Års- og samfunnsrapport Det handler om verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier"

Transkript

1 Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier

2 Innhold Nøkkeltall i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6 Coop og produktene 12 Coop og medarbeiderne 20 Coop og kundene 28 Coop og miljøet 34 Coop og virksomheten 42 Coop Norge Handel AS 44 Coop Norge Handel Faghandel 48 Coop Norge Industri AS 50 Kjedepresentasjon 52 Smart Club AS 57 Coop Norge Eiendom AS 58 Styrets beretning 60 Regnskap og noter 70 GRI indikatorer 99 Firmainformasjon og adresser 102 Kristine Dobbe coop medlem nr:

3 Nøkkeltall Store strukturelle endringer i Coop Norge SA konsern for årene 2007 og 2008 har påvirket regnskapstallene i vesentlig grad for disse årene. Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA Tall i millioner kroner Totale driftsinntekter Driftsresultat før finansposter (438) (374) 41 Ordinært resultat før skatt (278) Årsresultat (majoritet) (158) Kapital Totalkapital Egenkapital, inkl minoritetsinteresser Egenkapitalandel 37 % 38 % 38 % 41 % 29 % Lønnsomhet Driftsmargin før finansposter 1,0 % 0,5 % -1,6 % -1,6 % 0,2 % Driftsmargin 1,0 % 0,4 % -1,0 % 10,5 % 0,6 % Resultatgrad 0,8 % 0,3 % -0,6 % 11,0 % 0,5 % Gjennomsnitt antall årsverk i Coop Norge SA Konsern Tall på medlemmer i samvirkelagene Tall på samvirkelag Strukturelle endringer Frem til eide Coop Norge SA 20 prosent av Coop Norden AB. Da ble Coop Norden AB oppløst i sin daværende form og Coop Norge Handel AS tilbakekjøpt. Oppløsningen av Coop Norden ga Coop Norge SA en regnskapsmessig gevinst på millioner kroner. Aksjene i Coop Norge Handel ble verdsatt til millioner kroner, noe som medførte merverdier på millioner kroner som i sin helhet ble knyttet til eiendomsaktivaene i det tilbakekjøpte selskapet. I tillegg mottok Coop Norge SA et vederlag på millioner svenske kroner. Antall årsverk økte med 1710 som følge av tilbakekjøpet. mens virksomheten ble lagt inn i et eget selskap, Smart Club AS. Antall ansatte økte med ca. 460 som følge av kjøpet av Smart Club-virksomheten. Øvrige hendelser som har påvirket regnskapene i vesentlig grad: I 2007 avsatte Coop Norge SA 300 millioner kroner til markedsstøtte i Coop Øst BA. I 2008 avsatte man 250 millioner kroner til et omfattende program for å styrke konkurransekraften for Coop i Norge, Coop Løftet! I august 2008 kjøpte Coop Norge SA Smart Clubvirksomheten med seks butikker i osloområdet. Eiendommene ble lagt inn i Coop Norge Eiendom AS,

4 2010 i kortform Januar Coop NKL blir Coop Norge. Ny navnestruktur innføres for fellesorganisasjonen. Coop HotellKupp er en suksess med romdøgn i året februar 669 millioner kroner utbetales i kjøpeutbytte og rabatter til medlemmene Coop får plass i matkjedeutvalget. Coop var vinnere av byggvaremarkedet i 2009 mars Coop Norge Handel kjøper 200 mål tomt på Bergmoen i Ullensaker for nytt sentrallager. Coop i Norge legger fram samlet resultat på rundt én milliard kroner for 2009 april Coop lanserer forsøk med kundepanel mai Coop Norge Eiendom bestemmer seg for rullering av eiendomsporteføljen Coops føderative struktur Mens et konsern er organisert og eid ovenfra og ned, er samvirkelagene og Coop Norge eid og organisert nedenfra og opp i et føderativt samvirke. 1,2 millioner medlemmer eier Coop gjennom medlemskap i samvirkelag. Samvirkelagene er mødre av ulik størrelse som eier ei «datter», Coop Norge SA. Coop Norge har på sin side flere datterselskap som skal arbeide for å innfri de ulike samvirkelagenes krav og forventninger. Det er en prioritert målsetting for Coop å framstå som én enhet. Derfor vil også denne årsmeldingen delvis reflektere virksomheten i samvirkelagene og Coop Norges datterselskaper. samvirkelag Samvirkelaget skal sørge for gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet, samt tjene som interesseorganisasjon for medlemmene sine. medlemmer Kretser/butikker Kontrollkomité Årsmøte Styret primærsamvirke coop norge sa Coop Norge SA skal bygge på samvirkelagenes aktive eierskap og tjene som en interesseorganisasjon for disse, samt ta hånd om fellesoppgaver som vareforsyning, markedsføring og kjededrift. Fire Coop Distrikt Kontrollkomité Årsmøte Styret sekundærsamvirke

5 juni Salg av Coop Obs! Rudshøgda til Coop Innlandet. Coop Norge Handel inngår samarbeidsavtale med TV-aksjonen Sju distrikstlag ble fusjonert til fire. Coop i Norge-strategien vedtatt av årsmøtet. A-ha valgte Coop som salgskanal for sin avskjeds-cd juli Coop deltar på flere store matfestivaler for første gang august svar på kundeundersøkelsen september Coop beholder tredjeplassen på Synovates årlige omdømmemåling. Coop lanserer Änglamark Ekstra Lett melk. Goman Holding kjøpte 50,01 prosent av Rognaldsens Bakeri A/S i Hordaland. Butikksjef Truls Dedekam ved Coop Mega Skøyen kåres til Årets kjøpmann oktober Coop Prix lanserer konseptet Smil du har gjort en god deal! Coop samler inn penger til TV-aksjonen Flyktninghjelpen. Coop får over 100 nye Post i Butikk når posten deler ut nye anbud. Prosessen med etablering av nytt hovedkontor for Coop Norge SA med datterselskaper og samlingssted for Coop i Norge ble startet november Smart Club relanserer med tre nyoppussede varehus desember Salg av Coop Obs! Jessheim til Coop Romerike og Coop Obs! Lillestrøm til ekstern eiendomsaktør. Endelig etablering av permanent konsernledelse i Coop Norge-konsern Coops organisasjon COOP Norge eiendom AS smart club as COOP Norge Handel AS Innkjøpsorganissajon Vareforsyning til samvirkelagene Kjededrift Markedsføring Industri faghandel coop norge sa Styret COOP Norge valg Kontrollkomité valg Årsmøte COOP Norge valg COOP Norge distrikt medlemskap samvirkelag Styret valg valg Eiendomsutvikling- og forvaltning Kontrollkomité valg Årsmøte valg levering av varer og tjenester krets Butikker Butikker Butikker medlemskap coop eies av medlemmene våre. ved utgangen av 2010 hadde vi medlemmer. coop samfunnsrapport

6 Administrerende direktør Ola Strand, Coop Norge SA: Coop skal være god butikk 2010 var et tøft år. Konkurransen i dagligvarebransjen er blitt ytterligere skjerpet med priskriger som trappes opp. Til tross for dette klarte Coop seg greit gjennom fjoråret. Men vi vet at markedet vil stille sterkere krav til oss i framtida. Vi i Coop må ta nye, gode grep for å kunne beholde vårt sterke omdømme og vår posisjon som en av Norges mest betydelige dagligvareaktører. Det handler om verider

7 Administrerende direktør har ordet I 2010 vedtok vi vår nye virksomhetsstrategi, og vi konsentrerer innsatsen om å øke lønnsomheten og bli enda flinkere til å drive butikk. Coop skal være en god butikk for alle, tuftet på kooperasjonens verdigrunnlag, men vi er nødt til å møte den tøffe bransjekonkurransen gjennom å ta smarte grep og fokusere på å tjene penger. Vi bygger grunnmuren i vår nye forretningsstrategi på to innsatsområder: 1. Øke markedsandelen i dagligvarebransjen. 2. Øke lønnsomheten i Coops verdikjede. Best og billigst Det er gode tider i Norge, men til tross for at velstanden er stor er det lavpriskjedene som øker mest i omsetning. Det betyr at folk er prisbevisste, og gjør hverdagsinnkjøpene der det er billigst. Coop skal være sterkt tilstede i alle hovedsegmentene i dagligvarebransjen, og skal markere seg offensivt gjennom moderne og kundeorienterte hypermarked, supermarked, lavpris- og nærmarkedbutikker. Vi skal bli enda tydeligere innen lavprissegmentet og satser i årene framover særlig på vår nyeste kjede Coop Extra, som er en supermarkedkjede med lavprisprofil. Kjeden skal gjennom lave priser og bredt sortiment ta en ledende posisjon i markedet. Dette er et innovativt grep som gjør at vi kan ta en førende posisjon i lavprissegmentet. Konseptet er grundig testet ut, og forbrukerne gir full tilslutning til vår nye kjede som på en unik og offensiv måte kombinerer supermarkedenes utvalg og lavpriskjedenes prisnivå. Det er også viktig å understreke at undersøkelser viser at tilgjengelighet er like viktig som pris. Derfor skal vi finne egnede lokaler der folk ferdes, og Extra skal bidra til at vi kaprer nye markedsandeler. I motsetning til de tradisjonelle lavpriskjedene hvor varetilbudet stadig blir svekket mener jeg Coop Extra vil ta et moderne samfunnsansvar gjennom å tilby et større mangfold av varer til forbrukervennlige priser, ikke minst omfatter dette økologiske og lokalproduserte varer. Unik på det største Vi har også et suverent ståsted innen hypermarkedsegmentet. Coop er enerådende, og denne posisjonen skal vi ikke gi slipp på. Det er også positivt at vår faghandel som selger forbrukerartikler innen elektro, bygg, sport og fritid øker, og med en omsetning på fire milliarder kroner er Coop en betydelig aktør også innen faghandel. Økt lønnsomhet Coop har dyktige medarbeidere i alle ledd, og derfor er jeg sikker på at vi skal nå våre mål for Coops interne lønnsomhetsprosjekt som nå er iverksatt. Dette er et spennende tiltak som jeg har høye forventninger til, og som skal bidra til at vi når vår ambisjon om en markedsandel på 26 prosent innen Gjennom lønnsomhetsprosjektet skal vi bygge optimal lønnsomhet og felles konkurransekraft på tvers av kjedene. Følger folket Coop har alltid vært der hvor folket er, og det skal vi fortsette med. Men vi må også innse at distriktsnorge er i endring, og ettersom det er kundene vi lever av må vi vurdere kundegrunnlag opp mot tilstedeværelse. Men det er ingen tvil om at Coop skal være synlig i distriktene. Vi drøfter også samvirkelagstrukturen, og dette skaper et sterkt engasjement i samvirkelagenes demokratiske organer. Det er ingen hemmelighet at vi mener at det er for mange samvirkelag, og at det vil være hensiktsmessig å fusjonere flere av lagene for å skape et best mulig forretningsmessig fundament og robusthet i den tøffe konkurransen vi møter. Vi har både en stor utfordring og mulighet når vi argumenterer for det fornuftige i at vi må ha færre, men sterkere samvirkelag i hele Norge. Kooperasjon er styrke Coop må være opptatt av lønnsomhet, vi er ikke unntatt de kommersielle lover som sier at for å overleve må en virksomhet tjene penger. Det betyr ikke at vi prioriterer vekk vårt verdimessige fundament, den kooperative idé. Både i USA og Europa beviser store kooperative aktører at samvirke gir styrke. Våre 1,2 millioner medlemmer beviser at vi har en solid forbrukerforankring. Jeg er overbevist om at våre medlemmer forventer at Coop må være minst like gode, eller helst enda bedre, enn våre konkurrenter. Hvis ikke, hva er så poenget? For å kunne bli enda bedre, har vi derfor startet forsøk med å etablere kundepanel, hvor vi har dialog med representanter for våre kunder om hvilke forventninger og behov de har og hvordan vi kan imøtekomme dem. Viktig engasjement Samfunnsansvar er blitt et viktig begrep i den kommersielle verden. Mange av aktørene i vår bransje har også begynt å markere seg med samfunnsansvarlige tiltak. Coop er samfunnsansvar i selve kjernen og har således tatt samfunnsansvar i over 100 år. Opinionsundersøkelser viser at Coop oppleves som den mest samfunnsansvarlige aktøren i dagligvarebransjen. Dette er en tillit vi ikke skal skusle bort. Vårt samfunnsansvar påvirker vår daglige forretningsmessige drift. Vårt nye Østlandslager som skal bygges på Romerike vil gi store miljømessige gevinster gjennom en rasjonell og effektiv logistikk. Coop har også utfordret myndighetene til å bygge et godt tilbud på miljøvennlig godsfrakt på jernbane. Vi mener at det er viktigere å prioritere regional godstransport framfor regionale persontog. Vi skal fortsatt være opptatt av de samfunnsansvarlige tiltakene som gir en reell effekt for alle. Coop skal være en god butikk, både i forretning og for samfunnet og det skal vi alle tjene på. Coop er litt ditt, og det betyr veldig mye. coop samfunnsrapport

8 Jeg driver med luftakrobatikk, og drømmen min er å jobbe som sirkusartist. Målet mitt er å gå på verdens beste sirkusskole i Montreal i Canada og jobbe på Cirque Du Soleil etterpå. Oppmerksomheten og mulighetene jeg har fått gjennom Ungdommens Kulturmønstring (UKM) inspirerer meg. Det er veldig bra at Coop støtter UKM og unge som meg. Det handler om verdier Coop og samfunnet Ærlighet Nytenkende Coop Verdikompass Egenart Innflytelse Omtanke i var Coop på topp-tre blant de best likte selskapene i Norge... økte valgoppslutningen til samvirkelagenes organer med nesten 2000 prosent i pilotprosjekt «Valg i butikk»...bidro Coop med kroner til TV-aksjonen til inntekt for Flyktninghjelpen...sponset Coop kreftforskning i Norge med kroner... støttet Coop Frelsesarmeen med kroner i organisasjonens rusomsorg og arbeid for fattige

9 Coop og produktene coop samfunnsrapport Thea Blossom Kristensen, UKM deltaker

10 Trykk på omtanke! Et trykk på gul knapp er det som skal til for at kundene skal bidra til utviklingsarbeid flere steder i verden. Coop Norge har i samarbeid med Coop Øst gjennomført et pilotprosjekt for donasjon av pant. Formålet var å avdekke kundens vilje til å gi et bidrag til Coops solidaritetsarbeid, og prosjektet var så vellykket at de nye automatene vil være plassert i alle Coops dagligvarebutikker i løpet av Med slagordet «gi litt av ditt» har Coop store forventninger til at pant av bokser og flasker kan gi verdifulle bidrag til Coops Solidaritetsfond.Dette betyr at Coops Solidaritetsfond kan øke støtten til ideelle formål. Omtanke er samfunnsbygging Fundamentet for Coops virksomhet er vårt verdikompass, som beskriver våre kjerneverdier. En av verdiene vi navigerer etter, er omtanke. Kort sagt skal vi vise omtanke for mennesker, dyr og miljø både i vår kjernevirksomhet og i aktiviteter som ligger utenfor våre kommersielle arenaer. Det handler om verider Hvorfor er det viktig for Coop, som en kommersiell virksomhet, å være opptatt av omtanke og hvordan kan en av Norges største dagligvareaktører vise omtanke? For Coop dreier dette seg i stor grad om vårt samfunnsansvar og vår egenart som en virksomhet eid av forbrukerne. Vi må også ta ansvar for en samfunnsutvikling til alles beste, og vi må påvirke samfunnet i en bærekraftig retning. Dette er en viktig del av kooperasjonens grunnleggende idé. For oss er ikke samfunnsansvar et tema som nylig er satt på dagsorden vi har vært samfunnsansvarlige i over 100 år. I Coop har vi alltid vært bevisst vår samfunnsrolle, både som en kommersiell virksomhet og som en samfunnsbygger. I vår strategi er ett av de prioriterte innsatsområdene å ta et aktivt samfunnsansvar. Målet at vi skal være på topptre innen samfunnsansvar uavhengig av bransje. Gjennom opinionsundersøkelser er det dokumentert at forbrukerne allerede har gitt oss en ledende samfunnsansvarlig posisjon i vår bransje. Det er en tillit som inspirerer til å gjøre mer til alles beste. Vår samfunnsansvarlighet skal også i framtida være ett av våre konkurransefortrinn. I løpet av 2011 vil Coop ferdigstille en helhetlig samfunnsansvarsstrategi, hvor vi beskriver våre mål, holdninger og tiltak knyttet til viktige samfunnsutfordringer og til en bærekraftig samfunnsutvikling. Dette krever at vi må oppfylle følgende: 1. Økonomisk sunn drift 2. Miljøriktig og miljøtilpasset opptreden 3. Etisk og sosial hensyntagen, for eksempel overfor medarbeidere eller produsenter i utviklingsland Et viktig ankerfeste i det norske samfunnet er våre 1,2 millioner medlemmer, som også er våre eiere. Medlemsdemokratiet er kjernen i vår virksomhet. Gjennom de formelle styringsorganene i Coop kan hvert enkelt medlem, eller eier, påvirke Coops samfunnsansvar og forretningsdrift. Dette gir oss en trygghet for at vi er en virksomhet som er i takt med folkets krav og at vi sammenlignet med våre konkurrenter er i en unik posisjon til å gjøre en forskjell til det bedre. For å styrke medlemsdemokratiet i Coop gjennomførte vi i 2010 i flere samvirkelag valg i butikk og elektroniske valg der medlemmene kunne stemme på kandidater til samvirkelagenes organer. Fram til nå har medlemmene måttet møte opp på kretsårsmøtet i samvirkelagene. Responsen på pilotprosjektet har vært formidabel, og vi opplever et sterkere medlemsengasjement blant de yngre dette håper vi vil gi enda sterkere forbrukerengasjement også for hvordan Coop påvirker samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Coops samfunnsansvar er å utvikle både den nære og fjerne verden rundt oss i en positiv, bærekraftig retning. Vårt samfunnsansvar gir viktige føringer for vår kommersielle virksomhet, for hvordan vi forholder oss til våre interessehavere og for hvordan Coop utvikler seg i tråd med våre omgivelsers forventninger. Og omtanke skal være et verktøy for å bygge samfunnsverdier.

11 Coop og samfunnet Mobilisering for medlemsdemokratiet Coop er eid av forbrukerne. Ved utgangen av 2010 hadde Coop medlemmer, og det er medlemmene som skal bidra til å utvikle Coop som samvirke. Imidlertid har ikke oppslutningen på kretsårsmøtene i samvirkelagene, hvor representantskapsmedlemmene blir valgt, vært høy nok. Den generelt svake oppslutningen er ikke tilfredsstillende i forhold til Coops prinsipp om medlemsdemokrati. Derfor er det i 2010 gjennomført et prøveprosjekt for samvirkelag med kretsutvalg der medlemmer har fått mulighet til å stemme på kandidater til samvirkelagenes øverste organ når de handler i den lokale Coop-butikken. Prøveordningen har vært en suksess. De 11 pilotlagene hadde en økning fra 2593 avgitte stemmer til hele etter at valgene ble flyttet ut i butikkene. Det gir et sterkere fundament for et reelt medlemsdemokrati, og det har også skapt et sterkere forbrukerengasjement. Blant annet viser analyser at mange unge særlig kvinner har valgt å bruke stemmeretten. Dette fornyer evnen og muligheten til reell påvirkning av kooperasjonen. De 11 Pilotlagene hadde en økning på 2000% i avgitte stemmer etter at valgene ble flyttet ut i butikkene % Coop trygt på omdømmetoppen Coop er godt likt av den norske befolkning. Synovates årlige omdømmeundersøkelse viser at av de 116 største virksomhetene i landet, er Coop det tredje best likte selskapet, med IKEA og Tine på henholdsvis første og andre plass. Coops rangering er den samme som i fjor, og folkets dom gir god skyvekraft til Coops ambisjon om å være et av de mest likte selskapene i Norge. Helt siden 2004 har Coop ligget på topp tre i Synovates omdømmeundersøkelse, og scorer også høyt når det gjelder samfunnsansvar og moral, hvor virksomheten befester andreplassen fra undersøkelsen i Når det gjelder reklame og informasjon, måtte Coop gi fra seg topplasseringen i 2009, og ble i 2010 rangert som nummer tre. Coop kommer også godt ut i Rep Trak 2010, som analyserer de 50 mest synlige selskapene i Norge, og Coop ligger godt plassert i topp 10-segmentet. Plassering Coops omdømme (hvor godt likt) sammenliknet med de 116 største virksomhetene i Norge Coop skal fortsatt arbeide hardt for å gjøre seg tilliten verdig, og derfor er omdømmebygging og samfunnsansvar også viktige innsatsområder i Coops strategi. coop samfunnsrapport

12 På lag med gode formål Coop skal befeste sin samfunnsrolle gjennom å utøve et aktivt og praktisk samfunnsansvar. Ved siden av å være en betydelig kommersiell aktør, har Coop ambisjoner om å vise ansvarlighet overfor lokalsamfunnene, skape stolthet i egen organisasjon og støtte gode formål. Det siste gjøres gjennom fire nasjonale hovedsponsorater. De fire sponsoratene gjenspeiler bredden og engasjementet i Coops kjerneverdi «Omtanke». Det handler om verider

13 Coop og samfunnet Innsats for menneskeverdet Coop ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling, også internasjonalt, og skal fremme fellesskap, menneskeverd, solidaritet, fred og frihet. Coops Solidaritetsfond skal stimulere til selvhjelp i utviklingsland, og fondet skal forvalte innsamlede midler for å etablere og drifte samvirketiltak i utviklingsområder. Fondet har siden 2006 samarbeidet med Norsk Folkehjelp om å støtte utviklings- og demokratiprosjekter i Bolivia, Mosambik og Kambodsja. Prosjektene fokuserer på land- og ressursrettigheter, og retten til deltakelse i utvikling av lokalsamfunn. Coops Solidaritetsfond har de siste årene bidratt med nærmere en million kroner til prosjektene som administreres av Norsk Folkehjelp, og dette bidraget har utløst ytterligere støtte fra NORAD. Fondet vedtok i 2010 å også støtte et prosjekt i Sarajevo for opplæring av mineryddehunder. Dette samarbeidsprosjektet vil bli iverksatt i Coop tro til for TV-aksjonen Coop utfordret næringsliv og konkurrenter i hele landet til å gi et bidrag til TVaksjonen, som var til inntekt for Flyktninghjelpen. Samvirkelag fra nord til sør tro til for å skaffe penger, og en sykkeldrosje rickshaw ble brukt for å skape oppmerksomhet om det gode formålet. Da administrerende direktør i Coop Norge SA, Ola Strand, kunne avslutte sykkelturneen i Oslo, viste opptellingen at ansatte og medlemstillitsvalgte i hele Norge hadde samlet inn kroner. I tillegg ga Coop én krone per medlem, som tilsvarer kroner. Sammen med inntekter fra salg av handlenett og andre aktiviteter kunne Coop bidra til Flyktninghjelpen med kroner. Coop er også samarbeidspartner for TV-aksjonen i 2011, som skal gå til Norsk Folkehjelps mineryddeprosjekter. I Sponsor Insights rapport «Sponsormarkedet 2009/2010», som er den første kartleggingen av det norske sponsormarkedet, kom Coop på tredjeplass over Norges mest synlige sponsorer hvilket er et bevis på at Coop har valgt gode og nyttige samfunnsformål som sine sponsorobjekter. En innsats for livet Kreftforeningen gjør en uvurderlig innsats for å finansiere livreddende kreftforskning. Coop vil støtte dette krafttaket, og gjennomfører to innsamlingsaksjoner i året til støtte for Kreftforeningens arbeid. I 2010 samlet Krafttak for kreft-aksjonen i butikker over hele landet inn kroner, og høstens Rosa sløyfe-aksjon der Coop ga tre kroner for hvert Rosa sløyfe-produkt som ble solgt, ga 1,2 millioner til forskning på brystkreft og støtte til brystkreftrammede. En innsats for de svakeste Frelsesarmeen hjelper medmennesker som har det vanskeligst. Gjennom Juleaksjonen i 2010 bidro Coop med to millioner kroner som skal brukes i rusomsorgen, slumsøstrenes hjelp til fattige og forebyggende arbeid blant barn og unge. En innsats for talentene Ungdommens kulturmønstring (UKM) samler årlig mer enn ungdommer mellom 13 og 19 år. Gjennom UKM får de vist sine talenter blant annet innen scenekunst, musikk, teater, billedkunst og kokkekunst. Hvert år gjennomfører Coop en landsomfattende inspirasjonskampanje som har som mål å få enda flere ungdommer opp på scenen. Coop bidrar også med tre ulike stipend på hver av de 19 fylkesmønstringene i tillegg til landsmønstringen. En innsats for bredden Norway Cup er verdens største fotballturnering, og hvert år kommer spillere fra hele verden for å kjempe om å bli Norway Cupmestere. Coop ønsker med utgangspunkt i sine kjerneverdier å støtte breddeidrettene, og er generalsponsor for Norway Cup. Hvert år deler lokale Coopbutikker ut til sammen 250 komplette draktsett til lag som skal delta i Norway Cup, og Coop er også tilstede på Ekebergsletta under cupen med ulike arrangement til glede for store og små. I 2010 ble det blant annet gjennomført «voksen-parkering», der de voksne kunne forfriske seg med frukt og grønt, kalde drikker og gratis Coop-kaffe. coop samfunnsrapport

14 Vi har presset frukt og bær til saft, cider og syltetøy i 75 år. Vi ønsker å ta vare på det ekte og sunne, og lager bare rene naturprodukter på den gode gamle måten. Fra å være et lokalt frukt- og bærpresseri, har vi nå kunder over hele landet blant annet gjennom Coop. Det handler om verdier Coop og produktene I 2010 Ærlighet Nytenkende Coop Verdikompass Egenart Innflytelse Omtanke...omsatte Coop økologiske varer for kroner...økte totalomsetningen av økologiske produkter med fire prosent...økte antallet økologiske produkter med fire prosent...lanserte Coop egen økologisk melk til samme pris som vanlig melk... var det en forbedring av de etiske og sosiale forholdene hos Coops produsenter i Asia...viste revisjonene en svak forbedring av trygg mat-arbeidet i butikk

15 Coop og produktene Astrid Lier Rømuld Daglig leder, Askim Frukt- og Bærpresseri Medlemsnummer coop i Coop: samfunnsrapport

16 Forbrukerne skal være trygge Coop er avhengig av forbrukernes tillit og legger ned et betydelig arbeid for å kunne tilby våre kunder trygge, sunne og etisk forsvarlige produkter. Det er derfor inspirerende at forbrukerne i nasjonale opinionsundersøkelser kårer oss til den mest ansvarlige aktøren i bransjen. Det handler om verider Trygg handel er en viktig del av vårt samfunnsansvar, samtidig som det er en grunnleggende forutsetning for kommersiell suksess. Coop har som mål å fortsatt være Norges mest ansvarlige dagligvareaktør. Derfor må vi stadig bli bedre var et aktivt år for Coops produktsatsing. Vi har i løpet av året gitt våre kunder et enda bredere produktspekter og dermed muligheter til å velge produkter som tilfredsstiller ulike ønsker til pris og kvalitet. Satser på framtidens jordbruk Ett av Coops satsingsområder er økologiske produkter. Stadig flere forbrukere ser økologisk mat som viktig, og selv om etterspørselen etter økologiske varer i markedet i 2010 viste en liten nedgang, opplevde Coop økt omsetning og utvidelse av sortimentet. Dette bekrefter at våre kunder følger forbrukermønsteret vi ser i både Sverige og Danmark, som også opplever økt etterspørsel etter produkter som er framstilt etter økologiske prinsipper. Coop kommer også i 2011 til å satse på å utvide utvalget av økologiske produkter. Et av de viktigste produktene vi lanserte i fjor, var Coop Änglamark økologisk ekstra lett melk til prisen av vanlig melk. Dette skapte mye oppmerksomhet, og vi har høye forventninger til at flere velger økologisk når prisen ikke er et hinder. Coops egne produkter Coop har lang tradisjon for å utvikle egne merkevarer (EMV), og aldri har utvalget vært større for forbrukerne. For å kunne sikre forbrukerne best mulig valgmuligheter, er det utviklet forskjellige serier. Filosofien for EMV er tydelig; når du kjøper en av Coops egne merkevarer, får du samme eller bedre kvalitet enn tilsvarende merkevarer til en lavere pris. I dag finnes det serier for lavprisvarer, økologiske og miljømerkede produkter og kvalitetsvarer. Kontrollerer for etisk handel For å kunne utvikle våre leverandører i riktig retning, samarbeider vi med Intercoop, som er kooperasjonens innkjøpsorganisasjon i Asia. Intercoop følger opp produsentene for å forsikre oss om at varer ikke er produsert av barnearbeidere, ikke under utrygge forhold, at arbeidere ikke utnyttes og at produktene ikke er miljøfarlige. Dialog er en viktig driver for samarbeidet med produsentene, og målet er at produsentene skal kunne bruke Intercoops evalueringer til å se nye muligheter. Heller enn å se uønskede avvik som et uoverstigelig problem, har Coop som strategi å gå inn i en prosess hvor vi gir leverandøren mulighet til å forbedre seg. Slik bidrar vi til å oppfylle kravet om etisk handel samtidig som lokale arbeidsplasser blir sikret. Kontrollerer for trygg mat For å sikre forbrukerne trygg mat, blir alle Coops kjede-

17 Coop og produktene En viktig jobb for tryggere mat Kundene skal være sikre på at varene de kjøper i Coops butikker er trygge. For å sikre kundene trygg mat skal butikkene ha etablert gode rutiner for riktig håndtering av matvarene. Alle butikkene får jevnlig hygienerevisjon. Hensikten er å avdekke eventuelle feil og mangler ved driften og deretter gi dem hjelp til å forbedre sine rutiner for trygg mat. I 2010 ble det vedtatt et nytt nasjonalt regelverk som stiller krav til håndtering av mat. Regelverket krever at det er gjennomført en risikovurdering av virksomheten med hensyn til trygg mat; Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Kravet tilfredsstilles ved at samvirkelagene følger systemet for IK-mat (internkontroll) og trygg mat som er tilgjengelig gjennom Coops intranett. butikker jevnlig kontrollert for å avdekke eventuelle avvik i håndteringen av mat. Alle som arbeider i Coop har et ansvar for at vi har gode rutiner som sikrer trygge produkter og høy kvalitet. I 2010 ble 819 butikker kontrollert, og selv om kontrollene avdekket behov for forbedringer, viste revisjonen en liten forbedring fra tidligere år. Svak forbedring Samtlige av Coops kjedetilknyttede dagligvarebutikker ble kontrollert i 2010, og butikkene karakteriseres etter fargekodene rød, gul og grønn, hvor rødt betyr at det har vært alvorlige avvik, gult betyr at det er mindre alvorlige avvik og grønt betyr godkjent. Ved hygieneinspeksjonene gjennomgås alle rutiner som er viktige ved håndtering av mat, og butikkene får en revisjonsrapport som beskriver forbedringspunkter. Disse punktene blir fulgt opp ved senere kontroller. Kontrollene viser at flere av Coops butikker har et forbedringspotensial, og de mest framtredende avvikene er knyttet til nødvendig opplæring av ansatte, temperaturregistreringer ved varemottak, merking av uemballerte varer og registrering og oppfølging av avvik. Revisjonsresultatene for 2010 viser en forbedring. Men det er behov for ytterligere forbedringer. Tilsammen ble 819 Coop-butikker inspisert i Alle i Coop har ansvar for at produktene vi selger er trygge. Alle må ha godt fungerende rutiner på plass i butikken slik at de produktene vi frambyr kundene, både er trygge og holder riktig kvalitet. Derfor må medarbeiderne være bevisst sitt ansvar, sier kvalitetssjef, kjeder i Coop Norge Handel, Ane Grjotheim. Revisjonsresultat % 51,5 % 56 % 34 % 30,5 % 27,5 % 17 % 18 % 16,5 % 100 % 100 % 100 % Antall kontrollerte butikker coop samfunnsrapport

18 Kontinuerlig revisjon for etisk produksjon Coop er medeier i innkjøps- og serviceselskapet Intercoop Ltd, som blant annet har som oppgave å følge opp produsenter i Asia. Coop importerer store mengder produkter fra Asia, og for å sikre at varene produseres under etisk forsvarlige arbeidsforhold, foretar Intercoop regelmessige inspeksjoner og revisjoner av produsentenes standard og resultater. Det handler om verider Alle produsenter som selger produkter til Coop, må følge prinsippene for etisk handel, beskrevet i Intercoops «Code of Conduct». Intercoop gjennomførte tilsammen 732 inspeksjoner i Dette innbefattet førstegangsinspeksjon av virksomheter, årlig inspeksjon av virksomheter og andre og tredje gangs oppfølgingsbesøk. I 2010 la Intercoop stor vekt på å kontrollere forhold knyttet til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) hos leverandørene. Inspeksjonene viste at det fortsatt er mange produsenter som ikke følger alle kravene i Code of Conduct på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder særlig brudd på brannforskrifter og tilgang til rømningsveier ved brann, manglende formell dokumentasjon og lønnsnivå. Noen ytterst få tilfeller av barnearbeid ble oppdaget gjennom kontrollene. Imidlertid viser resultatene fra 2010 at det har vært en framgang fra 2009, og Intercoop kan dokumentere at oppfølgingen av produsentene bidrar til en positiv utvikling når det gjelder arbeidsvilkår og sosiale forhold hos leverandørene. (Se tabell s. 17). Etisk handel Arbeidet Coop gjør gjennom Intercoop er en del av de forpliktelsene Coop har som stifter og medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH), som ble etablert i Målet for IEHs og medlemmenes arbeid er å legge til rette for at norsk import bidrar til en sunn og sosial økonomisk utvikling i opprinnelseslandene. For å få til en sunn utvikling, må de lokale produsentene ivareta grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter og sørge for at produksjonen skjer under forsvarlige sosiale forhold. IEH arrangerer kurs for produsenter blant annet i Kina. Flere av Coops leverandører har deltatt på disse kursene. Det er en prioritert oppgave for Intercoop å sikre en god dialog med produsentene. Målet er å få til et samarbeid hvor leverandøren får mulighet til å forbedre seg dersom regelbrudd blir oppdaget. Produsentene blir ikke automatisk utelukket dersom det viser seg at de ikke oppfyller kravene til etisk handel, men målet er at de gjennom Intercoops inspeksjoner og oppfølgingsarbeid skal finne forbedringspunkter.

19 Coop og produktene «Rettferdige» roser fra Coop Coop Norge har inngått en eksklusiv avtale med den største rosefarmen i Etiopia om levering av 20 millioner «rettferdige» roser årlig til Coops dagligvarebutikker. Roseemballasjen til Etiopia-rosene er merket «Med omtanke». Der blir forbrukerne gjort oppmerksomme på at det er gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, og gratis helsetjeneste og skolegang både for de ansatte og deres familier. Det er viktig for Coop at produksjonen skjer under så gode forhold som mulig. Rosene produseres meter over havet, og leverandøren har store internasjonale kjedekunder, men Coop Norge er den eneste norske kunden og har sikret seg full eksklusivitet. Rosene vil bli solgt under EMV-merket Coop. Coop har allerede over 50 prosent av blomstermarkedet i dagligvarebransjen, ifølge målinger fra AC Nielsen. Tabell over registrerte avvik i ULIKE KATEGORIER. Kun årlig OG førstegangs kontroll er inkludert i tabellen. Sted Førstegangs kontroll Total A MF F T Bangladesh Nord-Kina Sør-Kina Indonesia India Korea Malaysia Pakistan Filippinene Thailand Taiwan Vietnam Total % 3,6 % 85,2 % 8,5 % 2,7 % 100 % A = Alarmerende forhold MF = behov for markant forbedring F = behov for forbedring T = tilfredsstillende Sammenligning mellom 2009 og 2010 A MF F T Total % 8,4 % 88,5 % 2,9 % 0,2 % % 3,6 % 85,2 % 8,5 % 2,7 % Høster gull i nord Coop har for første gang lansert en EMV (Egne Merke- Varer) som får lov til å bruke beskyttet betegnelse fra KSL Matmerk. Gourmetpoteten Gulløye fra verdens nordligste potetpakkeri, Tromspotet AS, skal bli like kjent som Mandelpotet og Ringerikspotet. Produktet er utviklet i samarbeid mellom Tromspotet AS og Coop Norge, og er et resultat av Coops satsing på lokalprodusert mat. Gulløye skal også merkes med Coops Smak forskjellen-merke. coop samfunnsrapport

20 Økologisk rekord for Coop 2010 ble et økologisk rekordår for Coop. Coop satset på økologiske produkter i 1994, og målet er å være ledende på økologiske varer. I 2010 omsatte Coop økologiske produkter for vel 240 millioner kroner, en forbedring på fire prosent sammenlignet med året før. Også antall produkter økte med fire prosent sammenlignet med Til tross for finanskrisen i 2009 og mer eller mindre nullvekst for økologiske produkter i markedet totalt sett, klarte Coop i 2010 å fortsatt fremme etterspørselen etter økologiske varer. Vår satsing er helt i tråd med vårt verdigrunnlag, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge Handel. I bunn og grunn handler det om ren jord som gir smak og kvalitet på maten vi spiser, om vår egen helse, om hvordan vi ønsker at husdyra våre skal ha det og om troen på at det naturlige i utgangspunktet er best, sier Lutnæs. Den største økologiske nyheten i 2010 var Coop Änglamark økologisk ekstra lett melk som ble lansert september Melken er produsert av Rørosmeieriet, og kommer fra økologiske kyr i Røros-området. Til forbrukerens fordel har den nye økologiske melken samme pris som ikke-økologisk melk. Satser på kalkun Coops økologiske vareutvalg øker, og i fjor inngikk Coop kontrakt med eieren av Homlagarden om kjøp av 50 tonn kalkun. Bjørn Brynjolf Pedersen har siden 1995 satset på økologisk kalkun, og gjennom kontrakten med Coop får satsingen ekstra vingekraft. God kvalitet til lavere pris I 2010 har Coop innført flere nye Egne MerkeVarer (EMV) og følger opp satsingen fra tidligere år. Målet er å gi kundene mulighet til å velge produkter som har samme eller bedre kvalitet enn tilsvarende produsent til en lavere pris. Gjennom gunstige avtaler med produsentene kan Coop tilby lavere priser til beste for forbrukerne. Her er en kort presentasjon av noen av Coops egne merkevarer: Det handler om verider Ekstra rimelig X-tra er Coops lavprismerkevare og konseptet omfatter et omfattende utvalg av billige varer det brukes mye av, og X-tra er det billigste alternativene i butikken. Ved utgangen av 2010 var det 180 produkter under varemerket X-tra. Forskjell til å nyte Coop Smak forskjellen er ment å la forbrukerne kunne ta seg råd til topp smaksopplevelser. 45 ulike toppvarer er tilgjengelig i Coop-butikkene, og hvert enkelt produkt er nøye utvalgt etter råvarekvalitet, opprinnelse, bearbeiding og kvalitet. Coop Smak forskjellen tilbyr brød, ost, frukt og grønt, sjømat og internasjonal spekemat, blant annet spansk serranoskinke. Coop Änglamark sunt og miljøvennlig Mange forbrukere ønsker å velge sunt og miljøvennlig, og Coop Änglamark er vår egen serie med økologiske, miljø- og allergivennlige produkter. Coop kan nå tilby nærmere 50 økologiske Coop Änglamarkprodukter, produsert uten kunstgjødsel og sprøytemidler til det beste for miljø, dyr og helse. Coop Änglamark består videre av over 30 svanemerkede produkter. Svanemerket betyr blant annet at produktene er miljø- og klimavennlige eller at de ikke inneholder parfyme, fargestoffer, konserveringsmidler og andre stoffer som kan fremkalle allergiske reaksjoner. En fargerik hverdag Infra er Coops eget merkevare innen interiør- og eksteriørmaling og alt du behøver av maleverktøy som ruller og pensler. Infra er perfekte produkter for «gjørdet-selv-segmentet». Kaffe som smaker Coop Kaffe har gjennom generasjoner vært en følgesvenn til hverdag og fest. Sortimentet utvides stadig i takt med forbrukernes ønsker. Ut på tur North Peak er Coops merke innen sportstøy. North Peak tilbyr varer med produktkvalitet på linje med langt dyrere merkevarer og skal med spennende farger og design gi deg mye for pengene. Kellen for den nevenyttige Coop selger alt av verktøy som gjør-det-selv kunden har behov for. Både el-verktøy og håndverktøy fra både kjente merkevarer og vårt eget merke. Verktøyet selges hos Coop Obs!, Coop Obs! Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix og Smart Club.

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Nye satsinger og nylanseringer

Nye satsinger og nylanseringer Nye satsinger og nylanseringer Økologifagdagen Nofima 12.10.10 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel BAKGRUNN Samfunnsansvar i Coop: Grunnlag - Verdikompasset Nøkkelverdier Kjerneverdi Ha tiltro til

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Bæredyktig forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Coop NKL fellesorganisasjonen De første (kooperativer) samvirkelagene

Detaljer

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt vi tar forbrukeren på alvor Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt NorgesGruppen er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca.

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Fagdag økologisk melkeproduksjon

Fagdag økologisk melkeproduksjon Fagdag økologisk melkeproduksjon Det økologiske meierimarkedet sett fra Coops side Knut Lutnæs, miljøsjef Coop Norge Handel Dagens tekst Coop og samfunnsansvar Økologi status Nyhet: endelig Omdømme SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt En del av en norsk verdikjede Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca. 60 % 87 % 25

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2009

Års- og samfunnsrapport 2009 Års- og samfunnsrapport 2009 p Coop årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Administrerende direktør har ordet 4 2009 i kortform 6 Coop og egenarten 8 Dette er Coop 10 Coops organisasjon 12 Coop og samfunnet 14

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

Dette er Felleskjøpet Agri. Hvem vi er og hva vi gjør

Dette er Felleskjøpet Agri. Hvem vi er og hva vi gjør Dette er Felleskjøpet Agri Hvem vi er og hva vi gjør Felleskjøpet Agri et samvirke Omsetning: 12.1 mrd Medlemmer: 45 000 Medarbeidere: 2 500 Hovedkontor: Lillestrøm Omsetning pr. divisjon Felleskjøpet

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Respons på certificeringsoplæg ut fra erfaringer med kvalitetssystemer i landbruget

Respons på certificeringsoplæg ut fra erfaringer med kvalitetssystemer i landbruget Respons på certificeringsoplæg ut fra erfaringer med kvalitetssystemer i landbruget Dansk Landbrugsmuseum den 4.05.09 Adm. direktør Gabriella Dånmark KSL Matmerk, Norge Visjon KSL Matmerk Vi bidrar til

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen.

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen. Medarbeidersamtalen Gull verd både for leder og medarbeider Bedriftssupport Bergen in a nutshell BEDRIFTSSUPPORT BERGEN Bedriftsutvikling Kvalitetsstyring HMS Organisasjonsutvikling Internanalyser Måling

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene. NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig

Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene. NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig Konsumentene Hvem er konsumentene? Oss alle? Har vi alle

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Norges ledende merkevareleverandør

Norges ledende merkevareleverandør Norges ledende merkevareleverandør Hvert sekund året rundt produseres 40 TINE-produkter, tilsvarende 1,3 mrd enheter i året Omsetning 18,9 mrd, resultat før skatt 1,1 mrd 41 meierier, 2 sentrallagre, 4

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERSKAP. -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no

MEDARBEIDERSKAP. -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no MEDARBEIDERSKAP -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no Teamworks fagmiljø Arbeidende styreleder Osmund Ueland Utvikling forankret i styre,

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Ledelseskurs Del 2 Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Mål for Modul A Ledelse Hva mener vi med ledelse? Tanker om ledelse i praksis Tips til god møteledelse Hva er ledelse? LE

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer