Jf. kart datert Klassifisering til forkøyrsveg er avhengig av at vegsjefen gjer vedtak. Normerte trafikkskilt må setjast opp i samsvar med skilt- og vegnormalane. I fall vegsjefen gjer omklassifiserer vegane, skal vedtaket gjelde frå ultimo juni Røysting: Den justerte tilrådinga frå kommunalsjef teknisk vart vedteken med 7 mot 0 røyster. PS 16/85 GNR. 17, BNR. 15, PRINSIPPGODKJENNING - FRÅDELING OG RIVE / BYGGE NYTT HUS PÅ BRUKET. A. Med heimel i jordlova 12 vert det gjeve samtykke til frådeling av hus nr. 2 på bruket. Grunngjevinga er at aktuelt eksisterande bustadhus, med frittståande garasje og uteareal som utgjer eit mindre hageareal rundt huset ligg inntil kommunal veg, saman med andre bustadhus. I samband med søknad om frådeling skal det etablerast ein passasje, frå Haddalvegen og mellom aktuelt frådelt areal (bustadhus med gateadresse Haddalvegen 60) og eigedom mot sør (gnr. 17, bnr. 3) slik at attståande parsellar på 11

12 bruket framleis vert tenleg og har samanhengande tilkomst til jordarealet på begge sider av Haddalvegen. Teknisk utval finn ikkje at frådelinga vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. B. Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) 19-2 gjev teknisk utval dispensasjon frå delingsforbodet i LNF-område, jf. pkt i føresegnene til arealdelen i kommuneplanen, slik at eksisterande bustadhus, med gateadresse Haddalvegen 60, i prinsippet kan frådelast bruket, med gnr. 17, bnr. 2 og 15. Grunngjevinga er at det allereie er eit påståande hus på parsellen, slik at dispensasjonen vil ikkje føre til at omsynet bak føresegna om bygge- og deleforbod i LNF-område vert vesentleg sett til side. Fordelane med dispensasjonen vert vurdert til å vere klart større enn ulempene, då det arronderingsmessig ligg godt til rette for å etablere ein ny eigedom som omsøkt, og den frådelte parsellen fell naturleg inn som del av husrekka langs Haddalvegen. Teknisk utval legg også vekt på at dispensasjonen opnar for at sonen kan ta over og drifte bruket og bygge seg nytt våningshus. C. Føresetnaden for vedtaket er at før det kan gjevast løyve etter plan- og bygningslova til oppføring av nytt bustadhus på bruket, må følgjande merknader frå fylkeskommunen nærare avklarast; 1. Kva finst av steingardar og andre element i kulturlandskapet på og rett ved tomta. 2. Avklaring omkring skjering og fylling og tiltak som formar tomta. Huset må verte liggande godt i landskapet. 3. Eventuelle gjerde og andre planlagde tiltak rundt huset. Søknad om frådeling og eventuell framtidig søknad om tiltak etter plan- og bygningslova vert i utgangspunktet handsama administrativt. PS 16/86 GNR. 17, BNR FELTUTBYGGING OMRÅDE ABK, MYRANE - HADDAL, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAL PÅ BUEININGAR OG FLATT TAK. 1. Med heimel i 19-2 i plan- og bygningslova (PBL) gjev teknisk utval dispensasjonar frå kravet om maksimalt tal på bueiningar og takform i 4.2 a) og 4.2 c) i reguleringsføresegnene for Myrane - Haddal, plan ID , slik at det i prinsippet kan oppførast totalt 16 bueiningar på regulert område ABK og bygningane kan ha flatt tak. Føresetnaden og grunngjevinga for dispensasjonane er at intensjonen i regulerings-planen er tatt i vare. Kommunen legg stor vekt på at kravet til maksimal utnyttingsgrad vert overhalde og at tiltaket kan gje tilbod om mindre og nøkterne bustader i Haddal, noko som er vurdert som bustadpolitisk viktig. Utvalet ber om at det ved godkjenning av byggesøknaden vert innarbeidd minst 1 p-plass for gjesteparkering i område ABK, dvs. i tillegg til dei naudsynte p-plassane som vert kravd 12

13 i reguleringsplanen for ei slik utbygging. Dermed kan ein unngå at besøkande parkerer langs tilkomstveg og avkøyrsle og kan lettare unngå trafikkmessige problem i bustadfeltet. 2. Sjølve byggesaka vert vidare handsama av administrasjonen. UNNATEKE OFFENTLEG INNSYN: OFFENTLEGLOVA 13, FVL. 13 PS 16/87 PRINSIPPAVKLARING AD KOMMUNALT STARTLÅN OG BUSTADTILSKOT - KRAV OM TILBAKEBETALING / SAL AV BUSTAD, ***** ***** ***** ***** UNNATEKE OFFENTLEG INNSYN: OFFENTLEGLOVA 13, FVL. 13 PS 16/88 SØKNAD OM STARTLÅN OG BUSTADTILSKOT TIL ETABLERING, ***** ***** ***** ***** UNNATEKE OFFENTLEG INNSYN: OFFENTLEGLOVA 13, FVL. 13 PS 16/89 SØKNAD OM KOMMUNALT STARTLÅN - REFINANSIERING, ***** ***** o Lenke vert sendt til: 1. Teknisk utval 2. Rådmannen 3. Kommunalsjef teknisk 4. Servicetorget 5. Kommunerevisjonen 6. Vest Kontroll v/jostein Støylen 7. Kontrollutvalet m/vara Ulstein kommune politisk sekretariat Svein Arne Orvik 13

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Silja Øvrelid MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Silja Øvrelid MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 13.03.2013 Tid: 09:00 12:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 05.10.2017 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Gurskevik MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Gurskevik MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 09.11.2017 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:00

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:00 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.09.2014 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Notøy MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Notøy MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 06.10.2016 Tid: 09:00 11:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 28.12.2017 Tid: 16:00 17:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Warholm MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Warholm MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.09.2016 Tid: 09:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresal Myravegen 11 Dato: 22.01.2019 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Warholm MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Warholm MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:55

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:55 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 29.06.2017 Tid: 09:00 11:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Opsahl Myrene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 12.11.2013 Tid: 12:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF Magne Gurskevik MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF Magne Gurskevik MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.04.2014 Tid: 15:00 17:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Gurskevik MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Gurskevik MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 11.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 06.12.2016 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, teknisk sjef, planjeggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, teknisk sjef, planjeggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT

Møteprotokoll SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 02.09.2015 Tid: 17:00 Møtet starta med synfaring i Innvika (sak 57/15 og 58/15). Møtedeltakere Kjell Haukeberg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Marianne Aadland Sandvik Gbnr-38/71, FA-L42 19/1236 Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 Klage - GBNR 38/71- Klage på avslag

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Notøy MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Notøy MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 11.05.2017 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.05.2017 Tid: 13:00-14:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 16:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 16:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 17.11.2015 Tid: 14:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.04.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes (f.o.m. sak 27/15) Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Hannelore Måseide MEDL V Kari Warholm MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Hannelore Måseide MEDL V Kari Warholm MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 25.08.2016 Tid: 09:00 11:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Jarle Mindor Blomvik 6156 Ørsta Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/534 11468/2013 WANGEN 46/3 22.10.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 15.10.13, SAK PS

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat Tømrer Prosjekt AS Røysbakken 5 6100 VOLDA Saksnr Løpenr Dato 2015/1981 6261/2016 10.05.2016 MELDING OM VEDTAK UTBYGGINGSAVTALE - FELTUTBYGGING OMRÅDE KS4, HOLSEKERDALEN, GNR.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF Olaug Andreassen Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF Olaug Andreassen Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.03.2017 Tid: 15:00-16:00 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.03.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Tor Meinseth Medlem H Hanne Notøy Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Tor Meinseth Medlem H Hanne Notøy Medlem AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 27.03.2014 Tid: 13:00 14:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Jørgen Thuestad June Susanne Grønnestad Per Helge Sunde Daghild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: Tid: 14:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: Tid: 14:00 VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 14.06.2016 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 07.11.2017 Tid: 12:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:30

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:30 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet i sak 44 og 50 Torstein Grimen H

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet i sak 44 og 50 Torstein Grimen H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 12:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Møtedato: 18.06.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall meldt frå følgjande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. A. J. Antonsen i enkeltsak

MØTEPROTOKOLL. A. J. Antonsen i enkeltsak ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 15.11.2018 Tid: 09:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Warholm MEDL H Magne Gurskevik MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Warholm MEDL H Magne Gurskevik MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 24.08.2017 Tid: 09:00 12:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 47/15 15/190 GNR. 07 BNR ELLING A. KILSTI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUEPLAN OG PBL OPPFØRING AV UTHUS

Møteprotokoll SAKLISTE 47/15 15/190 GNR. 07 BNR ELLING A. KILSTI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUEPLAN OG PBL OPPFØRING AV UTHUS SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.06.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 17:10

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 17:10 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.10.2014 Tid: 14:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten LEDER V

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten LEDER V ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.10.2017 Tid: 14:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Berg Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 01.10.2019 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Kleiven MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Kleiven MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.11.2016 Tid: 14:10 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.05.2018 Tid: 10:00-11:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Grimstad MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Grimstad MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 20.01.2015 Tid: 13:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Julie Slenes Leine Medlem SP/KRF

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Julie Slenes Leine Medlem SP/KRF VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 9.0.206 Tidspunkt: 5:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Flølo Leiar FRP Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Anita Ostnes, vara for Terje Sortehaug Torbjørn Skodjereite

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Olaug Andreassen MEDL AP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Olaug Andreassen MEDL AP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.02.2017 Tid: 15:00 16:10 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Anja

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: Tid: 13:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: Tid: 13:00 Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: 20.11.2018 Tid: 13:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind Festø Nestleiar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval 10.05.2016 Saka gjeld: STENGING AV BAKKEGATA Vedtak i Teknisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Mariette Gjerde MEDL FRP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Mariette Gjerde MEDL FRP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 17.02.2016 Tid: 13:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00-16:15

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00-16:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.08.2017 Tid: 12:00-16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Planutvalet

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Planutvalet STORDAL KOMMUNE Møteprotokoll For Planutvalet Møtedato: 16.06.10 Møtetid: Kl. 19:00 19:30 Møtestad: Kommunehuset Behandla saker: 010/10-015/10 Møteleiar: Frå adm. møtte: Utdelt i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.:

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 TILLEGGSINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Teknisk sektor

ØRSTA KOMMUNE Teknisk sektor ØRSTA KOMMUNE Teknisk sektor Jens Kåre Engeset 6160 HOVDEBYGDA Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2010/1280 6580/2011 WANGEN 58/9 31.05.2011 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 25.05.11, SAK PS 44/11:

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Kardis Hasfjord Medlem V Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Kardis Hasfjord Medlem V Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF VOLDA KOMMUNE Utval: MØTEPROTOKOLL Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 14.08.2012 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lars Peder Barstad Leiar FRP Sindre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/715 Løpenr.: 7867/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/715 Løpenr.: 7867/2014 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/715 Løpenr.: 7867/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/99 Teknisk utval 20.08.2014 14/75 Ulstein kommunestyre 25.09.2014 Saka gjeld:

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, planleggjar, avd.ing. byggjesak og kultursjef/folkehelsekoordinator (sak 64/15) SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, planleggjar, avd.ing. byggjesak og kultursjef/folkehelsekoordinator (sak 64/15) SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 14.10.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Sak om hamneavgift. Handsaming i neste møte. Jon Rune Våge orienterte, saka vart drøfta.

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Sak om hamneavgift. Handsaming i neste møte. Jon Rune Våge orienterte, saka vart drøfta. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 21.11.2016 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Anja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 06.05.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Sindre Kvangarsnes Nestleiar FERJELISTA

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Johanne Andreassen Medlem KRF Jan Olav Vadseth Medlem FRP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Johanne Andreassen Medlem KRF Jan Olav Vadseth Medlem FRP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.11.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:35 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom - Dimmelsvik - Per Harald Lunde

Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom - Dimmelsvik - Per Harald Lunde Politisk og administrativt sekretariat Per Harald Lunde Fetvegen 14 5464 DIMMELSVIK Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato 2017/2773-3 15.09.2017 Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom

Detaljer

Plan, miljø og teknisk utval

Plan, miljø og teknisk utval Seljord kommune Møteprotokoll Plan, miljø og teknisk utval Utval: Møtestad: Møterom 2. etg, Kommunehuset Møtedato: 19.03.2014 Møtetid: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Heltne Medlem H Erling Ulvestad Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Heltne Medlem H Erling Ulvestad Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 11.06.2013 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lars Peder Barstad Leiar FRP Sindre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Mariette Gjerde MEDL FRP Einar Nevstad MEDL FRP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Mariette Gjerde MEDL FRP Einar Nevstad MEDL FRP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 30.11.2016 Tid: 14:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten Leiar

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Hannelore Måseide MEDL V Kari Warholm MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Hannelore Måseide MEDL V Kari Warholm MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 19.04.2018 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP Lisa Mari Breivik Anderson MEDL SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP Lisa Mari Breivik Anderson MEDL SP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 14.05.2019 Tid: 12:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Elin Mari Løvøy

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Elin Mari Løvøy Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: 16.10.2018 Tid: 13:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind Festø Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer