Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design"

Transkript

1 1

2 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks Bodø Tlf E-post: Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf Studentinord Tlf Besøksadresse Universitetsalleen 11 Søknad og opptak Tlf Særskilt tilrettelegging Internasjonalt kontor Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultet for samfunnsvitenskap Handelshøgskolen Forbehold Universitetet i Nordland tar forbehold om gjennomføring av alle studier/emner i henhold til oppsatt plan. Endringer kan forekomme som følge av økonomiske, praktiske, eller andre årsaker som universitetet ikke rår over. Det tas også forbehold om feil eller mangler. Ansvarlig redaktør Pål A. Pedersen Foto Svein-Arnt Eriksen Helge Grønmo Rami Abood Skonseng Lillian Andersen Terje Rakke Rune Nilsen Kjetil Iversen Geir Antonsen Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland - Helgeland Postboks 1490, 8049 Bodø Besøksadresse: Nytorget Mo i Rana E-post: Universitetet i Nordland - Vesterålen Postboks 1490, 8049 Bodø Besøksadresse: Markedsgata Stokmarknes E-post: Opplag Produksjon 07 Gruppen Design Trykkeriet, UiN Universitetet i Nordland har europeisk kvalitetsstempel for høyere utdanning. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Label er et kvalitetsstempel for høyere utdanning, gitt av Europakommisjonen. ECTS Label gjør det mulig for studentene å sammenligne innholdet i studier og eksamen på tvers av landegrensene. Hensikten er å forbedre kvaliteten i høyere utdanning i Europa i et livsløp.

3 Innhold studieoversikt 3 AKVAKULTUR/HAVBRUK Havbruksdrift og ledelse 25 BIOLOGI OG NATURVITENSKAP Biologi 27 Grunnstudium 28 HELSE OG SOSIALFAG Sykepleie 28 Videreutdanning i psykisk helsearbeid 30 HISTORIE OG NORDOMRÅDESTUDIER Historie 31 Nordområdestudier 33 Nordlige studier 33 IDRETT OG FRILUFTSLIV Idrett 34 Friluftsliv 36 Personlig trener 36 INFORMASJON OG JOURNALISTIKK Journalistikk 37 LÆRERUTDANNINGER Grunnskolelærerutdanning 38 Barnehagelærerutdanning 41 Praktisk-pedagogisk utdanning 42 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrett 43 Visuelle kunstfag 43 Lektorutdanning i samfunnsfag 44 ORGANISASJON OG LEDELSE Offentlig rett 44 Lederskap 46 Human Resource Management 46 Personalledelse og kompetanseutvikling 47 SAMFUNNSVITENSKAP Sosiologi 47 Statsvitenskap 49 Internasjonale relasjoner 50 Barnevern (barnevernspedagog) 50 Sosialt arbeid 51 SPRÅK Engelsk 52 VETERINÆR (1. DEL) OG DYREPLEIE Animal Science 53 Dyrepleie 55 ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG MARKEDSFØRING Økonomi og ledelse 56 og 59 Økonomi, markedsføring og ledelse 56 Eiendomsmegling 57 Maritim økonomi og ledelse 57 Siviløkonom 58 Regnskap og revisjon 59 Nautikk, maritim økonomi og ledelse 60 Internasjonal markedsføring 60 VIDEREUTDANNING, STUDIEOVERSIKT OG OPPTAK Våre mastergrader 61 Søknad og opptak 62 Studieoversikt 73

4 4 Dere er framtida mulighetene framover, trengs det påfyll av utdanningskompetanse i regionen. Som et universitet, plassert midt i nordområdene, ønsker vi å kunne tilby våre studenter utdanninger som er relevante for de globale, nasjonale og regionale kompetansebehovene vi står overfor. Vi er svært opptatt av, og veldig glad for, at det stilles sterke krav til oss fra arbeids- og næringsliv for å bidra med utvikling og utdanning av framtidig relevant kompetanse. Vi må og vi skal levere resultater, resultater blant annet i form av gode kandidater som kan ta et betydelig ansvar for utviklingen av vårt fremtidige samfunn. Utdanning, forskning og formidling er våre kjerneoppgaver. Vi får stadig flere studenter, og vi jobber kontinuerlig med å sikre god studiekvalitet og gode studentfasiliteter. Noe av det mest gledelige er at det ved studiestart vil stå mange nye studentboliger nær campus klar til innflytting. Dere studenter er framtida, og den skaper vi sammen med dere her og nå. Vi lever i et globalt samfunn der utdanning og kompetanse spiller en stadig viktigere rolle for å kunne utvikle næringsog samfunnslivet i åra som kommer. Universitetet i Nordland er glad for å kunne ta sin del av ansvaret for den nødvendige kompetanseutviklingen, og vi utvikler derfor stadig våre studieprogrammer og samarbeidsrelasjoner med andre aktører for at studentene våre skal kunne få en moderne og relevant utdanning fra bachelor-, master- til ph.d.-nivå. Universitetet i Nordland har sin hovedcampus i Bodø, med campuser også i Mo i Rana på Helgeland og Stokmarknes i Vesterålen. Nordland har de siste åra hatt en vekst i verdiskapingen som har vært høyere enn landsgjennomsnittet, og for at en skal kunne realisere de bærekraftige vekst- Studentene våre er universitetets puls det er dere som representerer fornyingen og dermed Norges framtid. Det er derfor vi som jobber her insisterer på at kontakten med og mellom studentene er noe av det viktigste vi kan tilrettelegge for. Det gir gode læringsarenaer. Det at dere føler dere hjemme her, at dere blir tatt på alvor og ivaretatt, er en vesentlig forutsetning for at Universitetet i Nordland skal kunne oppfylle sine oppgaver. Jeg ønsker alle velkommen til å delta i fellesskapet ved Universitetet i Nordland, og håper og tror dere vil finne studier hos oss som kan være av interesse for studieåret 2015/16! Pål A. Pedersen rektor

5 Universitetet i Nordland 5 Universitetet i Nordland skal bidra til å styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og sikre en regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling. Universitetet i Nordland tilbyr en rekke heltids- og deltidsstudier i fagområder som økonomi, sosiologi og samfunnsfag, biovitenskap og akvakultur og i profesjonsutdanninger som lærer, sykepleier og barnevernsarbeider. Vi har også en rekke etter- og videreutdanningstilbud for deg som ønsker faglig påfyll. Universitetet i Nordland har fire fakulteter: Fakultet for biovitenskap akvakultur (FBA) FBA tilbyr bachelorstudier i biologi, havbruk, internasjonal markedsføring, dyrepleie og veterinær (1. del). Sistnevnte er et samarbeid med University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Slovakia. Er du interessert i mastergrad tilbyr vi master i havbruk og master i marin økologi. Begge kvalifiserer for ph.d. i akvatisk biovitenskap. Undervisningen bygger på avansert forskning innenfor satsingsområdene akvakultur, marin økologi og marin genomikk. Dette gir deg som student store muligheter for spennende oppgaver. Fakultetet har egen forskningsstasjon, moderne laboratorier og samarbeider blant annet med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) FSV tilbyr samfunnsvitenskapelige studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I hovedsak innen barnevern, historie, journalistikk, nordområdestudier, ledelse, rehabilitering, samfunnssikkerhet og kriseledelse, sosialt arbeid, sosiologi og statsvitenskap. Fakultetet har et bredt forskningsmiljø som kommer studentene til gode ved at undervisningen er forskningsbasert og har god forankring mot samfunns- og arbeidsliv. Handelshøgskolen (HHB) HHB tilbyr næringslivsorienterte økonomistudier på bachelor, master og ph.d.-nivå. Fakultetets svært populære MBA program er Norges største. Kandidater fra HHB er ettertraktet i arbeidslivet og gjør karriere innenfor mange typer virksomheter i Norge og internasjonalt. HHB har et solid forskningsmiljø som bidrar til relevant undervisning av høy kvalitet. Fakultetet har, i følge nasjonale kåringer, et godt student- og læringsmiljø. Over 4 av 5 uteksaminerte studenter mener studiet gav dem den kompetansen som arbeids- og næringslivet etterspør. HHB har flere sterke fagmiljøer, deriblant fagmiljøet innenfor innovasjon og entreprenørskap, som er både nasjonalt og internasjonalt anerkjent. Profesjonshøgskolen (PHS) På Profesjonshøgskolen kan du bli lærer eller sykepleier. Vi tilbyr både 4-årig og 5-årig grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og sykepleierutdanning med ei rekke etterutdanninger, praktisk-pedagogisk årskurs (PPU) og bachelor i idrett og i engelsk. Fakultetet tilbyr også flere mastergrader: tilpassa opplæring (didaktikk i skolefag, generell pedagogikk og spes. ped.), klinisk sykepleie, spesialsykepleie, idrett, samt praktisk kunnskap (profesjonskunnskap). Fakultetet har doktorgradsprogram (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

6 6

7 Kompakt og moderne campus 7 Vår campus er designet for at du skal trives, bli engasjert og stimulert i din studiehverdag. Ved Universitetet i Nordland kommer du til en av landets mest moderne og kompakte campus. Her drives det utdanning og forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. I hjertet av campus ligger et nytt bibliotek med lesesaler, og her finner du den koselige kafeteriaen Alexandria. Fra hovedinngangen kommer du inn i det vi kaller «Gråsonen». Her møter du både forelesere, gjester og studenter, ofte i ivrig samtale. Vi er blant annet kjent for en åpen-dør-politikk. Våre aktive studentforeninger skaper mye liv her med stands, arrangementer og informasjon om hvordan du som ny student best skal finne deg til rette. Studenter og ansatte legger vekt på et mangfoldig, aktivt og inkluderende miljø på campus. I takt med at stadig flere kunnskapstørste studenter fra inn- og utland velger Universitetet i Nordland, utvider vi campus. Målet er å skape en stadig mer funksjonell og attraktiv campus.

8 8 Aktive studenter trives best I god tid før oppstart av studieåret er studentorganisasjonen i Bodø (SOB) klar med sitt omfattende program for å ta i mot deg som ny student. Studenter som er godt varme i trøya tropper gjerne opp ved frammøte og guider deg rundt på campus. De vil også ha deg med på det som foregår av sosiale aktiviteter og treff. Vi snakker om fadderperioden, som går over hele tre uker etter studiestart. - Fadderordningen er et velorganisert apparat med fullspekket program av sosiale og faglige aktiviteter, sier studentleder Mats Myrstad. - Ved studiestart er det hektisk aktivitet ved studenthuset UFO, og det øker bare på utover sensommeren og høsten. De trenger mange frivillige for å arrangere konserter og andre treff. Studenthuset UFO er et flott samlingssted, mener Mats. - Å delta her gir mange fordeler og erfaring fra dette er bra å ha på CV-en, sier han. Studentleder Mats Myrstad Bli med i en studentforening SOB sitt overordna mål er å ivareta studentenes interesser og rettigheter, og virksomheten er organisert i studentforeninger ved hvert enkelt fakultet. Studentforeningene er blitt vitalisert og de gjør en viktig jobb, sier Mats. - Både når det gjelder sosiale arrangementer og studentpolitiske saker lokalt ved universitetet og nasjonalt. Samtidig er vi oppmerksomme på at noen studenter synes overgangen til studentlivet kan være vanskelig. Det er viktig for oss å bidra både til trivsel og til en trygg og inkluderende studenttilværelse, sier studentlederen. Studentforeningene er organisert etter det fakultetet du blir tatt opp ved. AJOUR- er studentforeningen for journalistene HHBS- Handelshøgskolen INTER- Fakultet for samfunnsvitenskap NUGLA- Fakultet for biovitenskap og akvakultur PRO STUD Profesjonshøgskolen. I tillegg finnes Bodø Akademiske Ølbryggerlaug, BOSI-

9 9 Studenthuset UFO er spekket med sosiale aktiviteter, fest og moro. studentenes idrettslag, Start UiN, som jobber for innovasjon og entreprenørskap blant studentene, Ventus, studentmediehuset, samt Klubben UiN, som er for småbarnsmødre. Du skal ikke kjede deg ved Universitetet i Nordland, lover Mats.

10 10

11 Campus Helgeland ny og flott 11 Du kan ta bachelorgrader, mastergrader og doktorgrader ved Campus Helgeland, som også har et variert tilbud av etter- og videreutdanninger (MBA). Campus Helgeland ble åpnet høsten 2013 og ligger i sentrum av Mo i Rana Nord-Norges tredje største by. Campus Helgeland i Mo i Rana har moderne lokaler med en stor lys og koselig kantine, auditorium, grupperom, lesesaler, forelesningssaler og et hyggelig bibliotek for studenter og publikum, som gir alle tilgang til viktige databaser og andre elektroniske ressurser. Innenfor en radius av 100 meter fra Campus Helgeland finner du det meste byen har å by på innen kultur og uteliv, teater, kino, badeland, kaféer, puber og flere restauranter. Er du glad idrett og friluftsliv, er det godt å være student ved Campus Helgeland. Det er kort vei fra campus til byens treningsfasiliteter og til den vakre og varierte naturen. Mo i Rana har gode kommunikasjoner med tog, buss og fly. Universitetet i Nordland deler campus med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik, og studentene våre har felles studentforening. Rana studentforening. Rana studentforening engasjerer 700 studenter fra hele landet som skal bli sykepleiere, økonomer, lærere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og ingeniører. Studentene i Rana studentforening er opptatt av at studier og fritid skal henge sammen, og at Campus Helgeland har et inkluderende studentmiljø med aktiviteter som gjør studentlivet rikt og godt for alle. Du vil trives hos oss på Campus Helgeland!

12 12 Campus Vesterålen Campus Vesterålen på Stokmarknes tilbyr nett- og samlingsbasert undervisning på bachelor- og masternivå, samt årsstudium og kortere videreutdanninger. Vi har også aktivitet i næringshagen på Leknes i Lofoten. Våre fag er økonomi, sykepleie, barnehagelærer, sosionom, rehabilitering, personalledelse og kompetanseutvikling, samt videreutdanninger og skreddersydde kurs etter bestilling fra bedrifter og offentlig forvaltning. Alle våre studier er samlingsbasert og kan derfor kombineres med jobb. Nyheter høsten 2015 er Master of Business and Administration (MBA) og bachelor i barnevern. Vi holder til i nye og moderne lokaler i Hurtigrutens Hus, Vesterålen Kulturhus på Stokmarknes. Her disponerer studentene bibliotek, PC-lab, grupperom, studentbro og sosialsoner som er tilgjengelige fra morgen til kveld. Det planlegges også et samlokalisert folke- og universitetsbibliotek med gruppearbeidsplasser og stillelesesal. Mange av våre studenter kommer tilreisende til samlinger, og har da mulighet til å leie bosted nært campus til studentpriser. Det er gode kommunikasjoner til campus med Skagen Lufthavn Stokmarknes i nærheten. Vi er et tett, innovativt og faglig sterkt miljø i god dialog med studentene. Stokmarknes er tre mil unna regionsenteret Sortland, som åpnet nytt, moderne kulturhus i fjor høst. Øyriket Vesterålen er kjent for et rikt kulturliv og en mangfoldig natur. Lofoten med sine spisse fjell, pittoreske viker og berømte fiskevær er bare en time unna.

13 13

14 14 Byens beste utsikt Mange nye studentboliger står klare til studiestart. Mats Myrstad er studentleder i Studentforeningen i Bodø. Til studiestart kan han ønske nye UiN-studenter velkommen til 111 nye boliger oppført av Studentinord i Mørkvedlia. Med byens beste utsikt. - Ja, jeg vil våge den påstanden. Mange av de nye studentboligene i Mørkvedlia vil ha 180 graders panorama over Salten - fra svenskegrensen til den ytterste holmen, sier Myrstad. Hvis været er bra. - Det er mye bra vær her. Spør meteorologene. Ellers er det bare å kle seg etter forholdene, smiler Mats Myrstad. Det er et mål for Universitetet i Nordland og Studentinord å kunne tilby til sammen ca. 600 nye studentboliger i Mørkvedlia i løpet av få år. Nye studentboliger i gangavstand til campus er et fortrinn for universitetet og byen, sier studentleder Mats Myrstad. -Campus Bodø vil vokse, og enda flere nye studentboliger vil stabilisere prisnivået på det private leiemarkedet når hele prosjektet i Mørkvedlia står ferdig. Planlagte studenthybler i Mørkvedlia studentby.

15 15

16 16 Flott by for trivsel og aktivitet Bodø er en flott by der du alltid finner noe å holde på med. Dette er bare ett av utsagnene til studenter om byen vår, som nå også har tatt i bruk det nye kulturhuset Stormen, et praktbygg for konserter, teater og annen kulturell aktivitet for store og små. Bodø har også fått et rykte som Norges kuleste musikkby, og hvert år ved skolestart arrangeres Parkenfestivalen med topp musikere fra inn- og utland. Mange lar seg også imponere av den storslåtte og varierte naturen her, som innbyr til aktiviteter sommer som vinter. Uteaktiviteter som dykking, seiling, padling, kiting og fjellturer er utbredt. Bodø er Nord-Norges nest største by. Ikke langt unna byen finner du Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm, og vil du oppleve litt av fortidens atmosfære er idylliske Kjerringøy ikke langt unna. Her har flere av Hamsuns kjente romanfigurer blitt festet til filmlerretet. Bodø er idrettsbyen i nord, med sterke tradisjoner og lag i toppserien. Vil du trene selv, er det utmerkede forhold i området ved Universitetet i Nordland. Her er også Mørkvedlia idrettspark en av landets mest komplette anlegg for idrett, med blant annet svømmeanlegg, friidrettsanlegg og idrettshaller. Ønsker du å søke jobb her under, eller etter studietiden, er byen i kraftig vekst. Her skapes det årlig om lag 450 nye arbeidsplasser. Du er velkommen hit, Bodø vil ta godt i mot deg.

17 17

18 18 Fakta om Universitetsbyen Bodø:» Nord-Norges nest største by med om lag innbyggere (Bodø kommune)» Administrasjonssenter i Nordland fylke og et av to landsdelssentra» Totalt antall studenter i Bodø er i overkant av 5000» En stor andel av befolkningen har høyere utdanning» Bodøs næringsliv: 58% privat og 42% offentlig» Bodø kommune strekker seg over et areal på km 2 og har storhavet i vest.

19 Utenlandsstudier en opplevelse for livet 19 Universitetet i Nordland har et rikt, internasjonalt miljø med nesten 700 internasjonale studenter. Disse studerer på gradsnivå hos oss, eller kommer på semesterbasis fra en av UiNs mange samarbeidspartnere. Du som velger å studere hos oss, vil ha den samme muligheten til å reise til utdanningsinstitusjonene i utlandet. Delstudium i utlandet skal være tilrettelagt i studieprogrammet ditt, og studieoppholdet skal bli innpasset i din grad her ved UiN, uten at du blir forsinket i studiene. Vi samarbeider med institusjoner innenfor våre geografiske satsningsområder, som for eksempel Europa, USA, Canada, Kina, Russland og Japan. Du må ha studert ett år på bachelor før du kan reise ut. Internasjonalt kontor og fakultetet du tilhører hjelper deg med å finne fram til hvilke muligheter du kan velge.

20 20 I tillegg til finansiering fra Lånekassen, kan Universitetet i Nordland tilby et ekstra stipend hvis du reiser innenfor Norden, Europa, Canada og Russland. Vi oppfordrer våre studenter til å tilbringe et semester i utlandet på en annen institusjon og studere på et annet språk enn norsk, og samtidig få anledning til å lære litt tysk, fransk og spansk. Det å reise ut og møte andre mennesker fra mange land er gøy, spennende og veldig lærerikt. Du vil få mange nye venner, et stort nettverk og kommer tilbake med erfaringer og et perspektiv du vil ha med deg for resten av livet.

21 Sterke inntrykk fra India 21 Eva Vilhelmine Landsem (22) anbefaler sterkt å ta deler av studiet i utlandet. Eva hadde praksis i fem måneder i Bangalore i India på andre året bachelor i barnevern. Det har forandret meg på mange måter, forteller Eva. - Vi var tre studenter som dro til et universitet i Bangalore for å ha praksis. Dette er et katolsk universitet som har stort fokus på veldedighet. Vi ble satt til å undervise barn fra slummen, spesielt i engelsk, men også matte. Vi hentet barna både ute på gata eller i hjemmet deres for å få dem med på skolen. Der deltok vi både i undervisningen og leken i friminuttene. I de to siste månedene av oppholdet jobbet jeg i et prosjekt for gatebarn i organisasjonen Bosco. Min jobb var å assistere lærerne, delta i lek og lære ungene engelsk. - Følte du at du betydde noe for ungene? - Jeg følte at vi kom nær hverandre. Noen ganger satt vi bare ned i ro og mak og holdt hverandre i hendene. Jeg tror de følte en trygghet ved det, sier Eva. - Hvilke inntrykk har turen gitt deg? - Jeg møtte mange skjebner som har gjort varig inntrykk, noe som jeg ofte tenker på i hverdagen. Jeg fikk også mange venner mens jeg var der, og jeg skal definitivt tilbake senere. Du kan ikke reise til India uten å bli forandret! Jeg synes også jeg fikk nyttig kunnskap som jeg vil ta med meg videre, både personlig, men også i fremtidig arbeid innenfor barnevernet, sier Eva.

22 22 NAVN: Lena Engevik ALDER: 29 BOSTED: Mo i Rana UTDANNING VED UIN: Bachelor i økonomi og ledelse, Campus Helgeland. Skrev årets bacheloroppgave på campus sammen med medstudent. JOBB: Fagmøbler Mo i Rana STUDIETS BETYDNING: Over all forventning. Praktisk og nyttig. Hyggelig miljø. NAVN: Åse-Britt Godø ALDER: 26 BOSTED: Molde UTDANNING VED UIN: Grunnskolelærer trinn JOBB: Kontaktlærer Molde friskole STUDIETS BETYDNING: Lærerutdanningen er bra og relevant for arbeidslivet i skolen. Pensum kunne hatt mer om tema som kontaktlærere, foreldremøter og samtaler. TIDLIGERE STUDENTER TIDLIGERE STUDENTER TIDLIGERE STUDENTER NAVN: Mamie Fatou Sallah ALDER: 31 BOSTED: Bodø UTDANNING VED UIN: Bachelor sykepleie JOBB: Sykepleier på Sølvsuper helse- og velferdssenter STUDIETS BETYDNING: Et krevende studium som forberedelse til en flott og spennende jobb. NAVN: Oddgeir Garnes ALDER: 38 BOSTED: Asker UTDANNING VED UIN: Siviløkonom med markedsføring JOBB: Industry Leader, Google Norge AS STUDIETS BETYDNING: Som kommersielt ansvarlig for Google Norge handler det mye om markedsføring, naturligvis. Siviløkonomer har også en bra bredde. NAVN: Stian Amble ALDER: 35 BOSTED: Lovund UTDANNING VED UIN: Master i havbruk JOBB: Nestleder sjøproduksjon ved Nova Sea på Lovund. STUDIETS BETYDNING: Utdanninga forberedte meg på en jobb i havbruksnæringa gjennom måten studiet var lagt opp på. Vi fikk også etablert gode kontakter i næringslivet, og nå har jeg en kontaktflate inn mot fagmiljøene. Jeg har fått god uttelling og godt utbytte av studiet.

23 23 NAVN: Karen Lovise Dillern Stjernen ALDER: 25 BOSTED: Bodø UTDANNING VED UIN: Bachelor i sosialt arbeid. JOBB: Kriminalomsorgen Nordland friomsorgskontor STUDIETS BETYDNING: Utdanninga gir et godt grunnlag for møte med andre i en utfordrende livssituasjon. NAVN: Malin Johansen ALDER: 30 BOSTED: Bodø UTDANNING VED UIN: Master i energiledelse/bachelor i eksportmarkedsføring. JOBB: Salgs- og prosjektleder ved Bodø Energi STUDIETS BETYDNING: Utdanningen var helt klart grunnen til at jeg fikk denne jobben. TIDLIGERE STUDENTER TIDLIGERE STUDENTER TIDLIGERE STUDENTER NAVN: Robert Isaksen ALDER: 37 BOSTED: Bodø UTDANNING VED UIN: Master i politikk og samfunnsendring JOBB: Rådgiver ved kommunalavdelinga, Fylkesmannen i Nordland STUDIETS BETYDNING: Veldig viktig. Jeg fikk jobb før jeg var ferdig med masteroppgaven. NAVN: Silje Therese Gabrielsen ALDER: 30 BOSTED: Oslo UTDANNING VED UIN: Siviløkonom/økonomistyring JOBB: Finansdirektør i Ventelo STUDIETS BETYDNING:Det er klart at studiet er veldig relevant. Jeg bruker mye av faget hver eneste dag i jobben. Dette er jo etter boka. NAVN: Veronica Vangen Evensen ALDER: 37 BOSTED: Sandnes, Hadsel UTDANNING VED UIN: Allmennlærer Campus Vesterålen JOBB: Rektor ved Sortland kulturskole STUDIETS BETYDNING: I min jobb er det nok det pedagogiske innholdet i lærerstudiet som har størst relevans. Veldig nyttig.

24 24

25 Akvakultur/havbruk 25 Havbruksdrift og ledelse Bachelor Vil du satse på en internasjonal næring i eventyrlig vekst? Bachelorutdanning: treårig/180studiepoeng Opptakskrav:generell studiekompetanse Søknadsfrist: 15. april Bachelorgraden gir deg grunnleggende kunnskap om drift av havbruksbedrifter med sikte på arbeid som mellomleder/ leder. Etter endt studium vil du ha tilegnet deg kunnskaper i oppdrettsbiologi, ledelse, forvaltning og økonomi. Det er fokus på lover og regler som gjelder for drift av havbruksanlegg, bærekraftig produksjon så vel som etiske aspekter ved oppdrett av sjømat. I siste semester av studiet inngår normalt 15 ukers bedriftspraksis i Norge eller utlandet. Det er også mulighet for å ta et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet. Med bachelor i havbruksdrift og ledelse er du kvalifisert til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, til å arbeide i offentlig forvaltning og leverandørindustrien for havbruksutstyr og direkte i produksjon av akvakulturorganismer. Studiet kvalifiserer blant annet for følgende ved Universitetet i Nordland: Master i havbruk* Master i marin økologi* * For opptak kreves i tillegg 5 stp statistikk Havbruksdrift og ledelse Bachelor (Y-vei) Har du fagbrev i akvakultur og ønsker økt kompetanse og mer ansvar? Ta bachelor i havbruksdrift og ledelse Y-vei et tverrfaglig, næringsrettet studium skreddersydd for søkere med fagbrev. Bachelorutdanning: treårig/180studiepoeng Opptakskrav: fagbrev i akvakultur, industriell matproduksjon, sjømathandlerfaget eller sjømatproduksjon. Søknad: lokalt opptak Søknadsfrist: 15. mai Studiet er ett av Norges beste næringsrettede studietilbud i havbruk. Studieplanen for y-vei er tilnærmet lik den ordinære bachelorgraden i havbruksdrift og ledelse. Studenter med fagbrev har fritak for to av de obligatoriske emnene, samt praksis i Norge. De erstattes av grunnleggende emner i biologi, kjemi, norsk og engelsk og 20 studiepoeng valgfag. Dersom det er ønskelig med praksis, har du fremdeles mulighet til å ta 15 ukers bedriftspraksis i utlandet eller et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet. For ytterligere informasjon, se omtale av bachelor i havbruksdrift og ledelse. Mer informasjon Spesielle opptakskrav: fagbrev i akvakultur, industriell matproduksjon, sjømathandlerfaget eller sjømatproduksjon. Studiet kvalifiserer blant annet for følgende ved Universitetet i Nordland: Master i havbruk* Master i marin økologi* * For opptak kreves i tillegg 5 stp statistikk

26 26

27 Biologi og naturvitenskap 27 Marte Svorkmo Espelien (20) Trondheim Studerer bachelor i biologi Campus Bodø Marte sa til vennene sine at hun skulle flytte til Bodø. - De sa: Det blåser mye i Bodø. Men faktum er at sist sommer var fantastisk vindstille på hele Nordlandskysten. Jeg vet det fordi jeg bor i en seilbåt. Hver gang vi heiste seil, måtte vi ta det ned igjen. Det var ikke vind. Marte Svorkmo Espelien tok grunnstudiet før hun begynte i andre året på bachelor i biologi. - Jeg trives kjempegodt med å studere biologi. Studiet er variert og inneholder en del laboratorie- og feltarbeid, som jeg liker godt. Det blir ikke bare teori. Biologi Bachelor Hvordan påvirkes naturen av global oppvarming? Bachelorutdanning: treårig/180studiepoeng Opptakskrav: REALFA: generell studiekompetanse + Matematikk R1/S1+S2 og i tillegg en av følgende: Matematikk (R1+R2) Fysikk (1+2) Kjemi (1+2) Biologi (1+2) Informasjonsteknologi (1+2) Geofag (1+2) Teknologi og forskningslære (1+2) Søknadsfrist: 15. april Vår framtid og livskvalitet avhenger av at vi forvalter naturen og naturressursene riktig. Derfor er biologisk kunnskap viktig for samfunnet. Når du studerer biologi lærer du om levende organismer; fra de enkleste molekyl som utgjør cellenes byggesteiner, til de store økosystemene som driver samspillet i naturen. Biologistudiet kan blant annet gi deg forklaringen på hvordan variasjoner i globalt klima vil forandre naturen i årene som kommer, hvorfor dinosaurene aldri egentlig døde ut og hvorfor noen individer er mer seksuelt attraktive enn andre. Du får kunnskap om fysiologi, arvestoff, vitenskapelig metode, mangfoldet i naturen, kjemiske sammenhenger, samt økologiske og evolusjonære prosesser. I bachelorgraden får du mulighet til å spesialisere deg i marin økologi, bioteknologi, eller arktisk biologi. Sistnevnte innebærer ett eller to semestre på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Du kan også ta 15 ukers praksis i Norge eller i utlandet som del av graden, eller dra på et semester utveksling til et universitet et helt annet sted i verden. Mer informasjon Undervisningsspråket er engelsk. Ekskursjoner og feltarbeid gir tett kontakt med de andre studentene og fagmiljøet. Du får også god trening i laboratorieteknikker. Med C i snitt eller bedre er du kvalifisert for følgende masterstudier ved UiN: Master i marin økologi Master i havbruk Etter masterstudiet har du mulighet å søke opptak ved fakultetets doktorgrad i akvatisk biovitenskap. Med økt fokus på miljø, økologi og bærekraftig utvikling, gir bachelorgraden i biologi et godt grunnlag for arbeid både i private og offentlige virksomheter. Biologer jobber for eksempel i industrien, som rådgivere for forvaltning, som konsulenter i private selskaper, som forskere, i miljøorganisasjoner og i havbruksnæringen.

28 28 Grunnstudium Årsstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier, eller trenger tid til å tenke litt på hva du vil bli? Årsstudium: ettårig/60studiepoeng Opptakskrav: generell studiekompetanse Søknadsfrist: 15. april Studiet består av en realfagdel som gir deg kvalifikasjoner tilsvarende matematikk R1 (2MX) og kjemi 1+2 (3KJ) fra videregående skole. Det gis i tillegg en innføring i biologi. Den andre delen av studiet består av emnene examen philosophicum, norsk - kommunikasjon og oppgaveskriving, samt valgemner. Du kan få godkjent studiet som del av bachelor i biologi, eller bachelor i havbruksdrift og ledelse ved UiN. Ved fullført grunnnstudium kan du starte direkte på andre året av biologistudiet uten tap av tid. Med studiet vil du oppfylle REALFA-kravet og dermed kvalifisere deg til studier som har dette opptakskravet. Ved Universitetet i Nordland kan du for eksempel søke om opptak til bachelor i biologi, hvor grunnstudiet vil inngå som ett av de tre årene av bachelorgraden. Du kan også søke om opptak på Joint Bachelor Degree in Animal Science (første del av veterinærstudiet). Jobbmulighetene vil avhenge av hvilke studier du velger etter grunnstudiet. Helse- og sosialfag Sykepleie Bachelor Sykepleiere arbeider med mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Bachelorutdanning: treårig/180 studiepoeng Opptakskrav: generell studiekompetanse eller realkompetanse Søknadsfrist: 15. april og Helgeland Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende og består av en veksling mellom teoretiske og praktiske studier i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er stort behov for sykepleiere, og du vil ha mange jobbmuligheter både i inn- og utland. Bachelorstudiet gir autorisasjon som sykepleier. Praktiske studier gjennomføres i følgende regioner i Nordland: Studenter v/campus Bodø: Salten, Lofoten, Vesterålen og Helgeland. Studenter v/campus Helgeland: Nord- og Sør-Helgeland. Deler av studiet kan gjennomføres i utlandet. Vi har avtaler med bl. a. institusjoner i USA og hele Norden. Bachelor i sykepleie gir mulighet for etter- og videreutdanning, master og ph.d. på høgskole/universitet.

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER 2015 NORGES KREATIVE HØYSKOLE OSLO BERGEN TRONDHEIM BACHELORSTUDIER Grafisk design Interiør Journalistikk Kreativ markedskommunikasjon FAGSKOLESTUDIER 3D og animasjon KONTAKT OSS nkh.no 815 68 090 info@nkh.no

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer