Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design"

Transkript

1 1

2 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks Bodø Tlf E-post: Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf Studentinord Tlf Besøksadresse Universitetsalleen 11 Søknad og opptak Tlf Særskilt tilrettelegging Internasjonalt kontor Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultet for samfunnsvitenskap Handelshøgskolen Forbehold Universitetet i Nordland tar forbehold om gjennomføring av alle studier/emner i henhold til oppsatt plan. Endringer kan forekomme som følge av økonomiske, praktiske, eller andre årsaker som universitetet ikke rår over. Det tas også forbehold om feil eller mangler. Ansvarlig redaktør Pål A. Pedersen Foto Svein-Arnt Eriksen Helge Grønmo Rami Abood Skonseng Lillian Andersen Terje Rakke Rune Nilsen Kjetil Iversen Geir Antonsen Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland - Helgeland Postboks 1490, 8049 Bodø Besøksadresse: Nytorget Mo i Rana E-post: Universitetet i Nordland - Vesterålen Postboks 1490, 8049 Bodø Besøksadresse: Markedsgata Stokmarknes E-post: Opplag Produksjon 07 Gruppen Design Trykkeriet, UiN Universitetet i Nordland har europeisk kvalitetsstempel for høyere utdanning. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Label er et kvalitetsstempel for høyere utdanning, gitt av Europakommisjonen. ECTS Label gjør det mulig for studentene å sammenligne innholdet i studier og eksamen på tvers av landegrensene. Hensikten er å forbedre kvaliteten i høyere utdanning i Europa i et livsløp.

3 Innhold studieoversikt 3 AKVAKULTUR/HAVBRUK Havbruksdrift og ledelse 25 BIOLOGI OG NATURVITENSKAP Biologi 27 Grunnstudium 28 HELSE OG SOSIALFAG Sykepleie 28 Videreutdanning i psykisk helsearbeid 30 HISTORIE OG NORDOMRÅDESTUDIER Historie 31 Nordområdestudier 33 Nordlige studier 33 IDRETT OG FRILUFTSLIV Idrett 34 Friluftsliv 36 Personlig trener 36 INFORMASJON OG JOURNALISTIKK Journalistikk 37 LÆRERUTDANNINGER Grunnskolelærerutdanning 38 Barnehagelærerutdanning 41 Praktisk-pedagogisk utdanning 42 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrett 43 Visuelle kunstfag 43 Lektorutdanning i samfunnsfag 44 ORGANISASJON OG LEDELSE Offentlig rett 44 Lederskap 46 Human Resource Management 46 Personalledelse og kompetanseutvikling 47 SAMFUNNSVITENSKAP Sosiologi 47 Statsvitenskap 49 Internasjonale relasjoner 50 Barnevern (barnevernspedagog) 50 Sosialt arbeid 51 SPRÅK Engelsk 52 VETERINÆR (1. DEL) OG DYREPLEIE Animal Science 53 Dyrepleie 55 ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG MARKEDSFØRING Økonomi og ledelse 56 og 59 Økonomi, markedsføring og ledelse 56 Eiendomsmegling 57 Maritim økonomi og ledelse 57 Siviløkonom 58 Regnskap og revisjon 59 Nautikk, maritim økonomi og ledelse 60 Internasjonal markedsføring 60 VIDEREUTDANNING, STUDIEOVERSIKT OG OPPTAK Våre mastergrader 61 Søknad og opptak 62 Studieoversikt 73

4 4 Dere er framtida mulighetene framover, trengs det påfyll av utdanningskompetanse i regionen. Som et universitet, plassert midt i nordområdene, ønsker vi å kunne tilby våre studenter utdanninger som er relevante for de globale, nasjonale og regionale kompetansebehovene vi står overfor. Vi er svært opptatt av, og veldig glad for, at det stilles sterke krav til oss fra arbeids- og næringsliv for å bidra med utvikling og utdanning av framtidig relevant kompetanse. Vi må og vi skal levere resultater, resultater blant annet i form av gode kandidater som kan ta et betydelig ansvar for utviklingen av vårt fremtidige samfunn. Utdanning, forskning og formidling er våre kjerneoppgaver. Vi får stadig flere studenter, og vi jobber kontinuerlig med å sikre god studiekvalitet og gode studentfasiliteter. Noe av det mest gledelige er at det ved studiestart vil stå mange nye studentboliger nær campus klar til innflytting. Dere studenter er framtida, og den skaper vi sammen med dere her og nå. Vi lever i et globalt samfunn der utdanning og kompetanse spiller en stadig viktigere rolle for å kunne utvikle næringsog samfunnslivet i åra som kommer. Universitetet i Nordland er glad for å kunne ta sin del av ansvaret for den nødvendige kompetanseutviklingen, og vi utvikler derfor stadig våre studieprogrammer og samarbeidsrelasjoner med andre aktører for at studentene våre skal kunne få en moderne og relevant utdanning fra bachelor-, master- til ph.d.-nivå. Universitetet i Nordland har sin hovedcampus i Bodø, med campuser også i Mo i Rana på Helgeland og Stokmarknes i Vesterålen. Nordland har de siste åra hatt en vekst i verdiskapingen som har vært høyere enn landsgjennomsnittet, og for at en skal kunne realisere de bærekraftige vekst- Studentene våre er universitetets puls det er dere som representerer fornyingen og dermed Norges framtid. Det er derfor vi som jobber her insisterer på at kontakten med og mellom studentene er noe av det viktigste vi kan tilrettelegge for. Det gir gode læringsarenaer. Det at dere føler dere hjemme her, at dere blir tatt på alvor og ivaretatt, er en vesentlig forutsetning for at Universitetet i Nordland skal kunne oppfylle sine oppgaver. Jeg ønsker alle velkommen til å delta i fellesskapet ved Universitetet i Nordland, og håper og tror dere vil finne studier hos oss som kan være av interesse for studieåret 2015/16! Pål A. Pedersen rektor

5 Universitetet i Nordland 5 Universitetet i Nordland skal bidra til å styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og sikre en regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling. Universitetet i Nordland tilbyr en rekke heltids- og deltidsstudier i fagområder som økonomi, sosiologi og samfunnsfag, biovitenskap og akvakultur og i profesjonsutdanninger som lærer, sykepleier og barnevernsarbeider. Vi har også en rekke etter- og videreutdanningstilbud for deg som ønsker faglig påfyll. Universitetet i Nordland har fire fakulteter: Fakultet for biovitenskap akvakultur (FBA) FBA tilbyr bachelorstudier i biologi, havbruk, internasjonal markedsføring, dyrepleie og veterinær (1. del). Sistnevnte er et samarbeid med University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Slovakia. Er du interessert i mastergrad tilbyr vi master i havbruk og master i marin økologi. Begge kvalifiserer for ph.d. i akvatisk biovitenskap. Undervisningen bygger på avansert forskning innenfor satsingsområdene akvakultur, marin økologi og marin genomikk. Dette gir deg som student store muligheter for spennende oppgaver. Fakultetet har egen forskningsstasjon, moderne laboratorier og samarbeider blant annet med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) FSV tilbyr samfunnsvitenskapelige studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I hovedsak innen barnevern, historie, journalistikk, nordområdestudier, ledelse, rehabilitering, samfunnssikkerhet og kriseledelse, sosialt arbeid, sosiologi og statsvitenskap. Fakultetet har et bredt forskningsmiljø som kommer studentene til gode ved at undervisningen er forskningsbasert og har god forankring mot samfunns- og arbeidsliv. Handelshøgskolen (HHB) HHB tilbyr næringslivsorienterte økonomistudier på bachelor, master og ph.d.-nivå. Fakultetets svært populære MBA program er Norges største. Kandidater fra HHB er ettertraktet i arbeidslivet og gjør karriere innenfor mange typer virksomheter i Norge og internasjonalt. HHB har et solid forskningsmiljø som bidrar til relevant undervisning av høy kvalitet. Fakultetet har, i følge nasjonale kåringer, et godt student- og læringsmiljø. Over 4 av 5 uteksaminerte studenter mener studiet gav dem den kompetansen som arbeids- og næringslivet etterspør. HHB har flere sterke fagmiljøer, deriblant fagmiljøet innenfor innovasjon og entreprenørskap, som er både nasjonalt og internasjonalt anerkjent. Profesjonshøgskolen (PHS) På Profesjonshøgskolen kan du bli lærer eller sykepleier. Vi tilbyr både 4-årig og 5-årig grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og sykepleierutdanning med ei rekke etterutdanninger, praktisk-pedagogisk årskurs (PPU) og bachelor i idrett og i engelsk. Fakultetet tilbyr også flere mastergrader: tilpassa opplæring (didaktikk i skolefag, generell pedagogikk og spes. ped.), klinisk sykepleie, spesialsykepleie, idrett, samt praktisk kunnskap (profesjonskunnskap). Fakultetet har doktorgradsprogram (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

6 6

7 Kompakt og moderne campus 7 Vår campus er designet for at du skal trives, bli engasjert og stimulert i din studiehverdag. Ved Universitetet i Nordland kommer du til en av landets mest moderne og kompakte campus. Her drives det utdanning og forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. I hjertet av campus ligger et nytt bibliotek med lesesaler, og her finner du den koselige kafeteriaen Alexandria. Fra hovedinngangen kommer du inn i det vi kaller «Gråsonen». Her møter du både forelesere, gjester og studenter, ofte i ivrig samtale. Vi er blant annet kjent for en åpen-dør-politikk. Våre aktive studentforeninger skaper mye liv her med stands, arrangementer og informasjon om hvordan du som ny student best skal finne deg til rette. Studenter og ansatte legger vekt på et mangfoldig, aktivt og inkluderende miljø på campus. I takt med at stadig flere kunnskapstørste studenter fra inn- og utland velger Universitetet i Nordland, utvider vi campus. Målet er å skape en stadig mer funksjonell og attraktiv campus.

8 8 Aktive studenter trives best I god tid før oppstart av studieåret er studentorganisasjonen i Bodø (SOB) klar med sitt omfattende program for å ta i mot deg som ny student. Studenter som er godt varme i trøya tropper gjerne opp ved frammøte og guider deg rundt på campus. De vil også ha deg med på det som foregår av sosiale aktiviteter og treff. Vi snakker om fadderperioden, som går over hele tre uker etter studiestart. - Fadderordningen er et velorganisert apparat med fullspekket program av sosiale og faglige aktiviteter, sier studentleder Mats Myrstad. - Ved studiestart er det hektisk aktivitet ved studenthuset UFO, og det øker bare på utover sensommeren og høsten. De trenger mange frivillige for å arrangere konserter og andre treff. Studenthuset UFO er et flott samlingssted, mener Mats. - Å delta her gir mange fordeler og erfaring fra dette er bra å ha på CV-en, sier han. Studentleder Mats Myrstad Bli med i en studentforening SOB sitt overordna mål er å ivareta studentenes interesser og rettigheter, og virksomheten er organisert i studentforeninger ved hvert enkelt fakultet. Studentforeningene er blitt vitalisert og de gjør en viktig jobb, sier Mats. - Både når det gjelder sosiale arrangementer og studentpolitiske saker lokalt ved universitetet og nasjonalt. Samtidig er vi oppmerksomme på at noen studenter synes overgangen til studentlivet kan være vanskelig. Det er viktig for oss å bidra både til trivsel og til en trygg og inkluderende studenttilværelse, sier studentlederen. Studentforeningene er organisert etter det fakultetet du blir tatt opp ved. AJOUR- er studentforeningen for journalistene HHBS- Handelshøgskolen INTER- Fakultet for samfunnsvitenskap NUGLA- Fakultet for biovitenskap og akvakultur PRO STUD Profesjonshøgskolen. I tillegg finnes Bodø Akademiske Ølbryggerlaug, BOSI-

9 9 Studenthuset UFO er spekket med sosiale aktiviteter, fest og moro. studentenes idrettslag, Start UiN, som jobber for innovasjon og entreprenørskap blant studentene, Ventus, studentmediehuset, samt Klubben UiN, som er for småbarnsmødre. Du skal ikke kjede deg ved Universitetet i Nordland, lover Mats.

10 10

11 Campus Helgeland ny og flott 11 Du kan ta bachelorgrader, mastergrader og doktorgrader ved Campus Helgeland, som også har et variert tilbud av etter- og videreutdanninger (MBA). Campus Helgeland ble åpnet høsten 2013 og ligger i sentrum av Mo i Rana Nord-Norges tredje største by. Campus Helgeland i Mo i Rana har moderne lokaler med en stor lys og koselig kantine, auditorium, grupperom, lesesaler, forelesningssaler og et hyggelig bibliotek for studenter og publikum, som gir alle tilgang til viktige databaser og andre elektroniske ressurser. Innenfor en radius av 100 meter fra Campus Helgeland finner du det meste byen har å by på innen kultur og uteliv, teater, kino, badeland, kaféer, puber og flere restauranter. Er du glad idrett og friluftsliv, er det godt å være student ved Campus Helgeland. Det er kort vei fra campus til byens treningsfasiliteter og til den vakre og varierte naturen. Mo i Rana har gode kommunikasjoner med tog, buss og fly. Universitetet i Nordland deler campus med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik, og studentene våre har felles studentforening. Rana studentforening. Rana studentforening engasjerer 700 studenter fra hele landet som skal bli sykepleiere, økonomer, lærere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og ingeniører. Studentene i Rana studentforening er opptatt av at studier og fritid skal henge sammen, og at Campus Helgeland har et inkluderende studentmiljø med aktiviteter som gjør studentlivet rikt og godt for alle. Du vil trives hos oss på Campus Helgeland!

12 12 Campus Vesterålen Campus Vesterålen på Stokmarknes tilbyr nett- og samlingsbasert undervisning på bachelor- og masternivå, samt årsstudium og kortere videreutdanninger. Vi har også aktivitet i næringshagen på Leknes i Lofoten. Våre fag er økonomi, sykepleie, barnehagelærer, sosionom, rehabilitering, personalledelse og kompetanseutvikling, samt videreutdanninger og skreddersydde kurs etter bestilling fra bedrifter og offentlig forvaltning. Alle våre studier er samlingsbasert og kan derfor kombineres med jobb. Nyheter høsten 2015 er Master of Business and Administration (MBA) og bachelor i barnevern. Vi holder til i nye og moderne lokaler i Hurtigrutens Hus, Vesterålen Kulturhus på Stokmarknes. Her disponerer studentene bibliotek, PC-lab, grupperom, studentbro og sosialsoner som er tilgjengelige fra morgen til kveld. Det planlegges også et samlokalisert folke- og universitetsbibliotek med gruppearbeidsplasser og stillelesesal. Mange av våre studenter kommer tilreisende til samlinger, og har da mulighet til å leie bosted nært campus til studentpriser. Det er gode kommunikasjoner til campus med Skagen Lufthavn Stokmarknes i nærheten. Vi er et tett, innovativt og faglig sterkt miljø i god dialog med studentene. Stokmarknes er tre mil unna regionsenteret Sortland, som åpnet nytt, moderne kulturhus i fjor høst. Øyriket Vesterålen er kjent for et rikt kulturliv og en mangfoldig natur. Lofoten med sine spisse fjell, pittoreske viker og berømte fiskevær er bare en time unna.

13 13

14 14 Byens beste utsikt Mange nye studentboliger står klare til studiestart. Mats Myrstad er studentleder i Studentforeningen i Bodø. Til studiestart kan han ønske nye UiN-studenter velkommen til 111 nye boliger oppført av Studentinord i Mørkvedlia. Med byens beste utsikt. - Ja, jeg vil våge den påstanden. Mange av de nye studentboligene i Mørkvedlia vil ha 180 graders panorama over Salten - fra svenskegrensen til den ytterste holmen, sier Myrstad. Hvis været er bra. - Det er mye bra vær her. Spør meteorologene. Ellers er det bare å kle seg etter forholdene, smiler Mats Myrstad. Det er et mål for Universitetet i Nordland og Studentinord å kunne tilby til sammen ca. 600 nye studentboliger i Mørkvedlia i løpet av få år. Nye studentboliger i gangavstand til campus er et fortrinn for universitetet og byen, sier studentleder Mats Myrstad. -Campus Bodø vil vokse, og enda flere nye studentboliger vil stabilisere prisnivået på det private leiemarkedet når hele prosjektet i Mørkvedlia står ferdig. Planlagte studenthybler i Mørkvedlia studentby.

15 15

16 16 Flott by for trivsel og aktivitet Bodø er en flott by der du alltid finner noe å holde på med. Dette er bare ett av utsagnene til studenter om byen vår, som nå også har tatt i bruk det nye kulturhuset Stormen, et praktbygg for konserter, teater og annen kulturell aktivitet for store og små. Bodø har også fått et rykte som Norges kuleste musikkby, og hvert år ved skolestart arrangeres Parkenfestivalen med topp musikere fra inn- og utland. Mange lar seg også imponere av den storslåtte og varierte naturen her, som innbyr til aktiviteter sommer som vinter. Uteaktiviteter som dykking, seiling, padling, kiting og fjellturer er utbredt. Bodø er Nord-Norges nest største by. Ikke langt unna byen finner du Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm, og vil du oppleve litt av fortidens atmosfære er idylliske Kjerringøy ikke langt unna. Her har flere av Hamsuns kjente romanfigurer blitt festet til filmlerretet. Bodø er idrettsbyen i nord, med sterke tradisjoner og lag i toppserien. Vil du trene selv, er det utmerkede forhold i området ved Universitetet i Nordland. Her er også Mørkvedlia idrettspark en av landets mest komplette anlegg for idrett, med blant annet svømmeanlegg, friidrettsanlegg og idrettshaller. Ønsker du å søke jobb her under, eller etter studietiden, er byen i kraftig vekst. Her skapes det årlig om lag 450 nye arbeidsplasser. Du er velkommen hit, Bodø vil ta godt i mot deg.

17 17

18 18 Fakta om Universitetsbyen Bodø:» Nord-Norges nest største by med om lag innbyggere (Bodø kommune)» Administrasjonssenter i Nordland fylke og et av to landsdelssentra» Totalt antall studenter i Bodø er i overkant av 5000» En stor andel av befolkningen har høyere utdanning» Bodøs næringsliv: 58% privat og 42% offentlig» Bodø kommune strekker seg over et areal på km 2 og har storhavet i vest.

19 Utenlandsstudier en opplevelse for livet 19 Universitetet i Nordland har et rikt, internasjonalt miljø med nesten 700 internasjonale studenter. Disse studerer på gradsnivå hos oss, eller kommer på semesterbasis fra en av UiNs mange samarbeidspartnere. Du som velger å studere hos oss, vil ha den samme muligheten til å reise til utdanningsinstitusjonene i utlandet. Delstudium i utlandet skal være tilrettelagt i studieprogrammet ditt, og studieoppholdet skal bli innpasset i din grad her ved UiN, uten at du blir forsinket i studiene. Vi samarbeider med institusjoner innenfor våre geografiske satsningsområder, som for eksempel Europa, USA, Canada, Kina, Russland og Japan. Du må ha studert ett år på bachelor før du kan reise ut. Internasjonalt kontor og fakultetet du tilhører hjelper deg med å finne fram til hvilke muligheter du kan velge.

20 20 I tillegg til finansiering fra Lånekassen, kan Universitetet i Nordland tilby et ekstra stipend hvis du reiser innenfor Norden, Europa, Canada og Russland. Vi oppfordrer våre studenter til å tilbringe et semester i utlandet på en annen institusjon og studere på et annet språk enn norsk, og samtidig få anledning til å lære litt tysk, fransk og spansk. Det å reise ut og møte andre mennesker fra mange land er gøy, spennende og veldig lærerikt. Du vil få mange nye venner, et stort nettverk og kommer tilbake med erfaringer og et perspektiv du vil ha med deg for resten av livet.

21 Sterke inntrykk fra India 21 Eva Vilhelmine Landsem (22) anbefaler sterkt å ta deler av studiet i utlandet. Eva hadde praksis i fem måneder i Bangalore i India på andre året bachelor i barnevern. Det har forandret meg på mange måter, forteller Eva. - Vi var tre studenter som dro til et universitet i Bangalore for å ha praksis. Dette er et katolsk universitet som har stort fokus på veldedighet. Vi ble satt til å undervise barn fra slummen, spesielt i engelsk, men også matte. Vi hentet barna både ute på gata eller i hjemmet deres for å få dem med på skolen. Der deltok vi både i undervisningen og leken i friminuttene. I de to siste månedene av oppholdet jobbet jeg i et prosjekt for gatebarn i organisasjonen Bosco. Min jobb var å assistere lærerne, delta i lek og lære ungene engelsk. - Følte du at du betydde noe for ungene? - Jeg følte at vi kom nær hverandre. Noen ganger satt vi bare ned i ro og mak og holdt hverandre i hendene. Jeg tror de følte en trygghet ved det, sier Eva. - Hvilke inntrykk har turen gitt deg? - Jeg møtte mange skjebner som har gjort varig inntrykk, noe som jeg ofte tenker på i hverdagen. Jeg fikk også mange venner mens jeg var der, og jeg skal definitivt tilbake senere. Du kan ikke reise til India uten å bli forandret! Jeg synes også jeg fikk nyttig kunnskap som jeg vil ta med meg videre, både personlig, men også i fremtidig arbeid innenfor barnevernet, sier Eva.

22 22 NAVN: Lena Engevik ALDER: 29 BOSTED: Mo i Rana UTDANNING VED UIN: Bachelor i økonomi og ledelse, Campus Helgeland. Skrev årets bacheloroppgave på campus sammen med medstudent. JOBB: Fagmøbler Mo i Rana STUDIETS BETYDNING: Over all forventning. Praktisk og nyttig. Hyggelig miljø. NAVN: Åse-Britt Godø ALDER: 26 BOSTED: Molde UTDANNING VED UIN: Grunnskolelærer trinn JOBB: Kontaktlærer Molde friskole STUDIETS BETYDNING: Lærerutdanningen er bra og relevant for arbeidslivet i skolen. Pensum kunne hatt mer om tema som kontaktlærere, foreldremøter og samtaler. TIDLIGERE STUDENTER TIDLIGERE STUDENTER TIDLIGERE STUDENTER NAVN: Mamie Fatou Sallah ALDER: 31 BOSTED: Bodø UTDANNING VED UIN: Bachelor sykepleie JOBB: Sykepleier på Sølvsuper helse- og velferdssenter STUDIETS BETYDNING: Et krevende studium som forberedelse til en flott og spennende jobb. NAVN: Oddgeir Garnes ALDER: 38 BOSTED: Asker UTDANNING VED UIN: Siviløkonom med markedsføring JOBB: Industry Leader, Google Norge AS STUDIETS BETYDNING: Som kommersielt ansvarlig for Google Norge handler det mye om markedsføring, naturligvis. Siviløkonomer har også en bra bredde. NAVN: Stian Amble ALDER: 35 BOSTED: Lovund UTDANNING VED UIN: Master i havbruk JOBB: Nestleder sjøproduksjon ved Nova Sea på Lovund. STUDIETS BETYDNING: Utdanninga forberedte meg på en jobb i havbruksnæringa gjennom måten studiet var lagt opp på. Vi fikk også etablert gode kontakter i næringslivet, og nå har jeg en kontaktflate inn mot fagmiljøene. Jeg har fått god uttelling og godt utbytte av studiet.

23 23 NAVN: Karen Lovise Dillern Stjernen ALDER: 25 BOSTED: Bodø UTDANNING VED UIN: Bachelor i sosialt arbeid. JOBB: Kriminalomsorgen Nordland friomsorgskontor STUDIETS BETYDNING: Utdanninga gir et godt grunnlag for møte med andre i en utfordrende livssituasjon. NAVN: Malin Johansen ALDER: 30 BOSTED: Bodø UTDANNING VED UIN: Master i energiledelse/bachelor i eksportmarkedsføring. JOBB: Salgs- og prosjektleder ved Bodø Energi STUDIETS BETYDNING: Utdanningen var helt klart grunnen til at jeg fikk denne jobben. TIDLIGERE STUDENTER TIDLIGERE STUDENTER TIDLIGERE STUDENTER NAVN: Robert Isaksen ALDER: 37 BOSTED: Bodø UTDANNING VED UIN: Master i politikk og samfunnsendring JOBB: Rådgiver ved kommunalavdelinga, Fylkesmannen i Nordland STUDIETS BETYDNING: Veldig viktig. Jeg fikk jobb før jeg var ferdig med masteroppgaven. NAVN: Silje Therese Gabrielsen ALDER: 30 BOSTED: Oslo UTDANNING VED UIN: Siviløkonom/økonomistyring JOBB: Finansdirektør i Ventelo STUDIETS BETYDNING:Det er klart at studiet er veldig relevant. Jeg bruker mye av faget hver eneste dag i jobben. Dette er jo etter boka. NAVN: Veronica Vangen Evensen ALDER: 37 BOSTED: Sandnes, Hadsel UTDANNING VED UIN: Allmennlærer Campus Vesterålen JOBB: Rektor ved Sortland kulturskole STUDIETS BETYDNING: I min jobb er det nok det pedagogiske innholdet i lærerstudiet som har størst relevans. Veldig nyttig.

24 24

25 Akvakultur/havbruk 25 Havbruksdrift og ledelse Bachelor Vil du satse på en internasjonal næring i eventyrlig vekst? Bachelorutdanning: treårig/180studiepoeng Opptakskrav:generell studiekompetanse Søknadsfrist: 15. april Bachelorgraden gir deg grunnleggende kunnskap om drift av havbruksbedrifter med sikte på arbeid som mellomleder/ leder. Etter endt studium vil du ha tilegnet deg kunnskaper i oppdrettsbiologi, ledelse, forvaltning og økonomi. Det er fokus på lover og regler som gjelder for drift av havbruksanlegg, bærekraftig produksjon så vel som etiske aspekter ved oppdrett av sjømat. I siste semester av studiet inngår normalt 15 ukers bedriftspraksis i Norge eller utlandet. Det er også mulighet for å ta et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet. Med bachelor i havbruksdrift og ledelse er du kvalifisert til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, til å arbeide i offentlig forvaltning og leverandørindustrien for havbruksutstyr og direkte i produksjon av akvakulturorganismer. Studiet kvalifiserer blant annet for følgende ved Universitetet i Nordland: Master i havbruk* Master i marin økologi* * For opptak kreves i tillegg 5 stp statistikk Havbruksdrift og ledelse Bachelor (Y-vei) Har du fagbrev i akvakultur og ønsker økt kompetanse og mer ansvar? Ta bachelor i havbruksdrift og ledelse Y-vei et tverrfaglig, næringsrettet studium skreddersydd for søkere med fagbrev. Bachelorutdanning: treårig/180studiepoeng Opptakskrav: fagbrev i akvakultur, industriell matproduksjon, sjømathandlerfaget eller sjømatproduksjon. Søknad: lokalt opptak Søknadsfrist: 15. mai Studiet er ett av Norges beste næringsrettede studietilbud i havbruk. Studieplanen for y-vei er tilnærmet lik den ordinære bachelorgraden i havbruksdrift og ledelse. Studenter med fagbrev har fritak for to av de obligatoriske emnene, samt praksis i Norge. De erstattes av grunnleggende emner i biologi, kjemi, norsk og engelsk og 20 studiepoeng valgfag. Dersom det er ønskelig med praksis, har du fremdeles mulighet til å ta 15 ukers bedriftspraksis i utlandet eller et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet. For ytterligere informasjon, se omtale av bachelor i havbruksdrift og ledelse. Mer informasjon Spesielle opptakskrav: fagbrev i akvakultur, industriell matproduksjon, sjømathandlerfaget eller sjømatproduksjon. Studiet kvalifiserer blant annet for følgende ved Universitetet i Nordland: Master i havbruk* Master i marin økologi* * For opptak kreves i tillegg 5 stp statistikk

26 26

27 Biologi og naturvitenskap 27 Marte Svorkmo Espelien (20) Trondheim Studerer bachelor i biologi Campus Bodø Marte sa til vennene sine at hun skulle flytte til Bodø. - De sa: Det blåser mye i Bodø. Men faktum er at sist sommer var fantastisk vindstille på hele Nordlandskysten. Jeg vet det fordi jeg bor i en seilbåt. Hver gang vi heiste seil, måtte vi ta det ned igjen. Det var ikke vind. Marte Svorkmo Espelien tok grunnstudiet før hun begynte i andre året på bachelor i biologi. - Jeg trives kjempegodt med å studere biologi. Studiet er variert og inneholder en del laboratorie- og feltarbeid, som jeg liker godt. Det blir ikke bare teori. Biologi Bachelor Hvordan påvirkes naturen av global oppvarming? Bachelorutdanning: treårig/180studiepoeng Opptakskrav: REALFA: generell studiekompetanse + Matematikk R1/S1+S2 og i tillegg en av følgende: Matematikk (R1+R2) Fysikk (1+2) Kjemi (1+2) Biologi (1+2) Informasjonsteknologi (1+2) Geofag (1+2) Teknologi og forskningslære (1+2) Søknadsfrist: 15. april Vår framtid og livskvalitet avhenger av at vi forvalter naturen og naturressursene riktig. Derfor er biologisk kunnskap viktig for samfunnet. Når du studerer biologi lærer du om levende organismer; fra de enkleste molekyl som utgjør cellenes byggesteiner, til de store økosystemene som driver samspillet i naturen. Biologistudiet kan blant annet gi deg forklaringen på hvordan variasjoner i globalt klima vil forandre naturen i årene som kommer, hvorfor dinosaurene aldri egentlig døde ut og hvorfor noen individer er mer seksuelt attraktive enn andre. Du får kunnskap om fysiologi, arvestoff, vitenskapelig metode, mangfoldet i naturen, kjemiske sammenhenger, samt økologiske og evolusjonære prosesser. I bachelorgraden får du mulighet til å spesialisere deg i marin økologi, bioteknologi, eller arktisk biologi. Sistnevnte innebærer ett eller to semestre på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Du kan også ta 15 ukers praksis i Norge eller i utlandet som del av graden, eller dra på et semester utveksling til et universitet et helt annet sted i verden. Mer informasjon Undervisningsspråket er engelsk. Ekskursjoner og feltarbeid gir tett kontakt med de andre studentene og fagmiljøet. Du får også god trening i laboratorieteknikker. Med C i snitt eller bedre er du kvalifisert for følgende masterstudier ved UiN: Master i marin økologi Master i havbruk Etter masterstudiet har du mulighet å søke opptak ved fakultetets doktorgrad i akvatisk biovitenskap. Med økt fokus på miljø, økologi og bærekraftig utvikling, gir bachelorgraden i biologi et godt grunnlag for arbeid både i private og offentlige virksomheter. Biologer jobber for eksempel i industrien, som rådgivere for forvaltning, som konsulenter i private selskaper, som forskere, i miljøorganisasjoner og i havbruksnæringen.

28 28 Grunnstudium Årsstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier, eller trenger tid til å tenke litt på hva du vil bli? Årsstudium: ettårig/60studiepoeng Opptakskrav: generell studiekompetanse Søknadsfrist: 15. april Studiet består av en realfagdel som gir deg kvalifikasjoner tilsvarende matematikk R1 (2MX) og kjemi 1+2 (3KJ) fra videregående skole. Det gis i tillegg en innføring i biologi. Den andre delen av studiet består av emnene examen philosophicum, norsk - kommunikasjon og oppgaveskriving, samt valgemner. Du kan få godkjent studiet som del av bachelor i biologi, eller bachelor i havbruksdrift og ledelse ved UiN. Ved fullført grunnnstudium kan du starte direkte på andre året av biologistudiet uten tap av tid. Med studiet vil du oppfylle REALFA-kravet og dermed kvalifisere deg til studier som har dette opptakskravet. Ved Universitetet i Nordland kan du for eksempel søke om opptak til bachelor i biologi, hvor grunnstudiet vil inngå som ett av de tre årene av bachelorgraden. Du kan også søke om opptak på Joint Bachelor Degree in Animal Science (første del av veterinærstudiet). Jobbmulighetene vil avhenge av hvilke studier du velger etter grunnstudiet. Helse- og sosialfag Sykepleie Bachelor Sykepleiere arbeider med mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Bachelorutdanning: treårig/180 studiepoeng Opptakskrav: generell studiekompetanse eller realkompetanse Søknadsfrist: 15. april og Helgeland Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende og består av en veksling mellom teoretiske og praktiske studier i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er stort behov for sykepleiere, og du vil ha mange jobbmuligheter både i inn- og utland. Bachelorstudiet gir autorisasjon som sykepleier. Praktiske studier gjennomføres i følgende regioner i Nordland: Studenter v/campus Bodø: Salten, Lofoten, Vesterålen og Helgeland. Studenter v/campus Helgeland: Nord- og Sør-Helgeland. Deler av studiet kan gjennomføres i utlandet. Vi har avtaler med bl. a. institusjoner i USA og hele Norden. Bachelor i sykepleie gir mulighet for etter- og videreutdanning, master og ph.d. på høgskole/universitet.

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Viktor Solbakken EVU-Koordinator

Viktor Solbakken EVU-Koordinator Miljøseminar for akvakulturnæringa 13-14 februar 2013, Florø Viktor Solbakken EVU-Koordinator Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur 320 studenter

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur Høgskolen i Bodø Fakultet for biovitenskap og akvakultur Etablering av nytt doktorgradsprogram for akvakultur ved HiBo Ole Torrisen, Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Hvem er

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet 20 16/ 20 17 TA NESTE STEG Studier ved Nord universitet Velkommen til Nord universitet «Det er langt dette landet. Det meste er nord.», skrev Rolf Jacobsen i et dikt. Og han hadde helt rett. Det er i nord

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Ved Marit Bjørnevik Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om Fakultet for biovitenskap og akvakultur 130 studenter på campus (2008/09)

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Friluftsliv Friluftsliv årsstudium er for deg som ønsker å utvikle bedre kunnskaper og ferdigheter innenfor friluftsliv og friluftslivsaktiviteter som f.eks, bre, kajakk- og kanopadling, klatring

Detaljer

BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING. Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR

BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING. Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning - 3-årig bachelorgrad En god barnehagelærer kjenner og forstår barna og bruker

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Bli sykepleier samfunnet trenger deg

Bli sykepleier samfunnet trenger deg 6 BACHELOR VID HARALDSPLASS / BERGEN BETANIEN / BERGEN DIAKONHJEMMET / OSLO 7 Bli sykepleier samfunnet trenger deg Om 20 år vil Norge mangle 20.000 sykepleiere. Velger du å utdanne deg som sykepleier er

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Master i musikkvitenskap

Master i musikkvitenskap NO EN Master i musikkvitenskap Musikk ytrer seg gjennom et mangfold av klingende uttrykk, menneskelig atferd, ideer og verdier. Musikkvitenskapen har sin naturlige plass blant kunst- og kulturfagene, som

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Kompetanse for fremtiden. Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen

Kompetanse for fremtiden. Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen Kompetanse for fremtiden Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen 29.03.17 Nord universitet midt i ressursene «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns-

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer